ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ : ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Ελλάδας ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ο 6 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Παρατηρητήριο Ποιότητας και Επιχειρηµατική Αριστεία» ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΑΣΕΩΝ» Οκτώβριος Απρίλιος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Σ Π) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ CAF ΥΠΕΣ Α» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2000» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22001:2000» «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ)» ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Σελίδα 2 από 65

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ASQ Σελίδα 3 από 65

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός µελέτης Σκοπός της µελέτης, είναι να προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων της Π Ε, όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη µελέτη του έργου σχετικά µε την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και βάση αυτών των αναγκών να σχεδιαστούν προτεινόµενα εκπαιδευτικά περιγράµµατα. Η µελέτη χωρίζεται σε δυο παραδοτέα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.4. Στο παρόν έντυπο συµπεριλαµβάνονται και τα δυο παραδοτέα δεδοµένου ότι αποτελούν µια ενιαία µελέτη για την «παροχή υποστηρικτικών ενεργειών για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των άλλων φάσεων του έργου». Τα συµπεράσµατα της µελέτης θα αξιοποιηθούν µελλοντικά προκειµένου να υποβληθούν τεκµηριωµένες προτάσεις προς ένταξη στο ΚΠΣ ώστε να χρηµατοδοτηθούν και να υλοποιηθούν προγράµµατα κατάρτισης µέσω του ΠΕΠ υτ. Ελλάδας ή άλλα οριζόντια επιχειρησιακά προγράµµατα. Επίσης, µέσω έρευνας σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα προτείνονται δράσεις κατάρτισης προς τις επιχειρήσεις της Π Ε προκειµένου να ενισχύσουν το επίπεδο διαχείρισης της Ποιότητας Αριστείας. Αναµένεται ότι τα οφέλη είναι πολλαπλασιαστικά τόσο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας όπου θα έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα κατάρτισης τους σε ειδικά και πρακτικά θέµατα, όσο και για την πολιτεία δεδοµένου ότι τα προτεινόµενα προγράµµατα προκύπτουν µε γνώµονα τις υπάρχουσες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί ή δηµιουργούνται από νέες εφαρµογές. Τέλος, σηµειώνεται ότι τα Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α Έντυπο για ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραµµάτων Παράρτηµα Β - Βιβλιογραφία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της µελέτης (τελικού παραδοτέου έργου). 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραµµάτων που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην πρώτη φάση του στόχου 1 του έργου. Για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών περιγραµµάτων χρησιµοποιήθηκε υλικό προγραµµάτων του ΕΚΕΠΙΣ που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Επίσης παράλληλες Σελίδα 4 από 65

5 ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη βαροµέτρων και εφαρµογών ποιότητας θα τροφοδοτήσουν την µελέτη αυτή. 1.3 Παρουσίαση κεφαλαίων µελέτης Το κεφάλαιο 1 έχει αναλυθεί στο πρώτο παραδοτέο αυτής της µελέτης και αφορά την εισαγωγή της µελέτης, τον σκοπό, την µεθοδολογία υλοποίησης και τα περιεχόµενα. Το κεφάλαιο 2 έχει αναλυθεί στο πρώτο παραδοτέο αυτής της µελέτης και αφορά την παρουσίαση των εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά µε τους στόχους του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας» της Π Ε µε άξονα το πρώτο παραδοτέο του έργου «αποτύπωση επιπέδου ποιότητας της Π Ε». Το κεφάλαιο 3 έχει αναλυθεί στο πρώτο παραδοτέο αυτής της µελέτης και αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραµµάτων για γενική κατάρτιση ευαισθητοποίηση στελεχών της Π Ε σε υπάρχοντα και νέα εργαλεία επιχειρηµατικής αρίστευσης. Το κεφάλαιο 4 αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραµµάτων για εξειδικευµένη κατάρτιση στελεχών της Π Ε σε εργαλεία επιχειρηµατικής αρίστευσης. Το κεφάλαιο 5 ανακεφαλαιώνει στοιχεία της µελέτης και προτείνει περαιτέρω ενέργειες χρηµατοδότησης των προγραµµάτων κατάρτισης. 1.4 Περιορισµοί µελέτης Η µελέτη χωρίζεται, σύµφωνα µε το αρχικό πλάνο ενεργειών, σε δυο παραδοτέα. Το πρώτο παραδοτέο αυτής της µελέτης εστιάζει στα κεφάλαια 1, 2 και 3 δεδοµένου ότι άλλες παράλληλες ενέργειες θα τροφοδοτήσουν την εξειδικευµένη κατάρτιση ενώ θα διερευνηθεί και η δυνατότητα χρηµατοδότησης των προγραµµάτων µέσω του ΠΕΠ υτ. Ελλάδας ή άλλων οριζοντίων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Το δεύτερο παραδοτέο αναλύει τα κεφάλαια 4, 5 για εξειδικευµένες ενέργειες και υποβολή προτάσεων. Σελίδα 5 από 65

6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Το κεφάλαιο 2 αφορά την παρουσίαση των εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά µε τους στόχους του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας» της Π Ε µε άξονα το πρώτο παραδοτέο του έργου «αποτύπωση επιπέδου ποιότητας» της Π Ε και άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Σύµφωνα µε το ΣΕΒ (2005), η αρνητική πορεία απώλειας θέσεων της Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη των δεικτών ανταγωνιστικότητας και ειδικά του δείκτη ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη, χρειάζονται συντονισµένες προσπάθειες οι οποίες µπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικούς άξονες: - Μακροικονοµικό περιβάλλον, - Επιχειρηµατικό περιβάλλον, - Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης Σύµφωνα µε την έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του ΣΕΒ για το 2005, η Ελλάδα καταλαµβάνει την 7η θέση µεταξύ 117 χωρών µε κριτήριο τη συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, διαπιστώνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν συµβαδίζει µε τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. Εποµένως είναι αναγκαία η αναθεώρηση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η επένδυση σε ένα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό µε άριστη επιστηµονική βάση ώστε να µπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις της γνώσης και της αγοράς εργασίας. 2.1 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε την οργάνωση των επιχειρήσεων σε σχέση µε την Ποιότητα Σύµφωνα µε την πρώτη µελέτη του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας», φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (συντοµ. Π Ε) κατανοούν την έννοια της «ποιότητας» και µάλιστα οι περισσότερες επιχειρήσεις την συνδέουν µε την σύγχρονη αντίληψη για την ποιότητα που είναι όχι µόνο συµµόρφωση των προϊόντων ή υπηρεσιών µε τις προδιαγραφές αλλά και υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η τυχόν κακή ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν είναι δυνατόν να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο κέρδος και στη φήµη της επιχείρησης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δεν ακολουθούν ένα τεκµηριωµένο σύστηµα µέτρησης της κακής ποιότητας, µε αποτέλεσµα να µην έχουν σαφή γνώση της επίδρασης της κακής ποιότητας στο ύψος των πωλήσεων, ούτε δυνατότητες αποφυγής αυτής. Αρκετές επιχειρήσεις της Π Ε κατέχουν πιστοποιητικό ISO 9001 ή βρίσκονται στην διαδικασία προς αυτό. Ωστόσο και στις υπόλοιπες Σελίδα 6 από 65

7 περιπτώσεις που δεν υπάρχει πιστοποιητικό, οι επιχειρήσεις έχουν κάποιους γραπτούς ή προφορικούς κανόνες ελέγχου της ποιότητας τους οποίους και ακολουθούν. Η ιοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν απασχολεί ή δεν βρίσκεται στα άµεσα σχέδια της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων του δείγµατος. Είναι φανερό ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατος αναγκάζονται να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς στο θέµα της Ποιότητας ενώ δεν γνωρίζουν ότι νέες τεχνικές διοίκησης, όπως αυτές της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, θα µπορέσουν να τους δώσουν ακόµα µεγαλύτερο πλεονέκτηµα, όχι µόνο λόγω µιας βεβαίωσης ή πιστοποιητικού αλλά λόγω συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στο σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης, µε την θέσπιση µετρήσιµων στόχων και αποτελεσµάτων. Επίσης, οι επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών δεν έχουν προχωρήσει όλες στην ανάπτυξη ενός συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP). To συµπέρασµα αυτό δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις τροφίµων δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, ενώ ο ελεγκτικός µηχανισµός στην χώρα µας υστερεί στον τοµέα αυτόν. Ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί για την τήρηση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Είναι φανερό ότι πως οι επιχειρήσεις πρέπει να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον δεν είναι σαφές ότι συστήµατα διαχείρισης όπως ποιότητας, περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας µπορούν να συνδυαστούν υπό ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και λειτουργίας της επιχείρησης. Όλες οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι τα προϊόντα τους ακολουθούν συγκεκριµένες προδιαγραφές. Παρόλα αυτά είναι σηµαντικός ο αριθµός των επιχειρήσεων που δεν έχουν σαφή εικόνα των διεθνών ή κλαδικών προδιαγραφών που τους αφορούν, καθώς και την ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που τους αφορά σε θέµατα προδιαγραφών προϊόντων. Η προσοχή είναι στραµµένη στην Ελληνική νοµοθεσία. Είναι φανερή η αναγκαιότητα συγκέντρωσης, πιθανής αναθεώρησης ή ακόµα και θέσπισης συγκεκριµένων προδιαγραφών για τους σηµαντικότερους κλάδους των επιχειρήσεων, µε την συνεργασία επιχειρήσεων και των φορέων που τους αντιπροσωπεύουν. Τέλος, µισές από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα µελέτη, γνωρίζουν την ύπαρξη υποδοµών Ποιότητας στην χώρας µας που ασχολούνται συστηµατικά µε θέµατα διαπίστευσης, πιστοποίησης, τυποποίησης, µετρολογίας, επιχειρηµατικής αρίστευσης, καινοτοµίας, κλπ. Είναι φανερό ότι χρειάζεται ευρεία διάχυση και προβολή της Ποιότητας στην Π Ε ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των επιχειρήσεων στους θεσµούς και στα εργαλεία που παρέχονται µέσω των επιχειρησιακών προγραµµάτων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Σελίδα 7 από 65

8 2.2 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε πιστοποίηση µε Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) Σύµφωνα µε την πρώτη µελέτη του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας», φαίνεται η αναγκαιότητα βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και η σύνδεση της µε την εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης της Ποιότητας (Σ Π). Η αναγνώριση των Σ Π από τις επιχειρήσεις για το σκοπό της βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων ή υπηρεσιών είναι πολύ θετικό στοιχείο. Οι απαιτήσεις των πελατών εξωτερικού και η χρήση του πιστοποιητικού ως εργαλείου µάρκετινγκ είναι επίσης σηµαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη των Σ Π. Η αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών µε την εφαρµογή Σ Π αποτελεί µειονέκτηµα για τις επιχειρήσεις λόγω της πιθανής κακής και διαστρεβλωµένης ερµηνείας των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς ISO 9000 τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους εµπλεκόµενους φορείς (συµβούλους, φορείς πιστοποίησης). Η χρήση σύγχρονων ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης έχει την δυνατότητα να ενσωµατώσει τις απαιτήσεις των Σ Π όσον αφορά καταγραφή και µεταφορά δεδοµένων και τήρηση αρχείων, µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στο ελάχιστο. Η εξεύρεση εξειδικευµένου προσωπικού και η εκπαίδευση υπαρχόντων στελεχών στις σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και απαιτήσεις των Σ Π αποτελεί το πρώτο βήµα για την γενικότερη αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας και τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων ώστε να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις των Σ Π, του ανταγωνισµού και εκσυγχρονισµού. Η επένδυση στην εκπαίδευση τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι αναγκαία. Τα οφέλη των επιχειρήσεων από την εφαρµογή των Σ Π είναι τόσο εσωτερικά για το σύνολο των εργαζοµένων της όσο και εξωτερικά για την φήµη της, τους εξωτερικούς συνεργάτες της και την αξιοπιστία της. Οι επιχειρήσεις του δείγµατος αξιολόγησαν ως οφέλη την βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, επικοινωνίας, βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών / προϊόντων, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και βελτίωση των σχέσεων µε πελάτες και εξωτερικούς συνεργάτες. Η αναγνώριση από τις επιχειρήσεις των Σ Π αποτελεί θετικό βήµα για την περαιτέρω εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Επίσης είναι σηµαντικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνδέουν την «ποιότητα» µε τα «αποτελέσµατα» (βελτίωση ανταγωνιστικότητας) που αποτελεί τον πρόδροµο για την επιτυχή εφαρµογή µοντέλων ολικής ποιότητας ή επιχειρηµατικής αριστείας. Σελίδα 8 από 65

9 2.3 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε πιστοποίηση µε εξειδικευµένα συστήµατα διαχείρισης Σύµφωνα µε την πρώτη µελέτη του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας», φαίνεται ότι ένα µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων της Π Ε αναγνωρίζει την σηµασία των εξειδικευµένων συστηµάτων διαχείρισης στην παραγωγική της αλυσίδα. Από την έρευνα προκύπτει πως οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου τροφίµων ποτών έχουν πιστοποιηθεί µε το HACCP / ISO 22001, ενώ ακολουθούν επιχειρήσεις που εφαρµόζουν και άλλα συµπληρωµατικά πρότυπα περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας. Τα εξειδικευµένα συστήµατα διαχείρισης αποσκοπούν στην περαιτέρω σηµασία που δίνει επιχείρηση είτε σε οριζόντιους τοµείς (πχ. περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια, κλπ.) είτε σε κάθετους τοµείς που αφορούν προδιαγραφές της κατηγορίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους (πχ. για τον κλάδο τροφίµων, για τον κλάδο της εκπαίδευσης, για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, κλπ.). Οι κυριότερες δυσκολίες στην εφαρµογή εξειδικευµένων συστηµάτων από τις επιχειρήσεις είναι η προσαρµογή των εργαζοµένων στις προδιαγραφές των συστηµάτων και η προσαρµογή των εξωτερικών συνεργατών. Η προσαρµογή εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών οφείλεται στο κενό εκπαίδευσης και εξειδικευµένου προσωπικού. Η επένδυση στην εκπαίδευση τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι αναγκαία. Η αναγνώριση από τις επιχειρήσεις των εξειδικευµένων συστηµάτων αποτελεί θετικό βήµα για την περαιτέρω εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Επίσης είναι σηµαντικό το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συνδέουν την «ποιότητα» µε τα «αποτελέσµατα» (βελτίωση ανταγωνιστικότητας) που αποτελεί τον πρόδροµο για την επιτυχή εφαρµογή µοντέλων ολικής ποιότητας ή επιχειρηµατικής αριστείας. Οι επιχειρήσεις δίνουν βαρύτητα και στα ευρύτερα οφέλη της Π Ε από την εφαρµογή των Σ Π όσο αφορά την φήµη και εµπιστοσύνη στα ελληνικά προϊόντα κυρίως της Περιφέρειας υτ. Ελλάδας. 2.4 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε συστήµατα δικτυώσεων και συµπράξεων Ένα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων της Π Ε αναγνωρίζει την σηµασία των συστηµάτων δικτυώσεων και συµπράξεων (networks, clusters) µε σκοπό την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά και Σελίδα 9 από 65

10 ανταγωνιστικότητά τους. Οι συµπράξεις / δικτυώσεις αποτελούν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πρωτοβουλία στην Ε.Ε. (Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, κλπ.) και ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί οδηγοί καλής εφαρµογής µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη διεθνών προδιαγραφών για συστήµατα δικτυώσεων και συµπράξεων. Λίγες επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα Συστήµατα ιαχείρισης ικτυώσεων και Συµπράξεων αποτελούν το δεύτερο επίπεδο ή πεδίο αρίστευσης του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης (που έχει θεσµοθετηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης), πράγµα που ενθαρρύνει την µελλοντική εφαρµογή τους. Οι απαιτήσεις των πελατών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα των µικρών επιχειρήσεων, είναι τα βασικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων. Σε µικρότερο βαθµό αξιολογείται η αναγκαιότητα βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και η σύνδεση της µε την εφαρµογή άλλων συστηµάτων διαχείρισης. Οι κυριότερες δυσκολίες στην εφαρµογή αυτών των συστηµάτων από τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη υποδοµών στην χώρα µας που να υποστηρίζουν, προωθούν οργανωµένα και συστηµατικά αυτές τις συµπράξεις, καθώς και η έλλειψη οδηγών ή προδιαγραφών ανάπτυξης των συµπράξεων, δικτυώσεων. Η επένδυση στην εκπαίδευση τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι αναγκαία. Οι επιχειρήσεις δίνουν βαρύτητα και στα ευρύτερα οφέλη της Π Ε από την εφαρµογή των συστηµάτων των δικτυώσεων και συµπράξεων αφού ενισχύει τις συνεργασίες σε τοπικό επίπεδο και δηµιουργεί φήµη και εµπιστοσύνη στα ελληνικά προϊόντα κυρίως της Περιφέρειας υτ. Ελλάδας. 2.5 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε συστήµατα ανθρώπινου δυναµικού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Ένα ικανοποιητικό ποσοστό επιχειρήσεων της Π Ε αναγνωρίζει την σηµασία των συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Σ-ΕΚΕ) µε σκοπό την βελτίωση της θέσης τους στην αγορά και ανταγωνιστικότητά τους. Τα ανωτέρω συστήµατα αποτελούν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πρωτοβουλία στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί µηχανισµοί στήριξης αυτών καθώς και προδιαγραφές σε µορφή προτύπου (SA 8000). Λίγες, ωστόσο, επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι τα Σ-ΕΚΕ αποτελούν το τρίτο επίπεδο ή πεδίο αρίστευσης του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης (που έχει θεσµοθετηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης), πράγµα που ενθαρρύνει την µελλοντική εφαρµογή τους. Σελίδα 10 από 65

11 Οι απαιτήσεις των πελατών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων, είναι τα βασικότερα κίνητρα για την ανάπτυξη αυτών των συστηµάτων. Σε µικρότερο βαθµό αξιολογείται η αναγκαιότητα βελτίωσης της εσωτερικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και η σύνδεσή της µε την εφαρµογή άλλων συστηµάτων διαχείρισης. Οι κυριότερες δυσκολίες στην εφαρµογή αυτών των συστηµάτων από τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη υποδοµών στην χώρα µας που να υποστηρίζουν, προωθούν οργανωµένα και συστηµατικά τα Σ- ΕΚΕ. Τέλος συγκαταλέγεται και η έλλειψη χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που να ενισχύουν αυτή την πρωτοβουλία. Η επένδυση στην εκπαίδευση τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, είναι σηµαντική. 2.6 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε εφαρµογές Ολικής Ποιότητας και το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αρίστευσης Ένα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων της Π Ε εφαρµόζει ή είναι στην διαδικασία εφαρµογής ενός ή περισσοτέρων µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας καθώς και κατά περίπτωση εξειδικευµένων εργαλείων ποιότητας, πράγµα µη ενθαρρυντικό για ανταγωνιστικότητα της περιοχής, σε σχέση µε την πολυπλοκότητα και διάχυση της εφαρµογής. Οι σηµαντικότεροι λόγοι εφαρµογής των µοντέλων επιχειρηµατικής αρίστευσης είναι κατά σειρά σηµαντικότητας η βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζοµένων, πελατών και του κοινωνικού συνόλου. Στη συνέχεια, σηµαντικός λόγος είναι η εξισορρόπηση των ποιοτικών αποτελεσµάτων µε τα οικονοµικά ή επιχειρηµατικά αποτελέσµατα καθώς και λόγοι µάρκετινγκ, ενώ οι διεθνείς τάσεις ή άλλοι εξωτερικοί λόγοι δεν έχουν σηµασία. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά σειρά σηµαντικότητας είναι η έλλειψη αξιοπιστίας θεσµών στην Ελλάδα για ΕΑ&ΕΠ, υποδοµών (ορισµοί, κρατικές ενισχύσεις, κλπ), εργαλείων / µεθοδολογιών και εξειδικευµένου προσωπικού. Τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας αποτελούν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πρωτοβουλία στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί µελέτες περιπτώσεων, οδηγοί καλής εφαρµογής. Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί και φορείς που εµπλέκονται µε την επιχειρηµατική αριστεία ωστόσο η έρευνα έδειξε πως οι µηχανισµοί αυτοί δεν είναι αξιόπιστοι µε αποτέλεσµα την ελάχιστη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η επένδυση στην ευαισθητοποίηση όσο και εξειδικευµένη εκπαίδευση Αξιολογητών ή και στελεχών επιχειρηµατικής αρίστευσης τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς Σελίδα 11 από 65

12 πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, κρίνεται απολύτως αναγκαία. Να τονισθεί τέλος, πως το αντικείµενο της Επιχειρηµατικής Αρίστευσης αποτελεί στόχο δράση του «Παρατηρητηρίου Ποιότητας» του Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας της υτ. Ελλάδας. 2.7 Εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά µε πρωτοβουλίες καινοτοµίες Ένα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων (10%) της Π Ε εφαρµόζει ή είναι στην διαδικασία εφαρµογής µιας πρωτοβουλίας καινοτοµίας, πράγµα µη ενθαρρυντικό για την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, σε σχέση µε την πολυπλοκότητα και διάχυση της εφαρµογής. Οι επιχειρήσεις που απάντησαν αρνητικά δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πρωτοβουλίες καινοτοµίας ή δεν υπάρχουν υποδοµές στην Ελλάδα που να ενισχύουν αυτές τις υποδοµές σε αντίθεση µε χώρες του εξωτερικού. Ένα µικρό ποσοστό των επιχειρήσεων της Π Ε έχει προχωρήσει στην ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην οργάνωση της επιχείρησης. Ωστόσο, το 100% των επιχειρήσεων που έχουν εφαρµόσει πρωτοβουλίες καινοτοµίας ή έχουν επιβραβευτεί έχουν ενσωµατώσει στην οργάνωση τους αυτές τις διαφοροποιήσεις, πράγµα ενθαρρυντικό. Οι λόγοι µε σειρά σηµαντικότητας που οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν ή πρόκειται να εφαρµόσουν πρωτοβουλίες καινοτοµίας είναι η ανταπόκριση στις διεθνείς απαιτήσεις τάσεις, η βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζοµένων, πελατών και κοινωνικού συνόλου, η εξισορρόπηση επιχειρηµατικών αποτελεσµάτων και ποιοτικών αποτελεσµάτων και λόγοι µάρκετινγκ. Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά σειρά σηµαντικότητας είναι η έλλειψη αξιοπιστίας θεσµών στην Ελλάδα, υποδοµών (ορισµοί, κρατικές ενισχύσεις, κλπ), εργαλείων / µεθοδολογιών και εξειδικευµένου προσωπικού. Οι πρωτοβουλίες καινοτοµίας αποτελούν µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη πρωτοβουλία στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί µελέτες περιπτώσεων, οδηγοί καλής εφαρµογής, κλπ. Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί και φορείς που εµπλέκονται µε την καινοτοµία ωστόσο η έρευνα έδειξε πως οι µηχανισµοί αυτοί δεν είναι διαδεδοµένοι ιδιαίτερα µε αποτέλεσµα την ελάχιστη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η επένδυση στην εκπαίδευση στα συστήµατα καινοτοµίας τόσο από πλευράς επιχειρήσεων όσο και από πλευράς πολιτείας, µέσω χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, κρίνεται αναγκαία. Σελίδα 12 από 65

13 Συµπέρασµα: Είναι εµφανές πως η παραπάνω εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών διοίκησης προϋποθέτει αφενός την ευαισθητοποίηση των στελεχών σε αυτά τα θέµατα αλλά και την περαιτέρω εξειδικευµένη εκπαίδευση. Προτείνεται ο σχεδιασµός κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης, χρηµατοδοτούµενων από το ΠΕΠ υτ. Ελλάδας ή άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΚΠΣ, η άµεση παροχή εκπαίδευσης (πχ. εκπαίδευση Αξιολογητών για το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αρίστευσης, κλπ.) και τέλος η πιστοποίηση της κατάρτισης και δηµιουργία µητρώου εκπαιδευµένων και εξειδικευµένων στελεχών για τις επιχειρήσεις της Π Ε. Σελίδα 13 από 65

14 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Το κεφάλαιο 3 αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιγραµµάτων για γενική κατάρτιση ευαισθητοποίηση στελεχών της Π Ε σε υπάρχοντα και νέα εργαλεία επιχειρηµατικής αρίστευσης. Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες που περιγράφτηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο προκύπτουν τα ακόλουθα προγράµµατα κατάρτισης που έχουν γενικό ενδιαφέρον και στόχο την ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των στελεχών της Π Ε. Τα προγράµµατα αυτά συµπεριλαµβάνουν επιµέρους ενότητες ταξινοµώντας αυτές ανά γενικότερη κατηγορία και θα αναλυθούν στο κεφάλαιο αυτό και στο παράρτηµα Ι εκτενέστερα. 1. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001) & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ISO 22000, 14001, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΙΚΤΥΩΣΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ, κλπ) 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM & ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ΥΠΑΝ) 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ CAF MODEL - ΥΠΕΣ Α 3.1 «ιαχείριση Ποιότητας στις ΜΜΕ» Αντικείµενο και περιγραφή του προγράµµατος κατάρτισης Το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο " ιοίκηση Ποιότητας" απευθύνεται σε ΜΜΕ, ΠΜΕ µε σκοπό να ευαισθητοποιηθούν στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων διοίκησης επιχειρήσεων που θα τους υποστηρίξει στην : ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καλύτερη οργάνωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, ασφάλεια στους χώρους εργασίας, προσαρµογή των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων στις νέες ανάγκες αγοράς εργασίας, Σελίδα 14 από 65

15 Επιπλέον, το πρόγραµµα έχει ως σκοπό να επιµορφώσει τα στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρµογή συστηµάτων Ποιότητας, εργαλείων Ποιότητας και να συσχετίσει τις δυο βασικότερες παραµέτρους ανταγωνιστικότητας µιας µικρής επιχείρησης δηλαδή της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και του ΚΟΣΤΟΥΣ (βλ. ενότητα "Κόστος της Ποιότητας"). Ο όρος " ιοίκηση" της "Ποιότητας" αντικατοπτρίζεται στην επιστήµη της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων και αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρακτικών, συστηµάτων που έχουν ως σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού και την συνεχή ικανοποίηση του πελάτη του οργανισµού. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος θα χρησιµοποιούνται οι όροι " ιοίκηση Ποιότητας" και " ιαχείριση Ποιότητας" µε ίδια ακριβώς σηµασία. Η σηµασία της εφαρµογής της συστηµατικής ιαχείρισης Ποιότητας στις ΜΜΕ, ΠΜΕ είναι πλέον δεδοµένη αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι: Βελτιώνει την ικανοποίηση του "πελάτη", µέσω της εφαρµογής πρακτικών και συστηµάτων, Βελτιώνει την ικανοποίηση του εργαζοµένου, µέσω της συµµετοχής και ενθάρρυνσης του στην πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης, Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στο γενικότερο επιχειρηµατικό σύνολο αφού υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση µε άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, Αποφέρει οικονοµικά αποτελέσµατα Μέσα σε ένα πρόγραµµα των 120 ωρών συνολικά και µέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής κατάρτισης θα δοθούν τα εφόδια στους καταρτιζόµενους να αντιληφθούν την σηµασία της Ποιότητας ως µέσο για την ανταγωνιστικότητα τους στην ενοποιηµένη αγορά, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας µε την εφαρµογή πρακτικών / µεθοδολογιών ιαχείρισης Ποιότητας, αξιοποίησης του παραγωγικού συντελεστή "ανθρώπινη εργασία" µέσω συστηµάτων / διεθνών προτύπων, έµφασης στην αλυσίδα Ποιότητας. Σε σχέση µε τους στόχους του έργου αναµένεται το πρόγραµµα αυτό να ικανοποιήσει τις εκφρασµένες ανάγκες, και συγκεκριµένα: 1. Η αναβάθµιση του στελεχιακού και εργατικού δυναµικού των Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ & ΠΜΕ): Μέσω θεωρητικών ενοτήτων στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (ενότητες βάσης) Μέσω θεωρητικών ενοτήτων στη ιοίκηση Ποιότητας (ενότητες πυρήνα) Σελίδα 15 από 65

16 Μέσω πρακτικής άσκησης σε καταξιωµένες επιχειρήσεις της περιοχής του Ν. Αχαΐας µε διεθνή απήχηση και κύρος 2. Η βελτίωση της τεχνογνωσίας των εργαζοµένων και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας: Μέσω διάθεσης εξοπλισµού καθώς και πληροφοριακού υλικού ώστε αφενός να ενηµερωθούν οι καταρτιζόµενοι για τα αποτελέσµατα των µέχρι σήµερα υλοποιηθέντων προγραµµάτων αφετέρου στις δυνατότητες των βάσεων δεδοµένων του φορέα κατάρτισης καθώς και του Internet για την παρακολούθηση εξελίξεων της τεχνολογίας στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέσω της πρακτικής άσκησης σε µεγάλες καταξιωµένες επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας για την κατοχύρωση της ανταγωνιστικότητας τους. 3. Η αύξηση της ικανότητας προσαρµογής και των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζοµένων και ιδιαίτερα των νέων µε στόχο την ευελιξίας τους. Μέσω εξάσκησης και επιµόρφωσης για τις απαιτήσεις των συστηµάτων Ποιότητας, καθώς και προσαρµογή σε βελτιωµένους τρόπους εργασίας και αποτελεσµατικότητας (κατά τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 17799). 4. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο και αντικείµενο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες ως µέσο για την διεξαγωγή των ενοτήτων κατάρτισης και συνεπώς αναµένεται ότι και οι καταρτιζόµενοι θα ευαισθητοποιηθούν στη χρήση αυτών των µέσων. 5. Η ποιοτική αναβάθµιση και ο εµπλουτισµός των προγραµµάτων κατάρτισης µε τα δεδοµένα των σύγχρονων αναγκών στην οικονοµία και στην κοινωνία. Το ίδιο το περιεχόµενο κατάρτισης αποτελεί αντικείµενο για την ποιοτική αναβάθµιση για σύγχρονα δεδοµένα. Επιπλέον ενότητες σχετικές µε τη ιοίκηση Επιχειρήσεων και ιοίκησης Ολικής Ποιότητας φέρουν θέµατα σχετικά µε έµφαση στο αντίκτυπο των Σελίδα 16 από 65

17 "ποιοτικών" επιχειρήσεων στην αναβάθµιση της επιχειρηµατικότητας της περιοχής. 6. Η ανάπτυξη και η ένταξη των δεδοµένων της κοινωνίας της πληροφορίας τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη µεθοδολογία υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Αναµένεται ότι οι καταρτιζόµενοι θα ευαισθητοποιηθούν στα αποτελέσµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αρκετές ΜΜΕ έχουν µέχρι σήµερα εφαρµόσει. Η µεθοδολογία που θα επιλεγεί θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές εκπαίδευσης των ενηλίκων οι οποίες είναι οι εξής; Ο συνδυασµός της θεωρίας µε την πράξη Η σύνδεση του αντικειµένου µάθησης µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταρτιζοµένων Η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αµφίδροµες σχέσεις εκπαιδευτών-καταρτιζοµένων Οι εκπαιδευτικές τεχνικές θα αναπτύσσουν την ενεργή συµµετοχή των καταρτιζοµένων, όπως οι µελέτες περίπτωσης (case studies), µικρές πρακτικές εργασίες, ο διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήσεις, η συζήτηση καθώς και η συνεργασία σε µικρές οµάδες. Οι τεχνικές θα επιλέγονται ανάλογα µε το αντικείµενο και τους στόχους της διδακτικής ενότητας, το επίπεδο και το βαθµό συµµετοχής των καταρτιζοµένων. Γενικά θα ακολουθούνται, επιστηµονικά παραδεκτές τεχνικές µε έµφαση στην καινοτοµία. Περιεχόµενα Προγράµµατος κατάρτισης σε εκπαιδευτικές ενότητες Οι εκπαιδευτικές ενότητες αναλύονται σε 3 επίπεδα ή πλαίσια γνώσεων. Κάθε επίπεδο γνώσης συνοδεύεται και από ενδιάµεσο τεστ αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες συµπεριλαµβάνουν συνολικά: ΠΛΑΙΣΙΟ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ Βασικά Μαθήµατα (Μαθήµατα υγιεινής και ασφάλειας, Μαθήµατα για προστασία του περιβάλλοντος, Εργασιακές σχέσεις, Βασικές αρχές επιχειρήσεων). Στα τυπικά αυτά µαθήµατα βάσης θα δοθεί η ευκαιρία στους καταρτιζόµενους να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet µέσω των υποδοµών του Φορέα Κατάρτισης, να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων) ΠΛΑΙΣΙΟ 2: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΑ Σελίδα 17 από 65

18 Βασικές αρχές Ποιότητας. Πρόκειται να αναλυθεί η ιστορική αναδροµή και έννοιες Ποιοτικού Ελέγχου, επιθεώρησης, αρχών ποιότητας και γκουρού ποιότητας. Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας & Επιθεώρηση (Audit). Πρόκειται να αναλυθούν πρότυπα της σειράς ISO 9000 και η σχέση τους µε την παραγωγική διαδικασία. Αναφορά θα δοθεί στο πρότυπο ISO 9001:2000 αλλά και σε συµπληρωµατικά µε αυτό πρότυπα. Άλλα πρότυπα Ποιότητας. Αναφέρονται πρότυπα σχετικά µε τα τρόφιµα (HACCP), υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, περιβάλλον (ISO / EMAS) καθώς και η σχέση των προτύπων µε διαχειριστικά συστήµατα στην επιχείρηση. Ολική Ποιότητα. Αναφέρονται µοντέλα αυτο-αξιολόγησης ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ όπως αυτά αναλύονται στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας. ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού. Αναλύονται ενότητες σχετικές µε το χώρο αυτό, µέθοδοι αξιολόγησης νέου προσωπικού, σχέση µε τα συστήµατα Ποιότητας κλπ. Εργαλεία - Κόστος Ποιότητας. Αναλύονται έννοιες και µεθοδολογίες για την ανάπτυξη των εργαλείων (σε καθηµερινή βάση) που στοχεύουν πρακτικά στην βελτίωση της Ποιότητας. Αντίστοιχα για το Κόστος Ποιότητας. Υποδοµές Ποιότητας. Αναλύονται υπάρχουσες και νέες υποδοµές της Ποιότητας που έχουν αντίκτυπο στην καινοτοµία της Περιφέρειας Ε, όπως: - Τυποποίηση, - ιαπίστευση, - Οδηγίες Νέας Προσέγγισης Εποπτεία της Αγοράς, - Μετρολογία, - Επιχειρηµατική Αριστεία, - Ασφάλεια τροφίµων & ποτών, Σελίδα 18 από 65

19 - Ασφάλεια δικτύων επικοινωνίας Μελέτες περιπτώσεων. Αναλύονται ανά κατηγορία καταρτιζοµένων παραδείγµατα µε στοιχεία "ΚΑΝΕ" " ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ". ΠΛΑΙΣΙΟ 3: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Στο τελευταίο πλαίσιο γίνεται η πρακτική άσκηση σε πραγµατικό χώρο και συνθήκες εργασίας όπου αφενός γίνεται προσπάθεια µεταφοράς τεχνογνωσίας αφετέρου µέσω επιχειρείται διαδραστική συµβολή των γνώσεων που φέρουν οι καταρτιζόµενοι, ως αποτέλεσµα των πλαισίων γνώσεων 1,2, και της πρακτικής εµπειρίας που φέρουν οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Κατά αυτό το τρόπο αναµένεται ότι θα βοηθηθούν και οι ΜΜΕ, ΠΜΕ που συµµετέχουν αλλά και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις. 3.2 «Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 & Εξειδικευµένα Συστήµατα ιαχείρισης» Αντικείµενο και περιγραφή του προγράµµατος κατάρτισης Το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο " ιοίκηση Ποιότητας" απευθύνεται σε ΜΜΕ, ΠΜΕ µε σκοπό να ευαισθητοποιηθούν στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων διοίκησης επιχειρήσεων που θα τους υποστηρίξει στην : ανάπτυξη των δεξιοτήτων, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καλύτερη οργάνωση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηµατικού πνεύµατος, ασφάλεια στους χώρους εργασίας, προσαρµογή των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων στις νέες ανάγκες αγοράς εργασίας, Επιπλέον, το πρόγραµµα έχει ως σκοπό να επιµορφώσει τα στελέχη των επιχειρήσεων στην εφαρµογή συστηµάτων Ποιότητας, εργαλείων Ποιότητας και να συσχετίσει τις δυο βασικότερες παραµέτρους ανταγωνιστικότητας µιας µικρής επιχείρησης δηλαδή της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και του ΚΟΣΤΟΥΣ (βλ. ενότητα "Κόστος της Ποιότητας"). Ο όρος " ιοίκηση" της "Ποιότητας" αντικατοπτρίζεται στην επιστήµη της σύγχρονης διοίκησης επιχειρήσεων και αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρακτικών, συστηµάτων που έχουν Σελίδα 19 από 65

20 ως σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού και την συνεχή ικανοποίηση του πελάτη του οργανισµού. Στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος θα χρησιµοποιούνται οι όροι " ιοίκηση Ποιότητας" και " ιαχείριση Ποιότητας" µε ίδια ακριβώς σηµασία. Η σηµασία της εφαρµογής της συστηµατικής ιαχείρισης Ποιότητας στις ΜΜΕ, ΠΜΕ είναι πλέον δεδοµένη αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι: Βελτιώνει την ικανοποίηση του "πελάτη", µέσω της εφαρµογής πρακτικών και συστηµάτων, Βελτιώνει την ικανοποίηση του εργαζοµένου, µέσω της συµµετοχής και ενθάρρυνσης του στην πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης, Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης στο γενικότερο επιχειρηµατικό σύνολο αφού υπάρχει συγκριτική αξιολόγηση µε άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, Αποφέρει οικονοµικά αποτελέσµατα Μέσα σε ένα πρόγραµµα των 120 ωρών συνολικά και µέσω θεωρητικής αλλά και πρακτικής κατάρτισης θα δοθούν τα εφόδια στους καταρτιζόµενους να αντιληφθούν την σηµασία της Ποιότητας ως µέσο για την ανταγωνιστικότητα τους στην ενοποιηµένη αγορά, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας µε την εφαρµογή πρακτικών / µεθοδολογιών ιαχείρισης Ποιότητας, αξιοποίησης του παραγωγικού συντελεστή "ανθρώπινη εργασία" µέσω συστηµάτων / διεθνών προτύπων, έµφασης στην αλυσίδα Ποιότητας. Σε σχέση µε τους στόχους του έργου αναµένεται το πρόγραµµα αυτό να ικανοποιήσει τις εκφρασµένες ανάγκες, και συγκεκριµένα: 3. Η αναβάθµιση του στελεχιακού και εργατικού δυναµικού των Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ & ΠΜΕ): Μέσω θεωρητικών ενοτήτων στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (ενότητες βάσης) Μέσω θεωρητικών ενοτήτων στη ιοίκηση Ποιότητας (ενότητες πυρήνα) Μέσω πρακτικής άσκησης σε καταξιωµένες επιχειρήσεις της περιοχής του Ν. Αχαΐας µε διεθνή απήχηση και κύρος 4. Η βελτίωση της τεχνογνωσίας των εργαζοµένων και της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας: Σελίδα 20 από 65

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Έργο: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ.: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» ΔΡΑΣΕΙΣ 6, 7, 8, 9: Στέλιος

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 1 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... - 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 4 - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... - 5 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... - 6 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα