Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηµα 5: Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές"

Transcript

1 Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών για υποψήφιους οριστικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές Εισηγητές: Δρ. ΧαρίσιοςΑχίλλας, Δρ. ΧρίστοςΒλαχοκώστας, Δρ. ΑπόστολοςΜαλαμάκης, Δρ. Γεώργιος Μπανιάς Ερώτηµα 1: Ποιο από τα παρακάτω αέρια δεν ανήκει στην ομάδα των «αέριων του φαινομένου του θερμοκηπίου»; A. Το διοξείδιο του άνθρακα B. Το µονοξείδιο του άνθρακα C. Το µεθάνιο D. Το υποξείδιο του αζώτου E. Οι χλωροφθορανθράκες Ερώτηµα 2: Με ποια μονάδα εκφράζεται ο όρος της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τη σύγκριση κτηρίων με το κτήριο αναφοράς; Ερώτηµα 3: Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν.3851/2010, ο εθνικός στόχος για τις ΑΠΕ καθορίζει ότι μέχρι το 2020, η ενέργεια που θα παράγεται από ΑΠΕ θα συμμετέχει στηνακαθάριστητελικήκατανάλωσηενέργειαςκατά: A. W/ m 2 K B. kj/ m 2 K C. kwh/m 2 D. W/ m K E. kj/ kg K A. 20% B. 10% C. 15% D. 30% E. 50% Ερώτηµα 4: Ποια από τα παρακάτω κτήρια δεν εξαιρούνται από υποχρέωση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης; A. Κτήρια και µνηµεία που προστατεύονται από το νόµο ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο µη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εµφάνισήτους. B. ιατηρητέα κτήρια C. Αυτοτελήκτήρια, µεσυνολικήεπιφάνειακάτωτων50 m 2 D. Κτήρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας E. Παραθεριστικές κατοικίες Ερώτηµα 5: Ποιο από τα παρακάτω κτήρια δεν εξαιρείται από υποχρέωση εκπόνησης μελέτης ενεργειακής απόδοσης; A. Λειτουργικά ανεξάρτητος και αυτόνοµος χώρος συνάθροισης κοινού (π.χ. κατηχητικό) ενταγµένο στην κτηριακή µονάδα ενός χώρου λατρείας, µε επιφάνεια µεγαλύτερητων50m 2. B. Χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων C. Βενζινάδικο D. Αγροτική αποθήκη E. Κτήριο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων

2 Ερώτηµα 6: Ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ελέγξει εάν πληρούνται οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις του άρθρου 7 του Κ.Εν.Α.Κ. όπως ορίζονται στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Οι ελάχιστες απαιτήσειςδενικανοποιούνταιόταν: A. Όταν το κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Β B. Όταν το κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ C. Όταν το κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Α+ D. Όταν το κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Α E. Όταν το κτήριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Β+ Ερώτηµα 7: Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. ανεξάρτητη διαφορετική θερμική ζώνη σε ένα κτήριο καθορίζεται και στην περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικώνχώρωνδιαφέρειπερισσότεροαπό: A. 2 Κ σεσχέσηµεταάλλατµήµατατουκτηρίου B. 4 Κ σεσχέσηµεταάλλατµήµατατουκτηρίου C. 6 Κ σεσχέσηµεταάλλατµήµατατουκτηρίου D. 8 Κ σεσχέσηµεταάλλατµήµατατουκτηρίου E. 10 Κ σεσχέσηµεταάλλατµήµατατουκτηρίου Ερώτηµα 8: Σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια είναι υποχρεωτική η κάλυψη τουλάχιστον των αναγκών σε Ζ.Ν.Χ. από ηλιοθερμικά συστήματα σε ποσοστό τουλάχιστον: A. 15% B. 30% C. 45% D. 60% E. 75% Ερώτηµα 9: Σε όλα τα δημόσια κτήρια του τριτογενούς τομέα επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους(συνφ) σε επίπεδο κατ ελάχιστο: A. 0,85 B. 0,90 C. 0,95 D.0,97 E. 0,99 Ερώτηµα 10: Σε ποια περίπτωση μονάδας παραγωγής θερμότητας χρησιμοποιείται ο συντελεστής συμπεριφοράς COP; A. σε λέβητα-καυστήρα πετρελαίου B. σε αντλία θερµότητας C. σε λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου D. σε λέβητα βιοµάζας Ερώτηµα 11: Στο ισόγειο ενός κτηρίου θα λειτουργήσουν καταστήματα, ενώ στους ορόφους κατοικίες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μετά την αποπεράτωση του υπάρχει υποχρέωση έκδοσης: A.τοπολύενόςΠΕΑ B. τουλάχιστον δύο ΠΕΑ C. κανενός ΠΕΑ E. σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

3 Ερώτηµα 12: Τι χαρακτηρίζεται ως φαινόμενο αστικής νήσου ή θερμικής νησίδας: A. το απόγευµα του καλοκαιριού αναπτύσσεται θαλάσσια αύρα, δηλαδήκίνησητουαέρααπότηθάλασσαπροςτηστεριά B. την ηµέρα του καλοκαιριού δηµιουργείται κίνηση αέρα από τη στεριά προς τη θάλασσα C. υψηλότερες θερµοκρασίες αέρα µε θερµοκρασία κατά 5-8 K µεγαλύτερη από της υπαίθρου D. µειωµένη παρουσία πρασίνου σε αστικές περιοχές E. Ηροήτουανέµουεξαρτάταιαπότηδιεύθυνσητου, σεσχέσηµε τον προσανατολισµό και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του δρόµου Ερώτηµα 13: Με ποιους τρόπους έχουμε μεταφορά θερμότητας μεταξύ ενός θερμαινόμενου και ενός εξωτερικού χώρου: A.Μεαγωγή B. Με εξαναγκασµένη συναγωγή C. Με ελεύθερη συναγωγή D. Με ακτινοβολία E. Με συνδυασµό όλων των παραπάνω Ερώτηµα 14: Πώς ορίζεται το ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος (ΕΘΕ); A. ο µέσος όρος των µέσων ηµερήσιων τιµών κάθε µήνα. B. η διαφορά ανάµεσα στη µέγιστη και την ελάχιστη τιµή της θερµοκρασίας στο 24ωρο C. το πλήθος των διαδοχικών ηµερών, για τις οποίες η ελάχιστη θερµοκρασία του αέρα βρίσκεται συνεχώς υψηλότερα από τους0 ο C. D. η διαφορά της µέσης θερµοκρασίας του αέρα του ψυχρότερου µήνα από τη µέση θερµοκρασία του θερµότερου µήνα, που σηµειώνονται µέσα στο έτος. Ερώτηµα 15: Η τιμή του ημερήσιου θερμοκρασιακού εύρους (ΗΘΕ) είναι: A. µεγαλύτερη σε µια ανέφελη ηµέρα απ ό,τι στη διάρκεια µιας νεφοσκεπούς ηµέρας B. µεγαλύτερη σε µια νεφοσκεπή ηµέρα απ ό,τι στη διάρκεια µιας ανέφελης ηµέρας C. η ίδια και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις Ερώτηµα 16: Σε ποια ελληνική πόλη αναμένουμε μικρότερες βαθμοημέρες θέρμανσης; Ερώτηµα 17: Τι επιφέρει το φαινόμενο της δρόσου; A. Θεσσαλονίκη B. Αθήνα C. Χανια A. Πλεόνασµα µιας ποσότητας υδρατµών του αέρα, που υγροποιούνται και εναποτίθενται µε τη µορφή µικρών σταγόνων στις επιφάνειες B. O αέρας χαρακτηρίζεται ως«κορεσµένος» σε υδρατµούς C. Ο αέρας χαρακτηρίζεται ως«ακόρεστος» σε υδρατµούς

4 Ερώτηµα 18: Στην περίπτωση κτηρίων που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 7 του Κ.Εν.Α.Κ., ο επιθεωρητής: A. δε χρειάζεται να προτείνει καµία σύσταση ενεργειακής αναβάθµισης του κτηρίου. B. θα πρέπει να προτείνει ακριβώς µία σύσταση ενεργειακής αναβάθµισης του κτηρίου C. θα πρέπει να προτείνει τουλάχιστον µία σύσταση ενεργειακής αναβάθµισης του κτηρίου Ερώτηµα 19: Ποιος προσανατολισμός των ανοιγμάτων ενός κτιρίου χαρακτηρίζεται ως ο «ευνοϊκότερος ενεργειακά» για την Ελλάδα; A. Βόρειος B. Νότιος C. Ανατολικός D. υτικός Ερώτηµα 20: Που στηρίζεται κυρίως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου ενός κτηρίου; A. Στη µεγάλη διαπερατότητα των υαλοπινάκων από την υπέρυθρη ακτινοβολία B. Στη µηδενική διαπερατότητα των υαλοπινάκων από την υπεριώδη και την ορατή ηλιακή ακτινοβολία C. Στη µηδενική διαπερατότητα των υαλοπινάκων από την Ερώτηµα 21: Το πιο πρόσφορο μέσο για την αποθήκευση θερμότητας αποτελούν δομικά υλικά τα οποία χαρακτηρίζονταιαπό: A. υψηλή θερµοχωρητικότητα, B. υψηλή θερµική αγωγιµότητα C. χαµηλή θερµική αγωγιµότητα και υψηλή θερµοχωρητικότητα D. υψηλή θερµική αγωγιµότητα και χαµηλή θερµοχωρητικότητα E. υψηλό συντελεστή θερµοπερατότητας υπέρυθρη ακτινοβολία Ερώτηµα 22: Που βασίζεται το φαινόμενο της καμινάδας στο φυσικό αερισμό κτηρίων; Ερώτηµα 23: Τα εκτατικού τύπου φυτεμένα δώματα χαρακτηρίζονται από: A. Όταν ο αέρας ψύχεται, διαστέλλεται, µειώνεται η πυκνότητά του και εποµένως κινείται ανοδικά. B. Όταν ο αέρας θερµαίνεται, διαστέλλεται, µειώνεται η πυκνότητά του και εποµένως κινείται ανοδικά. A. µικρό πάχος κηπευτικών στρώσεων B. µεσαίο πάχος κηπευτικών στρώσεων C. µεγάλο πάχος κηπευτικών στρώσεων D. πολύ µεγάλο πάχος κηπευτικών στρώσεων C. Όταν ο αέρας ψύχεται, συστέλλεται, µειώνεται η πυκνότητά του και εποµένως κινείται ανοδικά.

5 Ερώτηµα 24: Για την απορροφητική επιφάνεια απορροφητή ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη απαιτείται η επιλογή ενός υλικού με: A. Μεγάλο βαθµό εκποµπής και µεγάλο βαθµό απορρόφησης B. Μικρό βαθµό εκποµπής και µεγάλο βαθµό απορρόφησης C. Μεγάλο βαθµό εκποµπής και µικρό βαθµό απορρόφησης D. Μικρό βαθµό εκποµπής και µικρό βαθµό απορρόφησης Ερώτηµα 25: Ο γεωθερμικός κλιματισμός (θέρμανση και ψύξη) χώρων στηρίζεται στο γεγονός ότι: A. στο υπέδαφος κάθε τόπου η θερµοκρασία παρουσιάζει µεγάλη µεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της ηµέρας B. η θερµοχωρητικότητα του υπεδάφους είναι ιδιαίτερα χαµηλή C. στο υπέδαφος κάθε τόπου η θερµοκρασία παραµένει σχεδόν σταθερή όλο το έτος, χωρίς έντονες διακυµάνσεις Ερώτηµα 26: ΓιαμιααντλίαθερμότηταςοEER= 5 όταν: A. παράγει 5 kw της ψύξης από µια 1 kw ηλεκτρική εισαγωγή B. παράγει 1 kw της ψύξης από µια 5 kw ηλεκτρική εισαγωγή C. παράγει 0,5 kw της ψύξης από µια 5 kw ηλεκτρική εισαγωγή D. παράγει 1κW της ψύξης από µια 0,5 kw ηλεκτρική εισαγωγή Ερώτηµα 27: Η εκθετική διανομή (power law) για τις ανάγκες υπολογισμού του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής εφαρμόζεται για τον υπολογισμό: A. της πιθανότητας εµφάνισης των διαφόρων τιµών ταχύτητας του ανέµου µέσα στο χρόνο B. της µέσης ταχύτητας του ανέµου της περιοχής σε συγκεκριµένο ύψος, βάση ταχύτητας ύψους αναφοράς C. των χρονικών διαστηµάτων νηνεµίας D. της τραχύτητας του εδάφους E. του διαγράµµατος πυκνότητας πιθανότητας ανέµου. Ερώτηµα 28: Η φωτεινή δραστικότητα (βαθμός απόδοσης) των φωτεινών πηγών και των φωτιστικών σωμάτων δίνεται σε: A.candela/m 2 B. lumen/sr C. lux D. candela E. lumen/w Ερώτηµα 29: Τι χαρακτηρίζει τους λέβητες συμπύκνωσης; A. µικρότεροι βαθµοί απόδοσης από τους συνήθεις λέβητες B. η συµπύκνωση µέρους των υδρατµών καυσαερίων µπορεί να αποδώσει επιπλέον εκµεταλλεύσιµη θερµότητα και αύξηση του βαθµού απόδοσης C. εκµεταλλεύονται το ίδιο ποσοστό της θερµικής ενέργειας των καυσαερίων σε σχέση µε τους συµβατικούς λέβητες.

6 Ερώτηµα 30: Ο συμβατικός τρόπος κάλυψης των ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων ενός καταναλωτή είναι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από το εθνικό δίκτυο. Οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βαθμό απόδοσης της τάξης του: Ερώτηµα 31: Ποιο είναι το απεικονιζόµενο σήµα: A.Τοπράσινοσήµα A % B % C % D % E % B. Energy Star C. Ο«Γαλάζιος Άγγελος» D. Ecolabel E. Το πράσινο κλειδί Ερώτηµα 32: Η εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή Ζ.Ν.Χ. μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ταχυθερμαντήρα αντί ταμιευτήρα διότι: A. χρησιµοποιεί φυσικό αέριο και µπορεί να µειώσει τις απώλειες ενέργειας B. ο ταχυθερµαντήρας θερµαίνει το Ζ.Ν.Χ. την στιγµή που καταναλώνεται, αποφεύγοντας έτσι τις θερµικές απώλειες αναµονής C. οι µονώσεις του δικτύου διανοµής Ζ.Ν.Χ. στην περίπτωση του ταχυθερµαντήρα εξοικονοµούν σηµαντικές ποσότητες ενέργειας. Ερώτηµα 33: Ένα σύστημα αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας: A. δεν απαιτεί αισθητήριο θερµοκρασίας νερού προσαγωγής B. συνδυάζεται σε εγκατάσταση θέρµανσης µόνο µε τρίοδη βάνα αναµείξεως C. προαπαιτεί ψηφιακό ελεγκτή αντιστάθµισης D. ρυθµίζει τη θερµοκρασία του νερού προσαγωγής ώστε, όταν έχει "πολύ κρύο" η θερµοκρασία στα σώµατα είναι υψηλή, ενώ όταν έχει "καλό καιρό" στα σώµατα κυκλοφορεί χλιαρό νερό. E. δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του κτηρίου αναφοράς Ερώτηµα 34: Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει κατά ανώτατο όριο: A. 3 έτη B. 5 έτη C. 10 έτη D. 15 έτη E. 20 έτη Ερώτηµα 35: Για τα υφιστάμενα κτήρια που ανακαινίζονται ριζικώς, η υποχρέωση συμμόρφωσης ως προς ενεργειακή κατηγορία Β γίνεται: A. Άµεσα µε την αποπεράτωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης B. 2 έτη µετά από την αποπεράτωση των εργασιών ριζικής ανακαίνισης C. στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό, κατόπιν επαρκούς τεκµηρίωσης, που θα περιλαµβάνεται στη µελέτη ενεργειακής απόδοσης.

7 Ερώτηµα 36: Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας υπό εξέταση κτηρίου ανέρχεται σε 100 kwh/m 2 /έτος. Αντίστοιχα για το κτήριο αναφοράς ανέρχεται σε 50 kwh/m 2 /έτος. Σε ποια ενεργειακή κατηγορία κατατάσσεται το υπό εξέταση κτήριο; A. Ε B. Ζ C. D. Γ Ερώτηµα 37: Η ηλεκτρονική απόδοση (έκδοση) αριθμού πρωτοκόλλου (Α.Π.) ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: A. B. C. D. E. E. Eνεργειακά µη αποδοτικό Ερώτηµα 38: Στο ΠΕΑ δεν περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (kg/m 2 ) για κάθε σύσταση ενεργειακής αναβάθμισης του επιθεωρητή, παρά μόνο η συνολική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kwh/m 2 ) μετιςαντίστοιχεςετήσιεςεκπομπέςco 2 (kg/m 2 ) Ερώτηµα 39: Σε περίπτωση κτηρίων μεγάλης επιφάνειας με πολύπλοκες Η/Μ εγκαταστάσεις, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεωνκαιτωνσυνθηκώνλειτουργίας. A. Σωστό B. Λάθος A. Σωστό B. Λάθος Ερώτηµα 40: Για τις ανάγκες της έκδοσης Π.Ε.Α. απαιτούνται υπολογισμοί για το κτήριο με συγκεκριμένη μέθοδο αναγωγής: A. ηµερησίου βήµατος B. εβδοµαδιαίου βήµατος C. µηνιαίου βήµατος D. τριµηνιαίου βήµατος E. ετήσιου βήµατος Ερώτηµα 41: Ο συντελεστής μείωσης της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω εξωτερικής σκίασης προκύπτει ως: A. το άθροισµα τριών επιµέρους συντελεστών σκίασης, δηλαδή των συντελεστών σκίασης(i) από τον ορίζοντα, (ii) από οριζόντιες προεξοχές του κτηρίου και(iii) από πλευρικές προεξοχές του κτηρίου B. το άθροισµα δύο επιµέρους συντελεστών σκίασης, δηλαδή των συντελεστών σκίασης (i) από οριζόντιες προεξοχές του κτηρίου και (ii) από πλευρικές προεξοχές του κτηρίου C. το πηλίκο δύο επιµέρους συντελεστών σκίασης, µε αριθµητή το συντελεστή σκίασης από οριζόντιες προεξοχές του κτηρίου και παρονοµαστή το συντελεστή σκίασης από πλευρικές προεξοχές του κτηρίου D. το γινόµενο τριών συντελεστών σκίασης, δηλαδή των συντελεστών σκίασης (i) από τον ορίζοντα, (ii) από οριζόντιες προεξοχές του κτηρίου και (iii) από πλευρικές προεξοχές του κτηρίου

8 Ερώτηµα 42: Βάση του πίνακα και για την κατάταξη του κτιρίου σε μια ενεργειακή κατηγορία σημειώστε τι από τα παρακάτω είναι λάθος: Ερώτηµα 43: Για την επιλογή των θερμικών ζωνών σε ένα κτήριοήδιαμέρισμαπρέπει: A. Ο αριθµός ζωνών να µην υπερβαίνει τις πέντε B. Ο αριθµός ζωνών να υπερβαίνει τις δύο C. Ο διαχωρισµός του κτηρίου σε ζώνες να είναι κατά το δυνατόν µεγαλύτερος για την ακρίβεια του τελικού αποτελέσµατος A. Το υγραέριο είναι λιγότερο φιλικό προς το περιβάλλον από το φυσικό αέριο B. Το πετρέλαιο θέρµανσης είναι προτιµότερο από την ηλεκτρική ενέργεια C. Η τηλεθέρµανση είναι ότι καλύτερο από πλευράς πρωτογενούς ενέργειας D. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ότι καλύτερο από πλευράς πρωτογενούς ενέργειας E. Η βιοµάζα είναι µια επιλογή που πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. D. Ο διαχωρισµός του κτηρίου σε θερµικές ζώνες να εναπόκειται στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη E. Οι χώροι, οι οποίοι καταλαµβάνουν όγκο µικρότερο του 10% του όγκου του κτηρίου να ενσωµατώνονται σε κάποια από τις παρακείµενες ζώνες Ερώτηµα 44: Σε ποιο φαινόμενο μετάδοσης θερμότητας οφείλεται ο ανεξέλεγκτος αερισμός (από τις διαφυγές αέρα λόγω αεροστεγανότητας του κτηρίου): Ερώτηµα 45: Οι ανεμιστήρες οροφής λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής ζήτησης για ψύξη, ότανκαλύπτουντουλάχιστον: A. το 50% της επιφάνειας της θερµικής ζώνης µε µέση επιφάνεια κάλυψης τουδαπέδουαπόένανανεµιστήραοροφήςναλαµβάνεταιίσηµε10 m 2. A. Εξαναγκασµένη συναγωγή B. Ακτινοβολία C. Ελεύθερη συναγωγή D. Αγωγή E. Συµπύκνωση υδρατµών B. το 30% της επιφάνειας της θερµικής ζώνης µε µέση επιφάνεια κάλυψης τουδαπέδουαπόένανανεµιστήραοροφήςναλαµβάνεταιίσηµε20 m 2. C. το 80% της επιφάνειας της θερµικής ζώνης µε µέση επιφάνεια κάλυψης τουδαπέδουαπόένανανεµιστήραοροφήςναλαµβάνεταιίσηµε15 m 2. D. το 10% της επιφάνειας της θερµικής ζώνης µε µέση επιφάνεια κάλυψης τουδαπέδουαπόένανανεµιστήραοροφήςναλαµβάνεταιίσηµε20 m 2. E. ολόκληρη τη θερµική ζώνη Ερώτηµα 46: Ποιος κανονισμός/οδηγία αναφέρεται στις «θερμοφυσικές ιδιότητες των δομικών υλικών και στον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων» δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στον συνυπολογισμό των θερμογεφυρών στη θερμική επάρκεια του κτηρίου? Ερώτηµα 47: Η άδεια Α τάξης, χορηγείται: A. σε διπλωµατούχους µηχανικούς, µέλη του Τ.Ε.Ε. και παρέχει το δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων, ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος B. πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης και παρέχει το δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων, ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος A. Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτηρίων B. Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 C. Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 D. Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 E. Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 C. σε πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης και παρέχει το δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια κατοικίας D. σε διπλωµατούχους µηχανικούς, µέλη του Τ.Ε.Ε. και παρέχει το δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων µόνο σε κτήρια τριτογενούς χρήσης E. σε διπλωµατούχους µηχανικούς, µέλη του Τ.Ε.Ε. και παρέχει το δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια κατοικίας

9 Ερώτηµα 48: «Ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3661/2008 νοείται η ανακαίνιση της οποίας το συνολικό κόστος (που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία ή και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του) υπερβαίνει το Π1 % της συνολικής αξίας του κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου) ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε ποσοστό άνω του Π2 % του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.» Ποιαείναιτα ποσοστάπ1 % και Π2 % : Ερώτηµα 49: T1 T2 Η απλή διατύπωση της σχέσης του Fourier q= λα d (d τοπάχοςτουδομικούυλικού) ισχύειμεβάσητιςεξήςπαραδοχές: A. Μόνιµες συνθήκες και µονοδιάστατη µετάδοση θερµότητας κάθετα στο δοµικό υλικό B. Σταθερή τιµή συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας A. Π1: 15%, Π2: 25% B. Π1: 25%, Π2: 15% C. Π1: 15%, Π2: 15% C. Σταθερή πηγή θερµότητας στο δοµικό υλικό D. ΤαυτόχρονηισχύςτουΑκαιτουΒ E. Ταυτόχρονη ισχύς των Α, Β,C D. Π1: 25%, Π2: 25% E. Π1: 20%, Π2: 25% Ερώτηµα 50: Ποια σχέση ισχύει για την ανακλαστικότητα, την απορροφητικότητα και τη διαπερατότητα ενός αδιαφανούς δομικού στοιχείου: A. α+ τ= 1 B. τ+ ρ= 1 C. ε= 1 -ρ D. α+ ρ= 1 E. ε= 1 -α Ερώτηµα 51: Σε τι οφείλουν τα θερμομονωτικά υλικά την ικανότητα μείωσης της ροής θερμότητας μέσω των δομικών στοιχείων μιας κτιριακής κατασκευής; A. στην υγρασία που βρίσκεται στις κυψελίδες τους B. στο µεγάλο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας C. στις καλές ιδιότητες που έχουν ως προς τη θερµική ακτινοβολία D. στον αέρα που είναι εγκλωβισµένος στη µάζα τους E. σε όλα τα παραπάνω Ερώτηµα 52: Ποιο από τα παρακάτω θερμομονωτικά υλικά παρουσιάζει την καλύτερη αντοχή στη θερμότητα; A. Η εξηλασµένη πολυστερίνη B. Η διογκωµένη πολυστερίνη C. Ο πετροβάµβακας D. Ο υαλοβάµβακας E. Η πολυουρεθάνη Ερώτηµα 53: Ποιο από τα παρακάτω θερμομονωτικά υλικά παρουσιάζει την μεγαλύτερη αντίσταση στη διάχυση υδρατμών; A. Οφέλλος B. Το ξυλόµαλλο C. Ο πετροβάµβακας D. Το αφρώδες γυαλί E. Η πολυουρεθάνη

10 Ερώτηµα 54: Ποιο από τα παρακάτω θερμομονωτικά υλικά προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία; Ερώτηµα 55: Γάντια και μάσκα απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση τοποθέτησης: A. Τα πορώδη θερµοµονωτικά τούβλα B. Η πολυουρεθάνη C. Το ξυλόµαλλο D. Το αφρώδες γυαλί E. Ο υαλοβάµβακας A. Αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης B. Ξυλόµαλλου C. Πετροβάµβακα- Υαλοβάµβακα D. ιογκωµένης πολυστερίνης E. Φελλού Ερώτηµα 56: Τα θερμοανακλαστικά υλικά, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικα, πρέπει μπροστά από την ανακλαστική τους επιφάνεια να έχουν: Ερώτηµα 57: Η διαμόρφωση της διατομής του πλαισίου μεταλλικών κουφωμάτων, σε δύο τμήματα που συνδέονται σε λειτουργικά ενιαίο και άκαμπτο στοιχείο, αλλά διαχωρίζονται με τοποθέτηση πολυαμίδιου με ίνες γυαλιού, τα διακρίνει σε: A. ένα λεπτό στρώµα αέρα B. ένα λεπτό στρώµα αφρώδους εξηλασµένης πολυστερίνης C. κεραµίδια D. τοιχοποιία πλήρωσης A. κουφώµατα διπλής κάσας B. συνθετικά κουφώµατα C. κουφώµατα χωρίς θερµοδιακοπή D. κουφώµατα ηλιακού ελέγχου E. κουφώµατα µε θερµοδιακοπή Ερώτηµα 58: Σε απουσία άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας ένας θερμοχρωμικόςυαλοπινάκας: Ερώτηµα 59: Ένας τριπλός υαλοπίνακας ευγενούς αερίου έχει: A. πρασινίζει B. «σκουραίνει» C. «ανοίγει» D. κοκινίζει A. δύο φύλλα ύαλου B. δύο διάκενα ξηρού ατµοσφαιρικού αέρα C. ένα φύλλο ύαλου D. δύο διάκενα ευγενούς αερίου E. µαυριζει

11 Ερώτηµα 60: Στους υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής(low-e): A. παρέχεται ηλεκτρικό ρεύµα χαµηλής τάσης µε στόχο να µεταβάλλουν τη διαπερατότητά τους στο ηλιακό φώς B. εφαρµόζονται ελαφρά χρωµατισµένες θερµοχρωµικές µεµβρανες C. εφαρµόζονται ειδικές χρωστικές ύλες D. εφαρµόζονταιστιςεπιφάνειέςτουςλεπτότατες, πρακτικάµηορατές, επιστρώσεις από µέταλλα ή οξείδια µετάλλων E. χρησιµοποιούνται ευγενή, χαµηλής αγωγιµότητας αέρια αργό, κρυπτό και σπανιότερα ξένο. Ερώτηµα 61: Έναγωνιακόυποστύλωμαμηθερμομονωμένοεξωτερικά, στο οποίο εφάπτονται δύο κάθετες μεταξύ τους τοιχοποιίες με θερμομόνωση στον πυρήνα αποτελεί μια: A. µια κατασκευαστική θερµογέφυρα B. µια γεωµετρική θερµογέφυρα C. συνδυασµό κατασκευαστικής και γεωµετρικής θερµογέφυρας D. µια σηµειακή θερµογέφυρα Ερώτηµα 62: Τι εκφράζει το γινόμενο Ψ l στον συνυπολογισμό των θερμογεφυρών: A. Τη µονοδιάστατη ροή θερµότητας δια µέσου της θερµογέφυρας B. Τη δυσδιάστατη ροή θερµότητας δια µέσου της θερµογέφυρας C. Τη διαφορά της µονοδιάστατης από τη δυσδιάστατη ροή θερµότητας D. Το συντελεστή θερµοπερατότητας της θερµογέφυρας Ερώτηµα 63: Ποια από τα παρακάτω κτήρια εξαιρούνται από υποχρέωσηελέγχουθερμομονωτικήςεπάρκειας; A. Παραθεριστική κατοικία B. Βιοµηχανική αποθήκη C. Αυτοτελές κτήριο, µε συνολική επιφάνεια κάτω των 50 m 2 D. Χώρος λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων E. Κανένα από τα παραπάνω Ερώτηµα 64: Σε ποια κλιματική ζώνη ανήκει το κτηριακό απόθεμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας; Ερώτηµα 65: Το κτήριο αναφοράς: A. είναι µονοσήµαντα ορισµένο και σταθερό σε όλες τις περιπτώσεις A. Στη B. Στη Γ C. ΣτηΒκαιυπόσυνθήκεςστηΑ D. ΣτηνΑκαιυπόσυνθήκεςστηΒ E. ΣτηΓκαιυπόσυνθήκεςστη υπό εξέταση κτηρίων B. έχει διαφορετική γεωµετρία από το υπό εξέταση κτήριο C. διαθέτει σύστηµα αντιστάθµισης στην περίπτωση που το υπό εξέταση κτήριο διαθέτει λέβητα πετρελαίου D. έχει τους ίδιους συντελεστές θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων µετουπόεξέτασηκτήριο E. έχει διαφορετικό προφίλ λειτουργίας µε το υπό εξέταση κτήριο

12 Ερώτηµα 66: Το φαινόμενο της δρόσου: A. αναφέρεται σε αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από τη θερµοκρασία δρόσου που επιφέρει µείωση της ικανότητας συγκράτησης υδρατµών του αέρα B. αναφέρεται σε πτώση της θερµοκρασίας κάτω από τη θερµοκρασία δρόσου που επιφέρει µείωση της ικανότητας συγκράτησης υδρατµών του αέρα C. αναφέρεται σε µείωση της σχετικής υγρασίας του αέρα Ερώτηµα 67: Θερμική δυσφορία στον άνθρωπο σε μια κατοικία προκαλεί σίγουρα ο συνδυασμός: A. χαµηλής σχετικής υγρασίας και υψηλής θερµοκρασίας του αέρα B. χαµηλής σχετικής υγρασίας και χαµηλής θερµοκρασίας του αέρα C. υψηλής σχετικής υγρασίας και υψηλής θερµοκρασίας του αέρα Ερώτηµα 68: Για τον υπολογισμό του συντελεστή σκίασης από πλευρικέςπροεξοχέςf fin λαμβάνουμε: A. Τον µέσο όρο των συντελεστών σκίασης από πλευρικές προεξοχές F fin απότηναριστερήπλευράκαιτηδεξιάπλευρά όπωςβλέπουµετοδοµικόστοιχείοαπόµέσαπροςταέξω B. Τον µέσο όρο των συντελεστών σκίασης από πλευρικές προεξοχές F fin απότηναριστερήπλευράκαιτηδεξιάπλευρά όπωςβλέπουµετοδοµικόστοιχείοαπόέξωπροςταµέσα C. Το γινόµενο των συντελεστών σκίασης από πλευρικές προεξοχές F fin απότηναριστερήπλευράκαιτηδεξιάπλευρά όπωςβλέπουµετοδοµικόστοιχείοαπόµέσαπροςταέξω D. Το γινόµενο των συντελεστών σκίασης από πλευρικές προεξοχές F fin απότηναριστερήπλευράκαιτηδεξιάπλευρά όπωςβλέπουµετοδοµικόστοιχείοαπόέξωπροςταµέσα Ερώτηµα 69: Για λόγους απλοποίησης, στην περίπτωση δομικών στοιχείων με συντελεστή θερμοπερατότητας μικρότερο από 0,6 W/(m 2 K), ο συντελεστής σκίασης μπορεί να θεωρηθεί ίσος με: A. 0,9 B. 0,8 C. 0,7 D. 0,6 Ερώτηµα 70: ΓιατιςΖώνεςΓκαιΔηπερίοδοςθέρμανσηςείναι: A. Απότην1 Οκτωβρίουµέχρικαιτις30 Απριλίου B. Απότην15 Οκτωβρίουµέχρικαιτις30 Απριλίου C. Απότην15 Οκτωβρίουµέχρικαιτις15 Απριλίου D. Απότην1 Νοεµβρίουµέχρικαιτις15 Απριλίου E. Απότην1 Νοεµβρίουµέχρικαιτις30 Απριλίου Καλή επιτυχία!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ. Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ KΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΑΡΤΕΜΗ ΣΠΑΝΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα