SIRENAC EQUASIS APCIS Η Βαθμολογία Η βαθμολογία του PARIS MOU

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.3.1.1 SIRENAC...- 62-3.3.1.2 EQUASIS...- 64-3.3.1.3 APCIS...- 65-3.3.2 Η Βαθμολογία...- 66-3.3.2.1 Η βαθμολογία του PARIS MOU...- 66-3.3.2."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟ ERIKA ΝΑΥΑΓΙΟ PRESTIGE ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ (PORT STATE CONTROL) PARIS MOU Η ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΑ Οι διεθνείς συμβάσεις Συνθηκών Η εθνική νομοθεσία Τα μη συμβαλλόμενα μέρη Η συμμόρφωση Κανονισμός για την ασφάλεια ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το διεθνές πλαίσιο Δικαιώματα των λιμενικών αρχών Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και τα σκάφη λιμένων Λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την επιθεώρηση από το PSC Ο ρόλος του κράτους σημαίας Ευθύνη κράτους σημαίας απέναντι στο κρατικό έλεγχο λιμένων Γενικά για τα κράτη σημαίας Οι συνθήκες αναλυτικότερα Εναρμόνιση των κανόνων Ο κώδικας ISM ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Οι κανόνες που κυβερνούν τις δραστηριότητες του κρατικού ελέγχου λιμένων Η ομοιομορφία του PSC Περιφερειακές συμφωνίες κρατικού ελέγχου λιμένων ανά τον κόσμο PARIS MOU Δεσμεύσεις των αρχών Τα σχετικά όργανα Όχι άλλη ευνοϊκή μεταχείριση Διαδικασίες επιθεώρησης Αναγνωρισμένοι Νηογνώμονες ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Διάρκεια μεταξύ επιθεωρήσεων Τυχαία ζημία πριν από την είσοδο στο λιμάνι Χρέωση για τις επιθεωρήσεις Ερχόμενος σε επαφή με το Κράτος Σημαίας ή τον Νηογνώμονα Προετοιμασία για μια επιθεώρηση Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ (PSCO) Χαρακτηριστικά Τεχνικές γνώσεις Αντιμετώπιση του PSCO Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΟΥΝ Η βοήθεια των βάσεων δεδομένων

2 SIRENAC EQUASIS APCIS Η Βαθμολογία Η βαθμολογία του PARIS MOU Η βαθμολογία του MEDITERRANEAN MOU Η βαθμολογία της USCG (United States Coast Guard) Η βαθμολογία του BLACK SEA MOU Η βαθμολογία του CIALA MOU (Viña del Mar Agreement) Η βαθμολογία του AMSA Η βαθμολογία του TOKYO MOU Η βαθμολογία του INDIAN OCEAN MOU Η βαθμολογία του CARIBBEAN MOU Η βαθμολογία του WEST AFRICA MOU Η ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Πρώτες εντυπώσεις Οι πιλότοι πλοήγησης Έλεγχος πιστοποιητικών Απαραίτητα πιστοποιητικά ΣΑΦΕΙΣ ΛΟΓΟΙ Οι σαφείς λόγοι Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο προσδιορισμός ενός κάτω του μετρίου σκάφους Γενικά για τις πιο λεπτομερείς επιθεωρήσεις Διαδικασίες για την επιθεώρηση της δομής του σκάφους και των απαιτήσεων εξοπλισμού Χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού Οι συνθήκες της ανάθεσης των γραμμών φόρτωσης Σωστικές διατάξεις Η πυρασφάλεια Κανονισμοί για την παρεμπόδιση των συγκρούσεων εν πλω Πιστοποιητικό ασφαλής κατασκευής για σκάφη φορτίου Ράδιο-πιστοποιητικά ασφάλειας σκαφών φορτίου Εξοπλισμός παραπάνω από τις απαιτήσεις των συμβάσεων ή του κράτους σημαίας Πλύση ακατέργαστου πετρελαίου Η επιθεώρηση των διαδικασιών πλύσης ακατέργαστου πετρελαίου Επιθεώρηση μέσα στα λιμάνια των διαδικασιών πλύσης ακατέργαστου πετρελαίου Εκφόρτωση και πρόπλυση στο πλαίσιο του παραρτήματος ΙΙ MARPOL 73/ Διαδικασίες για την επιθεώρηση της εκφόρτωσης και της πρόπλυσης Διαδικασίες για τον έλεγχο των λειτουργικών απαιτήσεων Ο κατάλογος συγκέντρωσης (muster list) Επικοινωνία Σχέδιο αναζήτησης και διάσωσης Εκπαίδευση και γυμνάσια για έκτακτες ανάγκες Ασκήσεις πυρκαγιάς Ασκήσεις εγκατάλειψης του σκάφους Το σχέδιο ελέγχου ζημίας και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης ρύπανσης πετρελαίου (SOPEP) Το σχέδιο ελέγχου πυρκαγιάς Σύστημα υποστήριξης απόφασης για τους καπετάνιους των επιβατηγών πλοίων

3 Η λειτουργία της γέφυρας Διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης Η λειτουργία των μηχανημάτων Εγχειρίδια, οδηγίες Το πετρέλαιο και τα ελαιούχα μίγματα από το μηχανοστάσιο Φορτοεκφόρτωση και καθαρισμός για τα δεξαμενών φορτίου των βυτιοφόρων Τα επικίνδυνα αγαθά και οι επιβλαβείς ουσίες με συσκευασμένη μορφή Απορρίμματα Έλεγχος ασφαλούς επάνδρωσης Έλεγχος επάνδρωσης Έλεγχος στο πλαίσιο των διατάξεων STCW ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Εκτεταμένες επιθεωρήσεις σκαφών Ειδικές εκστρατείες επιθεώρησης Εξαιρετικά σημαντικοί λόγοι Επιθεωρήσεις Προτεραιότητας Αναστολή μιας επιθεώρησης Υποβολή εκθέσεων των αποτελεσμάτων Διάρκεια πιστοποιητικού ΠΙΝΑΚΕΣ Γενικοί Ορισμοί ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ Διορθωτικές ενέργειες εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος Οι διορθώσεις (επισκευές) Άδεια στο σκάφος να αποπλεύσει Αναστολή των διαδικασιών πάνω σε ένα σκάφος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Κριτήρια για την κράτηση ενός σκάφους Ευθύνες λιμενικών αρχών Δικαίωμα έφεσης ενάντια σε διαταγή κράτησης ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση Η επίδραση των κρατήσεων Λαθρεπιβάτες και παράνομοι μετανάστες Διαταγή Εξορίας BLACK LISTS Ο τρόπος διαμόρφωσης της λίστας Παραδείγματα ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Γενικά στατιστικά στοιχεία για την περίοδο Επιθεωρήσεις των κρατών μελών του Paris MoU της περιόδου Στατιστικά στοιχεία για τις ανεπάρκειες τις περιόδου Στοιχεία του έτους 2002 για όλους τους τύπους σκαφών Επιθεωρήσεις των κρατών μελών του Paris MoU του έτους Ανεπάρκειες που εμφανίστηκαν κατά τις επιθεωρήσεις του έτους Ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του έτους Σκάφη που εξορίστηκαν από τα λιμάνια του Paris MoU Αναλυτικά στοιχεία κρατήσεων του Αναλυτικά στοιχεία κρατήσεων του ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 01 Ελληνόκτητα πλοία ( ) Πίνακας 02 Πλοία άνω των 100 τόνων Gross Tonnage Πίνακας 03 Πηγές θαλάσσιας ρύπανσης Πίνακας 04 Πηγές πετρελαϊκής ρύπανσης Πίνακας 05 Συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη της Μεσογείου I Πίνακας 06 Συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη της Μεσογείου II Πίνακας 07 Τα δέκα σημαντικότερα ατυχήματα στον Ελλαδικό χώρο Πίνακας 08 Οι μεγαλύτερες διαρροές πετρελαίου στο κόσμο Πίνακας 09 Ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των περιφερειακών συμφωνιών Πίνακας 10 Ship Targeting System of Paris MOU Πίνακας 11 Επιθεωρήσεις Κρατών μελών του Paris MOU σε δεξαμενόπλοια ανά κράτος σημαίας Πίνακας 12 Επιθεωρήσεις Κρατών μελών του Paris MOU ανα τύπο σκάφους Πίνακας 13 Επιθεωρήσεις Λιμενικών Αρχών το 2002 ανά σημαία Πίνακας 14 Επιθεωρήσεις σε σκάφη με σημαία κράτους μέλους του Paris MOU Πίνακας 15 Επιθεωρήσεις ανα Κράτος Σημαίας και Νηογνώμονα Πίνακας 16 Κρατήσεις ανά Νηογνώμονα ανά τύπο σκάφους Πίνακας 17 Κρατήσεις ανα τύπο σκάφους ανα Νηογνώμονα Πίνακας 18 Αριθμός ανεπαρκειών ανα κύρια κατηγορία Πίνακας 19 Ανεπάρκειες κυρίων κατηγοριών ανα μεταφορική ικανότητα και ηλικία σκάφους Πίνακας 20 Ανεπάρκειες αναλυτικά ανα μεταφορική ικανότητα και ηλικία σκάφους Πίνακας 21 Ανεπάρκειες για όλους τους τύπους των σκαφών ανα μεταφορική ικανότητα Ι Πίνακας 22 Ανεπάρκειες για όλους τους τύπους των σκαφών ανα μεταφορική ικανότητα ΙΙ Πίνακας 23 Ανεπάρκειες για όλους τους τύπους των σκαφών ανα μεταφορική ικανότητα ΙΙΙΙ Πίνακας 24 Κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών ανα κράτος σημαίας Ι Πίνακας 25 Κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών ανα κράτος σημαίας ΙΙ Πίνακας 26 Κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών ανα κράτος σημαίας ΙΙΙ Πίνακας 27 Κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών ανα κράτος σημαίας ΙV Πίνακας 28 Κυριότερες κατηγορίες ανεπαρκειών ανα κράτος σημαίας V Πίνακας 29 Ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών Πίνακας 30 Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών ανά ηλικία και μεταφορική ικανότητα Ι Πίνακας 31 Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών ανά ηλικία και μεταφορική ικανότητα ΙΙ Πίνακας 32 Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών ανά ηλικία και μεταφορική ικανότητα ΙΙΙ Πίνακας 33 Αντιμετώπιση των ανεπαρκειών ανά ηλικία και μεταφορική ικανότητα ΙV Πίνακας 34 Γενικά στοιχεία για το έτος Πίνακας 35 Κρατήσεις σκαφών ανα Νηογνώμονα Πίνακας 36 Σκάφη που εξορίστικαν από τα λιμάνια του Paris MOU Πίνακας 37 Αριθμός εξορισεμένων σκαφών ανα κράτος επιβολής της εξορίας Πίνακας 38 Αιτίες εξορίας σκαφών Πίνακας 39 Κρατήσεις σκαφών με ανεπάρκειες σχετικές με την Κλάση τους ανα Νηογνώμονα Πίνακας 40 Μαύρη, Γκρι και Άσπρη λίστα του Paris MOU το Πίνακας 41 Μαύρη, Γκρι και Άσπρη λίστα του Paris MOU το Πίνακας 43 Αναλυτικά στοιχεία κρατήσεων για το Πίνακας 44 Αναλυτικά στοιχεία κρατήσεων για το Πίνακας 45 Αναλυτικά στοιχεία κρατήσεων για το 2003 ανα σκάφος

5 ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα 01 World bunkering Σχήμα 02 Παγκόσμιος Στόλος ( ) Σχήμα 03 Παγκόσμια Μεταφορική Ικανότητα ( ) Σχήμα 04 Ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν μόλυνση Σχήμα 05 Πορεία πετρελαικής κυλίδας Σχήμα 06 Χρονική διάρκεια διάλυσης πετρελαιοκηλίδας Σχήμα 07 Δρόμοι του πετρελαίου στη Μεσόγειο Σχήμα 08 OPRC & Non OPRC χώρες Σχήμα 09 Αιτίες διαρροών πετρελαίου ποσότητας < 7 τόνων ( ) Σχήμα 10 Αιτίες διαρροών πετρελαίου ποσότητας τόνων ( ) Σχήμα 11 Αιτίες διαρροών πετρελαίου ποσότητας > 700 τόνων ( ) Σχήμα 12 Ετήσια ποσότητα πετρελαίου που χύνεται στη θάλασσα Σχήμα 13 Αγωγοί πετρελαίου στη Μεσόγειο Σχήμα 14 Ναυάγιο ERIKA Σχήμα 15 Ναυάγιο PRESTIGE Σχήμα 16 Τα 20 σοβαρότερα ατυχήματα παγκοσμίως Σχήμα 17 Περιφερειακές συμφωνίες ανά τον κόσμο Ι Σχήμα 18 Περιφερειακές συμφωνίες ανά τον κόσμο ΙΙ Σχήμα 19 Paris MOU Σχήμα 20 Vina del Mar MOU Σχήμα 21 Tokyo MOU Σχήμα 22 Caribbean MOU Σχήμα 23 Mediterranean MOU Σχήμα 24 Indian Ocean MOU Σχήμα 25 Black Sea MOU Σχήμα 26 West & Central Africa MOU Σχήμα 27 USCG countries Σχήμα 28 Paris MOU organization structure Σχήμα 29 Οι περιφερειακές συμφωνίες ανά τον κόσμο Σχήμα 31 Διαδικασία για το σκάφος που έχει επιλεχθεί για επιθεώρηση Σχήμα 32 Mediterranean MOU targeting system Σχήμα 33 April 2004 Owner/ Operator List & Involved Party Number Σχήμα 34 Στοχοθετημένα κράτη Σχήμα 35 Flag States Removed From the List in Σχήμα 36 Κατάλογος Νηογνωμόνων Σχήμα 37 Matrix Point Assignment Σχήμα 38 MSIS Class society identification table Σχήμα 39 Boarding Priority Matrix Σχήμα 40 USCG targeting system Σχήμα 41 AMSA risk group Σχήμα 42 Tokyo MOU targeting system Σχήμα 43 Report of Inspection Form A Σχήμα 44 Report of Inspection Form B Σχήμα 45 Inspection reporting form Σχήμα 46 Port State Control Inspection reporting form Σχήμα 47 General procedural guidelines for PSCOs Σχήμα 48 Certificates and documents to be carried on board

6 Σχήμα 49 Examples of Clear Grounds Σχήμα 50 ABS Port State Control checklist Σχήμα 51 Typical checklist Σχήμα 52 Black, Grey and White list calculation method Σχήμα 53 Λειτουργία του Port State Control Σχήμα 54 Codes for all possible deficiencies found Σχήμα 55 Report of deficiencies not fully rectified or only provisionally repaired Σχήμα 56 Codes for all possible actions taken Σχήμα 57 Report of actions teken Σχήμα 58 Example of detainable deficiencies Σχήμα 59 Sample form for notification of Detention of ship Σχήμα 60 Sample form of notification of release of ship Σχήμα 61 Number of Inspections in Paris MOU (I) Σχήμα 62 Number of Inspections in Paris MOU (II) Σχήμα 63 Number of individual ships inspected in Paris MOU (I) Σχήμα 64 Number of individual ships inspected in Paris MOU (II) Σχήμα 65 Number of detentions in Paris MOU (I) Σχήμα 66 Number of detentions in Paris MOU (II) Σχήμα 67 Detentions in % of Inspections in Paris MOU (I) Σχήμα 68 Detentions in % of Inspections in Paris MOU (II) Σχήμα 69 Inspection % of all Paris MOU members Σχήμα 70 Inspections, Deficiencies & Detentions % in all Paris MOU members Σχήμα 71 Inspection % of Belgium Σχήμα 72 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Belgium Σχήμα 73 Inspection % of Canada Σχήμα 74 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Canada Σχήμα 75 Inspection % of Croatia Σχήμα 76 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Croatia Σχήμα 77 Inspection % of Denmark Σχήμα 78 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Denmark Σχήμα 79 Inspection % of Finland Σχήμα 80 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Finland Σχήμα 81 Inspection % of France Σχήμα 82 Inspections, Deficiencies & Detentions % in France Σχήμα 83 Inspection % of Germany Σχήμα 84 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Germany Σχήμα 85 Inspection % of Greece Σχήμα 86 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Greece Σχήμα 87 Inspection % of Iceland Σχήμα 88 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Iceland Σχήμα 89 Inspection % of Ireland Σχήμα 90 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Ireland Σχήμα 91 Inspection % of Italy Σχήμα 92 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Italy Σχήμα 93 Inspection % of Netherlands Σχήμα 94 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Netherlands Σχήμα 95 Inspection % of Norway Σχήμα 96 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Norway Σχήμα 97 Inspection % of Poland Σχήμα 98 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Poland Σχήμα 99 Inspection % of Portugal

7 Σχήμα 100 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Portugal Σχήμα 101 Inspection % of Russia Σχήμα 102 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Russia Σχήμα 103 Inspection % of Spain Σχήμα 104 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Spain Σχήμα 105 Inspection % of Sweden Σχήμα 106 Inspections, Deficiencies & Detentions % in Sewden Σχήμα 107 Inspection % of UK Σχήμα 108 Inspections, Deficiencies & Detentions % in UK Σχήμα 109 Inspections % of incoming ships in all Paris MOU members Σχήμα 110 Detentions in % of Inspactions in all Paris MOU members Σχήμα 111 Detentions % of Inspections in all Paris MOU members Σχήμα 112 Deficiencies in all Categories Σχήμα 113 Ships Certificates related deficiencies Σχήμα 114 Fire Fighting Appliances related deficiencies Σχήμα 115 Life Saving Appliances related deficiencies Σχήμα 116 Safety in General related deficiencies Σχήμα 117 Navigational Equipment related deficiencies Σχήμα 118 Marine Pollution Annex 1 related deficiencies Σχήμα 119 Marine Pollution Annex 2 related deficiencies Σχήμα 120 Accommodation related deficiencies Σχήμα 121 Food & Catering related deficiencies Σχήμα 122 Working Spaces related deficiencies Σχήμα 123 SOLAS Operational Control related deficiencies Σχήμα 124 MARPOL Operational Control related deficiencies Σχήμα 125 ISM related deficiencies Σχήμα 126 Ratio of Deficiencies to Individual ships inspected (%) Σχήμα 127 Inspections per Ship Type Σχήμα 128 Detentions per Ship Type Σχήμα 129 Detentions in % of Inspections Σχήμα 130 Detentions & of Ships Inspected Σχήμα 131 With deficiencies in % of Inspections Σχήμα 132 Actions taken for the deficiencied found Σχήμα 133 Αριθμός επιθεωρήσεων και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 134 Αριθμός μεμονομένων σκαφών που επιθεωρούνται και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 135 Αριθμός σκαφών που κρατούνται και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 136 Ποσοστό των σκαφών που επιθεωρούνται και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 137 Ποσοστό των κρατήσεων επί των επιθεωρήσεων και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 138 Ποσοστό των σκαφών με ανεπάρκειες επί των επιθεωρήσεων και μελλοντική τάση ( ) Σχήμα 139 Ανεπάρκειες όλων των κατηγοριών και μελλοντική τάση ( )

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ποσοστό των μεταφορών δια θαλάσσης, που στην Ευρώπη καταλαμβάνει την πρώτη θέση, συνεχώς αυξάνεται και μαζί του αυξάνονται και οι ανησυχίες των κρατών για το ενδεχόμενο νέων ατυχημάτων που θα διαταράξουν για μια ακόμη φορά την ισορροπία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της οικονομίας τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και πολλές συμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ναυτικών ατυχημάτων. Ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης είναι νομικά κατοχυρωμένος με την Απόφαση 2850 (20/12/2000) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, που θέτει ένα κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ατυχηματικής ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. Τo ναυάγιο του ERIKA, 25χρονου δεξαμενόπλοιου με Μαλτέζικη σημαία, το 1999 επέδρασε ως καταλύτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θέσπιση μιας σειράς δραστικών μέτρων, με την μορφή Οδηγιών και Κανονισμών για την πρόληψη των θαλάσσιων πετρελαϊκών ατυχημάτων. Και ενώ οι παραπάνω κανονισμοί δεν είχαν προλάβει να εφαρμοστούν στις χώρες μέλη, ένα άλλο σοβαρό περιστατικό ρύπανσης, το ναυάγιο του PRESTIGE στη Γαλικία της Ισπανίας ήρθε να ταρακουνήσει την κοινή γνώμη και την Κοινότητα, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το ατύχημα, 7 μήνες, να εγκριθούν πιο αυστηρά νομοθετικά μέτρα, σημαντικά για την πρόληψη περιστατικών ρύπανσης γεγονός αρκετά σπάνιο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα ναυάγια τόσο του ERIKA όσο και του PRESTIGE όπως και το γεγονός ότι το 80% των θαλασσίων ατυχημάτων οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και μόνο το 20% σε άλλα αίτια, αποτελούν σημαντικό επιχείρημα για πολλά κράτη που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τις περιφερειακές συμφωνίες γνωρίζοντας ότι πολλά Κράτη Σημαίας αλλά και Νηογνώμονες δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να επιθεωρούν ακολουθώντας τις διεθνείς αυμβάσεις όλα τα σκάφη τους. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι τα σκάφη ξένης σημαίας που εισέρχονται στα χωρικά τους ύδατα δεν θα προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Για το σκοπό αυτό δημιούργησαν βάσεις δεδομένων οι οποίες λαμβάνουν υπ όψιν στοιχεία όπως η ιστορία του σκάφους, η ηλικία, ο τύπος, ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο Νηογνώμονας κ.α. Οι γνωστότερες και πιο ενημερωμένες είναι η SIRENAC, η APCIS και η EQUASIS και βάση αυτών η κάθε περιφερειακή συμφωνία έχει αναπτύξει τη δικιά της κλίμακα βαθμολόγησης του κάθε σκάφους. Ο βαθμός που αντιστοιχεί στο σκάφος είναι ο κυριότερος παράγοντας επιλογής του για επιθεώρηση από τις Κρατικές Λιμενικές Αρχές. Οι περιφερειακές συμφωνίες που έχουν τεθεί σε ισχύ είναι το PARIS MOU, το TOKYO MOU, το MEDITERRANEAN MOU, το ABUJA MOU, το INDIAN OCEAN MOU, το VINA DEL MAR MOU, το CARIBBEAN MOU, το BLACK SEA MOU και τέλος η USCG (ΗΠΑ) και η AMSA (Αυστραλία) που έχουν επιλέξει τα μείνουν έξω από τις παραπάνω περιφερειακές συμφωνίες. Από τις παραπάνω η εργασία εστιάζεται στην λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας του PARIS MOU ενώ για τις υπόλοιπες παραθέτονται οι κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία τους και τα κριτήρια επιλογής των σκαφών που επιθεωρούνται. Όλες οι επισκέψεις κρατικού ελέγχου λιμένων σε ένα σκάφος πρέπει να αρχίσουν με τον Επιθεωρητή του Κρατικού Ελέγχου Λιμένων (PSCO) να διεξάγει μια αρχική επιθεώρηση, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που θα τον αναγκάσουν να προχωρήσει άμεσα σε μια πιο λεπτομερή επιθεώρηση. Εάν κατά τη διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης ο PSCO βρει στοιχεία σημαντικών ελαττωμάτων (ανεπαρκειών) στο σκάφος, στο πλήρωμά του ή στη λειτουργία του, τότε θα έχει σαφείς λόγους για να προβεί σε μια πιο λεπτομερή επιθεώρηση του σκάφους με σκοπό την εξακρίβωση της πραγματικής του κατάστασης. Η πιο λεπτομερής επιθεώρηση καλύπτει σε βάθος την μεταλλική κατασκευή του σκάφους, τον εξοπλισμό, την επάνδρωση, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τη - 8 -

9 συμμόρφωση με τις επί του σκάφους λειτουργικές διαδικασίες. Άλλοι τύποι επιθεωρήσεων είναι οι Εκτεταμένες Επιθεωρήσεις, οι Ειδικές Επιθεωρήσεις και οι Επιθεωρήσεις Προτεραιότητας. Οι λιμενικές αρχές δεν πρέπει να χρεώσουν το σκάφος για οποιαδήποτε γενική επιθεώρηση. Οι δαπάνες των λιμενικών αρχών μπορούν εντούτοις να αναμένονται από τον πλοιοκτήτη εάν η κατάσταση του σκάφους απαιτήσει μια επιθεώρηση, ή εάν το σκάφος τεθεί υπό κράτηση και ο PSCO πρέπει να επιστρέψει στο σκάφος για μια επανεπιθεώρηση. Ένα σκάφος που έχει επιθεωρηθεί από τις λιμενικές αρχές και κατά την επιθεώρηση δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά ελαττώματα, τότε δεν θα πρέπει να περιμένει νέα επιθεώρηση μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Μια ανεπάρκεια υπάρχει όταν βρίσκεται μια κατάσταση στο σκάφος που δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις μιας σύμβασης. Ο αριθμός και η φύση των ανεπαρκειών που βρίσκονται από τον PSCO καθορίζουν τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο σκάφος και εάν το σκάφος πρόκειται ή όχι να τεθεί υπό κράτηση. Ο ανώτερος υπάλληλος κρατικού ελέγχου λιμένων πρέπει να απαριθμήσει τις ανεπάρκειες που βρίσκει, μαζί με τις λεπτομέρειες του αντίστοιχου πιστοποιητικού συμβάσεων σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του εκδότη, και η ημερομηνία της τελευταίας έρευνας. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται στις βάσεις δεδομένων για να τις λάβει υπ όψιν του ο επόμενος επιθεωρητής. Ένα σκάφος τίθεται υπό κράτηση όταν ο PSCO αποφασίσει ότι δεν είναι ασφαλές να βγει από το λιμάνι ή επειδή οι ανεπάρκειες (ελαττώματα) είναι τόσο σοβαρές που πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Η κράτηση είναι το μέτρο που λαμβάνουν οι λιμενικές αρχές όταν η κατάσταση του σκάφους ή του πληρώματός του δεν αντιστοιχεί ουσιαστικά με τις εφαρμόσιμες συμβάσεις και αποτελεί κίνδυνο για το πλήρωμα του και το θαλάσσιο περιβάλλον. Όταν οι ανεπάρκειες δεν αποτελούν λογική απειλή για το περιβάλλον και δεν έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια του σκάφους ή του πληρώματός του, τότε το σκάφος δεν πρέπει να τεθεί υπό κράτηση. Εάν ένα σκάφος αφήσει ένα λιμάνι επιθεώρησης με ανεπάρκειες και έχει διαταγή να ταξιδέψει σε συγκεκριμένο λιμάνι για να τις επισκευάσει, και είτε αποτύχει να συμμορφωθεί με την διαταγή αυτή, είτε αποτύχει να φθάσει στο λιμάνι, θα του επιβληθεί διαταγή εξορίας από τα λιμάνια της περιοχής. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων το PARIS MOU έχει καθιερώσει την έκδοση της Black List της Grey List και της White List. Είναι πίνακες που συντάσσονται ετησίως και είναι βασισμένοι στην απόδοση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και παρουσιάζουν το πλήρες φάσμα μεταξύ των ποιοτικών σημαιών και των σημαιών με κακή απόδοση που θεωρούνται υψηλού ή πολύ υψηλού κίνδυνου. Τέλος κάθε χρόνο παρουσιάζει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο Annual Report που είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 1.1 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει της γεωγραφίας της, αφού περισσότερο από το 90% του εξωτερικού της εμπορίου και το 43% του εσωτερικού της μεταφέρονται δια θαλάσσης. Επίσης περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο τόνοι φορτίου ετησίως φορτώνονται και ξεφορτώνονται στους λιμένες της ΕΕ. Το ένα τρίτο των θαλάσσιων επιχειρήσεων του παγκόσμιου στόλου είναι υπό τον έλεγχο υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περίπου 40% του εμπορίου της ΕΕ φέρεται στα σκάφη που ελέγχονται από τα ενδιαφέροντα της ΕΕ. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών - συμπεριλαμβανομένης της ναυπηγικής, λιμένες, αλιεία και σχετικές βιομηχανίες και υπηρεσίες - απασχολεί περίπου 2.5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρωπαϊκή ναυτιλία συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών μελών της, αυξάνοντας το εθνικό τους προϊόν, και ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαπραγματευτική της δύναμη στους Διεθνείς Οργανισμούς. Επομένως η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η θωράκιση των θαλασσίων μεταφορών αποτελούν άμεσες προτεραιότητες για την διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχήμα 01 World bunkering

11 Παγκόσμιος Στόλος Σχήμα 02 Παγκόσμιος Στόλος ( ) Παγκόσμια Μεταφορική Ικανότητα (x1000) Σχήμα 03 Παγκόσμια Μεταφορική Ικανότητα ( ) Πηγή : ITOPF

12 Τα τελευταία χρόνια η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος αναδεικνύεται σε σημαντική αναγκαιότητα. Η συνεχής υποβάθμιση της παράκτιας ζώνης συνεχίζεται με την αστικοποίηση της (λιμάνια, τουριστικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, οικισμοί) παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει σε άλλους κρίσιμους περιβαλλοντικούς τομείς του Ευρωπαϊκού χώρου. Η διαχείριση του θαλάσσιου οικοσυστήματος δεν γίνεται με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, ενώ η υπεραλίευση και η συνεχιζόμενη ρύπανση των Ευρωπαϊκών θαλασσών υποβαθμίζουν την υποθαλάσσια βιοποικιλότητα και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση κοινοτήτων που εξαρτώνται από την καλή κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Κάθε χρόνο μεταφέρονται δια θαλάσσης εκατομμύρια τόνοι πετρελαιοειδών και ο παγκόσμιος στόλος (διάγραμμα 1) συνεχώς μεγαλώνει με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο ρυθμός ρύπανσης. Τα μέτρα πρόληψης της ατυχηματικής ρύπανσης δείχνουν να παρουσιάζουν δυσκολίες εφαρμογής και μέχρι τώρα δεν έχουν μειώσει αποτελεσματικά τα ατυχήματα και τις επιπτώσεις αυτών. Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι διακινούνται εκατομμύρια τόνοι πετρελαιοειδών κάθε χρόνο (εκτίμηση 1999 REMPEC Περιφερειακού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο) κάτι που αντιπροσωπεύει το 20-25% της ετήσιας παγκόσμιας διακίνησης πετρελαιοειδών με πλοία. Γενικότερα το 30% του παγκόσμιου όγκου μεταφορών με πλοία κατευθύνεται σε Μεσογειακά λιμάνια ή διασχίζει τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με μελέτη του (REMPEC) από το 1997 έως το 2000 σημειώθηκαν 311 παρόμοια ατυχήματα από τα οποία τα 156 είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα. Υπολογίζεται ότι από το 1981 μέχρι το 1990 χύθηκαν τόνοι πετρελαίου στη Μεσόγειο, ενώ τη περίοδο 1991 έως 2000 χύθηκαν τόνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και πολλές συμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ναυτικών ατυχημάτων. Η πολιτική της όσον αφορά την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης άρχισε τον Ιούνιο του 1978 με μια απόφαση του Συμβουλίου που έθετε την βάση για ένα πρόγραμμα δράσης για τον έλεγχο και την μείωση της ρύπανσης που προκαλείται από την διάθεση των υδρογονανθράκων στην θάλασσα. Στο τελευταίο προστέθηκε αργότερα η διάσταση και άλλων επικίνδυνων ουσιών. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης είναι νομικά κατοχυρωμένος με την Απόφαση 2850 (20/12/2000) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, που θέτει ένα κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ατυχηματικής ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. Το 1990 η Αμερικάνικη νομοθεσία θέσπισε νόμο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν τα πιο επικίνδυνα σκάφη από τα αμερικάνικα νερά και να μεταφερθούν στα ευρωπαϊκά και στα ασιατικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας αντιδράσεων από κράτη μέλη (μεταξύ αυτών και η Ελλάδα) και ενός τμήματος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων καθυστέρησε να εκσυγχρονίσει την πολιτική της για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, θέματα απολύτως αλληλένδετα. Από την τέθηκε σε εφαρμογή (από την 1η Ιανουαρίου 1999) ο Κανονισμός 3577/92 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με την σταδιακή απελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών - δηλαδή το δικαίωμα ενός μεταφορέα να παρέχει μια υπηρεσία μεταξύ δύο λιμένων σε μια χώρα εκτός από αυτήν στην οποία καθιερώνεται - (cabotage) στο εσωτερικό των Κρατών Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα ειδικότερα, κυρίως λόγω της επιρροής που μπορεί να ασκεί χάρη στο μέγεθος του στόλου της (πίνακες 1 και 2), αλλά και λόγω των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή του εν λόγω Κανονισμού, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με την σταδιακή απελευθέρωση των θαλασσίων ενδομεταφορών που φθάνει ως το 2004.Ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Νομοθεσίας της Ελλάδας και υπερέχει έναντι άλλων αντιθέτων διατάξεών της

13 Ημερομηνία Πίνακας 01 Ελληνόκτητα πλοία ( ) Αριθμός Πλοίων Dwt GT Μάρτιος Μάρτιος Φεβρουάριος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Φεβρουάριος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Μάρτιος Πηγή : Lloyd's Μάρτιος 2002 Κάθε πλοίο πρέπει να ανήκει σε κάποιο κράτος σημαίας. Αυτό είναι γνωστό ως η εθνικότητα του πλοίου ή η σημαία του. Ειδικότερα το πλοίο είναι εγγεγραμμένο σε κάποιο λιμάνι του κράτους σημαίας γνωστό ως λιμάνι εγγραφής. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κάθε κράτος που επιτρέπει την εγγραφή πλοίων κάτω από την σημαία του έχει το δικαίωμα να τα ελέγχει σε τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Το κράτος της σημαίας πρέπει να λαμβάνει μέτρα για τα πλοία που πλέουν με την σημαία του για να εξασφαλίζει την ασφάλεια στην θάλασσα όσον αφορά την κατασκευή του πλοίου και τη διαχείριση του, την αξιοπλοΐα του, την ικανότητα του πληρώματος, τις συνθήκες εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων. Είναι καθήκον του κράτους σημαίας να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίσουν στα πλοία που πλέουν με την σημαία του τον εναρμονισμό με όλους τους διεθνείς κανονισμούς και νομοθεσίες αλλά και την ικανότητα να πλέουν σε όλες τις θάλασσες και σε όλα τα λιμάνια. Αυτό το πετυχαίνει με τις τακτικές επιθεωρήσεις που κάνουν εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές σε όλα τα πλοία. Οι επιθεωρήσεις αυτές λέγονται «Επιθεωρήσεις Σημαίας». Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερή κλίση του στόλου της ΕΕ προς "τις σημαίες ευκαιρίας", χώρες που είναι πολύ ελκυστικότερες στους πλοιοκτήτες από τις Ευρωπαϊκές από την άποψη της φορολογίας, κοινωνικής νομοθεσίας και ασφάλειας ή περιβαλλοντικών προτύπων. Τα αποτελέσματα στην ΕΕ είναι σκληρά, ειδικά στον τομέα των εργασιών. Ο αριθμός των ναυτικών της ΕΕ που απασχολήθηκαν στα σκάφη με σημαία χώρας της ΕΕ μειώθηκε κατά 37% στο διάστημα δέκα ετών ( ), ενώ ο αριθμός ναυτικών από τις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες αυξήθηκε κατά 14% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Επίσης υπολογίζεται ότι το 51% των απωλειών εργασίας οφείλονται στο φαινόμενο αυτό. Επιπλέον, ακριβώς 13% της παγκόσμιας ναυτιλίας πλέει τώρα κάτω από μια σημαία κρατών μελών, έναντι με 32% το

14 Το γεγονός αυτό κυρίως, αλλά και το ότι δεν ενεργούν όλα τα κράτη σημαίας υπεύθυνα όπως ορίζουν οι διεθνείς κανονισμοί - δεν ελέγχουν όλα τα πλοία τους ή κάνουν ελλιπής ελέγχους - ανάγκασε πολλά κράτη να επιβάλλουν πρόσθετες επιθεωρήσεις στα πλοία που μπαίνουν στα λιμάνια τους πριν τα αφήσουν να αποπλεύσουν. Οι επιθεωρήσεις αυτές ονομάζονται «Επιθεωρήσεις των Λιμενικών Αρχών» (Port State Control) και ο αριθμός των κρατών που τις εφαρμόζουν συνεχώς αυξάνεται. Τα κράτη αυτά κυρίως βάση της γεωγραφικής τους θέσης σχημάτισαν Τοπικές Συμφωνίες (Regional Agreements) όπως το Paris MOU, το Tokyo MOU, το Black Sea MOU κ.α. οι οποίες ορίζουν τους ελέγχους που θα γίνονται στις επιθεωρήσεις και δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες στους επιθεωρητές τους. Έχουν λίστες με όλα τα πιθανά ελαττώματα που μπορεί να συναντήσουν οι επιθεωρητές πάνω στο πλοίο και με τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Επίσης δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ώστε να γνωρίζουν όλα τα λιμάνια αλλά και οι πλοιοκτήτες, το ιστορικό του κάθε πλοίου. Όταν είναι αναγκαίο προχωρούν σε κρατήσεις των πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανονισμούς και συχνά προχωρούν ακόμα περισσότερο με το να εξορίσουν τα πλοία που επανειλημμένως έχουν κρατηθεί από όλα τα λιμάνια της Τοπικής Συμφωνίας. Πίνακας 02 Πλοία άνω των 100 τόνων Gross Tonnage Country of registration Total Tankers Dry cargo vessels Per cent of the world fleet Vessels Tonnage Vessels Tonnage Vessels Tonnage Vessels Tonnage GT GT GT GT Panama Others Liberia Bahamas Malta Greece Cyprus Norway Singapore China Japan USA Russian Fed Hong Kong Italy Philippines Denmark India Germany The Netherlands Korea Rep Turkey Bermuda United Kingdom Taiwan

15 France Iran Brazil Sweden Canada Spain Australia Finland Poland Romania Iceland The world fleet Πηγή : Lloyd's στατιστικά παγκόσμιου στόλου Δεκέμβριος ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Τα ατυχήματα στη θάλασσα κοστίζουν ανθρώπινες απώλειες, οικονομικές και περιβαλλοντικές καταστροφές. Είτε αυτά τα ατυχήματα προκαλούνται από ανθρώπινο λάθος, είτε από μηχανική βλάβη είτε από τα καιρικά φαινόμενα, το γεγονός παραμένει ότι οι απώλειες αυτές μπορούν και πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν το δεύτερο υψηλότερο βαθμό κινδύνου μετά τις αεροπορικές μεταφορές. Αυτό ανάγκασε το διεθνή θαλάσσιο οργανισμό (ΙΜΟ) να πραγματοποιήσει μια εκτενή μελέτη των ατυχημάτων εν πλω, των αιτιών τους και του κόστους τους σε ανθρώπινες ζωές, ιδιοκτησία και περιβάλλον. Ταυτόχρονα ξεκίνησε συζητήσεις με όλες τις χώρες μέλη για τα θαλάσσια ατυχήματα που στόχευαν στην διαμόρφωση μιας παγκόσμιας ενιαίας άποψης για την αντιμετώπιση τους. Η μελέτη ανακάλυψε ότι τα ανθρώπινα λάθη αποτέλεσαν αιτία για το 80% των ατυχημάτων ενώ το ποσοστό όλων των άλλων αιτιών ήταν μόνο 20%. Τα συμπεράσματα αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με τα αποδεκτά ναυτικά πρότυπα που αποδέχονται 80% υπαιτιότητα μηχανική ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και 20% υπαιτιότητα ανθρώπινη. Κατά συνέπεια, ο ΙΜΟ διατύπωσε τις τροποποιήσεις του 1994 στη διεθνή Συνθήκη για την ασφάλεια της ζωής εν πλω (solas) που ενσωματώθηκε την 1η Ιουλίου, 1998, στα πρότυπα της πιστοποίησης κατάρτισης και της επιτήρησης (STCW) 1995 ως διεθνής κώδικας διοικητικής ασφάλειας (ISM). Οι κυριότερες αιτίες των θαλασσίων ατυχημάτων με αλφαβητική σειρά είναι : 01) Απροσεξία πληρώματος κατά τις φορτοεκφορτώσεις. 02) Βλάβες συστημάτων πλοήγησης. 03) Βλάβες εγκαταστάσεων πρόωσης. 04) Ελλιπής συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. 05) Ελλιπής συντήρηση μεταλλικής κατασκευής. 06) Καιρικά φαινόμενα. 07) Λαθεμένοι ανθρώπινοι χειρισμοί των μηχανημάτων. 08) Πυρκαγιές. 09) Προσαράξεις. 10) Συγκρούσεις

16 Σχήμα 04 Ποσοστό ατυχημάτων που προκάλεσαν μόλυνση 1.3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Ρύπανση θεωρείται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή διαφόρων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον από τον άνθρωπο, που μπορούν να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις, όπως την επιβάρυνση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, μεγάλους κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία, την παρεμπόδιση πολλών θαλάσσιων δραστηριοτήτων και τη μείωση του επιπέδου ποιότητας της χρήσης και του πλούτου των θαλασσίων υδάτων. Πίνακας 03 Πηγές θαλάσσιας ρύπανσης ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ Απορροές και απόβλητα από την ξηρά 44% Εκπομπές αερίων ρύπων 33% Ναυτιλιακά απόβλητα και ρύπανση από θαλάσσια ατυχήματα 12% Απορρίψεις στους ωκεανούς 10% Υποθαλάσσιες εξορύξεις μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίων 1% Σύνολο πηγών 100% Η μόλυνση από την έκχυση πετρελαίου στη θάλασσα είναι μια από τις χειρότερες μορφές ρύπανσης των θαλασσίων υδάτων. Κάθε χρόνο εξορύσσονται 3 δισεκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου και το μισό αυτής της ποσότητας μεταφέρεται δια θαλάσσης, με αποτέλεσμα 3 περίπου εκατομμύρια τόνοι να χύνονται στην θάλασσα. Από τη ποσότητα αυτή μόνο το 15% οφείλεται σε ατυχήματα δεξαμενόπλοιων που είναι και τα πλέον γνωστά στην κοινή γνώμη κυρίως λόγω των έντονων επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

17 Πίνακας 04 Πηγές πετρελαϊκής ρύπανσης ΠΗΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΗΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ Μη ανθρωπογενείς διαρροές 7% Διαρροές από μόνιμες εγκαταστάσεις (διυλιστήρια, πλατφόρμες εξόρυξης.) Διαδικασία μεταφοράς (τακτικοί χειρισμοί δεξαμενοπλοίων, σεντινόνερα, δεξαμενισμός, επισκευές, ατυχήματα ) Διάφορες αιτίες (αστικα - βιομηχανικά απόβλητα ) 5% 45% 43% Σύνολο πηγών 100% Η πετρελαϊκή μόλυνση δεν είναι η κύρια αιτία της ρύπανσης των ωκεανών. Υπάρχουν πολλές άλλες πηγές ρύπανσης όπως οι απορροές και τα απόβλητα των διαφόρων δραστηριοτήτων του ανθρώπου στην ξηρά, οι εκπομπές των αερίων ρύπων, τα ναυτιλιακά απόβλητα και η ρύπανση από τα θαλάσσια ατυχήματα, οι απορρίψεις στους ωκεανούς και οι υποθαλάσσιες εξορύξεις μεταλλευμάτων, πετρελαίου και αερίων. Υπάρχουν περισσότερο από 300 διαφορετικές χημικές ενώσεις στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο ποσοστό από τις οποίες είναι υδρογονάνθρακες. Το αργό πετρέλαιο εξαπλώνεται ταχύτατα στη θαλάσσια επιφάνεια καλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα λίτρο πετρελαίου είναι δυνατόν να καλύψει την έκταση 1 στρέμματος. Μετά την έκχυση πετρελαίου στη θάλασσα, η πετρελαιοκηλίδα που σχηματίζεται υφίσταται την επίδραση διαφόρων διεργασιών οι οποίες αλλοιώνουν τη σύσταση της. Τα πτητικά συστατικά του πετρελαίου, που αποτελούν το 25% της ποσότητας του, εξατμίζονται με την πάροδο μερικών ωρών ή ημερών. Τα υπόλοιπα συστατικά του σχηματίζουν σφαιρίδια πίσσας που παραμένουν στην επιφάνεια και ένα τμήμα των οποίων αποικοδομείται από μικροοργανισμούς. Μετά την πάροδο 3 μηνών παραμένει στη θάλασσα το 15% του αρχικού πετρελαίου, το οποίο σταδιακά καταλήγει στις ακτές με τη μορφή σφαιριδίων πίσσας. Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της απόρριψης ποσοτήτων πετρελαίου σε θαλάσσια ύδατα είναι : - Η μείωση της διαπερατότητας του φωτός με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η φωτοσυνθετική ικανότητα των υποθαλάσσιων φυτών. - Η μείωση της διαπερατότητας του ατμοσφαιρικού οξυγόνου στο υδάτινο σώμα με αρνητικές επιδράσεις στη θαλάσσια οικολογία. - Ο μαζικός θάνατος πτηνών. (Τα φτερά των πτηνών καλύπτονται με πετρέλαιο, συγκολλούνται, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επίπλευση και το πέταγμά τους και να μειώνεται θερμική μόνωση του σώματος τους από το ψυχρό νερό. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στην ασφυξία και το θάνατό τους. Tα θαλάσσια θηλαστικά αντίθετα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτή τη μορφή ρύπανσης). - Φύκη και υποθαλάσσια φυτά καταστρέφονται με την παρουσία μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου

18 Σχήμα 05 Πορεία πετρελαικής κυλίδας Group Density Examples Group 1 less than 0.8 Gasoline, Kerosene Group Gas Oil, Abu Dhabi Crude Group Arabian Light Crude, North Sea Crude Oils (e.g. Forties) Group 4 greater than 0.95 Heavy Fuel Oil, Venezuelan Crude Oils Σχήμα 06 Χρονική διάρκεια διάλυσης πετρελαιοκηλίδας

19 - Η τοξική δράση των ορισμένων ενώσεων του πετρελαίου (όπως π.χ. των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων).οι τοξικές αυτές ουσίες συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας σε ανώτερους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο. - Η αγορά των αλιευμάτων δέχεται μεγάλο πλήγμα. Ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων προσδίδουν μια χαρακτηριστική δυσάρεστη γεύση στα αλιεύματα που τελικά οδηγεί στην απαγόρευση της διάθεσής τους στο εμπόριο. - Η αισθητική ρύπανση που προκαλείται από την απόθεση σφαιριδίων πίσσας στις ακτές έχει οικονομικές επιδράσεις στις παράκτιες τουριστικές περιοχές. Οι Ευρωπαϊκές χώρες προμηθεύονται πετρέλαιο κυρίως από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Αφρικάνικων χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο και από τις πετρελαιοπηγές του Ατλαντικού ωκεανού. πηγή : UNEP Σχήμα 07 Δρόμοι του πετρελαίου στη Μεσόγειο Η Μεσόγειος είναι μια περιοχή μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. που καλύπτει περίπου 2.5 εκατομμύρια km 2. Η μεγάλη φυσική ποικιλομορφία της Μεσογείου απεικονίζεται εν μέρει στο μεγάλο αριθμό από μικρότερες θάλασσες που περιέχει. Εν γένει, η Μεσόγειος περιβάλλεται από 21 χώρες και εδάφη σε 3 γεωγραφικές περιοχές. Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ακατέργαστου πετρελαίου στη Μεσόγειο είναι η Λιβύη (1.29 εκατομμύριο βαρέλια την μέρα), η Αλγερία (1.15 εκατομμύριο βαρέλια την μέρα), η Αίγυπτος (352,000 βαρέλια την μέρα), και η Συρία (276,000 βαρέλια την μέρα). Οι σημαντικοί εισαγωγείς της περιοχής του ακατέργαστου πετρελαίου είναι η Γαλλία (1.9 εκατομμύριο βαρέλια την μέρα), η Ιταλία (1.8 εκατομμύριο βαρέλια την μέρα), η Ισπανία (1.46 εκατομμύριο βαρέλια την μέρα), και η Τουρκία (601,000 βαρέλια την μέρα). Σημαντικές χώρες διέλευσης είναι η Αίγυπτος με το κανάλι Σουέζ και τη σωλήνωση Sumed του, η Ιταλία με τον Transalpine αγωγό της στην Αυστρία και Γερμανία, και η Τουρκία με το δίκτυο σωληνώσεών της από την ανατολή και τα τουρκικά στενά στη Μαύρη Θάλασσα. Άλλος χώρες που χρησιμοποιήθηκαν μία φορά για τη διέλευση ή μπορούν να γίνουν κέντρα διέλευσης στο μέλλον είναι η Συρία, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Αλβανία, και η Ελλάδα. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η σωλήνωση "Janaf" στην Κροατία που χρησιμεύσει ως μια έξοδος εξαγωγής για το

20 ρωσικό πετρέλαιο σε έκτακτες περιπτώσεις. Όταν η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί και το τερματικό στην Αδριατική αρχίσει να εξάγει το ακατέργαστο πετρέλαιο, τα σχέδια κινδύνου διαρροών θα αλλάξουν. Σχήμα 08 OPRC & Non OPRC χώρες Οι βασικές περιοχές κινδύνου για τις συγκρούσεις στη Μεσόγειο είναι τα στενά των Δαρδανελίων, τα Τουρκικά στενά, το στενό του Messina μεταξύ της Σικελίας και της ηπειρωτικής Ιταλίας, και το στενό του Γιβραλτάρ. Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνονται για να μειώσουν τον κίνδυνο συγκρούσεων σε αυτές τις περιοχές είναι η απαγόρευση της αλιείας, η απαγόρευση σε οποιοδήποτε σκάφος να αγκυροβολήσει, καθώς επίσης και η διέλευση των σκαφών από ειδικές ναυτικές γραμμές στην περίπτωση του Βοσπόρου και του στενού του Γιβραλτάρ. Όμως τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν μέσα ή πολύ κοντά στα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου κυρίως στη νότια Ελλάδα, τη βόρεια Ιταλία και τη νότια Γαλλία. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου, από τις 21 χώρες που περιβάλλουν τη Μεσογειακή θάλασσα αφού κάποιες χώρες (π.χ. Κροατία και Κύπρος) έχουν ενημερωμένα και εγκεκριμένα εθνικά σχέδια, κάποιες άλλες έχουν μόνο τις μελέτες σχεδίων (π.χ. Μάλτα και Τουρκία), και τέλος είναι χώρες χωρίς κανένα σχέδιο αντίδρασης (π.χ. Αλβανία και Λίβανος). Διάφορες προσπάθειες καταβάλλονται για να γεφυρώσουν αυτή τη διαφορά μεταξύ των Μεσογειακών χώρων. Οι σημαντικότερες είναι τα αμοιβαία προγράμματα ενίσχυσης και συντονισμού υπό την αιγίδα του UNEP United Nations Environment Programme και του ΙΜΟ που έχουν προκύψει στα νομικά πλαίσια της Συνθήκη της Βαρκελώνης το Αυτή η Συνθήκη αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα ρύπανσης και έχει επιτύχει την υποστήριξη όλων των κρατών εκτός πλην της Γιουγκοσλαβίας. Ονομάστηκε Κέντρο Απάντησης Έκτακτης Ανάγκης στη Περιφερειακή Θαλάσσια Ρύπανση για τη Μεσόγειο (REMPEC), καθιερώθηκε το 1976 και ήταν πρώτο κέντρο των Ηνωμένων Εθνών του είδους του στον κόσμο στα πλαίσια του προγράμματος περιφερειακών θαλασσών του UNEP. Οι κύριοι στόχοι του είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των πληροφοριών, η αμοιβαία ενίσχυση, η βοήθεια για την ανάπτυξη των συστημάτων ετοιμότητας, απάντησης, και η κατάρτιση σε θέματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ: «Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ» Βουκελάτου Σταμάτα- Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Χάρης Μαυράκης Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 38 / 96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας 1 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η προσέγγιση στη ναυτιλία για λόγους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Χ.Ψαυράτης Από ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΓΙΩΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aegean News. Χονγκ Koνγκ. Το Νέο Βήμα της Aegean. Ακόμη. Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός)

Aegean News. Χονγκ Koνγκ. Το Νέο Βήμα της Aegean. Ακόμη. Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) Aegean News Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Ευθύμιος Μητρόπουλος Γενικός Γραμματέας Ι.Μ.Ο (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) Aegean Marine Petroleum Πρώτη Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΡΒΗΓΙΑ & ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ & ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑ & ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ «Παρουσίαση της Νορβηγίας ως παράδειγμα αναφοράς για την Ελλάδα στην βιομηχανία των υδρογονανθράκων» 11/2012-12/2013 Ερευνητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΑΤΖΗΣ 0 ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:» Λουλέ Αλεξάνδρα Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα

Κυριάκος Κουβελιώτης. Μικρά και Ελαφρά Όπλα Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα 2 Κυριάκος Κουβελιώτης Μικρά και Ελαφρά Όπλα Παραγωγή, Εµπορία, Χρήση, Διακίνηση και επιπτώσεις στη Διεθνή Ασφάλεια 3 4 Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N

Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N Aegean News Τ Ο Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Η Σ A E G E A N χειμωνασ 2011-12 Συνέντευξη Αθανάσιος Ρεϊζόπουλος Germanischer Lloyd Aegean Shipping Τέλος στο Χαρτοβασίλειο Λιπαντικά Τα Μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Οι θέσεις της Ελλάδας την πενταετία 2004 2009 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογος... 9 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο!

Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Ψάρια και θαλασσινά στο κόκκινο! Μάρτιος 2010 www.greenpeace.gr Σχεδιασμός-προσαρμογή: Στεύη Παναγιωτάκη Επιμέλεια κειμένων: Ναταλία Τσιγαρίδου, Άντζελα Λάζου Greenpeace Έκδοση: Μάρτιος 2010 Από τo Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα