Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Ποιότητα λογισμικού. Πρότυπα λογισμικού. Επισκοπήσεις και επιθεωρήσεις. Μετρήσεις και μετρικές λογισμικού. 2 Διαχείριση ποιότητας λογισμικού Διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας σε ένα προϊόν λογισμικού. Εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα: Στο επίπεδο του οργανισμού, η διαχείριση ποιότητας ασχολείται με την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου εταιρικών διαδικασιών και προτύπων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία λογισμικού υψηλής ποιότητας. Στο επίπεδο των έργων, η διαχείριση ποιότητας εφαρμόζει καθορισμένες διεργασίες ποιότητας και ελέγχει ότι αυτές έχουν ακολουθηθεί πιστά. Στο επίπεδο των έργων, επίσης, η διαχείριση ποιότητας ασχολείται με την καθιέρωση ενός σχεδίου ποιότητας για ένα έργο. Το σχέδιο ποιότητας θα πρέπει να καθορίζει τους στόχους ποιότητας για το έργο και να ορίζει ποιες διεργασίες και πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν. 3 1

2 Ο συμβιβασμός της ποιότητας Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα βελτιωθούν οι προδιαγραφές ώστε τότε να δώσουμε βάρος στη διαχείριση ποιότητας. Πρέπει να εφαρμόσουμε διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας με σκοπό τη βελτίωσή της παρότι οι προδιαγραφές δεν είναι άριστες. 4 Πλαίσιο δράσης της διαχείρισης ποιότητας Η διαχείριση ποιότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική στα μεγάλα σύνθετα συστήματα. Η τεκμηρίωση της ποιότητας αποτελεί μία καταγραφή της προόδου του έργου και επιτρέπει την ύπαρξη συνέχειας στην ανάπτυξη όταν η ομάδα ανάπτυξης αλλάζει. Σε μικρότερα συστήματα, η διαχείριση ποιότητας δεν χρειάζεται να είναι τόσο τεκμηριωμένη και πρέπει να επικεντρώνεται στην εγκαθίδρυση της κουλτούρας ποιότητας. 5 Δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας (α) Η διαχείριση ποιότητας παρέχει ένα ανεξάρτητο έλεγχο της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Η διαδικασία διαχείρισης ποιότητας ελέγχει τα παραδοτέα ενός έργου για να βεβαιωθεί ότι είναι συνεπή με τα εταιρικά πρότυπα και στόχους. Η ομάδα ελέγχου ποιότητας πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την ομάδα ανάπτυξης του λογισμικού έτσι ώστε να είναι αντικειμενική στην εκτίμηση της ποιότητας του λογισμικού. Έτσι θα μπορεί να παρέχει αναφορές για την ποιότητα του λογισμικού χωρίς να επηρεάζεται από θέματα σχετικά με την ανάπτυξη του λογισμικού. 6 2

3 Δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας (β) Διασφάλιση ποιότητας. Εδραίωση εταιρικών διαδικασιών και προτύπων σχετικών με την ποιότητα. Σχεδιασμός ποιότητας. Επιλογή κατάλληλων διαδικασιών και προτύπων για ένα συγκεκριμένο έργο λογισμικού και τροποποίησή τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου. Έλεγχος ποιότητας. Εξασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών και προτύπων ποιότητας από την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού. 7 Διαχείριση ποιότητας και ανάπτυξη λογισμικού 8 Σχεδιασμός ποιότητας Το πλάνο ποιότητας πρέπει να περιγράφει τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά του λογισμικού και πώς αυτά αποτιμούνται. Το πλάνο ποιότητας πρέπει να ορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης ποιότητας. Πρέπει να ορίζει ποια εταιρικά πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται και, όποτε είναι απαραίτητο, πρέπει να προδιαγράφει νέα πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται. 9 3

4 Πλάνα ποιότητας Δομή πλάνου ποιότητας: Παρουσίαση του προϊόντος. Σχέδια του προϊόντος. Περιγραφές των διαδικασιών. Ποιοτικοί στόχοι. Κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων. Το πλάνο ποιότητας πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό. Αν είναι πολύ μακροσκελές, κανένας δεν θα το διαβάσει. 10 Ποιότητα λογισμικού Με απλά λόγια, ποιότητα σημαίνει ότι ένα προϊόν πληροί τις προδιαγραφές του. Αυτό αποτελεί πρόβλημα στα συστήματα λογισμικού. Υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στις ποιοτικές απαιτήσεις του πελάτη (αποδοτικότητα, αξιοπιστία, κλπ.) και τις ποιοτικές απαιτήσεις του προγραμματιστή (συντηρησιμότητα, δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, κλπ.). Μερικές απαιτήσεις ποιότητας δύσκολα εκφράζονται με ξεκάθαρο τρόπο. Οι προδιαγραφές του λογισμικού συνήθως είναι ημιτελείς και συχνά δεν χαρακτηρίζονται και από συνέπεια. Η επικέντρωση πρέπει να είναι η «καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό» παρά συμμόρφωση στις προδιαγραφές. 11 Καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό Έχουν ακολουθηθεί πρότυπα προγραμματισμού και τεκμηρίωσης στη διαδικασία ανάπτυξης; Έχει γίνει σωστός έλεγχος του λογισμικού; Είναι το λογισμικό όσο χρειάζεται αξιόπιστο για να τεθεί σε λειτουργία; Είναι η απόδοση του λογισμικού αποδεκτή για συνηθισμένη χρήση; Είναι το λογισμικό εύχρηστο; Είναι το λογισμικό καλά οργανωμένο και κατανοητό; 12 4

5 Ιδιότητες ποιότητας λογισμικού Ασφάλεια. Κατανοησιμότητα. Φορητότητα. Προστασία από εξωτερικούς κινδύνους. Ευκολία στις δοκιμές. Χρηστικότητα. Αξιοπιστία. Προσαρμοστικότητα. Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Αντοχή. Αρθρωτός σχεδιασμός. Αποδοτικότητα. Στιβαρότητα. Πολυπλοκότητα. Ευκολία εκμάθησης. 13 Έλεγχος ποιότητας Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι διαδικασίες και τα πρότυπα. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας: Οι επισκοπήσεις ποιότητας. Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση και πραγματοποίηση μετρήσεων λογισμικού. 14 Αντικρουόμενες ιδιότητες ποιότητας Δεν είναι δυνατόν ένα σύστημα να είναι βέλτιστο προς όλες τις ιδιότητες ποιότητας για παράδειγμα, για να βελτιώσουμε τη στιβαρότητα μπορεί να χρειασθεί να μειώσουμε την απόδοση. Επομένως, ο ποιοτικός σχεδιασμός θα πρέπει να ορίσει ποιες είναι οι πιο σημαντικές ιδιότητες ποιότητας για το συγκεκριμένο λογισμικό που θα αναπτυχθεί. Ο σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν ορισμό της διαδικασίας αξιολόγησης της ποιότητας, δηλαδή έναν τυποποιημένο τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να εκτιμηθεί αν το προϊόν διαθέτει κάποιο ποιοτικό χαρακτηριστικό, όπως συντηρησιμότητα ή στιβαρότητα. 15 5

6 Ποιότητα διαδικασιών και προϊόντων Η ποιότητα της διαδικασίας ανάπτυξης επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των προϊόντων που παραδίδονται. Αυτό είναι σημαντικό στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού αφού η αξιολόγηση μερικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων είναι πολύ δύσκολη. Αλλά η σχέση μεταξύ των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού και της ποιότητας των προϊόντων είναι πολυσύνθετη και δεν είναι επαρκώς κατανοητή. 16 Ποιότητα βάσει διαδικασιών (α) Στα κατασκευαστικά προϊόντα υπάρχει σαφής σύνδεση ανάμεσα στην ποιότητα των διαδικασιών και των προϊόντων. Για το λογισμικό αυτό είναι πιο σύνθετο επειδή: Η επίδραση των προσόντων και της πείρας κάθε ατόμου είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη λογισμικού. Η ποιότητα ενός προϊόντος επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο βαθμός καινοτομίας μίας εφαρμογής ή η εμπορική πίεση για κυκλοφορία μίας έκδοσης του προϊόντος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να επιβληθούν ακατάλληλα πρότυπα διαδικασιών αυτά θα μπορούσαν να μειώσουν την ποιότητα του προϊόντος αντί να την αυξήσουν. 17 Ποιότητα βάσει διαδικασιών (β) 18 6

7 Ποιότητα διαδικασιών στην πράξη Πρέπει να ορίζονται πρότυπες διαδικασίες όπως το πώς πρέπει να διεξάγονται οι επισκοπήσεις, η διαχείριση διευθετήσεων, κλπ. Πρέπει να παρακολουθείται η διαδικασία ανάπτυξης για να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται τα πρότυπα. Πρέπει να υποβάλλεται αναφορά της διαδικασίας στα διευθυντικά στελέχη του έργου και στον αγοραστή του λογισμικού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ακατάλληλες πρακτικές απλώς και μόνο επειδή έχουν εδραιωθεί αντίστοιχα πρότυπα. 19 Διασφάλιση ποιότητας και πρότυπα Τα πρότυπα ορίζουν τις απαιτούμενες ιδιότητες ενός προϊόντος ή διαδικασίας. Είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας. Μπορεί να είναι διεθνή, εθνικά, εταιρικά πρότυπα ή να αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο έργο. Τα πρότυπα προϊόντων καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν όλα τα συστατικά στοιχεία, όπως μία κοινή τεχνοτροπία προγραμματισμού. Τα πρότυπα διαδικασιών ορίζουν τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού. 20 Σημασία των προτύπων Περιλαμβάνουν τις καλύτερες πρακτικές συμβάλλουν στην αποφυγή λαθών που είχαν γίνει στο παρελθόν. Αποτελούν ένα πλαίσιο για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας προβλέπουν έλεγχο συμμόρφωσης. Συμβάλλουν στη διατήρηση της συνέχειας τα νέα μέλη του προσωπικού μπορούν να κατανοήσουν την οργάνωση μίας εταιρείας μέσα από την κατανόηση των χρησιμοποιούμενων προτύπων. 21 7

8 Πρότυπα προϊόντων και διαδικασιών Πρότυπα προϊόντων Φόρμα επισκόπησης σχεδιασμού. Δομή εγγράφου απαιτήσεων. Μορφοποίηση κεφαλίδας μεθόδων. Στυλ προγραμματισμού Java. Μορφοποίηση πλάνου έργου. Φόρμα αίτησης αλλαγών. Πρότυπα διαδικασιών Διεξαγωγή επισκόπησης σχεδιασμού. Υποβολή εγγράφων στη διαχείριση διευθετήσεων. Διαδικασία κυκλοφορίας τελικής έκδοσης. Διαδικασία έγκρισης πλάνου έργου. Διαδικασία ελέγχου αλλαγών. Διαδικασία καταγραφής δοκιμών. 22 Προβλήματα με τα πρότυπα Οι μηχανικοί λογισμικού μπορεί να μην τα θεωρούν τόσο χρήσιμα ή τόσο επίκαιρα. Μπορεί να περιλαμβάνουν τη «γραφειοκρατική» συμπλήρωση πολλών φορμών. Αν δεν υποστηρίζονται από εργαλεία λογισμικού, τότε απαιτείται πολλή δουλειά για την ενημέρωση της τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τα πρότυπα. 23 Ανάπτυξη προτύπων Επιβάλλεται η συμμετοχή των επαγγελματιών μηχανικών στην ανάπτυξη των προτύπων. Οι μηχανικοί πρέπει να κατανοούν τη συλλογιστική στην οποία βασίζεται ένα πρότυπο. Χρειάζεται τακτική επανεξέταση των προτύπων και της χρήσης τους. Τα πρότυπα μπορούν να γίνουν παρωχημένα πολύ γρήγορα, κάτι που μειώνει την αξιοπιστία τους στους κόλπους των μηχανικών. Στα λεπτομερή πρότυπα πρέπει να υπάρχει και η σχετική υποστήριξη με εργαλεία. Το πιο σημαντικό επιχείρημα κατά των προτύπων είναι η υπερβολική γραμματειακή δουλειά. Η χρήση φορμών ιστού δεν είναι αρκετό. 24 8

9 Το πλαίσιο προτύπων ISO 9001 Ένα διεθνές σύνολο προτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλο φάσμα εταιρειών, από κατασκευαστικές εταιρείες μέχρι εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Το ISO 9001, το πιο γενικό από αυτά τα πρότυπα, βρίσκει εφαρμογή σε εταιρείες σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού. Το ISO 9001 είναι ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας λογισμικού. Καθορίζει γενικές αρχές ποιότητας, περιγράφει γενικώς διαδικασίες ποιότητας και παραθέτει τα εταιρικά πρότυπα και διαδικασίες που πρέπει να ορίσει μία εταιρία. Όλα αυτά πρέπει να τεκμηριωθούν σε ένα εταιρικό εγχειρίδιο ποιότητας. 25 Βασικές διεργασίες του ISO ISO 9001 και διαχείριση ποιότητας 27 9

10 Πιστοποίηση ISO 9001 Οι διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας πρέπει να τεκμηριώνονται στο εταιρικό εγχειρίδιο ποιότητας. Υπάρχουν αρχές οι οποίες πιστοποιούν ότι το εταιρικό εγχειρίδιο ποιότητας συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO Κάποιοι πελάτες απαιτούν από τους προμηθευτές τους να φέρουν πιστοποίηση ISO 9001, αν και η ανάγκη ευελιξίας στον τομέα αυτό αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. 28 Επισκοπήσεις και επιθεωρήσεις Είναι η πρωταρχική μέθοδος για την επιβεβαίωση της ποιότητας μίας διαδικασίας ή ενός προϊόντος. Μία ομάδα εξετάζει ένα μέρος ή ολόκληρη τη διαδικασία μίας εφαρμογής ή ενός συστήματος λογισμικού, καθώς και την αντίστοιχη τεκμηρίωση, για να διαπιστώσει ενδεχόμενα προβλήματα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επισκοπήσεων με διαφορετικούς στόχους: Επιθεωρήσεις για αφαίρεση ατελειών (αφορούν το προϊόν). Επισκοπήσεις αξιολόγησης της προόδου (αφορούν το προϊόν και τη διαδικασία). Επισκοπήσεις ποιότητας (αφορούν το προϊόν και τα πρότυπα). 29 Τύποι επισκόπησης Τύπος επισκόπησης Επιθεωρήσεις σχεδιασμού ή προγράμματος. Επισκοπήσεις προόδου. Επισκοπήσεις ποιότητας. Κύριος σκοπός Ο εντοπισμός λεπτομερών σφαλμάτων στις απαιτήσεις, το σχεδιασμό, ή τον κώδικα. Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται με βάση μία λίστα ελέγχου πιθανών σφαλμάτων. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνολική πρόοδο του έργου. Η επισκόπηση αφορά τόσο τις διαδικασίες όσο και το προϊόν, και ασχολείται με το κόστος, τα σχέδια, και τα χρονοδιαγράμματα. Η διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης των συστατικών στοιχείων ενός προϊόντος ή της τεκμηρίωσής του με σκοπό τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των προδιαγραφών και του σχεδιασμού, του κώδικα, ή της τεκμηρίωσης των συστατικών στοιχείων, και την τήρηση των καθορισμένων προτύπων ποιότητας

11 Επισκοπήσεις ποιότητας (α) Mία ομάδα ατόμων εξετάζουν προσεκτικά ένα τμήμα ή το σύνολο ενός συστήματος λογισμικού και της σχετικής τεκμηρίωσης. Μπορεί να γίνει επισκόπηση του κώδικα, των σχεδίων, των προδιαγραφών, των δοκιμών, των προτύπων, κλπ. Ο στόχος είναι η ανακάλυψη των ατελειών και των ασυνεπειών των συστημάτων. Οποιοδήποτε έγγραφο παράγεται κατά τη διαδικασία παραγωγής μπορεί να υποβληθεί σε επισκόπηση. 31 Επισκοπήσεις ποιότητας (β) Αν κατά την επισκόπηση τα διοικητικά στελέχη επιτρέψουν τη μετάβαση στην επόμενη φάση της ανάπτυξης, τότε το λογισμικό ή τα έγγραφα «εγκρίνονται». Οι ομάδες επισκόπησης πρέπει να είναι σχετικά μικρές και οι ίδιες οι επισκοπήσεις πρέπει να είναι σχετικά σύντομες. Πρέπει να τηρούνται αρχεία των επισκοπήσεων ποιότητας. 32 Σκοπιμότητα των επισκοπήσεων Στον τομέα της ποιότητας είναι μέρος της γενικής διαδικασίας διαχείρισης ποιότητας. Στον τομέα της διαχείρισης έργων παρέχουν πληροφορίες στους διευθυντές των έργων. Στον τομέα της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας ανταλλάσσονται γνώσεις μεταξύ των μελών της ομάδας ανάπτυξης

12 Αποτελέσματα επισκόπησης Τα σχόλια που γίνονται κατά την επισκόπηση πρέπει να είναι εμπιστευτικά. Δεν απαιτείται ανάληψη ενέργειας. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή στο λογισμικό ή την τεκμηρίωση. Παραπομπή για διόρθωση. Ο σχεδιαστής ή ο προγραμματιστής πρέπει να διορθώσει ένα ελάττωμα που επισημαίνεται. Αναθεώρηση του γενικού σχεδιασμού. Το πρόβλημα που επισημαίνεται στην επισκόπηση επηρεάζει και άλλα σχεδιαστικά μέρη. Πρέπει να εκτιμηθεί σε γενικό επίπεδο ποιος τρόπος είναι ο πιο αποτελεσματικός από άποψη κόστους επίλυσης του προβλήματος. Για τα σφάλματα που αφορούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές μπορεί να χρειαστεί και η γνωμοδότηση του πελάτη. 34 Η διαδικασία επισκόπησης λογισμικού 35 Επισκοπήσεις και ευέλικτες μέθοδοι Συνήθως, στην ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού, η διαδικασία επισκόπησης είναι ανεπίσημη. Για παράδειγμα, στη μέθοδο Scrum, μετά από κάθε κύκλο ανάπτυξης (σπριντ), γίνεται μία συνάντηση επισκόπησης όπου συζητούνται θέματα ποιότητας και τυχόν προβλήματα. Στον ακραίο προγραμματισμό, ο προγραμματισμός σε ζευγάρια εξασφαλίζει ότι ο κώδικας εξετάζεται και επιθεωρείται συνέχεια από το άλλο μέλος του ζευγαριού. Ο ακραίος προγραμματισμός βασίζεται στην πρωτοβουλία των ατόμων να βελτιώνουν και να ανασυνθέτουν τον κώδικα. Οι ευέλικτες μέθοδοι δεν είναι βασισμένες στη χρήση προτύπων και κατ επέκταση συνήθως δεν εξετάζεται συμμόρφωση σε αυτά

13 Επιθεωρήσεις λογισμικού Είναι αναθεωρήσεις από ομότιμους (peer reviews), όπου μηχανικοί λογισμικού εξετάζουν τον πηγαίο κώδικα με στόχο την ανακάλυψη ανωμαλιών και ατελειών. Οι επιθεωρήσεις δεν απαιτούν εκτέλεση του συστήματος, οπότε μπορούν να γίνουν πριν από την υλοποίηση. Μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε αναπαράσταση του συστήματος (απαιτήσεις, σχεδιασμός, δεδομένα διευθέτησης, δοκιμαστικά δεδομένα, κλπ.). Αποδεδειγμένα αποτελούν μία αποτελεσματική τεχνική ανακάλυψης σφαλμάτων στα προγράμματα. 37 Επιτυχία επιθεωρήσεων Σε μία μόνο επιθεώρηση ίσως ανακαλυφθούν πολλές διαφορετικές ατέλειες. Στις δοκιμές, μία ατέλεια ίσως καλύπτει κάποια άλλη, οπότε απαιτούνται πολλές εκτελέσεις. Εξαρτάται από το πεδίο επαναχρησιμοποίησης και τη γνώση προγραμματισμού των επιθεωρητών, οι οποίοι είναι πιθανό να έχουν εντοπίσει τους τύπους σφαλμάτων που συνήθως ανακύπτουν. 38 Επιθεωρήσεις και δοκιμές Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές είναι συμπληρωματικές και όχι αντικρουόμενες τεχνικές επαλήθευσης. Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο. Οι επιθεωρήσεις μπορούν να ελέγξουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, αλλά όχι τη συμμόρφωση με τις πραγματικές απαιτήσεις του πελάτη. Οι επιθεωρήσεις δεν ελέγχουν μη λειτουργικά χαρακτηριστικά όπως απόδοση, χρηστικότητα, κλπ

14 Επιθεωρήσεις προγραμμάτων Τυπική προσέγγιση επισκόπησης. Προορίζονται σαφώς για ανίχνευση (όχι διόρθωση) των ατελειών. Οι ατέλειες μπορεί να είναι λογικά λάθη, ανωμαλίες στον κώδικα που ίσως αποτελούν ένδειξη για λανθασμένες συνθήκες (για παράδειγμα, μία μεταβλητή που δεν έχει επισημανθεί με πλάγια γραφή) ή μη συμμόρφωση με τα πρότυπα. 40 Προσυνθήκες επιθεωρήσεων Πρέπει να υπάρχουν επακριβείς προδιαγραφές. Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τα εταιρικά πρότυπα. Πρέπει να είναι διαθέσιμος ο συντακτικά σωστός κώδικας του προγράμματος ή κάποια άλλη ορθή αναπαράσταση του συστήματος. Πρέπει να ετοιμαστεί μία λίστα ελέγχου για σφάλματα. Η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να αποδεχθεί ότι η επιθεώρηση θα αυξήσει το κόστος στα πρώτα στάδια της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού. Η διοίκηση της εταιρείας δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση του προσωπικού, δηλαδή για να ανακαλύπτει ποιος κάνει λάθη. 41 Η διαδικασία επιθεώρησης 42 14

15 Βήματα της διαδικασίας επιθεώρησης Η γενική εικόνα του συστήματος παρουσιάζεται στην ομάδα επιθεώρησης. Ο κώδικας και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται στα μέλη της ομάδας εκ των προτέρων. Διεξάγεται η επιθεώρηση και σημειώνονται τα σφάλματα που ανακαλύπτονται. Γίνονται τροποποιήσεις για τη διόρθωση των σφαλμάτων που ανακαλύφθηκαν. Ενδέχεται να απαιτείται νέος κύκλος επιθεώρησης. 43 Ρόλοι στη διαδικασία επιθεώρησης Δημιουργός ή κάτοχος. Επιθεωρητής. Εκφωνητής. Γραμματέας. Επικεφαλής ή συντονιστής. Κύριος συντονιστής. Ο προγραμματιστής ή ο σχεδιαστής που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του προγράμματος ή του εγγράφου. Το άτομο αυτό είναι υπεύθυνο για τη διόρθωση των ατελειών που θα εντοπιστούν κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης. Εντοπίζει λάθη, παραλείψεις, και ασυνέπειες στα προγράμματα και τα έγγραφα. Μπορεί επίσης να επισημαίνει ευρύτερα ζητήματα τα οποία είναι έξω από τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ομάδας επιθεώρησης. Παρουσιάζει τον κώδικα ή το έγγραφο σε μία συνάντηση επιθεώρησης. Καταγράφει τα αποτελέσματα της συνάντησης της ομάδας επιθεώρησης. Καθοδηγεί τη διαδικασία και διευκολύνει την επιθεώρηση. Αναφέρει τα αποτελέσματα της διαδικασίας στον κύριο συντονιστή. Υπεύθυνος για βελτιώσεις επάνω στη διαδικασία επιθεώρησης, την ενημέρωση της λίστας ελέγχου, την ανάπτυξη προτύπων κλπ. 44 Λίστα ελέγχων επιθεώρησης Για την καθοδήγηση της επιθεώρησης πρέπει να χρησιμοποιείται μία λίστα ελέγχων με συνήθη σφάλματα. Οι λίστες ελέγχων εξαρτώνται από την εκάστοτε γλώσσα προγραμματισμού και αποτυπώνουν χαρακτηριστικά σφάλματα που είναι πιθανό να ανακύψουν στη γλώσσα αυτή. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο «χαλαρός» ο έλεγχος τύπων της γλώσσας, τόσο μεγαλύτερη η λίστα ελέγχων. Παραδείγματα: απόδοση αρχικών τιμών, ονοματολογία σταθερών ποσοτήτων, τερματισμός βρόχων, όρια πινάκων, κλπ

16 Έλεγχοι επιθεώρησης (α) Κατηγορία σφάλματος Έλεγχος επιθεώρησης Σφάλματα δεδομένων. Παίρνουν κατάλληλη αρχική τιμή όλες οι μεταβλητές του προγράμματος πριν τη χρήση των τιμών τους; Έχουν ονομαστεί όλες οι σταθερές; Ποιο πρέπει να είναι το άνω όριο των πινάκων, ίσο με το μέγεθος του πίνακα ή μικρότερο κατά ένα; Αν χρησιμοποιούνται αλφαριθμητικά χαρακτήρων, εκχωρείται ρητά κάποια ένδειξη τέλους; Υπάρχει πιθανότητα υπερχείλισης χώρων προσωρινής αποθήκευσης; Σφάλματα ελέγχου. Είναι σωστές οι συνθήκες των εντολών υπό συνθήκη; Είναι σίγουρο ότι κάθε βρόχος τερματίζεται; Είναι οι σύνθετες εντολές σωστά ομαδοποιημένες; Στις εντολές case, περιλαμβάνονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις; Αν απαιτείται διακοπή (break) μετά από κάθε περίπτωση στις εντολές case, έχει συμπεριληφθεί; Σφάλματα Χρησιμοποιούνται όλες οι μεταβλητές εισόδου; εισόδου/εξόδου. Εκχωρείται τιμή σε όλες τις μεταβλητές εξόδου πριν από την έξοδό τους; Υπάρχουν μη αναμενόμενες είσοδοι οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλοίωση; 46 Έλεγχοι επιθεώρησης (β) Κατηγορία σφάλματος Έλεγχος επιθεώρησης Σφάλματα διασύνδεσης. Έχουν όλες οι κλήσεις συναρτήσεων και μεθόδων το σωστό πλήθος παραμέτρων; Ταιριάζουν οι τυπικές με τις πραγματικές παραμέτρους; Παρατίθενται οι παράμετροι στη σωστή σειρά; Αν υπάρχουν συστατικά στοιχεία τα οποία προσπελάζουν κοινόχρηστη μνήμη, διαθέτουν το ίδιο μοντέλο για τη δομή της μνήμης αυτής; Σφάλματα διαχείρισης αποθήκευσης. Κατά την τροποποίηση συνδεδεμένων δομών, γίνεται σωστά η επανεκχώρηση σε όλους τους συνδέσμους; Αν χρησιμοποιείται δυναμική αποθήκευση, έχει κατανεμηθεί σωστά ο χώρος; Γίνεται ρητά η αποδέσμευση του χώρου ο οποίος πλέον δεν χρειάζεται; Σφάλματα διαχείρισης εξαιρέσεων. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πιθανές συνθήκες σφάλματος; 47 Ρυθμός επιθεώρησης 500 εντολές/ώρα κατά την επισκόπηση. 125 εντολές πηγαίου κώδικα/ώρα κατά την ατομική προετοιμασία εντολές/ώρα επιθεωρούνται σε μία συνάντηση επιθεώρησης. Συνεπώς η επιθεώρηση είναι μία διαδικασία που κοστίζει πολύ. Η επιθεώρηση 500 γραμμών κώδικα χρειάζεται περίπου 40 εργατοώρες περίπου 2800 λίρες (ή 3100) με τις αμοιβές που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

17 Μετρήσεις και μετρικές λογισμικού Οι μετρήσεις λογισμικού ασχολούνται με την εύρεση μίας αριθμητικής τιμής για κάποια ιδιότητα ενός προϊόντος λογισμικού ή μίας διαδικασίας παραγωγής λογισμικού. Επιτρέπουν την αντικειμενική σύγκριση τεχνικών και διαδικασιών. Αν και μερικές εταιρείες έχουν αναδείξει συστήματα μετρήσεων, οι περισσότερες ακόμα δεν χρησιμοποιούν συστηματικά τις μετρήσεις λογισμικού. Στον τομέα αυτό υπάρχουν λίγα πρότυπα που έχουν καθιερωθεί. 49 Μετρική λογισμικού Κάθε τύπος μέτρησης που σχετίζεται με ένα σύστημα λογισμικού ή μία διαδικασία παραγωγής λογισμικού ή την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Μετρήσεις του μεγέθους ενός προϊόντος σε γραμμές κώδικα, δείκτης Fog, αριθμός ανθρωποημερών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός συστατικού στοιχείου. Επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση του λογισμικού και της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού. Χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τιμών ιδιοτήτων του προϊόντος ή για τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού. Οι μετρικές προϊόντος χρησιμοποιούνται για γενικές προβλέψεις ή για τον προσδιορισμό ανώμαλων συστατικών στοιχείων. 50 Μετρικές πρόβλεψης και ελέγχου 51 17

18 Χρήση μετρικών προϊόντων λογισμικού Για τη διατύπωση γενικών προβλέψεων σχετικά με το σύστημα. Με τη μέτρηση των χαρακτηριστικών των συστατικών στοιχείων ενός συστήματος και με τη συνάθροιση αυτών των μετρήσεων, μπορείτε να καταλήξετε σε μία γενική εκτίμηση για κάποια ιδιότητα του συστήματος, όπως το πλήθος των σφαλμάτων στο σύστημα. Για τον προσδιορισμό προβληματικών συστατικών στοιχείων. Οι μετρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν κάθε συστατικό στοιχείο του οποίου τα χαρακτηριστικά αποκλίνουν από το κανονικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε μετρήσεις για να εντοπίσετε τα συστατικά στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και, κάνοντας την παραδοχή ότι είναι πιθανό να περιέχουν περισσότερα σφάλματα, να επικεντρωθείτε κατά τη διαδικασία επισκόπησης σε αυτά τα στοιχεία. 52 Παραδοχές σχετικά με τις μετρικές Μπορεί να γίνει μέτρηση μίας ιδιότητας του λογισμικού. Υπάρχει σχέση μεταξύ του τι μετράμε και του τι θέλουμε να μάθουμε. Μπορούμε να μετρήσουμε μόνο εσωτερικές ιδιότητες, αλλά συχνά μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι εξωτερικές ιδιότητες του λογισμικού. Η σχέση αυτή είναι ρητά διατυπωμένη και επικυρωμένη. Μπορεί να είναι δύσκολο να συσχετίσουμε τις ιδιότητες που μπορούμε να μετρήσουμε με τις επιθυμητές εξωτερικές ιδιότητες. 53 Σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ιδιοτήτων λογισμικού (α) 54 18

19 Σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών ιδιοτήτων λογισμικού (β) Για να αποτελέσει η μέτρηση της εσωτερικής ιδιότητας χρήσιμο στοιχείο για την πρόβλεψη του εξωτερικού χαρακτηριστικού του λογισμικού, πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις: Η εσωτερική ιδιότητα πρέπει να μετρηθεί με ακρίβεια. Μεταξύ αυτού που μπορούμε να μετρήσουμε και της εξωτερικής ιδιότητας που μας ενδιαφέρει, πρέπει να υπάρχει μία σχέση. Αυτή η σχέση πρέπει να είναι κατανοητή, να έχει επικυρωθεί και να μπορεί να εκφραστεί με βάση ένα μαθηματικό τύπο ή ένα μοντέλο. 55 Προβλήματα με τις μετρήσεις στη βιομηχανία Είναι αδύνατο να γίνει ποσοτικοποίηση της απόδοσης από την επένδυση ενός οργανισμού σε ένα πρόγραμμα μετρικών. Δεν υπάρχουν πρότυπα για μετρικές λογισμικού ή τυποποιημένες διαδικασίες για μέτρηση και ανάλυση. Σε πολλές εταιρίες, οι διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού δεν είναι τυποποιημένες ή καλά καθορισμένες και ελεγχόμενες. Η περισσότερη δουλειά στις μετρήσεις λογισμικού έχει επικεντρωθεί σε μετρικές για κώδικα και διαδικασίες σχεδιασμού ανάπτυξης λογισμικού. Όμως, όλο και περισσότερο λογισμικό αναπτύσσεται πλέον με τη διευθέτηση συστημάτων ERP ή τη χρήση COTS. Η εισαγωγή μετρικών προσθέτει επιπλέον κόστος στις διεργασίες. 56 Μετρικές προϊόντων Οι μετρικές ποιότητας πρέπει να προβλέπουν την ποιότητα του προϊόντος. Κατηγορίες μετρικών προϊόντων: Οι δυναμικές μετρικές, που συλλέγονται από μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. Οι στατικές μετρικές, οι οποίες συλλέγονται από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στις αναπαραστάσεις του συστήματος. Οι δυναμικές μετρικές συμβάλλουν στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας. Οι στατικές μετρικές συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολυπλοκότητας, της κατανοησιμότητας και της συντηρησιμότητας

20 Δυναμικές και στατικές μετρικές Οι δυναμικές μετρικές σχετίζονται αρκετά στενά με ιδιότητες της ποιότητας λογισμικού. Είναι σχετικά απλό το να μετρήσουμε το χρόνο απόκρισης του συστήματος (ιδιότητα απόδοσης) ή το πλήθος των αστοχιών του (ιδιότητα αξιοπιστίας). Οι στατικές μετρικές έχουν έμμεση σχέση με τις ιδιότητες ποιότητας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία σχέση μεταξύ αυτών των μετρικών και ιδιοτήτων όπως η πολυπλοκότητα, η κατανοησιμότητα και η συντηρησιμότητα. 58 Στατικές μετρικές προϊόντων λογισμικού (α) Στατικές μετρικές λογισμικού Εισερχόμενη/εξερχόμενη ροή. Μέγεθος κώδικα. Περιγραφή Η εισερχόμενη ροή (fan-in) αποτελεί ένα μέτρο του πλήθους των συναρτήσεων ή μεθόδων οι οποίες καλούν κάποια άλλη συνάρτηση ή μέθοδο (έστω τη Χ). Η εξερχόμενη ροή (fan-out) είναι ο αριθμός των συναρτήσεων που καλούνται από τη συνάρτηση X. Υψηλή τιμή εισερχόμενης ροής σημαίνει ότι η X είναι στενά συζευγμένη με τον υπόλοιπο σχεδιασμό, συνεπώς η πραγματοποίηση αλλαγών στη Χ θα έχει εκτεταμένες επιπτώσεις και σε άλλα στοιχεία. Υψηλή τιμή εξερχόμενης ροής δείχνει ότι η συνολική πολυπλοκότητα της Χ μπορεί να είναι υψηλή λόγω της πολυπλοκότητας της λογικής ελέγχου που απαιτείται για το συντονισμό των καλούμενων συστατικών στοιχείων. Είναι ένα μέτρο του μεγέθους ενός προγράμματος. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος ενός συστατικού στοιχείου, τόσο πιο πολύπλοκο και επιρρεπές σε σφάλματα μπορεί να είναι το στοιχείο αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι το μέγεθος του κώδικα είναι μία από τις πιο αξιόπιστες μετρικές πρόβλεψης σχετικά με το πόσο επιρρεπές είναι ένα συστατικό στοιχείο σε σφάλματα. 59 Στατικές μετρικές προϊόντων λογισμικού (β) Software metric Κυκλωματική πολυπλοκότητα. Μέγεθος αναγνωριστικών. Βάθος ένθεσης συνθηκών. Description Πρόκειται για ένα μέτρο της πολυπλοκότητας της ροής ελέγχου ενός προγράμματος. Αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να σχετίζεται με την κατανοησιμότητα ενός προγράμματος. Είναι ένα μέτρο του μέσου μεγέθους των διαφόρων αναγνωριστικών ενός προγράμματος. Όσο μεγαλύτερα είναι τα αναγνωριστικά, τόσο πιθανότερο να έχουν σαφές νόημα, διευκολύνοντας την κατανόηση του προγράμματος. Το μέτρο αυτό αφορά το βαθμό ένθεσης εντολών if σε ένα πρόγραμμα. Εντολές if με μεγάλο βάθος ένθεσης είναι δύσκολες στην κατανόηση και ενδεχομένως τείνουν να έχουν σφάλματα. Δείκτης Fog. Είναι ένα μέτρο του μέσου μήκους των λέξεων και των προτάσεων που περιέχονται σε ένα έγγραφο. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη Fog, τόσο δυσκολότερη είναι η κατανόηση του εγγράφου

21 Οι C-K αντικειμενοστρεφείς μετρικές (α) Αντικειμενοστρεφής μετρική Σταθμισμένες μέθοδοι ανά κλάση. Βάθος δένδρου κληρονομικότητας. Αριθμός υποκλάσεων. Περιγραφή Είναι το πλήθος των μεθόδων που περιλαμβάνονται σε μία κλάση, σταθμισμένο ως προς την πολυπλοκότητα της κάθε μεθόδου. Συνεπώς, μία απλή μέθοδος μπορεί να έχει πολυπλοκότητα 1, ενώ μία μεγάλη και πολύπλοκη μέθοδος μπορεί να έχει αρκετά μεγαλύτερη τιμή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτής της μετρικής, τόσο πιο πολύπλοκη είναι ηκλάσηαντικειμένων.ταπολύπλοκααντικείμεναμπορείναείναιπιοδυσνόητα. Ίσως να μην έχουν λογική συνοχή, συνεπώς δεν θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αποδοτικά ως υπερκλάσεις σε ένα δένδρο κληρονομικότητας. Αντιπροσωπεύει το πλήθος των διαφορετικών επιπέδων του δένδρου κληρονομικότητας, όπου οι υποκλάσεις κληρονομούν γνωρίσματα και λειτουργίες (μεθόδους) από υπερκλάσεις. Όσο βαθύτερο είναι το δένδρο κληρονομικότητας, τόσο πιο περίπλοκος είναι ο σχεδιασμός. Για την κατανόηση μίας κλάσης που βρίσκεται σε ένα φύλλο του δένδρου, μπορεί να απαιτείται η κατανόηση πολλών κλάσεων αντικειμένων. Αναφέρεται στο πλήθος των άμεσων υποκλάσεων σε μία κλάση. Μετράει το εύρος μίας ιεραρχίας τάξεων, ενώ η προηγούμενη παράμετρος μετράει το βάθος. Αν η παράμετρος αυτή έχει υψηλή τιμή, τότε υποδηλώνει πιθανή μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Κατ επέκταση, μπορεί να ερμηνευθεί ως ανάγκη για να διασφαλισθεί η σωστή λειτουργία των βασικών κλάσεων λόγω του αριθμού των υποκλάσεων που βασίζονται σε αυτές. 61 Οι C-K αντικειμενοστρεφείς μετρικές (β) Αντικειμενοστρεφής μετρική Σύζευξη μεταξύ κλάσεων αντικειμένων. Απόκριση κλάσης. Έλλειψη συνεκτικότητας στις μεθόδους. Περιγραφή Σύζευξη δημιουργείται όταν μέθοδοι σε μία κλάση χρησιμοποιούν μεθόδους ή μεταβλητές στιγμιότυπων μίας άλλης κλάσης. Υψηλή σύζευξη σημαίνει ότι οι κλάσεις έχουν υψηλή εξάρτηση μεταξύ τους και αλλαγές σε μία κλάση μπορεί να επηρεάσει άλλες κλάσεις του προγράμματος. Αναφέρεται στον αριθμό των μεθόδων μίας κλάσης που πιθανόν να εκτελεστούν ως απόκριση στη λήψη ενός μηνύματος από ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης. Σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του κώδικα: όσο υψηλότερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο πιο πολύπλοκη είναι η κλάση και επομένως υψηλότερη η πιθανότητα να εμπεριέχει λάθη. Υπολογίζεται με την εξέταση ζευγαριών μεθόδων σε μία κλάση. Είναι η διαφορά μεταξύτων ζευγαριών μεθόδων χωρίς κοινές ιδιότητες και των ζευγαριών μεθόδων με κοινές ιδιότητες. Η χρησιμότητα αυτής της παραμέτρου έχει συζητηθεί ευρέως και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της. Δεν είναι ξεκάθαρο αν παρέχει επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες, επί πλέον αυτών που παρέχονται από άλλες παραμέτρους. 62 Ανάλυση συστατικών στοιχείων λογισμικού Το κάθε συστατικό στοιχείο μπορεί να αναλυθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, με χρήση μίας σειράς από μετρικές. Οι τιμές των μετρικών αυτών δύναται μετά να συγκριθούν για διαφορετικά συστατικά στοιχεία και, αν είναι δυνατόν, με ιστορικά δεδομένα μετρήσεων τα οποία είχαν συλλεχθεί από προηγούμενα έργα. Αν παρατηρηθούν ανωμαλίες στις μετρήσεις για κάποιο συστατικό στοιχείο, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τον κανόνα, τότε πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα του ελεγχόμενου συστατικού στοιχείου

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 2 Κοινωνικοτεχνικά συστήματα 49 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Μέρος 1 Επισκόπηση 27 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 29 1.1 Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία λογισμικού 31 1.2 Επαγγελματική και ηθική ευθύνη 41 Κύρια σημεία 46 Πρόσθετες πηγές 46 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση και Επικύρωση

Επαλήθευση και Επικύρωση ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επαλήθευση και Επικύρωση Μάρα Νικολαϊδου Διαφορά µεταξύ επαλήθευσης και επικύρωσης Επαλήθευση: "Φτιάχνουµε σωστά το προϊόν;" Το λογισµικό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού

Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 1 (κεφάλαια 3 και 23.4) Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Σκοπός του μαθήματος Η απόκτηση των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 (κεφάλαιο 26) Βελτίωση Διαδικασιών

Ενότητα 10 (κεφάλαιο 26) Βελτίωση Διαδικασιών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 10 (κεφάλαιο 26) Βελτίωση Διαδικασιών Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Αντλιών 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Έννοιες-κλειδιά. Σύνοψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού, στα πρότυπα και στις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανάπτυξη Λογισμικού ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Δομικά τοιχεία Λογισμικού Διαδικασία Παραγωγής Λογισμικού Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Παραγωγής Λογισμικού Θεμελιώδεις Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή

Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 4: Εξέλιξη συστημάτων ποιότητας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Δομή Εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ σε επιχείρηση. Πριν την εφαρμογή ενός συστήματος ΔΟΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I

Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet I 5: Αρχές σχεδιασμού και τρόποι οργάνωσης ιστοσελίδων Σταύρος Καμμάς Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά Ιδιαιτερότητες Δυνατότητες Περιορισμοί εισαγωγή στην HTML Μορφή δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα