Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α"

Transcript

1 Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Συχνότητα αποµόνωσης και αντιµικροβιακή αντοχή στελεχών από ουρολοιµώξεις κοινότητας Κ. Τρυφινοπούλου 1, Μ. Πολέµης 1, Τ. Αβραµίδη 2, Κ. Αµοιρίδου 3, Ι. Εσκιόγλου 4, Ε. Κατικαρίδου 5, Α. Καφταντζή 6, Μ. Λαγουδάκη 7, Ι. Λαµπρόπουλος 8, Π. Μαζαράκη 9, Ε. Μαλλή 10,. Μανικατζή 11, Π. Μαρινίδου 12, Μ. Μηνέττου 13, Α. Ντουρούπη 14, Θ. Πανδή-Γούναρη 15, Ε. Παπαδά 16, Α. Γκαλµπένης 16 Ε. Παπασταυροπούλου-Γιαµαρέλλου 17, Κ. Πετρόπουλος 18, Σ. Πλιάκα 19, Σ. Πολιτάκη 20, Χ. Πράντζου- Καφφέ 21,. Αγγέλου 21, Γ. Ράπτης 22, Μ. Σηµαντηράκη 23, Μ. Σµυρλή-Μυλωνά 24, Α. Χριστοφίδης 25, Μ. Ψαρρά-Γεροθανάση 26, Α. Βατόπουλος 1,27 1 Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας, ΚΕΕΛΝΠΟ, Βάρη, Αττική, 2 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αβραµίδη Τριανταφυλλιά, Αττική, 3 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Αµοιρίδου Κυριακή, Ηµαθία, 4 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Εσκιόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ, Λάρισα, 5 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Κατικαρίδου Ευδοκία, Θεσσαλονίκη, 6 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Β. Καφταντζής Ο.Ε, Σέρρες, 7 Μικροβιολογικό Χανίων Ιατρική Ανώνυµη Εταιρία, Χανιά, 8 BIOMEDICIN ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, Αττική, 9 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε Ι. ΕΡΓ. ΚΟΖΑΝΗΣ, Κοζάνη, 10 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚ Α.Ε., Λάρισα, 11 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μανικατζή, Θεσσαλονίκη, 12 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μαρινίδου Παρασκευή, Ροδόπη, 13 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μηνέττου Μαρία, Ρόδος, 14 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ντουρούπη Α, Αττική, 15 ΒΙΟ ΙΑΓΝΩΣΙΣ Πανδή-Γούναρη Θάλεια, Ι.Α.Ε., 16 ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ-Παπαδά Ευαγγελία-Γκαλµπένης Αθανάσιος, Λάρισα, 17 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Παπασταυροπούλου-Γιαµαρέλλου Ελένη, Αττική, 18 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πετρόπουλος Κων/νος, Λαµία, 19 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πλιάκα Σοφία, Θεσσαλονίκη, 20 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πολιτάκη Σταυρούλα, Χίος, 21 ΕΡΕΥΝΑ & ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε, Καρδίτσα, 22 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ράπτης Γεώργιος, Λάρισα, 23 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Σηµαντηράκη Μαρία, Ηράκλειο, Κρήτη, 24 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Σµυρλή-Μυλωνά Μαγδαληνή, Χαλκιδική, 25 Μικροβιολογικό Εργαστήριο LIFECHECK, Αττική, 26 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Ψαρρά-Γεροθανάση Μαρία, 27 Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Αθήνα 39 Περίληψη Σκοπός: Οι περισσότερες µελέτες που ασχολούνται µε ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθενείς νοσηλευόµενους σε νοσοκοµεία και η απουσία ενός συστήµατος ενεργούς επιτήρησης λοιµώξεων, όπως η οξεία µη επιπλεγµένη ουρολοίµωξη σε επίπεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική ένδεια µικροβιολογικών δεδοµένων για αυτή την πληθυσµιακή οµάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιροποίηση των δεδοµένων αυτών. ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

2 K. TΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Τ. ΑΒΡΑΜΙ Η, Κ. ΑΜΟΙΡΙ ΟΥ Υλικό-Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε µια προοπτική µελέτη παρατήρησης µικροβιολογικών δεδοµένων καλλιεργειών ούρων ασθενών πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε µε τη χρήση του αυτόµατου αναλυτή Vitek 2 Compact σε 25 διαγνωστικά εργαστήρια. Στο σχεδιασµό προβλέφθηκε το αντιβιόγραµµα κάθε στελέχους να συνοδεύεται από δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς καθώς και από κλινικές πληροφορίες για τυχούσα προηγούµενη επαφή µε υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν ως προς την ηλικία σε τρεις οµάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15 ετών, ετών και >64 ετών). Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Stata 9.2. Αποτελέσµατα: Συνολικά συγκεντρώθηκαν µικροβιολογικά δεδοµένα για 1135 στελέχη ουροπαθογόνων από ισάριθµους ασθενείς κατά το διάστηµα της µελέτης. Σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµησης, 978 στελέχη θεωρήθηκαν ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη κοινότητας και 113 ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη σχετιζόµενη µε υπηρεσίες υγείας. Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από ασθενείς µε ουρολοίµωξη κοινότητας, συχνότερα αποµονώθηκε E.coli (77,2%, n=755) και ακολούθως P. mirabilis (9%, n=88), K. pneumoniae (8,3%, n=81), Enterococcus spp. (2,6%, n=25) και λοιποί µικροοργανισµοί (2,9%, n=29). Τα 978 ουροπαθογόνα στελέχη αποµονώθηκαν από 771 (78,8%) γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες. Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοίµωξη κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν 54/937 (5,8%), σύµφωνα µε την ερµηνεία του expert system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταµικών, τα συνολικά ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: νιτροφουραντοΐνη 21,4%, κοτριµοξαζόλη 21,8%, νορφλοξασίνη 11,1%, και γενταµικίνη 3,9%. Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες παρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli ανάµεσα στις τρεις ηλικιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στην οµάδα ασθενών >64 ετών για την πλειονότητα των µελετούµενων αντιβιοτικών και κυρίως για την κοτριµοξαζόλη και τις κινολόνες. Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών) διαπιστώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες στην νορφλοξασίνη, γενταµικίνη, κοτριµοξαζόλη (p<0,05) & αµοξικιλλίνη/κλαβουλανικό (p=0,065). Ως προς την εµφάνιση συνδυασµένης αντοχής µεταξύ των στελεχών E. coli, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε αµπικιλλίνη και κοτριµοξαζόλη βρέθηκαν τα 138/756 (18,3%). Στον πληθυσµό αυτό αντοχή και στις κινολόνες εµφάνισαν τα 56/138 (40,5%) ενώ ανθεκτικά συγχρόνως σε αµπικιλλίνη, κοτριµοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138 (30%). Λέξεις κλειδιά κοινότητα, λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος, µικροβιακή Υπεύθυνος αλληλογραφίας Κυριακή Τρυφινοπούλου, Βιοπαθολόγος, MSc, PhD Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας, Αλ. Φλέµινγκ 34, 16672, Βάρη Τηλ , Εισαγωγή Οι ουρολοιµώξεις αποτελούν µια συχνή αιτία νοσηρότητας τόσο σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους όσο και σε άτοµα µε προδιαθεσικούς παράγοντες για λοίµωξη του ουροποιητικού συστήµατος. Συγκεκριµένα αποτελούν το συχνότερο είδος λοί- µωξης σε ασθενείς στην κοινότητα και τη δεύτερη συχνότερη νοσοκοµειακή λοίµωξη σε πολλές χώρες του κόσµου. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ενοχλη- µάτων αλλά και του µικρού σχετικά αριθµού ουροπαθογόνων, πολύ συχνά λοιµώξεις του κατώτερου ουροποιητικού σε ασθενείς της κοινότητας αντιµετωπίζονται στο πρωτοβάθµιο σύστηµα περίθαλψης µε εµπειρική αντιµικροβιακή θεραπεία 1. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η γνώση του είδους της αντοχής των συχνότερων ουροπαθογόνων στελεχών κοινότητας, προκειµένου να καθοδηγηθούν µε ασφάλεια οι κλινικοί στη σωστή επιλογή αντιβιοτικού για τη θεραπεία της µη επιπλεγµένης ουρολοίµωξης. Τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγµένες χώρες παρατηρούνται αλλαγές στα συστήµατα παροχής υπηρεσιών υγείας που έχουν µετατοπίσει ένα σηµαντικό µέρος της φροντίδας των ασθενών από το νοσοκοµείο σε µονάδες παροχής υγείας στην κοινότητα. VOL. 59 ΙSSUE 1, January - March 2014

3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αυτή η τάση, καθώς και άλλοι παράγοντες, δηµιούργησε ένα µεγάλο πληθυσµό ασθενών που χρειάζονται συχνή επαφή µε τα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. Λοιµώξεις σε αυτούς τους ασθενείς έχει προταθεί να ορίζονται ως λοιµώξεις µε έναρξη στην κοινότητα-σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας (community-onset healthcare-associated infections) και τουλάχιστον για τις βακτηριαιµίες χρησιµοποιείται από την πλειοψηφία των ερευνητών 2,3,4. Πρόσφατα, η κατάταξη των βακτηριαιµιών κατά Friedman 2 σε νοσοκοµειακές, σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας και κοινότητας προτάθηκε να εφαρµοστεί και στις ουρολοι- µώξεις, προκειµένου να διαχωριστούν οι λοιµώξεις µε έναρξη στην κοινότητα αλλά σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας από τις αληθείς ουρολοιµώξεις κοινότητας 5. Τα κριτήρια αυτά περιγράφονται στο σχεδιασµό της µελέτης. από κλινικές πληροφορίες για τυχούσα προηγούµενη επαφή µε υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν τα προσαρµοσµένα για την κατάταξη ουρολοιµώξεων κριτήρια κατάταξης των βακτηριαιµιών κατά Friedman et al, προκειµένου να διακριθούν οι αληθείς ουρολοιµώξεις κοινότητας από ουρολοιµώξεις σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας. Εφόσον ο ασθενής πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα κριτήρια, η ουρολοίµωξη του θεωρήθηκε ως σχετιζό- µενη µε υπηρεσίες υγείας, ενώ ως αληθής ουρολοί- µωξη κοινότητας θεωρήθηκε όταν ο ασθενής δεν πληρούσε κανένα από τα κριτήρια αυτά. Οι ασθενείς ταξινοµήθηκαν ως προς την ηλικία σε τρεις οµάδες για τις ανάγκες της ανάλυσης (<15 ετών, ετών και >64 ετών). Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια του προγράµµατος Stata 9.2 Σχεδιασµός µελέτης Υλικό και µέθοδοι Πραγµατοποιήθηκε µια προοπτική µελέτη παρατήρησης µικροβιολογικών δεδοµένων καλλιεργειών ούρων ασθενών εξεταζόµενων σε συνολικά 25 εργαστήρια πρωτοβάθµιας περίθαλψης από 9 γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας το διάστηµα 10/ /2012. Στην ανάλυση περιελήφθη µόνο το πρώτο χρονικά αποµονωθέν στέλεχος ανά ασθενή. Τα δεδοµένα συγκεντρώθηκαν ως µέρος του προγράµµατος της εταιρίας BioMerieux BE SMART with Resistance στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Εγρήγορσης για τα Αντιβιοτικά (18 Νοεµβρίου 2012) σε συνδυασµό µε το Ελληνικό Σύστηµα Επιτήρησης της Μικροβιακής αντοχής ( Οι καλλιέργειες ούρων διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις κλασικές µικροβιολογικές τεχνικές, ενώ η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά έγινε µε τη χρήση του αυτόµατου αναλυτή Vitek 2 Compact µε την κάρτα AST-N215. Συνολικά ελέγχθηκαν τα εξής αντιβιοτικά: αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνηκλαβουλανικό, πιπερακιλλίνη-ταζοµπακτάµη, κεφοξιτίνη, κεφαλοθίνη, κεφουροξίµη, κεφποδοξίµη, κεφοταξίµη, κεφταζιντίµη, ιµιπενέµη, µεροπενέµη, νιτροφουραντοΐνη, νορφλοξασίνη, σιπροφλιξασίνη, αµικασίνη, γενταµικίνη, τοµπραµυκίνη, τετρακυκλίνη και κοτριµοξαζόλη. Τα αποτελέσµατα ερµηνεύτηκαν σύµφωνα µε τα κλινικά όρια ευαισθησίας, όπως αυτά παρέχονται από το CLSI Στελέχη µε αντοχή ή µειωµένη ευαισθησία στα εξεταζόµενα αντιβιοτικά ταξινοµήθηκαν σε κοινή οµάδα ως µη ευαίσθητα για τους σκοπούς της ανάλυσης. Στο σχεδιασµό προβλέφθηκε το αντιβιόγραµµα κάθε στελέχους να συνοδεύεται από δηµογραφικά στοιχεία του ασθενούς (ηλικία και φύλο) καθώς και Αποτελέσµατα Συνολικά συγκεντρώθηκαν µικροβιολογικά δεδοµένα για 1135 στελέχη ουροπαθογόνων από ισάριθµους ασθενείς κατά το διάστηµα της µελέτης. Σύµφωνα µε τα κριτήρια ταξινόµησης, 978 στελέχη θεωρήθηκαν ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη κοινότητας και 113 ως υπεύθυνα για ουρολοίµωξη σχετιζόµενη µε υπηρεσίες υγείας. Για 44 στελέχη δεν κατέστη δυνατή η συλλογή όλων των απαραίτητων κλινικών πληροφοριών και δεν περιελήφθησαν στη µελέτη. Μεταξύ του συνόλου των 978 στελεχών από ασθενείς µε ουρολοίµωξη κοινότητας, συχνότερα αποµονώθηκε Escherichia coli (77,2%, n=755) και ακολούθως Proteus mirabilis (9%, n=88), Klebsiella pneumoniae (8,3%, n=81), Enterococcus spp (2,6%, n=25) και λοιποί µικροοργανισµοί (2,9%, n=29). Τα 978 ουροπαθογόνα στελέχη αποµονώθηκαν από 771 (78,8%) γυναίκες και 207 (21,2%) άνδρες. Ως προς τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα του ελέγχου αντοχής των υπευθύνων για ουρολοίµωξη κοινότητας στελεχών, θετικά για ESBL βρέθηκαν 54/937 (5,8%), σύµφωνα µε την ερµηνεία του expert system του VITEK-II ενώ ως προς τις άλλες κατηγορίες αντιβιοτικών πλην των β-λακταµικών, τα συνολικά ποσοστά αντοχής ήταν ως εξής: τετρακυκλίνη 27%, νιτροφουραντοΐνη 21,4%, κοτριµοξαζόλη 21,8%, νορφλοξασίνη 11,1%, και γενταµικίνη 3,9%. Η αναλογία των ανθεκτικών ουροπαθογόνων στελεχών σε κοτριµοξαζόλη, νορφλοξασίνη και γενταµικίνη ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες (28,2% vs. 20,3%, 23,2% vs. 7,8% και 8,5% vs. 2,8% αντίστοιχα). εδοµένα για την ηλικία συγκεντρώθηκαν για τους 582 ασθενείς. Από αυτούς 43 είχαν ηλικία µικρότερη των 15 ετών (7,4%; 35 γυναίκες & 8 άνδρες), 345 ήταν µεταξύ 15 και 64 χρονών (59,3%; 311 γυναίκες & ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

4 K. TΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Τ. ΑΒΡΑΜΙ Η, Κ. ΑΜΟΙΡΙ ΟΥ... άνδρες) και 193 είχαν ηλικία µεγαλύτερη των 64 ετών (33,2%; 150 γυναίκες & 43 άνδρες). Ως προς το είδος του αποµονωθέντος ουροπαθογόνου, η σχετική συχνότητα αποµόνωσης συγκεκριµένου µικροβιακού είδους ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο παρατίθεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: Το E. coli βρέθηκε ως το συχνότερο αίτιο ουρολοίµωξης κοινότητας και στις τρεις ηλικιακές οµάδες ασθενών και των δύο φύλων. Η αντοχή των στελεχών κολοβακτηριδίου στα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριµοξαζόλη που αποµονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών όλων των ηλικιών ήταν 49,5%, 13%, 2,8%, 8% και 20,5% αντίστοιχα. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά αντοχής ήταν 58,7%, 18,8%, 8,3%, 21,7% και 38,3% (Πίνακας 3). Εξάλλου, όπως φαίνεται στον ίδιο πίνακα, τα επίπεδα αντοχής στα συγκεκριµένα αντιβιοτικά διαφέρουν σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό (p<0,05) ανάµεσα σε γυναίκες και άνδρες µετά τη διαστρωµάτωση του υποπληθυσµού κάθε φύλου σε ηλικιακές κατηγορίες. Επιπρόσθετα τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες παρατηρήθηκαν διαφορές στην αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli ανάµεσα στις τρεις ηλικιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στην οµάδα ασθενών >64 ετών για την πλειονότητα των µελετούµενων αντιβιοτικών και κυρίως για την κοτριµοξαζόλη και τις κινολόνες. Στην ηλικιακή αυτή κατηγορία εξάλλου (>64 ετών) διαπιστώθηκαν σηµαντικά µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες στην νορφλοξασίνη, γενταµικίνη, κοτριµοξαζόλη (p<0,05) και αµοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό (p=0,065). Επιπρόσθετα συγκεντρωτικά στοιχεία αντοχής των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli και για άλλα αντιβιοτικά, όπως οι κεφαλοσπορίνες 1ης γενιάς και η τετρακυκλίνη, βρέθηκαν ως εξής: 36% και 25% των στελεχών E.coli από ουροκαλλιέργειες γυναικών και 43,7% και 37% ανδρών ήταν ανθεκτικά στην κεφαλοθίνη και την τετρακυκλίνη αντίστοιχα. Αντοχή στη νιτροφουραντοΐνη βρέθηκε σε ποσοστό 12,8% και 22,4% του συνόλου των στελεχών E. coli που αποµονώθηκαν από καλλιέργειες ούρων γυναικών και ανδρών αντίστοιχα. Ως προς την εµφάνιση συνδυασµένης αντοχής µεταξύ των στελεχών E. coli, ταυτοχρόνως ανθεκτικά σε αµπικιλλίνη και κοτριµοξαζόλη βρέθηκαν τα 138/756 (18,3%). Στον πληθυσµό αυτό αντοχή και στις κινολόνες εµφάνισαν τα 56/138 (40,5%) ενώ ανθεκτικά συγχρόνως σε αµπικιλλίνη, κοτριµοξαζόλη και νιτροφουραντοΐνη βρέθηκαν τα 41/138 (30%). Τα επίπεδα αντοχής του δεύτερου σε σειρά συχνότητας αποµόνωσης ουροπαθογόνου από το σύ- 42 Πίνακας 1 Τροποποιηµένα κριτήρια κατάταξης ουρολοίµωξης σύµφωνα µε τα κριτήρια κατάταξης βακτηριαιµίας κατά Friedman et al (προσαρµοσµένα από Aguilar- Duran, 2012) Νοσηλεία για 2 ηµέρες σε νοσοκοµείο τις προηγούµενες 90 ηµέρες από το παρόν επεισόδιο ουρολοίµωξης ιαµονή σε οίκο ευγηρίας ή άλλο ίδρυµα µακροχρόνιας φροντίδας Επίσκεψη σε κλινική ή νοσοκοµείο για ενδοφλέβια αγωγή ή αιµοκάθαρση τις προηγούµενες 30 ηµέρες Εξειδικευµένη νοσηλευτική φροντίδα κατ οίκον, συµπεριλαµβανοµένης αλλαγής ουροκαθετήρα Πίνακας 2 Βακτήριο Ποσοστιαία κατανοµή µικροοργανισµών ανά ηλικιακή κατηγορία & φύλο Ποσοστιαία κατανοµή µικροοργανισµών ανά ηλικιακή κατηγορία (έτη) & φύλο < 15 (43 στελέχη) (345 στελέχη) > 64 (193 στελέχη) Γυναίκες (n=35) Άνδρες (n=8) Σύνολο (n=43) Γυναίκες (n=311) Άνδρες (n=34) Σύνολο (n=345) Γυναίκες (n=150) Άνδρες (n=43) Σύνολο (n=193) Ε. coli 71,4 62,5 69,8 79,1 58,8 77,1 80,7 55,8 75,1 P. mirabilis 17,1 0,0 14,0 8,4 11,8 8,7 8,7 11,6 9,3 K. pneumoniae 5,7 25,0 9,3 10,3 11,8 10,4 6,0 14,0 7,8 All other 5,7 12,5 7,0 2,3 17,7 3,8 4,7 18,6 7,8 Total VOL. 59 ΙSSUE 1, January - March 2014

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πίνακας 3 Αντιβιοτικό ήταν η σχετικά µεγάλη αναλογία ανθεκτικών ουροπαθογόνων στελεχών από ασθενείς µε ουρολοιµώξεις κοινότητας σε διάφορα αντιβιοτικά και δη στη νιτροφουραντοΐνη (28%) και την κοτριµοξαζόλη (22%), αλλά και στις φθοριοκινολόνες, αν και σε χαµηλότερο ποσοστό (11%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές που βρέθηκαν στη σχετική συχνότητα αποµόνωσης των υπευθύνων ουροπαθογόνων στελεχών και κυρίως στο επίπεδο αντιµικροβιακής αντοχής των στελεχών E. coli µεταξύ ανδρών και γυναικών και ιδιαίτερα µεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων σε κάθε φύλο χωριστά. Όπως ήταν αναµενόµενο, το κολοβακτηρίδιο ευθυνόταν για τη συντριπτική πλειοψηφία των ουρολοι- µώξεων κοινότητας ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου των ασθενών. Σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα απο- µόνωσης ανθεκτικών στελεχών E. coli παρατηρήθηκε στους ηλικιωµένους (ηλικιακή κατηγορία >64 έτη) και ιδιαίτερα στους άνδρες. Αυτή η διαφορά ανάµεσα στα φύλα θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στις γυναίκες η ουρολοίµωξη είναι συνηθέστερα µη επιπλεγµένη σε σχέση µε τους άνδρες 8. Οι επιπλεγ- µένες ουρολοιµώξεις υποτροπιάζουν συχνά µε αποτέλεσµα τη συχνή λήψη αντιµικροβιακής θεραπείας ενώ η διόρθωση του προβλήµατος µε ουρολογικούς χειρισµούς συχνά κρίνεται απαραίτητη. Εξάλλου σε κάθε φύλο χωριστά βρέθηκαν διαφορές στα ποσοστά αντοχής µεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων για τα αντιβιοτικά αµπικιλλίνη και νορφλοξασίνη (γυναίκες και άνδρες). Το εύρηµα αυτό βρίσκεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα µιας προηγούµενης πολυκεντρικής µελέτης ουρολοιµώξεων κοινότητας από ασθενείς 34 νοσοκοµείων της χώρας µας την περίοδο από Ιανουάριο 2000 έως τον Αύγουστο Συγκεκριµένα ως προς την αντοχή των ουροπαθογόνων στελεχών E. coli στις κινολόνες βρέθηκε ότι η αποµόνωση ανθεκτικών στελεχών σχετιζόταν µε τη µεγαλύτερη ηλικία (p=0,01) και επιπρόσθετα δεν σχετιζόταν µε το φύλο των ασθενών. Από την άλλη, στην παρούσα µελέτη, για τα αντι- Αµπικιλλίνη Γενταµικίνη Αµοξυκιλλίνηκ λαβουλανικό Νορφλοξασίνη Κοτριµοξαζόλη Ευαισθησία στελεχών E. coli ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία <15 7/25 (28,0) 0/25 (0,0) 4/25 (16,0) 0/22 (0,0) 5/25 (20,0) Αριθµός ανθεκτικών στελεχών ανά φύλο & ηλικιακή κατηγορία (%) Γυναίκες /244 (46,7) 8/245 (3,3) 33/246 (13,4) 15/233 (6,4) 39/246 (15,9) >64 71/119 (59,7) 3/121 (2,5) 14/121 (11,6) 14/109 (12,8) 36/120 (30,0) <15 1/5 (20,0) 0/5 (0,0) 0/5 (0,0) 0/4 (0,0) 0/5 (0,0) Άνδρες /18 (55,6) 0/20 (0,0) 3/20 (15,0) 0/19 (0,0) 4/19 (21,1) >64 16/23 (69,6) 4/23 (17,4) 6/23 (26,1) 10/23 (43,5) 14/23 (60,9) P <0,001 0,006 0,043 <0,001 <0,001 νολο του υπό µελέτη πληθυσµού, του P. mirabilis, βρέθηκαν ως εξής: η αντοχή σε αµπικιλλίνη, αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριµοξαζόλη ήταν 41%, 19%, 4,5%, 3,4% και 18% αντίστοιχα. Ως προς τα συνολικά επίπεδα αντοχής του τρίτου σε σειρά συχνότητας αποµόνωσης ουροπαθογόνου, της K. pneumoniae, η αντοχή σε αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη, νορφλοξασίνη και κοτριµοξαζόλη ήταν 12 %, 2,4%, 9% και 12,5% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα 113 επεισόδια ουρολοι- µώξεων σχετιζόµενων µε υπηρεσίες υγείας παρατηρήθηκαν σε 59 γυναίκες και 54 άνδρες. Η µέση ηλικία των αρρώστων ήταν 73,16±13,2 έτη (27-94), στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν αρρώστων µε ουρολοιµώξεις κοινότητας (73,16±13,229 έναντι 50,28±23,506 p<0,001). Ως προς τη σχετική συχνότητα αποµόνωσης του είδους των ουροπαθογόνων στελεχών, συχνότερα αποµονώθηκε E. coli (55%, n=62) και ακολούθως K. pneumoniae (16%, n=18), P. mirabilis (12%, n=14), P. aeruginosa (8%, n=9) και λοιποί µικροοργανισµοί (7%, n=8). Στο σύνολο των 113 αποµονωθέντων ουροπαθογόνων στελεχών, σχεδόν τα µισά (52/113, 46%) βρέθηκαν θετικά για παραγωγή εκτεταµένου φάσµατος β-λακταµασών (ESBL) ενώ υψηλά ποσοστά αντοχής παρατηρήθηκαν στις κινολόνες (σιπροφλοξασίνη 62%, νορφλοξασίνη 57%), στην κοτριµοξαζόλη (64%) και στην τοµπραµυκίνη (47%). Συζήτηση Η γνώση σε τοπικό επίπεδο των επιπέδων αντοχής των πιο συχνά αποµονωµένων στελεχών που προκαλούν ουρολοιµώξεις κοινότητας είναι σηµαντική για τη δηµιουργία κατευθυντήριων οδηγιών για την εµπειρική θεραπεία αυτών των λοιµώξεων σε επίπεδο πρωτοβάθµιας περίθαλψης 7 και µελέτες ενεργούς επιτήρησης της in vitro ευαισθησίας των παθογόνων αυτών στα αντιβιοτικά είναι πολύ χρήσιµες. Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της µελέτης 43 ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

6 K. TΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Τ. ΑΒΡΑΜΙ Η, Κ. ΑΜΟΙΡΙ ΟΥ βιοτικά αµοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό, γενταµικίνη και κοτριµοξαζόλη οι διαφορές στα ποσοστά αντοχής προϊούσης της ηλικίας ήταν εµφανέστερη στους άνδρες. Ενδιαφέρον εξάλλου παρουσιάζει η σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης και µε αυτά µιας ανάλογης αναδροµικής µελέτης των Falagas και συν. 8 που αφορούσε στο διάστηµα 01/ /2005 και περιελάµβανε µικροβιολογικά και επιδηµιολογικά δεδοµένα για 2460 ουροπαθογόνα στελέχη E. coli ασθενών σε πρωτοβάθµιο επίπεδο ιατρικής φροντίδας. Τα συνολικά ποσοστά αντοχής των στελεχών E. coli στην κοτριµοξαζόλη ανέρχονταν σε 20,8% στις γυναίκες και 26,4% στους άνδρες ενώ στη νορφλοξασίνη σε 5,5% στις γυναίκες και 17,8% στους άνδρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αντοχής να παρατηρούνται στα πιο ηλικιωµένα άτοµα και των δύο φύλων. Ως προς την κοτριµοξαζόλη, τα ανευρεθέντα ποσοστά in vitro αντοχής και σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας >64 ετών αντίστοιχα θέτει σοβαρά ερωτηµατικά για τη θέση του αντιβιοτικού αυτού ως εµπειρική χη- µειοθεραπεία σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα. Ο IDSA µετά και την επικαιροποίηση των κατευθυντηρίων οδηγιών του , προτείνει την εµπειρική χρήση κοτριµοξαζόλης σε πληθυσµούς όπου τα ποσοστά αντοχής είναι µικρότερα του 10-20%. Με βάση αυτή την οδηγία και τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η κοτριµοξαζόλη θα µπορούσε να είναι επιλογή εµπειρικής θεραπείας ουρολοίµωξης κοινότητας σε γυναίκες ηλικίας και σε άρρενες <15 ετών. Υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί στη µελέτη µας, µε τον σηµαντικότερο να είναι ότι πρόκειται για ανάλυση των µικροβιολογικών δεδοµένων χωρίς τη συσχέτισή τους µε κλινικά στοιχεία των ασθενών. Αυτό θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν και ασθενείς µε ασυµπτωµατική βακτηριουρία και όχι ουρολοίµωξη. Παρόλα αυτά, τα συµµετέχοντα µικροβιολογικά εργαστήρια εξυπηρετούν ασθενείς που προσέρχονται µόνοι τους ή κατόπιν σύστασης από γιατρούς πρωτοβάθµιας περίθαλψης λόγω οξείας εµφάνισης δυσουρικών ενοχληµάτων, οπότε η πιθανότητα για ασυµπτωµατική βακτηριουρία δεν είναι µεγάλη. Από την άλλη, η έλλειψη κλινικών δεδοµένων δεν µπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ασθενών µε υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις κοινότητας και συχνή λήψη αντιβιοτικών. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, που θα µπορούσε να εξηγήσει και τα υψηλά ποσοστά αντοχής σε αντιβιοτικά όπως κοτριµοξαζόλη και κινολόνες, η πιθανότητα να πρόκειται για επιπλεγµένες ουρολοιµώξεις είναι µικρή, µιας και τα περιστατικά αυτά αντιµετωπίζονται σε δευτεροβάθµιο ή και τριτοβάθµιο επίπεδο περίθαλψης. Οι ασθενείς µε ιστορικό επαφής µε υγειονοµικές µονάδες που προσήλθαν για καλλιέργεια ούρων στα συγκεκριµένα µικροβιολογικά εργαστήρια θεωρήθηκαν ως πάσχοντες από ουρολοιµώξεις µε έναρξη στην κοινότητα µεν, αλλά σχετιζόµενες µε υπηρεσίες υγείας. Όπως φάνηκε και από τα πολύ υψηλά ποσοστά αντοχής των ουροπαθογόνων που αποµονώθηκαν από αυτούς τους ασθενείς, είναι πολύ χρήσιµη η διάκριση µεταξύ των µη νοσοκοµειακών ουρολοιµώξεων σε αληθείς ουρολοιµώξεις κοινότητας και σε λοιµώξεις σχετιζόµενες µε τις υπηρεσίες υγείας για τη λήψη αποφάσεων για την εµπειρική θεραπεία ασθενών σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Παρόλους τους περιορισµούς της µελέτης, θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για µια µελέτη ενεργούς επιτήρησης αντιµικροβιακής αντοχής ουροπαθογόνων στελεχών που αποµονώθηκαν από ασθενείς κοινότητας και έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν επιδηµιολογικά δεδοµένα αλλά και να ταξινοµηθούν τα περιστατικά µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ώστε να αποκλειστεί κάθε προηγούµενη επαφή τους µε υπηρεσίες υγείας. Οι περισσότερες µελέτες που ασχολούνται µε ποσοστά αντοχής αφορούν σε ασθενείς νοσηλευόµενους σε νοσοκοµεία και η απουσία ενός συστήµατος ενεργούς επιτήρησης λοιµώξεων, όπως η οξεία µη επιπλεγµένη ουρολοίµωξη σε επίπεδο κοινότητας, οδηγούν σε σχετική ένδεια µικροβιολογικών δεδοµένων για αυτή την πληθυσµιακή οµάδα και στην ανάγκη για τακτική επικαιροποίηση των δεδοµένων αυτών. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε την Εταιρεία biomerieux Hellas s.a για την συµβολή της στην συλλογή των δεδοµένων. VOL. 59 ΙSSUE 1, January - March 2014

7 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Εικόνα 1. Γεωγραφική κατανοµή των συµµετεχόντων εργαστηρίων Summa ry Community-acquired urinary tract infections: isolation frequency and antimicrobial resistance rates of the commonest pathogens 45 Tryfinopoulou K. 1, Polemis Μ. 1, Avramidi Τ. 2, Amoiridou Κ. 3, Eskioglou J. 4, Katikaridou Ε. 5, Kaftantzi Α. 6, Lagoudaki Μ. 7, Lampropoulos Ι. 8, Mazaraki P. 9, Malli Ε. 10, Manikatzi D. 11, Marinidou P. 12, Minettou Μ. 13, Ntouroupi Α. 14, Pandi-Gounari T. 15, Papada Ε.& Galmpenis Α. 16, Papastavropoulou-Giamarellou Ε. 17, Petropoulos Κ. 18, Pliaka S. 19, Politaki S. 20, Prantzou- Kaffe C. & Aggelou D. 21, Raptis G. 22, Simantiraki Μ. 23, Smirli-Mylona Μ. 24, Christophidis Α. 25, Psara-Gerothanassi Μ. 26, Vatopoulos Α. 1,27 1 Central Public Health Laboratory, HCDCP, Vari, Attika, 2 Microbiology Private Lab Avramidi Triantafylia, Attika, 3 Microbiology Private Lab Amoiridou Kyriaki, Imathia, 4 Microbiology Private Lab Eskioglou Iordanis, Larisa, 5 Microbiology Private Lab Katikaridou Evdokia, Thessaloniki, 6 Microbiology Private Lab V.Kaftantzis, Serres, 7 Microbiology Private Lab Chania Medical, Chania, 8 Microbiology Private Lab BIOMEDICIN, Attika, 9 Microbiology Private Lab IPPOCRATES, Kozani, 10 Microbiology Private Lab DIAGNOSTIKI_IATRIKI, Larisa, 11 Microbiology Private Lab Manikatzi, Thessaloniki, 12 Microbiology Private Lab Marinidou Paraskevi, Rodopi, 13 Microbiology Private Lab Minettou Maria, Rodos, 14 Microbiology Private Lab Ntouroupi Afroditi, Attika, 15 BIODIAGNOSIS Pandi-Gounari Thalia, Evia, 16 BIOANALYSIS Papada Evaggelia- Gkalbenis Athanasios, Larisa, 17 Microbiology Private Lab Papastavropoulou-Giamarelou Hellen, Attika, 18 Microbiology Private Lab Petropoulos Konstantinos, Lamia, 19 Microbiology Private Lab Pliaka Sofia,Thiessaloniki, 20 Microbiology Private Lab Politaki Stavroula,Chios, 21 Microbiology Private Lab EREYNA&IATRIKI AE, Karditsa, 22 Microbiology Private Lab Raptis Georgios, Larisa, 23 Microbiology Private Lab Simantiraki Maria, Iraklion Crete, 24 Microbiology Private Lab Smyrli-Mylona Magdalini, Chalkidiki, 25 Microbiology Private Lab LIFECHECK, Attika, 26 Microbiology Private Lab Psara-Gerothanassi Maria, Lamia, 27 National School of Public Health. Athens ΤΟΜΟΣ 59 ΤΕΥΧΟΣ 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2014

8 K. TΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ, Τ. ΑΒΡΑΜΙ Η, Κ. ΑΜΟΙΡΙ ΟΥ... Aim: Most of the antimicrobial susceptibility surveillance studies are from hospitalized patients and a continuously monitoring surveillance system for community-acquired infections is lacking. Material/Methods: a prospective analysis of microbiological data of the commonest urinary isolates from primary care patients in Greece was conducted. Identification and in vitro susceptibility of isolates from urine cultures of patients tested during the period October-December 2012 at 25 Greek primary care diagnostic centers were analyzed by the VITEK-II automated system. Only the first isolate per patient was included in the study. Demographic data about sex and age of patients were also requested. The modified by Aguilar-Duran et al criteria of Friedman et al for classification of bloodstream infections were used in order to classify the urinary tract infection episodes according their origin from the community or the health-care system. Statistical analysis was performed with Stata 9.2 software. Results. Microbiological data were collected for a total of 1135 isolates. According to the classification criteria, 978 isolates were collected from patients with community-acquired urinary tract infection, 113 isolates from health-care associated infections and a total of 44 isolates were excluded from the study due to insufficient demographic data. Among the 978 urinary isolates from 771 women and 207 men with community-acquired urinary tract infections, E. coli was the predominant species (755/978, 77%) followed by P. mirabilis (88/978, 9%) and K. pneumoniae (81/978, 8%). Positive for the production of ESBL, according to the VITEK-II expert system was found 54/937 (5.8%) gram negative isolates. As far as other antibiotic classes resistance rates were found as follow: nitrofurantoin 21,4%, cotrimoxazole 22%, norfloxacin 11% and gentamicin 4%. Combined resistance to ampicillin and cotrimoxazole were found in 138 out of 756 E.coli isolates (18%) in 56 of which was also found simultaneous resistance to fluoroquinolones. Data about the age of patients were collected for 582 persons. There were significant differences between age groups as far as resistance rates to certain antibiotics in both females and males; higher resistance rates to cotrimoxazole and quinolones were found in the age group of >64 year-old in comparison with younger patients. Furthermore in this age group we found significant greater resistance rates to norfloxacin, cotrimoxazole and gentamicin (all p<0.05) and also amoxicillin/clavoulanate (p=0.065) in men compared with women above 64 year-old. Conclusions: these recent findings about common uropathogens and their antimicrobial resistance rates from primary-care patients in Greece are potentially useful tools for clinicians in deciding the appropriate empirical treatment for community-acquired urinary tract infections. Continuous monitoring of antimicrobial resistance rates in the primary-care setting is necessary. 46 Key words community, urinary tract infection, antimicrobial resistance Βιβλιογραφία 1. Hooton TM, Stamm WE. Diagnosis and treatment of uncomplicated urinary tract infection. Infect Dis Clin North Am, 1997, 11: Friedman ND, Kaye KS, Stout JE et al. Health care-associated bloodstream infections in adults: a reason to change the accepted definition of community-acquired infections. Ann Intern Med 2002, 137: Marschall J, Fraser JV, Doherty J, Warren KD: Between community and hospital: Healthcare-associated Gram-negative bacteremia among hospitalized patients. Infect Control Hosp Epidemiol 2009, 30: Lenz R, Leal RJ, Church LD, Gregson BD, Ross T, Laupland BK. The distinct category of healthcare associated bloodstream infections. BMC Infectious Diseases 2012, 12: Aguilar-Duran S, Horcajada JP, Sorli L, Montero M, Salvado M, Grau S et al. Community-onset healthcare-related urinary tract infections: comparison with community and hospital-acquired urinary tract infections. J of Infect, 2012, 64: Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards foe Antimicrobial Susceptibility Testing; twenty-second informational supplement, January Gupta K, Hooton T, Naber K, Wullt B, Colgan R, Miller L et al. International Clinical Practice Guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. 2011, Clin Infect Dis, 52: e103-e Falagas M, Polemis M, Alexiou V, Marini-Mastrogiannaki A, Kremastinou J, Vatopoulos A. 2008, Med Sci Monit, 2008, 14:CR Chaniotaki S, Giakkoupi P, Tzouvelekis LS et al; the WHONET Study Group and Vatopoulos AC. Quinolone resistance among Escherichia coli strains from community-acquired urinary tract infections in Greece. Clin Microbiol Infect, 2006; 10: VOL. 59 ΙSSUE 1, January - March 2014

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης. Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Αντιμετώπιση οξείας ουρολοίμωξης Δέσποινα Τράμμα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Δ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Θεραπεία Στόχοι : Περιορισμός της οξείας λοίμωξης Πρόληψη άμεσων επιπλοκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Μαρία Σουλή, Επ. Καθηγήτρια Μίνα Ψυχογιού, Επ. Καθηγήτρια Γυναίκα 25 ετών προσέρχεται λόγω δυσουρίας και υπερηβικού άλγους από 24ώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας )

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλή, Δ Πλαχούρας ) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτες: M Σουλ, Δ Πλαχούρας ) Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστματος είναι από τις πλέον συχνές βακτηριακές λοιμώξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑ 2007 2009 1 Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», 2 Ά Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα

Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος. Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Μιχάλης Σαββίδης, Παθολόγος Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε γυναίκα Η οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα χαρακτηρίζεται από δυσουρία, συχνουρία, επιτακτική ούρηση, πυουρία και βακτηριουρία. Τα ούρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Ουροποιητικού

Λοιμώξεις Ουροποιητικού Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 5 Ιούλιος 2013 Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού αποτελούν τις πιο συχνές βακτηριακές μολύνσεις στους ενήλικες και αφορούν τόσος το ανώτερο όσο και το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις και αποφυγή λαθών στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του Ουροποιητικού Συστήματος

Συστάσεις και αποφυγή λαθών στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του Ουροποιητικού Συστήματος Συστάσεις και αποφυγή λαθών στην αντιμετώπιση λοιμώξεων του Ουροποιητικού Συστήματος Α. ΤΟΣΚΑΣ Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Αν. Διευθυντής ΕΣΥ, Α ΠΠΚ, Γ.Ν.Α Λαϊκό Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά και η εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Προτάσεις για όρια Ευαισθησίας στις Καρμπαπενέμες. Θεραπευτικές Οδηγίες Πρόταση Απόφαση: Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations

V G III MIC. Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Key words in vitro I II Table 1. Methods and reporting values of antimicrobial susceptibility testing and their interpretations Method Report Interpretation Difusion method Disk method Sensitive (S), Intermediate

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Α ΜΕΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Am J Respir Crit Care Med 2005 Ενδονοσοκομειακή πνευμονία (HAP): ηπνευμονία που εκδηλώνεται σε >48 ώρες από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κυστίτιδα που συνδέεται με την σεξουαλική επαφή

Κυστίτιδα που συνδέεται με την σεξουαλική επαφή 220 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κυστίτιδα που συνδέεται με την σεξουαλική επαφή Ε. Νούλας, Μ. Βασιλείου, Κ. Σταματίου Ουρολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι μη επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιµώξεις στην κύηση. Βάιος Παπαδηµητρίου Ουρολόγος, Λαµία 14 Δεκεµβρίου 2013

Ουρολοιµώξεις στην κύηση. Βάιος Παπαδηµητρίου Ουρολόγος, Λαµία 14 Δεκεµβρίου 2013 Ουρολοιµώξεις στην κύηση Βάιος Παπαδηµητρίου Ουρολόγος, Λαµία 14 Δεκεµβρίου 2013 Ουρολοιµώξεις στην κύηση Συχνές στην κύηση- αυξηµένος κίνδυνος! Πολλές γυναίκες έχουν ή αποκτούν κατά τη διάρκεια της κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ BPharm, MPH, PhD ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Ουροποιητικού. Μαρία Σουλή Επ. Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παν.Παθ. Κλινική ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Λοιμώξεις Ουροποιητικού. Μαρία Σουλή Επ. Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παν.Παθ. Κλινική ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Λοιμώξεις Ουροποιητικού Μαρία Σουλή Επ. Καθ. Παθολογίας Λοιμώξεων Δ Παν.Παθ. Κλινική ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ανωτέρου ουροποιητικού πυελονεφρίτις Κατωτέρου ουροποιητικού κυστίτις προστατίτις Επιπεπλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΗΨΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας, Δ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Professor Center for Sepsis Control and Care,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά

Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά ΚΕΦΑΛΟΣΠΟΡΙΝΕΣ Αντιμικροβιακά Χαρακτηριστικά Εξαιρετικά υψηλή ενδογενής δραστικότητα έναντι των εντεροβακτηριακών: Δεν είναι εξ ορισμού δραστικές: - στους εντεροκόκκους - στους MRSA και MRSE - στα αναερόβια

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ ΗΠΑ SENIC 1975-1985 Βασικά στοιχεία προγράμματος 1. Επιδημιολογική επιτήρηση- feedback 2. Εφαρμογή συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών

Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Εφαρμογή λίστας ελέγχου (checklist) για πολυανθεκτικά Gram-αρνητικά παθογόνα για τη διαχείριση χειρουργημένων ασθενών Δήμητρα Σαλαβούρα 1, Σταματία Αλεξοπούλου 2,5,6, Γεωργία Πομόνη 3, Μαρίνα Καλιφείδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΡΟΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΟΥΣ/ΥΔΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2010, ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κύρια σημεία Η συχνότητα των συρροών κρουσμάτων τροφιμογενούς/υδατογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και αντιμετώπιση ενδοκοιλιακών χειρουργικών λοιμώξεων Δρ. Αικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμοί 1. Μη επιπεπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις Συμμετοχή ενός μόνο οργάνου χωρίς στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου

Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων. Ελένη Γιαμαρέλλου Αρχές στην Αντιμικροβιακή Θεραπεία των Λοιμώξεων Ελένη Γιαμαρέλλου Η Θεμέλιος Αρχή Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα αντιβιοτικά αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες και συγχρόνως πολυτιμότερες για τη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology &

1ο st 1-2. Hospital Infection Control. Πρόγραμμα Program. στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology & Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕIΑ H E L L E N I C MICROBIOLOGY SOCIETY 1ο st Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Postgraduate Course στη Μικροβιολογία & τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων on Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 2010 Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 28 Απριλίου 21 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας για τη γρίπη. Κατά την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

10. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού είναι από τις συχνότερες κοινές βακτηριακές λοιμώξεις των ενηλίκων και μπορεί να αφορούν το κατώτερο ή και το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα. ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014

Genus Klebsiella. Ταξινόμηση. Λοιμογόνοι παράγοντες 3/12/2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΜΠΑΚΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Ειδικευόμενη Ιατρικής Βιοπαθολογίας Αλεξανδρούπολη Ιούνιος 2014 Kingdom: Phylum: Class: Order:

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας)

Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Λοιμώδης Διάρροια (( Υπεύθυνος: Γ Πετρίκκος, Συνεργάτης:Σ Τσιόδρας) Ο όρος «διάρροια» αναφέρεται στη μεταβολή των κενώσεων του εντέρου, η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση του περιεχομένου των κενώσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 46/2016 (14 20 Νοεμβρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός δειγμάτων. Ικανοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 47/2016 (21 27 Νοεμβρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Παθολόγος Λοιμωξιολόγος ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Στέλνουμε καλλιέργειες ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Άριστος αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Τούμπα Ίλντικο, Ζούνη Παναγιώτα 3, Δημοπούλου Ειρήνη 4, Λεμονή Αλεξάνδρα 4, Χριστοπούλου Ανδρονίκη 5, Μπακόλα Δήμητρα Δντρια Βιοπαθολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονία της κοινότητας

Πνευμονία της κοινότητας Ε. Χατζηαγόρου, Χ. Ανταχόπουλος Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Πνευμονία της κοινότητας Ποικίλει με την ηλικία (Πιν 1) με μία επίπτωση γύρω στο 0,5% το χρόνο σε παιδιά κάτω των 15 χρόνων και συχνότερη σε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shigaτοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011 1. Εισαγωγή Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004 2013 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Κύρια Σημεία Η δηλούμενη επίπτωση της λιστερίωσης στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Το διάστημα 2004-2013:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία

Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ : Το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του 21 Ιουλίου 2014 Αίθουσα τελετών Υπουργείου Υγείας Ο Έλεγχος των Λοιμώξεων στα Ελληνικά Νοσοκομεία Όλγα Δαληγγάρου-Βιλαέτη Πρόεδρος Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 11 ος 2016

ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 11 ος 2016 ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 11 ος 2016 Φ. Κοντοπίδου Υπεύθυνη Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ CDC National

Διαβάστε περισσότερα

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ :

Βερανζέρου 50 Αθήνα ΤΚ10438 Φ. Καλύβα (210) 5236948 (210) 5233563 ddy@yyka.gov.gr fkaliva@yyka.gov.gr ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 18/ 4/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ. 35566 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 83 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και τη διαχείριση παιδιών ηλικίας 2-24 μηνών με πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης Επιμέλεια: Π. Καδιλτζόγλου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Πυελονεφρίτιδα είναι η φλεγμονή του νεφρικού παρεγχύματος και της νεφρικής πυέλου. Η διάγνωση τίθεται με βάση τα σημεία και τα συμπτώματα. Πόνος στην πλάτη, στο πλευρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ

Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Η συμβολή του μικροβιολογικού εργαστηρίου στον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων Παναγέα Θεοφανώ Βιοπαθολόγος Λέκτορας ΕΚΠΑ Ορισμός νοσοκομειακών λοιμώξεων Οι λοιμώξεις που εκδηλώνονται 48h μετά την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/2015 (30 Νοεμβρίου 06 Δεκεμβρίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 49/215 (3 Νοεμβρίου 6 ) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 215-216 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα 4/215

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Ε.Ι.Γιαµαρέλλος-Μπουρµπούλης Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας Δ Παθολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Professor Friedrich-Schiller Universität Jena,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ (ΜΗ ΤΥΦΟ-ΠΑΡΑΤΥΦΙΚΗ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ-ΣΙΓΚΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2013. Νοσοκομειακές λοιμώξεις. Επιδημιολογία νοσοκομειακών λοιμώξεων από Gramαρνητικά παθογόνα Μέτρα ελέγχου. Ορισμοί. Νοσοκομειακή λοίμωξη

2/12/2013. Νοσοκομειακές λοιμώξεις. Επιδημιολογία νοσοκομειακών λοιμώξεων από Gramαρνητικά παθογόνα Μέτρα ελέγχου. Ορισμοί. Νοσοκομειακή λοίμωξη Επιδημιολογία νοσοκομειακών λοιμώξεων από Gramαρνητικά παθογόνα Μέτρα ελέγχου Νοσοκομειακές λοιμώξεις Welcome to the hospital! Bugs are waiting for you!!! Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά»

«Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία «Εθνική Επιτροπή Αντιβιογράμματος και Ορίων Ευαισθησίας στα Αντιβιοτικά» Ο Επαναπροσδιορισμός των Ορίων Ευαισθησίας των Στελεχών Staphylococcus aureus στη Βανκομυκίνη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές

Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Θεραπεία Αναεροβίων Λοιμώξεων Βασικές Αρχές Η εντόπιση της λοιμώξεως π.χ. ενδοκοιλιακή - μαλακών μορίων κλπ Ο προσδιορισμός ή η εμπειρική γνώση των παθογόνων αιτίων Η γνώση της αντοχής και κυρίως του Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου 2016 01 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα