f f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2009 2012f 2009 2012f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5%"

Transcript

1 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΙΟΒΕ και το γερμανικό ινστιτούτο Konrad-Adenauer για την πρόσκληση που μου έκαναν να μιλήσω στη σημερινή ημερίδα για το «περιεχόμενο της ανάπτυξης». Θα ξεκινήσω περιγράφοντας τις οικονομικές μεταβλητές που οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης καθώς και τις συγκεκριμένες δράσεις που στην περίπτωση της Ελλάδος θα μεγεθύνουν την πιθανότητα επιτυχίας μας. Στη συνέχεια θα πω δυο λόγια και για το πότε αναμένεται να σταματήσει η ύφεση και ποιο είναι το νέο κατώτερο σημείο εκκίνησης της οικονομίας και του δυνητικού ΑΕΠ το 2014, για το οποίο η αβεβαιότητα παραμένει μεγάλη. 1. Εμφανής η ανισορροπία στην κατανομή του ΑΕΠ Η οικονομία μας για να μπορέσει να επιτύχει υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στον Πίνακα (σελ. 3), όπου η οικονομική δραστηριότητα χωρίζεται σε επιμέρους κατηγορίες. Η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα, κοντά στο 75%, είναι πολύ μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι 57,5%. Αντίστροφα, οι επενδύσεις, που είναι στο 14%, είναι μικρότερες από το μέσο όρο του 18,6% και μειώθηκαν στη τριετία. Μειώθηκαν και οι δημόσιες επενδύσεις στην τριετία. Λιγότερες επενδύσεις δεν συνάδουν με μια οικονομία που πρέπει να τρέξει γρηγορότερα και να συγκλίνει. Αυτή η κατανομή του ΑΕΠ πρέπει να αντιστραφεί, με λιγότερη κατανάλωση και περισσότερες επενδύσεις, που θα αυξάνουν το συσσωρευμένο κεφάλαιο, ώστε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια οικονομία ικανή να παράγει αγαθά και εισοδήματα τέτοια που τουλάχιστον δεν θα μειώνουν το βιοτικό τους επίπεδο και έτσι θα μπορούν να ξεπληρώνουν το χρέος που σήμερα τους κληροδοτούμε. Greece EA f f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5% 1

2 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Private investment 16.7% 12.2% 16.6% 16.5% Public investment 3.2% 1.8% 2.8% 2.1% Exports 19.3% 27.8% 36.8% 45.6% Imports 30.7% 33.2% 35.5% 43.1% GDP ( bn) Ένα άλλο χαρακτηριστικό στον Πίνακα είναι ότι οι εξαγωγές υπολείπονται των εισαγωγών, αν και το μερίδιό τους βελτιώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια. Πως κάνουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αλλαγή; Η αλλαγή πρέπει να γίνει στη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο που δεν θα καταρρεύσει η ζήτηση. Χρειάζεται η αλλαγή να μην είναι απότομη. Ας έρθουμε λοιπόν στο τι λέει η οικονομική βιβλιογραφία για τις πηγές ανάπτυξης. 2. Πηγές Ανάπτυξης: Διακρατικές συγκρίσεις Οι μελετητές ξεκινούν με τους συντελεστές παραγωγής, δηλαδή του φυσικού κεφαλαίου, του ανθρώπινου κεφαλαίου, των φυσικών πόρων και της έρευνας και καινοτομίας, και περιγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και γενικότερα, την παραγωγικότητα. Η θεωρία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, και μάλιστα τελευταία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των θεσμών ενός κράτους. Σε εκατοντάδες εμπειρικές μελέτες, γίνεται μια διακρατική σύγκριση των μέσων ρυθμών ανάπτυξης μιας ολόκληρης δεκαετίας με επιμέρους μεταβλητές. Οι μελέτες βρίσκουν θετική συσχέτιση ανάμεσα στους ρυθμούς ανάπτυξης και (1) στο μερίδιο των επενδύσεων στην οικονομία, δηλαδή στη συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου (2) στην αύξηση και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού, (3) στο βαθμό εξωστρέφειας μιας οικονομίας, δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το εξωτερικό εμπόριο, προφανώς επειδή το εμπόριο ωφελεί τις οικονομίες (4) στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και 2

3 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 υπηρεσιών, δηλαδή στις σχετικές τιμές τους και το κόστος παραγωγής τους, και (5) στην ποιότητα των θεσμών. Βρίσκουν αρνητική συσχέτιση με (1) το σημείο εκκίνησης της οικονομίας, δηλαδή οι πιο φτωχές οικονομίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα, (2) το μερίδιο της δημόσιας κατανάλωσης, που πιθανόν μετράει την αναποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, και (3) τον πληθωρισμό. 3. Πώς συγκρίνεται η Ελλάδα σε σχέση με τους συντελεστές της ανάπτυξης? Η Ελλάδα δείχνει σημαντική πρόοδο σε πολλούς συντελεστές, που η ιστορική εμπειρία περιγράφει ότι βοηθούν στην ανάπτυξη. Στο ζήτημα της (1) ανταγωνιστικότητας κόστους, από το Διάγραμμα φαίνεται ότι η απώλεια ανταγωνιστικότητας του έχει αναπληρωθεί πλήρως, αφού ο δείκτης (έχει βάση το 100 το 2000) σε σχέση με τους 36 ανταγωνιστές μας μειώθηκε από το 117 στο τέλος του2009 στο 89 στο τρίτο τρίμηνο του 2012, όπου δηλαδή βρίσκονταν και στα μέσα της δεκαετίας του Real harmonized competitiveness indicator (ULC deflator) 1995Q1 1995Q3 1996Q1 1996Q3 1997Q1 1997Q3 1998Q1 1998Q3 1999Q1 1999Q3 2000Q1 2000Q3 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 vs EA-17 vs EER-20 + EA-17 3

4 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Η παραπάνω βελτίωση φαίνεται και στο μοναδιαίο κόστος εργασίας του Πίνακα. Η Ελλάδα μαζί με την Ιρλανδία έχουν κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά τη μείωσή του την περίοδο NOMINAL UNIT LABOR COSTS % Δ GR CY DE FR IT ES IE PT US EA17 EU Πρόοδος έχει επιτευχθεί και σε άλλους παράγοντες, πέραν της ανταγωνιστικότητας κόστους: (2) Την εξωστρέφεια της οικονομίας, όπου το άθροισμα εξαγωγών και εισαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε το 2012 στο 61,0% από το μέσο όρο του 57,7% την περίοδο (3) Τον πληθωρισμό, όπου ο ετήσιος ρυθμός του 2012 ήταν 1,0% από 3,3% κατά μέσο όρο την περίοδο (4) Το μέγεθος της κατανάλωσης του δημόσιου τομέα και γενικότερα των πρωτογενών δαπανών. Η δημόσια κατανάλωση το 2012 βρέθηκε στο 16,9% του ΑΕΠ, από 18,4% κατά μέσο όριο την περίοδο Συγχρόνως, οι πρωτογενείς δαπάνες μειώνονται από το μισό περίπου του ΑΕΠ το 2009 στο 1/3 περίπου το (5) Και βέβαια, με δεδομένη την μακρόχρονη ύφεση, η μελλοντική ανάπτυξη θα βοηθηθεί από το χαμηλότερο σημείο εκκίνησης της οικονομίας. Συμφώνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βιοτικό επίπεδο στο τέλος του 2014 αναμένεται να έχει πέσει στα 2/3 του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης των παλαιών 15. Relative Living Standards ΕΕ-15=100 in PPS

5 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Πού παρατηρείται επιδείνωση; Επιδείνωση παρατηρείται στο μερίδιο των επενδύσεων, που από 23% κατά μέσο όρο το έχει πέσει στο 14%. Παρατηρείται επίσης στην χαμηλή αύξηση του εργατικού δυναμικού και πιθανόν την στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 1991=100 Investment Machinery & Equipment EA-12 Greece Μια πολύ μεγάλη διαφορά υπάρχει σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους όσον αφορά την ποιότητα των θεσμών, που μετριέται από τον δείκτη διαφθοράς, τον δείκτη του κράτους Δικαίου, και τον δείκτη της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών Δημόσιου τομέα. Παρατηρήσατε ότι όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο καλύτερη η θέση μιας χώρας. Ελλάδα ΕΑ Corruption Perceptions Index 2012 (0-100) Rule of Law 2011 (score -2,5 to 2,5) Government Effectiveness 2011 (score -2,5 to 2,5)

6 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Μελέτη της ΤτΕ (2010) δείχνει ότι αν οι θεσμοί βελτιωθούν στο επίπεδο του μέσου όρου των ΕΕ-15 (Σκανδιναβών), ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αυξάνεται 22% (33%). Μη δημοσιευμένη ακόμα μελέτη της Eurobank δείχνει ότι εύκολα ο ρυθμός ανάπτυξης βελτιώνεται περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα με κινήσεις βελτίωσης των παραγόντων. Άλλη πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην αρχή της εβδομάδας, δείχνει ότι μόνο από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κατά 30% - και ήδη το 20% έχει επιτευχθεί, οι εξαγωγές μπορούν να τρέξουν με 8% και να κλείσουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το Στη ίδια μελέτη τονίζεται ότι η ανταγωνιστικότητα εφεξής πρέπει να βελτιωθεί μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι της μείωσης των αποδοχών, η οποία έφτασε στα άκρα και άλλωστε επηρεάζει αρνητικά τη συνολική ζήτηση στην οικονομία. Όμως, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η οικονομία πρέπει να στραφεί προς την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, να είναι εντάσεως κεφαλαίου και όχι εντάσεως εργασίας. Αν θέλουμε αύξηση του βιοτικού επιπέδου, με άλλα λόγια, οι ανταγωνιστές μας δεν πρέπει να είναι χώρες με φτηνά μεροκάματα, όπως η Τουρκία, οι χώρες των Βαλκανίων ή της Μέσης Ανατολής. 4. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Έρχομαι τώρα στο διά ταύτα, δηλαδή στο τι πρέπει να κάνουμε για να επηρεάσουμε θετικά τους παράγοντες που βελτιώνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης. Σήμερα η Ελλάδα κάνει πολλά στον τομέα αυτό με μπούσουλα τα Μνημόνια που έχει συνυπογράψει με τους δανειστές της. Το ΙΟΒΕ ζήτησε προτάσεις πολιτικής. Ζήτησε έναν μπούσουλα. Ο μπούσουλας υπάρχει. Τα Μνημόνια έχουν επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας ώστε να γίνει ανταγωνιστική. Περιέχουν την πλειονότητα των δράσεων που άμεσα πρέπει να γίνουν, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι οι όλες απαιτούμενες δράσεις για να επανέλθει η Ελλάδα σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης εξαντλούνται με τα Μνημόνια. 6

7 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Σημειώσατε ότι οι Τροϊκανοί που τρέχουν πίσω από τις δράσεις των Μνημονίων, έχουν μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση ακόμα και, για παράδειγμα, από τους ίδιους τους Υπουργούς. Η πληροφόρηση τους είναι από όλα τα υπουργεία και οι πόρτες ανοίγουν γι αυτούς. Ξεκινάω, παρουσιάζοντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μόνον. Δεν περιγράφω ιδιωτικοποιήσεις ή άλλα δημοσιονομικά ζητήματα. Παρουσιάζω τις 11 γενικές δράσεις, όπως εμφανίζονται στο Μνημόνιο, αλλά και την πρόοδο που επιτελέστηκε το 2012, κάτι που δεν εμφανίζεται με την ίδια ποσοτικοποίηση στο Μνημόνιο. Στη συνέχεια, χάριν συντομίας του χρόνου, θα σας περιγράψω μόνον τις κύριες υποδράσεις που υπολείπονται να γίνουν, όχι αυτές που έγιναν. 4.1 Η πρόοδος του 2012 Στο Διάγραμμα παρατηρείστε τις αξιολογήσεις του Μαρτίου και του Δεκεμβρίου 2012 στις 11 μεγάλες δράσεις, που βαθμολογούνται από το 0 έως το 5. Στην αξιολόγηση χρησιμοποιούνται ως βάση οι εκτιμήσεις των Τροϊκανών στις εκθέσεις τους. Εκεί υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις με σχόλια: not observed, partially observed, observed. 7

8 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Στην ποσοτικοποίηση, το «not observed» αντιστοιχεί στο 0, το «partially observed» αντιστοιχεί στο 1 ή 2, ανάλογα με τα σχόλια, και το «fully observed» στο 3, 4, ή 5, πάλι ανάλογα με τα σχόλια. Σημειώστε ότι η βαθμολόγηση αφορά τις ενέργειες του κράτους, όχι τις αναμενόμενες αντιδράσεις του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων» μπορεί να βαθμολογηθεί με 5, χωρίς στην πράξη οι αγορές κάποιων επαγγελματικών υπηρεσιών να έχουν γίνει πλήρως ανταγωνιστικές, αφού για να γίνουν δεν αρκεί μόνον να μην υπάρχουν εμπόδια στη είσοδο τρίτων, αλλά και να πραγματοποιηθεί η είσοδος αυτή από τους ιδιώτες. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ήδη από τον Μάρτιο του Είναι μάλιστα και ο τομέας, που αποτελεί την κύρια παράπλευρη απώλεια της κρίσης. Η χειρότερη επίδοση τον Μάρτιο του 2012 ήταν στο χώρο της Υγείας, όπου όμως υπήρξε βελτίωση μέσα στον χρόνο και έτσι τον Δεκέμβριο του 2012 ο χώρος αυτός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση. Τον Δεκέμβριο του 2012, τη χειρότερη επίδοση την έχει ο χώρος της Δικαιοσύνης. Προφανώς ο χώρος είναι συνηθισμένος να επιβάλει τις απόψεις του σχετικά με τη δομή των οικονομικών και υπολοίπων σχέσεων και δυσκολεύεται πολύ στην προσαρμογή του στις νέες συνθήκες. 4.2 Η δουλειά μπροστά μας είναι ακόμα μεγάλη Η πρόοδος μέχρι σήμερα είναι μεγάλη αλλά πολλά απομένουν να γίνουν. Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες δραστηριότητες που χρειάζονται επίσπευση. 1. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, κυρίως η τελική ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 2. Στον χώρο «Μεταρρυθμίσεων με αναπτυξιακό αποτέλεσμα», όπως έτσι ονομάζονται, η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι σε συνεχή εξέλιξη και βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Απομένει επίσης το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου και αιολικής ενέργειας, που πρέπει να υπάρχει μετά την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών. 8

9 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/ Στην προσφορά εργασίας, τα καυτά θέματα είναι κυρίως εναρμόνισης του ΙΚΑ με τις εφορίες για τους μεγάλους οφειλέτες, κάτι που θα πάρει χρόνο επειδή οι εφορίες ακόμα δεν έχουν οργανωθεί. 4. Στον χώρο της εκπαίδευσης, το Μνημόνιο δεν είχε βάλει φιλόδοξους στόχους, οι στόχοι αναφέρονται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. 5. Σε θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στην απλοποίηση των διαδικασιών για εξαγωγές και εισαγωγές, που θα μπορούσαν να βελτιώσουν πολύ τον δείκτη ανταγωνιστικότητας του «Ease of Doing Business». Το χωροταξικό καθυστερεί με συγκεκριμένα προβλήματα στα Σχέδια Πόλεων, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις δασικές εκτάσεις, και για δύο περιοχές ταφής απορριμμάτων επικίνδυνων για την υγεία. Μέχρι το 2015, υποτίθεται θα έχει τελειώσει η ηλεκτρονικοποίηση του Κτηματολογίου και οι Πολεοδομίες θα είναι συνδεδεμένες με τα συμβολαιογραφεία. 6. Στο ζήτημα των κλειστών επαγγελμάτων παραμένει κλειστό το δικηγορικό επάγγελμα, ιδιαίτερα στα θέμα της διαμεσολάβησης χωρίς δικηγόρο. Δεν έχει φτιαχτεί και το Κέντρο Ενιαίας Εξυπηρέτησης, που θα βοηθάει π.χ. τον Γάλλο αρχιτέκτονα ή τον Πολωνό υδραυλικό να ξεκινήσει να εξασκεί επάγγελμα στην Ελλάδα 7. Στις Διαρθρωτικές Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, είμαστε αρκετά πίσω (3,25). Το σχέδιο πάταξης της διαφθοράς δεν έχει τελειώσει (ποινές στις φορολογικές παραβάσεις δεν έχουν θεσμοθετηθεί, εσωτερική επιθεώρηση στους εφοριακούς δεν υπάρχει, κλπ). Το κλείσιμο εφοριών δεν έχει τελειώσει και οι 1000 επιθεωρητές είναι ακόμα 235. Ο έλεγχος μεγάλων οφειλετών είναι σχεδόν στα χαρτιά. Η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική διασύνδεση των εφοριών ακόμα φτιάχνεται. 8. Στη Διοικητική μεταρρύθμιση υπάρχουν ερωτηματικά αν τελικά δούμε απολύσεις στο Δημόσιο. Στο θέμα των προμηθειών του Δημοσίου, ακόμα και το πιλοτικό πρόγραμμα στον χώρο της Υγείας δεν έχει ολοκληρωθεί. 9

10 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/ Στη μεταρρύθμιση του χώρου της Υγείας βρισκόμαστε στο 2,5. Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μείωσης των φαρμακευτικών δαπανών. Η χρήση γεννοσήμων φαρμάκων βρίσκεται στο 30% του συνόλου, ενώ πρέπει να ανέβει στο 60%. Το πιλοτικό πρόγραμμα προμηθειών δεν περιλαμβάνει ακόμα όλα τα νοσοκομεία. Η λίστα φαρμάκων με την τιμολόγηση τους πρέπει να αναθεωρείται ανά τρίμηνο και είμαστε μακράν του στόχου. Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζεται μόνο στο 30% των νοσοκομείων! 10. Στη μεταρρύθμιση του Δικαστικού συστήματος ώστε να είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, βρισκόμαστε στον πάτο των αξιολογήσεων (2,0). Οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις έπρεπε να είχαν μειωθεί στο 50% τέλος Ιουνίου και στο 20% τέλος Δεκεμβρίου, ενώ πολύ λίγο έχει γίνει. Στις μη-φορολογικές εκκρεμείς υποθέσεις δεν υπάρχει ακόμα ούτε καν η μελέτη, που θα κατέγραφε τις υποθέσεις και θα παρουσίαζε τον σχεδιασμό μείωσής τους. Στα Ειρηνοδικεία δεν έγινε καμία αλλαγή για τις υποθέσεις που μπορούν να αποδεσμευτούν. Πρόσβαση σε μη-δικηγόρους στη διαμεσολάβηση αντισυμβαλλομένων δεν υπάρχει ακόμα. Σημειώστε ότι ο νέος Αστικός Κώδικας θα πρέπει να είναι έτοιμος στο τέλος του Η ανάπτυξη θα ξεκινήσει από χαμηλότερο σημείο Κυρίες και κύριοι, Έως τώρα επικεντρωθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουμε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης. Επικεντρωθήκαμε στο ζήτημα της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών και στις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως, βρισκόμαστε στη μέση μιας κρίσης, μιας θύελλας που δεν έχει τελειώσει. Θα δούμε τον πάτο στην ύφεση και πότε; Ο λόγος που το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι ανεξάρτητη από τη ζήτηση, η δραματική μείωση της οποίας έχει φέρει τη σημερινή ύφεση. 10

11 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 Η ύφεση έχει καταστρέψει και την προσφορά. Το φαινόμενο αυτό ονόμασαν πριν 25 χρόνια οι Blanchard & Summers ως ΥΣΤΕΡΗΣΗ HYSTERESIS. Προέρχεται από το γεγονός ότι η μακροχρόνια ύφεση αποθαρρύνει πολλούς εργαζόμενους και δημιουργεί ανεργία διαρκείας, καταστρέφει δηλαδή το μέγεθος της πισίνας των δυνητικά εργαζόμενων, οι οποίοι συγχρόνως απαξιώνονται και από πλευράς δεξιοτήτων. Καταστρέφει και τη δημιουργικότητα των δυνητικά νέων επιχειρηματιών. Καταστρέφει και κεφαλαίο, όντας ανενεργό για μακρό χρονικό διάστημα. Στην Ευρωζώνη, επίσης, με τη δυνατότητα μετακίνησης των νέων και φιλόδοξων εργαζόμενων και επιχειρηματιών σε άλλες χώρες, η καταστροφή των συντελεστών παραγωγής είναι ακόμα πιο άμεση. Σε μη δημοσιευμένη ακόμα κοινή εργασία με τον Δ. Μαλλιαρόπουλο, υπολογίζουμε ότι έως το τέλος του 2014, το ετήσιο δυνητικό ΑΕΠ θα είναι μικρότερο σε σχέση με την προ-ελληνικής κρίσης πρόβλεψη κατά 26%. Κάθε ποσοστιαία πτώση του πραγματικού ΑΕΠ, που προέρχεται κυρίως από τη διαρκώς συρρικνούμενη ζήτηση, επιδρά πλέον και στο δυνητικό ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αν στο τέλος του 2014 σταθεροποιηθεί η οικονομία, δεν θα έχουν τις ίδιες δυνάμεις παραγωγής που είχαμε το Θα ξεκινήσει από ένα χαμηλότερο σημείο, όχι μόνο η ζήτηση, αλλά και η προσφορά. Η προσφορά θα είναι μεν μεγαλύτερη από τη ζήτηση, αλλά δεν θα είναι η ίδια προσφορά του παρελθόντος. Γι αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε να σταματήσουμε την ύφεση ενώ συγχρόνως παίρνουμε όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα του Μνημονίου. Θα σταματήσει η ύφεση λοιπόν; Στον Πίνακα παρουσιάζονται κάποιες λογικές προβλέψεις για το 2013, που δείχνουν την ύφεση να μειώνεται στο -3,8% από -6,7% το Δεν θα επιμείνω στις λεπτομέρειες της πρόβλεψης. Απλώς να διευκρινίσω ότι ενώ υπάρχουν προοπτικές σημαντικής βελτίωσης της πρόβλεψης αν η ρευστότητα πέσει στην οικονομία γρήγορα, υπάρχουν συγχρόνως και προοπτικές πολύ μεγάλης κατάρρευσης, αν τελικά ο κουμπαράς του Έλληνα δεν αντέξει την πτώση των μισθών και ιδίως συντάξεων, τη δραματική αύξηση της φορολογίας των ίδιων και των ίδιων, αλλά και την εκτινασσόμενη ανεργία. Επειδή δεν είναι αυτό όμως το κύριο ζητούμενο σήμερα, θα σταματήσω εδώ, λέγοντας ότι η 11

12 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 αβεβαιότητα -- για το 2013 τουλάχιστον -- αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες. Θα εξαρτηθεί και από το πόσο σκληρά δουλέψει και η Κυβέρνηση bn, Nominal Share in 2011 GDP 2012 %yoy Real 2013 %yoy Real Private Consumption Government Consumption Total Consumption % -9.6% -8,5% % -7.8% -7% % -9.2% -8,4% GFCF % -18% -4% Domestic Demand % -10.4% -8% Exports % 2.5 % 5,7% Imports % -12,9% -9,4% Real GDP % -3,8% GDP deflator -0.5% -1% Unemployment 24% 27% 6. Συμπέρασμα Κυρίες και κύριοι, Ανακεφαλαιώνοντας, γνωρίζουμε τους παράγοντες και τη μέθοδο επιστροφής σε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης και έχουμε τον μπούσουλα να το κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε από ένα χαμηλότερο σημείο εκκίνησης, πιθανόν μέσα στο Μάλιστα είτε βρισκόμαστε στα 2/3 του βιοτικού επιπέδου της παλαιάς Ευρώπης των 15, που είναι το καλό σενάριο για το 2014, 12

13 Γκ. Χαρδούβελης «Συστατικά της ανάπτυξης σε μια συρρικνούμενη οικονομία» 24/1/2013 είτε βρισκόμαστε ακόμα και σε πολύ χαμηλότερο σημείο, που είναι ένα κακό αλλά όχι απραγματοποίητο πλέον σενάριο, ο στόχος και οι δράσεις για την μετέπειτα αναπτυξιακή μας πορεία παραμένει ο ίδιος. Είναι οι ίδιοι στόχοι αναδιάρθρωσης του κράτους και των οικονομικών σχέσεων που περιέγραψα. Δεν ωφελεί λοιπόν να κοιτάμε πίσω και να χρεώνουμε τη σημερινή μας κατάσταση σε κανέναν, ούτε καν στο πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης. Η επίρριψη ευθυνών δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει να κοιτάμε πάντα μπροστά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 13

14 Ingredients of growth in a shrinking economy Professor of Finance & Economics, Un. of Piraeus Chief Economist, Eurobank Group Konrad Adenauer Stiftung & IOBE Conference on Economic Growth and its Content First Session: Latent sources of growth dynamics in Greece Benaki Museum, Athens, January 24, 2013 UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF BANKING & FINANCIAL MANAGEMENT 1

15 Ingredients of Growth in a shrinking Economy TABLE OF CONTENTS I. A new growth paradigm & reforms for long-term growth II. Getting started by stopping the recession 2

16 I.A DESPERATELLY SEEKING A NEW GROWTH PARADIGM Greeks over-consume and under-produce. They need a new growth paradigm with an emphasis on exports and investment. Greece EA f f Private consumption 72.3% 74.5% 57.5% 57.5% Public consumption 20.6% 16.9% 22.3% 21.5% Private investment 16.7% 12.2% 16.6% 16.5% Public investment 3.2% 1.8% 2.8% 2.1% Exports 19.3% 27.8% 36.8% 45.6% Imports 30.7% 33.2% 35.5% 43.1% GDP ( bn) The switch away from consumption towards exports and investment cannot happen overnight, as it would contribute to the on-going collapse of aggregate demand and the on-going recession 3

17 I.A DETERMINANTS OF LONG-TERM ECONOMIC GROWTH According to the traditional model, in Greece, during , average growth was 3%, caused by three determinants: Capital (1.10 pp.), Labor hours (0.90 pp.), Total Factor Productivity (1.00 pp.) In the 1990s economists emphasize investment in technology Then in the 2000s, institutional characteristics like corruption, rule of law, efficient organization of the State sector, etc. were thought to be the deeper causes of growth The empirical literature makes cross-country comparisons over decade-long time intervals. Variables found important: I. (+) Investment as a % of GDP (affecting size of physical capital) II. (+) Rate of human capital increase, ~ by % population in sec. education III. (-) Initial income, capturing convergence IV. (-) Government consumption, thought not to be productive (e.g. military exp.) V. (-) Inflation, which destroys the price mechanism VI. (-) Real effective exchange rate, showing the competitiveness effect VII. (+) Openness VIII. (+) Quality of institutions IX. (-) FX risk premium in countries that have flexible exchange rates 4

18 1995Q1 1995Q3 1996Q1 1996Q3 1997Q1 1997Q3 1998Q1 1998Q3 1999Q1 1999Q3 2000Q1 2000Q3 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 I.A PROGRESS IN: COST COMPETITIVENESS NOMINAL UNIT LABOR COSTS % Δ GR CY DE FR IT ES IE PT US EA17 EU Unit labor costs in Greece are adjusting faster than in Spain, Portugal or Cyprus Improvement similar to Ireland s Gains of over 25 points in competitiveness from the peak in 2009 Greece has regained the lost competitiveness Real harmonized competitiveness indicator (ULC deflator) vs EA-17 Source: European Commission Greek EMU entry vs EER-20 + EA-17 Source: ECB 5

19 I.A PROGRESS IN OTHER SOURCES OF GROWTH 2. Openness is improving: (Exports + Imports)/GDP from the 57.7% average over is 61.0% in Inflation is improving: From 3.3% in to 1.0% in The size of government consumption is declining, from 18.4% in to 16.9% in Another way to measure the shrinking public sector is through primary expenditure, which declines form half the economy to about a third 5. The initial condition will be lower at the end of 2014, which makes convergence easier Relative Living Standards ΕΕ-15=100 in PPS

20 I.A LAGGING BEHIND IN OTHER SOURCES OF GROWTH 1. Investment (% GDP) Greece EA Corruption Perceptions Index 2012 (0-100) Rule of Law 2011 (score -2,5 to 2,5) Government Effectiveness 2011 (score -2,5 to 2,5) Source: EUROSTAT, Transparency International, World Bank 5. Labor force participation and quality of education are also factors that lag behind 1991= % GDP Investment Machinery & Equipment Real prices, 1991=100 % GDP EA-12 Greece Source: European Commission EA-12 Greece 7

21 I.A STUDIES SHOW GREEK GROWTH POTENTIAL CAN IMPROVE Recent studies on Greece: 1. Tavlas & Petroulas (2010) examine the importance of institutional characteristics during , concluding that: if Greece reached the institutional development of Nordic (EE-15) countries, growth would be 31% (22%) higher every year 2. Eurobank Research (forthcoming, 2013) explores , and claims Growth (in per capita PPP) can increase by 1.4% every year a) Government consumption share in GDP: A decline from an average of 18.4% of GDP in the 2000s to 13% could add about 0.80% to Greece s long-term growth b) Terms of trade interacted with openness: An increase in the relative price of exports to imports from an average annual growth of -0.7% in the 2000s to 0.5%, combined with an increase in openness from 57.6% to 70%, could contribute about 0.23% to Greece s long-term growth. c) International Openness: An increase in the ratio of exports plus imports to GDP from 57.6% to 70% could add about 0.17% to Greece s long-term growth. d) Inflation: A decline in CPI inflation from an average of 3.3% in the 2000s to 1.0% could contribute positively by about 0.06% to Greece s long-term growth. e) Investment share in GDP: A decline in gross capital formation from an average of 23.2% of GDP in the 2000s to 20.0% subtracted 0.20% from Greece s long-term growth. This can be reversed adding the lost 0.20%. 3. Anastassatos & Maliaropulos (2013) claim competitiveness gains of 30% alone can push export growth to 8%, closing the gap in the current account by

22 I.B REFORMS NEEDED AS EASE OF DOING BUSINESS 2013 SHOWS: 78 th FROM 185 COUNTRIES IN 2012 Rank Δ( ) Starting a business (days) Protecting Investors (0-10) Exporting Goods (days) Resolving insolvency (years) Paying Taxes (hours/year) OECD US GR CY DE FR IT ES IE PT The first improvement in years in a competitiveness index (from 89 th ). Columns include selected questions that compose various sub-indices Greece is among the 10 economies globally that improved the most The DB 2013 covers 185 countries and describes the regulatory environment of each country measured from June 2011 through May

23 I.B MoU and REFORMS MoU includes 11 categories, which are grouped below as: (a) Sectoral (b) Labor (c) Internal Competition, (d) Government restructuring a) Sectoral 1. Financial Sector Reform o Hellenic Financial Stability Fund, Temporary recapitalization, ATE bank, viability of insurance companies 2. Growth enhancing structural reforms o o o o Liberalization of Transports; Energy: Competition on electricity generation, Regulated tariffs, Renewables, Regulation of Gas; Plan for R&D and innovation, Absorption rates of structural and cohesion funds b) Labour supply 1. Labour market reform o Min W reduction, severance payment reduction, elimination of unilateral recourse to arbitration, maturity freeze or abolition, reduction in nonwage labour costs, etc. 2. Education reform o Restructuring and evaluation of Greek universities 10

24 I.B MoU and REFORMS (cont.) c) Internal competition 1. Business Environment o Competition, Fast track licensing, exports imports facilitation, land registry and spatial planning 2. Regulated Professions d) Government restructuring 1. Structural Fiscal Reforms o Asset Management & Privatization, Tax Policy, Revenue Administration 2. Public Sector Modernization o Public Administration: Census, Single Payment Authority, local gov. reforms o Public Sector Wages (Wage Grid) and HR, Public Procurement 3. Pensions reform o Increase in retirement age an in line of life-expectancy, disincentives for early retirement, future expenditure increase not to exceed 2.5% of GDP 4. Health sector reform o Merging of social security funds, stricter disability criteria, reduction in pharmaceutical expenses, health expenditure < 6% GDP 5. Judicial reform o Clearance of backlog of tax & non-tax cases o Code of civil procedure in line with international standards (small and dormant cases to go outside the courts, relief from non-adjudicatory work) 11

25 I.B QUANTIFYING THE PROGRESS IN REFORMS FROM MARCH 2012 TO DECEMBER 2012 December 2012 HEALTH SECTOR 45 PUBLIC SECTOR MODERNIZATION JUDICIAL GROWTH ENHANCING PENSIONS EDUCATION PROFESSIONS FINANCIAL LABOR STRUCTURAL FISCAL Reforms Implementation INDEX: 0 Not Implemented 5 Fully Implemented BUSINESS ENVIRONMENT March 2012 ranking 12

26 I.B REFORMS: PRIORITY WORK REMAINING AHEAD a) Sectoral 1. Financial Sector Reform o Complete the bank recapitalization, viability of insurance companies 2. Growth enhancing structural reforms o Absorption of structural and cohesion funds o Regulatory framework for gas and renewable energy markets even after privatizations b) Labour supply 1. Labour market reforms o Independent assessment of labour inspectorate structure and activities o Unify Collection of taxes and social contributions plus Audits, for largest tax debtors 2. Education reform o Evaluation of Higher-education is behind targets o Clearance of the various legal problems, which prevent the operation of the newly elected external governing bodies in the universities 13

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R.

by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus & C.E.P.R. Ethics and Rule of Law in : The Mirror Side of the Economic Crisis Εμπιστοσύνη και Κανόνες Δικαίου στην Ελλάδα: Η παράλληλη Πλευρά της Οικονομικής Κρίσης by Gikas A. Hardouvelis Eurobank, Un. of Piraeus

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και οικονομική πολιτική

Κρίση και οικονομική πολιτική 1 Κρίση και οικονομική πολιτική Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ι.Ο.Β.Ε. Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) 21 st Banking Forum ΕΙΠ

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Chief Economist Ομίλου Eurobank Ανοικτή συζήτηση: «Οι προοπτικές εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική

Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική 15 Ιανουαρίου 2014 Η Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων Ποιες λύσεις ποια προοπτική Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος ΔΣ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν.

Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ ζε κηθξνεπίπεδν. ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δπηζηήκε ηνπ Γηαδηθηύνπ «Web Science» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθαξκνζκέλα καζεκαηηθά δίθηπα: ε πεξίπησζε ηνπ ζπζηεκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas

Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas Η Κλινική Έρευνα αποτελεί μοχλό ανάκαμψης του συστήματος Υγείας Χρήστος Αντωνόπουλος MD, Ph.D Ιατρικός Διευθυντής Roche Hellas picture placeholder Πρόοδος της Ιατρικής βασίζεται στην βιοϊατρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 8η: Producer Behavior Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Firm Behavior GOAL: Firms choose the maximum possible output (technological

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απάντηση του φαρμακευτικού κλάδου στην κρίση Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ Αθήνα

Η απάντηση του φαρμακευτικού κλάδου στην κρίση Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ Αθήνα Η απάντηση του φαρμακευτικού κλάδου στην κρίση Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ Αθήνα 17-18 Μαρτίου 2016 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συνεχίζεται 2 Οικονομική Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Οι προοπτικές του Ενεργειακού & Πετρελαϊκού Κλάδου στην Ελλάδα Ονοματεπώνυμο: Καρράς Πάτροκλος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Βάμβουκας Δεκέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΣ Η διερεύνηση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αγνξά θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα

Ζ αγνξά θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Ζ αγνξά θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο αθαιή Παξαζθεπή Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns,

Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, Crawford School of Public Policy CAMA Centre for Applied Macroeconomic Analysis Geographic Barriers to Commodity Price Integration: Evidence from US Cities and Swedish Towns, 1732-1860 CAMA Working Paper

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ Ã

þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹ º à ±½ ÁÉÀ ½É½ ÀÌÁɽ à þÿãäµ» ÇÉà Äɽ ¼ ½ ɽ ųµ þÿ½ ¼¹ºÌ À»±

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Αθήνα, 7/6/2007 Κωνσταντίνος Δημητρίου Account manager, NBG Οι Ναυτιλιακές Αγορές θεωρούνται υψηλού κινδύνου Λόγω των έντονων διακυμάνσεων (cyclicality) Λόγω των σημαντικών κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης

υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης υνατότητες διεύρυνσης των δηµόσιων εσόδων, χωρίς τη µεσολάβηση φορολογικών αυξήσεων. Η ιδέα σύστασης 1 Συµβουλίου Καθαρή µεταβολή του ΑΕΠ σε %, 2016 έναντι 2007 30 20 10 0-10 -20-30 Πηγή: ΝΤ 2 Η Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα

Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Αποτυχία των Προγραμμάτων Λιτότητας στην Ελλάδα Γιώργος Αργείτης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Research Associate Levy Economics Institute Συνέδριο: «Η Κρίση στην Ευρωζώνη και την Ελλάδα και η Εμπειρία με τις Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα