Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσδιορισμός MIC, MBC. Γεωργία Βρυώνη"

Transcript

1 Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη

2 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο αραιώσεων των αντιβιοτικών Αρχή: Έκθεση μικροβιακού εναιωρήματος σε διαφορετικές συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Η μικρότερη συγκέντρωση αντιβιοτικού που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του μικροοργανισμού in vitro Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα του φαρμάκου (ΕΑΠ) Minimun Inhibitory Concentration (MIC)

3 Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Όχι απόλυτη τιμή Η αληθινή τιμή μεταξύ της MIC που αναστέλλει τη μικροβιακή ανάπτυξη και της αμέσως υποδιπλάσιας αραίωσης που επιτρέπει τη μικροβιακή ανάπτυξη Αραιώσεις αντιβιοτικού υποδιπλάσιες (5-7): 1, 2, 4, 8, 16μg/mL Κρίσιμες συγκεντρώσεις αντιβιοτικού (1-3) [ Breakpoint MIC ] : Π.χ. 4, 6, 8, 12, 16 μg/ml

4 MIC 50 Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Η ελάχιστη συγκέντρωση του αντιβιοτικού που αναστέλλει την ανάπτυξη 50% των υπό έλεγχο στελεχών (εντός του ίδιου είδους) MIC 90 Η ελάχιστη συγκέντρωση του αντιβιοτικού που αναστέλλει την ανάπτυξη 90% των υπό έλεγχο στελεχών (εντός του ίδιου είδους)

5 Ελάχιστη Ανασταλτική Πυκνότητα Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Ερμηνεία: 3 κατηγορίες ευαισθησίας μικροοργανισμών Ευαίσθητοι (Susceptible) Μέτρια ευαίσθητοι (Intermediate) Ανθεκτικοί (Resistant)

6 Κριτικές συγκεντρώσεις δύο συγκεντρώσεις c c : χαμηλή C : υψηλή C S I R MIC c c < MIC C MIC > C

7 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο αραιώσεων των αντιβιοτικών Είδη: Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό (broth dilution method) Μακρο-μέθοδος (macrodilution) Μικρο-μέθοδος (microdilution) Μέθοδος αραιώσεων σε άγαρ (agar dilution method) Μέθοδοι αναφοράς (Standard Reference Methods) Μέθοδοι προτυποποιημένες

8 Αντιβιοτικά Πρότυπες ουσίες περιεκτικότητα σε δραστική ουσία ή ενεργότητα (μg/mg ή IU/mg) ημερομηνία λήξης διατήρηση: </= -20 ο C Παρασκευή μητρικού διαλύματος (stock solution) άνοιγμα αφού πάρουν θ ο C δωματίου (υδρατμοί) καταστροφή β-λακταμικών αντιβιοτικών αύξηση βάρους υγροσκοπικών ουσιών (αμινογλυκοσίδες) προστασία από μεγάλη έκθεση στο φως ριφαμπικίνη, πολυμιξίνη Β σκοτάδι συγκέντρωση (1000 μg/ml ή 10 χ μεγαλύτερης συγκέντρωσης) γνωστό το ακριβές βάρος της ουσίας επιλογή / υπολογισμός διαλύτη (Table 4, M7-MIC)

9 Αντιβιοτικά Πρότυπες ουσίες περιεκτικότητα σε δραστική ουσία ή ενεργότητα (μg/mg ή IU/mg) ημερομηνία λήξης διατήρηση: </= -20 ο C Παρασκευή μητρικού διαλύματος (stock solution) ποσότητα που ζυγίστηκε (mg) X ενεργότητα (μg/mg) Όγκος (ml)= καταστροφή β-λακταμικών επιθυμητή συγκέντρωση αντιβιοτικών (μg/ml) αύξηση βάρους υγροσκοπικών ουσιών (αμινογλυκοσίδες) άνοιγμα αφού πάρουν θ ο C δωματίου (υδρατμοί) όγκος (ml) X συγκέντρωση (μg/ml) Βάρος ριφαμπικίνη, (mg)= πολυμιξίνη Β σκοτάδι ενεργότητα (μg/mg) προστασία από μεγάλη έκθεση στο φως συγκέντρωση (1000 μg/ml ή 10 χ μεγαλύτερης συγκέντρωσης) γνωστό το ακριβές βάρος της ουσίας επιλογή / υπολογισμός διαλύτη (Table 4, M7-MIC)

10 Αντιβιοτικά Διατήρηση μητρικού διαλύματος (stock solution) όχι απαραίτητη η αποστείρωση αν ναι: διήθηση με ειδικά φίλτρα διαμοίραση σε μικρές ποσότητες σωλην. πολυ-προπυλενίου, -αιθυλενίου, -στυρενίου Θερμοκρασία </= -60 o C για ~ 6 μήνες ποτέ > -20 ο C Ιμιπενέμη, κεφακλόρη, κλαβουλανικό οξύ, ριφαμπικίνη: </= -70 o C για 1 μήνα Αμπικιλλίνη, τριμεθοπρίμη και άλλα σε διαλύματα φωσφορικών: ίζημα (καλή ανάδευση) Αποφυγή απόψυξης / ψύξης

11 Επιλογή αντιβιοτικών Είδος αντιβιοτικού ανάλογα Εστίας μικροβιακού λοίμωξης, είδους αντοχής, αλλεργίας, κλπ Ομάδα Μη απαιτητικά Α: υποχρεωτικά (primary testing) Ομάδα Απαιτητικά Β: Εντεροβακτηριακά Pseudomonas αντοχή aeruginosa στην ομάδας και άλλα Α Haemophilus spp. μη-εντεροβακτηριακά Staphylococcus Neisseria περιοχή gonorrhoeae spp. λοίμωξης: SXT και ουρολοίμωξη, 3 η Enterococcus Streptococcus γενιάς spp. κεφαλοσπορίνες pneumoniae και CSF Acinetobacter Streptococcus spp. πολυμικροβιακή spp. εκτός λοίμωξη,πολλές από S. pneumoniae εστίες Burkolderia cepacia, Stenotrophomonas λοίμωξης, αλλεργία, maltophilia μη απάντηση σε Ομ. Α επιδημιολογικοί λόγοι Ομάδα C: εναλλακτική ή επιπλέον αγωγή Ομάδα U: θεραπεία ουρολοίμωξης Ομάδα Inv. Investigational Table 1, M100-S18, Vol.28 No.1

12 Επιλογή συγκεντρώσεων αντιβιοτικών Κριτικές συγκεντρώσεις (Breakpoints) Tables 2A έως 2L (M100-S18, Vol.28, CLSI) Συνολικός αριθμός απόφαση του εργαστηρίου τέτοιος ώστε ένας τουλάχιστον μικροοργανισμός ποιοτικού ελέγχου να έχει όλες τις διαδοχικές τιμές συγκεντρώσεων ασυνήθεις συγκεντρώσεις σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως υψηλές για Έλεγχος υψηλού επιπέδου αντοχής σε γενταμυκίνη / στρεπτομυκίνη στους εντεροκόκκους (High-Level Aminoglycoside Resistance, HLAR)

13 Μικροβιακό εναιώρημα Θολερότητα: 0.5 κλίμακας McFarland 1-2 x 10 8 CFU/mL για E. coli ATCC Μέθοδος άμεσο εναιώρημα αποικίας (direct colony suspension m.) εναιώρημα λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (growth method)

14 Μικροβιακό εναιώρημα Θολερότητα: 0.5 κλίμακας McFarland 1-2 x 10 8 CFU/mL για E. coli ATCC Μέθοδος άμεσο εναιώρημα αποικίας (direct colony suspension m.) Η πιο εναιώρημα κατάλληλη λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (growth Η μόνη method) για: Staphylococcus spp., Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, N. meningitidis και στρεπτοκόκκους Τρόπος: εναιώρημα σε ζωμό ή φ.ο. τρυβλίο μη εκλεκτικού υλικού (αιματούχο άγαρ) μετά18-24 h επώασης

15 Μικροβιακό εναιώρημα Θολερότητα: 0.5 κλίμακας McFarland 1-2 x 10 8 CFU/mL για E. coli ATCC Μέθοδος άμεσο εναιώρημα αποικίας (direct colony suspension m.) Η πιο εναιώρημα κατάλληλη λογαριθμικής φάσης ανάπτυξης (growth Η μόνη method) για: Staphylococcus spp., Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, N. meningitidis και στρεπτοκόκκους Εναλλακτικά, ιδίως αν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ομοιόμορφου εναιωρήματος Τρόπος: εναιώρημα σε ζωμό ή φ.ο. Σε μη απαιτητικά μικρόβια (εκτός Staphylococcus) όταν δεν τρυβλίο μη εκλεκτικού υλικού (αιματούχο άγαρ) υπάρχει πρόσφατο καλλιέργημα μετά18-24 h επώασης Τρόπος: 3-5 αποικίες σε 4-5mL ζωμού (tryptic soy broth) επώαση 35 ο C έως θολερότητα =/>0.5 McFarland (2-6h) θολερότητα 0.5 με ζωμό ή φ.ο.

16 Παρασκευή μικροβιακού εναιωρήματος (inoculum) Θολερότητα 0.5 κλίμακας McFarland ( 1-2 Χ 10 8 CFU/ml E.coli ATCC ) ή με φωτόμετρο 0.5McF E.coli ATCC 25922

17 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Μακρομέθοδος: σωληνάρια Μικρομέθοδος: πλάκα μικροτιτλοποίησης

18 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Υλικό: Mueller-Hinton broth (MHΒ) ph σε θ ο C περιβάλλοντος (25 ο C) Ιόντα: αμινογλυκοσίδες & Pseudomonas, τετρακυκλίνες, δαπτομυσίνη & gram(+) Ca ++ : mg/l (50 για daptomycin) Mg ++ : mg/l HTM για Haemophilus spp. 2% NaCl για οξασιλλίνη, μεθικιλλίνη, ναφκιλλίνη (σταφυλόκοκκοι) 2.5-5% aίμα (LHB): για S. pneumoniae, N. meningitis στρεπτοκόκκους Ενοφθαλμισμός Επώαση: 35±2 ο C για h 20-24h για Acinetobacter spp., B. cepacia, S. maltophilia, Haemophilus spp S. pneumoniae, λοιποί στρεπτόκοκκοι 24h για oxacillin σε Staphylococcus, βανκομυκίνη σε Enterococcus και γενταμυκίνη / στρεπτομυκίνη HLAR σε Enterococcus 5% CO2 για N. meningitis (20-24h)

19 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Υλικό: Mueller-Hinton broth (MHΒ) ph σε θ ο C περιβάλλοντος (25 ο C) Ιόντα: αμινογλυκοσίδες & Pseudomonas, τετρακυκλίνες, δαπτομυσίνη & gram(+) Ca ++ : mg/l (50 για daptomycin) Mg ++ : mg/l HTM για Haemophilus spp. 2% NaCl για οξασιλλίνη, μεθικιλλίνη, ναφκιλλίνη (σταφυλόκοκκοι) 2.5-5% aίμα Caution-adjusted (LHB): για S. pneumoniae, ΜΗΒ (CAMHB) N. meningitis στρεπτοκόκκους Ενοφθαλμισμός Επώαση: 35±2 ο C για h Εμπλουτισμένο ΜΗΒ 20-24h για Acinetobacter spp., B. cepacia, S. maltophilia, Haemophilus spp S. pneumoniae, λοιποί στρεπτόκοκκοι 24h για oxacillin σε Staphylococcus, βανκομυκίνη σε Enterococcus και γενταμυκίνη / στρεπτομυκίνη HLAR σε Enterococcus 5% CO2 για N. meningitis (20-24h)

20 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Υλικό: Mueller-Hinton broth (MHΒ) ph σε θ ο C περιβάλλοντος (25 ο C) Ιόντα: αμινογλυκοσίδες & Pseudomonas, τετρακυκλίνες, δαπτομυσίνη & gram(+) Ca ++ : mg/l (50 για daptomycin) Διαφορές Mg ++ από : Κ-Β: mg/l HTM για Haemophilus spp. Υλικό: CAMHB (με 50 μg/ml Ca Εμπλουτισμένο ΜΗΒ ++ αν δαπτομυσίνη) Προσθήκη αίματος: αλόγου LHB (όχι προβάτου) σε 2% NaCl για οξασιλλίνη, μεθικιλλίνη, ναφκιλλίνη (σταφυλόκοκκοι) 2.5-5% aίμα Caution-adjusted (LHB): για S. pneumoniae, ΜΗΒ (CAMHB) N. meningitis στρεπτοκόκκους N. meningitis, S. pneumoniae Ενοφθαλμισμός και λοιπούς στρεπτοκόκκους Επώαση: 35±2 ο C για h Χρόνος επώασης έως 20h (όχι 18h) 20-24h για Acinetobacter spp., B. cepacia, S. maltophilia, Haemophilus spp S. pneumoniae, λοιποί στρεπτόκοκκοι 24h για oxacillin σε Staphylococcus, βανκομυκίνη σε Enterococcus και γενταμυκίνη ΌΧΙ 5% / CO2 στρεπτομυκίνη για Haemophilus HLAR σε Enterococcus spp., S. pneumoniae 5% CO2 για N. meningitis (20-24h) Περιβάλλον επώασης:

21 Μέθοδος αραιώσεων σε ζωμό Μέθοδος αναφοράς για CLSI 1 ml 10 8 CFU Mueller Hinton Broth 1 ml µg/ml 35 C για h MIC = µg/ml

22 Μακρομέθοδος Ανάγνωση αποτελεσμάτων Μακρομέθοδος: S. aureus και τετρακυκλίνη Ανάπτυξη φαίνεται στη συγκέντρωση τετρακυκλίνης 0.8 μg/ml αλλά όχι στην 1.6 μg/ml.

23 Μακρομέθοδος Ανάγνωση αποτελεσμάτων Μακρομέθοδος: S. aureus και τετρακυκλίνη Ανάπτυξη φαίνεται στη συγκέντρωση τετρακυκλίνης 0.8 μg/ml αλλά MIC όχι είναι στην μg/ml. μg/ml.

24 Μικρομέθοδος Ανάγνωση αποτελεσμάτων Ceftizoxime (C.III)

25 Μικρομέθοδος Ανάγνωση αποτελεσμάτων Ceftizoxime (C.III)

26 Μικρομέθοδος Ανάγνωση αποτελεσμάτων

27 Ελάχιστη Βακτηριοκτόνος Πυκνότητα Minimal Bactericidal Concentration MBC η ελάχιστη συγκέντρωση του αντιβιοτικού που επιτρέπει την επιβίωση 1/ βακτήρια ή 0.01% του αρχικού εναιωρήματος για πολλές σύγχρονες ουσίες είναι πλησίον της MIC κύρια επιδίωξη για τη θεραπευτική επιτυχία σε βαριές λοιμώξεις: ενδοκαρδίτιδα οστεομυελίτιδα λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους (ουδετεροπενικοί)

28 Ελάχιστη Βακτηριοκτόνος Πυκνότητα Minimal Bactericidal Concentration MBC Μέθοδος Προσδιορισμός MIC (μακρο-/μικρο-μέθοδος) Αραιώσεις αντιβιοτικού από 8χ έως ½ ή ¼ x MIC μg/ml Ανακαλλιέργεια σε στερεό θρεπτικό υλικό από τα σωληνάρια ή πηγαδάκια χωρίς ορατή μικροβιακή ανάπτυξη Προσδιορισμός MBC ως την ελάχιστη πυκνότητα Μέθοδος όχι προτυποποιημένη του αντιβιοτικού που προκαλεί θάνατο στα 99,9% Κατάλληλη για την αξιολόγηση νέων αντιβιοτικών των μικροβιακών κυττάρων και για ερευνητικούς σκοπούς

29 Μέθοδος προσδιορισμού MBC MIC = µg/ml 35 2 C για 24h Gram(-) βακτηρίδια 48h Staphylococcus Enterococcus 72h άλλα βακτήρια 10 µl 0 µg/ml 4 µg/ml 8 µg/ml 16 µg/ml MBC =?

30 Μέθοδος προσδιορισμού MBC Καθορισμός του κρίσιμου αριθμού αποικιών για προσδιορισμό MBC Τελικό εναιώρημα (CFU/mL) Κρίσιμος αριθμός αποικιών Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 1 x x x x x x

31 Μέθοδος προσδιορισμού MBC Καθορισμός του κρίσιμου αριθμού αποικιών για προσδιορισμό MBC Τελικό Κρίσιμος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) εναιώρημα Σωληνάριο Συγκέντρωση αριθμός Αριθμός 99.9% (CFU/mL) αντιβιοτικού αποικιών αποικιών Θάνατος 1 x 10 5 μg/ml 4 77 CFU x ΝΑΙ x ΝΑΙ x ΝΑΙ x ΌΧΙ x Μη μετρούμενες 99 ΌΧΙ 99 MBC = 32 μg/ml

32 Μέθοδος προσδιορισμού MBC Καθορισμός του κρίσιμου αριθμού αποικιών για προσδιορισμό MBC Υπολογισμός εναιωρήματος (CFU/mL) Τελικό Κρίσιμος Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) εναιώρημα Σωληνάριο Συγκέντρωση αριθμός Αριθμός 99.9% (CFU/mL) αντιβιοτικού αποικιών αποικιών Θάνατος 1 x 10 5 μg/ml 4 77 CFU x ΝΑΙ x ΝΑΙ x ΝΑΙ x ΌΧΙ x Μη μετρούμενες 99 ΌΧΙ 99 MBC = 32 μg/ml του σωληναρίου χωρίς αντιβιοτικό 1.Αραίωση εναιωρήματος 2.Ενοφθαλμισμός συγκεκριμένης ποσότητας σε τρυβλίο 3.Υπολογισμός (CFU/mL): αριθμός αποικιών x ποσότητα ενοφθαλμισμού x αραίωση

33 (+) μάρτυρας ανάπτυξης Συγκέντρωση αντιβιοτικού σε μg/ml Αν MΒC/MΙC < 4 τότε το αντιβιοτικό είναι βακτηριοκτόνο MIC = 0.125μg/mL Επώαση για 16-20h Τελευταίο σωληνάριο με ορατή ανάπτυξη Ανακαλλιέργεια σε τρυβλία Επιβίωση 0.01% MIC=0.125μg/mL MBC=0.25μg/mL MΒC / MΙC=2 < 4 Αντιβιοτικό = βακτηριοκτόνο CFU / ml

34 Όχι αντιβιοτικό Όχι μικρόβιο μg/ml Δράση βακτηριοκτόνος Όχι αντιβιοτικό Όχι μικρόβιο μg/ml Δράση βακτηριοστατική

35 MIC - MBC MIC MBC Βακτηριοκτόνο Bactericidal (MBC/MIC < 4) MIC MBC Βακτηριοστατικό- Bacteriostatic (MBC/MIC > 4)

36 Gentamicin Η γενταμυκίνη είναι βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό γιατί: MIC = 0.8 μg/ml (ανάπτυξη 0.4, όχι 0.8) και MBC = 0.8. Άρα MBC = MIC. Tetracycline Η τετρακυκλίνη είναι βακτηριοστατικό αντιβιοτικό γιατί: MIC = 1.6 μg/ml, και ανάπτυξη σε 3.1, 6.3, και ίχνη σε 12.5 μg/ml, Άρα MBC 4 αραιώσεις υψηλότερη στα 25 μg/ml.

37 Μέθοδος αραιώσεων σε άγαρ Tρυβλία με αντιβιοτικό (το κάθε ένα με διαφορετική συγκέντρωση) Πολλές κηλίδες από διαφορετικά στελέχη που ελέγχονται ταυτόχρονα (30-35 / τρυβλίο 100 mm) Καταγραφή της MIC

38 Μέθοδος αραιώσεων σε άγαρ Υλικό: Mueller-Hinton Agar (MHA) ph σε θ ο C περιβάλλοντος αφού πήξει Όχι ιόντα Mg ή Ca NaCl 2% w/v για οξασιλλίνη, μεθικιλλίνη, ναφκιλλίνη (σταφυλόκοκκοι) 5% αίμα προβάτου για N. meningitis και στρεπτοκόκκους πλην S. pneumoniae, ή αλόγου (LHB) για σουλφοναμίδες σε στρεπτοκόκκους και για λιστέρια Ενοφθαλμισμός Συγκεκριμένη ποσότητα Τοποθέτηση ως κηλίδα 5-8 mm στο ΜΗΑ (10 4 CFU/κηλίδα) Επώαση: 35±2 ο C για h 20-24h για Acinetobacter spp., B. cepacia, S. maltophilia, 24h για oxacillin σε Staphylococcus, βανκομυκίνη σε Enterococcus και γενταμυκίνη / στρεπτομυκίνη HLAR σε Enterococcus 5% CO2 για N. meningitis, N. gonorrhoeae (36±1 o C) και στρεπτοκόκκους (20-24h)

39 Μέθοδος αραιώσεων σε άγαρ Υλικό: Mueller-Hinton Agar (MHA) ph σε θ ο C περιβάλλοντος αφού πήξει Όχι ιόντα Mg ή Ca NaCl 2% w/v για οξασιλλίνη, μεθικιλλίνη, ναφκιλλίνη (σταφυλόκοκκοι) 5% αίμα προβάτου για N. meningitis και στρεπτοκόκκους πλην S. pneumoniae, ή αλόγου (LHB) για σουλφοναμίδες σε στρεπτοκόκκους και για λιστέρια Ενοφθαλμισμός Συγκεκριμένη ποσότητα Όχι για δαπτομυσίνη [λιποπεπτίδιο για gram(+)] Τοποθέτηση ως κηλίδα 5-8 mm στο ΜΗΑ (10 4 CFU/κηλίδα) Επώαση: Όχι για 35±2 H. ο C influenzae για h και H. parainfluenzae 20-24h για Acinetobacter spp., B. cepacia, S. maltophilia, Όχι 24h για για oxacillin S. pneumoniae σε Staphylococcus, βανκομυκίνη σε Enterococcus και γενταμυκίνη / στρεπτομυκίνη HLAR σε Enterococcus 5% N. CO2 gonorrhoae: για N. meningitis, GC άγαρ, N. gonorrhoeae 5% CO2, (36±1 36±1 o C) και στρεπτοκόκκους o C (20-24h)

40 Έτοιμα συστήματα προσδιορισμού MIC Σύγκριση αποτελεσμάτων AST panels με μέθοδο αραιώσεων σε ζωμό (μέθοδος αναφοράς) Χειροκίνητα τουλάχιστον 100 κλινικά στελέχη Etest ίδιου γένους ή είδους Πολύ μεγάλα σφάλματα (very major errors) Ημιαυτοματοποιημένα ψευδώς ευαίσθητα: < 1.5% Wider I Μεγάλα σφάλματα (major errors) ATB system ψευδώς ανθεκτικά: < 3% Vitek System Αυτοματοποιημένα Συμφωνία με μέθοδο αναφοράς (± 1 αραίωση): 90% MicroScan Autoscan 4 Phoenix System MicroScan WalkAway

41 Μέθοδος κλιμακωτής (gradient) διάχυσης Ταινίες Εtest (strips): διαβαθμισμένες συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Συγκεκριμένο εναιώρημα σε ΜΗΑ Μετά επώαση, αναστολή ανάπτυξης σε σχήμα έλλειψης MIC: σημείο που η έλλειψη συναντά την ταινία

42 Μέθοδος κλιμακωτής (gradient) διάχυσης Πρώτη παρουσίαση: 1988 στο Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemo- Ταινίες Εtest (strips): διαβαθμισμένες therapy (ICAAC) συγκεντρώσεις αντιβιοτικού Food and Drug Administration (FDA) έγκριση Συγκεκριμένο εναιώρημα σε ΜΗΑ * προσοχή: ανά μικρόβιο ή οικογένεια μικροβίων και αντιβιοτικό Μετά επώαση, αναστολή ανάπτυξης σε σχήμα έλλειψης MIC: σημείο που η έλλειψη συναντά την ταινία

43 Εtest Μέθοδος (σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστού) Υλικό: ΜΗΑ Εναιώρημα - ενοφθαλμισμός: όπως Κ-Β Τοποθέτηση ταινιών Εtest Επώαση (όπως Κ-Β) Ανάγνωση αποτελεσμάτων Οδηγίες κατασκευαστού Προσδιορισμός MIC (CLSI κριτήρια)

44 Μέθοδος Etest Μέτρηση McF κλίβανος Εναιώρημα (σε φ.ο.) Ενοφθαλμισμός 5 min στους 35 C 35 C 35 C CO 2 < 15 min

45 Μέθοδος Etest Μέτρηση McF κλίβανος Εναιώρημα (σε φ.ο.) Ενοφθαλμισμός 5 min στους 35 C 35 C 35 C CO 2 < 15 min

46 Εtest Ανάγνωση αποτελεσμάτων MIC: όπου η έλλειψη συναντά την ταινία Προσοχή στον ερπυσμό, στην αιμόλυση Αν μεταξύ αραιώσεων: MIC η μεγαλύτερη αραίωση Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή

47 Εtest Ανάγνωση αποτελεσμάτων MIC: όπου η έλλειψη συναντά την ταινία Προσοχή στον ερπυσμό, στην αιμόλυση Αν μεταξύ αραιώσεων: MIC η μεγαλύτερη αραίωση Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή

48 Εtest Ανάγνωση αποτελεσμάτων MIC: όπου η έλλειψη συναντά την ταινία Προσοχή στον ερπυσμό, στην αιμόλυση Αν μεταξύ αραιώσεων: MIC η μεγαλύτερη αραίωση Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή

49 Εtest Ανάγνωση αποτελεσμάτων Στα βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά: πλήρης αναστολή ανάπτυξης (όχι μικροαποικίες και θόλωση (haze)) Στα βακτηριοστατικά αντιβιοτικά: 80% αναστολή ανάπτυξης Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή

50 Εtest Ανάγνωση αποτελεσμάτων Στα βακτηριοκτόνα αντιβιοτικά: πλήρης αναστολή ανάπτυξης (όχι μικροαποικίες και θόλωση (haze)) Στα βακτηριοστατικά αντιβιοτικά: 80% αναστολή ανάπτυξης Linezolid S. aureus ATCC MIC Σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή

51 24 Hrs ATB STRIPS Αρχή : κάθε αντιβιοτικό (A,B, Γ, Δ ) ελέγχεται στις 2 διαφορετικές κριτικές συγκεντρώσεις (Breakpoints: c, C) 0 A c C Μάρτυρας ανάπτυξης S (Susceptible) B R (Resistant) = όχι μικροβιακή ανάπτυξη = μικροβιακή ανάπτυξη Γ I (Intermediate)

52 ATB 24hrs - Μεθοδολογία Εναιώρημα 10 µl 50 µl 200 µl ATB medium (M-H) 35 C ANA 35 C O 2 35 C CO 2 Θολερότητα McF Ενοφθαλμισμός του strip 135 µl / πηγαδάκι Επώαση Ανάγνωση strips αυτόματα ή manual

53 MICROSCAN AUTOSCAN 4 SYSTEM WALKAWAY SI 40/96 Ημιαυτόματο ή αυτόματο σύστημα για: 1. ταυτοποίηση 2. εύρεση της MIC ή BP των gram ( - ) και gram ( + ) μικροβίων Το σύστημα: εξασφαλίζει πραγματικές MIC ή ΒΡ τιμές ανεξάρτητες από την ταυτοποίηση του μικροβίου έχει δυνατότητα ταυτόχρονης ταυτοποίησης και ΜICή BP σε ένα panel ( COMBO PANEL ) ελαχιστοποιεί την ανάγκη για off line tests δίνει αποτελέσματα ταυτοποίησης και MIC ή ΒΡ σε ώρες για τα gram(-) και gram(+) έχει εύκολο και γρήγορο εμβολιασμός κάθε panel με μία μόνο κίνηση με τη βοήθεια ειδικού εξαρτήματος ( RENOK ) δίνει δυνατότητα διαβάσματος των panels με το μάτι διαθέτει ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο software για τη διαχείριση και την αποθήκευση των πληροφοριών (LABPRO-ALERT)

54

55 MICROSCAN: Prompt Ετοιμασία εναιωρήματος MICROSCAN: Renok Ενοφθαλμισμός πλάκας

56 Διαδικασία MICROSCAN 1 αποικία Prompt ή 0.5 McF 30 ml διαλύ ματος RENOK 35 C

57

58

59 Vitek 2 σύστημα Μέθοδος μικροαραίωσης Κάρτα 64-μικροϋποδοχών Μια υποδοχή ελέγχου Υποδοχές προμετρημένων ποσοτήτων αντιμικροβιακών παραγόντων σε συνδυασμό με υλικό καλλιέργειας Πλήρωση, σφράγισμα της κάρτας και τοποθέτησή της στην μονάδα επώασης/ανάγνωσης του οργάνου Παρακολούθηση ανάπτυξης σε κάθε υποδοχή της κάρτας ανά 15min (φθορισμός, θολερότητα, χρώμα) Προσδιορισμός MIC σε 4-18 ώρες Επαγωγή αποτελεσμάτων για 4-10 επιπλέον αντιβ. Αποτελέσματα για αντιβιοτικά/κάρτα Advanced EXPERT System (AES)

60 60 & XL Εναιώρημα σε: 3mL % NaCl McF

61 Advanced EXPERT System (AES) E.coli Ampicillin Cephalotin Cefotaxime Wild Penicillinase ESBL

62 Advanced EXPERT System (AES) E.coli Ampicillin Cephalotin Cefotaxime 200 μηχανισμοί αντοχής Περισσότεροι Wild από φαινότυποι ~ κατανομές MIC Penicillinase 100,000 βιβλιογραφικές αναφορές ESBL

63 Advanced EXPERT System (AES) Τυπικό στέλεχος Οριακή MIC (εντός) Οριακή MIC (εκτός) MIC Αναμενόμενη MIC στην Ampicillin για E.coli / Άγριο τύπο

64 Advanced EXPERT System (AES) Τυπικό στέλεχος Οριακή MIC (εντός) Οριακή MIC (εκτός) MIC Αναμενόμενη MIC στην Ampicillin για E.coli / Άγριο τύπο

65 Αποτελέσματα ευαισθησίας και φαινότυπος αξιολογούνται και επιβεβαιώνονται E.coli Ampicillin Cephalotin Cefotaxime Wild Penicillinase ESBL Αποτέλεσμα ευαισθησίας Observed result MIC

66 Ταυτοποίηση Phoenix σύστημα Μικρομέθοδος Panels ταυτοποίησης και αντιβιογράμματος Αντιβιόγραμμα 84 πηγαδάκια + 1 μάρτυρας ανάπτυξης τουλάχιστον 3 αραιώσεις / αντιβιοτικό Προσδιορισμός MIC όχι υπολογιζόμενη MIC Διπλός τρόπος ανάγνωσης Θολερότητα σαν δείκτης ανάπτυξης Χρώμα ως αντίδραση μικροβιακού μεταβολισμού Μέτρηση ανάπτυξης κινητικής μορφής / 20 min

67

68 BDXpert TM -System MIC ID Ερμηνεία (CLSI Standard) SIR Κανόνες expert ID Τελική ερμηνεία και διόρθωση αποτελεσμάτων

69 Αραιώσεις αντιβιοτικών Gram (-) panels VITEK 2 vs Phoenix

70 Αραιώσεις αντιβιοτικών Gram (+) panels VITEK 2 vs Phoenix

71 Επιλογή αντιβιοτικών Προτεινόμενα από την επιτροπή CLSI Ανάλογα με το είδος του μικροβίου Ανάλογα με τη θέση της λοίμωξης

72 Επιλογή αντιβιοτικών Εστίας λοίμωξης, αντοχής, αλλεργίας, κλπ Ομάδα Α: υποχρεωτικά (primary testing) Ομάδα Β: αντοχή στην ομάδας Α περιοχή λοίμωξης: SXT και ουρολοίμωξη, 3 η γενιάς κεφαλοσπορίνες και CSF πολυμικροβιακή λοίμωξη,πολλές εστίες λοίμωξης, αλλεργία, μη απάντηση σε Ομ. Α επιδημιολογικοί λόγοι Ομάδα C: εναλλακτική ή επιπλέον αγωγή Ομάδα U: θεραπεία ουρολοίμωξης Ομάδα Inv. Investigational

73 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας Gram αρνητικών (Α) Έλεγχος και αναφορά Αμπικιλλίνη Κεφαζολίνη Κεφουροξίμη Γενταμικίνη (Ο) Επιπλέον για τα ούρα Ναλιδιξικό οξύ Νορφλοξασίνη ή οφλοξασίνη Νιτροφουράνια Κο-τριμοξαζόλη (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά Πιπερακιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει) Τικαρκιλλίνη (Εμπορικά δεν υπάρχει) Αμοξυκιλλίνη+κλαβ. ή αμπικιλλίνη+σουλμπ. Πιπερακιλλίνη+ταζομπακτάμη Τικαρκιλλίνη+κλαβουλανικό Κεφοξιτίνη Κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη Κεφταζιδίμη Κεφεπίμη Αζτρεονάμη Ιμιπενέμη ή μεροπενέμη Ερταπενέμη Σιπροφλοξασίνη ή λεβοφλοξασίνη Κο-τριμοξαζόλη Αμικασίνη Νετιλμικίνη Τομπραμυκίνη Τετρακυκλίνη Χλωραμφαινικόλη

74 Αντιβιοτικά στον έλεγχο ευαισθησίας σταφυλοκόκκων (Α) Έλεγχος και αναφορά Κεφοξιτίνη (30μg) ή Oxacillin (1 μg) Πενικιλλίνη (10 u) Ερυθρομυκίνη (15μg) Κλινδαμυκίνη (2μg) Φουσιδικό οξύ (10μg) Σουλφαμεθοξαζόλη- Τριμεθοπρίμη (1,25/23,75μg) (Ο) Επιπλέον για τα ούρα Νορφλοξασίνη (10μg) Νιτροφουραντοΐνη (300μg) (Β) Έλεγχος και επιλεκτική αναφορά Γενταμικίνη (10μg) Καναμυκίνη (30μg) Νετιλμικίνη (30μg) [Τομπραμυκίνη] (10μg) Βανκομυκίνη (30μg) Τεϊκοπλανίνη (30μg) Σιπροφλοξασίνη (5μg) Ριφαμπικίνη (5μg) Τετρακυκλίνη (30μg) Λινεζολίδη (30μg) Κινοπριστίνη/Δαλφοπριστίνη (15μg)

Προσδιορισμός MIC, MBC

Προσδιορισμός MIC, MBC Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία Προσδιορισμός MIC, MBC Γεωργία Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών gvrioni@med.uoa.gr 1 Έλεγχος ευαισθησίας με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ Ελένη Α. Βαγιάκου Αν/τρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ 17/03/2010 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Τεχνικές αντιβιογράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method)

Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ελένη Βαλκάνου Προσδιορισμός Μικροβιακής Αντοχής Μέθοδοs Διάχυσης με Δίσκους ( Disk Diffusion Method) Θρεπτικά υποστρώματα Θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός δειγμάτων. Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Ιωάννης Π.Κιουμής Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Για την καλύτερη κατανόηση της δέουσας αντιμικροβιακής θεραπείας στις λοιμώξεις της Ορθοπαιδικής ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά

Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά Εσωτερικός και Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική Επιμ. Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ. Πειραιά ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (QUALITY CONTROL) Καταγραφή, έλεγχος, διασφάλιση : Ακρίβεια & επαναληψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή άνδρα 45 ετών που

Διαβάστε περισσότερα

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.

οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa. οκιμασία ευαισθησίας Μηχανισμοί αντοχής Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ipapapar@med.uoa.gr Ερωτήματα για τον έλεγχο ευαισθησίας Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ευαισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά

Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Γενικοί μηχανισμοί αντοχής βακτηρίων στα αντιβιοτικά Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1 Μικροβιακή Αντοχή Βασικοί ορισμοί Δραστικότητα αντιβιοτικού Αντοχή Μικροοργανισμού Μικροβιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc 8840621 2007/11 Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα

Αντιµικροβιακά Φάρµακα Αντιµικροβιακά Φάρµακα ΚΤ 2007 Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος ΚΤ 2007 β-λακτάµες β-λακτάµη Penicillium chrysogenum Αναστολείς σύνθεσης τοιχώµατος β-λακτάµες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος

Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας. Χ. Ανταχόπουλος Αντιβιοτικά Αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας Χ. Ανταχόπουλος Εμπειρική αντιμικροβιακή εξωνοσοκομειακή θεραπεία για εμπύρετη πνευμονία της κοινότητας σε υγιή, μη καπνιστή, άνδρα 45 ετών που δεν έχει πάρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και υπερηβικού άλγους από 24ώρου.

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square

BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep blood, Square Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254030.07 Αναθ.: April 2013 BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood BD Mueller Hinton Agar with 5% Sheep Blood (150 mm) BD Mueller Hinton

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά

Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνευτικό» ιάβασμα του Αντιβιογράμματος: Νοητική Άσκηση για λίγους ή Κλινική Αναγκαιότητα για όλους; Μάμαλη Β. Επιμ.Β ΕΣΥ «Τζάνειο» Νοσ.Πειραιά «Ερμηνεία» αντιβιογράμματος Από το φαινότυπο Στο μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και λίγα στοιχεία φαρμακοκινητικής Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Σκοπός της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας Η εκρίζωση της λοίμωξης όσο το δυνατόν γρηγορότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΗ ΑΣΘΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΝ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών

Αντιβιοτικά. Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντιβιοτικά Ίρις Σπηλιοπούλου Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Πατρών Αντι-βιοτικό ή αντι-μικροβιακό φάρμακο ποιος είναι ο καταλληλότερος όρος??? Τι είναι αντιβιοτικό;;; Αντιβιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Eρωτήσεις Εξέτασης στη Φαρµακολογία IΙ

Eρωτήσεις Εξέτασης στη Φαρµακολογία IΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου 157 71, Αθήνα Πρόεδρος: Καθηγητής Παναγιώτης Μαχαίρας Τηλ.: 210 7274367, Φαξ: 210 7274027 Ονοµατεπώνυµο: Eρωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και

Διαβάστε περισσότερα

BD Oxacillin Screen Agar

BD Oxacillin Screen Agar Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254570.06 Αναθ.: Nov 2013 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖEΤΑΙ Το (ονομαζόμενο παλαιότερα MRSA Screen Agar) αναπτύχθηκε για την ανίχνευση του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής

Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Φαρμακοκινητική Φαρμακοδυναμική Αντιμικροβιακών Εφαρμογές φαρμακοκινητικής φαρμακοδυναμικής Διαμαντής Πλαχούρας Λέκτορας Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παθολογική Κλινική Φαρμακοκινητική Δείκτες PK/PD Concentration

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254058.05 Αναθ.: Sep 2011 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου

Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ. Μαρία Θεοδωρίδου Θεραπευτική προσέγγιση βακτηριακών λοιμώξεων ΚΝΣ Μαρία Θεοδωρίδου ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ουδεμία 0% - 8% Υπεράνοσος ίππειος ορός 16% Σουλφοναμίδες 12% - 28% Υπεράνοσοςίππειοςορόςκαισουλφοναμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα

Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα. Αικατερίνη Κ Μασγάλα Aντιμικροβιακά-Αντιμυκητιακά φάρμακα Αικατερίνη Κ Μασγάλα Ομάδες αντιβιοτικών 1.Β-λακτάμες: 1.1Πενικιλλίνες 1.2 Μονομπακτάμες 1.3 Καρβαπενέμες 1.4 Κεφαλοσπορίνες 2. Αμινογλυκοσίδες 3. Μακρολίδες-Αζαλίδες-Κετολίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 3-4-2008 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη

Διαβάστε περισσότερα

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και

συγκέντρωσης αντιμυκητιακών για τον έλεγχο αντοχής των μυκήτων σε αντιμυκητιακά και ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC Ταινίες από ειδικό χαρτί υψηλών προδιαγραφών με κλινές διαβαθμισμένης συγκέντρωσης αντιβιοτικού για τον έλεγχο της αντοχής των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τον προσδιορισμό Μ.Ι.C.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ. Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ Άγγελος Πεφάνης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» Αντιμικροβιακή θεραπεία Τι θέλει ο κλινικός ; Αντιβιοτικό Το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα STOP Όχι τοξική δράση STOP Όχι ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Τα θρεπτικά υλικά περιέχουν τις κατάλληλες ενώσεις για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών. Οι ετερότροφοι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων Ελένη Γιαμαρέλλου Η Θεμέλιος Αρχή Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αντιβιοτικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες και συγχρόνως πολυτιμότερες για τη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α)

TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) TΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ (Α) Κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε στην εργασία αυτή εκείνα που αφορούν στην χρήση των αντιβιοτικών. Όπως είναι γνωστό το θέμα των αντιβιοτικών είναι αρκετά δύσκολογιατονκλινικόγιατρόοοποίοςπάνταπρέπεινα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΕΟΦ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 15/03/2011

ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΕΟΦ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 15/03/2011 ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ ΕΟΦ Γ.ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 15/03/2011 Κοινή ακμή 1 φορά ημερησίως α 1 φορά ημερησίως (απουσία φλεγμονής) Κοινή ακμή (ήπια φλεγμονή) Κοινή ακμή (σοβαρή φλεγμονή) Ροδόχρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι

Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι Ταυτοποίηση βακτηρίων: συμβατικές και αυτοματοποιημένες μέθοδοι Γεωργία Βρυώνη Βιοπαθολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Αναστασία Πάγκαλη Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Εργαστήριο Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Λάμπρου Μαρία, M.Sc., Ph.D. Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος Σκοπός της καλλιέργειας ούρων Σκοπός: Να βρεθεί ο µικροοργανισµός που προκάλεσε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας )

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλ, Δ Πλαχούρας ) Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστματος είναι από τις πλέον συχνές βακτηριακές λοιμώξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc

Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Äßóêïé åîýôáóçò áíôéìéêñïâéáêþò åõáéóèçóßáò BBL Sensi-Disc Ôï ðñïúüí åßíáé äéáèýóéìï åüí ç åôéêýôá öýñåé ôç óþìáíóç CE 8840621JAA(02) 2014-03 Ελληνικά ÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÐÏÉÁ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ Διονυσία Κουτραφούρη Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών (αντιβιοτικά).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα

Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα. Μπασδάνη Λένα Αρχές αντιμετώπισης των τραυμάτων από δήγμα Μπασδάνη Λένα ogbite wounds. Bacteriology nd treatment outcome in 37 cases GM. Griffin, DE. Holt Am Anim Hosp Assoc 2001; 37:453 460 Δήγματα ΤΥΠΟΣ 1: Μερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 2/6/2010 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 2/6/2010 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1

Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος. Μάμαλη Βασιλική Page 1 Κριτική ανάγνωση του αντιβιογράμματος Μάμαλη Βασιλική 26/6/2012 Page 1 Κριτική ανάγνωση αντιβιογράμματος Νοητική άσκηση για λίγους από εμάς; ή Αναγκαιότητα εκ μέρους όλων μας; 26/6/2012 Page 2 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας.

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Η ανάπτυξη της βακτηριακής καλλιέργειας. Καλλιεργητικά (θρεπτικά) υλικά Τεχνητά υλικά που περιέχουν θρεπτικές ουσίες και παράγοντες κατάλληλους

Διαβάστε περισσότερα

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 2014 Kingdom: Phylum: Class: Order:

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr

Αµινογλυκοσίδες. Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr Αµινογλυκοσίδες Ι. Παπαπαρασκευάς, Λέκτορας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ipapapar@med.uoa.gr 1 2 Αµινογλυκοσίδες Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αµινογλυκοσίδη στην θεραπευτική Στρεπτοµυκίνη (1944)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

Αντιβιοτικά & Αντοχή. by J.G.Routsias, MD, Ph.D

Αντιβιοτικά & Αντοχή. by J.G.Routsias, MD, Ph.D Αντιβιοτικά & Αντοχή by J.G.Routsias, MD, Ph.D Αντιβιοτικά / Αντιμικροβιακά Εκλεκτική εξουδετέρωση του εισβάλοντα μικροοργανισμού, χωρίς να βλάπτουν τα κύτταρα του ξενιστή Σχετική εκλεκτική τοξικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών

Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Καλλιεργητικά υλικά και επιλογή τους στο Κλινικό Εργαστήριο. Τρόπος εμβολιασμού κλινικών δειγμάτων Ανάγνωση καλλιεργειών Δρ. Ε.Τρίκκα-Γραφάκου Βιοπαθολόγος-Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια

20/11/2013. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια. Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά. Πολυανθεκτικά Gram( ) βακτήρια Παλαιότερα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram αρνητικά βακτήρια Αθανάσιος Γ. Μίχος Eπίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Παλαιότερα αντιβιοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία ΙI. Χημειοθεραπεία. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία ΙI Χημειοθεραπεία Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη

Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη Τα Αντιβιοτικά στην Καθημερινή Κλινική Πράξη Ελένη Γιαμαρέλλου 21 Μαρτίου 2015 Οι Κεφαλοσπορίνες διαιρούνται σε 4 Γενεές με βάση το Αντιμικροβιακό Φάσμα και την Φαρμακοκινητική τους Από γενεά σε γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων

Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων METEKΠAI AIΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο ρόλος της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στον έλεγχο των λοιμώξεων Δρ Σοφία Τσιπλάκου Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ Παθολόγος Λοιμωξιολόγος Συντ. Δ/ντής, Παθολογική Κλινική ΝΝΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου

Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Πενικιλλίνες Κ.Κανελλακοπούλου Ποιό εκ των κάτωθι είναι σωστό 1. Η αζιθρομυκίνη ανήκει στις τετρακυκλίνες 2. Η κλαριθρομυκίνη στις β λακτάμες 3. Η πενικιλλίνη V στις β λακτάμες 4. Η ερυθρομυκίνη στις

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square PA-254032.07-1 - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ PA-254032.07 Αναθ.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ορφανίδου Μαρία Επιμελήτρια Β Βιοπαθολόγος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΡΧΗ: Αερόβια βακτήρια τελικός δέκτης ηλεκτρονίων το Ο2 Αναερόβια βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και η εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΙΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αντικείμενο ενότητας 1. Μηχανισμοί δράσης των αντιμικροβιακών που αναστέλλουν την πρωτεϊνική σύνθεση 2. Μηχανισμοί ανάπτυξης μικροβιακής αντίστασης 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

B Κιτ BACTEC MGIT 960 SIRE Για Έλεγχο Ευαισθησίας του Mycobacterium tuberculosis στα Αντιφυματικά φάρμακα

B Κιτ BACTEC MGIT 960 SIRE Για Έλεγχο Ευαισθησίας του Mycobacterium tuberculosis στα Αντιφυματικά φάρμακα B Κιτ BACTEC MGIT 960 SIRE Για Έλεγχο Ευαισθησίας του Mycobacterium tuberculosis στα Αντιφυματικά φάρμακα 8008200(02) 2015-05 U Ελληνικά ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το κιτ BACTEC MGIT 960 SIRE είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασιλική Κουλουρίδα Βιοπαθολόγος Συντ. δ/ντρια, ΓΠΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λοίμωξη του διαβητικού ποδιού (DFI) Όλες οι δερματικές βλάβες, έλκη, είναι επιμολυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών: Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: - στους εντεροκόκκους - στους MRSA και MRSE - στα αναερόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης. Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Μικροβιακή αντοχή και τρόποι πρόληψης Ιωσηφίδης Ηλίας Εξειδικευόμενος λοιμωξιολογίας Γ Παιδιατρική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Αντοχή: πού βρισκόμαστε σήμερα Νεαρός ασθενής εμφανίζει επίμονη μικροβιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΓΛΥΚΟΠΕΠΤΙΔΙΑ Ε. Ε. Πετεινάκη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3-3-2010 Γλυκοπεπτίδια βανκομυκίνη Streptomyces orientalis Nocardia orientalis τεικοπλανίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ 19/11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΛΟΝΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 3: Η Απαρίθμηση του Μικροβιακού Πληθυσμού στα Τρόφιμα, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

BD Mueller Hinton Chocolate Agar

BD Mueller Hinton Chocolate Agar ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254035.05 Αναθ.: Sep 2011 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Το χρησιμοποιείται για την απομόνωση και καλλιέργεια απαιτητικών βακτηριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία

Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία Ορθολογιστική Χρήση Αντιβιοτικών στη Δερματολογία KIRSTEN LEUOW Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» 1 Αντιβιοτικά: Ιστορικό 2 1907: Paul Ehrlich-Αρσενικό (Salvarsan 606):

Διαβάστε περισσότερα

NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.

NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ. NEW GUIDELINES FOR HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» HOSPITAL ACQUIRED PNEUMONIA Το 2005 οι ATS και IDSA δημοσίευσαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Α ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι εφικτή η ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους;

Διαβάστε περισσότερα

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-254447.01 Αναθ.: Ιούνιος 2003 BD Mac Conkey II Agar / Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Biplate) ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 9 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 22 /01/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/1830 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BPharm, MPH, PhD ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη

Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Αντοχής στις Αντιμικροβιακές Ουσίες Ζωονοσογόνων & Συμβιωτικών Βακτηρίων του ΥΠΑΑΤ, για τα έτη -2015 Ελένη Βαλκάνου Κτηνίατρος Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας ΥΠΑΑΤ Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης. Τμήμα: Χημείας

Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ. Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης. Τμήμα: Χημείας Τίτλος Μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία Ενότητα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Σαββαΐδης Τμήμα: Χημείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανάπτυξη Βακτηρίων Η ανάπτυξη των βακτηρίων είναι ταυτόσημη με την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων

Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων βακτηρίων Αγγελική Πανταζάτου Επιμελήτρια Β ΕΣΥ Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ Λαϊκό Ταυτοποίηση Gram-αρνητικών αναεροβίων Είναι κλινικά σημαντική η ταυτοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. της. Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η. της. αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή. απλή. διαίρεση διχοτόμηση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συνέπεια βακτηρίων αύξησή τους Η Ι) ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ διαίρεση διχοτόμηση. της αναπαραγωγής είναι η πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου.

Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου. Τα παθογόνα μικρόβια στο ιαβητικό πόδι σε ασθενείς που παρακολουθούνται στο ιατρείο ιαβητικού ποδιού και θεραπεύονται εκτός νοσοκομείου..σκούτας¹,.καραγιάννη¹, Ε.Ρηγάδη¹, Κ.Μικούδη¹, Κ.Σιώμος¹, Ο.Γουλή¹,

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες

3/12/2014. Περιγραφή- Καλλιεργητικοί χαρακτήρες. βιοχηµικές ιδιότητες ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κλινική Φαρµακολογία-Θεραπευτική" Ταξινόµηση ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Kingdom Phylum

Διαβάστε περισσότερα