ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η προάσπιση των εργασιακών σχέσεων και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ο κατ εξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συστάθηκε ως Σώμα το 1998 (Ν. 2639/1998) και αναδιοργανώθηκε το 2011 με στόχο τον εκσυγχρονισμό του (Ν. 3996/2011). Η οργανωτική δομή του περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα οι οποίες στελεχώνονται από δύο κατηγορίες Επιθεωρητών Εργασίας: - Τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων οι οποίοι διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας, και - Τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία οι οποίοι διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Σκοπός του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επίλυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων. 2

3 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για το 2012 είναι οι εξής: - Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Η προστασία των εργαζομένων από εργοδοτικές αυθαιρεσίες - Η προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό (στο σκέλος των εργασιακών θεμάτων) - Η μείωση των παραβατικών εργοδοτικών συμπεριφορών - Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών για το νέο καθεστώς των εργασιακών θεμάτων - Ενίσχυση των συνεργασιών με άλλα ελεγκτικά σώματα με παρεμφερείς αρμοδιότητες. Ο προγραμματισμός της δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. διαμορφώνεται μετά από την συνεργασία και σύμφωνη γνώμη μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών στα πλαίσια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) και σε σχέση με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων του προηγούμενου έτους για την ελεγκτική δράση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, την παραβατικότητα που διαπιστώνεται σε κάθε κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας, τις καταγγελίες που γίνονται από τους εργαζόμενους και διάφορους άλλους φορείς, καθώς και προτάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών προς τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης καθ όλη τη διάρκεια του έτους Ακόμη λήφθηκαν υπόψη τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τις νέες μορφές εργασίας, τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Μέσω του προγραμματισμού επιδιώκεται η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των ελέγχων, καθώς και η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των κυρώσεων. Στους συνημμένους πίνακες παρουσιάζεται ο προγραμματισμένος για το 2012 ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Η κατανομή ανά υπηρεσία έγινε με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν οι περιφερειακές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες απουσίες που οφείλονται σε ειδικούς λόγους (όπως άδειες τοκετού, λοχείας, αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.α.) και τις διοικητικές ανάγκες των υπηρεσιών. Η αναφερόμενη στον συνημμένους πίνακες κατανομή των ελέγχων έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα και δεν αποκλείει τη δυνατότητα των προϊσταμένων των περιφερειακών Δ/νσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να αυξήσουν ή να ελαττώσουν τα ποσοστά των ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των περιφερειακών Τμημάτων. Ο ελάχιστος αριθμός ατομικών ελέγχων ανά Επιθεωρητή ανέρχεται στους 120 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 9 ανά μήνα έως και τον Απρίλιο και για τους υπόλοιπους μήνες αντιστοιχούν 12 ανά μήνα. Για τους προϊσταμένους Τμημάτων και τις μονοπρόσωπες Επιθεωρήσεις ο ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανέρχεται στους 55 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 5 ανά μήνα. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Επιθεωρητές που υπηρετούν στα Τμήματα Συντονισμού. 3

4 Οι Δ/ντες των περιφερειακών υπηρεσιών εξαιρούνται ως προς την διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα τους να συμμετέχουν σε αυτούς όποτε κρίνουν οι ίδιοι σκόπιμο. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο στόχος καθορίζεται ανά τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους Προϊσταμένους των Τμημάτων να καθορίσουν οι ίδιοι την κατανομή των ελέγχων ανά Επιθεωρητή σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ακολουθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τις κυριότερες από τις προγραμματισμένες δράσεις της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για το 2012, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ αριθμ / εγκύκλιο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης. Όσον αφορά τον προσανατολισμό των ελέγχων, ο προγραμματισμός της δράσης της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2012 θα επικεντρωθεί στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: - Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας (I.Γ.Σ.Ε.) και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) - Συνεργεία καθαρισμού - Εταιρίες security - Εμπόριο, super market, πολυκαταστήματα - Διανομές, ταχυμεταφορές (delivery, courier) - Επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς - Εργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα - Εποχικές επιχειρήσεις - Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τράπεζες - Ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής - Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις - Αποκλειστικές νοσοκόμες - Διάφοροι κλάδοι Θα γίνονται επίσης τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ελεγχθεί αρκετά κατά την τελευταία πενταετία. κλάδους επαγγελμάτων, που δεν έχουν 2.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2012 Ειδικότερα για το α τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με την εγκύκλιο 31899/ της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης, εντάχθηκαν στον προγραμματισμό των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων η διενέργεια στοχευόμενων ελέγχων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως: - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς) 4

5 - Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) - Διαφήμιση (δημιουργία, υλοποίηση και διανομή εντύπων) - Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων - Γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες - Βιοτεχνίες ιματισμού φασόν - Εκτυπώσεις - Κατασκευή μονάδων ηπίων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) - Ανακύκλωση Εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων - Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία (γυμναστήρια, κέντρα αδυνατίσματος κ.λπ.) - Συνεργεία βενζινάδικα πλυντήρια αυτοκινήτων και πάρκινγκ - Φροντιστήρια για μαθητές και φροντιστήρια ξένων γλωσσών - Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Για το διάστημα Μαΐου Δεκεμβρίου 2012, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις για τις υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων: - Πρόγραμμα ελέγχων κατά τους θερινούς μήνες σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. αγροτικές εργασίες, οικοδομές) και σε βιομηχανικούς χώρους (μεταλλουργίες, κλωστοϋφαντουργίες κ.ά.). - Πρόγραμμα ελέγχων σε εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις όπως τουριστικές επιχειρήσεις, ελαιουργεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, κονσερβοποιίες. - Πρόγραμμα ελέγχων σε επιχειρήσεις όπου απασχολούνται ταχυμεταφορείς και διανομείς έτοιμου φαγητού και επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς. Στους ανωτέρω κλάδους εργαζομένων, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί υπέρβαση των νομίμων ωραρίων εργασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, καταγράφεται σημαντικός αριθμός εργατικών τροχαίων- ατυχημάτων. Η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, πρέπει να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μείωσή τους, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. 5

6 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. καταρτίζεται κάθε χρόνο, μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και εργοδοτών, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.). Οι βασικές αρχές που διέπουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνονται στην «Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία », η οποία βασίστηκε στην Κοινοτική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ( ), και μεταξύ αυτών είναι οι εξής: - Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης - Η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων και ιδιαίτερα των νέων και αναδυόμενων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους - Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών - Η προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Επιπλέον, οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα συμβάλλουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στον έλεγχο τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της ανασφάλιστης εργασίας (Εγκύκλιος 10243/ ). Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες και την ελεγκτική δράση των Επιθεωρητών, καθώς και οι προτάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με τις νέες μορφές εργασίας, τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές καθώς και η προγραμματισμένη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) η οποία θα υλοποιηθεί κατά το έτος Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προγραμματισμένος αριθμός ελέγχων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, που έγινε με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. ΑΡ. ΕΛΕΓΧ. 10 Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Κατασκευή ειδών ένδυσης Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχαν/των και ειδών εξοπλ

7 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Κατασκευή επίπλων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Τηλεπικοινωνίες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων- Συνταξ. Ταμείων Παροχή προστασίας και έρευνας Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση Υγεία Λοιποί κλάδοι Σύνολο Ο συνολικός αριθμός ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2012 ανέρχονται σε Ο ελάχιστος αριθμός ατομικών ελέγχων ανά Επιθεωρητή ανέρχεται στους 132 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 12 ανά μήνα. Ειδικά για τους προϊσταμένους Τμημάτων, λόγω και των διοικητικών τους καθηκόντων, αντιστοιχούν 60 ατομικοί έλεγχοι κατ έτος, δηλαδή περίπου 5 ανά μήνα. Αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τον προγραμματισμένο αριθμό ελέγχων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατανομή τους ανά Δ/νση (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακολουθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τον προγραμματισμό δράσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για το 2012, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ αριθμ / εγκύκλιο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης. 7

8 2.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Έλεγχοι σε υπεργολάβους της ΔΕΗ Σε συνέχεια του προγράμματος ελέγχων του 2011 για τους εργολάβους και με αφορμή τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν σε εργολαβίες της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ελέγχων που θα αφορά αποκλειστικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε χώρους και εργασίες της ΔΕΗ όπου δραστηριοποιούνται υπεργολάβοι για την εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού των δραστηριοτήτων τους, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κύριο του χώρου ή/ και τον αναθέτοντα την εργολαβία Έλεγχοι στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Με βάση την εμπειρία από το αντίστοιχο πρόγραμμα ελέγχων του 2011, και έχοντας υπόψη όλα τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από αυτό, αλλά και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν τυχόν επανέλεγχοι που εκκρεμούν, το πρόγραμμα ελέγχων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ θα συνεχιστεί και κατά το α τετράμηνο του Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του σύνθετου, από την άποψη της εργασιακής ασφάλειας και υγείας, έργου που επιτελούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε δυσμενείς και μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Έμφαση θα δοθεί, όπως και πέρυσι, στην εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, στην παροχή και ορθή χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και στην τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού Έλεγχοι σε εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών Το πρόγραμμα ελέγχων αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η ύπαρξη ολοκληρωμένης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων που εκτελούν αυτές τις εργασίες, η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους Οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, η οποία διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC). Η εκστρατεία εστιάζει στην ύπαρξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας. Η εκστρατεία αφορά τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: - Ξενοδοχεία και εστιατόρια - Μεταφορές εμπορευμάτων 8

9 - Υπηρεσίες υγείας Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα συμπληρώνονται ειδικά φύλλα ελέγχου τα οποία έχουν προετοιμαστεί από την Ομάδα εργασίας που συστάθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας και θα διανέμεται έντυπο υλικό για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων Έλεγχοι σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), η τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ και ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων, η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96, η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους, η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων και η τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο και, τέλος, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων Έλεγχοι σε αποθηκεύσεις/ μεταφορές εμπορευμάτων Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί επίσης παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), η τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ και ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων, η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και, τέλος, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων Έλεγχοι σε υπηρεσίες υγείας Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους και, τέλος, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 9

10 Έλεγχοι σε χώρους εργασίας με μεγάλη θερμική καταπόνηση Όπως κάθε έτος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις πολύ θερμές ημέρες, θα διενεργηθεί πρόγραμμα ελέγχων σε εργασιακούς χώρους με μεγάλη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων (οικοδομές και τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, μεταλλουργίες, υαλουργίες κ.ά.) για τη διαπίστωση της λήψης των απαραίτητων μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας. 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πέραν της ενημέρωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ελέγχων, θα συνεχισθεί και κατά το 2012 το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε., σε συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τ.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, κ.ά.), με οργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έκδοση ενημερωτικού υλικού, συνεντεύξεων και άρθρων στα τοπικά Μ.Μ.Ε., σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, κ.ά. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης έχει ήδη προγραμματίσει την πραγματοποίηση ειδικών ενημερωτικών δράσεων κατά το έτος 2012 με στόχο την καλύτερη προώθηση των στόχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων στα σχετικά ζητήματα. Ειδικότερα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις: 1. Στο πλαίσιο της Εκστρατείας ελέγχων και ενημέρωσης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), θα διοργανωθεί ειδική ημερίδα η οποία θα έχει ως στόχο, πέρα από την παρουσίαση του πλαισίου της Εκστρατείας, την ανάδειξη της σημασίας των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (ΨΚΚ) στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Οι βασικές θεματικές ενότητες της ημερίδας θα είναι: - Η σχέση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων με άλλα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία: πρόληψη και διαχείριση των ΨΚΚ, επιπτώσεις των ΨΚΚ στους εργαζόμενους και την επιχείρηση, νέοι αναδυόμενοι ΨΚΚ, αλληλεπίδραση των ΨΚΚ με άλλους παράγοντες κινδύνου. - Το εργασιακό άγχος: παράγοντες πρόκλησης του άγχους, ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας, εκτίμηση επικινδυνότητας του εργασιακού άγχους, εργαλεία, τεχνικές και μέτρα αντιμετώπισης. - Η επαγγελματική εξουθένωση (burn-out): ομάδες κινδύνου, εξελικτικά στάδια, εργαλεία αξιολόγησης. - Η ψυχολογική βία στην εργασία (mobbing, work harassment): είδη του mobbing, παραδείγματα συμπεριφορών στην εργασία που είναι mobbing και άλλων που δεν είναι, προβλήματα στην αξιολόγηση του mobbing. (Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε ήδη με δύο ημερίδες, η πρώτη εκ των οποίων έγινε στην Αθήνα στις 22/03/2012 και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη στις 30/05/2012) 2. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της ΔΕΗ, και στο πλαίσιο προώθησης των κοινών στόχων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, θα διοργανωθεί 10

11 ημερίδα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφόρησης, απόψεων και εμπειριών πάνω στα ζητήματα εργασιακής ασφάλειας και υγείας. (Η εν λόγω ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22/6/2012) Τέλος, οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνονται από τη Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (28 Απριλίου), καθώς και της Ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία τον Οκτώβριο. 11

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έλεγχοι Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Έλεγχοι Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σημείωση: Αναφορικά με τους ελέγχους Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο Ν. Ροδόπης ελέγχεται από το ΤΤΥΕ Έβρου και ο Ν. Ξάνθης ελέγχεται από κοινού από τα ΤΤΥΕ Καβάλας και Δράμας. 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Πλωτές μεταφορές 0 2 Δασοκομία και υλοτομία 0 51 Αεροπορικές μεταφορές 6 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 0 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 0 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 21 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 0 55 Καταλύματα 58 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 6 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Λοιπά ορυχεία και λατομεία Εκδοτικές δραστηριότητες 13 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 0 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 0 10 Βιομηχανία τροφίμων Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Ποτοποιϊα 7 61 Τηλεποικοινωνίες 4 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 4 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ Παραγωγή κλωστ/κων υλών 3 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 1 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 2 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 7 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 2 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 0 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 0 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 5 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 4 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 0 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 2 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 2 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 0 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας Κατασκευή μηχ/κίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α Κατασκευή επίπλων Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 6 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 2 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 0 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 9 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 0 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 1 37 Επεξεργασία λυμάτων 0 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 0 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 9 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 0 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα Κατασκευές κτιρίων Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας Έργα πολιτικού μηχανικού Δραστηριότητες οργανώσεων 6 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 0 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 0 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 0 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων 0 ΣΥΝΟΛΟ

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΣΥΝΟΛΟ 10 Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 6 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 31 Κατασκευή επίπλων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 9 53 Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 9 55 Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Τηλεπικοινωνίες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων-συνταξ Παροχή προστασίας και έρευνας 5 81 Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση Υγεία Λοιποί κλάδοι 152 Σύνολο

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΤΑΚΟΔ-2008) ΚΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΤΑΚΟΔ-2008) 1 Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 4 50 Πλωτές μεταφορές 2 Δασοκομία και υλοτομία 51 Αεροπορικές μεταφορές 2 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 4 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 55 Καταλύματα 10 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 60 8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 2 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 10 Βιομηχανία τροφίμων 8 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 8 11 Ποτοποιϊα 2 61 Τηλεποικοινωνίες 1 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ Παραγωγή κλωστ/κων υλών 1 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 64 Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 1 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ. 16 Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική 2 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 6 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ. 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες 2 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού 2 77 Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 2 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 2 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας 4 29 Κατασκευή μηχ/κίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους 6 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α Κατασκευή επίπλων 2 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 1 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 4 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 37 Επεξεργασία λυμάτων 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 2 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α. 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 6 41 Κατασκευές κτιρίων Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας 9 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 8 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 3 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων ΣΥΝΟΛΟ

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 0 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 0 19 Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 0 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 3 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 4 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 5 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 31 Κατασκευή επίπλων 4 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού 4 38 Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών 7 46 Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών 6 47 Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές 2 52 Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2 53 Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 2 55 Καταλύματα 7 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Τηλεπικοινωνίες 2 64 Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων-συνταξ. Ταμείων 6 80 Παροχή προστασίας και έρευνας 1 81 Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους 2 84 Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση 3 86 Υγεία 1 00 Λοιποί κλάδοι 49 Σύνολο

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 9 50 Πλωτές μεταφορές 2 Δασοκομία και υλοτομία 51 Αεροπορικές μεταφορές 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 4 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 55 Καταλύματα 15 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Λοιπά ορυχεία και λατομεία 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 4 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 10 Βιομηχανία τροφίμων Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 11 Ποτοποιϊα 4 61 Τηλεποικοινωνίες 1 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ. 13 Παραγωγή κλωστ/κων υλών 2 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 6 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 6 64 Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ. 16 Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική 4 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες 17 Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 1 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 4 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ. 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 3 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ. 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 1 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες 4 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού 5 77 Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας 7 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ. 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α. 31 Κατασκευή επίπλων 5 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2 35 Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 37 Επεξεργασία λυμάτων 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 2 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α. 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 7 41 Κατασκευές κτιρίων Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας Έργα πολιτικού μηχανικού 8 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 4 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 9 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων ΣΥΝΟΛΟ

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Βιομηχανία Τροφίμων 5 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 0 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 1 19 Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 0 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 1 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 1 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 0 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 31 Κατασκευή επίπλων 0 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού 0 38 Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές 6 45 Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών 2 46 Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών 1 47 Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών 5 49 Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές 0 52 Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1 53 Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0 55 Καταλύματα 3 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2 61 Τηλεπικοινωνίες 0 64 Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων-συνταξ. Ταμείων 1 80 Παροχή προστασίας και έρευνας 0 81 Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους 0 84 Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση 1 86 Υγεία 1 00 Λοιποί κλάδοι 11 Σύνολο 43 18

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 4 50 Πλωτές μεταφορές 2 Δασοκομία και υλοτομία 51 Αεροπορικές μεταφορές 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 3 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 55 Καταλύματα 15 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 50 8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 3 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 2 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 10 Βιομηχανία τροφίμων 6 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 4 11 Ποτοποιϊα 61 Τηλεποικοινωνίες 1 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 4 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ. 13 Παραγωγή κλωστ/κων υλών 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 3 64 Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ. 15 Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ. 16 Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική 3 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες 4 17 Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 1 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ. 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 2 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ. 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες 3 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού 3 77 Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας 4 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ. 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους 4 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α. 31 Κατασκευή επίπλων 2 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 5 35 Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 1 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 1 37 Επεξεργασία λυμάτων 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 1 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α. 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 7 41 Κατασκευές κτιρίων 2 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας Έργα πολιτικού μηχανικού 2 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 5 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων ΣΥΝΟΛΟ

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΓΙΑ 10 Βιομηχανία Τροφίμων 6 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 0 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 1 19 Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 0 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 2 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 2 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 31 Κατασκευή επίπλων 3 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού 2 38 Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών 5 46 Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών 2 47 Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών 9 49 Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές 2 52 Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1 53 Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 55 Καταλύματα 4 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3 61 Τηλεπικοινωνίες 1 64 Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων-συνταξ. Ταμείων 3 80 Παροχή προστασίας και έρευνας 0 81 Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους 1 84 Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση 3 86 Υγεία 2 00 Λοιποί κλάδοι 15 Σύνολο 82 20

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2011 Αθήνα, 3 Απριλίου 2012 Προοίμιον «Είμαστε οι γιοι των πράξεών μας» (Μ. Θερβάντες, 1547-1616)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 IANOYAΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ I : ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελίδα 2 2. ΠΙΝΑΚΑΣ II : ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΩΝ Σελίδα 3-4 3. ΠΙΝΑΚΑΣ III : ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σελίδα 5-6 4. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014 Επιμέλεια της έκδοσης, επιλογή και επεξεργασία κειμένων: 1. Για τη Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σεπτέμβρης 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Μητρώο Μελών Ε.Ε.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πραξιτέλους 40, Αθήνα 10561 ΡΑΣΗ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

(επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Ζ 45 46 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟ.ΠΑ.» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Στο σχεδιασμό ενός νέου προγράμματος, το οποίο θα πριμοδοτεί τις μικρομεσαίες μεταποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δν/ση : Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8837188 Fax : 210 3838027 Ιστοσελίδες: www.diktyo.imegsevee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Ελένη Ζωγράφου Δρ. Βιολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ: Προτάσεις στο σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η ΑSSOCI ΑΤΙΟN OF GREEK ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. PUΒLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 106 77 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 6460040 FAX: 210 6464372. www.edye.gr peedy@otenet.gr Τηλ.Προέδρου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2008 Εξετάσεις κατόχων πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ και εξετάσεις τελειοφοίτων (Α ομάδας) ΕΠΑΛ Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) Ανοικτά δάνεια Συνολικό από το οποίο εκτοκιζόμενο (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. 1130/Β /05-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α 1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ και ΤΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σχολές ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting.

ΣΥΣΤΑΣΗ Συμβουλευτική 9 ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης Τηλ. 2311 999939, Fax: 2311 999938 info@systasi-consulting.gr www.systasi-consulting. Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Επιχειρήσεις με δικαίωμα συμμετοχής Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα