Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual"

Transcript

1 Μοντέλα/Models AI-09/AO-09 AI-12/AO-12 Επιτοίχια μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Thank you for choosing INVENTOR air conditioning system. For correct use of this unit, please read this manual carefully and keep it for future reference.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 1 Ενημέρωση ασφαλείας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 4 Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση... 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων... 8 Παράμετροι απόδοσης

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτούς τους κανόνες ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ αποτελούν πολύ σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Οι ακόλουθες εικόνες είναι απλώς ενδεικτικές. Για παράδειγμα κάποια μοντέλα που έχουν ισχύ ψύξης άνω των 4600W (17000BTU/h) δεν διαθέτουν βύσμα στα καλώδια τροφοδοσίας τους! Παρακαλούμε, επομένως, να λαμβάνετε τις πραγματικές συσκευές ως σημείο αναφοράς. Απαγορεύεται Υποχρεωτικό ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η κλιματιστική μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη. Τυχόν ανεπαρκής γείωση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη μονάδα και τραβήξτε το προς τα έξω. Μην προσπαθείτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώνοντάς το με άλλο καλώδιο, ή χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης. Μην τοποθετείτε κανένα άλλο φορτίο στην πρίζα παροχής ρεύματος. Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας, ή μην προσπαθείτε να το ενώσετε με άλλο καλώδιο. Η τοποθέτηση βαριών αντικειμένων επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, η προσέγγιση στο καλώδιο τροφοδοσίας αντικειμένων που εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες, ή η προσπάθεια συνένωσης του καλωδίου με άλλο καλώδιο προκαλούν ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. Μην εκθέτετε το σώμα σας απευθείας στον κρύο (ή ζεστό) αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην ψύχετε (ή θερμαίνετε) το δωμάτιο υπερβολικά. Η υπερβολική ψύξη (ή θέρμανση) θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική σας κατάσταση και να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία σας. Οι συσκευές δεν προορίζονται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες χωρίς επιτήρηση. Αφαιρέστε το βύσμα του ρεύματος ή διακόψτε την παροχή ρεύματος όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλιματιστική μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Η σκόνη που συσσωρεύεται ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.) Για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης διαρροής με συγκεκριμένη ονομαστική χωρητικότητα. Μην τοποθετείτε συσκευές με φλόγα σε μέρη εκτεθειμένα στη ροή του αέρα γιατί ενδέχεται να προκληθεί ατελής καύση. 2

4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω υλικά για τον καθαρισμό: χημικές διαλυτικές ουσίες, εντομοκτόνο, εύφλεκτα υλικά ψεκασμού τα οποία καταστρέφουν το εξωτερικό της κλιματιστικής μονάδας. Μην ραντίζετε απευθείας την εσωτερική μονάδα με νερό. Κατά τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα κλείνετε πόρτες και παράθυρα (κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε κουρτίνες). Σε περίπτωση που ο αέρας στο δωμάτιο δεν είναι καθαρός, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και το παράθυρο για λίγο ώστε να έρθει καθαρός αέρας απ' έξω. Αν παρατηρήσετε κάτι μη φυσιολογικό, αν για παράδειγμα σας μυρίσει κάτι καμένο, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και κατεβάστε την ασφάλεια. Μην εγκαθιστάτε την κλιματιστική μονάδα σε μέρη όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση τυχαίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος από την κλιματιστική μονάδα, είναι εύκολο να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ειδικούς σκοπούς. Μην τη χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε εξοπλισμό ακριβείας, φαγητό, πίνακες κλπ., τα οποία απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητά τους. Μην ανοίγετε παράθυρα και πόρτες ενώ η κλιματιστική μονάδα έχει δουλέψει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε λειτουργία COOL/DRY (Ψύξη/Αφύγρανση) σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (άνω του 80%). Στην αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να κυλήσει το νερό που έχει συγκεντρωθεί στη μονάδα. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο πλέγμα εξόδου/εισόδου αέρα. Ο ανεμιστήρας κινείται με υψηλή ταχύτητα και θα προκληθεί τραυματισμός. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρο πλυντηρίου. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 2,3 m από το πάτωμα. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση στο βύσμα. Για κάποια μοντέλα με απόδοση ψύξης άνω των 4600W (17000BTU/h), σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς θα πρέπει να ενσωματωθούν στην υπάρχουσα καλωδίωση μία συσκευή αποσύνδεσης όλων των πόλων με διάκενο μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm και μία διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD) με ονομαστική ισχύ άνω των 10 ma. 3

5 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Φίλτρο Πρόσοψη Είσοδος αέρα Εκτροπέας Αριστερός / Δεξιός εκτροπέας (Χειροκίνητη λειτουργία) Οθόνη Είσοδος αέρα Αγωγός σύνδεσης Ελαστικός σωλήνας αποστράγγισης Έξοδος αέρα Άνοιγμα αποστράγγισης ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εμφάνιση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας ενδέχεται να είναι διαφορετική σε κάποια μοντέλα. 2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΘΟΝΩΝ Αυτή η εικόνα παρουσιάζει γενικά όλες τις οθόνες των μοντέλων που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Παρακαλούμε λαμβάνετε τις πραγματικές συσκευές ως σημείο αναφοράς κατά τη χρήση. (1): ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας Φωτεινή ένδειξη αναμονής Φωτεινή ένδειξη ώρας (2): ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ+ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "88" Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας COOL (Ψύξη) Οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας και χρονομέτρου Φωτεινή ένδειξη ώρας Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας HEAT (Θέρμανση) Φωτεινή ένδειξη αναμονής 4

6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (3): ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ "LED" 5

7 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Επεξηγήσεις εικονιδίων: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP (ΑΝΑΜΟΝΗ) ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ COOL (ΨΥΞΗ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ RUN (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SET TIMER (ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (HIGH) ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (MIDDLE) ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (LOW) Η συνεχής έρευνα βελτιώνει σταθερά την ποιότητα λειτουργίας. Επομένως, οι συγκεκριμένες πληροφορίες και προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει, ή το τηλεχειριστήριο έχει χαλάσει, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας έκτακτης ανάγκης ( ). Διακόπτης Ελέγχου (Παρακαλούμε το πλήκτρο αυτό προορίζεται για χρήση μόνο από το προσωπικό συντήρησης) Διακόπτης Λειτουργίας Έκτακτης Ανάγκης Τύπος μόνο για ψύξη Κάθε φορά που πιέζετε τον διακόπτη, η λειτουργία εναλλάσσεται μεταξύ COOL (Ψύξη) - STOP (Διακοπή). Τύπος με θέρμανση Κάθε φορά που πιέζετε τον διακόπτη, η λειτουργία αλλάζει διαδοχικά μεταξύ COOL (Ψύξη) - HEAT (Θέρμανση) - STOP (Διακοπή). Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις συνθήκες καθορισμένης θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και εκτροπέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Τρόπος λειτουργίας Καθορισμένη θερμοκρασία Ταχύτητα ανεμιστήρα Εκτροπέας Ψύξη 24 C Υψηλή Ρύθμιση ροής Θέρμανση 24 C Υψηλή Ρύθμιση ροής 4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΕΡΣΙΔΑ Κρατήστε τη λαβή και μετακινήστε τον εκτροπέα για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα δεξιά/αριστερά. Προσέχετε να μην προσαρμόζετε τον εκτροπέα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα και μπορεί να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας. 6

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Καθαρίζετε το μπροστινό πλέγμα και τα φίλτρα αέρα τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία και ότι έχετε κλείσει τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής. Σε αυτήν την εικόνα, τα τμήματα της συσκευής που παρουσιάζονται είναι απλώς ενδεικτικά. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, παρακαλούμε λαμβάνετε τις πραγματικές συσκευές ως σημείο αναφοράς. Καθαρίστε το μπροστινό πλέγμα και τα φίλτρα αέρα 1.Ανοίξτε το μπροστινό πλέγμα τραβώντας τις προεξοχές και στις δύο πλευρές και ανασηκώστε το μέχρι να σταματήσει με τον χαρακτηριστικό ήχο "κλικ". Τραβήξτε τα φίλτρα αέρα για να τα αφαιρέσετε. 2.Αφαιρέστε όλη τη σκόνη από το μπροστινό πλέγμα και τα φίλτρα αέρα με μια ηλεκτρική σκούπα ή με μια βούρτσα. (Αν η σκόνη δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε τα φίλτρα αέρα με μαλακό απορρυπαντικό διαλυμένο σε χλιαρό νερό θερμοκρασίας κάτω από 45 C.) 3.Πλύνετέ τα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα στη σκιά. 4.Τοποθετήστε το μπροστινό πλέγμα και τα φίλτρα αέρα στην αρχική τους θέση και κλείστε το μπροστινό πλέγμα. 5.Σκουπίστε την επιφάνεια της μονάδας με υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την πάλι με στεγνό πανί. (Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα.) Αν η κλιματιστική μονάδα πρόκειται να παραμείνει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα 1.Θέστε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία για λίγες ώρες ώστε να στεγνώσει εντελώς το εσωτερικό. (Επιλέξτε λειτουργία COOL (Ψύξη) ή HEAT (Θέρμανση), ρυθμίστε την υψηλότερη καθορισμένη θερμοκρασία και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να περιστρέφεται). 2.Απενεργοποιήστε την κλιματιστική μονάδα και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα του τοίχου. Καθαρίστε τα φίλτρα και την εξωτερική επιφάνεια. 3.Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την κλιματιστική μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα 1.Καθαρίστε τα φίλτρα και τοποθετήστε τα πάλι στην αρχική τους θέση. Καθαρίστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα με ένα μαλακό πανί. 2.Εισάγετε το βύσμα του ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της γείωσης δεν είναι χαλαρό. 3.Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι είσοδοι και οι έξοδοι του αέρα δεν πρέπει να καλύπτονται/παρεμποδίζονται. Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, βενζόλιο, αραιωτικά, σκόνες λείανσης, απορρυπαντικά εντομοκτόνα κλπ. καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στις μονάδες. Μην καταστρέφετε τις μπαταρίες και μην τις πετάτε στη φωτιά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη. 7

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν είναι προβλήματα που παρεμποδίζουν τη χρήση, παρακαλούμε ακολουθήστε την ανάλυση σφάλματος και συνεχίστε τη χρήση. Υπάρχει κάποιο σφάλμα; Η κλιματιστική μονάδα δεν λειτουργεί. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί και η οθόνη του δεν ενεργοποιείται. Αφού διακοπεί η λειτουργία, το κλιματιστικό δεν ξεκινάει γρήγορα μετά την πίεση του πλήκτρου Ι/Ο. Αφού τερματιστεί η λειτουργία, το πτερύγιο φαίνεται να μην κλείνει εντελώς. Η απόδοση ψύξης και θέρμανσης δεν είναι ικανοποιητική. Μετά την έναρξη της λειτουργίας ΗΕΑΤ (Θέρμανση) δεν βγαίνει αμέσως αέρας. Η παροχή ρεύματος ενδέχεται να διακοπεί ξαφνικά. Όταν το ρεύμα επανέρχεται στο φυσιολογικό,η κλιματιστική μονάδα συνεχίζει αυτόματα με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας που είχε ρυθμιστεί πριν από τη διακοπή της παροχής ρεύματος. Ανάλυση σφάλματος! Υπάρχει διακοπή παροχής ρεύματος; Μήπως έχει βγει το βύσμα του ρεύματος; Μήπως έχει πέσει ο ασφαλειοδιακόπτης διαρροής ή η ασφάλεια; Μήπως υπάρχουν εμπόδια ή κύματα παρεμβολών που παρεμποδίζουν το σήμα από το τηλεχειριστήριο; Ελέγξτε αν είναι φορτισμένες οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες. Πρόκειται για μια μέθοδο προστασίας της κλιματιστικής μονάδας. Παρακαλούμε περιμένετε για 3 λεπτά. Ο βαθμιδωτός κινητήρας δεν κατάφερε να εντοπίσει το σημείο RESET (Επαναφορά), παρακαλούμε επανεκκινήστε την κλιματιστική μονάδα και διακόψτε πάλι τη λειτουργία της. Είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας; Είναι καθαρά τα φίλτρα αέρα; Μήπως υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και τις εξόδους της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Μήπως χρησιμοποιείται η λειτουργία αναμονής κατά τη διάρκεια της ημέρας; Μήπως είναι χαμηλή η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το εσωτερικό; Είναι κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα; Η κλιματιστική μονάδα ετοιμάζεται να βγάλει θερμό αέρα. Παρακαλούμε περιμένετε. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται αυτόματη επανεκκίνηση και μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε συγκεκριμένους τύπους κλιματιστικών μονάδων που διαθέτουν αυτή τη λειτουργία. 8

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Υπάρχει κάποιο σφάλμα; Ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας σταματάει κατά τη θέρμανση. Ακούγονται τριξίματα. Ακούγεται θόρυβος νερού που κυλάει. Ακούγονται βουίσματα και χτύποι από την εσωτερική μονάδα. Όταν η κατεύθυνση του εκτροπέα της μονάδας έχει ρυθμιστεί σε μικρή γωνία κλίσης στη λειτουργία COOL (Ψύξη): ο εκτροπέας μπορεί να στρέψει αυτόματα την κατεύθυνσή του στη μέγιστη γωνία κλίσης για 3 λεπτά και στη συνέχεια να στρέψει πάλι την κατεύθυνσή του σε μικρή γωνία. Από την μονάδα αναδύονται οσμές Υπάρχει διαρροή νερού από την οσμές. εξωτερική μονάδα. Ανάλυση σφάλματος Η κλιματιστική μονάδα εκτελεί αποπάγωση και χρειάζεται το μέγιστο 10 λεπτά. (Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, παγώνει). Η λειτουργία συνεχίζεται αυτόματα περίπου 10 λεπτά αργότερα. Οι τριγμοί προκαλούνται από τη διαστολή και τη συστολή του μπροστινού πλέγματος εξαιτίας των αλλαγών θερμοκρασίας. Πρόκειται για τον ήχο του ψυκτικού υγρού που κυλάει μέσα στην κλιματιστική μονάδα. Ήχος συσσωρευμένου υγρού που κυλάει στον εναλλάκτη θερμότητας. Ήχος πάγου που λιώνει στον εναλλάκτη θερμότητας. Οι χτύποι παράγονται από την κίνηση του ανεμιστήρα ή του συμπιεστή. Το βούισμα παράγεται από την κίνηση του ψυκτικού υγρού που κυλάει στο εσωτερικό της κλιματιστικής μονάδας. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τη συγκέντρωση νερού και δεν πρέπει να προκαλεί καμία ανησυχία. Ενδέχεται να αναδύονται οσμές τις οποίες έχει απορροφήσει την κλιματιστική μονάδα από τους τοίχους, τα χαλιά και τα έπιπλα. Κατά την ψύξη, ο αγωγός σύνδεσης ή ο σύνδεσμος του αγωγού προκαλούν τη συμπύκνωση της υγρασίας λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας. Κατά τη θέρμανση ή την αποπάγωση το νερό από το λιώσιμο του πάγου κυλάει προς τα έξω, καθώς και οι υδρατμοί. Κατά τη θέρμανση κυλάει το νερό του εναλλάκτη θερμότητας. Αν διαπιστώσετε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, παρακαλούμε κλείστε γρήγορα τον ασφαλειοδιακόπτη διαρροής και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο υποδεδειγμένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ή έχει υποστεί βλάβη. Κατά τη λειτουργία ακούγεται ένας μη φυσιολογικός θόρυβος. Ο διακόπτης ασφαλείας, η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης διαρροής πέφτουν συχνά κατά τη λειτουργία. Συχνά κάποιος διακόπτης ή κάποιο κουμπί δεν λειτουργούν φυσιολογικά. Από το κλιματιστικό αναδύεται μια οσμή καμένου κατά τη λειτουργία. Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. 9

11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Μοντέλο AUS-09H53R010L6 AUS-12H53R130L6 Ηλεκτρική ισχύς V~,50Hz Ονομαστική ισχύς ψύξης (BTU) Ονομαστική ισχύς θέρμανσης (BTU) Ψύξη Ονομαστική Θέρμανση ηλεκτρική ισχύς εισόδου (W) Βοηθητική θέρμανση Ψύξη 3,7 4,7 Ονομαστικό Θέρμανση 3,4 5,0 ΡΕΥΜΑ εισόδου (A) Βοηθητική θέρμανση Όγκος ροής αέρα (m 3 /h) Ισχύς αφύγρανσης (L/h) 1,2 1,6 Βαθμός στεγανότητας IP20(ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) IP24(ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) Κατηγορία προστασίας Τύπος κλίματος Ποσότητα(g)πλήρωσης ψυκτικού υγρού(r410a) Θόρυβος(dB(A)) Καθαρό βάρος(kg) I T Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εξωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα 290x800x x800x196 Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mmxmmxmm) Εξωτερική μονάδα 500x665x x835x310 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.Η ενδεικνυόμενη παράμετρος θορύβου μετριέται σε εργαστήρια πριν από την έξοδο από το εργοστάσιο. 2.Η ονομαστική ισχύς ψύξης/θέρμανσης δοκιμάζεται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρμανσης Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα 27 C(DB) 19 C(WB) Εξωτερική μονάδα 20 C(DB) 15 C(WB) Εξωτερική μονάδα 35 C(DB) 24 C(WB) 7 C(DB) 6 C(WB) 3.Λόγω της πολιτικής συνεχούς ανάπτυξης, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν σφάλματα και παραλείψεις, έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι σωστές. 4.Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: Μέγιστη ψύξη Ελάχιστη ψύξη Μέγιστη θέρμανση Ελάχιστη θέρμανση Εσωτερική πλευρά DB/WB( C ) 32/23 21/15 27/- 20/- Εξωτερική πλευρά DB/WB( C ) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5.Τα διαγράμματα καλωδίωσης της κλιματιστικής μονάδας (εσωτερική μονάδα/εξωτερική μονάδα) συνοδεύουν την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα αντίστοιχα. 6.Σε περίπτωση φθοράς, το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς προς αποφυγή ατυχήματος. 10

12 CONTENTS Contents 1 Safety Awareness 2 Name of Parts 4 Service and Maintenance 7 Trouble Shooting 8 Performance Parameters 10 1

13 Read and understand thoroughly this safety awareness before use. SAFETY PRECAUTION The items indicated here are very important safety precautions, which must be followed. The following pictures are presented just for the purpose of illustration. As for some models whose cooling capacity is above 4600W(17000BTU/h), their power cables do not have a plug! So please take real objects as a reference. Absolutely not WARNING Must be done The air conditioner must be grounded. Incomplete grounding may result in electric shocks. Do not pull the power cable during operation. It can cause fire. To pull out the plug, please turn off the unit and hold the plug to pull it out. Do not attempt to extend the power cord by joining it to another cord, or by using an extension cord. Do not put any other loads on the power supply socket. Do not damage the power cord, or do joint work. Piling up heavy objects on the power cable, approaching high temperature supply objects, or doing joint work will cause electric shock and fire. Do not expose your body directly to the cool (or hot) air for prolonged period; do not cool (or heat) the room too much. This could effect your physical condition and cause health problems. The appliances is not intended to be used by young children or infirm persons without supervision. Pull out the power plug or turn off the power supply when not using the air conditioner for a long time. (Accumulated dirt might cause fire.) An earth leakage breaker with rated capacity must be installed to avoid possible electric shocks. Do not put burning appliances at places exposed to the airflow, it may cause incomplete combustion. 2

14 SAFETY PRECAUTION WARNING Do not use these stuffs for cleaning: chemical solvent, insecticide, inflammable spraying materials which will damage the appearance of air conditioner. Do not sprinkle water directly on the indoor unit. Close doors and windows (preferably use a curtain) while operating air conditioner for a long time, if room air is quite turbid, you could open the door and window for a moment to get some fresh air outside. If anything abnormal such as a burning smell occurs, stop the operation immediately and turn the breaker off. Do not install the air conditioner at places where flammable gas may leak. If there is electrical leakage accidentally from air conditioner, it is easy to cause fire or explosion. Do not apply the unit for special purposes. Do not use to store precision equipment, food, painting etc, which require certain humidity and temperature, for their quality may be affected. Do not open windows and doors while operating the air conditioner at COOL/DRY mode for a long time under high humidity condition (above 80%). Otherwise, condensed water may drip from the unit. Do not insert a finger, a rod or any other objects into the air outlet/inlet grille. As the fan is running at a high speed, it will cause injury. This product must not be disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. 3 The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations. The appliance must not be installed in the laundry. The appliance must be installed 2.3m above the floor. The appliance must be positioned so that the plug is accessible. For some models whose cooling capacity are above 4600W (17000BTU/h), an all-pole disconnection device which has at least 3mm separation distance in all pole and a residual current device(rcd)with the rating of above 10mA shall be incorporated in the fixed wiring according to the national rule.

15 NAME OF PARTS 1.OUTDOOR UNIT AND INDOOR UNIT Filter Front panel Air inlet Deflector Left / Right deflector (Manual operation) Display Air inlet Connecting pipe Drain hose Air outlet Drain opening NOTICE Appearance of the indoor unit and outdoor unit may differ with some models. 2.DISPLAY MODELS This illustration generalizes all the displays for the models included in this manual book. Please take real objects as reference while using. (1): INDICATOR LAMPS Run indicator lamp RUN SLEEP TIMER Sleep indicator lamp Time indicator lamp (2): ICON+INDICATOR LAMP COOL MODE indicator lamp Setting temperature and timer display COOL WARM SLEEP TIMER HEAT PUMP MODE indicator lamp Sleep indicator lamp Time indicator lamp 4

16 NAME OF PARTS (3): LED INDICATOR 5

17 NAME OF PARTS Icon illustrations: SLEEP MODE SETTING TEMP or INDOOR TEMP DISPLAY COOL MODE FAN MODE DRY MODE INDOOR TEMPERATURE ELECTRIC-HEAT MODE SETTING TEMPERATURE AUTO MODE RUN INDICATOR LAMP HIGH FAN SPEED REMOTE SIGNAL RECEIVER SET TIMER MODE MIDDLE FAN SPEED HEAT PUMP MODE LIGHT-WAVE MODE LOW FAN SPEED Continuing research results in steady improvement. Therefore, This information and these specifications are subject to change without notice. 3.EMERGENCY OPERATION SWITCH In case the batteries in the remote controller are wore out, or remote controller is at fault, use Emergency operation switch ( ). A. B. C. Check switch (Please leave this button to be used by the maintenance staff) Emergency Operation switch Cooling only type Every time the switch is pressed, it changes in sequence of COOL STOP. Heat pump type Every time the switch is pressed, it changes in sequence of COOL HEAT STOP. The following table shows the condition of settemperature, fan speed and deflector during emergency operation. Mode Set temperature Fan speed Deflector Cooling 24 C Heating High 24 C High Swing Swing 4.HORIZONTAL LOUVER BLADE Hold the knob and move the deflector to change right/left airflow direction. Be careful not to adjust the deflector during operation as the fan is rotating at a high speed and may pinch your fingers. 6

18 SERVICE AND MAINTENANCE Clean the front grille and air filters at least once in every two weeks. Before cleaning, be sure to stop the operation and turn off the breaker. In this illustration, each section is shown just for the purpose of explanation. During operation, please take real objects as major reference. Clean the front grille and air filters 1.Open the front grille by pulling the tabs on both sides and lift it up until it stops with a click. Pull out the air filters. 2.Remove all dust on the front grille and air filters with a vacuum cleaner or brush. (If the dust does not come off easily, wash the air filters with gentle detergent dissolved in warm water below 45.) 3.Wash them in clean water and dry them in the shade. 4.Insert the front grille and air filters at their original position and close the front grille. 5.Wipe the surface of the unit with moist cloth and then wipe it again with dry cloth. (Do not use benzene, solvent or other chemical products.) If you will not be using the air conditioner for a long idle period 1.Set the fan going for a few hours to dry out the inside thoroughly. (Choose COOL mode or HEAT mode and select the highest set temperature, then the fan rotates.) 2.Switch the air conditioner off and unplug it from the wall socket. Clean the filters and outer surface. 3.Take out the batteries from the remote controller. FAN OPERATION If you have not used the air conditioner for a long period 1.Clean filters and replace them to the original position. Clean the indoor and outdoor units with a piece of soft cloth. 2.Insert the power plug and make sure the earth wire not be loose. 3.Put the batteries into the remote controller. NOTICE Air inlets and outlets shall not be covered/blocked. For cleaning, do not use gasoline, benzene, thinner, grinding powder, detergent insecticide etc as they can damage the units. Don't tear the batteries apart or throw them into fire, which will lead to explosion. 7

19 TROUBLE SHOOTING The following cases are not troubles that will obstruct you in using please follow the fault analysis and continue using. Is there a fault? Fault analysis! Air conditioner does not operate. Is it a power failure? Has the power plug fallen off? Has the circuit breaker or fuse shut off Are there any obstacles or disturbance supply oscillators in the room to disturb the signal from remote controller? Remote controller is not available and does not display. Check whether the batteries of remote controller are usable. Check whether the batteries are positioned correctly. Operation does not start soon when I/O button is pressed after operation was stopped. This is a way to protect the air conditioner. Please wait 3 minutes. After operation terminates, the vane appears not to close completely. Cooling and heating effect is not good. Air will not immediately blow out at the start of HEAT mode. Stepping motor could not find the RESET point, please restart the air conditioner and stop again. Is temperature setting appropriate? Are the air filters clean? Are there any obstacles to block the inlets and outlets of the indoor and outdoor units? Is sleep mode used during daytime? Is the indoor fan speed set low? Are doors and windows closed? The air conditioner is ready to blow out enough warm air. Please wait. The power supply may be suddenly cut off, when the power is normal again; the air conditioner will automatically resume the same mode operation as setting before power failure. This is called auto-restart function and this function is only accessible for certain types of air conditioners with the function of auto-restart. 8

20 TROUBLE SHOOTING Is there a fault? Fault analysis Indoor unit fan stops during heating. Issue cracking sounds. You can hear the sound of running water. Indoor unit makes bush sound and click sound. When the unit is set directional swinging at low angle on COOL mode: the deflector will may auto swing to its maximum angle for 3 minutes and then resume to swing at the low angle. Indoor unit gives outdoor. Outdoor unit leaks water. The air conditioner is deicing and it takes 10 minutes at most.( It freezes when outdoor temperature is low and humidity is high). It automatically resumes operation about 10 minutes later. The friction sounds are caused by expansion and contraction of front grille resulting from temperature changes. It is the sound of flowing refrigerant inside the air conditioner. Sound of accumulated flowing water on the Heat-exchanger. Sound of frost melting on the heat exchanger. Click sound is made by the switching of the fan or compressor. Bush sound is made by the switch of refrigerant flowing inside the air conditioner. This function prevents the production of condensed water and does not cause any worry. Air conditioner may have absorbed odors from wall, carpet, furniture and again blows out. During cooling, connecting pipe or pipe connector will cause the moisture content condensation due to the low temperature. During heating or defrosting, melting water and water vapor will run out. During heating, water on heat exchanger will drop. 9 If you find one of the following symptoms, please turn the breaker off quickly and call our designated service shop nearest to you for help. The power cord is overheat or damaged. An abnormal sound is heard during operation. The safety breaker, fuse or the earth leakage breaker often cuts off the operation. Some switch or button often fails to work normally. The air conditioner gives out burning smell during operation. Water leaks from the indoor unit.

21 PERFORMANCE PARAMETERS Model AUS-09H53R010L6 AUS-12H53R130L6 Power Rated cooling capacity(btu) Rated heating capacity(btu) Cool Heat pump Rated input power(w) Rated input CURRENT(A) Aux-heat Cool Heat pump Aux-heat 3 Air flow volume(m /h) Dehumidifying capacity (L/h) Waterproof class Protection class Climate type Refrigerant(R410A)charge amount(g) Noise(dB(A)) Net weight(kg) Dimension WxHxD (mmxmmxmm) Indoor Outdoor Indoor Outdoor Indoor Outdoor x800x x665x V~,50Hz IP20(INDOOR) IP24(OUTDOOR) I T x800x x835x310 NOTICE 1.The indicated noise parameter is measured in laboratories before leaving factory. 2.The rated cooling/heating capacity is tested under the following conditions: Cooling operation Heating operation Indoor Indoor 27 (DB) 20 (DB) 19 (WB) 15 (WB) Outdoor Outdoor 35 (DB) 7 (DB) 24 (WB) 6 (WB) 3.Due to the policy of constant development, we reserve the right to modify technical data without notice. While errors and omissions are a possibility, every reasonable effort has been made to ensure that the information in this manual is correct. 4.Operating temperature range: Indoor side DB/WB( C ) Outdoor side DB/WB( C ) Maximum cooling Minimum cooling Maximum heating Minimum heating 32/23 21/15 27/-- 20/-- 43/26 21/15 24/18-5/-6 5.Wiring diagram of air conditioner (indoor unit/outdoor unit) are attached to the indoor/ outdoor unit respectively. 6.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 10

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS TRN/TRG - 28 ZR TRN/TRG - 35 ZR TRN/TRG - 56 ZR TRN/TRG - 71 ZR Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24

DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Μοντέλα/Models DVI/DVO-18 DVI/DVO-24 Επιτοίχια Μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901395 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

AI-24/AO-24. Μοντέλo/Models. Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit Owner s Manual -1-

AI-24/AO-24. Μοντέλo/Models. Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit Owner s Manual -1- Μοντέλo/Models AI-24/AO-24 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18

Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Μοντέλo/Models AI-18/AO-18 Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models RFI-50/RFO-50. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1-

Μοντέλo/Models RFI-50/RFO-50. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1- Μοντέλo/Models RFI-50/RFO-50 Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Standing Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER Οδηγίες Χρήσης User s Manual Manuale d instruzioni ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER ROOM WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE CLIMATIZZATORE A PARETE DC INVERTER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS/ MODELLO TKN/TKG-A28DV

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ. Cassette Air conditioning system A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ S Y Α Τ Ι S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Cassette Air conditioning system Εγχειρίδιο Χρήσης Συστηµα κλιµατισµού τύπου κασέτα Thank you for choosing

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16

Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Table Electric Fan 16 Επιτραπέζιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16 Model / Μοντέλο: FSTC-40 GB GR OWNER S MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual

Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models Επιτοίχια μονάδα Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Wall Mounted Unit Owner s Manual 66129901389 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Τ Η Μ Α Τ Α Wall Mounted Unit Owner s Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1-

Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30. Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης. Floor Standing Unit Owner s Manual -1- Μοντέλo/Models RFI-30/RFO-30 Ντουλάπα εμφανούς τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Standing Unit Owner s Manual -1-66129901371 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS: TKN/TKG-A528DV TKN/TKG-A535DV TKN/TKG-A556DV TKN/TKG-A571DV Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα:

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα. Μοντέλα: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Μοντέλα: V4MVI-09WFR / V4MV-09 V4MVI-12WFR / V4MV-12 V4MVI-18WFR / V4MV-18 V4MVI-24WFR / V4MV-24 Τ Η Μ Α Τ Α Wall Mounted Unit User s Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-18/RKO-18. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-18/RKO-18 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901374 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions

C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. English/Ελληνικά/ Română. Your-conditions C2VI-09/C2VO-09 C2VI-12/C2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit English/Ελληνικά/ Română Your-conditions CONTENTS Operation and maintenance Notices for operation... 1 Notices for use... 3 Names and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello GAN/GAG-A128GVR-T3 GAN/GAG-A135GVR-T3 GAN/GAG-A180GVR-T3

Διαβάστε περισσότερα

R OOM A IR C ONDIT IONE R

R OOM A IR C ONDIT IONE R Μοντέλα MVI-09/MVO-09 B efore us ing your air c onditioner, pleas e read MVI-/MVO- this manual c arefully and keep it for future referenc e. MVI-8/MVO-8 INV E R T E R S P L IT-T Y P E R OOM A IR C ONDIT

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MFGA-48ARDN1-RC2 MFGA-60ARFN1-R ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΨΥΞΗ (Pdesignc) BTU/h 48.000 (25.000-51.000) 55.000 (26.000-58.500) ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) BTU/h 50.000 (25.000-52.500)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Προειδοποίηση - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Καθαριστής αέρα. Σύστημα καθαρισμού αέρα σε πραγματικό χρόνο. Εγχειρίδιο

Καθαριστής αέρα. Σύστημα καθαρισμού αέρα σε πραγματικό χρόνο. Εγχειρίδιο Καθαριστής αέρα Σύστημα καθαρισμού αέρα σε πραγματικό χρόνο Εγχειρίδιο Περιεχόμενα 1 Πρόλογος 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 Υποδείξεις ασφαλείας..2 2.1 Σήματα.2 2.2 Εικονίδια.2 2.3 Προειδοποίηση.2

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και την χρήση της συσκευής. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα