ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η Συνάρτηση AVERAGEA Η Συνάρτηση AVEDEV... 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 2.2.3 Η Συνάρτηση AVERAGEA... 35. 2.2.2 Η Συνάρτηση AVEDEV... 35"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 5 MS EXCEL ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Γενικά Εισαγωγή στο Excel Βιβλία και φύλλα εργασίας Μετακίνηση μέσα στο φύλλο εργασίας Προσαρμογή γραμμών εργαλείων Αποθήκευση κα άνοιγμα βιβλίου εργασίας - Διαχείριση αρχείων Εύρεση και αντικατάσταση Σχόλια, πλαίσια κειμένου Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κελιών Μορφοποιήσεις γραμματοσειρών Διαδικασίες Αυτόματης Συμπλήρωσης & Άθροισης Παραδείγματα φύλλων εργασίας Σχετικές και απόλυτες αναφορές Συναρτήσεις Επικοινωνία μεταξύ φύλλων εργασίας Γραφήματα: Δημιουργία, διόρθωση και μορφοποίηση Δημιουργία γραφήματος Δημιουργία γραφήματος από μη γειτονικές επιλογές Κεφαλίδα, υποσέλιδο, αλλαγή σελίδας Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εκτυπώσεις Προαπαιτούμενες ενέργειες Εκτύπωση ενεργών φύλλων, επιλεγμένης περιοχής ή ολόκληρου του βιβλίου εργασίας Προστασία κελιών Βάση δεδομένων, φόρμα δεδομένων Σύγκριση βιβλίων εργασίας το ένα δίπλα στο άλλο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ EXCEL Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ώρας Η Συνάρτηση DATE Η Συνάρτηση DATEVALUE Η Συνάρτηση DAY Η Συνάρτηση DAYS Οι Συναρτήσεις HOUR, MINUTE Η Συνάρτηση MONTH Η Συνάρτηση NOW Η Συνάρτηση SECOND Η Συνάρτηση TIME Η Συνάρτηση TIMEVALUE Η Συνάρτηση ΤΟDAY Η Συνάρτηση WEEKDAY Η Συνάρτηση YEAR Στατιστικές Συναρτήσεις Η Συνάρτηση AVERAGE Η Συνάρτηση AVEDEV Η Συνάρτηση AVERAGEA Η Συνάρτηση BETADIST Η Συνάρτηση BETAINV Η Συνάρτηση BINOMDIST Η Συνάρτηση CHIDIST Η Συνάρτηση CHIINV Η Συνάρτηση CHITEST Η Συνάρτηση CONFIDENCE Οι Συναρτήσεις COUNT και COUNTA... 40

2 Η Συνάρτηση COUNTBLANK Η Συνάρτηση COVAR Η Συνάρτηση CRITBINOM Η Συνάρτηση DEVSQ Η Συνάρτηση FINV Η Συνάρτηση FISHER Η Συνάρτηση FISHERINV Η Συνάρτηση FORECAST Ανάλυση της κατανομής με τη Συνάρτηση FREQUENCY Η Συνάρτηση FTEST Η Συνάρτηση GAMMADIST Η Συνάρτηση GAMMAINV Η Συνάρτηση GAMMALN H Συνάρτηση GEOMEAN Η Συνάρτηση GROWTH Η Συνάρτηση HYRGEOMDIST Η Συνάρτηση KURT Η Συνάρτηση LINEST Η Συνάρτηση LOGEST Η Συνάρτηση ΜΑΧ Η Συνάρτηση MEDIAN Η Συνάρτηση ΜΙΝ Η Συνάρτηση MODE Η Συνάρτηση NEGBINOMDIST Οι Συναρτήσεις PERCENTILE και QUARTILE Η Συνάρτηση QUARTILE Η Συνάρτηση PERCENTRANK Η Συνάρτηση PERMUT H Συνάρτηση RANK Οι Συναρτήσεις SUMIF και COUNTIF Στατιστικές Συναρτήσεις Δειγμάτων και Πληθυσμών Υπολογισμός Στατιστικών Δειγμάτων: VAR και STDEV Υπολογισμός Στατιστικών Συνολικών Πληθυσμών: VARP και STDEVP Η Συνάρτηση PEARSON Η Συνάρτηση PROB Η Συνάρτηση SLOPE Η Συνάρτηση STDEVPA Η Συνάρτηση TDIST Η Συνάρτηση TTEST Η Συνάρτηση STEYX Η Συνάρτηση STDEVPA Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Η Συνάρτηση ABS Η Συνάρτηση ACOS Η Συνάρτηση ACOSH Η Συνάρτηση ΑSIN Η Συνάρτηση ASINH ΟΙ Συναρτήσεις ATAN και ATAN Η Συνάρτηση ATANH Η Συνάρτηση CEILING Η Συνάρτηση COMBIN Η Συνάρτηση COS Η Συνάρτηση COSH Η Συνάρτηση DEGREES Η Συνάρτηση EVEN Η Συνάρτηση EXP Η Συνάρτηση FACT Η Συνάρτηση FLOOR Η Συνάρτηση INT Η Συνάρτηση LN

3 Η Συνάρτηση LOG Η Συνάρτηση LOG Η Συνάρτηση MOD Η Συνάρτηση ODD Η Συνάρτηση PI Η Συνάρτηση POWER Η Συνάρτηση PRODUCT Η Συνάρτηση RADIANS Η Συνάρτηση RAND Οι Συναρτήσεις ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP Η Συνάρτηση SING Η Συνάρτηση SIN Η Συνάρτηση SINH Η Συνάρτηση SQRT Η Συνάρτηση SUM Η Συνάρτηση SUMIF Η Συνάρτηση TAN Η Συνάρτηση TANΗ Η Συνάρτηση TRUNC Οικονομικές Συναρτήσεις Η Συνάρτηση DB Η Συνάρτηση DDB Η Συνάρτηση FV Η Συνάρτηση IPMT Η Συνάρτηση IRR Η Συνάρτηση MIRR Η Συνάρτηση NPER Η Συνάρτηση NPV Η Συνάρτηση PMT H Συνάρτηση PPMT H Συνάρτηση PV Η Συνάρτηση RATE Η Συνάρτηση SYD Η Συνάρτηση VDB Οικονομικές Συναρτήσεις με τη μέθοδο ToolPak Οι Συναρτήσεις ACCRINT και ACCRINTM Οι Συναρτήσεις COUPDAYBS, COUPDAYS, COUPDAYSNC, COUPNCD, COUPNUM, COUPPCD Η Συνάρτηση DISC Οι Συναρτήσεις DOLLARDE και DOLLARFR Η Συνάρτηση DURATION Η Συνάρτηση INTRATE Η Συνάρτηση MDURATION Οι Συναρτήσεις ODDFPRICE,ODDFYIELD,ODDLPRICE και ODDLYIELD Οι Συναρτήσεις PRICE, PRICEDISC, και PRICEMAT Η Συναρτήσει RECEIVED Οι Συναρτήσεις TBILLEQ, TBILLPRICE, και TBILLYIELD Οι Συναρτήσεις YIELD, YIELDDISC, και YIELDMAT ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ EXCEL ο Μάθημα Άσκηση Άσκηση ο Μάθημα Άσκηση Άσκηση ο Μάθημα Άσκηση Άσκηση ο Μάθημα Άσκηση

4 Άσκηση Άσκηση ο Μάθημα Άσκηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΕΡΣΟΡΑ

5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ MS EXCEL

6 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL 1.1 Γενικά Τα προγράμματα που ονομάζουμε φύλλα εργασίας (spreadsheets) είναι από τις πρώτες εφαρμογές που παρουσιάστηκαν για προσωπικούς υπολογιστές. Σκοπός τους ήταν να αντικαταστήσουν το κατριγιέ χαρτί και την αριθμομηχανή, όπως ακριβώς οι επεξεργαστές κειμένου τη γραφομηχανή. Ένα φύλλο εργασίας μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια πολύ μεγάλη κόλλα χαρτί χωρισμένη σε τετράγωνα, μέσα στα οποία μπορούμε να γράψουμε πληροφορίες οργανωμένες σε γραμμές και στήλες και από τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε διάφορα συμπεράσματα ή να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Στα μειονεκτήματα των λογιστικών φύλλων περιλαμβάνεται η σχετική αδυναμία επεξεργασίας κειμένου και έτσι χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με εφαρμογές τέτοιου είδους. Αντίθετα βέβαια, τα λογιστικά φύλλα πλεονεκτούν ως προς την μαθηματική υποδομή και τα σχετικά γραφήματα. Ένα λογιστικό φύλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα λογιστή στα πλαίσια και της ευρύτερης μηχανογράφησης της εργασίας του, για μία σειρά εργασιών του π.χ. η διαχείριση της αποθήκης, η παρακολούθηση των χρηματορροών του (έσοδα-έξοδα βλ. και εικόνα 1.1) ή καταστάσεις μισθοδοσίας. Στο παράθυρο του Excel της εικόνας έχουν ήδη δημιουργηθεί, ονομασθεί και φορτωθεί 2 αρχεία (βιβλία εργασίας), το «Φύλλο Αποθήκης» (τρέχον) και το «Πίνακας Εσόδων-Εξόδων». Εικόνα 1.1 Το περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου 7

8 Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε το Περιβάλλον εργασίας, Βιβλία και φύλλα εργασίας, Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κελιών, Μετακίνηση μέσα στο φύλλο εργασίας, Αποθήκευση και άνοιγμα βιβλίου εργασίας, Διαχείριση αρχείων, Εκτυπώσεις, Μορφοποιήσεις γραμματοσειρών, Παραδείγματα φύλλων εργασίας, Προεπισκόπηση εκτύπωσης, Κεφαλίδα, υποσέλιδο, αλλαγή σελίδας, Γραφήματα: Δημιουργία, διόρθωση και μορφοποίηση, Σχετικές και απόλυτες αναφορές, Συναρτήσεις, Προστασία κελιών, Εύρεση και αντικατάσταση, Σχόλια, πλαίσια κειμένου, Επικοινωνία μεταξύ φύλλων εργασίας, Βάση δεδομένων, φόρμα δεδομένων, Προσαρμογή γραμμών εργαλείων. 1.2 Εισαγωγή στο Excel Το Excel είναι μία εύχρηστη εφαρμογή στην οποία καταχωρούνται σε πίνακες διάφορα δεδομένα (κυρίως αριθμητικά). Τα δεδομένα αυτά μπορούν ακολούθως να υποστούν διάφορες μαθηματικές επεξεργασίες, όπως επίσης και να απεικονισθούν γραφικά υπό την μορφή εποπτικών γραφημάτων σε διάφορα είδη π.χ. πίττες, ιστογράμματα, γραμμής βλ. παράδειγμα της εικόνας 1.2. Εικόνα 1.2 Παράδειγμα γραφήματος στο Excel 8

9 Για να ξεκινήσουμε το Μicrosoft EXCEL αρκεί να επιλέξουμε από την Έναρξη (Start) Προγράμματα (Programs) Microsoft Office Microsoft Excel 2003 όπως εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη: Εικόνα 1.3 Εκκίνηση του προγράμματος Excel Ας δούμε τώρα τα εργαλεία της βασικής οθόνης του ΕXCEL: Εικόνα 1.4 Το περιβάλλον εργασίας στο Excel Γραμμή τίτλου (Title Bar) Η πρώτη γραμμή της οθόνης όπου αναφέρεται το όνομα του προγράμματος και το όνομα του βιβλίου εργασίας που είναι ενεργό. 9

10 Γραμμή επιλογών (Menu Bar) Η δεύτερη οριζόντια γραμμή της οθόνης. Σ' αυτή υπάρχει το menu του Excel, δηλαδή οι επιλογές που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών. Η γραμμή menu του Excel έχει τα εξής εννέα menu: Αρχείο, Επεξεργασία, Προβολή, Εισαγωγή, Μορφή, Εργαλεία, Δεδομένα, Παράθυρο, Βοήθεια. Γραμμή εργαλείων (Tool Bar) Η τρίτη οριζόντια γραμμή της οθόνης, όπου υπάρχουν διάφορα εικονίδια που αντιπροσωπεύουν τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Η εκτέλεση των εντολών αυτών γίνεται με ένα κλικ ποντικιού. Γραμμή τύπων Η τέταρτη οριζόντια γραμμή της οθόνης, όπου εμφανίζονται τα δεδομένα που εισάγετε καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα κελιά. Επιλογέας κελιού Ένα φύλλο εργασίας έχει 256 στήλες που συμβολίζονται με γράμματα και γραμμές που αριθμούνται με αριθμούς. Οι τομές γραμμών και στηλών ορίζουν τα κελιά. Άρα ένα κελί ορίζεται από ένα γράμμα και ένα αριθμό. Πχ. το κελί Β4 βρίσκεται στην δεύτερη στήλη και στην τέταρτη γραμμή. Επιλογέας κελιού είναι το έντονο περίγραμμα που περιβάλλει ένα κελί. Αυτό σημαίνει ότι το κελί αυτό είναι ενεργό/επιλεγμένο. Ράβδοι κύλισης (Scroll Bars) Η στήλη στη δεξιά πλευρά της οθόνης και η γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης. Το τετραγωνάκι που βρίσκεται μέσα στις ράβδους κύλισης δείχνει τη θέση της συγκεκριμένης σελίδας του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη, σε σχέση με το συνολικό μήκος του εγγράφου. Οι ράβδοι κύλισης είναι οι κλασικές των Windows, με τη βοήθεια των οποίων μεταφερόμαστε στο κελί που θέλουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης των ράβδων κύλισης. O ένας είναι να πιάσουμε τη λαβή με το ποντίκι, να τη σύρουμε εκεί που θέλουμε πάνω στη ράβδο και να την αφήσουμε. Μονομιάς θα μεταφερθούμε στο αντίστοιχο κελί. Δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε κλικ πάνω στη ράβδο προς τη μεριά της λαβής που θέλουμε να μετακινηθούμε. Τότε η κύλιση γίνεται σελίδα-σελίδα (στην ουσία οθόνη-οθόνη). Τρίτος τρόπος είναι να κάνουμε κλικ στα βελάκια που βρίσκονται στην άκρη της ράβδου κύλισης. Τότε η κύλιση γίνεται γραμμή-γραμμή ή στήλη-στήλη, ανάλογα με το ποια ράβδο χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μετακίνησης, όπως π.χ. με τα βελάκια του πληκτρολογίου καθώς και με συνδυασμούς πλήκτρων. 10

11 Γραμμή κατάστασης (Status Bar) Η τελευταία σειρά της οθόνης όπου εμφανίζονται τα διάφορα φύλλα εργασίας του Βιβλίου Εργασίας καθώς και βοηθήματα της μορφής αθροισμάτων στήλης κλπ. Παράθυρο εργασιών Κάθε φορά που ξεκινά το πρόγραμμα εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης το Παράθυρο εργασιών για την δημιουργία βιβλίου εργασίας. Τα περιεχόμενα του παραθύρου εργασιών αλλάζουν ανάλογα με την εργασία που εκτελούμε κάθε φορά στo Microsoft Excel. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το παράθυρο εργασιών για να: Δημιουργούμε νέα Βιβλία Εργασίας. Προσπελαύνουμε το Πρόχειρο του Office. Εντοπίζουμε αρχεία. 1.3 Βιβλία και φύλλα εργασίας Το βιβλίο εργασίας είναι το αρχείο στο οποίο δουλεύουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα μας. Επειδή κάθε βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει πολλά φύλλα (ο αριθμός περιορίζεται μόνο από την διαθέσιμη μνήμη του υπολογιστή), μπορούμε να οργανώσουμε πολλά είδη σχετικών πληροφοριών σε ένα μόνο αρχείο. Χρησιμοποιούμε τα φύλλα εργασίας για την καταγραφή και την ανάλυση δεδομένων. Μπορούμε να εισαγάγουμε και να επεξεργασθούμε δεδομένα σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα και να εκτελούμε υπολογισμούς βάσει των δεδομένων από πολλά φύλλα εργασίας. Όταν δημιουργούμε ένα γράφημα, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο φύλλο εργασίας με τα σχετικά δεδομένα ή σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος. Τα ονόματα των φύλλων εμφανίζονται σε καρτέλες στο κάτω μέρος του παραθύρου του βιβλίου εργασίας. Για να μετακινηθούμε από φύλλο σε φύλλο, επιλέγουμε τις καρτέλες φύλλου. Το όνομα του ενεργού φύλλου είναι έντονο, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.3. Εικόνα 1.5 Καρτέλες φύλλων. Υπάρχουν 256 στήλες σε κάθε φύλλο εργασίας σημειωμένες με τα γράμματα A μέχρι Z και μετά με ΑΑ μέχρι IV. Χρησιμοποιώντας το Alt+Page Down μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα κατά μήκος του φύλλου εργασίας. 11

12 Κάθε φύλλο εργασίας περιέχει γραμμές. Το κελί IV65536 αποτελεί το τελευταίο κελί ενός φύλλου εργασίας. 1.4 Μετακίνηση μέσα στο φύλλο εργασίας Για να μετακινηθούμε ανάμεσα στα κελιά ενός φύλλου εργασίας, κάνουμε κλικ σε κάποιο κελί ή χρησιμοποιούμε τα πλήκτρα βέλους. Όταν μετακινούμαστε σε ένα κελί, αυτό καθίσταται ενεργό. Για να δούμε μία διαφορετική περιοχή του φύλλου, χρησιμοποιούμε τις γραμμές κύλισης. Για να μετακινηθούμε, κάνουμε τα εξής: Μία γραμμή πάνω ή κάτω: Κάνουμε κλικ στα βέλη της κατακόρυφης γραμμής κύλισης. Μία στήλη αριστερά ή δεξιά: Κάνουμε κλικ στα βέλη της οριζόντιας γραμμής κύλισης. Ένα παράθυρο επάνω ή κάτω: Κάνουμε κλικ επάνω ή κάτω από το πλαίσιο κύλισης της κατακόρυφης γραμμής κύλισης. Ένα παράθυρο αριστερά ή δεξιά: Κάνουμε κλικ αριστερά ή δεξιά από το πλαίσιο κύλισης στην οριζόντια γραμμή κύλισης. Σε μεγάλη απόσταση: Σύρουμε το πλαίσιο κύλισης στην κατάλληλη θέση κατά προσέγγιση. Σε ένα πολύ μεγάλο φύλλο εργασίας, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ σύρουμε. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα PgUp και PgDn. Με τα πλήκτρα αυτά μετακινείστε ανά μια οθόνη πάνω ή μια οθόνη κάτω. Με τα πλήκτρα Ctrl+PgUp και Ctrl+PgDn μετακινείστε ανά μια οθόνη δεξιά ή μια οθόνη αριστερά. Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα κελιού που μετακινείται με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Με το πλήκτρο Tab μετακινείστε προς τα δεξιά, ενώ με τα πλήκτρα Shift+Tab μετακινείστε προς τα αριστερά. Τέλος με τα πλήκτρα Ctrl+Home μετακινείστε στο κελί Α1. Χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία Μετάβαση (Goto). Το ίδιο γίνεται και με το πλήκτρο F5. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται συμπληρώνουμε στο πεδίο Αναφορά (Reference) τις συντεταγμένες του κελιού που θέλουμε να μετακινηθούμε. Το μέγεθος ενός πλαισίου κύλισης υποδηλώνει το αναλογικό μέγεθος της περιοχής του φύλλου που είναι ορατή στο παράθυρο. Η θέση του πλαισίου κύλισης υποδεικνύει τη σχετική θέση της ορατής περιοχής μέσα στο φύλλο εργασίας. 12

13 1.5 Προσαρμογή γραμμών εργαλείων Οι γραμμές εργαλείων μας επιτρέπουν να οργανώσουμε τις εντολές του λογιστικού φύλλου με τον τρόπο που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να τις βρίσκουμε και να τις χρησιμοποιούμε γρήγορα. Μπορούμε π.χ. να προσθέσουμε και να καταργήσουμε μενού και κουμπιά, να δημιουργήσουμε τις δικές μας προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων, να αποκρύψουμε ή να εμφανίσουμε γραμμές εργαλείων και να μετακινήσουμε γραμμές εργαλείων. Οι γραμμές εργαλείων μπορούν να περιέχουν κουμπιά, μενού ή ένα συνδυασμό και των δύο. Η γραμμή μενού είναι μία ειδική γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης που περιέχει μενού, όπως «Αρχείο», «Επεξεργασία» και «Προβολή». Η προεπιλεγμένη γραμμή μενού περιέχει μενού και εντολές για εργασία με φύλλα εργασίας. Εάν εργαζόμαστε σε φύλλο γραφήματος ή σε ενσωματωμένο γράφημα, εμφανίζεται η γραμμή μενού «Γράφημα». Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις γραμμές μενού, όπως ακριβώς οποιαδήποτε άλλη ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων. Μπορούμε, π.χ., να προσθέσουμε και να καταργήσουμε κουμπιά και μενού. Κάποιες εντολές μενού έχουν δίπλα τους εικόνες και έτσι μπορούμε να συσχετίσουμε γρήγορα την εντολή με το αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων. Εάν θέλουμε να αποκτήσουμε ευκολότερη πρόσβαση σε μία εντολή, δημιουργούμε ένα κουμπί γραμμής εργαλείων γι αυτό, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου «Προσαρμογή» από το μενού «Εργαλεία» (βλ. εικόνα 1.6.). Οι γραμμές εργαλείων που δημιουργούμε ή προσαρμόζουμε είναι διαθέσιμες για όλα τα βιβλία εργασίας μας. Για να εξασφαλίσουμε ότι μία προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων θα είναι πάντοτε διαθέσιμη σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας, μπορούμε να την προσαρτήσουμε σε αυτό. Εικόνα 1.6. Επιλογή των γραμμών εργαλείων που εμφανίζονται στην οθόνη. 13

14 1.6 Αποθήκευση κα άνοιγμα βιβλίου εργασίας - Διαχείριση αρχείων Η αποθήκευση γίνεται επιλέγοντας την ομώνυμη εντολή από το μενού «Αρχείο». Μπορούμε να ανοίξουμε μία ομάδα από βιβλία εργασίας σε ένα βήμα, δημιουργώντας ένα αρχείο χώρου εργασίας. Το αρχείο χώρου εργασίας αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, όπως τη θέση τους, το μέγεθος του παραθύρου και τις θέσεις στην οθόνη. Όταν ανοίγουμε ένα αρχείο χώρου εργασίας χρησιμοποιώντας την εντολή «Άνοιγμα» (μενού «Αρχείο»), το λογιστικό φύλλο ανοίγει κάθε βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στο χώρο εργασίας. Τονίζεται ότι το αρχείο χώρου εργασίας δεν περιέχει τα ίδια τα βιβλία εργασίας και πρέπει να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε κάθε αλλαγή που κάναμε στα μεμονωμένα βιβλία εργασίας. Η διαχείριση αρχείων αποτελείται από τις κύριες εργασίες της αντιγραφής, διαγραφής, μετακίνησης και μετονομασίας. Αποτελεί χαρακτηριστικό του παραθυρικού περιβάλλοντος κάτω από το οποίο εργαζόμαστε το ότι όλες οι εφαρμογές που τρέχουν κάτω από αυτό, παρουσιάζουν μεγάλη ομοιογένεια σε παρόμοια θέματα διαχείρισης των πόρων του Η/Υ. 1.7 Εύρεση και αντικατάσταση Προκειμένου να αναζητήσουμε ένα δεδομένο στο φύλλο εργασίας μας, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την εντολή «Εύρεση» (βλ. εικόνα 1.7.) Εικόνα 1.8. Πλαίσιο διαλόγου «Εύρεση». Εικόνα 1.7. Το μενού «Επεξεργασία». 14

15 Εικόνα 1.9. Πλαίσιο διαλόγου «Αντικατάσταση». Τότε θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 1.8., όπου θα μπορέσουμε να εισαγάγουμε το δεδομένο που αναζητούμε. Εφόσον το δεδομένο αυτό θέλουμε όχι μόνο να το βρούμε αλλά και να το αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο συγκεκριμένο δεδομένο, τότε ενεργοποιούμε στο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου την εντολή «Αντικατάσταση». Εμφανίζεται τότε ένα άλλο πλαίσιο (βλ. εικόνα 1.9.), όπου μπορούμε επίσης να εισάγουμε και το νέο δεδομένο, που θα αντικαταστήσει το παλιό που αναζητούμε. 1.8 Σχόλια, πλαίσια κειμένου Τα σχόλια αποτελούν διευκρινήσεις που μπορούμε να προσάψουμε σε διάφορα κελιά. Σε κάθε κελί του φύλλου εργασίας μας μπορούμε να προσάψουμε από ένα σχόλιο, κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κελί και επιλέγοντας την εντολή «Εισαγωγή πλαισίου» από το εμφανιζόμενο μενού συντόμευσης (βλ. εικόνα 1.10.). Το κελί αποκτά μία κόκκινη μικρή ένδειξη στην άνω δεξιά γωνία του και εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορούμε να γράψουμε κείμενο που αποτελεί το σχόλιό μας για το περιεχόμενο του κελιού (βλ. εικόνα 1.11.). Εικόνα Μενού συντόμευσης σε κελί. Εικόνα Σχόλιο σε κελί. 15

16 Τα σχόλια μπορούμε να τα επεξεργαστούμε αργότερα, να τα διαγράψουμε ή και να τα κάνουμε να εμφανίζονται ή όχι, κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο κελί που ήδη έχει ένα σχόλιο, οπότε και θα εμφανισθεί σχετικό προσαρμοσμένο μενού. 1.9 Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κελιών Όταν αντιγράφουμε ένα κελί, σύροντας ή κάνοντας κλικ στα κουμπιά Αποκοπή ή Αντιγραφή και Επικόλληση, το λογιστικό φύλλο αντιγράφει ολόκληρο το κελί, συμπεριλαμβάνοντας τους τύπους και τα αποτελέσματά τους, τα σχόλια και τις μορφές του κελιού. Εάν η επιλεγμένη περιοχή αντιγραφής περιλαμβάνει κρυφά κελιά, το λογιστικό φύλλο τα αντιγράφει και αυτά, ενώ εάν η περιοχή επικόλλησης περιέχει κρυφές γραμμές ή στήλες ίσως χρειαστεί να καταργήσουμε την απόκρυψη της περιοχής επικόλλησης, για να εμφανιστούν όλα τα κελιά που αντιγράψαμε. Παραδείγματα των κυριότερων δυνατοτήτων που προσφέρονται είναι: Μετακίνηση ή αντιγραφή χαρακτήρων μέσα σε κελί. Μετακίνηση ή αντιγραφή μέρους των περιεχομένων κελιού σε άλλο κελί. Μετακίνηση ή αντιγραφή ολόκληρων κελιών. Αντιγραφή κελιών μέσα σε μία γραμμή ή στήλη. Αντιγραφή μίας επιλογής σε περισσότερες από μία θέσεις. Εισαγωγή κελιών που μετακινήθηκαν ή αντιγράφτηκαν ανάμεσα σε υπάρχοντα κελιά. Αποτροπή αντικατάστασης υπαρχόντων δεδομένων από αντιγραμμένα κενά κελιά. Αντιγραφή μόνο των ορατών κελιών, για παράδειγμα, από μία διόρθωση Μορφοποιήσεις γραμματοσειρών Στο ίδιο το φύλλο εργασίας επιλέγουμε με το ποντίκι την περιοχή στο κείμενο, που θέλουμε να προσδιορίσουμε τη γραμματοσειρά που θα εφαρμόζεται. Μπορούμε να επιλέξουμε τμήματα (τετράγωνο, ολόκληρες γραμμές ή στήλες) ή και όλο το φύλλο εργασίας (βλ. εικόνες 1.12.α-δ). 16

17 Εικόνα 1.12.α. Εικόνα 1.12.β. Εικόνα 1.12.γ. Εικόνα 1.12.δ. Ακολούθως, από το μενού «Μορφή» επιλέγουμε «Κελιά» και στο εμφανιζόμενο πλαίσιο διαλόγου επιλέγουμε ακολούθως την «Γραμματοσειρά» (βλ. εικόνα 1.13.). Εικόνα Δυνατότητες μορφοποίησης γραμματοσειρών. Μπορούμε πλέον να προσδιορίζουμε το σύνολο των παραμέτρων μίας γραμματοσειράς όπως το μέγεθος των γραμμάτων, το είδος της γραφής (κανονική, έντονη, κεκλιμένη, υπογραμμισμένη) και το χρώμα. Γραμματοσειρές μπορούμε να επιλέξουμε (καταλήγοντας τελικά στο ίδιο παραπάνω πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 1.13) και για τα γραφήματα Διαδικασίες Αυτόματης Συμπλήρωσης & Άθροισης Παραδείγματα φύλλων εργασίας To λογιστικό φύλλο προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής πράξεων επί πινάκων με αρκετή ευελιξία και για ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων λειτουργιών αποτελούν η πλήρωση μίας στήλης κατά έναν ορισμένο τρόπο (Αutofill) και η αυτόματη άθροιση (Αutosum). Μπορούν να γίνουν ακόμη όλες οι απλές πράξεις (πρόσθεση, κ.λπ.) μεταξύ αριθμητικών περιεχομένων κελιών, ενώ το λογιστικό φύλλο διαθέτει ακόμη ένα μεγάλο αριθμό από σύνθετες 17

18 μαθηματικές συναρτήσεις (στατιστικές, κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία πλειάδα εφαρμογών. Ένα παράδειγμα αθροίσματος δίνεται στην Εικόνα 1.14., όπου στα κελιά Β3 έως Β6 έχουμε ποσά που εισπράχθηκαν από πωλήσεις ειδών πληροφορικής. Για να υπολογίσουμε στο κελί Β7 το άθροισμα των πωλήσεων του Ιανουαρίου, κάνουμε κλικ σε αυτό και επιλέγουμε το κουμπί της αυτόματης άθροισης στη βασική γραμμή εργαλείων. Ένα παράδειγμα αυτόματης συμπλήρωσης δίνεται στην Εικόνα 1.15 όπου στα κελιά Α2 συμπληρώνουμε τον μήνα Ιανουάριο και με την βοήθεια της λαβής συμπλήρωσης (τοποθετώντας το δείκτη στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου, για να πάρει το σχήμα σταυρού) επεκτείνουμε το πλαίσιο επιλογής στα υπόλοιπα κελιά. Καθώς σέρνουμε το ποντίκι και επεκτείνουμε το πλαίσιο, εμφανίζεται μία κίτρινη σημείωση που ενημερώνει τι ακριβώς θα τοποθετηθεί στο επόμενο κελί, ώστε να σταματήσουμε την κατάλληλη στιγμή. Εικόνα 1.14 Παράδειγμα πίνακα πωλήσεων Εικόνα 1.15 Παράδειγμα πίνακα εσόδων - εξόδων Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε σταδιακά ένα φύλλο αποθήκης που να καταχωρούμε (σε μηνιαία, εβδομαδιαία ή και καθημερινή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες μας) τα υλικά και ανταλλακτικά που διαθέτουμε και καταναλώνουμε. Βλέποντας και συγκρίνοντας τα μεγέθη που διαθέτουμε και καταναλώνουμε για την εργασία μας, μπορούμε έτσι να διαπιστώνουμε και να 18

19 παρακολουθούμε, π.χ., το απόθεμα που διατηρούμε από το κάθε υλικό και να προσπαθήσουμε να το ελαχιστοποιήσουμε κανονίζοντας ανάλογα τις παραγγελίες νέων ανταλλακτικών και υλικών. Ένα άλλο αρκετά χρήσιμο φύλλο εργασίας που μπορούμε σταδιακά να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε είναι ένας πίνακας εσόδων - εξόδων. Με τον τρόπο που μας εξυπηρετεί καλύτερα μπορούμε να καταγράφουμε, τόσο τα έσοδα (με ενδεχομένως πρόσθετα στοιχεία πελάτη, ημερομηνίας, κλπ.) όσο και τα λειτουργικά έξοδα της εργασίας μας. Θα ήταν εύχρηστο, εάν κάτι τέτοιο γίνονταν σε μία ενιαία χρονική κλίμακα (π.χ. έσοδα - έξοδα ανά μήνα), ώστε να προκύπτει άμεσα η συγκρισιμότητα των οικονομικών μας δεδομένων, ενώ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συνδυασθεί και με την λογιστική κάλυψη της εργασίας μας Σχετικές και απόλυτες αναφορές Μία αναφορά αναγνωρίζει ένα κελί ή μία περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας και υποδεικνύει στο λογιστικό φύλλο πού να αναζητήσει τις τιμές ή τα δεδομένα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σε έναν τύπο. Με τις αναφορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα, που περιέχονται σε διαφορετικά τμήματα ενός φύλλου εργασίας σε έναν τύπο, ή να χρησιμοποιήσουμε την τιμή από ένα κελί σε διάφορους τύπους. Μπορούμε επίσης να αναφερθούμε σε κελιά άλλων φύλλων στο ίδιο βιβλίο εργασίας, άλλων βιβλίων εργασίας και σε δεδομένα άλλων προγραμμάτων. Οι αναφορές σε κελιά άλλων βιβλίων εργασίας καλούνται εξωτερικές αναφορές. Οι αναφορές σε δεδομένα από άλλα προγράμματα καλούνται απομακρυσμένες αναφορές. Εξ ορισμού, το λογιστικό φύλλο χρησιμοποιεί το στυλ αναφοράς A1, το οποίο θέτει ετικέτες στις στήλες με γράμματα (A μέχρι IV, για ένα σύνολο από 256 στήλες) και ετικέτες στις γραμμές από αριθμούς (1 μέχρι 65536). Για να αναφερθούμε σε ένα κελί, εισάγουμε το γράμμα στήλης, ακολουθούμενο από τον αριθμό γραμμής. Για παράδειγμα, το D50 αναφέρεται στο κελί στην τομή της στήλης D και της γραμμής 50. Για να αναφερθούμε σε μία περιοχή κελιών, εισάγουμε την αναφορά του κελιού της επάνω αριστερής γωνίας της περιοχής, ένα σύμβολο άνω και κάτω τελείας (:) και μετά την αναφορά στο κελί της κάτω δεξιάς γωνίας της περιοχής. 19

20 Π.χ.: Για να αναφερθούμε: Στο κελί της στήλης Α και της γραμμής 10 Στην περιοχή κελιών της στήλης Α και των γραμμών μεταξύ 10 και 20 Στην περιοχή κελιών της γραμμής 15 και των στηλών μεταξύ Β και Ε Χρησιμοποιούμε: A10 A10:A20 B15:E15 Σε όλα τα κελιά στη γραμμή 5 5:5 Σε όλα τα κελιά στις γραμμές 5 έως 10 5:10 Σε όλα τα κελιά στη στήλη Η Σε όλα τα κελιά στις στήλες H έως J H:H H:J Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε ένα στυλ αναφοράς, που τόσο οι στήλες, όσο και οι γραμμές στο φύλλο εργασίας είναι αριθμημένες. Το στυλ R1C1 είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό θέσεων στηλών και γραμμών σε μακροεντολές και μπορεί να φανεί χρήσιμο για την εμφάνιση σχετικών αναφορών κελιών. Στο στυλ R1C1, το λογιστικό φύλλο υποδεικνύει τη θέση ενός κελιού με ένα "R", ακολουθούμενο από τον αριθμό γραμμής, και ένα "C", ακολουθούμενο από τον αριθμό στήλης. Ανάλογα με την εργασία που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε στο λογιστικό φύλλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε σχετικές αναφορές κελιών που είναι αναφορές σε κελιά σχετικά με τη θέση του τύπου, είτε απόλυτες αναφορές, οι οποίες είναι αναφορές που αναφέρονται πάντα σε κελιά σε μία καθορισμένη θέση. Συγκεκριμένα, όταν δημιουργούμε έναν τύπο, οι αναφορές σε κελιά ή περιοχές βασίζονται συνήθως στη θέση τους ως προς το κελί που περιέχει τον τύπο. Στο πλαϊνό παράδειγμα, το κελί B6 περιέχει τον τύπο =A5. Το λογιστικό φύλλο βρίσκει την τιμή σε ένα κελί επάνω και ένα κελί αριστερά του B6. Αυτό είναι γνωστό ως σχετική αναφορά. 20

21 Όταν αντιγράφουμε έναν τύπο που χρησιμοποιεί σχετικές αναφορές, οι αναφορές στους επικολλημένους τύπους ενημερώνονται και αναφέρονται σε διαφορετικά κελιά ως προς τη θέση του τύπου. Στο πλαϊνό παράδειγμα, ο τύπος στο κελί B6 έχει αντιγραφεί στο κελί B7. Ο τύπος στο κελί B7 έχει αλλάξει σε =A6, το οποίο αναφέρεται στο κελί που είναι ένα κελί επάνω και αριστερά από το κελί B7. Εάν δε θέλουμε να αλλάζουν οι αναφορές, όταν αντιγράφουμε έναν τύπο σε ένα διαφορετικό κελί, χρησιμοποιούμε μία απόλυτη αναφορά. Για παράδειγμα, αν ο τύπος μας πολλαπλασιάζει το κελί A5 με το κελί C1 (=A5*C1) και αντιγράφουμε τον τύπο σε άλλο κελί, θα αλλάξουν και οι δύο αναφορές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία απόλυτη αναφορά στο κελί C1, τοποθετώντας το σύμβολο του δολαρίου ($) πριν από τα τμήματα της αναφοράς που δεν αλλάζουν. Για να δημιουργήσουμε μία απόλυτη αναφορά στο κελί C1, προσθέτουμε σύμβολα δολαρίου στον τύπο ως εξής: =A5*$C$ Συναρτήσεις Οι συναρτήσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά εντολές που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες για ένα ή περισσότερους αριθμούς ή αλφαριθμητικά. Το Μicrosoft Excel διαθέτει εκατοντάδες συναρτήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε τύπους, ανάμεσα στις οποίες αυτόματες συναρτήσεις όπως για παράδειγμα η Αυτόματη άθροιση που αθροίζει τα δεδομένα που βρίσκονται σε γραμμές ή στήλες. Για να μας διευκολύνει το Excel διαθέτει έναν Οδηγό Συναρτήσεων (Function Wizard) που κάνει την δημιουργία τύπων εύκολη υπόθεση. Μπορούμε να αθροίζουμε δεδομένα σε στήλες ή γραμμές, να δημιουργούμε απλούς τύπους, να ονομάζουμε περιοχές. Για την εισαγωγή μιας συνάρτησης σε κάποιο κελί θα πρέπει να πατήσουμε διαδοχικά Εισαγωγή (Insert) Συνάρτηση (Function) ή να ενεργοποιήσουμε τον Οδηγό Συναρτήσεων από την γραμμή εργαλείων. Υπάρχουν οι μαθηματικές συναρτήσεις που κάνουν ότι ακριβώς λέει το όνομά τους, οι συναρτήσεις αλφαριθμητικών (Strings), λογικές και αποφάσεων, χρόνου και ημερομηνιών, στατιστικές, οικονομικών, αναζήτησης κ.ά. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιων συναρτήσεων που πολλές φορές ξεπερνούν την πιο καλπάζουσα φαντασία. Είναι φυσικά αδύνατο να θυμάται κανείς όλες αυτές απέξω. Εκτός από τα εγχειρίδια χρήσης, βοήθεια προσφέρεται και στην οθόνη μέσα 21

22 από το Excel. Για παράδειγμα, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο Εισαγωγής Συναρτήσεων f x και θα μας παρουσιαστούν οι κατάλογοι των συναρτήσεων με συνοπτική περιγραφή της κάθε συνάρτησης και η σύνταξή της Επικοινωνία μεταξύ φύλλων εργασίας Το λογιστικό φύλλο παρέχει, όπως ήδη ξέρουμε, τη δυνατότητα διατήρησης πολλών φύλλων εργασίας στα πλαίσια του ίδιου βιβλίου. Επίσης ήδη γνωρίζουμε σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων και αναφορών μεταξύ κελιών του ίδιου φύλλου (βλ. ενότητα 1.13). Συνδυάζοντας αυτά τα δύο στοιχεία, μπορούμε να καθιερώσουμε επικοινωνία (δηλ. αναφορές) μεταξύ διαφορετικών φύλλων εργασίας (στο ίδιο ή ακόμη και σε διαφορετικά βιβλία εργασίας). Οι αναφορές αυτές μπορεί να είναι τόσο σχετικές, όσο και απόλυτες. Η διαδικασία έχει ως εξής: 1. Κάνουμε κλικ στο σχετικό κελί του αρχικού φύλλου και πατούμε το = (χωρίς «Enter»). Η γραμμή εργαλείων γίνεται αυτομάτως αχνή. 2. Με το ποντίκι μεταβαίνουμε στο δεύτερο φύλλο (επιλέγοντας την καρτέλα του εφόσον είναι στο ίδιο βιβλίο βλέπε και ενότητα 1.3, ή μεταβαίνοντας στο σχετικό βιβλίο και φύλλο από το μενού «Παράθυρο») με το κελί του οποίου θέλουμε να αποκαταστήσουμε επικοινωνία και κάνουμε κλικ στο σχετικό κελί Γραφήματα: Δημιουργία, διόρθωση και μορφοποίηση Τα γραφήματα αποτελούν τρόπο εμφάνισης δεδομένων του φύλλου εργασίας, συνδέονται με αυτό από τα δεδομένα του οποίου δημιουργήθηκαν και ενημερώνονται κάθε φορά που αυτά αλλάζουν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε γραφήματα από κελιά ή περιοχές κελιών που δε γειτονεύουν Δημιουργία γραφήματος Για να δημιουργήσουμε ένα ενσωματωμένο γράφημα ή ένα φύλλο γραφήματος, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα βήματα: 22

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Microsoft Office Excel 2003 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1. Εισαγωγή Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft office Excel 2003 18 Ξεκινώντας το Microsoft office

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

4 Τύποι Τελεστές και Συναρτήσεις Τύποι 67 Τελεστές 71 Συναρτήσεις 73 Εφαρµογή µε Συναρτήσεις 79

4 Τύποι Τελεστές και Συναρτήσεις Τύποι 67 Τελεστές 71 Συναρτήσεις 73 Εφαρµογή µε Συναρτήσεις 79 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Microsoft Office Excel 2007 Θεωρία - Συναρτήσεις - VBA - Εφαρµογές ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΙΑ 1 Εισαγωγή στο Excel 2007 Υπολογιστικά Φύλλα 17 Τι είναι το Microsoft Excel 2007 18 Νέα και ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες...

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Excel Πρώτα βήματα στο Excel Ευχαριστίες... Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 13 1 Εισαγωγή: Tο βιβλίο... 15 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 15 Σύντομη παρουσίαση... 16 Μερικές συμβάσεις... 18 Μία τελευταία λέξη (ή και περισσότερες)... 18 2 Τι νέο υπάρχει στο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων

Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων Αντικείμενα Αξιολόγησης Γνώσεις Δεξιότητες Ενέργειες Διαδικασίες (Excel) 1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Κελιά /Γραμματοσειρά και δώστε συγκεκριμένο μέγεθος και τύπο

Επιλέξτε Κελιά /Γραμματοσειρά και δώστε συγκεκριμένο μέγεθος και τύπο 1 Μορφοποίηση κελιών Η μορφοποίηση των κελιών γίνεται από το μενού Μορφή ή πατώντας Control+1 ή κάνοντας δεξί κλικ πάνω στα επιλεγμένα κελιά και στο µενού συντόμευσης που εµφανίζεται κάνουμε επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα 2 ου εργαστηρίου

Αντικείμενα 2 ου εργαστηρίου 1.0 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική Ι (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014 Εξάμηνο Α 2 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21

Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel Βασικές λειτουργίες του Excel... 21 Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ 1 1 Εισαγωγή στο Excel...3 1.1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2016...4 1.1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 2016...4 1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel...6 1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως:

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Να καταχωρούμε δεδομένα σε γραμμές και στήλες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών

Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...25 Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή δεδομένων...44 Κεφάλαιο 4: Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 1: Εισαγωγικά Μαθήματος & Κυριότερες Συναρτήσεις του Microsoft Excel 2010 Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010

Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 Σημειώσεις για το Microsoft Excel 2010 2014 Περιεχόμενα Δημήτρης Χατζηιωαννίδης ECDL CTP & CISCO INSTRUCTOR Εισαγωγή στο Excel.... 3 Ανοίξτε το Excel με το κουμπί "Έναρξη" των Windows..... 3 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Η σύνταξη μιας συνάρτησης σ ένα κελί έχει την γενική μορφή: =όνομα_συνάρτησης(όρισμα1; όρισμα2;.) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση είναι ένας έτοιμος τύπος ο οποίος δέχεται σαν είσοδο τιμές ή συνθήκες και επιστρέφει ένα αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι μια τιμή αριθμητική, αλφαριθμητική, λογική, ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65

Περιεχόμενα. 1 Τι νέο υπάρχει στο Excel 2007; 65 Περιεχόμενα Ο συγγραφέας... 9 Ευχαριστίες... 10 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου... 11 Χρήση του CD του βιβλίου... 13 Τα περιεχόμενα του CD...13 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...15 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Η Microsoft Access 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Αλλαγή του

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word 1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word Το MS-Word, που είναι και αντικείμενο αυτών των σημειώσεων είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που στις σελίδες του μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 5 η Εργαστηριακή άσκηση (WORD) ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο : ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Για τη δημιουργία σχημάτων στο WORD χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11

Πίνακας περιεχομένων. Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων Κεφάλαιο 2 Συγκεντρωτικοί πίνακες Πρόλογος... 11 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1 Λειτουργίες βάσης δεδομένων...13 1.1 Εισαγωγή... 13 1.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 14 1.3 Ταξινόμηση βάσης δεδομένων... 16 1.4 Μερικά αθροίσματα... 20

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

EXCEL. 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή

EXCEL. 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Λογιστικού Φύλλου Εκτελούμε το Excel 2. Δημιουργήστε τον πιο κάτω πίνακα: Α Β C D E F 1 Προϊόν Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος ΦΠΑ Τελική τιμή 2 Προϊόν Α 3 2,3 3 Προϊόν Β 4 7 3. Στo

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 Σημειώσεις για την εφαρμογή Microsoft Office Excel 2007 Μαυρίδης Ανέστης Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Ξάνθη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σημειώσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel)

9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) 9 η Εργαστηριακή Άσκηση (Excel) Ταξινόμηση Δεδομένων Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία ενός πίνακα ανά πεδίο και με οποιαδήποτε σειρά. Η διαδικασία ταξινόμησης για τον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9. Κεφάλαιο 2 Εργασία με κείμενο 41 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο PowerPoint 9 Βασικές έννοιες... 10 Το παράθυρο του PowerPoint... 13 Δημιουργία νέας παρουσίασης... 18 Βασικές εργασίες με διαφάνειες... 24 Προβολές παρουσίασης... 28

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

10 η Εργαστηριακή Άσκηση

10 η Εργαστηριακή Άσκηση 10 η Εργαστηριακή Άσκηση MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Το πρόγραμμα PowerPoint της εταιρείας Microsoft χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παρουσιάσεων οποιουδήποτε είδους. Ανήκει και αυτό στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα