Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας"

Transcript

1 Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Η μέθοδος της Προσομοίωσης για τη Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κύρια Χαρακτηριστικά Γιατί προσομοίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης 2. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 1 VIANOX A.E.: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης 3. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 2 Coventry City Council: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Στόχοι του μαθήματος Η προσομοίωση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Η αξία της προσομοίωσης στη μοντελοποίηση και αξιολόγηση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας Πραγματικές μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης 2

2 Η μέθοδος της προσομοίωσης Η βασική ιδέα της προσομοίωσης είναι: o κατασκευή ενός πειραματικού μοντέλου το οποίο μιμείται το πραγματικό σύστημα στις υπό μελέτη λειτουργίες o εφαρμογή πειραματισμών προκειμένου να αξιολογήθούν διαφορετικές στρατηγικές (με διάφορα κριτήρια) και να επιλέγεί η πιο κατάλληλη Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα 3 Κύρια χαρακτηριστικά της προσομοίωσης Απαιτεί λιγότερες απλουστεύσεις στη κατασκευή του μοντέλου από ότι οι αναλυτικές μέθοδοι, και επομένως μπορεί να αντιμετωπίσει πιο περίπλοκα συστήματα Δεν προτείνει στρατηγική, αλλά περιγράφειαξιολογεί μια στρατηγική Επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε η επιλογή της στρατηγικής που θα υλοποιηθεί να είναι περισσότερο ρεαλιστική 4

3 T R A N S A C T I O N A L O P E R A T I O N A L Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης Αρχικός σχεδιασμός Μοντελοποίηση δεδομένων Ανάπτυξη μοντέλου Η/Υ Επικύρωση μοντέλου o Επίσημες μεθόδους o Εμπλοκή των στελεχών Καθορισμός των αρχικών συνθηκών και σταθερής κατάστασης Πειραματισμός Ανάλυση αποτελεσμάτων Solutions/ Λύσεις/ Understanding Κατανόηση Real Πραγματικό world σύστημα Computer Μοντέλο model Η/Υ Conceptual Αρχικό model μοντέλο 5 Μέθοδοι Προσομοίωσης ABSTRACTION S T R A T E G I C AGENT BASED ( AB ) E. g. personnel interaction, disaster procedures, etc. SYSTEM DYNAMICS ( SD ) E. g. ecological effect analysis, market adoption, etc. BUSINESS GAMES DETAIL SPREADSHEET DISCRETE EVENT ( DE ) E. g. equipment utilization, material flow, scheduling, etc. 6

4 Discrete-event simulation (DES) Προσομοίωση γεγονότων διακριτού χρόνου o Μοντελοποιεί διαδοχικά γεγονότα o Παρουσιάζει τη χρήση πόρων και λίστες αναμονής (ουρές) Βασικά στοιχεία αποτελούν o ο ορισμός και χρονοδρομολόγηση γεγονότων (αφίξεις-χρόνοι εξυπηρέτησης) o η προσαύξηση του χρόνου Επιτρέπει τον συντονισμό όλων των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται στην προσομοίωση Δυνατότητα προσομοίωσης της λειτουργίας του πραγματικού συστήματος επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε σύντομο πραγματικό χρόνο 7 Βασικά Στοιχεία DES Οντότητες (Entities) Δραστηριότητες (Activities) Γεγονότα (Events) Ουρές (Queues) Πόροι (Resources) 8

5 Βασικοί ορισμοί (1) Οντότητες = τα αντικείμενα του συστήματος o οτιδήποτε δημιουργεί τις ουρές Δραστηριότητες o οτιδήποτε κάνουν οι οντότητες Χαρακτηριστικά των οντοτήτων o Καθορίζουν ποιες δραστηριότητες ακολουθεί μια οντότητα, με ποια σειρά, για πόσο χρονικό διάστημα Γεγονότα (συγκεκριμένες χρονικές στιγμές) o άφιξη, έναρξη και λήξη εξυπηρέτησης, αποχώρηση 9 Ουρές Βασικοί ορισμοί (2) o Πραγματικές ουρές (όπως σε μια τράπεζα) o Εικονικές ουρές (λίστα αναμονής σε νοσοκομείο) o Αποθηκευτικοί χώροι Πόροι o Απαιτούνται από τις δραστηριότητες o Άνθρωποι, εξοπλισμός κτλ o Μπορεί να είναι dedicated (μπορούν να κάνουν μόνο μια δραστηριότητα) floating (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες αλλά μόνο μια κάθε χρονική στιγμή) shared (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα) 10

6 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ Οντότητες (Entities) = πελάτες Δύο Δραστηριότητες (Activities) o Αγορά o Πληρωμή Έξι Γεγονότα (Events) = άφιξη, έναρξη αγορών, λήξη αγορών, έναρξη πληρωμής, λήξη πληρωμής, αποχώρηση Δύο Ουρές (Queues) o Μια εικονικής για τα καρότσια o Και μια πραγματική για πληρωμή Δύο Πόροι (Resources) o Υπάλληλοι (μόνο για την πληρωμή) o Καρότσια (αγορές + πληρωμή) 11 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ 12

7 Ορολογία στο SIMUL8 Οντότητες (Work Items): o Οποιοδήποτε στοιχείο κινείται μέσα στο σύστημα όπως φορτηγά, προϊόντα, παραγγελίες. Είσοδοι- Αφίξεις (Work Entry Points) o Καθορίζει τις αφίξεις των στοιχείων (π.χ. φορτηγών, προίόντων, παραγγελιών) Δραστηριότητες (Work Centers): Ένα βήμα μιας διαδικασίας όπου εξυπηρετείται κάποιο στοιχείο Απαιτεί χρόνο επεξεργασίας για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα Απαιτεί έναν ή περισσότερους πόρους Ενσωματώνει δείκτη αποδοτικότητας για να προσομοιώνονται χρόνοι που η δραστηριότητα διακόπτεται για κάποιο λόγο Ουρές Αναμονής-Αποθηκευτικοί χώροι (Queues-Storage Areas): Λειτουργούν ως buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή ως αποθηκευτικοί χώροι για τα στοιχεία Έξοδος (Work Exit Point) Ένας τρόπος για να οδηγούνται τα στοιχεία στην έξοδο Πόροι (Resources) o είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν οι δραστηριότητες πριν δεχτούν κάποιο στοιχείο Δρομολόγηση (Routings) o Ελέγχει πώς τα στοιχεία κινούνται από τη μια δραστηριότητα στην άλλη ή από την μια ουρά αναμονής στην άλλη Ετικέτες (Labels) o Τμήμα πληροφορίας που σχετίζεται και ακολουθεί τα στοιχεία Κατανομές (Distributions) o Η καρδιά της προσομοίωσης, υπάρχουν γεννήτριες ( number generators ) που χρησιμοποιούνται οπουδήποτε απαιτούνται μεταβλητές χρόνων Λογικοί Κανόνες (Visual Logic) o Μια ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού για να διαχειρίζεται εξειδικευμένες απαιτήσεις του αναλυτή 13 Ουρά Δραστηριότητα 14

8 Δύο σενάρια Παράδειγμα: τράπεζα 1. Υπάλληλος εξυπηρετεί μόνο τους πελάτες 2. Υπάλληλος εξυπηρετεί τους πελάτες και ταυτόχρονα απαντάει σε τηλέφωνα Σενάριο 1 είναι το προηγούμενο παράδειγμα 15 Σενάριο 1 στο Simul8 The service activity includes the bank clerk resource: we don t need to model the clerk separately 16

9 Σενάριο 2 στο Simul8 (1) Now we need a separate floating resource for the two activities Answer Call and Service 17 Σενάριο 2 στο Simul8 (2) 18

10 Σενάριο 2 στο Simul8 (3) 19 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 1 - VIANOX Α.Ε. 20

11 Η εταιρεία Vianox Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διανομής σε τρίτους (third-party logistics - 3PL) o Από το 1997 διαθέτοντας τ.μ. ιδιόκτητων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και τ.μ. ενοικιασμένων χώρων έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο αυτό Oι προσφερόμενες, για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: o Παραλαβές εμπορευμάτων o Προσωρινή εναπόθεση o Παρακολούθηση αποθεμάτων (stock keeping) o Picking και Labeling o Παραγγελιοληψία και ετοιμασία παραγγελιών o Φόρτωση - εκφόρτωση o Mεταφορά / Διανομή και παράδοση σε διάφορα σημεία o Aποσυσκευασία / ανασυσκευασία 21 Η ευκαιρία Τεχνολογία της Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID - Radio Frequency Identification) o μια από τις πιο ένθερμες τάσεις στον κλάδο των Logistics την τελευταία τριετία o υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορες διαστάσεις της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας o σηματοδοτεί τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας VIANOX Λήψη απόφασης για τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας RFID 22

12 Βασικά χαρακτηριστικά: o o Αυτόματη και μαζική ανάγνωση πληροφορίας χωρίς οπτική επαφή Μοναδική ανάγνωση προϊόντος (παλέτα/κιβώτιο/τεμάχιο) Η τεχνολογία RFID chip Βασικά συστατικά: o Ετικέτα (RFID Tag): chip + antenna o Αναγνώστης (RFID Reader) antenna Tag EPC Reader Internet 23 Επιλογή διαδικασιών για ενσωμάτωση της τεχνολογίας RFID Εντοπισμός διαδικασιών που θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν με την χρήση τεχνολογίας RFID Επιλογή για τη μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του RFID με βάση διάφορα κριτήρια όπως: o προβλήματα των υφιστάμενων διαδικασίων και o αναμενόμενων οφελών και αντίστοιχου κόστους/ρίσκου ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΥ o Προβλήματα υφιστάμενης διαδικασίας Χρονοβόρα Δαπανούσε αρκετούς πόρους Απαιτούσε τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων από τους χειριστές (με μεγάλη πιθανότητα λαθών) o Εκτιμώμενο κόστος/ρίσκο Απαιτούμενη αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών μικρή Κόστος hardware-software σχετικά μικρό 24

13 Discrepancy report (BOL-PO) YES Double-check the findings Get another co-worker mixed up to collaborate on the mismatch Confirm the mismatch Discrepancy report (BOL-PO-actual shipment) Container arrives Check for any discrepancy between the BOL and the PO is there any discrepancy? Discrepancy report (BOL-PO) actual shipment scanned YES Report the discrepancy NO Bill of Lading Purchase Order NO Initiate unloading Drive a forklift to the container Pick up the products from the container Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) is there any misread (covered or damaged barcodes)? NO Apply a new label to each product for internal use Unloading complete? YES Check for any discrepancy between the BOL and the PO and the actual shipment is there any discrepancy? YES actual shipment scanned NO Scan manually each rejected product Bill of Lading Purchase Order Finished accepted products for storage NO Put-away the product at an arbitrary open location NO Receive put-away tasks Initiate put-away Pick a scanned product by a forklift Identify its class (fast, medium and slow moving products) Move the loaded forklift to the specific class zone Are there other products stored with the same code? Put-away complete? Put-away the product at the appropriate bin YES YES Report that the put-away is performed Finished products stored Discrepancy report (List of pickingactual products picked) Receive customer orders via phone, fax, mail Consolidate customer orders Generate the list of picking Prepare the picking tour Send the list of picking into WMS YES NO Report the discrepancy List of picking Initiate picking Move forklift towards various storage bins Pick up the products from the storage bins Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) Verify against the customer order is there a divergence NO Picking complete? YES is there any discrepancy? YES Check for any discrepancy between the actual products picked and the list of picking NO actual products picked Manual compliance checking of outbound shipments List of picking actual products picked Report that the picking is performed Finished orders for delivery NO Receive shipping tasks Initiate shipping Pick a scanned product by a forklift Move the loaded forklift to the container Unload the products from the forklift Shipping complete? YES Report that the shipping is performed Generate the Bill of Lading (BOL) Give the BOL to the container driver Finished loaded container for departure Bill of Lading Bill of Lading Διατύπωση στόχου Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης ρολών χάρτου o Εξοικονόμηση χρόνου παραλαβής και εξαγωγής προϊόντος από την αποθήκη και φορτο-εκφόρτωσης αυτού o Μείωση της χρήσης ανθρωπίνων πόρων αλλά και πόρων υποδομής o Εξάλειψη της χειροκίνητης καταχώρησης δεδομένων και επομένως εξάλειψη λαθών Στόχος: Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης (παραλαβήεναπόθεση-συλλογή-αποστολή) με την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID 25 Αρχικός ανα-σχεδιασμός του συστήματος Διαδικασία Παραλαβής Διαδικασία εναπόθεσης Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Διαδικασία αποστολής 26

14 Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης 27 Περιεχόμενο μοντέλου Προϊόντα Παραγγελίες Εργαζόμενοι Διαδικασίες: Συστατικά Παραλαβή & Εναπόθεση Συλλογή & Αποστολή Λάθη σκαναρίσματος Ουρές αναμονής για κάθε διαδικασία: Φόρτωση/Εκφόρτωση Σκανάρισμα εισερχομένωνεξερχομένων Έλεγχος εισερχομένωνεξερχομένων Χρόνοι μετακίνησης Επεξήγηση Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της παραλαβής και εναπόθεσης. Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της συλλογής παραγγελιών και αποστολής. Πόροι που κινούνται μέσα στο σύστημα της αποθήκης και είναι υπεύθυνοι για την εκφόρτωση, σκανάρισμα, έλεγχο, εναπόθεση, συλλογή και φόρτωση προϊόντων. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τουςσυστατικά. Work Centers με χρόνους επεξεργασίας για: εκφόρτωση, παραλαβή, σκανάρισμα, έλεγχο και επικόλληση ετικετών Συλλογή, σκανάρισμα, έλεγχο και φόρτωση προϊόντων Efficiency option. Παρατηρούνται όταν δεν υπάρχει καν ετικέτα ή υπάρχει αλλά είναι πολύ δύσκολη η ανάγνωση της λόγω φθορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κωδικός αυτών των προϊόντων καταχωρείται χειρονακτικά με την αναμενόμενη καθυστέρηση στη διαδικασία. Buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή θέσεις για αποθήκευση του αποθέματος. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τους. Βασίζονται στην ταχύτητα των οχημάτων (που όταν είναι φορτωμένα είναι 12,5 km/hr και όταν είναι άδεια είναι 14 km/hr) Κλίμακα Σχεδιασμός της διάταξης των αποθηκών με βάση κλίμακα 1:200 28

15 Μοντέλο Η/Υ Το μοντέλο προσομοίωσης αναπτύχθηκε με χρήση του έτοιμου λογισμικού SIMUL8 29 Επικύρωση μοντέλου (Validation) subjectively eyeballing the timepaths (Kleijnen, 1995) o Λαμβάνονται ιστορικά δεδομένα από το πραγματικό σύστημα Ένα μέρος από αυτά χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί το μοντέλο προσομοίωσης Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για να τεστάρουν την ποιότητα του μοντέλου προσομοίωσης confidence intervals o o Παράγονται από το μοντέλο προσομοίωσης τόσα δεδομένα εξόδου όσα είναι διαθέσιμα και από το πραγματικό σύστημα Υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο (Robinson, 1995) Simulated vs real outputs of containers shipped CI X X simulated output t real output 2 2 SS S R n S R 2n 2, a / 2 where: X = mean of simulated output data S X R = mean of real system output data S = standard deviation of simulated output data S S R= standard deviation of real system output data n= number of observations t2n 2, a / 2 = value from Student s t-distribution with 2n-2 degrees of freedom and a significance level of a/2 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο απόθεμα της αποθήκης είναι: =( , ) 30

16 To TO-BE μοντέλο Πριν το RFID Διαδικασία παραλαβής Χρόνος επεξεργασίας για εκφόρτωση Χρόνος επεξεργασίας για έλεγχο αποκλείσεων Χρόνος επεξεργασίας για σκανάρισμα του κάθε προϊόντος Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που δεν σκανάρεται κάποιο προϊόν λόγω δυσκολίας ανάγνωσης του barcode Χρόνος επεξεργασίας για την επικόλληση νέων ετικετών για εσωτερική χρήση Διαδικασία εναπόθεσης Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για την εναπόθεση του κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για τη συλλογή του προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για τη συγκέντρωση και ενοποίηση των παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για το σκανάρισμα κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που υπάρχει λάθος Διαδικασία αποστολής Χρόνος επεξεργασίας για τη μετακίνηση των προϊόντων σε κάποιο προσωρινό χώρο για αποστολή Χρόνος επεξεργασίας για φόρτωση Με το RFID (πιλοτική εφαρμογή) Διαδικασία παραλαβής σταθερός μειώθηκε Μειώθηκε Εξαλείφθηκε Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για επικόλληση ετικετών ξανά Διαδικασία εναπόθεσης μειώθηκε σταθερός μειώθηκε Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Μειώθηκε Σταθερός Δεν υπάρχει ανάγκη για σκανάρισμα Αυτόματη επιβεβαίωση μειώθηκε Διαδικασία αποστολής σταθερός σταθερός 31 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα προσφέρουν εμπειρική απόδειξη στις δυνατότητες του RFID που προτείνουν οι Lefebvre et al. (2006) Μέτρηση AS-IS μοντέλο RFID μοντέλο Αποτέλεσμα σύγκρισης % Απασχόληση εργατικού δυναμικού στο scanning % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για έλεγχο % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για φόρτωση-εκφόρτωση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για αποθήκευση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για σκανάρισμα Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για φόρτωση 9.60% 2.48% 74% 19% 17.17% 9.6% 3.19% 2.48% 22.5% % % % Τα πλεονεκτήματα του RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης: o Εξοικονόμηση χρόνων και μείωση % χρήσης ανθρωπίνων πόρων λόγω: Αυτοματοποίησης των διαδικασιών Εξάλειψης λαθών Μειωμένης επέμβασης ανθρώπινου παράγοντα 32

17 Πειραματισμός Λόγω εποχιακής διακύμανσης στη ζήτηση, παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα στη δυναμικότητα της αποθήκης σε απόθηκα(καταστάσεις overcapacity ή undercapacity) Στόχος των πειραμάτων: αξιολόγηση της επίδρασης του RFID σε διαφορετικά επίπεδα δυναμικότητας σε απόθεμα Εξοικονόμηση στην απασχόληση εργατικού δυναμικού Μείωση χρόνου αναμονής για αποθήκευση (έλεγχος+scanning+ τοποθέτηση) Μείωση χρόνου αναμονής για φόρτωση (έλεγχος+ συγκέντρωση) (Capacity Utilisation 50%) 53.38% 4.22% 51.43% (Capacity Utilisation 75%) 64.78% 15% 61.12% (Capacity Utilisation 95%) 70.4% 16.35% 62.99% Καθώς τα επίπεδα δυναμικότητας αυξάνονται, οι εξοικονομήσεις στους χρόνους των διαδικασιών και στο % χρήσης των ανθρώπίνων πόρων λόγω του RFID αυξάνεται Η επίδραση του RFID είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της δυναμικότητας σε απόθεμα 33 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 2 - COVENTRY CITY COUNCIL 34

18 Coventry City Council Χρήση προσομοίωσης για την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων (layouts) Οργανισμός παροχής υπηρεσιών: Coventry City Council (CCC) CCC διαθέτει ένα παρκινγκ: Περίπου 300 υπηρεσιακά οχήματα και 200 ιδιωτικά Διαφόρων ειδών οχήματα που σχετίζονται με: 6 κύριες διαδικασίες Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες Διατήρηση εδάφους Καθαρισμός δρόμων Υπηρεσίες αποβλήτων Χορήγηση αδειών ταξί Εργασίες εθνικών οδών & φωτισμού οδών Σε καθημερινή βάση, το παρκινγκ σφύζει από ζωή, καθώς τα οχήματα φτάνουν, φορτώνουν, ξεφορτώνουν, προμηθεύονται καύσιμα, καθαρίζονται και ξαναφεύγουν 35 Private Vehicles Entry/Exit Υπάρχον σχέδιο Operational Vehicles Entry/Exit High pressure washing Weigh Bridge Fuel Station Waste Transfersite Water Supply 36

19 Το πρόβλημα Ανεπαρκές σχέδιο: βαριά συμφόρηση στην είσοδο-έξοδο επιβαρυμένοι διάδρομοι ζητήματα υγείας & ασφάλειας καθυστερήσεις διαδικασιών μη αποδοτική αξιοποίηση του χώρου υψηλός κίνδυνος βανδαλισμού ακατάστατη εμφάνιση καμία προτεραιότητα δε δίνεται στα υπηρεσιακά οχήματα σε σχέση με τα ιδιωτικά 37 Κύριος στόχος: o Ο ανασχεδιασμός του παρκινγκ με την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων και επιλογή του πιο αποδοτικού Βελτιώσεις: Αποτελεσματική συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας Προτεραιότητα στα υπηρεσιακά οχήματα Μείωση της συμφόρησης (bottlenecks) Αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας & ασφάλειας Εύκολη πρόσβαση για τα οχήματα Διατύπωση στόχου Ελαχιστοποίηση του κίνδυνου βανδαλισμού Διευκόλυνση του πάρκινγκ και της επιθεώρησης των οχημάτων Πιο καθαρή εμφάνιση ολόκληρου του χώρου 38

20 Μεθοδολογία για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδιαγραμμάτων Operational Activities 1 domestic 2 commercial 3 street cleansing 4 grounds maintenance 5 highways maintenance 6 passenger transport 7 vehicles workshops 8 street lighting 9 taxi licensing Affinity diagram Layout primitive Space Constraints A proposed layout Source: Lee, Q., Amundsen, A., Nelson, W. and Tuttle, H. (1998). Facilities and Workplace Design: An Illustrated Guide. Engineers in Business Series 39 Ένα προτεινόμενο σχεδιάγραμμα 40

21 Πεζοί και οχήματα Διαδικασίες Χώροι Στάθμευσης Χρόνοι μεταξύ αφίξεων Περιεχόμενο μοντέλου Πεζοί και οχήματα διακρίνονται από μια ετικέτα (lbl Vehicle vs. Pedestrian) Με βάση την ετικέτα: lbl Operational Activity -As Work centers -Χρόνος εξυπηρέτησης: με βάση τις βάρδιες Time dependent distributions; Χρησιμοποίηση διαφορετικών κατανομών για διαφορετικά slot μέσα σε μια ημέρα. Βοηθά στο να μοντελοποιηθούν αφίξεις που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας Βενζινάδικο -Αριθμός εξυπηρετητών: 6 -Queue priority for fuel station: shortest queue -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.3) Χωματερή -Αριθμός εξυπηρετητών: 7 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=3, τυπική απόκλιση=0.3) Γέφυρα ζυγίσματος -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=1.4, τυπική απόκλιση=0.1) Παροχή νερού -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.2) Πλύσιμο υψηλής πίεσης -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησηςe: Κανονική κατανομή (μέσος=10, τυπική απόκλιση=0.5) Συχνότητα γεμίσματος με βενζίνη Εικόνες Με βάση τη λειτουργική δραστηριότητας (lbl Operational Activity),το μοντέλο προσομοίωσης ενσωματώνει κανόνες λειτουργίας Με βάση την ετικέτα lbl Vehicle vs. Pedestrians, οι οντότητες είναι άνθρωποι ή οχήματα; Με βάση την ετικέτα lbl Operational Activity, τα οχήματα έχουν διαφορετικά χρώματα; Με βάση την ετικέτα lbl Shift που ορίζει πόσες φορές την ημέρα ένα όχημα επιστρρέφει στο πάρκινγκ, η εικόνα του χώρου στάθμευσης αλλάζει. 41 Στατιστικά του μοντέλου το μέγιστο μέγεθος των ουρών αναμονής σε κάθε δραστηριότητα (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) να είναι λιγότερο από 6 οχήματα ο μέσος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 5 λεπτά και μέσος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερο από 20 λεπτά ο μέγιστος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 10 λεπτά για το 80% των οχημάτων και ο μέγιστος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερος από 30 λεπτά για το 80% των οχημάτων Να καθοριστεί κατά πόσο το συμφωνηθέν σχεδιάγραμμα με τους προκαθορισμένους κανόνες λειτουργίας επιτρέπει μια πιθανή αύξηση 10% στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας χωρίς επιρροή των ανωτέρω στόχων. 42

22 Μοντέλο Η/Υ 43 Επικύρωση μοντέλου συζήτηση με τους μάνατζερ που είχαν μια λεπτομερή γνώση του συστήματος και feedback έδειξε κατά πόσο το σύστημα έτρεχε σωστά σύμφωνα με την εμπειρία τους και του τι συμβαίνει πραγματικά σε σχέση με: o Αλληλουχία διαδικασιών o Συμπεριφορά οδηγών o Ουρές αναμονής, κυκλοφορική συμφόρηση και δυσχέρειες (bottlenecks) 44

23 Αποτελέσματα Το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα περιελάμβανε: o αναδιανομή των πόρων o αναδιοργάνωση του δικτύου των δρόμων o τα υπηρεσιακά οχήματα να σταθμεύουν σε προκαθορισμένες θέσεις και o Ρητούς κανόνες λειτουργίας που να ακολουθούνται από τους οδηγούς Η παραπάνω λύση υπονοεί: o tangible outcomes: μείωση των bottlenecks και μείωση των χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης o intangible outcomes: συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας περισσότερος έλεγχος πιο καθαρή εμφάνιση ζητήματα υγείας και ασφάλειας 45 Έλεγχος της επίδρασης: Πειραματισμός o διαφορετική θέση στάθμευσης του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας o διαφορετική κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) o διαφορετικοί κανόνες λειτουργίας o διαφορετικές διαδρομές o μια μικρή αλλαγή στις βάρδιες και επιπλέον, o μια πιθανή αύξηση (10%) στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας αυτοί οι πειραματικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου σχεδιαγράμματος o με το συνδυασμό αυτών των παραγόντων, ένα ευρύτερο φάσμα εφικτών σχεδιαγραμμάτων προκύπτει 46

24 Συμπεράσματα Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα Η προσομοίωση ως χρήσιμο εργαλείο για τη διοίκηση o Παράγει γνώση και κατανόηση o Οπτική απεικόνιση με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων o Χτίσιμο ομοφωνίας 47 Βιβλιογραφία Ackoff, R. (1981). Creating the Corporate Future, J. Wiley Angerhofer, B. and Angelides, M. (2000) System dynamics modelling in supply chain management: research review, Proceedings of the 32nd conference on Winter simulation, December 10-13, 2000, Orlando, Florida Kleijnen, J.P.C. (1995). Verification and validation of simulation models, European Journal of Operational Research, 82(1), Lewis, I., Talalayevsky, A. (1997), Logistics and information technology: a co-ordination perspective, Journal of Business Logistics, 18, 1, Lefebvre, L.A., Lefebvre,E. Bendavid, Y. Wamba, S.M. and Boeck, H. (2006). RFID as an Enabler of B-to-B e-commerce and its Impact on Business Processes: A Pilot Study of a Supply Chain in the Retail Industry, In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences Robinson, S. (1995). An heuristic technique for selecting the run-length of non-terminating steady-state simulations, Simulation, 65(3),

25 Για περισσότερες πληροφορίες... 49

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΒΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ORDER PICKING

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ORDER PICKING [2009] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ORDER PICKING ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του

Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εργαστήριο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Εµµανουήλ Αδαµίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία

Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Κατερίνα Πραµατάρη cleobar@aueb.gr, k.pramatari@aueb.gr ELTRUN The E-Business Center, Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής

Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής Προσομοίωση και Logistics Μελέτη Εναλλακτικών Σεναρίων Λειτουργίας Κέντρου ιανομής 1 Λαμπροπούλου Ασημίνα - Ελένη, 2 Πόνης Τ. Σταύρος 1,2 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης και Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα