Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009"

Transcript

1 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) Πρώτο Τρίμηνο 2009 Πρώτο Τρίμηνο 2008 Διαφορά% Πωλήσεις 71, , % Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) 5,384 32, % Καθαρό Κέρδος , % Κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,290 38, % Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της, Frigoglass, σχολίασε: Οι αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν προς το τέλος της περσινής χρονιάς συνεχίζονται και στο 2009, με αποτέλεσμα οι πελάτες μας στην Ευρώπη να αναβάλλουν επενδύσεις σε ψυγεία. Οι εμφιαλωτές και οι ζυθοποιοί έχουν προχωρήσει σε προγράμματα μείωσης των κεφαλαιακών τους δαπανών ενόψει του δυσμενούς κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της χαμηλότερης ζήτησης των προϊόντων τους. Η στρατηγική επέκτασης της γεωγραφικής μας παρουσίας έχει συντείνει στην αντιστάθμιση μέρους της μειωμένης ζήτησης που προήλθε από τις αναπτυγμένες αγορές κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με την άνοδο στις αναπτυσσόμενες όπως η Ασία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 79% στο τρέχον τρίμηνο ενώ στην Αφρική αναμένουμε να διατηρηθεί η καλή απόδοση της προηγούμενης χρονιάς στο σύνολο του έτους. Επιπλέον, ο κλάδος της Νιγηρίας συνεχίζει την εξαιρετική απόδοση σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο. Παρόλο που τελευταία παρουσιάστηκε κινητικότητα στον βιομηχανικό κλάδο, η ορατότητα των πωλήσεων παραμένει χαμηλή ενώ παραμένουμε σταθεροί στα μέτρα μείωσης του κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοστολογική δομή θα βελτιωθεί κατά την διάρκεια του έτους ενώ αναμένουμε να μειωθεί το κόστος των πρώτων υλών, να γίνουν εμφανή τα αποτελέσματα από τις πρωτοβουλίες της αναδιάρθρωσης και να εξομαλυνθεί η

2 αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Συνεπώς το πρώτο τρίμηνο δεν είναι ενδεικτικό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για το σύνολο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων κατάλληλων για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας καθώς και στην πρόοδο που έχει ήδη γίνει στα νέα μας εγχειρήματα στην Κίνα και την Τουρκία, προκειμένου να επεκτείνουμε την παγκόσμια ηγετική μας θέση. Τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης παραμένουν θετικά, αφενός λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητας των προϊόντων μας να αυξάνουν την κερδοφορία των πελατών μας και αφετέρου λόγω της ισχυρής μας θέσης που μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ανάκαμψη της αγοράς. Επισκόπηση Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% ανερχόμενες σε 71.7 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά 63.1% ανερχομένων σε 53.8 εκατ., αποτελώντας το 75% των συνολικών πωλήσεων. Η υτική και η Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν μείωση της τάξης του 58.6% και 89.2% αντίστοιχα, εξαιτίας σημαντικών μειώσεων στην Ρωσία, την Γερμανία και την Ιταλία. Η καταλληλότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας να επεκτείνουμε την γεωγραφική μας παρουσία αποδεικνύεται από την σημαντική ανάπτυξη που παρατηρείται στην γεωγραφική περιοχή της Ασίας- Ωκεανίας, όπου σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 78.9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 19.7% εξαιτίας της αναμενόμενης εποχικότητας των παραγγελιών και της σύγκρισης με το αντίστοιχο ισχυρό τρίμηνο του προηγούμενου έτους, της τάξης του 33.9%, ενώ αναμένουμε η απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής να διατηρήσει τα περυσινά επίπεδα. Οι πωλήσεις στην Coca-Cola 3E μειώθηκαν κατά 90.3% κατά το πρώτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας τώρα το 9% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε σύγκριση με το 34.4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca-Cola 3E αυξήθηκαν κατά 6.0% και τώρα αντιπροσωπεύουν το 55.3% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης έναντι του 19.2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 73.9% στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου, αποτελώντας τώρα το 23.3% των πωλήσεων επαγγελματικής ψύξης από 32.9% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο Κλάδος Νιγηρίας συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική αύξηση με τις πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο της τάξης του 25.2% σε Νάιρα και 17.3% σε Ευρώ ανερχόμενες σε 17.5 εκατ., αντιπροσωπεύοντας τώρα το 24.0% των συνολικών πωλήσεων (το πρώτο τρίμηνο του 2008 η συμμετοχή του κλάδου Νιγηρίας στις συνολικές πωλήσεις ανήλθε σε 9%). Οι πωλήσεις στον τομέα της υαλουργίας αυξήθηκαν κατά 27.3% σε ευρώ ανερχόμενες σε 13.2 εκατ. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 2 από 10

3 Το καθαρό κέρδος του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 175.6% ανερχόμενο σε 2.0 εκατ. Οι πωλήσεις του κλάδου πλαστικών μειώθηκαν κατά 75.1% κατά το πρώτο τρίμηνο ανερχόμενες σε 0.5 εκατ., ενώ το καθαρό κέρδος ανήλθε εκατ. Σε ενοποιημένο επίπεδο το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε κατά 83.5% ανερχόμενο σε 5.4 εκατ. αντικατοπτρίζοντας την μείωση του όγκου πωληθέντων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Εξαιρώντας την θετική επίδραση των 1.67 εκατ. από την μείωση των προβλέψεων που είχαν ληφθεί το 2008 και σχετίζονται με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και στη Νορβηγία, το Λειτουργικό Κέρδος μειώθηκε κατά 88.6% και ανήλθε σε 3.7 εκατ. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 97% και ανήλθε σε 0.6 εκατ., κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και των υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας, γεγονός που μερικώς αντισταθμίστηκε από την μείωση του φορολογικού συντελεστή και τις χαμηλότερες ζημίες από τις συναλλαγματικές διαφορές. Οι Καθαρές Εισροές από Λειτουργικές ραστηριότητες κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009 βελτιώθηκαν, από μια εκροή της τάξης των 30.8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε μια εκροή της τάξης των 28.0 εκατ. παρά την σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία της τρέχουσας περιόδου. Οι πρωτοβουλίες διατήρησης ρευστότητας επιβεβαιώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο καθώς οι κεφαλαιακές δαπάνες μειώθηκαν από 6.5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σε 3.1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του Επισκόπηση ανά Κύρια ραστηριότητα Πρώτο Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2009 Κύκλος Εργασιών ( 000) Α Τρίμηνο 2008 % ιαφορά % επί του Συνόλου Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA 000) Α Α Τρίμηνο Τρίμηνο % ιαφορά Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης 53, , % 75% 4,687 34, % Κλάδος Νιγηρίας 17,486 14, % 24% 6,612 3, % Κλάδος Πλαστικών 494 1, % 1% % ιεταιρικές ραστηριότητες Σύνολο 71, , % 11,290 38, % 22 Μαΐου 09 Σελίδα 3 από 10

4 Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης Οι πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 63.1% ανερχόμενες σε 53.8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, εξαιτίας της μείωσης του όγκου πωληθέντων κατά 55.7%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στο προϊοντικό μείγμα λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής των αναπτυσσομένων αγορών της Ασίας και της Αφρικής στο σύνολο των πωλήσεων. Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφική Περιοχή Η μείωση των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης προήλθε κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 89.2% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενες σε 9.1εκατ., λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων προς την Coca-Cola 3E και τις ζυθοποιίες που σημείωσαν μείωση 97% και 80% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις στην Ρωσία σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ενώ αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η Πολωνία η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Στην υτική Ευρώπη οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 58.6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 14.3 εκατ. κυρίως λόγω της πτώσης των εμφιαλωτών της Coca-Cola κατά 57% και των ζυθοποιών κατά 64%, επηρεάζοντας την Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Γαλλία. Η θετική πορεία των πωλήσεων στην γεωγραφική περιοχή της Ασία/Ωκεανίας συνεχίστηκε, με τις πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο της τάξης του 78.9% στα 15.5 εκατ προερχόμενες απο τους εμφιαλωτές της Coca-Cola που αυξήθηκαν κατά 184% φθάνοντας τα 13.1εκατ. Οι χώρες που συνεισέφεραν περισσότερο στην άνοδο αυτή ήταν η Ινδία και η Μαλαισία. Η πορεία της Κίνας ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και αναμένουμε το 2009 να ισοσταθμιστεί σε επίπεδο Κέρδους προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 19.7% ανερχόμενες σε 14.9 εκατ. ενώ αναμένεται να επιταχυνθούν οι πωλήσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Οι πωλήσεις προς τους εμφιαλωτές της Coca- Cola στην Αφρική μειώθηκαν κατά 6.2%, ενώ οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 33%. Κύκλος Εργασιών ανά Ομάδα Πελατών Ο πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola πλην της Coca- Cola 3Ε αυξήθηκαν κατά 6% στο πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 29.7 εκατ. Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της συνεισφοράς από την Ινδία, την Μαλαισία και την Κίνα στην γεωγραφική περιοχή της Ασίας καθώς και σημαντική συνεισφορά από αγορές της Αφρικής όπως η Γκάνα και η Νότιος Αφρική. Οι πωλήσεις προς την Coca-Cola 3Ε μειώθηκαν κατά 90.3% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008, ανερχόμενες σε 4,9 εκατ. εξαιτίας σημαντικών μειώσεων των κεφαλαιακών δαπανών της εταιρείας, γεγονός που οδήγησε στην μείωση των πωλήσεων σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 73.9% ανερχόμενες σε 12.5 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 επίσης εξαιτίας σημαντικών μειώσεων των κεφαλαιακών δαπανών των πελατών αυτής της ομάδας. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 4 από 10

5 Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκε κατά 86.2% ανερχόμενο σε 4.7εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ενώ το περιθώριο κέρδους προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε από 23.3% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους σε 8.7% αυτό τον χρόνο. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 96.1% ανερχόμενο σε 1.2 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την μείωση των πωλήσεων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 106.2% κατά την διάρκεια του τριμήνου σημειώνοντας ζημία ύψους -1.2 εκατ. Κλάδος Νιγηρίας Ο κλάδος Νιγηρίας συνεχίζει την πορεία ισχυρής ανάπτυξης που σημείωσε το 2008 με τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 17.3% σε Ευρώ ανερχόμενες σε 17.5 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους που σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 8.1%. Η αύξηση των πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα ανήλθε σε 25.2%. Εξαιρώντας την αποεπένδυση από το PET και το κλείσιμο του TSG, οι πωλήσεις στον κλάδο της Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 26.2% σε Ευρώ. Κύκλος Εργασιών ανά ραστηριότητα Οι πωλήσεις στον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκαν κυρίως λόγω της συνεχόμενης ζήτησης στον τομέα της υαλουργίας που σημείωσε άνοδο των πωλήσεων κατά 35.9% σε τοπικό νόμισμα και κατά 27.3% σε Ευρώ, ανερχόμενες σε 13.2 εκατ., υπογραμμίζοντας έτσι την επιτυχία των πρόσφατων πρωτοβουλιών μας σχετικά με την ανακατασκευή ενός φούρνου και την παραγωγή των νέων ελαφριών γυάλινων μπουκαλιών. Οι πωλήσεις σε γυαλί αυξήθηκαν κυρίως λόγω της ζήτησης από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola (άνοδος κατά 60.4% σε ευρώ), τις εξαγωγές (άνοδος κατά 261.8%) και τα καλλυντικά (άνοδος κατά 5.9%) Οι πωλήσεις από τις άλλες δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 7% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενες σε 4.3 εκατ.(η μείωση σε τοπικό νόμισμα ήταν οριακή της τάξης του 0.7%). Εξαιρώντας την αποεπένδυση του PET και το κλείσιμο της TSG, οι πωλήσεις από τις άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 20.8% σε ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης που σημειώθηκε στα πλαστικά (άνοδος 133.2%). Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 67% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενο σε 6.6 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σημαντικά από 26.6% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 37.8% στο πρώτο τρίμηνο του Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν τη βελτίωση του συντελεστή εκμετάλλευσης των εργοστασίων παραγωγής γυαλιού καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής πλαστικών. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 5 από 10

6 Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) αυξήθηκε κατά 110.8% σε ευρώ ανερχόμενο σε 4.3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται από 13.8% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σε 24.8% το πρώτο τρίμηνο του 2009 με μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 32,4%. Το Καθαρό Κέρδος αυξήθηκε κατά 175.6% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανερχόμενο σε 2.0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται από 4.7% σε 11.2%, αντικατοπτρίζοντας μια μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα και στον φορολογικό συντελεστή. Κλάδος Πλαστικών Οι πωλήσεις στον κλάδο πλαστικών μειώθηκαν κατά 75.1% το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενες σε 0.5 εκατ., ως άμεση συνέπεια της μείωσης των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. Το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε σημειώνοντας ζημία ύψους -0.1 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ το Καθαρό Κέρδος σημείωσε επίσης ζημία ύψους -0.1 εκατ. Οικονομική Επισκόπηση Περίληψη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Πρώτο Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2008 % ιαφορά ( 000) ( 000) % Κύκλος Εργασιών 71, , % Μεικτό Κέρδος 14,283 45, % Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 11,290 38, % Λειτουργικό Κέρδος 5,384 32, % Κέρδος προ Φόρων 2,361 29, % Καθαρό Κέρδος , % Κύκλος Εργασιών Οι Ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% το πρώτο τρίμηνο του 2009, ανερχόμενες σε 71.7 εκατ. κυρίως εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά 63.1%.Aντίθετα η καλή 22 Μαΐου 09 Σελίδα 6 από 10

7 πορεία του Κλάδου της Νιγηρίας συνεχίστηκε σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 17.3%. Μεικτό Κέρδος Το μεικτό Κέρδος έπεσε κατά 68.7% το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενο σε 14.3 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται από 28.1% το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 19.9% το πρώτο τρίμηνο του Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της πτώσης των πωλήσεων όσο και της επακόλουθης αντίστροφης λειτουργικής μόχλευσης, με το Κόστος Πωληθέντων να αυξάνεται από 71.9% σε 80% επί των πωλήσεων. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 83.5% ανερχόμενο σε 5.4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται από 20.2% σε 7.5%. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα όμως μειώθηκαν κατά 27.2%, αντικατοπτρίζοντας μειώσεις τόσο στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας όσο και στα Έξοδα ιάθεσης και Προώθησης. Τα έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης αυξήθηκαν καθώς η Frigoglass συνεχίζει να επικεντρώνεται στην προσφορά καινοτόμων προϊόντων. Εξαιρώντας το κέρδος ύψους 1.67 εκατ. από την μείωση της πρόβλεψης που είχε ληφθεί το 2008 σχετικά με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και τη Νορβηγία, το Λειτουργικό Κέρδος μειώθηκε κατά 88.6% ανερχόμενο σε 3.7 εκατ. Καθαρό Κέρδος Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 97.0% ανερχόμενο σε 0.6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 εξαιτίας των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και των υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 24.1% και τις χαμηλότερες ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές Ταμειακές Ροές Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009 βελτιώθηκαν, από μια εκροή ύψους 30.8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε μια εκροή ύψους 28.0 εκατ., παρά την σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία την τρέχουσα περίοδο. Ο κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η μείωση των απαιτήσεων των πελατών λόγω των μειωμένων πωλήσεων. Οι πρωτοβουλίες διατήρησης της ρευστότητας μπορούν ήδη να εντοπιστούν στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με τις κεφαλαιακές δαπάνες να μειώνονται από 6.5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε 3.1 εκατ. την τρέχουσα περίοδο και με τις ταμειακές ροές μετά από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες να βελτιώνονται σημαντικά από μια εκροή της τάξης των 52.2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της SFA) σε μια εκροή της τάξης των 31.0 εκατ. Ισολογισμός Το σύνολο της Καθαρής Θέσης μειώθηκε από εκατ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 σε εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, ως αποτέλεσμα της επιστροφής κεφαλαίου και καταβολής του προμερίσματος που ανήλθαν σε 60.3 εκατ καθώς και της καταβολής του μερίσματος για τη 22 Μαΐου 09 Σελίδα 7 από 10

8 χρήση του 2007 ( 15.3 εκατ.) που καταβλήθηκαν την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, σημειώθηκε αρνητική επίδραση στην αξία των ακινητοποιήσεων από την υποτίμηση των νομισμάτων (Ρούβλι Ρωσίας, Ζλότυ Πολωνίας, Λεϊ Ρουμανίας, Νάιρα Νιγηρίας και Ραντ Νοτίου Αφρικής). Το Καθαρό Χρέος στο τέλος του Μαρτίου του 2009 ήταν εκατ, από το οποίο το 32% είναι μακροπρόθεσμο. Οι σημαντικά χαμηλότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου παραδοσιακά το πιο σημαντικό τρίμηνο του έτουςοδήγησαν σε υψηλότερα αποθέματα πρώτων υλών και αυτό οδήγησε σε υψηλές ανάγκες σε κεφαλαίο κίνησης και κατά συνέπεια επιδείνωση των σχετικών δεικτών. Περιμένουμε ότι οι δείκτες αυτοί θα βελτιωθούν κατά την διάρκεια του έτους. Κεφαλαιακές απάνες Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου η κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε 3.1 εκατ. κατά 50% χαμηλότερες από το πρώτο τρίμηνο του 2008, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στην διατήρηση ρευστότητας. 1.7 εκατ. κεφαλαιακών δαπανών αφορούσαν τον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, κυρίως σχετιζόμενες με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ το υπόλοιπο επενδύθηκε στον Κλάδο της Νιγηρίας. Επιχειρηματικές Προοπτικές Η παγκόσμια οικονομική κρίση επιταχύνθηκε κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε χαμηλά επηρεάζοντας άμεσα τους σημαντικότερους πελάτες μας. Η μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα τους οδήγησε σε συγκράτηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων σε πολλές από τις αναπτυγμένες αγορές μας, ειδικά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που επέδρασε αρνητικά τις πωλήσεις μας. Οι πρόσφατες ενδείξεις για ανάκαμψη της αγοράς έχουν να κάνουν περισσότερο με την θετική πορεία των αποθεμάτων στον βιομηχανικό κλάδο. Καθώς η ορατότητα των πωλήσεων παραμένει χαμηλή συνεχίζουμε να αναπροσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο στις παρούσες μακροοικονομικές συνθήκες θέτοντας ως προτεραιότητα τη διατήρηση της ρευστότητας μέσω αυστηρών πρακτικών διαχείρισης τόσο του κεφαλαίου κίνησης όσο και των κεφαλαιακών δαπανών. Παρόλο που είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε χρονικά την ανάκαμψη των πωλήσεων, πιστεύουμε απόλυτα ότι η γεωγραφική μας διασπορά θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική στήριξη κατά την διάρκεια του υπόλοιπου έτους καθώς η Ασία αναμένεται να διατηρήσει την θετική της πορεία και η Αφρική να διατηρήσει τα καλά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον το κόστος των πρώτων υλών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αναμένουμε να μειωθεί καθώς διανύουμε το υπόλοιπο του 2009, παρόλο που οι τιμές του χαλκού και του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά που είχαν βρεθεί στο τέλος του Παράλληλα η επιτυχία των πρωτοβουλιών μας να προσαρμόσουμε την κοστολογική μας 22 Μαΐου 09 Σελίδα 8 από 10

9 βάση στην βραχυπρόθεσμη οικονομική πραγματικότητα αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στα επόμενα τρίμηνα. Πιστεύουμε ότι οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν θεμέλιο της συνέχισης της υγιούς οικονομικής μας θέσης και έτσι διατηρούμε τους στόχους μας για θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους καθώς και του δείκτη Καθαρό Χρέος προς Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κοντά στο βέλτιστο επίπεδο. Η Frigoglass συνεχίζει να θέτει τα θεμέλια για το μέλλον και αυτό είναι εμφανές από τη συνεχή μας προσήλωση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για τους πελάτες μας. Η ευρεία γεωγραφική μας διασπορά και η παραγωγική μας δυναμικότητα θέτουν τη βάση για ενδυνάμωση της ηγετικής μας θέσης όταν η οικονομία ανακάμψει. Η μακροπρόθεσμη δυναμική του κλάδου ποτών και αναψυκτικών, στον οποίο ανήκουν οι σημαντικότεροι πελάτες μας, παραμένει ισχυρή με το κανάλι της άμεσης κατανάλωσης να συνεχίζει να είναι το πλέον κερδοφόρο, ενώ στο πλαίσιο αυτό οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης (ICM) θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πληροφορίες Lillian Phillips Investor Relations Tel: Greg Quine Financial Dynamics London Tell: Μαΐου 09 Σελίδα 9 από 10

10 22 Μαΐου 09 Σελίδα 10 από 10

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

1 ο Τρίμηνο 2010. Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: Αποτελέσματα του 1 ου τριμήνου που έληξε την 31 Μαρτίου 2010 Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου του 2010 Αθήνα, 19 Μαΐου, 2010: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) 1 ο Τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2014 Αθήνα, Ελλάδα 8 Μαΐου 2014 H Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου 2013 Δελτίο Τύπου Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα T +30 210 6165700 F +30 210 6199097 Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου Αθήνα, Ελλάδα, 12 Μαρτίου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής «Frigoglass» ή «εμείς» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013

Τρίτο Τρίμηνο 2013 Εννιάμηνο 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Γ Τρίμηνο 2013 Γ Τρίμηνο 2012 (1) Μεταβολή % Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 575 594-3% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

* Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται σε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY ETOYΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ Δ Τρίμηνο Δ Τρίμηνο % 2013 2012 Μεταβολή Όγκος πωλήσεων (εκατ. κιβώτια) 481 477 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Σελίδα 1 από 40 ΙΣΧΥΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ H Coca-Cola HBC AG, ένας εμφιαλωτής των σημάτων της The Coca-Cola Company με ηγετική θέση,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση. Στοιχεία αναζήτησης Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία αναζήτησης που βρίσκονται στο επάνω δεξιά περιθώριο για να περιηγηθείτε στην Ετήσια Έκθεση.

Πλοήγηση. Στοιχεία αναζήτησης Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία αναζήτησης που βρίσκονται στο επάνω δεξιά περιθώριο για να περιηγηθείτε στην Ετήσια Έκθεση. 40 Τμήμα 1 Επισκόπηση Πλοήγηση Εγχειρίδιο Καλώς ορίσατε στην Ετήσια Έκθεση της Frigoglass για το 2010. Αυτό το αρχείο σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που θέλετε, είτε για εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%).

ελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη: 67,3 εκ. ευρώ έναντι 258,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 (µείωση 73,9%). ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει βελτιωµένα έσοδα σε τριµηνιαία βάση - ιατηρείται ο στόχος καθαρής κερδοφορίας για το 2013 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013

Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 31 Μαρτίου 2014 Η αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play συνεχίστηκε και στο 4 ο τρίμηνο του 2013 με αποτέλεσμα στο τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές συνδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α εξαμήνου (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 158 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 34% σε σχέση με το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Επιχειρηματική ανασκόπηση

Επισκόπηση. Επιχειρηματική ανασκόπηση Επισκόπηση Frigoglass 3 Η Frigoglass συνοπτικά 4 Βασικά οικονομικά μεγέθη 6 Παγκόσμια παρουσία 10 Βασικά στοιχεία της Εταιρείας το 2011 12 Επιστολή Προέδρου 14 Επιχειρηματική ανασκόπηση Frigoglass Jebel

Διαβάστε περισσότερα