ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣH ΑΤΤΙΚΗΣ Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης: 01/04/2015

2 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ 12 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Μεταμόρφωση Υπόψη κ. Τσέπερη Ανδρέα Αξιότιμε Κύριε Τσέπερη, Αγία Παρασκευή, 27 Απριλίου 2015 Θέμα: Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου στη Μεταμόρφωση Αττικής Μετά από εντολή σας η GEOAXIS προχώρησε στην εκτίμηση του ακινήτου λειτουργώντας ως ανεξάρτητος εξωτερικός εκτιμητής εφαρμόζοντας τα αυστηρά επαγγελματικά πρότυπα του RICS, των EVS και των IVS. Η GEOAXIS είναι πιστοποιημένη εκτιμητική εταιρία από το Υπουργείο Οικονομικών και επιπρόσθετα παρέχει πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής της κατά ISO Με βάση την μελέτη εκτίμησης που επισυνάπτεται παρακάτω είμαστε της άποψης ότι η εκτιμώμενη Αγοραία Αξία του ακινήτου στη Μεταμόρφωση Αττικής κατά την κρίσιμη ημερομηνία 01 η Απριλίου 2015, ανέρχεται στα euro (Πέντε Εκατομμύρια Τριακόσιες Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Τρία euro). Η εκτίμηση υπογράφεται από τους κ. κ. Γιάννη Ξυλά και Χάρη Καρτσαγκούλη, oι οποίοι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποιήσεις για την διενέργεια της εκτίμησης και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εξωτερικοί εκτιμητές. Επιβεβαιώνουμε ότι κανένα από τα μέλη της εκτιμητικής ομάδας δεν είχε, ούτε έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δοσοληψία αναφορικά με τo εκτιμώμενο ακίνητο. Με εκτίμηση, Για την Geoaxis property & valuation services, Πιστοποιημένη Εταιρία Εκτιμητών Ακινήτων RICS, Υπ.Οικ., ISO 9001 Γιάννης Ξυλάς ATM, Dipl., MSc, FRICS Τοπογράφος Μηχανικός (Μέλος ΤΕΕ 70875) Ορκωτός Πραγματογνώμονας Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας (Μέλος RICS ) Πιστοποιημένος Εκτιμητής, Μητρώο Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 16) Χάρης Καρτσαγκούλης ATM-ΕΜΠ Τοπογράφος Μηχανικός (Μέλος ΤΕΕ 10448) Πιστοποιημένος Εκτιμητής, Μητρώο Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 227)

3 Περιεχόμενα 1. Συνοπτική Περίληψη & Βασικά Στοιχεία Εκτίμησης Ακίνητο Έρευνα Αγοράς Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Παράρτημα...21 Δορυφορική Φωτογραφία Περιοχής (Google Earth) Φωτογραφίες Ακινήτου Εφαρμογή Εκτιμητικών Μεθόδων Ανεπίσημη Νομική & Τεχνική Ταύτιση Πηγές Πληροφοριών REVON MV Σελ. 2 / 24

4 1.0 Συνοπτική Περίληψη & Βασικά Στοιχεία Εκτίμησης Κατόπιν της πρότασης μας για το παραπάνω έργο με ημερομηνία 14 Απριλίου 2015, της σχετικής έγγραφης εντολής ανάθεσης που λάβαμε από εσάς στις 15 Απριλίου 2015 καθώς και των αριθμητικών αποτελεσμάτων που σας κοινοποιήθηκαν μέσω στις 24 Απριλίου 2015, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παραδώσουμε το πλήρες τεύχος της εκτίμησης μας. Η Geoaxis διαθέτει επαρκή γνώση της αγοράς τόσο σε τοπικό όσο και σε Εθνικό επίπεδο καθώς και το απαραίτητο υπόβαθρο, τεχνογνωσία και πιστοποιήσεις για την πλήρη και αξιόπιστη διενέργεια της εκτίμησης. Ήδη μέχρι σήμερα έχουμε διενεργήσει μεγάλο αριθμό από ανάλογες εκτιμήσεις για αντίστοιχους σκοπούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σκοπός Εκτίμησης Η εκτίμηση πραγματοποιείται στα πλαίσια πιθανής δικαιοπραξίας. Αντικείμενο Εκτίμησης Αντικείμενο της εκτίμησης αποτελεί ένα αυτοτελές τριώροφο επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 5.456,71τμ σε γήπεδο 3.082,76τμ, στο 12 ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στη Μεταμόρφωση Αττικής, ιδιοκτησίας REVON Ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας ανώνυμη κτηματική εταιρία. Εκτιμώμενο Δικαίωμα Η εκτίμηση αναφέρεται στο δικαίωμα 100% πλήρους κυριότητος του ακινήτου. Τύπος Ακινήτου Ελεύθερο ακίνητο σε κατάσταση ευχερούς διάθεσης (freehold). Βάση Εκτίμησης Βάση της εκτίμησης είναι η Αγοραία Αξία (Market Value), η οποία σύμφωνα με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα και τα πρότυπα του RICS (1) ορίζεται ως: Το εκτιμώμενο ποσό για το οποίο μια ιδιοκτησία θα μπορούσε να ανταλλαχθεί κατά την ημερομηνία της εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, σε μια συναλλαγή εντός των πλαισίων της αγοράς, μετά από κατάλληλη προώθηση, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το καθένα ενεργήσει με επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασμό. (1) RICS Valuation Professional Standards, January 2014 REVON MV Σελ. 3 / 24

5 Ως χρόνο κατάλληλης προώθησης του εκτιμώμενου ακινήτου (κατά τον παραπάνω ορισμό της Αγοραίας Αξίας), θεωρούμε τους μήνες. Σύμφωνα με τον ορισμό της, η εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας δεν λαμβάνει υπόψη της κανενός είδους φορολογία, ή επιχορήγηση επί ακινήτου, ούτε κανενός είδους κόστος επί πιθανής δικαιοπραξίας. Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης Ως κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης ορίζεται η 01 η Απριλίου Ταυτότητα Εκτιμητή & Σύγκρουση Συμφερόντων Η εκτίμηση υπογράφεται από τους κ.κ. Γιάννη Ξυλά, ΑΤΜ, Dipl, MSc, FRICS και Χάρη Καρτσαγκούλη ΑΤΜ ΕΜΠ oι οποίοι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποιήσεις για την διενέργεια της εκτίμησης και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εξωτερικοί εκτιμητές. Κανένα από τα μέλη της εκτιμητικής ομάδας δεν είχε, ούτε έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δοσοληψία αναφορικά με το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητο και δεν έχει υπάρξει, ούτε είναι σήμερα, στέλεχος, υπάλληλος ή εξωτερικός ή άλλος συνεργάτης δικός σας ή Εταιρίας σας, εκτός από την πιθανή ιδιότητα του ως ανεξάρτητου εξωτερικού εκτιμητή στο παρελθόν τόσο για το ίδιο, όσο και για λοιπά ακίνητα δικά σας ή Εταιρίας σας. Παραδοχές Εκτίμησης α) Θεωρήσαμε ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας (οι οποίοι ήρθαν στα χέρια μας) είναι έγκυροι και ισχυροί και ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από κάθε είδους βάρος, υποθήκη, προσημείωση ή άλλο περιορισμό επαχθούς φύσεως. Δεν έχουμε προβεί σε κανενός είδους νομική ταύτιση μεταξύ τίτλων και εκτιμώμενου ακινήτου. Όλες οι επιφάνειες που αναφέρονται στην εκτίμηση είναι επιβεβαιωμένες και αποδεκτές από εσάς. Τονίζουμε πως η πλήρης ανάλυση και ταύτιση νομικών εγγράφων και επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μονάχα από τον νομικό σύμβουλο ή δικηγόρο σας. Η νομική ταύτιση ξεφεύγει από τον σκοπό και την ανάθεση της παρούσας εκτίμησης. Παρόλα αυτά όπου από τον δικό μας έλεγχο παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τους προσκομισθέντες τίτλους υπάρχει σχετικό σχόλιο στην έκθεση. β) Θεωρήσαμε ότι όλα τα εμπεπηγμένα δίκτυα στο κτίριο καθώς και ο κτιριακός εξοπλισμός λειτουργούν κανονικά, δίχως να προβούμε σε σχετικούς ελέγχους. γ) Θεωρήσαμε ότι το έδαφος δεν παρουσιάζει αποσάθρωση και δεν υφίστανται προβλήματα όσον αφορά στις εδαφομηχανικές ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης και ότι η ικανότητα ανάληψης των φορτίων που το κτίριο επιβάλλει στο έδαφος είναι επαρκής. δ) Θεωρήσαμε ότι το έδαφος και το κτίριο δεν παρουσιάζουν προβλήματα μόλυνσης (π.χ. άσβεστος), ε) Θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικής φύσης ζητήματα στο ακίνητο που να επιδρούν αρνητικά στην αξία του. REVON MV Σελ. 4 / 24

6 στ) Θεωρήσαμε ότι κατά τη χρονική στιγμή της εκτίμησης το ακίνητο είναι κενό (ελεύθερο χρήσης ή μισθώσεως), ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά την κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης υπήρχαν εν ενεργεία μισθώσεις προς την Βογιατζόγλου systems και Organizer stores. ζ) Δεν προχωρήσαμε σε κανενός είδους αποτύπωση, ούτε προχωρήσαμε σε επιμέτρηση επιφανειών και βασιστήκαμε εξ ολοκλήρου στα σχετικά στοιχεία, πληροφορίες και προφορικές διαβεβαιώσεις που μας προσκομίσθηκαν από εσάς. η) Δεν εφαρμόσαμε διορθωτικές ρυθμίσεις (θετικές ή αρνητικές) προκειμένου να υπολογίσουμε τυχόν δαπάνες ή απαλλαγές φορολογικής φύσεως που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου. θ) Δεν πραγματοποιήθηκε πολεοδομικός έλεγχος μεταξύ επίσημα εγκεκριμένων στοιχείων (δεν προσκομίσθηκαν) και υφιστάμενης κατάστασης. Θεωρήσαμε δίχως κανενός είδους έλεγχο ότι το μεν κτίριο έχει κατασκευασθεί νόμιμα και σύμφωνα με τους κανόνες της οικοδομικής επιστήμης και νομοθεσίας, το δε γήπεδο δεν βρίσκεται υπό καθεστώς απαλλοτριώσεων, εισφορών σε γη κλπ, εκτός και εάν δηλώνεται διαφορετικά. Παρόλα αυτά, όπου από τον δικό μας έλεγχο παρατηρήθηκαν αποκλίσεις υπάρχει σχετικό σχόλιο στην έκθεση. Από πολεοδομικής πλευράς έχουμε θεωρήσει ότι οποιεσδήποτε τυχόν αυθαιρεσίες δύναται να τακτοποιηθούν/νομιμοποιηθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Από εκτιμητικής πλευράς δεν έχουμε θεωρήσει μειωτικό συντελεστή για τμήματα που κατασκευάστηκαν άνευ πολεοδομικής άδειας ή έχουν αλλάξει χρήση δίχως σχετική έγκριση και δεν έχουμε αφαιρέσει το κόστος των ,77euro για την νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυτών των χώρων. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται βεβαίωση μηχανικού περί νομιμότητας, ενώ σε περίπτωση εκτίμησης για σκοπούς τραπεζικού δανεισμού όλες οι αυθαίρετες και μη τακτοποιημένες / νομιμοποιημένες επιφάνειες δεν θα εκτιμηθούν. ι) Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από εσάς και από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κο Ξυνομηλάκη δεν υπάρχει υπόλοιπο δικαιώματος εκμετάλλευσης στο γήπεδο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στις παραπάνω Παραδοχές είναι πιθανό να μεταβάλλει την εδώ εκτιμώμενη αξία. Ως εκ τούτου διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής της αξίας σε κάθε ανάλογη περίπτωση. Αυτοψία Πραγματοποιήσαμε αυτοψία την 20η Απριλίου Πηγές Πληροφοριών Βασιστήκαμε αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που παραλάβαμε από εσάς. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε πληροφορίες ή στοιχεία που μας παραχωρήθηκαν. Αναλυτικός Πίνακας με τις πηγές πληροφοριών υπάρχει στο Παράρτημα. REVON MV Σελ. 5 / 24

7 Εκτιμητικά Πρότυπα & Πιστοποίηση Η εκτίμηση είναι πιστοποιημένη καθώς εκπληρώνει όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκτιμήσεων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας, Ιανουάριος 2014 (RICS Valuation - Professional Standards, January 2014) και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The European Group of Valuers Associations EVS 2012) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (International Valuation Standards I.V.S.), όπως αυτά αναλύονται στην 9η έκδοση Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν σχετικά Ελληνικά Εκτιμητικά Πρότυπα. Η GEOAXIS παρέχει επιπρόσθετα πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης κατά το ISO Η πιστοποιημένη εκτίμηση μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό που πραγματοποιήθηκε προς οποιοδήποτε δικαστήριο, τράπεζα, ασφαλιστική εταιρία, εταιρία ορκωτών ελεγκτών λογιστών, ιδιώτη ή φορέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεθοδολογίες Εκτίμησης Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή της Συγκριτικής Μεθόδου. Αναλυτική περιγραφή της υπάρχει στο Παράρτημα. Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Είμαστε της άποψης ότι η εκτιμώμενη Αγοραία Αξία του ακινήτου στη Μεταμόρφωση Αττικής κατά την κρίσιμη ημερομηνία 01 η Απριλίου 2015, ανέρχεται στα euro (Πέντε Εκατομμύρια Τριακόσιες Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Τρία euro). Αστάθεια Αγοράς Ακινήτων & Εκτιμητική Βεβαιότητα Η μόλις πρόσφατη παγκόσμια μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη κρίση εμπιστοσύνης και στην αγορά ακινήτων. Η κρίση στα ακίνητα παρουσιάστηκε με διαφορά φάσης περίπου ένα χρόνο σε σχέση με την χρηματοπιστωτική κρίση των τραπεζών και εκδηλώνεται σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς μέσω διάφορων εκφάνσεων όπως η άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν σχεδόν πάσης φύσεως επενδυτικά σχέδια με αποτέλεσμα το πάγωμα σημαντικών πράξεων, η μείωση των ενοικίων (και η ταυτόχρονη αύξηση των αποδόσεων), η ραγδαία αύξηση του δείκτη κενών καταστημάτων ακόμη και σε πρωτεύουσες αγορές, η συρρίκνωση των εταιριών του χώρου (κατασκευαστικές, εκτιμητικές, μεσιτικές κλπ.) και η αρνητική ψυχολογία όλων των παικτών της αγοράς σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, οι οποίες είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθούν πλήρως, η εκτίμηση της αξίας ακινήτου αποκτά μια επιπρόσθετη δυσκολία καθώς φαίνεται ότι εμπεριέχει σημαντικό βαθμό REVON MV Σελ. 6 / 24

8 αβεβαιότητας, η οποία (αβεβαιότητα) δεν είναι μετρήσιμη. Σύμφωνα με τις οδηγίες του The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Αστάθεια Αγοράς Ακινήτων πραγματοποιείται όταν μη προβλέψιμα μακροοικονομικά γεγονότα επιδρούν ξαφνικά και βίαια στην αγορά. Η συνέπεια των γεγονότων αυτών μπορεί να είναι ο πανικός πωλήσεων ή αγορών ή το πάγωμα των πράξεων μέχρι να γίνει ορατή η επίδραση των γεγονότων σε μακροπρόθεσμη βάση. Παρόλα αυτά, σημειώνουμε ότι η παρούσα μελέτη εκτίμησης πραγματοποιήθηκε με τον μέγιστο βαθμό προσέγγισης και ανάλυσης όλων των στοιχείων που συγκεντρώσαμε. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εδώ εκτιμώμενη αξία υποστηρίζεται επαρκώς. Σε κάθε περίπτωση όμως διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την εκτιμώμενη αξία εάν αλλάξουν οι όροι, οι συνθήκες και το γενικότερο περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε η μελέτη εκτίμησης. Μη εξαρτημένη Παροχή Υπηρεσιών Η συμφωνηθείσα αμοιβή της εκτίμησης προς την GEOAXIS property & valuation services δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την εκτιμώμενη αξία και είναι χαμηλότερη από το 5% του κύκλου εργασιών της εταιρίας κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Εμπιστευτικότητα Περιεχομένων & Πνευματική Ιδιοκτησία Τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης καθώς και των παραρτημάτων της, είναι εμπιστευτικά, απευθύνονται στον παραλήπτη, και μόνον για δική του αποκλειστική χρήση. Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, καμία ευθύνη δεν απορρέει για τους συντάκτες της έκθεσης απέναντι σε τρίτους σε σχέση με το σύνολο ή τμήμα των περιεχομένων της. Με εκτίμηση, Για την Geoaxis property & valuation services, Πιστοποιημένη Εταιρία Εκτιμητών Ακινήτων RICS, Υπ.Οικ., ISO 9001 Γιάννης Ξυλάς ATM, Dipl., MSc, FRICS Τοπογράφος Μηχανικός (Μέλος ΤΕΕ 70875) Ορκωτός Πραγματογνώμονας Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας (Μέλος RICS ) Πιστοποιημένος Εκτιμητής, Μητρώο Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 16) Χάρης Καρτσαγκούλης ATM-ΕΜΠ Τοπογράφος Μηχανικός (Μέλος ΤΕΕ 10448) Πιστοποιημένος Εκτιμητής, Μητρώο Εκτιμητών Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 227) REVON MV Σελ. 7 / 24

9 2.0 Ακίνητο Τοποθεσία / Θέση / Πρόσβαση Το ακίνητο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής και εντοπίζεται επί του παραδρόμου της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του 12ου χλμ., στο ρεύμα που οδηγεί προς την Αθήνα. Απέχει μόλις 200 μέτρα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης της Ε.Ο., μέτρα από τον κόμβο Λυκόβρυσης και 700 μέτρα από τον κόμβο 8 της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό. Η τοποθεσία βρίσκεται εντός των ορίων της βιομηχανικής ζώνης Μεταμόρφωσης, η οποία εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες γειτονικές βιομηχανικές περιοχές αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές τοποθεσίες της χώρας. Η θέση του επί του παράδρομου παρέχει προβολή κυρίως στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα. Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από απουσία ρυμοτόμησης, συνέπεια της οποίας αποτελούν η άναρχη δόμηση, η απουσία σύγχρονων υποδομών, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και η ανάμιξη ήπιων χρήσεων (γραφεία, κατοικίες) με βαριές χρήσεις. Στην γειτονιά του ακινήτου βρίσκονται σημαντικές βιομηχανικές μονάδες (ΦΑΓΕ, ΒΙΑΝΕΞ, ΑΒΒ), αποθηκευτικοί χώροι, το συνεδριακό κέντρο Ε.Κ.Ε.Π, εγκαταστάσεις του κεντρικού Τελωνείου Αθηνών και το κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. Η πρόσβαση από/προς το ακίνητο πραγματοποιείται μέσω της Ε.Ο. και του κόμβου της Μεταμόρφωσης ή της Λυκόβρυσης. Ο παράδρομος της Ε.Ο. διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων, σύστημα φωτισμού και πεζοδρόμια, χαρακτηρίζεται όμως από το ιδιαίτερα μικρό πλάτος του, το οποίο σε συνδυασμό με τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο βαρέων οχημάτων τις ώρες αιχμής, καθιστούν την πρόσβαση στο ακίνητο της Εταιρίας σχετικά επικίνδυνη. Γενική Περιγραφή Σύμφωνα με τα στοιχεία και τους πίνακες που μας γνωστοποιήθηκαν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας REVON βρίσκεται ένα αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 5.456,71τμ, εντός γηπέδου επιφάνειας 3.082,76τμ. Το γήπεδο είναι διαμπερές, τραπεζοειδούς σχήματος και ασφαλτοστρωμένο σε όλη την κάλυψη εκτός κτιρίων. Καταγράφει πρόσωπο 30μ στα Ανατολικά στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας και 28μ στα Δυτικά στην οδό Ναυπλίου. Είναι περιφραγμένο με μάντρα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν διαμορφωμένες 35 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Το κτίριο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα ανωδομής (ισόγειο εκθεσιακός χώρος και Α-Β όροφοι - δώμα γραφεία) και σε δύο υπόγεια αποθηκών. Χαρακτηρίζεται από προβολή στην Ε.Ο. Αναλυτικότερα το κτίριο διαμορφώνεται ως εξής: REVON MV Σελ. 8 / 24

10 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 6855/1979, 489/1992 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ /1979, 489/1992 ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚ. ΕΠΙΠΕΔΟ 2ο ΥΠΟΓΕΙΟ 1ο ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ /1979, 1980, /1992 Α ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/2013 ΟΡΟΦΟΣ 6855/1979, 489/1992 Β ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/2013 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/2013 ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΦΙΣΤΑ- ΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (τμ) ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 920,93-287,90 ΕΚΘΕΣΗ 920,93 ΕΚΘΕΣΗ - 260,08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 920,93 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (τμ) 666,13 666,13 880,63-222,33-182, , , , ,96 ΔΩΜΑ - 194,82 194,82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ: 4.309,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 1.147, ,71 Το κτίριο κτίστηκε με δύο οικοδομικές άδειες (6855/1979, 489/1992). Έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 1.147,16τμ και αλλαγή χρήσης σε συνολική επιφάνεια 1.456,36τμ, οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013 περί τακτοποιήσεων (σημειώνουμε ότι η αλλαγή χρήσης δεν εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα εκτίμησης). Μας προσκομίσθηκε η δήλωση ένταξης. Η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί και βρίσκεται σε φάση πληρωμής δόσεων. Η κατασκευή του κτιρίου είναι συμβατική και αποτελείται από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή, ενώ εξωτερικά προς τον παράδρομο της Ε.Ο. είναι επενδυμένο με τζαμαρία που του προσδίδει χαρακτηριστική εξωτερική εμφάνιση. Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση το Το ισόγειο φιλοξενεί εκθεσιακό χώρο. Διαθέτει εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με διπλά υαλοστάσια, εσωτερικά ξύλινα κουφώματα και εσωτερικές πόρτες ξύλινες πρεσσαριστές. Το δάπεδο είναι επιστρωμένο με πλακίδια γρανίτη ματ, ενώ διαθέτει ψευδοροφή γυψοσανίδα. Οι όροφοι είναι τυπικοί γραφείων με παρόμοια χαρακτηριστικά με το ισόγειο. Τα υπόγεια χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι με δυνατότητα χρήσης τους και ως έκθεσης λόγω των κατασκευαστικών στοιχείων τους (ψευδοροφές, δάπεδο πλακάκι κ.λπ). Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα πυρανίχνευσης, σύστημα εξαερισμού και σύστημα κλιματισμού με ανεξάρτητες κλιματιστικές μονάδες ψύξη-θέρμανση. Επίσης, διαθέτει πλαϊνή δικτύωση ασθενών ρευμάτων και data, σύστημα συναγερμού και ασφάλειας με κάμερες παρακολούθησης χώρων. Τέλος, το σύστημα πυρόσβεσης διαθέτει πυροσβεστικές φωλιές και φορητούς πυροσβεστήρες. Το κτίριο ωφελείται από ανελκυστήρα φορτίων και ατόμων. Στα αρνητικά στοιχεία του κατατάσσεται η έλλειψη φυσικού φωτισμού και επαρκούς αερισμού σε όλα τα επίπεδα. REVON MV Σελ. 9 / 24

11 Πολεοδομικό καθεστώς Το γήπεδο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Μεταμόρφωσης του Νομού Αττικής, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ανήκει στην Βιομηχανική Ζώνη Μεταμόρφωσης. Στο συγκεκριμένο γήπεδο ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 303Δ του 6/4/1987: Αρτιότητα Επιφάνεια = μ, Ποσοστό Κάλυψης = 30% Σ.Δ = 0,90 Σ.Ο = 4,5 Ύψος = 11,00+1,50 (στέγη) Επιτρεπόμενη Απόσταση Κτίσματος από άξονα της Ε.Ο. 40μ. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από εσάς και από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κο Ξυνομηλάκη δεν υπάρχει υπόλοιπο δικαιώματος εκμετάλλευσης στο γήπεδο. Η ανάλυση του πολεοδομικού καθεστώτος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια και αφορά μονάχα στις ανάγκες της παρούσας εκτίμησης. REVON MV Σελ. 10 / 24

12 3.0 Έρευνα Αγοράς Γενικά Η εξαιρετικά έντονη τάση που παρατηρήθηκε μέχρι το 2008 για ανάπτυξη αυτοτελών επαγγελματικών κτιρίων που να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα αποθηκευτικές / βιοτεχνικές χρήσεις με παράλληλη λειτουργία έκθεσης και γραφείων στην Αττική, αλλά και σε περιοχές πλησίον αυτής, οδήγησε τη ζήτηση σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Η ζήτηση για μεσαίας κατηγορίας επιφάνειας κτίρια (περίπου τμ) προερχόταν είτε για ιδιόχρηση από μικρομεσαίες Ελληνικές εταιρίες οι οποίες συνήθως αγοράζουν τη γη και κατασκευάζουν με τραπεζική χρηματοδότηση τα κτίρια τους, είτε καθαρά για επένδυση αφού οι αποδόσεις κυμαίνονται ιστορικά σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από κάθε άλλη επένδυση σε ακίνητα. Από τα τέλη του 2008, που ξεκίνησε η οικονομική κρίση το γενικότερο αρνητικό κλίμα της οικονομίας αντικατοπτρίζεται και στην αγορά επαγγελματικών χώρων μικτών χρήσεων με μία σημαντική μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα. Η αστάθεια της αγοράς έχει αναγκάσει τους επενδυτές να παραμείνουν αδρανείς, ενώ η κατασκευή πολλών νέων έργων είτε σταμάτησε, είτε αναβλήθηκε, έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην αγορά ακινήτων. Σημαντικότερη συνέπεια στο πάγωμα και συρρίκνωση της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων έχει επιφέρει η μείωση του κύκλου εργασιών των εταιριών. Σημειώνουμε πως το ποσοστό των κενών χώρων στην Αθήνα αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τετραετίας κατά 20%-25% (Πηγή: Ημερίδα ΕΛ.Ι.Ε Μάρτιος 2015). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της περιοχής, τα οποία λειτουργούν αυξητικά στις αξίες των ακινήτων, είναι η θέση της, η προσβασιμότητα της, η αναγνωρισιμότητα της και η εύκολη σύνδεση με το Διεθνή Αερολιμένα και το Λιμάνι του Πειραιά. Αναφορικά σε αυτό καθαυτό το εκτιμώμενο επαγγελματικό κτίριο, στα θετικά του χαρακτηριστικά καταγράφηκαν: η προβολή στον άξονα της Ε.Ο., η ύπαρξη 35 υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, η εργονομία του, οι προδιαγραφές τμήματος του υπογείου ως εκθεσιακού χώρου και η ριζική του ανακαίνιση το Στα αρνητικά χαρακτηριστικά του καταγράφηκαν: η σχετικά μεγάλη επιφάνεια του για τα δεδομένα της εποχής και η σοβαρή έλλειψη φυσικού φωτισμού και επαρκούς αερισμού σε όλα τα επίπεδα. REVON MV Σελ. 11 / 24

13 Πωλήσεις Καταστημάτων κατάλληλων για έκθεση - Γενικός Πίνακας Έρευνας Αγοράς Η ανάλυση των συγκριτικών στοιχείων για την ευρύτερη περιοχή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης καταστημάτων κατάλληλων για φιλοξενία έκθεσης στην περιοχή μέσης ανηγμένης επιφανείας ισογείου 667τμ κυμαίνονται στα 2.124,79euro/τμ ανηγμένης επιφάνειας ισογείου. Έτσι, εφαρμόζοντας μειωτικό συντελεστή 20% (σχέση μεταξύ ζητούμενης τιμής και πιθανής δικαιοπραξίας) η μέση εκτιμώμενη Αγοραία Αξία Μονάδας πιθανής δικαιοπραξίας προσεγγίζει τα 1.699,83euro/τμ ανηγμένης επιφάνειας ισογείου. Πωλήσεις Καταστημάτων κατάλληλων για έκθεση - Πίνακας Αξιολόγησης Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με επιλογή των καλύτερων συγκριτικών στοιχείων που καταγράφηκαν στο Γενικό Πίνακα Έρευνας Αγοράς και κατόπιν σύγκρισης τους με το εκτιμώμενο ισόγειο επιφανείας 1.181,01τμ. Ως εκ τούτου, ο Πίνακας αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο γνωστά συγκριτικά στοιχεία που βρίσκονται στις ίδιες ή παρόμοιες περιοχές και έχουν όσο το δυνατόν ανάλογα ή παρόμοια χαρακτηριστικά και ιδιότητες με το εκτιμώμενο ακίνητο. Για αυτά τα άμεσα αξιοποιήσιμα συγκριτικά στοιχεία γνωρίζουμε πάντοτε τη ζητούμενη τιμή πώλησης καθώς και τα ακριβή ειδικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου της σύγκρισης με το εκτιμώμενο. Η σύγκριση πραγματοποιείται επί βασικών κατηγοριών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες : Θέση : Αξιολογείται η ακριβής θέση του ακινήτου σε σχέση με σε σχέση με βασικές οδικές αρτηρίες της περιοχής (Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας κ.λπ). Πρόσβαση: Αξιολογείται η πρόσβαση στη θέση και σε αυτό καθαυτό το ακίνητο. Προβολή : Αξιολογείται η προβολή στη θέση όπου εντοπίζεται. Ανηγμένη Επιφάνεια : Αξιολογείται η ανηγμένη σε ισόγειο επιφάνεια του ακινήτου θεωρώντας τη μεγάλη επιφάνεια ως αρνητικό στοιχείο για τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτου και την δεδομένη χρονική στιγμή. Φυσικός Φωτισμός : Αξιολογείται αρνητικά για το εκτιμώμενο η έλλειψη φυσικού φωτισμού. Ζητούμενη/πραγματική τιμή : Απομειώνονται οι αρχικές ζητούμενες τιμές κατά 20%, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στα επίπεδα πιθανής δικαιοπραξίας. Βαρύτητα : Αξιολογείται η ποιότητα των συγκριτικών στοιχείων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι υψηλότεροι συντελεστές να ανταποκρίνονται σε ακίνητα πλησιέστερα στα γενικά/ειδικά χαρακτηριστικά του εκτιμώμενου. Κατά την σύγκριση θεωρούμε αυξητικό συντελεστή (θετικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υπερτερεί και μειωτικό συντελεστή (αρνητικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υστερεί σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Δεν θεωρούμε καμία μεταβολή (0%) όπου το εκτιμώμενο ακίνητο παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα συγκριτικά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες. Συμπερασματικά, η αξιολόγηση σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία καταλήγει στο ότι η εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδος (euro/τμ) για τον ισόγειο REVON MV Σελ. 12 / 24

14 εκθεσιακό χώρο επιφανείας 1.181,01τμ ανέρχεται σε 1.435,15euro/τμ ανηγμένης επιφάνειας. Για τα υπόγεια επίπεδα των αποθηκών, εφαρμόζουμε συντελεστή 0,3 επί της αγοραίας αξίας μονάδας του ισογείου και προκύπτει εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδας του υπογείου 430,55euro/τμ. Πωλήσεις Γραφείων - Γενικός Πίνακας Έρευνας Αγοράς Η ανάλυση των συγκριτικών στοιχείων για την ευρύτερη περιοχή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης γραφειακών χώρων εντός αυτοτελών κτιρίων, μέσης επιφανείας 496τμ κυμαίνονται στα 1.441,80euro/τμ. Έτσι, εφαρμόζοντας μειωτικό συντελεστή 20% (σχέση μεταξύ ζητούμενης τιμής και πιθανής δικαιοπραξίας) η μέση εκτιμώμενη Αγοραία Αξία Μονάδας πιθανής δικαιοπραξίας προσεγγίζει τα 1.153,44euro/τμ. Πωλήσεις Γραφείων - Πίνακας Αξιολόγησης Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με επιλογή των καλύτερων συγκριτικών στοιχείων που καταγράφηκαν στο Γενικό Πίνακα Έρευνας Αγοράς και κατόπιν σύγκρισης τους με τον εκτιμώμενο Α όροφο γραφείων επιφανείας 1.102,96τμ. Ως εκ τούτου, ο Πίνακας αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο γνωστά συγκριτικά στοιχεία που βρίσκονται στις ίδιες ή παρόμοιες περιοχές και έχουν όσο το δυνατόν ανάλογα ή παρόμοια χαρακτηριστικά και ιδιότητες με το εκτιμώμενο ακίνητο. Για αυτά τα άμεσα αξιοποιήσιμα συγκριτικά στοιχεία γνωρίζουμε πάντοτε τη ζητούμενη τιμή πώλησης καθώς και τα ακριβή ειδικά χαρακτηριστικά τους προκειμένου της σύγκρισης με το εκτιμώμενο. Η σύγκριση πραγματοποιείται επί βασικών κατηγοριών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Θέση : Αξιολογείται η ακριβής θέση του ακινήτου σε σχέση με σημεία αναφοράς της περιοχής (όπως ο άξονας της Ε.Ο). Πρόσβαση: Αξιολογείται η πρόσβαση στη θέση και σε αυτό καθεαυτό το ακίνητο. Προβολή: Αξιολογείται η προβολή που παρέχει το ακίνητο στην Ε.Ο. Ηλικία / Κατάσταση / Ανακαίνιση: Αξιολογείται η ηλικία, η υφιστάμενη κατάσταση και η τυχόν ανακαίνιση του ακινήτου. Επιφάνεια : Αξιολογείται η επιφάνεια του ακινήτου θεωρώντας τη μεγάλη επιφάνεια ως αρνητικό στοιχείο. Επίπεδο : Αξιολογείται ο όροφος όπου εντοπίζεται το εκτιμώμενο θεωρώντας μικρότερη αξία 1,5% για κάθε υπερκείμενο επίπεδο. Φυσικός Φωτισμός: Αξιολογείται αρνητικά για το εκτιμώμενο η έλλειψη φυσικού φωτισμού. Ζητούμενη/πραγματική τιμή : Απομειώνονται οι αρχικές ζητούμενες τιμές κατά 20%, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στα επίπεδα πιθανής δικαιοπραξίας. Βαρύτητα : Αξιολογείται η ποιότητα των συγκριτικών στοιχείων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι υψηλότεροι συντελεστές να ανταποκρίνονται σε ακίνητα πλησιέστερα στα γενικά/ειδικά χαρακτηριστικά του εκτιμώμενου. REVON MV Σελ. 13 / 24

15 Κατά την σύγκριση θεωρούμε αυξητικό συντελεστή (θετικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υπερτερεί και μειωτικό συντελεστή (αρνητικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υστερεί σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Δεν θεωρούμε καμία μεταβολή (0%) όπου το εκτιμώμενο ακίνητο παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τα συγκριτικά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες. Συμπερασματικά, η αξιολόγηση σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία καταλήγει στο ότι η εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδος (euro/τμ) για τον Α όροφο γραφείων του κτιρίου ανέρχεται σε 1.196,76euro/τμ. Έχουμε θεωρήσει ίδια εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδος και για τον Β όροφο και για το δώμα. 4.0 Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Είμαστε της άποψης ότι η εκτιμώμενη Αγοραία Αξία του ακινήτου στη Μεταμόρφωση Αττικής κατά την κρίσιμη ημερομηνία 01 η Απριλίου 2015, ανέρχεται στα euro (Πέντε Εκατομμύρια Τριακόσιες Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Τρία euro) Παρακαλούμε βλέπετε αναλυτικά τον ορισμό της Αγοραίας Αξίας και όλες τις Παραδοχές, όπως αυτές παρατίθενται στα εισαγωγικά της έκθεσης. Ακολουθούν αναλυτικοί Πίνακες Εκτίμησης. REVON MV Σελ. 14 / 24

16 REVON ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Περιοχή / Θέση: 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Βιομηχανική Ζώνη Μεταμόρφωσης Μεθοδολογία Εκτίμησης: Συγκριτική Μέθοδος Κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης: ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΤΟΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑ- ΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (τμ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ (τμ) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (euro/τμ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ (euro) 6855/1979, 489/1992 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ /1979, 489/1992 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ /1979, 489/1992 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ /1979, 489/1992 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/2013 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4178/ ,1993 Επεξηγήσεις Πίνακα: ο ΥΠΟΓΕΙΟ 1ο ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ Α ΟΡΟΦΟΣ Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 666,13 666,13 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 920,93-287,90 ΕΚΘΕΣΗ 920,93 ΕΚΘΕΣΗ - 260,08 ΕΚΘΕΣΗ 880,63-222,33 ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ 920,93-182,03 ΔΩΜΑ - 194,82 194,82 ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 4.309, , , , , , ,71 430, ,15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ : Ο αριθμός οικοδομικής άδειας αφορά στην άδεια που εκδόθηκε για την κατασκευή του κτιρίου. Σημειώνουμε ότι το κτίριο κτίστηκε με δύο οικοδομικές άδειες (6855/1979, 489/1992). Οι αυθαίρετες επεκτάσεις εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013 περί τακτοποιήσεων. Μας προσκομίσθηκε η δήλωση ένταξης. Η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί και βρίσκεται σε φάση πληρωμής δόσεων. 2. Ως έτος ολοκλήρωσης της κατασκευής του κτιρίου θεωρήσαμε το ένα έτος από την έκδοση έκαστης αδείας. 3. Το έτος ριζικής ανακαίνισης προκύπτει από την προφορική ενημέρωση που είχαμε από εσάς. 4. Τα επίπεδα του κτιρίου προκύπτουν με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε και την γραπτή ενημέρωση που είχαμε στις 23/04/2015 από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κο Ξυνομηλάκη. 5. Η χρήση βάσει αδείας προκύπτει με βάση την οικοδομική άδεια με αριθμό 6855/ ,76 6. Η υφιστάμενη χρήση προκύπτει από την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε και την γραπτή ενημέρωση που είχαμε στις 23/04/2015 από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κο Ξυνομηλάκη Οι επιφάνειες των επιπέδων προκύπτουν βάσει της γραπτής ενημέρωσης που είχαμε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Κο Ξυνομηλάκη και το προσκομισθέν Διάγραμμα Κάλυψης ένταξης στο Ν. 4178/2013. Λόγω του ότι δεν προμηθευθήκαμε τα σχέδια των αδειών δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ακριβείς επιφάνειες που έχουν κατασκευαστεί βάσει έκαστης αδείας. 8. Η εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδος (euro/τμ ) για τον ισόγειο εκθεσειακό χώρο και τους ορόφους γραφείων προκύπτει απο την κάθε έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε στην περιοχή και την ανάλυση των άμεσα αξιοποιήσιμων συγκριτικών στοιχείων όπως φαίνεται και στους σχετικούς πίνακες. Όσον αφορά στους αποθηκευτικούς χώρους του υπογείου έχουμε θεωρήσει συντελεστή 0,3 επί της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας μονάδος του εκθεσειακού χώρου. 9. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της στήλης 7 (εκτιμώμενες επιφάνειες) με την στήλη 8 (εκτιμώμενη αγοραία αξία μονάδας). 985 euro/τμ REVON MV Σελ. 15 / 24

17 Παρατηρήσεις: Δεν διενεργείται νομική ταύτιση καθώς στο προσκομισθέν συμβόλαιο με αρ /2003 δεν αναφέρονται οι υφιστάμενες επιφάνειες του κτιρίου παρά μόνο οι επιφάνειες βάσει αδείας. Σημειώνουμε ότι στο συμβόλαιο, το σύνολο των επιφανειών βάσει αδείας είναι 4.342,77τμ (εκτιμητικά αμελητέα διαφορά). Δεν διενεργείται τεχνική ταύτιση καθώς η διαδικασία ένταξης στο Ν. 4178/2013 δεν έχει περαιωθεί και βρίσκεται σε φάση πληρωμής δόσεων. Σύμφωνα με την δήλωση ένταξης στον Ν.4178/2013 έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες επεκτάσεις συνολικής επιφάνειας 1.147,16τμ και αλλαγή χρήσης σε συνολική επιφάνεια 1.456,36τμ (σημειώνουμε ότι η αλλαγή χρήσης δεν εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα εκτίμησης). Από εκτιμητικής πλευράς δεν έχουμε θεωρήσει μειωτικό συντελεστή για τμήματα που κατασκευάστηκαν άνευ πολεοδομικής άδειας ή έχουν αλλάξει χρήση δίχως σχετική έγκριση και δεν έχουμε αφαιρέσει το κόστος των ,77euro για την νομιμοποίηση/τακτοποίηση αυτών των χώρων. Σημειώνουμε επίσης ότι σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού, όλοι οι μη τακτοποιημένοι/ρυθμισμένοι χώροι θα μέινουν εκτός εκτιμώμενης αξίας.σημειώνουμε πως για την μεταβίβαση του ακινήτου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, περί αυθαιρεσιών (Ν.4178/2013). Η ανάθεση για την εκτίμηση του ακινήτου αφορούσε στην γενική παραδοχή ότι το κτίριο είναι κενό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατά την κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης υπήρχαν εν ενεργεία μισθώσεις προς την Βογιατζόγλου systems και Organizer stores. Στην παραπάνω εκτιμώμενη αγοραία αξία συμπεριλαμβάνεται η αξία γης. Δεν υπάρχει υπόλοιπο δικαιώματος εκμετάλλευσης στο γήπεδο. Σύμφωνα με το προσσκομισθέν συμβόλαιο η επιφάνεια του γηπέδου είναι 3.082,76τμ. REVON MV Σελ. 16 / 24

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ Απρίλιος 2015 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ : ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1.181,01τμ ΣΤΟ 12ο χλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΗ, ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥ- ΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ (euro/τμ ανωδομής) Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (τμ) ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (τμ) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro/μήνα) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro/τμ ανηγμένης επιφάνειας) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 2 ΕΠΙ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - 14ο χλμ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 820τμ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 600τμ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 220τμ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2.200τμ ΥΠΟΓΕΙΟ: 600τμ ΙΣΟΓΕΙΟ: 220τμ ,06 0% 0% -10% -10% -20% -20% 1.372,24 30% 411,67 3 ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 500τμ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ:500τμ ,00 10% 10% 10% -10% -20% -20% 1.839,97 20% 367,99 4 ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1.200τμ, ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ 800τμ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 400τμ, ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ: 800τμ ΠΑΤΑΡΙ:400τμ ,91 10% 10% 10% 0% -20% -20% 1.851,83 20% 370,37 6 ΕΠΙ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΥΨΟΣ ΦΑΓΕ ΓΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ τμ, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ: 2.000τμ ,00 0% 0% -10% 10% -20% -20% 950,40 30% 285,12 100% Επεξηγήσεις Πίνακα: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (euro/τμ): Τα άμεσα αξιοποιήσιμα συγκριτικά στοιχεία προκύπτουν από τους γενικούς πίνακες συγκριτικών στοιχείων. Βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αποτελούν το πλέον αξιοποιήσιμο δείγμα συγκρίσιμων στοιχείων προς το εκτιμώμενο ακίνητο. Κατά την σύγκριση έχουμε θεωρήσει αυξητικό συντελεστή (θετικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υπερτερεί και μειωτικό συντελεστή (αρνητικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υστερεί σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Δεν έχουμε θεωρήσει καμία μεταβολή (0%) όπου το εκτιμώμενο παρουσιάζει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τα συγκριτικά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες. Καθώς όλα τα συγκριτικά στοιχεία είναι ζητούμενες τιμές και όχι πραγματικές δικαιοπραξίες, θεωρούμε μειωτικό συντελεστή 20% στη στήλη ζητούμενης / πραγματικής τιμής κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης 1.435,15 REVON MV Σελ. 17 / 24

19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ & ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΑ (τμ) ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (τμ) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro/μήνα) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro/τμ ανηγμένης επιφάνειας) ΠΗΓΗ (04/2015) 1 2 ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - 14ο χλμ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 640τμ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 240τμ, ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ, Α ΟΡΟΦΟ 120τμ, Β ΟΡΟΦΟ 120τμ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 820τμ, ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 600τμ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 220τμ, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2.200τμ ΥΠΟΓΕΙΟ: 240τμ ΙΣΟΓΕΙΟ: 160τμ Α ΟΡΟΦΟΣ:120τμ Β ΟΡΟΦΟΣ:120τμ ΥΠΟΓΕΙΟ: 600τμ ΙΣΟΓΕΙΟ: 220τμ 280, , ,06 NOVA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μ ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 500τμ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ:500τμ ,00 ΜΕΣΙΤΙΚΟ UMBRELLA BROKERS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1.200τμ, ΜΕ ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟ 800τμ ΚΑΙ ΠΑΤΑΡΙ 400τμ, - ΚΑΤΑΛΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟ: 800τμ ΠΑΤΑΡΙ:400τμ ,91 ΜΕΣΙΤΙΚΟ DIMSTATE ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 327 τμ ΙΣΟΓΕΙΟ: 327τμ ,67 ΜΕΣΙΤΙΚΟ GOLDEN HOME ΕΠΙ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΥΨΟΣ ΦΑΓΕ ΓΩΝΕΙΑΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ τμ, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ: 2.000τμ ,00 NOVA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε. 7 ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 300τμ, ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΑΙΘΡΙΟ PARKING 200τμ ΙΣΟΓΕΙΟ: 300τμ ,33 NOVA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε. Μέσοι όροι : ,79 Μείωση 20% κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ ζητούμενη τιμής και πιθανής δικαιοπραξίας : 1.699,83 Η ανηγμένη επιφάνεια ισογείου προκύπτει με αναγωγή 20% για την επιφάνεια υπογείου βοηθητικού χώρου, και 30% για την επιφάνεια παταριού και ορόφου. Με χρώμα γκρι σημειώνονται οι επιλογές για περαιτέρω αξιολόγηση, μέσω του Πίνακα Αξιολόγησης Άμεσα Αξιοποιήσιμων Συγκριτικών Στοιχείων σε σχέση με το εκτιμώμενο. REVON MV Σελ. 18 / 24

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ Απρίλιος 2015 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ : A ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1.102,96τμ ΣΤΟ 12οχλμ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ Σ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟ (ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΤΗ ). ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΗΛΙΚΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟ- ΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΒΑΡΥ- ΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ (euro/τμ) A/A ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΚΙΑ ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τμ) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (euro/τμ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 3 ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.254τμ, 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΑΣΑΝΣΕΡ, PARKING ,39-10% -15% -5% -10% 0% 0,0% -20% -20% 734,40 20% 146,88 4 ΜΠΟΦΙΛΙΑ ΕΠΙ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 680τμ, ΜΕ 1 WC, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, PARKING 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ,65 0% -5% -5% 0% -5% 3,0% -20% 40% 1.599,96 30% 479,99 5 ΜΠΟΦΙΛΙΑ ΕΞΟΔΟΣ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ 280τμ, 3ου ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕ 1 WC, ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, PARKING ,14-5% -15% 5% 0% -15% -1,5% -20% 40% 1.277,79 30% 383,34 11 ΠΛΗΣΙΟΝ Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ 830τμ, 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ PARKING, ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,82 10% 5% 5% 5% -5% 0,0% -20% -20% 932,79 20% 186,56 100% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (euro/τμ) 1.196,76 Επεξηγήσεις Πίνακα: Τα άμεσα αξιοποιήσιμα συγκριτικά στοιχεία προκύπτουν από τον γενικό πίνακα συγκριτικών στοιχείων. Βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους αποτελούν το πλέον αξιοποιήσιμο δείγμα συγκρίσιμων στοιχείων προς το εκτιμώμενο ακίνητο. Κατά την σύγκριση έχουμε θεωρήσει αυξητικό συντελεστή (θετικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υπερτερεί και μειωτικό συντελεστή (αρνητικό πρόσημο) για τις περιπτώσεις όπου το εκτιμώμενο ακίνητο υστερεί σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία, στις αντίστοιχες κατηγορίες. Δεν έχουμε θεωρήσει καμία μεταβολή (0%) όπου το εκτιμώμενο παρουσιάζει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τα συγκριτικά στοιχεία στις αντίστοιχες κατηγορίες. Καθώς όλα τα συγκριτικά στοιχεία είναι ζητούμενες τιμές και όχι πραγματικές δικαιοπραξίες, θεωρούμε μειωτικό συντελεστή 20% στη στήλη ζητούμενης / πραγματικής τιμής κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης. REVON MV Σελ. 19 / 24

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc East London University Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη Αττική, 11145

Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη Αττική, 11145 Αδραμυττίου 45, Αττική, 11145 Αγοραία Αξία Πώλησης 196,000 Εύρος εκτιμώμενης αξίας από 176,000 έως 215,000 Μέθοδος Εκτίμησης: Ο υπολογισμός της εμπορικής αξίας του ακινήτου έχει γίνει με τη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ OIKOΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΟΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών συμφερόντων Π.ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ξεκίνησε το 1975 με αιχμή τον κατασκευαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης

Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Παράρτημα: Βάσεις Εκτίμησης Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης Η ΝΑΙ Hellas/AVENT AE για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. REV Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. Μ.Π.Ε. Υπ. Οικονομικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators).

Επιτρέπεται η χρήση απλών αριθμομηχανών (calculators). Expert Valuer Real Estate Property Sample Paper [Part B oly] Αυτό το έγγραφο πρέπει να επιστραφεί με την εργασία του υποψηφίου, διαφορετικά η εγγραφή του θα ακυρωθεί και δε θα εκδοθεί αποτέλεσμα. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός

στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός Ο Πολύπλευρος ρόλος του Εκτιμητή Μηχανικού στο Real Estate των Τραπεζών Παναγιώτης Γαλογάβρος Πολιτικός Μηχανικός ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Το σύνολο των ακινήτων που απαρτίζουν τα χαρτοφυλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά

Συγκριτική μέθοδος. 5.1. Γενικά 5 Συγκριτική μέθοδος 5.1. Γενικά Η συγκριτική μέθοδος εκτίμησης ακινήτων είναι η πιο βασική μέθοδος εκτίμησης της αξίας των ακινήτων. Θεωρείται η μητέρα όλων των μεθόδων εκτίμησης και συνηθίζεται να εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του

1. σαν σύνολο πωλήσεων ΣΠ εννοούμε τα συνολικά έσοδα από την διάθεση πώληση του ακινήτου μετά την ανάπτυξη - αξιοποίησή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Υπολειμματική Μέθοδος ή μέθοδος αντιπαροχής (Residual Method) Α. ΓΕΝΙΚΑ Η υπολειμματική μέθοδος είναι μία από τις βασικές μεθόδους εκτίμησης των παγίων και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το πρόβλημα του σεισμού στην Ελλάδα ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΠΑΡΝΗΘΑ 09-09-1999 ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V12 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: PEF-000123 Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κον Πουλημένο Παναγιώτη Αν. Τσόχα 18-20 Αθήνα, 11521 10 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΓΜ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ

Έκδοση ΓΜ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ Έκδοση ΓΜ.V8 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝTΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΩΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Κ.Ν 2190/1920 ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ============== ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ

(cost approach) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοτεχνία επεξεργασίας κρεάτων επί αγροτεµαχίου επιφανείας 11.662,37 µ2 (Η εκτίµηση αναφέρεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ. Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. Η Μέθοδος αυτή βασίζεται στην Αρχή ότι η αξία αποκτάται από το Μικτό Κόστος Αντικατάστασης, το οποίο αποσβένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ Παρουσίαση καταστηµάτων Περιγραφή κτιρίου Φωτογραφικό υλικό ΘΕΜΕΛΙΑ ΧΟΥΒΑΡ ΑΣ Α.Τ.Ε. Οδός Πεντέλης 110 Μαρούσι, 151 26

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ /82/Γ0013/ (ΦΕΚ 549/Β') και ορίζουμε τα ακόλουθα:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την απόφασή μας αριθ /82/Γ0013/ (ΦΕΚ 549/Β') και ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1238/25.9.1995 Τ ροποποίηση απόφασης αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549 Β) Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995 Αριθ.Πρωτ.:1108281/382/Γ0013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION

PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION PRESENTATION BY: DIMITRIS BINIARIS PRESIDENT / GREEK REAL ESTATE AGENT S FEDERATION BOARD MEMBER / ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN MANAGING DIRECTOR / BINSWANGER BINIARIS Η ΧΡΥΣΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ( 1997 ) ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική ΙΙ Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Πόλεων. Ύδρευση - Αποχέτευση, Όμβρια, Φυσικό Αέριο

Ιωάννης Τριπιδάκης. Οικοδομική ΙΙ Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Κτιρίων και Πόλεων. Ύδρευση - Αποχέτευση, Όμβρια, Φυσικό Αέριο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας IV : Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής Ιωάννης Τριπιδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ Οικοδομική ΙΙ Δίκτυα και Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΑ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΑ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΟΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 1 Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) Σεμινάριο 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 18 χρόνια εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 15 Χρόνια Εφαρμογής 12 Χρόνια Εφαρμογής 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΚ 1955 ΓΟΚ 1973 ΓΟΚ 1985 Τροποποίηση ΓΟΚ 1985 (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

majestic insight in living

majestic insight in living Ψυχικό Πρεσβεία ή Ιδιωτική Κατοικία ή Συγκρότημα Κατοικιών (Υπό κατασκευή) Κτίσμα 1800 μ2 σε οικόπεδο 1300μ2 Μοναδική θέση στην καλύτερη περιοχή του Ψυχικού Κορυφαία Αρχιτεκτονική Σχεδίαση από τον Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

μονοκατοικία Αγιος Στέφανος

μονοκατοικία Αγιος Στέφανος www.urbanexperts.gr id:1121290 μονοκατοικία Αγιος Στέφανος Άγιος Στέφανος Αθήνα- Βόρεια Προάστια 240000 Περιγραφή Τοποθεσία : Ελλάδα Αττική Βόρεια προάστια Άγιος Στέφανος Αττικής Λόφος Νυφών Οδός: Μουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 1. Όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της λειτουργίας του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος της Εταιρείας μας δεν μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ( 1 / 4 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (Κεφ. 96) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ: Η αίτηση αφορά: ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αιτήσεως Είδος αίτησης: Νέα οικοδομή Προσθήκη Άλλη

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΒΑΜ.V13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έκδοση ΒΑΜ.V13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Έκδοση ΒΑΜ.V13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για ενδιαφέρουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ 1 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΔΣ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Πολεοδομική μελέτη περιοχής Bοσπόρου Γνωμοδότηση ΣΧΟΠ (πράξη 222 /συνεδρία 19 η / 01. 06. 99) Α. Ο Δήμος προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα των αντικρουόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. ΓΟΥΝΑΡΗ 5 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ 22-24, Πειραιάς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. ΓΟΥΝΑΡΗ 5 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ 22-24, Πειραιάς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 5 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ 22-24, Πειραιάς Όψη από οδό Γούναρη Όψη από οδό Αριστείδου ΓΟΥΝΑΡΗ 5 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ 22-24, Πειραιάς ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κτίριο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα