Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009"

Transcript

1 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ) Πρώτο Τρίμηνο 2009 Πρώτο Τρίμηνο 2008 Διαφορά% Πωλήσεις 71, , % Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) 5,384 32, % Καθαρό Κέρδος , % Κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,290 38, % Ο κύριος Πέτρος ιαμαντίδης, ιευθύνων Σύμβουλος της, Frigoglass, σχολίασε: Οι αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες που παρουσιάστηκαν προς το τέλος της περσινής χρονιάς συνεχίζονται και στο 2009, με αποτέλεσμα οι πελάτες μας στην Ευρώπη να αναβάλλουν επενδύσεις σε ψυγεία. Οι εμφιαλωτές και οι ζυθοποιοί έχουν προχωρήσει σε προγράμματα μείωσης των κεφαλαιακών τους δαπανών ενόψει του δυσμενούς κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της χαμηλότερης ζήτησης των προϊόντων τους. Η στρατηγική επέκτασης της γεωγραφικής μας παρουσίας έχει συντείνει στην αντιστάθμιση μέρους της μειωμένης ζήτησης που προήλθε από τις αναπτυγμένες αγορές κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με την άνοδο στις αναπτυσσόμενες όπως η Ασία, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 79% στο τρέχον τρίμηνο ενώ στην Αφρική αναμένουμε να διατηρηθεί η καλή απόδοση της προηγούμενης χρονιάς στο σύνολο του έτους. Επιπλέον, ο κλάδος της Νιγηρίας συνεχίζει την εξαιρετική απόδοση σημειώνοντας αύξηση των πωλήσεων κατά 17% στο πρώτο τρίμηνο. Παρόλο που τελευταία παρουσιάστηκε κινητικότητα στον βιομηχανικό κλάδο, η ορατότητα των πωλήσεων παραμένει χαμηλή ενώ παραμένουμε σταθεροί στα μέτρα μείωσης του κόστους και αύξησης της αποδοτικότητας. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοστολογική δομή θα βελτιωθεί κατά την διάρκεια του έτους ενώ αναμένουμε να μειωθεί το κόστος των πρώτων υλών, να γίνουν εμφανή τα αποτελέσματα από τις πρωτοβουλίες της αναδιάρθρωσης και να εξομαλυνθεί η

2 αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Συνεπώς το πρώτο τρίμηνο δεν είναι ενδεικτικό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για το σύνολο του έτους. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων κατάλληλων για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας καθώς και στην πρόοδο που έχει ήδη γίνει στα νέα μας εγχειρήματα στην Κίνα και την Τουρκία, προκειμένου να επεκτείνουμε την παγκόσμια ηγετική μας θέση. Τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης παραμένουν θετικά, αφενός λόγω της αποδεδειγμένης ικανότητας των προϊόντων μας να αυξάνουν την κερδοφορία των πελατών μας και αφετέρου λόγω της ισχυρής μας θέσης που μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε πλήρως την ανάκαμψη της αγοράς. Επισκόπηση Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% ανερχόμενες σε 71.7 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά 63.1% ανερχομένων σε 53.8 εκατ., αποτελώντας το 75% των συνολικών πωλήσεων. Η υτική και η Ανατολική Ευρώπη σημείωσαν μείωση της τάξης του 58.6% και 89.2% αντίστοιχα, εξαιτίας σημαντικών μειώσεων στην Ρωσία, την Γερμανία και την Ιταλία. Η καταλληλότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας να επεκτείνουμε την γεωγραφική μας παρουσία αποδεικνύεται από την σημαντική ανάπτυξη που παρατηρείται στην γεωγραφική περιοχή της Ασίας- Ωκεανίας, όπου σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 78.9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 19.7% εξαιτίας της αναμενόμενης εποχικότητας των παραγγελιών και της σύγκρισης με το αντίστοιχο ισχυρό τρίμηνο του προηγούμενου έτους, της τάξης του 33.9%, ενώ αναμένουμε η απόδοση της συγκεκριμένης περιοχής να διατηρήσει τα περυσινά επίπεδα. Οι πωλήσεις στην Coca-Cola 3E μειώθηκαν κατά 90.3% κατά το πρώτο τρίμηνο, αντιπροσωπεύοντας τώρα το 9% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης σε σύγκριση με το 34.4% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις στους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola εκτός της Coca-Cola 3E αυξήθηκαν κατά 6.0% και τώρα αντιπροσωπεύουν το 55.3% των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης έναντι του 19.2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 73.9% στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου, αποτελώντας τώρα το 23.3% των πωλήσεων επαγγελματικής ψύξης από 32.9% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Ο Κλάδος Νιγηρίας συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική αύξηση με τις πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο της τάξης του 25.2% σε Νάιρα και 17.3% σε Ευρώ ανερχόμενες σε 17.5 εκατ., αντιπροσωπεύοντας τώρα το 24.0% των συνολικών πωλήσεων (το πρώτο τρίμηνο του 2008 η συμμετοχή του κλάδου Νιγηρίας στις συνολικές πωλήσεις ανήλθε σε 9%). Οι πωλήσεις στον τομέα της υαλουργίας αυξήθηκαν κατά 27.3% σε ευρώ ανερχόμενες σε 13.2 εκατ. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 2 από 10

3 Το καθαρό κέρδος του κλάδου της Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 175.6% ανερχόμενο σε 2.0 εκατ. Οι πωλήσεις του κλάδου πλαστικών μειώθηκαν κατά 75.1% κατά το πρώτο τρίμηνο ανερχόμενες σε 0.5 εκατ., ενώ το καθαρό κέρδος ανήλθε εκατ. Σε ενοποιημένο επίπεδο το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε κατά 83.5% ανερχόμενο σε 5.4 εκατ. αντικατοπτρίζοντας την μείωση του όγκου πωληθέντων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Εξαιρώντας την θετική επίδραση των 1.67 εκατ. από την μείωση των προβλέψεων που είχαν ληφθεί το 2008 και σχετίζονται με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και στη Νορβηγία, το Λειτουργικό Κέρδος μειώθηκε κατά 88.6% και ανήλθε σε 3.7 εκατ. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 97% και ανήλθε σε 0.6 εκατ., κυρίως λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και των υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας, γεγονός που μερικώς αντισταθμίστηκε από την μείωση του φορολογικού συντελεστή και τις χαμηλότερες ζημίες από τις συναλλαγματικές διαφορές. Οι Καθαρές Εισροές από Λειτουργικές ραστηριότητες κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009 βελτιώθηκαν, από μια εκροή της τάξης των 30.8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε μια εκροή της τάξης των 28.0 εκατ. παρά την σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία της τρέχουσας περιόδου. Οι πρωτοβουλίες διατήρησης ρευστότητας επιβεβαιώθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο καθώς οι κεφαλαιακές δαπάνες μειώθηκαν από 6.5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σε 3.1 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του Επισκόπηση ανά Κύρια ραστηριότητα Πρώτο Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2009 Κύκλος Εργασιών ( 000) Α Τρίμηνο 2008 % ιαφορά % επί του Συνόλου Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA 000) Α Α Τρίμηνο Τρίμηνο % ιαφορά Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης 53, , % 75% 4,687 34, % Κλάδος Νιγηρίας 17,486 14, % 24% 6,612 3, % Κλάδος Πλαστικών 494 1, % 1% % ιεταιρικές ραστηριότητες Σύνολο 71, , % 11,290 38, % 22 Μαΐου 09 Σελίδα 3 από 10

4 Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης Οι πωλήσεις του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκαν κατά 63.1% ανερχόμενες σε 53.8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, εξαιτίας της μείωσης του όγκου πωληθέντων κατά 55.7%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στο προϊοντικό μείγμα λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής των αναπτυσσομένων αγορών της Ασίας και της Αφρικής στο σύνολο των πωλήσεων. Κύκλος Εργασιών ανά Γεωγραφική Περιοχή Η μείωση των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης προήλθε κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 89.2% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενες σε 9.1εκατ., λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων προς την Coca-Cola 3E και τις ζυθοποιίες που σημείωσαν μείωση 97% και 80% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις στην Ρωσία σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση ενώ αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η Πολωνία η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Στην υτική Ευρώπη οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 58.6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 14.3 εκατ. κυρίως λόγω της πτώσης των εμφιαλωτών της Coca-Cola κατά 57% και των ζυθοποιών κατά 64%, επηρεάζοντας την Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Γαλλία. Η θετική πορεία των πωλήσεων στην γεωγραφική περιοχή της Ασία/Ωκεανίας συνεχίστηκε, με τις πωλήσεις να σημειώνουν άνοδο της τάξης του 78.9% στα 15.5 εκατ προερχόμενες απο τους εμφιαλωτές της Coca-Cola που αυξήθηκαν κατά 184% φθάνοντας τα 13.1εκατ. Οι χώρες που συνεισέφεραν περισσότερο στην άνοδο αυτή ήταν η Ινδία και η Μαλαισία. Η πορεία της Κίνας ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και αναμένουμε το 2009 να ισοσταθμιστεί σε επίπεδο Κέρδους προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Οι πωλήσεις στην Αφρική/Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 19.7% ανερχόμενες σε 14.9 εκατ. ενώ αναμένεται να επιταχυνθούν οι πωλήσεις κατά τα επόμενα τρίμηνα του έτους. Οι πωλήσεις προς τους εμφιαλωτές της Coca- Cola στην Αφρική μειώθηκαν κατά 6.2%, ενώ οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 33%. Κύκλος Εργασιών ανά Ομάδα Πελατών Ο πωλήσεις προς τους άλλους εμφιαλωτές της Coca-Cola πλην της Coca- Cola 3Ε αυξήθηκαν κατά 6% στο πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενες σε 29.7 εκατ. Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της συνεισφοράς από την Ινδία, την Μαλαισία και την Κίνα στην γεωγραφική περιοχή της Ασίας καθώς και σημαντική συνεισφορά από αγορές της Αφρικής όπως η Γκάνα και η Νότιος Αφρική. Οι πωλήσεις προς την Coca-Cola 3Ε μειώθηκαν κατά 90.3% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008, ανερχόμενες σε 4,9 εκατ. εξαιτίας σημαντικών μειώσεων των κεφαλαιακών δαπανών της εταιρείας, γεγονός που οδήγησε στην μείωση των πωλήσεων σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πωλήσεις προς τις ζυθοποιίες μειώθηκαν κατά 73.9% ανερχόμενες σε 12.5 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 επίσης εξαιτίας σημαντικών μειώσεων των κεφαλαιακών δαπανών των πελατών αυτής της ομάδας. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 4 από 10

5 Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο επαγγελματικής Ψύξης μειώθηκε κατά 86.2% ανερχόμενο σε 4.7εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ενώ το περιθώριο κέρδους προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε από 23.3% το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους σε 8.7% αυτό τον χρόνο. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 96.1% ανερχόμενο σε 1.2 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την μείωση των πωλήσεων και την αντίστροφη λειτουργική μόχλευση. Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 106.2% κατά την διάρκεια του τριμήνου σημειώνοντας ζημία ύψους -1.2 εκατ. Κλάδος Νιγηρίας Ο κλάδος Νιγηρίας συνεχίζει την πορεία ισχυρής ανάπτυξης που σημείωσε το 2008 με τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου να αυξάνονται κατά 17.3% σε Ευρώ ανερχόμενες σε 17.5 εκατ. σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους που σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 8.1%. Η αύξηση των πωλήσεων σε τοπικό νόμισμα ανήλθε σε 25.2%. Εξαιρώντας την αποεπένδυση από το PET και το κλείσιμο του TSG, οι πωλήσεις στον κλάδο της Νιγηρίας αυξήθηκαν κατά 26.2% σε Ευρώ. Κύκλος Εργασιών ανά ραστηριότητα Οι πωλήσεις στον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκαν κυρίως λόγω της συνεχόμενης ζήτησης στον τομέα της υαλουργίας που σημείωσε άνοδο των πωλήσεων κατά 35.9% σε τοπικό νόμισμα και κατά 27.3% σε Ευρώ, ανερχόμενες σε 13.2 εκατ., υπογραμμίζοντας έτσι την επιτυχία των πρόσφατων πρωτοβουλιών μας σχετικά με την ανακατασκευή ενός φούρνου και την παραγωγή των νέων ελαφριών γυάλινων μπουκαλιών. Οι πωλήσεις σε γυαλί αυξήθηκαν κυρίως λόγω της ζήτησης από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola (άνοδος κατά 60.4% σε ευρώ), τις εξαγωγές (άνοδος κατά 261.8%) και τα καλλυντικά (άνοδος κατά 5.9%) Οι πωλήσεις από τις άλλες δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 7% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενες σε 4.3 εκατ.(η μείωση σε τοπικό νόμισμα ήταν οριακή της τάξης του 0.7%). Εξαιρώντας την αποεπένδυση του PET και το κλείσιμο της TSG, οι πωλήσεις από τις άλλες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 20.8% σε ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης που σημειώθηκε στα πλαστικά (άνοδος 133.2%). Κερδοφορία Το Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον κλάδο Νιγηρίας αυξήθηκε κατά 67% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενο σε 6.6 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σημαντικά από 26.6% που ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 37.8% στο πρώτο τρίμηνο του Τα μεγέθη αυτά αντανακλούν τη βελτίωση του συντελεστή εκμετάλλευσης των εργοστασίων παραγωγής γυαλιού καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής πλαστικών. 22 Μαΐου 09 Σελίδα 5 από 10

6 Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) αυξήθηκε κατά 110.8% σε ευρώ ανερχόμενο σε 4.3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται από 13.8% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σε 24.8% το πρώτο τρίμηνο του 2009 με μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 32,4%. Το Καθαρό Κέρδος αυξήθηκε κατά 175.6% σε ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανερχόμενο σε 2.0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται από 4.7% σε 11.2%, αντικατοπτρίζοντας μια μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα και στον φορολογικό συντελεστή. Κλάδος Πλαστικών Οι πωλήσεις στον κλάδο πλαστικών μειώθηκαν κατά 75.1% το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανερχόμενες σε 0.5 εκατ., ως άμεση συνέπεια της μείωσης των πωλήσεων του Κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. Το Λειτουργικό Κέρδος (ΕΒΙΤ) μειώθηκε σημειώνοντας ζημία ύψους -0.1 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ το Καθαρό Κέρδος σημείωσε επίσης ζημία ύψους -0.1 εκατ. Οικονομική Επισκόπηση Περίληψη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Πρώτο Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2009 Α Τρίμηνο 2008 % ιαφορά ( 000) ( 000) % Κύκλος Εργασιών 71, , % Μεικτό Κέρδος 14,283 45, % Κέρδος προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων 11,290 38, % Λειτουργικό Κέρδος 5,384 32, % Κέρδος προ Φόρων 2,361 29, % Καθαρό Κέρδος , % Κύκλος Εργασιών Οι Ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 55.9% το πρώτο τρίμηνο του 2009, ανερχόμενες σε 71.7 εκατ. κυρίως εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων στον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά 63.1%.Aντίθετα η καλή 22 Μαΐου 09 Σελίδα 6 από 10

7 πορεία του Κλάδου της Νιγηρίας συνεχίστηκε σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 17.3%. Μεικτό Κέρδος Το μεικτό Κέρδος έπεσε κατά 68.7% το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενο σε 14.3 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται από 28.1% το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 19.9% το πρώτο τρίμηνο του Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της πτώσης των πωλήσεων όσο και της επακόλουθης αντίστροφης λειτουργικής μόχλευσης, με το Κόστος Πωληθέντων να αυξάνεται από 71.9% σε 80% επί των πωλήσεων. Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Το Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) μειώθηκε κατά 83.5% ανερχόμενο σε 5.4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται από 20.2% σε 7.5%. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα όμως μειώθηκαν κατά 27.2%, αντικατοπτρίζοντας μειώσεις τόσο στα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας όσο και στα Έξοδα ιάθεσης και Προώθησης. Τα έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης αυξήθηκαν καθώς η Frigoglass συνεχίζει να επικεντρώνεται στην προσφορά καινοτόμων προϊόντων. Εξαιρώντας το κέρδος ύψους 1.67 εκατ. από την μείωση της πρόβλεψης που είχε ληφθεί το 2008 σχετικά με την απομείωση της αξίας των μηχανημάτων στην Πολωνία και τη Νορβηγία, το Λειτουργικό Κέρδος μειώθηκε κατά 88.6% ανερχόμενο σε 3.7 εκατ. Καθαρό Κέρδος Το Καθαρό Κέρδος μειώθηκε κατά 97.0% ανερχόμενο σε 0.6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009 εξαιτίας των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων και των υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας που αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 24.1% και τις χαμηλότερες ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές Ταμειακές Ροές Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009 βελτιώθηκαν, από μια εκροή ύψους 30.8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε μια εκροή ύψους 28.0 εκατ., παρά την σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία την τρέχουσα περίοδο. Ο κύριος λόγος αυτής της εξέλιξης είναι η μείωση των απαιτήσεων των πελατών λόγω των μειωμένων πωλήσεων. Οι πρωτοβουλίες διατήρησης της ρευστότητας μπορούν ήδη να εντοπιστούν στο πρώτο τρίμηνο του έτους, με τις κεφαλαιακές δαπάνες να μειώνονται από 6.5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους σε 3.1 εκατ. την τρέχουσα περίοδο και με τις ταμειακές ροές μετά από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες να βελτιώνονται σημαντικά από μια εκροή της τάξης των 52.2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς της SFA) σε μια εκροή της τάξης των 31.0 εκατ. Ισολογισμός Το σύνολο της Καθαρής Θέσης μειώθηκε από εκατ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008 σε εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2009, ως αποτέλεσμα της επιστροφής κεφαλαίου και καταβολής του προμερίσματος που ανήλθαν σε 60.3 εκατ καθώς και της καταβολής του μερίσματος για τη 22 Μαΐου 09 Σελίδα 7 από 10

8 χρήση του 2007 ( 15.3 εκατ.) που καταβλήθηκαν την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, σημειώθηκε αρνητική επίδραση στην αξία των ακινητοποιήσεων από την υποτίμηση των νομισμάτων (Ρούβλι Ρωσίας, Ζλότυ Πολωνίας, Λεϊ Ρουμανίας, Νάιρα Νιγηρίας και Ραντ Νοτίου Αφρικής). Το Καθαρό Χρέος στο τέλος του Μαρτίου του 2009 ήταν εκατ, από το οποίο το 32% είναι μακροπρόθεσμο. Οι σημαντικά χαμηλότερες πωλήσεις του πρώτου τριμήνου παραδοσιακά το πιο σημαντικό τρίμηνο του έτουςοδήγησαν σε υψηλότερα αποθέματα πρώτων υλών και αυτό οδήγησε σε υψηλές ανάγκες σε κεφαλαίο κίνησης και κατά συνέπεια επιδείνωση των σχετικών δεικτών. Περιμένουμε ότι οι δείκτες αυτοί θα βελτιωθούν κατά την διάρκεια του έτους. Κεφαλαιακές απάνες Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου η κεφαλαιακές δαπάνες ανήλθαν σε 3.1 εκατ. κατά 50% χαμηλότερες από το πρώτο τρίμηνο του 2008, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωσή μας στην διατήρηση ρευστότητας. 1.7 εκατ. κεφαλαιακών δαπανών αφορούσαν τον Κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, κυρίως σχετιζόμενες με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ το υπόλοιπο επενδύθηκε στον Κλάδο της Νιγηρίας. Επιχειρηματικές Προοπτικές Η παγκόσμια οικονομική κρίση επιταχύνθηκε κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε χαμηλά επηρεάζοντας άμεσα τους σημαντικότερους πελάτες μας. Η μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα τους οδήγησε σε συγκράτηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων σε πολλές από τις αναπτυγμένες αγορές μας, ειδικά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που επέδρασε αρνητικά τις πωλήσεις μας. Οι πρόσφατες ενδείξεις για ανάκαμψη της αγοράς έχουν να κάνουν περισσότερο με την θετική πορεία των αποθεμάτων στον βιομηχανικό κλάδο. Καθώς η ορατότητα των πωλήσεων παραμένει χαμηλή συνεχίζουμε να αναπροσαρμόζουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο στις παρούσες μακροοικονομικές συνθήκες θέτοντας ως προτεραιότητα τη διατήρηση της ρευστότητας μέσω αυστηρών πρακτικών διαχείρισης τόσο του κεφαλαίου κίνησης όσο και των κεφαλαιακών δαπανών. Παρόλο που είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε χρονικά την ανάκαμψη των πωλήσεων, πιστεύουμε απόλυτα ότι η γεωγραφική μας διασπορά θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντική στήριξη κατά την διάρκεια του υπόλοιπου έτους καθώς η Ασία αναμένεται να διατηρήσει την θετική της πορεία και η Αφρική να διατηρήσει τα καλά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Επιπλέον το κόστος των πρώτων υλών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά αναμένουμε να μειωθεί καθώς διανύουμε το υπόλοιπο του 2009, παρόλο που οι τιμές του χαλκού και του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σε σχέση με τα ιστορικά χαμηλά που είχαν βρεθεί στο τέλος του Παράλληλα η επιτυχία των πρωτοβουλιών μας να προσαρμόσουμε την κοστολογική μας 22 Μαΐου 09 Σελίδα 8 από 10

9 βάση στην βραχυπρόθεσμη οικονομική πραγματικότητα αναμένεται να συνεισφέρει θετικά στα επόμενα τρίμηνα. Πιστεύουμε ότι οι ανωτέρω ενέργειες αποτελούν θεμέλιο της συνέχισης της υγιούς οικονομικής μας θέσης και έτσι διατηρούμε τους στόχους μας για θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το σύνολο του έτους καθώς και του δείκτη Καθαρό Χρέος προς Κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κοντά στο βέλτιστο επίπεδο. Η Frigoglass συνεχίζει να θέτει τα θεμέλια για το μέλλον και αυτό είναι εμφανές από τη συνεχή μας προσήλωση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για τους πελάτες μας. Η ευρεία γεωγραφική μας διασπορά και η παραγωγική μας δυναμικότητα θέτουν τη βάση για ενδυνάμωση της ηγετικής μας θέσης όταν η οικονομία ανακάμψει. Η μακροπρόθεσμη δυναμική του κλάδου ποτών και αναψυκτικών, στον οποίο ανήκουν οι σημαντικότεροι πελάτες μας, παραμένει ισχυρή με το κανάλι της άμεσης κατανάλωσης να συνεχίζει να είναι το πλέον κερδοφόρο, ενώ στο πλαίσιο αυτό οι λύσεις επαγγελματικής ψύξης (ICM) θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Πληροφορίες Lillian Phillips Investor Relations Tel: Greg Quine Financial Dynamics London Tell: Μαΐου 09 Σελίδα 9 από 10

10 22 Μαΐου 09 Σελίδα 10 από 10

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο

Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Green is cool Frigoglass Ετήσιο Δελτίο Η Frigoglass με μια ματιά 01 Οικονομική Ανασκόπηση 02 Εταιρικό Προφίλ 04 Επιστολή Προέδρου 06 Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου Επιχειρηματική Ανασκόπηση 08 Ecocool

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ H Coca-Cola HBC AG, ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής των προϊόντων της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εξάμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο

A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com. Ετήσιο Δελτίο A. Mεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα Τηλ: +30 210 616 5700, Fax: +30 210 619 9097 www. frigoglass.com 05 Ετήσιο Δελτίο Ηταν μια καταπληκτική χρονιά... 2003 234 48 2004 2005 307 262 61 ΠΩΛΗΣΕΙΣ εκατ. 50

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Γ.Ε.ΜΗ. 1351401000 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων

φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 φυσική πηγή βιοµηχανικών λύσεων Ετήσιος Απολογισµός 2009 περιεχόµενα 5 Ο «σκοπός» µας 23 Κλάδοι Προϊόντων Εταιρική Κοινωνική 38 Ευθύνη Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010

Aνάκτηση αξίας. Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνάκτηση αξίας Ετήσιος Απολογισμός 2010 Aνακτώντας αξία Ετήσιος Απολογισµός 2010 Μεταφορά πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της S&B στο λιµάνι Neuss στη Γερµανία περιεχόµενα 4 O Σκοπός µας 8 Οικονοµική Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Λειτουργική κερδοφορία παρά τη μεγάλη μείωση στο κύκλο εργασιών o Το οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ WEEK ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΗ, MIG, ΕΥΔΑΠ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΠΑΠ, ΜΕΤΚΑ

ΧΡΗΜΑ WEEK ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΗ, MIG, ΕΥΔΑΠ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΟΠΑΠ, ΜΕΤΚΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ τ.414 / ΤΡΙΤΗ 02.04.2012 4 9 10 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η χώρα κινείται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, ενώ αβέβαιο είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα