Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014"

Transcript

1 Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1 ου εξαμήνου 2014 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Στοιχεία Εταιρίας Διαχείρισης...04 Αποδόσεις - Αμοιβαία Κεφάλαια - Σκοπός Αllianz A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων...10 Αllianz A/K Ομολoγιών Εσωτερικού...14 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού...20 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked...27 Αllianz A/K Μετοχών Εσωτερικού...34 Αllianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού...39 Αllianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ...44 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 03

4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗ: 112/ (ΦΕΚ. 5295/ ) ΕΔΡΑ/ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Δήμος Αθηναίων / Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 27614/06/B/92/19 ΙΔΙΑ ΚΕΦ.ΑΕΔΑΚ 31/12/ EURO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέτρος Παπανικολάου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:Christoph Plein ΜΕΛΗ: Άγγελος Πολίτης, Γεώργιος Χρυσικός, Κωνσταντίνος Βερτόπουλος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Δημήτριος Παντούλας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΜΕΛΗ: Eυάγγελος Κριεμάδης, Άγγελος Πολίτης ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Χρυσικός ΜΕΛΗ: Δημήτριος Παντούλας, Θεόδωρος Γκίκος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ιωάννης Γρυπαίος ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Κέντρο Επικοινωνίας Allianz Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, τηλ , Fax ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Τράπεζα Εurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία Έδρα: Πεσμαζόγλου 2-6, Τ.Κ , Αθήνα, τηλ

5 Αllianz A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 2.83% 12.90% 13.19% 19.56% 26.96% Δείκτης Σύγκρισης 3.34% % % % -4.45% Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 2.83% 4.12% 2.51% 2.58% 2.41% Δείκτης Σύγκρισης 3.34% -7.73% -4.24% -1.73% -0.45% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης προερχόμενη κατά κύριο λόγο από εισόδημα και επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Ομολογιών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 44.24% 9.17% % % -7.94% Δείκτης Σύγκρισης 31.11% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 44.24% 2.97% -3.72% -1.90% -0.82% Δείκτης Σύγκρισης 31.11% % -6.92% -3.25% -1.73% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων, προερχόμενη από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 05

6 Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 48.67% 43.58% -3.31% % 8.51% Δείκτης Σύγκρισης 37.41% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 48.67% 12.80% -0.67% -5.85% 0.82% Δείκτης Σύγκρισης 37.41% -9.83% % % -3.91% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Μικτό Εσωτερικού Unit Linked Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 39.31% -1.99% % % % Δείκτης Σύγκρισης 37.41% % % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 39.31% -0.67% -9.63% % -3.99% Δείκτης Σύγκρισης 37.41% -9.83% % % -3.91% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, προερχόμενη από υπεραξία κεφαλαίου και από εισόδημα, σε συνδυασμό με την ασφαλιστική κάλυψη του μεριδιούχου, αναλαμβάνοντας το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 06

7 Αllianz A/K Μετοχών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 42.93% 15.21% % % % Δείκτης Σύγκρισης 43.27% -5.06% % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 42.93% 4.83% -7.02% % -2.17% Δείκτης Σύγκρισης 43.27% -1.72% % % -6.38% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. Αllianz A/K Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 40.06% 33.25% -8.50% % -1.35% Δείκτης Σύγκρισης 43.27% -5.06% % % % Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ 40.06% 10.03% -1.76% % -0.14% Δείκτης Σύγκρισης 43.27% -1.72% % % % Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών, προερχόμενη κυρίως από υπεραξίες κεφαλαίου με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 07

8 Αllianz A/K Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών Ε.Μ.Ε.Α. Δείκτης Σύγκρισης Σωρευτική Απόδοση 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ -7.30% % 21.68% % 56.84% Δείκτης Σύγκρισης -0.88% % 30.99% % 39.04% Μέση Ετήσια 1 Ετος 3 Ετη 5 Ετη 7 Ετη 10 Ετη Α/Κ -7.30% -9.25% 4.00% -5.03% 4.60% Δείκτης Σύγκρισης -0.88% -7.26% 5.54% -5.03% 3.35% Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής υψηλής απόδοσης από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών εξωτερικού, προερχόμενη από υπεραξίες κεφαλαίου και δευτερευόντως από μερισματική απόδοση, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου. Ο επενδυτικός σκοπός επιτυγχάνεται μέσω ενεργούς διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού του. 08

9 Η Ελληνική οικονομία σε αριθμούς (α 6μηνο) ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ -1.2% -4.2% -5.4% -6.5% -3.9% -0.7% ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (μέσο ετήσιο επίπεδο) 1.2% 5.2% 2.4% 0.8% -0.9% -1.5% ΕΛΛΕΙΜΜΑ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΕΠ (%) -12.7% -10.5% -9.1% -6.7% -4.5% 0.8% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / ΑΕΠ (%) 113.4% 142.5% 165.4% 157.5% 176.0% 174.5% (α 6μηνο) 12ΜΗΝΟ ΕΓΕΔ (καθ. απόδοση τελευταίας έκδοσης) 0.82% 4.85% 5.04% 4.37% 3.39% 1.49% ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ 10ΕΤΟΥΣ ΟΕΔ 5.19% 11.30% 31.46% 10.71% 7.60% 5.36% (α 6μηνο) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. (ετήσιες αποδόσεις) 22.93% % % 33.43% 28.06% 4.44% ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ EURO 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/ (α 6μηνο) EUR/USD EUR/JPY Πορεία Γενικού Δείκτη Χ.Α.Α. κατά την επταετία 30/06/ /06/2014 Ισοτιμίες EUR/USD και EUR/JPY κατά την επταετία 30/06/ /06/2014 5, , , , ,400 : % 400 6/29/07 8/13/07 9/26/07 11/8/07 12/21/07 2/7/08 3/31/08 5/16/08 7/1/08 8/13/08 9/26/08 11/11/08 12/24/08 2/11/09 3/30/09 5/19/09 7/2/09 8/14/09 9/28/09 11/11/09 12/28/09 2/11/10 3/30/10 5/14/10 6/29/10 8/11/10 9/23/10 11/8/10 12/21/10 2/4/11 3/22/11 5/9/11 6/22/11 8/4/11 9/19/11 11/2/11 12/15/11 1/31/12 3/15/12 5/4/12 6/19/12 8/1/12 9/14/12 10/29/12 12/11/12 1/29/13 3/13/13 5/2/13 6/19/13 8/2/13 9/17/13 10/31/13 12/13/13 2/4/14 3/20/14 5/8/14 6/23/ EUR/USD (. ) EUR/JPY (. ) /29/07 8/8/07 9/17/07 10/25/07 12/4/07 1/16/08 2/25/08 4/7/08 5/16/08 6/25/08 8/4/08 9/11/08 10/21/08 11/28/08 1/12/09 2/19/09 3/31/09 5/13/09 6/22/09 7/30/09 9/8/09 10/16/09 11/25/09 1/6/10 2/15/10 3/25/10 5/6/10 6/15/10 7/23/10 9/1/10 10/11/10 11/18/10 12/28/10 2/4/11 3/16/11 4/27/11 6/6/11 7/14/11 8/23/11 9/30/11 11/9/11 12/19/11 1/27/12 3/7/12 4/18/12 5/29/12 7/6/12 8/15/12 9/24/12 11/1/12 12/11/12 1/23/13 3/4/13 4/15/13 5/24/13 7/3/13 8/12/13 9/19/13 10/29/13 12/6/13 1/20/14 2/27/14 4/8/14 5/21/14 6/30/14 Συγκριτική πορεία Πληθωρισμού - Επιτοκίου 12μηνου Ε.Γ.Ε.Δ. ( α εξάμηνο) 12% 10% 10.3% 8% 8.0% 6% 4% 2% 0% -2% 5.8% 5.2% 4.8% 5.2% 5.2% 4.6% 4.5% 4.5% 4.0% 3.4% 3.7% 3.4% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.4% 3.1% 3.2% 3.2% 2.9% 2.9% 2.6% 2.8% 2.9% 2.1% 2.0% 2.0% 1.7% 1.2% -0.9% -1.5% (α εξάμηνο) -4% (µ ) ( - µ µ ) 09

10 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Αρ. Αδείας 8/ ΦΕΚ708B/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2014) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2014 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ HELLENIC T-BILL 11/7/2014 ZERO COUPON 1, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-JAN JUL-14 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 08/08/2014 ZERO COUPON , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-FEB AUG-14 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 05/09/2014 ZERO COUPON , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-MAR SEP-14 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 07/11/2014 ZERO COUPON , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY NOV-14 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 18/08/2014 ZERO COUPON 2, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 09-MAY AUG-14 Επιτόκιο: 0,00% HELLENIC T-BILL 12/12/2014 ZERO COUPON 5, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-JUN DEC-14 Επιτόκιο: 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,010, % 30.00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,010, % 30.00% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1,010, % 30.00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 3, % ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3, % 0.09% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 55, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ALPHA) 572, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EUROBANK) 600, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΕΘΝΙΚΗ) 513, % ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 613, % ΣΥΝΟΛΟ 2,354, % 69.91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,368, % % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (2,813.43) -0.08% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (421.57) -0.01% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (3,235.00) -0.10% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,364, % (Μερίδια ,095 Χ ΕΥΡΩ 6,5677) 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βαση το Δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικης Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/ Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2014 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 3. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/ Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 5. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Ομόλογα , ,80 Χρηματικά διαθέσιμα , ,23 Απαιτήσεις 3.107, , , ,82 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 6. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). 11

12 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 30/06/14 31/12/13 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1,010, ,075, % 1,010, ,075, % 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,367, ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/ , , ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/ , , ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 512, ,313, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 επι ομολόγων 1,002, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 επι ομολόγων 1,010, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ 7, ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 7, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Τόκοι καταθέσεων 31, Σύνολο προσόδων 31, Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 21, Σύνολο καθαρών κερδών 21, Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 5, Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 1, Αμοιβή ελεγκτών 1, Φόροι -Τέλη Σύνολο Δαπανών 9, Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 43, ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/2014 3,364, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Κέρδη χρήσεως 43, Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 43, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 4,288, ,329, ,376, Μερίδια 726, , , Αξία μεριδίου Αθήνα 31 Ιουλίου 2014 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 12

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 30/06/2014 Διαθέσιµα 69.97% Οµόλογα Εξωτερικού 0.00% Οµόλογα Εσωτερικού 30.03% 13

14 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/ ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /06/2014) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30/06/2014 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) 10, ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (Κ) 3, ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ % 0.00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ GRR 15/10/42 0% (ΒΑΣΗ Α.Ε.Π.) 53, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB OCT-42 Επιτόκιο: 0.0% GGB 4,75% 17/04/2019 5, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR APR-19 Επιτόκιο: 4.75% ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,037, % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-23 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,218, % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-24 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-25 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,716, % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-26 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,041, % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-27 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-28 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-29 Επιτόκιο: 2.0% 14

15 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-30 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , ,009, % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-31 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2032 9, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-32 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2033 3, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-33 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2034 5, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-34 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/ , , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-35 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2036 3, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-36 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2037 2, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-37 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2038 2, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-38 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2039 3, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-39 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2040 9, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-40 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2041 3, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-41 Επιτόκιο: 2.0% ΕΔ 2,0% 24/2/2042 2, , % B3 B- B - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-FEB FEB-42 Επιτόκιο: 2.0% 15

16 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 15,192, % 87.35% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,192, % 87.35% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ MOHGA 5,125% 15/5/2019 FX 1, , % B2 BB- WD - Εκδότης:MOHGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 5,125% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ALPHA CREDIT 17/6/2017 3,375% 1, , % Caa1 - B- - Εκδότης:ALPHA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-JUN JUN-19 Επιτόκιο: 3,375% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN INLOTGA 6,0% 15/5/2021 FX 1, , % (P)B1 B+ BB- - Εκδότης:INLOTGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-MAY MAY-21 Επιτόκιο: 6,0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN PPCGA 5,5% 1/5/2019 FX 1, , % - B - - Εκδότης:PPCGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 8-MAY-14-1-MAY-19 Επιτόκιο: 5,5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN PPCGA 4,75% 1/5/2017 FX 1, , % - B - - Εκδότης:PPCGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 8-MAY-14-1-MAY-17 Επιτόκιο: 4,75% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ETEGA 4,375% 30/4/2019 FX 3, , % Caa1 - B- - Εκδότης:ETEGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY MAY-19 Επιτόκιο: 4,375% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 5,25% 4/7/2019 FX 1, , % Εκδότης:ELPEGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-JUL JUL-19 Επιτόκιο: 5.25% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 4,625% 16/5/2016 FX 2, , % Εκδότης:ELPEGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 16-MAY MAY-26 Επιτόκιο: % - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ELPEGA 8,0% 10/5/2017 FX 5, , % Εκδότης:ELPEGA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-MAY MAY-17 Επιτόκιο: 8.0% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: BGN ΣΥΝΟΛΟ 1,681, % 9.67% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ESTIA MORTGAGE 0,515% 27/4/40 FRN CL. B 3, , % - B-(sf) CCCsF - Εκδότης: PIRAEUS BANK SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUN APR-40 Επιτόκιο: 0,515% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL ΣΥΝΟΛΟ 138, % 0.79% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,819, % 10.46% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,819, % 10.46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 17,012, % 97.81% 16

17 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 157, % ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ IPIROTIKI (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ) 312, % ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ) (312,500.13) -1.81% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 157, % 0.90% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EFG EUROBANK ) 223, % ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD % ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF % ΣΥΝΟΛΟ 223, % 1.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,392, % % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (167,904.33) -0.97% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (4,012.80) -0.02% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (171,917.13) -1.00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17,221, % (Μερίδια ,644 Χ ΕΥΡΩ 7,0052) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODY S/STANDARD/FITCH & POORS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και τα Εντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30/06/ Η αποτίμηση των εισηγμένων ομολόγων του Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την μέση τιμή της τελευταίας τιμής ζήτησης. 3. Οι μετοχές της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. που η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο έχει διακοπεί, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. 4. Οι μετοχές της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ που έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν με αξία 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. 5. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2014 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 8. Δεν έχουν επενδυθεί ιδιαίτερα σημαντικά ποσοστά του ενεργητικού του Α/Κ σε ομίλους εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 61 του Ν.4099/ Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 10.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 144, ,70 Ομόλογα , ,97 Χρηματικά διαθέσιμα , ,00 Απαιτήσεις , , , ,17 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 11. Η μέτρηση κινδύνων και ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (Commitment Approach). 17

18 2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 30/06/14 31/12/13 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 15,192, ,194, % Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1,819, ,551, % Κινητές αξίες εσωτερικού που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά % 17,012, ,746, % 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2013 2,469, ,032, ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/ , , ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/ , ,012, ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 2,458, ,936, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 επι ομολόγων 15,004, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 επι ομολόγων 17,012, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ 2,007, Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30/06/2014 επι μετοχών 74, Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2014 επι μετοχών ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (74,346.45) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1,933, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Τόκοι χρεογράφων 245, Τόκοι καταθέσεων 1, Σύνολο προσόδων 247, Β. Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων 180, Σύνολο καθαρών κερδών 180, Γ. Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 60, Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 4, Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 2, Αμοιβή ελεγκτών 6, Φόροι -Τέλη 4, Σύνολο Δαπανών 76, Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) 350, ΜΕΡΙΔΙΑ/ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/ /06/2014 (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/ ,221, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 2,458, Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ Κέρδη χρήσεως 350, Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 350, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού 12,665, ,110, ,117, Μερίδια 2,659, ,589, ,469, Αξία μεριδίου Αθήνα 31 Ιουλίου 2014 Για το Θεματοφύλακα Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία EUROBANK ERGASIAS AE Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΙΡ.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Γ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr

www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr www.piraeusaedak.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.piraeusaedak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα