Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso /Spa Center

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso /Spa Center"

Transcript

1 FRONT OFFICE DEPARTMENT Λειτουργία Τμήματος Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλεφωνική Επικοινωνία Διαχείριση Παραπόνων Grooms, Bellboys Eξυπηρέτηση Πελατών / VIP SERVICE Εξυπηρέτηση Πελατών στην Υποδοχή Τhalasso /Spa Center

2 Front Office Operation Σε Ποιους Απευθύνεται: Τμήμα Υποδοχής του ξενοδοχείου Ο προσανατολισμός του προσωπικού όσον αφορά τις υποχρεώσεις τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες του τμήματος της υποδοχής. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων αποβλέπει στην αντιμετώπιση της σύνθετης φύσης της εργασίας και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Οργάνωση & Λειτουργίες Τμήματος Συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα Συντονισμός Εργασιών Αποτελεσματικότητα Συμπεριφορά & Επαγγελματισμός Εμφάνιση Προσωπικού Μη Λεκτική Συμπεριφορά Πώς «κερδίζουμε» τον πελάτη Προώθηση Πωλήσεων Δωματίων Η Ποιοτική Εξυπηρέτηση του σύγχρονου Πελάτη Λύνοντας τα προβλήματα του πελάτη Καλές σχέσεις, υψηλά κέρδη Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Video-training Ομαδικές ασκήσεις-ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων

3 Εξυπηρέτηση Πελατών Τηλεφωνιική Επιικοιινωνίία ΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΜΟΣ ΠΑΡΡΑΠΟΝΩΝ ΕΕΠΙΙ ΠΡΡΑΓΓΜΑΤΙΙΚΚΩΝ ΤΗΛΕΕΦΦΩΝΙΙΚΚΩΝ ΣΥΥΝΟΜΙΙΛΙΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΡΟ ΤΗΣ ΥΥΠΟΔΟΧΗΣ Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Υποδοχής / Κρατήσεων Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις τεχνικές και τις μεθόδους μεγιστοποίησης της ποιότητας των υπηρεσιών, την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, και την μεγιστοποίηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες και τεχνικές, νοοτροπία επαγγελματικής συμπεριφοράς και ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών. Υποδοχή : Το νευρικό Σύστημα του Ξενοδοχείου Η σημασία της ικανοποίησης του πελάτη Είδη εξυπηρέτησης πελατών Τα τέσσερα Βήματα προς την επιτυχία Η Απρόσωπη Μη Λεκτική Επικοινωνία Σχέσεις με τα άλλα τμήματα του ξενοδοχείου Τηλεφωνική Επικοινωνία Βασικές Αρχές Η σωστή επιλογή λέξεων Προώθηση πωλήσεων μέσω τηλεφώνου Διαχείριση παραπόνων πλεονεκτήματα για την επιχείρηση Γιατί δεν παραπονιούνται οι πελάτες Γραπτά Παράπονα Αποτελεσματικός χειρισμός παραπόνων Kάθε παράπονο είναι ένα Δώρο Video-training Ομαδικές ασκήσεις-ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων

4 Doormen Grooms, Bellllboys Σε Ποιους Απευθύνεται: Θυρωρούς του ξενοδοχείου Ο προσανατολισμός του προσωπικού όσον αφορά τις υποχρεώσεις τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες του τμήματος της υποδοχής. Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων αποβλέπει στην αντιμετώπιση της σύνθετης φύσης της εργασίας και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Λειτουργία Τμήματος Καθήκοντα Θυρωρού Ασφάλεια Φύλαξη Η λεκτική Επικοινωνία με τον πελάτη Η γλώσσα του σώματος Προσωπική Υγιεινή Αντιμετώπιση Παραπόνων Πρακτικές Ασκήσεις Video-training Ομαδικές ασκήσεις-ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων

5 Εξυπηρέτηση Πελατών VIP SEVICE Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Υποδοχής / Κρατήσεων Εκπαίδευση Butler Service ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 5-10 ΩΡΕΣ Πλήρης κατανόηση του ρόλου και πως μπορούμε να το επιτύχουμε. Απόκτηση της σωστής νοοτροπίας Butler, συμπεριφοράς και γλώσσας σώματος (Butler graces) Απόκτηση των ανώτερων δεξιοτήτων επικοινωνίας Διαχείριση ενοχλητικών καταστάσεων με φιλοξενούμενους

6 THALASSO Προσωπιικό Υποδοχής Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό υποδοχής κέντρων θαλασσοθεραπείας Το σεμινάριο σκοπεύει να αναπτύξει ιδιαίτερες ικανότητες στο προσωπικό υποδοχής κέντρων θαλασσοθεραπείας. Ξεχωριστοί τρόποι μεταχείρισης πελατείας, χειρισμός ανταγωνισμού, δίαιτες απαιτήσεις πελατείας. Ποιότητα εξυπηρέτησης Τα 4 βήματα προς την επιτυχία Διαδικασία μεγιστοποίησης των πωλήσεων Up selling techniques Customer needs analysis Σημεία πώλησης Σύνθεση οικονομικών προτάσεων Case studies - ασκήσεις

7 FOOD & BEVERAGE DEPARTMENT Εστιατοριακή Τέχνη Τεχνικές Μεγιστοποίησης των Πωλήσεων στο εστιατόριο Η Δυναμική του BAR Παρασκευή Ροφημάτων καφέ Οινογνωσία VIP SERVICE Κοστολόγηση / Έλεγχος Επισιτιστικών Τμημάτων Τιμολόγηση Μενού Room Service Sales

8 Εστιιατοριιακή Τέχνη Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Τμήματος F& B Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων για ποιοτικό σέρβις εξυπηρέτησης του πελάτη στο εστιατόριο. Έμφαση επίσης δίνεται στις τεχνικές αύξησης των Πωλήσεων του τμήματος. Οργάνωση & Λειτουργικότητα Mise en place Η προετοιμασία του εστιατορίου Καθαρισμός σκευών- ιδιαιτερότητες Ένδυση και υγιεινή προσωπικού Welcome Η υποδοχή του πελάτη Το τραπέζι Η λήψη της Παραγγελίας Τεχνικές πωλήσεων στο Τμήμα Παρουσίαση και σερβίρισμα Κρασιού Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών Η αποχώρηση του Πελάτη Μέθοδοι εξόφλησης λογαριασμού Έλεγχος και αποτελεσματικότητα Συντονισμός και απόδοση εργασιών Διαδικασίες για τον καθαρισμό και το κλείσιμο του εστιατορίου Ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων

9 Restaurant Selllliing Techniiques Τεχνιικές Μεγιιστοποίίησης των Πωλήσεων στο Εστιιατόριιο Σε Ποιους Απευθύνεται : Προσωπικό Επισιτιστικών Τμημάτων Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις τεχνικές και τις μεθόδους μεγιστοποίησης των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών στο εστιατόριο και το μπαρ. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του τζίρου και επομένως το οικονομικό κέρδος του επισιτιστικού Τμήματος της ξενοδοχειακής μονάδας. Ο κύκλος της πώλησης- Πώς Αποφασίζει ο Πελάτης Η πώληση φαγητού / ποτού: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πώλησης στο εστιατόριο Προϊόντα που μεγιστοποιούν τις πωλήσεις (αυξάνουν την παραγγελία) A la carte or All Inclusive? Η έννοια, ο σκοπός και τα αποτελέσματα του Up selling Συνεχής και δεδομένος εταιρικός στόχος: Κέρδος! Μέθοδοι και Τεχνικές στο up selling φαγητού Reading the Customer Πωλήσεις στο κρασί & την μπύρα Ομαδικές ασκήσεις-ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων Βεβαίωση : Χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης

10 Η Δυναμιική του BAR Σε Ποιους Απευθύνεται: Προϊσταμένους και Προσωπικό Επισιτιστικών τμημάτων Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων για ποιοτικό σέρβις και εξυπηρέτηση του πελάτη στο bar. Έμφαση επίσης δίνεται στις τεχνικές αύξησης των Πωλήσεων του τμήματος. Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο τμήματα Α. Θεωρία & Β. Πρακτική Ανάλυση Θεωρία (4 ώρες) Οργάνωση & Διοίκηση του Τμήματος Η θέση του Bar στα P.O.S. (Points of sales) Τα ποτά & η φιλοσοφία τους Η ατομικότητα ως μέρος της συλλογικής εργασίας Προσωπικά ταλέντα και κλίσεις, βασικά στοιχεία, δημιουργία δυνατών ομάδων H προσωπικότητα του Barman Η σημασία της εμφάνισης του προσωπικού Τεχνικές μεγιστοποίησης Πωλήσεων Η ψυχολογία του πελάτη Λήψη Παραγγελιάς Γνώση Προϊόντος Συνεργασία με άλλα τμήματα Πρακτική ανάλυση (10 ώρες) Mise en place. (Προετοιμασία) Παρουσίαση & Σερβίρισμα Κρασιού Service και Ποιότητα Παρασκευή & Decoration ποτών Cocktails Alcohol & non Alcohol Drinks Συνοδευτικά Ποτών Ιδέες και είδη Snacks κ.α. Πρότυπες Συνταγές

11 Παρασκευή Ροφημάτων Καφέ (espresso,cappucciino, freddo llugo etc) Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Επισιτιστικών τμημάτων Ο πρακτικός χαρακτήρας του σεμιναρίου συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των παρισταμένων που θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέους τρόπους και πρωτότυπες συνταγές παρασκευής καφέδων και να αποκτήσουν γνώσεις, όχι μόνο θεωρητικού αλλά και πρακτικού τύπου, με δυνατότητα η εφαρμογή τους να αποτελέσει νέα πηγή έμπνευσης και κερδοφορίας για την εταιρεία που αντιπροσωπεύουν. Τα βασικά της παρασκευής του καφέ Ορισμος του Expresso MACINAZIONE (ΑΛΕΣΜΑ) Miscela (Το χαρμάνι) Mano del barista (Πάτημα) Macchina (Καθαρισμός μηχανής καφέ) Απόσταξη εσπρέσσο Καθάρισμα κατά το κλείσιμο ΟI ΑΡΙΘΜΟI ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ ΚΡΕΜΑ ΣΚΟΥΡΑ ΚΡΕΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΡΕΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΑΦΡΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ CAFFE MACCHIATO CAPPUCCINO ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΒΑΝΙΛΙΑ ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Παρασκευή Kαφέ Παρουσίαση & Σερβίρισμα Πρότυπες Συνταγές Παρακολούθηση Video Οινογνωσία

12 Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Τμήματος F& B Η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη τέχνη της οινογευστικής, το γλωσσάρι του κρασιού, καθώς και το συμπληρωματικό συνδυασμό Οίνου και εδεσμάτων. Οι συμμετέχοντες κατανοώντας τη φιλοσοφία της οινογνωσίας θα είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικότερη εξυπηρέτηση και θα συμβάλλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Η ιστορία & η φιλοσοφία του Κρασιού Η Τέχνη της Οινογευστικής Κατηγορίες Οίνων Ονομασίες και Ποικιλίες Κρασιών Ωρολόγια - Διεθνείς Όροι Η ετικέτα του Κρασιού Παρουσίαση Σερβίρισμα Κρασιού Αρμονία Κρασιών & Φαγητών Πρακτικές Εφαρμογές Παρουσίασης Κρασιών

13 VIP SERVICE Εκπαίδευση Butler Service Σε ποιους απευθύνεται : Food & Beverage Department Πλήρης κατανόηση του ρόλου και πως μπορούμε να το επιτύχουμε Απόκτηση της σωστής νοοτροπίας Butler, συμπεριφοράς και γλώσσας σώματος (Butler graces) Απόκτηση των ανώτερων δεξιοτήτων επικοινωνίας Διαχείριση ενοχλητικών καταστάσεων με φιλοξενούμενους Πώς να τρέξει αποδοτικά το τμήμα με αυξανόμενη απόδοση (Management / executive skills - Administrative skills - Increasing efficiency) Χρήση & δεξιότητες οργάνωσης γευμάτων βάση Τable Εtiquette (Table Management setting tables and serving meals, styles of service, table manners, wines and champagnes, cigars, special celebrations) Βασικές γνώσεις κουζίνας & σερβιρίσματος πολυτελών εδεσμάτων (truffle/τρούφα, χαβιάρι κτλ) Διεθνές πρωτόκολλο, Τρόποι & Εθιμοτυπία

14 Κοστολόγηση Έλεγχος Επισιτιστικών Τμημάτων Ξενοδοχείου Σε Ποιους Απευθύνεται: Διευθυντές, Προϊσταμένους και Προσωπικό Επισιτιστικών τμημάτων. Η πλήρης κατανόηση της τεράστιας σημασίας που έχει η σωστή κοστολόγηση των προϊόντων και πως μπορεί ο έλεγχος φαγητού / ποτού να γίνει αποτελεσματικός. Θα μελετηθούν φυλλάδες και δείκτες που κρατάνε ενήμερο τον υπεύθυνο manager, προκειμένου να μπορεί να λαμβάνει σωστές αποφάσεις όποτε και αν χρειαστεί. Mε την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, oι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν πλήρως με την φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητες της σωστής κοστολόγησης και αποτελεσματικού ελέγχου. : Έκδοση οικονομικών αποτελεσμάτων ανά μήνα Υπολογισμούς κόστους αυτοκατανάλωσης Κοστολόγηση πρωινού Κατανάλωση Α και Κατανάλωση Β Υπολογισμός κόστους ημιδιατροφής (ΗΒ) Υπολογισμός παραγωγικότητας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Κτίσιμο φυλλάδας αποτελεσμάτων Διαμόρφωση Daily Revenue κ.α

15 Τιμολόγηση Menu Σε Ποιους Απευθύνεται: Διευθυντές και Ιδιοκτήτες Εστιατορίων / Μπαρ Η πλήρης κατανόηση της τεράστιας σημασίας που έχει η τιμολόγηση φαγητού /ποτού. Πρακτική ανάλυση των αποφάσεων που λαμβάνει ο Υπεύθυνος του Εστιατορίου όταν τιμολογεί τα πιάτα ή τα ποτά του τιμοκαταλόγου του. Mε την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, oι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν πλήρως με την μεθοδολογία της τιμολόγησης. Ο πολλαπλός ρόλος του μενού Φιλοσοφίες και πρακτικές τιμολόγησης Τιμές που καθοδηγούνται από την Αγορά και τη Ζήτηση Τιμές που προσδιορίζει ο ίδιος ο πελάτης Τιμή και Ποιότητα Το μενού ως ουσιαστικό «εργαλείο» στο μάνατζμεντ των εσόδων Ειδικές τιμές και εκπτώσεις Ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων με θέμα την τιμολόγηση μενού εστιατορίου

16 Dynamic Room Service Sales Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό Επισιτιστικών Τμημάτων Η απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν την σωστή Εξυπηρέτηση του Πελάτη στο Δωμάτιο. Έμφαση δίνεται στις τεχνικές αύξησης των πωλήσεων του Τμήματος. Η σημασία της Εξυπηρέτησης Δωματίου για τον πελάτη Γιατί ο πελάτης καλεί Room Service Οι πωλήσεις μας στο Τμήμα Το Μενού του Room Service Λήψη Παραγγελίας Το σέρβις στο δωμάτιο Πέρα από την απλή μεταφορά φαγητού Η σημασία της εμφάνισης του σερβιτόρου Η σημασία της γρήγορης εξυπηρέτησης στο δωμάτιο Θέματα σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη Ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων με θέματα που στοχεύουν την αύξηση των πωλήσεων

17 HOUSEKEEPING DEPARTMENT Λειτουργία Τμήματος Επικοινωνία με τον Πελάτη Valet Service

18 Λειτουργία Τμήματος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ TOY HOUSEKEEPING ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HOUSEKEEPING Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ HOUSEKEEPING ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ HOUSEKEEPING ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ; ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΚΕΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΈΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ VIDEO TRAINING - CASE STUDIES

19 Housekeeping Communication Σε Ποιους Απευθύνεται: Προσωπικό στο Τμήμα Οροφοκομίας Η πρακτική εξοικείωση του προσωπικού δωματίων / ορόφων (Τμήμα Housekeeping) με τη σωστή και επαγγελματική επικοινωνία με τον πελάτη. Mε την ολοκλήρωση του workshop oι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν τόσο στο Housekeeping όσο και στην όλη λειτουργία του Room Division. Ανασκόπηση της εργασίας και της λειτουργίας του τμήματος Ορόφων Η συμβολή της καμαριέρας στη συνολική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη Πέρα από τον απλό καθαρισμό του δωματίου Η επικοινωνία με τον πελάτη όταν χρειαστεί Θέματα σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη Θέματα Εχεμύθειας Τα «Πρέπει» και «Δεν Πρέπει» της επικοινωνίας με τον πελάτη Θέματα εμφάνισης της καμαριέρας Τμήμα Ορόφων και Reception: Στενή Συνεργασία Ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιπτώσεων VIDEO TRAINING - CASE STUDIES

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ KARIERA.GR TRAINING & DEVELOPMENT CENTRE ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δια Βίου Μάθηση Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόκτηση νέων και την ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Εντοπισμός παραγόντων καθορισμού του ανταγωνισμού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εκτίμηση της σημασίας τους και ανάλυση του κλάδου. Φανούλα Π. Κρασέ Πτυχίο Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΜΑΘΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η καταγωγή μου, μου έδωσε το ερέθισμα να ασχοληθώ με την κυπριακή τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα τα ξενοδοχειακά. Θέμα της πτυχιακής μου εργασίας είναι η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διαγραμμάτων

Κατάλογος Διαγραμμάτων Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον γενικό διευθυντή του ξενοδοχείου Athenaeum InterContinental Κο Πάνο Παναγιωτόπουλο, που χωρίς την συγκατάθεση του δεν θα ήταν δυνατό να είχα πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Εργατικά - Ρυθμίσεις από Ν.4046/2012 & τον Πρόσφατο Ν.4225/2013 - Πρακτική Μισθοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- 19η σειρά Κρήτης (Ηράκλειο) Diploma in Sales Management (The Institute

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA EXECUTIVE, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ» Σελίδα από 45 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων [προφίλ επαγγέλματος «Τεχνικός Εξυπηρέτησης Πελατών (ΤΕΠ ΤΓ) ] Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Λειτουργία - οργάνωση και λογιστική διαχείριση συμβατικών ξενοδοχείων με Γ' κατηγορίας βιβλία.

Διαβάστε περισσότερα

STUDY OF HOTEL NETWORKING

STUDY OF HOTEL NETWORKING University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professor: A.A. Economides STUDY OF HOTEL NETWORKING Nizamidou Christina Student ID: 5/07 Thessaloniki December 2007 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011».

ΘΕΜΑ : «Πρακτική άσκηση μαθητών-σπουδαστών και καταρτιζομένων του Ο.Τ.Ε.Κ θέρους 2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: Φ. 317α/9/1941 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα