WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS"

Transcript

1 WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS MADE IN JAPAN TAN/TAG-A0GW, TAN/TAG-A0HW (7k) TAN/TAG-A8GW, TAN/TAG-A8HW (9k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (8k) TAN/TAG-A70GW, TAN/TAG-A70HW (k) TAN/TAG-AGW (8k Dual) TAN/TAG-A70GW (k Triple) TAN/TAG-A8FWIS, TAN/TAG-A8GWIS (9k Inverter) TAN/TAG-AFWIS, TAN/TAG-AGWIS (k Inverter) TAN/TAG-A8IV (9k Inverter) TAN/TAG-AIV (k Inverter) TAN/TAG-AIV (8k Inverter) TAN/TAG-A70IV (k Inverter) TAM-6HI (k Inverter, Dual) TAM-80HI (7k Inverter, Triple) TAM-90HI (0k Inverter, Triple) GR GB I E F D TR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ (σελίδα -7) INSTRUCTION MANUAL (page 8-) MANUALE DI INSTRUZIONI (page -) MANUAL DE INSTRUCCIONES (pagina -8) MODE D EMPLOI (page 9-) BEDIENUNGSANLEITUNG (seite 6-) KULLANICI KILAVUZU (sayfa -9) GR GB I E F D TR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΩΜΑΤΙΟΥ (σελίδα 0-7) ROOM AIRCONDITIONER INSTALLATION MANUAL (page 7-6) MANUALE PER IL CLIMATIZZATORE DA CAMERA-INSTALLAZIONE (page 66-7) MANUAL PARA EL ACONDICIONADOR AMBIENTAL (pagina 7-8) MANUEL D INSTALLATION DU CLIMATISEUR D APPARTEMENT (page 8-89) INSTALLATIONSHANDBUCH ZIMMER-KLIMAGERÄT (seite 90-97) DUVAR T P KL MA MONTAJ TAL MATI (sayfa 98-0)

2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η µονάδα πρέπει να είναι γειωµένη. Χρησιµοποιήσετε αποκλειστική παροχή ρεύµατος µε αυτόµατο διακόπτη κυκλώµατος. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε ή να ανακατασκευάσετε τη ουοκευή. ΑΠΑΓΟΡΕΓΣΗ Μην εγκαταστήσετε τη µονάδα σε µέρος στο οποίο υπάρχει πιθανότητα διαρροής εύφλεκτου αερίου. Μη χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε ατµόσφαιρα γεµάτη µε καπνούς λαδιού και ατµούς. Μη χρησιµοποιείτε την προέκταση καλωδίου. Μη συνδέετε άλλες συσκευές στην παροχή ρεύµατος. Μην χρησιµοποιείτε το καλώδιο παροχής ρεύµατος διπλωµένο σε µάτσο (δέσµη). Μην προκαλέσετε ζηµιά και µην τροποποιήσετε το καλώδιο παροχής ρεύµατος. Μη βάζετε το δάχτυλό σας ή αντικείµενα στην εισαγωγή ή εξαγωγή αέρα. Μη βάζετε την πρίζα για να δουλέψει η συσκευή. Μη βγάζετε την πρίζα για να σταµατήσει η συσκευή. Μην εκτεθείτε απευθείας στη ροή αέρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα νήπια και οι ηλικιωµένοι, ιδιαίτερα, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις όπως αποθήκευση τροφίµων, οργάνων ακριβείας ή έργων τέχνης. Να µη χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη ζώων ή φυτών. Μην χειρίζεστε το διακόπτη µε υγρά χέρια. Μη χρησιµοποιείτε εύφλεκτο εξοπλισµό στην άµεση διαδροµή της ροής του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς ελαττώµατα. Μην χύνετε νερό επί της µονάδας για καθαρισµό. Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά στην άµεση διαδροµή της ροης του αέρα. Μην κάθεστε και µην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στη µονάδα Μην τοποθετείτε αντικείµενα όπως βάζα µε λουλούδια ή δοχεία νερού πάνω στη µονάδα. ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜOTH O HΤIAΣ Όταν διαπιστωθεί ανωµαλία όπως µυρωδιά καύσεως, σταµατήσετε τη λειτουργία µε τονκουµπί λειτουργίας και ειδοποιήσετε το κατάστηµα πωλησεων. Ελέγξετε την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση της αποχετεύσεως. Συνδέσετε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος σταθερά οτη πρίζα παροχής ρεύµατος. Χρασιµοποιήσετε τάση 0V. Αερίζετε το δωµάτιο κατά διαστήµατα, ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα κάποια συσκευή αερίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Οδηγία 00/96/EC (WEEE): Πληροφορίες για χρήστες Αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε την Οδηγία 00/96/EC της ΕΕ. Το σύµβολο µε το διαγραµµένο κάδο απορριµµάτων στη συσκευή υποδηλώνει ότι το προϊόν, που απαιτεί ξεχωριστή διαχείριση µετά τη φυσιολογική διάρκεια ζωής του από εκείνη των οικιακών απορριµµάτων, πρέπει να µεταφερθεί σε ένα κέντρο διαλογής απορριµµάτων για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή να επιστραφεί στον έµπορο λιανικής πώλησης κατά την αγορά µιας νέας αντίστοιχης συσκευής. Είναι υποχρέωση του χρήστη να µεταφέρει τη συσκευή στο κατάλληλο κέντρο συλλογής απορριµµάτων στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η σωστή διαλογή απορριµµάτων, όπου η συσκευή που απορρίπτεται αποστέλλεται για ανακύκλωση, επεξεργασία και απόρριψη συµβατή µε το περιβάλλον, βοηθά στο να αποτραπούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία και ενθαρρύνει την ανακύκλωση των υλικών του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν διαθέσιµα συστήµατα συλλογής, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε την τοπική σας υπηρεσία διάθεσης απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα από το οποίο κάνατε την αγορά σας. Για την Έξυπνη Χρήση του Κλιµατιστικού Ρύθµιση της σωστής θερµοκρασίας δωµατίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή ή εξαγωγή του αέρα. Κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά τη λειτουργία. Χρησιµοποιείτε το ρυθµιστή χρόνου αποτελεσµατικά. Αν η µονάδα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα,κλείστε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας µε το τηλεχειριστήριο Χρησιµοποιήσετε τους αεραγωγούς αποτελεσµατικά. Εγκατάσταση Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτή αυτή συσκευή κλιµατισµού µόνος σας. Μην το εγκαταστήσετε τους παρακάτω χώρους: Μην εγκαταστήσετε στις ακόλουθες θέσεις όπου. Παράγεται θερµότητα ή ατµός σε γειτνίαση. Προκαλείται ενόχληση στη γειτονιά. Ευρίσκεται υπό την επιρροή θορύβων υψηλής συχνότητας εκπεµποµένων από εµπορικές ραπτοµηχανές. Ευρίσκεται υπό την επίδραση ατµόσφαιρας περιέχουσας υψηλές ποσότητες αλάτων (σε παραλιακές περιοχές), θειούχων αερίων (σε ιαµατικές πηγές),αµµωνίας,υδρατµού ή ατµών υψηλής θερµοκρασίας. Η εξαγωγή αέρα από την έξοδο παρεµποδίζεται από χιόνι. Η εξαγωγή του αέρα κατεµθύνεται κατ ευθείαν σε ζώα ή φυτά. Εξαρτήµατα και ειτουργια Εξωτερική Μονάδα ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ Εξωτερικό περίβληµα πολυπροπυλενίου ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΕΙΩΣΕΩΣ Εξέρχεται θερµός αέρας κατά τη ψύξη, εξέρχεται ψυχρός αέρας κατά τη θέρµανση. 7k, 9k,k, 8k ( ιπλό), k (Τριπλό) Εσωτερική µονάδα µοντέλα ψύξης & θέρµανσης. 9k,k,8k µοντέλο θέρµανσης & ψύξης µε µετασχηµατιστή ΣΡ 9k + k ( ιπλό), 7k (Τριπλό), 0k (Τριπλό) ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΦΙΤΡΟ CATECHIN Υπάρχει ένα σε κάθε πλευρά, αριστερά και δεξιά. Μόνο για µοντέλα µε inverters (αναστροφείς) 9k, k, 8k. ΕΞΑΓΩΓΗ Η κατεύθυνση της ροής του αέρα ρυθµίζεται µε τους κάθετους και οριζόντιους αεραγωγούς. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΚΟΝΗΣ Υπάρχει ένα σε κάθε πλευρά, αριστερά και δεξιά. ΒΙΟΕΝΖΘΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΟΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Μόνο για µοντέλα µε inverters (αναστροφείς). ΠΛΕΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ OPERATE TIMER POWER/ ELECT GR ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΠΑΜΠΟΥ/ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΟΣΜΙΑΣ Μόνο για µοντέλα µε inverters (αναστροφείς). ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΣΗΜΑΤΟΣ POWER/ELECT Ήχος µπιιπ επιβεβαιώνει (ΕΝ ΕΙΞΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) την επιτυχή µετάδοση του Έχει πράσινο χρώµα σήµατος µεταξύ του κατά τη λειτουργία. Στο ασύρµατου µοντέλο µε τηλεχειριστηρίου και της µετασχηµατιστή µόνο, εσωτερικής µονάδας. έχει κόκκινο χρώµα H εµφάνιση διαφέρει όταν παράγονται ανάλογα το µοντέλο. αρνητικά ιόντα.

3 8k/k µοντέλα ψύξης & θέρµανσης & k µοντέλο Θέρµανσης και ψύξης µε µετασχηµατιστή µόνο. ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΠΑΜΠΟΥ/ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΟΣΜΙΑΣ Μόνο για TAN/TAG-A70IV ΒΙΟΕΝΖΘΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΟΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ Μόνο για TAN/TAG-A70IV ΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΣΗΜΑΤΟΣ Ηχος µπιπ επιβεβαιώνει την επιτυχή µετάδοση σήµατος µεταξύ του ασύρµατου τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικύς µονάδας. Γρίλια Εισόδου Αέρα ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Αντιµυκητικά Φίλτρα Αέρα, δυο σε κάθε πλευρά ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ ΦΙΤΡΟ CATECHIN Υπάρχει ένα σε κάθε πλευρά, αριστερά και δεξιά. Μόνο για TAN/TAG-A70IV ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής του αέρα ρυθµίζεται µε τους κάθετους και οριζόντιους αεραγωγούς. Πίνακας Χειρισµού Τα 8k/k ψύξης & θέρµανσης µοντέλα έχουν τις ενδείξεις τους στο κέντρο των εσωτερικών τους µονάδων. Ο διακόπτης λειτουργικών δοκιµασιών χρησιµοποιείται ως διακόπτης λειτουργιών εκτάκτου ανάγκης. (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ) ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Εάν το ασύρµατο σύστηµα τηλεχειρισµού δεν είναι διαθέσιµο (όταν έχει χαθεί το ασύρµατο τηλεχειριστήριο ή όταν έχει µειωθεί το φορτίο της µπαταρίας του χειριστηρίου)η συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος κλιµατισµού είναι δυνατή προσωρινά. (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ) ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ) Χρησιµοποιήσετε το διακόπτη δοκιµασίας λειτουργίας, στην θέση δοκιµασίας λειτουργίας όταν ή θερµοκρασία του δωµατίου είναι κάτω των 6ΓC: µην τον χρησιµοποιείτε σε κανονική λειτουργία. POWER/ELECT (ΕΝ ΕΙΞΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) Ο δείκτης παροχύς πεύµατος ανάβει όταν ο λειτουργικός διακόπτης ON/OFF του τηλεχειριστηρίου είναι σε θέση ON. TIMER (ΕΝ ΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) Ο δείκτης χρήσεως µε ρυθµιστή χρόνου είναι αναµένος όταν ο διακόπτης επιλογής του ρυθµιστή χρόνου του τηλεχειριστηρίου είναι σε θέση ON ή OFF. OPERATE (ΕΝΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Ο δείκτης τρόπου λειτουργίας είναι αναµένος όταν λειτουργεί το κλιµατιστικό. Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο Τα παραπάνω παραδείγµατα ενδείξεων είναι µόνο για επεξήγηση και είναι εποµένως διαφορετικά από τις πραγµατικές ενδείξεις. 9 Στέλνει σήµατα στον δέκτη της εσωτερικής µονάδας. ΈΝ ΕΙΞΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Παρουοιάζει την επιλεγµίνη ταχύτητα ανεµιστήρα από τον διακόπτη ταχύτητας ανεµιστήρα. Όταν τίθεται σε Αυτόµατη ( AUTO ), η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει αυτόµατα ανάλογα µε την διαφορά µεταξύ της διαφοράς της καθορισµέης θερµοκρασίας και αυτής του δωµατίου. ΈΝ ΕΙΞΗ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είχνει τον επιλεχθέντα τρόπο λειτουργίας. 6 7 ΕΚΠΟΜΠΟΣ ΈΝ ΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΥ είχνει την τρέχουσα ώρα ή τον χρόνο που ρυθµίστηκε από τον χρονοδιακόπτη. ΈΝ ΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΟΣ: Το κλιµατιστικό αρχίζει την λειτουργία στον προκαθορισµένο χρόνο. ΕΝΤΟΣ: Το κλιµατιστικό σταµατά την λειτουργία στον προκαθορισµένο χρόνο. ΈΝ ΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ είχνει την θερµοκρασία που προσδιορίστηκε από τους διακόπτες ρυθµίσεως της θερµοκρασίας. ΈΝ ΕΙΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Ανάβει όταν στέλνεται σήµα. ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ 8 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η ενδεικνυόµενη θερµοκρασία αυξάνει κατά C (,8 F) κάθε φορά που πιέζεται ο διακόπτης. Η ενδεικνυόµενη θερµοκρασία ελαττώνεται κατά C (,8 F) κάθε φορά που πιέζεται ο διακόπτης. Κρατώντας ένα κουµπί αλλάζει τις ρυθµίσεις της θερµοκρασίας πολύ γρήγορα. 9 ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Η διεύθυνση ροής του αέρα µπορεί να αλλάξει κατακόρυφα (προς τα πάνω και προς τα κάτω) µε κάθε πίεση. 0 ΚΟΥΜΠΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Παπάγει απνητικά ιόντα. Στα µοντέλα µε µετασχηµατιστή µόνο (εkτός από 8k&k), η ένδειξη POWER έχει κόκκινο χρώµα. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Χρησιµοποιήστε για να ρυθµίσετε την ταχύτητα ανεµιστήρα. Η ένδειξη της ταχύτητας του ανεµιστήρα ποικίλλει από Χαµηλή L (Low), Μέση M (Medium),Υψηλή H (High), και Αυτόµατη AUTO για κάθε πάτηµα του κουµπιού. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χρησιµοποιείται για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας. Η ένδειξη τρόπου λειτουργίας αλλάζει διαδσχιά σε ---- (Αυτόµατη), (Ψύξη), (Αφύγρανση), (Κυκλοφορια) και (Θερµανση) µε κάθε πάτηµα του κουµπιού*. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ Πιέστε τον διακόπτη TIME ADJ για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα ή τον χρονοδιακόπτη. ΚΟΥΜΠΙΑ Πιέστε αυτά τα κουµπιά για να ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα ή τον χρονοδιακόπτη. Χρόνος προς τα εµπρός Χρόνος προς τα πίσω Κρατώντας πατηµένο κάποιο κουµπί αλλάζει την ρύθµιση του χρόνου κατά διαστήµατα 0 λεπτών. ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Πιέστε αυτούς τους διακόπτες για να βάλετε τον χρονοδιακόπτη ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ λειτουργίας. ΚΟΥΜΠΙ 6 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πιέστε αυτό τον διακόπτη για την ρύθµιση Απενεργοποίησης. ΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ Αρχίζει την λειτουργία µε ενα πάτηµα. Σταµατά την λειτουργία µε το επόµενο πάτηµα.,

4 Πριν την λειτουργία Ρύθµιση τρέχουσας ώρας Εισαγωγή των Ξηρών Μπαταριών Αποµακρύνετε το κάλυµµα. Πιέσετε ελαφηά το µέρος που υποδεικνύεται µε τη λέξη OPEN, και τραβήξτε το κάλυµµα µακρυά από το χειριστήριο. Εισάγετε τις ξηρές υπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι οι ξηρές µπαταρίες έχουν τοποθετηθεί µε τις σωστές κατευθύνσεις, σύµφωνα µε το διάγραµµα µέσα στη κοιλότητα. Τοποθετείστε το κάλυµµα. Επαληθεύστε τις ενδείξεις. Τοποθετήστε ξανά τις µπαταρίες εάν δεν εµφανιζονται οι αναµενόµενες ενδείξεις όταν πιέζεται ο διακόπτης ON/OFF. ύο R-0 ξηρές µπαταρίες ΑΝΟΙΞΤΕ Οι περικλειόµενες ξηρές µπαταρίες είναι για την παρακολούθηση. Αν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου γίνει θαµπή ή ο δέκτης σήµατος δεν µπορεί να λάβει τα σήµατα του τηλεχειριστηρίου, αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Χρησιµοποιήστε δύο νέες ξηρές µπαταρίες της ιδίας µάρκας και τύπου. Όταν πιέζετε τον διακόπτη ON/OFF, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προήγουµενη ρύθµιση. Εντούτοις, αµέσως µετά την αντικατάσταση των µπαταριών, οι ρυθµίσεις είναι όπως ακολουθεί: ΨΥΞΗ ή ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία: 6ΓC, ΡΟΗ ΑΕΡΑ : Αυτόµατη. Ξαναρυθµίστε την τρέχουσα ώρα και τον χρονοδιακόπτη επειδή οι ρυθµίσεις τους ακυρώνονται κατά την αντικατάσταση των µπαταριών. Όταν το χειριστήριο δεν θα χρησιµοποιηθεί για µακρά χρονική περίοδο, οι ξηρές µπαταρίες θα πρέπει να αποµακρυνθούν από το χειριστήριο. Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά µετά την αντικατάσταση των µπαταριών, πραγµατοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες: Βγάλτε τις µπαταρίες και περιµένετε για 0 τουλάχιστον δευτερόλεπτα προτού τις ξαναβάλετε. Βγάλτε τις µπαταρίες, πιέστε τον διακόπτη ΈΝΑΡΞΗΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ ( ON/OFF ) ή φορές και ξαναβάλτε τις. Παράδειγµα: Ρύθµιση στις :0 µ.µ. Πιέστε τον διακόπτη TIME ADJ µια φορά. Ρυθµίστε τον χρόνο µε τα κουµπιά,. Κρατώντας πατηµένο κάποιο κουµπί αλλάζει την ρύθµιση του χρόνου κατά διαστήµατα 0 λεπτών. Πιέστε τον διακόπτη TIME ADJ φορές. Η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται στην οθόνη. Η ρύθµιση είναι πλήρης. (Ακόµη και αν ο διακόπτης TIME ADJ δεν πατηθεί φορές, η ώρα θα τεθεί αυτοµάτως σε 0 δευτερόλεπτα.) Χειρισµός του Ασυρµάτου Τηλεχειριστηρίου Κατά την λειτουργία, γυρίστε τον εκποµπό προς την κατεύθυνση του δέκτη σήµατος τηλεχειρισµού της εσωτερικής µονάδας. Μην αφήνετε κανένα εµπόδιο µεταξύ του κεφαλής αποστολής του σήµατος και του δέκτη σήµατος. Όταν στερεώνετε το ασύρµατο τηλεχειριστήριο σε τοίχο ή στύλο, βεβαιωθείτε οτι η εσωτερική µονάδα λαµβάνει τα σήµατα. Χειριστήτε το ασύρµατο τηλεχειριστήριο µε προσοχή. Μην το αφήνετε να πέσει καταγής, το πετάτε ή το βρεχετε. Μην τοποθετείτε το ασύρµατο τηλεχειριστήριο εκεί όπου είναι εκτεθειµένο σε κατευθείαν ηλιακό φώς ή σε συσκευές θέρµανσης. Ο δέκτης σήµατος ίσως να µην λαµβάνει τα σήµατα σε χώρο ο οποίος έχει λάµπες φθορισµού ηλεκτρονικού τύπου (γρήγορης εκκίνησης), λάµπες φθορισµού τύπου αντιστροφής ή ασύρυµατο τηλέφωνο. Σ αυτές τις περιπτώσεις, τοποθετείστε το ασύρµατο τηλεχειριστήριο πλησιέστερα στον δέκτη προς λειτουργία. Πριν από τη Λειτουργία Πώς να τοποθετήσετε τα φίλτρα καθαρισµού αέρα Μόνο για µοωτέλα µε Inverters (αναστροφείς) συνεχούς ρεύµατος. Τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα άνθρακα µπαµπού κατά της δυσοσµίας αφαιρούν τη σκόνη από τον αέρα και ελαττώνουν τον καπνό των τσιγάρων και τις οσµές. Τα φίλτρα αέρα και τα φωτοκαταλυτικά φίλτρα άνθρακα µπαµπού κατά της δυσοσµίας είναι τοποθετηµένα στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της συσκευής. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα τραβώντας προς τα πάνω. Αφαιρέστε τα εξωτερικά φίλτρα αέρα. Ωθήστε ελαφρά προς τα πάνω την κεντρική προεξοχή καθενός φίλτρου µέχρι να βγει από τον αναστολέα και αφαιρέστε το φίλτρο προς τα κάτω. Τοποθετήστε τα φίλτρα καθαρισµού αέρα. Συνδέστε το "άνθρακα µπαµπού/ Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αοσµίας" και "βιοενζυµικό αντιµικροβιακό φίλτρο" σε κάθε πλευρά. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζετε τα µεταλλικά µέρη για να αποφύγετε ενδεχόµενο τραυµατισµό, όταν τοποθετείτε τα φίλτρα. Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα. Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα πίσω από τον αναστολέα µε τέτοιον τρόπο ώστε η ένδειξη "FRONT" (Εµπρός) να είναι στην εξωτερική πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί πίσω από τους αναστολείς. Αν τα φίλτρα δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, µπορεί να παρουσιαστούν προβλήµατα. Κλείστε τη γρίλια εισόδου αέρα σπρώχνοντας προς τα κάτω. Φίλτρα αέρaα Φίλτρα αέρα βιοενζυµικού αντιµικροβιακού φίλτρου, Φωτοκαταλυτικά φίλτρα άνθρακα µπαµπού κατά της δυσοσµίας Άπαξ και ρυθµίσετε την τρέχουσα ώρα, εµφανίζεται συνεχών οθόνη (ακόµη και όταν η µονάδα δεν λειτουργεί). Ακόµη και όταν δεν τεθεί η ώρα, µπορείτε να χρησιµοποιήτε όλες τις λειτουργίες πλην των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη (ON/OFF TIMER). Κυκλοφοριακή λειτουργία Τι είναι η Κυκλοφοριακή λειτουργία? Όταν χρησιµοποιήτε άλλες θερµαντικές πηγές, ο θερµός αέρας συσσωρεύεται στον ανώτερο χώρο του δωµατίου. Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου φθάνει την ρυθµισµένη θερµοκρασία του τηλεχειριστηρίου, η εσωτερική µονάδα αρχιζει την λειτουργία κυκλοφορίας του αέρα αυτοµάτως για να εξισώσει τις διαφορές θερυοκρασίας µεταξύ του ανώτερου και κατώτερου χώρου του δωµατίου και βελτιώνει κατά συνέλεια την θερµαντική απόδοση. ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF. Ρυθµίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Κυκλοφοριακή,, πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως. Ρυθµίστε την καθορισµένη θερµοκραοία πιέζοντας τους διακόπτες καθοπισµού της θερµοκρασίας. Η Κυκλοφοριακή λειτουργία αρχίζει αφού η θερµοκρασία του δωµατίου φθάσει την καθορισµένη από το τηλεχειριστήριο, θερµοκρασία. Ρυθµίστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεµιστήρα. Όταν η χρήση τεθεί σε Αυτόµατη AUTO, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει αυτόµατα. ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF ξανά. Το σύστηµα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες µέχρι την νέα χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΚΟΠΗ Μην τοποθετείτε θερµαντικές συσκευές ακριβώς κάτω από την εσωτερική µονάδα και το τηλεχειριστήριο. Ρυθµίστε την κατεύθυνση ροής του αέρα έτσι ώστε να αποφύγετε την άµεση ροή του αέρα πάνω στην θερµαντική συσκευή. Παρέχετε επαρκή εξαερισµό.

5 Λειτουργία Ψύξης/Αφύγρανσης Λειτουργία Θέρµανσης ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF. Ρυθµίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Ψύξη,, ή Αφύγρανση,, πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως. Ρυθµίστε την καθορισµένη θερµοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισµού της θερµοκρασίας. Περιοχή ρυθµίσεως θερµοκρασίας: Από 6~0 C µε βήµα C. Ρυθµίστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεµιστήρα. Όταν η χρήση τεθει σε Αυτόµατη AUTO, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει αυτόµατα.. ΙΑΚΟΠΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF ξανά. Το σύστηµα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες µέχρι την νέα χρήση. Ακόµη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη έναρξης αµέσως µετά το τέλος της λειτουργίας, το κλιµατιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου λεπτά για να ρποστατέψει τον συµπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόµατα µετά από λεπτά αναµονής. Αν η µονάδα χρησιµοποιείται για ψύξη και αφύγρανση για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε µεγάλη υγρασία (π.χ. πόρτες και παράθυρα ανοιχτά), µπορεί να σχηµατιστούν δροσιά και σταγόνες νερού στην εσωτερική µονάδα. Αν ρυθµίσετε χαµηλή θερµοκρασία για την αφύγρανση, ίσως αισθανθήτε ότι το ρεύµα αέρα είναι κρύο. Κατά τον τρόπο χρήσεως της αφύγρανσης, το σύστηµα πραγµατοποιεί την λειτουργία ψύξης έως ότου η θερµοκρασία του χώρου φθάσει τους ~ C (,8~,6 F) πάνω από την καθορισµένη θερµοκρασία. Στην συνέχεια εξακολουθεί τον τρόπο χρήσεως της αφύγρανσης διακοπτόµενα µε την ταχύτητα του ανεµιστήρα σε χαµηλή ( LO ), ανεξάρτητα από την καθωρισµένη ταχύτητα. Κατά την αφύγραωση, η εσωτερική µονάδα σταµατά να λειτουογεί για λεπτά όταν η θερµοκρασία του χώρου φθάσει την καθωρισµένη θερµοκρασία. * Μόνο για ιπλά και Τριπλά µοντέλα Μονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί τη κάθε φορά για όλες τις εσωτερικές µονάδες. (Ταυτόχρονα δεν µπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τις επιλεγµένες εσωτερικές µονάδες.) Αν µια ή δυο εσωτερικές µονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας δεν µπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές µονάδες. Ένα προειδοποιητικός ήχος µπιπ θα ακουστεί, και η µονάδα δεν θα λειτουργήσει. Όταν αυτό συµβεί, επιλέξετε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας µε τις άλλες µονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, ξαναξεκινήστε και τις δύο µονάδες στον ίδιο τρόπο ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF. Ρυθµίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Θέρµανση,, πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως. Ρυθµίστε την καθορισµένη θερµοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισµού της θερµοκρασίας. Περιοχή ρυθµίσεως θερµοκρασίας: Από 6~0 C µε βήµα C. Ρυθµίστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεµιστήρα. Όταν η χρήση τεθει σε Αυτόµατη AUTO, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει αυτόµατα. ΙΑΚΠΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF ξανά. Το σύστηµα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες µέχρι την νέα χρήση. Εκτός και αν ο εναλλάκτης θερµότητας θερµανθεί αρκετά, ο αέρας δεν θα ρέει προς τα έξω για την αποτροπή του κρύου. Ακόµη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη ΈΝΑΡΞΗΣ αµέσως µετά το τέλος της λειτουργίας,το κλιµατιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου λεπτά για να προστατέψειτον συµπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόµατα µετά από λεπτά αναµοωής. Κατά τον τρόπο χρήσεως της θέρµανσης, ίσως σχηµατιστή δροσιά στην εξωτερικήµοωάδα και η θερµαντική της απόδοση χειροτερέψει. Σ αυτή την περίπτωση τοσύτοµάτως. Κατά την λειτουργία απόψυξης, οι ανεµιστήρες της εσωτερικής καιεξωτερικής µοωάδας σταµατούν. Αν είναι δύσκολο να θερµάνετε τον χώρο εξ αιτίας της χαµηλής εξωτερικήςθερµοκρασίας, χρησιµοποιείστε ποόσθετες θερµαντικές συσκευές. * Μόνο για ιπλά και Τριπλά µοντέλαμονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί τη κάθε φορά για όλες τιςεσωτερικές µονάδες.(ταυτόχρονα δεν µπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τιςεπιλεγµένες εσωτερικές µονάδες.) Αν µια ή δυο εσωτερικές µονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας, έναςάλλος τρόπος λειτουργίας δεν µπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές µονάδες.ένα προειδοποιητικός ήχος µπιπ θα ακουστεί, και η µονάδα δεν θα λειτουργήσει.όταν αυτό συµβεί, επιλέξετε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας µε τις άλλες µονάδες πουβρίσκονται σε λειτουργία. Αυτόµατη Λειτουργία Αυτόµατη Λειτουργία Συστήµατος Το κλιµατιστικό όταν ξεκινά επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας (ψύξη, αφύγρανση, θέρµανση) σύµφωνα µε τη θερµοκρασία δωµατίου. Πώς να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας Θέρµανση Αφύγρανση Ψύξη C 6 C Το κλιµατιστικό θα ξαναρχίσει στον προηγούµενο τρόπο λειτουργίας αν η αυτόµατη λειτουργία ξαναρχίσει εντός ωρών από τότε που σταµάτησε. Επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας Ο υπολογιστής ελέγχει και συγκρίνει την θερµοκρασία του δωµατίου ανά ξεχωριστά διαστήµατα λεπτών και λεπτών µετά το σταµάτηµα του συµπιεστή, και θα πραγµατοποιήσει επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας. Λειτουργία Αυτόµατης Επαναφοράς Αυτόµατη Λειτουργία Θερµοκρασία δωµατίου Αν υπάρξει διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο τρόπος λειτουργίας πριν τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος αποµνηµονεύεται. ~ λεπτά µετά την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος, η µονάδα ξαναρχίζει τη λειτουργία αυτόµατα µε τον προηγουµένως αποµνηµονευµένο τρόπο λειτουργίας. (Τα ~ λεπτά µετά την επανεκκίνηση είναι το προστατευτικό χρονικό διάστηµα για τον συµπιεστή.) Προσοχή Εξαιτίας της Λειτουργίας Αυτόµατης Επαναφοράς, αν κλείσετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την διάρκεια της λειτουργίας, η µονάδα µπορεί να ξαναξεκινήσει ανεξάρτητα από την πρόθεσή σας όταν ανοίξετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος την επόµενη φορά. Αν η µονάδα δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, κλείσετε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας µε το τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ON/OFF. Ρυθµίστε τον τρόπο χρήσεως, σε Αυτόµατη,, πιέζοντας τον διακόπτη τρόπου χρήσεως. Ρυθµίστε την καθορισµένη θερµοκρασία πιέζοντας τους διακόπτες καθορισµού της θερµοκρασίας. Περιοχή ρυθµίσεως θερµοκρασίας: Από 6~0 C µε βήµα C. Ρυθµίστε την ταχύτητα του ανεµιστήρα πιέζοντας τον διακόπτη ταχύτητας του ανεµιστήρα. Όταν η χρήση τεθει σε Αυτόµατη AUTO, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει αυτόµατα. ΙΑΚΠΗ ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF ξανά. Το σύστηµα θα διατηρήσει τις παραπάνω συνθήκες µέχρι την νέα χρήση. Αν ο επιλεγείς τρόπος χρήσεως από την Αυτόµατη λειτουργία δεν σας εξυπηρετεί, ρυθµίστε τον τρόπο χρήσεως (ψύξη, αφύγρανση, θέρµανση) µε τον διακόπτη επιλογής τρόπου χρήσεως. Ακόµη κι όταν πιέσετε τον διακόπτη έναρξης αµέσως µετά το τέλος της λειτουργίας, το κλιµατιστικό δεν θα αρχίσει την λειτουργία για περίπου λεπτά για να προστατέψει τον σνµπιεστή. Η λειτουργία θα αρχίσει αυτόµατα µετά από λεπτά αναµονής. * Μόνο για ιπλά και Τριπλά µοντέλα Μονάχα ένας τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεγεί τη κάθε φορά για όλες τις εσωτερικές µονάδες. (Ταυτόχρονα δεν µπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για τις επιλεγµένες εσωτερικές µονάδες.) Αν µια ή δυο εσωτερικές µονάδες λειτουργούν ήδη σε κάποιο τρόπο λειτουργίας που εισήχθη από την αυτόµατη λειτουργία, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας δεν µπορεί να επιλεγεί για τις άλλες εσωτερικές µονάδες. Ένα προειδοποιητικός ήχος µπιπ θα ακουστεί, και η µονάδα δεν θα λειτουργήσει. Όταν αυτό συµβεί, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του δωµατίου επιλέξετε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας µε τις άλλες µονάδες που βρίσκονται σε λειτουργία ή την αυτόµατη λειτουργία.

6 Λειτουργία Αρνητικών Ιόντων Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο (εkτός aττό 8k & k) σε µοντέλα µε µετασχηµατιστή ΣΡ και µόνον όταν το κλιµατιστικό είναι σε λειτουργία. Ρύθµιση της κατευθύνσεως της ροής του αέρα Κατακόρυφη ρύθµιση Όταν πιεστεί ο διακόπτης Έναρξης/ ιακοπής ON/OFF ο κάθετος αεραγωγός θα κινηθεί αυτόµατα. Μετακίνηση της ροής του αέρα Όταν πιεστεί ο διακόπτης κατευθύνσεως της ροής του αέρα µια φορά, ο κάθετος αεραγωγός θα κινηθεί µέσα στα περιθώρια της εικόνας. Καθορισµός της κατευθύνσεως της ροής του αέρα Όταν πιεστεί ξανά ο διακόπτης του κάθετου αεραγωγού, ο αεραγωγός θα σταθεροποιηθεί και αυτή η θέση θα διατηρηθεί στη µνήµη. Ο κάθετος αεραγωγός από την επόµενη φορά και µετά θα λάβει αυτόµατα την προηγούµενη θέση. Περίπου 0 µοίρες *(0) **() Κατά την Λειτουργία Ψύξης, Λειτουργία Αφύγρανσης Οριζόντιο επίπεδο Οριζόντιο επίπεδο Περίπου 60 µοίρες *(70) **() Κατά την Λειτουργία Θέρµανσης, Κυκλοφοριακή Λειτουργία Όταν η µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ο κάθετος αεραγωγός κλείνει την εξαγωγή αυτόµατα. Μην µετακινήσετε τον κάθετο αεραγωγό µε το χέρι. Αυτό µπορεί να προκαλέσει την λανθασµένη λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο αεραγωγός δεν εργάζεται σωστά, σταµατήστε την λειτουργία και ξαναρχίστε την. Κατά την λειτουργία ψύξεως ή την λειτουργία αφύγρανσης, ο κάθετος αεραγωγός δεν πρέπει να παραµείνη προς τα κάτω για µακρό χρονικό διάστηµα. Εάν γίνει αυτό, µπορεί να εµφανιστούν σταγόνες υγρασίας στην εξαγωγή. (Ακόµη και εάν η κατεύθυνση του αεραγωγού είναι εντός της περιοχής µετακινήσεως, ο αεραγωγός θα µετακινηθεί περίπου 0 µοίρες από το οριζόντιο επίπεδο µετά µία ώρα). Κατά την διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, η γωνία τον κάθετον αεραγωγύ µπορεί να αλλάξει αυτόµατα για την αποφυγή της συµπύκνωσης. (8k/k BTU Αντλίας Θερµότητας Μοντέλα) Οριζόντια Ρύθµιση Ρυθµίστε τον οριζόντιο αεραγωγό µετακινώντας τις οριζόντιες γλωττίδες. Εάν το σύστηµα λειτουργεί µε τις οριζόντιες γλωττίδες κατευθυνόµενες τελείως προς τα αριστερά ή δεξιά, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας (π.χ. κατά την περίοδο των βροχών), µπορεί να εµφανιστούν σταγόνες υγρασίας στην εξαγωγή. Πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ "ON/OFF". Πατήστε το κουµπί αρνητικών ιόντων. Ο δείκτης POWER/ELECT ανάβει µε κόκκινο χρώµα. ΙΑΚΟΠΗ Για να διακόψετε µόνο τη λειτουργία αρνητικών ιόντων, πατήστε το κουµπί αρνητικών ιόντων. Για να διακόψετε και τη λειτουργία του κλιµατιστικού ταυτόχρονα, πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ "ON/OFF". (Από την επόµενη φορά, κάθε φορά που θα ξεκινάτε το κλιµατιστικό, θα ξεκινά και η γεννήτρια αρνητικών ιόντων. Το POWER/ELECT (ΕΝ ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ανάβει µε κόκκινο χρώµα. Περίπου 0 µοίρες Περίπου µοίρες Οριζόντιο επίπεδο Οριζόντιο επίπεδο Περίπου 0 µοίρες (0) Περίπου 60 µοίρες (70) *(8k/k µοντέλα µε αντλία θερµότητας & k µοντέλο Θέρµανσης και ψύξης µε µετασχηµατιστή.) **(Μοντέλo µε αναστροφέα (inverter) 8k DC) Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Προτού ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι η τρέχουσα ώρα έχει ρυθµιστεί σωστά. Αφού ρυθµίσετε τον χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο αποθηκεύει τις ρυθµίσεις στην µνήµη. Από την επόµενη φορά, µπορείτε να λειτουργείτε την ίδια χρήση του χρονοδιακόπτη απλά πιέζοντας τον διακόπτη Έναρξης/ ιακοπής και τον διακόπτη ρύθµισης του χρονοδιακόπτη ( ON/OFF Timer ). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετετην συνδιασµένη λειτουργία Έναρξης Χρονοδιακόπτη ON Timer και ιακοπής Χρονοδιακόπτη OFF Timer. Εναρξη Χρονοδιακόπτη ON Timer Η λειτουργία αρχίζει στον ρυθµισµένο χρόνο. Παράδειγµα περιπτώσεως: Χρόνος αφύπνισης, επιστροφή στο σπίτι. Λειτουργία Χρονοδιακόπτη ιακοπή Χρονοδιακόπτη OFF Timer Η λειτουργία σταµατά την καθορισµένη ώρα. Περίπτωση παραδείγµατος: Χρόνος Απενεργοποίησης. Παράδειγµα: Ρυθµίστε την Έναρξη Χρονοδιακόπτη ON Timer στις 7 π.µ. Ρύθµιση Έναρξης Χρόνου ON Time Πιέστε το ιακόπτη Ρύθµισης Χρονοδιακόπτη ( TIME ADJ ) για Έναρξη ( ΟΝ ). Η δίοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής µονάδας σβήνει. Παράδειγµα: Ρυθµίστε την ιακοπή Χρονοδιακόπτη OFF Timer στις 0 µ.µ. Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης χρόνου TIME ADJ δυο φορές. Ρυθµίστε το χρόνο µε τους διακόπτες,. Η ρύθµιση του χρόνου αλλάζει κατά διαστήµατα 0 λεπτών. Κρατήστε πατηµένο τον διακόπτη για την γρήγορη εναλλαγή του χρόνου. Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης χρόνου TIME ADJ δυο φορές. Η ρύθµιση Έναρξης Χρόνου ON Time είναι πλήρης και η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται στην οθόνη. (Ακόµη και αν ο διακόπτης TIME ADJ δεν πατηθεί, η ώρα θα τεθεί αυτοµάτως σε 0 δευτερόλεπτα.) Ρύθµιση Έναρξης Χρόνου ON Timer Πιέοτε τον διακόπρη ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ ON/OFF. Προχωρήστε από το βήµα (παρακάτω) αν η µονάδα χρησιµοποιήθηκε ή αν η ιακοπή Χρονοδιακόπτη ( OFF Timer ) ρυθµίστηκε. Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης Χρονοδιακόπτη ( TIME ADJ ) για Έναρξη ( ΟΝ ). Η Ένδειξη ( ΟΝ ΤΙΜΕ ) εµφανίζεται για δευτερόλεπτα και κατόπιν η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται. Η δίοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής µονάδας ανάβει. Ακύρωση της Έναρξης Χρονοδιακόπτη ( ON TIMER ) Ρύθµιση ιακοπής Χρόνου OFF Time Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης χρόνου TIME ADJ φορές. Ρυθµίστε το χρόνο µε τους διακόπτες,. Η ρύθµιση του χρόνου αλλάζει κατά διαστήµατα 0 λεπτών. Κρατήστε πατηµένο τον διακόπτη για την γρήγορη εναλλαγή του χρόνου. Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης χρόνου TIME ADJ µια φορά. Η ρύθµιση ιακοπής Χρόνου OFF Time είναι πλήρης και η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται στην οθόνη. (Ακόµη και αν διακόπτης TIME ADJ δεν πατηθεί, η ώρα θα τεθεί αυτοµάτως σε 0 δευτερόλεπτα.) Ρύθµιση ιακοπής Χρόνου OFF Timer Προχωρήστε από το βήµα (παρακάτω) αν η µονάδα χρησιµοποιήθηκε ή αν η Έναρξη Χρονοδιακόπτη ( ON Timer ) ρυθµίστηκε. Πιέστε τον διακόπτη Ρύθµισης Χρονοδιακόπτη ( TIME ADJ ) για ιακοπή ( OFF ). Η Ένδειξη ( OFF TIME ) εµφανίζεται για δευτερόλεπτα και η τρέχουσα ώρα εµφανίζεται. Η δίοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής µονάδας ανάβει. Ακύρωση της Έναρξης Χρονοδιακόπτη ( OFF TIMER ) Πιέστε το ιακόπτη Ρύθµισης Χρονοδιακόπτη ( TIME ADJ ) για ιακοπή ( OFF ). Η δίοδος χρονοδιακόπτη της εσωτερικής µονάδας σβήνει.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C

Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C Οδηγίες χρήσης Στεγνωτήρια ρούχων ΡT 5135 C G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas où vous désirez avoir

Διαβάστε περισσότερα