ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ INTRADAY ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΞΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΥ ΣΕ TRADEDIRECT Ανεξάρτητα Αξίας 0-3, % 0,30% 7 3, , ,75% 0,30% 7 > 9, ,50% 0,30% 7 OnLine Trading 0,35% 0,25% 5 Τηλεφωνικές 0,60% 0,30% 5 1) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Χ.Α. Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ - Ελληνικές Αξίες Επί αξίας συναλλαγής 0,020% Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ Ελληνικά Ομόλογα - Ομολογίες Επί αξίας συναλλαγής 0,005% Χρέωση Εκτέλεσης Συναλλαγών επί Μετοχών Επί αξίας Πινακιδίου 0,0125% Ανά Εκτελεσμένη Πράξη Ανά Εκτελεσμένη Πράξη 0,06 Έξοδα Διακανονισμού Ανά Τίτλο στο πινακίδιο 0,5 Έξοδα Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επί αξίας Πινακιδίου 0,035% Φόρος πώλησης Επί αξίας πώλησης 0,20% 2) ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙ ΜΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1, ,000,000 0,0031% 10 > 100,000,000 0,0029% Η χρέωση στους λογαριασμούς γίνεται αναλογικά ανά εξάμηνο, υπολογισμένη στην μέση αξία χαρτοφυλακίου της περιόδου. 2. Σημαντικό μέρος της ως άνω χρέωσης αφορά αντίστοιχη χρέωση του Χ.Α., ανάλυση της οποίας είναι στη διάθεσή σας εφ όσον ζητηθεί. 3) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χ.Α Άνοιγμα μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ Πάγιο ποσό 10 Μεταφορά Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανά κίνηση προς χειριστή (εξαιρούνται οι περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως & ενοποίησης μερίδωνεφόσον ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών) 20 + ΦΠΑ Μεταφορά Αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανά κίνηση προς χειριστή 20 + ΦΠΑ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

3 Αμοιβή Εταιρίας σε Μονάδες Βάσης (1%=100 μονάδες) Μεταφορά Χαρτοφυλακίου σε άλλον χειριστή Ανά τίτλο 10 + ΦΠΑ Δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ για γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή (εντολές προς διακανονισμό) Ανά πελάτη ανά τίτλο 0,50 Μεταθέσεις Ανά κίνηση μετάθεσης 1 Ενοποίηση Μερίδων Καταχώρηση Ενεχυρίασης Μεταφορά από Κοινή προς Ατομική Μερίδα (Μετοχές, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ & Δικαιώματα Προτίμησης) Μεταφορά από Κοινή προς Ατομική Μερίδα (Ομόλογα, Ομολογίες και επενδυτικά ΣΧΠ) Μεταφορά από Ατομική προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΟΣΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 600, ,00 4) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Έως 1,00% Έως 2,00% ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Έως 3,00% Έως 4,00% Έως 5,00% Υπερβάλλον Δωρεάν 20 + ΦΠΑ 0,08% επί της αξίας των μεταβιβαζόμενων αξιών με ελάχιστη χρέωση 20 0,015% επί της αξίας των μεταβιβαζόμενων αξιών με ελάχιστη χρέωση 20 0,01% επί της αξίας των μεταβιβαζόμενων αξιών με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 10 & μέγιστη 100 ανά κίνηση , , , , , > , ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η αμοιβή της Εταιρίας για την προσφερόμενη υπηρεσία εξαρτάται από το ύψος του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου που λαμβάνει η Εταιρεία από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. 2. Επί των τόκων των καταθέσεων παρακρατείται φόρος 15% ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

4 ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΚΡΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ- ΕΤΑΙΡΙΚΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ, Ε.Ι.Β., ΕΤΑΙΡΙΚΑ Ημερομηνία Αγοράς μέχρι Ημερομηνία Λήξης Ομολόγου Ποσοστό επί Τρέχουσας Αξίας Ομολόγου < 1 ΕΤΟΣ 0,60% 1-5 ΕΤΗ 1,50% 5-10 ΕΤΗ 1,75% > 10 ΕΤΗ 2,00% Το πινακίδιο των ομολόγων επιβαρύνεται με έξοδα, χρεώσεις και φόρους τρίτων. 1) ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Χρέωση ανά 3μηνο, η οποία υπολογίζεται επί της Τρέχουσας Αξίας των Ομολόγων ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ * ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ* 0,10% (ετησίως) 0,10% (ετησίως) Ελάχιστη Χρέωση 40 (ετησίως) * Στην αμοιβή της Εταιρίας υπολογίζεται και προστίθεται Φ.Π.Α. 23% ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο Οι μεταφορές ομολόγων προς τρίτο θεματοφύλακα θα έχουν χρέωση 20 ευρώ ανά τίτλο 2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ελάχιστη Χρέωση 40 (ετησίως) Για μετατροπές συναλλάγματος, η Εταιρε ία παρακρατά ως αμοιβή της ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 2 ο /οο επί της ισχύουσας ισοτιμίας νομισμάτων για ποσά άνω των 10, ευρώ (ή το ισόποσο σε άλλα νομίσματα). Για μικρότερα ποσά ισχύει το Δελτίο Τιμών της Τράπεζας HSBC. 3) ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 9.1 Το χρεωστικό επιτόκιο στους Λογαριασμούς με Τριήμερη Πίστωση υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε Δικαιοπρακτικό Επιτόκιο + 1% 9.2 Το χρεωστικό επιτόκιο για λογαριασμούς περιθωρίου Margin υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε Δικαιοπρακτικό Επιτόκιο + 2,5 % ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πελάτες μέσω ΑΕΕΔ/ΑΕΠΕΥ ενδεχομένως το επιτόκιο να διαφέρει. 4) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Έκδοση βεβαιώσεων υπεραξίας ομολόγων & μετοχών Επανέκδοση βεβαιώσεων,κατόπιν αιτήματος (εκτός ιστορικών κινήσεων) Αναζήτηση, κατόπιν αιτήματος, ιστορικών κινήσεων 5 + ΦΠΑ 5 + ΦΠΑ ανά αίτημα (ανάλογα με την παλαιότητα) Ενημέρωση σε Ορκωτούς Λογιστές 10 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

5 1) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ A) ΕΥΡΩΠΗ & ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Πελάτες: Ιδιώτες / Επαγγελματίες - Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα - εκτός Χρηματοοικονομικών Οργανισμών ΤΖΙΡΟΣ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΣΕ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ (*) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 0-10, ,00% 20 10, , ,75% 20 30, , ,50% 20 > 100, ,30% 20 B) Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑΣ Πελάτες: Ιδιώτες / Επαγγελματίες - Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα - εκτός Χρηματοοικονομικών Οργανισμών BAΣIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (*) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) Η.Π.Α. NASDAQ / NYSE / AMEX USD 0,005 (0,5 cent) ανά μετοχή + προμήθεια Πελάτη 40 USD ΚΑΝΑΔΑΣ CAD 1 (1 cent) ανά μετοχή + προμήθεια Πελάτη 40 CAD 2) HΛEKTPONIKEΣ ENTOΛEΣ A) YΠHPEΣIA TRADEDIRECT EYPΩΠH Είδος Εντολής BAΣIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (*) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) OnLine Trading 0.35% 20 Τηλεφωνικές εντολές 0.60% 20 B) YΠHPEΣIA TRADEDIRECT Η.Π.Α. Είδος Εντολής BAΣIKH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (*) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) OnLine Trading USD 0,005 (0,5 cent ανα μετοχή ) % 20 USD Τηλεφωνικές εντολές USD 0,005 (0,5 cent ανα μετοχή ) % 40 USD ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΞΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ (**) Για όλες τις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε όλες τις χρηματαγορές ισχύει Φόρος Πώλησης υπέρ 0,20% Ελληνικού Δημοσίου Στο Ηνωμένο Βασίλειο (LSE) ισχύει φόρος ΑΓΟΡΑΣ 0,5% πάνω στην καθαρή αξία της συναλλαγής (stamp tax) (αξία συναλλαγής + προμήθεια) Στο Ηνωμένο Βασίλειο (LSE) για συναλλαγές άνω των GBP 10, (***) Στις Η.Π.Α. ισχύει τέλος ΠΩΛΗΣΗΣ Στο Χονγκ - Κονγκ ισχύουν: Φόρος για ΑΓΟΡΕΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ (stamp tax) Λοιπές Χρεώσεις Για τις Γαλλικές Εισηγμένες Εταιρείες, με έδρα την Γαλλία και κεφαλοποίηση άνω του 1δις ευρώ κατά το εκάστοτε οικονομικό έτος, επιβάλλεται φόρος αγοράς [French Financial Transaction Tax (FFTT)] Μεταφορές τίτλων από και προς την Εταιρεία Αποϋλοποιήσεις Διαδικασία επιστροφής φόρου (tax reclaim) Συνολική χρέωση GBP 1 0,00174 % (SEC FEE) 0,1% (στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραιη μονάδα του μικτού ποσού) 0,008% επί του μικτού ποσού 0,2% επί της καθαρής αξίας συναλλαγής 15 GBP ανά τίτλο 50 ευρώ ανά τίτλο ΦΠΑ + Έξοδα Θεματοφύλακα Αλλοδαπής (*) Ανεξάρτητα από λοιπές χρεώσεις και φόρους (**) Για τις υπόλοιπες μη προαναφερόμενες ξένες χρηματαγορές ακριβείς πληροφορίες παρέχονται από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας μας (***) Εξαιρέσεις στην ανωτέρω πολιτική του LSE υπάρχουν για συγκεκριμένες μετοχές που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής ή/και παρέχονται από τα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας μας Σημείωση: Το πινακίδιο εκδίδεται ανά εκτελεσμένη εντολή Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

6 ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Για όλες τις ξένες αγορές, εκτός Χ.Α.Κ., Ευρώ 7 + 0,15% επί της αξίας συναλλαγής με μέγιστο ποσό Ευρώ 50 ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Επί αξίας χαρτοφυλακίου σε ετήσια βάση και με αναλογική χρέωση ανά τρίμηνο. Κλίμακα μέσης αξίας χαρτοφυλακίου περιόδου Ποσοστό χρέωσης σε ετήσια βάση επί μέσης αξίας Μέχρι 1,000,000 ευρώ =0,05% 0-1,000,000 ευρώ 0,05% >1,000,000 ευρώ 0,03% Ελάχιστη χρέωση υπηρεσιών θεματοφυλακής: 50 ευρώ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 20 Ευρώ και επιπλέον Έξοδα τρίτων όπου προβλέπονται. Το υπερβάλλον με 0,03% ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τυχόν έξοδα τρίτων που δεν αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, θα κοινοποιούνται στον πελάτη κατά περίπτωση τηλεφωνικά ή εγγράφως. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Για μετατροπές συναλλάγματος, η Εταιρεία τηρεί την κάτωθι πολιτική: 1) Ποσά < 10,000 : Ημερήσια ισοτιμία νομισμάτων του Δελτίου Τιμών της HSBC Bank plc 2) Ποσά > 10,001 : Ποσοστό επί της ισοτιμίας νομισμάτων που δεν υπερβαίνει το 0.2%. Παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Ταμείο της Εταιρείας για περαιτέρω πληροφορίες Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

7 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ RETAIL 3 - COMMISSION SCHEME Clearing 01 PRODUCT ADEX CLEARING TRADING TOTAL FTSE ASE20 1,2 2, ,4 INTRADAY 1,2 1,8 7,9 10,9 FTSE MID ,2 6,8 10 INTRADAY 1 1,8 5,95 8,75 OPTION ,2 4,6 7,8 INTRADAY 1 1,8 3,5 6,3 OPTION 40 0,5 2,2 5,3 8 INTRADAY 0,5 1,8 5,7 8 stock OPTION prem>1 0, ,6 STOCK FUTURES prem<1 0, ,6 EXAE/ELPE/ TT/METKK/SIDE 0,3 2 0,20% INTRADAY 0,3 1 0,20% TPEIR/PPC/ΜΟΗ 0,75 2 0,20% INTRADAY 0,75 1 0,20% OPAP 0,75 1,4 0,20% INTRADAY 0,75 0,8 0,20% EUROBANK 0,3 1,4 0,20% INTRADAY 0,3 0,8 0,20% ALPHA /HTO 0,75 2 0,21% INTRADAY 0,75 1 0,21% EEEK 0,75 2 0,28% INTRADAY 0,75 1 0,28% ETE 1,2 2 0,28% INTRADAY 1,2 1 0,28% INTRK 0,3 1,7 0,11% INTRADAY 0,3 0,8 0,11% ΤΙΤΑΝ 1,2 2 0,20% INTRADAY 1,2 1 0,20% INLOT/MYTIL/GEK/ELTEX/BIOXK 0,3 1,7 0,20% INTRADAY 0,3 1 0,20% ATE / TK MARFB/MIG 0,3 1,7 0,20% INTRADAY 0,3 1 0,20% Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

8 STOCK LENDING TRADING 10% 2% 6% STOCK BORROWING TRADING 0,03% 0,27% 5 ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE ASE20 2, ,4 FTSE MID ,8 13,8 OPTION ,6 10,6 OPTION 40 0,5 5 5,3 10,8 ΛΗΞΕΙΣ ΣΜΕ ΜΕΤΟΧΩΝ OTAN H ΠΡΟΜ ΕΤΕΣΕΠ ΕΙΝΑΙ 1,5 1,25 2 3,25 OTAN H ΠΡΟΜ ΕΤΕΣΕΠ ΕΙΝΑΙ 1,2 0,75 2 2,75 OTAN H ΠΡΟΜ ΕΤΕΣΕΠ ΕΙΝΑΙ 0,75 0,38 2 2,38 OTAN H ΠΡΟΜ ΕΤΕΣΕΠ ΕΙΝΑΙ 0,30 0,12 2 2,12 Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΣΜΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΤΗΝ ΕΤΕΣΕΠ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ. Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

9 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ RETAIL 3 - COMMISSION SCHEME PRODUCT TRADING CLEARING HIB TOTAL CAC INDEX FUTURES 9,85 3,80 1,35 15,00 CAC INDEX FUTURES (intraday) 7,75 2,90 1,35 12,00 DAX FUTURES 17,00 6,50 1,50 25,00 DAX OPTIONS 7,75 3,00 1,75 12,50 BUND / BOBL / BUXL / SHATZ FUTURES & OPTIONS EUROSTOXX 50 / STOXX 50 FUTURES 4,60 1,70 1,20 7,50 6,30 2,40 1,30 10,00 3-MONTH EURO FUTURES 2,00 0,80 1,40 4,20 EUREX STOCK OPTIONS 6,40 2,40 1,20 10,00 CURRENCY FUTURES (EUR,JPY,CHF,AUD,CAD,NZD,ZAR) 11,90 4,50 3,60 20,00 CURRENCY FUTURES (intraday) 8,30 3,10 3,60 15,00 CURRENCY FUTURES (GBP) 11,20 4,20 4,60 20,00 CURRENCY FUTURES (GBP intraday) 7,50 2,90 4,60 15,00 MINI CURRENCY FUTURES (EURO) 7,10 2,70 2,20 12,00 CURRENCY OPTIONS (EUR,JPY,CHF,AUD,CAD,NZD,ZAR) 11,90 4,50 3,60 20,00 CURRENCY OPTIONS (intraday) 8,30 3,10 3,60 15,00 CURRENCY OPTIONS (GBP) 11,20 4,20 4,60 20,00 CURRENCY OPTIONS (GBP intraday) 7,50 2,90 4,60 15,00 DOW FUTURES 4,35 1,70 3,95 10,00 DOW OPTIONS 8,95 3,40 2,65 15,00 MINI DOW FUTURES 5,60 2,10 2,30 10,00 MINI DOW OPTIONS 3,40 1,30 2,30 7,00 NASDAQ FUTURES 25,75 9,80 4,45 40,00 NASDAQ OPTIONS 12,60 4,75 2,65 20,00 MINI NASDAQ FUTURES 8,95 3,40 2,65 15,00 MINI NASDAQ OPTIONS 8,95 3,40 2,65 15,00 S&P 500 FUTURES 40,25 15,30 4,45 60,00 S&P 500 OPTIONS 19,80 7,55 2,65 30,00 MINI S&P 500 FUTURES 19,85 7,50 2,65 30,00 MINI S&P 500 OPTIONS 12,60 4,75 2,65 20,00 USA STOCK OPTIONS 5,35 2,00 2,65 10,00 NIKKEI FUTURES 16,15 6,15 2,70 25,00 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

10 EURODOLLAR INDEX FUTURES 5,30 2,00 2,70 10,00 FED FUND FUTURES 5,10 1,90 3,00 10,00 US TREASURY NOTES / BONDS FUTURES US TREASURY NOTES / BONDS OPTIONS 5,75 2,20 2,05 10,00 5,25 1,90 2,85 10,00 3-MONTH STERLING FUTURES 1,45 0,55 1,00 3,00 FTSE 100 FUTURES 6,50 2,50 1,00 10,00 FTSE 100 OPTIONS 4,90 1,90 1,20 8,00 LIFFE STOCK FUTURES 10,00 LIFFE STOCK OPTIONS 6,40 2,40 1,20 10,00 SMI FUTURES 9,40 3,60 2,00 15,00 SMI FUTURES INTRADAY 7,25 2,75 2,00 12,00 SMI OPTIONS 8,60 3,30 3,10 15,00 SMI OPTIONS INTRADAY 6,45 2,45 3,10 12,00 FTSE MIB FUTURE 12,50 4,80 2,70 20,00 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance 1.1. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα