ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: «Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.:5084 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 Ευχαριστίες Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Η απόδοση του Μάρκετινγκ μέσω κινητών ηλεκτρονικών συσκευών: Η ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου», πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη και θεωρώ ηθική υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους ανθρώπους που ο καθένας με το δικό του τρόπο συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της εργασίας μου, κύριο Χατζούδη Δημήτρη για την πολύτιμη καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική συνδρομή του σε όλα τα στάδια της προσπάθειας αυτής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές μου για τις γνώσεις που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια κατά την διάρκεια της σπουδαστικής μου πορείας. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς την οικογένειά μου, που ήταν συνεχώς δίπλα μου σε όλη αυτή την προσπάθεια για την υπομονή τους, την ηθική και συμβουλευτική υποστήριξή που μου παρείχαν, τις εύστοχες επισημάνσεις και παρατηρήσεις τους, καθώς και τους φίλους μου, που στάθηκαν αρωγοί δίπλα μου και με διευκόλυναν με τον τρόπο τους στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. 11

3 Περίληψη Η σταδιακή μετάλλαξη του κλασικού μάρκετινγκ σε άμεσο και στοχευόμενο κατάφερε να αναδείξει εκτός του διαδικτύου και την πολλαπλή χρησιμότητα διαφόρων φορητών συσκευών όπως το κινητό τηλέφωνο. Από την άλλη μεριά, η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει στους διαφημιστές να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε άλλου είδους κανάλια επικοινωνίας με τους καταναλωτές. Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια επιβεβαίωσης και επέκτασης της θεωρίας που αφορά στο Mobile marketing. Μέσα από τη σύνθεση προηγούμενων θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων δημιουργήθηκε ένα Εννοιολογικό Πλαίσιο που εξετάζει τις αιτιώδεις σχέσεις ανάμεσα στο κινητό μάρκετινγκ, τις ικανότητες του και την αποδοχή του από το καταναλωτικό κοινό. Τέλος αν και η Ακαδημαϊκή έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα είναι ακόμα στα σπάργανα, η έρευνα αυτή παρουσιάζει όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει ώστε να αναδυθεί η σημαντικότητα του Mobile Marketing για το κοινό και τις επιχειρήσεις, αλλά και να επιλυθούν ορισμένα θέματα που προκύπτουν στον δρόμο για την εφαρμογή του. Τέλος η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εξετάσει το φαινόμενο και την εξέλιξη της καινούργιας έννοιας του Κινητού Μάρκετινγκ (Mobile Marketing) και να παρουσιάσει εν συντομία την χρήση του για επιχειρηματικούς σκοπούς καθώς και την αποδοχή του από την πλευρά των καταναλωτών. Λέξεις-Κλειδιά:Μάρκετινγκ κινητών συσκευών (Mobilemarketing), κινητό μέσο, επικοινωνίες μάρκετινγκ, αφοσίωση στην μάρκα, αντιληπτός έλεγχος, καινοτομικότητα. iii

4 Abstract The gradual transformation of the classic direct marketing and targeted managed to bring off the internet and versatility various portable devices such as mobile phone. On the other hand, the rapid development of technology allows advertisers to turn their interest in other channels of communication with consumers. The present study is an attempt to confirm and extend the theory on the Mobile marketing. Through the synthesis of previous theoretical and empirical data created a conceptual framework that examines the causal relationship between mobile marketing, capabilities and acceptance by the general public. Finally, although the academic research on this topic is still in its infancy, this research presents all the efforts made to emerge the importance of Mobile Marketing for the public and businesses, but also to resolve some issues that arise on the way for its implementation. Finally, the present study aims to investigate the phenomenon and the evolution of the new concept of Mobile Marketing (Mobile Marketing) and briefly show its use for business purposes as well as acceptance by the consumer side. Keywords : Marketing mobile devices (Mobile marketing), mobile media, marketing communications, dedication to ' brand ', perceived control, innovativeness. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες...ii Περίληψη... iii Abstract...iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ...ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εμπειρική έρευνα...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Αποδοχή κινδύνου (Risk acceptance) Προσωπική ενασχόληση (Personal attachment) Συμβατότητα (Combatibility) Περιπλοκότητα (Complexity) Περίοδος δοκιμής (Trialability) Αντιλαμβανόμενη ποιότητα (Perceived quality) Αφοσίωση στην μάρκα (Brand loyalty) Αντιλαμβανόμενος έλεγχος (Perceived control) Επίπεδο γνώσεων (Existing knowledge) Στάση απέναντι στην διαφήμιση (Attitude toward advertising) Λντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Perceived Utility) Αντιλαμβανόμενος Κίνδυνος (Perceived Risk) Καινοτομικότητα (Consumer innovativeness) Αποδοχή μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών (Mobile marketing acceptance) Παρουσίαση ερευνητικών υποθέσεων Αποδοχή κινδύνου και πρόθεση χρήσης του mobile marketing...33 v

6 2.2.2 Προσωπική ενασχόληση και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Συμβατότητα, περιπλοκότητα, περίοδος δοκιμής και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Αναλαμβανόμενη ποιότητα και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Αφοσίωση στην μάρκα και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Αντιλαμβανόμενος έλεγχος και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Επίπεδο γνώσεων και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Στάση απέναντι στη διαφήμιση και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Αναλαμβανόμενη χρησιμότητα και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Αντιλαμβανόμενος κίνδυνος και πρόθεση χρήσης του mobile marketing Καινοτομικότητα και πρόθεση χρήσης του mobile marketing ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγικά Γενικά μεθοδολογικά στοιχεία Χαρακτηρισμός της έρευνας Ερευνητική διαδικασία Το πεδίο της έρευνας Κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου Η μέτρηση των μεταβλητών της έρευνας Συλλογή δεδομένων Έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου Έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου του ερωτηματολογίου Έλεγχος της εγκυρότητα της δομής των ερευνητικών μεταβλητών...53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραγοντική ανάλυση Περιγραφική στατιστική ανάλυση Έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων...71 Vi

7 4.3.1 Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων...74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διοικητικές επιπτώσεις Περιορισμοί της μελέτης Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα...81 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. (MOBILE MARKETING)...91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ VII

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 - Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...55 Πίνακας 2 - Αγορές μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...56 Πίνακας 3 - Μάρκετινγκ κινητών συσκευών και εξειδίκευση - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...57 Πίνακας 4 - Χρήση υπηρεσιών μάρκετινγκ και η υιοθέτηση τους - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...58 Πίνακας 5 - Καταναλωτική συμπεριφορά για αγορές μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...59 Πίνακας 6 - Προσαρμογή μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...61 Πίνακας 7 - Αντίληψη μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...62 Πίνακας 8 - Συμπεριφορά καταναλωτή και διαφημιστικά μηνύματα - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...63 Πίνακας 9 - Χρηστικότητα διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...64 Πίνακας 10 - Διαφημιστικά μηνύματα μέσω κινητών συσκευών και αντιληπτή ασφάλεια - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...65 Πίνακας 11 - Διαφημιστικά μηνύματα μέσω κινητών συσκευών και πληροφόρηση - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...66 Πίνακας 12 - Δεκτικότητα λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω κινητών συσκευών - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...67 Πίνακας 13 - Αξιοπιστία εταιρείας - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...68 Πίνακας 14 - Πίστη καταναλωτή - Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση...69 Πίνακας 15 - Ανάλυση συσχέτιση (correlation analysis)...73 viii

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1 - Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας...42 Εικόνα 2 - Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας...43 ιχ

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια άλλαξαν ριζικά και διαρκώς μεταλλάσσουν τον τρόπο που ο μέσος άνθρωπος επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον. Το διαδίκτυο προώθησε την εύκολη, με ελάχιστο κόστος παγκόσμια επικοινωνία ενώ η κινητή τηλεφωνία συμπληρώνει και επεκτείνει με τα χαρακτηριστικά της 24ώρης και ανεξαρτήτου τοποθεσίας σύνδεσης. Ωστόσο, τα νέα αυτά κανάλια πλέον δεν απευθύνονται αποκλειστικά στις διαπροσωπικές επαφές. Οι διαφημιστικές εταιρείες, ανυπόμονες να εφεύρουν καινοτόμες, μεθόδους και κανάλια προσέγγισης των καταναλωτών διέγνωσαν γρήγορα την εμπορική δυναμική των μέσων αυτών, γεγονός που έδωσε ώθηση σε εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και SMS. Παρόλο που η διαδικτυακή διαφήμιση έχει ενταχθεί και αναγνωριστεί διεθνώς ως ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας, ωστόσο, δεν έχει επικρατήσει αυτή η λογική. Παράλληλα, η εμφάνιση της SMS εμπορικής επικοινωνίας είναι καινούργια και δείχνει αξιόλογα ποσοστά ανταπόκρισης από τους καταναλωτές (Δημήτρης Δρόσος, Παύλος Βλάχος, 2004). Η αποδοχή ή μη της κινητής διαφήμισης και παράλληλα η πρόσφατη εμφάνιση της SMS επικοινωνίας, αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο για την ανάθεση της πτυχιακής αυτής εργασίας με θέμα το Κινητό Επιχειρείν (M-Business) και το Κινητό Μάρκετινγκ (M-Makreting) με απώτερο στόχο την παρουσίαση στοιχείων των δύο αυτών θεματικών. Το Ίντερνετ, λοιπόν, σε πολλές χώρες, δε συνιστά ακόμη μαζικό μέσο επικοινωνίας. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση του κινητού τηλεφώνου. Τελευταία, φαίνεται να δημιουργείται ένα καινούργιο κανάλι μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί ως μέσο το κινητό τηλέφωνο. Ονομάζεται Κινητό Μάρκετινγκ (Mobile Marketing) και περιλαμβάνει κυρίως τη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων SMS (Short Message Service), που είναι, λοιπόν, η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων και ειδικά της υπηρεσίας αυτής, με 135 δις. μηνύματα παγκοσμίως το 1ο τρίμηνο του 2004 (Cellular Online, 2004) κυρίως από νέους, και καθιστά αυτόματα το κινητό, ένα ελκυστικό εργαλείο διαφήμισης. Ενώ στο εξωτερικό η διαφήμιση μέσω του κινητού έχει αποδείξει την αξία της, με τη Μεγάλη Βρετανία να είναι το «θερμοκήπιο» των πειραματισμών

11 (Channel 5, Smash Hits, Wella, McDonalds) στην Ελλάδα το κανάλι αυτό βρίσκεται ακόμη σε νηπιακή κατάσταση. Σ κοπός της έρευνας Ορισμένες μελέτες που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της διαφήμισης μέσω μηνυμάτων και της επωνυμίας έχουν αναπτυχθεί χωρίς μια ισχυρή θεωρητική βάση, καθιστώντας τα αποτελέσματα ασαφή και μη συγκρίσιμα (Barwise 2002, Rettie et al. 2005). Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να εξετάσει το αντίκτυπο του μάρκετινγκ μέσω μηνυμάτων στην αφοσίωση στη μάρκα, χρησιμοποιώντας τη γνωστή αφοσίωση στη μάρκα ως εννοιολογικό πλαίσιο που προτάθηκε από τον Aaker (1991) και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Yoo et al. (2000) ως βάση για την ανάλυση. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή εξετάζει πώς οι διαφορετικοί τύποι μηνυμάτων στις διαφημίσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις των καταναλωτών σύμφωνα με το Au Bon Pain (ABP) στην αφοσίωση στη μάρκα. Επιπλέον, η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να ελέγξει τη σημασία της συγκατάθεσης του πελάτη καθορίζοντας εάν η συγκατάθεση του ενισχύει την ικανότητα της μάρκας για τις διαφημίσεις μέσω κινητών συσκευών. Για το σκοπό αυτό, η ανταπόκριση των πελατών στις διαφημίσεις μέσω κινητών συσκευών θα συγκρίνει εμπειρικά δύο ομάδες των ερωτηθέντων - αυτών που δίνουν ρητή άδεια στην μάρκα για να στείλει τις διαφημίσεις και εκείνων που λαμβάνουν τις διαφημίσεις χωρίς να έχει δοθεί καμία συγκατάθεση. Το SMS marketing έχει αυξηθεί σημαντικά, χάρη στην αύξηση της δημοτικότητας στην ίδια την εφαρμογή και την υψηλή εισχώρηση των κινητών τηλεφώνων (Rittippant et al. 2009). Το δυναμικό του μάρκετινγκ μέσω κινητών τηλεφώνων στην επωνυμία έχει ευρέως συζητηθεί στη βιβλιογραφία. Μια διαπολιτισμική μελέτη αυτού του είδους είναι τόσο επίκαιρη όσο και σημαντική. Θα μας δώσει μια ευκαιρία να εξετάσουμε κατά πόσον οι πολιτισμικές διαφορές αντανακλώνται μέσα από διαφορές σε άδεια με βάση το μάρκετινγκ. Θα εξετάσει επίσης την επίδραση αυτών των προηγούμενων σε δύο φύλα. Η κατανόηση των προηγουμένων θα ενισχύσει την κατανόησή μας για τη συμπεριφορά των καταναλωτών στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. 11

12 Συνεπώς, η έρευνα μας θα ήταν επίσης χρήσιμη στην κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή για το κινητό μέσο. Όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες, τα ευρήματα της διαπολιτισμικής μελέτης μας θα είναι πιο κερδοφόρα. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΕ, τα δικαιώματα δεν είναι ποτέ σταθερά και έτσι θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα ένα μηχανισμό για να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν από αυτόν. Εμείς έχουμε υιοθετήσει τον ορισμό του Mobile Marketing Association: Το mobile marketing είναι η χρήση των ασύρματων μέσων (κυρίως κινητά τηλέφωνα και PDAs) ως μια ολοκληρωμένη παράδοση του περιεχομένου και των οχημάτων άμεσης ανταπόκρισης σε ένα cross-media πρόγραμμα μάρκετινγκ των επικοινωνιών (Mobile Marketing Association, 2006). Μ εθοδολογία π ο υ χρησιμοποιήθηκε Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα ερωτηματολογίου και δείγμα 308 ατόμων. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα που συλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν περιγραφική στατιστική ανάλυση, 14 παραγοντικές αναλύσεις, μία ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων για την διερεύνηση της ορθότητας των ερευνητικών υποθέσεων που τίθενται στην μεθοδολογία της έρευνας. Δομή της Πτυχιακής Εργασίας Οι σκοποί και οι στόχοι της εργασίας υλοποιούνται μέσα από την παρουσίαση των πέντε κεφαλαίων της. Το πρώτο από αυτά αποτελεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας και τα υπόλοιπα τέσσερα το ερευνητικό - εμπειρικό μέρος. Στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία της βιβλιογραφίας που αφορούν στον έλεγχο και τη σημασία της συγκατάθεσης του πελάτη καθορίζοντας εάν η συγκατάθεση του ενισχύει την ικανότητα της μάρκας για τις διαφημίσεις μέσω κινητών συσκευών. Μέσα από την παρουσίαση αυτών των σημείων, γίνεται προσπάθεια περιγραφής της φύσης των μεταβλητών που χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα την οποία διεξάγαμε. 12

13 Στο δεύτερο Κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας, καθώς και η διατύπωση των υποθέσεων που δημιουργήσαμε για να περιγράψουμε τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις ερευνητικές μεταβλητές. Στο τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκπληρωθούν οι ερευνητικοί σκοποί και στόχοι. Πιο συγκεκριμένα,γίνεται αναφορά στο δείγμα της έρευνας, στον τρόπο μέτρησης των ερευνητικών μεταβλητών, στις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων, ενώ, τέλος, γίνεται αναλυτική αναφορά στον έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου. Στο τέταρτο Κεφάλαιο, ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της έρευνας, όπως αυτοί καθορίστηκαν στο εισαγωγικό της κομμάτι και συγκεκριμενοποιήθηκαν στο δεύτερο της κεφάλαιο. Επιπλέον, αναλυτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περιορισμοί της και πιθανές επιλογές για μελλοντική έρευνα. Ελπίζουμε ο κάθε αναγνώστης της παρούσας μελέτης να ικανοποιηθεί με την δομή και το περιεχόμενο που επιλέξαμε για την παρουσίαση της και με τον τρόπο αυτό να καταφέρουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα λιθαράκι στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις του. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το Μάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας (Mobile Marketing) αποτελεί μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή προσέγγιση μάρκετινγκ, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε άτομα, τα οποία είναι μέλη ενός αναλυτικά προσδιορισμένου κοινού-στόχου. Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που δημιουργεί και «εκμεταλλεύεται» τη διαπροσωπική σχέση μεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Βασικά χαρακτηριστικά της αμφίδρομης επικοινωνίας στο Μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών είναι η ύπαρξη μηχανισμού απόκρισης, η καταγραφή και η μέτρηση της απόκρισης (Αριστείδης Δημήτρης, 2008). Το Άμεσο Μάρκετινγκ, σε αντιδιαστολή με το κλασικό Μάρκετινγκ, είναι πελατοκεντρικό μιας και επικοινωνεί άμεσα, εξατομικευμένα, ενώ καταφέρνει να διατηρήσει σχέση με τους πελάτες και μετά την πώληση. Η πρώτη εκδοχή του Άμεσου Μάρκετινγκ ήταν το mail Μάρκετινγκ, δηλαδή η εξατομικευμένη επικοινωνία μέσω του κλασικού ταχυδρομείου. Η πρώτη αυτή εκδοχή κρατά, ακόμη και σήμερα, την πρώτη θέση στους τρόπους επικοινωνίας του άμεσου Μάρκετινγκ, αλλά σιγά σιγά φαίνεται ότι θα χάσει τα σκήπτρα της, κυρίως λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), έχει ήδη αντικαταστήσει το κλασικό ταχυδρομείο ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται ραγδαία και άλλοι νέοι τρόποι ψηφιακής επικοινωνίας. Τέλος, παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική διάσταση του Κλασσικού Μάρκετινγκ, λόγω της υπερβολικής σπατάλης χαρτιού, βρίσκεται στο σκόπευτρο της ευαισθητοποιημένης πλέον κοινής γνώμης. Σήμερα, η φιλοσοφία του κινητού Μάρκετινγκ, εξελίσσεται με την χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη κατάφερε να πετύχει μοναδικά αποτελέσματα δημιουργώντας νέους τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι έχουν σαν χαρακτηριστικά τους στόχους του Άμεσου Μάρκετινγκ. Έτσι η ψηφιακή διαφήμιση σήμερα συνδέεται άμεσα με το Direct Marketing επιτυγχάνοντας Άμεση, Αμφίδρομη (Interactive) και Εξατομικευμένη επικοινωνία Μετρούμενη ανταπόκριση Δημιουργία πελατειακής βάσης Συγκέντρωση πληροφοριακών δεδομένων Η αρχή του κινητού Μάρκετινγκ με την χρήση της τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, που επέτρεψαν τη δημιουργία, 14

15 κωδικοποίηση και ενημέρωση αρχείων καταναλωτών/πελατών. Ταυτόχρονα η διάδοση του διαδικτύου και του World Wide Web (WWW) οδήγησε στη δημιουργία του αμφίδρομου (Interactive) Μάρκετινγκ. Σήμερα, το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ είναι μία προσωποποιημένη επικοινωνία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παραλήπτη, αποτελεί δηλαδή εκ των πραγμάτων μια άλλη μορφή έκφρασης του Άμεσου Μάρκετινγκ, που γίνεται δυνατή από την τεχνολογική ανάπτυξη. Η τεχνολογική ανάπτυξη δεν σταματά όμως στο Διαδίκτυο, δημιουργώντας νέες τάσεις άμεσης επικοινωνίας. Η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας, και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών ευρύτερα, παρέχουν εξίσου ενδιαφέρουσες δυνατότητες για άμεση επικοινωνία με το κοινό στόχο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χρήση των SMS (Mobile Marketing) για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ εταιριών και πελατών τους, αλλά και γενικότερα τη χρήση του τηλεφώνου. Η καμπάνια mobile marketing ξεκινάει από τη στιγμή που ο καταναλωτής εκδηλώσει ενδιαφέρον απαντώντας με SMS σε μία διαφήμιση που είδε σε κάποιο παραδοσιακό σημείο ή μέσο, στην οποία αναφέρεται ένας αριθμός στον οποίο μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα για να δηλώσει ενδιαφέρον. Τα μηνύματα βέβαια αποστέλλονται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου, δημιουργώντας έτσι νέες έννοιες όπως αυτή του permission marketing. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στις ανεπτυγμένες οικονομίες υπήρξε εκρηκτική. Ενώ το 1997 μόνο 215 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούσαν συσκευές κινητής επικοινωνίας παγκοσμίως, μέχρι το 2001, το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί μαζικά στα 961 εκατομμύρια, ενώ μέχρι το 2003 έφτασε τα 1,16 δισεκατομμύρια. Σήμερα, η Δυτική Ευρώπη παρουσιάζει την υψηλότερη διείσδυση των κινητών τηλεφώνων (79%), ακολουθούμενη από τη Βόρεια Αμερική (48%), και την Ασία (12%). Ωστόσο, η ανάπτυξη της στον Ευρωπαϊκό κλάδο των κινητών επικοινωνιών αυξάνεται με αργότερους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Οι φορείς εκμετάλλευσης ως εκ τούτου αναζητούν για νέες υπηρεσίες με τη δυνατότητα αύξησης της ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) έχει υπερβεί όλες τις αρχικές προσδοκίες έτσι ώστε να έχει μεγάλη επιτυχία στην αγορά. Το 2002, ο συνολικός αριθμός των SMS μηνυμάτων που αποστέλλονται παγκοσμίως ανήλθαν σε 670 δισεκατομμύρια και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το Εν όψει αυτής της εξαιρετικής ανάπτυξης, η βιομηχανία της διαφήμισης ενδιαφέρεται 15

16 όλο και περισσότερο για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου ως μέσο για την επικοινωνία με διαφημιστικό περιεχόμενο. Κορυφαίοι διεθνείς κατασκευαστές μάρκας - όπως η BMW, η McDonalds και η Nike - έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατείες χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ως μέσο μεταφοράς διαφημιστικού περιεχομένου για τους πελάτες. Η διεθνής αγορά ερευνητικού ινστιτούτου θεωρεί το mobile marketing ως ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο του μάρκετινγκ που θα συνεχίσει να αποκτά σπουδαιότητα (Wohlfahrt 2002). Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στην έννοια του mobile marketing που βασίζεται στην απόκτηση συναίνεσης από το μήνυμα του παραλήπτη (Barnes και Scornavacca 2004). Η έννοια του «μάρκετινγκ με την συγκατάθεση του πελάτη» (permission marketing) αντιμετωπίζει το διαδεδομένο πρόβλημα του spamming στα νέα μέσα επικοινωνίας, ζητώντας τη ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη να λάβει το μάρκετινγκ αποδοχής πληροφοριών. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η πλειοψηφία της ανώνυμης μαζικής διαφήμισης είναι περιφρονημένη, οδηγώντας τους καταναλωτές να απορρίπτουν τα μηνύματα (Godin 2001). Η συστηματική αυτή προσαρμογή της προώθησης του μάρκετινγκ για την δημιουργία ατομικού προφίλ του καταναλωτή είναι ένα άλλο θεμελιώδες δομικό στοιχείο του «μάρκετινγκ με την συγκατάθεση του πελάτη» (permission marketing). Τα προσωπικά μηνύματα που αφορούν στη διαφήμιση μπορούν να γίνουν αντιληπτά ως πολύτιμες υπηρεσίες πληροφοριών, σε αντίθεση με την τωρινή ενοχλητική «παρέμβαση λόγω παροχής προϊόντων» (interrupt marketing) (Barnes και Scornavacca 2004). Η προσαρμογή βοηθά εξίσου στη μείωση της πιθανότητας μιας αρνητικής αντίδρασης του καταναλωτή (Barnes 2002). Η ταχεία παγκόσμια εισχώρηση των κινητών συσκευών επικοινωνίας είναι μόνο ένας δείκτης του υψηλού δυναμικού του mobile marketing. Επιπλέον, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κινητού τηλεφώνου επιτρέπουν στην διαφήμιση να μην γίνεται πραγματοποιήσιμη από τη χρήση άλλων μέσων. Ένα κινητό τηλέφωνο σπάνια χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τον ιδιοκτήτη του. Επομένως είναι αποδοτέο σε ένα μόνο άτομο να επιτρέπει την ιδιωτικότητα στα μέτρα του μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες διατηρούν μια πολύ προσωπική σχέση με το κινητό τους τηλέφωνο, αφού το χρησιμοποιούν σχεδόν ως αξεσουάρ. Στους νέους χρήστες ιδιαίτερα τους αρέσει να εκφράζουν την προσωπικότητά τους αναδεικνύοντας την και μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο - 16

17 επιλέγοντας συγκεκριμένη μάρκα, χρώμα, μέγεθος, λογότυπο και ήχο κλήσης. Προβάλλουν συνεχώς το κινητό τους τηλέφωνο και το θεωρούν ως σύμβολο κύρους και ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής τους ζωής. Για τους ενήλικες το κινητό τηλέφωνο αποτελεί μια πολύ προσωπική συσκευή. Μπορούν επίσης να εξατομικεύσουν το κινητό τους τηλέφωνο αποθηκεύοντας επαφές, μηνύματα και σημαντικές ημερομηνίες. Επιπλέον, η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του κάθε κινητού τηλεφώνου και του χρήστη του. Το κινητό τηλέφωνο φαίνεται να είναι το ιδανικό μέσο για την άμεση και εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πελάτη. Χρησιμοποιώντας το κινητό μέσο για την επικοινωνία επιτρέπει επίσης στον διαφημιστή να επικοινωνήσει με τους πιθανούς πελάτες ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων έχουν συνήθως τη συσκευή τους μαζί τους κατά την διάρκεια όλης της μέρας έτσι ώστε να το αφήνουν σε κατάσταση αναμονής κατά μέσο όρο 14 ώρες την ημέρα. Μια πρόσθετη πτυχή του κινητού τηλεφώνου που προσφέρεται για αποτελεσματικό mobile marketing είναι η επιλογή πολλαπλών εφαρμογών. Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα άκρως διαδραστικό μέσο που επιτρέπει στον παραλήπτη ενός μηνύματος να απαντήσει αμέσως. Τα διαδραστικά αυτά μέσα παρουσιάζουν μια αμφίδρομη λειτουργία της επικοινωνίας που θα επιτρέπει στον αποδέκτη να επηρεάζει την επικοινωνία εφόσον δραστηριοποιείται ενεργά. Ως εκ τούτου, το κινητό τηλέφωνο παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός άμεσου διαλόγου μεταξύ του διαφημιστή και του πελάτη. Η γεω-τοποθεσία της τεχνολογίας, όπως το Global Positioning System (GPS) ή ο πυρήνας Προέλευσης (COO) επιτρέπουν στους φορείς να εντοπίσουν τον χρήστη και να προσαρμόσουν την ώθηση μάρκετινγκ στην τρέχουσα θέση του (Barnes 2003). Με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για το νέο προϊόν προσφέροντας το σε περίοδο εκπτώσεων σε χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα να τους προκαλεί να συμμετάσχουν σε παρορμητικές αγορές. Επί του παρόντος, ωστόσο, αυτά τα είδη των υπηρεσιών προώθησης (pull-services) ενός προϊόντος μετά βίας έχουν πραγματοποιηθεί λόγω ανεπαρκούς ανεπτυγμένης τεχνολογίας του εντοπισμού θέσης. Πιο ευρέως διαδεδομένες είναι οι υπηρεσίες τοποθέτησης βάσης (location-based) και οι υπηρεσίες προώθησης (pull-services), η χρήση των οποίων απαιτεί την ενεργή ζήτηση από τον πελάτη. Στο μοντέλο αυτό, ο χρήστης παρέχει στο χειριστή πληροφορίες υπηρεσιών σχετικά με την τρέχουσα θέση του. Στη συνέχεια, ο 17

18 χρήστης λαμβάνει προσφορές από το προϊόν και από παρόχους υπηρεσιών (π.χ., μανάβικα, βενζινάδικα, ή ΑΤΜ). Η ανάπτυξη των τεχνολογιών εντοπισμού θέσης έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς να προβλέπουν ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για κινητές εφαρμογές σε διαφημίσεις. Οι υπηρεσίες τοποθέτησης βάσης (LBS) προβλέπεται να γίνουν οι εφαρμογές που θα έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση στην διαφήμιση μέσω κινητού τηλεφώνου (Kolmel 2003). Με την προσαρμογή μιας υπηρεσίας να λάβει υπόψη τη θέση του χρήστη, ο πάροχος είναι σε θέση να εκτελέσει μια προ-επιλογή των υπηρεσιών που θα έπρεπε κανονικά να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη. Γίνεται έτσι πιο εύκολο για τον πελάτη να έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση, και, ως εκ τούτου, να είναι ικανοποιημένος και πρόθυμος για κάποιες χρηματικές αυξήσεις (Rao 2003). Τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο mobile marketing - δηλαδή, η εξατομίκευση, η πανταχού παρουσία, η διαδραστικότητα και ο εντοπισμός - δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για αυτή τη μορφή της εμπορικής επικοινωνίας. Είναι ιδανικά για τη δημιουργία εξατομίκευσης και το διάλογο με γνώμονα την επικοινωνία ενώ είναι εξαιρετικά για τα μέτρα της μαζικής επικοινωνίας, η οποία στη σημερινή εποχή είναι δύσκολο να παρατηρηθεί από το εμπόριο. Επιπλέον, το κινητό τηλέφωνο προσφέρεται για τη διεύρυνση εμβέλειας μιας καμπάνιας με αποδοτικά αποτελέσματα. Μια ιογενής επίδραση αναπτύσσεται όταν παραλήπτες των διαφημιστικών μηνυμάτων προωθούν το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών σε αποδέκτες που δεν ανήκουν στην αρχική ομάδα της καμπάνιας (Wohlfahrt 2002). Το διαφημιστικό μήνυμα ελήφθη από ένα γνωστό αποστολέα και μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση στον δέκτη παρά από ένα μήνυμα απευθείας από το διαφημιστή. Έχει αποδειχθεί ότι τα μηνύματα από αποστολείς ουδέτερους θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα από εκείνα που προέρχονται από έναν ιδιοτελή αποστολέα (Kroeber-Riel και Weinberg 2003). Μέσω ιογενών αποτελεσμάτων είναι όχι μόνον δυνατόν να διευρυνθεί η εμβέλεια της καμπάνιας του mobile marketing, αλλά και να διευρυνθεί η αποτελεσματικότητά της. 18

19 1.1. Ε μπειρική έ ρ ε υ ν α Το Mobile Marketing Association (MMA) ορίζει το mobile marketing ως «τη χρήση των ασύρματων μέσων ως μια ολοκληρωμένη παράδοση του περιεχομένου και των οχημάτων άμεσης ανταπόκρισης σε ένα CROSSMEDIA ή αυτόνομο πρόγραμμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας» (ΜΜΑ 2006). Όλο και περισσότερο, οι διαχειριστές μάρκας βλέπουν τις κινητές συσκευές ως μια ελκυστική πλατφόρμα από την οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές μέσω των διαφόρων μορφών των επικοινωνιών μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των location-based προώθησης και της τηλεόρασης (π.χ. διαφήμιση). Η επιτυχία άντλησης πληροφοριών από κινητές συσκευές και επικοινωνίες, όπως το iphone της Apple έχει εστιάσει την προσοχή της στη χρήση κινητών συσκευών για τις επικοινωνίες μάρκετινγκ. Ειδικότερα, η προσοχή για mobile marketing επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην Κίνα, όπου, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ο αριθμός των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας έχει φτάσει τους το Σεπτέμβριο του 2009 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας 2009). Ειδικά τμήματα των καταναλωτών - όπως η νεανική αγορά - χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα όλο και περισσότερο ως μία και μόνη πηγή συσκευής επικοινωνίας (Sultan et al Gong και Li 2008, Plant 2006, Sangwan και Pau 2005.) που επιτρέπει μεγαλύτερη πρόσβαση σε κοινωνικούς κύκλους, σε βάσεις τηλεφωνικού περιεχομένου, και σε άλυτες πληροφορίες. Ωστόσο, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι καταναλωτές σε αγορές όπως η Κίνα θα δεχθούν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες διάδοσης του κινητού μάρκετινγκ (Merisavo et al. 2007, Peng και Spencer 2006). Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από την αποδοχή τηλεφωνικού μάρκετινγκ επικοινωνίας, συμπεριλαμβάνοντας την ανησυχία των καταναλωτών για την παρεμβατικότητα, την εμπιστοσύνη καθώς και την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής (π.χ. Grant και O'Donohoe 2007). Αρκετές μάρκες (π.χ. ESPN, Sprite, Adidas) έχουν ξεκινήσει προσπάθειες μάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας με αποτέλεσμα να έχουν μόνο λίγες επιτυχίες σε μια σειρά από απογοητευτικά αποτελέσματα. 19

20 Για την αντιμετώπιση της έλλειψης στοιχείων της ακαδημαϊκής έρευνας σχετικά με την αποδοχή του mobile marketing από τους καταναλωτές, μια πρόσφατη μελέτη (Sultan et al. 2009) αναπτύσσει ένα εννοιολογικό μοντέλο που εξετάζει την επίδραση του μάρκετινγκ που σχετίζεται με την αξία της κινητής δραστηριότητας - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κινητών συσκευών για την παροχή πληροφοριών, το περιεχόμενο κοινής χρήσης, καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες - με αποτέλεσμα την αποδοχή της εφαρμογής του μάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας. Εξετάζει επίσης δύο επιπλέον παράγοντες προγενέστερους, την αποδοχή του αντιληπτού κινδύνου και την προσωπική ενασχόληση, έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο της αποδοχής κινδύνου και την προσωπική προσήλωση σε κινητά τηλέφωνα (μια μοναδική κατασκευή σε κινητές συσκευές) με έμμεσο επηρεασμό την αποδοχή της εφαρμογής του μάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας από τους νέους στην αγορά. Αυτό το μοντέλο έλαβε εμπειρική υποστήριξη από τα δεδομένα που συλλέγονται σε μια ανεπτυγμένη αγορά (ΗΠΑ) και μια αναδυόμενη αγορά (Πακιστάν). Στην παρούσα μελέτη, υιοθετούμε το μοντέλο που προτείνεται από τον Sultan et al για να εξετάσει εμπειρικά την αποδοχή της εφαρμογής μάρκετινγκ κινητής τηλεφωνίας στην ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με την προηγούμενη μελέτη τους. Σύμφωνα με τον Leppaniemi 2006,το mobile marketing είναι η χρήση του κινητού μέσου ως μέσο επικοινωνίας μάρκετινγκ. Οι λέξεις-κλειδιά σε αυτόν τον ορισμό είναι κινητό μέσο (π.χ. κινητά τηλέφωνα) και επικοινωνίες μάρκετινγκ (π.χ. πληροφορίες, προσφορές, διαγωνισμοί κλπ). Οι εταιρείες αναζητούν διαρκώς τρόπους και μέσα για την επέκταση ή την διατήρηση του μεριδίου αγοράς τους. Σύμφωνα με τον Pousttchi 2006, οι ειδικοί του μάρκετινγκ θεωρούν ότι η κινητή συσκευή είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο μάρκετινγκ για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της να κερδίσει το χρόνο και την προσοχή των καταναλωτών. Οι φορητές συσκευές παρέχουν επίσης δυνατότητες για την στοχοποίηση των πελατών σε πιο αποτελεσματικούς τρόπους από τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης (Barwise και Strong 2002). Η σημασία των κινητών τηλεφώνων στους τελικούς χρήστες σίγουρα έχει αναγνωριστεί από τους εμπόρους, οι οποίοι την θεωρούν αυτό ως ένα κανάλι επικοινωνίας με τεράστιες δυνατότητες (Kavassalis et al. 2003, Norris 2007, Nysveen 20

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων" ΧΑΛΙΚΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Μ.: 4282 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο ΜΕΡΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η επανάσταση μόλις ξεκίνησε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Η επανάσταση μόλις ξεκίνησε Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η εξάπλωση του «Κινητού» Internet και παράγοντες που το επηρεάζουν ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρήση του Διαδικτύου σαν Εργαλείου Μάρκετινγκ σε Μικρές Τουριστικές Επιχειρήσεις Περιπτώσεις από τη Σάρτη Χαλκιδικής, Ελλάδα Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της.

Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. Για την εργασία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή κο Γρηγόρη Ρίζο για την στήριξη αλλά και την βοήθεια κατά την υλοποίηση της. -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αναγκαιότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα