ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 EQA HELLAS A.E 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Money Show Θεσσαλονίκης 2014 Θέμα : «Οδικές Μεταφορές, Logistics και Ασφάλεια: το νέο Πρότυπο ISO : 2012» Εισηγητής : Χ. Γαλατσάνος 1

2 ANTIKEIMENO το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, απευθύνεται οριζοντίως σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας και αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας κλπ 2

3 ΣΚΟΠΟΙ-ΩΦΕΛΗ Οργανισμός Τήρηση, εφαρμογή νομοθεσίας, Μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυνητικών τροχαίων ατυχημάτων Μείωση ασφαλιστικών απαιτήσεων Μείωση ανθρωποημερών απουσίας προσωπικού από την εργασία Μείωση κόστους προμήθειας νομικών υπηρεσιών Μείωση κόστους συντήρησης/επισκευής στόλου οχημάτων Βελτίωση εικόνας επιχείρησης στο τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Βελτίωση εικόνας επιχείρησης στο ευρύ κοινό Πλεονέκτημα σε συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Ενδιαφερόμενα Μέρη Μείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον από τροχαία ατυχήματα Μείωση προβλημάτων στην οδική κυκλοφορία Μείωση κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας Μείωση απωλειών στο ΑΕΠ 3

4 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χρήση οδικών μεταφορών των εργαζομένων από και προς την εργασία, ή κατά την διάρκεια της εργασίας, με δημόσιες μεταφορές ή ιδιωτικά οχήματα ως επιβάτες ή οδηγοί, και ως πεζοί ή ποδηλάτες Μεταφορά αγαθών και επιβατών μέσω συστήματος οδικής μεταφοράς, που διενεργείται από τον οργανισμό ή ανατίθεται υπεργολαβικά σε άλλους οργανισμούς. Δραστηριότητες που δημιουργούν κυκλοφοριακό προς ή από σημεία όπου οργανισμοί ελέγχουν ή επηρεάζουν, όπως supermarkets, σχολεία και τοποθεσίες με πολλούς επισκέπτες Υπηρεσίες για συστήματα οδικής μεταφοράς, όπως μεταφορά, διαχείριση, προγραμματισμός, σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση υποδομών, ή δραστηριότητες που διενεργούνται τακτικά ως επείγουσας φύσεως όπως ασθενοφόρα, γερανοί ρυμούλκησης οχημάτων και παρακολούθηση κυκλοφορίας και νομοθετικές δραστηριότητες 4

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ιδιωτικού ή/και Δημόσιου χαρακτήρα) Μεταφορικές εταιρείες Εταιρείες οδικής βοήθειας Εταιρείες διαχείρισης οδικών αξόνων Ταξιδιωτικά πρακτορεία, Γραφεία γενικού τουρισμού ΚΤΕΛ και Εταιρείες μεταφοράς επιβατών (ανοίγει η αγορά) Logistics centers Εταιρείες διανομής προιόντων Εταιρείες ταξί Εταιρείες ταχυμεταφορών Τεχνικές εταιρείες Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων Εταιρείες/Οργανισμοί που διαχειρίζονται στόλους οχημάτων (πχ Δήμοι) Λιμάνια, Αεροδρόμια κλπ Γενικά εταιρείες οιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργούν κυκλοφοριακό άμεσα ή έμμεσα (πχ προσωρινό ή μόνιμο οδικό κόμβο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, παρκινγκ του προσωπικού που εργάζεται στην εταιρεία κλπ) 5

6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αναγνώριση των ορίων και της έκτασης του πεδίου εφαρμογής (καθορισμός πεδίου πιστοποίησης) Αναγνώριση και καταχώρηση των ενδιαφερομένων μερών Αναγνώριση και καταχώρηση ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΟΚ, ADR, Τεχνικοί Έλεγχοι Οχημάτων κλπ) Ανάλυση διακινδύνευσης (Risk Assessment based on ISO 31000)- Ανίχνευση κινδύνων, επιπτώσεων και ευκαιριών βελτίωσης Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα (μείωση κινδύνων σε αποδεκτά ή ελεγχόμενα επίπεδα και τρόποι αντιμετώπισης) Διάθεση πόρων Καθορισμός τελικών αντικειμενικών σκοπών στόχων (υποχρεωτικά μείωση τροχαίων ατυχημάτων, θανάτων και τραυματισμών) Καθορισμός ενδιάμεσων στόχων προς παρακολούθηση μέσω μετρήσιμων δεικτών (πχ διανυθέντα χιλιόμετρα, παρολίγον ατυχήματα, εκπαίδευση οδηγών, συντήρηση οχημάτων κλπ) 6

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προγράμματα βελτίωσης (πχ εκπαίδευσης οδηγών, παρακολούθησης υγείας οδηγών, συντήρησης οχημάτων κλπ) Log book οχημάτων με στοιχεία συντήρησης, χρήσης και οδηγίες προς οδηγούς- Προγραμματισμός δρομολογίων Αναφορές οδικών περιστατικών και αναφορές τροχαίων ατυχημάτων Ανάλυση αιτίων, πόρισμα και διάχυση πληροφορίας και εμπειρίας στο προσωπικό Ευαισθητοποίηση προσωπικού Μέτρηση Παρακολούθηση Ανάλυση Ανασκόπηση Διοίκησης Εσωτερική Επιθεώρηση Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες (ανάλυση αιτίων) Αποτελεσματικότητα Συνεχής Βελτίωση ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΌΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΉ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 7

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 είναι εκ σχεδιασμού του προτύπου, πλήρως συμβατό με άλλα πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης και μπορεί να επιτευχθεί ενσωμάτωσή του σε ύφιστάμενα ΣΔ με ταυτόχρονη κοινή διαχείριση και ενιαία γραπτή τεκμηρίωση Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 προσομοιάζει ιδιαίτερα σε ΣΔΥΑΕ κατά ΕΛΟΤ 1801 και ΣΠΔ κατά ISO και ΣΔ Ασφάλειας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα κατά ISO σε ότι αφορά την μεθοδολογία ανάπτυξης, εγκατάστασης και εφαρμογής (όλα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά Ανάλυση Διακινδύνευσης) 8

9 ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (Συνάφεια με ΣΔΠ ISO 9001) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ( Plan) ΔΡΑΣΗ ( Act) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ( Do) ΕΛΕΓΧΟΣ ( Check) Ο Κύκλος Βελτίωσης του Deming 9

10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4/4.1/4.2/4.3 ΣΔΟΔΑΣΦ(RTS) Αντικείμενο του Οργανισμού Κατανόηση δραστηριότητας οργανισμού - Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών Καθορισμός πεδίου εφαρμογής του ΣΔΟΔΑΣΦ(RTS) 4.4 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 5/5.1/5.2 Διοίκηση (ηγεσία) και Δέσμευση Διοίκησης - Πολιτική Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 5.3 Πόροι, Ρόλοι, Ευθύνη, Υπευθυνότητες, Δικαιοδοσίες 6/6.1 Σχεδιασμός ΣΔΟΔΑΣΦ (RTS) Γενικές Απαιτήσεις 6.2/6.3 Ενέργειες προς αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών - Παράγοντες επίδοσης ΣΔΟΔΑΣΦ(RTS) 6.4 Αντικειμενικοί σκοποί/στόχοι και σχεδιασμός/προγραμματισμός επίτευξης 7/7.1 Υποστήριξη - Συντονισμός 7.2 Πόροι 7.3 Επάρκεια / Ικανότητα 10

11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 7.4 Εγρήγορση 7.5 Επικοινωνία 7.6/7.6.1 Τεκμηρίωση πληροφορίας / Γενικές Απαιτήσεις 7.6.2/ /8.1 Δημιουργία και ενημέρωση (επικαιροποίηση)- Έλεγχος τεκμηριωμένης πληροφορίας Επιχειρησιακή λειτουργία Επιχειρησιακός σχεδιασμός/προγραμματισμός και έλεγχος 8.2 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις και περιστατικά 9/9.1 Αξιολόγηση επίδοσης Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση 9.2 Διερεύνηση τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών τροχαίων περιστατικών 9.3 / 9.4 Εσωτερική Επιθεώρηση - Ανασκόπηση Διοίκησης 10/10.1/10.2 Βελτίωση Μη Συμμόρφωση και Διορθωτικές Ενέργειες Συνεχής Βελτίωση 11

12 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) Εγχειρίδιο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας Παραθέτει τη γενική δεσμευτική πολιτική της επιχείρησης για κάθε εφαρμόσιμη απαίτηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 σε συνάφεια με το επιλεχθέν Πεδίο Εφαρμογής Δίνεται σε πελάτες, Φορείς Πιστοποίησης και αλλού εφόσον απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο Διαδικασίες και Οδηγίες Εργασίας Αυτόνομα και ελεγχόμενα έγγραφα Οι Διαδικασίες περιγράφουν συγκεκριμένες δραστηριότητες με πιο συγκεκριμένο και σαφή τρόπο από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, άρα περιγράφουν πως υλοποιείται η δεσμευτική πολιτική που εκφράσθηκε στο ΕΔΟΑ Οι Οδηγίες Εργασίας αποτελούν αναλυτική περιγραφή τρόπου εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών (πχ σύνταξη αναφοράς ατυχήματος, μεθοδολογία πρόσδεσης φορτίων, επιτρεπόμενες ταχύτητες κίνησης κλπ) Κοινή γλώσσα και σημείο αναφοράς Τι, πως, ποιος, πότε 12

13 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (συν.) Έντυπα : τυποποιημένες φόρμες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που τεκμηριώνουν την εφαρμογή Διαδικασιών και Οδηγιών Εργασίας, με προκαθορισμένη: Μορφή Τρόπο συμπλήρωσης Χρόνο και Υπεύθυνο συμπλήρωσης Τρόπο αρχειοθέτησης Έγγραφα και αρχεία εξωτερικής προέλευσης: π.χ. Διεθνή ή/και Εθνικά Πρότυπα Ισχύουσα Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαική ή/και Διεθνής) Κανονισμοί Εγκύκλιοι Αποφάσεις Βιβλιογραφία Ορθές Πρακτικές ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή/και ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΑΠΌ ΖΗΜΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ) 13

14 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διαδικασία Τεκμηρίωσης-Ελέγχου Εγγράφων Διαδικασία Τήρησης Αρχείων Διαδικασία Ανάλυσης Διακινδύνευσης Διαδικασία Ανασκόπησης του ΣΔΟΔΑΣΦ από τη Διοίκηση Διαδικασία Επιλογής, Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης της Επίδοσης και Παρακολούθησης Υγείας του Προσωπικού (Οδηγών) Διαδικασία Ανάθεσης Υπεργολαβιών/Προμηθειών και Αξιολόγησης Υπεργολάβων και Προμηθευτών Διαδικασία Υλοποίησης Μεταφορικού Έργου (Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Ανασκόπηση) 14

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Διαδικασία Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και λοιπού Εξοπλισμού Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Διαδικασία Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών Διαδικασία Ανάλυσης Αιτίων και Ανασκόπησης Τροχαίων Ατυχημάτων Διαδικασία Αντιμετώπισης Εκτάκτων και Μη Περιστατικών Οδικής Ασφάλειας Επικοινωνία με ΜΜΕ και Ενδιαφερόμενα Μέρη 15

16 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ The global traffic safety situation is a human catastrophe, with more than 1.3 million fatalities each year and approx million seriously injured. By 2030, injuries generated within the road transport system will be the 5th most common reason for loss of live (projected by WHO). Traffic injuries are the largest cause of mortality in the age group (10%) (source: The Lancet). There is a lack of systematic work and commitment among organizations that affect the safety of the road transport system 16

17 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Unique parts (in clause 6 - Planning: 6.2 RTS performance factors) The organization shall identify those RTS performance factors including the following: - exposure factors - final safety outcome factors - intermediate safety outcome factors depending on the context (clause 4) of the organization. 6.3 RTS Objectives and plans to achieve them Top management shall ensure that RTS objectives are established and communicated for relevant functions and levels within the organization. These can include targets for final and intermediate outcomes, as well as organizational outputs. The RTS objectives shall: - be consistent with the RTS policy - be measurable (if practicable) - take account of applicable requirements - be monitored and updated as appropriate 17

18 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ The RTS objectives shall: - be consistent with the RTS policy - be measurable (if practicable) - take account of applicable requirements - be monitored and updated as appropriate 6.3 RTS Objectives and plans to achieve them, cont. To achieve its RTS objectives, the organization shall determine: - who will be responsible - what will be done - what resources will be required - when it will be completed - how the results will be evaluated 18

19 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 6.4 Other requirements related to RTS The organization shall determine: a) requirements specified by other interested parties b) requirements not stated by other interested parties, but necessary for specified product(s) or service(s), where known c) statutory and regulatory requirements related to RTS d) any additional requirements where appropriate The organization shall ensure that these other requirements to which the organization subscribes are taken into account in establishing, implementing, maintaining and improving its RTS management system, where applicable. 19

20 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Annex A (informative) - Guidance on the use of this International Standard Annex B (informative) International work relating to road traffic safety management frameworks Annex C (informative) Correspondence between ISO 39001:201X; ISO 9001: 2008 and ISO 14001:

21 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 21

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης.

Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Εφαρµογές τηλεµατικής στις αστικές µεταφορές µητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Νανιόπουλος Α., Παλούκης Ε., Ναλµπάντης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:» Λουλέ Αλεξάνδρα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015

AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 AUSTRIA ACADEMY Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015 ΤΟ ΟΡΑΜΑ & ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Το όραμα μας, αξιοποιώντας τα περισσότερα από 140 χρόνια εμπειρίας και τεχνικής πρωτοπορίας του TÜV AUSTRIA GROUP, είναι ν αποτελέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα