ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME"

Transcript

1 Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΜΒΑ FULL-TIME MBA PART-TIME Ο διέπεται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται από το Νόμο 3685/ΦΕΚ 148/ /Τ. Πρώτο (Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές) και τον Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών/ ΦΕΚ 1078/ /Τεύχος Δεύτερο. Εισαγωγή Το Δ Εξάμηνο του προγράμματος σπουδών διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ Full-Time και MBA Part-Time: Προσφέρει στο σπουδαστή την ευκαιρία να διερευνήσει σε βάθος ένα θέμα που τον ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας την αυστηρή, συστηματική ακαδημαϊκή προσέγγιση. Επιτρέπει την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Επιβάλλει συχνότερες επαφές με το διδακτικό προσωπικό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντικειμενική αξιολόγηση των ικανοτήτων του. Στόχος Η βασική επιδίωξη της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι η επιτυχής ανάλυση και αντιμετώπιση κάποιου θέματος ή προβλήματος. Η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήσατε για την καλύτερη κατανόηση, ανάλυση και επίλυση ενός θέματος που έχει σημασία για σας και κάποια επιχείρηση ή οργανισμό όπου θα θέλατε να εργασθείτε, είναι το κυρίως ζητούμενο σε αυτήν την τελευταία φάση των σπουδών σας. Επομένως, η διπλωματική εργασία αποτελεί πρωτίστως μια ευκαιρία για μια εφαρμοσμένη μελέτη που θα έχει αξία για εσάς και το μελλοντικό εργοδότη σας. σελ.1

2 Διαδικασία Κατάρτισης Διπλωματικής Εργασίας 1. Επιλογή Θέματος Προφανώς το καλύτερο θέμα είναι αυτό που σας ενδιαφέρει να μελετήσετε και αντιμετωπίσετε στα πλαίσια των σπουδών σας. Εναλλακτικά, είναι αυτό που διευρύνει τους ορίζοντές σας και σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις γνώσεις και τις αναλυτικές σας δεξιότητες. 2. Επιλογή επιβλέποντος Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του επιβλέποντος μεταξύ των διδασκόντων του προγράμματος ΜΒΑ Full-Time και MBA Part-Time, ή άλλων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διδάσκοντες δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την επίβλεψη εργασιών των σπουδαστών και υπάρχει όριο στον αριθμό των εργασιών που δικαιούνται να επιβλέψουν (πέντε κατ ανώτατο όριο για τα μέλη ΔΕΠ ΟΠΑ και τρεις κατ ανώτατο όριο για Εξωτερικούς Συνεργάτες του προγράμματος). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίσετε να προτείνετε το θέμα εγκαίρως και να βρείτε τον κατάλληλο επιβλέποντα προτού εξαντληθεί ο αριθμός των σπουδαστών που μπορεί να επιβλέψει. 3. Εξειδίκευση του θέματος Για την εξειδίκευση του θέματος της διπλωματικής εργασίας απαιτείται μια προεργασία. Η προεργασία αυτή συνίσταται στις εξής ενέργειες: Εντοπισμός του θέματος και κατάρτιση καταλόγου ερωτήσεων ή υποθέσεων, που η απάντησή τους ή η διερεύνησή τους παρουσιάζει ενδιαφέρον. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα. Στο στάδιο αυτό, κατά κανόνα θα αναδυθούν κι άλλες δυνατότητες ερωτημάτων και υποθέσεων για ανάλυση. Μετά από τις αρχικές αυτές σκέψεις και συζητήσεις με τον επιβλέποντα φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το θέμα είναι δυνατόν να εκτελεσθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο, δηλαδή στις 31 Ιουλίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους για το MBA Full-Time και 30 Σεπτεμβρίου του δεύτερους ακαδημαϊκού έτους για το MBA Part-Time. Τέλος, διατυπώστε το θέμα κατά το σαφέστερο δυνατό τρόπο. 4. Υποβολή προτάσεως του θέματος της διπλωματικής εργασίας Αφού το προτεινόμενο θέμα καθοριστεί και διατυπωθεί σαφώς, η πρόταση πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Η πρόταση αποτελεί το σχέδιο βάσει του οποίου θα εκτελεσθεί η εργασία και πρέπει να περιέχει: τον τίτλο του θέματος σελ.2

3 την έγκριση του επιβλέποντος, του οποίου πρέπει να εξασφαλίσετε την υπογραφή, και την έγκριση του Διευθυντή Προγράμματος, του οποίου επίσης πρέπει να εξασφαλίσετε την υπογραφή, πριν το υποβάλλετε στη Γραμματεία. Η ΕΔΕ του μεταπτυχιακού προγράμματος εγκρίνει τον κατάλογο με τα ονόματα των επιβλεπόντων εκπόνησης της ΜΔΕ για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι στη διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 5. Εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας Αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Αν όμως εργασθεί κανείς οργανωμένα και συστηματικά είναι βέβαιο ότι θα τελειώσει την εργασία του εγκαίρως και με επιτυχία. Μερικές συμβουλές για την επιτυχία: 1. Ορίστε κάποιες συγκεκριμένες ώρες και ημέρες που θα διαθέτετε για τη διπλωματική σας εργασία 2. Διεξάγετε την έρευνά σας με σύστημα: Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να προέλθουν 1) από πληροφορίες που συλλέγουν άλλοι και 2) από πληροφορίες που συλλέγετε εσείς. Οι πληροφορίες που συλλέγουν άλλοι ευρίσκονται σε βιβλία, άρθρα, δημοσιευμένες εκθέσεις, δημοσκοπήσεις, απογραφές, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα που θα συλλέξετε εσείς θα προέλθουν από ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, αντιδράσεις σε πειράματα, κ.ο.κ. Πρέπει να αναφέρετε αναλυτικά ποια στοιχεία χρησιμοποιείτε και να το κάνετε με σεβασμό, ειλικρίνεια και ευγένεια. Ο επιβλέπων θα συστήσει ποια στοιχεία ή πληροφορίες είναι καταλληλότερα για την υποστήριξη των θέσεών σας λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα χρόνου υπό την οποία δράτε. Επίσης θα σας συμβουλεύσει για το μηχανισμό και τις πρακτικές λεπτομέρειες της συλλογής των στοιχείων. 3. Επιλέξτε την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης σε συνεργασία με τον επιβλέποντα. Για την ερμηνεία των δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους και σε ειδικές περιστάσεις περιγραφικές μεθόδους. 4. Γράψτε ένα αυτοδύναμο κείμενο. Ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τον ειρμό των σκέψεών σας χωρίς παραπομπές σε κείμενα, που δεν παρατίθενται στο σώμα της εργασίας ή στα παραρτήματά της. 5. Δομείστε καλά την εργασία σας. Η εισαγωγή πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του προβλήματος, και μια περιληπτική παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθείτε. Ένα ειδικό τμήμα αφιερώνεται στην περιγραφή και τη δικαιολόγηση των μεθόδων συλλογής δεδομένων που επιλέξατε. Στο τμήμα της ανάλυσης πρέπει να περιλάβετε την περιγραφή και την ερμηνεία των ευρημάτων καθώς και τη μέθοδο ανάλυσης που επιλέξατε. Το τελευταίο κεφάλαιο πρέπει να περιλαμβάνει σύνοψη των ευρημάτων, κριτική των μεθόδων που χρησιμοποιήσατε, προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και κάποιες παρατηρήσεις για να τελειώσετε με ικανοποιητικό τόνο. Ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε ιδέες σχετικές με τη δομή της εργασίας σας είναι να διαβάσετε άλλες επιτυχημένες εργασίες που έχουν υποβληθεί στο ΟΠΑ ή σε σελ.3

4 μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, πολλές από τις οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου ή να δανειστείτε παλαιότερες εργασίες από τη βιβλιοθήκη της Γραμματεία του Τμήματος. 6. Τέλος, φροντίστε το κείμενό σας να είναι καλογραμμένο και ευανάγνωστο. Μην ξεχνάτε ότι οι πρώτοι σας αναγνώστες θα είναι τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που θα κρίνει την εργασία. Ασφαλώς δεν θα εκτιμήσουν και δεν θα βαθμολογήσουν ευνοϊκά ένα δυσνόητο και στριφνό κείμενο, ένα κείμενο με ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ένα προχειρογραμμένο και ακαλαίσθητο κείμενο ή ένα κείμενο με σφάλματα στις βιβλιογραφικές αναφορές, αδικαιολόγητες επαναλήψεις, λογικές ασυνέπειες, ακαταλαβίστικα διαγράμματα και ουρανοκατέβατες διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Ούτε βέβαια θα εκτιμήσουν ένα κείμενο που γενικά θα τους παιδέψει για να καταλάβουν τι λέει και πού το πάει. Γι αυτό κάντε κάθε προσπάθεια για να εκφραστείτε καθαρά και να διαμορφώσετε ένα κείμενο απλό αλλά συγχρόνως ενδιαφέρον και όχι απλοϊκό, ευκολονόητο αλλά συγχρόνως μεστό και όχι ρηχό και, προπάντων, φιλικό στον αναγνώστη. Οι αναφορές σε εργασίες άλλων συγγραφέων καθώς και η διαμόρφωση του βιβλιογραφικού καταλόγου στο τέλος του κειμένου θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το σύστημα Harvard vard/index.jsp 6. Αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας εντός των οριζόμενων, στον παρόντα οδηγό, χρονικών ορίων και μετά την έγκριση της από τον επιβλέποντα καθηγητή η διπλωματική εργασία κατατίθεται στη γραμματεία με σκοπό τον προγραμματισμό για την αξιολόγηση της. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται με προφορική υποστήριξη της ενώπιον τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο άλλοι διδάσκοντες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ Full-Time και MBA Part-Time ως αξιολογητές οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από την ΕΔΕ μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Διαδικαστικά Θέματα 1. Υποχρεωτικές προθεσμίες Η μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών συνεπάγεται την αναγκαστική εγγραφή για ένα ακόμη εξάμηνο με την καταβολή των αντιστοίχων διδάκτρων και την καθυστέρηση της περάτωσης των σπουδών. Ακόμα, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ 5 ης Δεκεμβρίου 2007), παράταση στο χρόνο παράδοσης δίδεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας, το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά ιατρικά έγγραφα, και ακόμη σελ.4

5 και σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές που έχουν πάρει παράταση δεν επιτρέπεται να αξιολογηθούν με βαθμό άνω του 6 (έξι). 2. Πρόταση διπλωματικής εργασίας Η πρόταση διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που μπορείτε να προμηθευτείτε από τη γραμματεία. Την πρόταση πρέπει να εγκρίνει υπογράφοντας ο επιβλέπων Καθηγητής, και στη συνέχεια ο Διευθυντής Προγράμματος. Η πρόταση υποβάλλεται στη γραμματεία του προγράμματος ΜΒΑ Full-Time και MBA Part-Time, αφού συμπληρωθεί και έχει και τις τρεις απαραίτητες υπογραφές (δική σας, του επιβλέποντα και του Διευθυντή Προγράμματος). Παραδώστε ένα ακόμα αντίτυπο στον επιβλέποντα και κρατήστε ένα αντίτυπο για το αρχείο σας. Μεταβολή στον τίτλο της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέχρι και την υποβολή της για αξιολόγηση. 3. Κείμενο της διπλωματικής εργασίας 1. Το κείμενο της διπλωματικής εργασίας πρέπει να υποβληθεί σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ένα CD που θα το περιέχει σε ψηφιακή μορφή (πρόγραμμα Word). Η πρώτη σελίδα του περιβλήματος πρέπει να είναι διαφανής. Παραδίδετε ένα αντίτυπο στη Γραμματεία, με το CD( το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και την παρουσίαση, σε μορφή powerpoint), και από ένα αντίτυπο (hard copy) στα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας (τον επιβλέποντα και τους 2 αξιολογητές). 2. Η πρώτη σελίδα του κειμένου έχει ειδική μορφή και περιλαμβάνει εκτός του τίτλου της διατριβής, του τμήματος σπουδών, του ονόματος του σπουδαστή και του ακαδημαϊκού έτους, τα ονόματα και τους πλήρεις τίτλους του επιβλέποντος και του διευθυντή σπουδών, οι οποίοι και πρέπει να την υπογράψουν και στα τρία αντίτυπα. Επίσης, περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στον παρόντα οδηγό, και η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το σπουδαστή, για να γίνει δεκτό το αντίτυπο της διπλωματικής από τη Γραμματεία. 3. Στη δεύτερη σελίδα παρατίθεται η σύνοψη της διατριβής (brief executive summary), η οποία πρέπει, στο μικρότερο δυνατό διάστημα (2-3 σελίδες), να παρέχει στον αναγνώστη μία καλή πληροφόρηση σχετικά με τους στόχους, τη μέθοδο προσέγγισης και τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας. Σε περίπτωση μη ατομικής προσπάθειας, πρέπει να διευκρινισθεί η προσωπική σας συνεισφορά στο προϊόν της έρευνας. 4. Αμέσως μετά τη σύνοψη παρατίθεται ο πίνακας περιεχομένων της διατριβής και ακολουθεί το κυρίως κείμενο. 5. Εάν υπάρχουν παραρτήματα, παρατίθενται μετά το κυρίως κείμενο της διατριβής και οι τίτλοι των αναφέρονται στα περιεχόμενα. 6. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται ενοποιημένη βιβλιογραφία κατά αλφαβητική σειρά των συγγραφέων, η οποία καλύπτει πλήρως τις αναφορές που περιέχονται σελ.5

6 στο κείμενο της εργασίας σε κάθε συγγραφέα, ερευνητικό οργανισμό και στατιστική πηγή. 7. Οι αναφορές στο κείμενο σε συγγραφείς, ερευνητικούς οργανισμούς, στατιστικές πηγές κλπ συνοδεύονται από την χρονολογία έκδοσης και μόνον, ενώ τα πλήρη στοιχεία (τίτλος, εκδότης, τεύχος περιοδικού κλπ) παρουσιάζονται προσεκτικά στη βιβλιογραφία. Τα στοιχεία που παρατίθενται πρέπει να επαρκούν ώστε ο αναγνώστης να μπορεί, εάν το επιθυμεί, να ελέγξει κάθε αναφορά. 8. Η αρίθμηση των σελίδων πρέπει να είναι συνεχής και να περιλαμβάνει την σελίδα τίτλου. 9. Όλες οι σελίδες περιλαμβάνουν τυποποιημένο υπέρτιτλο και υπότιτλο, όπου αναφέρονται εκτός από τον αριθμό της σελίδας, το πρόγραμμα, το ακαδημαϊκό έτος, ο τίτλος της διατριβής, το τμήμα και το όνομα του συγγραφέα. 10. Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε λευκό χαρτί μεγέθους Α4, και η έκταση να μην ξεπερνάει τις 100 σελίδες (συμπεριλαμβανομένου και του παραρτήματος)- δηλαδή περίπου λέξεις. 4. Αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας 1. Η προφορική υποστήριξη για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα παρουσιάσεων που δημοσιεύει η Γραμματεία του ΠΜΣ. Η διαδικασία διαρκεί περίπου μισή ώρα. 2. Η διαδικασία αρχίζει με δική σας παρουσίαση που, σε καμία περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 8-10 λεπτά. Αναμένεται ότι θα υποστηρίξετε την εργασία σας οπτικά με διαφάνειες και ότι θα μοιράσετε στα μέλη της επιτροπής κάποιο έντυπο υλικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα μέλη της επιτροπής θα σας υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με την εργασία, τις οποίες πρέπει να απαντήσετε ικανοποιητικά. 3. Η επιτυχής ή μη επιτυχής αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνεται στον φοιτητή από τον επιβλέποντα καθηγητή μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, αν και η επίσημη ανακοίνωση της βαθμολογίας από τη γραμματεία του ΠΜΣ πραγματοποιείται αργότερα. Η διαπίστωση επιτυχούς υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται εφόσον ο επιβλέπων και ένα τουλάχιστον από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης αξιολογήσουν τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5). Συνεπώς η απόφαση της επιτυχούς ή μη επιτυχούς αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας λαμβάνεται με πλειοψηφία. Αν ΚΑΙ οι δύο αξιολογητές εκτός του επιβλέποντα καθηγητή δεν ικανοποιηθούν μπορούν: να ζητήσουν τις βελτιώσεις και/ή συμπληρώσεις στις οποίες πρέπει να προβείτε, ορίζοντας συγχρόνως και την προθεσμία μέσα στην οποία μπορείτε να τις υποβάλετε. Εάν η προθεσμία υπερβαίνει τον ένα μήνα, υποχρεούστε να καταβάλετε επιπρόσθετα το ποσό των 500. να σας συστήσουν να αλλάξετε θέμα και να κάνετε επιπρόσθετη εγγραφή για μια ακόμη διδακτική περίοδο. 4. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, διαγράφεστε από το τμήμα. Μπορείτε όμως να πάρετε μια βεβαίωση ατελούς εκπλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος σελ.6

7 μεταπτυχιακών σπουδών, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχετε επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος αλλά δεν έγινε δεκτή η διπλωματική σας εργασία. 5. Η επιτυχία σας στην προφορική υποστήριξη της διπλωματικής σας εργασίας επισφραγίζει και την επιτυχή περάτωση των σπουδών σας. Σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α!! 5. Επιπτώσεις μη Εμπρόθεσμης Υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας α) Οι φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης που δεν υποβάλλουν τη διπλωματική τους εργασία εμπρόθεσμα (31 Ιουλίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους) υποχρεούνται να κάνουν επανεγγραφή καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα για ένα ακόμη εξάμηνο, με τελική προθεσμία κατάθεσης της διπλωματικής την 31 Ιανουαρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. β) Οι φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης που δεν υποβάλλουν τη διπλωματική τους εργασία εμπρόθεσμα (30 Σεπτεμβρίου του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους) υποχρεούνται να κάνουν επανεγγραφή καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα για ένα ακόμη εξάμηνο, με τελική προθεσμία κατάθεσης της διπλωματικής την 31 Μαρτίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. γ) Η μη υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας μέχρι την παραπάνω τελευταία προθεσμία συνεπάγεται τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ του σπουδαστή από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγραφείς σπουδαστής λαμβάνει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο βέβαια δεν αντιπροσωπεύει μεταπτυχιακό τίτλο. Ο παρόν οδηγός εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ΜΒΑ στις 29 Ιανουαρίου 2013 (5 η Συνεδρίαση, Ακαδημαϊκό Έτος ). σελ.7

8 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (περιλαμβάνεται, υπογεγραμμένη από εσάς, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, στην πρώτη σελίδα της εργασίας σας) «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διατμηματικού ΠΜΣ Πλήρους- Φοίτησης των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο». «Δηλώνω υπεύθυνα ότι η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Διατμηματικού ΠΜΣ των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration) με κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη Επιχειρήσεων έχει συγγραφεί από εμένα προσωπικά και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο κάποιου άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή έχοντας εκπονηθεί από εμένα, αντιπροσωπεύει τις προσωπικές μου απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξα για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής αναφέρονται στο σύνολό τους, δίνοντας πλήρεις αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο». σελ.8

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Η Διπλωματική Εργασία Η διπλωματική εργασία είναι μέρος του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα