Ύπαιθρος χώρος, Τοπίο και Τοπική Ανάπτυξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ύπαιθρος χώρος, Τοπίο και Τοπική Ανάπτυξη"

Transcript

1 Ύπαιθρος χώρος, Τοπίο και Τοπική Ανάπτυξη ΘΩΜΑΣ ΟΞΙΑ ΗΣ Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, διευθύνων doxiadis+ B.A., M.Arch, M.L.A, Harvard University. American Society of Landscape Architects Τ. Εντεταλμένος Λέκτορας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών ΙΟΝΥΣΙΑ ΛΙΒΕΡΗ Αρχιτέκτων, Αρχιτέκτων Τοπίου, υπεύθυνη έργου doxiadis+ Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων, MLA U.P.C. Barcelona Περίληψη Το τοπίο αποτελεί το φυσικό και αντιληπτικό υπόβαθρο των στοιχείων που διατάσσονται στον χώρο. Αποτελεί περιορισμένο πόρο, ο οποίος χρήζει προσεκτικής διαχείρισης. Η συνήθης πρακτική αντιμετωπίζει την προστασία του τοπίου και την ανάπτυξη ως αντίθετους στόχους. Είναι δεδομένο όμως ότι, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου το τοπίο αποτελεί κυρίως μέσω του τουρισμού βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο, η σχέση αυτή πρέπει να είναι συμβιωτική. Η εισήγηση παρουσιάζει εργαλεία προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου ώστε αυτό να βρεθεί σε θετική συνέργεια με την τοπική ανάπτυξη, και κινείται σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο της σχέσης αυτής, και δεύτερον, παραθέτει παραδείγματα τέτοιων θετικών συνεργιών, τόσο από τον διεθνή χώρο όσο και από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες περίπτωσης: Η μελέτη με τίτλο «Ανάπτυξη προγράμματος δράσεων για την Ανάδειξη Ειδικών Τουριστικών Προορισμών» που εκπονήθηκε το 2007 για λογαριασμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (μελετητές: Κριτίας Α.Ε., Θωμάς οξιάδης, Αλέξανδρος Μποφίλιας, Αλέξανδρος Χαραλάμπους, ιονυσία Λιβέρη), αντικείμενο της οποίας αποτελεί η δημιουργία κατάλληλων αρχών, θεσμικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών, των μηχανισμών και κατευθύνσεων του αναπτυξιακού χωρικού σχεδιασμού, με έμφαση στην αξιολόγηση, διάσωση και ανάπτυξη του τοπίου ως υποβάθρου οιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα. Η μελέτη με τίτλο «Εκτίμηση και στρατηγικές για το τοπίο της Πύλου» που εκπονήθηκε το 2008, (ανάδοχος ΤΕΜΕΣ Α.Ε., μελετητές: doxiadis+) η οποία αποτελεί την εφαρμογή διεθνών

2 πρακτικών για την αξιολόγηση, την προστασία και την ανάδειξη του τόπου και του τοπίου, με εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου. Η ενσωμάτωση μίας ξενοδοχειακής μονάδας έκτασης 80 στρεμμάτων στο αγροτικό τοπίο στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, είναι το αντικείμενο της μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου του γραφείου doxiadis+, όπου ο χαρακτήρας του προϋπάρχοντος τοπίου διατηρείται. Και η μελέτη Τοπία Συνύπαρξης, έργο σύνθεσης του ιστορικού τοπίου των Κυκλάδων με ανάπτυξη περιοχών κατοικίας, υλοποιημένα επίσης από το γραφείο doxiadis+ και βραβευμένα σε διεθνές επίπεδο. Λέξεις Κλειδιά: Τοπίο, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Εκτίμηση Τοπίου, Ανάπτυξη,, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 1. Εισαγωγή: Ύπαιθρος χώρος, Τοπίο, Επονομασία και Τοπική Ανάπτυξη «Τοπίο» σημαίνει «μία περιοχή όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών και/ή ανθρώπινων παραγόντων». Ο ορισμός αυτός δίνεται από την «Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου» (Ε.Ε.,2000) που κυρώθηκε το 2010 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι στόχοι αυτής της σύμβασης είναι η προώθηση της προστασίας των τοπίων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός τους και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων, και προωθεί καταρχήν την αναγνώριση των τοπίων ως ένα συστατικό του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ως μία έκφραση της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους. Το ελληνικό τοπίο είναι ο κατεξοχήν εκφραστής της ταυτότητας της χώρας μας και ως τουριστικός προορισμός ένας από τους βασικότερους οικονομικούς πόρους της. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο, υιοθετώντας τις αρχές της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης του τοπίου», να τεκμηριώσει την ανάγκη για στρατηγική προστασίας και ανάδειξης του τοπίου στους μηχανισμούς της χωρικής ανάπτυξης ενός τόπου, βοηθώντας καταρχήν την απαραίτητη αειφόρο ανάπτυξή του, και στη συνέχεια την προστασία, την υποστήριξη ή ακόμη και τη δημιουργία της ταυτότητας και της επονομασίας του και κατά συνέπεια την τουριστική και εμπορική του ανάπτυξη. Στη συνέχεια αυτής της τεκμηρίωσης θα παρουσιαστούν προτεινόμενα εργαλεία

3 προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού του τοπίου και τέλος η εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2. Η σχέση τοπίου και χωρικής ανάπτυξης. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της θεσμοθέτησης του τοπίου και των στρατηγικών ανάλυσης, προστασίας και ανάδειξής του στους κρατικούς μηχανισμούς χωρικής ανάπτυξης. 2.1 Τοπίο, τουριστική ανάπτυξη και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Η αναγκαιότητα της θεσμικής αναγνώρισης του τοπίου Σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Ανάπτυξη προγράμματος δράσεων για την ανάδειξη Ειδικών Τουριστικών προορισμών» που εκπονήθηκε το 2007 από τους ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. και Θωμά οξιάδη με ομαδα μελέτης τους Θωμά οξιάδη, Αλέξανδρο Μποφίλια, Αλέξανδρο Χαραλάμπους και ιονυσία Λιβερη, για λογαριασμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο μηχανισμός που μεταμορφώνει το Ελληνικό Τοπίο είναι η κατάρρευση της παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας, και η αντικατάστασή της με νέες οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται πάνω στο τοπίο, όπως η εντατική καλλιέργεια, ο τουρισμός, και η κατοικία. Ο μηχανισμός αυτός δεν μεριμνά για την συμβίωση με την υφιστάμενη παράδοση και το ιστορικό τοπίο τόσο σε θεσμικό πλαίσιο, των μηχανισμών με τους οποίους το Ελληνικό Κράτος αντιλαμβάνεται και παράγει την ανάπτυξη, όσο και σε επίπεδο ιδιωτικής και καθημερινής πρακτικής. «Η καθιέρωση επιτακτικών ορισμών, αρχών, κανόνων και πρακτικών για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ορθολογικής διαχείρισης αποκτά βαρύνουσα σημασία στην περίπτωση που ο προς αξιοποίηση πόρος δεν αποτελεί απλώς μια σαφώς οριοθετημένη και ποσοτικοποιημένη ενότητα, αλλά ένα σύνθετο σύνολο όπως, εν προκειμένω, το τοπίο, το οποίο κατ αρχήν αποτελείται από ευρύ φάσμα αντιληπτών στοιχείων διαφορετικών προελεύσεων... Υπό την έννοια αυτή το τοπίο αποτελεί ταυτόχρονα τόσο το υπόβαθρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμπεριλαμβανόμενης της τουριστικής, όσο και αποτέλεσμα όλων των παρεμβάσεων στο σύνολό τους, δεδομένου, ότι τόσο η υπόσταση του τοπίου, όσο

4 και η κλίμακά του, του απονέμουν κατ εξοχήν δημόσια σημασία και εμβέλεια». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) Στη χώρα μας απαιτείται οπωσδήποτε καταρχήν η αναγνώριση του τοπίου ως θεμελιώδους στοιχείου του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπικού τουριστικού προϊόντος και κατά δεύτερον η επένδυση στα καινούργια εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την βιώσιμη διαχείριση των εν λόγω πόρων. Εκτός από την αναγνώρισή της σημασίας του τοπίου στη συνείδηση της κοινωνίας των πολιτών, είναι απαραίτητη και η θεσμική αναγνώρισή του. Τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έλλειψη της θεσμικής αναγνώρισης του τοπίου είναι «η πάγια αντίθεση μεταξύ της επιδίωξης της βραχυπρόθεσμης μεγιστοποίησης του προσωπικού οφέλους έναντι της μακροπρόθεσμης διάσωσης των φυσικών πόρων. Η ιδιαιτερότητα της ανάδειξης προορισμών μέσω της προβολής των τοπίων τους οφείλεται στο γεγονός, ότι εδώ μετατρέπεται σε βασικό κίνητρο οικονομικών επενδύσεων η εκμετάλλευση του τοπιακού κάλλους μιας περιοχής, εκείνου του πόρου δηλαδή, στον οποίον ακριβώς στηρίζεται η τουριστική προβολή ενός προορισμού στο σύνολό της. Σε επιχειρησιακό επίπεδο η υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης (βιώσιμης ανάπτυξης) επιδιώκει αφενός μεν την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων αυτών, αφετέρου δε την εξισορρόπηση μεταξύ ατομικών συμφερόντων και αιτημάτων που αφορούν τη πολιτεία στο σύνολό της». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) 2.2 Απουσία επαρκούς θεσμικής κατοχύρωσης του τοπίου και της στρατηγικής προστασίας και ανάδειξής του στους ελληνικούς κρατικούς μηχανισμούς χωρικής, πολεοδομικής και τουριστικής ανάπτυξης. Η πολιτική και η στρατηγική όμως προστασίας και ανάδειξης του τοπίου, μόνο πρόσφατα αρχίζει να αναπτύσσεται διεξοδικά στην Ευρώπη ενώ η Ελλάδα δεν ακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Έως τώρα, στην Ελλάδα η πολιτική προστασίας του τοπίου αφορούσε κυρίως στο δομημένο περιβάλλον και στη θεσμοθέτηση νόμων σε χωροταξικό, πολεοδομικό και κτιριακό επίπεδο, ενώ στην κλίμακα του τοπίου αφορούσε μόνο στα τοπία των αρχαιολογικών χώρων και λιγότερο στα ορισμένα από το υπουργείο πολιτισμού Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

5 υστυχώς το καθεστώς αυτό προστασίας αποδεικνύεται «συνήθως ανεπαρκές, όπως στην περίπτωση των παραδοσιακών οικισμών στους οποίους προστατεύονται μεν τα κτίσματα αλλά όχι το τοπίο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας, της λειτουργίας και της εικόνας του οικισμού. Αντιθέτως, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου ενισχυμένο καθεστώς προστασίας εντός του οικισμού μεταφέρει τις πιέσεις ανάπτυξης στο γύρω τοπίο το οποίο καταστρέφεται. Ο μηχανισμός αυτός έχει ήδη επιφέρει ανεπανόρθωτη υποβάθμιση περιοχών όπως η μητροπολιτική περιοχή της πόλης της Ρόδου. Ο ίδιος μηχανισμός τίθεται τώρα σε λειτουργία και απειλεί τα παρθένα τοπία της Σύμης. Η Σύμη αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της ανεπάρκειας της τομεακής και όχι συνολικής λογικής προστασίας και ανάπτυξης: ενώ ο οικισμός χαίρει αυξημένου βαθμού προστασίας, από τα όριά του και για όλο το λοιπό νησί ισχύουν ο εθνικός Γ.Ο.Κ. και τα περί εκτός σχεδίου δόμησης, χωρίς καμία πρόβλεψη για την σωστή ανάπτυξη ενός ιστορικού και έντονα γραφικού τόπου». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) 3. Η σχέση τοπίου, location branding και τουριστικού προϊόντος. 3.1 Ο όρος της Τοπικής επονομασίας και η σχέση του με το τοπίο. Το Τοπικό Τοπίο ως παράγοντας διαφοροποίησης του Τουριστικού Προϊόντος. Στο πλαίσιο της μελέτης που προαναφέρθηκε (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε., οξιάδης Θ., 2007), αναλύεται πώς το τοπίο συμβάλλει στη δημιουργία της Τοπικής Επονομασίας ενός τόπου και η σημασία της τουριστικής ανάπτυξης ενός τόπου σε σχέση με αυτή. Με τον όρο Τοπική Επονομασία, η μελέτη περιγράφει «την (επιζητούμενη) σύνδεση σε επίπεδο επονομασίας (brand) μεταξύ του ονόματος ενός τόπου και προορισμού, των (αναγνωρίσιμων) φυσικών και υλικών χαρακτηριστικών του (του τόπου), των ιστορικών και πολιτιστικών αξιών που φέρει ο τόπος και το τοπίο του, κατά συνέπεια των αναγνωρίσιμων τουριστικών πόρων τους, των τοπικών προϊόντων (γεωργικά, χειροτεχνίας, κλπ) και υπηρεσιών καθώς και των ειδικών δραστηριοτήτων» (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) που μπορούν να ενταχθούν στον τόπο. Κάθε τόπος αποτελεί μία «σύνθετη ενότητα που συμπεριλαμβάνει όλα τα φυσικά, πολιτιστικά, ιστορικά, οικονομικά και άλλα συστατικά. Το σύνολο των τοπικών χαρακτηριστικών συνθέτουν την τοπικότητα ενός τόπου...η παρούσα μελέτη

6 προτείνει τον όρο τοπική επονομασία ως έννοια που αναγνωρίζει τον τόπο και την τοπικότητα ως βάση για οποιαδήποτε ισχυρή και διαρκή εμπορική ταυτότητα» (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007). «Η τουριστική περιοχή αποτελεί το κύριο «προϊόν» της τουριστικής ανάπτυξης, και στη σωστή διαχείρισή της στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της ανάπτυξης αυτής» (Κοκκώσης Τσάρτας 2001). Η τουριστική περιοχή αποκτά αξία ως τόπος. Η τοπική επονομασία είναι επιτυχής στον βαθμό που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό, και δημιουργεί συναισθηματική σχέση μοναδικότητας με τον επισκέπτη καταναλωτή (Morgan, Pritchard, Pride, 2002).Προϋπόθεση για την οικοδόμηση επιτυχούς τοπικής επονομασίας αποτελούν η συνεργασία και συμφωνία των τοπικών παραγόντων, τόσο τουριστικών όσο και διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, η χρονική συνέχεια και συνέπεια, η προστασία και ανάπτυξη από τους ίδιους τους τοπικούς παράγοντες και την τοπική κοινωνία και η προσαρμοστικότητα που απαιτεί μια διαρκώς μεταλλασσόμενη αγορά, χωρίς όμως απώλεια των βασικών αξιών της (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007). «Η οικοδόμηση της τοπικής επονομασίας απαιτεί καταρχήν τον καθορισμό των βασικών αξιών της περιοχής. Οι αξίες αυτές πρέπει να αποτελούν εμφανή ισχυρά σημεία του προορισμού, να αποτελούν σημεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, να είναι ανθεκτικές στον χρόνο, να έχουν σχέση με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, να μπορούν να διαδοθούν, και να πείθουν και να εμπνέουν την τοπική κοινωνία. Οι αξίες αυτές μπορούν να καθοριστούν και να επιβιώσουν μόνο μέσα από την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό, οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στην οικοδόμηση και διαχείριση της τοπικής επονομασίας είναι οι πλέον απαραίτητοι Η οικοδόμηση τοπικής επονομασίας προκαλεί σημαντικές συνεργίες με την τοπική οικονομία, δίνει δυνατότητες μεγαλύτερης συμμετοχής στα αγαθά της τουριστικής ανάπτυξης, και ευρύτερης και δικαιότερης κατανομής των εσόδων που αυτή φέρνει» (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) 3.2 Τοπική επονομασία - Το τοπίο, τα αναγνωρίσιμα φυσικά, υλικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά ενός τόπου και οι τουριστικοί του πόροι. «Το τοπίο αποτελεί ιδανικό πόλο οργάνωσης όλων των στοιχείων που προσφέρει ένας ειδικός τουριστικός προορισμός σε επίπεδο Τοπικής Επονομασίας.

7 ..Καταρχήν όσον αφορά στη σχέση του με τα φυσικά και υλικά χαρακτηριστικά του τόπου και τους πιθανούς τουριστικούς του πόρους, το τοπίο λειτουργεί ως: Ένωση των φυσικών και ανθρωπογενών συστατικών του χώρου Εικόνα και επικοινωνία των τοπικών χαρακτηριστικών. Βασικό συστατικό του χώρου Το πλέον αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό σε πολλές περιπτώσεις. Υπόβαθρο των ιστορικών οικισμών και άλλων ιστορικών στοιχείων Υλικό υπόβαθρο για τα περισσότερα έργα υποδομής Πεδίο στο οποίο εκτυλίσσονται πολλές από τις διεργασίες που καθορίζουν ή θα καθορίσουν την συνολική ταυτότητα ενός προορισμού και της τοπικής του επονομασίας. Περιορισμένος πόρος, σε αντιδιαστολή με άλλους τουριστικούς πόρους που βρίσκονται «εν αφθονία» ή μπορούν να δημιουργηθούν είκτης για τη γενικότερη ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ τουρισμού και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.. Ο βαθμός στον οποίον ένας ειδικός τουριστικός προορισμός και η τοπική του επονομασία εξαρτώνται από το τοπίο, σχετίζεται με τον χαρακτήρα του εν λόγω προορισμού» και το είδος των τουριστικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Προορισμοί όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη χαρακτηρίζονται από την πολεοδομία τους, την αρχιτεκτονική τους, τα μουσεία τους, την κουζίνα τους, τον αστικό τους πολιτισμό, και γενικά από στοιχεία που έχουν μικρότερη ή πιο έμμεση σχέση με το τοπίο. Αντιθέτως, για τους περισσότερους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, ο βαθμός εξάρτησης της τοπικής επονομασίας από το τοπίο είναι μεγάλος ή απόλυτος. Και αυτό γιατί στην συντριπτική πλειονότητα είναι προορισμοί με έντονο το φυσικό ή και παραδοσιακό στοιχείο». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης Θ., 2007) 3.3 Τοπική επονομασία - Το τοπίο και οι ειδικές τουριστικές δραστηριότητες Οι τάσεις στη διεθνή τουριστική αγορά δείχνουν μία στροφή προς τα είδη τουρισμού που σχετίζονται με «ειδικές» «εναλλακτικές» τουριστικές δραστηριότητες. Η συγκρότηση της τοπικής επονομασίας ειδικών τουριστικών προορισμών εξαρτάται

8 κατά πολύ από το είδος των τουριστικών αυτών δραστηριοτήτων. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται ο βαθμός εξάρτησης των μορφών τουρισμού από το τοπίο. Είδος Τουρισμού Ήλιος και Παραλία εύτερη Κατοικία Πολιτιστικός Μορφωτικός Χειμερινός Ορεινός Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιπατητικός Περιπέτειας Παραχείμασης Οικοτουρισμός Αγροτουρισμός Περιβαλλοντικός Θαλάσσιος Καταδυτικός Σχέση Εξάρτησης από το Τοπίο Ελάχιστ η Μικρή Μέτρια Μεγάλη Απόλυτ η

9 Είδος Τουρισμού Ναυτικός Αθλητικός Γκολφ Ακραίος Κοινωνικός Υγείας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας Θρησκευτικός Επαγγελματικός Συνεδριακός - Εκθεσιακός Αστικός Χρονομεριστικός Κοσμοπολίτικος Καζίνο All Inclusive Γυμνιστικός Θεματικά Πάρκα Σχέση Εξάρτησης από το Τοπίο Ελάχιστ η Μικρή Μέτρια Μεγάλη Απόλυτ η Πίνακας 1: Πίνακας Σχέσης Είδος Τουρισμού και Τοπίου (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης, 2007)

10 ιαπιστώνεται μεγάλη έως απόλυτη εξάρτηση από το τοπίο για το μεγαλύτερο τμήμα των παραπάνω μορφών τουρισμού, ιδιαίτερα των εναλλακτικών, που με τη σειρά τους αποτελούν το κύριο προϊόν των ειδικών τουριστικών προορισμών. Κάποιες από αυτές τις μορφές τουρισμού ενδυναμώνονται και από την παραγωγή τοπικών προϊόντων που έχουν άμεση σχέση με το τοπίο, τις ανθρώπινες επεμβάσεις σε αυτό και τις διαδικασίες διαμόρφωσής του μέσα στο χρόνο. Π.χ. ο αγροτουρισμός και τα γεωργικά προϊόντα έχουν απόλυτη εξάρτηση από το αγροτικό τοπίο. 3.4 Τοπική επονομασία - Το τοπίο, ο τουρισμός και η αειφόρος ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η αειφορία πλέον αποτελεί μία από τις απαραίτητες αρχές της ανάπτυξης ενός τόπου και είναι απαραίτητο να διέπει και την τουριστική του ανάπτυξη. Παράλληλα με τη γενικότερη παγκόσμια τάση, στον τομέα της αγοράς και του τουρισμού έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται οι αρχές της αειφορίας. Μάλιστα, οι τάσεις δείχνουν ότι οι τουριστικές υπηρεσίες και τα προϊόντα που εφαρμόζουν αυτές τις αρχές αποκτούν στην αγορά συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές που δεν τις υιοθετούν, και προσδίδουν ένα ακόμα χαρακτηριστικό στην τοπική επονομασία ενός τόπου. Απόδειξη αποτελεί η θέσπιση και η κατοχύρωση σημάτων από την ευρωπαϊκή ένωση όπως το Ecolabel για τουριστικά προϊόντα, τουριστικές επιχειρήσεις και campings και το EMAS (Ε.Ε.,1995) (Σύστημα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου), και η επιδίωξη των τουριστικών επιχειρήσεων να τα αποκτήσουν. Ακόμη ένα παράδειγμα της στροφής αυτής προς την αειφόρο ανάπτυξη και την οικολογική συνείδηση είναι η δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων που προβάλουν πια ως μέρος των τουριστικών υπηρεσιών τους τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, όπως η αλυσίδα ξενοδοχείων Starwood Element hotels, ή η δημιουργία οικολογικών resorts όπως το Green Mountain area στη Λιβύη που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Foster + Partners.

11 3.5 Τοπική επονομασία Η δυνατότητα δημιουργίας νέων τοπίων ως τουριστικό προϊόν. «Στην Ελλάδα ο τουρισμός συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον σημαντικούς τομείς όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο. ικαίως έχουν ταυτιστεί οι τουριστικές υπηρεσίες ως «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδος Εξετάζοντας τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην ραγδαία ανάπτυξη της «τουριστικής βιομηχανίας» αυτής, γίνεται αντιληπτό, ότι οι τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδος στην πλειοψηφία τους εντάσσονται σε μια κατηγορία που βασίζεται στην αξιοποίηση συγκεκριμένων, ισχυρών και ήδη υπαρχόντων στοιχείων του ελληνικού τοπίου που εξασφαλίζουν πάγιο πλεονέκτημα στην διεθνούς εμβέλειας προσέλκυση ταξιδιωτών. Η σκόπιμη προβολή και εξαργύρωση αυτή της φυσικής, πολιτιστικής και μορφολογικής ιδιαιτερότητας του ελλαδικού χώρου σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να ενεργοποιήθηκε αρχικά με την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται αναγκαστικά κάποιος ιδιαίτερα μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός. Εν αντιθέσει με την ανάπτυξη περιοχών με βάση τον υφιστάμενο πλούτο στοιχείων ή το κάλλος αυτών, αναδείχθηκαν την τελευταία εικοσαετία νέοι τουριστικοί προορισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπως η Βαρκελώνη ή το Dubai, διατρέχοντας σύνθετες διαδικασίες προγραμματισμού έργων και επενδύσεων. Η αναπτυξιακή στρατηγική είχε ως στόχο όχι μόνο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των προορισμών αυτών, αλλά κυρίως την καθιέρωση μιας ξεχωριστής τοπικής επωνυμίας (destination brand) εν μέσω δημιουργίας καινούργιων, τεχνητών τοπίων αποτελούμενων από σημαντικές αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και οργανωτικές λύσεις». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης, 2007) 3.6 Σχετικά παραδείγματα Θα παραθέσουμε στη συνέχεια κάποια παραδείγματα όπου το τοπίο, η προστασία του, η ανάδειξή του και τελικά η δημιουργία του, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τουριστική αξιοποίηση του τόπου, που δικαιολογούν, επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τη θέση των μελετητών για τη σημασία του τοπίου στις σύγχρονες τάσεις τουρισμού.

12 3.6.1 Νέα Ζηλανδία «Υφίστανται εξαιρετικά αποτελεσματικά παραδείγματα διεθνών τουριστικών προορισμών οι οποίοι οικοδόμησαν την τοπική τους επονομασία αποκλειστικά με βάση το τοπίο και την φύση τους. Το πιο επιτυχημένο παράδειγμα είναι αυτό της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει αυξήσει κάθετα την αναγνωρισιμότητά της και την επισκεψιμότητά της και έχει λάβει πληθώρα βραβείων. Το ειδικό χαρακτηριστικό της τοπικής επονομασίας που δόμησε η Νέα Ζηλανδία είναι ότι βασίζεται στα τοπία της, εκμεταλλευόμενη ιδιαίτερα τον καίριο ρόλο που αυτά έπαιξαν σε πολύ γνωστά κινηματογραφικά έργα όπως η τριλογία του Άρχοντα των ακτυλιδιών. Επιτυχημένο σύνθημα της συγκεκριμένης διαφημιστικής εκστρατείας ήταν το «Best supporting country in a motion picture», και το «Best supporting country in a motion picture, again». Το ισχυρότερο όμως σύνθημα είναι το «100% Pure New Zealand», το οποίο συνδυάζεται με τις απεικονίσεις παρθένων τοπίων για να αιχμαλωτίσει το συναίσθημα του σύγχρονου καταναλωτή και την ανάγκη του για άμεση επαφή με την φύση και το τοπίο. Μέσω προσεκτικών στρατηγικών, ο τουρισμός σήμερα αποτελεί την μεγαλύτερη βιομηχανία και τον μεγαλύτερο εργοδότη στη Νέα Ζηλανδία, μια χώρα με απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τις χώρες προέλευσης των επισκεπτών». (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης, 2007) Τοσκάνη Η περιφέρεια της Τοσκάνης έχει πολύ καλό στρατηγικό προγραμματισμό από τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης. Το brand name που την καθορίζει είναι αυτό του αγροτουρισμού, των μικρών τουριστικών εγκαταστάσεων στη φύση, των μικρών μεσαιωνικών χωριών, της αειφόρου ανάπτυξης και της συμβατότητας των τουριστικών δραστηριοτήτων με το περιβάλλον, της εξαιρετικής ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που σφραγίζονται από την εδραιωμένη marca Toscana, ή άλλως made in Tuscany. Κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τον τουρισμό της Τοσκάνης: Η τουριστική στρατηγική και ανάπτυξη της περιοχής εμπίπτει σε πολυάριθμα αναπτυξιακά προγράμματα. Έχουν δημιουργηθεί φορείς που διαχειρίζονται μεταξύ άλλων την τουριστική στρατηγική της περιοχής. Κυριότερος ο Toscana Promozione (με ιστότοπο

13 που σκοπό έχει την υποστήριξη των Επιχειρήσεων της Τοσκάνης (όχι μόνο των τουριστικών) ώστε να ανταγωνίζονται την παγκόσμια αγορά. Ο τουρισμός δεν είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Τοσκάνης, αποτελεί μόνο ένα τμήμα της. Συνολικά οι ανεπτυγμένοι τομείς της οικονομίας της περιοχής είναι ο πολιτισμικός τουρισμός των πόλεων και των οικισμών, ο αγροτουρισμός, η βιομηχανία, η χειροτεχνία και η μόδα. Από το 2002 έως το 2005 ο τουρισμός της Τοσκάνης ήταν σε κρίση και άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι από το Αυτό οφείλεται εν μέρει στο «σχέδιο προώθησης 2003» που εκπονήθηκε την ίδια χρονιά και που όρισε τη MARCA TOSCANA - made in Tuscany. Το ακολούθησαν ετήσια παρόμοια «σχέδια» Η MARCA TOSCANA βασίζεται στην Τοσκάνη ως terra di eccellenza, και αξιοποιεί την «τοπική ταυτότητα» ως πηγή ανάπτυξης. Τόσο στα προϊόντα, (καλλιέργειες, παραγωγή τροφίμων και χειροτεχνίες), όσο και στις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι φορείς των τουριστικών επενδύσεων και επιχειρήσεων προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και την εφαρμογή της agenda 21 καθώς και την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών σημάτων eco-label και EMAS registration, δίνοντας και οικονομικά εναύσματα. Με το «σχέδιο προώθησης 2008» εστίασαν ακόμη περισσότερο στο «θεματικό προϊόν» σεβόμενοι τη δύναμη της marca toscana. (REGIONE TOSCANA, 2008) Parc natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa, Catalunya (Πάρκο της ηφαιστειακής ζώνης της Garrotxa, Καταλονία) Πρόκειται για ένα «θεματικό πάρκο τοπίων» που αποτελείται από υπάρχοντα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κυρίως ηφαιστειογενή τοπία αλλά και νέα αρχιτεκτονικά σχεδιασμένα «τοπία εκθέματα». Η περιφέρεια της Garrotxa της Καταλονίας οργάνωσε την κατασκευή των νέων τοπίων, τις απαραίτητες υποδομές και 28 διαδρομές ώστε να δημιουργήσει ουσιαστικά την τοπική επονομασία του τουριστικού προορισμού, η οποία βοήθησε ιδιαίτερα και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 98% του πάρκου είναι ιδιωτική περιουσία.

14 4. Εγχώριες μελέτες και έργα όπου προτείνονται και εφαρμόζονται εργαλεία προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης του τοπίου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε συνοπτικά δύο μελέτες που εκπονήθηκαν στη χώρα μας και που σχετίζονται με τα παραπάνω, καθώς και δύο πραγματοποιημένα έργα αρχιτεκτονικής τοπίου. Η μελέτη στην οποία προαναφερθήκαμε με τίτλο «Ανάπτυξη προγράμματος δράσεων για την Ανάδειξη Ειδικών Τουριστικών Προορισμών» (ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. οξιάδης, 2007), έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία κατάλληλων αρχών και θεσμικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών, των μηχανισμών και κατευθύνσεων του αναπτυξιακού χωρικού σχεδιασμού, με έμφαση στην αξιολόγηση, διάσωση και ανάπτυξη του τοπίου ώστε μέσα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης να μπορέσει να αποτελέσει υπόβαθρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα. Η δεύτερη μελέτη έχει τίτλο «Εκτίμηση και στρατηγικές για το τοπίο της Πύλου» που εκπονήθηκε το 2008, (ανάδοχος ΤΕΜΕΣ Α.Ε., μελετητές: doxiadis+ και συγκεκριμένα Θωμάς οξιάδης, ιονυσία Λιβέρη, Αγγελική Μαθιουδάκη, Μαρίνα Αντσακλή) η οποία αποτελεί την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και διεθνών πρακτικών για την αξιολόγηση, την προστασία και την ανάδειξη του τόπου και του τοπίου, με εφαρμογή στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου. Ένα από τα συμπεράσματά της είναι ότι η ανυπαρξία στη χώρα μας της θεσμικής κατοχύρωσης του τοπίου και των θεσμικών εργαλείων για τη διαχείρισή του όπως αυτά που προτείνονται στην πρώτη μελέτη εμποδίζουν να εφαρμοστούν στην πράξη αυτές οι έγκυρες και δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές. Τέλος θα παρουσιάσουμε στοιχεία από δύο έργα του γραφείου doxiadis+ που αναπτύσσουν ένα νέο μοντέλο για τον τουρισμό, μοντέλο συμβίωσης με το ιστορικό τοπίο αντί της αντικατάστασής του, δημιουργώντας ένα νέο location branding στα εν λόγω έργα. Το πρώτο είναι ο περιβάλλων χώρος της ξενοδοχειακής μονάδας AMANZOE των AMAN RESORTS. (Μελετητές doxiadis+ και Υπατία Μηταράκη. Ομάδα μελέτης doxiadis+: Θωμάς οξιάδης, ιονυσία Λιβέρη, Αγγελική Μαθιουδάκη, εξωτερικός συνεργάτης Chris Gilbert). Στόχος αυτού του έργου ήταν η διατήρηση του χαρακτήρα του προϋπάρχοντος αγροτικού τοπίου της περιοχής και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του brand name της εταιρείας στις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως.

15 Το δεύτερο είναι το έργο αρχιτεκτονικής τοπίου Landscapes of Cohabitation (Τοπία Συμβίωσης) στην Αντίπαρο (ομάδα μελέτης από τους doxiadis+: Θωμάς οξιάδης και Τέρψη Κρεμαλή), το οποίο αναπτύσσει ένα νέο μοντέλο για τον τουρισμό και την παραθεριστική κατοικία, δημιουργώντας location branding στο έργο της παραθεριστικής οικιστικής ανάπτυξης στο οποίο συμμετείχε. Το έργο βραβεύτηκε (σε επίπεδο Highly Commended) στα Emerging Architecture Awards του περιοδικού Architectural Review «Ανάπτυξη προγράμματος δράσεων για την Ανάδειξη Ειδικών Τουριστικών Προορισμών». Μελετητές: ΚΡΙΤΙΑΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ οξιάδης Θ.,2007 (Ομάδα μελέτης αποτελούμενη από τους Θωμά οξιάδη, Αλέξανδρο Μποφίλια, Αλέξανδρο Χαραλάμπους, ιονυσία Λιβέρη). Ανάδοχος: Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στόχοι της μελέτης ήταν οι ακόλουθοι: Η πρόταση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία του τοπίου, την ανάπτυξή του και τη θετική συσχέτισή του με οικονομικές και άλλες δραστηριότητες. Το προτεινόμενο αυτό θεσμικό πλαίσιο στόχο έχει να είναι απολύτως και κατά το δυνατόν άμεσα εφαρμόσιμο στις υφιστάμενες στην Ελλάδα συνθήκες. Η ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών. Στόχος είναι οι προτεινόμενοι αυτοί μηχανισμοί και διαδικασίες να είναι απολύτως ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι στις υφιστάμενες στην Ελλάδα συνθήκες. Η σύνταξη γενικών κανόνων, ιδιαίτερα για της περιοχές που χρήζουν ειδικής και κατά προτεραιότητα αντιμετώπισης των θεμάτων του τοπίου. Γενικότερα, η παροχή της νοοτροπίας και της λογικής δομής συνολικού συστήματος προστασίας και διαχείρισης του ελληνικού τοπίου. Μεθοδολογία Η μελέτη δομείται επί τη βάση των παρακάτω ενοτήτων, οι οποίες αντιστοιχούν στην ερευνητική αντιμετώπιση του αντικειμένου αυτής:

16 Της διερεύνησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και της διεθνούς πρακτικής για την προστασία του τοπίου. Της κατά κύριο λόγο δημιουργίας πλαισίου πολιτικής για την προστασία του τοπίου ως τουριστικού προϊόντος. Της πιλοτικής εφαρμογής του πλαισίου αυτού στην σύνταξη συγκεκριμένων αρχών, κανόνων και θεσμικών μηχανισμών για την αρμονική ένταξη στο τοπίο των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Των τριών μελετών περιπτώσεων στην Σέριφο στην Κέρκυρα και στη Μάνη, με τις οποίες εξετάζεται κυρίως η διαπίστωση προβλημάτων σε επίπεδο τοπίου, καθώς και ελέγχονται οι αρχές και οι κανόνες για την αντίστοιχη κατηγορία τοπίου. Προτάσεις Οι προτάσεις της μελέτης αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα, τα οποία συνδυαστικά αποσκοπούν στην αποτελεσματική προστασία του τοπίου, τόσο ως συνόλου όσο και ως καίριου στοιχείου του τουριστικού προϊόντος. Τα επίπεδα αυτά είναι: Α. Θεσμική αναγνώριση του τοπίου ως θεμελιώδους στοιχείου του τοπικού τουριστικού προϊόντος, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς Β. Θεσμικά εργαλεία εφαρμογής πολιτικών προστασίας, προγραμματισμού και διαχείρισης Γ. Μέτρα, βασικές αρχές και γενικοί κανόνες προστασίας, προγραμματισμού και διαχείρισης ανά κατηγορία τουριστικού προορισμού. Βασική θέση της ομάδας μελέτης είναι ότι οι εν λόγω αναγκαίες συμπληρώσεις στο θεσμικό καθεστώς και στους μηχανισμούς δεν αποτελούν επιπλέον δαπάνη υπέρ της προστασίας του τοπίου, αλλά απολύτως αναγκαία επένδυση που θα πρέπει να (αυτο-)χρηματοδοτηθεί μέσω της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας που αναμένεται ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος. Θεσμική αναγνώριση του τοπίου ως θεμελιώδους στοιχείου του τοπικού τουριστικού προϊόντος, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς Κυριότερο αίτημα και προϋπόθεση για την επιτυχή προστασία και ανάπτυξη του τοπίου αποτελεί η αντιμετώπισή του ως βασικού και κοινού αγαθού (όπως είναι το περιβάλλον) και ως του χωρικού υποβάθρου όλων των χωρικών (μη αστικών)

17 δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, και όχι ως υποκατηγορίας με αισθητική απλώς αξία. Αναπτύσσονται οι ακόλουθες επιμέρους προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα: Εισαγωγή μεθόδων και εργαλείων του σχεδιασμού τοπίου σε παρεμφερείς τομείς και διαδικασίες σχεδιασμού (χωροταξία, πολεοδομία). Ενσωμάτωση ορισμών, αρχών, κανόνων, πρακτικών για το τοπίο στην νομοθεσία, σε όλους τους σχετικούς τομείς (περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία, πολιτισμός, τουρισμός) και επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) Θεσμοθέτηση δικτύου περιοχών προστασίας τοπίου με εθνικό, περιφερειακό και τοπικό ενδιαφέρον Θεσμοθέτηση νέων φορέων και μηχανισμών με ειδική και συμπληρωματική δράση για την προστασία του τοπίου, Θεσμοθέτηση ειδικού ταμείου για την χρηματοδότηση των παραπάνω νέων θεσμών Θεσμοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών Εξασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας κατά την από κοινού λήψη αποφάσεων Συμπληρωματικά στις τελικές θεσμικές ρυθμίσεις, αναδεικνύεται και η ανάγκη για μεταβατικές ρυθμίσεις διαχείρισης τοπίου, απαραίτητες ώστε να μην απωλεσθεί χρόνος και πόροι κατά την διαδικασία θέσπισης των προτεινόμενων μηχανισμών. Ανάπτυξη προσωρινού υποστηρικτικού πλαισίου ανάλυσης και σχεδιασμού του τοπίου με δυνατότητα ορθολογικής επιστημονικής προετοιμασίας και στήριξης επιτακτικών αποφάσεων της διοικητικής ηγεσίας. Συγκρότηση προσωρινών ομάδων τεχνικής υποστήριξης ανά Περιφέρεια, οι οποίες αναλαμβάνουν την συλλογή στοιχείων σχετικά με το τοπίο, την προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων αυτών για την παροχή επεξεργασμένης πληροφορίας, την γενική αξιολόγηση πολιτικών για το τοπίο, καθώς και την κατάρτιση και εκπαίδευση υποστηρικτικών στελεχών. Εξασφάλιση Τεχνικού Συμβούλου της κεντρικής διοίκησης, που αναλαμβάνει το συντονισμό των εργασιών των περιφερειακών ομάδων και την αποπεράτωση των αντίστοιχων εργασιών σε εθνικό επίπεδο. Απαίτηση για συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας από τον Τεχνικό Σύμβουλο με εκπροσώπους όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων που εμπλέκονται στο αντικείμενο της διαχείρισης του τοπίου.

18 Εξασφάλιση ειδικού σχήματος χωροτακτών και ειδικών επιστημόνων με συγκεκριμένη κατάρτιση στο αντικείμενο του σχεδιασμού τοπίου για τη διεύθυνση του εν λόγω τεχνικού συμβούλου. Θεσμικά εργαλεία εφαρμογής πολιτικών προστασίας, προγραμματισμού και διαχείρισης Βασική συνεισφορά της μελέτης ήταν η πρόταση των συγκεκριμένων μηχανισμών για την καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση, σχεδιασμό και διαχείριση του τοπίου. Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτών αποτελεί η καταλληλότητά τους για τις ελληνικές θεσμικές και χωρικές συνθήκες, και η συνεργία τους με υφιστάμενους μηχανισμούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το δεύτερο τμήμα των εν λόγω προτάσεων απαρτιζόταν από συγκεκριμένες συμπληρώσεις σε υφιστάμενα θεσμικά εργαλεία που υφίσταντο την περίοδο εκπόνησης της μελέτης, οι οποίες θα καθιστούσαν δυνατή την ορθή διαχείριση του τοπίου. εδομένης όμως της έλλειψης τεχνογνωσίας γύρω από θέματα τοπίου στην Ελλάδα, απαιτείται η δημιουργία ορισμένων νέων θεσμών και εργαλείων τα οποία θα καθιστούν αποτελεσματικό το υπόλοιπο σύστημα. Το πρώτο τμήμα των εν λόγω προτάσεων απαρτίζεται από τις προτάσεις αυτές. Νέα θεσμικά εργαλεία Το Εθνικό και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Τοπίου, λειτουργία των οποίων είναι η καταγραφή και ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η δημιουργία και παροχή τεχνογνωσίας σε όλους τους φορείς που επηρεάζουν το τοπίο, η πρόταση πολιτικών στην κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, και η αξιολόγηση πολιτικών που επηρεάζουν το τοπίο. Οι Εκθέσεις Εκτίμησης Τοπίου, που αποτελούν τον μηχανισμό καταγραφής και ανάλυσης όλων των στοιχείων που απαρτίζουν ένα τοπίο, ώστε να αναπτυχθεί για αυτό το απαραίτητο υπόβαθρο πληροφοριών, γνώσεων και εκτιμήσεων που θα καταστήσει δυνατό τον οποιοδήποτε αποτελεσματικό σχεδιασμό πολιτικής, δράσεων και διαχείρισης. Τα Σχέδια Τοπίου, που αποτελούν χωροταξικής μορφής προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάπτυξη των τοπίων της Ελλάδας, ανάλογα με την κλίμακα.

19 Η Άδεια Τοπίου, που αποτελεί μηχανισμό ελέγχου και συμμόρφωσης όλων των έργων που μεταβάλλουν το τοπίο στης προδιαγραφές που ορίζονται από τα Σχέδια Τοπίου καθώς και στις προδιαγραφές της πολεοδομικής νομοθεσίας. Επιπλέον, προτείνεται ειδικό ταμείο για την χρηματοδότηση των παραπάνω νέων θεσμών πλην των Αδειών Τοπίου. Προσαρτήματα σε Υφιστάμενα Θεσμικά Εργαλεία Παρακάτω παραθέτουμε τα προσαρτήματα που προτάθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης τη δεδομένη χρονική στιγμή που αυτή εκπονήθηκε, γνωρίζοντας ότι ενδεχομένως σήμερα να είναι απαραίτητες νέες προτάσεις. Αυτά είναι: Η ενσωμάτωση των προβλέψεων των Σχεδίων Τοπίου στον χωροταξικό σχεδιασμό. Η ενσωμάτωση των προβλέψεων των Σχεδίων Τοπίου στον πολεοδομικό σχεδιασμό (Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΠΟΤΑ κλπ) Η ενσωμάτωση των αναλύσεων των Εκθέσεων Εκτίμησης Τοπίου και των προβλέψεων των Σχεδίων Τοπίου, όταν αυτά υφίστανται, στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Όταν Έκθεση Εκτίμησης Τοπίου ή και Σχέδιο Τοπίου δεν υφίσταται, η εκπόνηση Έκθεσης Εκτίμησης Τοπίου ως μέρος της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η εκπαίδευση στελέχωση των μηχανισμών αξιολόγησης και έγκρισης των Μ.Π.Ε. Η εκπαίδευση στελέχωση των μηχανισμών ελέγχου της εφαρμογής των Μ.Π.Ε. Η συμπερίληψη της υποχρέωσης έκδοσης Άδειας Τοπίου κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας οικοδομής. Η σύσταση και αξιόπιστη λειτουργία ειδικών φορέων, καθώς και ο καθορισμός του κατά περίπτωση καθεστώτος διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές. Μέτρα, βασικές αρχές και γενικοί κανόνες προστασίας, προγραμματισμού και διαχείρισης ανά κατηγορία τουριστικού προορισμού. Η αντιμετώπιση του τοπίου των τουριστικών προορισμών δεν οφείλει να είναι ομοιόμορφη, αλλά αντιθέτως να αναγνωρίζει τις τοπικές δυναμικές και αξίες και να μεγιστοποιεί τις θετικές συνεργίες, χωρίς συγχρόνως να αναιρεί την κατανόηση και

20 αντιμετώπιση του τοπίου ως συνολικού και σύνθετου συστήματος. Για τον σκοπό αυτό, οι υφιστάμενοι ή εν δυνάμει τουριστικοί προορισμοί χωρίζονται σε τρεις γενικές ομάδες περιοχών. ιατυπώνονται αφενός κοινά μέτρα για όλες τις περιοχές και αφετέρου ειδικά μέτρα, βασικές αρχές και γενικοί κανόνες προστασίας ανά περιοχή. Τα κοινά μέτρα είναι: Ο τουριστικός χαρακτηρισμός του συνόλου της επικράτειας βάση των χαρακτηριστικών και της αναπτυξιακής δυναμικής της κάθε περιοχής. Ο τοπιακός χαρακτηρισμός του συνόλου της επικράτειας βάση των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Καθορισμός του τοπιακού χαρακτήρα του συνόλου της επικράτειας. Καθορισμός της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού. Εναρμόνιση τοπικής κοινωνίας και τουριστικών και τοπιακών στόχων. ημιουργία και καθιέρωση αναγνωρίσιμης τοπικής επονομασίας για την περιοχή. Η εξασφάλιση της ορθής υλοποίησης των παραπάνω. Έλεγχος και επανακαθορισμός των παραπάνω στόχων και πρακτικών προς ορθότερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Οι ομάδες περιοχών για τις οποίες προτείνονται ειδικά μέτρα είναι: Περιοχές τοπιακού κάλους και περιοχές παραδοσιακού χαρακτήρα. Ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές και περιοχές υποβαθμισμένου τουριστικά τοπίου. Λοιπές περιοχές στις οποίες εντάσσονται περιοχές με υφιστάμενη τουριστική αναπτυξιακή δυναμική και ενδιαφέρον τοπίο, περιοχές με υφιστάμενη τουριστική αναπτυξιακή δυναμική χωρίς ενδιαφέρον τοπίο, ανέπαφες τουριστικά περιοχές με ενδιαφέρον τοπίο, ανέπαφες τουριστικά περιοχές χωρίς ενδιαφέρον τοπίο. Μεταξύ των ειδικών μέτρων που προτείνονται για αυτές είναι και τα εξής: Ο κατά προτεραιότητα καθορισμός και οριοθέτηση των περιοχών τοπιακού κάλλους και παραδοσιακού χαρακτήρα. Ο κατά προτεραιότητα καθορισμός της φέρουσας ικανότητάς τους. Η σύνταξη Σχεδίων Τοπίου με έμφαση στην στρατηγική διατήρηση του τοπιακού κάλλους ή και του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής.

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Αειφορία και Τουρισμός. 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός και Περίγραμμα τoυ Βιβλίου... 26 κεφάλαιο 2 Αειφορία και Τουρισμός 2.0 Εισαγωγή... 29 2.1 Ανησυχία για το Μέλλον της Ανθρωπότητας... 30 2.2 Ιστορική Αναδρομή... 33 2.3 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραδοσιακοί οικισμοί Η ανάδειξή τους και η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού

Οι παραδοσιακοί οικισμοί Η ανάδειξή τους και η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού ΤΕΕ. Επιστημονικές ημερίδες για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Οι παραδοσιακοί οικισμοί Η ανάδειξή τους και η Χάρτα του Πολιτιστικού Τουρισμού Αικ. Δημητσάντου Κρεμέζη, Δρ. Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Νοικοκύρεμα, οικονομική περισυλλογή, αύξηση παραγωγικότητας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο, αρμόδιους φορείς και πρόσωπα, δεσμευόμαστε ότι στις πρώτες ενενήντα μέρες ανάληψης της δημαρχίας από εμάς, θα φροντίσουμε ώστε να τροχιοδρομηθούν οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας

COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Πετράκος Κώστας COSTA NAVARINO, Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πετράκος Κώστας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αντικείμενο αυτής της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Κων/νος Καρατσώλης

Ζητήματα Εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Κων/νος Καρατσώλης Ζητήματα Εφαρμογής Πολεοδομικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας Κων/νος Καρατσώλης οι σχετικές προσπάθειες για ισορροπίες.. ( περιβάλλον δόμηση κανόνες - διοικητική ανταπόκριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία

Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Κυπριακά Μουσεία: Προκλήσεις & Ευκαιρίες Πολιτισμικός Τουρισμός και Κυπριακά Μουσεία Νικόλαος Μπούκας, Ph.D. Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού & Διοργάνωσης Γεγονότων (CESMATSE) Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό

Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό EYNOΪΚΟΙ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Θέμα εργασίας: Φισκάρδο: προβλήματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε έναν τουριστικό παραδοσιακό οικισμό Μάνια Μπεριάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

Η σύνδεση του αγροτουρισμού με τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο WORKSHOP LEADER+ Εναλλακτικός τουρισμός: ποιότητα, ασφάλεια, δικτύωση, κανάλια διάθεσης, εμπορευματοποίηση» στο ΜΑΙΧ-Χανιά 22.ΙΙ.2007 Ορισμός Ο αγροτουρισμός ως δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Κος ΚΟΚΚΩΣΗΣ: Καλημέρα. Είναι προφανές ότι ο τουρισμός υπήρξε από τους κατ εξοχήν κλάδους που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. H επίδραση αυτή ήταν πιο πολύ έμμεση και λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

«Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)»

«Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)» Ημερίδα «Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 «Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ)» Καθ. Μιχαήλ Σκούλλος, ΕΚΠΑ Έδρα UNESCO για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος»

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 18-4-2007 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα