ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ"

Transcript

1 Εγχειρίδιο 80/2004 ΒΈΛΓΙΟ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΒΈΛΓΙΟ Στην παρούσα σελίδα, θα βρείτε σύντοµα χρήσιµες πληροφορίες για το θέµα.

2 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 1 ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΆΤΩΝ ΒΊΑΣ ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εφαρμογή [άρθρο 18] Εθνικά συστήματα αποζημίωσης [άρθρο 12 παράγραφος 2] ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ [ΑΡΘΡΟ 3] ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 16] ΓΛΩΣΣΕΣ [ΑΡΘΡΟ 11] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ [ΑΡΘΡΟ 4] Προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας Βασικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής της βοήθειας Ονομασία του οργάνου, το οποίο παρέχει τη βοήθεια Αρμόδια τμήματα Απαραίτητα έγγραφα και άλλα έγγραφα, που απαιτούνται από τους αιτούντες Έντυπο Διοικητικές και άλλες δαπάνες Προθεσμίες Περιγραφή άλλων πράξεων που βαρύνουν τους αιτούντες Αριθμός και τίτλος των σχετικών νομικών διατάξεων Αριθμός και τίτλος συναφών νομικών διατάξεων Τόπος, προθεσμία και διαδικασία άσκησης ένδικων μέσων Κυρώσεις οι οποίες μπορούν να επιβληθούν κατά πολιτών σε περίπτωση μη τήρησης των καθορισμένων υποχρεώσεων και διαδικασιών Περαιτέρω πληροφορίες για θέματα χρηματικής βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων ΈΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ [ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ D)] Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων βάσει του Ν. 209/1997, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα Μεταφράσεις Πίνακας μεταφράσεων για τους όρους των εντύπων ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

3 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 2 1. Εθνικό δίκαιο 1.1. Εφαρμογή [άρθρο 18] Στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχεται χρηματική βοήθεια στα θύματα ορισμένων ειδών εγκληματικών πράξεων βάσει του νόμου 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων. Σκοπός του νόμου αυτού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων το κράτος παρέχει χρηματική βοήθεια για τη μερική αποζημίωση προσώπων που υπέστησαν σοβαρή βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας εγκληματικής πράξης. Το πλήρες κείμενο του νόμου στην τσεχική και αγγλική γλώσσα βρίσκεται στην ενότητα Εθνικό Δίκαιο Εθνικά συστήματα αποζημίωσης [άρθρο 12 παράγραφος 2] Στην Τσεχική Δημοκρατία παρέχεται χρηματική βοήθεια στα θύματα ορισμένων ειδών εγκληματικών πράξεων βάσει του νόμου 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων. Σκοπός του νόμου αυτού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων βάσει των οποίων το κράτος παρέχει χρηματική βοήθεια για τη μερική αποζημίωση προσώπων που υπέστησαν σοβαρή βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας εγκληματικής πράξης. Αποζημίωση για βλάβη/ζημία που προκλήθηκε από εγκληματική πράξη οφείλει κατά πρώτον ο δράστης. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος ορίζει ρητά ότι η βοήθεια παρέχεται μόνο εάν η βλάβη στην υγεία ή ο θάνατος λόγω εγκληματικής πράξης δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει τις αιτήσεις για χρηματική βοήθεια και, αφού ελέγξει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, παρέχει στο θύμα της εγκληματικής πράξης, για αιτιολογημένες περιπτώσεις, χρηματική αποζημίωση εξ ονόματος του κράτους. Ο νόμος ορίζει τις ακόλουθες βασικές αρχές για την παροχή χρηματικής βοήθειας: Ως θύμα νοείται το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η υγεία υπέστη βλάβη εξαιτίας εγκληματικής πράξης. Θύμα θεωρείται και ο επιζών του θύματος που απεβίωσε εξαιτίας εγκληματικής πράξης, εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος που κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε μαζί του, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή. Η βοήθεια παρέχεται σε πολίτη της Τσεχικής Δημοκρατίας (ως πολίτης της Τσεχικής Δημοκρατίας για τους σκοπούς του νόμου 209/1997 θεωρείται και ο αλλοδαπός, εφόσον διαμένει αδιαλείπτως στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ειδικές νομικές διατάξεις, για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή ο αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση χορήγησης ασύλου ή στον οποίον χορηγήθηκε άσυλο στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας), σε πρόσωπο το οποίο έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή συνήθως διαμένει σε έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον επί του εδάφους της Τσεχικής Δημοκρατίας κατέστη θύμα της εγκληματικής πράξης) ή ξένου υπηκόου (εκτός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ξένος υπήκοος μπορεί να κάνει αίτηση για βοήθεια μόνο υπό προϋποθέσεις και εύρος που ορίζονται από διακηρυγμένη διεθνή συνθήκη, η οποία δεσμεύει την Τσεχική Δημοκρατία. Μια τέτοια συνθήκη είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων που υπεγράφη στο Στρασβούργο την 24η Νοεμβρίου 1983, στην οποία η Τσεχική Δημοκρατία προσχώρησε την 15η Οκτωβρίου 2

4 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) Η σύμβαση αυτή καταχωρήθηκε στο Δελτίο διεθνών συμφωνιών με αριθμό 141/2000 και τέθηκε σε ισχύ για την Τσεχική Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου Η βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί σε περιπτώσεις όπου η σοβαρότητα της βλάβης της υγείας είναι τόσο μεγάλη ώστε συνήθως να προκαλεί μακροχρόνια επιδείνωση της κοινωνικής ή άλλης θέσης του θύματος. Σύμφωνα με το νόμο, καθοριστικό κριτήριο -που πρέπει να καθορισθεί γρήγορα ώστε να παρασχεθεί η βοήθεια το ταχύτερο δυνατόν- είναι ένα σύστημα αξιολόγησης του πόνου σε βαθμούς, σύμφωνα με το οποίο το κράτος δεν παρέχει βοήθεια εάν ο συνολικό αριθμός των βαθμών δεν ανέρχεται τουλάχιστον στους 100. Η αξιολόγηση του πόνου περιλαμβάνεται σε ιατρική γνωμάτευση, την οποία εκδίδει ο θεράπων ιατρός σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 440/2001 περί αποζημίωσης για τον πόνο και τη βλάβη στην κοινωνική θέση, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου Η χρηματική βοήθεια παρέχεται εφόσον το θύμα δεν έχει πλήρως αποζημιωθεί για την προκληθείσα βλάβη και εφόσον εξάντλησε όλα τα νόμιμα μέσα για τη διεκδίκηση της αξίωσής του έναντι του δράστη για αποζημίωση. Η χρηματική βοήθεια συνίσταται στην εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κοινωνικής κατάστασης στην οποία περιήλθε το θύμα λόγω της εγκληματικής πράξης. Ο νόμος καθορίζει περιπτώσεις στις οποίες το κράτος δεν παρέχει χρηματική βοήθεια. Μεταξύ αυτών ανήκουν περιπτώσεις όπου το θύμα διώκεται ως συγκατηγορούμενος κατά την ποινική διαδικασία για την εγκληματική πράξη εξαιτίας της οποία υπέστη βλάβη στην υγεία του ή συμμετείχε στην τέλεση της πράξης αυτής, δεν συμφωνεί με την ποινική δίωξη του δράστη, εφόσον η σύμφωνη γνώμη του αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ή τη συνέχιση της ποινικής δίωξης ή ανακάλεσε τη σύμφωνη γνώμη του, ή δεν παρείχε στις διωκτικές αρχές την αναγκαία συνεργασία κυρίως παραλείποντας να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την τέλεση της εγκληματικής πράξης για την οποία ζητά αποζημίωση ή εάν ως μάρτυρας κατά την ποινική διαδικασία, επικαλούμενο τη σχέση του με τον δράστη, χρησιμοποίησε το δικαίωμα να ανακαλέσει την κατάθεσή του. Η αίτηση παροχής βοήθειας μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αργότερο μετά ένα έτος από τότε που το θύμα έλαβε γνώση της βλάβης που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί ούτε να παραβλεφθεί σε περίπτωση μη τήρησής της. Η απαίτηση για χρηματική βοήθεια εκλείπει με την εκπνοή της προθεσμίας. Για να διασφαλιστεί η τήρηση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει οποιοσδήποτε κατέστη θύμα εγκληματικής πράξης πρώτα από όλα να ενημερώνεται για τις σχετικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το νόμο. Κατά την ποινική διαδικασία που αφορά την εγκληματική πράξη που προκάλεσε βλάβη στην υγεία ή θάνατο, οι διωκτικές αρχές υποχρεούνται να συμβουλεύουν το θύμα για τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να υποβάλει αίτηση βοήθειας. Μετά από αίτηση του θύματος (φυσικού προσώπου, στο οποίο εξαιτίας της εγκληματικής πράξης προκλήθηκε βλάβη στην υγεία) η βοήθεια παρέχεται με μορφή εφάπαξ ποσού ύψους CZK ή υψηλότερου, ανάλογου της αντίστοιχα υψηλότερης απώλειας εισοδήματος και κόστους θεραπείας για τα οποία το θύμα προσκόμισε αποδείξεις, μειωμένου κατά το άθροισμα των συνολικών πληρωμών που το θύμα έχει ήδη λάβει ως αποζημίωση. Εάν μετά την παροχή της βοήθειας, το θύμα αποδείξει ότι η ζημία που υπέστη είναι υψηλότερη από αυτή που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την παροχή βοήθειας, μπορεί να του παρασχεθεί εκ νέου βοήθεια μετά από αίτησή του που υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο νόμο. Συνάμα λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Το ύψος της βοήθειας αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβεί τις CZK. 3

5 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 4 Παρόμοια, σε φυσικό πρόσωπο που θεωρείται θύμα ως επιζών του θύματος που εξαιτίας της εγκληματικής πράξης απεβίωσε (εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος και κατά την περίοδο του θανάτου του συγκατοικούσε μαζί του, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή) παρέχεται εφάπαξ ποσό ύψους CZK. Σε τέτοια περίπτωση η βοήθεια δεν επιτρέπεται αθροιστικά να υπερβαίνει το ποσό των CZK και εάν ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγαλύτερος των τριών προσώπων, το παρεχόμενο ποσό για κάθε θύμα περικόπτεται αναλόγως. Η παρεχόμενη βοήθεια είναι επιστρέψιμη, διότι οποιοσδήποτε έλαβε βοήθεια πρέπει εντός πέντε ετών από την ημέρα που αυτή του παρασχέθηκε, να μεταφέρει στο λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα ποσά που έλαβε ως αποζημίωση και έως το ποσό της παρασχεθείσας βοήθειας. Εφόσον το θύμα της εγκληματικής πράξης δεν λάβει εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας καμία αποζημίωση, δεν προκύπτει υποχρέωση επιστροφής της χρηματικής βοήθειας στο κράτος. Ο νόμος ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το κράτος μπορεί, κατόπιν αίτησης του θύματος, να παραιτηθεί του δικαιώματος επιστροφής της παρασχεθείσας βοήθειας (άρθρο 12 του νόμου). Οι διατάξεις του άρθρου 10 του εν λόγω νόμου καθορίζουν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει κάθε αίτηση. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου πρέπει στην αίτηση να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του θύματος, η ημερομηνία γεννήσεως, η μόνιμη κατοικία, ο αριθμός δημοτολογίου και να επισυνάπτονται: a) η τελευταία απόφαση της διωκτικής αρχής σχετική με την εγκληματική ενέργεια ή με την γνωστοποίησή της. Εάν το θύμα δεν μπορεί να επισυνάψει ανάλογη απόφαση, πρέπει να σημειώσει τη διωκτική αρχή που διεξήγαγε για τελευταία φορά τη σχετική ποινική διαδικασία και να αναφέρει τα στοιχεία του προσώπου που είναι ύποπτο για τη διάπραξη της εγκληματικής πράξης, εφόσον του είναι γνωστά, b) στοιχεία για τη βλάβη και το εύρος της που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη, ενδεχομένως για το εύρος για το οποίο έχει ήδη καταβληθεί αποζημίωση, όπως και για τις πράξεις στις οποίες προέβη το θύμα προκειμένου να απαιτήσει την αποζημίωση, c) στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση και το εισόδημα του θύματος, d) έγγραφα που διαθέτει το θύμα, τα οποία μπορούν να τεκμηριώσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία b) και c). Τα έγγραφα σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και το εισόδημα μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση. Ο αιτών για παροχή βοήθειας, ο οποίος είναι επιζών θύματος που εξαιτίας της εγκληματικής πράξης απεβίωσε (εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος και κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε μαζί του, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή) υποχρεούται επίσης να αναφέρει στην αίτηση εάν είναι το μοναδικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου, ή αλλιώς πόσα πρόσωπα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι σε εκείνον γνωστά. Από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων βοήθειας καταδεικνύεται ότι το δικαίωμα στη χρηματική βοήθεια μερικές φορές εκλαμβάνεται ως δικαίωμα καταβολής ειδικού επιδόματος που δεν συνδέεται με την ύπαρξη βλάβης της υγείας σύμφωνα με τους όρους του Αστικού Κώδικα. Εκτός από την ποινική ευθύνη (όταν μια απόφαση λαμβάνεται σχετικά με την ενοχή και την τιμωρία) ο δράστης υπέχει ακόμα αστική ευθύνη, γεγονός που σημαίνει ότι υποχρεούται να αποζημιώσει το θύμα για τη βλάβη/ζημία που του προκάλεσε. Η μη εκπλήρωση αυτής του της υποχρέωσης αποτελεί ακριβώς ένα από τα βασικά 4

6 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 5 προαπαιτούμενα για την παροχή χρηματικής βοήθειας από το κράτος. Μερικές φορές μπορεί να προκύψει μια νομική κατάσταση όπου βάσει των προϋποθέσεων αστική ευθύνη υπέχει κάποιος άλλος και όχι ο δράστης. Τις περισσότερες φορές, προκύπτει η από κοινού ευθύνη διαφόρων μερών (με βάση τα ίδια γεγονότα αλλά με διαφορετικά νομικές αιτιολογίες) σε περιπτώσεις εγκληματικών πράξεων που διαπράχθηκαν κατά την οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα ο οδηγός/χειριστής είναι υπεύθυνος για τη ζημία που προκλήθηκε από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος. Στην περίπτωση των οδικών ατυχημάτων (είτε αφορούν συμπεριφορά που συνιστά εγκληματική πράξη είτε όχι), τα θέματα αποζημίωσης λύνονται σήμερα από ένα ειδικό νομικό ίδρυμα. Η πιθανότητα ότι ο οδηγός/χειριστής δεν δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευθύνη του αποφεύγεται με την ύπαρξη της υποχρέωσης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για την ευθύνη σχετικά με τη ζημία που απορρέει από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος. Ο σκοπός αυτού του νόμου δεν έγκειται στην παροχή χρηματικής βοήθειας από το κράτος στα θύματα για περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που υπάγονται στο ποινικό δίκαιο εάν η αποζημίωση για τη βλάβη/ζημία καλύπτεται από την ασφάλεια. Το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η βλάβη της υγείας προκαλείται από εγκληματική πράξη που διαπράττεται κατά προσώπου το οποίο κατά την εν λόγω χρονική στιγμή εκπλήρωνε επαγγελματικό καθήκον σε περιστάσεις οι οποίες επίσης συνιστούν βλάβη/ζημία λόγω εργατικού ατυχήματος. Οι γραπτές αιτήσεις για βοήθεια μπορούν να αποστέλλονται (προτιμότερο συστημένα) στη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα αποζημιώσεων (Ministry of Justice, Department of Compensation), Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ , Τσεχική Δημοκρατία. Για την υποβολή των αιτήσεων, συνιστούμε τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο μπορεί κανείς να λάβει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή να το βρει σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επίσης συνεργάζεται με την ένωση πολιτών Λευκός Δακτύλιος της Ασφάλειας (Bílý Kruh Bezpečí), η οποία έχει έδρα στη διεύθυνση U Trojice 1042/2, Praha Smíchov. Στόχος της ένωσης είναι να βοηθά τα θύματα αξιόποινων πράξεων και να προλαμβάνει τις εγκληματικές πράξεις. 5

7 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 6 2. Αρμόδια όργανα [άρθρο 3] Αρχή συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας και καθοριστικό όργανο σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 είναι στην Τσεχική Δημοκρατία το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Διεύθυνση επικοινωνίας: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα αποζημιώσεων (Ministry of Justice, Department of Compensation), Vyšehradská Praha 2, Τσεχική Δημοκρατία Tel.: Φαξ.: Κεντρικά σημεία επικοινωνίας [άρθρο 16] Το κεντρικό σημείο επαφής που διορίστηκε για την Τσεχική Δημοκρατία είναι η κα. M. Jakub Severa, του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Διεύθυνση επαφής : M. Jakub Severa Odbor odškodňování Ministerstvo spravedlnosti ČR Vyšehradská Praha 2 Τηλ.: Φαξ.: Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: 4. Γλώσσες [άρθρο 11] Η Τσεχική Δημοκρατία θα δέχεται έγγραφα τα οποία αφορούν διασυνοριακές περιπτώσεις και σχετίζονται με την παροχή χρηματικής βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων, στις εξής γλώσσες: - τσεχική, - σλοβακική, - αγγλική. 5. Πληροφορίες για εν δυνάμει αιτούντες [άρθρο 4] 5.1. Προϋποθέσεις για την παροχή βοήθειας Επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης λόγω της βλάβης της υγείας, που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη και η οποία θεμελιώνει για το θύμα της εγκληματικής πράξης το δικαίωμα στη χρηματική βοήθεια. 6

8 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) Βασικές πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης Το κράτος, εφόσον ισχύουν οι νομικές προϋποθέσεις, παρέχει χρηματική βοήθεια σε πρόσωπο το οποίο υπέστη βλάβη της υγείας του λόγω της εγκληματικής πράξης και σε επιζώντα προσώπου που απεβίωσε λόγω της εγκληματικής πράξης, εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος και κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε μαζί του ή ο αποβιώσας παρείχε ή όφειλε να παρέχει διατροφή στον επιζώντα. Η βοήθεια συνίσταται στην εφάπαξ παροχή χρηματικού ποσού για την αντιμετώπιση της δυσμενούς κοινωνικής κατάστασης στην οποία περιήλθε το θύμα λόγω της εγκληματικής πράξης Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση Το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι πολίτης της Τσεχικής Δημοκρατίας (ως πολίτης της Τσεχικής Δημοκρατίας για τους σκοπούς του νόμου 209/1997 θεωρείται και ο αλλοδαπός, εφόσον διαμένει αδιαλείπτως στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με ειδικές νομικές διατάξεις, για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών ή ο αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση χορήγησης ασύλου ή στον οποίον χορηγήθηκε άσυλο στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας), το πρόσωπο το οποίο έχει τόπο μόνιμης διαμονής ή συνήθως διαμένει σε έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον επί του εδάφους της Τσεχικής Δημοκρατίας κατέστη θύμα της εγκληματικής πράξης) ή ξένος υπήκοος (εκτός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Βοήθεια μπορεί να παρέχεται σε ξένους υπηκόους (εκτός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπό προϋποθέσεις και εύρος που ορίζονται από διακηρυγμένη διεθνή συνθήκη, η οποία δεσμεύει την Τσεχική Δημοκρατία Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής της βοήθειας Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματικής βοήθειας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε γραπτά είτε σε ηλεκτρονική μορφή (απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή) Ονομασία του οργάνου, το οποίο παρέχει τη βοήθεια Υπουργείο Δικαιοσύνης 5.6. Αρμόδια τμήματα Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Αποζημιώσεων Vyšehradská Praha 2 Τηλ: Mgr. Petra Krupičková , Mgr. Jakub Severa , Γραμματεία της διεύθυνσης του κλάδου Φαξ:

9 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) Απαραίτητα έγγραφα και άλλα έγγραφα, που απαιτούνται από τους αιτούντες A) Όνομα και επώνυμο του θύματος, ημερομηνία γεννήσεώς του, μόνιμη κατοικία, αριθμός δημοτολογίου B) Εάν το θύμα αντιπροσωπεύεται από άλλο πρόσωπο (αντιπρόσωπο) βάσει νόμιμης αντιπροσώπευσης (π.χ. ανήλικοι αντιπροσωπευόμενοι από τους γονείς τους) ή βάσει πληρεξουσίου, πρέπει να κατατίθεται το αποδεικτικό έγγραφο της αντιπροσώπευσης του θύματος. Γ) Η τελευταία απόφαση της διωκτικής αρχής σχετική με την εγκληματική πράξη ή με την γνωστοποίηση αυτής. Εάν το θύμα δεν μπορεί να επισυνάψει ανάλογη απόφαση, πρέπει να σημειώσει τη διωκτική αρχή που διεξήγαγε για τελευταία φορά τη σχετική ποινική διαδικασία και να αναφέρει τα στοιχεία του προσώπου που είναι ύποπτο για τη διάπραξη της εγκληματικής πράξης, εφόσον του είναι γνωστά. Δ) Εφόσον το θύμα υπέστη βλάβη της υγείας, πρέπει να κατατεθεί αξιολόγηση πόνου σε βαθμούς για τον τραυματισμό που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη, την οποία συντάσσει ο θεράπων ιατρός. E) Εάν αιτεί βοήθεια επιζών του θύματος, πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό θανάτου του προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης και έγγραφα τα οποία πιστοποιούν το γεγονός ότι ο εκλιπών συμβίωνε με τον επιζώντα (εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του εκλιπόντος) ή του παρείχε ή υποχρεούνταν να του παρέχει διατροφή. Στ) Στοιχεία για τη βλάβη και την έκταση αυτής που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη. Ζ) Στοιχεία για τις πράξεις στις οποίες προέβη το θύμα προκειμένου να απαιτήσει την αποζημίωση. H) Στοιχεία σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση και το εισόδημα του θύματος. Θ) Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα βεβαιώνει, ότι ο αιτών δεν έχει σε άλλο κράτος αξίωση σαν εκείνη που διεκδικεί με την αίτηση ή παρόμοια (η βοήθεια δεν μπορεί να παρασχεθεί εφόσον έχει κατατεθεί αίτηση σε άλλο κράτος) Έντυπο Δεν υπάρχει υποχρεωτικό έντυπο για την υποβολή της αίτησης αλλά συνιστάται οι αιτούντες να χρησιμοποιούν το «Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων βάσει του Ν. 209/1997, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» Διοικητικές και άλλες δαπάνες Δεν υπάρχουν δαπάνες για την εξέταση αιτήσεως χρηματικής βοήθειας Προθεσμίες Η αίτηση χρηματικής βοήθειας πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από τη στιγμή κατά την οποία το θύμα έλαβε γνώση της βλάβης, διαφορετικά το δικαίωμα στη χρηματική βοήθεια παραγράφεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης (εντός τριών μηνών, αντίστοιχα, από την προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, εφόσον αυτά προσκομίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο από την υποβολή της δήλωσης) είτε θα παράσχει τη χρηματική βοήθεια είτε θα ενημερώσει τον αιτούντα για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να του παράσχει τη βοήθεια. 8

10 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) Περιγραφή άλλων πράξεων που βαρύνουν τους αιτούντες Ο αιτών πρέπει να υποβάλει τα αναγκαία έγγραφα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα κρίνει περαιτέρω το εάν και σε ποιο βαθμό ο αιτών έκανε χρήση των δικαιωμάτων του για να αξιώσει αποζημίωση από τον δράστη Αριθμός και τίτλος των σχετικών νομικών διατάξεων Νόμος 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων Αριθμός και τίτλος συναφών νομικών διατάξεων Πράξη αριθ. 141/2000 του Υπουργείου Εξωτερικών για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αποζημίωση των θυμάτων βίαιων εγκληματικών πράξεων, Ν. 40/1964 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα Τόπος, προθεσμία και διαδικασία άσκησης ένδικων μέσων Η θέση που υιοθετεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τις αιτήσεις χρηματικής βοήθειας δεν αποτελεί απόφαση που δημοσιεύεται και επανεξετάζεται κατά την έννοια των δικονομικών διατάξεων. Εφόσον ο αιτών διαφωνεί με τη θέση αυτή, μπορεί να διεκδικήσει την αξίωσή του για χρηματική βοήθεια στη βάση αγωγής αστικού δικαίου Κυρώσεις οι οποίες μπορούν να επιβληθούν κατά πολιτών σε περίπτωση μη τήρησης των καθορισμένων υποχρεώσεων και διαδικασιών Καμία Περαιτέρω πληροφορίες για θέματα χρηματικής βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων Περαιτέρω πληροφορίες βρίσκονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη διεύθυνση Βοήθεια επίσης μπορεί να αναζητηθεί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως είναι ο Λευκός Δακτύλιος της Ασφάλειας (Bílý kruh bezpečí). 6. Έντυπα αιτήσεως αποζημιώσεως [άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο d)] 6.1 Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων βάσει του Ν. 209/1997, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (τσεχική) 6.2 Μεταφράσεις 9

11 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) Πίνακας μεταφράσεων για τους όρους των εντύπων Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vážený pane/ paní/ slečno, Ερωτηματολόγιο για το σκοπό της αξιολόγησης αιτήσεων παροχής χρηματικής βοήθειας σε θύματα εγκληματικών πράξεων σύμφωνα µε το Ν. 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα Αξιότιμε/η Κύριε/ Κύρια /Δεσποινίδα, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. je však vyplnění tohoto dotazníku nezbytné. Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi ceníme. I. Vyplňte prosím čitelně osobní údaje o žadateli - oběti trestného činu, které byla způsobena újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela: Λυπούμαστε που σας ενοχλούμε µε ορισμένες επώδυνες ερωτήσεις στην κατάσταση στην οποία βρισκόσαστε. Ωστόσο, για την ταχεία αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματική βοήθεια βάσει του Ν. 209/1997 πρέπει να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία Σας την οποία εκτιμούμε πολύ. I. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε ευανάγνωστα τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα - του θύματος της εγκληματικής πράξης που υπέστη βλάβη της υγείας του ή του επιζώντα προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας αυτής της εγκληματικής πράξης: 1. Příjmení: 1. Επώνυμο: 2. Jméno: 2. Όνομα: 3. Datum narození: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. Adresa trvalého pobytu: 4. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 5. Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu): 6. Telefon: 6. Τηλέφωνο: Ε-mail: 8. Státní občanství: 8. Υπηκοότητα: II. Jestliže je žadatel zastoupen jinou osobou (zástupcem) na základě zákonného zastoupení (např. nezletilé dítě svým rodičem) nebo na základě dohody o plné moci, vyplňte údaje o zástupci: 5. ιεύθυνση αλληλογραφίας (εάν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας): II. Εάν ο αιτών αντιπροσωπεύεται από άλλο πρόσωπο (αντιπρόσωπο) στη βάση νόμιμης αντιπροσώπευσης (π.χ. ανήλικα τέκνα από τους γονείς τους) ή στη βάση πληρεξουσίου, συμπληρώστε τα στοιχεία του αντιπροσώπου: 1. Příjmení: 1. Επώνυμο: 2. Jméno: 2. Όνομα: 3. Sídlo nebo bydliště: 3. Έδρα ή μόνιμη κατοικία: Pokud žádáte za jinou osobu, je třeba skutečnost, která zastoupení zakládá, doložit. Proto k žádosti přiložte kopii plné moci (u smluvního zastoupení) nebo kopii rodného listu (v případě zákonného zastoupení) nebo jinou obdobnou listinu. Εφόσον υποβάλετε την αίτηση εκ μέρους άλλου προσώπου, πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για το βάσιμο της αντιπροσώπευσης. Γι αυτό το λόγο επισυνάψτε αντίγραφο του πληρεξουσίου (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης επί συμβάσει) ή αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης (στην περίπτωση της νόμιμης αντιπροσώπευσης) ή άλλο ανάλογο έγγραφο. 10

12 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 11 III. Jestliže žadatel je osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, vyplňte prosím též údaje o osobě zemřelé: III. Εάν ο αιτών είναι επιζών προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης, παρακαλείστε επίσης να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αποβιώσαντος: 1. Příjmení: 1. Επώνυμο: 2. Jméno: 2. Όνομα: 3. Datum narození: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. Datum úmrtí: 4. Ημερομηνία θανάτου: 5. Poslední bydliště: 5. Τελευταία μόνιμη κατοικία: 6. Státní občanství: 6. Υπηκοότητα: 7. V jakém poměru byla osoba zemřelá v důsledku trestného činu k osobě žadatele (otec, dcera, osoba žijící ve společné domácnosti apod.): Pokud je žadatel osobou pozůstalou po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela, je k žádosti třeba přiložit kopii úmrtního listu a listiny, které dokládají skutečnost, že osoba zemřelá osobu pozůstalou vyživovala nebo měla povinnost ji vyživovat (ve vztahu rodič - dítě se bude jednat o rodný list či rozhodnutí soudu o vyživovací povinnosti, u manželů bude takovou listinou oddací list apod.) IV. Uveďte, zda žádáte poukázat peněžitou pomoc prostřednictvím pošty či zda převodem na peněžní účet; v takovém případě laskavě sdělte číslo Vašeho účtu. V. Uveďte datum, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem. Uveďte datum spáchání trestného činu a pokud vědomost o škodě jím způsobené oběť nabyla až později, uveďte kdy a jak (například z lékařské zprávy - datum jejího vystavení). VI. Označte orgán činný v trestním řízení (policejní orgán, státní zastupitelství, soud), který o trestném činu konal naposledy řízení. Uveďte též spisovou značku, pod kterou vyšetřování probíhá. Pokud máte k dispozici poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, které dává představu o tom, v jakém stadiu se věc nachází (např. usnesení o odložení trestního stíhání, opis obžaloby, rozsudek - i nepravomocný), připojte je k žádosti. 7. Σε τι σχέση βρισκόταν το πρόσωπο που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης µε τον αιτούντα (πατέρας, κόρη, πρόσωπο µε το οποίο συμβίωνε κ.λπ.): Εφόσον ο αιτών είναι επιζών προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου και έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο θανών παρείχε ή όφειλε να παρέχει διατροφή στον επιζώντα (στην περίπτωση της σχέσης γονέα-τέκνου αυτό θα μπορούσε να είναι το πιστοποιητικό γέννησης ή η απόφαση του δικαστηρίου για διατροφή, στην περίπτωση συζύγων το πιστοποιητικό γάμου κ.λπ.) IV. Αναφέρετε εάν επιθυμείτε να λάβετε τη χρηματική βοήθεια μέσω ταχυδρομικής επιταγής ή με κατάθεση σε λογαριασμό. Στη δεύτερη περίπτωση παρακαλείστε να σημειώσετε τον αριθμό του λογαριασμού σας. V. Αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία το θύμα έλαβε γνώση για τη βλάβη που προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη. Αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία διαπράχθηκε η εγκληματική πράξη και εφόσον το θύμα έλαβε γνώση για την προκληθείσα βλάβη σε μεταγενέστερο χρόνο, αναφέρετε πότε και πώς (για παράδειγμα, από ιατρική έκθεση - ημερομηνία σύνταξής της). VΙ. Αναφέρετε την αρχή που διεξάγει την ποινική διαδικασία (αστυνομική υπηρεσία, ανακριτικές αρχές, δικαστήριο) και η οποία ασχολήθηκε για τελευταία φορά µε την υπόθεση. Αναφέρετε επίσης τον αριθμό εγγράφου της πράξης, υπό την οποία πραγματοποιείται η ανάκριση. Εφόσον έχετε στη διάθεσή σας την τελευταία απόφαση της αρχής που διεξάγει την ποινική διαδικασία, η οποία δίνει εικόνα του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία (π.χ. απόφαση για είσοδο της ποινικής δίωξης στο αρχείο, αντίγραφο του κατηγορητηρίου, απόφαση του δικαστηρίου - ακόμα και εάν δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμη), επισυνάψτε την στην αίτηση. 11

13 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 12 VII. Uveďte zda a jakým způsobem jste uplatnil(a) nárok na náhradu škody na pachateli nebo jiné osobě, která za škodu odpovídá. Podle ustanovení 8 zákona č. 209/1997 Sb. může být peněžitá pomoc snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k tomu, zda oběť využila všech zákonných prostředků k uplatnění nároku na náhradu škody na pachateli nebo jiné osobě, která za škodu odpovídá. Tento bod nevyplňujte, pokud nebyl pachatel trestného činu zjištěn. Bod VIII vyplňte, jestliže žadatel je pozůstalým po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela. VIII. Uveďte, zda jste jedinou osobou splňující podmínky uvedené v 2 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb., popř. kolik osob tyto podmínky splňuje, pokud jsou Vám tyto skutečnosti známy. 1. Byl(a) jste rodičem, manželem nebo dítětem osoby, která zemřela v důsledku trestného činu? 2. Žil(a) jste s obětí trestného činu před spácháním trestného činu ve společné domácnosti? 3. Poskytovala Vám oběť trestného činu výživu, případně byla k tomu povinna? 4. Splňují další osoby shora uvedené podmínky 1 až 3? Uveďte jejich počet, pokud je Vám znám. Podle ust. 2 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb. se za oběť považuje osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, je-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Body IX až XIV vyplňte, jestliže se žadatel stal obětí trestného činu a byla mu způsobena újma na zdraví. IX. Uveďte datum, kdy bylo ukončeno léčení, respektive kdy skončila pracovní neschopnost. X. Celková výše bodového ohodnocení za bolest činí: K žádosti je třeba přiložit bodové ohodnocení za bolest dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., které žadatel získá od lékaře, jenž ho ošetřoval. Tento lékařský posudek bude obsahovat bodové hodnocení vytrpěné bolesti a bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění. Připomínáme, že pro VΙI. Αναφέρετε το εάν και με ποιο τρόπο επιδιώξατε να διεκδικήσετε αποζημίωση από το δράστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υπέχει ευθύνη για τη ζημία. Σύμφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 209/1997 η χρηματική βοήθεια μπορεί να μειωθεί ή να μην παρασχεθεί ανάλογα µε το εάν το θύμα έχει χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για τη διεκδίκηση της αξίωσής του για αποζημίωση από τον δράστη ή άλλο πρόσωπο που υπέχει ευθύνη για τη ζημία. Μη συμπληρώνετε το σημείο αυτό εφόσον ο δράστης δεν έχει εξακριβωθεί. Συμπληρώστε το σημείο VIII εάν ο αιτών είναι επιζών προσώπου, το οποίο εξαιτίας της εγκληματικής ενέργειας απεβίωσε. VIII. Αναφέρετε εάν είστε το μοναδικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 209/1997, ή πόσα άτομα πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, εφόσον αυτό σας είναι γνωστό. 1. Ήσασταν γονέας, σύζυγος, ή τέκνο του προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης; 2. Συμβιώνατε με το θύμα της εγκληματικής πράξης πριν την τέλεση αυτής; 3. Σας παρείχε το θύμα διατροφή ή ήταν υποχρεωμένο να σας την παρέχει; 4. Ισχύουν και για άλλα πρόσωπα οι ανωτέρω προϋποθέσεις των σημείων 1 έως 3; Αναφέρατε τον αριθμό τους, εφόσον σας είναι γνωστός. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.209/1997, θύμα θεωρείται και ο επιζών του προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης, εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος με τον οποίο κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή. Συμπληρώστε τα σημεία IX έως XIV εάν ο αιτών κατέστη θύμα εγκληματικής πράξης και του προκλήθηκε βλάβη στην υγεία. IX. Αναφέρετε την ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ιατρική θεραπεία ή τερματίστηκε η ανικανότητα προς εργασία: X. Η συνολική αξιολόγηση του πόνου σε βαθμούς ανέρχεται σε: Ο αιτών πρέπει να επισυνάψει την αξιολόγηση του πόνου σε βαθμούς, βάσει του διατάγματος αριθ. 440/2001, την οποία έλαβε από τον θεράποντα ιατρό του. Αυτή η ιατρική γνωµοδότηση θα περιλαμβάνει µία αξιολόγηση σε βαθμούς του πόνου και µία αξιολόγηση σε βαθμούς της 12

14 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 13 účely zákona č. 209/1997 Sb. je relevantní pouze bodové ohodnocení vytrpěné bolesti. Podle ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb. nelze peněžitou pomoc poskytnout, pokud bodové hodnocení vytrpěné bolesti nedosáhne nejméně 100 bodů. XI. Uveďte, zda žádáte o poskytnutí peněžité pomoci ve výši paušální částky ,- Kč nebo zda doložíte výši ušlého výdělku a nákladů léčení. Podle ustanovení 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 209/1997 Sb. lze na žádost oběti poskytnout peněžitou pomoc ve výši paušální částky ,- Kč nebo ve výši odpovídající prokázaným nákladům léčení a ušlému výdělku. Pokud se rozhodnete žádat o peněžitou pomoc ve výši paušální částky, nemusíte již vyplňovat body XII. - XIV. tohoto dotazníku. XII. Náklady spojené s léčením činily: Jedná se o náklady na léky, zdravotnické pomůcky, náklady na rehabilitaci, přibrání cizí osoby na pomoc v domácnosti či ošetřování, zvýšené náklady na dopravu apod. za podmínky, že tyto náklady nebyly hrazeny pojišťovnou. Náklady zde uvedené musejí být doloženy, jinak na ně Ministerstvo spravedlnosti nebude moci brát zřetel. XIII. Popište výdělkové poměry žadatele před a po vzniku újmy na zdraví způsobené trestným činem. K žádosti připojte listiny, které uvedené skutečnosti potvrzují. V případě, že žadatel je v zaměstnaneckém poměru, bude se jednat o potvrzení zaměstnavatele o průměrném výdělku podle 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže je žadatel osobou samostatně výdělečně činnou, bude takovou listinou např. opis posledního daňového přiznání. Pokud žadatel pobírá starobní důchod, bude dokladem, který může prokázat zhoršenou sociální situaci, potvrzení o výši starobního důchodu. V případě, že z nějakého závažného důvodu výdělkové poměry žadatele doložit nelze, je možné v krajním případě nahradit potvrzení o nich čestným prohlášením. προκληθείσας κοινωνικής ζημίας. Σας υπενθυµίζουµε ότι για τους σκοπούς του Ν.209/1997 µόνο η αξιολόγηση σε βαθµούς του πόνου λαµβάνεται υπόψη. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Ν. 209/1997 δεν µπορεί να παρασχεθεί χρηματική βοήθεια εάν η αξιολόγηση σε βαθµούς του πόνου δεν ανέρχεται τουλάχιστον σε 100 βαθµούς. XI. Αναφέρετε εάν αιτείτε παροχή χρηματικής βοήθειας εφάπαξ ποσού ύψους CZK ή εάν προσκομίζετε αποδεικτικά στοιχεία για υψηλότερη απώλεια εισοδήματος και κόστος θεραπείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Ν. 209/1997 η χρηματική βοήθεια µπορεί να παρασχεθεί κατόπιν αιτήσεως του θύµατος είτε ως εφάπαξ ποσό CZK είτε ως ποσό που αντιστοιχεί στο αποδειχθέν κόστος θεραπείας και στις απώλειες εισοδήµατος. Εφόσον αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για χρηματική βοήθεια υψηλότερου εφάπαξ ποσού, δεν υποχρεούσθε να συµπληρώσετε τα σηµεία XΙΙ. XIV. του παρόντος ερωτηµατολογίου. ΧΙΙ: Έξοδα σχετικά με τη θεραπεία: Αυτά είναι το κόστος των φαρµάκων, των ιατρικών βοηθηµάτων, το κόστος αποκατάστασης, της εξωτερικής βοήθειας στο σπίτι ή της φροντίδας νοσοκόµου, των υψηλότερων εξόδων μεταφοράς, κλπ. υπό τον όρο ότι δεν έχει καταβληθεί αποζηµίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Τα έξοδα που σηµειώνονται εδώ πρέπει να επιβεβαιώνονται µε αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν µπορεί να τα λάβει υπόψη του. XΙΙΙ. Περιγράψτε την κατάσταση του αιτούντα όσον αφορά το εισόδημά του πριν και μετά από τη βλάβη της υγείας εξαιτίας της εγκληματικής πράξης. Πρέπει να επισυνάψετε στην αίτησή σας έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τα όσα αναφέρετε. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι μισθωτός, θα πρόκειται για βεβαίωση του εργοδότη για τις κατά μέσο όρο απολαβές του σύμφωνα με το άρθρο 351 και τα ακόλουθα αυτού άρθρα του Ν.262/2006 του Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Εάν ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τέτοιο έγγραφο θα είναι π.χ. αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Εφόσον ο αιτών λαμβάνει σύνταξη γήρατος, τέτοιο έγγραφο, που θα αποδεικνύει την επιδείνωση της κοινωνικής του κατάστασης, θα είναι βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης γήρατος. Εάν για κάποιο σοβαρό λόγο δεν μπορούν να κατατεθούν στοιχεία για το εισόδημα του αιτούντος, η βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί 13

15 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 14 XIV. Uveďte výši nemocenských dávek (invalidního důchodu) a dobu, po kterou je žadatel pobírá či pobíral po vzniku újmy na zdraví způsobené trestným činem. K žádosti přiložte potvrzení zaměstnavatele, okresní správy sociálního zabezpečení nebo pojišťovny o výši nemocenských dávek. V případě, že v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem Vám byl přiznán invalidní důchod, uveďte a doložte jeho výši. Čestné prohlášení žadatele o peněžitou pomoc podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tímto čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v této žádosti odpovídají skutečnosti Mé majetkové poměry jsou takové, že trestným činem, jehož jsem byl(a) obětí, se zhoršila má sociální situace. Škoda takto mi způsobená nebyla dosud plně uhrazena. Čestně prohlašuji, že jsem nárok na peněžitou pomoc nebo obdobný nárok na odškodnění újmy způsobené mi trestným činem, neuplatnil(a) v žádném jiném státě než v České republice. Beru na vědomí, že mi podle ust. 12 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká povinnost do pěti let ode dne, kdy mi byla pomoc poskytnuta, odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které jsem obdržel(a) jako náhradu škody, a to až do výše poskytnuté pomoci. Současně s tím beru na vědomí, že po uplynutí stanovené pětileté lhůty mohu požádat Ministerstvo spravedlnosti, aby se jménem státu vzdalo práva na vrácení poskytnuté pomoci, jestliže bude takový postup odůvodňovat moje sociální situace, celková výše škody, která mi byla způsobena a výše náhrady, kterou jsem obdržel(a). Beru rovněž na vědomí, že úmyslným uvedením nesprávného nebo neúplného údaje nebo jeho zatajením za účelem získání neoprávněné výhody se mohu dopustit přestupku podle 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. σε ακραία περίπτωση από υπεύθυνη δήλωση. XIV. Αναφέρετε το ποσό των επιδομάτων ασθενείας (αναπηρικής σύνταξης) και την περίοδο κατά την οποία ο αιτών τα λαμβάνει ή τα έλαβε μετά τη βλάβη στην υγεία εξαιτίας της εγκληματικής πράξης. Επισυνάψτε στην αίτησή σας πιστοποιητικό από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο για το ύψος των επιδομάτων ασθενείας. Σε περίπτωση που σας αναγνωρίσθηκε αναπηρική σύνταξη λόγω της βλάβης που σας προκλήθηκε στην υγεία από την εγκληματική πράξη, αναφέρετε το ύψος της και επισυνάψτε σχετικό πιστοποιητικό. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος χρηματικής βοήθειας σύμφωνα με τον Ν. 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα αίτηση είναι αληθινά. Η οικονομική μου κατάσταση είναι τέτοια που λόγω της εγκληματικής πράξης η κοινωνική μου κατάσταση επιδεινώθηκε. Δεν έχω έως τώρα αποζημιωθεί για τη βλάβη που μου προκλήθηκε. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω αξίωση σε χρηματική βοήθεια ή άλλη παρόμοια αξίωση σε αποζημίωση της βλάβης που μου προκλήθηκε από την εγκληματική πράξη σε άλλο κράτος, εκτός από την Τσεχική Δημοκρατία. Γνωρίζω ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων νόμων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, προκύπτει η υποχρέωση εντός πέντε ετών από την ημέρα κατά την οποία που παρασχέθηκε η βοήθεια, να μεταφέρω σε λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα ποσά τα οποία έλαβα ως αποζημίωση και έως το ύψος της παρασχεθείσας βοήθειας. Ταυτόχρονα γνωρίζω ότι με τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας μπορώ να ζητήσω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παραιτηθεί, εξ ονόματος του κράτους, του δικαιώματός του για επιστροφή της παρασχεθείσας βοήθειας, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κοινωνική μου κατάσταση, το συνολικό ύψος της ζημίας που μου προκλήθηκε και το ύψος της αποζημίωσης που έλαβα. Γνωρίζω επίσης ότι σκόπιμη παραποίηση ή σκόπιμα ελλιπής δήλωση ή απόκρυψη 14

16 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 15 πληροφορίας με σκοπό την απόκτηση οφέλους που δεν δικαιούμαι, σημαίνει ότι υποπίπτω σε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο c) του Ν.200/1990 για τα αδικήματα, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. podpis žadatele nebo jeho zástupce Poučení: Ministerstvo spravedlnosti po obdržení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. potvrdí její příjem a udělí pořadové číslo. Poté provádí šetření u policie či jiného obdobného orgánu podle konkrétních okolností případu. Do tří měsíců po podání žádosti a předložení potřebných dokladů buď pomoc poskytne nebo žadateli sdělí důvody, pro které nelze pomoc poskytnout. Za oběť ve smyslu zákona č. 209/1997 Sb. bude žadatel považován pouze v případě, že mu v důsledku trestného činu byla způsobena újma na zdraví. Nutnou, nikoli však postačující podmínkou k přiznání peněžité pomoci takové oběti je výše bodového ohodnocení bolesti (nikoliv ztížení společenského uplatnění) dosahující alespoň 100 bodů. Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Zákon č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti stanoví prekluzívní (propadnou) lhůtu 1 roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem. Pokud tímto dnem není již den spáchání trestného činu, oběť prokazuje okamžik, kdy se tak stalo. Ministerstvo spravedlnosti nemůže vyhovět žádostem o poskytnutí peněžité pomoci, jestliže mu byly doručeny po uplynutí stanovené lhůty. υπογραφή αιτούντα ή του αντιπροσώπου του Οδηγίες: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με την παραλαβή της αίτησης χρηματικής βοήθειας βάσει του Ν. 209/1007 επιβεβαιώνει την παραλαβή της και χορηγεί έναν αύξοντα αριθμό. Η αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή διεξάγει έρευνα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης. Εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και την προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών είτε θα παρέχεται η βοήθεια είτε ο αιτών θα ενημερώνεται για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να του παρασχεθεί η βοήθεια. Ο αιτών θεωρείται θύμα κατά την έννοια του Ν. 209/1997 μόνο στην περίπτωση που υπέστη βλάβη στην υγεία του εξαιτίας της εγκληματικής πράξης. Αναγκαίος, αλλά όχι και επαρκής, όρος για την παροχή χρηματικής βοήθειας στο θύμα είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του πόνου που υπέστη (και όχι της κοινωνικής βλάβης) να ανέρχεται στους 100 βαθμούς. Θύμα θεωρείται και ο επιζών του προσώπου που απεβίωσε εξαιτίας της εγκληματικής πράξης, εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος με τον οποίο κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή. Ο Ν. 209/1997 για την παροχή χρηματικής βοήθειας στα θύματα εγκληματικής δραστηριότητας θέτει καταληκτική προθεσμία ενός έτους από την ημέρα κατά την οποία το θύμα έλαβε γνώση για τη βλάβη που του προκάλεσε η εγκληματική πράξη. Εφόσον η ημέρα αυτή δεν αποτελεί ημέρα διάπραξης της εγκληματικής πράξης, το θύμα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία για το πότε ακριβώς συνέβη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήσεις για χρηματική βοήθεια, εάν αυτές υπεβλήθησαν μετά την εκπνοή της ορισθείσας προθεσμίας. 15

17 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 16 Pomoc se na žádost oběti, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, poskytne v paušální částce ,- Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku ,- Kč. Prokáželi oběť poté, co jí byla poskytnuta pomoc, že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost podanou ve lhůtě stanovené tímto zákonem pomoc opětovně, a to až do maximální částky ,- Kč; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Fyzické osobě, která je pozůstalou po oběti, jež v důsledku trestného činu zemřela (byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo jíž zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu), se poskytne peněžitá pomoc v paušální částce ,- Kč; pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout částku ,- Kč, a je-li počet obětí více než tři osoby, poskytovaná částka se u každé oběti přiměřeně krátí. Zákon č. 209/1997 Sb. nenahrazuje institut objektivní odpovědnosti provozovatele motorových vozidel, na který navazuje povinně smluvní pojištění odpovědnosti. Proto je zapotřebí ve věcech dopravních nehod žádat o poskytnutí pojistného plnění subjekt spravující pojištění odpovědnosti. Pouze ve zcela ojedinělých případech s přihlédnutím ke konkrétním výjimečným okolnostem je možné žádat o poskytnutí peněžité pomoci Ministerstvo spravedlnosti. Με αίτηση του θύματος που υπέστη βλάβη στην υγεία εξαιτίας της εγκληματικής πράξης, η βοήθεια παρέχεται με μορφή εφάπαξ ποσού ύψους CZK ή υψηλότερου, ανάλογου της αντίστοιχα υψηλότερης απώλειας εισοδήματος και κόστους θεραπείας για τα οποία το θύμα προσκόμισε αποδείξεις, μειωμένου κατά το άθροισμα των συνολικών πληρωμών που το θύμα έχει ήδη λάβει ως αποζημίωση. Το ύψος της βοήθειας αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβεί τις CZK. Εάν μετά την παροχή της βοήθειας, το θύμα αποδείξει ότι η ζημία που υπέστη είναι υψηλότερη από αυτή που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την παροχή βοήθειας, μπορεί να του παρασχεθεί εκ νέου βοήθεια μετά από αίτησή του που υποβάλλεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται από αυτό το νόμο. Παρόμοια, το ύψος της βοήθειας αθροιστικά δεν μπορεί να υπερβεί τις CZK. Συνάμα λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Σε φυσικό πρόσωπο που θεωρείται θύμα ως επιζών του θύματος που εξαιτίας της εγκληματικής πράξης απεβίωσε (εάν ήταν γονέας, σύζυγος ή τέκνο του αποβιώσαντος και κατά την περίοδο του θανάτου του συμβίωνε μαζί του, ή το πρόσωπο στο οποίο ο αποβιώσας παρείχε ή υποχρεούταν να παρέχει διατροφή) παρέχεται εφάπαξ ποσό ύψους CZK. Η βοήθεια δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των CZK και εάν ο αριθμός των θυμάτων είναι μεγαλύτερος των τριών προσώπων, το παρεχόμενο ποσό για κάθε θύμα περικόπτεται αναλόγως. Ο νόμος 209/1997 δεν αντικαθιστά την αντικειμενική ευθύνη του χειριστή μηχανοκίνητων οχημάτων, που συνδέεται με την υποχρέωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για ευθύνη. Επομένως είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων να απαιτείται η ασφαλιστική κάλυψη από τον φορέα ασφάλισης. Μόνο σε εντελώς μεμονωμένες περιπτώσεις όπου συντρέχουν ειδικές περιστάσεις είναι δυνατή η υποβολή αίτησης χρηματικής βοήθειας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. 16

18 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 17 Připomínáme, že je nezbytně nutné přiložit veškeré dostupné doklady a potvrzení, na něž u jednotlivých položek odkazujeme. Dokud tak žadatel neučiní, nemůže Ministerstvo spravedlnosti žádost vyřídit. Jestliže potvrzení a doklady nebudou dodány ani dodatečně, může být tato skutečnost důvodem neposkytnutí peněžité pomoci podle zákona č. 209/1997 Sb. To ovšem nevylučuje možnost podání žádosti nové. Upozorňujeme, že pokud žadateli peněžitá pomoc bude poskytnuta, žadatel je povinen do pěti let ode dne poskytnutí této pomoci odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které obdržel jako náhradu škody (od pachatele, pojišťovny apod.) až do výše poskytnuté pomoci. Tuto povinnost tedy nemá, jestliže mu škoda nebyla uhrazena. Na základě žádosti oběti se Ministerstvo spravedlnosti může jménem státu po uplynutí stanovené pětileté lhůty vzdát práva na vrácení poskytnuté peněžité pomoci, jestliže takový postup odůvodňuje sociální situace oběti, celková výše škody, která jí byla způsobena, a výše náhrady, kterou oběť obdržela. Υπενθυμίζουμε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην αίτηση όλα τα διαθέσιμα έγγραφα και πιστοποιητικά, στα οποία παραπέμπουμε από τα επιμέρους στοιχεία του ερωτηματολογίου. Εφόσον ο αιτών δεν το πράξει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορεί να διεκπεραιώσει την αίτησή του. Αν τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα δεν προσκομιστούν ούτε εκ των υστέρων, το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει λόγο μη παροχής χρηματικής βοήθειας σύμφωνα με τον Ν. 209/1997. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι εάν παρασχεθεί η χρηματική βοήθεια στον αιτούντα, τότε εκείνος υποχρεούται εντός πέντε ετών από την ημέρα παροχής της βοήθειας αυτής, να καταθέσει σε λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης τα ποσά τα οποία έλαβε ως αποζημίωση (από τον δράστη, τον ασφαλιστικό φορέα κ.λπ.) έως το ύψος της παρασχεθείσας βοήθειας. Αυτή η υποχρέωση δεν υφίσταται εάν δεν έχει λάβει αποζημίωση για τη βλάβη. Κατόπιν αιτήσεως του θύματος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί εξ ονόματος του κράτους να παραιτηθεί του δικαιώματος για επιστροφή της παρασχεθείσας βοήθειας, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κοινωνική κατάσταση του θύματος, το συνολικό ύψος της ζημίας που υπέστη και το ύψος της αποζημίωσης που έλαβε. 17

19 Εγχειρίδιο 80/2004 ΤΣΕΧΙΚΗ ΗµΟΚΡΑΤΙΑ (el) 18 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 18

20 Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona č. 209/1997 Sb. je však vyplnění tohoto dotazníku nezbytné. Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi ceníme. I. Vyplňte prosím čitelně osobní údaje o žadateli - oběti trestného činu, které byla způsobena újma na zdraví, nebo osobě pozůstalé po osobě, která v důsledku trestného činu zemřela: 1. Příjmení: 2. Jméno: 3. Datum narození: 4. Adresa trvalého pobytu: 5. Korespondenční adresa (v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu): 6. Telefon: Státní občanství:

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kdy byl váš [dokument] vydaný? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Kde byl

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Μετάφραση από την πολωνική γλώσσα ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Γενικά θέματα Η άδεια παραμονής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310 995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ FATCA Το Foreign Account Tax Compliance Act ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό FATCA, είναι οι Κανόνες Φορολογικής Συμμόρφωσης που σχεδίασε η Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών

Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Διεκπεραίωση εθνικών υιοθεσιών Δικαιολογητικά: Αίτηση υποψήφιων θετών γονιών προς την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται πλήρη τα στοιχεία τους και ο λόγος που επιθυμούν την υιοθεσία (εφόσον η αίτηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4118, 21/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2007. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... Το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.... Τμήμα Εσόδων ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... ΑΜΚΑ :... Παρακαλώ όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα