ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ FILTERS FOR MACHINES, VEHICLES & SHIPS. Πελάτες / Clients:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ FILTERS FOR MACHINES, VEHICLES & SHIPS. Πελάτες / Clients:"

Transcript

1

2 Η Filtrex ιδρύθηκε το 1985 με στόχο την κάλυψη των α- ναγκών στον τομέα του φιλτραρίσματος. Βασικές αρχές της εταιρείας είναι η προσήλωση στην ποιότητα και η δημιουργία αξιόπιστου ονόματος (brand name). Αξιοποιώντας την σημαντική τεχνογνωσία από την μακροχρόνια συνεργασία της με κορυφαίους οίκους στον χώρο του φίλτρου και τον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό στην κοπή (laser) και στην συγκόλληση (ultrasonic) μπορεί και δίνει λύσεις στο σύνθετο, εγχείρημα του φιλτραρίσματος. Την αναζήτηση δηλαδή των κατάλληλων υλικών για την επίτευξη της ιδανικής συγκράτησης σωματιδίων στην επιθυμητή ταχύτητα. Μπορούμε λοιπόν να ικανοποιήσουμε και τις πιο δύσκολες ανάγκες καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτήσεων σε ποικιλία και ποιότητα ώστε το καταχωρημένο brand name Filtrex να σημαίνει υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Τομείς Εφαρμογών Φίλτρων Filtrex was founded in 1985 aiming at the cover of needs in the sector of infiltration. The basic principles of the company are the dedication to quality and the creation of a reliable name (brand name). Developing the important know - how from its long-lasting collaboration with leading houses in the sector of filter and the ultramodern technological equipment in the laser cutting and in the ultrasonic can and gives solutions to the complex, undertaking of infiltration. That is to find the most suitable materials for the achievement of ideal withholding of particles in the desirable speed. We can therefore satisfy even the most difficult needs covering all the spectrum of requirements in variety and quality so that the registered brand name Filtrex means responsibility and effectiveness. Filter s Application Areas Η FILTREX συνεργάζεται με τις πιο γνωστές εταιρείες κατασκευής φίλτρων μηχανών και οχημάτων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει οποιαδήποτε λύση η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των πελατών. Κατασκευάζει επίσης μανδύες προ-φίλτρα αέρος για μηχανήματα που καταπονούνται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον, προσφέροντας έτσι οικονομία αλλά και πολλαπλή προστασία. ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΛΟΙΩΝ FILTERS FOR MACHINES, VEHICLES & SHIPS FILTREX works with widely-known machine and vehicle filter manufacturers, to be able to offer suitable solutions that meet customers requirements and preferences. It also manufactures air pre-filter sheaths for machinery being worn out in heavy duty industrial usage, offering low cost and multiple protection. Βιομηχανία Κλιματισμός Τρόφιμων & Εργαστήρια Μηχανήματα, Οχημάτα & Πλοία Βαφεία Οικιακή Χρήση Υγιειονομικοί Χώροι Industry Air - Conditioning Food & Labs Machines, Vehicles & Ships Paint Household Medical Areas ΑΕΡΟΣ ΜΑΝΔΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΡΥΠΩΝ ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ AIR FILTERS AIR FILTER SHEATHS OIL FILTERS FUEL FILTERS HYDRAULIC LIQUID ACTIVE CARBON CABIN FUEL AND CONTAMINANT BILDGE WATER AIR-CONDITIONING LIQUID SEPARATOR Πελάτες / Clients:

3 ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ FILTERS FOR FOOD & LABS ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ MEDICAL FILTERS Χάρη στη συνεργασία με την παλαιότερη βιομηχανία επεξεργασίας χαρτιού στην Ευρώπη, την Prat Dumas, η FILTREX έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλής ποιότητας λύσεις για τη βιομηχανία τροφίμων. Thanks to its cooperation with Prat Dumas, the oldest paper industry in Europe, FILTREX is able to propose high quality solutions for the food industry. Οι προδιαγραφές, η πιστοποίηση, η ακριβής εργαστηριακή μελέτη (ως προς τη χημική σύνθεση) και η κατάσταση (υγρή ή στερεά) της σκόνης του αέρα αποτελούν τα κριτήρια επιλογής των φίλτρων στον ευαίσθητο αυτό τομέα. As far as air dust is concerned, specifications, certification, thorough laboratory research (regarding chemical composition) and condition (liquid or solid) form the selection criteria for filters used in this sensitive area. ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ CELLULOSE ΧΑΡΤΟΝΙ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΘΑΡΗΣ CELLULOSE ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΧΩΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΤΕΥΤΛΩΝ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ MICRO ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΤΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑ - ΧΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εργαστήρια μελετών και αναλύσεων Εργαστήρια βιομηχανιών τροφίμων Οινολογικά εργαστήρια Φιλτράρισμα οξέων ή αλκαλίων Τρόφιμα και αιθέρια έλαια Σε υγρά με ιζήματα Σε οινόπνευμα, αιθέρες, βαφές κ.λπ Σε γλοιώδη υγρά Ποσοτικές αναλύσεις ρουτίνας Ελαχιστοποίηση των μεταλλικών στοιχείων Ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων μετά την ασβεστοποίηση Συγκράτηση λεπτών ιζημάτων Διήθηση αντιδραστηρίων Συγκράτηση αιωρούμενων στερεών στο νερό Προ φίλτρο για μεμβράνες Πολύ υψηλές θερμοκρασίες PAPER FILTERS FOR QUALITATIVE ANALYSIS HARDBOARD LIQUID RESISTANT FILTERS SEMI - HARDBOARD CELLULOSE FILTERS LOOSE - WEAVED COTTON FABRIC CARDBOARD PURE CELLULOSE AND COTTON CARDBOARD CONFECTIONERY FUNNELS BEET CHIP FILTERS PAPER LIQUID STRAINERS MICRO PAPER FILTERS EXTRUSION CARTRIDGES CHROMATOGRAPHY PAPER FILTERS COFFEE FUNNEL FILTERS APPLICATIONS: Research and analysis laboratories Food industry laboratories Wine laboratories Filtering of acids or alkali Food and essential oils For liquid sediments For alcohol, ethers, paints etc For muddy liquids Routine quantitative analysis Elimination of minerals Elimination of residue after calcification Retention of thin residues Filtering of reagents Retention of water-floating solids Membrane pre-filter Extremely high temperatures Η εργαστηριακή αρτιότητα των συνεργαζόμενων κορυφαίων ευρωπαϊκών εργοστασίων, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη πείρα και τις μεγάλες δυνατότητες επιλογής που παρέχει η FILTREX όσον αφορά στα φίλτρα, προσφέρουν εγγυημένες λύσεις και προτάσεις επιλογής για οποιοδήποτε πρόβλημα. ΡΟΛΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΣΕΤΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΣΕΤΕΣ HEPA ULPA ΡΟΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ *The integral efficiency is the mean value of alla local efficiencies measured over the filter s area The laboratory integrity of leading European industries we work with, in connection with long-term experience and a wide range of filter options offered by FILTREX, guarantee the solutions and possibilities provided for any problem encountered. PRE - FILTER ROLLS, VARIOUS DUST FILTER CARTRIDGES, VARIOUS CARTRIDGES, VARIOUS, VARIOUS HEPA, VARIOUS ULPA, VARIOUS ACTIVE CARBON ROLLS ACTIVE CARBON CARTRIDGES

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ INDUSTRY FILTERS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ INDUSTRY FILTERS Το βιομηχανικό φιλτράρισμα αποτελεί σύνθετο εγχείρημα. Η επιλογή του σωστού φίλτρου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Η FILTREX, σε συνεργασία με εξειδικευμένες βιομηχανίες, προσφέρει λύσεις σε προβλήματα φίλτρων ρεύματος, υγρών και αερίων προτείνοντας υλικά ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της βιομηχανίας, τα οποία κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών της. Industrial filtering is a complex task. Selecting the right filter is not always easy and can lead to problems. FILTREX, in cooperation with specialized industries, offers solutions dealing with filters for current, liquids and gases, providing materials suitable to meet industry requirements and provide its clientele with confidence. ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΚΟΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΑΠΩΝΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ FILTERING TECHNIQUES:. PNEUMATIC MATERIAL TRANSFER CHIP CONTAINMENT SAWDUST CONTAINMENT SOAP OILS CLEANING INDUSTRIAL CONTAMINANTS DEODORIZATION LIQUID DRAINAGE & CLEANING WASTE DRAINAGE LABORATORY RESEARCH AND ANALYSIS SANDBLASTING ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΝΟΜΕΧ ΠΡΕΣΟΦΙΛΤΡΑ ΡΟΛΑ ή ΤΕΜΑΧΙΑ ΡΟΛΑ ή ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ DUST PRE - FILTER SCREENS HIGH TEMPERATURE SCREENS BAG FILTERS ANTISTATIC FILTERS ΝΟΜΕΧ PRESSURE FILTERS ROLLS or ITEMS ACTIVE CARBON ROLLS or ITEMS ACTIVE CARBON POCKET SUCTION HOSES ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ: ΠΑΝΙΑ ΣΕ ΡΟΛΛΑ ΠΑΝΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΕΤΣΕΤΕΣ MICROFIBER ΔΟΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΡΥΠΩΝ ABSORBENT POLLUTION ABSORBENT TECHNIQUES: ROLL PADS MEASURED PADS MICROFIBRE PADS ABSORBENT BOOMS ABSORBENT PILLOWS ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΩΝ OIL ABSORBENT OIL MACHINERY ABSORBENT CHEMICAL ABSORBENT

5 ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ AIR - CONDITIONING FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ HOUSEHOLD FILTERS Ο αέρας περιέχει μόρια σκόνης διαφόρων μεγεθών, σχημάτων, χημικής σύνθεσης και κατάστασης. Η σωστή επιλογή του φίλτρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα ποιότητας ζωής και υ- γείας, αλλά και μια πολύ δύσκολη εξίσωση κόστους και απόδοσης. Τα «χοντρά» φίλτρα έχουν μεγάλη χωρητικότητα σκόνης αλλά «χαμηλές» αποδόσεις, τα HEPA πολύ υψηλότερες ικανότητες για πολύ μικρά μόρια αλλά με χαμηλή χωρητικότητα σκόνης. Η FILTREX προτείνει λύσεις συνεργαζόμενη με τους leaders της διεθνούς αγοράς φίλτρων κλιματισμού. Τα πρωτοποριακά pocket ενεργού άνθρακος αποτελούν ιδανική πρόταση στον μολυσμένο αέρα και την υγιεινή του. ΡΟΛΑ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ HEPA ΚΛΑΣΕΩΝ ULPA ΚΛΑΣΕΩΝ ΡΟΛΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ Air contains dust particles of various sizes, shapes, chemical composition and condition. Proper filter selection contributes significantly to quality of life and health, but it also represents a difficult price/performance relationship. Thick filters have a large dust capacity but low performance, HEPA filters have considerably higher potential for very small particles, however limited dust capacity. FILTREX proposes solutions in collaboration with leading companies in the international air-conditioning filter market. Innovative active carbon pockets are the ideal solution to polluted air and healthy living environments. PRE - FILTER ROLLS SPECIAL DUST FILTER CARTRIDGES (EU 1 - EU5 CLASS) CARTRIDGES HEPA ULPA ACTIVE CARBON ROLLS ACTIVE CARBON CARTRIDGES ACTIVE CARBON POCKET Στον οικιακό χώρο η FILTREX διαθέτει πλήρη σειρά προϊόντων για το αποτελεσματικό φιλτράρισμα του αέρα, του νερού και των τροφίμων. ΓΥΡΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΑΦΛΕΚΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ CELLULOSE ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΚΟΝΗΣ In domestic environments, FILTREX has a comprehensive range of products for the effective filtering of air, water and food. AIR - CONDITION POLLEN AIR - CONDITIONING ACTIVE CARBON ACTIVE CARBON EXTRACTION INFLAMMABLE EXTRACTION EXTRACTION CELLULOSE ACTIVE CARBON CAPSULES ACTIVE CARBON IONIZER VACUUM CLEANER PRE-FILTERS SWIMMING POOL WATER PARTICLE LIQUID & DUST ABSORBING

6 ΦΙΛΤΡΑ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ FLOURMILL FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ INTERNAL BURNING MACHINERY FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ SAND BLASTING FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ LABORATORY FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΩΝ COOKER - HOOD FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΕΡΑ CLEANROOM FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ POLLUTION FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΟΙΩΝ SHIP FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΦΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PAINT CARS FILTERS ΦΙΛΤΡΑ POCKET POCKET FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ PAINT FURNITURE FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIROMENTAL PROTECTION ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ INDUSTRIAL FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IMPARTING MOVEMENT FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD INDUSTRY FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKSPACE FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LIQUID - FOOD INDUSTRY FILTERS ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 1-9 CLASS 1-9 FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΒΑΦΕΙΩΝ PAINT FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΡΟΛΑ FILTERS IN ROLLS ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ FILTERS IN PIECES ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASS FILTERS ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ CLASS FILTERS Η εξαιρετική απόδοση της βαφής στο αυτοκίνητο, το έπιπλο και το μέταλλο, είναι σαφώς και η επιλογή φίλτρων. Και στα φίλτρα η εγγυημένη λύση είναι FILTREX. Πλήρως πιστοποιημένη σειρά φίλτρων, κοπή ακριβείας με Laser για α- πόλυτη απουσία ινών και ποικιλία επιλογών για υδατοβαφές, βαφές και ηλεκτροστατικές πούδρας. A high performance paint for cars, furniture and metal is closely related to filter selection. FILTREX is a guaranteed solution in paint filters, too. Fully certified filter series, precision laser cut ensuring absolute absence of fibre and a wide choice of water paints, paints and electrostatic powder. ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ LIQUID SEPARATION FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ INCOMING AIR CLEANING FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ WATER - CLEANING FILTERS ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ WASHABLE FILTERS ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 5-6 CLASS 5-6 FILTERS ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 2-4 CLASS 2-4 FILTERS ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΤΑ DIN FIRE RESISTANCE ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ FILTERS FRAMES ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΙΛΤΡΑ AEPA PAINT STOP ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΠΟΥΔΡΑΣ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΠΟΥΔΡΑΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ > 200οC. Μ5 ΕΝ779:2012 STANDARD HYDROPHOBIC INFLAMMABLE PRE - FILTERS ROOF OIL FILTERS PAPER AIR FILTERS PAINT STOP ACTIVE CARBON CARTRIDGES ANTI-CONTAMINANT CARTRIDGE BAG FILTERS POWDER COATED CYLINDRICAL FILTERS POWDER COATED BAG FILTERS EXTREME TEMPERATURES CARTRIDGES >200οC Μ5 ΕΝ779:2012 STANDARD HYDROPHOBIC INFLAMMABLE MERV 1 MERV 2 MERV 3 MERV 4 MERV 5 ASHRAE Dust Spot Efficiency 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% MERV 6 G1 G2 G3 G4 MERV 7 ASHRAE Particle Size Efficiency MERV 8 MERV 9 MERV 10 MERV 11 MERV 12 MERV 13 MERV 14 MERV 15 and MERV 16 EN M5 M6 F7 F8 F9 EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7 EU8 EU9 65% 80% 90% 40% 60% 80% 90% 95% Average Arrestance per EN 779 and ASHRAE 52.2 Average Efficiency on.4μm particulate per EN 779 (correlates closely with 52.1 Dust Spot)

7 Θ. Μπουγιούκου 6 & Θουκυδίδη Μιντιλόγλι, Πάτρα Τηλ. Κέντρο: Fax: , Th. Bougioukou & Thoukididou Midilogli, Patras, Greece Tel.: Fax:

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία.

Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Για τον επαγγελματικό σας εξοπλισμό, εμπιστευθείτε μια αναγνωρισμένη αξία. Η εταιρία Γρ. Σαράντης ιδρύθηκε το 1930 στην Κωνσταντινούπολη, με βασική δραστηριότητα την εμπορία καλλυντικών. Σήμερα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE BASILEIOU LABORATORY FURNITURE CHAPTER SECTION 01 THE COMPANY ABOUT US H ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΕΙΣ 02 DESIGN LABORATORY SPACE OPTIMIZATION ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ TAILOR - MADE SOLUTIONS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Foundation & Cream Make-up 5. Make-up Setting Powder 25. Make-up Setting Spray 29. Re-Vitalizing 31

Foundation & Cream Make-up 5. Make-up Setting Powder 25. Make-up Setting Spray 29. Re-Vitalizing 31 ΑΘΗΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ENGLAND GERMANY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ INDIA USA KRYOLAN Gmbh PAPIERSTR. 10 13409 BERLIN TEL. +49 30/499 892-0 FAX. +49 30/491 49 94 www.kryolan.com info@kryolan.com KRYOLAN GmbH Papierstr. KRYOLAN

Διαβάστε περισσότερα

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO

ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ευρετήριο 6 Η αποστολή μας 7 Τέλειες Ιδέες... Παίρνουν τη Μορφή τους 9 ΥΔΡΟΡΡΟΗ 23 ΥΔΡΟCYCLO 4 33 41 45 49 52 53 ΥΔΡΟCOPPA ΥΔΡΟSHAPE ΥΔΡΟART ΥΔΡΟMAT COVERPRO ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ κ.α. 57 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page

& Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Contract. Woodwork. Solutions. Woodwork History Service Page 06 & Dedication Page 07 Collaborations Certainty Page 08 Why Choosing Εvripidou Woodwork Our Page 09 Premises Page Page 08 Team Page 10 Craftsmanship

Διαβάστε περισσότερα

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd

AND INDUSTRY. Accredited ISO 22000:2005 for G. Michaelides & Son Ltd Το 1973 οι κύριοι Σωκράτους Νίκος και Μακρίδης Κυριάκος ίδρυσαν την χαρτοβιομηχανία Νikyr Products & Co Ltd. Μια βιομηχανία η οποία δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα στην επεξεργασία και μεταποίηση προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

The technological and innovative capacity of Central

The technological and innovative capacity of Central 6 6 EÊ ÚÌÔÁ OÚÈ ÔÓÙ ˆÓ TÂ ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ Application of Generic Technologies in the Region H τεχνολογική και καινοτοµική ικαν τητα της Κ. Μακεδονίας µπορεί να αξιολογηθεί απ το επίπεδο εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα (Contents)

Περιεχόμενα (Contents) ISOPIPE TC Περιεχόμενα (Contents) Μόνωση - Insulation Systems 5 Isopipe TC, UV - UV PLUS - HD... 8 Isopipe HT, UV - UV PLUS - HD... 20 Isosound - Isochip - Accessories... 30 Υδρευση - Plumbing 39 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ CATERING & HOTEL EQUIPMENT Η εταιρεία LEON INOX, δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου προϊόντων επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης. Ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES

ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES ΚΟΡΥΦΑΙA ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ TOP CLASS ALUMINIUM FRAME SYSTEMS NATIONAL CERTIFIED TESTING LABORATORIES AL US TYL Β ι ο τ ε χ ν ί α κ ο υ φ ω μ ά τ ω ν EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ AUTHORIZED

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ ALGOSYSTEMS S.A ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΡΔΕΩΝ 4, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ tmanaras@algosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

www.eurodoor.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ EURODOORWOOD ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Εργοστάσιο-Εκθεση: ΒΙ.ΠΕ. Σερρών τηλ.: 23210 51049-23210 78588 - fax: 23210 78580 Υποκατάστηµα Αθηνών: Σουλίου, Αγ. Δημήτριος T.K. 17342 τηλ & fax.: 210 9716688

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for support bases and aluminium frames for photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

give your body a new life every day the evolution series

give your body a new life every day the evolution series give your body a new life every day the evolution series Σε πείσμα των καιρών, οι μπανιέρες ACRILAN κατασκευάζονται, χρόνια τώρα, εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η επιλογή αυτή μάς δικαιώνει, ηθικά αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται

Κωστής Ι. Φραγκούλης. Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται 8 ΕΛΝΑΒΙ 497 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Κωστής Ι. Φραγκούλης O CEO του Ομίλου Franman, Κωστής Ι. Φραγκούλης Ο Όμιλος Franman εξελίσσεται Συνέντευξη με τον CEO του ομίλου των εταιρειών Franman Κωστή Ι. Φραγκούλη για την

Διαβάστε περισσότερα

Kαθίσματα. Seating lines

Kαθίσματα. Seating lines Kαθίσματα Seating lines Περιεχόμενα/Contents 04 Kαθίσματα εργασίας Staff seating lines 06 08 10 12 14 Dat-ο @just Magic Campos Sim-ο Mesh Pixel 16 18 20 22 Dream Body emotion Easy Plus 24 Kαθίσματα διευθυντικά

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance

ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ...4 Company ÔÌ...10 Structure Ú ÛË...16 Activity ÕÓıÚˆappleÔÈ...20 People Ùfi ÔÈ...22 Targets Performance ƒπ Ã ª / CONTENTS 3 Ù ÈÚÂ.................................................................................4 Company ÔÌ....................................................................................10

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα