ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1

2

3 ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4 2 ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Το Ευρωπαϊκό Έργο SOLCO Διατάξεις Συστημάτων Ηλιακού Κλιματισμού Ηλιακή Θέρμανση και Ψύξη - Βασικές Αρχές Εγκαταστάσεις Ηλιακού Κλιματισμού Παραδείγματα Εμπόδια και Προτάσεις Οικονομικά Θέματα και Πηγές Χρηματοδότησης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία - Αναφορές

6 1 Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Έργο SOLCO Ο κλιματισμός με χρήση ανανεώσιμων πηγών, και ιδιαίτερα η τεχνολογία του ηλιακού κλιματισμού, αποτελεί σημαντική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στη νότια Ευρώπη - οι οποίες αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στις κλιματικές αλλαγές - έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση στη ζήτηση ενέργειας για κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού (σχήμα 1.1) για κλιματισμό μπορεί να περιορίσει σημαντικά την αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους θερινούς μήνες, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις εκπομπές CO 2. Η ηλιακή θέρμανση είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία για την παραγωγή θερμού νερού χρήσης, έχει ήδη υιοθετηθεί από το ευρύ κοινό και έχει κατακτήσει υψηλό ποσοστό διείσδυσης στην αγορά. Ωστόσο, ο ηλιακός κλιματισμός παρουσιάζει χαμηλή διείσδυση, αν και σήμερα είναι μια ώριμη τεχνολογία. Αυτό οφείλεται σε αρκετούς περιοριστικούς παράγοντες -κυρίως μη τεχνολογικούς- όπως είναι το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης και η τεχνική πολυπλοκότητα σχεδιασμού σε σύγκριση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις κλιματισμού. Στόχος του SOLCO είναι η απομάκρυνση των μη τεχνολογικών εμποδίων για τη χρήση συστημάτων ηλιακού κλιματισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση της τεχνολογίας στην αγορά και να αυξηθούν οι σχετικές εφαρμογές στην πράξη. Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω δράσεων που αποσκοπούν: στον προσδιορισμό των μη τεχνολογικών εμποδίων για την ευρεία χρήση και εφαρμογή της ηλιακής τεχνολογίας στα συστήματα κλιματισμού στην εκπαίδευση των παραγόντων της αγοράς και των δυνητικών χρηστών της συγκεκριμένης τεχνολογίας, και στην ενημέρωση για τις τεχνολογίες αυτές μέσω στοχευμένων ενεργειών διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου. Το SOLCO στοχεύει μακροπρόθεσμα να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη χρήση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές της Ν. Ευρώπης, με έμφαση αυτές που παρουσιάζουν υψηλό ηλιακό δυναμικό. Η διάχυση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και των τεχνικών λύσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων εξειδικευμένων σεμιναρίων και δραστηριοτήτων κατάρτισης αναμένεται να ενισχύσουν την άμεση και ευρεία ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελέσματα έργου Τα αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται ως: Αυξημένος βαθμός ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων ομάδων για τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού Αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των ψυκτών) Καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς κάθε νησιού που συμμετέχει στο έργο Λεπτομερής ανάλυση της αγοράς και των μη τεχνολογικών εμποδίων για τις τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους 4

7 Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των εμπλεκόμενων παραγόντων της αγοράς Εκπαίδευση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών που σχετίζονται με τον ηλιακό κλιματισμό και τα συστήματα ψύξης, και στα 4 νησιά υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί μια αναλυτική βάση δεδομένων για τους ηλιακούς συλλέκτες και ψύκτες, που είναι εμπορικά διαθέσιμοι στα τέσσερα νησιά που συμμετέχουν στο έργο, η οποία είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του έργου. Ακόμα, στην ιστοσελίδα του έργου οι δυνητικοί χρήστες των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, να ζητήσουν τεχνικές συμβουλές και να ανταλλάξουν ιδέες. Τοπική Συμβουλευτική Επιτροπή Η ανάπτυξη του SOLCO βασίζεται στην αποτελεσματική και διαρκή επικοινωνία των συνεργατών του έργου με εκπροσώπους της αγοράς και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Οι ομάδες αυτές εκπροσωπούνται και στις τέσσερις Τοπικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, που δημιουργήθηκαν κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου στα νησιά που συμμετέχουν (Κανάρια Νησιά, Κρήτη, Κύπρος και Σικελία). Τα μέλη της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν κυρίως μηχανικοί, εγκαταστάτες και τοπικοί προμηθευτές εξοπλισμού, εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών από την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση, από το Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς και δυνητικοί χρήστες (κυρίως από Ηλιακή ακτινοβολία, μέση τιμή ανά έτος (kwh/m 2 /ημέρα): Σχήμα 1.1: Ηλιακή ακτινοβολία στην Ευρώπη. Πηγή: GRID - Arendal 5

8 ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πανεπιστήμια). Κάθε μέλος είχε σημαντική συνεισφορά και έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών και στα τέσσερα νησιά. Οι κύριες διαπιστώσεις που απορρέουν από τις συναντήσεις των Τοπικών Επιτροπών είναι οι ακόλουθες: Η τεχνολογία θεωρείται καινοτόμα και υπάρχει ανάγκη για καθοδήγηση, τόσο σε τεχνικά όσο και σε οικονομικά θέματα, προκειμένου να κατανοηθεί και να υιοθετηθεί. Η οικονομική ενίσχυση είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους δυνητικούς χρήστες. Η τεχνολογία ηλιακού κλιματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα οικονομικών κινήτρων (εθνικά και ευρωπαϊκά). Σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχία των οικονομικών συστημάτων είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης. Η δυνατότητα επίδειξης της τεχνολογίας, έστω και σε μία μόνο εφαρμογή ανά περιοχή, θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθησή της. Η επιτυχής διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προτεραιότητες και την περιβαλλοντική πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων (προηγμένων μοντέλων και εργαλείων προσομοίωσης), προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα και να μειωθεί το κόστος εγκατάστασης. Θα πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές τεχνολογίες για τον πύργο ψύξης, προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος της νόσου των λεγεωνάριων, και η θεραπεία της που είναι αρκετά δαπανηρή. Υπάρχουν αρκετοί άμεσα ενδιαφερόμενοι δυνητικοί χρήστες του ηλιακού κλιματισμού στην περιοχή της Μεσογείου, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα θέρετρα και τα νοσοκομεία. Εκπαιδευτικές δράσεις Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς του SOLCO ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, και στα 4 νησιά που συμμετείχαν στο έργο. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων-στόχων: Μηχανικοί Εγκαταστάτες / Κατασκευαστές Δυνητικοί χρήστες από τον ιδιωτικό τομέα Δυνητικοί χρήστες από το δημόσιο τομέα Η εκπαιδευτική ύλη των σεμιναρίων κατάρτισης συνοψίζεται ως εξής: Δομή σεμιναρίου για μηχανικούς και τεχνικούς: Κλιματολογία (Ηλιακή Ακτινοβολία, Θερμοκρασία αέρα) Ηλιακοί Συλλέκτες (Τυπολόγιο, χαρακτηριστικά) Συστήματα ψύξης Το κτίριο - Κανονιστικές διατάξεις - Σχεδιασμός εγκατάστασης Χρηματοοικονομικά θέματα (αξιολόγηση κόστους, δυνατότητες χρηματοδότησης, συμβολαιοποίηση) - Παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών Πρακτική άσκηση - τεστ Δομή σεμιναρίου για δυνητικούς χρήστες: Κτίριο - Συστήματα ψύξης Κλιματολογία - Ηλιακοί συλλέκτες (Τυπολόγιο, χαρακτηριστικά) Χρηματοοικονομικά θέματα - Νομοθετικό πλαίσιο Επιλογή διάταξης της εγκατάστασης - Παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών Πρακτική άσκηση 6

9 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Οι δράσεις διάδοσης στοχεύουν στην κινητοποίηση της αγοράς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στην ενημέρωση όλων των πολιτών για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού. Τα κυριότερα εργαλεία επικοινωνίας ήταν: Μια δυναμική ιστοσελίδα, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, τις τεχνολογίες ηλιακού κλιματισμού, καθώς και για τον εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος στα τέσσερα νησιά. Την ιστοσελίδα, μόνο το 2008, έχουν επισκεφτεί πάνω από ενδιαφερόμενοι Επτά ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία Ένα ενημερωτικό έντυπο σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά) Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων και ενημερωτικής ημερίδας για το ευρύ κοινό, και Ο παρών τεχνικός οδηγός «Ηλιακός Κλιματισμός». Επιπλέον, οι συνεργάτες του έργου συμμετείχαν στις παρακάτω δράσεις: συμμετοχή σε τεχνικά συνέδρια για την παρουσίαση του έργου SOLCO και των αποτελεσμάτων του επισκέψεις σε τοπικές μονάδες ηλιακού κλιματισμού (π.χ. Palermo-Ιταλία, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καναρίων Nήσων-Ισπανία) συναντήσεις με εταίρους από αντίστοιχα έργα - όπως το SOLARCOMBI+ και το SOLAIR- με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνογνωσίας δημοσίευση άρθρων σε εθνικές/τοπικές εφημερίδες και τεχνικά περιοδικά για την προώθηση των στόχων του SOLCO και της τεχνολογίας ηλιακού κλιματισμού. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SOLCO είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: Σχήμα 1.2: Εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού 7

10 2 Διατάξεις Συστημάτων Ηλιακού Κλιματισμού Ένα τυπικό Σύστημα Ηλιακού Κλιματισμού (ΣΗΚ) αποτελείται από ένα απλό ηλιοθερμικό σύστημα, το οποίο απαρτίζεται από τους ηλιακούς συλλέκτες, τη δεξαμενή αποθήκευσης, τη μονάδα ελέγχου, σωληνώσεις, αντλίες και ένα θερμοκινούμενο ψύκτη - όπως φαίνεται στo σχήμα 2.1. Οι περισσότεροι από τους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ΣΗΚ και είναι διαθέσιμοι σήμερα στην αγορά, είναι συλλέκτες υψηλής απόδοσης (επίπεδοι συλλέκτες με διπλό τζάμι ή συλλέκτες σωλήνων κενού). Το σχήμα 2.2 παρουσιάζει μια τυπική διάταξη ενός ΣΗΚ. θερμότητα κρύο νερό κλιματιζόμενος αέρας ηλιακοί συλλέκτες θερμοκινούμενος ψύκτης τελικός καταναλωτής Σχήμα 2.1: Σύστημα ηλιακού κλιματισμού Η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια - με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας - χρησιμοποιείται από ηλιακούς συλλέκτες με σκοπό την παραγωγή υγρού υψηλής θερμοκρασίας (συνήθως νερού), το οποίο είναι αποθηκευμένο σε δεξαμενή. Ο ψύκτης -ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας- χρησιμοποιεί το θερμό υγρό της δεξαμενής για παραγωγή ψυχρού υγρού. Το υγρό αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τυπική εγκατάσταση κλιματισμού, η οποία έχει λειτουργία παρεμφερή με αυτή ενός ηλεκτρικού ψυγείου. Κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας, η θερμική δεξαμενή αποθήκευσης λειτουργεί ως ρυθμιστής, ο οποίος βοηθά στη βελτιστοποίηση της ασύγχρονης θερμικής απορρόφησης κατά τις ώρες της ηλιακής ακτινοβολίας και του δροσισμού -που πιθανόν να απαιτείται σε διαφορετική χρονική περίοδο- γεγονός που κάνει την ύπαρξη της απολύτως αναγκαία. Μια άλλη διάταξη, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα (για θέρμανση) όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (για δροσισμό), παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3. Στη διάταξη αυτή είναι απαραίτητη η ύπαρξη δύο δεξαμενών: η 1 η για την αποθήκευση του θερμού νερού που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και η 2 η για το ψυχρό νερό που 8

11 Ηλιακοί συλλέκτες Ψύκτης απορρόφησης Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) στην επιθυμητή θερμοκρασία Ψυχρό νερό για κλιματισμό στους 7 C Θερμό νερό για ΖΝΧ στους 40 C - 50 C Σχήμα 2.2: Τυπική διάταξη συστήματος ηλιακού κλιματισμού. Πηγή: El Asmar (2008) παράγεται από τον ψύκτη (chiller) απορρόφησης. Επιπλέον απαιτείται συμβατική εφεδρική πηγή θέρμανσης (π.χ. λέβητας φυσικού αερίου), η οποία καθιστά τη λειτουργία της εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού ανεξάρτητη από τη διαθεσιμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Πύργος ψύξης Ηλιακοί συλλέκτες καλοκαίρι χειμώνας Ψύκτης απορρόφησης Δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού Σύστημα διανομής θέρμανσης Εφεδρική πηγή θέρμανσης Δεξαμενή αποθήκευσης κρύου νερού Σχήμα 2.3: Βασική διάταξη εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού με χρήση χειμώνα-καλοκαίρι 9

12 Τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε κλειστά ή ανοικτά συστήματα: 1. Κλειστά συστήματα: αποτελούνται από θερμοκινούμενους ψύκτες που παρέχουν ψυχρό νερό, το οποίο είτε χρησιμοποιείται στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες προκειμένου να παρέχει πλήρως κλιματισμένο αέρα, είτε διανέμεται μέσω δικτύου ψυχρού νερού σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τις αποκεντρωμένες (ανεξάρτητες) μονάδες των χώρων αυτών. Ο εξοπλισμός που είναι σήμερα διαθέσιμος στην αγορά διακρίνεται σε ψύκτες απορρόφησης και ψύκτες προσρόφησης. Ρυθμιστής θερμού νερού Συμπυκνωτής Ψυκτικό μέσο(ατμός) Διαχωριστής Διάλυμα φτωχό σε ψυκτικό μέσο Σύστημα κλιματισμού για ελάχιστη τροφοδοσία αέρα. Υψηλή πίεση Χαμηλή πίεση Ψυκτικό μέσο (υγρό) Διάλυμα πλούσιο σε ψυκτικό μέσο Πύργος ψύξης Εξατμιστής Ψυκτικό μέσο(ατμός) Απορροφητής Τεχνολογία κλιματισμού, εδώ: ψύξη οροφής Εξαγωγή αέρα Ρυθμιστής ψυχρού νερού Tροφοδοσία αέρα Σχήμα 2.4 Κλειστά συστήματα ηλιακού κλιματισμού 1. Ανοικτά συστήματα: τα πιο διαδεδομένα ανοικτά συστήματα είναι τα αναφερόμενα ως desiccant, τα οποία χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο το νερό που έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα. Ο θερμοκινούμενος ψυκτικός κύκλος συνδυάζει δροσισμό μέσω εξάτμισης και αφύγρανσης αέρα με τη βοήθεια αφυγραντικού υλικού (είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υγρά ή στερεά αφυγραντικά υλικά). Ο όρος «ανοικτός» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι το ψυκτικό μέσο απορρίπτεται από το σύστημα αφού έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ψύξη στο χώρο, ενώ νέο ψυκτικό μέσο το αντικαθιστά έχοντας ως αποτέλεσμα μια επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία. Τα πλέον κοινά συστήματα ψύξης ανοικτού κύκλου χρησιμοποιούν περιστρεφόμενο τροχό αφύγρανσης με silica gel ή με χλωριούχο λίθιο (LiCl) ως ροφητικό υλικό. Σχήμα 2.5: Ανοικτά συστήματα ηλιακού κλιματισμού 10

13 Πριν από την επιλογή του κατάλληλου τύπου ψύκτη, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι παρακάτω παρά μετροι: οι θερμοκρασίες λειτουργίας του ψύκτη απορρόφησης, καθώς επηρεάζουν την επιλογή των ηλιακών συλλεκτών οι τιμές του συντελεστή απόδοσης (COP) του ψύκτη, καθώς αυτές εξαρτώνται τόσο από τις θερμοκρασίες λειτουργίας, όσο και από το σύστημα διανομής της θέρμανσης (π.χ. μονάδες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, fan-coils ή ενδοδαπέδια). Η επιλογή του ηλιακού συλλέκτη δεν είναι πολύπλοκη διαδικασία. Η θερμοκρασία λειτουργίας του ψύκτη απορρόφησης καθορίζει τον πιο κατάλληλο τύπο συλλέκτη για διαφορετικές διατάξεις. Η διαστασιολόγηση της επιφάνειας των συλλεκτών ακολουθεί τους ίδιους σχεδιαστικούς κανόνες με αυτούς των οικιακών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού, θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι μια εγκατά σταση ηλιακού κλιματισμού λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 2.1 Ηλιακοί συλλέκτες για συστήματα ηλιακού κλιματισμού Οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα, η οποία μεταβιβάζεται σε κάποιο ρευστό (νερό, ηλιακό ρευστό, αέρα). Στη συνέχεια, η ηλιακή θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση νερού χρήσης, για συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρου ή για θέρμανση νερού πισίνας. Η τεχνολογία του ηλιακού κλιματισμού απαιτεί αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ( C) και οι ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι μπορούν να τις επιτύχουν είναι, συνήθως, οι συλλέκτες σωλήνων κενού και οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας. Μία συστοιχία ηλιακών συλλεκτών τροφοδοτεί τον ψύκτη απορρόφησης με θερμό νερό, ως πηγή ενέργειας, μέσω της δεξαμενής αποθήκευσης του θερμού νερού. Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες (flat-plate solar collectors) Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή θερμού νερού οικιακής χρήσης και για θέρμανση/ψύξη χώρων. Ο τυπικός επίπεδος συλλέκτης αποτελείται από απορροφητή, διαφανές κάλυμμα και μονωμένο πλαίσιο. Ο απορροφητής είναι συνήθως μια ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια από μέταλλο υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, όπως ο χαλκός ή το αλουμίνιο, με σωλήνες είτε ενσωματωμένους ή προσαρτημένους. Η επιφάνεια του επικαλύπτεται ώστε να μεγιστοποιεί την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιεί τις απώλειες. Το μονωμένο πλαίσιο μειώνει τις απώλειες θερμότητας από το πίσω μέρος και τις πλαϊνές πλευρές του συλλέκτη. Η επιφάνεια κάλυψης -υαλοπίνακας- επιτρέπει το ηλιακό φως να περάσει μέσα από τον απορροφητή, ενώ ταυτόχρονα απομονώνει το χώρο πάνω από τον απορροφητή εμποδίζοντας έτσι τη ροή ψυχρού αέρα στο χώρο αυτό. σύνδεση εισόδου πλαίσιο υαλοκάλυψης υαλοκάλυψη σύνδεση εξόδου κέλυφος αγωγοί ροής απορροφητική πλάκα μόνωση Σχήμα 2.6: Σχηματική διάταξη επίπεδου συλλέκτη 11

14 Συλλέκτες κενού (evacuated tubes) Οι υάλινοι σωλήνες κενού είναι βασικό τμήμα των ηλιακών συλλεκτών σωλήνων κενού. Κάθε σωλήνας κενού αποτελείται από δύο υάλινους σωλήνες. Ο εξωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από διαφανές βοριοπυριτικό γυαλί (π.χ. Pyrex) και έχει υψηλή αντοχή ώστε να αντέχει σε κρούση από χαλάζι με διάμετρο ως 25 mm. Ο εσωτερικός σωλήνας είναι και αυτός κατασκευασμένος από βοριοπυριτικό γυαλί, με ειδική επιλεκτική επίστρωση η οποία έχει εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης της ηλιακής θερμότητας, ενώ παρουσιάζει ελάχιστη ανάκλαση θερμότητας. Ο αέρας που υπάρχει στο χώρο μεταξύ των δύο γυάλινων σωλήνων αφαιρείται, προκειμένου να σχηματιστεί κενό αέρος, το οποίο εξουδετερώνει τις απώλειες αγωγής και συμμεταφοράς θερμότητας. σωλήνας κενού υαλοκάλυψη τομή γυάλινος εξωτερικός αγωγός απορροφητική επίστρωση γυάλινος εσωτερικός αγωγός θερμαντικός αυλός ειδική επίστρωση χαλκού χώρος κενού εκροή κάτοπτρο εισροή Σχήμα 2.7: Σχηματική διάταξη συλλέκτη σωλήνων κενού Οι συλλέκτες σωλήνων κενού είναι στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Οι υάλινοι (pyrex) σωλήνες με τα διπλά τοιχώματα σχηματίζουν ένα κενό χώρο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο θερμαντικός αυλός. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την εσωτερική γυάλινη επιφάνεια του σωλήνα μέσω της επιλεκτικής επίστρωσης, ενώ η αντανάκλασή της αποτρέπεται λόγω της εσωτερικής επένδυσης αργύρου, η οποία έχει βέλτιστα αποτελέσματα στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Η λειτουργία αυτή -η οποία είναι παρόμοια με αυτή ενός κατόπτρου μιας κατεύθυνσης- είναι πολύ αποδοτική καθώς απορροφάται το 93% της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι απώλειες λόγω επανεκπομπής και αντανάκλασης ανέρχονται μόλις στο 7%. Το κενό ανάμεσα στα τοιχώματα αποτρέπει τις απώλειες θερμότητας από αγωγή ή συμμεταφορά, όπως σε δοχείο «θερμός». Έτσι, το σύστημα λειτουργεί ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε αντίθεση με τους κλασικούς επίπεδους συλλέκτες. Η θερμότητα που μεταφέρεται στην άκρη του θερμαντικού αυλού, στη συνέχεια μεταφέρεται σε σύστημα πολλαπλών σωληνώσεων χαλκού, στις οποίες κυκλοφορεί νερό προκειμένου να θερμάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού. Αν ένας σωλήνας εκτεθεί στην απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κατά τη θερινή περίοδο, η θερμοκρασία στην άκρη του μπορεί να φτάσει τους 250 C. Επομένως το σύστημα μπορεί εύκολα να θερμάνει τον κύλινδρο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης στους 60 C, ακόμα και σε πιο ψυχρές συνθήκες. Η κατασκευή είναι θερμομονωμένη με πετροβάμβακα πάχους 2 για τη μείωση των απωλειών θερμότητας. Σε αντίθεση με τους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, οι σωληνώσεις είναι τόσο καλά θερμομονωμένες, ώστε να μην απαιτείται αντιψυκτικό υγρό σε κανονική λειτουργία του συστήματος - η θερμοκρασία, σε κάθε σημείο των σωληνώσεων, είναι απίθανο να πέσει κάτω από 10 C ακόμα και σε αρκετά ψυχρές καιρικές συνθήκες. 12

15 2.2 Ψύκτες Οι ψύκτες αποτελούν τον πυρήνα των εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού. Αν και οι ηλιακοί συλλέκτες είναι αυτοί που παρέχουν την αναγκαία ενέργεια σε μια εγκατάσταση, οι ψύκτες αποτελούν το μηχανισμό που είναι ικανός να παράγει ψύξη χρησιμοποιώντας το θερμό νερό που έρχεται από τους ηλιακούς συλλέκτες. Πιο συγκεκριμένα, ο ψύκτης μεταφέρει θερμότητα από ένα υγρό μέσω συμπίεσης ατμών ή ψυκτικού κύκλου απορρόφησης. Συνήθως ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το νερό, το οποίο μπορεί ακόμα να περιέχει 20% γλυκόλη και αντιδιαβρωτικά υλικά. Άλλα ρευστά, π.χ. λεπτά έλαια, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ψυκτικό μέσο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψυκτών: Οι ψύκτες απορρόφησης και οι ψύκτες προσρόφησης που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, λειτουργούν όμως κυρίως με ηλεκτρισμό, ατμό ή φυσικό αέριο. Οι ψύκτες αυτοί παράγουν ψύξη μέσω του «αντίστροφου κύκλου Rankine» (γνωστού και ως «συμπίεση ατμών»). Ο θερμοδυναμικός κύκλος στους ψύκτες απορρόφησης καθοδηγείται μέσω πηγής θερμότητας. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται συνήθως στον ψύκτη μέσω ατμού, θερμού νερού ή μέσω καύσης. Ωστόσο, ιδιαίτερα, στη Νότια Ευρώπη -όπου υπάρχει υψηλό ηλιακό δυναμικό- για τη λειτουργία των ψυκτών απορρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια. Συγκρινόμενοι με τους ηλεκτροκινούμενους, οι ψύκτες απορρόφησης έχουν πιο χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις -σπάνια πάνω από 15kW συνολικά- τόσο για την αντλία όσο και για το ψυκτικό μέσο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις σε θερμότητα είναι αρκετά υψηλές και ο θερμικός συντελεστής απόδοσης (COP) κυμαίνεται από 0,5 (για μηχανές μονής βαθμίδας) μέχρι 1 (για μηχανές διπλής βαθμίδας). Επιπλέον, για το ίδιο ψυκτικό φορτίο, απαιτούνται μεγαλύτεροι ψυκτικοί πύργοι σε σχέση με τους ψύκτες συμπίεσης ατμών. Ωστόσο, σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, οι ψύκτες απορρόφησης υπερέχουν σε όρους ενεργειακής απόδοσης καθώς οι θερμικές απαιτήσεις καλύπτονται εύκολα και οικονομικά από τους ηλιακούς συλλέκτες. θερμό νερό (θερμότητα τροφοδοσίας) νερό ψύξης ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ νερό ψύξης ψυχρό νερό Σχήμα 2.8: Αρχή λειτουργίας ψύκτη απορρόφησης. Πηγή: ESTIF Οι ψύκτες απορρόφησης είναι σήμερα, παγκόσμια, οι πιο διαδεδομένοι ψύκτες. Η θερμική συμπίεση του ψυκτικού μέσου επιτυγχάνεται με τη χρήση υγρού διαλύματος ψυκτικού/ροφητικού υλικού και πηγής θερμότητας, αντικαθιστώντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός μηχανικού συμπιεστή. Για ψυχρό νερό άνω των 0 C -όπως απαιτείται στον κλιματισμό- χρησιμοποιείται συνήθως υγρό διάλυμα H 2 O/LiBr, όπου το νερό αποτελεί το ψυκτικό μέσο. Τα κύρια μέρη ενός ψύκτη απορρόφησης παρουσιάζονται στο σχήμα 2.8. Η ψύξη βασίζεται στην εξάτμιση του ψυκτικού μέσου (νερού) στον εξατμιστή, σε πολύ χαμηλές πιέσεις. Το ατμοποιημένο ψυκτικό μέσο απορροφάται στον απορροφητή, αραιώνοντας έτσι το διάλυμα H 2 O/LiBr. 13

16 Ελάχιστοι ψύκτες απορρόφησης ψυκτικής ισχύος κάτω των 50 kw είναι σήμερα εμπορικά διαθέσιμοι. Συνήθως η ονομαστική ισχύς των διαθέσιμων ψυκτών απορρόφησης είναι της τάξης των αρκετών εκατοντάδων kw. Οι ψύκτες προσρόφησης, αντί του υγρού διαλύματος, χρησιμοποιούν στερεά ροφητικά υλικά. Τα συστήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό μέσο και silica gel ως ροφητικό υλικό. Οι ψύκτες αποτελούνται από δύο τμήματα (βλ.1 και 2 στο σχήμα 2.9), έναν εξατμιστή και ένα συμπυκνωτή. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με θερμοκρασία αναγέννησης περίπου 80 C, τα συστήματα επιτυγχάνουν COP περίπου 0,6 -είναι όμως εφικτό να λειτουργήσουν ακόμη και σε θερμοκρασίες της τάξης των 60 C. Η ψυκτική τους ικανότητα κυμαίνεται από kw. ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ νερό ψύξης νερό ψύξης θερμό νερό (θερμότητα τροφοδοσίας) ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ψυχρό νερό Σχήμα 2.9: Αρχή λειτουργίας ψύκτη προσρόφησης. Πηγή: ESTIF Σχήμα 2.10: Ηλιακοί συλλέκτες σε εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού 14

17 Ο πίνακας 2.1 συγκρίνει τις βασικές τεχνολογίες απορρόφησης και desiccant και συνοψίζει τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Πίνακας 2.1: Σύγκριση των βασικών τεχνολογιών για ψύκτες Σύστημα Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Απορρόφησης Προσρόφησης Ψύξης ανοικτού κύκλου Υπάρχει μόνο ένα κινητό μέρος (αντλία), ενδεχομένως χωρίς κανένα κινητό μέρος στα μικρά συστήματα Είναι εφικτή η παροχή θερμότητας χαμηλής θερμοκρασίας Δεν υπάρχει κινητό τμήμα (εκτός της βαλβίδας) Είναι δυνατόν να επιτευχθεί χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας Ο θερμικός συντελεστής απόδοσης (COP) είναι υψηλότερος σε σύγκριση με άλλα συστήματα Είναι σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς χρησιμοποιεί νερό για τη λειτουργία του Μπορεί να ενσωματωθεί σε σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης Χαμηλός θερμικός συντελεστής απόδοσης (COP) Δεν μπορεί να επιτευχθει πολύ χαμηλή θερμοκρασία εξάτμισης Το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο Μεγάλο βάρος και χαμηλή θερμική αγωγιμότητα του προσροφητή Η απαίτηση για χαμηλή λειτουργική πίεση καθιστά δύσκολη την αεροστεγανότητα Είναι πολύ ευαίσθητο σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας Αποτελεί σύστημα διαλείποντος έργου Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε περιοχές με υψηλή υγρασία Δεν είναι κατάλληλο για περιοχές με έλλειψη νερού Απαιτεί συντήρηση εξαιτίας του περιστρεφόμενου τροχού Πηγή: Έργο CLIMASOL Ο μικρός αριθμός κατασκευαστών θερμοκινούμενων ψυκτών στην παγκόσμια αγορά είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι εγκαταστάσεις ηλιακού δροσισμού είναι ακόμη πολύ λίγες, παρά τα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία έρευνας για τους διαθέσιμους ψύκτες στα νησιά της Ν. Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο SOLCO είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα στην ενότητα με τα αποτελέσματα του έργου. Επίσης, στην ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμες οι βασικές τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού. 15

18 3 Ηλιακή Θέρμανση και Ψύξη Βασικές Αρχές Το κεφάλαιο αυτό προσδιορίζει τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού και περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού του ισοζυγίου θερμότητας, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ψυκτική ικανότητα της εγκατάστασης θα είναι επαρκής. Ηλιακή Θέρμανση Για τον υπολογισμό του θερμικού οφέλους των ηλιακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημαντική διακύμανση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η στιγμιαία ροή θερμότητας - η οποία ορίζεται ως η θερμότητα που εισχωρεί σε μια δομή σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή - που εισέρχεται σε ένα κτίριο δεν μετατρέπεται άμεσα σε θερμικό κέρδος θέρμανσης λόγω της θερμικής αδράνειας. Επομένως, η διακύμανση αυτή είναι αναγκαίο να μελετηθεί, προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα κατά την εκτίμηση της ισχύος των συστημάτων κλιματισμού. Η ορθή διαδικασία σχεδιασμού εγκαταστάσεων ηλιακού δροσισμού περιλαμβάνει τον υπολογισμό τόσο του ψυκτικού φορτίου, όσο και του πραγματικού ρυθμού απαγωγής θερμότητας. Οφέλη από τη θέρμανση χώρων Η ροή της θερμότητας που εισχωρεί σε ένα χώρο μπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους: (α) Ροή άμεσης θερμότητας, λόγω: Ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των κουφωμάτων (μεταφορά θερμότητας από ακτινοβολία) Μεταφοράς μέσω κουφωμάτων (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής και συμμεταφοράς) Σχήμα 3.1: Εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού 16

19 Μετάδοσης μέσω εξωτερικών τοίχων και οροφής (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής και συμμε - ταφοράς) Μετάδοσης μέσω εσωτερικών τοίχων, οροφής και δαπέδων (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής και συμμεταφοράς) Εσωτερικής παραγωγής θερμότητας (λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, του φωτισμού, των ηλεκτρικών συσκευών, κ.λ.π.) Διείσδυσης εξωτερικού αέρα Από άλλες πιθανές αιτίες (β) Ροή λανθάνουσας θερμότητας, λόγω: Διείσδυσης εξωτερικού αέρα (με περισσότερη ειδική υγρασία από αυτή του αέρα εσωτερικού χώρου) Υδρατμών, από την ανθρώπινη δραστηριότητα στον εσωτερικό χώρο Μετάδοσης μέσω εξωτερικών τοίχων Ατμών, εξαιτίας συγκεκριμένων διαδικασιών ή δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στο περιβάλλον Ψυκτικό φορτίο χώρου Πρόκειται για τη θερμότητα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί (ή να απαχθεί) από ένα χώρο προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή η επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι γεγονός ότι η μεταφορά θερμότητας από ακτινοβολία δεν μετατρέπεται άμεσα σε ψυκτικό φορτίο: η ενέργεια ακτινοβολίας απορροφάται πρώτα από όλες τις επιφάνειες που οριοθετούν το συγκεκριμένο χώρο (τοίχοι, οροφή και δάπεδο) και στη συνέχεια μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα. Έτσι υπάρχει υστέρηση μεταξύ της θερμικής χωρητικότητας (thermal capacity) όλων των επιφανειών, η οποία διορθώνει το ρυθμό της αύξησης της θερμοκρασίας - καθορίζοντας το εύρος και το χρόνο επιβράδυνσης κάθε θερμικής ροής που μεταφέρεται στο χώρο σε αντίθεση με τη θερμότητα της στιγμιαίας ακτινοβολίας. Ρυθμός απαγωγής της θερμότητας Καθώς η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ποσό της θερμότητας που πρέπει να απαχθεί διαφέρει από το ψυκτικό φορτίο. Η αναλογία αυτή μεταβάλλεται σύμφωνα με τις αλλαγές των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών (σχήμα 3.2). Ο ρυθμός απαγωγής θερμότητας από ένα χώρο είναι ίσος με το ψυκτικό φορτίο μόνο στην περίπτωση που η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σταθερή. Όμως αυτό δε συμβαίνει συχνά. Στιγμιαία θερμικά οφέλη Συμμεταφορά θερμότητας Στιγμιαίο ψυκτικό φορτίο Απαγωγή θερμότητας με εξοπλισμό Ακτινοβολία Αποθηκευμένη θερμότητα Συμμεταφορά θερμότητας (με χρονική υστέρηση) Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ ροής θερμότητας, ψυκτικού φορτίου και ρυθμού απαγωγής θερμότητας 17

20 4 Εγκαταστάσεις Ηλιακού Κλιματισμού - Παραδείγματα Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει επιλεγμένες εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού από τα νησιά της Μεσογείου που συμμετέχουν στο έργο (Κρήτη, Κύπρος, Κανάρια), καθώς και μια εφαρμογή από το Bolzano στην Ιταλία. 4.1 Εγκατάσταση ηλιακού δροσισμού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Καναρίων Νήσων Η εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Καναρίων Νήσων είναι σε λειτουργία από το Στην εφαρμογή αυτή, το νερό που ψύχεται αποτελεί το ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί στις κλιματιστικές μονάδες κτιρίου, το οποίο απαρτίζεται από γραφεία και έχει επιφάνεια 400m 2. Σχήμα 4.1: Συστοιχία ηλιακών συλλεκτών Σχήμα 4.2: Ψύκτης απορρόφησης Σχήμα 4.3: Πύργος ψύξης 18

21 Οι εννιά ηλιακοί συλλέκτες του συστήματος -τύπου Wagner LB 7,6- διαθέτουν επιλεκτική επιφάνεια, με συνολική επιφάνεια 68,4m 2. Επειδή οι συλλέκτες αυτοί είναι υψηλής απόδοσης μπορούν να επιτύχουν θερμοκρασία 80 ο C. Η εγκατάσταση διαθέτει δύο δεξαμενές αποθήκευσης -θερμού νερού 3.000L και ψυχρού νερού 1.000L. Η διαδικασία απορρόφησης συντελείται σε ψύκτη απορρόφησης YAZAKI (WFC- SC10), με ψυκτική ισχύ 35,2kW. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν (4.2 και 4.3) παρουσιάζονται ο ψύκτης απορρόφησης και ο πύργος ψύξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. 4.2 Αρτοποιείο L Amor Rouge, Λευκωσία, Κύπρος Το αρτοποιείο L Amor Rouge είναι το πρώτο κτίριο στην Κύπρο, το οποίο χρησιμοποιεί σύστημα ηλιακού κλιματισμού. Η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία από το Μάιο του Η αυτονομία του συστήματος ξεπερνά το 59%. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 627m², βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Εργάτες στη Λευκωσία και αποτελείται από το αρτοποιείο, το ζαχαροπλαστείο και τα γραφεία της εταιρείας. Το σύστημα αποτελείται από 120m² συλλέκτες κενού - σε κλίση 25, μια δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού 6,8m³, ψύκτη απορρόφησης (LiBr-H 2 O) ισχύος 70,3kW, και πύργο ψύξης ισχύος 212kW. Οι πίνακες 4.1 και 4.2 παρουσιάζουν τεχνικά και οικονομικά δεδομένα της εγκατάστασης. Σχήμα 4.4: Η πρώτη εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στην Κύπρο - Αρτοποιείο L Amor Rouge Πίνακας 4.1: Απαιτήσεις της εγκατάστασης (σε ετήσια βάση) Ετήσιες ενεργειακές ανάγκες (θερμό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη χώρου) Βοηθητική πηγή ενέργειας Ετήσια κατανάλωση βοηθητικής πηγής ενέργειας Κόστος βοηθητικής πηγής ενέργειας 213,65 MWh Πετρέλαιο L/έτος 0,77 /L Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά ηλιακού συστήματος Αριθμός συλλεκτών 40 Τύπος συλλεκτών Συλλέκτες κενού Επιφάνεια απορροφητή 3 m 2 Συνολική επιφάνεια συλλεκτών 120 m 2 Βαθμός απόδοσης συλλέκτη 0,73 Μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των συλλεκτών 5,94 kwh/m 2 /ημέρα 19

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Κλιματισμού 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Solar Combi & Solar Combi plus

Solar Combi & Solar Combi plus Καινοτόµο σύστηµα υψηλής ηλιακής κάλυψης για θέρµανση και ψύξη στην Αθήνα ηµήτρης Χασάπης - Παναγιώτης Τσεκούρας Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων ιεύθυνση Α.Π.Ε. Περιεχόµενα Εισαγωγή στα ΘΗΣ Το έργο High

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΠΕ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Σχεδιασμός συστημάτων 2. Εγκατάσταση συστημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ. 2η Ημερίδα Γεωθερμίας. Εμμανουήλ Σταματάκης. Δρ. Χημικός Μηχανικός 2η Ημερίδα Γεωθερμίας Αϊ Στράτης To ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ Εμμανουήλ Σταματάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Τομέας Τεχνολογιών ΑΠΕ & Υδρογόνου email: mstamatakis@cres.gr Το έργο Το έργο «Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών

Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών EIE-06-085 SOLPOOL Χρήση ΘΗΣ για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών Έντυπο ελέγχου σκοπιμότητας Πληροφορίες ΚΑΠΕ Έφη Κορμά Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς - Marketing @: ekorma@cres.gr t: 2106603319, f:

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα

Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S. Πλεονεκτήματα Αντλίες θερμότητας αέρος - νερού Yutaki-M και Yutaki-S Η νέα αντλία θερμότητας Yutaki της HITACHI αποτελεί ιδανική λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των σύγχρονων κατοικιών. Ενσωματώνει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Greenbuilding Τεχνική Ενότητα για την Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ισχύος Περιεχόμενα Ανασκόπηση...2 1. Εισαγωγή...3 2. Καταγραφή της μονάδας συμπαραγωγής...4 3. Αποτίμηση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα σημαντικά οφέλη των εναλλακτικών και πιο οικονομικών μορφών θέρμανσης. Μηνιαία έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Τεύχος 63 Η AHI CARRIER θα συμμετέχει στην έκθεση «Οικονομική Θέρμανση» & σας προσκαλεί στο περίπτερό της. Συστήματα Θέρμανσης Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 28 έως 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Inisol ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EASYLIFE Ήλιος για όλους, ηλιακή ενέργεια για όλους >> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση

>> >> >> << www.klimatika.gr >> S ustainable Comfor t. Vivadens. Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΑΕΡΙΟΥ Vivadens ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ EASYLIFE Η καλύτερη επένδυση στην συμπύκνωση >> >> >> Εξοικονόμηση ενέργειας Ζεστό

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη

Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων. ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Ηλιακά υποβοηθούμενη θέρμανση και ψύξη στις βιομηχανίες αγροτικών τροφίμων ACROTICA 2010 Θεσσαλονίκη Χασάπης Δημήτριος Μηχ. Τεχνολογίας ΑΠΕ Τμήμα Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων - Κ.Α.Π.Ε Ενεργειακή κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 1 ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Γραφείο-κτίριο υπηρεσιών Εκπαιδευτικό κτίριο: Πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα