ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για βαρέλια και δεξαµενές αλλά και των συστηµάτων ελέγχου αναθυµιάσεων και ροοµέτρησης, η διαχείριση επικίνδυνων ουσιών γίνεται εύκολη υπόθεση. Η εξειδίκευση σε θέµατα αντιεκρηκτικότητας, τον έχουν καθιερώσει ως πρωτοπόρο παγκοσµίως από το Το πρόγραµµα του Οίκου Lutz καλύπτει όλο το φάσµα των εφαρµογών που χρειάζονται αντιεκρηκτική προστασία : Αντιεκρηκτικού τύπου ηλεκτροκινητήρες (ΕΧ) Αντιεκρηκτικού τύπου αεροκινητήρες (ΕΧ) Αντιεκρηκτικού τύπου µετρητές υγρών (ΕΧ) Αντιεκρηκτικού τύπου µηχανισµοί άντλησης / µίξης / αποστράγγισης (ΕΧ) LUTZ : Ασφάλεια Ποιότητα Εξειδίκευση Μερικοί το λένε φιλοσοφία της εταιρείας, εµείς απλώς προάγουµε την ασφάλεια, ειδικευµένοι σε υγρά τα οποία είναι εκρηκτικά, επιθετικά και επικίνδυνα για το περιβάλλον. Επιµένουµε µε την ασφάλεια ιδιαίτερα, ακόµη και σε εποχές όπου ένα προϊόν φαινοµενικά αξιολογείται τόσο πιο ψηλά, όσο χαµηλότερη είναι η τιµή του. Η υποχρέωση για οικονοµική κι όµως ασφαλή εργασία, για υγεία και περιβάλλον, δεν τίθεται για µας στο ερώτηµα µιας γρήγορης ανάθεσης, αλλά της υποχρέωσης της συνδεδεµένης µε την ωφέλεια, την οποία θέλουµε να προσφέρουµε στους πελάτες µας. Μια ωφέλεια, η οποία αποπληρώνεται σήµερα και στο µέλλον. Η σωστή µεταχείριση εύφλεκτων υγρών όπως διαλύτες, καύσιµα κ.ά. απαιτεί γνώσεις, υπευθυνότητα (από εργοδότη & εργαζόµενο), σαφώς ειδικό ήλεκτρο-µηχανολογικό εξοπλισµό µε αντιεκρηκτική προστασία, ευλαβή τήρηση των κανονισµών καθώς και σωστά µελετηµένους χώρους (επαρκής αερισµός, ηλεκτρολογική εγκατάσταση κ.ά.) όπου γίνεται η επεξεργασία, η φύλαξη και η διακίνηση αυτών. Οποιαδήποτε παράλειψη βασικών κανονισµών, µπορεί να αποβεί µοιραία. Είναι καθαρά θέµα χρόνου να συµβεί και φυσικά δεν συµβαίνει µόνο στους άλλους. Παραδείγµατα ατυχηµάτων, τα οποία προήλθαν από λάθος χρήση, υπάρχουν πολλά στην χώρα µας. Τίποτα πλέον δεν µπορεί να αφεθεί στην τύχη γιατί η άγνοια και η αµέλεια σκοτώνουν Μια εκτενής περιγραφή του θέµατος «αντιεκρηκτική προστασία» και όλων των οδηγιών και διατάξεων καθώς και των αντίστοιχων µέτρων προστασίας, δεν είναι δυνατή στα πλαίσια µερικών σελίδων, ωστόσο κρίνεται σκόπιµη η παρουσίαση και ανάλυση κάποιων από αυτών σχετικά µε τις θεµελιώδεις αρχές του θέµατος.

2 ήλωση συµµόρφωσης Ε.Ε Η άδεια για τη χρήση σε περιοχές µε κίνδυνο ανάφλεξης / έκρηξης, πιστοποιείται µε µία δήλωση συµµόρφωσης Ε.Ε του κατασκευαστή και τη σήµανση του προϊόντος µε τα προβλεπόµενα σήµατα. Για εξοπλισµό µε αντιεκρηκτική προστασία (ηλεκτρικά και µη) πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µια σειρά από κανονισµούς που αφορούν τους κατασκευαστές και τους χρήστες. Με τη δήλωση συµµόρφωσης Ε.Ε, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι πληρούνται όλοι οι κανονισµοί που αφορούν το προϊόν. Ο χρήστης φέρει την υποχρέωση να πληροί όλους τους κανονισµούς που αφορούν τη λειτουργία. Η λειτουργία εξαρτάται από τη χρήση και την εκάστοτε χώρα. Έκρηξη Προϋπόθεση για ενδεχόµενο κίνδυνο έκρηξης είναι η δηµιουργία µιας εκρηκτικής ατµόσφαιρας. Αυτή µπορεί να δηµιουργηθεί στους χώρους όπου παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, µεταφέρονται και αποθηκεύονται εύφλεκτα αέρια και υγρά. Τέτοιου είδους περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν, για παράδειγµα, σε χηµικά εργοστάσια, διυλιστήρια, δεξαµενές, εργοστάσια χρωµάτων, βενζινάδικα, κ.λπ. Πρόκειται για περιοχές, όπου λόγω των τοπικών και λειτουργικών συνθηκών, σχηµατίζονται συχνά εκρηκτικές ατµόσφαιρες. Αυτό συνεπάγεται, βέβαια και µεγάλο κίνδυνο έκρηξης. Με τον όρο έκρηξη εννοείται µια ταχύτατη διαδικασία καύσης, κατά την οποία πρέπει να συντρέχουν τρεις ουσιαστικές προϋποθέσεις: 1. εύφλεκτα αέρια, 2. οξυγόνο (αέρας) και µια 3. πηγή ανάφλεξης όπως π.χ. οι σπινθήρες ηλεκτρικών µέσων (σπινθήρες ψηκτρών). Παρόλα αυτά, σε πολλούς βιοµηχανικούς χώρους, η χρήση ηλεκτρικών µέσων σε ατµόσφαιρα µε κίνδυνο έκρηξης είναι απαραίτητη. Τα προληπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται προς αποφυγή εκρήξεων καθορίζονται από τις εθνικές ή άλλες αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για θέµατα ασφαλείας. Οι αρχές αυτές θεσπίζουν κανονισµούς και διατάξεις για την κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και εκδίδουν κανονισµούς για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Πρότυπα και Κανονισµοί Τα πρότυπα αυτά που χαρακτηρίζονται ως κανονισµοί VDE, εκδίδονται από τη γερµανική ηλεκτροτεχνική επιτροπή σε DIN και VDE, η οποία είναι µέλος της ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC). Τα πρότυπα της IEC µε τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) της CENELEC. CENELEC είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης. Μέλη της επιτροπής αυτής είναι οι εθνικές ηλεκτροτεχνικές επιτροπές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της EFTA (Ευρωπαϊκή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών). Από το γεγονός αυτό συνάγεται ότι ο εγκεκριµένος, σύµφωνα µε την οδηγία ATEX 100, ηλεκτρικός εξοπλισµός µε αντιεκρηκτική προστασία (µέσω διαπιστευµένου οργανισµού πιστοποίησης), έχει ισχύ σε όλη την Ε.Ε.

3 ηµιουργία δυναµικού µεταξύ αντλίας & δοχείου Πριν την εκκίνηση της αντλίας, θα πρέπει να δηµιουργηθεί γείωση µεταξύ της αντλίας, του δοχείου που θα αντληθεί και του δοχείου που θα γεµιστεί. Το δυναµικό µεταξύ αντλίας και δοχείου προς άντληση, αντισταθµίζεται συνδέοντας το κατάλληλο καλώδιο γείωσης. Χρώµατα και βρωµιές θα πρέπει να αποµακρύνονται από τα σηµεία σύνδεσης ώστε να διασφαλίζεται η αγωγιµότητα. Η αγώγιµη σύνδεση µεταξύ του γεµάτου και άδειου δοχείου επιτυγχάνεται µέσω αγώγιµου υποστρώµατος (π.χ. σχάρα αγώγιµη). (Σχέδιο τυπικής εγκατάστασης - Lutz) (1) Καλώδιο γείωσης, (2a) Αγώγιµο υπόστρωµα ή σύνδεση καλωδίου γείωσης σε κάθε ένα από τα δυο βαρέλια, (2b) Γαλβανισµένοι σύνδεσµοι (χαµηλής αντίστασης προς την γη), (3) Αγώγιµοι ελαστικοί σωλήνες, (4) Αγώγιµοι σύνδεσµοι µεταξύ ελαστικού σωλήνα και στοµίου αντλίας, (5) Μηχανισµοί άντλησης κατάλληλοι για χρήση σε Ζώνη Ο, (6) Κινητήρες µε αντιεκρηκτική προστασία και γειωµένα απρόσιτα µεταλλικά µέρη, (7) Κάνουλα

4 Ηλεκτρικός εξοπλισµός για χρήση σε περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης Με τον όρο ηλεκτρικός εξοπλισµός εννοούνται όλα εκείνα τα αντικείµενα που χρησιµοποιούν, εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, ηλεκτρική ενέργεια : αντικείµενα για την παραγωγή, µετάδοση, διανοµή, αποθήκευση, µέτρηση, ρύθµιση, µετατροπή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περιοχές (χώροι) µε κίνδυνο έκρηξης Είναι περιοχές εκείνες όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί απειλητικά επικίνδυνη συγκέντρωση ατµοσφαιρών που λόγω των τοπικών και λειτουργικών συνθηκών µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Εκρηκτική ατµόσφαιρα Είναι ένα µίγµα που δηµιουργείται από αέρα και εύφλεκτα αέρια, ατµούς, νεφελώµατα και σκόνη υπό ατµοσφαιρικές συνθήκες, στις οποίες τυχόν καύση µετά από ανάφλεξη από κάποια αντίστοιχη πηγή συνεχίζεται από µόνη της (έκρηξη). Εκτός από τους όρους «ηλεκτρικός εξοπλισµός», «περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης» και «εκρηκτική ατµόσφαιρα» που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένας άλλος εξίσου σηµαντικός όρος είναι επίσης η θερµοκρασία ανάφλεξης ενός εύφλεκτου υλικού. Πρόκειται για την κατώτατη θερµοκρασία που µετράται µε µια συσκευή ελέγχου σε ένα τοίχωµα που θερµαίνεται, στον οποίον το εύφλεκτο υλικό που αναµειγνύεται µε τον αέρα αναφλέγεται. Τα εύφλεκτα αέρια και ατµοί εύφλεκτων υγρών κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τις θερµοκρασίες ανάφλεξής τους. Με τον όρο «προστασία ανάφλεξης» εννοούνται τα µέτρα που λαµβάνονται κατά την κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού, προκειµένου να αποτρέπεται η ανάφλεξη της εκρηκτικής ατµόσφαιρας που περιβάλλει τον ηλεκτρικό εξοπλισµό. Αντίστοιχα, ο ηλεκτρικός εξοπλισµός χωρίζεται σε οµάδες και κατηγορίες, σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύµφωνα λοιπόν, µε την οδηγία ΕΝ , ειδικά οι ηλεκτρικές αντλίες βαρελιών και δοχείων για περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης ανήκουν στην οµάδα II (οµάδα έκρηξης ΙΙ) και στην κατηγορία 2G. Για µερικά είδη αντιεκρηκτικής προστασίας προβλέπεται υποδιαίρεση της οµάδας ΙΙ σε Α, Β και C. Η ικανότητα ανάφλεξης για αέρια και ατµούς της οµάδας ΙΙΑ ανέχεται στην κατώτατη τιµή, ενώ για αέρια και ατµούς της οµάδας ΙΙC στη µέγιστη. Η κατηγορία θερµοκρασίας ενός εξοπλισµού ορίζεται σύµφωνα µε τη µέγιστη εµφανιζόµενη θερµοκρασία της επιφάνειας σε 40 C θερµοκρασία περιβάλλοντος.

5 Κατηγορία θερµοκρασίας Μέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας Τ1 450 C T2 300 C T3 200 C T4 135 C T5 100 C T6 85 C Παράδειγµα: η κατηγορία Τ3 είναι καλύτερη της Τ1 Από τα πιθανά είδη προστασίας ανάφλεξης εκείνα που αφορούν ηλεκτρικό εξοπλισµό της εταιρείας είναι : «d = αντιεκρηκτικό περίβληµα» (ΕΝ ) «e = αυξηµένη ασφάλεια» (ΕΝ ) «i = φυσική ασφάλεια» (ΕΝ ) «m = µονωτικό περίβληµα» (ΕΝ ) Για µια πλήρη παρουσίαση, σας παραπέµπουµε στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντιεκρηκτικό περίβληµα «d» ΕΝ Είδος προστασίας ανάφλεξης στην οποία τα µέρη που θα µπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη της ατµόσφαιρας, είναι σφραγισµένα σε ένα περίβληµα που σε περίπτωση έκρηξης ενός µίγµατος συγκρατεί στο εσωτερικό του την πίεση και αποτρέπει έτσι τη µετάδοση της έκρηξης στην υπόλοιπη ατµόσφαιρα. Αυξηµένη ασφάλεια «e» ΕΝ Είδος προστασίας ανάφλεξης στην οποία λαµβάνονται µέτρα µε υψηλό βαθµό ασφάλειας προκειµένου να µειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης υψηλών θερµοκρασιών και η δηµιουργία σπινθήρων ή βολταϊκού τόξου που δεν εµφανίζεται σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, στο εσωτερικό ή στα εξωτερικά τµήµατα του ηλεκτρικού εξοπλισµού. Φυσική ασφάλεια «i» ΕΝ Ηλεκτρικός εξοπλισµός µε φυσική ασφάλεια είναι οι συσκευές στις οποίες όλα τα κυκλώµατα διαθέτουν ξεχωριστή ασφάλεια. Το κύκλωµα µε φυσική ασφάλεια είναι το κύκλωµα όπου κανένας σπινθήρας ή θερµική αντίδραση δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ανάφλεξη της ατµόσφαιρας σύµφωνα µε τους όρους ελέγχου που καθορίζονται στο πρότυπο «ΕΝ ». Μονωτικό περίβληµα «m» ΕΝ Σύµφωνα µε την προστασία αυτή, οι όγκοι που περιέχουν ενδεχόµενες πηγές ανάφλεξης πληρώνονται µε ένα υλικό, το οποίο περικλείει την ενδεχόµενη πηγή ανάφλεξης και περιορίζει την επιτρεπόµενη θερµοκρασία επιφάνειας στην προβλεπόµενη κατηγορία θερµοκρασίας.

6 Χαρακτηρισµός Ε.Ε. Πρότυπο Περιγραφή Περιοχή ΕΕx d EN Αντιεκρηκτικό περίβληµα : µέρη που µπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της ατµόσφαιρας, είναι σφραγισµένα σε ένα περίβληµα που σε περίπτωση έκρηξης συγκρατεί την πίεση στο εσωτερικό του. ΕΕx e EN Αυξηµένη ασφάλεια : λαµβάνονται µέτρα µε υψηλό βαθµό ασφάλειας µειώνοντας την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών και τη δηµιουργία σπινθήρων ή βολταϊκού τόξου. ΕΕx i EN Φυσική ασφάλεια : το κύκλωµα όπου κανένας σπινθήρας ή θερµική αντίδραση δεν είναι σε θέση να προκαλέσει έκρηξη της ατµόσφαιρας. Μετά από ειδικό έλεγχο Ζώνη 0 ΕΕx m EN Μονωτικό περίβληµα : βύθιση πιθανών πηγών ανάφλεξης σε µονωτικό υλικό

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ...1 1 Εισαγωγή...3 2 Αέρια Κοπής-Συγκόλησης...3 2.1 Οξυγόνο (Ο 2 )...3 2.2 Ασετυλίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 02 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών 02 Καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα