Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1. Προετοιµασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1. Προετοιµασία"

Transcript

1 Από την κοινωνιοψυχολογική έρευνα στη συγγραφή: Κατάλογος 15+1 σηµείων 1 Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Παναγιώτης Σ. Κορδούτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Λίγα πράγµατα µπορούν να προκαλέσουν τόση αµηχανία σε έναν πρωτόπειρο ερευνητή, όσο η λευκή σελίδα όπου θα πρέπει να καταγράψει τα αποτελέσµατα µιας εµπειρικής µελέτης. Ευτυχώς, στην προσπάθειά του αυτή έχει µερικά σηµεία αναφοράς: Πρώτον, τα ήδη δηµοσιευµένα ερευνητικά άρθρα σε δεκάδες επιστηµονικά περιοδικά αποτελούν πολύ χρήσι- µα υποδείγµατα. εύτερον, τα εγχειρίδια µεθοδολογίας έρευνας στην ψυχολογία αφιερώνουν ειδικά κεφάλαια στη συγγραφή επιστηµονικής µελέτης (π.χ., Bell, Bem, Cone & Foster, Johnson, Κοµίλη, Παρασκευόπουλος, Sternberg, 1995). Ειδικότερα, ο εκδοτικός οδηγός του Συλλόγου Αµερικανών Ψυχολόγων (APA, 2001, βλ. επίσης περιλαµβάνει εξαντλητικές λεπτοµέρειες για κάθε είδους τεχνικό ζήτηµα που προκύπτει κατά τη συγγραφική διαδικασία. Τι φιλοδοξίες, εποµένως, µπορεί να έχει αυτός ο σύντοµος οδηγός; Σίγουρα όχι να υποκαταστήσει την πληρότητα και το βάθος ενός εγχειριδίου µεθοδολογίας έρευνας, στα ο- ποία εξάλλου οι συγγραφείς παραπέµπουν µε έµφαση και ενθουσιασµό. Το κείµενο αυτό α- πευθύνεται κυρίως σε φοιτητές ή νέους ερευνητές και αποτελεί ένα χρηστικό κατάλογο ορισµένων σηµείων που είναι απαραίτητο να ελέγχουν πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της συγγραφής ενός κοινωνιοψυχολογικού ερευνητικού άρθρου, πορεία που είναι όµοια ως επί το πλείστον για όλους τους κλάδους της ψυχολογίας. Προετοιµασία 1. Οργανώστε το υλικό σας. Για να φτάσετε στο στάδιο της συγγραφής µιας εµπειρικής µελέτης, σηµαίνει ότι έχει προηγηθεί η διεξαγωγή της έρευνας και η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άρθρα που µπορείτε να γράψετε: αυτό που είχατε κατά νου όταν σχεδιάσατε την έρευνα και αυτό που έχει περισσότερο νόηµα µε βάση τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης. Ο Bem (2003) είναι απόλυτος: το σωστό άρθρο είναι το δεύτερο! Βάλτε, λοιπόν, σε τάξη το διαθέσιµο υλικό. Ποια από τα ευρήµατα θα συ- µπεριλάβετε και ποια θα αποκλείσετε; Έχετε εντοπίσει επαρκείς, σε εύρος και σε βάθος, βιβλιογραφικές πηγές; Μήπως απαιτείται αναζήτηση συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας, µετά από πιθανές τροποποιήσεις του θέµατος; Έχετε τυπωµένα αντίγραφα των στατιστικών αναλύσεων ή πρέπει να επιστρέψετε στα δεδοµένα σας για να τις επαναλάβετε; Είναι πολύ διασπαστικό να αναγκάζεται κανείς να διακόπτει κάθε τόσο τη διαδικασία της συγγραφής για παρόµοιους λόγους. Οργανωθείτε, λοιπόν, σωστά από την αρχή. 2. Πώς το έκαναν οι άλλοι; Αντλείστε παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία. Ο καλός α- ναγνώστης διαθέτει αρκετές προϋποθέσεις για να γίνει κάποτε και ο ίδιος καλός συγγραφέας (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο στο παρόν Παράρτηµα). Αν µάλιστα είχατε ξεκινήσει το διάβασµα πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, τόσο το καλύτερο! Σίγουρα θα έχετε ήδη εντοπίσει άρθρα παρόµοιου περιεχοµένου µε το δικό σας, από τα οποία µπορείτε να αντλήσετε ιδέες σε πολλά επίπεδα, από τον ίδιο τον ερευνητικό σχεδιασµό µέχρι τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων και τη χρησιµοποιούµενη ορολογία. εν υπάρχει λόγος να ανακαλύπτει κανείς κάθε φορά τον τροχό αρκεί, βεβαίως, να παραπέµπει στον κατασκευαστή του (βλ. Ση- µείο 7)! Μην ξεχνάτε: οι δηµοσιευµένες έρευνες σε περιοδικά ψυχολογίας έχουν υποβληθεί 1 Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται στο Π. Σ. Κορδούτης, & Β. Γ. Παυλόπουλος (Επιµ.). (2006). Πεδία έρευνας στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Ατραπός. 1

2 επιτυχώς σε διαδικασία τυφλής κρίσης, η οποία διασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο µεθοδολογικής επάρκειας. Αξιοποιείστε την! 3. Προσαρµοστείτε στις προδιαγραφές. Σε ποιον απευθύνεται το κείµενο που θα γράψετε; Μέχρι πότε πρέπει να έχει παραδοθεί; Παρά τη βασική οµοιοµορφία όσον αφορά τη δοµή τους, τα ερευνητικά άρθρα χρειάζεται να είναι προσαρµοσµένα στις ειδικές απαιτήσεις και, κυρίως, στα όρια που θέτουν οι τελικοί αποδέκτες. Αν πρόκειται να υποβάλετε την εργασία σας για δηµοσίευση, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψη τις προδιαγραφές του επιµελητή έκδοσης. Ένα κείµενο µπορεί να απορριφθεί επειδή, π.χ., ο αριθµός σελίδων υπερβαίνει το ζητούµενο κριτήριο. Μην πειραµατίζεστε µε τις προδιαγραφές, παραλλάσσοντάς τις προς το βολικότερο. Χρησιµοποιείστε τις προτεινόµενες τυπογραφικές παραµέτρους (τύπος και µέγεθος γραµµατοσειράς, περιθώρια σελίδας, διάστιχο, µορφοποίηση τίτλων, κλπ.). Ελέγξετε µήπως απαιτείται περίληψη και σε άλλη γλώσσα, εκτός αυτής που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας. Επίσης, σε ποια µορφή πρέπει να παραδοθούν στον επιµελητή έκδοσης οι πίνακες και τα σχή- µατα. Προσέξτε να είστε συνεπείς µε τις προθεσµίες. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις πτυχιακές ή διπλωµατικές εργασίες όπου, επιπλέον, κάθε παρέκκλιση από τις προδιαγραφές βαθµολογείται αρνητικά. 4. Σχεδιάστε ένα αδρό περίγραµµα του άρθρου. Στην πραγµατικότητα, ποτέ η λευκή σελίδα της αρχικής αµηχανίας δεν είναι εντελώς λευκή. Ένα ερευνητικό άρθρο έχει µια σχετικά αυστηρή δοµή, από την οποία είναι δύσκολο να παρεκκλίνει κανείς δεν θα χρειαζόταν άλλωστε. Οι βασικές ενότητες έχουν ως εξής: Περίληψη και λέξεις-κλειδιά, Εισαγωγή, Μέθοδος, Αποτελέσµατα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία. Η περίληψη χρησιµεύει ως ένα πρώτο περίγραµµα «εργασίας». Ίσως σας διευκολύνει να ξεκινήστε από αυτήν. Από εκεί και πέρα, δεν είναι απαραίτητο η πορεία της συγγραφής να ακολουθήσει την τελική διάρθρωση του κειµένου. Συχνά κανείς προτιµά να ξεκινήσει από τις ερευνητικές υποθέσεις και τα Αποτελέσµατα, για να συνεχίσει µε τη Μέθοδο και την Εισαγωγή. Συνήθως η Συζήτηση γράφεται τελευταία, καθώς πρόκειται για «απαιτητική» ενότητα όπου επιχειρείται η σύνθεση των αποτελεσµάτων µε τα θεωρητικά σχήµατα και τα πορίσµατα προηγούµενων ερευνών. Αν έχετε την αίσθηση ότι αρκετό υλικό στριµώχνεται «στην άκρη της γλώσσας σας» και φοβάστε µήπως ξεχάσετε µερικές από τις αρχικές σας ιδέες, σηµειώστε τις πρόχειρα µε 2-3 λέξεις-κλειδιά (κατά προτί- µηση, µαζί µε τη βιβλιογραφική τεκµηρίωσή τους) στην ενότητα που θεωρείτε ότι ταιριάζουν καλύτερα. Έτσι θα µπορέσετε αργότερα να τις δουλέψετε και, ενδεχοµένως, να τις αναθεωρήσετε µε ασφάλεια. Συγγραφή 5. Εν αρχή ην η θεωρία. Καµιά φορά ο όρος «εµπειρική έρευνα» παρερµηνεύεται, έτσι ώστε να περιγράφει το «ψάρεµα» (fishing) ευρηµάτων από δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν µε ένα διαθέσιµο σε δεδοµένη συγκυρία ερωτηµατολόγιο. εν υπάρχει µεγαλύτερο λάθος από αυτό! Καµία επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να θεωρηθεί στοιχειωδώς επαρκής αν δεν βασίζεται σε µια θεωρία, ένα µοντέλο ή, τέλος πάντων, ένα οργανωµένο σύνολο εξηγητικών προτάσεων (βλ. και Σηµείο 9). ιαφορετικά, οποιαδήποτε απόπειρα ερµηνείας των ευρηµάτων κινείται σε περιγραφικό επίπεδο, φλερτάρει επικίνδυνα µε την αυθαιρεσία και τις άρρητες επιστηµονικές θεωρίες και πέφτει σε αδιέξοδα ή αντιφάσεις. Η ύπαρξη ενός εξηγητικού σχήµατος συµβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση των υπό µελέτη µεταβλητών, στην κατανόηση και την πρόβλεψη των κοινωνιοψυχολογικών φαινοµένων. Ο άρρηκτος δεσµός της θεωρίας µε την έρευνα και τις εφαρµογές αποτυπώνεται ευφυώς στη διάσηµη φράση του Kurt Lewin, «δεν υπάρχει τίποτα πιο χρήσιµο από µια καλή θεωρία» (1951, σελ. 169). 2

3 6. Συµπεριλάβετε στο κείµενο ό,τι είναι πραγµατικά απαραίτητο ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Με τα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης, είναι σχετικά εύκολο να εντοπίσει κανείς πλήθος πληροφοριών πάνω στο θέµα που διερευνά (ή γύρω από αυτό). Στην Εισαγωγή του άρθρου, όµως, πρέπει να συµπεριληφθεί µόνον ό,τι συνδέεται άµεσα µε τους στόχους της έρευνας. Θυµηθείτε ότι ο κύριος λόγος ύπαρξης του θεωρητικού µέρους σε µια εµπειρική µελέτη είναι για να θεµελιώσουµε τεκµηριωµένα τις ερευνητικές υποθέσεις µας. Εποµένως, αντισταθείτε στον πειρασµό να προσθέσετε υλικό που δεν οδηγεί στους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε η έρευνα. Όσον αφορά το µέγεθος, η Εισαγωγή θα πρέπει µάλλον να σας προβληµατίσει εάν αντιστοιχεί σε αναλογία µεγαλύτερη από το ένα τρίτο ή µικρότερη από το ένα πέµπτο της συνολικής έκτασης του άρθρου, κατά προσέγγιση. 7. Αναγνωρίστε τη συµβολή τρίτων στο κείµενό σας. Στην ακαδηµαϊκή κοινότητα η λογοκλοπή θεωρείται βαρύτατο δεοντολογικό ολίσθηµα. Αντιγραφή ή, έστω, ελεύθερη απόδοση αποσπασµάτων από το έργο τρίτων χωρίς βιβλιογραφική αναφορά δεν είναι ανεκτή. Επιπλέον, δεν είναι καν απαραίτητη, εφόσον η παράθεση τεκµηρίων στη βιβλιογραφική ανασκόπηση αξιολογείται θετικά από τους κριτές. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να περιέχονται τόσο στην ειδική ενότητα που προβλέπεται για το σκοπό αυτό (βλ. Σηµείο 15) όσο και στο κύριο σώµα του άρθρου, δηλώνοντας τις ιδέες που έχει δανειστεί ο συγγραφέας από άλλες πηγές (βλ. Πλαίσιο 1). Στη ροή του κειµένου αρκεί η παράθεση του επωνύµου των συγγραφέων της δάνειας πηγής και του έτους έκδοσης, π.χ. «Λουµάκου, Κορδούτης & Σαραφίδου 2 (2001)». Τα στοιχεία αυτά βοηθούν τον αναγνώστη να εντοπίσει τη σχετική καταχώριση στον βιβλιογραφικό κατάλογο. Λιγότερο συχνή, αλλά κατά περίπτωση αποδεκτή, είναι η παράθεση των πηγών στο τέλος κάθε σελίδας µε τη µορφή υποσηµειώσεων. Από το άλλο µέρος, η άσκοπη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών ως επισφράγισµα κοινότοπων φράσεων δηλώνει τάση για επίδειξη και καταντά κουραστική. εν χρειάζεται η επαναλαµβανόµενη παραποµπή σε µία πηγή µέσα στην ίδια παράγραφο. Εναλλακτικά, προτιµήστε µια εισαγωγική φράση, π.χ. «Σύµφωνα µε τον Hewstone (1999)» ή µια αντίστοιχη πρόταση-κατακλείδα στο τέλος της παραγράφου και συνοψίστε εκεί το δάνειο υλικό. Αναζητήστε επίµονα την πλέον πρόσφατη βιβλιογραφία, στο µέτρο του εφικτού, εκτός εάν πρόκειται για κλασικές δηµοσιεύσεις. Αποφύγετε τη µονοµερή προβολή του έργου ενός συγγραφέα. Ειδική περίπτωση βιβλιογραφικής αναφοράς αποτελούν οι δευτερογενείς πηγές, δηλαδή όσες έχετε εντοπίσει σε µεταγενέστερο άρθρο, χωρίς να έχει περιέλθει στα χέρια σας το πρωτότυπο. Σε αυτή την περίπτωση εντός του κειµένου δηλώνετε και τις δύο πηγές διευκρινίζοντας ποια είναι η δευτερογενής και ποια η µεταγενέστερη (π.χ., «Οι Major, Feinstein και Crocker (1994, όπως αναφέρεται στο Χρυσοχόου, 2005) βρήκαν ότι»). Ενώ στην ενότητα της Βιβλιογραφίας συµπεριλαµβάνετε µόνο τη µεταγενέστερη πηγή. 8. Προσοχή στην εκφορά του επιστηµονικού λόγου. εν πρόκειται εδώ για λογοτεχνικής φύσης σχόλιο. Η επιστηµονική γλώσσα απαιτεί ακρίβεια, λιτότητα και οικονοµία στην έκφραση, χωρίς να σηµαίνει ότι καταλήγει υποχρεωτικά σε «ξύλινο» λόγο αυτό εξαρτάται από την εµπειρία και την επιδεξιότητα του συγγραφέα. Υπάρχουν αυτοτελείς τόµοι αφιερω- µένοι εξ ολοκλήρου στο ύφος της γραπτής έκφρασης (βλ. Strunk, White & Angell, 1999). Επιπλέον, τα εγχειρίδια µεθοδολογίας που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτού του κειµένου καταγράφουν σε ξεχωριστά κεφάλαια και µε σχολαστική λεπτοµέρεια τα λεκτικά ατοπήµατα, 2 Αν πρόκειται για περισσότερους από δύο συγγραφείς, παραθέτουµε στο κείµενο όλα τα ονόµατα την πρώτη φορά που αναφερόµαστε στη δάνεια πηγή, ενώ για κάθε επόµενη αναφορά αρκεί µόνο το όνοµα του πρώτου συγγραφέα συνοδευόµενο από την ένδειξη «& συν.» ή, επί το αγγλοσαξωνικότερον, «et al.», π.χ. «Λουµάκου & συν. (2001)». 3

4 στα οποία µπορεί να υποπέσει ο πρωτόπειρος συγγραφέας, καθώς και προτάσεις για την αποφυγή της µεροληπτικής γλώσσας. Στο πλαίσιο 1 ανθολογούµε µερικές χρήσιµες επισηµάνσεις. Πλαίσιο 1. Γενικές συστάσεις για την εκφορά του λόγου «εν θέλω τίποτε άλλο παρά να µιλήσω απλά, να µου δοθεί ετούτη η χάρη» 1. Αποφύγετε την πολυπλοκότητα, τις λεκτικές ή νοηµατικές επαναλήψεις και τις περιττές εκφράσεις. Γράφετε µικρές περιόδους, χωρίς πολλές δευτερεύουσες, παρενθετικές προτάσεις ή/και µετοχές. Κάθε παράγραφος πρέπει να περιέχει ένα µόνο κεντρικό νόηµα. Προφυλαχτείτε από την παγίδα της λογοκλοπής (plagiarism). Αναφέρετε πάντοτε τη βιβλιογραφική παραποµπή στα σηµεία του κειµένου που προέρχονται από τρίτους. Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε αυτούσιες φράσεις της δάνειας πηγής. Όταν διαβάζετε ένα άρθρο, προτιµήστε να κρατάτε σηµειώσεις µε δικά σας λόγια (αντί απλώς να υπογραµµίζετε τα κύρια σηµεία) και χρησιµοποιείστε αυτές στο κείµενό σας. Χρησιµοποιείτε σωστά τη γλώσσα. Επιµεληθείτε φιλολογικά το κείµενό σας. Αποφύγετε συνήθη λάθη, του τύπου «ως αναφορά» (σωστό: «όσον αφορά»), «απ ότι» (σωστό: «από ό,τι»). Χρησιµοποιείτε σωστά τα σηµεία στίξης (π.χ., δεν χωρίζουµε µε κόµµα το ρήµα από το υποκείµενο ή το αντικείµενο) και το τελικό -ν (π.χ., «την χρήση» αντί του σωστού «τη χρήση»). Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο. Προτιµήστε τον αόριστο ή τον παρακείµενο για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Χρησιµοποιείστε αόριστο για να περιγράψετε το µεθοδολογικό σχεδιασµό και τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. Τέλος, χρησιµοποιείστε τον ενεστώτα για να περιγράψετε αποτελέσµατα που βρίσκονται ε- νώπιον του αναγνώστη (π.χ., «Όπως φαίνεται στον Πίν. 1»), καθώς και για συµπεράσµατα που γενικεύονται πέραν των ευρηµάτων. Περιγράφετε άτοµα ή οµάδες στο κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης. Παράδειγµα 1: Είναι αυθαίρετη η γενίκευση σε ενήλικες αν το δείγµα αποτελείται από φοιτητές. Παράδειγµα 2: Μην αναφέρεστε αόριστα σε «µετανάστες» αν στην έρευνα συµµετέχουν µόνο ά- τοµα που προέρχονται από µία συγκεκριµένη εθνική οµάδα. Αποφύγετε την «ετικετοποίηση», ειδικά µε όρους που µπορεί να χαρακτηριστούν υποτιµητικοί, προσβλητικοί ή απλώς ανακριβείς. Λάθη: «Νοητικά καθυστερηµένοι», «Ρωσοπόντιοι». Σωστά: «Άτοµα µε νοητική υστέρηση», «παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ». Μη συγχέετε τη φυλή, την εθνικότητα και το θρησκευτικό δόγµα. Παράδειγµα: Οι όροι «Ανατολίτης», «Τούρκος» και «µουσουλµάνος» δεν είναι εναλλακτικά ισοδύναµοι. Επιλέξτε αυτόν που αντιστοιχεί στη µεταβλητή που χρησιµοποιείτε. Προσοχή στη σεξιστική γλώσσα! Μη χρησιµοποιείτε το αρσενικό γένος για να αναφερθείτε και στα δύο φύλα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επίθετα ή αντωνυµίες (π.χ., αυτόν/αυτήν, του/της). Προτιµήστε το ουδέτερο γένος ή γενικές εκφράσεις, όπου είναι δυνατό (π.χ., άτοµα, άνθρωποι, ο φοιτητικός πληθυσµός). Αποφύγετε τη συναισθηµατικά φορτισµένη γλώσσα και τις αξιολογικές κρίσεις. Προτιµήστε ουδέτερες περιγραφικές εκφράσεις. Λάθος: «Άτοµα που υποφέρουν/πάσχουν από σχιζοφρένεια». Σωστό: «Άτοµα µε διάγνωση σχιζοφρένειας». Προσοχή στην (εµφανή ή άρρητη) αναφορά σε αιτιώδεις σχέσεις! Λέξεις όπως «επηρεάζει» ή «επίδραση» χρησιµοποιούνται µόνο σε πειραµατικά σχέδια. Στις µη πειραµατικές, νατουραλιστικές έρευνες ταιριάζουν λέξεις που δεν δηλώνουν κατεύθυνση αιτιότητας, όπως «συνδέεται» ή «συσχέτιση». Για τους όρους «επίδραση», «ανεξάρτητη µεταβλητή» και «εξαρτηµένη µεταβλητή» διευκρινίσετε όταν πρόκειται απλώς για στατιστική επίδραση. 1 Γ. Σεφέρη, «Ένας γέροντας στην ακροποταµιά», στη συλλογή «Ηµερολόγιο Καταστρώµατος Β», εκδ. Ίκαρος, Αθήνα,

5 9. ιατυπώστε µε σαφήνεια τις υποθέσεις της έρευνας. Οι ερευνητικοί στόχοι παρουσιάζονται συνήθως στο τέλος της Εισαγωγής και, εφόσον η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ο µεθοδολογικός σχεδιασµός το επιτρέπουν, περιλαµβάνουν συγκεκριµένες υποθέσεις (δηλ. καταφατικές προτάσεις, του τύπου «Αναµένεται ότι»), πέραν των απλών διερευνητικών ερωτηµάτων. Ο κεντρικός σκοπός και οι επιµέρους στόχοι πρέπει να προκύπτουν ως φυσική προέκταση του θεωρητικού µέρους (οπότε διαφαίνεται η προγραµµατική αξία µιας θεωρίας, όπως τονίστηκε στο Σηµείο 5) και να αντιστοιχούν στα ευρήµατα των στατιστικών αναλύσεων. ιατυπώνονται δε χρησιµοποιώντας το λειτουργικό ορισµό των µεταβλητών, δηλαδή προσδιορίζονται µε σαφήνεια όσον αφορά το περιεχόµενο ή ακόµα και τον τρόπο µέτρησής τους. Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι χρειάζεται κανείς να επιστρέφει τακτικά στα ερωτήµατα και τις υποθέσεις της έρευνας ώστε να κάνει τυχόν αναπροσαρµογές αν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο. 10. Μέθοδος: µικρή µόνο στο µάτι. Σε µια δηµοσίευση συνήθως η Μέθοδος είναι το συντοµότερο κεφάλαιο, ως προς το χώρο που καταλαµβάνει. Συνιστά όµως βασικό κριτήριο για την επιστηµονική επάρκεια της έρευνας και, από αυτή την άποψη, είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Αποτελείται από τρεις επιµέρους ενότητες: το είγµα (ή Συµµετέχοντες), τα Μέσα Συλλογής εδοµένων και τη ιαδικασία. Στο είγµα περιγράψτε τους συµµετέχοντες µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία και αναφερθείτε στον τρόπο δειγµατοληψίας. Έτσι ο αναγνώστης θα ξέρει σε ποιο πληθυσµό είναι γενικεύσιµα τα ερευνητικά πορίσµατα. Θυµηθείτε ότι τα κοινωνιοδηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος δεν είναι µέρος των αποτελεσµάτων (όπου λανθασµένα απαντώνται κα- µιά φορά), αλλά αποτελούν την πρώτη ενότητα της Μεθόδου. Στα Μέσα Συλλογής εδοµένων παρουσιάστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο, τον τρόπο βαθµολόγησης, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ψυχο- µετρικών εργαλείων που χρησιµοποιήσατε. Η βιβλιογραφική αναφορά στον κατασκευαστή είναι επιβεβληµένη όσο και αυτονόητη. Εάν πρόκειται για αυτοσχέδια µέσα, περιγράψτε λεπτοµερώς τη διαδικασία κατασκευής τους. Παραθέσετε στο (προαιρετικό) παράρτηµα τυχόν συµπληρωµατικό υλικό εκτός από εργαλεία που η χρήση τους εµπίπτει στο νόµο περί πνευ- µατικών δικαιωµάτων. Στη ιαδικασία εξηγείστε µε λίγα λόγια (1-2 παραγράφους, το πολύ) την πορεία που ακολουθήσατε για τη συλλογή των δεδοµένων ή τον τρόπο χειρισµού των πειραµατικών συνθηκών. Από τις πληροφορίες αυτές, επιπλέον, θα διαπιστωθεί εάν η µελέτη σας είναι συµβατή µε τις αρχές δεοντολογίας της επιστηµονικής έρευνας. 11. Αναπτύξτε τα Αποτελέσµατα και τη Συζήτηση µε βάση τις υποθέσεις. εν είναι ε- ντελώς σπάνιο να συναντήσει κανείς άρθρα ή εργασίες µε άναρχη δοµή στις ενότητες των Αποτελεσµάτων και της Συζήτησης, καθώς ορισµένοι συγγραφείς κρίνουν σκόπιµο να παρουσιάζουν το υλικό τους ανάλογα µε τον τύπο των στατιστικών αναλύσεων ή τη σειρά που τις πραγµατοποίησαν. Παραδόξως(;), η απάντηση στα ερωτήµατα «µε ποια σειρά να παρουσιάσω τα ευρήµατα;» και «από πού να ξεκινήσω τη συζήτηση;» είναι κοινή και, µάλιστα, εξαιρετικά απλή: µε βάση τις υποθέσεις! Με αυτό τον τρόπο ο αναγνώστης µπορεί να συλλάβει εξαρχής και να διατηρήσει τον συνεκτικό ιστό που διατρέχει το άρθρο στην ολότητά του, χωρίς να χαθεί στην πολυπλοκότητα της στατιστικής ορολογίας ή στα πορίσµατα των συναφών ερευνών. 12. Κατασκευάστε πίνακες και σχήµατα όπως πρέπει όχι όπως σας αρέσει. Ένα α- σφαλές πρώτο βήµα για τη συγγραφή των Αποτελεσµάτων είναι η κατασκευή πινάκων ή/και σχηµάτων, πάντα επάνω στους άξονες των ερευνητικών υποθέσεων. Στη συνέχεια, το κείµενο 5

6 της ενότητας αυτής «κτίζεται» γύρω από τους πίνακες και τα σχήµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι το σύνολο των ευρηµάτων πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθεί σε πίνακες, αλλά οπωσδήποτε αυτός ο τρόπος οργάνωσης βοηθάει τόσο τον συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη. Υπάρχει, ωστόσο, συγκεκριµένη τυποποίηση για τη διαδικασία κατασκευής και παρουσίασης των πινάκων και των σχηµάτων, ακόµα και για τη θέση τους στο κείµενο (βλ. APA, 2001, για περισσότερες λεπτοµέρειες). Οι προσωπικές προτιµήσεις και η «καλλιτεχνική φλέβα» του συγγραφέα εδώ δεν χωρούν. Ο λόγος είναι απλός: η τυποποίηση συµβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία. Η παρέκκλιση από αυτή την αρχή σηµαίνει αυτοµάτως και απόρριψη ή αναθεώρηση ενός άρθρου που υποβάλλεται προς δηµοσίευση. Γενικά, στους πίνακες πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές και περιττές διαγραµµίσεις. υο-τρεις οριζόντιες γραµµές είναι αρκετές, δηλαδή όσες χρειάζονται για να οριοθετήσουν την αρχή και το τέλος του πίνακα και τις επικεφαλίδες των στηλών. Κάθετες γραµµές δεν προβλέπονται. Εάν τα στοιχεία του πίνακα δεν επαρκούν για την αυτόνοµη κατανόησή του από τον αναγνώστη, προστίθεται σύντοµη σηµείωση. Το Πλαίσιο 2 παρουσιάζει ένα υποθετικό δείγµα πίνακα που κατασκευάστηκε µε βάση τις παραπάνω οδηγίες. Τα σχήµατα, εάν υπάρχουν, δεν πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες µε τους πίνακες, ενώ στοιχεία σχετικά µε τις ακριβείς τιµές και τυχόν στατιστικά κριτήρια πρέπει να δίνονται στο κείµενο. Αντί του χρώµατος, είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται διαβαθµίσεις του γκρίζου (τα περιοδικά ψυχολογίας δεν έχουν ακόµα ανακαλύψει το χρώµα!). Πίνακας 1. Πλαίσιο 2. Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης σε πίνακα (παράδειγµα) Μέσοι όροι βλαπτικών και µη βλαπτικών συµπεριφορών των εφήβων ως προς το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ελέγχου Αντιλαµβανόµενο επίπεδο ελέγχου Συµπεριφορές Χαµηλό Μέτριο Υψηλό Μ.Ο. Μ.Ο. Μ.Ο. F (df = 2, 163) Βλαπτικές 4.95 β 3.54 α 3.25 α 4.78** Μη βλαπτικές 4.89 α 5.12 α,β 5.67 β 3.81* Σηµείωση: * p < ** p < Η κλίµακα βαθµολόγησης κυµαίνεται από 0 έως 10 συµπεριφορές. Μέσοι όροι που µοιράζονται κοινό δείκτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους σύµφωνα µε το post hoc κριτήριο του Scheffé για p < Προσοχή στις στατιστικές συµβάσεις. Ο τρόπος που θα αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα των στατιστικών αναλύσεων σε ρέοντα λόγο λειτουργεί ανεξάρτητα από (και συµπληρωµατικά προς) τους πίνακες ή/και τα σχήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει ο αναγνώστης να είναι σε θέση να κατανοήσει τα ευρήµατα επικεντρώνοντας κάθε φορά είτε στους πίνακες µόνο είτε στο κείµενο. Ο τρόπος γραφής των αποτελεσµάτων σχετίζεται ευθέως µε το είδος των στατιστικών δεικτών και τους ελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί και είναι αυστηρά 6

7 καθορισµένος ευτυχώς, γιατί οι συµβάσεις αυτές λειτουργούν καθοδηγητικά µάλλον παρά περιοριστικά. Πλαίσιο 3. Παρουσίαση στατιστικών ελέγχων σε κείµενο (παραδείγµατα) Σύγκριση δύο µέσων όρων µε το t κριτήριο Ο έλεγχος των µέσων όρων µε το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε ότι ο αριθµός βλαπτικών συµπεριφορών συνδέεται συστηµατικά µε την τάξη φοίτησης. Ειδικότερα, οι µαθητές της Β Λυκείου (Μ.Ο. = 4.55, Τ.Α. = 0.78) ανέφεραν µεγαλύτερο αριθµό βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι οι µαθητές της Γ Γυµνασίου (Μ.Ο. = 3.22, Τ.Α. = 0.63), t(164) = 3.49, p < Σύγκριση άνω των δύο µέσων όρων µε το F κριτήριο (ανάλυση διακύµανσης) Οι µέσοι όροι βλαπτικών συµπεριφορών υποβλήθηκαν σε διπαραγοντική ανάλυση διακύ- µανσης 3 Χ 2 µε ανεξάρτητους παράγοντες το επίπεδο αντιλαµβανόµενου ελέγχου (χαµηλό, µέτριο, υψηλό) και το φύλο (άντρες, γυναίκες). Η αλληλεπίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών ήταν στατιστικώς ασήµαντη: F(2, 163) = 1.54, p > Ως προς το φύλο, οι άντρες (Μ.Ο. = 4.40, Τ.Α. = 0.73) σηµείωσαν υψηλότερο µέσο όρο βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι οι γυναίκες (Μ.Ο. = 2.43, Τ.Α. = 0.81), F(1, 163) = 7.98, p < Επιπλέον, τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο αντιλαµβανόµενου ελέγχου (Μ.Ο. = 4.95, Τ.Α. = 1.03) ανέφεραν υψηλότερο µέσο όρο βλαπτικών συµπεριφορών από ό,τι τα άτοµα µεσαίου (Μ.Ο. =3.54, Τ.Α. = 0.83) και υψηλού επιπέδου (Μ.Ο. = 3.25, Τ.Α. = 0.69), F(2, 163) = 4.78, p < 0.01 (Scheffé). Σύγκριση ποσοστιαίων αναλογιών µε το χ 2 κριτήριο Σύµφωνα µε το κριτήριο χ 2, η συσχέτιση της έδρας ελέγχου (locus of control) µε το στρες ήταν στατιστικώς σηµαντική, χ 2 (1, n = 164) = 16.43, p < Μεγαλύτερο ποσοστό ατό- µων µε υψηλό στρες (65.7%), παρά µε χαµηλό στρες (42.3%), είχαν εξωτερική έδρα ελέγχου. είκτες συνάφειας Ο δείκτης συνάφειας µεταξύ της αντιλαµβανόµενης προκατάληψης και της αυτοεκτίµησης ήταν αρνητικής κατεύθυνσης και µετρίου µεγέθους (r = -0.47, p < 0.001), δηλαδή µεγαλύτερος βαθµός αντιλαµβανόµενης προκατάληψης συνδέεται µε χαµηλότερη αυτοεκτίµηση. Στο Πλαίσιο 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά µερικές από τις συνηθισµένες περιπτώσεις στατιστικών αναλύσεων, όπως θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια υποθετική δηµοσίευση. 7

8 Είναι αφελές να θεωρήσει κανείς ότι αρκεί η µηχανική µεταφορά των δεδοµένων της δικής του ανάλυσης στα στοιχεία του Πλαισίου 3 για τη συγγραφή των αποτελεσµάτων. Η περιοδική προσφυγή σε εγχειρίδια στατιστικής και µεθοδολογίας είναι στην πράξη απαραίτητη. Θυ- µηθείτε ότι εδώ ισχύει κατεξοχήν η ρήση «η ηµιµάθεια είναι χειρότερη της αµάθειας», επο- µένως µην καταφεύγετε σε αναλύσεις που ξεπερνούν το επίπεδο των γνώσεών σας. Κάτι α- κόµα: όσο σαφέστερες είναι οι ερευνητικές υποθέσεις και όσο πληρέστερος ο έλεγχος των συνθηκών, τόσο πιο απλές και οι στατιστικές τεχνικές που απαιτείται να εφαρµοστούν. Αντιθέτως, καµία ανάλυση, όσο πολύπλοκη κι αν είναι, δεν πρόκειται ποτέ να διασώσει έναν κακό µεθοδολογικό σχεδιασµό Πλαίσιο 4. Καταχώριση βιβλιογραφικών αναφορών (παραδείγµατα) Αυτοτελής έκδοση Παπαστάµου, Σ., & Προδροµίτης, Γ. (2003). Τροµοκρατία και εξουσία, ο αντι-λογος της συνεκτικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κεφάλαιο σε αυτοτελή τόµο Pfeffer, J. (1998). Understanding organizations: Concepts and controversies. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of Social Psychology (4 th ed., vol. 2, pp ). New York: McGraw-Hill. Άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό ικαίου, Μ. (1999). Μειονοτικές οµάδες: Έρευνα και παρέµβαση στη σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Ψυχολογία, 6(2), ηµοσιεύσεις στο ιαδίκτυο Kruger, D. J., & Fisher, M. L. (2005, November 16). Alternative male mating strategies are intuitive to women. Current Research in Social Psychology, 11(4), Retrieved November 24, 2005, from [άρθρο σε ηλεκτρονικό περιοδικό]. Πραγµατικός πληθυσµός κατά φύλο (χ.χ.) 1. Ηλεκτρονική αναζήτηση, 9 Μαρτίου 2004, στο [ηλεκτρονική πηγή χωρίς συγγραφέα και χρονολογία]. 1 Τα αρχικά χ.χ. (χωρίς χρονολογία) αποδίδουν τα αντίστοιχα αγγλικά n.d. (no date). 14. Εν κατακλείδι: «κανείς δεν είναι τέλειος». Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. Σηµείο 11), η Συζήτηση ξετυλίγεται πάνω στη βάση των απαντήσεων στις ερευνητικές υποθέσεις, απαλλαγµένων από τεχνική ορολογία. Όµως δεν περιλαµβάνει µόνο αυτό. Στο τέλος του κεφαλαί- 8

9 ου, που σηµαίνει ουσιαστικά και τον επίλογο του άρθρου, πρέπει να περιλαµβάνεται αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας και σε µελλοντικές προεκτάσεις, πιθανές εφαρµογές ή προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Οι περιορισµοί υποδηλώνουν το κοινό µυστικό, ότι δεν υ- πάρχει ιδανική έρευνα. εν πρόκειται για µεθοδολογικές αδυναµίες ή παραλείψεις, αλλά για την ατέρµονη προσπάθεια του ερευνητή να ισορροπήσει ανάµεσα στις δύο αλληλοσπαρασσόµενες επιταγές, δηλ. της εσωτερικής εγκυρότητας και της εξωτερικής εγκυρότητας. Επιπλέον, η συζήτηση αναφορικά µε τις πιθανές επιπτώσεις ανοίγει ένα νοερό διάλογο µε τον αναγνώστη σχετικά µε τη θεωρητική και πρακτική χρησιµότητα της έρευνας. 15. Βιβλιογραφία: τυποποίηση, τυποποίηση, τυποποίηση Η παράθεση των αναφορών στην ενότητα της Βιβλιογραφίας είναι µια κοπιαστική εργασία που πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και προσοχή. Συνήθως υπάρχουν τρεις τύποι παραποµπών: άρθρα δηµοσιευµένα σε περιοδικά, κεφάλαια δηµοσιευµένα σε αυτοτελείς τόµους και αυτοτελείς τόµοι. Πρόσφατα, αναδύεται ένας τέταρτος τύπος: οι αναφορές σε ηλεκτρονικές πηγές µέσω ιαδικτύου. Η λεπτοµερής περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους υπερβαίνει τους σκοπούς αυτού του οδηγού. Ορισµένα µόνο παραδείγµατα των συχνότερων περιπτώσεων παρουσιάζονται στο πλαίσιο 4. Υπενθυµίζεται ότι η ενότητα της Βιβλιογραφίας δεν έχει ενδεικτικό χαρακτήρα (εκτός κι αν φέρει τον τίτλο «Προτεινόµενη Βιβλιογραφία»), αλλά περιλαµβάνει µόνο τις πηγές που οι συγγραφείς χρησιµοποίησαν για τη σύνταξη του κειµένου. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία µία-προς-µία µεταξύ των πηγών που αναφέρονται στο κεί- µενο και στη Βιβλιογραφία. Υστερόγραφο 16. Γίνετε κριτές του εαυτού σας. Συγχαρητήρια! Κρατάτε στα χέρια (ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή) την πρώτη έκδοση του άρθρου σας. Είτε το υποβάλετε προς δηµοσίευση είτε πρόκειται απλώς(;) για διπλωµατική εργασία, κάποιος άλλος θα το αξιολογήσει και, ενδεχοµένως, θα το βαθµολογήσει. Πριν φτάσετε σε αυτό το σηµείο, προσπαθήστε να λειτουργήσετε εσείς οι ίδιοι ως κριτές. Πάρτε απόσταση από το κείµενό σας. Αφήστε το στην άκρη για κάποιο χρονικό διάστηµα, π.χ. 2-3 µέρες, και ξαναδιαβάστε το µε τα µάτια ενός α- ναγνώστη. Είναι ο λόγος του ακριβής και συνεκτικός; Είναι σαφής η διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων; Υπάρχει συµβατότητα µεταξύ πινάκων-κειµένου; Αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία για τους στατιστικούς ελέγχους; Αντιστοιχούν οι παραποµπές εντός του κει- µένου µε τις καταχωρίσεις στον κατάλογο της Βιβλιογραφίας; Είναι η µορφή και η έκταση του άρθρου εντός των προδιαγραφών; Αυτές είναι µερικές από τις πιο βασικές ερωτήσειςελέγχους της κριτικής θεώρησης ενός άρθρου. *** Επιτέλους, τέλος; Όχι ακριβώς: προετοιµαστείτε για διορθώσεις και αλλαγές! Η υποβολή της ερευνητικής εργασίας δεν σηµαίνει ότι θα πάψετε οριστικά να ασχολείστε µαζί της. Όσο καλό κι αν είναι το κείµενό σας, είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί να κάνετε µια σειρά από τροποποιήσεις ή αλλαγές, µε βάση τις υποδείξεις των κριτών (ή του/της επόπτη/τριάς σας). Σε καµία περίπτωση µη θεωρήσετε τη διαδικασία αυτή υποτιµητική ή περιττή. Εφαρµόζεται διεθνώς και δεν της ξεφεύγουν ούτε οι πλέον αναγνωρισµένοι ακαδηµαϊκοί και ερευνητές. Σε τελική ανάλυση, οι διορθώσεις αυτές αποσκοπούν στο να κάνουν το άρθρο σας καλύτερο και επειδή scripta manent, ποιος δεν θα ήθελε µια ερευνητική εργασία πιστοποιηµένης ποιότητας που να φέρει την υπογραφή του; 9

10 Βιβλιογραφία American Psychological Association (2001). Publication manual (5 th ed.). Washington, DC: APA. Bell, J. (1997). Μεθοδολογικός σχεδιασµός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας (επιµ. ελληνικής έκδοσης: Α.-Β. Ρήγα). Αθήνα: Gutenberg. Bem, D. J. (2003). Writing the empirical journal article. In J. M. Darley, M. P. Zanna, & H. L. Roediger III (Eds.). (2003). The compleat academic: A practical guide for the beginning social scientist (2 nd ed., pp ). Washington, DC: APA. Cone, J. D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields. Washington, DC: APA. Johnson, R. (1994). Writing essays: Guidance notes for students. Manchester, UK: Clifton Press. Κοµίλη, Α. (1989). Βασικές αρχές και µέθοδοι επιστηµονικής έρευνας στην Ψυχολογία. Αθήνα: Οδυσσέας. Lewin, K. (1951). Field theory in social science. Selected theoretical papers. New York: Harper & Row. Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας (Τόµ. 1 & 2). Αθήνα: Αυτοέκδοση. Sternberg, R. J. (1995). The psychologist s companion: A guide to scientific writing for students and researchers (3 rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Strunk, W., Jr., White, E. B., & Angell, R. (1999). The elements of style (4 th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις. Βασίλης Παυλόπουλος ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Μερικές χρήσιμες(;) υποδείξεις Βασίλης Παυλόπουλος Διάγραμμα της παρουσίασης Πότε (δεν) χρειάζονται πίνακες και σχήματα σε μια ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας

«Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας «Μην πυροβολείτε την πτυχιακή εργασία!» ένας πρακτικός(;) αντι-οδηγός(;;) για φοιτητές Ψυχολογίας Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10

<5,0 5,0 6,9 7 7,9 8 8,9 9-10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος θέματος Τίτλος και περίληψη Εισαγωγή Βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική

Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική Μέσα ελέγχου θεωρητικών υποθέσεων στην ψυχολογία Άννα Μαντόγλου Επιλογή ερευνητικού αντικειμένου Χρηστικότητα ή κοινωνική αξία Συγκρουσιακό: εκφέρονται διαφορετικά επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1

Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1 Πρακτικός οδηγός ανάγνωσης άρθρων στην Κοινωνική Ψυχολογία 1 Βασίλης Γ. Παυλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Παναγιώτης Σ. Κορδούτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Λογοκλοπής. 1. Τι είναι η λογοκλοπή;

Περί Λογοκλοπής. 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Περί Λογοκλοπής 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Η λέξη λογοκλοπή (plagiarism) προέρχεται από την Λατινική λέξη plagiarius, που σημαίνει «απαγωγέας». Όταν κάποιος προβαίνει σε λογοκλοπή κλέβει κάποιον, όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 5: Τρόποι συγγραφής των Λέξεων ευρετηριασμού και του Εισαγωγικού μέρους μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης.

Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1. Γενικά Οδηγίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Στατιστική» του τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το κείµενο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση γραπτών σεµιναριακών ή προπτυχιακών εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Προτεινόμενος Οδηγός. Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Προτεινόμενος Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας 1 Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ... 3 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Κριτήρια αξιολόγησης αυτοαξιολόγησης γραπτής ερευνητικής εργασίας με έμφαση στην πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών για το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Όνοµα Επίθετο 1, 1 Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται:

::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: ::: Γενικά :::.. Η περίληψη είναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου. Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (40 Μονάδες) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο διορθωτής με την προσεκτική ανάγνωση του γραπτού δοκιμίου είναι αν ο μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Tο ύφος........ γραφής! Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο

Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο Αξιολόγηση Αλάτι - To καλό, το κακό και το νόστιµο Κριτήρια αξιολόγησης Η αξιολόγηση αυτής της δραστηριότητας µπορεί να βασιστεί σε έναν αριθµό εργαλείων αξιολόγησης από τους µαθητές. Σηµειώστε ότι η διαµορφωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες. Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες. Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Συγγραφή ακαδημαϊκής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Σταμάτης Πουλακιδάκος (βασισμένο σε σημειώσεις του Παναγιώτη Θανασά- Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.) Σκοπός της ακαδημαϊκής εργασίας Σκοποί μιας πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία

Κύρια σημεία. Μεθοδολογικές εργασίες. Άρθρα Εφαρμογών. Notes - Letters to the Editor. Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Κύρια σημεία Εργασίες στη Στατιστική Μεθοδολογία Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Κατηγορίες άρθρων Στατιστικά Περιοδικά Βιβλιογραφική Έρευνα Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων Γενικές Μηχανές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Σεμινάριο Τελειοφοίτων 10 - Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Γενίκευση: Βασική συνιστώσα της επιστημονικής διαδικασίας. Στην ακαδημαϊκή έρευνα η βιβλιογραφία αφορά επιστημονικά κείμενα, μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Δεξιότητες Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιωάννης Ιωάννου Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περιεχόμενα Μαθήματος Επικοινωνία Τεχνικές Εκθέσεις Λογοκλοπία

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚ397 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι ΟΙΚ497 Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά IΙ Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Στο πλαίσιο των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ:

Οδηγός Εκπόνησης για τους φοιτητές Πλήρους Φοίτησης του. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΣΕΙΡΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Πλήρους Φοίτησης Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, Aθήνα 113 62, Tηλ. 210-82.03.631 ιπλωµατική Εργασία Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗ / Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης / Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Θεολόγος Καθηγητής DEA

Διαβάστε περισσότερα

Κάποιες βασικές έννοιες στη μεθοδολογία της ψυχολογίας

Κάποιες βασικές έννοιες στη μεθοδολογία της ψυχολογίας Κάποιες βασικές έννοιες στη μεθοδολογία της ψυχολογίας 3 βασικές μέθοδοι έρευνας: ενδοσκόπηση παρατήρηση πείραμα (+ μοντέλλα) πειραματική ψυχολογία υποκείμενα/συμμετέχοντες πειραματική διαδικασία, έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Θεωρητικές μεθοδολογικές επιπτώσεις από την προσθήκη του πολιτισμού ως επιπέδου ανάλυσης Πολιτισμική προκατάληψη και ισοτιμία στη διαπολιτισμική σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παράρτημα Γρεβενών Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας του Τμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές επιπολιτισμού, εθνική ταυτότητα και ψυχολογική επάρκεια μεταναστών εφήβων, ανάλογα με την εθνική καταγωγή

Τακτικές επιπολιτισμού, εθνική ταυτότητα και ψυχολογική επάρκεια μεταναστών εφήβων, ανάλογα με την εθνική καταγωγή Τακτικές επιπολιτισμού, εθνική ταυτότητα και ψυχολογική επάρκεια μεταναστών εφήβων, ανάλογα με την εθνική καταγωγή Βασίλης Παυλόπουλος, Μαρίνα Ντάλλα, Νίκος Τάκης, Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη Τομέας Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Αντώνης Κ. Τραυλός (B.A., M.A., Ph.D.) Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 3: Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 3: Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 3: Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα