ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες μέλη. O ΣΕΣΜΑ είναι από το 1992 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των στελεχών στον κλάδο μας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 97 δις, συμμετέχοντας μάλιστα στην πενταμελή Εκτελεστική της Επιτροπή. Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η αύξηση της απασχόλησης στο κλάδο, γιατί μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τομέα εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας σε υπηρεσίες εξειδικευμένης γνώσης. Ο ΣΕΣΜΑ και τα μέλη του υποστηρίζουν σειρά δράσεων, με στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, σε έργα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, όπως υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΟΠΑ, σε θέματα Management Consulting, σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ειδικές εμπειρογνωμοσύνες.

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ H Εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τεχνολογίας και ανάπτυξης από το 1992 οπότε και ιδρύθηκε. Οι τομείς στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες της είναι: 1.Επιχειρηματική Ανάπτυξη (μελέτες για επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, όπως π.χ. έρευνας αγοράς, Benchmarking, marketing plan, στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού) 2.Έρευνα και Τεχνολογία (συμμετοχή επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. και σχετίζονται με τη μετάδοση και τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας) 3.Εθνικά Προγράμματα (συμμετοχή επιχειρήσεων σε Εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε.Ε. και σχετίζονται με την ανάπτυξή τους) 4.Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βάση Διεθνών και Εθνικών Προτύπων) 5.Τεχνική Υποστήριξη σε Δημόσιους Οργανισμούς (Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας) 6.Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού (εστίαση σε custom εφαρμογές για διαχείριση έργων και διαχείριση εγγράφων και αρχείων) 7.Μελέτες Α.Π.Ε. (μελέτες ενεργειακού δυναμικού, μελέτες για την ανάπτυξη πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού)

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 8. Marketing και Ανάπτυξη Δικτύων για Εξωστρέφεια 9. Χρηματο-οικονομικά (συγχωνεύσεις εταιριών μέσω αναδιοργάνωσης, μείωση κόστους) Έδρα της Εταιρίας η Αθήνα, με γραφεία σε Ήπειρο και Θεσσαλία Προσωπικό της Εταιρίας: 10 μόνιμα στελέχη και 8 συνεργάτες με απασχόληση μέσω παροχής υπηρεσιών. Διοίκηση: 5 μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο και Δ.Σ. τον κο Β. Νταουσάνη B. ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός με Μ.Σ. στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στη Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 15 ετής εμπειρία στη Διοίκηση Έργων όλων των τομέων της Εταιρίας ως Τεχνικός Σύμβουλος, στο σχεδιασμό την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βάση Διεθνών και Εθνικών Προτύπων, στην οργάνωση και αναδιοργάνωση Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, στη Διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα, στην εξειδίκευση Δράσεων και Προγραμμάτων Συνχρηματοδοτούμενων από πόρους της Ε.Ε., στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και στην επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης.**

5 QUALITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα = σύνολο χαρακτηριστικών που ικανοποιεί απαιτήσεις αναφορικά με την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών Διαχείριση ποιότητας = τρόπος και μέθοδος με την οποία πραγματοποιείται η ικανοποίηση των απαιτήσεων

6 ΕΝΝΟΙΕΣ Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) : Σύστημα διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά στην ποιότητα Διεργασία : Το σύνολο αλληλένδετων ή αλληλοεπιδρώμενων δραστηριοτήτων που μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα Διαδικασία : Καθορισμένος τρόπος για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας ή μιας διεργασίας Συμμόρφωση : Ικανοποίηση μιας απαίτησης Μη συμμόρφωση: Η μη ικανοποίηση μιας απαίτησης

7 ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ; Σε κάθε μορφής Οργανισμούς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, ανεξάρτητα τον κλάδο δραστηριότητας, το εύρος του οργανισμού (μέγεθος) και τον αριθμό των εργαζομένων

8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η διαχείριση της Ποιότητας (διοίκηση ολικής ποιότητας) και η διαχείριση γενικότερα των συστημάτων διαχείρισης, εφαρμόζεται μέσω Προτύπων (Διεθνών ή Εθνικών)* Τα συστήματα διαχείρισης είναι ολοκληρωμένης μορφής μελέτες που εφαρμόζονται πρακτικά μέσα σε έναν οργανισμό και βασίζονται στην Ικανοποίηση των απαιτήσεων Διεθνών κυρίως και δευτερευόντως Εθνικών Προτύπων

9 Βασικό Σύστημα Διαχείρισης, πάνω στο οποίο στηρίζεται η πλειονότητα των επιμέρους συστημάτων, είναι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο και βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 (στην τωρινή του έκδοση) Η Διαχείριση της Ποιότητας (quality management) αποτελεί κινητήριο μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του.

10 ΠΟΙΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τα Διεθνή Πρότυπα, εκδίδονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ISO (International Organization for Standardization). Ο Οργανισμός ISO δημιουργήθηκε το 1947 με σκοπό την ανάπτυξη μη υποχρεωτικών προτύπων που περιγράφουν τις προδιαγραφές για προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθώντας κυρίως να καταστεί η βιομηχανία πιο αποτελεσματική. Τα πρότυπα μέσα από μια παγκόσμια συναίνεση βοηθούν στην εξάλειψη των εμποδίων στο διεθνές εμπόριο. Μέχρι στιγμής έχει αναπτύξει πάνω από πρότυπα που καλύπτουν όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

11 Ο Διεθνής Οργανισμός ISO αποτελεί ένα δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης και κάθε ένας Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης, αντιπροσωπεύει τον ISO στη χώρα του. Σήμερα ο Οργανισμός ISO αποτελείται από μέλη 164 χωρών οι οποίες και έχουν συνθέσει τεχνικές επιτροπές στην λειτουργία του Οργανισμού. Έδρα του είναι η Γενεύη. Ο ISO όπως αναφέραμε εκδίδει τα Διεθνή Πρότυπα (όπως είναι το πρότυπο για την ποιότητα ΕΝ ISO 9001:2008). Το χαρακτηριστικό των Διεθνών Προτύπων είναι η σήμανσή τους με βάση το σήμα ISO μπροστά. Τα Εθνικά Πρότυπα εκδίδονται από τον Εθνικό Οργανισμό κάθε χώρας. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ: Εθνικό Πρότυπο σημαίνει εφαρμογή σε επίπεδο χώρος, Διεθνές Πρότυπο σημαίνει εφαρμογή παγκόσμια.

12 Πως εκδίδεται ένα Διεθνές ή Εθνικό Πρότυπο: Για να εκδοθεί ένα Διεθνές Πρότυπο, θα πρέπει να λάβει χώρα η έννοια της ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η τυποποίηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται τα πρότυπα. Πρότυπα εκπονούνται για δραστηριότητες, διεργασίες και προϊόντα. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά (π.χ., βιομηχανικά προϊόντα), άυλα (π.χ., υπηρεσίες, λογισμικό) ή συνδυασμός αυτών. Είπαμε προγενέστερα ότι κάθε χώρα έχει την παρουσία της στον I.S.O. (164 μέλη από 164 χώρες). Σε κάθε χώρα υπάρχει ο κατάλληλος και αναγνωρισμένος Δημόσιος Οργανισμός, που έχει στην αρμοδιότητά του, την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση των όποιου Προτύπων στη γλώσσα της Χώρας. Για παράδειγμα στην Ελλάδα ο Οργανισμός αυτός είναι ο ΕΛΟΤ. Όταν υπάρχει η ανάγκη για τη δημιουργία ενός προτύπου (απαίτηση παραγωγικού κλάδου της Εθνικής Οικονομίας), τότε σε πρώτη φάση μετά το αίτημα που γίνεται, στον κάθε Εθνικό Οργανισμό Ο Εθνικός Οργανισμός της Χώρας μέλους του ISO συγκαλεί σχετική τεχνική επιτροπή αναλόγως του θέματος (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για παράδειγμα στον ΕΛΟΤ λειτουργούν περισσότερες από 190 τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, έχοντας ως μέλη τους πλέον των διακεκριμένων Ελλήνων επιστημόνων).

13 Πως εκδίδεται ένα Διεθνές ή Εθνικό Πρότυπο: Εκδίδεται η κανονιστική διάταξη (τεχνική προδιαγραφή) και μεταφέρεται στα κατάλληλα Όργανα προς Τυποποίηση (CEN ή CELEN για Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, ISO για παγκόσμια) Εάν το ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη κανονιστική διάταξη δεν είναι σημαντικό και αφορά Εθνικό κλάδο, τότε η Τυποποίηση οδηγεί σε Εθνικό Πρότυπο. Αν είναι μεγάλης σημαντικότητας το θέμα, τότε οδηγούμαστε σε Ευρωπαϊκό ή Διεθνές Πρότυπο. Στην έκδοση του όποιου προτύπου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι Τεχνικές Επιτροπές του Εθνικού Οργανισμού και οι Ομάδες Εργασίας, καθώς επίσης οι αντίστοιχες Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης του ISO και του CEN.

14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management,TQM) είναι μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία ΘΕΩΡΕΊ ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό (ΔΗΜΟΣΙΟ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ). Υποστηρίζει ότι η επίτευξη του ελέγχου ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναμένεται από οποιονδήποτε να συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας. Χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών της παραγωγής που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση. Για την επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ υπάρχουν τρείς (3) βασικές συνιστώσες: (συμπεριλαμβανομένου πάντα της επικοινωνίας και της κουλτούρας): ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας ομαδική εργασία και άτομα

15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Περιλαμβάνει 8 βασικές αρχές οι οποίες αναφέρονται τόσο στο ρόλο της διοίκησης, όσο και στον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών της επιχείρησης: Συγκριτική αξιολόγηση / Benchmarking (Οι εταιρείες χρησιμοποιούν την συγκριτική αξιολόγηση για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας των ανταγωνιστικών εταιρειών με σκοπό να βελτιώσουν τις δικές τους λειτουργίες Σχεδιασμός προϊόντων Σχεδιασμός διαδικασιών Διαδικασίες προμηθειών Υπολογιστικά μέσα επίλυσης προβλημάτων Ικανοποίηση των πελατών Ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων Συνεχής προσπάθεια στην κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων (Βασίζεται σε μια ιαπωνική φιλοσοφία επονομαζόμενη kaizen, η οποία έχει ως στόχο τη συνεχιζόμενη αναζήτηση μεθόδων προκειμένου μια εταιρεία να είναι πιο αποτελεσματική).

16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αναδρομή και Εξέλιξη: Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως μέθοδος οργάνωσης των επιχειρήσεων, ξεκίνησε το 1949, από την Ένωση Ιαπώνων Επιστημόνων οι οποίοι είχαν άμεσο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Το εν λόγω εγχείρημα επιχειρήθηκε και στις ΗΠΑ, με χρονική υστέρηση 30 περίπου χρόνων και συγκεκριμένα στη δεκαετία του Λίγο αργότερα άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ευρώπη. Θεωρητικοί της ποιότητας οι όποιοι χάραξαν δρόμους και επηρέασαν την σκέψη της διοίκησης της ποιότητας είναι οι Grosby, Juran, Ιshiwaka και Deming. Ο Ishiwaka θεωρείται ο πατέρας των κύκλων ποιότητας και είναι από τους πρώτους που χρησιμοποίησε τον ορό Ποιοτικός Έλεγχος σε ολόκληρη την επιχείρηση. Θεωρεί τον Ολικό Ποιοτικό Έλεγχο σαν μια επανάσταση στην διοικητική σκέψη και προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την διασφάλιση της ποιότητας. Ο Deming είναι ο άνθρωπος ο οποίος σύνδεσε το όνομα του με την βιομηχανική και ποιοτική αναγέννηση της Ιαπωνίας. Ορίζει την ποιότητα ως τον αναμενόμενο βαθμό της ομοιομορφίας και αξιοπιστία με το χαμηλότερο κόστος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς. Η Διοίκηση Ολικής ποιότητας είναι το τρίτο στάδιο στην εξέλιξη της ποιότητας. Στο πρώτο στάδιο των προσπαθειών των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ποιότητα χρησιμοποίησαν την επιθεώρηση (inspection) και τον ποιοτικό έλεγχο(quality control), για να μετρήσουν και να εξετάσουν ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ώστε να διαπιστώσουν ή να προλάβουν την παραγωγή ελαττωματικών.

17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αναδρομή και Εξέλιξη: Ο ποιοτικός έλεγχος συνδέθηκε, ειδικότερα, με την ανάπτυξη του Αμερικανικού συστήματος Βιομηχανικής ανάπτυξης μετά το τέλος του B' Παγκοσμίου Πολέμου Το επόμενο στάδιο στην εξελικτική πορεία της βελτίωσης της ποιότητας είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας. Δηλαδή, το σύνολο των προγραμματισμένων ενεργειών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές. Για να υπάρξει μια κοινή γλώσσα πάνω στο θέμα αυτό δημιουργήθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Standards Organization I.S.O) ειδικές σειρές προτύπων. Το τελευταίο στάδιο είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), Διάφορα θεωρητικά μοντέλα αναπτύχθηκαν για την αποτελεσματική εφαρμογή της φιλοσοφίας αυτής. Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα είναι το Αμερικάνικο Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award, το Ευρωπαικό Βραβείο Ποιότητας του European Foundation for Quality Management (EFQM), το μοντέλο του Oakland, το μοντέλο ποιότητας του Deming και του Crosby.

18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κύριος στόχος των οργανισμών για την ένταξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην «παραγωγική» τους λειτουργία, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πιο παραγωγικές από τον ανταγωνισμό. Να παρέχουν δηλαδή ελκυστικά προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες. Με την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. οι επιχειρήσεις με την ένταξη προγραμμάτων ΔΟΠ γίνονται ικανές στην: Άντληση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη και της παροχής αυτών αμέσως μόλις ζητηθεί με το χαμηλότερο κόστος. Αποτελεσματικότητα της εργασίας με την οποία καθορίζεται το επίπεδο κόστους. Παροχή προϊόντων και οι υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Καλύτερη λειτουργικότητα του προϊόντος, από τον ανταγωνισμό, λόγω καλύτερης ποιότητας. Συμπόρευση στις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και στις αλλαγές σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Ευελιξία ώστε νέα μοντέλα και θεωρίες να μπορούν να εφαρμοστούν για να προλαμβάνουν τις ανάγκες του πελάτη και τις τεχνολογικές εξελίξεις με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Πρόβλεψη των τάσεων και των επιθυμιών του πελάτη και την έγκαιρη παράδοση

19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Λίστες ελέγχου (Checklists) Χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η συχνότητα κάποιων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος σε σχέση με την ποιότητα. Ιστογράμματα και Διαγράμματα με μπάρες (Histograms and Bar Charts) Τα στοιχεία από τις λίστες ελέγχου μπορούν να παρουσιαστούν υπό μορφή ιστογράμματος που δείχνει την κατανομή της συχνότητας γύρω από μια κεντρική τιμή, ενώ στα διαγράμματα με μπάρες αντί για τιμές υπάρχουν παραλληλόγραμμα ενωμένα με συχνότητες Διαγράμματα Pareto Γραφική παράσταση των στοιχείων σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Scatter Diagrams Η γραφική παράσταση των δεδομένων δείχνει αν σχετίζονται τα σφάλματα που προκύπτουν με κάποιον παράγοντα Διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος (Cause and effect Diagrams) Η καταγραφή και εξέταση των διαδικασιών που γίνονται για την παραγωγή ενός προϊόντος μπορεί να δείξει σε ποιο ακριβώς τμήμα υπάρχει το πρόβλημα Γραφήματα (Graphs) Γραφική παράσταση των δεδομένων με τη μορφή ευθείας ή πίτας Data snooping Είναι ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών που συμβάλλει στην καλύτερη περιγραφή του προβλήματος

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ Χρήση από την πλειονότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΕΝ ISO 9001:2008 (πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας) ΕΝ ISO 14001:2004 (πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση) ΕΝ ISO 22000:2006 (πρότυπο για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων)* BSI OHSAS 18001:2007 (πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία) EN ISO 27001:2006 (πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών) S.A (πρότυπο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) ΒΑΣΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ 1429:2008 (Εθνικό Πρότυπο για τη διαχείριση συν-χρηματοδοτούμενων έργων)

21 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Είναι η βάση όλων των προτύπων και όπως αναφέραμε και προγενέστερα αποτελεί το πλέον βασικό πρότυπο και επεξηγεί με σαφήνεια, έννοιες και δεδομένα Η Έννοια της Ποιότητας: είναι ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) : Σύστημα διαχείρισης για την διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού όσον αφορά στην ποιότητα Διεργασία : Το σύνολο αλληλένδετων ή αλληλεπιδρουσών δραστηριοτήτων που μετασχηματίζει εισερχόμενα σε εξερχόμενα Διαδικασία : Καθορισμένος τρόπος για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας ή μιας διεργασίας Συμμόρφωση : Ικανοποίηση μιας απαίτησης Μη συμμόρφωση: Η μη ικανοποίηση μιας απαίτησης

22 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ ISO : το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSΙ) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί το πρώτο εμπορικό πρότυπο για συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. Επίσης, εγκρίνεται η δημιουργία της τεχνικής επιτροπής TC 176 του ISO για την ανάπτυξη Διεθνών προτύπων που θα προσδιορίζουν τους κανόνες για συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. 1987: Αποτέλεσμα των ενεργειών της επιτροπής ISO/TC 176 είναι η έκδοση το από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO των πρώτων προτύπων της σειράς ISO 9000:1987. Κατά την έκδοση τους αναφέρθηκε με έμφαση ότι αποτελούσαν το επιστέγασμα των πλέον σύγχρονων πρακτικών και αρχών για τη δημιουργία συστημάτων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:1987 επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN ως Ευρωπαϊκά πρότυπα με την ονομασία EN 29000: : Δημιουργήθηκε η πρώτη αναθεώρηση ISO 9000:1994. Υιοθετούνται ως Ευρωπαϊκά (ΕΝ ISO 9000) και ως Ελληνικά (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:1994) 2000: Δημιουργήθηκε η δεύτερη αναθεώρηση ISO 9000: : Δημιουργήθηκε η τρίτη αναθεώρηση ISO 9000:2008 που ισχύει μέχρι σήμερα

23 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Βασικές Αρχές του Προτύπου για την Ποιότητα: Εστίαση στον Πελάτη Ηγεσία Συμμετοχή του προσωπικού Διεργασιακή προσέγγιση (Process Approach) Προσέγγιση της Διαχείρισης μέσα από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων ή αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων (σύστημα) Συνεχής βελτίωση Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα Σχέσεις αλληλο-ωφέλειας με τους προμηθευτές

24 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Η στρατηγική του προτύπου ISO 9001 βασίζεται στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΠ σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός. Η στρατηγική αυτή παραπέμπει στην χαρακτηριστική μεθοδολογία: : «Σχεδιάζω Εκτελώ Ελέγχω Βελτιώνω» ή Plan Do Check Act ΚΥΚΛΟΣ DEMING

25 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΟΦΕΛEIEΣ από τη λειτουργία συστήματος ποιότητας: A.ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΦΕΛΕΙΕΣ αύξηση της ικανοποίησης των πελατών δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης και η διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου προσέλκυση επενδύσεων βελτίωση της εικόνας του οργανισμού μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών Εφαρμογή πολιτικής και στρατηγικής με μετρήσιμους στόχους Μείωση αστάθειας και βελτίωση ποιότητας λόγω τυποποίησης διαδικασιών Ανάπτυξη και κερδοφορία που απαιτούνται πλέον και σε μονοπωλιακούς οργανισμούς Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Βελτίωση αξιοπιστίας, φήμης, εμπιστοσύνης της επιχείρησης Σταθερό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονικότητα της εύρυθμης λειτουργίας

26 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 B. ΟΦΕΛΕΙΕΣ στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος Προγραμματισμός ενεργειών (στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης, επαληθεύσεις, επικυρώσεις, αρμοδιότητες) Δεδομένα απαιτήσεων για το προϊόν Αποτελέσματα Ανασκόπηση Έγκριση (επαλήθευση, επικύρωση) αλλαγών

27 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Γ. ΟΦΕΛΕΙΕΣ στις σχέσεις με Προμηθευτές Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις Απαιτήσεις για τον έλεγχο των προμηθευόμενων προϊόντων σύμφωνα με κριτήρια που θέτει η ίδια η επιχείρηση.

28 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Δ. ΟΦΕΛΕΙΕΣ για τους Εργαζόμενους Αξιοκρατική τοποθέτηση Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση Σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στο προσωπικό μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών Ο καθορισμός ευθυνών, αρμοδιοτήτων και λειτουργικών κανόνων μειώνουν στο ελάχιστο επιζήμιους αυτοσχεδιασμούς Ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας για την εξασφάλιση σταθερού ποιοτικού αποτελέσματος Καθιέρωση διεργασιών επικοινωνίας Κοινό όραμα, ευαισθησία προσωπικού, ανάδειξη προσωπικού, βελτίωση παραγωγικότητας

29 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΦ. 4) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (ΚΕΦ. 6) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΕΦ. 7) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΚΕΦ. 8)

30 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΦ. 4 ) Γενικές Απαιτήσεις ( 4.1) Απαιτήσεις για την Τεκμηρίωση ( 4.2) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 5 ) Δέσμευση της Διοίκησης ( 5.1) Απαιτήσεις για την Τεκμηρίωση ( 5.2) Πολιτική Ποιότητας ( 5.3) Σχεδιασμός ( 5.4) Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία ( 5.5) Ανασκόπηση από την Διοίκηση ( 5.6)

31 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (ΚΕΦ. 6 ) Διάθεση πόρων ( 6.1) Ανθρώπινο δυναμικό ( 6.2) Υποδομή ( 6.3) Περιβάλλον εργασίας ( 6.4) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΚΕΦ. 7 ) Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος ( 7.1) Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες ( 7.2) Σχεδιασμός και ανάπτυξη του προϊόντος ( 7.3) Αγορές ( 7.4) Παραγωγή προϊόντος ή / και παροχή υπηρεσιών ( 7.5) Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης ( 7.6) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΚΕΦ. 8 ) Γενικά ( 8.1) Παρακολούθηση και μέτρηση ( 8.2) Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος ( 8.3) Ανάλυση δεδομένων ( 8.4) Βελτίωση ( 8.5)

32 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Προσδιορισμός διεργασιών και διάγραμμα αλληλεπίδρασης διεργασιών Προσδιορισμός κριτηρίων μεθόδων Διάθεση πόρων Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Συνεχή βελτίωση ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Δήλωση πολιτικής για την ποιότητα Εγχειρίδιο ποιότητας Διαδικασίες που απαιτεί το πρότυπο Αρχεία που απαιτεί το πρότυπο Έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των αρχείων

33 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας με βάση το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό, για να λειτουργήσει χρειάζεται τρείς άξονες (πυλώνες) -Το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας -Το εγχειρίδιο διαχείρισης διαδικασιών ποιότητας -Τα έγγραφα τεκμηρίωσης (ειδικές φόρμες) στις οποίες πραγματοποιείται η καταγραφή των δεδομένων (μετατρέπονται έτσι σε αρχεία ποιότητας) και αποδεικνύουν τεκμηριωμένα πλέον (στους τρίτους) ότι ένα σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται ** κατ αντιστοιχία όπως στο σύστημα ποιότητας, έτσι και στα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης, που βασίζονται σε Διεθνή Πρότυπα, εφαρμόζονται οι τρείς αυτοί άξονες. Αν π.χ. έχουμε την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τότε οι τρείς άξονες είναι αντίστοιχα: το εγχειρίδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα έντυπα τεκμηρίωσης.

34 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας (όπως και κάθε άλλο εγχειρίδιο, που βασίζεται σε οποιοδήποτε άλλο πρότυπο), είναι το θεωρητικό μέρος και αποτυπώνει λέξη προς λέξη και παράγραφο τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 για τη συγκεκριμένη επιχείρηση (Οργανισμό) που εφαρμόζεται. Οι διαδικασίες ποιότητας (εγχειρίδιο διαδικασιών ποιότητας) χωρίζονται σε: -Συστημικές (απαιτήσεις προτύπου: π.χ. εσωτερικός έλεγχος, ανασκόπηση διοίκησης, διορθωτικές ενέργειες) και -Λειτουργικές (αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα ή αντίστοιχα τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών). Ουσιαστικά αφορούν την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης Τα έντυπα τεκμηρίωσης (φόρμες) ακολουθούν τις διαδικασίες (είναι μέρος τους) και εφαρμόζονται για να καταγραφεί η τεκμηρίωση της εφαρμογής των διαδικασιών

35 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Σε κάθε σύστημα διαχείρισης, η λογική αλληλουχία είναι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

36 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου EΝ ISO 9001:2008, αποτελεί τη βάση των συστημάτων διαχείρισης. Κάθε σύστημα διαχείρισης, βασίζεται πάνω στη λογική και στη φιλοσοφία αυτού και η πλειονότητα των συστημικών διαδικασιών, είναι κοινές. Έτσι σε περιπτώσεις εφαρμογής σε μια επιχείρηση, άνω του ενός συστημάτων διαχείρισης, η λογική εφαρμογή, οδηγεί σε ενοποιημένα συστήματα, πολλές φορές με κοινό εγχειρίδιο, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζονται και με κοινές τις διαδικασίες που αφορούν το σύστημα διαχείρισης (συστημικές διαδικασίες όπως λ.χ. η ανασκόπηση διοίκησης, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, η μέτρηση και ανάλυση του συστήματος, οι διορθωτικές ενέργειες κ.α.)

37 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Κατά την αρχική έκδοση του Προτύπου για την ποιότητα το 1994, υπήρχε ο διαχωρισμός για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζανε ως εξής: -ΕΝ ISO 9001:1994 για τις επιχειρήσεις που ήταν παραγωγικές (παραγωγή προϊόντων) -ΕΝ ISO 9002:1994 για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Γινόταν δηλαδή ο διαχωρισμός της version του Προτύπου που θα ακολουθούσε μια επιχείρηση, αναλόγως της δραστηριότητάς της. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζανε το ISO 9001 ως παραγωγικές, είχαν την έννοια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και εφαρμόζανε σύστημα διαχείρισης με περισσότερες απαιτήσεις σε σχέση με όσες εφαρμόζανε το ISO H Λογική αυτή, άλλαξε με τη νέα version του Προτύπου το έτος 2000, που πλέον όλες οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να εφαρμόσουν μια version και μόνο του Προτύπου το ISO 9001:2000.

38 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Με βάση τη νέα version ISO 9001:2000 κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα με το είδος της δραστηριότητάς της, καλείται να εφαρμόσει το εν λόγω πρότυπο, δηλώνοντας ταυτόχρονα τι εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του Προτύπου πραγματοποιεί στο σύστημα που εφαρμόζει. Οι εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις, κατά τη συνήθη πρακτική εξαιρούν κατά κύριο λόγο, τις απαιτήσεις της 7.3. του προτύπου που αφορούν το ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (νέα προϊόντα) Παρέχεται πλέον στις επιχειρήσεις, η δυνατότητα να εφαρμόζουν όλες μια version του Προτύπου, δηλώνοντας παράλληλα ποιες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του Προτύπου εφαρμόζουν.

39 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας (μη υποχρεωτικός τομέας) -Προαπαιτούμενο για εξωστρεφείς επιχειρήσεις -Λειτουργία μέσω ενιαίων τυποποιημένων διαδικασιών σε όλα τα Τμήματα / Διευθύνσεις της Επιχείρησης -Εισαγωγή δεδομένων που περιγράφουν με σαφήνεια ευθύνες και αρμοδιότητες (π.χ. περιγραφές θέσεων εργασίας) -Ανάλυση και μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη -Αξιολόγηση και μέτρηση στόχων -Marketing tool με πολύ βαρύνουσα σημασία -Προαπαιτούμενο σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

40 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001:2008 Το πρότυπο της Διαχείρισης Ποιότητας όπως άλλωστε και κάθε άλλο πρότυπο, σχετίζεται άμεσα και με την κείμενη ανά περίπτωση νομοθεσία που διέπει τον κλάδο της κάθε επιχείρησης που εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης. Πάντοτε γίνεται συνδυασμός της εκάστοτε ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ που ισχύει για τον κλάδο της επιχείρησης που εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης, με τις απαιτήσεις που θέτει το Πρότυπο για την εφαρμογή του. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

41 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

42 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (***) ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 14001:2004 Τα συσσωρευµένα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έγιναν αντιληπτά κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, άλλαξαν σταδιακά τις αντιλήψεις τόσο των κοινωνιών όσο και των επιχειρήσεων για τη σχέση τους µε το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις, άρχισαν να αντιµετωπίζουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος ως άµεσο αποτέλεσµα της λειτουργίας τους υιοθετώντας ποικίλα εργαλεία για να πετύχουν καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση όπως τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Δημιουργήθηκε έτσι με βάση τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων μερών (Υπουργεία, Εθνικοί Περιβαλλοντικοί Φορείς κ.α.) μέσω του ISO το Πρότυπο ΕΝ ISO (και ο Ευρωπαϊκός καταχωρηµένος κανονισµός EMAS).

43 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 14001:2004 Το πρότυπο ΕΝ ISO είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται. Το ΕΝ ISO αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή και άλλων σχημάτων πιστοποίησης περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επιπροσθέτως, έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως ΕΝ ISO 9001, ώστε να είναι δυνατή η ενοποίηση διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

44 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (***) ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 14001:2004 Κίνητρα των επιχειρήσεων για την εφαρµογή ενός Σ.Π.. 1. Εξωτερικά κίνητρα Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης Οι πιέσεις της τοπικής κοινωνίας Η είσοδος σε διεθνείς αγορές Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Η απαίτηση πιστοποίησης από τους πελάτες Η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 2. Εσωτερικά κίνητρα Η µείωση κόστους Η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης Η βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης Η καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεµάτων Η αύξηση της παραγωγικότητας Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού

45 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οφέλη των επιχειρήσεων από την εφαρµογή περιβαλλοντικού συστήματος 1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μείωση κόστους περιβαλλοντικής διαχείρισης Εξοικονόµηση κόστους υλικών Μείωση άλλων λειτουργικών εξόδων 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Σωστές επιχειρησιακές πρακτικές Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού Βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών και των διεργασιών Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και προστασία περιβάλλοντος Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών Αύξηση Επενδύσεων Μείωση ασφαλίστρων Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και αύξηση μεριδίου αγοράς Βελτίωση δηµόσιας εικόνας και φήµης της επιχείρησης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11

ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Εργασία στο μάθημα CAD CAM. Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 2011 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Εργασία στο μάθημα CAD CAM Στέφανος Καλλιώρας (33419) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/01/11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ορισμός Ποιότητας Πιστοποίηση Ποιότητας και Οργανισμοί O Διεθνής Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΑΝΟΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα