ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α Ρ Τ Ε Μ Ι Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αποστολή μας η προάσπιση των εργασιακών σχέσεων και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι ο κατ εξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συστάθηκε ως Σώμα το 1998 (Ν. 2639/1998) και αναδιοργανώθηκε το 2011 με στόχο τον εκσυγχρονισμό του (Ν. 3996/2011). Η οργανωτική δομή του περιλαμβάνει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα οι οποίες στελεχώνονται από δύο κατηγορίες Επιθεωρητών Εργασίας: - Τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων οι οποίοι διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας, και - Τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία οι οποίοι διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Σκοπός του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επίλυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων. 2

3 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για το 2012 είναι οι εξής: - Η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Η προστασία των εργαζομένων από εργοδοτικές αυθαιρεσίες - Η προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό (στο σκέλος των εργασιακών θεμάτων) - Η μείωση των παραβατικών εργοδοτικών συμπεριφορών - Η ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών για το νέο καθεστώς των εργασιακών θεμάτων - Ενίσχυση των συνεργασιών με άλλα ελεγκτικά σώματα με παρεμφερείς αρμοδιότητες. Ο προγραμματισμός της δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. διαμορφώνεται μετά από την συνεργασία και σύμφωνη γνώμη μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών στα πλαίσια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) και σε σχέση με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων του προηγούμενου έτους για την ελεγκτική δράση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων, την παραβατικότητα που διαπιστώνεται σε κάθε κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας, τις καταγγελίες που γίνονται από τους εργαζόμενους και διάφορους άλλους φορείς, καθώς και προτάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών προς τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης καθ όλη τη διάρκεια του έτους Ακόμη λήφθηκαν υπόψη τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τις νέες μορφές εργασίας, τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Μέσω του προγραμματισμού επιδιώκεται η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των ελέγχων, καθώς και η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των κυρώσεων. Στους συνημμένους πίνακες παρουσιάζεται ο προγραμματισμένος για το 2012 ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Η κατανομή ανά υπηρεσία έγινε με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν οι περιφερειακές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροχρόνιες απουσίες που οφείλονται σε ειδικούς λόγους (όπως άδειες τοκετού, λοχείας, αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.α.) και τις διοικητικές ανάγκες των υπηρεσιών. Η αναφερόμενη στον συνημμένους πίνακες κατανομή των ελέγχων έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα και δεν αποκλείει τη δυνατότητα των προϊσταμένων των περιφερειακών Δ/νσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων να αυξήσουν ή να ελαττώσουν τα ποσοστά των ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των περιφερειακών Τμημάτων. Ο ελάχιστος αριθμός ατομικών ελέγχων ανά Επιθεωρητή ανέρχεται στους 120 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 9 ανά μήνα έως και τον Απρίλιο και για τους υπόλοιπους μήνες αντιστοιχούν 12 ανά μήνα. Για τους προϊσταμένους Τμημάτων και τις μονοπρόσωπες Επιθεωρήσεις ο ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανέρχεται στους 55 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 5 ανά μήνα. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Επιθεωρητές που υπηρετούν στα Τμήματα Συντονισμού. 3

4 Οι Δ/ντες των περιφερειακών υπηρεσιών εξαιρούνται ως προς την διενέργεια προγραμματισμένων ελέγχων, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα τους να συμμετέχουν σε αυτούς όποτε κρίνουν οι ίδιοι σκόπιμο. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο στόχος καθορίζεται ανά τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους Προϊσταμένους των Τμημάτων να καθορίσουν οι ίδιοι την κατανομή των ελέγχων ανά Επιθεωρητή σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ακολουθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τις κυριότερες από τις προγραμματισμένες δράσεις της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για το 2012, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ αριθμ / εγκύκλιο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης. Όσον αφορά τον προσανατολισμό των ελέγχων, ο προγραμματισμός της δράσης της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε. σε εθνικό επίπεδο για το έτος 2012 θα επικεντρωθεί στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων: - Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας (I.Γ.Σ.Ε.) και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α.) - Συνεργεία καθαρισμού - Εταιρίες security - Εμπόριο, super market, πολυκαταστήματα - Διανομές, ταχυμεταφορές (delivery, courier) - Επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς - Εργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα - Εποχικές επιχειρήσεις - Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί τράπεζες - Ιδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής - Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις - Αποκλειστικές νοσοκόμες - Διάφοροι κλάδοι Θα γίνονται επίσης τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε ελεγχθεί αρκετά κατά την τελευταία πενταετία. κλάδους επαγγελμάτων, που δεν έχουν 2.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2012 Ειδικότερα για το α τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με την εγκύκλιο 31899/ της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης, εντάχθηκαν στον προγραμματισμό των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων η διενέργεια στοχευόμενων ελέγχων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως: - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς) 4

5 - Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) - Διαφήμιση (δημιουργία, υλοποίηση και διανομή εντύπων) - Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων - Γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες - Βιοτεχνίες ιματισμού φασόν - Εκτυπώσεις - Κατασκευή μονάδων ηπίων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) - Ανακύκλωση Εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων - Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία (γυμναστήρια, κέντρα αδυνατίσματος κ.λπ.) - Συνεργεία βενζινάδικα πλυντήρια αυτοκινήτων και πάρκινγκ - Φροντιστήρια για μαθητές και φροντιστήρια ξένων γλωσσών - Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 2.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Για το διάστημα Μαΐου Δεκεμβρίου 2012, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις για τις υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων: - Πρόγραμμα ελέγχων κατά τους θερινούς μήνες σε υπαίθριες εργασίες (π.χ. αγροτικές εργασίες, οικοδομές) και σε βιομηχανικούς χώρους (μεταλλουργίες, κλωστοϋφαντουργίες κ.ά.). - Πρόγραμμα ελέγχων σε εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις όπως τουριστικές επιχειρήσεις, ελαιουργεία, οινοποιεία, συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, κονσερβοποιίες. - Πρόγραμμα ελέγχων σε επιχειρήσεις όπου απασχολούνται ταχυμεταφορείς και διανομείς έτοιμου φαγητού και επιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς. Στους ανωτέρω κλάδους εργαζομένων, λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί υπέρβαση των νομίμων ωραρίων εργασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής, καταγράφεται σημαντικός αριθμός εργατικών τροχαίων- ατυχημάτων. Η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, πρέπει να συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μείωσή τους, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις που τους απασχολούν. 5

6 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Σ.ΕΠ.Ε. καταρτίζεται κάθε χρόνο, μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και εργοδοτών, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.). Οι βασικές αρχές που διέπουν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. περιλαμβάνονται στην «Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία », η οποία βασίστηκε στην Κοινοτική Στρατηγική για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ( ), και μεταξύ αυτών είναι οι εξής: - Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης - Η αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων και ιδιαίτερα των νέων και αναδυόμενων και η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους - Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών - Η προαγωγή των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Επιπλέον, οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα συμβάλλουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στον έλεγχο τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της ανασφάλιστης εργασίας (Εγκύκλιος 10243/ ). Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα από την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες και την ελεγκτική δράση των Επιθεωρητών, καθώς και οι προτάσεις των περιφερειακών υπηρεσιών. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με τις νέες μορφές εργασίας, τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές καθώς και η προγραμματισμένη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) η οποία θα υλοποιηθεί κατά το έτος Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προγραμματισμένος αριθμός ελέγχων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, που έγινε με βάση τον αριθμό των υπηρετούντων Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. ΑΡ. ΕΛΕΓΧ. 10 Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Κατασκευή ειδών ένδυσης Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχαν/των και ειδών εξοπλ

7 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Κατασκευή επίπλων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Τηλεπικοινωνίες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων- Συνταξ. Ταμείων Παροχή προστασίας και έρευνας Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση Υγεία Λοιποί κλάδοι Σύνολο Ο συνολικός αριθμός ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2012 ανέρχονται σε Ο ελάχιστος αριθμός ατομικών ελέγχων ανά Επιθεωρητή ανέρχεται στους 132 για όλο το έτος, που αντιστοιχούν σε 12 ανά μήνα. Ειδικά για τους προϊσταμένους Τμημάτων, λόγω και των διοικητικών τους καθηκόντων, αντιστοιχούν 60 ατομικοί έλεγχοι κατ έτος, δηλαδή περίπου 5 ανά μήνα. Αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνουν τον προγραμματισμένο αριθμό ελέγχων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατανομή τους ανά Δ/νση (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακολουθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τον προγραμματισμό δράσης της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για το 2012, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην υπ αριθμ / εγκύκλιο της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης. 7

8 2.1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Έλεγχοι σε υπεργολάβους της ΔΕΗ Σε συνέχεια του προγράμματος ελέγχων του 2011 για τους εργολάβους και με αφορμή τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνέβησαν σε εργολαβίες της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ελέγχων που θα αφορά αποκλειστικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε χώρους και εργασίες της ΔΕΗ όπου δραστηριοποιούνται υπεργολάβοι για την εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα συνεργασίας και συντονισμού των δραστηριοτήτων τους, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον κύριο του χώρου ή/ και τον αναθέτοντα την εργολαβία Έλεγχοι στις υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. Με βάση την εμπειρία από το αντίστοιχο πρόγραμμα ελέγχων του 2011, και έχοντας υπόψη όλα τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από αυτό, αλλά και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν τυχόν επανέλεγχοι που εκκρεμούν, το πρόγραμμα ελέγχων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ θα συνεχιστεί και κατά το α τετράμηνο του Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του σύνθετου, από την άποψη της εργασιακής ασφάλειας και υγείας, έργου που επιτελούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα σε δυσμενείς και μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. Έμφαση θα δοθεί, όπως και πέρυσι, στην εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, στην παροχή και ορθή χρήση των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και στην τακτική συντήρηση και καλή λειτουργία των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού Έλεγχοι σε εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών Το πρόγραμμα ελέγχων αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η ύπαρξη ολοκληρωμένης γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων που εκτελούν αυτές τις εργασίες, η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους Οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, η οποία διοργανώνεται από την Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC). Η εκστρατεία εστιάζει στην ύπαρξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας. Η εκστρατεία αφορά τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: - Ξενοδοχεία και εστιατόρια - Μεταφορές εμπορευμάτων 8

9 - Υπηρεσίες υγείας Κατά τη διάρκεια των ελέγχων θα συμπληρώνονται ειδικά φύλλα ελέγχου τα οποία έχουν προετοιμαστεί από την Ομάδα εργασίας που συστάθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας και θα διανέμεται έντυπο υλικό για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων Έλεγχοι σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), η τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ και ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων, η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96, η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους, η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων και η τήρηση βιβλιαρίου προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο και, τέλος, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων Έλεγχοι σε αποθηκεύσεις/ μεταφορές εμπορευμάτων Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί επίσης παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), η τήρηση ειδικού βιβλίου υποδείξεων του ΤΑ και του ΙΕ και ειδικού βιβλίου εργατικών ατυχημάτων, η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 16/96, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και, τέλος, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων Έλεγχοι σε υπηρεσίες υγείας Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί παράλληλα με την εκστρατεία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Βασικά σημεία ελέγχου θα αποτελέσουν η εκπόνηση γραπτής εκτίμησης των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, από τον ΤΑ και τον ΙΕ, η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και η προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους και, τέλος, η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 9

10 Έλεγχοι σε χώρους εργασίας με μεγάλη θερμική καταπόνηση Όπως κάθε έτος, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις πολύ θερμές ημέρες, θα διενεργηθεί πρόγραμμα ελέγχων σε εργασιακούς χώρους με μεγάλη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων (οικοδομές και τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, μεταλλουργίες, υαλουργίες κ.ά.) για τη διαπίστωση της λήψης των απαραίτητων μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου για τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας. 3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πέραν της ενημέρωσης εργοδοτών και εργαζομένων κατά τη διάρκεια των ελέγχων, θα συνεχισθεί και κατά το 2012 το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό έργο του Σ.ΕΠ.Ε., σε συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Τ.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, κ.ά.), με οργάνωση ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έκδοση ενημερωτικού υλικού, συνεντεύξεων και άρθρων στα τοπικά Μ.Μ.Ε., σε επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, κ.ά. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης έχει ήδη προγραμματίσει την πραγματοποίηση ειδικών ενημερωτικών δράσεων κατά το έτος 2012 με στόχο την καλύτερη προώθηση των στόχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων στα σχετικά ζητήματα. Ειδικότερα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες δράσεις: 1. Στο πλαίσιο της Εκστρατείας ελέγχων και ενημέρωσης για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), θα διοργανωθεί ειδική ημερίδα η οποία θα έχει ως στόχο, πέρα από την παρουσίαση του πλαισίου της Εκστρατείας, την ανάδειξη της σημασίας των ψυχοκοινωνικών κινδύνων (ΨΚΚ) στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Οι βασικές θεματικές ενότητες της ημερίδας θα είναι: - Η σχέση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων με άλλα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία: πρόληψη και διαχείριση των ΨΚΚ, επιπτώσεις των ΨΚΚ στους εργαζόμενους και την επιχείρηση, νέοι αναδυόμενοι ΨΚΚ, αλληλεπίδραση των ΨΚΚ με άλλους παράγοντες κινδύνου. - Το εργασιακό άγχος: παράγοντες πρόκλησης του άγχους, ταξινόμησή τους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας, εκτίμηση επικινδυνότητας του εργασιακού άγχους, εργαλεία, τεχνικές και μέτρα αντιμετώπισης. - Η επαγγελματική εξουθένωση (burn-out): ομάδες κινδύνου, εξελικτικά στάδια, εργαλεία αξιολόγησης. - Η ψυχολογική βία στην εργασία (mobbing, work harassment): είδη του mobbing, παραδείγματα συμπεριφορών στην εργασία που είναι mobbing και άλλων που δεν είναι, προβλήματα στην αξιολόγηση του mobbing. (Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε ήδη με δύο ημερίδες, η πρώτη εκ των οποίων έγινε στην Αθήνα στις 22/03/2012 και η δεύτερη στη Θεσσαλονίκη στις 30/05/2012) 2. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της ΔΕΗ, και στο πλαίσιο προώθησης των κοινών στόχων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, θα διοργανωθεί 10

11 ημερίδα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφόρησης, απόψεων και εμπειριών πάνω στα ζητήματα εργασιακής ασφάλειας και υγείας. (Η εν λόγω ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22/6/2012) Τέλος, οι υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Σ.ΕΠ.Ε. θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνονται από τη Γενική Δ/νση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (28 Απριλίου), καθώς και της Ευρωπαϊκής εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία τον Οκτώβριο. 11

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έλεγχοι Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Έλεγχοι Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σημείωση: Αναφορικά με τους ελέγχους Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο Ν. Ροδόπης ελέγχεται από το ΤΤΥΕ Έβρου και ο Ν. Ξάνθης ελέγχεται από κοινού από τα ΤΤΥΕ Καβάλας και Δράμας. 12

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Πλωτές μεταφορές 0 2 Δασοκομία και υλοτομία 0 51 Αεροπορικές μεταφορές 6 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 0 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 0 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 21 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 0 55 Καταλύματα 58 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 6 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Λοιπά ορυχεία και λατομεία Εκδοτικές δραστηριότητες 13 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 0 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 0 10 Βιομηχανία τροφίμων Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Ποτοποιϊα 7 61 Τηλεποικοινωνίες 4 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 4 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ Παραγωγή κλωστ/κων υλών 3 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 8 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 1 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 2 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 7 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 2 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 0 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 0 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 5 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 4 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 0 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 2 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 2 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 0 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας Κατασκευή μηχ/κίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α Κατασκευή επίπλων Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 6 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 2 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 0 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 9 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 0 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 5 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 1 37 Επεξεργασία λυμάτων 0 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 0 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 9 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 0 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα Κατασκευές κτιρίων Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας Έργα πολιτικού μηχανικού Δραστηριότητες οργανώσεων 6 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 0 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 0 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 0 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων 0 ΣΥΝΟΛΟ

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΣΥΝΟΛΟ 10 Βιομηχανία Τροφίμων Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Παραγωγή οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 6 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0 31 Κατασκευή επίπλων Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων. Ανάκτηση υλικών Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο. Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών Χονδρικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Λιανικό εμπόριο εκτός οχημάτων & μοτοσυκλετών Χερσαίες και μέσω αγωγών μεταφορές Αποθήκευση & υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 9 53 Ταχυδρομικές & ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 9 55 Καταλύματα Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Τηλεπικοινωνίες Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες πλην Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων-συνταξ Παροχή προστασίας και έρευνας 5 81 Παροχή υπηρεσιών σε κτίρια & εξωτερικούς χώρους Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα. Υποχρεωτική Κοινωνική ασφάλιση Υγεία Λοιποί κλάδοι 152 Σύνολο

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΤΑΚΟΔ-2008) ΚΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ (ΣΤΑΚΟΔ-2008) 1 Φυτική και ζωϊκή παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 4 50 Πλωτές μεταφορές 2 Δασοκομία και υλοτομία 51 Αεροπορικές μεταφορές 2 3 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 2 5 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 4 6 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 55 Καταλύματα 10 7 Εξόρυξη μεταλλευμάτων 1 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 60 8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 2 9 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 59 Παραγωγή κινημ. ταινιών, βίντεο ηχογραφήσεις & μουσικές εκδόσεις 10 Βιομηχανία τροφίμων 8 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 8 11 Ποτοποιϊα 2 61 Τηλεποικοινωνίες 1 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 62 Δραστηριότητες προγρ. Η/Υ, παρ. συμβουλών και συναφείς δραστ Παραγωγή κλωστ/κων υλών 1 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 64 Δραστηριότητες χρηματοπ. υπηρ., με εξαίρεση ασφαλ. δραστηρ Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών 1 65 Ασφαλιστικά, αντιασφαλιστικά & συνταξ. εκτός υποχρ. κοιν. ασφαλ. 16 Βιομηχανία ξύλου εκτός από έπιπλα, καλαθοποιϊα-σπαρτοπλεκτική 2 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρησίες Χαρτοποιϊα και κατασκευή χαρτινων προϊόντων 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 6 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων/παροχής συμβούλων διαχείρ. 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 71 Αρχιτεκτονικές δραστ. & δραστηρ. μηχανικών, τεχνικές δοκιμές&αναλ Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων 72 Επιστημονική έρευνα & ανάπτυξη 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) & πλαστικές ύλες 2 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 2 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 1 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων εκτός μηχαν. & ειδών εξοπλισμού 2 77 Δραστηριότητες ενοικίασης & εκμίσθωσης 2 26 Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 2 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων ταξιδίων κ.α Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας & έρευνας 4 29 Κατασκευή μηχ/κίνητων οχημάτων, ρυμουλκουμ. & ημιρυμ. Οχημ Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτιρίων και εξωτ. χώρους 6 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματ. υποστήριξη κ.α Κατασκευή επίπλων 2 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 1 85 Εκπαίδευση Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Παροχή ηλεκτρ. ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 4 87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 3 88 Δραστηριότητες κοιν. έρευνας χωρίς παροχή καταλύματος 37 Επεξεργασία λυμάτων 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 2 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων κ.α. 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες διαχ. αποβλήτων 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 6 41 Κατασκευές κτιρίων Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηρ. διασκέδασης-ψυχαγωγίας 9 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 8 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 3 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 2 95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 45 Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημ & μοτοσ Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 3 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από εμπόριο μηχανοκίνητων οχημ.& μοτοσ Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχαν. Οχημ. & μοτοσυκλ Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών Δραστηριότητες ετεροδικών οργανισμών και φορέων ΣΥΝΟΛΟ

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης

Επιτροπή για την επιμέλεια και το συντονισμό της έκδοσης: Ιωάννα Παπαϊωάννου Έλυα Κούρεντα Θεόδωρος Χιονίδης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σώμα Επιθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 15.9.2013-15.11.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας 2008 έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ. 1133/6.10.2008, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Η συμβολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία Ελένη Ζωγράφου Δρ. Βιολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 15/11/2011 ΜΕΧΡΙ 17/02/2012 Ταυτότητα του Προγράμματος: Αξιοποιώντας 72 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Πρόδρομος Προδρομίδης Ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ερευνητικό Κείμενο Νο 7 _ Οκτώβριος 2013 Τρία καίρια ερωτήματα για την ανάπτυξη_πρόδρομος Προδρομίδης Copyright 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Βασ. Σοφίας 49, 106 76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Ζ 45 46 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 51ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε Ε - ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κ Ι Α ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΩΔ.: 5337 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ημερίδα για το

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ. σύμφωνα με τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ 08) (ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΙ ΥΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΣΙΣ ΚΤΤΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΗΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΣ σύμφωνα με τη ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΤΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΤΚΟΔ 08) (ΚΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ασίζεται στη Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα