ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το Ελληνικό Γενικό Σχέδιο προβλήματα και προϋποθέσεις, αποτελέσματα εφαρμογής τους. φοιτήτρια: Χαμπερτζή Μαρία Επιβλέπων καθηγήτρια: Μηλόφτση Ευαγγελία Σέρρες Οκτώβριος, 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ...04 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ...26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ Δ.Λ.Π. ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ ΔΛΠ 36 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΛΠ 38 ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΛΠ 39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΛΠ ΕΓΛΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΛΠ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ Δ.Λ.Π ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία μελετά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις μεταβολές που επέφεραν στην εφαρμογή της λογιστικής στην Ελλάδα. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια των λογιστικών αρχών και των λογιστικών προτύπων, ο σκοπός και η σημασία θέσπισής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, καθώς και οι έννοιες που σχετίζονται με τα λογιστικά πρότυπα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτισή τους, η νομοθεσία που σχετίζεται με την εφαρμογή και την ισχύ τους, καθώς και οι επιπτώσεις και τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τους. Στο τρίτο μέρος ασχολούμαστε με τρία συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα, το ΔΛΠ 36, το ΔΛΠ 38 και το ΔΛΠ 39. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση των τριών Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η σύγκρισή τους με την ελληνική πρακτική. Στο τελευταίο μέρος γίνεται σύνοψη όλων των παραπάνω, συμπερασματικές παρατηρήσεις και κάποια σχόλια πάνω στο μέλλον και τις προοπτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

4 1.1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Η λογιστική είναι η τεχνική της καταχώρησης, ταξινόμησης, συνοπτικής παρουσίασης, συναλλαγών και γεγονότων, που είναι, εν μέρει τουλάχιστον χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, και της επεξηγήσεως των αποτελεσμάτων από αυτά. Στο παρελθόν, το βάρος έπεφτε στην τεχνική πλευρά, δηλαδή δινόταν έμφαση στην ανάλυση του μηχανισμού της διπλογραφικής, του τρόπου λειτουργίας, και συνδεσμολογίας των διαφόρων λογαριασμών, της θέσης τους στο λογιστικό σύστημα, στη διαδικασία και τεχνική της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρησιμοποίηση εξελιγμένων μηχανογραφικών μέσων, απεγκλώβισε τη λογιστική από το μηχανιστικό μέρος της και έδωσε τη δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου της. Έτσι, η προσοχή στράφηκε κυρίως στη διατύπωση ενός σώματος γενικών αρχών και στην ανάλυση εννοιών, όρων και μεθόδων που χρησιμοποιεί η λογιστική. Οι θεμελιώδεις αρχές της λογιστικής είναι κατευθυντήριες γραμμές και αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας επιστημονικής έρευνας και πρακτικής ανάγκης. Βασικές λογιστικές αρχές. Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι κατευθυντήριες γραμμές και αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας επιστημονικής έρευνας και πρακτικής ανάγκης. 1 Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές είναι οι ακόλουθες: Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας Αυτή η βασική λογιστική αρχή θεωρεί τη λογιστική μονάδα ως ανεξάρτητη σε σχέση με τους φορείς της. Λογιστική Μονάδα είναι αυτή που έχει αυτοτελές σύστημα λογιστικών βιβλίων. Η αρχή της χρηματικής μέτρησης Η βασική λογιστική αρχή της χρηματικής μέτρησης προβλέπει την καταχώρηση εκείνων μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία αποδίδονται σε χρηματικές μονάδες, καθώς επίσης ως μέσα δράσης (Ενεργητικό) μίας λογιστικής μονάδας και υποχρεώσεις αυτής, αυτά που δύνανται να αποδοθούν σε χρήμα. Η αρχή της αντικειμενικότητας 1 Καραγιώργος Θ., Παπαδόπουλος Δ., (2003), Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη. 4

5 Η βασική λογιστική αρχή της αντικειμενικότητας υποχρεώνει στην αντικειμενική απόδειξη του ύψους της αξίας των μέσων δράσης και των υποχρεώσεων μίας λογιστικής μονάδας. Αντικειμενικά αποδεικνυόμενο ύψος αξίας θεωρείται αυτό που αποδεικνύεται με παραστατικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις, συμβόλαια). Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας Αυτή η βασική λογιστική αρχή θεωρεί ότι η νομισματική μονάδα δεν δέχεται πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές πιέσεις αλλά η αξία της παραμένει σταθερή στη διάρκεια μίας λογιστικής χρήσης. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης Η βασική λογιστική αρχή της πλήρους αποκάλυψης υποχρεώνει να εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν πλήρη και σαφή εικόνα της λογιστικής μονάδας. Η αρχή του ιστορικού κόστους Η βασική λογιστική αρχή του ιστορικού λογιστικού κόστους υποχρεώνει να εμφανίζονται τα μέσα δράσης και υποχρεώσεις της επιχείρησης στην αξία απόκτησης τους. Εξαίρεση της βασικής λογιστικής αρχής αποτελεί η περίπτωση των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες η ελληνική λογιστική νομοθεσία απαιτεί την εφαρμογή της βασικής λογιστικής αρχής του ελάχιστου κόστους δηλαδή την αποτίμηση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του ιστορικού και του τρέχοντος κόστους. Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή η ζωή της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται ότι ξεκινά από τη σύσταση αυτής και ότι τελειώνει με τη λύση και εκκαθάρισή της. Οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός της διάρκειας ζωής της επιχείρησης είναι τεχνητός και αποσκοπεί στην λύση συγκεκριμένων λογιστικών προβλημάτων. Η αρχή της περιοδικότητας Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή η ζωή της επιχείρησης χωρίζεται σε ίσα χρονικά διαστήματα με σκοπό τον ετήσιο υπολογισμό των αποτελεσμάτων της λογιστικής μονάδας και την κατάρτιση της χρηματοοικονομικής της κατάστασης. Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων Βάσει αυτής της βασικής λογιστικής αρχής το έσοδο πραγματοποιείται όταν ικανοποιούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις: 5

6 Ο κύκλος των διαδικασιών δημιουργίας εσόδων έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώσει. 'Eχει λάβει χώρα συναλλαγή ανταλλαγή. Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή για να αναγνωριστεί ένα έξοδο θα πρέπει να συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τη δημιουργία εσόδων. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων για την εξαγωγή αποτελέσματος. Αυτή η λογιστική αρχή υποχρεώνει να συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα ώστε να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η λογιστική μονάδα στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης. Η αρχή της συντηρητικότητας. η βασική λογιστική αρχή της συντηρητικότητας υποχρεώνει στην επιλογή εκείνης της μεθόδου που θα μας δώσει τα συντηρητικότερα αποτελέσματα. Δηλαδή, το Ενεργητικό στην χαμηλότερη δυνατή αξία του, το Παθητικό στην υψηλότερη δυνατή αξία του, τα έσοδα στην χαμηλότερη δυνατή αξία τους και τα έξοδα στην Η αρχή της συγκρισιμότητας. Η εφαρμογή αυτής της βασικής λογιστικής αρχής υποχρεώνει στην δημοσίευση των λογιστικών δεδομένων, στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών, ώστε ο τρίτος ενδιαφερόμενος να μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για την διαχρονική πορεία της επιχείρησης. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων Η βασική λογιστική αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η διαχρονική χρηματοοικονομική εικόνα της λογιστικής μονάδας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως, εάν κριθεί απαραίτητο, δεν μπορεί η λογιστική μονάδα να αλλάξει τις χρησιμοποιούμενες στο παρελθόν μεθόδους. Θα πρέπει όμως η μεταβολή αυτή και οι συνέπειές της να φαίνονται μέσα στις οικονομικές καταστάσεις. Η αρχή της ουσιαστικότητας των λογιστικών πληροφοριών Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές για να μπορεί ο τρίτος ενδιαφερόμενος εύκολα να καταλαβαίνει την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Συνεπώς οι πληροφορίες οι οποίες θα 6

7 περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι οι σημαντικότερες. 1.2 Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Τα λογιστικά πρότυπα μεταβάλλονται συνεχώς, άλλα διαγράφονται, άλλα προστίθενται. Παρέχουν πρακτικούς κανόνες για τη λειτουργία του λογιστικού επαγγέλματος. Είναι γενικά αποδεκτά ως κανόνες της επιχείρησης. Τα λογιστικά πρότυπα συνήθως αποτελούνται από τρία μέρη: 2 την περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν την ανάλυση των πιθανών λύσεων, πιθανότατα με εξερεύνηση της την προτεινόμενη λύση Γενικά, τα λογιστικά πρότυπα και ειδικά τα ελεγκτικά πρότυπα περιορίζονται στο τρίτο κομμάτι, πυροδοτώντας μια πλειάδα συζητήσεων για την έλλειψη αναφοράς στη θεωρία. Ο γενικός κανόνας, για τα λογιστικά πρότυπα είναι να συμπεριλαμβάνουν, παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της λύσης. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους θεσπίζονται τα πρότυπα είναι οι εξής: παρέχουν στους χρήστες πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική θέση και την επίδοση της εταιρίας. Αυτή η πληροφόρηση είναι σαφής, αξιόπιστη και συγκρίσιμη. παρέχουν οδηγίες και κανόνες στους λογιστές. παρέχουν στις κυβερνήσεις βάσεις δεδομένων για πολλές μεταβλητές που θεωρούνται απαραίτητες για τη χάραξη φορολογικών πολιτικών, τη νομοθεσία που αφορά τις επιχειρήσεις, το σχεδιασμό και τη ρύθμιση της οικονομίας και άλλους κοινωνικούς στόχους. αυξάνουν το γενικό ενδιαφέρον για τις αρχές και τις θεωρίες που αφορούν τη λογιστική, αφού πυροδοτούν συζητήσεις σε επιχειρηματικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. 1.3 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 2 Garrison E., Noreen R.H, (2003), Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις 7

8 Ο στόχος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων, στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι με το άνοιγμα των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών, οι δυνατότητες δανεισμού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα έχουν διεθνοποιηθεί. 3 Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες, με βάση τους οποίους γίνεται η μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού αποτελέσματος της δραστηριότητάς τους. Με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από διάφορες επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές, σχετικά με το θέμα της ποσοτικοποίησης. Η χρήση των λογιστικών προτύπων αναφορικά με τις δημοσιευμένες πληροφορίες διευκολύνει την παρουσίαση της φιλοσοφίας που ακολουθείται κατά τη διαχείριση των λογαριασμών. Μέσω της χρησιμοποίησης των λογιστικών προτύπων, οι λογιστικές καταστάσεις αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή, αφού η σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών μεταξύ των οποίων υπάρχει μια συνέχεια και συνέπεια. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι το κύριο και πλέον αποδεκτό μέσο έκφρασης της λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μια κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών πολιτικών και κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και γεγονότα, ώστε η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες να θεωρείται αναγκαία για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Η καθιέρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. Το Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα πρότυπα που θα εκδίδονται από το I.A.S.B. θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Τα πρότυπα που είχαν εκδοθεί 3 Grant Thornton, (2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, Grant Thornton, δεύτερη έκδοση, τόμος Α, Αθήνα. 8

9 από την I.A.S.C. κατά την περίοδο , ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 1.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για πολλούς αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της λογιστικής μετά την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της λογιστικής τυποποίησης που αυτό επέβαλλε στην τήρηση λογιστικών βιβλίων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων κατά τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων. Στόχος των Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι αυτές οι αρχές και κανόνες να είναι ίδιοι για τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Εφόσον ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και η πορεία τους επηρεάζει πλήθος ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές. Η λογιστική ακολουθεί το ίδιο παράδειγμα. Είναι πρότυπα και διερμηνείες τα οποία υιοθετούνται από το συμβούλιο διεθνών λογιστικών προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) 4 Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Διεθνή λογιστικά πρότυπα και Διερμηνείες που δημιουργούνται από την επιτροπή διερμηνειών διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π.) ή την προγενέστερη μόνιμη επιτροπή διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.), και υιοθετούνται από το συμβούλιο. Σήμερα χρησιμοποιούμε δύο όρους για την αναφορά μας σε αυτά. Αναφερόμαστε είτε με τον όρο ( διεθνή λογιστικά πρότυπα Δ.Λ.Π.) είτε με τον όρο (διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.). 4 Grant Thornton, (2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, Grant Thornton, δεύτερη έκδοση, τόμος Α, Αθήνα. 9

10 Αυτό συμβαίνει γιατί μέχρι τον Μάρτιο του 2002 ονομαζόταν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι δηλαδή την πλήρη αντικατάσταση των εβρισκόμενων σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε και τους δύο όρους. 1.5 ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Η έννοια της εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων συχνά συγχέεται με την έννοια της απόλυτης προτυποποίησης, ενώ έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Η εναρμόνιση είναι πιο πρακτική, αφού η προτυποποίηση σημαίνει ότι οι λογιστικές διαδικασίες μιας χώρας μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλες. Η εναρμόνιση αφορά την πιο αποτελεσματική μετάδοση των πληροφοριών σε μια μορφή που να μπορούν να ερμηνευτούν διεθνώς. Η εναρμόνιση είναι πιο ρεαλιστική και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει δεκτή. Κάθε χώρα έχει ένα δικό της σύνολο κανόνων και στόχων σε εθνικό επίπεδο. Η εναρμόνιση προτείνει να συμφιλιωθούν οι εθνικές ιδιαιτερότητες. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Σκοπός της λογιστικής τυποποίησης είναι η ομοιόμορφη άσκηση της λογιστικής σε επίπεδο επιχείρησης, κλάδου, χώρας αλλά και σε διεθνή κλίμακα. Συμβάλλει στον έλεγχο της αυθαίρετης αντιμετώπισης των λογιστικών θεμάτων και στην ελαχιστοποίηση του βαθμού υποκειμενικότητας των λογιστικών εργασιών. Η λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα εδραιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την εισαγωγή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και την υποχρεωτική εφαρμογή του για όλες τις 10

11 εταιρίες. Πρόσφατα ενισχύθηκε με την νομοθετική καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. Το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων που επιτρέπουν σε όλες τις οικονομικές μονάδες να χειρίζονται κατά ομοιόμορφο τρόπο παρόμοια λογιστικά γεγονότα και να συντάσσουν λογιστικές καταστάσεις ομοιόμορφες ως προς την εμφάνιση και το περιεχόμενο των κονδυλίων τους. Οι σκοποί του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι 5 Η τυποποίηση και η ενιαία λειτουργία των λογαριασμών Η χρησιμοποίηση ενιαίων κανόνων αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων Η ενιαία εμφάνιση των λογιστικών καταστάσεων που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Η λογιστική τυποποίηση θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν επιστημονικά τεκμηριωμένες και γενικής αποδοχής βασικές έννοιες, αρχές, κανόνες, και μέθοδοι αντιμετώπισης βασικών λογιστικών θεμάτων. Τα πρότυπα που εκδίδονται μετά το 2001 καλούνται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧΠ (IFRS). Το 2003 η Ευρωπαϊκή ένωση αναγνώρισε την Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ως μοναδική πηγή κατάρτισης και έκδοσης προτύπων για την εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών των κρατών - μελών της. Στην Ελλάδα, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΠ που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή ένωση έχουν ενσωματωθεί στο νόμο 2190 και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις εισηγμένες εταιρίες από την 1/1/ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες θεωριών για την θέσπιση κανόνων για κλάδους της οικονομίας: 6 5 Grant Thornton, (2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, Grant Thornton, δεύτερη έκδοση, τόμος Α, Αθήνα. 6 Καραγιώργος Θ., Παπαδόπουλος Δ., (2003), Χρηματοοικονομική 11

12 οι θεωρίες δημόσιου συμφέροντος Οι θεωρίες δημόσιου συμφέροντος υποστηρίζουν ότι η θέσπιση κανόνων και προτύπων αποτελεί απάντηση στη ζήτηση του κοινού για τη διόρθωση των τιμών που επικρατούν στην αγορά. Επιχείρημά τους αποτελεί ο ισχυρισμός ότι το κράτος μπορεί να κρίνει αντικειμενικά και να συμβιβάσει τα συμφέροντα των ομάδων, ώστε να μην υπάρχουν αδικίες. οι θεωρίες συμφερόντων των κλάδων Οι θεωρίες συμφερόντων των κλάδων, από την άλλη πλευρά υποστηρίζουν ότι η θέσπιση προτύπων αποτελεί απάντηση στις απαιτήσεις συγκεκριμένων ομάδων ειδικών συμφερόντων, με στόχο να μεγιστοποιήσουν το εισόδημα των μελών τους. Το κύριο επιχείρημα αυτών των θεωριών είναι ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα του κλάδου τους και μπορούν να θεσπίσουν πιο αποτελεσματικά πρότυπα. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και τη διαφωνία από πλευράς επιχειρήσεων να δεχτούν κανόνες από κυβερνήσεις, τοπικούς φορείς ή ακόμη και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν και την επικρατέστερη λύση. Δυστυχώς, η βιβλιογραφία για το ποια κατηγορία θεωριών είναι πιο αποτελεσματική, είναι ελλιπής. 1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Έφερε πολλές αλλαγές στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να τα υιοθετήσουν. Τα πλεονεκτήματα του είναι πολλά, πολλές όμως είναι και οι δυσκολίες, τα μειονεκτήματα της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από κάθε χώρα συνοψίζονται στα παρακάτω: 5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Διευκόλυνση στη σύγκριση των επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις άλλων χωρών. Αυτό έχει σημαντικές θετικές συνέπειες για τους επενδυτές, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που μπορούν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Λογιστική, εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη. 12

13 Ως προς τις προσδοκίες που δημιουργεί η εφαρμογή τους, ο επιχειρηματικός κόσμος εκτιμά ότι θα βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά και παράλληλα θα διευκολυνθεί η προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδυτών. Θα αυξηθεί η ροή κεφαλαίων μεταξύ χωρών και οι συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων. H υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναμένεται να αυξήσει τη διαφάνεια λειτουργίας των επιχειρήσεων, λόγω της υποχρέωσης των τελευταίων να δημοσιοποιούν όλες ανεξαιρέτως τις πτυχές της δραστηριότητάς τους. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θεωρείται ότι παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων και αναδεικνύουν κινδύνους, διευκολύνουν τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και βελτιώνουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυσκολίες στην εφαρμογή τους από την πλευρά των επιχειρήσεων, λόγω έλλειψης γνώσης. Μεγάλο κόστος εφαρμογής, κυρίως γιατί απαιτείται εκπαίδευση του προσωπικού. Δεν έχουν αφομοιωθεί πλήρως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Τα νέα πρότυπα λόγω της χρήσης της λογιστικής αποτίμησης σε "δίκαιες τιμές" την οποία επιβάλλουν, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη διακύμανση των λογιστικών κερδών και σε αυξημένη πολυπλοκότητα των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Έλλειψη επαρκούς καθοδήγησης, ανεπάρκεια καταρτισμένων λογιστών και ελεγκτών, έλλειψη ομοιομορφίας στην εφαρμογή και σημαντικά περιθώρια δημιουργικής λογιστικής. Οι φορολογικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων στερούνται πληρότητας και απλότητας, ενώ αφήνουν περιθώρια αμφισβητήσεων εκ μέρους των φορολογικών οργάνων. Μη ολοκληρωμένη εναρμόνιση θεσμικού- νομοθετικού περιβάλλοντος. Μη επαρκής ενημέρωση ελεγκτών και λογιστών για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε ότι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις υπάρχουν και κόστη μετάφρασης, τήρησης περισσότερων αρχείων, πολλαπλές οικονομικές καταστάσεις λόγω των θυγατρικών κτλ Μειώνεται η ευελιξία της διοίκησης 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. 2.1 ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 14

15 Τα κυριότερα όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο είναι: 7 FASB Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης H FASΒ ιδρύθηκε το Αποτελεί τον οργανισμό εκείνο του ιδιωτικού τομέα για τον καθορισμό προτύπων για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων στις ΗΠΑ. Η FASB αναγνωρίζεται επισήμως από τη SEC, η οποία αποτελεί το δημόσιο φορέα ελέγχου των κεφαλαιαγορών στις ΗΠΑ. Η FASB συνίσταται από το πρόεδρο της, που αποτελείται από 7 μέλη πενταετούς θητείας, μόνιμο προσωπικό που αριθμεί 40 άτομα καθώς και συνεργάτες από τον ακαδημαϊκό χώρο που συμμετέχουν στις ομάδες που δημιουργούνται για τον καθορισμό των λογιστικών προτύπων. H FASB είναι όργανο κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε εθνικό επίπεδο, όμως οι εταιρείες εκείνες που καταρτίζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα της γίνεται δεκτές σε χρηματιστήρια άλλων χώρων. SAC Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων Αποτελείται από 30 ή και παραπάνω μέλη. Για την επίτευξη των σκοπών της προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις με το I.A.S.B. οι οποίες έχουν ως στόχο, την παροχή συμβουλών προς το I.A.S.B. σχετικά με τα τρέχοντα έργα την πληροφόρηση του I.A.S.B. για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων στους χρήστες αυτών. Τα μέλη της S.A.C. προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, και διορίζονται για χρονικό διάστημα τριών ετών. Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Αποτελείται από 12 μέλη πλήρους απασχόλησης και δύο μέλη μερικής απασχόλησης. Τα μέλη του Σώματος επιλέγονται από την I.A.S.C. Το κριτήριο της επιλογής είναι η δημιουργία μίας ομάδας που θα συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες, την εμπειρία σε θέματα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την ευρύτερη γνώση των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη παγκόσμιων Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας

16 Το Σώμα έχει ως βασικές αρμοδιότητες την πλήρη ευθύνη για την ανάπτυξη και έκδοση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και προσχεδίων προτύπων. Πριν από την έκδοση κάθε Προτύπου, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ένα προσχέδιο του Προτύπου, το οποίο θα τίθεται στην διάθεση των ενδιαφερομένων για σχόλια. Ο IASB, που εδρεύει στο Λονδίνο, άρχισε να λειτουργεί το Χρηματοδοτείται από εισφορές που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, από το Ίδρυμα IASC, από μεγάλες λογιστικές εταιρίες, ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και βιομηχανικές εταιρίες από όλο τον κόσμο, κεντρικές και αναπτυξιακές τράπεζες, και άλλους διεθνείς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Τα 14 μέλη του IASB προέρχονται από εννέα χώρες και έχουν διαφορετική επαγγελματική κατάρτιση. Το IASB έχει αναλάβει να αναπτύξει, για το δημόσιο συμφέρον, ένα απλό σύνολο από υψηλής ποιότητας, παγκόσμια λογιστικά πρότυπα που απαιτούν ξεκάθαρες και συγκρίσιμες πληροφορίες σε οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το IASB συνεργάζεται με αυτούς που θέτουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα για να πετύχει σύγκλιση των λογιστικών προτύπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή ένωση θεωρείται όργανο κατάρτισης διεθνών λογιστικών προτύπων κατά έμμεσο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακολουθήσει τη μεθοδολογία της IASC, άλλα έχει προσπαθήσει να εναρμονίσει τα λογιστικά πρότυπα που ισχύουν στα κράτη μέλη της. Κατά αυτή την έννοια η ΕΕ λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια όμως μίας ενιαίας αγοράς.η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή ένωση αναφορικά με την εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων δεν στοχεύει στην κατάρτιση απαράλλακτων προτύπων για όλες τις χώρες. Αντίθετα, διαφορετικές εναλλακτικές προσεγγίσεις γίνονται αποδεκτές υπό τον όρο ότι μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες και να συμπληρώνονται από κατάλληλες υποσημειώσεις, εξασφαλίζονται έτσι τη συνύπαρξη διαφορετικών μεθόδων. 8 Η φιλοσοφία αυτή αποτέλεσε το πνεύμα σύμφωνα με το οποίο αναπτύχθηκε μια σειρά οδηγιών. Η οδηγία είναι κοινοτικός νόμος ειδικής μορφής, ο οποίος καθορίζει στόχους και εναποθέτει στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα εξεύρεσης των τρόπων επίτευξής των στόχων αυτών

17 Επομένως, ορίζεται ως έργο της κυβέρνησης κάθε κράτους μέλους να καταρτίσει τους αναγκαίους νόμους και κανονισμούς ώστε τα αναφερόμενα στις οδηγίες να εφαρμόζονται στην κάθε χώρα, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες πολιτικές, νομικές και οικονομικές συνθήκες. Στον τομέα των ετήσιων λογαριασμών των επιχειρήσεων, συντάθηκαν δύο βασικές οδηγίες, η 4 η οδηγία (1978) που αναφέρεται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και η 7 η οδηγία (1983) με αντικείμενο τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Οι οδηγίες υποδιαιρούνται στα επόμενα συστήματα που άπτονται της κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων σε κάθε κράτος μέλος και πιο συγκεκριμένα στους εθνικούς νόμους, τα πρότυπα, τις γνωμοδοτήσεις κ.τ.λ. που καταρτίζονται από όργανα με διαφορετικό βαθμό εξουσίας και, τέλος, την ακολουθούμενη λογιστική πρακτική. IASC Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Η IASC συστήθηκε στις 29/6/1973 ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των επαγγελματικών οργανισμών λογιστικών σωμάτων, στις χώρες: της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την έκδοση των Λογιστικών Προτύπων Οι εργασίες της IASC διεξάγονται από ένα συμβούλιο που συγκροτούν αντιπροσωπείες 13 μέλη μερικής απασχόλησης, και 4 οργανώσεων κατά ανώτατο όριο που ενδιαφέρονται για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Το Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προχώρησε σε αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής με τίτλο Προτάσεις για τη δόμηση της I.A.S.C. στο μέλλον. Το αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης ήταν η ανασύσταση της I.A.S.C. ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την πολιτεία του Delaware των Η.Π.Α. Αποτελεί τη μητρική εταιρία του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με έδρα το Λονδίνο,της ανεξάρτητης αρχής η οποία έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των Λογιστικών Προτύπων. Οι στόχοι που υπηρετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι: Η δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κατανοητών, επιβλητέων και 17

18 υψηλής ποιότητας Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το κοινό συμφέρον, τα οποία να απαιτούν διαφανή, συγκρίσιμη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις και τις λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές, ώστε να βοηθούν τους συμμετέχοντες στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τους άλλους χρήστες στις οικονομικές τους αποφάσεις Η προώθηση της χρήσης και της σχολαστικής εφαρμογής αυτών των προτύπων, και Η σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων υψηλής ποιότητας. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 1989 το ΠλαίσιοΚατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, το οποίο θέτει τις λογιστικές πολιτικές, πάνω στις οποίες βασίζονται τα πρότυπα προκειμένου να γίνουν κατανοητές από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το Πλαίσιο υιοθετήθηκε το 2001 από το I.A.S.B. Το Πλαίσιο δεν αποτελεί λογιστικό πρότυπο και ως εκ τούτου δεν ορίζει τη χρησιμοποίηση κάποιας λογιστικής πολιτικής. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι, στις λίγες περιπτώσεις, που πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του Πλαισίου και των Προτύπων, πρέπει να υπερισχύουν οι απαιτήσεις των Προτύπων. Σκοπός του Πλαισίου κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων είναι: Να βοηθήσει την I.A.S.C. στην ανάπτυξης νέων Προτύπων και στην αναθεώρηση των υπαρχόντων. Να βοηθήσει την I.A.S.C. στην εναρμόνιση Προτύπων Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή των Προτύπων και στην επίλυση θεμάτων που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά Να βοηθήσει τους ελεγκτές στο σχηματισμό γνώμης για το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα. Να βοηθήσει τους χρήστες να καταλάβουν αν οι πληροφορίες που δίνουν οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Πρότυπα Να παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την προσέγγιση της I.A.S.C. για την έκδοση προτύπων. 2.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 18

19 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής τους, καθίστανται υποχρεωτικά από το 2006 και έπειτα, αρχικώς για τις εισηγμένες αλλά και σε λοιπές εταιρίες. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εμπλουτίζονται με οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι τα εξής: 9 ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων ΔΛΠ 2: Αποθέματα ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συμβάσεις ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια ΔΛΠ 17: Μισθώσεις ΔΛΠ 18: Έσοδα ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων ακι Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ 26: Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης από την Υπηρεσία ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 9 Grant Thornton, (2006), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Πληροφόρησης, αναλυτική παρουσίαση, Grant Thornton, δεύτερη έκδοση, τόμος Α, Αθήνα. 19

20 ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες Απαιτήσεις ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού ΔΛΠ 39:Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 41: Γεωργία Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι: ΔΠΧΠ 1: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ 2: Πληρωμές Βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους ΔΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συμβάσεις ΔΠΧΠ 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση Διακοπείσες Δραστηριότητες ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις Διερμηνείες Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν από το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, μπορούν να αποτελέσουν μια βάση αναφοράς και για εταιρίες μη κερδοσκοπικού σκοπού. Σκοπός τους είναι να υποβοηθήσουν τους χρήστες να κατανοήσουν μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονομικές καταστάσεις. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θέτουν ένα πλαίσιο αρχών αναγνώρισης, αποτίμησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και γεγονότων στις οικονομικές καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγουν, επιπρόσθετα, αρχές που σκοπό έχουν την απεικόνιση συναλλαγών συγκεκριμένων κλάδων. Ένα πρόβλημα που υπάρχει για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, επιτρέπουν σε κάποιες περιπτώσεις την επιλογή μεταξύ δύο χειρισμών για την απεικόνιση ορισμένων γεγονότων. Σε βάθος χρόνου, στόχος είναι η καθιέρωση μιας ενιαίας λογιστικής απεικόνισης, έτσι ώστε παρόμοιες συναλλαγές και γεγονότα να απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο. 20

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ INDITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της φοιτήτριας Μπίκου Δήμητρας Επιβλέπων Καθηγητής : Βούζας

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΔIΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 0 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ... 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η εργασία επικεντρώνεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η Ελεγκτική των Επιχειρήσεων που Συντάσσουν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα