Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1. Προετοιµασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1. Προετοιµασία"

Transcript

1 Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1 Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Παναγιώτης Σ. Κορδούτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Λίγα πράγµατα µπορούν να προκαλέσουν τόση αµηχανία σε έναν πρωτόπειρο ερευνητή, όσο η λευκή σελίδα όπου θα πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσµατα µιας εµπειρικής µελέτης. Ευτυχώς, στην προσπάθειά του αυτή έχει µερικά σηµεία αναφοράς: Πρώτον, τα ήδη δηµοσιευµένα ερευνητικά άρθρα σε δεκάδες επιστηµονικά περιοδικά αποτελούν πολύ χρήσι- µα υποδείγµατα. εύτερον, τα εγχειρίδια µεθοδολογίας έρευνας στην ψυχολογία αφιερώνουν ειδικά κεφάλαια στη συγγραφή επιστηµονικής µελέτης (π.χ., Bell, Bem, Cone & Foster, Johnson, Κοµίλη, Παρασκευόπουλος, Sternberg, 1995). Ειδικότερα, ο εκδοτικός οδηγός του Συλλόγου Αµερικανών Ψυχολόγων (APA, 2001, βλ. επίσης περιλαµβάνει εξαντλητικές λεπτοµέρειες για κάθε είδους τεχνικό ζήτηµα που προκύπτει κατά τη συγγραφική διαδικασία. Τι φιλοδοξίες, εποµένως, µπορεί να έχει αυτός ο σύντοµος οδηγός; Σίγουρα όχι να υποκαταστήσει την πληρότητα και το βάθος ενός εγχειριδίου µεθοδολογίας έρευνας, στα ο- ποία εξάλλου οι συγγραφείς παραπέµπουν µε έµφαση και ενθουσιασµό. Το κείµενο αυτό α- πευθύνεται κυρίως σε φοιτητές ή νέους ερευνητές και αποτελεί ένα χρηστικό κατάλογο ορισµένων σηµείων που είναι απαραίτητο να ελέγχουν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της συγγραφής ενός κοινωνιοψυχολογικού ερευνητικού άρθρου, πορεία που είναι όµοια ως επί το πλείστον για όλους τους κλάδους της ψυχολογίας. Προετοιµασία 1. Οργανώστε το υλικό σας. Για να φτάσετε στο στάδιο της συγγραφής µιας εµπειρικής µελέτης, σηµαίνει ότι έχει προηγηθεί η διεξαγωγή της έρευνας και η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άρθρα που µπορείτε να γράψετε: αυτό που είχατε κατά νου όταν σχεδιάσατε την έρευνα και αυτό που έχει περισσότερο νόηµα µε βάση τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Ο Bem (2003) είναι απόλυτος: το σωστό άρθρο είναι το δεύτερο! Βάλτε, λοιπόν, σε τάξη το διαθέσιµο υλικό. Ποια από τα ευρήµατα θα συ- µπεριλάβετε και ποια θα αποκλείσετε; Έχετε εντοπίσει επαρκείς, σε εύρος και σε βάθος, βιβλιογραφικές πηγές; Μήπως απαιτείται αναζήτηση συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας, µετά από πιθανές τροποποιήσεις του θέµατος; Έχετε τυπωµένα αντίγραφα των στατιστικών αναλύσεων ή πρέπει να επιστρέψετε στα δεδοµένα σας για να τις επαναλάβετε; Είναι πολύ διασπαστικό να αναγκάζεται κανείς να διακόπτει κάθε τόσο τη διαδικασία της συγγραφής για παρόµοιους λόγους. Οργανωθείτε, λοιπόν, σωστά από την αρχή. 2. Πώς το έκαναν οι άλλοι; Αντλείστε παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία. Ο καλός α- ναγνώστης διαθέτει αρκετές προϋποθέσεις για να γίνει κάποτε και ο ίδιος καλός συγγραφέας (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο στο παρόν Παράρτηµα). Αν µάλιστα είχατε ξεκινήσει το διάβασµα πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, τόσο το καλύτερο! Σίγουρα θα έχετε ήδη εντοπίσει άρθρα παρόµοιου περιεχοµένου µε το δικό σας, από τα οποία µπορείτε να αντλήσετε ιδέες σε πολλά επίπεδα, από τον ίδιο τον ερευνητικό σχεδιασµό µέχρι τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων και τη χρησιµοποιούµενη ορολογία. εν υπάρχει λόγος να ανακαλύπτει κανείς κάθε φορά τον τροχό αρκεί, βεβαίως, να παραπέµπει στον κατασκευαστή του (βλ. Ση- µείο 7)! Μην ξεχνάτε: οι δηµοσιευµένες έρευνες σε περιοδικά ψυχολογίας έχουν υποβληθεί 1 Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται στο Π. Σ. Κορδούτης, & Β. Γ. Παυλόπουλος (Επιµ.). (2006). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ατραπός. 1

2 επιτυχώς σε διαδικασία τυφλής κρίσης, η οποία διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο µεθοδολογικής επάρκειας. Αξιοποιείστε την! 3. Προσαρµοστείτε στις προδιαγραφές. Σε ποιον απευθύνεται το κείµενο που θα γράψετε; Μέχρι πότε πρέπει να έχει παραδοθεί; Παρά τη βασική οµοιοµορφία όσον αφορά τη δοµή τους, τα ερευνητικά άρθρα χρειάζεται να είναι προσαρµοσµένα στις ειδικές απαιτήσεις και, κυρίως, στα όρια που θέτουν οι τελικοί αποδέκτες. Αν πρόκειται να υποβάλετε την εργασία σας για δηµοσίευση, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις προδιαγραφές του επιµελητή έκδοσης. Ένα κείµενο µπορεί να απορριφθεί επειδή, π.χ., ο αριθµός σελίδων υπερβαίνει το ζητούµενο κριτήριο. Μην πειραµατίζεστε µε τις προδιαγραφές, παραλλάσσοντάς τις προς το βολικότερο. Χρησιµοποιείστε τις προτεινόµενες τυπογραφικές παραµέτρους (τύπος και µέγεθος γραµµατοσειράς, περιθώρια σελίδας, διάστιχο, µορφοποίηση τίτλων, κλπ.). Ελέγξετε µήπως απαιτείται περίληψη και σε άλλη γλώσσα, εκτός αυτής που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας. Επίσης, σε ποια µορφή πρέπει να παραδοθούν στον επιµελητή έκδοσης οι πίνακες και τα σχή- µατα. Προσέξτε να είστε συνεπείς µε τις προθεσµίες. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις πτυχιακές ή διπλωµατικές εργασίες όπου, επιπλέον, κάθε παρέκκλιση από τις προδιαγραφές βαθµολογείται αρνητικά. 4. Σχεδιάστε ένα αδρό περίγραµµα του άρθρου. Στην πραγµατικότητα, ποτέ η λευκή σελίδα της αρχικής αµηχανίας δεν είναι εντελώς λευκή. Ένα ερευνητικό άρθρο έχει µια σχετικά αυστηρή δοµή, από την οποία είναι δύσκολο να παρεκκλίνει κανείς δεν θα χρειαζόταν άλλωστε. Οι βασικές ενότητες έχουν ως εξής: Περίληψη και λέξεις-κλειδιά, Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσµατα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία. Η περίληψη χρησιµεύει ως ένα πρώτο περίγραµµα «εργασίας». Ίσως σας διευκολύνει να ξεκινήστε από αυτήν. Από εκεί και πέρα, δεν είναι απαραίτητο η πορεία της συγγραφής να ακολουθήσει την τελική διάρθρωση του κειµένου. Συχνά κανείς προτιµά να ξεκινήσει από τις ερευνητικές υποθέσεις και τα Αποτελέσµατα, για να συνεχίσει µε τη Μέθοδο και την Εισαγωγή. Συνήθως η Συζήτηση γράφεται τελευταία, καθώς πρόκειται για «απαιτητική» ενότητα όπου επιχειρείται η σύνθεση των αποτελεσµάτων µε τα θεωρητικά σχήµατα και τα πορίσµατα προηγούµενων ερευνών. Αν έχετε την αίσθηση ότι αρκετό υλικό στριµώχνεται «στην άκρη της γλώσσας σας» και φοβάστε µήπως ξεχάσετε µερικές από τις αρχικές σας ιδέες, σηµειώστε τις πρόχειρα µε 2-3 λέξεις-κλειδιά (κατά προτί- µηση, µαζί µε τη βιβλιογραφική τεκµηρίωσή τους) στην ενότητα που θεωρείτε ότι ταιριάζουν καλύτερα. Έτσι θα µπορέσετε αργότερα να τις δουλέψετε και, ενδεχοµένως, να τις αναθεωρήσετε µε ασφάλεια. Συγγραφή 5. Εν αρχή ην η θεωρία. Καµιά φορά ο όρος «εµπειρική έρευνα» παρερµηνεύεται, έτσι ώστε να περιγράφει το «ψάρεµα» (fishing) ευρηµάτων από δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν µε ένα διαθέσιµο σε δεδοµένη συγκυρία ερωτηµατολόγιο. εν υπάρχει µεγαλύτερο λάθος από αυτό! Καµία επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να θεωρηθεί στοιχειωδώς επαρκής αν δεν βασίζεται σε µια θεωρία, ένα µοντέλο ή, τέλος πάντων, ένα οργανωµένο σύνολο εξηγητικών προτάσεων (βλ. και Σηµείο 9). ιαφορετικά, οποιαδήποτε απόπειρα ερµηνείας των ευρηµάτων κινείται σε περιγραφικό επίπεδο, φλερτάρει επικίνδυνα µε την αυθαιρεσία και τις άρρητες επιστηµονικές θεωρίες και πέφτει σε αδιέξοδα ή αντιφάσεις. Η ύπαρξη ενός εξηγητικού σχήµατος συµβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση των υπό µελέτη µεταβλητών, στην κατανόηση και την πρόβλεψη των κοινωνιοψυχολογικών φαινοµένων. Ο άρρηκτος δεσµός της θεωρίας µε την έρευνα και τις εφαρµογές αποτυπώνεται ευφυώς στη διάσηµη φράση του Kurt Lewin, «δεν υπάρχει τίποτα πιο χρήσιµο από µια καλή θεωρία» (1951, σελ. 169). 2

3 6. Συµπεριλάβετε στο κείµενο ό,τι είναι πραγµατικά απαραίτητο ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Με τα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης, είναι σχετικά εύκολο να εντοπίσει κανείς πλήθος πληροφοριών πάνω στο θέµα που διερευνά (ή γύρω από αυτό). Στην Εισαγωγή του άρθρου, όµως, πρέπει να συµπεριληφθεί µόνον ό,τι συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της έρευνας. Θυµηθείτε ότι ο κύριος λόγος ύπαρξης του θεωρητικού µέρους σε µια εµπειρική µελέτη είναι για να θεµελιώσουµε τεκµηριωµένα τις ερευνητικές υποθέσεις µας. Εποµένως, αντισταθείτε στον πειρασµό να προσθέσετε υλικό που δεν οδηγεί στους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε η έρευνα. Όσον αφορά το µέγεθος, η Εισαγωγή θα πρέπει µάλλον να σας προβληµατίσει εάν αντιστοιχεί σε αναλογία µεγαλύτερη από το ένα τρίτο ή µικρότερη από το ένα πέµπτο της συνολικής έκτασης του άρθρου, κατά προσέγγιση. 7. Αναγνωρίστε τη συµβολή τρίτων στο κείµενό σας. Στην ακαδηµαϊκή κοινότητα η λογοκλοπή θεωρείται βαρύτατο δεοντολογικό ολίσθηµα. Αντιγραφή ή, έστω, ελεύθερη απόδοση αποσπασµάτων από το έργο τρίτων χωρίς βιβλιογραφική αναφορά δεν είναι ανεκτή. Επιπλέον, δεν είναι καν απαραίτητη, εφόσον η παράθεση τεκµηρίων στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αξιολογείται θετικά από τους κριτές. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιέχονται τόσο στην ειδική ενότητα που προβλέπεται για το σκοπό αυτό (βλ. Σηµείο 15) όσο και στο κύριο σώµα του άρθρου, δηλώνοντας τις ιδέες που έχει δανειστεί ο συγγραφέας από άλλες πηγές (βλ. Πλαίσιο 1). Στη ροή του κειµένου αρκεί η παράθεση του επωνύµου των συγγραφέων της δάνειας πηγής και του έτους έκδοσης, π.χ. «Λουµάκου, Κορδούτης & Σαραφίδου 2 (2001)». Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τον αναγνώστη να εντοπίσει τη σχετική καταχώριση στον βιβλιογραφικό κατάλογο. Λιγότερο συχνή, αλλά κατά περίπτωση αποδεκτή, είναι η παράθεση των πηγών στο τέλος κάθε σελίδας µε τη µορφή υποσηµειώσεων. Από το άλλο µέρος, η άσκοπη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών ως επισφράγισµα κοινότοπων φράσεων δηλώνει τάση για επίδειξη και καταντά κουραστική. εν χρειάζεται η επαναλαµβανόµενη παραποµπή σε µία πηγή µέσα στην ίδια παράγραφο. Εναλλακτικά, προτιµήστε µια εισαγωγική φράση, π.χ. «Σύµφωνα µε τον Hewstone (1999)» ή µια αντίστοιχη πρόταση-κατακλείδα στο τέλος της παραγράφου και συνοψίστε εκεί το δάνειο υλικό. Αναζητήστε επίµονα την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία, στο µέτρο του εφικτού, εκτός εάν πρόκειται για κλασικές δηµοσιεύσεις. Αποφύγετε τη µονοµερή προβολή του έργου ενός συγγραφέα. Ειδική περίπτωση βιβλιογραφικής αναφοράς αποτελούν οι δευτερογενείς πηγές, δηλαδή όσες έχετε εντοπίσει σε µεταγενέστερο άρθρο, χωρίς να έχει περιέλθει στα χέρια σας το πρωτότυπο. Σε αυτή την περίπτωση εντός του κειµένου δηλώνετε και τις δύο πηγές διευκρινίζοντας ποια είναι η δευτερογενής και ποια η µεταγενέστερη (π.χ., «Οι Major, Feinstein και Crocker (1994, όπως αναφέρεται στο Χρυσοχόου, 2005) βρήκαν ότι»). Ενώ στην ενότητα της Βιβλιογραφίας συµπεριλαµβάνετε µόνο τη µεταγενέστερη πηγή. 8. Προσοχή στην εκφορά του επιστηµονικού λόγου. εν πρόκειται εδώ για λογοτεχνικής φύσης σχόλιο. Η επιστηµονική γλώσσα απαιτεί ακρίβεια, λιτότητα και οικονοµία στην έκφραση, χωρίς να σηµαίνει ότι καταλήγει υποχρεωτικά σε «ξύλινο» λόγο αυτό εξαρτάται από την εµπειρία και την επιδεξιότητα του συγγραφέα. Υπάρχουν αυτοτελείς τόµοι αφιερω- µένοι εξ ολοκλήρου στο ύφος της γραπτής έκφρασης (βλ. Strunk, White & Angell, 1999). Επιπλέον, τα εγχειρίδια µεθοδολογίας που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτού του κειµένου καταγράφουν σε ξεχωριστά κεφάλαια και µε σχολαστική λεπτοµέρεια τα λεκτικά ατοπήµατα, 2 Αν πρόκειται για περισσότερους από δύο συγγραφείς, παραθέτουµε στο κείµενο όλα τα ονόµατα την πρώτη φορά που αναφερόµαστε στη δάνεια πηγή, ενώ για κάθε επόµενη αναφορά αρκεί µόνο το όνοµα του πρώτου συγγραφέα συνοδευόµενο από την ένδειξη «& συν.» ή, επί το αγγλοσαξωνικότερον, «et al.», π.χ. «Λουµάκου & συν. (2001)». 3

4 στα οποία µπορεί να υποπέσει ο πρωτόπειρος συγγραφέας, καθώς και προτάσεις για την αποφυγή της µεροληπτικής γλώσσας. Στο πλαίσιο 1 ανθολογούµε µερικές χρήσιµες επισηµάνσεις. Πλαίσιο 1. Γενικές συστάσεις για την εκφορά του λόγου «εν θέλω τίποτε άλλο παρά να µιλήσω απλά, να µου δοθεί ετούτη η χάρη» 1. Αποφύγετε την πολυπλοκότητα, τις λεκτικές ή νοηµατικές επαναλήψεις και τις περιττές εκφράσεις. Γράφετε µικρές περιόδους, χωρίς πολλές δευτερεύουσες, παρενθετικές προτάσεις ή/και µετοχές. Κάθε παράγραφος πρέπει να περιέχει ένα µόνο κεντρικό νόηµα. Προφυλαχτείτε από την παγίδα της λογοκλοπής (plagiarism). Αναφέρετε πάντοτε τη βιβλιογραφική παραποµπή στα σηµεία του κειµένου που προέρχονται από τρίτους. Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε αυτούσιες φράσεις της δάνειας πηγής. Όταν διαβάζετε ένα άρθρο, προτιµήστε να κρατάτε σηµειώσεις µε δικά σας λόγια (αντί απλώς να υπογραµµίζετε τα κύρια σηµεία) και χρησιµοποιείστε αυτές στο κείµενό σας. Χρησιµοποιείτε σωστά τη γλώσσα. Επιµεληθείτε φιλολογικά το κείµενό σας. Αποφύγετε συνήθη λάθη, του τύπου «ως αναφορά» (σωστό: «όσον αφορά»), «απ ότι» (σωστό: «από ό,τι»). Χρησιµοποιείτε σωστά τα σηµεία στίξης (π.χ., δεν χωρίζουµε µε κόµµα το ρήµα από το υποκείµενο ή το αντικείµενο) και το τελικό -ν (π.χ., «την χρήση» αντί του σωστού «τη χρήση»). Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο. Προτιµήστε τον αόριστο ή τον παρακείµενο για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Χρησιµοποιείστε αόριστο για να περιγράψετε το µεθοδολογικό σχεδιασµό και τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος, χρησιµοποιείστε τον ενεστώτα για να περιγράψετε αποτελέσµατα που βρίσκονται ε- νώπιον του αναγνώστη (π.χ., «Όπως φαίνεται στον Πίν. 1»), καθώς και για συµπεράσµατα που γενικεύονται πέραν των ευρηµάτων. Περιγράφετε άτοµα ή οµάδες στο κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης. Παράδειγµα 1: Είναι αυθαίρετη η γενίκευση σε ενήλικες αν το δείγµα αποτελείται από φοιτητές. Παράδειγµα 2: Μην αναφέρεστε αόριστα σε «µετανάστες» αν στην έρευνα συµµετέχουν µόνο ά- τοµα που προέρχονται από µία συγκεκριµένη εθνική οµάδα. Αποφύγετε την «ετικετοποίηση», ειδικά µε όρους που µπορεί να χαρακτηριστούν υποτιµητικοί, προσβλητικοί ή απλώς ανακριβείς. Λάθη: «Νοητικά καθυστερηµένοι», «Ρωσοπόντιοι». Σωστά: «Άτοµα µε νοητική υστέρηση», «παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ». Μη συγχέετε τη φυλή, την εθνικότητα και το θρησκευτικό δόγµα. Παράδειγµα: Οι όροι «Ανατολίτης», «Τούρκος» και «µουσουλµάνος» δεν είναι εναλλακτικά ισοδύναµοι. Επιλέξτε αυτόν που αντιστοιχεί στη µεταβλητή που χρησιµοποιείτε. Προσοχή στη σεξιστική γλώσσα! Μη χρησιµοποιείτε το αρσενικό γένος για να αναφερθείτε και στα δύο φύλα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επίθετα ή αντωνυµίες (π.χ., αυτόν/αυτήν, του/της). Προτιµήστε το ουδέτερο γένος ή γενικές εκφράσεις, όπου είναι δυνατό (π.χ., άτοµα, άνθρωποι, ο φοιτητικός πληθυσµός). Αποφύγετε τη συναισθηµατικά φορτισµένη γλώσσα και τις αξιολογικές κρίσεις. Προτιµήστε ουδέτερες περιγραφικές εκφράσεις. Λάθος: «Άτοµα που υποφέρουν/πάσχουν από σχιζοφρένεια». Σωστό: «Άτοµα µε διάγνωση σχιζοφρένειας». Προσοχή στην (εµφανή ή άρρητη) αναφορά σε αιτιώδεις σχέσεις! Λέξεις όπως «επηρεάζει» ή «επίδραση» χρησιµοποιούνται µόνο σε πειραµατικά σχέδια. Στις µη πειραµατικές, νατουραλιστικές έρευνες ταιριάζουν λέξεις που δεν δηλώνουν κατεύθυνση αιτιότητας, όπως «συνδέεται» ή «συσχέτιση». Για τους όρους «επίδραση», «ανεξάρτητη µεταβλητή» και «εξαρτηµένη µεταβλητή» διευκρινίσετε όταν πρόκειται απλώς για στατιστική επίδραση. 1 Γ. Σεφέρη, «Ένας γέροντας στην ακροποταµιά», στη συλλογή «Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα,

5 9. ιατυπώστε µε σαφήνεια τις υποθέσεις της έρευνας. Οι ερευνητικοί στόχοι παρουσιάζονται συνήθως στο τέλος της Εισαγωγής και, εφόσον η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ο µεθοδολογικός σχεδιασµός το επιτρέπουν, περιλαµβάνουν συγκεκριµένες υποθέσεις (δηλ. καταφατικές προτάσεις, του τύπου «Αναµένεται ότι»), πέραν των απλών διερευνητικών ερωτηµάτων. Ο κεντρικός σκοπός και οι επιµέρους στόχοι πρέπει να προκύπτουν ως φυσική προέκταση του θεωρητικού µέρους (οπότε διαφαίνεται η προγραµµατική αξία µιας θεωρίας, όπως τονίστηκε στο Σηµείο 5) και να αντιστοιχούν στα ευρήµατα των στατιστικών αναλύσεων. ιατυπώνονται δε χρησιµοποιώντας το λειτουργικό ορισµό των µεταβλητών, δηλαδή προσδιορίζονται µε σαφήνεια όσον αφορά το περιεχόµενο ή ακόµα και τον τρόπο µέτρησής τους. Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι χρειάζεται κανείς να επιστρέφει τακτικά στα ερωτήµατα και τις υποθέσεις της έρευνας ώστε να κάνει τυχόν αναπροσαρµογές αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 10. Μέθοδος: µικρή µόνο στο µάτι. Σε µια δηµοσίευση συνήθως η Μέθοδος είναι το συντοµότερο κεφάλαιο, ως προς το χώρο που καταλαµβάνει. Συνιστά όµως βασικό κριτήριο για την επιστηµονική επάρκεια της έρευνας και, από αυτή την άποψη, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Αποτελείται από τρεις επιµέρους ενότητες: το είγµα (ή Συµµετέχοντες), τα Μέσα Συλλογής εδοµένων και τη ιαδικασία. Στο είγµα περιγράψτε τους συµµετέχοντες µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία και αναφερθείτε στον τρόπο δειγµατοληψίας. Έτσι ο αναγνώστης θα ξέρει σε ποιο πληθυσµό είναι γενικεύσιµα τα ερευνητικά πορίσµατα. Θυµηθείτε ότι τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος δεν είναι µέρος των αποτελεσµάτων (όπου λανθασµένα απαντώνται κα- µιά φορά), αλλά αποτελούν την πρώτη ενότητα της Μεθόδου. Στα Μέσα Συλλογής εδοµένων παρουσιάστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο, τον τρόπο βαθµολόγησης, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ψυχο- µετρικών εργαλείων που χρησιµοποιήσατε. Η βιβλιογραφική αναφορά στον κατασκευαστή είναι επιβεβληµένη όσο και αυτονόητη. Εάν πρόκειται για αυτοσχέδια µέσα, περιγράψτε λεπτοµερώς τη διαδικασία κατασκευής τους. Παραθέσετε στο (προαιρετικό) παράρτηµα τυχόν συµπληρωµατικό υλικό εκτός από εργαλεία που η χρήση τους εµπίπτει στο νόµο περί πνευ- µατικών δικαιωµάτων. Στη ιαδικασία εξηγείστε µε λίγα λόγια (1-2 παραγράφους, το πολύ) την πορεία που ακολουθήσατε για τη συλλογή των δεδοµένων ή τον τρόπο χειρισµού των πειραµατικών συνθηκών. Από τις πληροφορίες αυτές, επιπλέον, θα διαπιστωθεί εάν η µελέτη σας είναι συµβατή µε τις αρχές δεοντολογίας της επιστηµονικής έρευνας. 11. Αναπτύξτε τα Αποτελέσµατα και τη Συζήτηση µε βάση τις υποθέσεις. εν είναι ε- ντελώς σπάνιο να συναντήσει κανείς άρθρα ή εργασίες µε άναρχη δοµή στις ενότητες των Αποτελεσµάτων και της Συζήτησης, καθώς ορισµένοι συγγραφείς κρίνουν σκόπιµο να παρουσιάζουν το υλικό τους ανάλογα µε τον τύπο των στατιστικών αναλύσεων ή τη σειρά που τις πραγµατοποίησαν. Παραδόξως(;), η απάντηση στα ερωτήµατα «µε ποια σειρά να παρουσιάσω τα ευρήµατα;» και «από πού να ξεκινήσω τη συζήτηση;» είναι κοινή και, µάλιστα, εξαιρετικά απλή: µε βάση τις υποθέσεις! Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης µπορεί να συλλάβει εξαρχής και να διατηρήσει τον συνεκτικό ιστό που διατρέχει το άρθρο στην ολότητά του, χωρίς να χαθεί στην πολυπλοκότητα της στατιστικής ορολογίας ή στα πορίσµατα των συναφών ερευνών. 12. Κατασκευάστε πίνακες και σχήµατα όπως πρέπει όχι όπως σας αρέσει. Ένα α- σφαλές πρώτο βήµα για τη συγγραφή των Αποτελεσµάτων είναι η κατασκευή πινάκων ή/και σχηµάτων, πάντα επάνω στους άξονες των ερευνητικών υποθέσεων. Στη συνέχεια, το κείµενο 5

6 της ενότητας αυτής «κτίζεται» γύρω από τους πίνακες και τα σχήµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το σύνολο των ευρηµάτων πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθεί σε πίνακες, αλλά οπωσδήποτε αυτός ο τρόπος οργάνωσης βοηθάει τόσο τον συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη. Υπάρχει, ωστόσο, συγκεκριµένη τυποποίηση για τη διαδικασία κατασκευής και παρουσίασης των πινάκων και των σχηµάτων, ακόµα και για τη θέση τους στο κείµενο (βλ. APA, 2001, για περισσότερες λεπτοµέρειες). Οι προσωπικές προτιµήσεις και η «καλλιτεχνική φλέβα» του συγγραφέα εδώ δεν χωρούν. Ο λόγος είναι απλός: η τυποποίηση συµβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία. Η παρέκκλιση από αυτή την αρχή σηµαίνει αυτοµάτως και απόρριψη ή αναθεώρηση ενός άρθρου που υποβάλλεται προς δηµοσίευση. Γενικά, στους πίνακες πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές και περιττές διαγραµµίσεις. υο-τρεις οριζόντιες γραµµές είναι αρκετές, δηλαδή όσες χρειάζονται για να οριοθετήσουν την αρχή και το τέλος του πίνακα και τις επικεφαλίδες των στηλών. Κάθετες γραµµές δεν προβλέπονται. Εάν τα στοιχεία του πίνακα δεν επαρκούν για την αυτόνοµη κατανόησή του από τον αναγνώστη, προστίθεται σύντοµη σηµείωση. Το Πλαίσιο 2 παρουσιάζει ένα υποθετικό δείγµα πίνακα που κατασκευάστηκε µε βάση τις παραπάνω οδηγίες. Τα σχήµατα, εάν υπάρχουν, δεν πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες µε τους πίνακες, ενώ στοιχεία σχετικά µε τις ακριβείς τιµές και τυχόν στατιστικά κριτήρια πρέπει να δίνονται στο κείµενο. Αντί του χρώµατος, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται διαβαθµίσεις του γκρίζου (τα περιοδικά ψυχολογίας δεν έχουν ακόµα ανακαλύψει το χρώµα!). Πίνακας 1. Πλαίσιο 2. Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης σε πίνακα (παράδειγµα) Μέσοι όροι βλαπτικών και µη βλαπτικών συµπεριφορών των εφήβων ως προς το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ελέγχου Αντιλαµβανόµενο επίπεδο ελέγχου Συµπεριφορές Χαµηλό Μέτριο Υψηλό Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. F (df = 2, 163) Βλαπτικές 4.95 β 3.54 α 3.25 α 4.78** Μη βλαπτικές 4.89 α 5.12 α,β 5.67 β 3.81* Σηµείωση: * p < ** p < Η κλίµακα βαθµολόγησης κυµαίνεται από 0 έως 10 συµπεριφορές. Μέσοι όροι που µοιράζονται κοινό δείκτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους σύµφωνα µε το post hoc κριτήριο του Scheffé για p < Προσοχή στις στατιστικές συµβάσεις. Ο τρόπος που θα αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων σε ρέοντα λόγο λειτουργεί ανεξάρτητα από (και συµπληρωµατικά προς) τους πίνακες ή/και τα σχήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει τα ευρήµατα επικεντρώνοντας κάθε φορά είτε στους πίνακες µόνο είτε στο κείµενο. Ο τρόπος γραφής των αποτελεσµάτων σχετίζεται ευθέως µε το είδος των στατιστικών δεικτών και τους ελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί και είναι αυστηρά 6

7 καθορισµένος ευτυχώς, γιατί οι συµβάσεις αυτές λειτουργούν καθοδηγητικά µάλλον παρά περιοριστικά. Πλαίσιο 3. Παρουσίαση στατιστικών ελέγχων σε κείµενο (παραδείγµατα) Σύγκριση δύο µέσων όρων µε το t κριτήριο Ο έλεγχος των µέσων όρων µε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε ότι ο αριθµός βλαπτικών συµπεριφορών συνδέεται συστηµατικά µε την τάξη φοίτησης. Ειδικότερα, οι µαθητές της Β Λυκείου (Μ.Ο. = 4.55, Τ.Α. = 0.78) ανέφεραν µεγαλύτερο αριθµό βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι οι µαθητές της Γ Γυµνασίου (Μ.Ο. = 3.22, Τ.Α. = 0.63), t(164) = 3.49, p < Σύγκριση άνω των δύο µέσων όρων µε το F κριτήριο (ανάλυση διακύµανσης) Οι µέσοι όροι βλαπτικών συµπεριφορών υποβλήθηκαν σε διπαραγοντική ανάλυση διακύ- µανσης 3 Χ 2 µε ανεξάρτητους παράγοντες το επίπεδο αντιλαµβανόµενου ελέγχου (χαµηλό, µέτριο, υψηλό) και το φύλο (άντρες, γυναίκες). Η αλληλεπίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών ήταν στατιστικώς ασήµαντη: F(2, 163) = 1.54, p > Ως προς το φύλο, οι άντρες (Μ.Ο. = 4.40, Τ.Α. = 0.73) σηµείωσαν υψηλότερο µέσο όρο βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι οι γυναίκες (Μ.Ο. = 2.43, Τ.Α. = 0.81), F(1, 163) = 7.98, p < Επιπλέον, τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο αντιλαµβανόµενου ελέγχου (Μ.Ο. = 4.95, Τ.Α. = 1.03) ανέφεραν υψηλότερο µέσο όρο βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι τα άτοµα µεσαίου (Μ.Ο. =3.54, Τ.Α. = 0.83) και υψηλού επιπέδου (Μ.Ο. = 3.25, Τ.Α. = 0.69), F(2, 163) = 4.78, p < 0.01 (Scheffé). Σύγκριση ποσοστιαίων αναλογιών µε το χ 2 κριτήριο Σύµφωνα µε το κριτήριο χ 2, η συσχέτιση της έδρας ελέγχου (locus of control) µε το στρες ήταν στατιστικώς σηµαντική, χ 2 (1, n = 164) = 16.43, p < Μεγαλύτερο ποσοστό ατό- µων µε υψηλό στρες (65.7%), παρά µε χαµηλό στρες (42.3%), είχαν εξωτερική έδρα ελέγχου. είκτες συνάφειας Ο δείκτης συνάφειας µεταξύ της αντιλαµβανόµενης προκατάληψης και της αυτοεκτίµησης ήταν αρνητικής κατεύθυνσης και µετρίου µεγέθους (r = -0.47, p < 0.001), δηλαδή µεγαλύτερος βαθµός αντιλαµβανόµενης προκατάληψης συνδέεται µε χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Στο Πλαίσιο 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά µερικές από τις συνηθισµένες περιπτώσεις στατιστικών αναλύσεων, όπως θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια υποθετική δηµοσίευση. 7

8 Είναι αφελές να θεωρήσει κανείς ότι αρκεί η µηχανική µεταφορά των δεδοµένων της δικής του ανάλυσης στα στοιχεία του Πλαισίου 3 για τη συγγραφή των αποτελεσµάτων. Η περιοδική προσφυγή σε εγχειρίδια στατιστικής και µεθοδολογίας είναι στην πράξη απαραίτητη. Θυ- µηθείτε ότι εδώ ισχύει κατεξοχήν η ρήση «η ηµιµάθεια είναι χειρότερη της αµάθειας», επο- µένως µην καταφεύγετε σε αναλύσεις που ξεπερνούν το επίπεδο των γνώσεών σας. Κάτι α- κόµα: όσο σαφέστερες είναι οι ερευνητικές υποθέσεις και όσο πληρέστερος ο έλεγχος των συνθηκών, τόσο πιο απλές και οι στατιστικές τεχνικές που απαιτείται να εφαρµοστούν. Αντιθέτως, καµία ανάλυση, όσο πολύπλοκη κι αν είναι, δεν πρόκειται ποτέ να διασώσει έναν κακό µεθοδολογικό σχεδιασµό Πλαίσιο 4. Καταχώριση βιβλιογραφικών αναφορών (παραδείγµατα) Αυτοτελής έκδοση Παπαστάµου, Σ., & Προδροµίτης, Γ. (2003). Τροµοκρατία και εξουσία, ο αντι-λογος της συνεκτικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κεφάλαιο σε αυτοτελή τόµο Pfeffer, J. (1998). Understanding organizations: Concepts and controversies. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of Social Psychology (4 th ed., vol. 2, pp ). New York: McGraw-Hill. Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό ικαίου, Μ. (1999). Μειονοτικές οµάδες: Έρευνα και παρέµβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Ψυχολογία, 6(2), ηµοσιεύσεις στο ιαδίκτυο Kruger, D. J., & Fisher, M. L. (2005, November 16). Alternative male mating strategies are intuitive to women. Current Research in Social Psychology, 11(4), Retrieved November 24, 2005, from [άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό]. Πραγµατικός πληθυσµός κατά φύλο (χ.χ.) 1. Ηλεκτρονική αναζήτηση, 9 Μαρτίου 2004, στο [ηλεκτρονική πηγή χωρίς συγγραφέα και χρονολογία]. 1 Τα αρχικά χ.χ. (χωρίς χρονολογία) αποδίδουν τα αντίστοιχα αγγλικά n.d. (no date). 14. Εν κατακλείδι: «κανείς δεν είναι τέλειος». Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. Σηµείο 11), η Συζήτηση ξετυλίγεται πάνω στη βάση των απαντήσεων στις ερευνητικές υποθέσεις, απαλλαγµένων από τεχνική ορολογία. Όµως δεν περιλαµβάνει µόνο αυτό. Στο τέλος του κεφαλαί- 8

9 ου, που σηµαίνει ουσιαστικά και τον επίλογο του άρθρου, πρέπει να περιλαµβάνεται αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας και σε µελλοντικές προεκτάσεις, πιθανές εφαρµογές ή προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Οι περιορισµοί υποδηλώνουν το κοινό µυστικό, ότι δεν υ- πάρχει ιδανική έρευνα. εν πρόκειται για µεθοδολογικές αδυναµίες ή παραλείψεις, αλλά για την ατέρµονη προσπάθεια του ερευνητή να ισορροπήσει ανάµεσα στις δύο αλληλοσπαρασσόµενες επιταγές, δηλ. της εσωτερικής εγκυρότητας και της εξωτερικής εγκυρότητας. Επιπλέον, η συζήτηση αναφορικά µε τις πιθανές επιπτώσεις ανοίγει ένα νοερό διάλογο µε τον αναγνώστη σχετικά µε τη θεωρητική και πρακτική χρησιµότητα της έρευνας. 15. Βιβλιογραφία: τυποποίηση, τυποποίηση, τυποποίηση Η παράθεση των αναφορών στην ενότητα της Βιβλιογραφίας είναι µια κοπιαστική εργασία που πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και προσοχή. Συνήθως υπάρχουν τρεις τύποι παραποµπών: άρθρα δηµοσιευµένα σε περιοδικά, κεφάλαια δηµοσιευµένα σε αυτοτελείς τόµους και αυτοτελείς τόµοι. Πρόσφατα, αναδύεται ένας τέταρτος τύπος: οι αναφορές σε ηλεκτρονικές πηγές µέσω ιαδικτύου. Η λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους υπερβαίνει τους σκοπούς αυτού του οδηγού. Ορισµένα µόνο παραδείγµατα των συχνότερων περιπτώσεων παρουσιάζονται στο πλαίσιο 4. Υπενθυµίζεται ότι η ενότητα της Βιβλιογραφίας δεν έχει ενδεικτικό χαρακτήρα (εκτός κι αν φέρει τον τίτλο «Προτεινόµενη Βιβλιογραφία»), αλλά περιλαµβάνει µόνο τις πηγές που οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν για τη σύνταξη του κειµένου. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία µία-προς-µία µεταξύ των πηγών που αναφέρονται στο κεί- µενο και στη Βιβλιογραφία. Υστερόγραφο 16. Γίνετε κριτές του εαυτού σας. Συγχαρητήρια! Κρατάτε στα χέρια (ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή) την πρώτη έκδοση του άρθρου σας. Είτε το υποβάλετε προς δηµοσίευση είτε πρόκειται απλώς(;) για διπλωµατική εργασία, κάποιος άλλος θα το αξιολογήσει και, ενδεχοµένως, θα το βαθµολογήσει. Πριν φτάσετε σε αυτό το σηµείο, προσπαθήστε να λειτουργήσετε εσείς οι ίδιοι ως κριτές. Πάρτε απόσταση από το κείµενό σας. Αφήστε το στην άκρη για κάποιο χρονικό διάστηµα, π.χ. 2-3 µέρες, και ξαναδιαβάστε το µε τα µάτια ενός α- ναγνώστη. Είναι ο λόγος του ακριβής και συνεκτικός; Είναι σαφής η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων; Υπάρχει συµβατότητα µεταξύ πινάκων-κειµένου; Αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία για τους στατιστικούς ελέγχους; Αντιστοιχούν οι παραποµπές εντός του κει- µένου µε τις καταχωρίσεις στον κατάλογο της Βιβλιογραφίας; Είναι η µορφή και η έκταση του άρθρου εντός των προδιαγραφών; Αυτές είναι µερικές από τις πιο βασικές ερωτήσειςελέγχους της κριτικής θεώρησης ενός άρθρου. *** Επιτέλους, τέλος; Όχι ακριβώς: προετοιµαστείτε για διορθώσεις και αλλαγές! Η υποβολή της ερευνητικής εργασίας δεν σηµαίνει ότι θα πάψετε οριστικά να ασχολείστε µαζί της. Όσο καλό κι αν είναι το κείµενό σας, είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί να κάνετε µια σειρά από τροποποιήσεις ή αλλαγές, µε βάση τις υποδείξεις των κριτών (ή του/της επόπτη/τριάς σας). Σε καµία περίπτωση µη θεωρήσετε τη διαδικασία αυτή υποτιµητική ή περιττή. Εφαρµόζεται διεθνώς και δεν της ξεφεύγουν ούτε οι πλέον αναγνωρισµένοι ακαδηµαϊκοί και ερευνητές. Σε τελική ανάλυση, οι διορθώσεις αυτές αποσκοπούν στο να κάνουν το άρθρο σας καλύτερο και επειδή scripta manent, ποιος δεν θα ήθελε µια ερευνητική εργασία πιστοποιηµένης ποιότητας που να φέρει την υπογραφή του; 9

10 Βιβλιογραφία American Psychological Association (2001). Publication manual (5 th ed.). Washington, DC: APA. Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας (επιµ. ελληνικής έκδοσης: Α.-Β. Ρήγα). Αθήνα: Gutenberg. Bem, D. J. (2003). Writing the empirical journal article. In J. M. Darley, M. P. Zanna, & H. L. Roediger III (Eds.). (2003). The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist (2 nd ed., pp ). Washington, DC: APA. Cone, J. D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields. Washington, DC: APA. Johnson, R. (1994). Writing essays: Guidance notes for students. Manchester, UK: Clifton Press. Κοµίλη, Α. (1989). Βασικές αρχές και µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας στην Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Lewin, K. (1951). Field theory in social science. Selected theoretical papers. New York: Harper & Row. Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας (Τόµ. 1 & 2). Αθήνα: Αυτοέκδοση. Sternberg, R. J. (1995). The psychologist s companion: A guide to scientific writing for students and researchers (3 rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Strunk, W., Jr., White, E. B., & Angell, R. (1999). The elements of style (4 th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. 10

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας «Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1

Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1 Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1 Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Παναγιώτης Σ. Κορδούτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών

Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Η σχέση χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας της οικογένειας με τις γονεϊκές αντιλήψεις για την προσωπικότητα των παιδιών Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Κωνσταντίνα Λυκιτσάκου, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Κάποιοι ορισμοί Επιστημονική εργασία είναι η παραγωγή και επεξεργασία πληροφοριών που περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται μετά από (ι) τη συνεχή παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μορφή Διάρθρωση Τεκμηρίωση Εκτύπωση ΕΚΤΑΣΗ Ελάχιστη έκταση 15 σελίδες κειμένου ανά σπουδαστή σε διάστοιχο 1,5 και γραμματοσειρά 11 σημείων Διαγράμματα και φωτογραφίες, ή παραρτήματα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15

Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Πώς γράφουμε μια επιστημονική ερευνητική εργασία στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΠΘ-ΤΜΒΓ 2014-15 Ακαδημαϊκός εγγραματισμός Η ΓΕ πρέπει να δείχνει ότι έχετε κατακτήσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή 1 ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα: Κοινωνική Ταυτότητα και ιοµαδικές Σχέσεις ιδάσκουσα: Αλεξάνδρα Χαντζή Εισαγωγή Πηγές: Dovidio, J. F., & Gaertner, S. L. (2010). Intergroup bias. In S. T. Fiske, D. T. Gilbert,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) Διάλεξη 7. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 7 Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.- ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ Ο οδηγός αυτός έχει διπλό στόχο: 1) Να δώσει λεπτοµερείς πληροφορίες στους σπουδαστές του τµήµατος για τις διαδικασίες που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα