Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «Περιβάλλον και Υγεία. ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» «Environment and Health. Capacity building for Decision Making» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Εισαγωγή - Το πρόγραµµα και το δίπλωµα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» - Φοιτητές - Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου - Προϊστορία και σκοποί - ιδακτικό προσωπικό του µεταπτυχιακού προγράµµατος - Οργάνωση του προγράµµατος, Μέθοδοι διδασκαλίας, εξετάσεις, σύστηµα βαθµολογίας - Περιγραφή ενοτήτων πρώτου εξαµήνου - διδακτική ύλη. Υποχρεωτικά µαθήµατα. Μαθήµατα επιλογής - Περιγραφή των ενοτήτων µαθηµάτων του δευτέρου εξαµήνου- διδακτική ύλη. Υποχρεωτικά µαθήµατα. Μαθήµατα επιλογής - Περιγραφή των ενοτήτων µαθηµάτων του τρίτου εξαµήνου- διδακτική ύλη. Υποχρεωτικά µαθήµατα. Μαθήµατα επιλογής - Πρόγραµµα σπουδών - Οδηγίες συγγραφής εργασιών µαθηµάτων ΠΜΣ - Προετοιµασία και συγγραφή Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας - Επισκέψεις πεδίου - Σεµινάρια - Ηµερίδες 1

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Περιβάλλον και Υγεία. ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» «Environment and Health. Capacity building for Decision Making» Εισαγωγή Το παρόν ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου διεπιστηµονικής µεταπτυχιακής εκπαίδευσης εναρµονισµένης µε την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE COM (2003) 338 final, για το Περιβάλλον και την Υγεία, ιαχείριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Υγεία (εφεξής ΠΕΥ), σε επιστηµονικές περιοχές για τις οποίες έχουν προετοιµασθεί οι κατάλληλοι κύκλοι µαθηµάτων και πρακτικής άσκησης και υπάρχει εκδηλωµένο ενδιαφέρον µεταπτυχιακών φοιτητών. Το ΠΜΣ οδηγεί: Στην απονοµή «Μεταπτυχιακού ιπλώµατος» (Μ ). Για την απονοµή του Μ απαιτούνται: α) Η συγκέντρωση των απαιτούµενων διδακτικών µονάδων (120 ECTS) σύµφωνα µε το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών, β) Η επιτυχία στις εξετάσεις των µαθηµάτων και γ) Η επιτυχής δηµόσια υποστήριξη της ιπλωµατικής Εργασίας. Ο βαθµός του ΠΜΣ υπολογίζεται ως µέσος όρος της βαθµολογίας των µαθηµάτων κορµού, των µαθηµάτων ειδικού ενδιαφέροντος και της διπλωµατικής εργασίας. Φοιτητές Λόγω της διεπιστηµονικότητας του ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Η επίπτωση του Περιβάλλοντος στην Υγεία έχει αναγνωρισθεί διεθνώς και η ανάγκη να αναπτυχθεί µια στρατηγική αντιµετώπιση της έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαµορφώσει την κοινή στρατηγική Περιβάλλον Υγεία Έρευνα. Οι γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση των προβληµάτων (ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα: διαχείριση ατµοσφαιρικών ρύπων, διατροφικές κρίσεις, κλιµατολογικές αλλαγές και επιπτώσεις τους στην υγεία, ενδοκρινικοί διαταράκτες, γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα) που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια µε την αλόγιστη ρύπανση του αναπνεόµενου αέρα, των τροφών και του νερού έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσηµάτων όπως αλλεργίες, άσθµα, καρκίνος σε επίδραση στην γονιµότητα και αύξηση των συγγενών ανωµαλιών. Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση της Ελλάδος ακολουθώντας τις διεθνής τάσεις έχει δώσει µεγάλη σηµασία στα θέµατα προστασίας του Περιβάλλοντος και γι αυτό το λόγο έχει θεσµοθετήσει κατευθύνσεις καθώς και προπτυχιακά Τµήµατα Περιβάλλοντος, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο 2

3 Πίνακα. Όπως προκύπτει από αυτόν τον Πίνακα, δεν υπάρχει Τµήµα Υγείας και Περιβάλλοντος σε κανένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα της χώρας µας. Η απουσία ενός τέτοιου Τµήµατος γίνεται σήµερα ιδιαίτερα αισθητή, ιδίως µετά την επανειληµµένη ενθάρρυνση της UNESCO για τέτοια προγράµµατα σε Πανεπιστηµιακό επίπεδο (UNESCO man and biosphere programme). Αντίστοιχα, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) υποστηρίζει αντίστοιχο πρόγραµµα στο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών το οποίο φέρει τον τίτλο: Human Ecology και µάλιστα υποστηρίζεται και από µεταπτυχιακό πρόγραµµα Master, επίσης στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Βρυξελλών. Τέτοια προγράµµατα λειτουργούν και στην Ολλανδία και σε άλλα Ευρωπαϊκά και ξένα Πανεπιστήµια ήδη από τη δεκαετία του Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία των Πανεπιστηµίων του Λονδίνου, της Βουδαπέστης και της Σόφια, υποστηριζόµενο από το Πρόγραµµα TEMPUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε περιεχόµενο την ανθρώπινη οικολογία. Όλα αυτά τα Τµήµατα και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του εξωτερικού αποσκοπούν στην εκπαίδευση στον κρίσιµο τοµέα των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ του ανθρώπου και του Περιβάλλοντος. Η µελέτη και γνώση αυτής της αλληλεπίδρασης απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο, όπως τονίσθηκε στη ιεθνή ιάσκεψη για το Περιβάλλον στο Ρίο το 1992 και στο Γιοχάνεσµπουργκ Τα προγράµµατα υγείας και περιβάλλοντος διαφέρουν από τα παραδοσιακά προγράµµατα οικολογίας τα οποία κυρίως επικεντρώνονται στην οικολογία των ζώων, φυτών και µικροοργανισµών και στη βιόσφαιρα συνολικά. Τα προγράµµατα υγείας και περιβάλλοντος έχουν για επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του καθώς και την αλληλεπίδραση µεταξύ τους σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Αυτά τα προγράµµατα σπουδών είναι εξ αντικειµένου δι-επιστηµονικά και γι αυτό το λόγο στα αντίστοιχα προγράµµατα διδάσκουν καθηγητές της Ιατρικής, της Φυσικής, της Χηµείας, της Βιολογίας, της Οικολογίας κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σε ένα από αυτά παραπέµπουµε στην ιστοσελίδα: ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ A. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (10/07/2003) εισήγαγε νέα στρατηγική στον τοµέα Περιβάλλον Υγεία Έρευνα. Για την υλοποίηση της είναι απαραίτητη η δηµιουργία ειδικά εκπαιδευµένων επιστηµόνων που θα διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης θεµάτων επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία. Οι γνώσεις που απαιτούνται για την διαχείριση των προβληµάτων στην Υγεία που σχετίζονται µε το περιβάλλον είναι πολλές (ενδεικτικά µόνον αναφέρονται ορισµένα γνωστικά αντικείµενα: διαχείριση ατµοσφαιρικών ρύπων, διατροφικές κρίσεις, κλιµατολογικές αλλαγές και επιπτώσεις τους στην υγεία, ενδοκρινικοί διαταράκτες, γενετικά µεταλλαγµένα τρόφιµα) που προκύπτουν τα τελευταία χρόνια µε την αλόγιστη ρύπανση του αναπνεόµενου αέρα, των τροφών και του νερού έχει οδηγήσει σε αύξηση των νοσηµάτων όπως αλλεργίες, άσθµα, καρκίνος µε επίδραση στην γονιµότητα και αύξηση των συγγενών ανωµαλιών. Το Π.Μ.Σ. καλύπτει τον νευραλγικό αυτόν τοµέα Περιβάλλον και Υγεία και δίδει τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν άτοµα µε πτυχίο από διάφορες πανεπιστηµιακές σχολές µε στόχο την απόκτηση δεξιότητας διαχείρισης προβληµάτων στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Πιο συγκεκριµένα σε ότι αφορά στην αγορά εργασίας, σήµερα υπάρχει ζήτηση τόσο σε εξειδικευµένους επιστήµονες περιβάλλοντος όσο και σε επιστήµονες στα θέµατα υγείας και περιβάλλοντος. Εκτός της αγοράς εργασίας στο ηµόσιο Τοµέα (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.λ.π) και βεβαίως, όπου υπεισέρχονται θέµατα υγείας και περιβάλλοντος ( ηµόσια και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία, σχετικά Ιδρύµατα κλπ), υπάρχει σηµαντική ζήτηση και στον Ιδιωτικό Τοµέα (π.χ. µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Η αποδοτικότητα του ΠΜΣ σχετίζεται µε την απορρόφηση αποφοίτων η εξειδίκευση των οποίων µέσω του ΠΜΣ θα τους εξασφαλίσει θέση εργασίας όχι µόνο στον Ελληνικό χώρο αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο. 3

4 Έµµεση ωφέλεια από την δηµιουργία του ΠΜΣ «Περιβάλλον και Υγεία. ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην Υγεία» είναι η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων για την εφαρµογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβάλλον Υγεία (A European Environment and Health Strategy Commission of the European Communities Brussels Com (2003) 338 final. Communication from the Commission to the council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee). που στοχεύει στην βελτίωση διαχείριση πολύπλοκων θεµάτων που προκύπτουν από την επίδραση του περιβάλλοντος στην Υγεία όλων των ηλικιών ιδιαίτερα των αναπτυσσόµενων ατόµων. Ειδικότερα στην ευαισθητοποίηση µέσω της γνώσης για την βελτίωση της νοµοθεσίας που αφορά θέµατα Περιβάλλοντος και Υγείας. Πίνακας των εν λειτουργία Προπτυχιακών Τµηµάτων Περιβάλλοντος στα Ελληνικά ΑΕΙ (Τµήµατα Υγείας Περιβάλλοντος δεν υπάρχουν) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πηγή: ΥΠΕΠΘ Ανώτατη Εκπαίδευση, Αθήνα 2003 Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ιωαννίνων Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Τµήµα Περιβάλλοντος Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Σηµείωση: Υπάρχει αριθµός µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε εξειδικεύσεις σχετικές µε τη Φυσική, Χηµεία και Βιολογία του Περιβάλλοντος, τεχνικές του Περιβάλλοντος, Ιατρική Φυσική καθώς και Οικολογία γενικότερα αλλά µεταπτυχιακό πρόγραµµα Υγείας και Περιβάλλοντος δεν υπάρχει. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ρωξάνη Αγγελοπούλου Αν. Καθηγήτρια Παυλίνα Αθανασιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Αθανασία Βαρβαρέσσου Επ. Καθηγήτρια ηµήτριος Βάττης Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΤΕΙ Αθηνών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών 4

5 Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών Κ. Βοργιάς Βιολογία Καθηγητής Πανεπιστήµιο Αθηνών Dr. David Gee European Environment Agency Xρ. Ζερεφός Γεωλογική Σχολή ΕΚΠΑ / Ακαδηµία Αθηνών Καθηγητής Ι. Ζιώµας Σχολή Χηµικών Μηχανικών Καθηγητής EMΠ Παναγιώτης Θεοδωράτος Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αν. Καθηγητής Ι. Καράκωστας Νοµική ΕΚΠΑ Καθηγητής Π. Κασσωµένος Τµήµα Φυσικής Επ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Βασιλική-Αγγελική Κατσίκη ιευθύντρια Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ Βασιλική Κεφαλά Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών Ελένη Κίντζιου Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Αν. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών Χρήστος Κίτσιος Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών Αν. Καθηγητής Μ. Κοµπίτσας Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Ερευνητής Α. Kortenkamp Centre for Toxicology, The School of Pharmacy, Professor University of London. Κουρέτας Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γεώργιος Κουτρουµπής ΤΕΙ Αθηνών Καθηγητής Τµήµα Ραδιολογίας- Ακτινοβολίας Κώστας Κoυτσόπουλος Mετσόβειο Πολυτεχνείο Καθηγητής Α. Λάζαρης Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Αν. Καθηγητής Β. Λαοπόδης European Commission Information Society and Media D.G Prof. Alberto Mantovani Dipartimento Sanita Alimentaire ed Animale Istituto Superiore di Sanita Λουκάς Μαργαρίτης Βιολογίας Καθηγητής ΕΚΠΑ Maurizio Martuzzi WHO, Center for Environment and Health Αθηνά Mαυρίδου Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών Ε. Μαυροµιχαλάκη- Πυρηνική Φυσική Χριστοπούλου ΕΚΠΑ Καθηγήτρια Γιώργος Μπάλιας ικηγόρος ιδάκτωρ Μπλάτση Άννα Eπικ. Καθηγήτρια Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθηνών 5

6 Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη Αν. Καθηγήτρια Μαρία Οικονόµου Καθηγήτρια Α. Παπαγιάννης Αν. Καθηγητής Ε. Πατσούρης Καθηγητής Μ. Πετράκης ιευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης Π. Β. Πετράκης Ερευνητής Μιλτιάδης Πίτσος ιδάκτωρ Λουδοβίκος Πρελορέντος Καθηγητής Ε. Πρωτόπαπα Καθηγήτρια Σ. Ραµαντάνης Καθηγητής Βασ. Ρούσσης Αν. Καθηγητής Annie Sasco MD, DrPH Ματθαίος Σανταµούρης Αν. Καθηγητής Μ. Στοϊκίδου Αν. Καθηγήτρια Prof. S. Stoyanov Γεώργιος Στουρνάρας Καθηγητής Ιωάννης Τσάκνης Καθηγητής Στέφανος Tσιτοµενέας Καθηγητής Prof. V. Howard Prof. Luc Hens Theofanis Christofοrou Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ / Invited Professor VUB Brussels Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ EMΠ Tµήµα Φυσικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθηνών ΤΕΙ Αθηνών Φαρµακευτική ΕΚΠΑ Team leader, Epidemiology for Cancer Prevention INSERM-U 897 Victor Segalen Bordeaux2 University Φυσική ΕΚΠΑ ΤΕΙ Αθηνών Τµήµα Επισκεπτών-τριών Υγείας University of Chemical Technology and Metallurgy. Head of Ecology Centre Sofia Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και ιατροφής ΤΕΙ Αθηνών Τµήµα ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιώς University of ULSTER Developmental Toxico-Pathology Group, Department of Human Anatomy and Cell biology Free University Brussels Human Ecology Department EU, Legal Advisor 6

7 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ιευθύντρια και Επιστηµονική Υπεύθυνη Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Τηλ: Φαξ: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη, Αναπλ. Καθηγ. Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ Ε. Πρωτόπαπα, Καθηγήτρια της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθηνών Ιωάννης Τσάκνης, Καθηγητής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων & ιατροφής ΤΕΙ Αθηνών Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Επίκ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής, ΕΚΠΑ Ε. Αγαπητός, Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ Ρωξάνη Αγγελοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Εµβρυολογίας, ΕΚΠΑ Παυλίνα Αθανασιάδου, Οµότιµη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατοµικής ΕΚΠΑ ηµήτριος Βάττης Καθηγητής της Σχολή Τεχνολογικών εφαρµογών ΤΕΙ Αθηνών Μέλη της ιεθνούς Επιβλέπουσας Επιτροπής µε σκοπό την διαρκή παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών µε παρεµβάσεις Αναµόρφωσης - Αξιολόγησης Nicholas Askounes Ashford, Massachusetts Institute of Technology, USA Hanns M. Moshammer, Institute for Environmental Health, Medical University Vienna, Austria. Annie Sasco, Epidemiology for Cancer Prevention INSERM - Bordeaux2 University Qamar Rahman, Industrial Toxicology Research Centre Lucknow, India Toppari Jorma, University of Turku, Finland Luc Hens, Vrije Universiteit Brussel, Flemish Institute of Technological Research, VITO David Gee, European Environment Agency, Copenhagen Marco Martuzzi, World Health Organization, Rome Andreas Gies, German Federal Environment Agency, Berlin ιοικητική υποστήριξη Γραφείο Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη, 1 ος όροφος, Κτήριο 10, Ιατρική σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή Τηλ: /164 Τεχνική ηλεκτρονική υποστήριξη. Ηλεκτρονική τάξη (e-class): Στην ηλεκτρονική τάξη αναρτώνται όλες οι σηµειώσεις της παραδοτέας ύλης (παρουσιάσεις ppt, έγγραφα, πληροφοριακό υλικό κ.ά.) Σε κάθε φοιτητή του ΠΜΣ δίδεται προσωπικός κωδικός σύνδεσης στην ηλεκτρονική τάξη. 7

8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρόνος και τόπος διδασκαλίας Η διδασκαλία διεξάγεται τις ηµέρες ευτέρα, Τετάρτη και Πέµπτη ώρες στην Ιατρική σχολή, στο αµφιθέατρο της Παθολογικής Ανατοµικής στο ισόγειο του κτιρίου 10. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Μέθοδοι διδασκαλίας: Τα µαθήµατα διδάσκονται µε τον εξής τρόπο: Οι διδάσκοντες προετοιµάζουν το υλικό ηλεκτρονικά, το παραδίδουν στην τρεις ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διδασκαλίας προκειµένου να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν κωδικό πρόσβασης στo e-class. Πριν προσέλθουν στην συνάντηση µε τον διδάσκοντα οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ενηµερωθεί, µελετήσει και γράψει µία σύντοµη περίληψη και να είναι έτοιµοι να συζητήσουν το θέµα. Ειδικότερα: 1. Η ύλη που διδάσκεται, παραδίδεται, πριν από την φυσική παρουσία στην παράδοση, σε ηλεκτρονική µορφή, δεδοµένου ότι η παράδοση γίνεται µε φυσική παρουσία και ηλεκτρονικά. Η παράδοση ξεκινά από βασικές γνώσεις του µαθήµατος δεδοµένου ότι οι φοιτητές προέρχονται από διαφορετικές σχολές. Οι διδάσκοντες στέλνουν την ύλη στην επιστηµονική υπεύθυνη της Π. Νικολοπούλου-Σταµάτη ( 2. Επιλογή βιβλιογραφίας που προτείνεται, σχετική µε την ύλη που θα διδαχθεί και όποιας άλλης πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή, που θεωρείται χρήσιµη για τους φοιτητές. 3. Προετοιµασία ιδακτικών Υλικών σε ηλεκτρονική µορφή παραδίδεται 3 εβδοµάδες τουλάχιστον πριν της φυσικής συνάντησης µε τους φοιτητές. 4 Προϋποθέσεις: Α. Περίληψη της κάθε διάλεξης abstract στην Ελληνική και Αγγλική (maximum 30 λέξεις). Β. ιάλεξη διαµορφωµένη σε power point (Ελληνικό ή Αγγλικό) (maximum 100 slides). Γ. Κατάλογο βιβλίων ή άρθρων για περαιτέρω ενηµέρωση φοιτητών (maximum 5). Προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς µετάφραση. 5. Η µικτή αµοιβή για κάθε διδάσκοντα η οποία περιλαµβάνει την φυσική τους παρουσία και τη γραπτή προετοιµασία σε ηλεκτρονική µορφή των διαλέξεων που θα δώσουν, είναι 300 ευρώ χορηγούµενη εφ άπαξ µετά το τέλος στης διδασκαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή σύµβασης µε τον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών Εξετάσεις 1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) γίνεται από τους διδάσκοντες µε εξετάσεις γραπτές ή/και προφορικές, παράδοση εργασιών κ.α. ανάλογα µε τον υπεύθυνο καθηγητή και τη φύση του µαθήµατος. Για κάθε µάθηµα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναµίας προσέλευσης η αξιολόγηση επαναλαµβάνεται µόνο µία φορά. Αποτυχία του ΜΦ για δεύτερη φορά στο ίδιο µάθηµα του αφαιρεί την ιδιότητα του ΜΦ και συνεπάγεται τη διαγραφή του από το ΠΜΣ. 8

9 2. Οι βαθµοί των εξετάσεων σε κλίµακα 1-10 (1-4 ανεπιτυχώς, 5-6 καλά, 7-8 πολύ καλά, 9-10 άριστα), κάθε µαθήµατος υποβάλλονται έγκαιρα (πριν την επόµενη εξεταστική περίοδο) από τους συντονιστές κάθε µαθήµατος στην Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος της Σχολής. 9

10 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ωράριο: ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ Ι /ΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚ/ΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛ/ΤΗΣ Π.Μ.Μ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Κ1. Εισαγωγή στις επιστήµες Περιβάλλον και υγεία Κ1.1 Επίδραση από ουσίες Χηµικά, ακτινοβολία Κ1.2 Επίδραση από ατµοσφαιρικούς ρύπους Κ1.3 Επίδραση τοξικών ουσιών στις επόµενες γενεές Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας Κ2. Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής Κ2.1 Μοριακό Κ2.2 Κυτταρικό Κ2.3 Πολυκυτταρικό επίπεδο Κ2.4 Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά συστήµατα Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας Κ3. Βασικές γνώσης περιβαλλοντικής έκθεσης Αξιολόγηση κινδύνου. Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης σε: Κ3.1 Νερό, Αέρα, Έδαφος Κ3.2 Νερό Κ3.3 Χηµικές ουσίες, διατροφικοί κίνδυνοι Κ3.4 Έδαφος Κ3.5 Ακτινοβολία Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας 10

11 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ Ι /ΙΑΣ K4. Oδοί έκθεσης: έρµατος, Αναπνευστικού & Πεπτικού συστήµατος. Γνώσεις Ανατοµίας, Ιστολογίας, Φυσιολογίας & Τοξικολογίας των οδών έκθεσης. Αξιολόγηση έκθεσης. Έκθεση εµβρύου. K4.1 Οδοί έκθεσης, Οδοί απέκκρισης Αναπνευστικού συστήµατος Ι K4.2 Έµβρυο K4.3 έρµατος Κ4.4 Πεπτικού συστήµατος Αναπνευστικού συστήµατος ΙΙ K4.5 Ουροποιητικού συστήµατος ΩΡΕΣ ΠΡΑΚ/ΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛ/ΤΗΣ Π.Μ.Μ. ECT S ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας Κ5. Φυ Κλιµατικές Αλλαγές Πλανητικές µεταβολές. Κλιµατολογικές καταστροφές. Μετάδοση Τροπικών Ασθενών εκτός ζωνών τροπικού. Κ5.1 Ατµοσφαιρικοί ρύποι Κ5.2 Κλιµατολογικές καταστροφές & επιδράσεις στην Υγεία Κ5.3 Αιωρούµενα σωµατίδια Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας 11

12 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ Ι /ΙΑΣ K6.1 Κοσµική ακτινοβολία K6. Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία K6.2 Επίδραση ακτινοβολίας στα τεχνολογικά συστήµατα K6.3 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία ΩΡΕΣ ΠΡΑΚ/ΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛ/ΤΗΣ Π.Μ.Μ. ECT S ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ -Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση Εργασίας K7. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο K7.1 Σε επίπεδο ιστών, κυττάρων, DNA K7.2 Καρκινογένεση και περιβάλλον Κ7.3 Ενδοµήτρια επίδραση µε αποτελέσµατα στην ενήλικη ζωή Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση εργασίας K8. Επιπτώσεις στην Υγεία από τη ιατροφή Και την Περιβαλλοντική Έκθεση K8.1 Έλεγχος και ασφάλεια τροφίµων K8.2 Ασφάλεια καλλυντικών από τη χρήση φθαλικών ενώσεων και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία K8.3 Φωτογήρανση, Οξειδωτικό στρες Γραπτή εξέταση -Εργασία & παρουσίαση Εργασίας K8.4 Χρήση συντηρητικών ουσιών στα καλλυντικά και ανεπιθύµητες ενέργειες 12

13 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ώρες διδασκαλίας συνυπολογίζονται τα Σεµινάρια και οι Ηµερίδες ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Mέρες-ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη-Πέµπτη ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞ. E1. Χηµεία Περιβάλλοντος E2. Φυσική Περιβάλλοντος E3. ιαχείριση Αέρα 1) Ατµοσφαιρική ρύπανση 2) Εσωτερικών χώρων E4. 1) Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 2) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός & νέες τεχνολογίες δόµησης 3) Επίσκεψη σε φωτοβολταϊκές κυψέλες E5. Βασικές έννοιες βιοστατιστικής Οικονοµία Περιβάλλοντος/ Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Μ.Μ. ECT S ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία 13

14 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη- Πέµπτη ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞ. Ε6. Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση Αστικά και βιοµηχανικά στερεά απόβλητα Ε7. Ρύπανση Υδάτων/ ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Ε8. EU Strategies on Environmental Health WHO Ειδικά θέµατα στρατηγικής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΩΡΕΣ Ι /ΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Μ.Μ. ECT S ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία E9. Περιβαλλοντική νοµοθεσία/ Ευρώπης/ ιεθνής/ Αρχή Πρόληψης Ε10. Κλιµατολογικές µεταβολές, Επιπτώσεις στην Υγεία Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία 14

15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ώρες µαθηµάτων: Τετάρτη- Πέµπτη ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞ. Ε11. Περιβαλλοντική Παθ. Ανατοµία -Ca και χηµικές ουσίες Ε12. Επιδηµιολογία. ηµογραφία,. Πληροφοριακά συστήµατα υγείας. - Επιδηµιολογία - Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment) - Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment) - Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών -Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS Ε13. Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείριση κρίσεων E14. ιαχείριση διατροφικών κρίσεων - ιατροφή- Γενετικά Μεταλλαγµένα Τρόφιµα - Πιστοποίηση ποιότητας ISO στα τρόφιµα - ιατροφικοί κίνδυνοι ΩΡΕΣ Ι /ΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π.Μ.Μ. ECT S ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία - Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία Ε15. Βιοηθική περιβαλλοντικών θεµάτων. Περιβαλλοντική κοινωνιολογία Γραπτή εξέταση - Γραπτή εργασία 15

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηµέρα Χώρος Γνωστικό Αντικείµενο ευτέρα Αµφ. Παθ. Ανατ. Εισαγωγή στην ανατοµία, ιστολογία και φυσιολογία Ι Τετάρτη Αµφ. Παθ. Ανατ. Εισαγωγή στην ανατοµία, ιστολογία και φυσιολογία ΙΙ Πέµπτη Αµφ. Παθ. Ανατ. Αναπνευστικό σύστηµα ευτέρα Αµφ. Παθ. Ανατ. Γεννητικό σύστηµα θήλεος Τετάρτη Αµφ. Παθ. Ανατ. Πεπτικό σύστηµα Πέµπτη Αίθουσα Μικρ. Ουροποιητικό σύστηµα. ευτέρα Αµφ. Παθ. Ανατ Γεννητικό άρρενος Τετάρτη Αίθουσα Μικ Οδηγίες για συγγραφή εργασιών των µαθηµάτων κορµού & επιλογής Πέµπτη Αµφ. Παθ. Ανατ. Αρχές ανοσίας, ανοσιακής απόκρισης και φλεγµονής 16

17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κ1. Εισαγωγή στις επιστήµες Περιβάλλον & Υγεία 10/1 ευτέρα ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ1.1 Επίδραση από ουσίες Χηµικά, ακτινοβολία Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 17/1 24/1 Κ1.2 Επίδραση από ατµοσφαιρικούς ρύπους Κ1.3 Επίδραση τοξικών ουσιών στις επόµενες γενεές Κ2. Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής 31/1 7/2 14/2 4/4 Σε: Κ2.1 Μοριακό Κ2.2 Κυτταρικό Κ2.3 Πολυκυτταρικό επίπεδο Κ2.4 Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά συστήµατα Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Κ3. Βασικές Γνώσεις Περιβαλλοντικής Έκθεσης Αξιολόγηση κινδύνου 21/2 28/2 Σε Κ3.1 Νερό, Αέρα, Έδαφος Κ3.2 Νερό Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 14/3 Κ3.3 Χηµικές ουσίες, διατροφικοί κίνδυνοι 28/3 Κ3.4 Έδαφος 11/4 Κ3. Ακτινοβολία 17

18 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τετάρτη - Πέµπτη E1. Χηµεία Περιβάλλοντος / 1 E2. Φυσική Περιβάλλοντος / / 1 E3. ιαχείριση Αέρα 1) Ατµοσφαιρική ρύπανση 2) Εσωτερικών χώρων E4. α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και νέες τεχνολογίες δόµησης β) Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. γ) Επίσκεψη σε φωτοβολταϊκά τόξα E5. Οικονοµία Περιβάλλοντος/ Βιωσιµότητα, εµπόριο και περιβάλλον. Βασικές έννοιες βιοστατιστικής. 2-3 / / / / 2 25 / / / 3 Σεµινάριο Case study:παρεµβάσεις στο οικοσύστηµα /3 Σεµινάριο: Καλλυντικά, Καρκίνος /3 Σεµινάριο: Σαρωνικός, Ψυτάλλεια 28 / 3 Επίσκεψη πεδίου στο ΕΛΚΕΘΕ 29 / 3 Παρουσίαση εργασιών Β Εξαµήνου / 4 ΗΜΕΡΙ Α «Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο έµβρυο και το παιδί» 9 / 5 18

19 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Β ΕΞΑΜHΝΟΥ ευτέρα ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ K4. Οδοί έκθεσης: έρµατος, Αναπνευστικού και Πεπτικού συστήµατος. Γνώσεις ανατοµίας, ιστολογίας και φυσιολογίας των οδών έκθεσης 10/10 17/10 24/10 12/12 K4.1 Οδοί έκθεσης, Οδοί απέκκρισης Αναπνευστικού συστήµατος Ι K4.2 Έµβρυο K4.2 Έµβρυο K4.2 Γονιµοποίηση Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 31/10 K4.3 έρµατος 7/11 Κ4.4 Πεπτικού συστήµατος Αναπνευστικού συστήµατος ΙΙ 14/11 K4.5 Ουροποιητικού συστήµατος Κ5. Κλιµατολογικές καταστροφές και επιδράσεις στην Υγεία 21/11 28/11 Κ5.1 Ατµοσφαιρικοί ρύποι Κ5.2 Κλιµατολογικές καταστροφές και επιδράσεις στην Υγεία Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 5/12 Κ5.3 Αιωρούµενα Σωµατίδια 19

20 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ε6. Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση. -Αστικά και βιοµηχανικά στερεά απόβλητα -Πόσιµο νερό και αστικά λήµµατα (χωρίς σηµειώσεις) Τετάρτη - Πέµπτη E9. Περιβαλλοντική νοµοθεσία/ Ευρώπης/ ιεθνής/αρχή Πρόληψης Ε7. Ρύπανση Υδάτων/ ιαχείριση Υδάτινων Πόρων Ε8. EU Strategies on Environmental Health WHO - Ειδικά θέµατα στρατηγικής, περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε10. Κλιµατολογικές µεταβολές Επιπτώσεις στην Υγεία Σεµινάριο: ''Πράσινες προµήθειες, καλές πρακτικές -προκλήσεις και δυνατότητες. Καινοτοµίες στο χώρο των αειφορικών προµηθειών'' ΗΜΕΡΙ Α: «Κλιµατικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Πόσο προετοιµασµένοι είµαστε;» 15/12 20

21 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ K6. Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία ευτέρα /1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ6.1 Κοσµική ακτινοβολία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 6/2 Κ6.2 Επίδραση στην ανθρώπινη υγεία 13/2 Κ6.3 Επίδραση ακτινοβολίας στα τεχνολογικά συστήµατα K7. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο 20/2 5/3 12/3 Κ7.1 Σε επίπεδο ιστών, κυττάρων, DNA Κ7.2 Καρκινογένεση και περιβάλλον Κ7.3 Ενδοµήτρια επίδραση µε αποτελέσµατα στην ενήλικη ζωή Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ K8. Επιπτώσεις στην Υγεία από τη ιατροφή και Περιβαλλοντική Έκθεση 19/3 26/3 Κ8.1 Έλεγχος και ασφάλεια τροφίµων Κ8.2 Ασφάλεια καλλυντικών από τη χρήση φθαλικών ενώσεων και έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία Ε. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 2/4 Κ8.3 Φωτογήρανση, Οξειδωτικό στρες. 23/4 Κ8.4 Χρήση συντηρητικών ουσιών στα καλλυντικά και ανεπιθύµητες ενέργειες 21

22 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ε11. Περιβαλλοντική Παθ. Ανατοµία -Ca και χηµικές ουσίες Ε12. Επιδηµιολογία, ηµογραφία - Επιδηµιολογία - Εκτίµηση Κινδύνου (Risk Assessment) - Εκτίµηση Επιπτώσεων στην Υγεία (Health Impact Assessment) - Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών - Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS Τετάρτη-Πέµπτη /1 2 /2 8 /2 9 / /2 29 /2 Ε13. Εισαγωγή σε µοντέλα προσοµοίωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ιαχείριση κρίσεων E14. ιαχείριση διατροφικών κρίσεων - ιατροφή-γενετικά µεταλ. Τρόφιµα - Πιστοποίηση ποιότητας ISOστα τρόφιµα - ιατροφικοί κίνδυνοι / /2 Ε15. Βιοηθική /3 Σεµινάριο: Οι πράσινες προµήθειες 7-8 /3 ΗΜΕΡΙ Α: Environmental impact on embryo and child 16/5 Εκπαιδευτικό Ταξίδι Βρυξέλλες/Ευρωκοινοβούλιο 3-8/5 22

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ- Ι ΑΚΤΙΚΗ ΥΛΗ Υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού K1 Εισαγωγή στις Επιστήµες Περιβάλλον και Υγεία Σκοπός: Αυτή η εισαγωγική ενότητα είναι η πρώτη επαφή των περισσοτέρων µεταπτυχιακών φοιτητών µε τα γνωστικά αντικείµενα της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι φοιτητές πρέπει να έχουν σχηµατίσει αντίληψη για τα σοβαρά και σηµαντικά προβλήµατα που είναι πολυδιάστατα, παγκόσµια, δυσεπίλυτα και απαιτούν σφαιρική γνώση και αντίληψη. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δηµιουργήσει ενδιαφέρον στον φοιτητή για τη δυνατότητα προσέγγισης των πολύπλοκων προβληµάτων και να τον καθοδηγήσει στον τρόπο προσέγγισης τους. Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει σκιαγράφηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. 1.Επίδραση από Ουσίες, Χηµικά, Ακτινοβολία 2.Επίδραση από Ατµοσφαιρικούς Ρύπους 3.Επίδραση Τοξικών Ουσιών στις επόµενες γενιές K2 Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής (µοριακό, κυτταρικό, πολυκυτταρικό επίπεδο) Σκοπός: Οι Βασικές Γνώσεις οργάνωσης Ζωής είναι απαραίτητες για τους φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικό πρώτο κύκλο σπουδών, προκειµένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν την γνώση που προαπαιτείται για την κατανόηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην υγεία. Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει βασικές γνώσεις για το κύτταρο και τις λειτουργίες του: 1. Οργάνωση ζωής σε µοριακό επίπεδο 2. Οργάνωση της ζωής σε κυτταρικό επίπεδο 3. Πολυκυτταρικό επίπεδο 4. Μετάδοση σήµατος σε κυτταρικά συστήµατα K3 Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης. Αξιολόγηση κινδύνου Σκοπός: εδοµένου ότι ο άνθρωπος είναι ένας πολύπλοκος και πολυσύνθετος οργανισµός µε δυνατότητες Μεταβολισµού, Απέκκρισης και Αποταµίευσης τοξικών ουσιών και άλλων (όπως ακτινοβολία) επιδράσεων, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των εξωτερικών επιδράσεων που προκύπτουν από την έκθεση του. Περιγραφή Ενότητας: Η ενότητα περιλαµβάνει την σκιαγράφηση όλων των εξωγενών επιδράσεων στον άνθρωπο που προκύπτουν από την έκθεση του σε: 1. Νερό 2. Νερό, Αέρα, Έδαφος 3. Χηµικές ουσίες, διατροφικοί κίνδυνοι 4. Έδαφος 5. Ακτινοβολία 23

24 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε1 Χηµεία Περιβάλλοντος Σκοπός: Αυτό το κατ επιλογήν µάθηµα έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τη χηµική φύση των προβληµάτων που ο άνθρωπος δηµιούργησε στο φυσικό περιβάλλον και τα σηµαντικά προβλήµατα µόλυνσης που έχουν σαν βάση τη Χηµεία. Αν και οι περισσότερες διεργασίες στη φύση περιλαµβάνουν περισσότερες από µία φάσεις ή χηµικές ουσίες και η ερµηνεία τους είναι συχνά αρκετά πολύπλοκη, σκοπός του µαθήµατος είναι να καταστήσει τις διεργασίες αυτές κατανοητές ακόµη και από τους αναγνώστες που γνωρίζουν µόνο εισαγωγικές έννοιες της Χηµείας. Φυσικά, αν κάποιος επιθυµεί να ασχοληθεί εις βάθος µε κάποιο από τα αντικείµενα του µαθήµατος, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποκτήσει καλλίτερες γνώσεις Χηµείας σχετικέ µε το αντικείµενο αυτό. Περιγραφή Ενότητας: Η ύλη του µαθήµατος έχει επιλεγεί και διαιρεθεί, για διδακτικούς λόγους, ως εξής: 1. Χηµεία της ατµόσφαιρας και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης Καιρός και κλίµα οµή και σύσταση της ατµόσφαιρας. Καταστροφή της στιβάδας του όζοντος Μόλυνση του αέρα και φωτοχηµικό νέφος Η όξινη βροχή Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 2. Τοξικές χηµικές ουσίες. Τοξικολογικές έννοιες Πολυχλωριωµένες ενώσεις Παρασιτοκτόνα Αρωµατικοί υδρογονάνθρακες. Τοξικά µέταλλα (ιδιαίτερη αναφορά στα µέταλλα Hg, Pb, Cd και As). Ε2 Φυσική περιβάλλοντος Σκοπός: Το µάθηµα της Φυσικής περιβάλλοντος έχει ως σκοπό την αναγνώριση και µέτρηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, την πρόληψη προβληµάτων και την απάλειψη ή βελτίωση των υπαρχόντων. Χρησιµοποιεί οργανολογία για τις µετρήσεις της, από όλους τους τοµείς της Φυσικής και απαιτεί πολλές φορές µεθόδους Μαθηµατικής Φυσικής ή Στατιστικής. Το πεδίο προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Φυσική περιβάλλοντος αφορούν κυρίως το κοινωνικό σύνολο, συχνά όµως ενδιαφέρονται γι' αυτά και τα οικονοµικά συστήµατα. Περιγραφή της ενότητας : 1. Εισαγωγή στην Φασµατοσκοπία 2. Νόµοι µεταφοράς µεταφορά ρύπων 3. Μεταφορά Θερµότητας 4. Ακτινοβολίες και περιβάλλον Υπεριώδης, Υπέρυθρη, Laser 5. Ιονίζουσες ακτινοβολίες 6. Θόρυβος Υπέρηχοι 7. Περιβαλλοντικά θέµατα 8. Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες µικροκύµατα, ηλεκτροµαγνητικά κύµατα χαµηλής συχνότητας, ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 300Hz 300GHz. 24

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 11.06.14 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11 Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 12.06.14

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ) εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος. (Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) Συντονιστής Προγράµµατος: Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης c.varotsis@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος - Σπυρίδων Επώνυμο: Ανυφαντής Όνομα πατρός: Ματθαίος Όνομα μητρός: Ζωή Έτος γέννησης: 20-12-1974 Τόπος γέννησης: Αθήνα Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήμερα Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ: 1. Της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196, ΤΚ 115 21, και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11:00 13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1 *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία Βιοχημεία ΙΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 13:00 15:00 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 275 300 295 285 270 270 220 250 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 205 225 220 215

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σελίδα 1 από 12 1 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 300 295 285 270 270 220 250 300 300 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 225 220 215 215 250 250 270 270 300 3 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 420 410 390 370 370 370 350 350 330 4 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 340

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» Πανεπιστηµιούπολη 15784 Ιλίσια Τηλ. 210-7277591,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα