Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας"

Transcript

1 Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη από την επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2008) Η COTANCE και η ETUF:TCL, οι κοινωνικοί εταίροι της βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνήλθαν σε συνέλευση µε την επιτροπή τους κοινωνικού διαλόγου και επιβεβαιώνουν την ένθερµη υποστήριξή τους σε ότι αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα στο χώρο εργασίας και στην υπεύθυνη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων. Οι κοινωνικοί εταίροι της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας δερµάτων συµφωνούν να εργαστούν για τη δηµιουργία ενός τοµεά κατεργασίας δέρµατος που θα είναι παραγωγικός, ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο, αλλά που θα έχει ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το περιβάλλον. Είναι, συνεπώς, υπέρµαχοι του τίµιου και ανοιχτού διεθνούς εµπορίου, βάσει των συνθηκών ILO καθώς και των διεθνών αρχών σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως προωθήθηκαν από τη διακήρυξη της UNEP για τη καθαρότερη παραγωγή. Οι Ευρωπαίοι υπογράφοντες του ευρωπαϊκού κοινωνικού κώδικα διαχείρισης για τη βιοµηχανία δέρµατος (Ιούλιος 2000) υιοθετούν επί του παρόντος ένα Πρότυπο Κοινωνικής Αναφοράς το οποίο περιλαµβάνει και δείκτες περιβαλλοντολογικής απόδοσης. Μέσα στα πλαίσια του άρθρου 139 της Συνθήκης, αυτή η αυτόνοµη ευρωπαϊκή συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας δεσµεύει τα µέλη της COTANCE και της ETUF:TCL να την εφαρµόσουν σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές που αναφέρονται στην διαχείριση και την εργασία στα Κράτη Μέλη. Τα υπογράφοντα µέρη ενθαρρύνουν επίσης τις οργανώσεις µέλη τους σε υποψήφιες χώρες να εφαρµόσουν την συµφωνία αυτή. Η εφαρµογή της συµφωνίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε 3 χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Οι οργανώσεις µέλη θα παρουσιάσουν στην Επιτροπή Κοινωνικού ιαλόγου τα στοιχεία για την εφαρµογή της συµφωνίας αυτής. Κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων χρόνων από την ηµεροµηνία υπογραφής της συµφωνίας, η Επιτροπή Κοινωνικού ιαλόγου θα προετοιµάσει έναν ετήσιο πίνακα όπου θα συνοψίζεται η πορεία εφαρµογής της συµφωνίας. Η πλήρης έκθεση για τις δράσεις εφαρµογής της συµφωνίας που έγιναν θα προετοιµαστεί από την Επιτροπή Κοινωνικού ιαλόγου κατά τη διάρκεια του 3 ου χρόνου. 1

2 Το Πρότυπο αυτό Κοινωνικής Αναφοράς για τη βιοµηχανία κατεργασίας δερµάτων βασίζεται στη Τεχνική Προδιαγραφή της ICEC «ICEC_GL 702 Απαιτήσεις για βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις κοινωνικές εκθέσεις και περιβαλλοντολογικές διασαφήσεις στον τοµέα του δέρµατος». Περιεχόµενα Πρόλογος 1. Σκοπός και εφαρµογή 2. Πρότυπα αναφοράς 3. Όροι και προσδιορισµοί 4. Απαιτήσεις 4.1 γενικές αρχές 4.2 κοινωνικοί δείκτες 4.3 περιβαλλοντολογικοί δείκτες 5. Απαιτήσεις διαχείρισης Πρόλογος Οι κοινωνικές εκθέσεις και οι περιβαλλοντολογικές διασαφήσεις κατατάσσονται ανάµεσα στα πιο καινοτόµα εργαλεία που διατίθενται στις εταιρείες για τη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών π.χ. πελάτες, οργανισµούς, ανταγωνιστές, οικονοµική αγορά, σώµατα ελέγχου, προµηθευτές και προσωπικό σχετικά µε τη κοινωνική και περιβαλλοντολογική δέσµευσή τους. Για την εγγύηση της αποτελεσµατικής επικοινωνίας, τα περιεχόµενα των εγγράφων αυτών θα πρέπει να ικανοποιούν τα διεθνή πρότυπα καθώς και τα πρότυπα του τοµέα, προκειµένου να µπορούν να ερµηνευτούν και να συγκριθούν πιο εύκολα. 1. Σκοπός και εφαρµογή Το παρόν έγγραφο προσφέρει κάποιες χρήσιµες υποδείξεις στις εταιρείες που ανήκουν στον τοµέα του δέρµατος που θα τους βοηθήσουν στη σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων και περιβαλλοντολογικών διασαφήσεων που στοχεύουν στη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τη πολιτική της εταιρείας τους. Προς αυτόν το σκοπό παρέχεται µια λίστα βασικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών δεικτών. Επιπλέον, το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει κάποιες οδηγίες προς τα ανεξάρτητα σώµατα πιστοποίησης, για τον λογιστικό έλεγχο των εκθέσεων αυτών. Το πρότυπο αυτό έχει εφαρµογή σε κάθε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµοι συγκεκριµένοι κανονισµοί. 2. Πρότυπα αναφοράς - COTANCE-ETUF:TCL κοινωνικός κώδικας διαχείρισης του τοµέα δέρµατος - ΙSO 9000 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Θεµελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο - ISO 9001 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Απαιτήσεις - ISO 9004 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Οδηγίες για βελτίωση απόδοσης - ISO Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Απαιτήσεις και οδηγίες - SA 8000 Κοινωνική Ευθύνη Όροι και προσδιορισµοί Οι παρακάτω προσδιορισµοί έχουν εφαρµογή σε αυτό το πρότυπο: 2

3 3.1 Κοινωνική και περιβαλλοντολογική πολιτική: οι στόχοι και οι γενικές οδηγίες ενός οργανισµού σχετικά µε την κοινωνική δέσµευση και τα περιβαλλοντολογικά θέµατα, όπως εκφράστηκαν επίσηµα από το ανώτατο διοικητικό προσωπικό. 3.2 ιαδικασία: ένας καλά προσδιορισµένος τρόπος για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας ή διαδικασίας. 3.3 είκτης: ένας δείκτης ποιότητας ή ποσότητας που παρουσιάζει το επίπεδο ενός δεδοµένου χαρακτηριστικού. 3.4 Έκθεση: ένα έγγραφο σκοπός του οποίου είναι να κοινοποιήσει πληροφορίες έξω από την εταιρεία. 3.5 Αποτίµηση: ένα έγγραφο που προορίζεται για εσωτερική αναφορά. Βασικά αποτελεί µια ποσοτική ανάλυση. 4.1 Γενικές αρχές 4. Απαιτήσεις Η έκθεση είναι της Εταιρείας. Όλες οι πληροφορίες που θα περιλαµβάνονται σε µια κοινωνική έκθεση και περιβαλλοντολογική διασάφηση θα είναι ακριβείς, εξακριβώσιµες και εκφρασµένες µε ξεκάθαρο τρόπο. Θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην έκθεση ξεκάθαρες ενδείξεις για την εταιρεία, για τις δραστηριότητές της και τις µονάδες που περιλαµβάνει. Για την έκθεση θα συζητήσουν εκπρόσωποι της εταιρείας και των εργαζοµένων, όπου υπάρχει τέτοια οργάνωση. Η έκθεση θα αναγνωρίζεται οµόφωνα και θα προσφέρει τη δυνατότητα για αποστολή σχολίων ή για ζήτηση περαιτέρω πληροφοριών. 4.2 Κοινωνικοί δείκτες Το ελάχιστο των πληροφοριών που θα συµπεριλαµβάνονται σε µια κοινωνική έκθεση θα βασίζεται στους ακόλουθους δείκτες (Π = αναφερόµενοι στην ποιότητα, Πο = αναφερόµενοι στην ποσότητα, Ο = οικονοµικοί/χρηµατοοικονοµικοί δείκτες) είκτες για τους ανθρώπινους πόρους Π Πο Ο Συνολικό εργατικό δυναµικό Κατηγορίες συµβάσεων (αορίστου χρόνου, ορισµένου, προσωρινές, ) Παρουσία εµπορικής ένωσης α) ηλικία β) πρεσβεία ηλικίας γ) µισθός δ) εθνικότητα/τόπος προέλευσης ε) έναρξη/τερµατισµός εργασίας στ) % ανδρών/γυναικών εργαζοµένων ζ) εκπαιδευτικά προγράµµατα (ολοκληρωµένα και σχεδιασµένα) η) άδεια ασθενείας/ατυχήµατος θ) ικανοποίηση προσωπικού σχετικά µε: υπηρεσίες εταιρείας, ευκρίνεια στόχων, κίνητρα ι) εργατικές συγκρούσεις (απεργίες, κ.λ.π.) Κοινωνικοί δείκτες Π Πο Ο α) υποστήριξη του κώδικα διεξαγωγής β) κοινωνική πιστοποίηση γ) συνεργασία ως µέλος µε βιοµηχανικούς συνδέσµους, σώµατα δηµιουργίας προτύπων και παρόµοιες οργανώσεις 3

4 4.3 Περιβαλλοντολογικοί δείκτες Η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες: 1. Περιγραφή του διαδικαστικού κύκλου και των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ανάλογα µε το πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας. 2. Υπόδειξη όλων των στοιχείων κόστους που έχουν σηµαντική περιβαλλοντική σχέση, π.χ.: - νερό - αέρας - απόβλητα - ενέργεια - άλλα σηµαντικά στοιχεία (ως % του κύκλου εργασιών ή του µικτού λειτουργικού κέρδους) 3. Λεπτοµέρειες περιβαλλοντολογικών έργων που έγιναν µέσα στα τελευταία τρία χρόνια, πληροφορίες για το κόστος που προέκυψε και πιθανές περιβαλλοντολογικές επενδύσεις που προγραµµατίζονται για τα επόµενα τρία χρόνια. 4. Πληροφορίες σχετικά µε πιθανές χορηγίες για έργα περιβαλλοντολογικής έρευνας. 5. Οποιεσδήποτε ανεξάρτητες πιστοποιήσεις ή λογιστικοί έλεγχοι. 6. Οποιαδήποτε προγράµµατα για την εκπαίδευση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού για περιβαλλοντολογικά θέµατα. 5. Απαιτήσεις διαχείρισης Με σκοπό να δοθούν επαρκείς βεβαιώσεις ότι τα περιεχόµενα µιας έκθεσης είναι αξιόπιστα, η εταιρεία θα πρέπει να ελέγξει τις ακόλουθες δραστηριότητες, χρησιµοποιώντας τεκµηριωµένες µεθόδους: α) Συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση δεδοµένων της εταιρείας β) Απάντηση σε ερωτήµατα των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τα περιεχόµενα της έκθεσης. γ) Προετοιµασία εγγράφων και αποθήκευση των αρχείων που αφορούν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στα α) και β) δ) Αποτροπή και διόρθωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στα α) και β) ε) Εκτέλεση εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω διαδικασιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΟ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΥΠΟΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΚΘΕΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Άρθρο 1 Προώθηση του Προτύπου Κοινωνικής Έκθεσης της COTANCE-ETUF:TCL Η COTANCE και η ETUF:TCL προσκαλούν τα µέλη τους να ενθαρρύνουν ενεργά τις εταιρείες και τους εργαζοµένους στον ευρωπαϊκό τοµέα κατεργασίας δερµάτων να συντάξουν Κοινωνικές Εκθέσεις και Περιβαλλοντολογικές ιασαφήσεις, σύµφωνα µε το παρόν µοντέλο. 4

5 Άρθρο 2 ιαβίβαση και εφαρµογή 2.1 Η COTANCE και η ETUF:TCL δεσµεύονται να διαβιβάσουν το Πρότυπο Κοινωνικής Έκθεσης στη σχετική γλώσσα και σε όλα τα επίπεδα. 2.2 Η COTANCE και η ETUF:TCL προσκαλούν τα αντίστοιχα µέλη τους (λίστα στο παράρτηµα) να προωθήσουν αυτό το Πρότυπο Κοινωνικής Έκθεσης και να ενθαρρύνουν τη βαθµιαία εφαρµογή του σε επίπεδο εταιρείας. 2.3 Η COTANCE και η ETUF:TCL θα οργανώσουν, όπου κριθεί κατάλληλο, εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµµατα για ενίσχυση της ευαισθητοποίησης. Άρθρο 3 Συνέχιση, εκτίµηση και διορθωτικές δράσεις 3.1 Η COTANCE και η ETUF:TCL συµφωνούν να παρακολουθούν, µέσα στα πλαίσια του Κοινωνικού ιαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη προοδευτική επίτευξη της εφαρµογής του παρόντος Προτύπου Κοινωνικής Έκθεσης. 3.2 Προς αυτό το σκοπό, η COTANCE και η ETUF:TCL θα πραγµατοποιούν, όπου κριθεί κατάλληλο, τακτική αξιολόγηση της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας για το πλαίσιο εργασίας ακόµη και µετά το 3 ο χρόνο από την ηµεροµηνία υπογραφής της, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή. Μπορούν να ζητήσουν, µεταξύ άλλων, να τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης την απαραίτητη βοήθεια για τον σκοπό αυτό. 3.3 Η COTANCE και η ETUF:TCL συµφωνούν ότι η εφαρµογή των αποτελεσµάτων της συµφωνίας για το πλαίσιο εργασίας θα πρέπει να αξιολογηθεί µε έναν ανεξάρτητο τρόπο, που θα εγγυάται την αξιοπιστία της συµφωνίας σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. 3.4 Η COTANCE και η ETUF:TCL µπορούν, µέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού ιαλόγου, να αποφασίσουν συλλογικά και ελεύθερα να ξεκινήσουν οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία προκειµένου για την επιδίωξη της εφαρµογής της παρούσας συµφωνίας για το πλαίσιο εργασίας. Άρθρο 4 ο πλέον επιθυµητός όρος Τα µέλη της COTANCE ή οι συνδεόµενες εταιρείες τους µπορούν να χρησιµοποιήσουν στις αντίστοιχες Κοινωνικές Εκθέσεις και Περιβαλλοντολογικές ιασαφήσεις τους λεπτοµερέστερους δείκτες. Η εφαρµογή του παρόντος Προτύπου Κοινωνικής Έκθεσης σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει επιχείρηµα για περιορισµό των λεπτοµερέστερων εκθέσεων και διασαφήσεων που ήδη υφίστανται. Παράρτηµα: λίστα µελών Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2008 Για την COTANCE: Gustavo Gonzalez-Quijano, Γενικός Γραµµατέας Για την ETUF:TCL: Patrick Itschert, Γενικός Γραµµατέας 5

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα