Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα Εµµανουέλα Τζουανάκη Εισηγήτρια: Μ. Χατζάκη Ηράκλειο Μάρτιος

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει µια συνοπτική παρουσίαση των Εσόδων Εξόδων καθώς και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πάνω στα έσοδα-έξοδα. Θα δούµε µερικές από τις βασικότερες διακρίσεις των Εσόδων Εξόδων αλλά και τη θέσει που έχουν σε µια επιχείριση ( παράδειγµα κλεισίµατος διαχειριστικής χρήσεως ), καθώς και µερικές από τις σηµαντικότερες διαφορές των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τα εφαρµοζόµενα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσον αφορά τα έσοδα-έξοδα µιας επιχείρησης. Τέλος, θα ήθελα να συµπληρώσω ότι όπου κρίθηκε σκόπιµο συµπεριλήφθηκαν ορισµένες λεπτοµέρειες.για να δοθεί µια πληρέστερη εικόνα κάποιου θέµατος, οι γενικότητες συµπληρώθηκαν έτσι ώστε να επιτευχθεί σωστότερα η εργασία αυτή. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ 1.1 Έννοια και ορισµός των εξόδων 1.2 Βασικές διακρίσεις εξόδων 1.3 Οργανικά έξοδα κατ είδος (οµάδα 6) Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατ είδος Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατά προορισµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟ ΩΝ 2.1 Έννοια και ορισµός των εσόδων 2.2 Βασικές διακρίσεις των εσόδων 2.3 Οργανικά έσοδα κατ είδος (οµάδα 7) Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων κατ είδος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3.1 Γενικά 3.2 Έννοια, µέτρηση και θέση του εσόδου σε µια επιχείρηση 3.3 Πραγµατοποίηση και αναγνώριση εσόδων. Μέθοδοι πραγµατοποιήσεως εσόδων 3.4 Συµψηφισµοί εσόδων 3.5 Έννοια, µέτρηση και θέση εξόδου 3.6 Συµψηφισµός εξόδων 3.7 Παράδειγµα κλεισίµατος διαχειριστικής χρήσεως 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΦΑΡΤΜΟΖΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) ΣΤΑ ΕΣΟ Α-ΕΞΟ Α 4.1 Εισαγωγικές διευκρινήσεις 4.2 ιαφορές ΛΠ 1 µε ΕΓΛΣ 4.3 ιαφορές ΛΠ 2 µε Ελληνικά Πρότυπα 4.4 ιαφορές ΛΠ 8 µε ΕΓΛΣ 4.5 ιαφορές ΛΠ 12 µε ΕΓΛΣ 4.6 ιαφορές ΛΠ 16 µε Ελληνικά Πρότυπα 4.7 ιαφορές ΛΠ 17 µε ΕΓΛΣ Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία του µισθωτή (1) Νέοι λογαριασµοί που πρέπει να δηµιουργηθούν στο ΕΓΛΣ (2) Παράδειγµα εφαρµογής (3) Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή (4) Λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία του εκµισθωτή (5) Επισηµάνσεις και διευκρινήσεις για τις προηγούµενες λογιστικές εγγραφές Η λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα βιβλία του εκµισθωτή (1) Απλοποιηµένη περιγραφή των λογιστικών χειρισµών που υιοθετούνται από το Πρότυπο λαµβανοµένης υπόψη και της ακόλουθης πρακτικής στη χώρα µας 4.8 ιαφορές ΛΠ 18 και Ελληνικών Προτύπων 4.9 ιαφορές ΛΠ 20 µε ΕΓΛΣ Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου εξοπλισµού υιοθετούµενος από το Πρότυπο Λογιστικός χειρισµός επιχορηγήσεων για απόκτηση πάγιου εξοπλισµού, που προβλέπεται από το ΕΓΛΣ, ο οποίος είναι ορθότερος του υιοθετηµένου από το Πρότυπο 4.10 ιαφορές ΛΠ 23 µε ΕΓΛΣ 4.11 ιαφορές ΛΠ 38 µε Ελληνικά Πρότυπα 4.12 Γενικά περί εσόδων (διαφορές ΛΠ µε ΕΓΛΣ) 4.13 Γενικά περί εξόδων (διαφορές ΛΠ µε ΕΓΛΣ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογιστική είναι η επιστήµη που αποσκοπεί στην παρατήρηση,ανάλυση,ταξινόµηση και καταγραφή των οικονοµικών γεγονότων που αφορούν τη δράση των οικονοµικών µονάδων.συνεπώς η Λογιστική είναι όργανο πληροφόρησης και διαφωτίζει τη ιοίκηση όχι µόνο για την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και για το οικονοµικό αποτέλεσµα αλλά και για σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη όπως παραγωγικότητα,αποδοτικότητα,ρευστότητα,νεκρό σηµείο κύκλου εργασιών κ.λ.π. Βασικοί σκοποί της Λογιστικής είναι: α) Ο προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία.ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε τη σύνταξη της απογραφής και του ισολογισµού. β) Ο προσδιορισµός του οικονοµικού αποτελέσµατος ( κέρδος ή ζηµιά ) µιας χρονικής περιόδου.επιτυγχάνεται µε αντιπαραβολή των εσόδων και εξόδων της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. γ) Παροχή χρήσιµων πληροφοριών στη διοίκηση και στον επιχειρηµατία µε την επεξεργασία και αξιοποίηση των συγκεντρωθέντων λογιστικών δεδοµένων. δ) Εξασφαλίζεται µέσω της Λογιστικής ο έλεγχος της ευθύνης της επιχείρησης έναντι των κρατικών υπηρεσιών. Η Λογιστική διακρίνεται σε ηµόσια και Ιδιωτική.Η ηµόσια Λογιστική ασχολείται µε τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,ενώ η Ιδιωτική Λογιστική εφαρµόζεται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο τις ατοµικές όσο και τις εταιρικές,η οποία υποδιαιρείται στη Γενική Λογιστική και στην Ειδική Λογιστική.Η Ειδική Λογιστική ασχολείται µε επιµέρους κλάδους επιχειρήσεων. Οι επικρατέστερες λογιστικές µέθοδοι είναι δύο, η απλογραφία και η διπλογραφία ή διγραφία. Η απλογραφία είναι απαρχαιωµένη λογιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση µόνο των ταµιακών συναλλαγών και των λογαριασµών των τρίτων ( χρεώστες- πιστωτές ). Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η έλλειψη συστηµατικού λογισµού δαπανών και προσόδων ή αλλιώς θα λέγαµε η µη τήρηση των λογαριασµών καθαρής θέσης. Η διπλογραφία ή διγραφία είναι η επικρατέστερη µέθοδος λογιστικής. Ο όρος διπλογραφία χρησιµοποιείται κάτω απο πέντε λογιστικές δυάδες. υάδα της αντιθέσεως των εννοιών χρέωση = πίστωση 5

6 1) υάδα των εγγραφών : α) στο Ηµερολόγιο, β) στο Καθολικό. 2) Η υάδα της αντιπαράθεσης των λογαριασµών του Ισολογισµού και των λογαριασµών της ιαχειρήσεως. 3) υάδα της διαρκούς ισότητας : χρεώσεις = πιστώσεις. 4) Η υάδα της αντιδιαστολής των λογαριασµών αξιών και των λογαριασµών τρίτων. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟ ΩΝ 1.1 Έννοια και ορισµός των εξόδων Έξοδα, γενικώς, είναι κάθε τι που αναλίσκεται για την πραγµατοποίηση ενός σκοπού, ενός αποτελέσµατος. Ειδικότερα, από επιχειρηµατική άποψη, έξοδα είναι κάθε ηθεληµένη ανάλωση των συντελεστών παραγωγής, από την οποία σχηµατίζεται το κόστος του παραγόµενου αγαθού ή της προσφερόµενης υπηρεσίας.την παραπάνω ηθεληµένη ανάλωση πραγµατοποιεί µια οικονοµική µονάδα για την επίτευξη του σκοπού της, δηλαδή του κέρδους. Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης (εξαφανιζόµενο κόστος). Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωµατωµένο. Τότε το κόστος του αγαθού αυτού µετατρέπεται σε έξοδο και βαρύνει το έσοδο που προκύπτει από την πώλησή του. Κατά τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π) έξοδο είναι κάθε µείωση των στοιχείων του ενεργητικού ή κάθε αύξηση των υποχρεώσεων, που αναγνωρίζονται και µετρώνται σύµφωνα µε τις γενικά παραδεγµένες λογιστικές αρχές, προέρχονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης και µεταβάλλουν την καθαρή της θέση. Τα έξοδα, στην κανονική (οµαλή) έκτασή τους, προσδοκούν πάντοτε ένα οικονοµικό αντάλλαγµα, δηλαδή τα έσοδα. Αν τα παραγόµενα αγαθά ή οι παρεχόµενες υπηρεσίες βρουν ανταπόκριση στην αγορά τότε τα έσοδα από την πώλησή τους εµπεριέχουν και ένα θετικό αποτέλεσµα, το κέρδος. Κατά συνέπεια, τα έξοδα δεν είναι αποτέλεσµα αλλά φορέας αποτελέσµατος και µε αυτή την έννοια αποτελούν ένα δυναµικό στοιχείο αξίας, αλλά ευπαθέστερης µορφής, που έχει προέλθει από τη µετατροπή µιας άλλης αξίας (ενός ενεργητικού στοιχείου, όπως µετρητά, µηχανήµατα, υλικά κτλ). Γίνεται φανερό ότι τα έξοδα είναι εκδήλωση της δυναµικής πλευράς της περιουσίας, κατά το παρακάτω σχήµα: Στατιτική της περιουσίας Πάγια: Κυκλοφορούν: Ακίνητα Μηχανήµατα Εργαλεία Α ύλες Καύσιµα Τροπή έξοδα Αποσβέσεις Αναλώσεις υλικών σε υναµική της περιουσίας Κόστος Παραγωγής νέων αξιών ή υπηρεσιών 7

8 ιαθέσιµα: Ανταλλακτικά Ταµείο Τράπεζες Αγορά υπηρεσιών Ασφάλιστρα Μισθοί Φόροι Τόκοι Ενοίκια Μεταφορικά µέσα κτλ. Η ευπάθεια των εξόδων εξαρτάται από το αν τα έσοδα από την πώληση θα επαναφέρουν στην επιχείρηση τα έξοδα (κόστος) που έχουν δαπανηθεί συν ένα επιπλέον ποσό, οπότε προκύπτει κέρδος (θετικό αποτέλεσµα), ή αν θα επαναφέρουν µέρος µόνο των εξόδων, οπότε προκύπτει ζηµιά (αρνητικό αποτέλεσµα). 1.2 Βασικές ιακρίσεις Εξόδων Τα ΈΞΟ Α διακρίνονται: α) µε βάση την ενσωµάτωσή τους ή όχι στο κόστος: σε κοστολογήσιµα (inventoriable expenses) και µη κοστολογήσιµα (non-inventoriable expenses) έξοδα. -- Κοστολογήσιµα είναι τα οργανικά (λειτουργικά) και οµαλά (φυσιολογικά) έξοδα: Οργανικά ή λειτουργικά (operating expenses) καλούνται τα έξοδα που γίνονται χάριν της διεξαγωγής της κύριας οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού, οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων, φόροι και τέλη κ.α. Οµαλά (normal expenses) καλούνται τα έξοδα που δηµιουργούνται από τη φυσιολογική πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, π.χ αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναλώσεις υλικών κ.α. --Μη κοστολογήσιµα είναι τα ανόργανα (µη λειτουργικά), τα µη οµαλά (µη φυσιολογικά) και τα έκτακτα έξοδα: Ανόργανα ή µη λειτουργικά (non operating expenses) καλούνται τα έξοδα που αφορούν παρεπόµενες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες, π.χ έξοδα που αφορούν επενδύσεις σε τίτλους άλλων εταιρειών, οι τόκοι υπερηµερίας κ.α. Μη οµαλά (abnormal expenses) καλούνται τα έξοδα που το ύψος τους αποκλίνει σηµαντικά από το συνηθισµένο ύψος στο οποίο διαµορφώνονταν κατά το παρελθόν, π.χ υπερβολικές φθορές µηχανολογικού εξοπλισµού κ.α. 8

9 Έκτακτα (extraordinary expenses) καλούνται τα έξοδα από τα οποία λείπει το στοιχείο της επαναληπτικότητας ή ρυθµικότητας, π.χ έξοδα σύστασης της επιχείρησης, έξοδα οργάνωσης και πρώτης εγκατάστασης, έξοδα έκδοσης του µετοχικού κεφαλαίου κ.α. β) µε βάση τον τρόπο ενσωµάτωσης στο κόστος: σε άµεσα (direct expenses) και έµµεσα (indirect expenses) έξοδα. -- Άµεσα καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για ένα προιόν ή λειτουργία ή τµήµα της επιχείρησης, π.χ αµοιβές εργατών για την παραγωγή του Χ προιόντος κ.α. Τα παραπάνω έξοδα καλούνται και ειδικά. -- Έµµεσα καλούνται τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό περισσοτέρων του ενός προιόντων ή λειτουργιών ή τµηµάτων της επιχείρησης.ο καταλογισµός των εξόδων αυτών ανά προιόν, λειτουργία ή τµήµα γίνεται µε υπολογιστικές διαδικασίες, π.χ αποσβέσεις εγκαταστάσεων, έξοδα φωτισµού-θέρµανσης, όταν αφορούν πολλά τµήµατα, κ.α. γ) µε βάση τον τρόπο εκδήλωσής τους: σε εµφανή (visable) και υπολογιστικά (supplementary expenses) έξοδα. -- Εµφανή καλούνται τα έξοδα που γίνονται άµεσα αντιληπτά, διότι η δηµιουργία τους έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση αξιών ή την ανάληψη υποχρεώσεων από την επιχείρηση, π.χ αµοιβές προσωπικού, ενοίκια κ.α. -- Υπολογιστικά ονοµάζονται τα έξοδα που η δηµιουργία τους αποτελεί έσοδα άλλου κλάδου της επιχείρησης, π.χ οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων, το τεκµαρτό ενοίκιο ακινήτου κ.α. δ) µε βάση τη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τη µεταβαλλόµενη δραστηριότητα της επιχείρησης: σε σταθερά (fixed), µεταβλητά (variable) και ηµιµεταβλητά (semi-variable) έξοδα. -- Σταθερά έξοδα καλούνται εκείνα που συνολικά δεν ακολουθούν τις µεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά παραµένουν σταθερά ως έναν ορισµένο βαθµό παραγωγικής δραστηριότητας, και µετά µεταβάλλονται. Το χαρακτηριστικό των σταθερών εξόδων είναι ότι η µεταβλητότητά τους συσχετίζεται κυρίως µε το χρόνο και όχι µε τις µεταβολές του βαθµού της δραστηριότητας, π.χ το ενοίκιο του εργοστασίου παραµένει σταθερό για όσο καιρό ισχύει το συµβόλαιο µίσθωσης και στη συνέχεια αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τον πληθωρισµό, οι τόκοι που πληρώνονται ανά µήνα ή εξάµηνο κ.α. --Μεταβλητά έξοδα καλούνται εκείνα που συνολικά ακολουθούν τις µεταβολές της παραγωγικής δραστηριότητας, π.χ οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προιόντος.τα µεταβλητά έξοδα διακρίνονται σε: α) αναλογικά, όταν ο ρυθµός µεταβολής τους είναι ίδιος µε το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικής δραστηριότητας, β) αύξοντα, όταν ο ρυθµός 9

10 µεταβολής τους είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικής δραστηριότητας, γ) φθίνοντα, όταν ο ρυθµός µεταβολής τους είναι µικρότερος από το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικής δραστηριότητας, δ) παλίνδροµα, όταν η µεταβολή τους εναλλάσσεται, δηλ. είναι αύξουσα µέχρι ενός σηµείου παραγωγικής δραστηριότητας και στη συνέχεια φθίνει κ.ο.κ. -- Ηµιµεταβλητά έξοδα καλούνται εκείνα που αποτελούνται από ένα σταθερό τµήµα και από ένα µεταβλητό, π.χ ο λογαριασµός της ΕΗ αποτελείται από ένα σταθερό τµήµα (το πάγιο) και από ένα µεταβλητό (την κατανάλωση του ρεύµατος)κ.α. ε) µε βάση το χρόνο ανάλωσής τους: σε δεδουλευµένα (accrued) και µη δεδουλευµένα (non accrued) έξοδα. -- εδουλευµένα είναι τα έξοδα που έχουν αναλωθεί συνολικά κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης διαχειριστικής περιόδου, ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται. -- Μη δεδουλευµένα είναι τα έξοδα που δεν έχουν αναλωθεί κατά την εξεταζόµενη διαχειριστική περίοδο, έχουν, όµως, καταβληθεί. Παράδειγµα: την 1/11/2008 η επιχείρηση ΧΨΩ καταβάλλει 180 ευρώ στην ασφαλιστική εταιρεία Πυρσός, για ασφάλιστρα πυρός 6 µηνών. Τα ασφάλιστρα των µηνών Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2008 είναι δεδουλευµένα και θα βαρύνουν τη χρήση 2008 µε ποσό 180/6 επί 2 =60 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των ασφαλίστρων, δηλαδή 120 ευρώ, είναι µη δεδουλευµένο και θα βαρύνει την επόµενη χρήση που αφορά. στ) µε βάση το φορέα ευθύνης: σε ελεγχόµενα (controllable costs) και µη ελεγχόµενα (uncontrollable costs) έξοδα. -- Ελεγχόµενα καλούνται τα έξοδα τα οποία επηρεάζονται από τον υπεύθυνο ενός τµήµατος ή µιας λειτουργίας µέσα σε ορισµένο χρονικό διάστηµα, π.χ η κατανάλωση γραφικής ύλης για ένα µήνα κ.α. -- Μη ελεγχόµενα καλούνται τα έξοδα τα οποία δεν επηρεάζονται (ελέγχονται) από τον αρµόδιο ενός τµήµατος ή µιας λειτουργίας και είναι ανεξάρτητα από την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, π.χ οι αποσβέσεις χρήσης κ.α. ζ) µε βάση τον προορισµό ή τη λειτουργία τους: σε εφοδιασµού (supply), παραγωγής (production), έρευνας και ανάπτυξης (research and development), διάθεσης (promotion), διοίκησης (administrative) και χρηµατοοικονοµικά (financial) έξοδα. -- Έξοδα εφοδιασµού καλούνται εκείνα που γίνονται προκειµένου η επιχείρηση να αποκτήσει τις πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγική διαδικασία, π.χ µεταφορικά έξοδα αγορών κτλ. -- Εξοδα παραγωγής καλούνται όλα τα έµµεσα έξοδα που απαιτούνται για την παραγωγή των προιόντων, δηλαδή από την έναρξη της παραγωγής µέχρι του σηµείου όπου τα προιόντα είναι έτοιµα για αποθήκευση, π.χ έµµεση εργασία, αποσβέσεις, 10

11 ασφάλιστρα εγκαταστάσεων παραγωγής, ενοίκια κτιρίων εργοστασίου κ.α. -- Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καλούνται εκείνα που γίνονται για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προιόντων, νέων διαδικασιών παραγωγής, για τη βελτίωση των ήδη παραγόµενων προιόντων, τη διείσδυση σε νέες αγορές κ.α. -- Έξοδα διάθεσης καλούνται εκείνα που γίνονται µε σκοπό την προώθηση των παραγόµενων προιόντων στους τελικούς καταναλωτές, την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών και τη λειτουργία του δικτύου διανοµής της επιχείρησης, π.χ αµοιβές και µισθοί των πωλητών, έξοδα µετακινήσεων, έξοδα προώθησης κ.α. -- Έξοδα διοίκησης καλούνται εκείνα που πραγµατοποιούνται από τη διοίκηση της επιχείρησης και το διοικητικό προσωπικό, που έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας τη διοίκηση και οικονοµική διαχείρηση της επιχείρησης, π.χ µισθοί γραµµατέων, λογιστηρίου, διευθυντών κ.α. -- Έξοδα χρηµατοοικονοµικά καλούνται εκείνα που γίνονται µε σκοπό την εξεύρεση των απαραίτητων και κατάλληλων πηγών κεφαλαίων, προκειµένου να καλυφθούν οι χρηµατοοικονοµικές ανάγκες της επιχείρησης, π.χ τόκοι δανείων, έξοδα έκδοσης δανείων κ.α. 1.3 Οργανικά έξοδα κατ είδος (οµάδα 6) Στην Έκτη Οµάδα, µε την ονοµασία Οργανικά Έξοδα κατ είδος,απεικονίζονται και παρακολουθούνται τα κατ είδος έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσεως (οργανικά), καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος. Αντίθετα, στους λογαριασµούς της παραπάνω οµάδας δεν καταχωρούνται ποσά που αφορούν επενδύσεις ή τοποθετήσεις, ζηµιές και έξοδα εξαιρετικού χαρακτήρα, ζηµιές και έξοδα προηγούµενων χρήσεων, προβλέψεις που δεν αφορούν άµεσα την εκµετάλλευση, φόρο εισοδήµατος επί των αδιανέµητων κερδών χρήσεως, υπολογιστικά ή τεκµαρτά έξοδα. Η προαναφερθείσα κατηγορία εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω κατηγορίες λογαριασµών: -- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (λογαριασµός 60): καταχωρούνται όλα τα έξοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από την απασχόληση προσωπικού που συνδέεται µε αυτήν µε σύµβαση αξαρτηµένης εργασίας. -- Αµοιβές και έξοδα τρίτων (λογαριασµός 61): καταχωρούνται οι αµοιβές που λογίζονται από την επιχείρηση για εργασίες τρίτων, οι οποίοι δε συνδέονται µε αυτήν µε σύµβαση αξαρτηµένης εργασίας, όπως λογιστές-φοροτεχνικοί, δικηγόροι κ.α. 11

12 -- Παροχές τρίτων (λογαριασµός 62): καταχωρούνται τα αντίτιµα των παροχών κοινής ωφέλειας, ενοίκια µισθώσεων πάγιων στοιχείων, τα κάθε µορφής ασφάλιστρα, τα κάθε είδους έξοδα αποθήκευσης, το κόστος επισκευής και συντηρήσεως παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε λογαριασµούς της παρούσας οµάδας. -- Φόροι-Τέλη (λογαριασµός 63): καταχωρούνται οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την επιχείρηση, εκτός από φόρους εισοδήµατος, φόρους προηγούµενης χρήσεως, φορολογικές ποινές και πρόστιµα, δασµούς και γενικά φόρους επί των αγορών. -- ιάφορα έξοδα (λογαριασµός 64): καταχωρούνται όλα τα κατ είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της προαναφερθείσας οµάδας. -- Τόκοι και συναφή έξοδα (λογαριασµός 65): καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή µε αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα της επιχείρησης. -- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (λογαριασµός 66): τηρούνται οι αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, δηλαδή καταχωρούνται οι τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. -- Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 68): τηρούνται οι προβλέψεις που πραγµατοποιούνται από την επιχείρηση για κινδύνους εκµεταλλεύσεως Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατ είδος Τα κατ είδος ή κατά φύση έξοδα υποδηλώνουν το είδος ή τη φύση του συντελεστή παραγωγής χάριν του οποίου έγινε η καταβολή ή αναλήφθηκε η υποχρέωση από την πλευρά της επιχείρησης. Συνήθεις τίτλοι λογαριασµών κατ είδος είναι: Αποσβέσεις Μισθοί Ενοίκια Ασφάλιστρα Μεταφορικά Τόκοι-έξοδα Α ύλη (αναλωθείσα), κτλ. Οι λογαριασµοί εξόδων λειτουργούν όπως και οι λογαριασµοί αξιών, εφόσον πρόκειται για µετάπτωση αυτών σε άλλη µορφή, τα έξοδα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πρώτη εγγραφή γίνεται πάντοτε στη χρέωση µε το ποσό της πραγµατοποιούµενης δαπάνης, είτε αυτή καταβάλλεται είτε οφείλεται.οι µαταγενέστερες χρεώσεις δείχνουν προσαύξηση ή αναπροσαρµογή του λογαριασµού εξόδων. 12

13 Ο λογαριασµός πιστώνεται λόγω: µεταφοράς στο λογαριασµό εκµετάλλευσης µεταφοράς σε άλλους συγκεντρωτικούς λογαριασµούς για οµαδοποίηση αυτών µεταφοράς στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης (για ποσά που δεν είναι κοστολογήσιµα). µεταφοράς σε άλλους λογαριασµούς απαιτήσεων (έξοδα επόµενης χρήσης), για ποσά που δεν είναι δεδουλευµένα στο τέλος της χρήσης. αντιλογισµού λανθασµένης χρέωσης. Στο τέλος της χρήσης, όλοι οι λογαριασµοί, µετά από τις σχετικές µεταφορές (όπως µεταφορά των οργανικών, οµαλών και δεδουλευµένων εξόδων στο λογαριασµό εκµετάλλευσης), µηδενίζονται-εξισώνονται και είναι έτοιµοι να επαναδηµιουργηθούν (ανοιχτούν) και να δεχτούν τις καταχωρήσεις των λογιστικών γεγονότων της νέας (επόµενης) χρήσης. Όπως όλοι οι λογαριασµοί Ισολογισµού, έτσι και οι λογαριασµοί εξόδων διακρίνονται σε γενικούς ή περιληπτικούς και ειδικούς ή αναλυτικούς. Παράδειγµα: Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές έµµισθου προσωπικού Τακτικές Αποδοχές Αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης Γενικός πρωτοβάθµιος λογαριασµός Αναλυτικός δευτεροβάθµιος λογαριασµός Αναλυτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατά προορισµό Οι λογαριασµοί των κατ είδος εξόδων δεν εµφανίζουν πληροφορίες για το σκοπό που πραγµατοποιήθηκαν.τις πλοροφορίες αυτές µπορούµε να τις έχουµε κατά την ανακατάταξη των εξόδων κατ είδος, µε κριτήριο το τµήµα, τη λειτουργία ή την υπηρεσία της επιχείρησης χάριν των οποίων έγινε το έξοδο. Συνεπώς, κόστος κατά προορισµό είναι το οµαδοποιηµένο κατ είδος έξοδο µε κριτήριο το σκοπό (προορισµό) για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε.το κόστος κατά προορισµό λέγεται και λειτουργικό κόστος.το λειτουργικό κόστος σχηµατίζεται από στοιχεία διαφορετικής φύσης που έχουν τον ίδιο σκοπόπροορισµό. Η ανακατάταξη (µερισµός) των κατ είδος εξόδων γίνεται µε συντελεστή επιβάρυνσης.γι αυτό συντάσσεται φύλλο µερισµού.το άθροισµα των κατ είδος εξόδων ισούται µε το άθροισµα των 13

14 εξόδων της λειτουργίας παραγωγής +λειτουργίας διάθεσης+λειτουργίας ερευνών+λειτουργίας διοίκησης+χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Τα κατ είδος έξοδα µπορούν να οµαδοποιηθούν κατά τµήµα ή υπηρεσία. Κάθε οικονοµική µονάδα έχει το δικό της αριθµό και είδος δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα το ξενοδοχειακό συγκρότηµα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ έχει τέσσερις δραστηριότητες (λειτουργίες): α) ενοικίαση δωµατίων, β) εστιατόριο, γ) µπαρ και δ) κατάστηµα ενδυµάτων. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟ ΩΝ 2.1 Έννοια και ορισµός των εσόδων Έσοδα, από επιχειρηµατική άποψη, είναι κάθε αξία ή απαίτηση που αποκτά η επιχείρηση, ως αντιστάθµισµα εξόδου, για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Κατά κανόνα το έσοδο επαναφέρει στην επιχείρηση το ποσό που έχει δαπανηθεί συν ένα θετικό αποτέλεσµα, το κέρδος.το κέρδος αυτό αυξάνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Αν το έσοδο επαναφέρει µέρος µόνον του δαπανηθέντος ποσού, τότε προκύπτει αρνητικό αποτέλεσµα, δηλαδή ζηµία.η ζηµία αυτή µειώνει την καθαρή θέση της επιχείρησης. Το σύνολο των εσόδων µέσα σε µια διαχειριστική χρήση αποτελεί τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης (τζίρο). Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. έσοδο είναι η χρηµατική έκφραση της αγοραστικής δύναµης που αποκτάται, άµεσα ή έµµεσα, από τη δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή εκµετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωµάτων.στην έννοια του εσόδου περιλαµβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόµοιας φύσης κονδύλια που καταβάλλονται στην οικονοµική µονάδα για την υποβοήθηση επίτευξης των σκοπών της. Κατά τα.λ.π. Νο 18 έσοδο είναι η ακαθάριστη εισροή οικονοµικών οφελών κατά την περίοδο, η οποία προέρχεται από τις συνήθεις εργασίες της επιχείρησης και έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (εξαιρουµένης της αύξησης που προέρχεται από συνεισφορές των µετόχων, π.χ αύξηση κεφαλαίου). 2.2 Βασικές διακρίσεις των εσόδων Τα Έσοδα διακρίνονται: α) µε βάση την προέλευσή τους: σε οργανικά (operating) και ανόργανα (non operating) έσοδα. -- Οργανικά καλούνται τα έσοδα που προκύπτουν από την κύρια δραστηριότητα ή από τον κύριο σκοπό της επιχείρησης, π.χ πωλήσεις εµπορευµάτων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών κ.α. -- Ανόργανα καλούνται τα έσοδα που προέρχονται από άλλες πηγές, δηλαδή από παρεπόµενες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες της οικονοµικής µονάδας, π.χ έσοδα από µη κανονική 15

16 δραστηριότητα, από λαχεία, από εκποίηση ενσώµατων ή ασώµατων πάγιων στοιχείων κ.α. β) µε βάση το βαθµό οµαλότητας: σε οµαλά ή φυσιολογικά (normal) και µη οµαλά ή έκτακτα (extra ordinary) έσοδα. -- Οµαλά καλούνται τα έσοδα που πραγµατοποιούνται κάτω από συνθήκες που ανταποκρίνονται στη συνηθισµένη ή φυσιολογική πορεία της επιχείρησης, δηλαδή έσοδα από πώληση κ.α. -- Μη οµαλά: καλούνται τα έσοδα που η πραγµατοποίησή τους οφείλεται σε έκτακτα περιστατικά, δηλαδή σε γεγονότα που δεν οφείλονται ούτε προέρχονται από την κανονική δραστηριότητα της οικονοµικής µονάδας, δεν αναµένονται, και η χρονική τους διάρκεια είναι περιορισµένη, π.χ. έσοδα που προέρχονται από διακυµάνσεις των τιµών από συγκυριακά οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά ή φυσικά γεγονότα που επηρεάζουν ή δηµιουργούν πρόσκαιρη στενότητα στα µεγέθη προσφοράς και ζήτησης. Τα έσοδα αυτά χαρακτηρίζονται και ως έκτακτα. γ) µε βάση τον τρόπο εκδήλωσης: σε εµφανή (visible) και υπολογιστικά (opportunity) έσοδα. -- Εµφανή καλούνται τα έσοδα τα οποία γίνονται άµεσα αντιληπτά, επειδή η δηµιουργία τους αντιστοιχεί σε εµφανή κίνηση αξιών ή δηµιουργία απαιτήσεων, π.χ. έσοδα από πωλήσεις τοις µετρητοίς, έσοδα από τόκους δανείων κ.α. -- Υπολογιστικά καλούνται τα έσοδα που δε δηµιουργούν κίνηση αξιών ή απαιτήσεων, π.χ.οι τόκοι ιδίων κεφαλαίων, η αµοιβή του επιχειρηµατία κ.α. δ) µε βάση τον τρόπο υπολογισµού και χειρισµού: σε ακαθάριστα (gross income) και καθαρά (net income) έσοδα. -- Ακαθάριστα καλούνται τα έσοδα πριν την αφαίρεση των αντίθετων ποσών που τα µειώνουν, π.χ. έσοδα (ακαθάριστα) από πωλήσεις εµπορευµάτων κ.α. -- Καθαρά καλούνται τα έσοδα που προκύπτουν µετά την αφαίρεση των αντίθετων ποσών, π.χ. καθαρές πωλήσεις = έσοδα από πωλήσεις (επιστροφές + εκπτώσεις πωλήσεων). 2.3 Οργανικά έσοδα κατ είδος (οµάδα 7) Στην Έβδοµη Οµάδα, µε τίτλο Οργανικά Έσοδα κατ είδος, απεικονίζονται και ταυτόχρονα παρακολουθούνται κατ είδος τα έσοδα που προέρχονται από την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης (εκµετάλλευση της χρήσεως). Συγκεκριµένα στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έσοδα από πώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών που συνιστούν το κύριο αντικείµενο της εκµετάλλευσης, από επιχορηγήσεις και από διάφορες άλλες αιτίες που σχετίζονται µε τη 16

17 δραστηριότητα των πωλήσεων, έσοδα κεφαλαίων, δηλ. συµµετοχών, χρεογράφων και τόκων, η αξία κόστους των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, η αξία βελτιώσεως των στοιχείων αυτών καθώς και οι χρησιµοποιούµενες προβλέψεις για την κάλυψη εξόδων εκµεταλλεύσεως. Ωστόσο δεν καταχωρούνται: τα κονδύλια που δε συνιστούν έσοδα, όπως η είσπραξη ποσών που η επιχείρηση δανείζεται ή η επιστροφή σ αυτήν ποσών που η ίδια δανείζει σε τρίτους, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς και τα αντίστοιχα κέρδη. Η ανωτέρω κατηγορία εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω κατηγορίες λογαριασµών: Πωλήσεις Εµπορευµάτων (λογαριασµός 70): παρακολουθούνται οι πωλήσεις εµπορευµάτων της επιχείρησης. Το αντίτιµο της πώλησης είναι έσοδο από τη στιγµή που η πώληση θεωρείται πραγµατοποιηµένη, δηλ. όταν το εµπόρευµα εξάγεται από την αποθήκη και παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασµό του ή αφότου η υπηρεσία παρασχεθεί στον πελάτη. Το αντίτιµο της πώλησης ή παροχής υπηρεσίας που έχει συνοµολογηθεί αλλά δεν έχει πραγµατοποιηθεί δεν θεωρείται έσοδο. Πωλήσεις προιόντων ετοίµων και ηµιτελών (λογαριασµός 71): παρακολουθούνται οι πωλήσεις των ετοίµων και ηµιτελών προιόντων της επιχείρησης. Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων και άχρηστου υλικού (λογαριασµός 72): παρακολουθούνται τα έσοδα της επιχείρησης από τις πωλήσεις: α) υποπροιόντων και υπολλειµµάτων, β) πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, γ) αναλώσιµων υλικών, δ) ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων, ε) ειδών συσκευασίας και στ) άχρηστου υλικού. Πωλήσεις υπηρεσιών ή έσοδα από παροχή υπηρεσιών (λογαριασµός 73): τηρούνται τα έσοδα της επιχείρησης από την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητές της. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων (λογαριασµός 74): καταχωρούνται τα έσοδα της επιχείρησης από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συµµετοχή του κρατικού προυπολογισµού και τωνπρουπολογισµών διαφόρων Οργανισµών και διάφορες άλλες πηγές. Έσοδα παρεπόµενων υπηρεσιών (λογαριασµός75): παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί η επιχείρηση από παρεπόµενες δραστηριότητές της σε σχέση µε το κύριο αντικείµενό της. Έσοδα κεφαλαίων (λογαριασµός 76):παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγµατοποιεί η οικονοµική µονάδα από 17

18 τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συµµετοχές και χρεόγραφα και από δανεισµούς προς τρίτους. Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιµοποιηµένες προβλέψεις εκµεταλλεύσεως (λογαριασµός 78): ο λογαριασµός πιστώνεται µε το κόστος παραγωγής πάγιων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δηµιουργούνται από την επιχείρηση µε δικά της µέσα και για δική της χρήση, καθώς και µε το κόστος βελτιώσεως των πάγιων στοιχείων της Λογιστική παρακολούθηση των εσόδων κατ είδος Οι συνηθέστεροι τύποι λογαριασµών είναι: πωλήσεις εµπορευµάτων, πωλήσεις προϊόντων (ετοίµων και ηµιτελών), παροχή υπηρεσιών, προµήθειες-µεσιτείες, τόκοι έσοδα, ενοίκια κτλ. Οι λογαριασµοί εσόδων λειτουργούν όπως οι λογαριασµοί Καθαρής Θέσης. Κατά τη διάρκεια της χρήσης η πρώτη εγγραφή γίνεται πάντοτε στην πίστωση µε το ποσό του πραγµατοποιούµενου εσόδου, είτε εισπράττεται είτε οφείλεται. Οι µεταγενέστερες πιστώσεις δείχνουν προσαύξηση ή αναπροσαρµογή του λογαριασµού εσόδου. Ο λογαριασµός χρεώνεται λόγω: - µεταφοράς στο λογαριασµό εκµετάλλευσης - µεταφοράς σε άλλον συγκεντρωτικό λογαριασµό για οµαδοποίησή του - µεταφοράς στο λογαριασµό Αποτελέσµατα Χρήσης (για έκτακτα και ανόργανα έσοδα) - µεταφοράς σε άλλους λογαριασµούς υποχρεώσεων (έσοδα επόµενης χρήσης), για ποσά που δεν είναι δεδουλευµένα στο τέλος της χρήσης - αντιλογισµού λανθασµένης πίστωσης Στο τέλος της χρήσης όλοι οι λογαριασµοί εσόδων, µετά και τις σχετικές µεταφορές (όπως µεταφορά οργανικών, οµαλών και δεδουλευµένων εσόδων στο λογαριασµό εκµετάλλευσης ), µηδενίζονται-εξισώνονται και είναι έτοιµοι να επαναδηµιουργηθούν (ανοιχτούν) και να δεχτούν τις καταχωρίσεις των λογιστικών γεγονότων της νέας (επόµενης) χρήσης. Όπως όλοι οι λογαριασµοί Ισολογισµού, έτσι και οι λογαριασµοί εσόδων διακρίνονται σε γενικούς ή περιληπτικούς και ειδικούς ή αναλυτικούς λογαριασµούς. Παράδειγµα: Έσοδα Κεφαλαίων Γενικός πρωτοβάθµιος 18

19 Τόκοι Πιστωτικοί Τόκοι καταθέσεων τραπεζών Τόκοι χορηγούµενων δανείων λογαριασµός Αναλυτικός δευτεροβάθµιος λογαριασµός Αναλυτικοί τριτοβάθµιοι λογαριασµοί 19

20 3.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Οι οικονοµικές µονάδες είναι ζωντανοί οργανισµοί και ως κύτταρα της κοινωνικής οικονοµίας γεννιούνται και αναπτύσσονται, έχουν όργανα και λειτουργίες, παράγονται αλλά και πεθαίνουν. Για να λειτουργήσουν όµως και να αναπτυχθούν αντιµετωπίζουν διάφορα έξοδα, έναντι των οποίων προσδοκούν οικονοµικά ανταλλάγµατα. Το αντάλλαγµα αυτό εκφράζεται γενικά ως έσοδο. Τα έσοδα και τα έξοδα δηµιουργούν ένα κυκλοφοριακό κύκλωµα µεταξύ τους, οικονοµικής µορφής, που είναι συστατικό στοιχείο της εκµετάλλευσης (επιχείρησης). Τα έξοδα και τα έσοδα είναι τα δύο ρεύµατα του κυκλοφοριακού κυκλώµατος. Με µόνο το ένα (έσοδο ή έξοδο) δεν µπορεί να υπάρξει εκµετάλλευση απόδοση. Όπως δεν µπορεί να δηµιουργηθεί ηλεκτρικό φως µε µόνο το ρεύµα του αρνητικού ή του θετικού πόλου. Γι αυτό το κύκλωµα αυτό έχει κεφαλαιώδη σηµασία για τη Λογιστική, γιατί η ακριβής παρακολούθησή του και η καταγραφή του στα βιβλία της επιχείρησης προσδιορίζει και τον ακριβή προσδιορισµό του αποτελέσµατός της (κέρδους ή ζηµίας). Θα χρειαστεί εποµένως να αναπτύξουµε κια να αναλύσουµε τα θέµατα αυτά, λόγω της πρωταρχικής σηµασίας που έχουν για τις οικονοµικές µονάδες και ιδιαίτερα για τις κερδοσκοπικές µορφές τους (επιχειρήσεις). 3.2 Έννοια, µέτρηση και θέση του εσόδου σε µια επιχείρηση Ο καθορισµός της έννοιας του εσόδου είναι ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα της Λογιστικής και επιτυγχάνεται µόνο κατά προσέγγιση. Συγχρόνως όµως αποτελεί και τον βασικό αντικειµενικό σκοπό της. Χρησιµοποιώντας (πραγµατοποιώντας) διάφορες υποθέσεις προσπαθούµε να φθάσουµε στην καλύτερη εκτίµηση του περιοδικού εσόδου, του εσόδου µιας ορισµένης διαχειριστικής χρήσεως. Το σηµείο όµως αυτό (δηλ. ο καθορισµός του περιοδικού εσόδου) είναι εκείνο που παρουσιάζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Αν επρόκειτο για τα έσοδα όλης της διάρκειας της ζωής της επιχειρήσεως από την χρονική στιγµή της συστάσεώς της µέχρι το κλείσιµο ή τη διάλυσή της, το ερώτηµα θα ήταν πολύ πιο απλό. Είναι πολύ ευκολότερο να καθοριστεί η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως στην αρχή και στο τέλος 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τεχνικών Έργων

ιαχείριση Τεχνικών Έργων ιαχείριση Τεχνικών Έργων 6 Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Ερωτήσεις Πιστοποίησης ΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΡΓ.- ΕΞΑΜΗΝΟ) Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Πάγια περιουσιακά στοιχεία 1 Μη κυκλοφορούντα ή πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία: προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph. D. Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα