Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας"

Transcript

1 Η Προσομοίωση στη λήψη αποφάσεων για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1. Η μέθοδος της Προσομοίωσης για τη Μοντελοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Κύρια Χαρακτηριστικά Γιατί προσομοίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης 2. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 1 VIANOX A.E.: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης 3. Πραγματική μελέτη περίπτωσης 2 Coventry City Council: Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Στόχοι του μαθήματος Η προσομοίωση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Η αξία της προσομοίωσης στη μοντελοποίηση και αξιολόγηση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας Πραγματικές μελέτες περίπτωσης που χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προσομοίωσης 2

2 Η μέθοδος της προσομοίωσης Η βασική ιδέα της προσομοίωσης είναι: o κατασκευή ενός πειραματικού μοντέλου το οποίο μιμείται το πραγματικό σύστημα στις υπό μελέτη λειτουργίες o εφαρμογή πειραματισμών προκειμένου να αξιολογήθούν διαφορετικές στρατηγικές (με διάφορα κριτήρια) και να επιλέγεί η πιο κατάλληλη Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα 3 Κύρια χαρακτηριστικά της προσομοίωσης Απαιτεί λιγότερες απλουστεύσεις στη κατασκευή του μοντέλου από ότι οι αναλυτικές μέθοδοι, και επομένως μπορεί να αντιμετωπίσει πιο περίπλοκα συστήματα Δεν προτείνει στρατηγική, αλλά περιγράφειαξιολογεί μια στρατηγική Επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων αξιολόγησης, ώστε η επιλογή της στρατηγικής που θα υλοποιηθεί να είναι περισσότερο ρεαλιστική 4

3 T R A N S A C T I O N A L O P E R A T I O N A L Βήματα μιας τυπικής μελέτης προσομοίωσης Αρχικός σχεδιασμός Μοντελοποίηση δεδομένων Ανάπτυξη μοντέλου Η/Υ Επικύρωση μοντέλου o Επίσημες μεθόδους o Εμπλοκή των στελεχών Καθορισμός των αρχικών συνθηκών και σταθερής κατάστασης Πειραματισμός Ανάλυση αποτελεσμάτων Solutions/ Λύσεις/ Understanding Κατανόηση Real Πραγματικό world σύστημα Computer Μοντέλο model Η/Υ Conceptual Αρχικό model μοντέλο 5 Μέθοδοι Προσομοίωσης ABSTRACTION S T R A T E G I C AGENT BASED ( AB ) E. g. personnel interaction, disaster procedures, etc. SYSTEM DYNAMICS ( SD ) E. g. ecological effect analysis, market adoption, etc. BUSINESS GAMES DETAIL SPREADSHEET DISCRETE EVENT ( DE ) E. g. equipment utilization, material flow, scheduling, etc. 6

4 Discrete-event simulation (DES) Προσομοίωση γεγονότων διακριτού χρόνου o Μοντελοποιεί διαδοχικά γεγονότα o Παρουσιάζει τη χρήση πόρων και λίστες αναμονής (ουρές) Βασικά στοιχεία αποτελούν o ο ορισμός και χρονοδρομολόγηση γεγονότων (αφίξεις-χρόνοι εξυπηρέτησης) o η προσαύξηση του χρόνου Επιτρέπει τον συντονισμό όλων των επιμέρους εργασιών που εκτελούνται στην προσομοίωση Δυνατότητα προσομοίωσης της λειτουργίας του πραγματικού συστήματος επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε σύντομο πραγματικό χρόνο 7 Βασικά Στοιχεία DES Οντότητες (Entities) Δραστηριότητες (Activities) Γεγονότα (Events) Ουρές (Queues) Πόροι (Resources) 8

5 Βασικοί ορισμοί (1) Οντότητες = τα αντικείμενα του συστήματος o οτιδήποτε δημιουργεί τις ουρές Δραστηριότητες o οτιδήποτε κάνουν οι οντότητες Χαρακτηριστικά των οντοτήτων o Καθορίζουν ποιες δραστηριότητες ακολουθεί μια οντότητα, με ποια σειρά, για πόσο χρονικό διάστημα Γεγονότα (συγκεκριμένες χρονικές στιγμές) o άφιξη, έναρξη και λήξη εξυπηρέτησης, αποχώρηση 9 Ουρές Βασικοί ορισμοί (2) o Πραγματικές ουρές (όπως σε μια τράπεζα) o Εικονικές ουρές (λίστα αναμονής σε νοσοκομείο) o Αποθηκευτικοί χώροι Πόροι o Απαιτούνται από τις δραστηριότητες o Άνθρωποι, εξοπλισμός κτλ o Μπορεί να είναι dedicated (μπορούν να κάνουν μόνο μια δραστηριότητα) floating (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες αλλά μόνο μια κάθε χρονική στιγμή) shared (μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα) 10

6 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ Οντότητες (Entities) = πελάτες Δύο Δραστηριότητες (Activities) o Αγορά o Πληρωμή Έξι Γεγονότα (Events) = άφιξη, έναρξη αγορών, λήξη αγορών, έναρξη πληρωμής, λήξη πληρωμής, αποχώρηση Δύο Ουρές (Queues) o Μια εικονικής για τα καρότσια o Και μια πραγματική για πληρωμή Δύο Πόροι (Resources) o Υπάλληλοι (μόνο για την πληρωμή) o Καρότσια (αγορές + πληρωμή) 11 Παράδειγμα: σούπερ μάρκετ 12

7 Ορολογία στο SIMUL8 Οντότητες (Work Items): o Οποιοδήποτε στοιχείο κινείται μέσα στο σύστημα όπως φορτηγά, προϊόντα, παραγγελίες. Είσοδοι- Αφίξεις (Work Entry Points) o Καθορίζει τις αφίξεις των στοιχείων (π.χ. φορτηγών, προίόντων, παραγγελιών) Δραστηριότητες (Work Centers): Ένα βήμα μιας διαδικασίας όπου εξυπηρετείται κάποιο στοιχείο Απαιτεί χρόνο επεξεργασίας για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα Απαιτεί έναν ή περισσότερους πόρους Ενσωματώνει δείκτη αποδοτικότητας για να προσομοιώνονται χρόνοι που η δραστηριότητα διακόπτεται για κάποιο λόγο Ουρές Αναμονής-Αποθηκευτικοί χώροι (Queues-Storage Areas): Λειτουργούν ως buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή ως αποθηκευτικοί χώροι για τα στοιχεία Έξοδος (Work Exit Point) Ένας τρόπος για να οδηγούνται τα στοιχεία στην έξοδο Πόροι (Resources) o είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσουν οι δραστηριότητες πριν δεχτούν κάποιο στοιχείο Δρομολόγηση (Routings) o Ελέγχει πώς τα στοιχεία κινούνται από τη μια δραστηριότητα στην άλλη ή από την μια ουρά αναμονής στην άλλη Ετικέτες (Labels) o Τμήμα πληροφορίας που σχετίζεται και ακολουθεί τα στοιχεία Κατανομές (Distributions) o Η καρδιά της προσομοίωσης, υπάρχουν γεννήτριες ( number generators ) που χρησιμοποιούνται οπουδήποτε απαιτούνται μεταβλητές χρόνων Λογικοί Κανόνες (Visual Logic) o Μια ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού για να διαχειρίζεται εξειδικευμένες απαιτήσεις του αναλυτή 13 Ουρά Δραστηριότητα 14

8 Δύο σενάρια Παράδειγμα: τράπεζα 1. Υπάλληλος εξυπηρετεί μόνο τους πελάτες 2. Υπάλληλος εξυπηρετεί τους πελάτες και ταυτόχρονα απαντάει σε τηλέφωνα Σενάριο 1 είναι το προηγούμενο παράδειγμα 15 Σενάριο 1 στο Simul8 The service activity includes the bank clerk resource: we don t need to model the clerk separately 16

9 Σενάριο 2 στο Simul8 (1) Now we need a separate floating resource for the two activities Answer Call and Service 17 Σενάριο 2 στο Simul8 (2) 18

10 Σενάριο 2 στο Simul8 (3) 19 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την μοντελοποίηση και αξιολόγηση της τεχνολογίας RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 1 - VIANOX Α.Ε. 20

11 Η εταιρεία Vianox Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διανομής σε τρίτους (third-party logistics - 3PL) o Από το 1997 διαθέτοντας τ.μ. ιδιόκτητων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων και τ.μ. ενοικιασμένων χώρων έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο αυτό Oι προσφερόμενες, για λογαριασμό τρίτων, υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: o Παραλαβές εμπορευμάτων o Προσωρινή εναπόθεση o Παρακολούθηση αποθεμάτων (stock keeping) o Picking και Labeling o Παραγγελιοληψία και ετοιμασία παραγγελιών o Φόρτωση - εκφόρτωση o Mεταφορά / Διανομή και παράδοση σε διάφορα σημεία o Aποσυσκευασία / ανασυσκευασία 21 Η ευκαιρία Τεχνολογία της Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID - Radio Frequency Identification) o μια από τις πιο ένθερμες τάσεις στον κλάδο των Logistics την τελευταία τριετία o υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορες διαστάσεις της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας o σηματοδοτεί τον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας VIANOX Λήψη απόφασης για τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας RFID 22

12 Βασικά χαρακτηριστικά: o o Αυτόματη και μαζική ανάγνωση πληροφορίας χωρίς οπτική επαφή Μοναδική ανάγνωση προϊόντος (παλέτα/κιβώτιο/τεμάχιο) Η τεχνολογία RFID chip Βασικά συστατικά: o Ετικέτα (RFID Tag): chip + antenna o Αναγνώστης (RFID Reader) antenna Tag EPC Reader Internet 23 Επιλογή διαδικασιών για ενσωμάτωση της τεχνολογίας RFID Εντοπισμός διαδικασιών που θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν με την χρήση τεχνολογίας RFID Επιλογή για τη μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του RFID με βάση διάφορα κριτήρια όπως: o προβλήματα των υφιστάμενων διαδικασίων και o αναμενόμενων οφελών και αντίστοιχου κόστους/ρίσκου ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΧΑΡΤΟΥ o Προβλήματα υφιστάμενης διαδικασίας Χρονοβόρα Δαπανούσε αρκετούς πόρους Απαιτούσε τη χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων από τους χειριστές (με μεγάλη πιθανότητα λαθών) o Εκτιμώμενο κόστος/ρίσκο Απαιτούμενη αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών μικρή Κόστος hardware-software σχετικά μικρό 24

13 Discrepancy report (BOL-PO) YES Double-check the findings Get another co-worker mixed up to collaborate on the mismatch Confirm the mismatch Discrepancy report (BOL-PO-actual shipment) Container arrives Check for any discrepancy between the BOL and the PO is there any discrepancy? Discrepancy report (BOL-PO) actual shipment scanned YES Report the discrepancy NO Bill of Lading Purchase Order NO Initiate unloading Drive a forklift to the container Pick up the products from the container Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) is there any misread (covered or damaged barcodes)? NO Apply a new label to each product for internal use Unloading complete? YES Check for any discrepancy between the BOL and the PO and the actual shipment is there any discrepancy? YES actual shipment scanned NO Scan manually each rejected product Bill of Lading Purchase Order Finished accepted products for storage NO Put-away the product at an arbitrary open location NO Receive put-away tasks Initiate put-away Pick a scanned product by a forklift Identify its class (fast, medium and slow moving products) Move the loaded forklift to the specific class zone Are there other products stored with the same code? Put-away complete? Put-away the product at the appropriate bin YES YES Report that the put-away is performed Finished products stored Discrepancy report (List of pickingactual products picked) Receive customer orders via phone, fax, mail Consolidate customer orders Generate the list of picking Prepare the picking tour Send the list of picking into WMS YES NO Report the discrepancy List of picking Initiate picking Move forklift towards various storage bins Pick up the products from the storage bins Move the loaded forklift to a provisional area inside the warehouse Unload the items from the forklift Scan each product (item/pallet/case) Verify against the customer order is there a divergence NO Picking complete? YES is there any discrepancy? YES Check for any discrepancy between the actual products picked and the list of picking NO actual products picked Manual compliance checking of outbound shipments List of picking actual products picked Report that the picking is performed Finished orders for delivery NO Receive shipping tasks Initiate shipping Pick a scanned product by a forklift Move the loaded forklift to the container Unload the products from the forklift Shipping complete? YES Report that the shipping is performed Generate the Bill of Lading (BOL) Give the BOL to the container driver Finished loaded container for departure Bill of Lading Bill of Lading Διατύπωση στόχου Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης ρολών χάρτου o Εξοικονόμηση χρόνου παραλαβής και εξαγωγής προϊόντος από την αποθήκη και φορτο-εκφόρτωσης αυτού o Μείωση της χρήσης ανθρωπίνων πόρων αλλά και πόρων υποδομής o Εξάλειψη της χειροκίνητης καταχώρησης δεδομένων και επομένως εξάλειψη λαθών Στόχος: Αυτοματοποίηση διαδικασιών αποθήκευσης (παραλαβήεναπόθεση-συλλογή-αποστολή) με την εφαρμογή της τεχνολογίας RFID 25 Αρχικός ανα-σχεδιασμός του συστήματος Διαδικασία Παραλαβής Διαδικασία εναπόθεσης Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Διαδικασία αποστολής 26

14 Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης 27 Περιεχόμενο μοντέλου Προϊόντα Παραγγελίες Εργαζόμενοι Διαδικασίες: Συστατικά Παραλαβή & Εναπόθεση Συλλογή & Αποστολή Λάθη σκαναρίσματος Ουρές αναμονής για κάθε διαδικασία: Φόρτωση/Εκφόρτωση Σκανάρισμα εισερχομένωνεξερχομένων Έλεγχος εισερχομένωνεξερχομένων Χρόνοι μετακίνησης Επεξήγηση Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της παραλαβής και εναπόθεσης. Work items. Ροή μέσα στο σύστημα που προκαλεί την έναρξη των διαδικασιών της συλλογής παραγγελιών και αποστολής. Πόροι που κινούνται μέσα στο σύστημα της αποθήκης και είναι υπεύθυνοι για την εκφόρτωση, σκανάρισμα, έλεγχο, εναπόθεση, συλλογή και φόρτωση προϊόντων. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τουςσυστατικά. Work Centers με χρόνους επεξεργασίας για: εκφόρτωση, παραλαβή, σκανάρισμα, έλεγχο και επικόλληση ετικετών Συλλογή, σκανάρισμα, έλεγχο και φόρτωση προϊόντων Efficiency option. Παρατηρούνται όταν δεν υπάρχει καν ετικέτα ή υπάρχει αλλά είναι πολύ δύσκολη η ανάγνωση της λόγω φθορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κωδικός αυτών των προϊόντων καταχωρείται χειρονακτικά με την αναμενόμενη καθυστέρηση στη διαδικασία. Buffers μεταξύ των βημάτων μιας διαδικασίας ή θέσεις για αποθήκευση του αποθέματος. Είναι απαραίτητο να μοντελοποιηθούν για να δώσουν στατιστικά σε σχέση με το % χρήσης τους. Βασίζονται στην ταχύτητα των οχημάτων (που όταν είναι φορτωμένα είναι 12,5 km/hr και όταν είναι άδεια είναι 14 km/hr) Κλίμακα Σχεδιασμός της διάταξης των αποθηκών με βάση κλίμακα 1:200 28

15 Μοντέλο Η/Υ Το μοντέλο προσομοίωσης αναπτύχθηκε με χρήση του έτοιμου λογισμικού SIMUL8 29 Επικύρωση μοντέλου (Validation) subjectively eyeballing the timepaths (Kleijnen, 1995) o Λαμβάνονται ιστορικά δεδομένα από το πραγματικό σύστημα Ένα μέρος από αυτά χρησιμοποιείται για να τροφοδοτεί το μοντέλο προσομοίωσης Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για να τεστάρουν την ποιότητα του μοντέλου προσομοίωσης confidence intervals o o Παράγονται από το μοντέλο προσομοίωσης τόσα δεδομένα εξόδου όσα είναι διαθέσιμα και από το πραγματικό σύστημα Υπολογίζεται το διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο (Robinson, 1995) Simulated vs real outputs of containers shipped CI X X simulated output t real output 2 2 SS S R n S R 2n 2, a / 2 where: X = mean of simulated output data S X R = mean of real system output data S = standard deviation of simulated output data S S R= standard deviation of real system output data n= number of observations t2n 2, a / 2 = value from Student s t-distribution with 2n-2 degrees of freedom and a significance level of a/2 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά στο μέσο απόθεμα της αποθήκης είναι: =( , ) 30

16 To TO-BE μοντέλο Πριν το RFID Διαδικασία παραλαβής Χρόνος επεξεργασίας για εκφόρτωση Χρόνος επεξεργασίας για έλεγχο αποκλείσεων Χρόνος επεξεργασίας για σκανάρισμα του κάθε προϊόντος Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που δεν σκανάρεται κάποιο προϊόν λόγω δυσκολίας ανάγνωσης του barcode Χρόνος επεξεργασίας για την επικόλληση νέων ετικετών για εσωτερική χρήση Διαδικασία εναπόθεσης Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για την εναπόθεση του κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για αναγνώριση της κατάλληλης θέσης αποθήκευσης Χρόνος μετακίνησης για τη συλλογή του προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για τη συγκέντρωση και ενοποίηση των παραγγελιών Χρόνος επεξεργασίας για το σκανάρισμα κάθε προϊόντος Χρόνος επεξεργασίας για επιβεβαίωση Χρόνος επανόρθωσης σε περίπτωση που υπάρχει λάθος Διαδικασία αποστολής Χρόνος επεξεργασίας για τη μετακίνηση των προϊόντων σε κάποιο προσωρινό χώρο για αποστολή Χρόνος επεξεργασίας για φόρτωση Με το RFID (πιλοτική εφαρμογή) Διαδικασία παραλαβής σταθερός μειώθηκε Μειώθηκε Εξαλείφθηκε Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για επικόλληση ετικετών ξανά Διαδικασία εναπόθεσης μειώθηκε σταθερός μειώθηκε Διαδικασία συλλογής παραγγελιών Μειώθηκε Σταθερός Δεν υπάρχει ανάγκη για σκανάρισμα Αυτόματη επιβεβαίωση μειώθηκε Διαδικασία αποστολής σταθερός σταθερός 31 Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα προσφέρουν εμπειρική απόδειξη στις δυνατότητες του RFID που προτείνουν οι Lefebvre et al. (2006) Μέτρηση AS-IS μοντέλο RFID μοντέλο Αποτέλεσμα σύγκρισης % Απασχόληση εργατικού δυναμικού στο scanning % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για έλεγχο % Απασχόληση εργατικού δυναμικού για φόρτωση-εκφόρτωση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για αποθήκευση Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για σκανάρισμα Μέσος χρόνος αναμονής προϊόντων για φόρτωση 9.60% 2.48% 74% 19% 17.17% 9.6% 3.19% 2.48% 22.5% % % % Τα πλεονεκτήματα του RFID στις διαδικασίες αποθήκευσης: o Εξοικονόμηση χρόνων και μείωση % χρήσης ανθρωπίνων πόρων λόγω: Αυτοματοποίησης των διαδικασιών Εξάλειψης λαθών Μειωμένης επέμβασης ανθρώπινου παράγοντα 32

17 Πειραματισμός Λόγω εποχιακής διακύμανσης στη ζήτηση, παρατηρούνται διαφορετικά επίπεδα στη δυναμικότητα της αποθήκης σε απόθηκα(καταστάσεις overcapacity ή undercapacity) Στόχος των πειραμάτων: αξιολόγηση της επίδρασης του RFID σε διαφορετικά επίπεδα δυναμικότητας σε απόθεμα Εξοικονόμηση στην απασχόληση εργατικού δυναμικού Μείωση χρόνου αναμονής για αποθήκευση (έλεγχος+scanning+ τοποθέτηση) Μείωση χρόνου αναμονής για φόρτωση (έλεγχος+ συγκέντρωση) (Capacity Utilisation 50%) 53.38% 4.22% 51.43% (Capacity Utilisation 75%) 64.78% 15% 61.12% (Capacity Utilisation 95%) 70.4% 16.35% 62.99% Καθώς τα επίπεδα δυναμικότητας αυξάνονται, οι εξοικονομήσεις στους χρόνους των διαδικασιών και στο % χρήσης των ανθρώπίνων πόρων λόγω του RFID αυξάνεται Η επίδραση του RFID είναι ευαίσθητη στις αλλαγές της δυναμικότητας σε απόθεμα 33 Εφαρμογή της προσομοίωσης για την αναδιοργάνωση του σχεδιαγράμματος (layout) & των διαδικασιών ενός χώρου στάθμευσης δημόσιων οχημάτων ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩςΗς 2 - COVENTRY CITY COUNCIL 34

18 Coventry City Council Χρήση προσομοίωσης για την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων (layouts) Οργανισμός παροχής υπηρεσιών: Coventry City Council (CCC) CCC διαθέτει ένα παρκινγκ: Περίπου 300 υπηρεσιακά οχήματα και 200 ιδιωτικά Διαφόρων ειδών οχήματα που σχετίζονται με: 6 κύριες διαδικασίες Μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες Διατήρηση εδάφους Καθαρισμός δρόμων Υπηρεσίες αποβλήτων Χορήγηση αδειών ταξί Εργασίες εθνικών οδών & φωτισμού οδών Σε καθημερινή βάση, το παρκινγκ σφύζει από ζωή, καθώς τα οχήματα φτάνουν, φορτώνουν, ξεφορτώνουν, προμηθεύονται καύσιμα, καθαρίζονται και ξαναφεύγουν 35 Private Vehicles Entry/Exit Υπάρχον σχέδιο Operational Vehicles Entry/Exit High pressure washing Weigh Bridge Fuel Station Waste Transfersite Water Supply 36

19 Το πρόβλημα Ανεπαρκές σχέδιο: βαριά συμφόρηση στην είσοδο-έξοδο επιβαρυμένοι διάδρομοι ζητήματα υγείας & ασφάλειας καθυστερήσεις διαδικασιών μη αποδοτική αξιοποίηση του χώρου υψηλός κίνδυνος βανδαλισμού ακατάστατη εμφάνιση καμία προτεραιότητα δε δίνεται στα υπηρεσιακά οχήματα σε σχέση με τα ιδιωτικά 37 Κύριος στόχος: o Ο ανασχεδιασμός του παρκινγκ με την αξιολόγηση εναλλακτικών εφικτών σχεδιαγραμμάτων και επιλογή του πιο αποδοτικού Βελτιώσεις: Αποτελεσματική συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας Προτεραιότητα στα υπηρεσιακά οχήματα Μείωση της συμφόρησης (bottlenecks) Αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας & ασφάλειας Εύκολη πρόσβαση για τα οχήματα Διατύπωση στόχου Ελαχιστοποίηση του κίνδυνου βανδαλισμού Διευκόλυνση του πάρκινγκ και της επιθεώρησης των οχημάτων Πιο καθαρή εμφάνιση ολόκληρου του χώρου 38

20 Μεθοδολογία για την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδιαγραμμάτων Operational Activities 1 domestic 2 commercial 3 street cleansing 4 grounds maintenance 5 highways maintenance 6 passenger transport 7 vehicles workshops 8 street lighting 9 taxi licensing Affinity diagram Layout primitive Space Constraints A proposed layout Source: Lee, Q., Amundsen, A., Nelson, W. and Tuttle, H. (1998). Facilities and Workplace Design: An Illustrated Guide. Engineers in Business Series 39 Ένα προτεινόμενο σχεδιάγραμμα 40

21 Πεζοί και οχήματα Διαδικασίες Χώροι Στάθμευσης Χρόνοι μεταξύ αφίξεων Περιεχόμενο μοντέλου Πεζοί και οχήματα διακρίνονται από μια ετικέτα (lbl Vehicle vs. Pedestrian) Με βάση την ετικέτα: lbl Operational Activity -As Work centers -Χρόνος εξυπηρέτησης: με βάση τις βάρδιες Time dependent distributions; Χρησιμοποίηση διαφορετικών κατανομών για διαφορετικά slot μέσα σε μια ημέρα. Βοηθά στο να μοντελοποιηθούν αφίξεις που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας Βενζινάδικο -Αριθμός εξυπηρετητών: 6 -Queue priority for fuel station: shortest queue -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.3) Χωματερή -Αριθμός εξυπηρετητών: 7 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=3, τυπική απόκλιση=0.3) Γέφυρα ζυγίσματος -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=1.4, τυπική απόκλιση=0.1) Παροχή νερού -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησης: Κανονική κατανομή (μέσος=5, τυπική απόκλιση=0.2) Πλύσιμο υψηλής πίεσης -Αριθμός εξυπηρετητών: 1 -Χρόνος εξυπηρέτησηςe: Κανονική κατανομή (μέσος=10, τυπική απόκλιση=0.5) Συχνότητα γεμίσματος με βενζίνη Εικόνες Με βάση τη λειτουργική δραστηριότητας (lbl Operational Activity),το μοντέλο προσομοίωσης ενσωματώνει κανόνες λειτουργίας Με βάση την ετικέτα lbl Vehicle vs. Pedestrians, οι οντότητες είναι άνθρωποι ή οχήματα; Με βάση την ετικέτα lbl Operational Activity, τα οχήματα έχουν διαφορετικά χρώματα; Με βάση την ετικέτα lbl Shift που ορίζει πόσες φορές την ημέρα ένα όχημα επιστρρέφει στο πάρκινγκ, η εικόνα του χώρου στάθμευσης αλλάζει. 41 Στατιστικά του μοντέλου το μέγιστο μέγεθος των ουρών αναμονής σε κάθε δραστηριότητα (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) να είναι λιγότερο από 6 οχήματα ο μέσος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 5 λεπτά και μέσος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερο από 20 λεπτά ο μέγιστος χρόνος αναμονής στο σταθμό καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος και στην έξοδο να είναι λιγότερος από 10 λεπτά για το 80% των οχημάτων και ο μέγιστος χρόνος αναμονής στην παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης να είναι λιγότερος από 30 λεπτά για το 80% των οχημάτων Να καθοριστεί κατά πόσο το συμφωνηθέν σχεδιάγραμμα με τους προκαθορισμένους κανόνες λειτουργίας επιτρέπει μια πιθανή αύξηση 10% στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας χωρίς επιρροή των ανωτέρω στόχων. 42

22 Μοντέλο Η/Υ 43 Επικύρωση μοντέλου συζήτηση με τους μάνατζερ που είχαν μια λεπτομερή γνώση του συστήματος και feedback έδειξε κατά πόσο το σύστημα έτρεχε σωστά σύμφωνα με την εμπειρία τους και του τι συμβαίνει πραγματικά σε σχέση με: o Αλληλουχία διαδικασιών o Συμπεριφορά οδηγών o Ουρές αναμονής, κυκλοφορική συμφόρηση και δυσχέρειες (bottlenecks) 44

23 Αποτελέσματα Το προτεινόμενο σχεδιάγραμμα περιελάμβανε: o αναδιανομή των πόρων o αναδιοργάνωση του δικτύου των δρόμων o τα υπηρεσιακά οχήματα να σταθμεύουν σε προκαθορισμένες θέσεις και o Ρητούς κανόνες λειτουργίας που να ακολουθούνται από τους οδηγούς Η παραπάνω λύση υπονοεί: o tangible outcomes: μείωση των bottlenecks και μείωση των χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης o intangible outcomes: συγκέντρωση του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας περισσότερος έλεγχος πιο καθαρή εμφάνιση ζητήματα υγείας και ασφάλειας 45 Έλεγχος της επίδρασης: Πειραματισμός o διαφορετική θέση στάθμευσης του στόλου κάθε λειτουργικής δραστηριότητας o διαφορετική κατανομή των πόρων στις δραστηριότητες (έξοδο, σταθμός καυσίμων, σημείο μεταφοράς αποβλήτων, γέφυρα ζυγίσματος, παροχή νερού, πλύσιμο υψηλής πίεσης) o διαφορετικοί κανόνες λειτουργίας o διαφορετικές διαδρομές o μια μικρή αλλαγή στις βάρδιες και επιπλέον, o μια πιθανή αύξηση (10%) στο στόλο κάθε λειτουργικής δραστηριότητας αυτοί οι πειραματικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου σχεδιαγράμματος o με το συνδυασμό αυτών των παραγόντων, ένα ευρύτερο φάσμα εφικτών σχεδιαγραμμάτων προκύπτει 46

24 Συμπεράσματα Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο μπορεί να μελετηθεί η συμπεριφορά ενός συστήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς την ανάγκη πειραματισμών στο ίδιο το πραγματικό σύστημα Η προσομοίωση ως χρήσιμο εργαλείο για τη διοίκηση o Παράγει γνώση και κατανόηση o Οπτική απεικόνιση με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων o Χτίσιμο ομοφωνίας 47 Βιβλιογραφία Ackoff, R. (1981). Creating the Corporate Future, J. Wiley Angerhofer, B. and Angelides, M. (2000) System dynamics modelling in supply chain management: research review, Proceedings of the 32nd conference on Winter simulation, December 10-13, 2000, Orlando, Florida Kleijnen, J.P.C. (1995). Verification and validation of simulation models, European Journal of Operational Research, 82(1), Lewis, I., Talalayevsky, A. (1997), Logistics and information technology: a co-ordination perspective, Journal of Business Logistics, 18, 1, Lefebvre, L.A., Lefebvre,E. Bendavid, Y. Wamba, S.M. and Boeck, H. (2006). RFID as an Enabler of B-to-B e-commerce and its Impact on Business Processes: A Pilot Study of a Supply Chain in the Retail Industry, In Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences Robinson, S. (1995). An heuristic technique for selecting the run-length of non-terminating steady-state simulations, Simulation, 65(3),

25 Για περισσότερες πληροφορίες... 49

Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης

Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθημα: Διαχείριση προμηθειών και ζήτησης Μέτρηση της επίδρασης της τεχνολογίας RFID: Μελέτες περίπτωσης Αγγελική Καραγιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ KEΦ. 4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Μάθημα: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τμήμα ΔΕΤ, 6ο Εξάμηνο Σπουδών 1 ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΦΙΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Προσομοίωση Simulation

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Προσομοίωση Simulation Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Προσομοίωση Simulation Προσομοίωση Έστω ότι το σύστημα βρίσκεται σε κάποια αρχική κατάσταση Αν γνωρίζουμε τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους το σύστημα αλλάζει καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend

Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων. Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend Εργαστήριο Διοίκησης Παραγωγής & Έργων Εισαγωγή στην προσομοίωση διεργασιών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Extend ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ EXTEND Το Extend είναι ένα λογισμικό εικονικής προσομοίωσης που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Εργαλεία μέτρησης KPI s, benchmarks, τεχνικές βελτίωσης της παραγωγικότητας Το μοντέλο ARISTOTELE Ελένη Πέγιου, Associate Manager, Planning AE 29/ Απριλίου/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα

Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Voice Picking στην Προετοιμασία Παραγγελιών σε ένα Κέντρο Διανομής Εμπορευμάτων Λιανεμπορίου Προτερήματα και Μειονεκτήματα Γεώργιος Κατσέλης. Logistics Operational Director Marinopoulos S.A. Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Επιλογή Παραγωγικής παραγωγικής Διαδικασίας (πως) ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 3pl ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ OUTSOURCING Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι. Γιαννατσής ΣΧΕΔΙΑΣMΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σχεδιασμός Παραγωγικής Διαδικασίας (πως) Επιλογή παραγωγικής ικανότητας (πόσο)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960

Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Έλεγχος αποθεμάτων (Inventory control) 1960 Βέλτιστη Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity - EOQ) Αποθέματα Ασφαλείας (Safety Stock - SS) Διαχείριση Τεχνικών Προδιαγραφών (Bill of Material Processing

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ARIA Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝIΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Η παρούσα δημοσίευση μεταφράστηκε στα Ελληνικά για την εκδήλωση της 29 ης Μαίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD)

Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD) Υποσύστημα Πωλήσεων και Διανομών (SD) Πίνακας περιεχομένων Υποσυστήματα Sales-Distribution Υποστήριξη πωλήσεων - Sales Support Πωλήσεις - Sales Αποστολές και Μεταφορά - Shipping and Transportation Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

M-SALES. Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών

M-SALES. Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών mdepo WMS M-SALES Aν η Αποθήκη σας φαίνεται ένα δύσκολο πάζλ εμείς θα σας το λύσουμε Warehouse Management System Πληροφοριακό Σύστημα Ασύρματης Διαχείρισης Αποθηκών Έχω Αποθήκη... αλλά γιατί να επενδύσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής Γ: Χρυσολούρης και ρ.. Μούρτζης ΠΑΤΡΑ 2001 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η προσοµοίωση είναι µία πειραµατική µέθοδος µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής

Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής Το πρότυπο κατάστημα μικρής λιανικής Γιώργος Μπορέτος Marketing Head SingularLogic Vendor Division Νοέμβριος 2013 Η τεχνολογία σας λύνει τα χέρια προσφέροντας: Έλεγχο Ευελιξία Ανάπτυξη Η τεχνολογία στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Ενότητα 4: Στρατηγικές Αποφάσεις στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΟΝΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Logistics Εργασία ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας: Ζαχαριάδης Αντρέας Πετρίσης Ιωάννης Περιεχόμενα 1. Logistics: Τι είναι; 2. Θέματα σχετικά με Logistics 3. Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ερώτηση: Ποια πτώση / αύξηση τζίρου αναμένετε το β εξάμηνο 2015 σε σχέση με το β εξάμηνο 2014; Επιτρέπεται μόνο μια απάντηση.

1 η Ερώτηση: Ποια πτώση / αύξηση τζίρου αναμένετε το β εξάμηνο 2015 σε σχέση με το β εξάμηνο 2014; Επιτρέπεται μόνο μια απάντηση. 1 η Ερώτηση: Ποια πτώση / αύξηση τζίρου αναμένετε το β εξάμηνο 2015 σε σχέση με το β εξάμηνο 2014; Επιτρέπεται μόνο μια απάντηση. 1. Αύξηση πάνω από 20% 2. Αύξηση 10% έως και 20% 3. Αύξηση έως και 10%

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41

Πρόλογος Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 1 Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας...9 2 Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας...41 3 Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα...109 4 Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας. Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων Διοίκηση Λειτουργίας Καθηγητής Δρ. Πάνος Φιτσιλής Διοίκηση Λειτουργίας (Operation Management) Υποσυστήματα που περιλαμβάνει Logistics Sales and Distribution Material

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

0:30 38% 35% 29% 26% 22% 20% 15% 11%

0:30 38% 35% 29% 26% 22% 20% 15% 11% Ερώτηση 1: Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρόσφατης κρίσης & των capital control στον τομέα των inbound logistics, δηλαδή της τροφοδοσίας από τους προμηθευτές της επιχείρησης; Επιτρέπονται μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

58% 52% 38% 29% 27% 25% 19% 23% 17% 17%

58% 52% 38% 29% 27% 25% 19% 23% 17% 17% 1. Η Εθνική Στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα είχε δέκα στόχους σχεδίων δράσεων. Σε ποιους από αυτούς πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσει περισσότερο η νέα κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, βοηθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Warehousing Solu/ons III 13 Απριλίου 2016

Warehousing Solu/ons III 13 Απριλίου 2016 Warehousing Solu/ons III 13 Απριλίου 2016 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ MEng. Supply Chain Mgmt. MIT MBA Alba, Mech. Eng. ΕΜΠ Associate Manager, Planning SA p.andrianopoulos@planning.gr Ο γρίφος Το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας

Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Σύγχρονα Συστήµατα Κωδικοποίησης & Ιχνηλασιµότητας Και η σηµασία τους στην ιαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ευάγγελος Θεοδώρου, Φίλιππος Σφυρής Ολοκληρωµένα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρής λιανικής Η τεχνολογία σας λύνει τα χέρια προσφέροντας: Έλεγχο Ευελιξία Ανάπτυξη Γρήγορη εξυπηρέτηση στο ταμείο Ανάγκη Λύση Ταχύτατη έκδοση αποδείξεων σκανάρισμα ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας

PACK ARROW. Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας PACK ARROW Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση γραμμών συσκευασίας Τι παρέχει το Pack Arrow Αυτοματοποίηση της ροής των προϊόντων στο τέλος της γραμμής παραγωγής (end-of-line). Όλες τις τεχνολογίες του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ. Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Λευτέρης Βασιλειάδης Business Sector Manager Planning Σημαντικά πρότυπα που επηρεάζουν τα Logistics Περιβάλλον Ασφάλεια & Υγιεινή Επιχειρησιακή Συνέχεια Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

On Line Data. software consultancy financial

On Line Data. software consultancy financial Warehouse Logistics Management Parmenion Ένα από τα πλέον σημαντικά και δυναμικά τμήματα της Εθνικής μας Οικονομίας είναι οι εταιρίες αποθήκευσης και διανομών, ή όπως στην Ελλάδα αποκαλούνται οι εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων

Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων Έλεγχος αποκομιδής απορριμμάτων Μ.Ν. Πεσματζόγλου Πληροφορία Χαρακτηριστικά μιάς πληροφορίας a) Ακρίβεια ( Achieve coordination by improving the accuracy of information available to different stages in

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ολοκληρωμένα πακέτα επιχειρησιακών εφαρμογών, που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

H JUNGHEINRICH συνώνυµο της παραγωγικότητας. ηµήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου

H JUNGHEINRICH συνώνυµο της παραγωγικότητας. ηµήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου H JUNGHEINRICH συνώνυµο της παραγωγικότητας ηµήτρης Σιαπάτης Μαρία Γούσιου H JUNGHEINRICH συνώνυµο της παραγωγικότητας Throughput efficiency Energy efficiency 3-phase AC drive motors Energy reclamation

Διαβάστε περισσότερα

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες

Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς. Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες THE LEAN WAREHOUSE Conference & Work Shop για τους Logistics Managers, τους ιευθυντές Αποθήκης, τους Εργοδηγούς Τo εργαστήριο που χτίζει παραγωγικές αποθήκες 28 & 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΑΘΗΝΑ Διοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜ ΜΗΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΣ ΙΟΜΗΧΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΣ ΕΦΟΔΙΣΤΙΚΗ Διδάσκων: Δρ. Σταύρος Τ. Πόνης Επιχείρηση ACME S.A. Μελέτη Περίπτωσης Μείωσης της βεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Απορριμματοφόρων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» Αντικείμενο του έργου Το έργο αφορά: Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση διαδικασιών αποθήκευσης με εφαρμογή της μεθόδου Activity-based costing

Κοστολόγηση διαδικασιών αποθήκευσης με εφαρμογή της μεθόδου Activity-based costing Άρθρο των κ. Α. Γιαλού και Δρ. Β. Ζεϊμπέκη Ο κ. Αναστάσιος Γιαλός είναι Logistics Consultant στην OPTILOG Advisory Services. Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης είναι Managing Director της OPTILOG Advisory Services, Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Solutions. Logistics Services. Distribution Network

Supply Chain Solutions. Logistics Services. Distribution Network Supply Chain Solutions Logistics Services Distribution Network 3 Kέντρα Διανομής 6 Περιφερειακά Hubs 24 Συνεργαζόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις 52.000 τ.μ. Στεγασμένη επιφάνεια 52 Στρατηγικοί συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World

4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World 4 ο Συνέδριο e Business και Social Media World Του Παναγιώτη Πιέρρου, Διευθύνοντα Συμβούλου της My Call Center Οι περισσότεροι ειδικοί θα σας πουν: 1. SEO 2. Ευκολία στην χρήση για τον πελάτη 3. Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά

Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά + Credit Know-how Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργία παραγωγής, αποθήκευσης, διεκπεραίωσης 1 ? One stop, integrated logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (HOSPITALITY) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (HOSPITALITY) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (HOSPITALITY) ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Καταχώριση προϊόντων μενού, συνταγών και παραγωγή Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Call Center Solutions

Call Center Solutions Call Center Solutions Call Center Solutions Opencomm OC360 Ενοποιημένη πλατφόρμα με όλες τις τεχνολογίες και τις λειτουργικότητες που απαιτεί σήμερα ένα Call / Contact Center και εγγυάται: Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Now available!!! Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics BI Microsoft Share Point Portal Microsoft.NET applications On Premises or On Cosmos Cloud! Microsoft Dynamics NAV H ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No3: Κέντρα Διανομής Νέας Γενιάς

Mega Trend No3: Κέντρα Διανομής Νέας Γενιάς Mega Trend No3: Κέντρα Διανομής Νέας Γενιάς 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Μετά από έντονη πίεση για μείωση του κόστους (σε όλους τους τομείς) προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια, οι εταιρείες στα επόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου

Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου Δωρίνα Γεώργα Digital Office Alliance 21 Απριλίου 2016, Αίγλη Ζαππείου Digital Office Alliance Στόχος, η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η μηδενική χρήση χαρτιού. Μέσω της επιλογής του σωστού σαρωτή, του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Telenavis Hellas A.E. «Πράσινες Μεταφορές» και Ενεργειακή Αποτύπωση Άνθρακα ( Carbon Footprint CO2) Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ

Telenavis Hellas A.E. «Πράσινες Μεταφορές» και Ενεργειακή Αποτύπωση Άνθρακα ( Carbon Footprint CO2) Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ Telenavis Hellas A.E «Πράσινες Μεταφορές» και Ενεργειακή Αποτύπωση Άνθρακα ( Carbon Footprint CO2) Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ Γνωρίζετε ότι είστε ήδη στοχοποιημένοι? Ø Στην Ελλάδα οι οδικές μεταφορές κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων

INSURANCE SUITE. H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων INSURANCE SUITE H πληρέστερη λύση µηχανογράφησης για µεσίτες ασφαλίσεων όλα καταλήγουν εκεί! Οι σύγχρονες επιχειρήσεις μεσιτείας ασφαλίσεων αντιμετωπίζουν πολλές και σημαντικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Παράμετροι Συστημάτων Αναμονής Τύπος Little Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 2/3/2016 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Business Processes Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Business Processes Οι οργανισμοί-επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν κάποιο εμπορικό σκοπό ή να προσφέρουν κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαφέρουν είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα