ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9"

Transcript

1 EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2-3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 8 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ 9 Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11 Δήλωση των μελών του Διοικητικού ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13 Έκθεση Διοικητικού ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έκθεση Ανεξάρτητων ΕΛΕΓΚΤωΝ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 28 Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής ΘΕΣΗΣ 29 Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφαλαια Ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ΡΟωΝ 32 Κατάσταση συνολικών εσόδων 33 Κατάσταση οικονομικής ΘΕΣΗΣ 34 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφαλαια Κατάσταση των ταμειακών ΡΟωΝ 37 Σημειώσεις στις ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις

3 BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

4 BAΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Kύκλος εργασιών Κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους Κέρδη ανα μετοχή των 0,85 (σεντ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 28,92 8,85 14,42 6,68 4,76 Μέρισμα (σεντ) 6,0-3,0 5,4 3,2 Σύνολο ενεργητικού Συμφέρον μετόχων Αριθμός μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου Εσωτερική αξία μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου ( ) 1,60 1,71 1,84 1,86 1,86 Μέσος αριθμός προσωπικού Μετοχικό Κεφάλαιο Αριθμός μετοχών ( 0,85 η καθεμιά) Eγκεκριμένο Ολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου

5 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Αγαπητοί Μέτοχοι, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος της Cyprus Trading Corporation Plc (CTC), περιλαμβανομένων των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, ανήλθε σε το 2012, σε σχέση με που ήταν το 2011, μια μείωση 8,0%. Η μείωση παρουσιάζεται κυρίως στους τομείς του λιανεμπορίου, διανομής καπνικών προϊόντων και εμπορίας οχημάτων και οφείλεται στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που επηρεάζει τον τόπο μας. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα κατάφερε με τις ενέργειές του, την ποιότητα των προϊόντων του, τη σωστή εξυπηρέτηση προς τους Κύπριους και ξένους καταναλωτές, αλλά και λόγω της δραστηριοποίησής του σε διάφορους τομείς του εμπορίου, να μετριάσει τη γενικότερη μείωση που υφίσταται η αγορά. Το κέρδος προ τόκων, φορολογίας και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε , σε σύγκριση με το 2011, μία αύξηση Οι αποσβέσεις του Συγκροτήματος για το 2012 ανήλθαν σε , σε σύγκριση με το Οι αποσβέσεις αυτές δεν αποτελούν ταμειακή εκροή. Τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία ανήλθαν σε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μία μείωση Η μείωση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος προέρχεται κυρίως από τη μείωση της κερδοφορίας της Εrmes Departments Stores Plc αλλά και άλλων εταιρειών του Συγκροτήματος. 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

6 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη του Συγκροτήματος έχουν επηρεαστεί θετικά κατά , λόγω αντιστροφής της περσινής πρόνοιας στα αποτελέσματα της εταιρείας μας CTC-ARI Airports Limited, στην οποία το Συγκρότημα συμμετέχει με 50%, που αφορούσε διαφορές που υπάρχουν με την Hermes Airports Limited, σχετικά με απαιτήσεις για τα έτη 2009 έως Η πρόνοια αυτή αντιστρέφεται φέτος, αφού η CTC-ARI Airports Limited δικαιώθηκε για την ορθότητα των θέσεων της στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Νοέμβριο του Παράλληλα, λόγω των δυσμενών εξελίξεων και του απρόβλεπτου κλίματος που επικρατεί, το Συγκρότημα υιοθετώντας ορθολογιστική στάση και βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, προχώρησε στην απομείωση μέρους εμπορικής εύνοιας ύψους που αφορά επενδύσεις σε θυγατρικές τις Εταιρείες. Η απομείωση εμπορικής εύνοιας, όπως και οι αποσβέσεις, δεν αποτελούν ταμειακή εκροή και δεν επηρεάζουν τη ρευστότητα της Εταιρείας. ΜΕΡΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος. Υπενθυμίζεται ότι το Συγκρότημα των εταιρειών του Ομίλου Σιακόλα έχει καταβάλει συνολικό μέρισμα στους μετόχους του το Δεκέμβριο του 2012 ύψους ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η εσωτερική αξία της μετοχής της CTC (ονομαστικής αξίας 0,85), στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 1,86. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 1,86. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ CTC Η CTC, μέλος του Ομίλου Σιακόλα, θεωρείται ο μεγαλύτερος εμπορικός οργανισμός στην Κύπρο, με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτει τους πιο κάτω κύριους επιχειρηματικούς τομείς: Εισαγωγή και Διανομή επώνυμων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, καλλυντικών, αρωμάτων πολυτελείας και καπνικών προϊόντων. Λιανικό Εμπόριο ειδών μόδας, καλλυντικών, τροφίμων, ειδών DIY και οικιακών συσκευών. Η CTC είναι επίσης κύριος μέτοχος στη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων και των καφεστιατορίων των αεροδρομίων της Κύπρου. Εμπορία οχημάτων saloon, εμπορικών και επιβατηγών, βαρέων μηχανημάτων, επαγγελματικών εργαλείων και προϊόντων φωτισμού. Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας μεγάλων έργων, όπως πολυκαταστημάτων, αλυσίδων καταστημάτων, malls, εμπορικών κέντρων, γηπέδων γκολφ. Έργα Υποδομής όπως η ανέγερση, διαχείριση και λειτουργία, μαζί με διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές, των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2031, με τη μέθοδο B.O.T. Η CTC είναι ο μεγαλύτερος Κύπριος μέτοχος στην Hermes Airports Ltd. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2012 Το 2012, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που σημαδεύτηκε από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς, ως αποτέλεσμα των πολλών οικονομικών προβλημάτων τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στα δημόσια οικονομικά. Η προσφυγή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά όργανα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για οικονομική βοήθεια και η καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας, συνέτειναν στη δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης, την αύξηση της ανεργίας και του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. 5

7 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θετική εξαίρεση ήταν ο τομέας του τουρισμού όπου είχαμε αύξηση στην τουριστική κίνηση και στα εισοδήματα, επηρεάζοντας θετικά τις δραστηριότητές μας στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στα καταστήματά μας στις τουριστικές περιοχές. Η CTC ως μέτοχος στην Hermes Airports Ltd συμβάλλει με σχεδόν 2 ανά αφικνούμενο επιβάτη από νέους προορισμούς ως κίνητρο, γεγονός που έχει ωφελήσει την αύξηση του τουρισμού. Επιπλέον, προστέθηκε στα προϊόντα διανομής της Argosy Trading Company Ltd από την αρχή του έτους η αντιπροσωπεία της Danone με τα γιαούρτια Activia όπως επίσης και οι λαμπτήρες Philips από τα μέσα του έτους. Στην εταιρεία CTC Automotive Ltd έχουν από τον Ιούλιο του 2012 προστεθεί και τα επαγγελματικά εργαλεία Hilti και η αντιπροσωπεία Philips για επαγγελματικά φωτιστικά. Το Συγκρότημα λόγω των προληπτικών μέτρων που έλαβε από τις αρχές του 2012 συνεπεία της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και των κινδύνων που ελλοχεύουν, έχει καταφέρει σημαντική μείωση των λειτουργικών του εξόδων κατά το 2012 κατά σχεδόν 5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2011, μια μείωση πέραν του 5%. Το 2012, η Hermes Airports Ltd, διαχειρίστρια των αεροδρόμιων Λάρνακας και Πάφου, βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό από το έγκριτο περιοδικό World Finance ως η καλύτερη συμφωνία ΡΡΡ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) που υπογράφηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των μεταφορών, με επιλαχόντες έργα στη Ρωσική Ομοσπονδία και στη Γαλλία. Τέλος η εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και η ανάθεση νέων αδειών έρευνας και εκμετάλλευσης στην Κυπριακή ΑΟΖ σε μεγάλους και διεθνείς οργανισμούς ελπίζουμε πως σε λίγα χρόνια θα έχει σημαντικά οφέλη για τον τόπο μας. Το Συγκρότημα, λόγω της δραστηριοποίησης του σε διάφορους τομείς, όπως αναφέρονται πιο πάνω, με τις ενέργειές του, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και τη σωστή εξυπηρέτηση προς τους Κύπριους και ξένους καταναλωτές, κατάφερε να περιορίσει τις συνέπειες της κρίσης, να διατηρήσει τη ρευστότητά του και να δημιουργήσει τέτοια εισοδήματα που καλύπτουν όλες τις δαπάνες και υποχρεώσεις του. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, μετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στη χώρα μας και τις συνέπειες της εφαρμογής της συμφωνίας με την Τρόικα, αναμένεται ότι το 2013 θα είναι ίσως η δυσκολότερη χρονιά στην οικονομία της χώρας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος έχουν λάβει επιπλέον έκτακτα μέτρα, μετά και τα γεγονότα της 15ης Μαρτίου, ούτως ώστε να μειωθούν δαπάνες, μισθολόγια και θέσεις εργασίας. Προχώρησε επίσης σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρει, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό και να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει να ανταποκρίνεται σε όλες του τις υποχρεώσεις. Ένεκα της οικονομικής κρίσης που έχει σαν επακόλουθο τη μείωση των εργασιών, το Συγκρότημα προβαίνει σε σύμπτυξη δραστηριοτήτων με σκοπό να επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών δαπανών. H επιτυχής ολοκλήρωση μέσα στον Μάρτιο του 2013 της πώλησης του μεριδίου της CTC στο κεφάλαιο της ΜΤΝ Cyprus Ltd (ήτοι 50%), στον Όμιλο MTN Νοτίου Αφρικής, είχε σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση σημαντικού κέρδους, ρευστότητας και ταυτόχρονα σημαντική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Συγκροτήματος. Αυτό έγινε κατόπιν διαπίστωσης ότι σε μια μικρή αγορά όπως η Κυπριακή η αύξηση του ανταγωνισμού και η παρουσία δύο μεγάλων παρόχων στην κατεχόμενη πλευρά του νησιού μας, οι οποίοι υφαρπάζουν εργασία από τους νόμιμους παρόχους, αλλά και η ανάγκη για συνεχή νέα προσθήκη τεχνολογικού εξοπλισμού, μας ώθησε στο να κρίνουμε ότι είναι συμφερότερο να εξέλθουμε από τον τομέα αυτό. Η ITTL, ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, συνεχίζει τις προσπάθειες της για επέκταση κατά επιπρόσθετα τετραγωνικά μέτρα του The Mall of Cyprus, για τη δημιουργία νέων εμπορικών χώρων, ενώ η Cyprus Limni Resorts & Golf Courses Plc, στην οποία η CTC μέσω της Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέχει σημαντικό ποσοστό, έχει μέσα στο Φεβρουάριο του 2013 αποκτήσει τις Πολεοδομικές Άδειες για τα Γήπεδα Γκολφ. Η συνδεδεμένη εταιρεία Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη Λτδ, ιδιοκτήτρια σημαντικού κτήματος 6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

8 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με εμβαδόν περίπου 220,6 στρεμμάτων, στην είσοδο της Λευκωσίας, έχει εξασφαλίσει την Πολεοδομική Άδεια για το διαχωρισμό του κτήματος έτσι ώστε να διευρυνθούν οι προοπτικές αξιοποίησης, ανάπτυξης και εμπορευσιμότητάς του, καθώς και να αναδειχθεί περαιτέρω η αξία του. Από τον Ιανουάριο του 2013, στο Συγκρότημά μας έχει εμπιστευθεί τη διαχείριση προϊόντων της στην Κυπριακή αγορά η SCA, μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες στον κόσμο στον τομέα προϊόντων προσωπικής υγιεινής με τις μάρκες ZEWA, Delica, Libero και Tena, Προγραμματίζεται επίσης η προσθήκη νέων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από άλλες υφιστάμενες αντιπροσωπείες που διαχειρίζεται το Συγκρότημα. Η στρατηγική του Συγκροτήματος διαμορφώνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα στη διατήρηση της θέσης του στους τομείς που δραστηριοποιείται και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών της διαμορφούμενης κατάστασης, αξιοποιώντας πιθανές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν. Ένεκα της οικονομικής ύφεσης και της όξυνσης του ανταγωνισμού με την επιβολή όλων εκείνων των μέτρων για στήριξη της οικονομίας που πηγάζουν από το Μνημόνιο, έχει πραγματικά δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση στην πραγματική αγορά και στην οικονομία του τόπου. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση καταβάλλουν προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά την ύφεση και όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις της. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Το Συγκρότημα της CTC και ο Όμιλος Σιακόλα προσπαθούν να ανταποκρίνονται λογικά και συνεχίζουν την κοινωνική τους προσφορά προγευμάτων για τα άπορα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και μερικά Γυμνάσια. Υπολογίζεται ότι η συνολική δαπάνη μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέλθει στα 1,5 εκατ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της CTC και των θυγατρικών και συνδεδεμένων της Εταιρειών, στους συνεταίρους μας, στα διευθυντικά στελέχη και σε όλο το προσωπικό για τη συμβολή τους στην επιτυχία και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στον Αντιπρόεδρο του Συγκροτήματος CTC κ. Μάριο Ν. Σιακόλα, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της CTC και Πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της CTC-ARI AIRPORTS LTD και Cyprus Airports (F&B) Ltd κ. Μάριο Λουκαΐδη, στον Γενικό Διευθυντή της N.K.S. Holdings Ltd και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Woolworth (Cyprus) Properties Plc κ. Δημήτρη Δημητρίου, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ermes Departments Stores Plc κ. Γιώργο Ανηλιάδη, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc κ. Μάριο Παναγίδη, τους Οικονομικούς Διευθυντές των Συγκροτημάτων CTC κ. Γιώργο Λουκά, της Ermes Department Stores Plc κ. Γιάννη Πέτσα και της Woolworth (Cyprus) Properties Plc κα. Μαρία Αριστείδου. Επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στους Γενικούς Διευθυντές των Δραστηριοτήτων μας, Argosy Trading Company Ltd κ. Γιώργο Δημητριάδη, της Cassandra Trading Ltd κ. Αντώνη Χατζηλαζάρου, της Artview Co. Ltd κα. Βίκυ Κεοζουκουτσουκιάν, της Η.Ο.Β. House of Beauty Ltd κα. Νινώ Μηχαιλίδου, της Ermes Department Stores Plc κ. Νίκο Καρακόιδα, της Super Home Centre (DIY) Ltd κ. Γιώργο Τζιοβάννη, της Ideea Distribution of Appliances Ltd (Scandia) κ. Στέλιο Αθανασίου, της CTC-ARI AIRPORTS LTD κ. Duncan Lawley και της Cyprus Airports (F&B) Ltd κ. Οδυσσέα Γεωργίου. Ευχαριστώ επίσης τους χιλιάδες μετόχους και πελάτες μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν. Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος 7

9 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Cyprus Trading Corporation Plc Woolworth (Cyprus) Properties Plc - 77,04% ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc - 99,67% Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc - 47% Ermes Department Stores Plc - 65,95% Domex Trading Co. Ltd - 100% Fashionlink S.A % CTC-ARI HOLDINGS Ltd - 50% CTC-ARI AIRPORTS LTD - 100% WOLCOM STORES LTD - 100% Super Home Centre (DIY) Ltd - 51% Scandia Co. Ltd - 100% CTC-ARI (F&B) Ltd - 50% IDEEA Distribution of Appliances Ltd - 100% Cyprus Airports (F&B) Ltd - 50,02% Amaracos Holding (CTC+PG) Ltd - 51% MTN Cyprus Ltd - 50% Hermes Airports Ltd - 11,34% Argosy Trading Company Ltd - 100% Cassandra Trading Ltd - 100% CTC Automotive Ltd - 100% HOB House of Beauty Ltd - 50% Artview Co. Ltd - 100% 8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

10 TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Διαθέτοντας στην αγορά τις καλύτερες μάρκες και την καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσίων σε ανταγωνιστικές τιμές. ΓΙΑ emπορικους Πελάτες Προσφέροντας εξαιρετική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσα από μια αμφίδρομη συνεταιριστική προσέγγιση και μια γκάμα προϊόντων που μας καθιστά προτιμητέους προμηθευτές. ΓΙΑ προμηθευτες Με το να είμαστε ηγέτες στον τομέα μας, ισχυροί ανταγωνιστές, αποτελεσματικοί και εστιασμένοι επαγγελματίες μέσα από ένα πνεύμα συνεταιρισμού, προσθέτοντας αξία στα προϊόντα και υπηρεσίες των προμηθευτών μας. για ανθρωπινο Δυναμικο Παρέχοντας ευκαιρίες εργοδότησης, ανέλιξης και ανάπτυξης με αξιοκρατικά κριτήρια, σε ένα ενθουσιώδες περιβάλλον. για μετοχουσ Επιτυγχάνοντας, μέσα από συνεχή ανάπτυξη, αποδόσεις υψηλότερες από το μέσο όρο της αγοράς. 9

11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Διοικητικό Συμβούλιο Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Μάριος Λουκαΐδης Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Δημητρίου Δημήτρης Π. Ιωάννου Κώστας Ζ. Σεβέρης Μάριος Παναγίδης Μάριος Ν. Σιακόλας Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Ντίνος Λευκαρίτης (διορίστηκε στις 30 Αυγούστου 2012) Χάρης Χαραλάμπους (διορίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2012) Χρυσούλα Ν. Σιακόλα Γραμματέας Γεώργιος Π. Μιτσίδης Νομικός Αξιωματούχοι και Άλλοι Σύμβουλοι Διευθύνων Σύμβουλος Μάριος Λουκαΐδης Οικονομικός Διευθυντής Γιώργος Λουκά Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ροβέρτος Γιουσελλής Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited Νομικοί Σύμβουλοι Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Εγγεγραμμένο Γραφείο Μέγαρο Σιακόλα Παλαιός δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού Αθαλάσσα, Λευκωσία 10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείσθε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Cyprus Trading Corporation Plc θα γίνει στο ξενοδοχείο Χίλτον, στη Λευκωσία, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, στις 6.30 μ.μ., για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων. ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. Γιώργος Π. Μιτσίδης Γραμματέας Λευκωσία, 28 Μαΐου

13 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ 2012

14 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια 3(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ( Νόμος ), εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Oι ετήσιες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 22 μέχρι 113: (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9, εδαφίου (4) του Νόμου, και (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Cyprus Trading Corporation Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις ως σύνολο, και (β) H έκθεση Συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής κατάστασης της Cyprus Trading Corporation Plc και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Μάριος Λουκαΐδης Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Δημητρίου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Δημήτρης Π. Ιωάννου Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Κώστας Ζ. Σεβέρης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Παναγίδης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Μάριος Ν. Σιακόλας Εκτελεστικός Σύμβουλος Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Nτίνος Λευκαρίτης Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Χάρης Χαραλάμπους Μη εκτελεστικός Σύμβουλος Χρυσούλα Ν. Σιακόλα Εκτελεστικός Σύμβουλος Υπεύθυνος σύνταξης των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων Γιώργος Λουκά Οικονομικός Διευθυντής Λευκωσία, 26 Απριλίου

15 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το Συγκρότημα ), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2012 περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας και των συγκροτημάτων των εταιρειών Ermes Department Stores Plc και Woolworth (Cyprus) Properties Plc, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας Argosy Trading Company Limited, Cassandra Trading Limited, CTC Automotive Limited, HOB House of Beauty Limited, Amaracos Holding (CTC+PG) Limited και Artview Co. Limited. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν επίσης τη συνδεδεμένη εταιρεία MTN Cyprus Limited και τη συγγενική εταιρεία Hermes Airports Limited. ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος κατά το έτος 2012 συνέχισαν να περιλαμβάνουν την εισαγωγή, διανομή και εμπορία μεγάλου αριθμού καταναλωτικών αγαθών, αυτοκινήτων και βαρέων μηχανημάτων, ειδών υγιεινής και κεραμικών, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, το λιανικό εμπόριο μέσω πολυκαταστημάτων και άλλων εξειδικευμένων καταστημάτων και την ιδιοκτησία και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το Συγκρότημα, μέσω της συμμετοχής του στη συγγενική εταιρεία Hermes Airports Limited και στην κοινοπραξία CTC-ARI Holdings Limited, έχει αναλάβει, μαζί με άλλους εταίρους, την ανέγερση, διαχείριση και λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και την αποκλειστική διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόμια μέχρι τις 11 Μαΐου του Η Cyprus Airports (F&B) Limited, στην οποία το Συγκρότημα συμμετέχει έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στην CTC-ARI (F&B) Limited, έχει αναλάβει τη διαχείριση των χώρων μαζικής εστίασης (food and beverage) στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι τις 11 Μαΐου του Argosy Trading Company Limited Ο μεγαλύτερος διανομέας επώνυμων καταναλωτικών αγαθών στην κυπριακή αγορά εξυπηρετώντας όλο το φάσμα του λιανεμπορίου, όπως υπεραγορές, παντοπωλεία και περίπτερα. Cassandra Trading Limited Εισαγωγείς και διανομείς των καπνικών προϊόντων της Philip Morris. CTC Automotive Limited Εμπορεύεται οχήματα όλων των ειδών, επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία και βαρέα μηχανήματα, με εκθεσιακούς χώρους σε όλες τις πόλεις. Επίσης από το 2012 η εταιρεία εμπορεύεται τα επαγγελματικά εργαλεία Hilti και είδη φωτισμού Philips. 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

16 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) Ermes Department Stores Plc Το συγκρότημα Ermes Department Stores Plc (Ermes) συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες λιανικού εμπορίου του Συγκροτήματος. Το συγκρότημα Ermes είναι ο μεγαλύτερος και πλέον πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου της Κύπρου. Οι δραστηριότητες του συγκροτήματος Ermes αναλύονται ως ακολούθως: Μέσω της Ermes Department Stores Plc διαχειρίζεται 9 πολυκαταστήματα Debenhams με τμήματα μόδας, καλλυντικών, οικιακού εξοπλισμού και τροφίμων, 1 κατάστημα καλλυντικών Glow, 6 καταστήματα Next, 3 Peacocks, 4 Oviesse, 1 Cortefiel και 34 καταστήματα ZAKO, με γνωστές αποκλειστικές αντιπροσωπείες. Μέσω της Fashionlink S.A. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με παρουσία σε 6 πόλεις, με τα καταστήματα Next, Oviesse και Peacocks. Μέσω της C.W. Artopolis Limited δραστηριοποιείται στο χώρο των καφετεριών και ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Μέσω της κοινοπραξίας που έχει συστήσει με την Sodexo Defence Services Limited διαχειρίζεται 9 καταστήματα ειδών τροφίμων στις Βρετανικές Βάσεις. Μέσω της Superhome Center (D.I.Y.) Limited (κατέχει το 51%) δραστηριοποιείται με τα γνωστά μεγάλα καταστήματα Do It Yourself με παρουσία 2 στη Λευκωσία, 1 στη Λεμεσό και 1 στην Πάφο. Μέσω της Scandia Company Limited (και τη θυγατρική της IDEEA Distribution of Applicances Limited) ασχολείται με την εισαγωγή, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση μέσω της ομώνυμης αλυσίδας καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μέσω της Domex Trading Co. Limited εξυπηρετούσε τον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, με είδη υγιεινής και κεραμικά. Εντός του 2013 αναμένεται να τερματιστούν οι εργασίες του τμήματος ειδών υγιεινής και κεραμικών (συμμετοχή 100%). Συμμετέχει με 50% στη CTC-ARI Holdings Limited η οποία μέσω της θυγατρικής της εταιρείας CTC-ARI Airports Limited έχει την αποκλειστική διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι το Το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της CTC-ARI Holdings Limited ανήκει στην Aer Rianta International. Συμμετέχει με 25% στην Cyprus Airports (F&B) Limited, την εταιρεία που διαχειρίζεται τους χώρους μαζικής εστίασης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέχρι το Μέτοχοι της εταιρείας είναι η CTC-ARI (F&B) Limited με 50% (+2 μετοχές) και η SSP Louis Airport Restaurants Limited με 50% (-2 μετοχές ) του μετοχικού κεφαλαίου. Μέτοχοι της CTC-ARI (F&B) Limited είναι η Ermes Department Stores Plc με 50% και η Aer Rianta International με το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Woolworth (Cyprus) Properties Plc Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc ασχολείται στον τομέα της ιδιοκτησίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc είναι η ιθύνουσα εταιρεία της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, στην ακίνητη ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται το Shacolas Emporium Park, στο οποίο λειτουργεί το The Mall of Cyprus και το IKEA. Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Woolworth Commercial Centre Limited είναι η ιδιοκτήτρια του The Mall of Engomi. Οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc διαπραγματεύονται στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η Woolworth (Cyprus) Properties Plc κατέχει άμεσα και έμμεσα το 46,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc, που είναι ιδιοκτήτρια έκτασης γης περίπου τ.μ. στην Πόλη Χρυσοχούς, στην Πάφο, όπου θα δημιουργηθεί μεγάλο αναπτυξιακό έργο με δύο γήπεδα γκολφ, οικόπεδα, επαύλεις, διαμερίσματα, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, golf club και άλλα καταλύματα. Οι μετοχές της εταιρείας Cyprus Limni Resorts & GolfCourses Plc διαπραγματεύονται στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 15

17 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια) Hermes Airports Limited Η Εταιρεία συμμετέχει στην κοινοπραξία Hermes Airports Limited, που έχει αναλάβει την ανέγερση, ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου μέχρι το 2031, με τη μέθοδο Β.Ο.Τ., με ποσοστό 11,34%. H.O.B. House of Beauty Limited Η HOB House of Beauty Limited, στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, με το υπόλοιπο 50% να κατέχεται από την MPM Limited, είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας καλλυντικών και αρωμάτων πολυτελείας στην Κύπρο. Κατέχει ηγετική θέση τόσο στη ντόπια αγορά όσο και στην αγορά travel retail. Amaracos Holding (CTC+PG) Limited Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία κατείχε το 51% της Amaracos Holding (CTC+PG) Limited, η οποία ήταν ο ένας εκ των δύο μετόχων στην MTN Cyprus Limited με ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Το 2013 η εταιρεία πώλησε στην MTN Νοτίου Αφρικής το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της MTN Cyprus Limited. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής η Cyprus Trading Corporation Plc αγόρασε το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Amaracos Holding (CTC+PG) Limited από τη Grey Squirrel Services Limited (μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Πάνος Γερμανός). MTN Cyprus Limited Η ΜΤΝ Cyprus Limited είναι ένας από τους τρείς παρoχείς κινητής τηλεφωνίας, με το δίκτυο καταστημάτων MTN και με υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το 2013 η επένδυση στην MTN Cyprus Limited πωλήθηκε στην MTN Νοτίου Αφρικής. Artview Co. Limited Η εταιρεία είναι κυρίως ο εισαγωγέας και διανομέας των καλλυντικών και αρωμάτων πολυτελείας Dior. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ο συνολικός κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος 2012 ανήλθε σε , σε σύγκριση με που ήταν το Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος 2012 ήταν τα ακόλουθα: Κέρδη πριν από τη φορολογία Φορολογία ( ) ( ) Κέρδη έτους Αποδοτέα σε: Ιδιοκτήτες της Εταιρείας Συμφέρον μειοψηφίας Κέρδη έτους Κέρδη ανά μετοχή Βασικά και πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή των 0,85 (σεντ) 4,76 6,68 16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

18 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια) Το 2012 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά που σημαδεύτηκε από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας σε όλους τους τομείς, ως αποτέλεσμα των πολλών οικονομικών προβλημάτων τόσο στον τραπεζικό τομέα, όσο και στα δημόσια οικονομικά. Η προσφυγή της χώρας μας στα Ευρωπαϊκά όργανα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για οικονομική βοήθεια και η καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας, συνέτειναν στη δημιουργία ενός αρνητικού κλίματος, που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης, την αύξηση της ανεργίας και του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων. Είχαμε όμως και κάποια θετικά γεγονότα. Θετική εξέλιξη ήταν η αύξηση στην τουριστική κίνηση καθώς και η εύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, που ελπίζουμε πως σε λίγα χρόνια θα έχει σημαντικά οφέλη για τον τόπο μας. Η σύνθεση των πιο πάνω δεν άφησε τίποτα ανεπηρέαστο. Παρόλα αυτά, το Συγκρότημα λόγω της δραστηριοποίησης του σε διάφορους τομείς, όπως αναφέρονται πιο πάνω, κατάφερε με τις ενέργειές του, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και τη σωστή εξυπηρέτηση προς τους Κύπριους και ξένους καταναλωτές, να περιορίσει τις συνέπειες της κρίσης, να διατηρήσει τη ρευστότητά του και να δημιουργήσει τέτοια εισοδήματα που καλύπτουν όλες τις δαπάνες και υποχρεώσεις του. Όμως λόγω των δυσμενών εξελίξεων και του απρόβλεπτου κλίματος που επικρατεί, το Συγκρότημα υιοθετώντας ορθολογιστική στάση και συμμορφούμενο με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προχώρησε σε απομείωση της εμπορικής εύνοιας που είχε στα βιβλία του για μέρος των επενδύσεων του σε θυγατρικές εταιρείες με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να παρουσιάσουν μειωμένα λογιστικά κέρδη. Σημειώνεται ότι τόσο το ποσό των αποσβέσεων, όσο και της απομείωσης της εμπορικής εύνοιας δεν αποτελούν ταμειακή εκροή και δεν επηρεάζουν τη ρευστότητα του Συγκροτήματος και επομένως τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να δημιουργήσει υπό τις περιστάσεις ικανοποιητικά κέρδη. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 1,86 (2011: 1,86) ανά μετοχή των 0,85. ΜΕΡΙΣΜΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος αλλά θα επανεξετάσει το θέμα καταβολής ενδιάμεσου μερίσματος πριν από το τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη Νομοθεσία περί Λογιζόμενης Διανομής Κερδών, και παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, ενέκρινε την πληρωμή μερίσματος ύψους από τα κέρδη της Εταιρείας του 2010, που ισοδυναμεί με 3,2 σεντ του Ευρώ ανά μετοχή, ή 3,76% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής που είναι 0,85. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Το Συγκρότημα και η Εταιρεία έχουν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και επενδύσεων και δεν εξαρτούνται αποκλειστικά από πολύ μικρό αριθμό συνεργατών ή παραγόντων ή και δραστηριοτήτων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν είναι: Η εξάρτηση σε μεγάλο βαθμό από αντιπροσωπείες. Οι αλλαγές στο λιανικό εμπόριο. Η διακύμανση των τιμών ακινήτων. Η διακύμανση στον τουρισμό. Κίνδυνος ρευστότητας που απορρέει από τη σημερινή κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρονται στη Σημείωση 6 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. Άλλοι μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρονται στη Σημείωση 7 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. Κίνδυνοι που απορρέουν από το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου όπου και δραστηριοποιείται το Συγκρότημα και αναφέρονται στη Σημείωση 2 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. 17

19 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις μετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί στη χώρα μας και των συνεπειών της εφαρμογής της συμφωνίας με το Eurogroup, αναμένεται ότι το 2013 θα είναι ίσως η δυσκολότερη χρονιά στην οικονομία της χώρας μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συγκροτήματος, λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για μείωση των δαπανών και προβαίνουν σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Συγκρότημα ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό και να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει να ανταποκρίνεται σε όλες του τις υποχρεώσεις. Η στρατηγική του Συγκροτήματος διαμορφώνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα στη διατήρηση της θέσης του στους τομείς που δραστηριοποιείται και στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών της διαμορφούμενης κατάστασης, αξιοποιώντας πιθανές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν. Οι επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά, αντιπροσωπεύουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η Διοίκηση έχει την πεποίθηση ότι το Συγκρότημα έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει επαρκώς αυτούς τους κινδύνους ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Το Συγκρότημα λειτουργεί εκθεσιακούς χώρους, καταστήματα και σημεία διανομής σε όλες τις πόλεις. Επίσης λειτουργεί το Παγκύπριο Κέντρο Διανομής καταναλωτικών ειδών, που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου. Πλήρης κατάλογος με διευθύνσεις καταστημάτων και υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο προϊόντων που συνοδεύει την Ετήσια Έκθεση. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πάγια πολιτική της Εταιρείας και του Συγκροτήματος είναι η αυστηρή εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας και η ευαισθησία της σε θέματα περιβάλλοντος. Σε σχέση με αυτά, ήταν ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες στην Κύπρο που δραστηριοποιήθηκε στους πιο κάτω τομείς: α) Διαχείριση ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων Συμβούλων από το Δεκέμβριο του 2003, το Συγκρότημα άρχισε την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προωθηθεί οι πιο κάτω ενέργειες και παράλληλα πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα συναντήσεις και σεμινάρια σε όλα τα τμήματα του Συγκροτήματος: Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπών Ασφάλειας Διαχείριση Επικινδυνότητας Υιοθέτηση Κανόνων και Διαδικασιών Ασφαλούς Λειτουργίας Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης Αναφορά και Έρευνα Ανάγκης Εκπαίδευση Αναφορά και Έρευνα Συμβάντων Ανάλυση Συμβάντων Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας Ασφάλεια Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι Ασφάλεια Συνεργατών και Υπεργολάβων Εφαρμογή Κανονισμών Οδικής Ασφάλειας Διαχείριση της Υγείας Εφαρμογή Κανονισμών Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας β) Διαχείριση υλικών και αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την οδηγία 94/62 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Εταιρεία είναι από τις πρώτες εταιρείες υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ που συνέβαλε στη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος, με βάση το οποίο ένας κεντρικός φορέας αναλαμβάνει την αποκομιδή, ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων. Ο φορέας αυτός είναι η Green Dot (Cyprus) Public Co. Limited, που ιδρύθηκε το έτος Έκτοτε, η Εταιρεία είναι μέτοχος και μέλος λαμβάνοντας μέρος στο συλλογικό σύστημα. 18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

20 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ γ) Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών και μπαταριών Η θυγατρική εταιρεία IDEEA Distribution of Appliances Limited, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νόμου Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος Αριθμός 125 του 2002, μαζί με άλλες εταιρείες προχώρησε στη σύσταση της εταιρείας συλλογικής διαχείρισης με την επωνυμία WEEE Electrocyclosis Cyprus Limited. Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Limited αδειοδοτήθηκε και άρχισε την περισυλλογή εντός του Επίσης, η θυγατρική εταιρεία Argosy Trading Company Limited είναι από τους ιδρυτές της εταιρείας Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, ενός συλλογικού συστήματος διαχείρισης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταριών). Σύμφωνα με τη Νομοθεσία ΚΔΠ 125/2009, την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/66/ΕΚ και με την αδειοδότησή της στις 30 Μαρτίου 2009, η Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ έθεσε σε λειτουργία το σύστημα τον Ιούνιο του δ) Διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους Η Εταιρεία υπέγραψε την 1 Ιουλίου 2005 σύμβαση με εξουσιοδοτημένη εταιρεία για συλλογή οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και για συλλογή και διαχείριση μεταλλικών αποβλήτων, σύμφωνα με τον Περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμος 157 του ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι εταιρείες του Ομίλου Σιακόλα συνεχίζουν την κοινωνική προσφορά τους με την καθημερινή παροχή μέχρι πέντε χιλιάδων προγευμάτων καθημερινά, στα άπορα παιδιά των δημοτικών σχολείων όλων των επαρχιών της Κύπρου και σε μερικά γυμνάσια, σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Με την ολοκλήρωση του έτους το ύψος της συνδρομής αυτής θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύρια. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι Σύμβουλοι που αποχωρούν είναι οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, Δημήτρης Π. Ιωάννου και Κώστας Ζ. Σεβέρης είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Επίσης, οι κ. Ντίνος Λευκαρίτης και Χάρης Χαραλάμπους που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2012 αποχωρούν, είναι όμως εκλέξιμοι και προσφέρονται για εκλογή. Η συμμετοχή των Διοικητικών Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης αναφέρεται στη Σημείωση 35. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται στη Σημείωση 37. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας παρουσιάζονται στη Σημείωση 36 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Τα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς παρατίθενται στη Σημείωση 40 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να επαναδιορίζει τους Ελεγκτές και να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Νίκος Κ. Σιακόλας Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 26 Απριλίου

21 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και εφαρμόζει τις Αρχές του. Η Εταιρεία είναι ενταγμένη στην Εναλλακτική Αγορά και η εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τίθεται σε εθελοντική βάση. Μέρος Β Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι Διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Διοικητικών Συμβούλων Η Εταιρεία διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 11 άτομα, από τα οποία οι 7 Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι μη Εκτελεστικοί και από αυτούς οι 2 είναι Ανεξάρτητοι. Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας. Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των θέσεων του Εκτελεστικού Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, θέση που κατέχει ο κ. Μάριος Λουκαΐδης. Η ενασχόληση του Εκτελεστικού Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, αφορά τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας και την εισαγωγή θεμάτων για λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ η ενασχόληση του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι η διεύθυνση της Εταιρείας όσον αφορά κυρίως την καθημερινή εργασία και δραστηριότητα της επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού λάβει έγκαιρη, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεδρίες για μελέτη και λήψη αποφάσεων, οι οποίες καταγράφονται πιστά σε πρακτικά. Κατά τη διάρκεια του 2012 έγιναν 6 συνεδρίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει θέματα για τα οποία αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Μερικά θέματα μπορούν να παραπέμπονται σε ειδικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τη συλλογική ευθύνη τους. Καμιά κατηγορία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη της έναντι κάποιας άλλης. Ο Γραμματέας της Εταιρείας έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του είναι κατάλληλα ενημερωμένα για τα θέματα που εγείρονται στις συνεδρίες. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να συμβουλεύονται τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γραμματέα, καθώς επίσης και τους Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο κάθε Διοικητικός Σύμβουλος τυγχάνει κατάλληλης ενημέρωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα την κρίση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν, όποτε κρίνουν αναγκαίο, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, απαρτίζεται από τους Συμβούλους που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2012, πλην του κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη που αποχώρησε οικειοθελώς στις 19 Μαρτίου 2012 και των κ. Ντίνου Λευκαρίτη και Χάρη Χαραλάμπους οι οποίοι διορίστηκαν στις 30 Αυγούστου 2012 και 28 Νοεμβρίου 2012, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση αποχωρεί με δικαίωμα επανεκλογής το 1/3 των αρχαιότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και όσοι διορίστηκαν μετά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση οι κ. Δημήτρης Δημητρίου, Δημήτρης Π. Ιωάννου και Κώστας Ζ. Σεβέρης αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή, και οι κ. Ντίνος Λευκαρίτης και Χάρης Χαραλάμπους αποχωρούν και προσφέρονται για εκλογή. Όπως απαιτείται από τον Κώδικα, παρατίθενται πιο κάτω σύντομα βιογραφικά στοιχεία για όσους Συμβούλους αποχωρούν και προσφέρονται για εκλογή. 20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

22 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημήτρης Δημητρίου Εγκεκριμένος Λογιστής FCA. Εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1986 άρχισε να εργάζεται στη Cyprus Trading Corporation Plc, στην οποία διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Από το 2000 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της N.K.Shacolas (Holdings) Limited. Είναι Πρόεδρος της Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Εκτελεστικός Πρόεδρος της HOB House of Beauty Limited και της Amaracos Holding (CTC+PG) Limited, καθώς και Διοικητικός Σύμβουλος της Ermes Department Stores Plc, της Cyprus Limni Resorts & Golfcourses Plc, της ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Δημήτρης Π. Ιωάννου Σπούδασε Οικονομικά και Marketing στο Λονδίνο. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕ), Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Πρόεδρος του Institute of Directors (Cyprus Branch) και Πρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Είναι Πρόεδρος της CISCO και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων άλλων εταιρειών. Κώστας Ζ. Σεβέρης Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Διοικητικός Σύμβουλος της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, από την οποία παραιτήθηκε το Μάρτιο του Είναι Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών Αδελφοί Σεβέρη Λίμιτεδ και Δ. Σεβέρης και Υιοί Λίμιτεδ και Διοικητικός Σύμβουλος διαφόρων δημόσιων και άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒ και Επίτιμος Πρόξενος της Φινλανδίας στην Κύπρο από το Ντίνος Λευκαρίτης Σπούδασε στην Αγγλία (Business Studies στο West London College). Από το 1974 εργάζεται στις εταιρείες των συγκροτημάτων ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ και ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ, όπου είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος Οικονομικών. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Ermes Department Stores Plc. Χάρης Χαραλάμπους Σπούδασε μηχανολογία με κρατική υποτροφία στο Πολυτεχνείο της Σόφιας και απέκτησε τον τίτλο MSc. Παρακολούθησε ολοκληρωμένα προγράμματα λογιστικής, finance και διαχείρισης εταιρειών τροφίμων, σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Ολλανδίας. Εργάστηκε για 29 χρόνια στο Λαϊκό Καφεκοπτείο, όπου ανελίχθηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Eurocypria, Αντιπρόεδρος της ΑΗΚ, Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και για πέντε χρόνια Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Medochemie. Υπηρέτησε και ως Υπουργός Υγείας της Δημοκρατίας. Από το 2008 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος της Ermes Department Stores Plc. Ανεξαρτησία Διοικητικών Συμβούλων Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ταξινόμηση των Συμβούλων σε κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω: Πίνακας 1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Νίκος Κ. Σιακόλας Μάριος Λουκαΐδης Χρυσούλα Ν. Σιακόλα Μάριος Ν. Σιακόλας Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Δημητρίου Δημήτρης Π. Ιωάννου Ανδρέας Λουρουτζιάτης - (μέχρι 19 Μαρτίου 2012) Ντίνος Λευκαρίτης - (από 30 Αυγούστου 2012) Ανεξάρτητος Μάριος Παναγίδης Κώστας Ζ. Σεβέρης Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας - Ανεξάρτητος Χάρης Χαραλάμπους - (από 28 Νοεμβρίου 2012) Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας που περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 21

23 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, υιοθετώντας τις Αρχές του Κώδικα, προχώρησε στη σύσταση των πιο κάτω Επιτροπών και στην έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας τους, οι οποίοι συνάδουν με τον Κώδικα και είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται και επιθυμεί περαιτέρω πληροφόρηση επί του θέματος, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας. Οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν και όλες τις θυγατρικές εταιρείες της Cyprus Trading Corporation Plc, εκτός από τις δημόσιες εισηγμένες εταιρείες Ermes Department Stores Plc και Woolworth (Cyprus) Properties Plc, που έχουν δικές τους επιτροπές, ως ακολούθως: Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών και Επιτροπή Ελέγχου. α. Επιτροπή Διορισμών Κύριος σκοπός της Επιτροπής Διορισμών είναι η τήρηση μιας καθορισμένης και διαφανούς διαδικασίας όσον αφορά εισηγήσεις για το διορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί τέτοιων εισηγήσεων. Τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών, η πλειοψηφία των οποίων είναι μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, είναι τα ακόλουθα: Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Νίκος Κ. Σιακόλας Κώστας Ζ. Σεβέρης - μη Εκτελεστικός - Εκτελεστικός - μη Εκτελεστικός Η Επιτροπή Διορισμών συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Συνέρχεται επίσης τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, παρουσιάζοντας περιληπτικά τις δραστηριότητές της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος καθώς και τυχόν εισηγήσεις της. β. Επιτροπή Αμοιβών Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από τους πιο κάτω μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι: Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Ντίνος Λευκαρίτης - μη Εκτελεστικός - μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Η Επιτροπή Αμοιβών συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και ευθύνη της είναι η υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και για τους όρους των σχετικών συμβολαίων εργοδότησης. Η αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων καθορίζεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση. γ. Επιτροπή Ελέγχου Ο ρόλος και η ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου αφορούν θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των Εξωτερικών και Εσωτερικών Ελεγκτών, περιλαμβανομένης της βεβαίωσης της ανεξαρτησίας τους, θέματα λογιστικών χειρισμών, θέματα επισκόπησης σημαντικών συναλλαγών στις οποίες δυνατόν να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τη σύνταξη, με τη βοήθεια των Λειτουργών Συμμόρφωσης με τον Κώδικα, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου επιθεωρούνται επί συνεχούς βάσης από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα, η οποία αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και επισκοπεί την αποτελεσματικότητά τους. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους πιο κάτω μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του Κώδικα, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητοι: Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας Ντίνος Λευκαρίτης - μη Εκτελεστικός - μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος - μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος 22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

24 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια) γ. Επιτροπή Ελέγχου (συνέχεια) Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα εσωτερικά χρηματοοικονομικά συστήματα (company s internal financial systems), τις εκθέσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company s internal controls) της Εταιρείας, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems). Εισηγείται το διορισμό ή τερματισμό των υπηρεσιών των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών και παρακολουθεί τη σχέση τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ ελεγκτικών και άλλων μη ελεγκτικών υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, πέραν των ελεγκτικών υπηρεσιών που προσέφεραν κατά τη διάρκεια του 2012, καμιά άλλη εργασία ή υπηρεσία δεν έχουν προσφέρει πλην της παροχής υπηρεσιών για ανασκόπηση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, για φορολογικά θέματα και θέματα Φ.Π.Α., που σχετίζονται άμεσα με τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουν. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να ζητά επαγγελματικές συμβουλές σε θέματα της αρμοδιότητάς της και, όποτε χρειαστεί, δύναται να καλεί στις συνεδρίες της ειδικούς επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων Οι αμοιβές των Εκτελεστικών Συμβούλων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Αμοιβών. Προς τούτο, η Επιτροπή Αμοιβών ενεργεί μέσα στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών που εγκρίθηκε από Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων και είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες της παραγράφου Β.2 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν εμπλέκεται στον καθορισμό της αμοιβής του. Τα υφιστάμενα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι αορίστου χρόνου, η περίοδος προειδοποίησης δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και οι πρόνοιες αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων είναι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου περί Τερματισμού της Απασχόλησης. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από τους Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Συμβούλων δεν συνδέονται με την κερδοφορία, ούτε λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό σχέδιο της Εταιρείας. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το 2012 αναφέρονται πιο κάτω και διαχωρίζονται μεταξύ των Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών Συμβούλων. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια με τα οποία να παραχωρούνται δικαιώματα προαίρεσης ή αγοράς μετοχών σε Διοικητικούς Συμβούλους. Οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι, που είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της Εταιρείας, συμμετέχουν στα υφιστάμενα Σχέδια Ωφελημάτων του Συγκροτήματος (Ταμεία Προνοίας, Υγείας, Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφαλιστικής κάλυψης). Οι όροι συμμετοχής στα σχέδια αυτά δεν διαφέρουν από τους όρους που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό του Συγκροτήματος. Το υφιστάμενο Σχέδιο Συνταξιοδότησης (Ταμείο Προνοίας) του προσωπικού είναι προκαθορισμένης συνεισφοράς (defined contribution scheme). Οι συνεισφορές της Εταιρείας για τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους στο Ταμείο Προνοίας για το έτος 2012 ανήλθαν στις 679 (2011: ) όπως αναφέρεται και στη σημείωση 37 των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος Η αμοιβή για το έτος 2012 των Εκτελεστικών Συμβούλων που εργοδοτούνται στην Εταιρεία κ. Μάριου Λουκαίδη και κ. Χρυσούλας Ν. Σιακόλα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και άλλων ωφελημάτων, ήταν (2011: ) και (2011: ), αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι δύο Εκτελεστικοί Σύμβουλοι κ. Νίκος Κ. Σιακόλας και κ. Μάριος Ν. Σιακόλας δεν επωφελούνται οποιασδήποτε αμοιβής πέραν της αμοιβής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών, η οποία για το 2012 ανήλθε στο ποσό των (2011: ) και (2011: 3.800), αντίστοιχα. Η συνολική αμοιβή των Εκτελεστικών Συμβούλων ανήλθε στα (2011: ). Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες αμοιβές σε μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, εκτός από την ετήσια αμοιβή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διαφόρων Επιτροπών, η οποία εγκρίθηκε στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία αναλύεται ως εξής: κ. Κώστας Ζ. Σεβέρης 3.570, κ. Ανδρέας Λουρουτζιάτης 750 (μέχρι 19 Μαρτίου 2012), κ. Δημήτρης Π. Ιωάννου 4.200, κ. Μενέλαος Κωνστ. Σιακόλας 4.650, Ντίνος Λευκαρίτης (από 30 Αυγούστου 2012) και Χάρης Χαραλάμπους 650 (από 28 Νοεμβρίου 2012). Η αμοιβή των κ. Δημήτρη Δημητρίου και κ. Μάριου Παναγίδη ύψους και αντίστοιχα, έχει πληρωθεί στον εργοδότη τους ως αποζημίωση για το χρόνο που αυτοί διαθέτουν στη Cyprus Trading Corporation Plc ως μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι. Η συνολική αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων της Εταιρείας ανήλθε στα Οι αμοιβές των Συμβούλων παρουσιάζονται επίσης στις Σημειώσεις 10 και 37 των Ενοποιημένων και Ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων. 23

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της (το

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις της Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά

Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά Το 2009 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και όπως όλα δείχνουν το 2010 θα είναι ακόμα δυσκολότερη για την κυπριακή οικονομία και κατ επέκταση για

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ.

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ. ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΑΚΟΛΑ Ικανοποιητικά αποτελέσματα παρά την κρίση Μειώθηκαν οι δανειακές υποχρεώσεις κατά 62 εκατ. Παραδίδει τα ηνία του Ομίλου ο κ. Σιακόλας Τα πρωτόγνωρα γεγονότα που συνέβησαν στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Ermes Department Stores Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Ermes Department Stores Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ & ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΜΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014

Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπεύθυνων της Εταιρείας για τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις

Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 0090/00017219/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 06 2016 Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 06 2016 GAP Attachments: 1. Έκθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2015 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00014859/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10

Περιεχόμενα. Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6. Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9. Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Eτήσια Έκθεση 2013 Περιεχόμενα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 6 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 9 Έκθεση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου October 2006

Παρουσίαση Οµίλου October 2006 Παρουσίαση Οµίλου October 2006 Ιστορικό 1927: Συστάθηκε ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 1989: Μετατράπηκε σε ηµόσια Εταιρεία και εντάχθηκε στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8

Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 Eτήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΤΉΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ 4 ΑΞΙΩΜΑΤΟΎΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΊ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 7 ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 8 ΔΉΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες.

H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. 1 2 H εταιρεία Apserou Shiaka & Co Ltd παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ντόπιους και διεθνείς πελάτες. Aποστολή μας Eίναι να παρέχουμε στους πελάτες μας επαγγελματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα