newsletter#1 Προώθηση ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "newsletter#1 Προώθηση ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη. www.promotion3e.ips.pt"

Transcript

1 Μάρτιος - Απρίλιος 2010 newsletter#1 Προώθηση ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών στην Ευρώπη. Το έργο χρηµατοδοτήστε, από το πρόγραµµα Intelligence Energy Europe της Ε.Ε. Τα περιεχόµενα του ενηµερωτικού δελτίου, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καµιά ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εµπεριέχονται σε αυτό το ενηµερωτικό δελτίο.

2 Το έργο Η αποδοτικότητα της ενέργειας παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που οδηγούν στις κλιµατικές αλλαγές. Η ευαισθητοποίηση για τις συνέπειες της υπερθέρµανσης του πλανήτη και των κλιµατικών αλλαγών είναι σήµερα µεγαλύτερη από ποτέ. Αυτό, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη αβεβαιότητα για την επάρκεια των ενεργειακών πόρων, αλλά και την αύξηση της τιµής τους, έβαλε την αποδοτική χρήση της ενέργειας στο προσκήνιο. Το έργο Promotion 3E έχει σαν στόχο, την µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,. Αναπτύσσει δράσεις που ενθαρρύνουν την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερων συσκευών, καθώς και ενέργειες που έχουν σαν στόχο την παροχή περισσότερης και πληρέστερης πληροφόρησης προς τους καταναλωτές. Περιγραφή του έργου Το σχέδιο Promotion 3E (Προώθηση ενεργειακά αποδοτικότερων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών στην Ευρώπη) στοχεύει στην αύξηση της αγοράς και χρήσης των ενεργειακά αποδοτικότερων συσκευών, σε όλη την Ευρώπη. Οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου είναι οι παρακάτω: l Ενηµέρωση και πληροφόρηση που απευθύνεται σε καταστήµατα λιανικής πώλησης µε σκοπό την ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στο σύστηµα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. ηµιουργία εθνικών σηµείων επαφής µε σκοπό την διασύνδεση των καταστηµάτων µεταξύ τους, αλλά και µεταξύ όλων των καταστηµάτων που συµµετέχουν στο έργο. l Εκπαίδευση των πωλητών των καταστηµάτων, µε σκοπό τον εφοδιασµό τους µε τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να δίνουν στους πελάτες των καταστηµάτων, σωστή και ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε τα οφέλη και τα πλεονεκτήµατα από την αγορά αποδοτικότερων ενεργειακά συσκευών. l Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου πιστοποίησης και υλοποίηση ενός συστήµατος πιστοποίησης των καταστηµάτων λιανικής πώλησης που συµµετέχουν στο έργο. Ανάπτυξη και παραγωγή υλικού διάδοσης. l Σχεδιασµός και αναπαραγωγή υλικού προώθησης (µπροσούρα) l Ενέργειες διάδοσης και πληροφόρησης για το έργο στους καταναλωτές και στα δίκτυα καταστηµάτων. Links: Οι δράσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου, θα οδηγήσουν στην κατάκτηση ενός µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς για τις αποδοτικότερες ενεργειακά οικιακές συσκευές και θα ενισχύσουν τη διείσδυση τους στην αγορά. Για να πετύχουµε αυτούς τους στόχους, δίνουµε έµφαση στην εκπαίδευση των πωλητών αυτών των συσκευών, έχοντας τη πεποίθηση ότι ένας καλά πληροφορηµένος πελάτης θα µάθει να αγοράζει αποδοτικότερες ενεργειακές συσκευές. Το Εργο, αναπτύσσει, µια σειρά από προωθητικά µέσα αλλά και δράσεις που στοχεύουν στην διάδοση των καλών πρακτικών της διαφορετικής σήµανσης των αποδοτικότερων ενεργειακά ηλεκτρικών συσκευών. Αυτά τα µέσα και οι δράσεις, σε συνδυασµό µε τη προβλεπόµενη εκπαίδευση του προσωπικού των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, εγγυώνται την επαρκή διάδοση ενηµέρωση των καταναλωτών για τα οφέλη που θα έχουν από την χρήση αποδοτικότερων ενεργειακά συσκευών. Τελικός στόχος του Promotion 3E είναι η δηµιουργία των καλύτερων συνθηκών πώλησης για τις ενεργειακά αποδοτικότερες ηλεκτρικές συσκευές. Ιστοσελίδα σχεδίου: Πορτογαλικά links σχετικά µε την ενέργεια:s: ADENE - Agência para a energia: DGEG - Direcção Geral de Energia e Geologia: Άλλα links: Green Labels Purchase: Pro EE: ESCAN - Proefficiency Project: CEECAP - Central and Eastern European Countries Appliance Policy: EnERLIn - Energy Efficient Residential Lighting Initiative: Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα BUtK - Bottom Up to Kyoto: Institute of Systems and Robotics - REMODECE project: SELINA - Standby and off-mode Energy Losses In New Appliances: ÉCOhabitation - La ressource en habitation écologique: EL-TERTIARY - Monitoring Electricity Consumption in the Tertiary Sector: ENERinTOWN project: ESMA - European Smart Metering Alliance: Austrian Energy Agency - BOILEFF project: Domestic Center Heating Boilers: GREEN-IT project: DEXA-MCP - Dissemination: MCP - Motor Challenge Programme: ENERGY+PUMPS project: Efficient-Servers: Energy-Efficient Elevators and Escalators project: SEEDT - Strategies for development and difusion of Energy Efficient Distribution Transformers:

3 Γερµανία. Έγινε στη ρέσδη η 2η ενηµερωτική συνάντηση για καταστήµατα λιανικής πώλησης Στις 9 Σεπτεµβρίου 2009, το Κέντρο Καινοτοµίας του Bautzen οργάνωσε στη ρέσδη, σε συνεργασία µε το Saxon Retail Association τη 2η Ενηµερωνική συνάντηση καταστηµάτων λιανικής πώλησης της Σαξωνίας. Σε αυτή συµµετείχαν περίπου 20 επιχειρηµατίες, οι οποίοι ενηµερώθηκαν για τη κατανάλωση ενέργειας και την απόδοση των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης. Οι εισηγητές παρουσίασαν µε λεπτοµέρειες µια απλή µέθοδο υπολογισµού της κατανάλωσης ενέργειας οικιακών συσκευών, για το προσωπικό των καταστηµάτων. Μέσω αυτής της µεθόδου, είναι δυνατόν να συγκριθούν µεταξύ τους οι ηλεκτρικές συσκευές και να αποδειχτούν στους καταναλωτές τα οφέλη που θα έχουν από την εξοικονόµηση ενέργειας. Ενηµερωτική συνάντηση στη ρέσδη, 9 Σεπτεµβρίου Πορτογαλικά καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών βοηθούν στον αγώνα για τις κλιµατικές αλλαγές Η ΕΝΑ (Energia e Ambiente da Arrábida) υπέγραψε συµφωνία µε την Sonae Distribuicao, δίνοντας τη δυνατότητα σε 122 καταστήµατα της αλυσίδας Worten, που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της Πορτογαλίας, να συµ- µετάσχουν στο Promotion 3E. Στόχος της συµφωνίας, είναι η προώθηση της αγοράς και της ορθολογικής χρήσης των αποδοτικότερων ενεργειακά οικιακών συσκευών (επιπέδου Α, Α+ και Α++), µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, σε συνεργασία µε τα συµµετέχοντα καταστήµατά θα αναπτυχθούν διάφορες δράσεις. Θα εκπαιδευτούν οι πωλητές των καταστηµάτων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά µε πλεονεκτήµατα των αποδοτικότερων ενεργειακά συσκευών. Σε κάθε κατάστηµα που συµµετέχει στο έργο, θα αποδοθεί δίπλωµα πιστοποίησης µέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι σε αυτά τα καταστήµατα, θα πληροφορηθούν σωστά σχετικά µε τις αποδοτικότερες ενεργειακά συσκευές.. Συνολικά, και σε συνεργεία µε µικρότερες αλυσίδες καταστηµάτων, η ENA έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας µε 134 καταστήµατα. Πορτογαλία: Προετοιµάζεται η εκπαίδευση των πωλητών Στα πλαίσια της υλοποίησης του Promotion 3e, οι πωλητές 134 καταστηµάτων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών θα εκπαιδευτεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχουν ακριβείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα των αποδοτικότερων ενεργειακά συσκευών. Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης για τα Πορτογαλικά καταστήµατα ετοιµάζεται από τους Πορτογάλους εταίρους του σχεδίου: ΕΝΑ (Energia e Ambiente da. Arrábida), IPS (Instituto Politecnico de Setubal) και FS ((Factor Social). Ελλάδα: Παρουσίαση πρακτικών εξοικονόµησης ενέργειας στο σπίτι, του έργου Promotion 3e και των πλεονεκτήµατα των Αποδοτικότερων Ενεργειακά Συσκευών, από το Πολυτεχνείο Κρήτης Στις 6 Απριλίου, το Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία µε τον ιεθνή Οργανισµό Zonda (παράρτηµα Κρήτης), οργάνωσε µια ειδική παρουσίαση για τις Πρακτικές Εξοικονόµησης Ενέργειας στο σπίτι και τα Οφέλη των Ενεργειακά Αποδοτικών Συσκευών, στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας Χανίων. Στην εκδήλωση συµµετείχαν 55 άτοµα, κυρίως γυναίκες (ηλικίας 30+), τοπικές αρχές, δάσκαλοι, φοιτητές, δηµοσιογράφοι, καθώς και τα τοπικά ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συµµετέχοντες έµαθαν κάποιες κοινές πρακτικές για την εξοικονόµηση ενέργειας και πληροφορήθηκαν για το σχέδιο Promotion 3e και τα πλεονεκτήµατα από την αγορά συσκευών Α, Α+. Η εκδήλωση είχε µεγάλη δηµοσιότητα στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης (τύπος / τηλεόραση)

4 µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των τοπικών καταστηµάτων, για τη συµµετοχή τους στην πραγµατοποίηση του έργου µας. Για παράδειγµα, στη περιφέρεια Poitou-Charentes έχει ξεκίνησε µια σηµαντική δράση, για την προώθηση αποδοτικότερων ενεργειακά συσκευών. Έχουν υπογράφει συµφωνητικά συνεργασίας µε ένα µεγάλο αριθµό καταστηµάτων και έχουν αναπτύξει µια σειρά από µέσα προβολής, προκειµένου να ενηµερώνουν σωστά του καταναλωτές.. Στο εργαστήριο, ένας τοπικό µεγάλο κατάστηµα οικιακών συσκευών παρουσίασε τις διαδικασίες που εφαρµόζει για την βιώσιµη ανάπτυξή του, ενώ ένας ειδικός νοµικός, µίλησε για την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά µε τη σήµανση για την κατανάλωση ενέργειας. Η Ελλάδα επιχορηγεί την αντικατάσταση και την ανακύκλωση παλιών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών Τον Ιούνιο του 2009, 10 µήνες ύστερα από την ηµεροµηνία έναρξης του Promotion 3e, η Ελληνική Κυβέρνηση ανήγγειλε ένα φιλόδοξο πρόγραµµα για την αντικατάσταση και ανακύκλωση παλιών (µε υψηλή κατανάλωση) οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Η πρώτη φάση αυτού του προγράµµατος ξεκίνησε στις 10/6/2009 και τελείωσε στις 22/8/2009. Αυτή η δράση απευθύνθηκε σε όλους τους πολίτες/καταναλωτές και παρείχε κίνητρα για την αντικατάσταση και ανακύκλωση παλιών συσκευών air condition. Όλοι οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να αποσύρουν µέχρι δύο µονάδες και να αγοράσουν περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Η επιδότηση ήταν το 35% της συνολικής τιµής λιανικής κάθε νέας συσκευής, µε µια µάξιµουµ επιδότηση 500 ευρώ. Όλες οι παλιές συσκευές, που αποσύρθηκαν από τα καταστήµατα λιανικής, ανακυκλώθηκαν από την ELECTROCYLE SA. Στο πρόγραµµα µπορούσαν να συµµετέχουν όλα τα καταστήµατα που πουλούσαν συσκευές air condition. Το πρόγραµµα είχε µεγάλη επιτυχία. Περισσότερες από παλιές συσκευές air condition αντικαταστάθηκαν µε νέας τεχνολογίας υψηλά ενεργειακά αποδοτικές συσκευές (Α, Α+). Σε 2η φάση, σχετικά µε την αντικατάσταση υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης ψυγείων και καταψυκτών, αναµένετε να αναγγελθεί σύντοµαfrigerators and freezers, is expected to be announced soon. Πρώτο τοπικό εργαστήριο τον εκέµβριο στη Λυών Τον εκέµβρη του 2009, η ALE Lyon διοργάνωσε, σε συνεργασία µε τις δη- µοτικές αρχές της περιοχής της Lyon, την πρώτη τοπική συνάντηση Στη συνάντηση, παρουσιάστηκαν µερικές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στη Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία: Τα Euronics Υποστηρίζουν το Promotion 3e Τον Αύγουστο του 2009, η Northern Ireland Energy Agency επικοινώνησε µε όλα τα καταστήµατα της αλυσίδας λιανικής πώλησης Euronics στην Βόρεια Ιρλανδία. Αφού ενηµέρωσε τους υπεύθυνους της αλυσίδας για το έργο Promotion 3e τους προσκάλεσε να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας και να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα. Η αλυσίδα καταστηµάτων Euronics, έχει περίπου 9000 καταστήµατα στα 25 κράτη µέλη σε όλη την Ευρώπη και περισσότερο από 30 στην Βόρεια Ιρλανδία. Σε συνέχεια της παραπάνω συνάντησης, τον Σεπτέµβριο του 2009, η Northern Ireland Energy Agency παρουσίασε τα οφέλη του προγράµµατος Promotion 3e, σε συνάντηση που οργανώθηκε µε την συµµετοχή µιας οµάδας εργασίας της Euronics. Επιτυχία της συνάντησης ήταν η υπογραφή του πρωτοκόλλου συµµετοχής στο έργο από τον Πρόεδρο της οµάδας της Βόρειας Ιρλανδίας. Η Northern Ireland Energy Agency έχει σαν στόχο υπογράψει περισσότερα πρωτόκαλο συνεργασίας µε τα περισσότερα καταστήµατα Euronics το επόµενο διάστηµα Ισπανία: Τα Carrefour ενώθηκαν µε το σχέδιο Promotion 3e Το Επαρχιακό συµβούλιο της Avila, µέσω της Avila Energy Agency υπέγραψε συµφωνία µε 27 καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών της επαρχεία, καθώς και µε τα Carrefour της Ισπανίας. Αυτή η συµφωνία, φέρνει στο έργο Promotion 3e, περίπου 168 σηµεία πώλησης ηλεκτρικών συσκευών σε όλη τη χώρα

5 ραστηριότητες της επόµενης περιόδου του έργου Εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων του Worten Συνέχεια της εκπαίδευσής, των πωλητών, των άλλων καταστηµάτων λιανικής ηλεκτρονικών συσκευών Πληροφορίες εγγραφής ή διαγραφής από την λίστα του ενηµερωτικού δελτίου Εγγραφή στο ενηµερωτικό δελτίο του Promotion 3e. Για να εγγραφείτε παρακαλώ στείλτε το όνοµα και το σας στο - 5 -

6 Συντονιστής Πορτογαλία ESTSetúbal/IPS - Setubal College of Technology Campus do IPS, Estefanilha, Setúbal, Portugal Tel , Fax: Πρόσωπο επαφής: João Francisco Fernandes Εθνικές επαφές Πορτογαλία ENA - Energy and Environment Agency of Arrábida Rua Infante D. Henrique, nº11, Pinhal Novo, Portugal Tel , Fax: Πρόσωπο επαφής: Orlando Paraíba Ιταλία AGENA - Agency for Energy and the Environment in the Province of Teramo Via Francesco Crispi, 28, Teramo, Italy Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Graziano D'Eustachio Ηνωµένο Βασίλειο Γερµανία TGZ-BZ - Bautzen Innovation Centre Preuschwitzer StraBe 20, Bautzen, Germany Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Jürgen Besold Ελλάδα Εργαστήριο Ανανεώσιµων και Βιώσιµων Ενεργειακών Συστηµάτων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος - Πολυτεχνείο Κρήτης Κουνουπιδιανά, 73100, Χανιά, Ελλάδα. Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: ρ. Θεοχάρης Τσούτσος Πολωνία NAPE - National Energy Conservation Agency Swietokrzyska 20, Warszawa, Poland Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Malgorzata Popiolek Ισπανία APEA - Energy Agency of the province of Ávila C/ Canteros s/n, Ávila, APEA P E Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Luisa Martìn Vàsquez Γαλλία NIEA - Northern Ireland Energy Agency - Bryson Charitable Group 1-11 May Street, Belfast, Northern Ireland, BT1 4NA Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Mark Tweedie ALEAL Lyon - Local Energy Agency of the Greater Lyon (ALE) 8 Rue Béranger, Lyon, France Tel: , Fax: Πρόσωπο επαφής: Sylvian Godinot - 6 -

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017

1/11/2014. Municipality of Hersonisos, Greece. Cert. n EL0213. Nicosia, 15/05/2013. Valid until May 2017 Municipality of Hersonisos, Greece Having been assessed accurately, Municipality of Hersonisos was awarded the European Energy Award on May 2013 in recognition of its communal energy policies of sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη

Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Αειφόρος Ενέργεια Ευρώπη Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης με στόχο την αλλαγή του ενεργειακού τοπίου 2005-2008 Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας

Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Ορθές πρακτικές για την έξοδο από το χρέος στον τομέα της ενέργειας Εφαρμογή των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση σε κράτη-μέλη της ΕΕ Με την υποστήριξη του* Πληροφορίες έκδοσης Φυλλάδιο που παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση

Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση Ηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 5 1 Εισαγωγή Οι δηµόσιες αρχές καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις Ένας οδηγός ορθής πρακτικής για τους οργανισµούς υποστήριξης των επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Στ. Τουρνάκη Χημικός Μηχανικός MSc, Ειδικός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θ. Τσούτσος, Z. Γκούσκος Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα