Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Αντώνη Αλεξίου στο τηλέφωνο Εισαγωγή στην εφαρμογή Πληκτρολογούμε τη διεύθυνση Στο κάτω αριστερό μέρος της σελίδας εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο (Εικόνα 1) με την ονομασία Σύνδεση Χρηστών. Στα πεδία «Χρήστης» και «Κωδικός» πληκτρολογείτε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης αντίστοιχα που σας έχουν δοθεί. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Σύνδεση. Εικόνα 1. Σύνδεση χρηστών Την πρώτη φορά που εισέρχεστε στο σύστημα θα εμφανιστεί η οθόνη που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Εκεί παρουσιάζονται τα στοιχεία εγγραφής σας, ενώ αν πατήσετε την επιλογή Επεξεργασία -> Επεξεργασία προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία μεταξύ αυτών και τον κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα. Κάθε επόμενη φορά που θα εισέρχεστε στο σύστημα θα εμφανίζεται η οθόνη που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και στις 2 παρακάτω εικόνες (Εικόνα 2, Εικόνα 3), στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το πλαίσιο με ονομασία Μενού χρήστη που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Στο μενού αυτό υπάρχουν όλες οι λειτουργικότητες της

2 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 2 από 15 εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών Νοσοκομείων. Εικόνα 2. Προφίλ χρηστών Εικόνα 3. Αρχική σελίδα μέλους

3 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 3 από 15 Συγκεκριμένα, στο μενού χρήστη υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 1. Δαπάνες υγείας. Αφορά καταχώρηση παραστατικών Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων, Φυσικοθεραπαυτών, Λογοθεραπευτών. Πρόχειρος Λογ. Έλεγχος Υγείας. Αφορά τον Πρόχειρο Λογ. Έλεγχο των καταχωρημένων παραστατικών Υγείας. (Δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ). Αναζήτηση Δ. Υγείας. Αφορά την αναζήτηση διόρθωση μιας καταχωρημένης εγγραφής. Βεβαίωση Εφορίας Υγείας. Εκδίδει μια βεβαίωση για την εφορία αφού πρώτα γίνει ο Πρόχειρος Λογ. Έλεγχος (Δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ). 2. Δαπάνες Νοσηλίων. Αφορά την καταχώρηση παραστατικών Κλινικών, Νοσοκομείων, Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης. Πρόχειρος Λογ. Έλεγχος Νοσηλίων. Αφορά τον Πρόχειρο Λογ. Έλεγχο των καταχωρημένων παραστατικών Νοσηλίων. (Δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ). Αναζήτηση Νοσηλίων. Αφορά την αναζήτηση διόρθωση μιας καταχωρημένης εγγραφής. Βεβαίωση Εφορίας Νοσηλίων. Εκδίδει μια βεβαίωση για την εφορία αφού πρώτα γίνει ο Πρόχειρος Λογ. Έλεγχος (Δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ). 3. Βοηθήματα. (Οι επιλογές αυτές δε χρησιμοποιούνται στο ΤΣΜΕΔΕ) Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης καταχωρήσεων βάση του πεδίου Αριθμός Κούτας. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για την αρχειοθέτηση των καταχωρήσεων όπως θα δούμε στη συνέχεια. Άλλες λειτουργίες είναι η συγκεντρωτική κατάσταση των καταχωρήσεων στην περίπτωση που για αυτές έχει γίνει Πρόχειρος Λογιστικός Έλεγχος. 4. Το προφίλ μου. Παρουσιάζονται τα στοιχεία εγγραφής σας, ενώ αν πατήσετε την επιλογή Επεξεργασία -> Επεξεργασία προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά σας στοιχεία μεταξύ αυτών και τον κωδικό πρόσβασής σας στο σύστημα (Εικόνα 2).

4 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 4 από 15 Εικόνα 4. Μενού χρήστη 3. Καταχώρηση δαπάνης Υγείας (Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων, Φυσικοθεραπαυτών, Λογοθεραπευτών) Για την καταχώτηση ενός παραστατικού που αφορά παραστατικά Ιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων, Φυσικοθεραπαυτών, Κέντρων Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπευτών, Κέντρων λογοθεραπείας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: BHMA 1o: Πατάμε την επιλογή Δαπάνες Υγείας από το Μενού χρήστη και στη συνέχεια επιλέγουμε ποιόν αφορά το παραστατικό που θέλουμε να καταχωρίσουμε στο πεδίο Κατηγορία Δαπανών Υγείας (Εικόνα 5). Το πεδίο Αριθμός κούτας χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση των εντυπων παραστατικών. Π.χ. αν όλα τα παραστατικά του μήνα Ιανουαρίου τα έχετε τοποθετήσει σε ένα φάκελο (έντυπο) με όνομα Ιανουάριος-Ιατροί 2012 τότε δίνετε ένα όνομα στο πεδίο αυτό Ιανουάριος-Ιατροί 2012 ώστε να ξέρετε αργότερα σε ποιο φάλεκο βρίσκονται τα έντυπα παραστατικά μια ηλεκτρονικής καταχώρησης. Στην επόμενη καταχώρησής σας στο πεδίο Αριθμός κούτας θα εμφανίζεται για ευκολία η προηγούμενη καταχώρησή σας. Το πεδίο Αριθμός κούτας δεν είναι υποχρεωτικό να το συμπληρώνετε συνέχεια αν δε θέλετε να αρχειοθετήσετε τις καταχωρήσεις σας. Εισάγετε αρχικά μια τιμή (π.χ. έναν αριθμό) και μετά αγνοήστε το αν δε σας ενδιαφέρει η αρχειοθέτηση.

5 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 5 από 15 Εικόνα 5. Κατηγορία δαπανών υγείας BHMA 2o: Αφού επιλέξουμε την Κατηγορία Δαπανών Υγείας από τη λίστα, εμφανίζονται τα προς συμπλήρωση πεδία. BHMA 2α: Καταχώρηση παραστατικών Συμβεβλημένων Ιατρών. 1. Αν από την Κατηγορία Δαπανών Υγείας επιλέξουμε Συμβεβλημένος Ιατρός, εμφανίζεται ένα πεδίο που ζητάει το ΑΜ ΤΣΑΥ του Ιατρού προκειμένου να αναζητήσουμε τα στοιχεία του από το μητρώο του ΤΣΑΥ (δείτε την Εικόνα 6). 2. Πληκτρολογούμε το ΑΜ ΤΣΑΥ του Ιατρού και πατάμε Αναζήτηση 3. Αν τα στοιχεία του ιατρού υπάρχουν καταχωρημένα στο μητρώο, εμφανίζονται συμπληρωμένα τα πεδία όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Αν η αναζήτηση δεν επιστρέψει αποτελέσματα, εμφανίζεται το μήνυμα «Δε βρέθηκαν αποτελέσματα. Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.» και τα στοιχεία του Ιατρού πρέπει να συμπληρωθούν. 4. Επιλέγετε την Ειδικότητα του Ιατρού από τη λίστα. 5. Συμπληρώνουμε το πεδίο Α.Π.Υ-Ημερομηνία ως εξής (Εικόνα 8): Στο πρώτο πεδίο συμπληρώνουμε τη σειρά του Παραστατικού (Απόδειξη) αν υπάρχει και στη συνέχεια τον αριθμό παραστατικού (Εικόνα 8).

6 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 6 από 15 Στο δεύτερο πεδίο επιλέγουμε την ημερομηνία του παραστατικού από το ημερολόγιο που εμφανίζεται (Εικόνα 8). 6. Συμπληρώνουμε το πεδίο Ποσό απαίτησης. Το διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων είναι η τελεία «.» και ΟΧΙ το κόμμα «,». Διαχωριστικό χιλιάδων δεν υπάρχει. 7. Στο πεδίο Είδος Ιατρικής Υπηρεσίας επιλέγουμε Επίσκεψη ή Εξέταση. Αν πρόκειται και για τα 2 τότε επιλέγουμε Εξέταση. 8. Συμπληρώνουμε τα πεδία Πρωτόκολλο και Ημερομηνία υποβολής με τον αριθμό πρωτοκόλου καθώς και την ημερομηνία πρωτοκόλου. 9. Πατάμε το κουμπί Υποβολή στο κάτω μέρος της σελίδας. Αν η υποβολή είναι επιτυχής εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής εισαγωγή.» σε διαφορετική περίπτωση το μήνυμα «!!! - Η αίτηση με αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου έχει ήδη καταχωρηθεί -!!!» Εικόνα 6. Κατηγορία δαπανών υγείας Συμβεβλημένος Ιατρός

7 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 7 από 15 Εικόνα 7. Κατηγορία δαπανών υγείας Αναζήτηση στο μητρώο του ΤΣΑΥ Εικόνα 8. Κατηγορία δαπανών υγείας Συμπλήρωση ΑΠΥ BHMA 2β: Καταχώρηση παραστατικών Διαγνωστικών Κέντρων, Φυσικοθεραπαυτών, Κέντρων Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπευτών, Κέντρων Λογοθεραπείας. 1. Από την Κατηγορία Δαπανών Υγείας επιλέγουμε την κατηγορία που θέλουμε να καταχωρήσουμε.

8 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 8 από Στη συνέχεια εμφανίζονται τα προς συμπλήρωση πεδία. 3. Στο πεδίο Όνομα εισάγουμε μερικούς χαρακτήρες από το λέξη που θέλουμε να αναζητήσουμε και αυτόματα μας εμφανίζονται οι επιλογές μας. Για παράδειγμα αν θέλουμε να αναζητήσουμε το διαγνωστικό κέντρο EUROMEDICA, εισάγουμε eurome και μας εμφανίζονται οι επιλογές μας όπως παρουσιάζει η Εικόνα 9. Από τη λίστα επιλέγουμε το επιθυμητό και συμπηρώνονται αυτόματα τα πεδία που αφορούν την αναζήτησή μας αυτή (Εικόνα 10). 4. Στη συνέχεια ακολουθούμε τη διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω στο BHMA 2α. Εικόνα 9. Κατηγορία δαπανών υγείας Αναζήτηση

9 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 9 από 15 Εικόνα 10. Κατηγορία δαπανών υγείας Αποτελέσματα Αναζήτησης 4. Καταχώρηση δαπάνης Νοσηλείων (Νοσοκομείων, Κλινικών, Μ.Χ.Α., Κ.Α.Α.) Για την καταχώτηση ενός παραστατικού που αφορά Κλινικές, Νοσοκομεία, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 1. Πατάμε την επιλογή Δαπάνες Νοσηλίων από το Μενού χρήστη και στη συνέχεια επιλέγουμε ποιον αφορά το παραστατικό που θέλουμε να καταχωρίσουμε από το πεδίο Κατηγορία Δαπανών Νοσηλίων (Εικόνα 11). Το πεδίο Αριθμός κούτας χρησιμοποιείται για αρχειοθέτηση των εντύπων παραστατικών. Π.χ. αν όλα τα παραστατικά του μήνα Ιανουαρίου τα έχετε τοποθετήσει σε ένα φάκελο (έντυπο) με όνομα Ιανουάριος-Νοσοκομεία 2012 τότε δίνετε ένα όνομα στο πεδίο αυτό Ιανουάριος-Νοσοκομεία 2012 ώστε να ξέρετε αργότερα σε ποιο φάλεκο βρίσκονται τα έντυπα παραστατικά μια ηλεκτρονικής καταχώρησης.

10 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 10 από 15 Στην επόμενη καταχώρησής σας στο πεδίο Αριθμός κούτας θα εμφανίζεται για ευκολία η προηγούμενη καταχώρησή σας. Το πεδίο Αριθμός κούτας δεν είναι υποχρεωτικό να το συμπληρώνετε συνέχεια αν δε θέλετε να αρχειοθετήσετε τις καταχωρήσεις σας. Εισάγετε αρχικά μια τιμή (π.χ. έναν αριθμό) και μετά αγνοήστε το αν δε σας ενδιαφέρει η αρχειοθέτηση. 2. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα προς συμπλήρωση πεδία (Εικόνα 12). 3. Συμπληρώνουμε τα πεδία Πρωτόκολλο και Ημερομηνία υποβολής με τον αριθμό πρωτοκόλου καθώς και την ημερομηνία πρωτοκόλου. 4. Στο πεδίο Όνομα εισάγουμε μερικούς χαρακτήρες από το λέξη που θέλουμε να αναζητήσουμε και αυτόματα μας εμφανίζονται οι επιλογές μας. Για παράδειγμα αν θέλουμε να αναζητήσουμε το Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, εισάγουμε ΕΥΑΓΓΕΛΙ και μας εμφανίζονται οι επιλογές μας όπως παρουσιάζει η Εικόνα 13. Από τη λίστα επιλέγουμε το επιθυμητό και συμπηρώνονται αυτόπατα τα πεδία που αφορούν την αναζήτησή μας αυτή. 5. Συμπληρώνουμε το πεδίο Α.Π.Υ-Ημερομηνία ως εξής (Εικόνα 8): a. Στο πρώτο πεδίο συμπληρώνουμε τη σειρά του Παραστατικού (Τιμολόγιο) αν υπάρχει και στη συνέχεια τον αριθμό παραστατικού (Εικόνα 8). b. Στο δεύτερο πεδίο επιλέγουμε την ημερομηνία του παραστατικού από το ημερολόγιο που εμφανίζεται (Εικόνα 8). 6. Συμπληρώνουμε τα πεδία που αφορούν τα ποσά. Το διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων είναι η τελεία «.» και ΟΧΙ το κόμμα «,». Διαχωριστικό χιλιάδων δεν υπάρχει. 7. Αν η συγκεκριμένη αίτηση του Νοσοκομείου, Κλινικής κτλ περιέχει και άλλες ΑΠΥ, μπορούμε να τα καταχωρήσουμε πατώντας το κουμπί Προσθήκη ΑΠΥ. 8. Αμέσως εμφανίζονται τα πεδία του 2 ου ΑΠΥ που θέλουμε να καταχωρήσουμε όπως παρουσιάζονται και στην Εικόνα Συμπληρώνουμε πάλι τα πεδία που αφορούν τα ποσά. Αν επιθυμούμε να προσθέσουμε και άλλο ΑΠΥ πατάμε ξανά το κουμπί Προσθήκη ΑΠΥ. 10. Αν δε θέλουμε ένα από τα ΑΠΥ που έχουμε εισάγει παραπάνω να καταχωρηθεί στο σύστημα, τότε τσεκάρουμε την επιλογή Διαγραφή που βρίσκεται δεξιά του όπως φαίνεται και στην Εικόνα Τέλος, πατάμε το κουμπί Υποβολή και η εγγραφή μας καταχωρείται, ενώ πληροφορίες για τα επιμέρους ΑΠΥ παρουσιάζονται σαν επιβεβαίωση.

11 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 11 από 15 Εικόνα 11. Κατηγορία δαπανών Νοσηλίων επιλογή κατηγορίας Εικόνα 12. Κατηγορία δαπανών Νοσηλίων πεδία

12 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 12 από 15 Εικόνα 13. Κατηγορία δαπανών Νοσηλίων Αναζήτηση με όνομα Εικόνα 14. Κατηγορία δαπανών Νοσηλίων Νέο ΑΠΥ

13 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 13 από Αναζήτηση και Διόρθωση Καταχώρησης Η αναζήτησης και διόρθωση μιας καταχώρησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο είτε πρόκειται για δαπάνη υγείας (Ιατρούς, Διαγνωστικά) είτε για δαπάνη νοσηλίων (Νοσοκομεία, Κλινικές). Συγκεκριμένα, από το Μενού χρήστη επιλέγουμε Αναζήτηση Δ. Υγείας αν θέλουμε να αναζητήσουμε μια δαπάνη υγείας ή Αναζήτηση Νοσηλίων αν θέλουμε να αναζητήσουμε μια δαπάνη νοσηλίων. Αφού κάνουμε την παραπάνω επιλογή, εμφανίζεται η σελίδα αναζήτησης που παρουσιάζεται στην Εικόνα 15. Αρχικά, επιλέγουμε από τη σχετική λίστα που εμφανίζεται την Κατηγορία Δαπανών Υγείας ή Νοσηλίων στην οποία θέλουμε να αναζητήσουμε την καταχωρημένη εγγραφή. Εικόνα 15. Αναζήτηση και Διόρθωση Τα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να αναζητήσουμε μια καταχώρηση είναι τα παρακάτω: Αριθμό Πρωτοκόλλου Ονομασία Ημερομηνία (Πρωτοκόλλου)

14 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 14 από 15 Έχει γίνει πρόχειρος λογιστικός; Η επιλογή αυτή δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ Έχει εκδοθεί Ένταλμα; Η επιλογή αυτή δε χρησιμοποιείται στο ΤΣΜΕΔΕ Εισάγουμε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω πεδία και πατάμε Αναζήτηση. Τότε εμφανίζεται μια σελίδα σαν αυτή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 16. Από τη λίστα εγγραφών που ικανοποιούν τα αρχικά κριτήρια που δώσαμε, επιλέγουμε την επιθυμητή εγγραφή και αμέσως τα καταχωρημένα στοιχεία της εγγραφής εμφανίζονται στην οθόνη όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 17. Αν επιθυμούμε να διορθώσουμε κάποιο από τα πεδία της εγγραφής, τότε αλλάζουμε το συγκεκριμένο πεδίο και πατάμε το κουμπί Υποβολή. Εικόνα 16. Αποτελέσματα αναζήτησης

15 Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 15 από 15 Εικόνα 17. Εμφάνιση εγγραφής

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=110 [1] Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45%

Καταχώριση στοιχείων επιχείρησης στο σύστημα του ΛΑΕΚ 0,45% 1 ο Βήμα: Αίτηση εγγραφής στο σύστημα Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εντάξουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο σύστημα του ΟΑΕΔ, ακόμη και αν είχαν πραγματοποιήσει αυτή την διαδικασία στο παρελθόν. Μπαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ. http://eservices.oaed.gr:7777/pls/apex/f?p=110 [1] Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών

Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Φορολογική Αναμόρφωση Δαπανών Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου οικονομικών με Αρ. πρωτ.: ΓΔ. ΦΟΡΕΛ. ΔΗΜΕΣ 1156477 ΕΞ 16.11.2011, η παρακολούθηση των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης

Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων. Οδηγίες χρήσης Εφαρμογή Εκτύπωσης Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων Οδηγίες χρήσης Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή (web application) επιτρέπει την εκτύπωση του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων απευθείας από τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα