Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία"

Transcript

1 Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία

2 Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές χρονολογικές σειρές των Η.Π.Α. Επιτυγχάνεται με την καταγραφή της αμερικάνικης οικονομικής χρηματιστηριακής πραγματικότητας και την εφαρμογή ενός μοντέλου για την εκτίμηση της εν λόγω σχέσης.

3 Δομή εργασίας (1/2) Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η οικονομική κατάσταση των Η.Π.Α. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η χρηματιστηριακή αγορά της χώρας. Στο τέταρτο παρουσιάζονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι σημαντικότερες χρηματιστηριακές κρίσεις του NYSE.

4 Δομή εργασίας (2/2) Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών. Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στο όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται η εξειδίκευση του υποδείγματος και τα στοιχεία. Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.

5 Οικονομικά στοιχεία για τις Η.Π.Α. Ρυθμός μεγέθυνσης στο 4%. Ανεργία υποχωρεί. Παραγωγή αυξάνεται. Χαμηλά επιτόκια. Ανοδική πορεία πληθωρισμός. Άνοδο κερδοφορία της βιομηχανίας. Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Διευρυνόμενος ιδιωτικός δανεισμός. Φούσκα στις τιμές των ακινήτων.

6 Χρηματιστηριακή αγορά (1/2) Φυσικά χρηματιστήρια NYSE: μετοχές εταιρειών (80% του όγκου συναλλαγών). AMEX: μετοχές 812 εταιρειών (10% του όγκου συναλλαγών). Άλλα 7 επίσημα καταχωρημένα χρηματιστήρια (υπόλοιπο ποσοστό του όγκου συναλλαγών). Ηλεκτρονικά χρηματιστήρια NASDAQ: μετοχές εταιρειών.

7 Χρηματιστηριακή αγορά (2/2) Το NYSE έχει κεφαλαιοποίηση πάνω από 20 τρισεκατομμύρια δολάρια και θέτει αυστηρά κριτήρια εισαγωγής των εταιρειών σε αυτό. Το NYSE και το AMEX λειτουργούν με την αρχή της δημοπρασίας. Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους οφείλονται στη κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών τους. Το NASDAQ λειτουργεί με τους δημιουργούς αγοράς. Στο NYSE διαπραγματεύονται οι μετοχές του Ο.Τ.Ε. και της Εθνικής Τράπεζας.

8 Χρηματιστηριακοί δείκτες (1/2) Κάθε χρηματιστήριο έχει τους δικούς του δείκτες. Οι γνωστότεροι δείκτες είναι ο Dow Jones Industrial Average και ο Standard and Poor s s 500. Ο Dow Jones Industrial Average είναι ο δείκτης των 30 μεγαλύτερων αμερικάνικων βιομηχανικών εταιρειών. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται για την ισχυρή κεφαλαιακή τους βάση και τα υψηλά μερίσματα που διανέμουν. Οι μετοχές τους είναι γνωστές ως blue chips.

9 Χρηματιστηριακοί δείκτες (2/2) O Standard and Poor s s 500 απαρτίζεται από 400 βιομηχανικές εταιρείες,, 40 κοινής ωφελείας,, 40 χρηματοοικονομικές και 25 μεταφορών. Η χρηματιστηριακή βαρύτητα του Dow Jones Industrial Average είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο μεγάλη μερίδα θεωρεί ότι ο Standard and Poor s s 500 είναι ικανός να απεικονίσει το εύρος της χρηματιστηριακής αγοράς. Και οι δύο δείκτες κινούνται σχεδόν πανομοιότυπα.

10 Κρίσεις στο NYSE (1/2) Αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των χρηματιστηρίων. Το NYSE αντιμετώπισε 8 μεγάλες κρίσεις από το 1869 μέχρι το Οι αιτίες και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές κάθε φορά. Το ίδιο και οι επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία. Η διάρκεια ανάρρωσης και ανάκαμψης των αγορών κράτησε άλλοτε μία μέρα και άλλοτε 25 χρόνια.

11 Κρίσεις στο NYSE (2/2) Στις 29 Οκτωβρίου του 1929 σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις. Οι αιτίες ήταν η ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών των μετοχών, η ατολμία της κυβέρνησης να επέμβει και ο πανικός των επενδυτών. Ακολούθησε οικονομική κρίση μέχρι το 1933 που συμπαρέσυρε και οικονομίες άλλων χωρών. Η τελευταία μεγάλη κρίση συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου του Αιτίες της κρίσης αποτέλεσαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και στο Πεντάγωνο.

12 Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών (1/3) 1. Παράγοντες που αφορούν την εταιρεία και τον κλάδο: Οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Ύψος μερίσματος που διανέμει η επιχείρηση. Ποιότητα διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού. Εισαγωγή νέων καινοτομιών και σύγχρονης τεχνολογίας. Οικονομική ευημερία του κλάδου.

13 Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών (2/3) 2. Οικονομικοί και νομισματικοί παράγοντες: Οικονομική κατάσταση της χώρας. Επίπεδο πληθωρισμού. Εξέλιξη πραγματικού εισοδήματος. Επίπεδο τρεχόντων επιτοκίων. Ύψος απόδοσης μετοχής σε σχέση με εναλλακτικές τοποθετήσεις κεφαλαίου. Επίπεδο ρευστότητας και προσφοράς χρήματος. Φορολογική πολιτική. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων.

14 Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών (3/3) 3. Προσδοκίες κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες: Προσδοκία κέρδους. Πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας χρηματιστηρίου. Πληροφόρηση και χρηματιστηριακή παιδεία του κοινού. Ψυχολογία. 4. Πολιτικοί και διεθνείς παράγοντες: Πολιτική κατάσταση της χώρας. Διεθνείς συγκυρίες όπως αναταραχές, συγκρούσεις, πόλεμοι, πετρελαϊκές κρίσεις, κ.ά.

15 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (1/4) 1. Επιδράσεις οικονομίας στη χρηματιστηριακή αγορά Breeden (1979) και Grossman and Shiller (1981) υπό το πρίσμα συνολικής κατανάλωσης. Chen et al. (1986) με τη Θεωρία της Κερδοσκοπικής Τιμολόγησης (επιτόκια, πληθωρισμός, ομόλογα, βιομηχανική παραγωγή). Beenstock and Chan (1988) με τη Θεωρία της Κερδοσκοπικής Τιμολόγησης για το Λονδίνο (επιτόκια, κόστη εισροής, προσφορά χρήματος, πληθωρισμός).

16 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (2/4) 2. Επιδράσεις χρηματιστηριακών τιμών σε μακροοικονομικές μεταβλητές Fischer and Merton (1984) Morck et al. (1990) Blanchard et al. (1993) Chirinko and Schaller (1996) Χρησιμοποίησαν τη θεωρία επένδυσης του Tobin και διερεύνησαν χρηματιστηριακές εταιρείες που βρίσκονταν στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

17 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (3/4) 3. Επιδράσεις μεταξύ χρηματιστηριακής αγοράς και οικονομίας μέσω του μοντέλου VAR Lee (1992) για τις Η.Π.Α.. (απόδοση( μετοχών, επιτόκια, βιομηχανική παραγωγή, πληθωρισμός). Cheung and Ng (1998) για τις Γερμανία, Η.Π.Α.,., Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδά (απόδοση μετοχών, τιμή πετρελαίου, κατανάλωση, χρηματικό απόθεμα, παραγωγή). Gjerde and Saettem (1999) για τη Νορβηγία (μεταξύ άλλων απόδοση μετοχών, επιτόκια, πληθωρισμό, τιμή πετρελαίου). Ansotegui and Esteban (2002) για την Ισπανία (χρηματιστηριακός δείκτης Μαδρίτης, πληθωρισμός, επιτόκια, βιομηχανική παραγωγή).

18 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (4/4) Νέες πολιτικοοικονομικές συνθήκες και η διεθνοποίηση των χρηματοδοτικών αγορών. Σχέση οικονομικής μεγέθυνσης, χρηματιστηριακής ανάπτυξης και του βαθμού ανοίγματος αγοράς. Dritsakis and Adamopoulos (2004) για την Ελλάδα.

19 Εξειδίκευση υποδείγματος και δεδομένα Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης μεταξύ των οικονομικών και χρηματιστηριακών σειρών χρησιμοποιείται το ακόλουθο μοντέλο VAR: U = (DJ, INF, IPI, RFR) Τα στοιχεία είναι μηνιαία και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το Οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε λογάριθμους (L). Τα δεδομένα προέρχονται από τις βάσεις στατιστικών δεδομένων της EconStats.

20 Μεθοδολογία Διεξάγονται οι έλεγχοι της στασιμότητας μέσω της κλασικής και σύγχρονης μεθόδου. Εξετάζεται η μακροχρόνια σχέση των μεγεθών με τη συνολοκλήρωση των μεταβλητών ανά δύο και στη συνέχεια των πολλών μεταβλητών. Ανιχνεύεται η βραχυχρόνια σχέση των μεγεθών μέσω του υποδείγματος διόρθωσης λαθών. Αναλύονται οι σχέσεις συνολοκλήρωσης με τη μεθοδολογία του Johansen. Παρουσιάζονται οι αιτιακές σχέσεις των μεταβλητών με τον έλεγχο του Granger.

21 Στασιμότητα (1/4) 1. Κλασικοί έλεγχοι Γραφική παράσταση Τα δεδομένα είναι μη στάσιμα (ανοδική πορεία και απουσία σταθερού μέσου όρου) Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης Οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες (αργή μείωση προς το μηδέν καθώς αυξάνεται η χρονική υστέρηση) LDJ

22 Στασιμότητα (2/4) 2. Σύγχρονοι έλεγχοι 1.1. Απλός έλεγχος των Dickey Fuller (DF) Ο διαταρακτικός όρος είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία Επαυξημένος έλεγχος των Dickey Fuller (ADF) Ο διαταρακτικός όρος εμφανίζει σειριακές αυτοσυσχετίσεις. Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey Fuller παράγει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

23 Στασιμότητα (3/4) 1. Έλεγχος στα επίπεδα ΔLDJ t LDJ ΔLINF ΔLIPI t = t 1 t = = LINF t ΔLINF t ΔLINF t ΔLINF t t LIPI t ΔLIPI t ΔLIPI t ΔLIPI t 3 ΔLRFRt = LRFR t 1 Μεταβλητή LDJ Μεταβλητή LINF Μεταβλητή LIPI Μεταβλητή LRFR Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat Οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες, καθώς οι στατιστικές τιμές των συναρτήσεων είναι μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για επίπεδο σημαντικότητας 5%.

24 Στασιμότητα (4/4) 2. Έλεγχος στις πρώτες διαφορές ΔΔDJt = LDJ ΔΔLINF ΔΔ LIPI ΔΔLRFR Δ t 1 t = ΔLINFt ΔΔLINFt ΔΔLINFt ΔΔLINFt 3 t = ΔLIPI t ΔΔ LIPI t ΔΔ LIPI t 2 t = ΔLRFRt ΔΔLRFRt ΔΔLRFRt ΔΔLRFRt 3 Μεταβλητή DLDJ Μεταβλητή DLINF Μεταβλητή DLIPI Μεταβλητή DLRFR Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat. Κρίσ. Τιμές T-Stat Οι χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες, καθώς οι στατιστικές τιμές των συναρτήσεων είναι μικρότερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επομένως οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμέμενες πρώτης τάξης Ι(1).

25 Συνολοκλήρωση: ηπερίπτωση των μεταβλητών ανά δύο Αναφέρεται στην ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων. Έλεγχος των Engle Granger (στασιμότητα των καταλοίπων). Επίπεδο Σημαντικότητας Κρίσιμες Τιμές Κατάλοιπα U1 U2 U Τα κατάλοιπα μη στάσιμα, καθώς οι τιμές των στατιστικών τους είναι μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας.

26 Συνολοκλήρωση: η περίπτωση πολλών μεταβλητών Έλεγχος των Engle Granger. LDJ t = LINF t LIPI t ΔU 4 = U 4t ΔU 4t ΔU 4t 2 LRFR t Το t-stat του U4 = Τα κατάλοιπα U4 είναι στάσιμα μηδενικής τάξεως, καθώς η τιμή του στατιστικού είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας. Επομένως υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος, δηλαδή μακροχρόνια σχέση ανάμεσά τους. Η διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων οφείλεται στο λεγόμενο σφάλμα εξειδικεύσεως.

27 Συνολοκλήρωση και μηχανισμοί διόρθωσης λαθών Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών διατυπώνει τη βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Η καλύτερη μορφή του υποδείγματος διόρθωσης λαθών είναι: ΔLDJ t = ΔLINF t ΔLIPI t ΔLRFR t ΔLRFR t U 4t 1 Οι μεταβλητές του υποδείγματος βραχυχρόνια βρίσκονται σε ισορροπία, καθώς ο συντελεστής των καταλοίπων είναι αρνητικός. Βραχυχρόνιες μεταβολές στις μακροοικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά το χρηματιστηριακό δείκτη.

28 Συνολοκλήρωση και μεθοδολογία του Johansen (1/2) Εύρεση των σχέσεων συνολοκλήρωσης με τη χρήση του μοντέλου VAR. Αριθμός υστερήσεων, p log l AIC SHC LR Η κρίσιμη τιμή της κατανομής χ 2 (16) ισούται με 26.3 για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Για p=2 το LR είναι μεγαλύτερο από τη κρίσιμη τιμή. Άρα η τάξη του VAR είναι δύο. Το ίδιο δείχνουν τα κριτήρια του AIC και του SHC.

29 Συνολοκλήρωση και μεθοδολογία του Johansen (2/2) Ιδιοτιμές LR Κρίσιμες Τιμές Αριθμός συνολ. διανυσμάτων Κανένα Το πολύ Το πολύ Το πολύ 3 Ο υποτιθέμενος αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων είναι το πολύ δύο για επίπεδο σημαντικότητας 5% και το πολύ ένα για επίπεδο 1%, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις το LR είναι μικρότερο των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών.

30 Αιτιότητα (1/2) Προσδιορίζει τις σχέσεις εξάρτησης των μεταβλητών. Έλεγχος του Granger και χρήση του μοντέλου VAR. Μηδενική Υπόθεση: F-Statistic Probability LINF δεν προκαλεί κατά Granger LDJ LDJ δεν προκαλεί κατά Granger LINF Η μεταβλητή LINF προκαλεί κατά Granger τη μεταβλητή LDJ, καθώς το prob είναι μικρότερο από το 0.05 επίπεδο σημαντικότητας.

31 Αιτιότητα (2/2) Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger των μεταβλητών του υποδείγματος:

32 Συμπεράσματα (1/2) Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι στενά συνδεδεμένη με τη θετική εξέλιξη των χρηματιστηριακών αγορών της. Η αμερικάνικη οικονομία παρουσιάζει τάσεις ανάκαμψης με αντιφάσεις. Η αμερικάνικη χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβάνει φυσικά και ηλεκτρονικά χρηματιστήρια. Τα μεγαλύτερα είναι το NYSE και το NASDAQ αντίστοιχα. Γνωστότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι ο Dow Jones Industrial Average και ο Standard and Poor s s 500. Από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των χρηματιστηριακών τιμών είναι η οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας.

33 Συμπεράσματα (2/2) Η σχέση χρηματιστηριακής αγοράς και οικονομίας είναι αμφίδρομη. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί το μοντέλο VAR για τη διερεύνηση της παραπάνω σχέσης. Οι μεταβλητές του υποδείγματος: είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, συνολοκληρώνονται, βρίσκονται σε βραχυχρόνια ισορροπία. Ο βαθμός συνολοκλήρωσης του υποδείγματος είναι δύο. Υπάρχουν αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Η.Π.Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία :

Διπλωματική Εργασία : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία : Αιτιακές σχέσεις μεταξύ αποδόσεων μετοχών και μακροοικονομικών μεταβλητών σε μία μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔOΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση

Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο. Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την κρίση Project1:Layout 1 7/11/2011 3:53 μμ Page 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή: Η ευθύνη της γνώσης, οι προκλήσεις, οι απαντήσεις και το βιβλίο 1 Κεφάλαιο 1: Ο μεταβαλλόμενος κόσμος και η Ελληνική οικονομία πριν την

Διαβάστε περισσότερα

υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού

υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού ΠΜΣ στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Executive) ιπλωµατική Εργασία µε θέµα: υναµικές ιδιότητες και έλεγχος αιτιότητας χρονολογικών σειρών πρώτων υλών: Η περίπτωση αργού πετρελαίου και χρυσού Κουιµτζής Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 373-382 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαριέττα Σιταρά Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα