Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)"

Transcript

1 Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage της IBM ή της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM, ανάλογα με την περίπτωση, "Σύμβαση"), και διέπουν την εκ μέρους σας απόκτηση Εργαλείων από την IBM ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. Αποδέχεστε τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος χωρίς τροποποιήσεις υπογράφοντας παρακάτω. Για τους όρους με κεφαλαία γράμματα για τους οποίους δεν παρέχεται ορισμός στο παρόν Προσάρτημα, παρέχεται ορισμός στη Σύμβαση. 1. Ορισμοί Εργαλείο (Appliance) ένα Επιλεγμένο Προϊόν, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας και όχι για την εκτέλεση γενικών εργασιών πληροφορικής και το οποίο αποτελείται από ένα Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος, ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής και οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής που μπορεί να σας παρέχει η IBM. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής Εγκαθιστώμενο από τον Πελάτη (Customer-set-up Machine Component) ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM για την εγκατάσταση της οποίας είστε υπεύθυνοι εσείς, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Ημερομηνία Εγκατάστασης (Date of Installation) η ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς ή στην απόδειξη αγοράς για το Εργαλείο είναι η Ημερομηνία Εγκατάστασης, εκτός εάν άλλως ορίσει η IBM ή ο μεταπωλητής της IBM. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM (IBM Machine Component) ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που φέρει λογότυπο της IBM. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής (Machine Code Component) μικροκώδικας, βασικός κώδικας εισόδου/εξόδου συστήματος (basic input/output system - "BIOS"), βοηθητικά προγράμματα, προγράμματα οδήγησης συσκευών (device drivers), διαγνωστικά προγράμματα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κώδικα (όλα υποκείμενα σε οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ορίζονται στην άδεια χρήσης που παρέχεται με αυτά) που παρέχονται με ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM με σκοπό της υποστήριξη της λειτουργίας του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, όπως δηλώνεται στις Προδιαγραφές του. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής (Machine Component) μια συσκευή υλικού εξοπλισμού, οι προσθήκες της (features), οι μετατροπές της, τα στοιχεία της ή τα προαιρετικά της τμήματα, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Ο όρος "Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής" περιλαμβάνει ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM και οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής μη-ibm που μπορεί να σας παρέχει η IBM. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής μη-ibm (non-ibm Machine Component) είναι ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής (συμπεριλαμβανομένου άλλου εξοπλισμού) που παρέχεται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος και το οποίο δεν παράγεται από ή για λογαριασμό της IBM. Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος (Program Component) ένα Πρόγραμμα IBM ή μη-ibm το οποίο είναι προεγκατεστημένο σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Προδιαγραφές (Specifications) πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Οι Προδιαγραφές ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής IBM παρέχονται σε ένα έγγραφο με τίτλο "Επίσημες Δημοσιευμένες Προδιαγραφές" ("Official Published Specifications"). 2. Δομή του Προσαρτήματος Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι και το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας (εάν υπάρχουν). Οι όροι του Μέρους 2 ενδέχεται να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν τους όρους του Μέρους Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος Εξουσιοδοτήσεις a. Υπό την προϋπόθεση ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος, έχετε άδεια να χρησιμοποιείτε το (τα) Λειτουργικό(-α) Τμήμα(τα) Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, αλλά μόνο στο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που σας έχει παράσχει η IBM ή ένας εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής ή σε οποιαδήποτε αντικατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής την οποία σας έχει παράσχει η IBM ή ένας εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής. Z (08/2010) Σελίδα 1 από 9

2 b. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε την άδεια χρήσης σας για το (τα) Λειτουργικό(-α) Τμήμα(τα) Προγράμματος σε τρίτους στα πλαίσια μιας μεταβίβασης του Εργαλείου ή κατά άλλον τρόπο, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της IBM. Η άδεια χρήσης σας για κάθε Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος τερματίζεται όταν δεν είστε πλέον ο νόμιμος κάτοχος του Εργαλείου. 4. Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής 4.1 Στοιχεία Παραγωγής Κάθε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM αποτελείται από εξαρτήματα που μπορεί να είναι καινούργια ή χρησιμοποιημένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής μπορεί να μην είναι καινούργιο αλλά να έχει εγκατασταθεί αλλού στο παρελθόν. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα ισχύουν οι σχετικοί όροι εγγύησης της IBM που περιγράφονται στο άρθρο Τίτλος Κυριότητας και Κίνδυνος Απώλειας Όταν αποκτήσετε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής απευθείας από την IBM, η IBM μεταβιβάζει τον τίτλο κυριότητας του εν λόγω Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής σε εσάς ή, εάν απαιτείται, στον εκμισθωτή σας, αφού καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά. Για κάθε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, η IBM αναλαμβάνει τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας έως τη χρονική στιγμή της παράδοσής του στον καθορισμένο από την IBM μεταφορέα για αποστολή σε εσάς ή στην καθορισμένη τοποθεσία σας. Από τη στιγμή αυτή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται σε εσάς. Κάθε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής θα καλύπτεται από ασφάλεια, για την οποία θα μεριμνήσει και θα πληρώσει η IBM και η οποία θα καλύπτει το χρονικό διάστημα έως την παράδοση του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής σε εσάς ή στην καθορισμένη τοποθεσία σας. Για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, θα πρέπει i) να αναφέρετε τη ζημία ή απώλεια στην IBM εγγράφως εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παράδοση και ii) να ακολουθήσετε την ισχύουσα διαδικασία αποζημίωσης. 4.3 Εγκατάσταση Εγκατάσταση Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής Συμφωνείτε να παρέχετε περιβάλλον που να καλύπτει τις καθορισμένες για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής απαιτήσεις όπως καθορίζονται στη δημοσιευμένη του τεκμηρίωση. Υπάρχουν προεγκατεστημένα Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος είτε σε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής Εγκαθιστώμενα από τον Πελάτη είτε σε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής μη-ibm. Είστε υπεύθυνοι για την εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής Εγκαθιστώμενου από τον Πελάτη και ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής μη-ibm, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την IBM ή από τον κατασκευαστή του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής. Μπορείτε να ζητήσετε από την IBM να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, αλλά η IBM ενδέχεται να σας χρεώσει για την εγκατάσταση αυτή Μηχανικές Τροποποιήσεις Συμφωνείτε να επιτρέπετε στην IBM να εγκαθιστά σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής υποχρεωτικές μηχανικές τροποποιήσεις (engineering changes), π.χ. αυτές που απαιτούνται για λόγους ασφάλειας. Για την εγκατάσταση πολλών μηχανικών τροποποιήσεων απαιτείται η αφαίρεση εξαρτημάτων και η μεταβίβαση της κυριότητας και κατοχής των αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM. Είστε υπεύθυνοι για την επιστροφή όλων των αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM με την εγκατάσταση της μηχανικής τροποποίησης. Όπου απαιτείται, δηλώνετε ότι έχετε αποκτήσει άδεια από τον κύριο και οποιουσδήποτε εμπραγμάτως ασφαλισμένους i) να εγκαταστήσετε μηχανικές τροποποιήσεις και ii) να μεταβιβάσετε την κυριότητα και κατοχή αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM. Δηλώνετε επίσης ότι όλα τα αφαιρεθέντα εξαρτήματα είναι γνήσια, χωρίς μετατροπές και σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Για κάθε εξάρτημα που αντικαθιστά ένα αφαιρεθέν εξάρτημα ισχύει το καθεστώς των υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης που ίσχυε για το αφαιρεθέν εξάρτημα. 4.4 Εγγύηση για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM Περιορισμένη Εγγύηση Η IBM εγγυάται ότι κάθε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM δεν έχει ελαττώματα σε ό,τι αφορά στα υλικά και στην κατασκευή του και ανταποκρίνεται στις Προδιαγραφές του. Η περίοδος εγγύησης για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM είναι μια σταθερή χρονική περίοδος που αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εγκατάστασής του. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM παρέχει υπηρεσίες επισκευής και ανταλλαγής για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM, χωρίς χρέωση, βάσει του είδους υπηρεσιών που καθορίζει η IBM για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Εάν ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν λειτουργεί όπως προβλέπει η εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου Z (08/2010) Σελίδα 2 από 9

3 εγγύησης και η IBM αδυνατεί είτε i) να το θέσει στην προβλεπόμενη από την εγγύηση κατάσταση λειτουργίας είτε ii) να το αντικαταστήσει με άλλο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στον τόπο αγοράς του και θα σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό που καταβάλατε για την αγορά του. Η περίοδος εγγύησης, το είδος εγγύησης και το επίπεδο των υπηρεσιών που ισχύουν για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM σας στο οποίο είναι προεγκατεστημένο το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος καθορίζονται σε ένα Παράρτημα του παρόντος Προσαρτήματος. Εκτός εάν άλλως ορίσει η IBM, οι εν λόγω εγγυήσεις ισχύουν μόνο στην χώρα ή περιοχή όπου αγοράσατε το Εργαλείο Εύρος της Εγγύησης Η εγγύηση που αναφέρεται ανωτέρω δεν ισχύει στην περίπτωση κακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της χρήσης οποιασδήποτε δυναμικότητας ή δυνατότητας Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής IBM πέραν αυτής για την οποία η IBM έχει παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση), ατυχήματος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, λειτουργίας σε περιβάλλον διαφορετικό από το Καθορισμένο Περιβάλλον Λειτουργίας, ακατάλληλης συντήρησης εκ μέρους σας ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή δυσλειτουργίας ή ζημία που οφείλεται σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM. Η παρούσα εγγύηση για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM ακυρώνεται εάν τροποποιηθούν ή αφαιρεθούν οι αναγνωριστικές ετικέτες από το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM ή τα εξαρτήματά του. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ Στοιχεία που δεν καλύπτονται από την Εγγύηση Η IBM δεν εγγυάται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργία οποιουδήποτε Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής IBM, ούτε ότι η IBM θα διορθώσει όλα τα ελαττώματα. Η IBM θα προσδιορίσει σε ένα Παράρτημα του παρόντος Προσαρτήματος οποιαδήποτε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM για τα οποία δεν παρέχει εγγύηση. Εκτός εάν άλλως ορίζεται εγγράφως, η IBM παρέχει Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής μη-ibm (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται με, ή εγκαθίστανται σε, ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM κατόπιν δικού σας αιτήματος) ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. Ωστόσο, οι κατασκευαστές, προμηθευτές ή εκδότες εκτός της IBM μπορεί να σας παρέχουν δικές τους εγγυήσεις. Οποιαδήποτε τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη που παρέχεται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM που καλύπτεται από εγγύηση, όπως η παροχή βοήθειας αναφορικά με ερωτήσεις τύπου "πώς να" καθώς και ερωτήσεις σχετικές με τοποθέτηση (set-up) και εγκατάσταση του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής IBM, παρέχεται ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ. 4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM Υπηρεσίες Εγγύησης Η IBM παρέχει ορισμένα είδη υπηρεσιών εγγύησης για τη διατήρηση ή την επαναφορά Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής σε κατάσταση σύμφωνη με τις Προδιαγραφές τους κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, όπως ορίζεται ανωτέρω. Η IBM θα σας ενημερώσει για τα διαθέσιμα είδη υπηρεσιών για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Η IBM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, i) θα επισκευάζει ή θα ανταλλάσσει το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη και ii) θα παρέχει τις υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις σας ή σε κάποιο επισκευαστικό κέντρο. Η IBM Z (08/2010) Σελίδα 3 από 9

4 διαχειρίζεται και εγκαθιστά επιλεγμένες μηχανικές τροποποιήσεις που αφορούν σε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM και ενδέχεται επίσης να προβαίνει σε εργασίες προληπτικής συντήρησης. Πολλές υπηρεσίες εγγύησης περιλαμβάνουν την αφαίρεση εξαρτημάτων και την επιστροφή τους στην IBM. Για κάθε εξάρτημα IBM που αντικαθιστά ένα αφαιρεθέν εξάρτημα ισχύει το καθεστώς των υπηρεσιών εγγύησης που ίσχυε για το αφαιρεθέν εξάρτημα. Ένα εξάρτημα IBM που προστίθεται σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής χωρίς να αντικαταστήσει κάποιο ήδη εγκατεστημένο εξάρτημα θα καλύπτεται από εγγύηση από την ημερομηνία που σας παρέχεται το εξάρτημα. Εκτός εάν άλλως ορίσει η IBM, η περίοδος εγγύησης, το είδος εγγύησης και το επίπεδο των υπηρεσιών για το εν λόγω εξάρτημα θα είναι ίδια με αυτά που ισχύουν για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο οποία εγκαταστάθηκε. Όταν το είδος των υπηρεσιών εγγύησης περιλαμβάνει την ανταλλαγή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής IBM ή εξαρτήματος, το μέρος που αντικαθιστά η IBM, ο υπεργολάβος της ή ο μεταπωλητής περιέρχεται στην κυριότητα της IBM και το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στη δική σας κυριότητα. Δηλώνετε ότι όλα τα μέρη που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς μετατροπές. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το αντικατασταθέν μέρος. Για το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό ισχύει το καθεστώς των υπηρεσιών εγγύησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν μέρος. Όταν το είδος των υπηρεσιών εγγύησης απαιτεί την παράδοση εκ μέρους σας στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη, συμφωνείτε να το αποστέλλετε κατάλληλα συσκευασμένο (με προκαταβολή των σχετικών εξόδων μεταφοράς, εκτός εάν η IBM άλλως ορίσει) στην τοποθεσία που καθορίζει η IBM. Μετά την επισκευή ή ανταλλαγή του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, η IBM θα σας το παραδώσει με δικά της έξοδα, εκτός εάν άλλως ορίσει. Η IBM είναι υπεύθυνη για απώλεια του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής σας ή πρόκληση ζημίας σε αυτό όσο το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής βρίσκεται i) στην κατοχή της IBM ή ii) σε διαμετακόμιση, στις περιπτώσεις στις οποίες η IBM είναι υπεύθυνη για τα έξοδα μεταφοράς. Οι υπηρεσίες εγγύησης μπορεί να παρέχονται, κατά τη διακριτική ευχέρεια της IBM, από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών εγγύησης της IBM ή από υπεργολάβο της IBM. Συμφωνείτε: a. εάν το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν σας ανήκει, να εξασφαλίζετε την εξουσιοδότηση του κυρίου του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής για την παροχή υπηρεσιών από την IBM, και b. στις περιπτώσεις που απαιτείται, πριν την παροχή των υπηρεσιών από την IBM: 1) να ακολουθείτε τις υποδειχθείσες από την IBM διαδικασίες προσδιορισμού προβλημάτων και υποβολής αιτημάτων παροχής υπηρεσιών, 2) να εξασφαλίζετε την προστασία όλων των προγραμμάτων και δεδομένων που περιέχονται στο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, και 3) να ενημερώνετε την IBM σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. c. να ακολουθείτε τις οδηγίες που παρέχει η IBM αναφορικά με τις υπηρεσίες (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ή άλλου ενημερωμένου λογισμικού από δικτυακό τόπο της IBM στο Internet ή από άλλα ηλεκτρονικά μέσα), και d. σε περίπτωση που προβαίνετε στην επιστροφή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στην IBM για οποιονδήποτε λόγο: 1) να διαγράφετε με ασφαλή τρόπο από οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i) οποιωνδήποτε πληροφοριών στις οποίες δηλώνεται η ταυτότητα ή από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ("Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα") και ii) των πληροφοριών και άλλων δεδομένων εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σας. Εάν η αφαίρεση ή διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι δυνατή, συμφωνείτε να μετατρέψετε τις εν λόγω πληροφορίες (π.χ. καθιστώντας τις ανώνυμες) σε μορφή τέτοια ώστε να μη χαρακτηρίζονται πλέον ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. 2) Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προγράμματα που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με το Εργαλείο, ή για δεδομένα που περιέχονται σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που επιστρέφετε στην IBM, και Z (08/2010) Σελίδα 4 από 9

5 3) Η IBM μπορεί να αποστείλει ολόκληρο το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ή τμήμα του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή του λογισμικού του σε άλλες εγκαταστάσεις της IBM ή σε εγκαταστάσεις τρίτων ανά τον κόσμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης, και εξουσιοδοτείτε την IBM να το πράξει Αντικαταστάσεις Όταν οι υπηρεσίες εγγύησης για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής Μηχανής, το μέρος που αντικαθιστά η IBM περιέρχεται στην κυριότητα της IBM και το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στην κυριότητά σας. Δηλώνετε ότι όλα τα μέρη που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς μετατροπές. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το αντικατασταθέν μέρος. Για το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό ισχύει το καθεστώς των υπηρεσιών εγγύησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν μέρος. Πριν η IBM προβεί στην ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, συμφωνείτε να έχετε αφαιρέσει όλες τις προσθήκες (features), τα εξαρτήματα, τις επιλογές, τις μετατροπές και τα προσαρτήματα που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες της IBM. Συμφωνείτε επίσης i) να εξασφαλίζετε ότι το εξάρτημα ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν υπόκειται σε νομικά κωλύματα ή περιορισμούς που εμποδίζουν την ανταλλαγή του και ii) να μεταβιβάζετε την κυριότητα και την κατοχή αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM, η IBM σας παρέχει στον Πελάτη μια μονάδα αντικατάστασης για εγκατάσταση από εσάς. Τέτοιες μονάδες αντικατάστασης μπορεί να είναι i) τμήμα ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής (το οποίο καλείται Μονάδα Αντικαθιστώμενη από τον Πελάτη - Customer Replaceable Unit ή "μονάδα CRU", π.χ. ένα πληκτρολόγιο, μια κάρτα μνήμης ή μια μονάδα σκληρού δίσκου) ή ii) ένα ολόκληρο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Μπορείτε να ζητήσετε από την IBM να εγκαταστήσει τη μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής αντικατάστασης, αλλά στην περίπτωση αυτή η IBM ενδέχεται να σας χρεώσει για την εγκατάσταση. Η IBM παρέχει πληροφορίες και οδηγίες αντικατάστασης με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής σας και οποτεδήποτε κατόπιν αιτήματός σας. Η IBM καθορίζει, στο υλικό που αποστέλλεται με τη μονάδα αντικατάστασης, εάν η ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής πρέπει να επιστραφεί στην IBM. Όταν απαιτείται επιστροφή, αποστέλλονται οδηγίες και υλικά συσκευασίας μαζί με το στοιχείο αντικατάστασης, και ενδέχεται η IBM να σας χρεώσει για το στοιχείο αντικατάστασης εάν δεν λάβει την ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που παραλάβατε το στοιχείο αντικατάστασης Στοιχεία που δεν καλύπτονται Οι υπηρεσίες εγγύησης για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής δεν καλύπτουν: a. Προαιρετικά τμήματα, αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες και κασέτες γραφίτη εκτυπωτών) και δομικά μέρη (π.χ. πλαίσια και καλύμματα). b. Βλάβες οφειλόμενες σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM c. Υπηρεσίες σε μετατροπές Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής ή d. Υπηρεσίες σε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο χρησιμοποιείτε δυναμικότητα και δυνατότητα πέραν εκείνης για την οποία η IBM έχει παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης Για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής, μπορείτε να επιλέξετε μια αναβάθμιση υπηρεσιών σε σχέση με το βασικό είδος υπηρεσιών εγγύησης που καλύπτουν το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Η IBM χρεώνει την αναβάθμιση των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Δεν μπορείτε να τερματίσετε την αναβάθμιση υπηρεσιών ή να τη μεταβιβάσετε σε άλλο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 5. Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής Για το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής χορηγείται άδεια χρήσης βάσει των όρων της σύμβασης άδειας χρήσης του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής (δηλαδή, της Σύμβασης Άδειας Χρήσης της IBM για Κώδικα Μηχανής, της Σύμβασης της IBM για Κατοχυρωμένο Εσωτερικό Κώδικα ή άλλης ισοδύναμης σύμβασης) που παρέχεται με το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής. Η εκ μέρους σας αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνει την αποδοχή των συμβάσεων άδειας χρήσης για Λειτουργικά Τμήματα Κώδικα Μηχανής της IBM. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες εκδοχές των εν λόγω συμβάσεων στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: ή επικοινωνώντας με έναν εκπρόσωπο της IBM. Οι συμβάσεις άδειας χρήσης για Λειτουργικά Τμήματα Κώδικα Μηχανής Z (08/2010) Σελίδα 5 από 9

6 υπόκεινται σε περιοδική τροποποίηση από την IBM. Τέτοιοι τροποποιημένοι όροι άδειας χρήσης θα ισχύουν μόνο για Λειτουργικά Τμήματα Κώδικα Μηχανής που παρέχονται μετά την ημερομηνία που οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ. Για το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής χορηγείται άδεια χρήσης μόνο για τη χρήση που είναι αναγκαία ώστε το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής να λειτουργεί σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του και μόνο για τη δυναμικότητα και τις δυνατότητες για τις οποίες έχετε αποκτήσει έγγραφη εξουσιοδότηση από την IBM. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής μόνο όπως καθορίζεται στο παρόν Προσάρτημα και όπως εξουσιοδοτείται ή περιορίζεται περαιτέρω στην αντίστοιχη σύμβαση άδειας χρήσης. Χωρίς να αίρονται άλλοι περιορισμοί που ενδεχομένως υπάρχουν στις διατάξεις της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης, δεν επιτρέπεται να προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες: a. Οποιαδήποτε αντιγραφή, εμφάνιση σε οθόνη, μεταβίβαση, προσαρμογή, τροποποίηση ή διανομή (με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο) του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες η IBM εξουσιοδοτεί τον Πελάτη στα εγχειρίδια χρήσης του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή σε έγγραφη επικοινωνία προς εσάς. b. Αντίστροφη συμβολομετάφραση (reverse assemble), αντίστροφη μεταγλώττιση (reverse compile) ή κατά άλλον τρόπο μετάφραση ή αντίστροφη μηχάνευση (reverse engineering) του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής, εκτός εάν επιτρέπεται ρητώς από το εφαρμοστέο δίκαιο χωρίς δυνατότητα συμβατικής παραίτησης από αυτό το δικαίωμα. c. Εκχώρηση της άδειας χρήσης του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ή χορήγηση περαιτέρω αδειών χρήσης σε τρίτους, ή d. Εκμίσθωση του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ή οποιουδήποτε αντιγράφου του. Το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) επί του Λειτουργικου Τμήματος Κώδικα Μηχανής και όλων των αντιγράφων του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής (δηλαδή του πρωτότυπου Κώδικα Μηχανής, των αντιγράφων του πρωτότυπου Κώδικα Μηχανής και των αντιγράφων που έχουν δημιουργηθεί από αντίγραφα), είναι ιδιοκτησία της International Business Machines Corporation, κάποιας θυγατρικής της ή κάποιου τρίτου μέρους. Το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και παραχωρείται με άδεια χρήσης (δεν πωλείται). Η δυναμικότητα ορισμένων Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής περιορίζεται από τεχνολογικά μέτρα στο Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής. Αποδέχεστε την εφαρμογή τέτοιων τεχνολογικών μέτρων από την IBM για τον περιορισμό της δυναμικότητας ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής. 6. Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Αξιώσεις Τρίτων Εάν κάποιο τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ή ένα Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής που σας παρέχει η IBM βάσει του παρόντος Προσαρτήματος παραβιάζει ευρεσιτεχνίες (patents) ή πνευματικά του δικαιώματα (copyrights) και εγείρει σχετική αξίωση, η IBM θα σας υπερασπίζεται έναντι της εν λόγω αξίωσης με δικά της έξοδα και θα καταβάλει όλες τις δαπάνες, αποζημιώσεις και αμοιβές δικηγόρων που θα επιδικάσει τελεσίδικα ένα αρμόδιο δικαστήριο εναντίον σας ή που θα περιλαμβάνονται σε διακανονισμό εγκεκριμένο εκ των προτέρων από την IBM, υπό την προϋπόθεση ότι εσείς: a. θα ειδοποιήσετε την IBM εγγράφως και άμεσα για την αξίωση, b. θα επιτρέψετε στην IBM να έχει τον έλεγχο και θα συνεργαστείτε με την IBM όσον αφορά στην υπεράσπιση και στις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις διακανονισμού, και c. Θα συμμορφώνεστε και θα εξακολουθείτε να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους άδειας χρήσης για το Εργαλείο και με τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο (Τρόποι Ικανοποίησης) Τρόποι Ικανοποίησης Εάν εγερθεί ή φαίνεται πιθανό ότι θα εγερθεί τέτοια αξίωση, συμφωνείτε ότι θα επιτρέψετε στην IBM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, (i) να σας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Εργαλείο, (ii) να το τροποποιήσει, ή (iii) να το αντικαταστήσει με άλλο Εργαλείο που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς. Εάν η IBM αποφασίσει ότι καμία από τις εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ευλόγως διαθέσιμη, τότε συμφωνείτε να επιστρέψετε το Εργαλείο στην IBM, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματός της, και να τερματίσετε τη χρήση του. Σε τέτοια περίπτωση, η IBM θα σας παράσχει πίστωση ίση με την αναπόσβεστη λογιστική αξία του Εργαλείου, υπολογισμένη σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής. Z (08/2010) Σελίδα 6 από 9

7 6.1.3 Αξιώσεις για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνη η IBM Η IBM δεν έχει καμία υποχρέωση σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση που βασίζεται σε ο,τιδήποτε από τα ακόλουθα: a. ο,τιδήποτε παρέχεται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο εκ μέρους σας το οποίο είναι ενσωματωμένο σε Εργαλείο ή σχετίζεται με τη συμμόρφωση της IBM με οποιαδήποτε σχέδια, προδιαγραφές ή οδηγίες που παρέχονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο εκ μέρους σας. b. τη χρήση ενός Εργαλείου διαφορετική από τη χρήση του σύμφωνα με τις άδειες χρήσης ή τους περιορισμούς που ισχύουν για το Εργαλείο ή τη χρήση μιας μη τρέχουσας εκδοχής ή έκδοσης ενός Εργαλείου, στο βαθμό που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η έγερση αξίωσης αν είχε χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα εκδοχή ή έκδοση του Εργαλείου, c. οποιαδήποτε τροποποίηση ενός Εργαλείου που πραγματοποιήθηκε από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο εκ μέρους σας ή οποιονδήποτε συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση ενός Εργαλείου με οποιοδήποτε άλλο Εργαλείο, συσκευή υλικού εξοπλισμού, πρόγραμμα, δεδομένα, μηχανισμό, μέθοδο ή διαδικασία, d. τη διανομή, λειτουργία ή χρήση ενός Εργαλείου εκτός της Επιχείρησής σας ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή e. ένα Πρόγραμμα IBM, ένα Πρόγραμμα μη-ibm ή Κώδικα Με Χωριστή Άδεια Χρήσης που τυχόν προσδιορίζεται στο έγγραφο Πληροφορίες για την Άδεια Χρήσης (License Information) του Προγράμματος. Το παρόν άρθρο Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε τρίτο προμηθευτή κώδικα (συμπεριλαμβανομένων Προγραμμάτων μη-ibm ή Κώδικα με Χωριστή Άδεια Χρήσης) που περιλαμβάνεται στο Εργαλείο ή αποτελεί τμήμα του. Στο παρόν άρθρο Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας δηλώνεται το σύνολο των υποχρεώσεων της IBM και ο αποκλειστικός τρόπος ικανοποίησής σας αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 7. Παράδοση Οι ημερομηνίες παράδοσης δίδονται κατ' εκτίμηση, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως. η IBM εκπληρώνει τις υποχρεώσεις αποστολής και παράδοσής της με την παράδοση του Εργαλείου στην καθορισμένη από την IBM μεταφορική εταιρεία, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί γραπτώς από εσάς και την IBM. 8. Μεταπώληση Συμφωνείτε να αποκτάτε Εργαλεία με σκοπό να τα χρησιμοποιείτε εντός της Επιχείρησής σας και όχι για τη μεταπώληση, εκμίσθωση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους, εκτός εάν ισχύει ένα από τα εξής: a. προγραμματίζετε χρηματοδότηση με εξαγορά ("lease-back") για τα Εργαλεία, ή b. αγοράζετε τα Εργαλεία χωρίς έκπτωση ή παροχή, και δεν τα μεταπωλείτε ανταγωνιζόμενοι τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές (remarketers) της IBM και έχετε λάβει έγγραφη έγκριση της IBM για τη μεταβίβαση των Λειτουργικών Τμημάτων Προγράμματος, ή c. μεταβιβάζετε μόνο το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής και το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου 8, για τους σκοπούς των Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής και του Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ενός Εργαλείου που υπόκειται στους όρους του παρόντος Προσαρτήματος, οι πρώτες τρεις προτάσεις του άρθρου 1 ("Επιλεγμένα Προϊόντα") της Σύμβασης δεν ισχύουν και θεωρούνται διαγραμμένες. 9. Επαλήθευση Συμμόρφωσης Μετά από εύλογη ειδοποίηση, η IBM μπορεί να ελέγξει τη συμμόρφωσή σας με τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος, της Σύμβασης και των συμβάσεων άδειας χρήσης στις οποίες παραπέμπουν, σε όλες τις τοποθεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Passport Advantage όπου χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε Εργαλεία που υπόκεινται στους όρους του παρόντος Προσαρτήματος για οποιονδήποτε σκοπό. Ο εν λόγω έλεγχος θα διεξάγεται με τρόπο που να ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο πρόκλησης αναστάτωσης στην επιχείρησή σας και μπορεί να διεξάγεται στις εγκαταστάσεις σας, κατά το κανονικό εργάσιμο ωράριο. Η IBM μπορεί να χρησιμοποιήσει ανεξάρτητο ελεγκτή για την παροχή βοήθειας κατά την εν λόγω επαλήθευση, υπό την προϋπόθεση ότι η IBM έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση εμπιστευτικότητας με τον εν λόγω ελεγκτή. Συμφωνείτε να δημιουργείτε, να διατηρείτε και να παρέχετε στην ΙΒΜ και τους ελεγκτές της έγγραφα στοιχεία, αποτελέσματα εργαλείων του συστήματος, Αποδείξεις Δικαιώματος (PoE) και άλλα δεδομένα Z (08/2010) Σελίδα 7 από 9

8 του συστήματος τα οποία επαρκούν προκειμένου να παράσχουν στην ΙΒΜ τη δυνατότητα επαλήθευσης, η οποία θα υπόκειται σε έλεγχο, ότι η εκ μέρους σας εγκατάσταση και χρήση Εργαλείων συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος, της Σύμβασης και των συμβάσεων άδειας χρήσης στις οποίες παραπέμπουν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των σχετικών όρων της IBM περί προϋποθέσεων τιμολόγησης και χορήγησης αδειών χρήσης. Η IBM θα σας ειδοποιεί εγγράφως εάν κατά την πραγματοποίηση τέτοιας επαλήθευσης διαπιστωθεί ότι έχετε κάνει χρήση Εργαλείων η οποία υπερβαίνει το εξουσιοδοτημένο επίπεδο χρήσης τους ή κατά άλλον τρόπο δεν συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος. Συμφωνείτε να καταβάλλετε χωρίς καθυστέρηση απευθείας στην IBM i) τις χρεώσεις, όπως καθορίζονται από την IBM σε ένα τιμολόγιο, για οποιεσδήποτε πρόσθετες άδειες χρήσης οι οποίες αντιστοιχούν στην ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε πέραν του εξουσιοδοτημένου επιπέδου χρήσης και για τις Υπηρεσίες Συνδρομής και Υποστήριξης που τυχόν αντιστοιχούν στις εν λόγω άδειες χρήσης για τη χρονική περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν οι εν λόγω άδειες χρήσης ή για περίοδο δύο ετών, όποια από τις δύο περιόδους αυτές είναι μικρότερη, και ii) οποιεσδήποτε πρόσθετες χρεώσεις και άλλες οφειλές που τυχόν καθοριστούν ως αποτέλεσμα της εν λόγω επαλήθευσης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο παραμένουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που τα Εργαλεία είναι εγκατεστημένα στην Επιχείρησή σας συν δύο επιπλέον έτη μετά τη λήξη αυτής της περιόδου. Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις χώρες που προσδιορίζονται παρακάτω, οι ακόλουθοι όροι αντικαθιστούν ή τροποποιούν τους αναφερόμενους όρους στο Μέρος 1. Όλοι οι όροι στο Μέρος 1 που δεν επηρεάζονται από αυτές τις τροποποιήσεις παραμένουν ως έχουν και εξακολουθούν να ισχύουν. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ (EMEA) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Οι ακόλουθοι όροι προστίθενται ως νέο άρθρο 4.6 για την Ισλανδία, τη Νορβηγία και όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"), με την εξαίρεση της Γερμανίας: 4.6 Απόρριψη Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος στη χώρα σας των τοπικών νόμων και κανονισμών που εφαρμόζουν την Οδηγία 2002/96/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ισχύουν τα ακόλουθα: Όταν ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που παρέχεται βάσει της Σύμβασης αντικαθιστά μια μηχανή που διατέθηκε στην αγορά πριν τις 13 Αυγούστου 2005, τότε η IBM θα μεριμνά για την παραλαβή και την απόρριψη της εν λόγω αντικαθιστώμενης μηχανής, υπό την προϋπόθεση ότι η IBM είναι υποχρεωμένη από το εφαρμοστέο δίκαιο να το πράξει. Η IBM μπορεί να σας χρεώσει για την εν λόγω συλλογή και απόρριψη, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο Για όλα τα ΑΗΗΕ, είστε υπεύθυνοι για την προετοιμασία των ΑΗΗΕ για συλλογή από τις εγκαταστάσεις σας μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής αντικατάστασης. Οποτεδήποτε η IBM προβαίνει στη συλλογή και απόρριψη ΑΗΗΕ σας, στα πλαίσια νομικών ή συμβατικών της υποχρεώσεων, συμφωνείτε: a. Να διαγράφετε με ασφαλή τρόπο από οποιαδήποτε ΑΗΗΕ όλα τα προγράμματα, εάν υπάρχουν, που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με τον αρχικό εξοπλισμό και όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i) οποιωνδήποτε πληροφοριών στις οποίες δηλώνεται η ταυτότητα ή από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα φυσικών ή νομικών προσώπων ("Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα") και ii) των πληροφοριών και άλλων δεδομένων εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σας. Εάν η αφαίρεση ή διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι δυνατή, συμφωνείτε να μετατρέψετε τις εν λόγω πληροφορίες (π.χ. καθιστώντας τις ανώνυμες) σε μορφή τέτοια ώστε να μη χαρακτηρίζονται πλέον ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. b. Ότι η IBM δεν είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση ή προστασία οποιωνδήποτε προγραμμάτων που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με τον αρχικό εξοπλισμό ή δεδομένων που περιέχονται σε ΑΗΗΕ που επιστρέφετε στην IBM, και c. Ότι η IBM μπορεί να αποστείλει ολόκληρο το ΑΗΗΕ ή τμήμα του ΑΗΗΕ ή του λογισμικού του σε άλλες εγκαταστάσεις της IBM ή σε εγκαταστάσεις τρίτων ανά τον κόσμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της Σύμβασης, και εξουσιοδοτείτε την IBM να το πράξει. Z (08/2010) Σελίδα 8 από 9

9 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Περιορισμένη Εγγύηση Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά τη δεύτερη παράγραφο για όλες τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα του παρακάτω ορισμού της Δυτικής Ευρώπης: Η Εγγύηση για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM που έχουν αποκτηθεί στη Δυτική Ευρώπη έχει ισχύ και εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής έχουν ανακοινωθεί και καταστεί διαθέσιμες στις εν λόγω χώρες. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, με τον όρο "Δυτική Ευρώπη" νοούνται οι χώρες Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αυστρία, Κράτος του Βατικανού, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, και κάθε άλλη χώρα που θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ημερομηνία προσχώρησης. ΕΛΛΑΔΑ Αξιώσεις Τρίτων Το ακόλουθο κείμενο προστίθεται στην αρχή της πρώτης πρότασης της πρώτης παραγράφου: Εκτός εάν άλλως απαιτείται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμβατικής παραίτησης από αυτό το δικαίωμα, Η πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο μερών αποτελείται από το παρόν Προσάρτημα για Εργαλεία, οποιοδήποτε από τα Παραρτήματά του, και τη Σύμβαση. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων του παρόντος Προσαρτήματος, οποιουδήποτε από τα Παραρτήματά του και της Σύμβασης, τότε οι όροι ενός Παραρτήματος κατισχύουν εκείνων του Προσαρτήματος και οι όροι του Προσαρτήματος κατισχύουν εκείνων της Σύμβασης. Προβαίνοντας στη σύναψη της παρούσας σύμβασης, κανένα από τα δύο μέρη δεν βασίζεται σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που δεν καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα, σε οποιοδήποτε από τα Παραρτήματά του ή στη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε δηλώσεων σχετικά με i) την απόδοση ή τη λειτουργία οποιουδήποτε Εργαλείου πέραν αυτής που προβλέπεται ρητώς ανωτέρω, ii) τις εμπειρίες ή υποδείξεις άλλων μερών ή iii) τα αποτελέσματα ή τις οικονομίες που μπορείτε να επιτύχετε. Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου Πελάτη> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Πελάτη Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου IBM> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Αριθμός Σύμβασης / Κωδικός Τοποθεσίας: Ο Κωδικός Πελάτη IBM σας: Η διεύθυνσή σας: Z (08/2010) Σελίδα 9 από 9

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch Σύµβαση Πελατών IBM IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch 42-44 Griva Digeni Avenue, 1080 Lefkosia P.O. Box 22019, 1516 Nicosia, Cyprus Company registration number: AE 591 VAT

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης

Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης Document Cloud (συμπεριλαμβανομένου του Adobe Sign) Πρόσθετοι Όροι Χρήσης Τελευταία ενημέρωση 16 Ιουνίου 2016. Αντικαθιστά ολόκληρη την προηγούμενη έκδοση. Οι όροι με κεφαλαία γράμματα οι οποίοι χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Microsoft Cloud

Σύμβαση Microsoft Cloud Σύμβαση Microsoft Cloud Η Σύμβαση Microsoft Cloud συνάπτεται ανάμεσα στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε ή, εάν δεν προσδιορίζετε κάποιο νομικό πρόσωπο σε σχέση με μια αγορά ή παράταση Συνδρομής, ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom 1 Αντικείμενο Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν τη χρήση των Διαδικτυακών Τοποθεσιών της TomTom και περιλαμβάνουν τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών

Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εμπειρίες επιχειρήσεων από την Ενιαία Αγορά Υπηρεσιών Εισαγωγή Το ερωτηματολόγιο αυτό σχεδιάστηκε για ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων οι οποίοι χρησιμοποιούν/αγοράζουν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα