CITO T SKE K L E ET E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CITO T SKE K L E ET E"

Transcript

1 CITOSKELET

2

3

4 ULOGE CITOSKELETNIH ELEMENATA

5 ćelije gajene u kulturi aktinski filamenti mikrotubule intermedijarni filamenti enterocit

6 specifičnost

7 organizacija STRUKTURA -PRATEĆI PROTEINI FUNKCIJA debljina monomer polimer templat energija 1. STRUKTURNOG USPOSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA 2. MOLEKULARNI MOTORI

8 AKTINSKI FILAMENTI Polimerizacija in vitro: monomeri G-aktina ATP joni Mg slučajno sudaranje monomera i povezivanje u kratak, stabilan fragment F-aktina debljina: 5-7nm monomer: G-aktin polimer: F-aktin energija: ATP templat: ARP 2/3

9 templat ARP 2/3 (engl. actin-related proteins) AF β4-timozin vezuje ATP-G-aktin profilin vezuje ATP-G-aktin i ADP-G-aktin nekoliko proteina koji okružuju kratki aktinski filament dodavanje (polimerizacija) kao i oduzimanje (depolimerizacija) monomera samo na jedanom kraju plus kraju na pozitivnom kraju CapZ CapZ na negativnom kraju protein tropomodulin depolimerizacija polimerizacija

10 -PRATEĆI PROTEINI 1. STRUKTURNOG USPOSTAVLJANJA I ODRŽAVANJA SNOPOVI MREŽA (2D i 3D)

11 - PRATEĆI PROTEINI 2. MOLEKULARNI MOTORI MOLEKUL MIOZINA tropomiozi n troponin aktinski filament funkcionošu kao ATP-aze (razlaganjem ATP-a - konformaciona promena miozinskog filamenta) pokreću AF nekolilo članova: za sve je karakteristilno da poseduju glaveni, vratni i repni region MIOZINSKI FILAMENT

12 FUNKCIJA AKTINSKIH FILAMENATA: submembranski podržavaju oblik ćelije pomažu formiranje endocitotskih vezikula finije organizuju citoplazmu unutar velikih kompartmenata specifično oranizuju citoplazmatske domene u kretanju- formiraju lokomotorne organe ćelije

13 MIKROTUBULE Polimerizacija in vitro: ploča koja se savija u cevčicu debljina: 25nm (2x5+15) monomer: dimer α i β tubulina polimer: protofilament (13 u zidu) -organizacioni centar: centrozom

14 debljina: 25nm (2x5+15) monomer: dimer α i β tubulina polimer: protofilament (13 u zidu) -organizacioni centar: centrozom

15 MTOC (organizacioni( centri mikrotubula)

16 Prateći proteini MT Microtubule associated proteins (MAPs) (oblažu MT, sprečavaju depolimerizaciju, organizuju ih u snopove, povezuju da drugim komonentama citoskeleta i sa ćelijskom membranom, proteini destabilizacije)

17 FUNKCIJA MIKROTUBULA: kreiraju velike kompartmente ćelije formiraju deobno vreteno izgrađuju aksoneme cilija i flagela Izgrađuju centriole i bazalna tela u kretanju organela i vezikula

18 MOLEKULARNI MOTORI retrogrdano anterogradno dinein citoplazmatski aksonemalni (cilije i flagele) kinezin citoplazmatski mitotski

19 Molekularni motori mikrotubula Ne može se vezati direktno za membranu vezikule, pomaže mu protein dinaktin

20 CENTROZOM MTOC organizacioni centri MT; ima sposobnost nukleacije i ukotvljavanja MT i to minus krajem; prekursori MT (monomeri i dimeri tubulina), proteini pericentrin, templati uronjeni u matriks Majka centriola poseduje čiodaste strukture pericentriolarna tela na kojima se nalaze templati što omogućava zadržavanje MT

21 Intermedijarni filamenti monomer paralelni dimer debljina: 10-20nm monomer: tetramer polimer: protofibril -AGREGACIJA protofilament antiparalelni tetramer Sa jednog i drugog kraja dodaju se antiparalelni tetrameri =protofilament Spiralno se uvija Protofibril = IF IF

22 FUNKCIJA INTERMEDIJARNIH FILAMENATA: podržavaju oblik ćelije dajući joj mehaničku čvrstinu formiraju kaveze oko nukleusa i lipidnih tela i tako im održavaju poziciju PODELA: citoplazmatski (keratin u epitelnim ćelijama, vimentin u vezivnom tkivu, neurofilamenti u nervnim ćelijama) i nuklesni IF (lamini) LAMINI

23 SPECIFIČNO ORGANIZOVAN CITOSKELET *mikroresice* vinkulin i alfa-aktinin miozin I kalmodulin vilin i fimbrin fodrin i spektrin za AK terminalnog tkanja i ĆM

24 SPECIFIČNO ORGANIZOVAN CITOSKELET *sarkomera* sarkomera*

25 SARKOMERA mišić miocit miofibril sarkomera

26 Z H zona Z 1/2 I 1/2 I H pruga

27 MIROVANJE KONTRAKCIJA

28 SPECIFIČNO ORGANIZOVAN CITOSKELET *centriole i centrozom* 9x3 Neksinski mostići

29 SPECIFIČNO ORGANIZOVAN CITOSKELET *cilije i flagele*

30 SPECIFIČNO ORGANIZOVACITOSKELET *cilije i flagele* 9x2 +(1+1) 9x3