ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ"

Transcript

1 1

2 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ «Κολιμπρὶ» καὶ «Σταγόνες» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Έδρα: Φυλή Αττικής Διεύθ. Αλληλογραφίας και Γραφείων: Λεωφ. Φυλής 47 (Φυλή), ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Τηλέφ.: (συνεχώς), (9 π.μ. - 5 μ.μ.) 2

3 Abraham Jameel (Kαλλιόπιος) Ὁ Jameel (Καλλιόπιος) Ἀβραάμ, Ἁγιογράφος τῆς ἑταιρείας «Προϊόντα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Σινᾶ», γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Γυιὸς Ἱερέα καὶ ἐγγονὸς τοῦ ὁλοκληρωμένου ψάλτη Ibraheem Ἀβραάμ, ἀπό τὸν ὁποῖο ἔμαθε τὴν τέχνη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν Εἰκονογραφία ξεκίνησε στὴν ἡλικία τῶν 12 ἐτῶν. Στὰ 19 φοίτησε σὲ ἕνα Μοναστήρι ἀφιερωμένο στὴν ἱερὴ αὐτὴ Τέχνη. Ἐργάζεται αύστηρά στὸ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιαστικό ὕφος, χρησιμοποιώντας πρωτότυπα κυρίως ἀπὸ τὴν Κρητικὴ Σχολή. Ἡ ἐργασία του εἶναι ἐπίσης ἐπηρεασμένη ἀπό τὰ ἔργα τῆς Μακεδονικῆς καὶ Παλαιολόγειας Σχολῆς, καθώς καὶ ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου-Ἁγιογράφου Φώτη Κόντογλου. Ἔχει ἐργασθεῖ γιὰ πολλὲς Ἐκκλησίες καὶ Μοναστήρια στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς καὶ γιὰ πολλοὺς μεμονωμένους εἰκονοφίλους Πιστούς, στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὁ Ἅγιος Πρωτομάρτυς καὶ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος St. Stephen the Protomartyr and Archdeacon Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 23,5 Χ 35,5 ἑκ. 23,5 Χ 35,5 cm ΚΩΔ

4 Ἀλιμπέρτης Ἄγγελος Γεννήθηκε τὸ 1974 στὴν Ἀθήνα. Ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ζωγραφικὴ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία, χάρη στὸν πατέρα του, Καραγκιοζοπαίχτη Γεώργιο Ἀλιμπέρτη, ἀπὸ τὸν ὁποῖο μυήθηκε στὴν Τέχνη αὐτή. Σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν γνωρίζεται μὲ τὸν π. Χριστόδουλο Φεργαδιώτη, Ἁγιογράφο καὶ Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ἀμπελοκήπων, μαθητῆ τοῦ Ἁγιογράφου Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου. Τὸ 1994 ἀποφοιτεῖ ἀπὸ τὸ 4ο Τ.Ε.Λ. στὸν τομέα «Συντήρηση ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων, Εἰκόνα καὶ τοιχογραφία», ἐνῶ παράλληλα κάνει φροντιστηριακὰ μαθήματα στὸ ἐλεύθερο σχέδιο. Διακρίνεται καὶ βραβεύεται γιὰ ἐργασίες του καὶ σὰν στρατιώτης ἁγιογραφεῖ στρατιωτικοὺς Ναούς. Εἶναι μέλος τοῦ Εἰκαστικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος καὶ τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων καὶ ἐργάζεται φορητές Εἰκόνες, ἀλλὰ καὶ τοιχογραφικὰ σύνολα σὲ πολλοὺς Ναοὺς τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει συμμετοχὲς σὲ ὁμαδικὲς Ἐκθέσεις καὶ στὸ ντοκιμαντὲρ «Ἁγιογραφώντας», τὸ ὁποῖο προβλήθηκε στὸ φεστιβὰλ ντοκιμαντὲρ Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀναλύει τὴν σχέση Ἁγιογραφίας καὶ Θεάτρου Σκιῶν. Παναγία «Ὁδηγήτρια» X Mother of God «the Directress» Πλαστικὰ σὲ ξύλο Plastics on wood 45 Χ 89 ἑκ. 45 Χ 89 cm ΚΩΔ

5 Ἀλιμπέρτης Ἀλέξανδρος Γεννήθηκε τὸ 1982 στὴν Ἀθήνα καὶ εἶναι ἀπόφοιτος Τ.Ε.Ε. καὶ γνώστης τῆς Τέχνης τοῦ Ἑλληνικοῦ Θεάτρου Σκιῶν. Μαθήτευσε τὴν «πάντιμον Τέχνην τῆς Ἁγιογραφίας» κοντὰ στὸν ἀδελφό του Ἁγιογράφο καὶ Καραγκιοζοπαίχτη Ἄγγελο Ἀλιμπέρτη καὶ προτιμᾶ τὴν Μακεδονικὴ Σχολή. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς του θητείας ἁγιογραφεῖ ἐξ ὁλοκλήρου τὸν στρατιωτικὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας τοῦ Στρατοπέδου Μοσχονᾶ 164. Τ.Ε. Σάμου. Στὴν συνέχεια συνεργάζεται μὲ τὸν ἀδελφό του καὶ ἀναλαμβάνουν τὴν ἁγιογράφηση πολλῶν Ναῶν. Ἀπὸ τὸ 2006 εἶναι μέλος τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων καὶ ἀπὸ τὸ 2007 ἀπασχολεῖται, ὅπως καὶ ὁ ἀδελφός του, στὸ Ἐρευνητικὸ Πανεπιστημιακὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), στὸ πρόγραμμα τῆς «Εἰδικῆς μονάδας ἀποκατάστασης καὶ ἐπανένταξης (Ε.Μ.Α.Ε.Ε.)». Ἐδῶ ἀναλαμβάνουν τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἀσθενῶν στὴν Ἁγιογραφία καὶ τὸ Θέατρο Σκιῶν. Ἔχει συμμετάσχει σὲ πολλές ὁμαδικὲς Ἐκθέσεις Ἁγιογραφίας. Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ St. Seraphim of Sarov Πλαστικὰ σὲ ξύλο Plastics on wood 25 Χ 35 ἑκ. 25 Χ 35 cm ΚΩΔ

6 Ἀμβροσιάδης Κωνσταντίνος Γεννήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη τὸ Ἡ πρώτη του ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἁγιογραφία ἔγινε τὸ 1995, σὲ ἡλικία 11 ἐτῶν, στὴν Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς, τῶν Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Τὸ 1996 συνέχισε τὴν σπουδὴ τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης στὴν ἰδιωτικὴ Σχολὴ Τυρεκίδη, ἐνῶ τὴν ἴδια χρονιὰ ξεκίνησε νὰ μαθητεύει δίπλα στὸν Ἁγιογράφο Πεχλιβανίδη Λάζαρο, μὲ τὸν ὁποῖο συνεργάζεται μέχρι καὶ σήμερα. Τὸ 2006 ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του καὶ πῆρε τὸ πτυχίο τῆς Γυμναστικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τὸ 2010 ἄνοιξε τὸ προσωπικό του Ἐργαστήριο, στοὺς Ἀμπελοκήπους Θεσ/νίκης καὶ ἔχει ἐργαστεῖ σὲ πολλοὺς Ναούς, ἀναλαμβάνοντας ἄλλοτε προσωπικῶς καὶ ἄλλοτε σὲ συνεργασία μὲ ἄλλους Ἁγιογράφους τὴν ἁγιογράφησή τους. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Διεύθυνση κατοικίας: Κιλκὶς 1, Πολίχνη Διεύθυνση ἐργασίας : Μιαούλη 23 Ἀμπελόκηποι Tηλ : Ἱστοσελίδα: (ὑπό κατασκευὴ) Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας X St. Athanasios the Great Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ Acrylic on canvas 20 Χ 25 ἑκ. 20 Χ 25 cm ΚΩΔ

7 Ἀντώνης Κωνσταντίνος Κατάγεται ἀπὸ τὰ Τζουμέρκα. Γεννήθηκε στοὺς Χριστοὺς Ἰωαννίνων τὸ Σήμερα διαμένει καὶ ἐργάζεται στὰ Ἰωάννινα. Μαθήτευσε κοντὰ στὸν Ἁγιογράφο Κων/νο Τάμπη καὶ ἐργάσθηκε μαζί του σὲ Ναοὺς τῶν Μητροπόλεων Ἰωαννίνων, Ἄρτης, Παραμυθίας, Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης, Σταγῶν καὶ Μετεώρων καὶ Χαλκίδας. Ἐπίσης, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικῆς καὶ ἐλευθέρου σχεδίου ἀπὸ τὴν ζωγράφο Ἑλένη Γκόντου καὶ τὸν ζωγράφο-γλύπτη Ἀντώνη Κέλλη. Ἔργα του (τοιχογραφίες) κοσμοῦν πολλοὺς Ναοὺς στὶς περιοχὲς τῶν Τζουμέρκων, Ζαγορίου, Κονίτσης, Ἰωαννίνων, Πρεβέζης, Φιλιατῶν, Λάκκας Σουλίου καὶ Παραμυθίας. Ἐπίσης, πολλὲς φορητὲς Εἰκόνες του ὑπάρχουν διάσκορπες σὲ διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος (τέμπλα Ναῶν καὶ ἰδιωτικὲς Συλλογές). Ἀπόστολος Λουκᾶς Αpostle Luke Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 30 Χ 40 ἑκ. 30 Χ 40 cm ΚΩΔ. 005 Ἁγία Ναταλία St. Natalia Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 30 Χ 40 ἑκ. 30 Χ 40 cm ΚΩΔ

8 Ἀργυρὸς Μακάριος Γεννήθηκε τὸ 1965 καὶ μεγάλωσε στὴν Σαντορίνη. Παιδὶ πολύτεκνης οἰκογένειας, τρίτος στὴν σειρὰ Ἁγιογράφος. Σπούδασε μαζὶ μὲ δύο ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀδέλφια του, τὴν περίοδο , στὴν Σχολὴ Ἁγιογραφίας Πύργου Ἠλείας μὲ Καθηγητὲς τὸν κ. Μιχάλη Ζωγράφο καὶ τὸν κ. Ἰωάννη Τσολάκο. Ἀπὸ τότε ἐργάζεται στὸ Ἐργαστήριο τοῦ Ἀναστασίου Δαμίγου ἀναλαμβάνοντας ἁγιογραφήσεις Ναῶν σὲ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα (Ἀλεξανδρούπολη, Ἀθήνα, Πελλοπόνησο, Κρήτη, κ.ἀ.). Εἶναι μέλος τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων καὶ ἔχει πάρει μέρος σὲ πολλὲς Ἐκθέσεις τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος. Ἰησοῦς Χριστὸς Jesus Christ Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 23 X 30 ἑκ. 23 X 30 cm ΚΩΔ. 007 Ἅγιος Ἐλευθέριος St. Eleutherios Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 30 Χ 40 ἑκ. 30 Χ 40 cm ΚΩΔ

9 Βακουφτσῆς Γεώργιος Γεννήθηκε στὴν Γερμανία τὸ Διαμένει στὰ Σκούρτα Βοιωτίας, ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ Ἐργαστήριό του καὶ εἶναι πατέρας τριῶν παιδιῶν. Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἦταν φανερὴ ἡ κλίση του στὶς εἰκαστικὲς Τέχνες καὶ παρακολούθησε σπουδὲς ζωγραφικῆς καὶ Ἁγιογραφίας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ὁλοκλήρωσε, ἐπίσης, μὲ ἐπιτυχία σειρὰ σεμιναριακῶν μαθημάτων, σὲ σχέση μὲ τὴν Φυσικὴ τοῦ Χρώματος καὶ τὴν Τεχνολογία παρασκευῆς Χρωμάτων καὶ ὑλικῶν. Εἶναι μέλος τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος, τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων, καθὼς καὶ τοῦ Who is Who. Ὡς Ἁγιογράφος ἀσχολεῖται μὲ εἰκονογραφήσεις Ναῶν καὶ φορητῶν Εἰκόνων καὶ μὲ συντηρήσεις ἔργων τέχνης. Ἔχει ἐπιμεληθεῖ τὴν ἁγιογράφηση ἐνοριακῶν Ναῶν, Μοναστηριῶν καὶ ἰδιωτικῶν Ναῶν σὲ πολλὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδας. Ἔργα τοῦ Ἐργαστηρίου του ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, ὅπως: Ἀγγλία, Αὐστραλία, Βουλγαρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ἰταλία, Καναδᾶ, Νέα Ζηλανδία, Νότια Ἀφρική, Ρουμανία, Ρωσία καὶ Σουηδία. Παναγία Mother of God Ψηφιδωτὸ Μosaic 70 X 70 ἑκ. 70 X 70 cm ΚΩΔ

10 Ἄγγελος Angel Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ Acrylic on canvas 66 X 76 ἑκ. 66 X 76 cm ΚΩΔ. 010 Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος St. John Chrysostomos Ἐπιγονάτιο Epigonation 38 X 42 ἑκ. 38 X 42 cm ΚΩΔ

11 Βιάννη - Ρέμπελου Ἀντιγόνη Γεννἠθηκε στὸν Κολινδρὸ τοῦ Ν. Πιερίας καὶ σπούδασε Κοινωνικὴ Λειτουργός. Εἷναι παντρεμένη μὲ τὸν Μηχανικὸ Γιάννη Ρέμπελο καὶ εἶναι μητέρα τεσσάρων παιδιῶν. Μὲ τὴν Ἁγιογραφία ἀσχολεῖται ἀπὸ τὸ 1990, μὲ δασκάλους τὴν Μοναχὴ Εὐπραξία, τὸν Δημήτρη Χατζηαποστόλου καὶ τὸν Γιάννη-Χαρίλαο Βράνο. Ἀπὸ τὸ 1995 μέχρι σήμερα διατηρεῖ Ἐργαστήρι Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας στὴ Χαλκίδα (Ἀρχ. Μακαρίου 29), παραδίδει Μαθήματα Παραδοσιακῆς Τεχνικῆς τῆς Ἁγιογραφίας καὶ παράλληλα ἀναλαμβάνει τὴν ἐκτέλεση φορητῶν Εἰκόνων γιὰ ἰδιωτικὲς Συλλογὲς καὶ Ναούς. Εἶναι μέλος τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων καὶ συμμετεῖχε σὲ πολλὲς προσωπικὲς καὶ ὁμαδικὲς Ἐκθέσεις. Παναγία Mother of God Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood Στιλβωτὸ χρυσὸ Burnished gold 22 Χ 30 ἑκ. 22 Χ 30 cm ΚΩΔ

12 Goudkoff Irina Θυγατέρα Ἱερέως, καὶ ἀδελφὴ Μοναχοῦ, ἡ Εἰρήνη κατάγεται ἀπὸ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ διαμένει στὴν Γαλλία, σὲ προάστιο τοῦ Παρισιοῦ. Ἔχει λάβει μαθήματα Ἁγιογραφίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, τὸ 2004, κατὰ τὴν διάρκεια καλοκαιρινῶν διακοπῶν πνευματικῆς ἀνανέωσης. Πολὺ γρήγορα κατάλαβε ὅτι αἰσθάνεται μεγάλη ἔλξη γιὰ τὶς Ὀρθόδοξες Ἱερὲς Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες τῆς ἄρεσαν πάρα πολύ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας, ποὺ ὑπηρετεῖ τὸν Θεὸ καὶ θεολογεῖ μέσῳ τῶν Εἰκόνων. Κάτι τὴν ὠθοῦσε νὰ ἁγιογραφεῖ Εἰκόνες, ὄχι ἁπλῶς μόνο σὰν εὐχάριστη ἀπασχόληση, ἀλλὰ ἐπίσης σὰν καθῆκον. Περιοδικά, λαμβάνει κάποια μαθήματα καὶ πρωτότυπα γιὰ τὶς ἐργασίες της καὶ ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς. Τὸν περασμένο Φεβρουάριο ἔκανε στὴν Μόσχα τὴν πρακτική της, κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς ἐξειδικευμένου Σεμιναρίου γιὰ Ἁγιογράφους, τὸ ὁποῖο δόθηκε ἀπὸ τὸν γνωστὸ Εἰκονογράφο Vladislav Andrejev, ἱδρυτὴ τῆς Σχολῆς Πρόσωπον, στὴν Ρωσία καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Πρὸς τὸ παρὸν παρακολουθεῖ τὰ μαθήματα τῆς Ἁγιογράφου Lydia Khripouchine, στὴν Γαλλία. Θεωρεῖ ὅτι ἡ συνεισφορά της στὴν Ἔκθεση αὐτή, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ καὶ Ἱεραποστολὴ τοῦ Κολιμπρί, εἶναι μία πραγματικὴ τιμὴ καὶ μία μεγάλη Εὐλογία. Ἐλπίζει ὅτι ἡ μικρὴ σταγόνα της, ἡ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου θὰ ἀποφέρει μία οἰκονομικὴ ἐνίσχυση στοὺς ἀναγκεμένους συνανθρώπους της καθὼς ἐπίσης καὶ μία πνευματικὴ χαρὰ στὸν ἀγοραστή. Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος St. John the Forerunner Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 13 Χ 16 ἑκ. 13 Χ 16 cm ΚΩΔ. 012α 12

13 Γιαννικάκη Νίκη Θεωρεῖ ὅτι ἐπειδὴ δὲν προσέφερε Εἰκόνες γιὰ τὴν Ἔκθεση, μιᾶς καὶ πρόσφατα ἄρχισε τὴν ἐνασχόλησή της μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία, δὲν ἔχει κάνει κάτι ἀξιόλογο, ὥστε νὰ συμπεριληφθεῖ στὸν Κατάλογο αὐτόν. Ὡστόσο οἱ δύο θαυμάσιοι ζωγραφικοί της πίνακες ἔγιναν ἀποδεκτοί, μιᾶς καὶ ἀποτελοῦν τὶς δύο «σταγόνες», τὶς ὁποῖες αὐτὸ τὸ «Κολιμπρὶ» μπόρεσε νὰ προσφέρει μὲ χαρά, γιὰ τὸ σβήσιμο τῆς μεγάλης «πυρκαγιᾶς», ἀπὸ τὴν ὁποία κινδυνεύει ἡ Πατρίδα μας. Τὸ χρυσό τους φόντο ἄλλωστε τοὺς δίνει ἀρκετὴ συγγένεια μὲ τὸ Εἰκονολογικὸ περιβάλλον τῆς Ἔκθεσης. Γιρλάντες μὲ ἄνθη Garlands of flowers Αὐγοτέμπερα σὲ μέταλλο Egg tempera on metal 20 Χ 30 ἑκ. 20 Χ 30 cm ΚΩΔ. 012β 13

14 Δασκαλόπουλος Γεώργιος Γεννήθηκε στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ τὸ 1966 καὶ ἐξασκεῖ τὴν Ἱερὴ Τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας φορητῶν Εἰκόνων καὶ τοιχογραφιῶν ἀπὸ τὸ Εἶναι μέλος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Εἰκαστικῶν Τεχνῶν Ἑλλάδος καὶ τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Ἁγιογράφων. Ἔχει ἐπιλεγεῖ καὶ συμμετάσχει, μεταξὺ ἄλλων, στὴν ἁγιογράφηση τῶν κάτωθι Ἱερῶν Ναῶν: Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως, Ἁγίας Τριάδος (Μητρόπολη Πειραιῶς), Ἁγίου Ἰωάννη Ρέντη, Ἁγίου Νικολάου (Ρότερνταμ Ὀλλανδίας), Ἁγίας Βαρβάρας Κερατσινίου, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σπάρτης, Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνδριτσαίνης Ἠλείας, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνδριτσαίνης Ἠλείας, Ἁγίου Νικολάου Ἀνδριτσαίνης Ἠλείας, Παναγίας Ἐλεούσας Λαμίας καὶ Ἁγίων Ραφαὴλ Νικολάου καὶ Εἰρήνης Θηβῶν. Ἅγιος Ἀλέξανδρος St. Alexander Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 19 X 25 ἑκ. 19 X 25 cm ΚΩΔ

15 Δημητρέλος Κωνσταντῖνος Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ Ἀπὸ μικρὴ ἡλικία εἶχε ἰδιαίτερη ἀγάπη στὴ ζωγραφική. Παράλληλα μὲ τὶς γυμνασιακὲς σπουδές, παρακολούθησε μαθήματα Ἁγιογραφίας στὸ Ἐργαστήριο τοῦ π. Ἡλία Μικραγιαννανίτου ἐξ Ἁγίου Ὄρους, γνώστη τῆς Ρωσικῆς τεχνοτροπίας. Ἡ ἐπιτυχὴς μεταστροφή του στὴν παράδοση τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης ὀφείλεται στὸν Ἁγιογράφο Χρῆστο Λιόνδα, ὁ ὁποῖος ἐνήργησε καταλυτικὰ στὶς ἐπίμονες προσπάθειες του, σφραγίζοντας τὰ ἔργα του μὲ τὸ προσωπικό του ὕφος. Τὸ 1990 ὀργάνωσε ἀτομικὸ Ἐργαστήριο ἀναλαμβάνοντας φορητὲς Εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες σὲ Ἱεροὺς Ναούς, καθὼς καὶ προσωπογραφίες ἐπιφανῶν Ἱεραρχῶν. Τὸ 1999 ηὐδόκησε ἡ συνεργασία μὲ τὸν ἀδελφό του Ἠλία Δημητρέλο. Ἔργα του κοσμοῦν ἰδιωτικὲς Συλλογὲς καὶ Ἱεροὺς Ναούς, ὅπως τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Λιβανάτων, τοῦ Κοιμητηρίου Ζωγράφου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαβὶδ Εὐβοίας, τῆς Εὐαγγελιστρίας Ἱστιαίας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀσμηνίου Β. Εὐβοίας καὶ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης Ν. Ὑόρκης - U.S.A.) Ἰησοῦς Χριστὸς X Jesus Christ Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 35 X 45 ἑκ. 35 X 45 cm ΚΩΔ

16 Διαιρωνίτου Σπυριδούλα Γεννήθηκε τὸ 1952 καὶ εἶναι ἔγγαμη μητέρα δύο παιδιῶν. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Σχολὴ Δοξιάδη (Ἁγιογραφία καὶ Συντήρηση Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἔργων Τέχνης), μὲ γενικὸ βαθμό ἄριστα. Εἶναι ἐπίσης, πτυχιοῦχος τῆς Σχολῆς Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν Ἐπαγγελματικῆς καὶ Τεχνικῆς Ἐκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), μὲ τὸν ἴδιο βαθμό. Παρακολούθησε σεμινάρια Παλαιογραφίας (Ἑρμηνεία Βυζαντινῶν Κωδίκων) στὸ Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.). Ἔχει πολλὲς συμμετοχὲς, ὡς «in situ συντηρήτρια, σὲ ἀνασκαφὲς τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Υπουργείου Πολιτισμοῦ, σὲ πολλὰ ἀρχαιολογικὰ μνημεῖα ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ὑπεύθυνη Συντήρησης Ὀροφογραφιῶν (Αἰσθητικὴ Ἀποκατάσταση Ὀροφῶν) σὲ νεοκλασικὰ κτήρια τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ Συντήρησης Ἀρχαιοτήτων καὶ Ἔργων Τέχνης (ΤΕΙ Ἀθήνας). Διδάσκει ἀφιλοκερδῶς Ἁγιογραφία στὸ Χριστοδούλειο Ὀρφανοτροφεῖο, στὸ Χαϊδάρι. Ἔργα της ὑπάρχουν στὴν Μητρόπολη Λεμεσοῦ καὶ σὲ Μοναστήρια τῶν ἐπαρχιῶν Πάφου καὶ Λεμεσοῦ, στὴν Κύπρο. Φιλοτεχνεῖ ἐπίσης Ἁγιογραφίες κατ ἰδιωτικὴ παραγγελία καὶ γιὰ δωρεές. Ἅγιος Συμεὼν ὁ Θεοδόχος St. Symeon the God-Receiver Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 25 X 35 ἑκ. 25 X 35 cm ΚΩΔ

17 Εἰκονογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς Τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν, (Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης), ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1980 ἀπὸ τὴν Κτητόρισσα καὶ πρώτη Καθηγουμένη ἀείμνηστη Γ. Κυπριανή, ἡ ὁποία εἶχε μαθητεύσει στὸν μακαριστὸ Ἁγιογράφο Βασίλειο Λέπουρα. Τὴν δεκαετία τοῦ 90, τὸ Ἁγιογραφεῖο ἀνανεώθηκε μὲ τὶς συμβουλὲς τοῦ σεβαστοῦ Δασκάλου Ἁγιογράφου κ. Φίλιππου Μαρκόπουλου καὶ μὲ τὴν συμμαθητικὴ ἀλληλεγγύη τοῦ Ἁγιογραφείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ. Σήμερα διακονοῦν στὸ ἱερὸ αὐτὸ λειτούργημα τέσσερις Ἀδελφές, ἁγιογραφώντας φορητὲς Εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες. Θεοτόκος «Δεομένη» Theotokos «Supplicating» Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 27 Χ 30 ἑκ. 27 Χ 30 cm ΚΩΔ. 016 Παναγία «Καταπράϋνον τὴν θλίψη μου» Mother of God «Assuage my Sorrow» Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 29,5 X 40,5 ἑκ. 29,5 X 40,5 cm ΚΩΔ

18 Παναγία Γλυκοφιλοῦσα» Mother of God «Sweetly loving» Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 35 X 50 ἑκ. 35 X 50 cm ΚΩΔ. 018 Ἄκρα Ταπείνωσις Extreme Humility Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 20 X 25 ἑκ. 20 X 25 cm ΚΩΔ

19 Ἅγιος Εὐγένιος, ὁ Ρῶσος Νεομάρτυς St. Eugenios the New Martyr of Russia Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 30 X 39 ἑκ. 30 X 39 cm ΚΩΔ. 020 Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἀθωνίτης St. Silouan the Athonite Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 17 X 21,5 ἑκ. 17 X 21,5 cm ΚΩΔ. 022 Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων St. Philaret the Merciful Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ - ξύλο Acrylic on mounted canvas 14 X 29,5 ἑκ. 14 X 29,5 cm ΚΩΔ

20 Διακοσμητικὰ πουλάκια Decorative little birds Ἀκρυλικὰ σὲ βότσαλο Acrylic on pebble 8 X ~10 ἑκ. 8 X ~10 cm ΚΩΔ

21 Εἰκονογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἱερᾶς Γυναικείας τινὸς Μονῆς «...Οἱ παλαιοί, μεγάλοι Ἁγιογράφοι δὲν ὑπέγραφαν ποτὲ τὶς Εἰκόνες, τὶς ὁποῖες ἁγιογραφοῦσαν. Ζωγράφιζαν πλῆθος Εἰκόνων, τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς ἀριστουργήματα. Φορητὲς Εἰκόνες, μικρογραφίες, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες. Ἀναμφισβήτητα εἰκαστικὰ ἐπιτεύγματα, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς μὴ Χριστιανούς, τὰ ὁποῖα ἄφησαν ὡς ἀναφαίρετη κληρονομία στὴν παγκόσμια τέχνη καὶ τὸν πολιτισμό. Καὶ ὅμως, οἱ ἴδιοι παρέμεναν σιωπηλοί, ἀφανεῖς ἥρωες, ταπεινόφρονες, ἄγνωστοι καὶ ἀνώνυμοι ἕως τέλους καὶ κάποτε καὶ μετὰ τὸ τέλος τους, γιὰ τὸν πλάνο κόσμο τῶν ἐπαίνων καὶ τῶν κενῶν καὶ καρποβόρων χειροκροτημάτων. Ἦταν καὶ εἶναι ὅμως ἐπώνυμοι καὶ γνωστοὶ στὸν μόνο Δίκαιο Μισθαποδότη, ὁ Ὁποῖος, ὅπως ἀναφέρεται, γνωρίζει νὰ δοξάζη τοὺς Αὐτὸν ἀντιδοξάζοντας, ὅταν καὶ ὅπως Αὐτὸς θελήση...» Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο «Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας» Παναγία «Κοσμοσώτειρα» Mother of God «Salvation of the World» Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 18 X 24 ἑκ. 18 X 24 cm ΚΩΔ. 024 Παναγία «Παραμυθία» Mother of God «of Consolation» Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 30 X 40 ἑκ. 30 X 40 cm ΚΩΔ

22 Θεοτόκος «Ἐπουράνιος Πύλη» Theotokos «The Gate of Heaven» Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 31,5 X 41 ἑκ. 31,5 X 41 cm ΚΩΔ. 026 Φύλαξ Ἄγγελος X Guardian Angel Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 19 X 25 ἑκ. 19 X 25 cm ΚΩΔ. 027 Ἅγιος Ἀπόστολος Λουκᾶς Holy Apostle Luke Αὐγοτέμπερα σὲ καμβᾶ - ξύλο Egg tempera on mounted canvas 23 X 31 ἑκ. 23 X 31 cm ΚΩΔ

23 ΚΩΔ. 029 Διακοσμητικὰ θέματα Decorative themes Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 10 X ~15 ἑκ. 10 X ~15 cm 23

24 Εἰκονογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ Μεγάλης Δουκίσσης τῆς Ρωσίας Ἔτνα Καλιφορνίας Ἀμερικῆς Τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ιερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίας Ελισάβετ Μεγάλης Δουκίσσης τῆς Ρωσίας (στὴν Ετνα Καλιφορνίας τῶν ΗΠΑ), ἡ ὁποία εἶναι Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ. Ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1989 μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ καὶ τῆς Γεροντίσσης Ελισάβετ, Ἡγουμένης τῆς Μονῆς. Ἀρχικὰ μόνο μία Μοναχή, ἡ ὁποία ἐκπαιδεύθηκε στὴν Ἁγιογραφία ἀπὸ τὸν πατέρα της (ἕναν Ὀρθόδοξο Ἱερέα, καὶ μετέπειτα Ἐπίσκοπο), ἐργάσθηκε στὸ Ἁγιογραφεῖο. Ἔκτοτε ἔχει ἀναδειχθῆ σ ἕνα δραστήριο Ἐργαστήριο, μὲ τέσσερις μόνιμες Ἀδελφές, καὶ ἔχει παράγει πάνω ἀπὸ χίλιες φορητὲς Εἰκόνες, τοιχογραφίες, μικροτεχνήματα, κεντημένες Εἰκόνες καὶ ψηφιδωτά. Χρησιμοποιοῦν ἀκρυλικά χρώματα, παραδοσιακὴ αὐγοτέμπερα καὶ μετάξι. Ἔργα τοῦ Ἁγιογραφείου ὑπάρχουν σὲ πολλοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ποὺ ὑπάγονται σὲ διάφορες δικαιοδοσίες στὴ Βόρεια Ἀμερική, σὲ ἀρκετὲς Ἐκκλησίες στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Αὐστραλία, καθὼς καὶ σὲ διάφορες ἐθνικὲς δημοσιεύσεις στὶς Η.Π.Α.. Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης St. James the Persian Ἀκρυλικὰ σὲ αὐγὸ Acrylic on emu egg, gold relief accented with Austrian crystal rhinestones 9 X 14 ἑκ. 9 X 14 cm ΚΩΔ

25 Ἀρχάγγελος Μιχαήλ Archangel Michael Κέντημα Embroidery - rayon and metallic thread on velvet 19,5 X 24 ἑκ. 19,5 X 24 cm ΚΩΔ. 031 Ὁ Ἅγιος Μερκούριος St. Merkourios Ἀκρυλικὰ σὲ ἐπεξεργασμένο hard-board Acrylic on gessoed hard-board, gold leaf with palladium leaf accents 20 X 25 ἑκ. 20 X 25 cm ΚΩΔ. 032 Ὁ Ἅγιος Ἐλεσβαὰν St. Elesbaan Ἀκρυλικὰ σὲ ἐπεξεργασμένο hard-board Acrylic on gessoed hard-board, gold relief accented with Austrian crystal rhinestones 28 X 35 ἑκ. 28 X 35 cm ΚΩΔ

26 Εἰκονογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς Τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, ἀρχίζει νὰ λειτουργῆ τὸ 1961, ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἵδρυσι τοῦ Μοναστηριοῦ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἠμερολογίου Ἑλλάδος, κ. Κυπριανό. Τὸ πρῶτο διακόνημά τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὡς ἁπλοῦ τότε Μοναχοῦ, ὅταν τὸ 1961 ξεκίνησε τὸ κτίσιμο τῆς Μονῆς μας, ἦταν ἡ Ἁγιογραφία. Τοῦ προκαλοῦσε ἰδιαίτερη πνευματικὴ εὐχαρίστησι καὶ κατάνυξι νὰ ζωγραφίζη τὴν Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὸν Ὁποῖο λάτρευε καὶ στὴν δόξα Του εἶχε ἀφιερώσει τὴν ὕπαρξί του ἀπὸ τὴν νεότητά του. Μὲ τὴν ἴδια εὐλάβεια καὶ μὲ ἱερὸ ζῆλο ἁγιογραφοῦσε καὶ τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς φίλους Του, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς Ἁγίους. Ἂν καὶ πολὺ σύντομα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναγκάσθηκε, λόγῳ τοῦ βάρους τῶν πολλῶν ἄλλων ἀσχολιῶν καὶ δραστηριοτήτων του, ὡς Ἡγουμένου καὶ ἀργότερα Μητροπολίτου, νὰ σταματήση τὴν Ἁγιογραφία, ὅμως φρόντισε νὰ μεταδώση στοὺς πιὸ κατάλληλους ἀπὸ τοὺς πρώτους Μοναχούς, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀκολούθησαν, τὸ «τάλαντο» τῆς Ἁγιογραφίας. Μὲ τὸν καιρό, ἄλλοι ἀκολούθησαν τοὺς πρώτους καὶ τὸ «τάλαντο», τὸ πολύτιμο αὐτὸ καὶ ἀκριβὸ Δεσποτικὸ δῶρο, τὸ ὁποῖο τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, αὐξήθηκε καὶ πολλαπλασιάσθηκε... Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 40 X 50 ἑκ. 40 X 50 cm ΚΩΔ. 034 Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἐλεήμων Jesus Christ, the Mercifull 26

27 Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐγείρων τὸν Λάζαρον The Lord Jesus Christ Raising Lazarus Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ Acrylic on canvas 20 X 28 ἑκ. 20 X 28 cm ΚΩΔ. 035 Παναγία «Γλυκοφιλοῦσα» Mother of God «Sweetly loving» Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 23 X 30 ἑκ. 23 X 30 cm ΚΩΔ

28 Θεοτόκος «Ἐλπὶς τῶν ἀπελπισμένων» «Theotokos Hope of the Despairing» Ἀκρυλικὰ σὲ ξύλο Acrylic on wood 40 X 50 ἑκ. 40 X 50 cm ΚΩΔ Ἔτσι, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἀδελφοὶ Ἁγιογράφοι, ἀλλὰ καὶ οἱ Μαθητὲς τοῦ Ἁγιογραφείου, ἐξακολουθοῦν, προσευχόμενοι καὶ αὐτοί, νὰ ζωγραφίζουν ταπεινὰ καὶ ὑπάκουα Εἰκόνες, μὲ ἱερὸ πόθο, πίστι, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη. Τὸ καντηλάκι ἀκοίμητο, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐντολὴ τοῦ πνευματικοῦ τους Πατέρα, στὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας, τοὺς φωτίζει καὶ τοὺς παρηγορεῖ. Ἡ ψαλμωδία, ποὺ ἀκούγεται χαμηλόφωνα, τοὺς ἐνισχύει καὶ τοὺς συντροφεύει. Οἱ προσευχὲς τῶν Ἀδελφῶν τους δίνουν φτερὰ στὰ χέρια τους, ἔμπνευσι στὴν διάνοιά τους καὶ γαλήνη στὴν ψυχή τους. Ὁ Χριστός μας, ἡ Παναγία μας, ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ πρῶτος Ἁγιογράφος Λουκᾶς, ὁ Προστάτης καὶ Ὁδηγὸς τῶν Ἁγιογράφων, οἱ Ἄγγελοι καὶ οἱ Ἅγιοι ποὺ ἁγιογραφοῦνται, βοηθοῦν οἱ Ἴδιοι νὰ γίνουν οἱ Εἰκόνες τους, ὅπως ἁρμόζει, «ἱεροπρεπῶς καὶ ἱεροτύπως», καὶ γεμίζουν χαρὰ καὶ ἐλπίδα τὴν καρδιά τους. Τὴν ἐλπίδα, ὅτι μὲ τὴν βοήθειά τους ὅλα θὰ πᾶνε καλά, τὰ ἐμπόδια ποὺ φέρνει ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος μισεῖ τὶς Ἱερὲς Εἰκόνες, θὰ ξεπεραστοῦν καὶ τελικὰ ἡ θεία λάμψη ἄλλης μιᾶς καινούργιας Εἰκόνας θὰ διοχετεύση τὸ Φῶς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν στὸν κόσμο μας, ποὺ τόσο πολὺ τὸ ἔχει ἀνάγκη. Αὐτὸ βέβαια γίνεται ὅταν καὶ οἱ ἴδιοι τὸ ἐπιδιώκουν διὰ τῆς προσοχῆς καὶ τῆς προσευχῆς κατὰ τὴν ὥρα τοῦ διακονήματος, σύμφωνα μὲ τὴν τάξι, τὴν ὁποία παρέλαβαν ἀπὸ τὸν Πνευματικὸ τους Πατέρα καὶ Διδάσκαλο. Οἱ σοφὲς συμβουλές του πάντοτε βρίσκονται στὴν καρδιὰ καὶ τὴν μνήμη τους: «Ὅταν προσευχώμεθα ἁγιογραφώντας, τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς σκεπάζει, μᾶς φωτίζει καὶ μᾶς ὁδηγεῖ!...». 28

29 «Ὀρθόδοξη Ὁμοσπονδία τῆς Ἁγιογραφίας», Σουηδίας Ὁ +Θεοφ. Επίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ιωάννης γεννήθηκε στὸ Ρόττερνταμ τῆς Ολλανδίας τὸ Τὸ 1949 εἰσῆλθε ὡς δόκιμος σὲ παπικὴ Μονή, ὅπου ἔλαβε θρησκευτικὴ παιδεία, ἐπιδόθηκε δὲ περαιτέρω στὴν ἐνασχόλησι μὲ τὶς Καλὲς Τέχνες μὲ σπουδὲς στὸ Παρίσι, ἐνῶ ἀργότερα εἰδικεύθηκε ὡς συντηρητὴς ἔργων τέχνης. Η ἐνασχόλησίς του αὐτὴ τὸν ἔφερε σὲ σχέσι καὶ γνωριμία μὲ τὴν Ορθόδοξη Εἰκονογραφία καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τὴν Ορθόδοξη Πίστι. Τὸ 1965 ἐγκατέλειψε τὸν Παπισμὸ καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Σουηδία, ὅπου τὸ ἑπόμενο ἔτος νυμφεύθηκε τὴν σύζυγό του. Τὸ 1973 ὅλη ἡ οἰκογένεια μετεστράφη πλέον στὴν Ορθοδοξία καὶ τὸ 1976 ὁ Θεοφ. κ. Ιωάννης χειροτονήθηκε Διάκονος στὴν Σερβική Ἐκκλησία. Ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ δίνει μαθήματα ἁγιογραφίας σ ὅλη τὴν Σουηδία καὶ ἵδρυσε τὴν «Οrtodoxa ikonmåleriets riksförbund» (Ὀρθόδοξη Ὁμοσπονδία τῆς Ἀγιογραφίας). Τὸ 1985 ὁ π. Ιωάννης προσεχώρησε στὴν Ιεραποστολὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων στὴν Σουηδία. Εκτοτε τὸ ποιμαντικὸ καὶ ἱεραποστολικό του ἔργο εὐλογήθηκε κατὰ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο. Πολλοὶ Λουθηρανοὶ μετεστράφησαν στὴν Ορθοδοξία καὶ ἐβαπτίσθησαν κατόπιν τῶν μαθημάτων Ἁγιογραφίας μὲ τὸν Θεοφ. Ἰωάννη, καὶ ἡ μαρτυρία τῆς Πίστεώς μας ἔγινε γνωστὴ ἀκόμη καὶ σὲ Σχολεῖα καὶ Ανώτερα ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Σουηδίας, διὰ τῆς διδασκαλίας τῆς Ορθοδόξου Εἰκονογραφίας. Τὸ 1990 τοῦ ἀπενεμήθη τὸ Δίπλωμα τοῦ Κέντρου Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν τῆς Ετνα Καλιφορνίας, κατόπιν ὑποβολῆς τῆς ἐργασίας του «Η Ιστορία καὶ ἡ Ιδέα τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος στὴν Ορθόδοξο Εκκλησία». Μετά τὴν κοίμησιν τῆς Πρεσβυτέρας αὐτοῦ, ὡς Μοναχῆς, ἐκάρη καὶ αὐτὸς Μοναχός, τὴν δέ ἐκ. ἡμ. ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος. Γιά περισσότερα ἀπὸ 35 χρόνια, ὁ Θεοφ. Ἰωάννης συνέχιζε νὰ δίνει μαθήματα ἁγιογραφίας καὶ οἱ πολλοί του μαθηταί συνεχίζουν τὸ ἔργο του. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 28 X 36 ἑκ. 28 X 36 cm ΚΩΔ. 038 Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι X Holy Unmercenaries 29

30 Ἀδελφὲς Δημητριάδου (Μεταμόρφη καὶ Ναταλία) Ἡ Μεταμόρφη εἶναι 29 καὶ ἡ ἀδελφή της Ναταλία 21 ἐτῶν. Μαθαίνουν Ἁγιογραφία στὴν Ἐνορία τοῦ +Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως Ἰωάννου, στὴν Στοκχόλμη, ἐδῶ καὶ 2,5 περίπου χρόνια. Τὴν Ἁγία Ναταλία καὶ τὸν Καλὸ Ποιμένα ἁγιογράφησε ἡ Ναταλία. Τὴν πρώτη λόγῳ τοῦ ὀνόματός της καὶ τὴν δεύτερη γιὰ τὸν συμβολισμό της (Ποιμὴν - Σωτῆρας Χριστὸς καὶ Πρόβατο - ψυχὴ ποὺ σώζεται). Τὴν Ἄκρα Ταπείνωση ἁγιογράφησε ἡ Μεταμόρφη λίγο πρὶν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, σκεπτόμενη τὰ Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θέλοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἐκφράσει τὴν εὐγνωμοσύνη της στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος εἶναι τόσο εὔσπλαγχνος μαζί μας. Οἱ δύο ἀδελφὲς συνεχίζουν τὰ μαθήματα Ἁγιογραφίας, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ καταφέρουν νὰ ἁγιογραφοῦν ὁλοκληρωμένες Εἰκόνες, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τοὺς διδάσκει ὁ Δάσκαλός τους Gabriel Jara Briones, τὸν ὁποῖο θεωροῦν μεγάλη Εὐλογία ποὺ τὸν γνώρισαν. Ἡ χαρὰ τῶν δύο ἀδελφῶν εἶναι μεγάλη, διότι οἱ Εἰκόνες τους ἔγιναν ἕνα μέσον γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς συνανθρώπους τους. Ἰησοῦς Χριστός «Ὀ Ποιμὴν ὁ Καλὸς» Jesus Christ «The Good Shepherd» Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 30 X 40 ἑκ. 30 X 40 cm ΚΩΔ. 039 Ἡ Ἁγία Ναταλία St. Natalia Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 25 X 30 ἑκ. 25 X 30 cm ΚΩΔ

31 Ἄκρα Ταπείνωσις Extreme Humility Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 25 X 30 ἑκ. 25 X 30 cm ΚΩΔ

32 Εἰκονογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) Ἀρχιεπισκόπου Σαγγάης καὶ Σὰν Φραντσίσκο Οὐκρανίας Τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, ἱδρύθηκε ταυτόχρονα μὲ τὴν Ἱερὰ Μονή, πρὶν δεκατέσσερα χρόνια, στὸ Ἰσὴμ τῆς Σιβηρίας, γιὰ νὰ μεταφερθεῖ ἀργότερα στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας. Μία ἔμπειρη Ἁγιογράφος ἀφιερώθηκε στὴν Μονὴ καὶ δίδαξε τὴν εὐλογημένη Τέχνη τῆς Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφίας καὶ σὲ ἄλλες Συμμονάστριές της. Σήμερα, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἁγιογραφοῦν πέντε Ἀδελφές, ἀκολουθώντας τὴν Ρωσικὴ Παράδοση καὶ ἰδιαιτέρως τὴν τεχνοτροπία τοῦ μεγάλου Ρώσου Ἁγιογράφου Ἀνδρέα Ρουμπλιώφ. Ἐργάζονται, ἐπίσης, καὶ ἀντιγραφὲς παλαιῶν Βυζαντινῶν, ἀλλὰ καὶ νεωτέρων Ὀρθοδόξων Εἰκόνων, μὲ ἐξειδίκευση στὶς φορητὲς Εἰκόνες καὶ στὶς μικρογραφίες. Ἀγία Κυριακὴ X St. Kyriake Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ - ξύλο Acrylic on mounted canvas 21 Χ 30 ἑκ. 21 Χ 30 cm ΚΩΔ

33 Καλοπήτας Δημήτριος Γεννήθηκε τὸ 2000 καὶ εἶναι μαθητὴς τῆς 1ης Γυμνασίου. Παρακολουθεῖ τὸ παιδικὸ τμῆμα Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς. Ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς πάσχοντες συνανθρώπους μας, τὸν ἔκαναν νὰ ἀποφασίσει νὰ μιμηθεῖ τὸ μικρὸ Κολιμπρί. Ἔτσι, ἐδῶ καὶ ἕνα περίπου χρόνο ἐργάσθηκε, μὲ τὴν συμπαράσταση τῶν ἁγιογράφων τῆς Μονῆς, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσει τὴν Εἰκόνα τοῦ Κυρίου σὲ δόξα, ὁ Ὁποῖος καταπέμπει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἰησοῦς Χριστός σὲ δόξα, καταπέμπων τὸ Ἅγιον Πνεῦμα Jesus Christ in glory, sending the Holy Spirit Ἀκρυλικὰ σὲ καμβᾶ Acrylic on canvas 40 X 50 ἑκ. 40 X 50 cm ΚΩΔ

34 Καλύβας Εὐάγγελος Γεννήθηκε τὸ Γνώρισε τὸν θαυμαστὸ κόσμο τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ ἀγάπησε τὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία τὸ Μαθήτευσε μέχρι τὸ 2007 στὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Φυλῆς. Ἀπὸ τὸ 2007 παρακολουθεῖ ἀνώτερες Εἰκολογικὲς σπουδὲς κοντὰ στὸν καταξιωμένο Ἁγιογράφο κ. Φίλιππο Μαρκόπουλο καὶ συνεργάζεται μαζί του μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα ἐργάζεται στὸ δικό του Ἐργαστήριο φορητὲς Εἰκόνες καὶ τοιχογραφίες γιὰ ἐπαρχιακοὺς Ναούς καὶ ἰδιῶτες. Παναγία «Γλυκοφιλοῦσα» Mother of God «Sweetly loving» Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 35 X 53 ἑκ. 35 X 53 cm ΚΩΔ. 044 Ἅγιος Νεκτάριος St. Nectarios Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 34 X 50 ἑκ. 34 X 50 cm ΚΩΔ

35 Καραμέρος Χρῆστος Γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1973 καὶ σπούδασε Συντήρηση Ἀρχαιοτήτων στὸ Τ.Ε.Ι. Ἀθήνας. Τὸ 2001 ἔκανε τὴν πρακτική του ἄσκηση στὸ τμῆμα μικροφωτογράφισης, συντήρησης βιβλιακοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Στὴν πτυχιακή του ἐργασία ἀσχολήθηκε μὲ τὰ προβλήματα συντήρησης τῆς ξύλινης ὑποδομῆς καὶ ξύλινης ἐπένδυσης ὡρολογίων τύπου ἑκκρεμοῦς. Ἀπὸ τὸ 2002 μέχρι σήμερα ἀσχολεῖται μὲ τὴν συντήρηση Βυζαντινῶν Ναῶν, τοιχογραφιῶν καὶ ὀροφογραφιῶν νεοκλασικῶν κτηρίων καθὼς καὶ μὲ τὴν συντήρηση καὶ φιλοτέχνηση φορητῶν Εἰκόνων. Ἐπιπλέον τὰ τελευταῖα χρόνια μελετᾶ τὴν ζωγραφικὴ καὶ τὰ ὑλικὰ κατασκευῆς τῶν πορτρέτων τοῦ Φαγιούμ. Ἔχει παρουσιάσει δουλειά του σὲ ὁμαδικὲς Ἐκθέσεις ζωγραφικῆς καὶ Ἁγιογραφίας. Ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὰ Τρίκαλα. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 18 X 52,5 ἑκ. 18 X 52,5 cm ΚΩΔ. 046 Ἰησοῦς Χριστὸς X Jesus Christ 35

36 Καρύδης Χρῆστος Ὁ Δρ. Χρῆστος Χ. Καρύδης διδάσκει στὴν βαθμίδα τοῦ Ἐπίκουρου Καθηγητῆ (Π.Δ. 407/80) στὸ Α. ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων καὶ στὴν Πανεπιστημιακὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης, μὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο τὴν ἐπεμβατική, προληπτικὴ συντήρηση καὶ ἱστορία ὑφάσματος. Εἶναι ἐπισκέπτης διδάσκων στὸ Διατμηματικὸ Μεταπτυχιακὸ Προστασίας καὶ Συντήρησης τοῦ Α.Π.Θ. καὶ πτυχιοῦχος Συντήρησης Ἔργων Τέχνης τοῦ De Montfort University, UK. Ἔκανε μεταπτυχιακὴ ἐκπαίδευση στὴν Συντήρηση Ὑφασμάτων, στὸ University of Southampton-Textile Conservation Centre. Μετεκπαιδεύθηκε στὴν πρoληπτικὴ συντήρηση στὸ Northumbria University ΜΑ (Ηοns) καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία στὸ Ε.Α.Π. Ἔλαβε τὸν διδακτορικό του τίτλο ἀπὸ τὸ University of Lincoln. Mέλος ἐκπροσώπησης τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος ICOMOS στὶς διεθνεῖς ἐπιστημονικὲς ἐπιτροπὲς ἐκπαίδευσης καὶ πρόληψης φθορῶν. Ἔχει δημοσιεύσει δύο σχετικὲς μονογραφίες καὶ ἄρθρα. Ἔχει ἐπίσης ἀναλάβει, στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης αὐτῆς (Σάββατο 15/12/ 12, 8-10 μ.μ.), τὴν Εἰσήγηση μὲ θέμα «Ἡ διατήρηση τῶν παλαιῶν Εἰκόνων στὴν σύγχρονη ἐποχή». Παναγία «Γοργοεπήκοος» X Mother of God «Quick to Hear» (Ἀντίγραφο ἀπὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγ. Στεφάνου Βεροίας) (Copy from St. Stephen s Church of Veria) Νωπογραφία Fresco 26 Χ 32 ἑκ. 26 Χ 32 cm ΚΩΔ

37 Κατζανοῦ Μαρία Γεννήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1975 στὴν Μυτιλήνη Λέσβου. Εἶναι ἔγγαμη μητέρα δύο παιδιῶν. Ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὴν Ἀρτέμιδα Ἀττικῆς. Σπούδασε Αἰσθητικὸς καὶ στὴν συνέχεια εἰδικεύθηκε στὸν τομέα τῆς Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων σὲ ἰδιωτικὴ Σχολή. Ἐργάσθηκε γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ὡς ὑπάλληλος γραφείου, ὅμως ἡ συνάντησή της μὲ τὴν Βυζαντινὴ Ἁγιογραφία ἄλλαξε τὴν ἐπαγγελματική της πορεία. Προσπαθώντας νὰ προσεγγίση αὐτοὺς ποὺ κάποτε ἐμπνεύσθηκαν καὶ ζωγράφισαν τὸ «Θεῖον» παρακολούθησε μαθήματα Ἁγιογραφίας στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Σπατῶν καὶ κατόπιν στὴν Σχολὴ Ἁγιογραφίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνας Ἀρτέμιδας Ἀττικῆς. Παράλληλα παρακολουθεῖ τὰ διαδικτυακὰ μαθήματα Ἁγιογραφίας, ποὺ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς. Ἡ οὐσιαστικὴ τέλος ἐκπαίδευσή της στοὺς κανόνες καὶ στὰ μυστικὰ τῆς Ἁγιογραφίας ἐπῆλθε μέσα ἀπὸ τὴν προσεκτικὴ παρατήρηση τῶν ἔργων τῶν μεγάλων Ἁγιογράφων, τὴν μελέτη βιβλίων καὶ τὴν συνεχῆ καὶ ἀκούραστη ἐξάσκηση στὸ θεόσταλτο αὐτὸ διακόνημα. Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Νυμφίος Jesus Christ the Bridegroom Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 20 X 30 ἑκ. 20 X 30 cm ΚΩΔ. 048 Παναγία, (Προτομή) Mother of God (Bust) Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο Egg tempera on wood 20 X 30 ἑκ. 20 X 30 cm ΚΩΔ

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Δ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἅγιος Γεώργιος Κυψέλης. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 24/09/2013 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Γ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ἀ. Ἀστεριάδης. Ἅγιος Δημήτριος στὸ Στάδιο (Τεγέα).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: Θανάσης ΠΕΤΡΑΚΟΣ Tο 1972 εγγράφηκε στο Mαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα