Αριθμ. Πρωτ.: L4 b Lf Αθήνα,LΟ /06/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. Πρωτ.: L4 b Lf Αθήνα,LΟ /06/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ Ν ΙΚΗΣ 4, ΘΗΝ ΤΗΛ , FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΣ τμημ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: , e - mail : ριθμ. Πρωτ.: L4 b Lf θήνα,lο /06/2015 ΝΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ ΓΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΙΣ ΣΚΗΣΗΣ ΕΠΓΓΕΛΜΤΟΣ Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές ποφάσεις: ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β' / ), Δ16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776 Β' / ), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β' / ) και Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 991 Β / ) και σε συνέχεια, με την υπ' αριθμό Πρωτ. ΤΕΕ 10981/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του, ΚΛΕΙ τους Διπλωματούχους: Πολιτικούς Μηχανικούς, ρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, γρονόμου ς -Τοπογράφους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Μεταλλείων Μεταλλουργούς, Ναυπηγούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς, εροναυπηγούς Μηχανικούς και λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικούς, ποφοίτους Πολυτεχνικών Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ισότιμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, που έχουν υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ ή στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη, να προσέλθουν στις εξετάσεις για την κτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπως ορίζεται το παρακάτω πρόγραμμα. 1. Οι εξετάσεις θα γίνουν: α) Στην ΘΗΝ (στις αίθουσες του ΤΕΕ - Νίκης 4), θα υπάρχει για την κάθε ημέρα εξέτασης, σχετική ανακοίνωση στο ισόγειο του κτιρίου. β) Στη ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ- Μεγάλου λεξάνδρου 49). γ) Στην ΚΒΛ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος νατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ- Βότση 2). δ) Στην ΠΤΡ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ- Τριών Ναυάρχων 40). ε) Στο ΒΟΛΟ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ - 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93). στ) Στα ΧΝΙ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ - Νεάρχου 23). ζ) Στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ (στις αίθουσες του Περ. Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ Παρνασσού 6) 2. Οι υποwήφιοι την ημέρα τηc εξέτασης πρέπει να φέρουν μαζί τουc ό,τι περιλαμβάνεται στη Διπλωματική τουc εργασία, το

2 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ δελτίο τηc στυνοuικήc Ταυτότητας και οι Στρατευμένοι τη Στρατιωτική τους Ταυτότητα. Ειδικά οι ρχιτέκτονες Μαχανικοί να έχουν εκτός του κειuένου (βιβλίου) που έχουν συντάξει για τα διπλωματική τους εργασία, τα σχέδια στις αρχικές διαστάσεις Cόχι σε σμίκρυνση) και τη μακέτα. 3. ΟΙ ΕΞΕΤΣΕΙΣ EINAI ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ με βάση το αντικείμενο εξέτασης, που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι. Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία θα αφορά στο γνωστικό περιεχόμενο της διπλωματικής σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου. Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να κρίνει, εάν το γνωστικό αντικείμενο τηc διπλωuατικήc εργασίας επαρκεί ή πρέπει να επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποwηφίου. Οι ερωτήσεις πάντως στο βαθμό που είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται στις λύσεις των προβλημάτων του Ελληνικού χώρου. ΘΗΝ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 4:00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων για τις εξετάσεις, θα γίνει σύμφωνα με την αίτηση που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αντίστοιχα και με λυτη αλφαβητική σειρά. Ειδικά οι υποwήφιοι ρχιτέκτονες Μηχανικοί που έχουν δηλώσει κοινή διπλωuατική εργασία (γκρουπ) θα εξετασθούν uε τον πρώτο κατ' αλφαβητική σειρά συνάδελφό τουc. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/ /06/ /07/2015 ΔΕvτΕΡ ΔΕvτΕΡ ΔΕvτΕΡ Θ ΠΞ -Η -ΠΝ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ 29/06/2015 ΔΕvτΕΡ Λ - κ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ MHXANIKOI - MHXANIKOI ΠΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ - ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ -Μ

3 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ 02/07/2015 ΠΕΜΠΤΗ Ν ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΚΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ -ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ -ΚΡ 02/07/2015 ΠΕΜΠΤΗ ΚΣ -0 06/07/2015 ΔΕvτΕΡ Π ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2015 ΔΕvτΕΡ Ν -Μ ΓΡΟΝΟΜΟΙ ΚΙ ΤΟΠΟΓΡΦΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ 06/07/2015 ΔΕvτΕΡ Λ -κ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΜΕΤΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤ ΛΛΟΥΡΓΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΝΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 02/07/2015 ΠΕΜΠΤΗ ΜΗΧΝΙΚΟΙΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ 29/06/2015 ΔΕvτΕΡ

4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 4:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους (στυνομική ή Στρατιωτική) και τη διπλωματική τους εργασία. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/ /06/2015 ΔΕΥΓΕΡ ΤΡΙΤΗ Μ -Λ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕΥΓΕΡ - Ω ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ - ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΠΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ - ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 23 /06/2015 ΤΡΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΚΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 23/06/2015 ΤΡΙΤΗ ΓΡΟΝΟΜΟΙ ΚΙ ΤΟΠΟΓΡΦΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ - Ω ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΞΙΣ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ 22/06/2015 ΔΕΥΓΕΡ

5 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΔΣ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 4:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους και τη διπλωματική τους εργασία. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Eλλάδας.(www.teepatra.tee.gr) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ - Ω ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΚΙ ΕΡΟΝΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 23/06/2015 ΤΡΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 23/06/2015 ΤΡΙΤΗ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 23/06/2015 ΤΡΙΤΗ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 22/06/2015 ΔΕvτΕΡ

6 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ Κ ΒΛ Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους (στυνομική ή Στρατιωτική) και τη διπλωματική τους εργασία σε έντυπη μορφή για την εξέταση και σε CD για τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-Μ. Παρακαλούμε το CD να έχει το εξώφυλλο της έντυπης μορφής. ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 6:00 μ.μ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ ΜΗΧΝΙΚΟΙΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ MHXANIKOI ΠΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 26/06/2015 ΠΡΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΚΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 26/06/2015 ΠΡΣΚΕΥΗ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 7:00 μ.μ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ MHXANIKOI 25/06/2015 ΠΕΜΠΤΗ

7 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ Χ ΝΙ Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους (στυνομική ή Στρατιωτική) και τη διπλωματική τους εργασία. ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 9:00 π.μ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΠΡΓΩΓΗΣ ΚΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 13/07/2015 ΔΕΥrΕΡ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 1:00 μ.μ. ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ 14/07/2015 ΤΡΙΤΗ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ: 11:00 π.μ. ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 15/07/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ : 1:00 μ.μ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 15/07/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΩΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΩΝ : 6:00 μ.μ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 17/07/2015 ΠΡΣΚΕΥΗ

8 TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΒΟΛΟΣ Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους (στυνομ ι κή ή Στρατιωτική) και τη διπλωματική τους εργασία. ΠΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΠΝ: 9:30 π.μ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 23/06/2015 ΤΡΙΤΗ ΜΗΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 23/06/2015 ΤΡΠΗ ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΞΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΣ ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΜΗΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ - Ω ΚΟΜΟΤΗΝΗ Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους (στυνομική ή Στρατιωτική) και τη διπλωματική τους εργασία. ΠΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΠΝ: 5:00 μ.μ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ ΠΡ ΕΝΡΞΗΣ ΕΞΕΤΣΕΠΝ: 6:30 μ.μ. ΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΝΙΚΟΙ 24/06/2015 ΤΕΤΡΤΗ

9 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ πληροφορίες παρέχοντα ι στο ΤΕΕ (Νίκης 4, 2ος όροφος Γραφείο 204), τηλ Στη Θεσσαλονίκη στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,τηλ Στην Καβάλα στο Περιφερειακό Τμήμα νατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, τηλ Στην Πάτρα στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, τηλ Στο Βόλο στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ, τηλ Στα Χανιά στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, τηλ Στην Κομοτηνή στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ, τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΣΙΝΟΣ λκριμές λντίyρσ φ ο Η γnλλληλοι. ΓΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜλΤΟΣ.. ~u.ι. τεισ tvnπ~' Κλ ΠΡΙΝ λ λυfνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 30.4. 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13 Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα