Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας"

Transcript

1 Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Η μέθοδος της Προσομοίωσης για τη Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κύρια Χαρακτηριστικά Γιατί προσομοίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης 2. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 1 VIANOX A.E.: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης 3. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 2 Coventry City Council: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Στόχοι του μαθήματος Η προσομοίωση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Η αξία της προσομοίωσης στη μοντελοποίηση και αξιολόγηση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας Πραγματικές μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης 2

2 Η μέθοδος της προσομοίωσης Η βασική ιδέα της προσομοίωσης είναι: o κατασκευή ενός πειραματικού μοντέλου το οποίο μιμείται το πραγματικό σύστημα στις υπό μελέτη λειτουργίες o εφαρμογή πειραματισμών προκειμένου να αξιολογήθούν διαφορετικές στρατηγικές (με διάφορα κριτήρια) και να επιλέγεί η πιο κατάλληλη Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα 3 Κύρια χαρακτηριστικά της προσομοίωσης Απαιτεί λιγότερες απλουστεύσεις στη κατασκευή του μοντέλου από ότι οι αναλυτικές μέθοδοι, και επομένως μπορεί να αντιμετωπίσει πιο περίπλοκα συστήματα Δεν προτείνει στρατηγική, αλλά περιγράφειαξιολογεί μια στρατηγική Επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε η επιλογή της στρατηγικής που θα υλοποιηθεί να είναι περισσότερο ρεαλιστική 4

3 T R A N S A C T I O N A L O P E R A T I O N A L Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης Αρχικός σχεδιασμός Μοντελοποίηση δεδομένων Ανάπτυξη μοντέλου Η/Υ Επικύρωση μοντέλου o Επίσημες μεθόδους o Εμπλοκή των στελεχών Καθορισμός των αρχικών συνθηκών και σταθερής κατάστασης Πειραματισμός Ανάλυση αποτελεσμάτων Solutions/ Λύσεις/ Understanding Κατανόηση Real Πραγματικό world σύστημα Computer Μοντέλο model Η/Υ Conceptual Αρχικό model μοντέλο 5 Μέθοδοι Προσομοίωσης ABSTRACTION S T R A T E G I C AGENT BASED ( AB ) E. g. personnel interaction, disaster procedures, etc. SYSTEM DYNAMICS ( SD ) E. g. ecological effect analysis, market adoption, etc. BUSINESS GAMES DETAIL SPREADSHEET DISCRETE EVENT ( DE ) E. g. equipment utilization, material flow, scheduling, etc. 6

4 Discrete-event simulation (DES) Προσομοίωση γεγονότων διακριτού χρόνου o Μοντελοποιεί διαδοχικά γεγονότα o Παρουσιάζει τη χρήση πόρων και λίστες αναμονής (ουρές) Βασικά στοιχεία αποτελούν o ο ορισμός και χρονοδρομολόγηση γεγονότων (αφίξεις-χρόνοι εξυπηρέτησης) o η προσαύξηση του χρόνου Επιτρέπει τον συντονισμό όλων των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται στην προσομοίωση Δυνατότητα προσομοίωσης της λειτουργίας του πραγματικού συστήματος επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε σύντομο πραγματικό χρόνο 7 Βασικά Στοιχεία DES Οντότητες (Entities) Δραστηριότητες (Activities) Γεγονότα (Events) Ουρές (Queues) Πόροι (Resources) 8

5 Βασικοί ορισμοί (1) Οντότητες = τα αντικείμενα του συστήματος o οτιδήποτε δημιουργεί τις ουρές Δραστηριότητες o οτιδήποτε κάνουν οι οντότητες Χαρακτηριστικά των οντοτήτων o Καθορίζουν ποιες δραστηριότητες ακολουθεί μια οντότητα, με ποια σειρά, για πόσο χρονικό διάστημα Γεγονότα (συγκεκριμένες χρονικές στιγμές) o άφιξη, έναρξη και λήξη εξυπηρέτησης, αποχώρηση 9 Ουρές Βασικοί ορισμοί (2) o Πραγματικές ουρές (όπως σε μια τράπεζα) o Εικονικές ουρές (λίστα αναμονής σε νοσοκομείο) o Αποθηκευτικοί χώροι Πόροι o Απαιτούνται από τις δραστηριότητες o Άνθρωποι, εξοπλισμός κτλ o Μπορεί να είναι dedicated (μπορούν να κάνουν μόνο μια δραστηριότητα) floating (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες αλλά μόνο μια κάθε χρονική στιγμή) shared (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα) 10

6 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ Οντότητες (Entities) = πελάτες Δύο Δραστηριότητες (Activities) o Αγορά o Πληρωμή Έξι Γεγονότα (Events) = άφιξη, έναρξη αγορών, λήξη αγορών, έναρξη πληρωμής, λήξη πληρωμής, αποχώρηση Δύο Ουρές (Queues) o Μια εικονικής για τα καρότσια o Και μια πραγματική για πληρωμή Δύο Πόροι (Resources) o Υπάλληλοι (μόνο για την πληρωμή) o Καρότσια (αγορές + πληρωμή) 11 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ 12

7 Ορολογία στο SIMUL8 Οντότητες (Work Items): o Οποιοδήποτε στοιχείο κινείται μέσα στο σύστημα όπως φορτηγά, προϊόντα, παραγγελίες. Είσοδοι- Αφίξεις (Work Entry Points) o Καθορίζει τις αφίξεις των στοιχείων (π.χ. φορτηγών, προίόντων, παραγγελιών) Δραστηριότητες (Work Centers): Ένα βήμα μιας διαδικασίας όπου εξυπηρετείται κάποιο στοιχείο Απαιτεί χρόνο επεξεργασίας για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα Απαιτεί έναν ή περισσότερους πόρους Ενσωματώνει δείκτη αποδοτικότητας για να προσομοιώνονται χρόνοι που η δραστηριότητα διακόπτεται για κάποιο λόγο Ουρές Αναμονής-Αποθηκευτικοί χώροι (Queues-Storage Areas): Λειτουργούν ως buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή ως αποθηκευτικοί χώροι για τα στοιχεία Έξοδος (Work Exit Point) Ένας τρόπος για να οδηγούνται τα στοιχεία στην έξοδο Πόροι (Resources) o είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν οι δραστηριότητες πριν δεχτούν κάποιο στοιχείο Δρομολόγηση (Routings) o Ελέγχει πώς τα στοιχεία κινούνται από τη μια δραστηριότητα στην άλλη ή από την μια ουρά αναμονής στην άλλη Ετικέτες (Labels) o Τμήμα πληροφορίας που σχετίζεται και ακολουθεί τα στοιχεία Κατανομές (Distributions) o Η καρδιά της προσομοίωσης, υπάρχουν γεννήτριες ( number generators ) που χρησιμοποιούνται οπουδήποτε απαιτούνται μεταβλητές χρόνων Λογικοί Κανόνες (Visual Logic) o Μια ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού για να διαχειρίζεται εξειδικευμένες απαιτήσεις του αναλυτή 13 Ουρά Δραστηριότητα 14

8 Δύο σενάρια Παράδειγμα: τράπεζα 1. Υπάλληλος εξυπηρετεί μόνο τους πελάτες 2. Υπάλληλος εξυπηρετεί τους πελάτες και ταυτόχρονα απαντάει σε τηλέφωνα Σενάριο 1 είναι το προηγούμενο παράδειγμα 15 Σενάριο 1 στο Simul8 The service activity includes the bank clerk resource: we don t need to model the clerk separately 16

9 Σενάριο 2 στο Simul8 (1) Now we need a separate floating resource for the two activities Answer Call and Service 17 Σενάριο 2 στο Simul8 (2) 18

10 Σενάριο 2 στο Simul8 (3) 19 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 1 - VIANOX Α.Ε. 20

11 Η εταιρεία Vianox Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διανομής σε τρίτους (third-party logistics - 3PL) o Από το 1997 διαθέτοντας τ.μ. ιδιόκτητων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και τ.μ. ενοικιασμένων χώρων έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο αυτό Oι προσφερόμενες, για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: o Παραλαβές εμπορευμάτων o Προσωρινή εναπόθεση o Παρακολούθηση αποθεμάτων (stock keeping) o Picking και Labeling o Παραγγελιοληψία και ετοιμασία παραγγελιών o Φόρτωση - εκφόρτωση o Mεταφορά / Διανομή και παράδοση σε διάφορα σημεία o Aποσυσκευασία / ανασυσκευασία 21 Η ευκαιρία Τεχνολογία της Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID - Radio Frequency Identification) o μια από τις πιο ένθερμες τάσεις στον κλάδο των Logistics την τελευταία τριετία o υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορες διαστάσεις της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας o σηματοδοτεί τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας VIANOX Λήψη απόφασης για τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας RFID 22

12 Βασικά χαρακτηριστικά: o o Αυτόματη και μαζική ανάγνωση πληροφορίας χωρίς οπτική επαφή Μοναδική ανάγνωση προϊόντος (παλέτα/κιβώτιο/τεμάχιο) Η τεχνολογία RFID chip Βασικά συστατικά: o Ετικέτα (RFID Tag): chip + antenna o Αναγνώστης (RFID Reader) antenna Tag EPC Reader Internet 23 Επιλογή διαδικασιών για ενσωμάτωση της τεχνολογίας RFID Εντοπισμός διαδικασιών που θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν με την χρήση τεχνολογίας RFID Επιλογή για τη μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του RFID με βάση διάφορα κριτήρια όπως: o προβλήματα των υφιστάμενων διαδικασίων και o αναμενόμενων οφελών και αντίστοιχου κόστους/ρίσκου ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΥ o Προβλήματα υφιστάμενης διαδικασίας Χρονοβόρα Δαπανούσε αρκετούς πόρους Απαιτούσε τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων από τους χειριστές (με μεγάλη πιθανότητα λαθών) o Εκτιμώμενο κόστος/ρίσκο Απαιτούμενη αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών μικρή Κόστος hardware-software σχετικά μικρό 24

13 Discrepancy report (BOL-PO) YES Double-check the findings Get another co-worker mixed up to collaborate on the mismatch Confirm the mismatch Discrepancy report (BOL-PO-actual shipment) Container arrives Check for any discrepancy between the BOL and the PO is there any discrepancy? Discrepancy report (BOL-PO) actual shipment scanned YES Report the discrepancy NO Bill of Lading Purchase Order NO Initiate unloading Drive a forklift to the container Pick up the products from the container Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) is there any misread (covered or damaged barcodes)? NO Apply a new label to each product for internal use Unloading complete? YES Check for any discrepancy between the BOL and the PO and the actual shipment is there any discrepancy? YES actual shipment scanned NO Scan manually each rejected product Bill of Lading Purchase Order Finished accepted products for storage NO Put-away the product at an arbitrary open location NO Receive put-away tasks Initiate put-away Pick a scanned product by a forklift Identify its class (fast, medium and slow moving products) Move the loaded forklift to the specific class zone Are there other products stored with the same code? Put-away complete? Put-away the product at the appropriate bin YES YES Report that the put-away is performed Finished products stored Discrepancy report (List of pickingactual products picked) Receive customer orders via phone, fax, mail Consolidate customer orders Generate the list of picking Prepare the picking tour Send the list of picking into WMS YES NO Report the discrepancy List of picking Initiate picking Move forklift towards various storage bins Pick up the products from the storage bins Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) Verify against the customer order is there a divergence NO Picking complete? YES is there any discrepancy? YES Check for any discrepancy between the actual products picked and the list of picking NO actual products picked Manual compliance checking of outbound shipments List of picking actual products picked Report that the picking is performed Finished orders for delivery NO Receive shipping tasks Initiate shipping Pick a scanned product by a forklift Move the loaded forklift to the container Unload the products from the forklift Shipping complete? YES Report that the shipping is performed Generate the Bill of Lading (BOL) Give the BOL to the container driver Finished loaded container for departure Bill of Lading Bill of Lading Διατύπωση στόχου Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης ρολών χάρτου o Εξοικονόμηση χρόνου παραλαβής και εξαγωγής προϊόντος από την αποθήκη και φορτο-εκφόρτωσης αυτού o Μείωση της χρήσης ανθρωπίνων πόρων αλλά και πόρων υποδομής o Εξάλειψη της χειροκίνητης καταχώρησης δεδομένων και επομένως εξάλειψη λαθών Στόχος: Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης (παραλαβήεναπόθεση-συλλογή-αποστολή) με την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID 25 Αρχικός ανα-σχεδιασμός του συστήματος Διαδικασία Παραλαβής Διαδικασία εναπόθεσης Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Διαδικασία αποστολής 26

14 Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης 27 Περιεχόμενο μοντέλου Προϊόντα Παραγγελίες Εργαζόμενοι Διαδικασίες: Συστατικά Παραλαβή & Εναπόθεση Συλλογή & Αποστολή Λάθη σκαναρίσματος Ουρές αναμονής για κάθε διαδικασία: Φόρτωση/Εκφόρτωση Σκανάρισμα εισερχομένωνεξερχομένων Έλεγχος εισερχομένωνεξερχομένων Χρόνοι μετακίνησης Επεξήγηση Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της παραλαβής και εναπόθεσης. Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της συλλογής παραγγελιών και αποστολής. Πόροι που κινούνται μέσα στο σύστημα της αποθήκης και είναι υπεύθυνοι για την εκφόρτωση, σκανάρισμα, έλεγχο, εναπόθεση, συλλογή και φόρτωση προϊόντων. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τουςσυστατικά. Work Centers με χρόνους επεξεργασίας για: εκφόρτωση, παραλαβή, σκανάρισμα, έλεγχο και επικόλληση ετικετών Συλλογή, σκανάρισμα, έλεγχο και φόρτωση προϊόντων Efficiency option. Παρατηρούνται όταν δεν υπάρχει καν ετικέτα ή υπάρχει αλλά είναι πολύ δύσκολη η ανάγνωση της λόγω φθορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κωδικός αυτών των προϊόντων καταχωρείται χειρονακτικά με την αναμενόμενη καθυστέρηση στη διαδικασία. Buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή θέσεις για αποθήκευση του αποθέματος. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τους. Βασίζονται στην ταχύτητα των οχημάτων (που όταν είναι φορτωμένα είναι 12,5 km/hr και όταν είναι άδεια είναι 14 km/hr) Κλίμακα Σχεδιασμός της διάταξης των αποθηκών με βάση κλίμακα 1:200 28

15 Μοντέλο Η/Υ Το μοντέλο προσομοίωσης αναπτύχθηκε με χρήση του έτοιμου λογισμικού SIMUL8 29 Επικύρωση μοντέλου (Validation) subjectively eyeballing the timepaths (Kleijnen, 1995) o Λαμβάνονται ιστορικά δεδομένα από το πραγματικό σύστημα Ένα μέρος από αυτά χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί το μοντέλο προσομοίωσης Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για να τεστάρουν την ποιότητα του μοντέλου προσομοίωσης confidence intervals o o Παράγονται από το μοντέλο προσομοίωσης τόσα δεδομένα εξόδου όσα είναι διαθέσιμα και από το πραγματικό σύστημα Υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο (Robinson, 1995) Simulated vs real outputs of containers shipped CI X X simulated output t real output 2 2 SS S R n S R 2n 2, a / 2 where: X = mean of simulated output data S X R = mean of real system output data S = standard deviation of simulated output data S S R= standard deviation of real system output data n= number of observations t2n 2, a / 2 = value from Student s t-distribution with 2n-2 degrees of freedom and a significance level of a/2 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο απόθεμα της αποθήκης είναι: =( , ) 30

16 To TO-BE μοντέλο Πριν το RFID Διαδικασία παραλαβής Χρόνος επεξεργασίας για εκφόρτωση Χρόνος επεξεργασίας για έλεγχο αποκλείσεων Χρόνος επεξεργασίας για σκανάρισμα του κάθε προϊόντος Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που δεν σκανάρεται κάποιο προϊόν λόγω δυσκολίας ανάγνωσης του barcode Χρόνος επεξεργασίας για την επικόλληση νέων ετικετών για εσωτερική χρήση Διαδικασία εναπόθεσης Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για την εναπόθεση του κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για τη συλλογή του προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για τη συγκέντρωση και ενοποίηση των παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για το σκανάρισμα κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που υπάρχει λάθος Διαδικασία αποστολής Χρόνος επεξεργασίας για τη μετακίνηση των προϊόντων σε κάποιο προσωρινό χώρο για αποστολή Χρόνος επεξεργασίας για φόρτωση Με το RFID (πιλοτική εφαρμογή) Διαδικασία παραλαβής σταθερός μειώθηκε Μειώθηκε Εξαλείφθηκε Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για επικόλληση ετικετών ξανά Διαδικασία εναπόθεσης μειώθηκε σταθερός μειώθηκε Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Μειώθηκε Σταθερός Δεν υπάρχει ανάγκη για σκανάρισμα Αυτόματη επιβεβαίωση μειώθηκε Διαδικασία αποστολής σταθερός σταθερός 31 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα προσφέρουν εμπειρική απόδειξη στις δυνατότητες του RFID που προτείνουν οι Lefebvre et al. (2006) Μέτρηση AS-IS μοντέλο RFID μοντέλο Αποτέλεσμα σύγκρισης % Απασχόληση εργατικού δυναμικού στο scanning % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για έλεγχο % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για φόρτωση-εκφόρτωση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για αποθήκευση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για σκανάρισμα Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για φόρτωση 9.60% 2.48% 74% 19% 17.17% 9.6% 3.19% 2.48% 22.5% % % % Τα πλεονεκτήματα του RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης: o Εξοικονόμηση χρόνων και μείωση % χρήσης ανθρωπίνων πόρων λόγω: Αυτοματοποίησης των διαδικασιών Εξάλειψης λαθών Μειωμένης επέμβασης ανθρώπινου παράγοντα 32

17 Πειραματισμός Λόγω εποχιακής διακύμανσης στη ζήτηση, παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα στη δυναμικότητα της αποθήκης σε απόθηκα(καταστάσεις overcapacity ή undercapacity) Στόχος των πειραμάτων: αξιολόγηση της επίδρασης του RFID σε διαφορετικά επίπεδα δυναμικότητας σε απόθεμα Εξοικονόμηση στην απασχόληση εργατικού δυναμικού Μείωση χρόνου αναμονής για αποθήκευση (έλεγχος+scanning+ τοποθέτηση) Μείωση χρόνου αναμονής για φόρτωση (έλεγχος+ συγκέντρωση) (Capacity Utilisation 50%) 53.38% 4.22% 51.43% (Capacity Utilisation 75%) 64.78% 15% 61.12% (Capacity Utilisation 95%) 70.4% 16.35% 62.99% Καθώς τα επίπεδα δυναμικότητας αυξάνονται, οι εξοικονομήσεις στους χρόνους των διαδικασιών και στο % χρήσης των ανθρώπίνων πόρων λόγω του RFID αυξάνεται Η επίδραση του RFID είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της δυναμικότητας σε απόθεμα 33 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 2 - COVENTRY CITY COUNCIL 34

18 Coventry City Council Χρήση προσομοίωσης για την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων (layouts) Οργανισμός παροχής υπηρεσιών: Coventry City Council (CCC) CCC διαθέτει ένα παρκινγκ: Περίπου 300 υπηρεσιακά οχήματα και 200 ιδιωτικά Διαφόρων ειδών οχήματα που σχετίζονται με: 6 κύριες διαδικασίες Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες Διατήρηση εδάφους Καθαρισμός δρόμων Υπηρεσίες αποβλήτων Χορήγηση αδειών ταξί Εργασίες εθνικών οδών & φωτισμού οδών Σε καθημερινή βάση, το παρκινγκ σφύζει από ζωή, καθώς τα οχήματα φτάνουν, φορτώνουν, ξεφορτώνουν, προμηθεύονται καύσιμα, καθαρίζονται και ξαναφεύγουν 35 Private Vehicles Entry/Exit Υπάρχον σχέδιο Operational Vehicles Entry/Exit High pressure washing Weigh Bridge Fuel Station Waste Transfersite Water Supply 36

19 Το πρόβλημα Ανεπαρκές σχέδιο: βαριά συμφόρηση στην είσοδο-έξοδο επιβαρυμένοι διάδρομοι ζητήματα υγείας & ασφάλειας καθυστερήσεις διαδικασιών μη αποδοτική αξιοποίηση του χώρου υψηλός κίνδυνος βανδαλισμού ακατάστατη εμφάνιση καμία προτεραιότητα δε δίνεται στα υπηρεσιακά οχήματα σε σχέση με τα ιδιωτικά 37 Κύριος στόχος: o Ο ανασχεδιασμός του παρκινγκ με την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων και επιλογή του πιο αποδοτικού Βελτιώσεις: Αποτελεσματική συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας Προτεραιότητα στα υπηρεσιακά οχήματα Μείωση της συμφόρησης (bottlenecks) Αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας & ασφάλειας Εύκολη πρόσβαση για τα οχήματα Διατύπωση στόχου Ελαχιστοποίηση του κίνδυνου βανδαλισμού Διευκόλυνση του πάρκινγκ και της επιθεώρησης των οχημάτων Πιο καθαρή εμφάνιση ολόκληρου του χώρου 38

20 Μεθοδολογία για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδιαγραμμάτων Operational Activities 1 domestic 2 commercial 3 street cleansing 4 grounds maintenance 5 highways maintenance 6 passenger transport 7 vehicles workshops 8 street lighting 9 taxi licensing Affinity diagram Layout primitive Space Constraints A proposed layout Source: Lee, Q., Amundsen, A., Nelson, W. and Tuttle, H. (1998). Facilities and Workplace Design: An Illustrated Guide. Engineers in Business Series 39 Ένα προτεινόμενο σχεδιάγραμμα 40

21 Πεζοί και οχήματα Διαδικασίες Χώροι Στάθμευσης Χρόνοι μεταξύ αφίξεων Περιεχόμενο μοντέλου Πεζοί και οχήματα διακρίνονται από μια ετικέτα (lbl Vehicle vs. Pedestrian) Με βάση την ετικέτα: lbl Operational Activity -As Work centers -Χρόνος εξυπηρέτησης: με βάση τις βάρδιες Time dependent distributions; Χρησιμοποίηση διαφορετικών κατανομών για διαφορετικά slot μέσα σε μια ημέρα. Βοηθά στο να μοντελοποιηθούν αφίξεις που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας Βενζινάδικο -Αριθμός εξυπηρετητών: 6 -Queue priority for fuel station: shortest queue -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.3) Χωματερή -Αριθμός εξυπηρετητών: 7 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=3, τυπική απόκλιση=0.3) Γέφυρα ζυγίσματος -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=1.4, τυπική απόκλιση=0.1) Παροχή νερού -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.2) Πλύσιμο υψηλής πίεσης -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησηςe: Κανονική κατανομή (μέσος=10, τυπική απόκλιση=0.5) Συχνότητα γεμίσματος με βενζίνη Εικόνες Με βάση τη λειτουργική δραστηριότητας (lbl Operational Activity),το μοντέλο προσομοίωσης ενσωματώνει κανόνες λειτουργίας Με βάση την ετικέτα lbl Vehicle vs. Pedestrians, οι οντότητες είναι άνθρωποι ή οχήματα; Με βάση την ετικέτα lbl Operational Activity, τα οχήματα έχουν διαφορετικά χρώματα; Με βάση την ετικέτα lbl Shift που ορίζει πόσες φορές την ημέρα ένα όχημα επιστρρέφει στο πάρκινγκ, η εικόνα του χώρου στάθμευσης αλλάζει. 41 Στατιστικά του μοντέλου το μέγιστο μέγεθος των ουρών αναμονής σε κάθε δραστηριότητα (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) να είναι λιγότερο από 6 οχήματα ο μέσος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 5 λεπτά και μέσος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερο από 20 λεπτά ο μέγιστος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 10 λεπτά για το 80% των οχημάτων και ο μέγιστος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερος από 30 λεπτά για το 80% των οχημάτων Να καθοριστεί κατά πόσο το συμφωνηθέν σχεδιάγραμμα με τους προκαθορισμένους κανόνες λειτουργίας επιτρέπει μια πιθανή αύξηση 10% στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας χωρίς επιρροή των ανωτέρω στόχων. 42

22 Μοντέλο Η/Υ 43 Επικύρωση μοντέλου συζήτηση με τους μάνατζερ που είχαν μια λεπτομερή γνώση του συστήματος και feedback έδειξε κατά πόσο το σύστημα έτρεχε σωστά σύμφωνα με την εμπειρία τους και του τι συμβαίνει πραγματικά σε σχέση με: o Αλληλουχία διαδικασιών o Συμπεριφορά οδηγών o Ουρές αναμονής, κυκλοφορική συμφόρηση και δυσχέρειες (bottlenecks) 44

23 Αποτελέσματα Το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα περιελάμβανε: o αναδιανομή των πόρων o αναδιοργάνωση του δικτύου των δρόμων o τα υπηρεσιακά οχήματα να σταθμεύουν σε προκαθορισμένες θέσεις και o Ρητούς κανόνες λειτουργίας που να ακολουθούνται από τους οδηγούς Η παραπάνω λύση υπονοεί: o tangible outcomes: μείωση των bottlenecks και μείωση των χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης o intangible outcomes: συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας περισσότερος έλεγχος πιο καθαρή εμφάνιση ζητήματα υγείας και ασφάλειας 45 Έλεγχος της επίδρασης: Πειραματισμός o διαφορετική θέση στάθμευσης του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας o διαφορετική κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) o διαφορετικοί κανόνες λειτουργίας o διαφορετικές διαδρομές o μια μικρή αλλαγή στις βάρδιες και επιπλέον, o μια πιθανή αύξηση (10%) στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας αυτοί οι πειραματικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου σχεδιαγράμματος o με το συνδυασμό αυτών των παραγόντων, ένα ευρύτερο φάσμα εφικτών σχεδιαγραμμάτων προκύπτει 46

24 Συμπεράσματα Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα Η προσομοίωση ως χρήσιμο εργαλείο για τη διοίκηση o Παράγει γνώση και κατανόηση o Οπτική απεικόνιση με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων o Χτίσιμο ομοφωνίας 47 Βιβλιογραφία Ackoff, R. (1981). Creating the Corporate Future, J. Wiley Angerhofer, B. and Angelides, M. (2000) System dynamics modelling in supply chain management: research review, Proceedings of the 32nd conference on Winter simulation, December 10-13, 2000, Orlando, Florida Kleijnen, J.P.C. (1995). Verification and validation of simulation models, European Journal of Operational Research, 82(1), Lewis, I., Talalayevsky, A. (1997), Logistics and information technology: a co-ordination perspective, Journal of Business Logistics, 18, 1, Lefebvre, L.A., Lefebvre,E. Bendavid, Y. Wamba, S.M. and Boeck, H. (2006). RFID as an Enabler of B-to-B e-commerce and its Impact on Business Processes: A Pilot Study of a Supply Chain in the Retail Industry, In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences Robinson, S. (1995). An heuristic technique for selecting the run-length of non-terminating steady-state simulations, Simulation, 65(3),

25 Για περισσότερες πληροφορίες... 49

Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης

Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθημα: Διαχείριση προμηθειών και ζήτησης Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης Αγγελική Καραγιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες THE LEAN WAREHOUSE Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΑΘΗΝΑ Διοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

On Line Data. software consultancy financial

On Line Data. software consultancy financial Warehouse Logistics Management Parmenion Ένα από τα πλέον σημαντικά και δυναμικά τμήματα της Εθνικής μας Οικονομίας είναι οι εταιρίες αποθήκευσης και διανομών, ή όπως στην Ελλάδα αποκαλούνται οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής

Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής Γιώργος Μπορέτος Marketing Head SingularLogic Vendor Division Νοέμβριος 2013 Η τεχνολογία σας λύνει τα χέρια προσφέροντας: Έλεγχο Ευελιξία Ανάπτυξη Η τεχνολογία στην

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World 4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World Του Παναγιώτη Πιέρρου, Διευθύνοντα Συμβούλου της My Call Center Οι περισσότεροι ειδικοί θα σας πουν: 1. SEO 2. Ευκολία στην χρήση για τον πελάτη 3. Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Premises or On Cosmos Cloud! Microsoft Dynamics NAV H ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

CAD / CAM. Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E.

CAD / CAM. Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics. Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα CAD / CAM Ενότητα # 8: Θέματα σχετικά με Logistics Δημήτριος Τσελές Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού T.E. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής Η τεχνολογία σας λύνει τα χέρια προσφέροντας: Έλεγχο Ευελιξία Ανάπτυξη Γρήγορη εξυπηρέτηση στο ταμείο Ανάγκη Λύση Ταχύτατη έκδοση αποδείξεων σκανάρισμα ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου

Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου Σχεδιάζοντας την αποθήκη του μέλλοντος Δημήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου Metropolitan Hotel 23 Oκτωβρίου 2014 H Jungheinrich κάνει πράξη τα «Μegatrends» του μέλλοντος Οι μεγαλύτερες «τάσεις» εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου

Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου Η Εξυπηρέτηση Πελάτη ως πρακτική στη σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα της Ελλάδας και του Κόσµου ηµήτρης Γεωργόπουλος Γενικός Εµπορικός ιευθυντής Ο Μύθος... και η Αλήθεια Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα

Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα www.pwc.com Μείωση κόστους στη νέα πραγματικότητα Γιώργος Λάμπρου Συνέταιρος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes. Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική

Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes. Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ασύρµατων τερµατικών (RF)( RF), RF tags & barcodes Στέλιος Σµπυράκης, Mantis Πληροφορική Supply Chain Management Forum 2003, Ledra Marriott Hotel, 26/02/2003 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Βασικές Αρχές και Κατηγοριοποιήσεις Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισμός αποθεμάτων Κατηγορίες αποθεμάτων Λόγοι πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ. Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: Σχεδιάζοντας και λειτουργώντας τη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ του 2012 Έπειτα από 3 επιτυχημένα εξειδικευμένα events με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Κεφάλαιο 11 Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας Source: Arup Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγικής δυναμικότητας Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ RFID ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ταυτότητα H Business Effect είναι πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Customer Reference Book

Customer Reference Book Customer Reference Book Υπηρεσίες Service One (Fourlis Group) Service Ηλεκτρικών Συσκευών Soft1 Open Enterprise Edition Digimark Α.Ε. Ταχύτερες επιχειρησιακές λειτουργίες Αύξηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Το LEAN είναι ανάγκη και όχι επιλογή!

Το LEAN είναι ανάγκη και όχι επιλογή! 3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Διοργάνωση: Επιστημονική Υποστήριξη: ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Achieving Excellence Together Γιατί λιτή παραγωγή; Το 90% του χρόνου στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 23/07 ΔΩΡΟΚΙΔΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 46/07 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας

Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας Υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Ένας Οδηγός για τα Διευθυντικά Στελέχη Εργοστασίου & Παραγωγής Περιεχόμενα Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; Ποιές είναι οι βασικές προδιαγραφές των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος

Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων για τη Διαχείριση Αποθεμάτων σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Χρ. Ζηκόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Αριστομένης Μακρής Ο.Δ.Ε.Π. ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

«e-commerce: enter στο Logistics Efficiency»

«e-commerce: enter στο Logistics Efficiency» «e-commerce: enter στο Logistics Efficiency» Αθανάσιος Κ. Μαύρος Γενικός Διευθυντής Planning A.E. Πρόεδρος ECR Cyprus 1 Το e-commerce και η εμπορική καινοτομία Πηγή: Global e-tailing 2025, DHL 2 Οι νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing)

Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Πληροφοριακά Συστήματα Αυτόματης Προ-Δεματοποίησης (Pre-Packing) Copyright : OPTIMUM A.E. 1. Το Πρόβλημα της Προ-Δεματοποίησης Συσκευασίας Η εκτέλεση, σε καθημερινή βάση, των παραγγελιών που δέχεται μία

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα