ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη Aθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ. Πλατεία Aριστοτέλους 10 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη 546 23 Aθήνα 117 42"

Transcript

1 Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/4/ Θεσσαλονίκη, ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Διεύθυνση Θεσσαλονίκης: Διεύθυνση Aθηνών: Πλατεία Aριστοτέλους 0 Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 Θεσσαλονίκη Aθήνα 7 42 Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:. τις διατάξεις του Ν. 290/994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 2. την υπ. αριθμ /ΨΣ6785-Α2/ Απόφαση Ένταξης του έργου με τίτλο «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και MIS στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τα συνημμένα αυτής, 3. την υπό στοιχεία 293/2..20 απόφαση του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 4. την υπ. αριθμ /ΨΣ293-Β/ Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με ίδια μέσα από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ( ), συνολικά δώδεκα (2) συνεργατών για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υλοποίησης πράξης με ίδια μέσα του Υποέργου «Τεκμηρίωση υλικού με ίδια μέσα» της πράξης «Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με κωδικό ΟΠΣ και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΩΔ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΘΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου 2 Υπεύθυνος εναρμόνισης της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα μεταδεδομένων και αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. Europeana κ.ά.) 3, 4, 5 Υπεύθυνοι τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 3 6 Επιμελητής τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 7 Βοηθός στατιστικής ανάλυσης συχνοτήτων όρων ευρετηρίων πληροφορικής υποστήριξης ομάδας τεκμηρίωσης 8 Υπεύθυνος εικαστικής τεκμηρίωσης συλλογής HELLAFI 9 Βοηθός τεκμηρίωσης κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIOπαράλληλο κύκλωμα 0 Υπεύθυνος τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα, 2 Βοηθοί τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα και συλλογής HELLAFI 2 Συνολικός αριθμός : ΔΩΔΕΚΑ (2) άτομα ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση του περιεχομένου και υλικού (Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος) που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση όλων των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν την Πράξη. Ειδικότερα θα τεκμηριωθούν με χρήση προτύπων μεταδεδομένων (EDM και LIDO), οντολογιών και σχημάτων στη δόμηση του περιεχομένου:. Η συλλογή Hellafi

2 93 γιγαντοαφίσες, διαστάσεων 2m x 3m, 2m x 5m, 3m x 9m, 8 έργα (προσχέδια, μακέτες, λιθογραφίες, ακουαρέλες, σχέδια σινικής κλπ.), διαστάσεων 0,50x0,70, 29 φωτογραφίες προσόψεων κινηματογράφων. Η τεκμηρίωση της συλλογής Hellafi στο πλαίσιο της Πράξης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης σχετικά με το έργο και σχετικά με την ταινία στην οποία αναφέρεται (ενδεικτικά: 0 πεδία). - Για κάθε έργο θα γίνει περιγραφή, όπου θα αναφέρονται στοιχεία για το έργο και για την κατάστασή του και επιπλέον μια σχετική αναφορά σε σημαντικά πραγματολογικά ή ιστορικά στοιχεία, καθώς και σε ενδιαφέροντα στοιχεία των συνθέσεων ( λέξεις). 2. Εκδόσεις Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 80 βιβλία, συνολικά περίπου σελίδων, διαστάσεων 7,00x24,00-2,00x26,00-24x30 και 46 κατάλογοι του Φεστιβάλ και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, συνολικά περίπου σελίδων, διαστάσεων 2,00x26,00. Η τεκμηρίωση των εκδόσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης σε επίπεδο έκδοσης / άρθρου (ενδεικτικά: 0 πεδία). - Δημιουργία ευρετηρίων κυρίων ονομάτων και ονομάτων οργανισμών. - Δημιουργία ευρετηρίων τίτλων ταινιών. - Δημιουργία ευρετηρίων εννοιών κινηματογραφικών όρων και εννοιών. 3. Ελληνικά Κινηματογραφικά Περιοδικά 260 περίπου φυσικά τεύχη, συνολικά σελίδες, διαστάσεων Α4 και μικρότερα. Η τεκμηρίωση των ελληνικών κινηματογραφικών περιοδικών στο πλαίσιο της Πράξης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Τεκμηρίωση σε επίπεδο περιοδικού / περιόδου / τεύχους / άρθρου (ενδεικτικά: 0 πεδία). - Δημιουργία ευρετηρίων κυρίων ονομάτων και ονομάτων οργανισμών. - Δημιουργία ευρετηρίων τίτλων ταινιών. - Δημιουργία ευρετηρίων εννοιών κινηματογραφικών όρων και εννοιών. 4. Καταλογογράφηση και τεκμηρίωση κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα Καταλογογράφηση και τεκμηρίωση της κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα (η μεγαλύτερη στην Ελλάδα με περίπου τόμους). Η καταλογογράφηση και τεκμηρίωση της κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα στο πλαίσιο της Πράξης θα περιλαμβάνει βασικά βιβλιογραφικά μεταδεδομένα (ενδεικτικά: 0 πεδία). 5. Καταλογογράφηση και τεκμηρίωση ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα 400 ταινίες της εξαιρετικά αξιόλογης ταινιοθήκης του ίδιου φορέα, που βρίσκεται σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο ΦΚΘ και του έχει παραχωρήσει όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα. Η καταλογογράφηση και τεκμηρίωση ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα στο πλαίσιο της Πράξης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: - Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης για κάθε ταινία : είδος, συντελεστές, έτος παραγωγής κλπ. (ενδεικτικά: 0 πεδία). - Σύντομο κείμενο παρουσίασης για κάθε ταινία (έως 300 λέξεις). Παραδοτέα του υποέργου: - Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης για το σύνολο του ψηφιοποιούμενου υλικού. - Οντολογίες, Θησαυροί όρων, Λεξικά. Κατάλογοι και μεταδεδομένα βιβλιοθήκης και ταινιοθήκης STUDIO Παράλληλο Κύκλωμα. ΙΙI. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Τα καθήκοντα των συνεργατών που θα προσληφθούν παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου (ΚΩΔ. ) 2

3 O Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου, θα επιφορτισθεί με την κατάρτιση εννοιολογικών σχημάτων για τον καθορισμό των μεταδεδομένων των συλλογών. Κύριο παραδοτέο: αναφορά κατάρτισης εννοιολογικού σχήματος για τον καθορισμό των μεταδεδομένων των συλλογών (Π.). Το παραδοτέο αποσκοπεί καταρχήν στη δημιουργία του εννοιολογικού σχήματος του έργου. Βάσει των οντοτήτων που θα καθορισθούν και θα αναλυθούν και των μεταξύ τους συσχετίσεων θα δημιουργηθεί ένα εννοιολογικό σχήμα που θα απεικονίζει τις ανάγκες τεκμηρίωσης του περιεχομένου και την συσχέτιση των δεδομένων μεταξύ τους. Το εννοιολογικό σχήμα θα αποτυπωθεί ενδεικτικά σε διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων ή / και με σημασιολογικά σχήματα οντολογιών τύπου XML / RDF. Βάσει του εννοιολογικού σχήματος θα προκύψουν και τα μεταδεδομένα με τα οποία θα τεκμηριωθούν οι παραγόμενες συλλογές με στόχο την μακροπρόθεσμη διαχείριση και διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου. Αμοιβή: 4.273,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπεύθυνος εναρμόνισης της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα μεταδεδομένων και αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. Europeana κ.ά.) (ΚΩΔ. 2) Κύριο παραδοτέο: αναφορά εναρμόνισης της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα μεταδεδομένων και αντίστοιχες πρωτοβουλίες (Π.2). Η εναρμόνιση της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα είναι αναγκαία για την μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και την περαιτέρω αξιοποίησή του σε διεθνές επίπεδο. Το παραδοτέο θα μελετήσει και θα υλοποιήσει τη στρατηγική για την κατ ελάχιστον εναρμόνιση της τεκμηρίωσης με τα παρακάτω πρότυπα: Europeana Data Model EDM, Lightweight Information Describing Objects LIDO (Lightweight Information Describing Objects). Το παραδοτέο πρέπει να επιτύχει συγχρόνως α) τη συμβατότητα των μεταδεδομένων με αντίστοιχα διεθνή β) την παραγωγή συσχετίσεων μεταξύ των αντικειμένων του υλικού γ) τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης του αποθέματος σε διεθνείς μηχανές αναζήτησης (π.χ. europeana.eu). Αμοιβή: 8.920,58, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπεύθυνοι τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. 3, 4, 5) Παραδοτέα (στη σύνταξη των οποίων θα συμβάλουν εξίσου): - Μεταδεδομένα τεκμηρίωσης σε επίπεδο έκδοσης / άρθρου στην περίπτωση των εκδόσεων και περιοδικού / περιόδου / τεύχους / άρθρου στην περίπτωση των περιοδικών (ενδεικτικά: 0 πεδία) (Π.3). - Ευρετήριο κυρίων ονομάτων και ονομάτων οργανισμών (Π.4). - Ευρετήριο τίτλων ταινιών (Π.5). - Ευρετήριο εννοιών κινηματογραφικών όρων και εννοιών (Π.6). Οι 3 συνεργάτες θα συμβάλουν εξίσου στη σύνταξη των παραπάνω παραδοτέων. Αμοιβή κάθε συνεργάτη: 4.272,92, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιμελητής τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. 6) Κύριο παραδοτέο: - Επιμέλεια ευρετηρίου κυρίων ονομάτων και ονομάτων οργανισμών (επιμέλεια Π.4). - Επιμέλεια ευρετηρίου τίτλων ταινιών (επιμέλεια Π.5). - Επιμέλεια ευρετηρίου εννοιών κινηματογραφικών όρων και εννοιών (επιμέλεια Π.6). Αμοιβή: 4.638,70, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Βοηθός στατιστικής ανάλυσης συχνοτήτων όρων ευρετηρίων πληροφορικής υποστήριξης ομάδας τεκμηρίωσης (ΚΩΔ. 7) Ο συνεργάτης θα αναλάβει τη στατιστική ανάλυση συχνοτήτων των όρων που θα περιληφθούν στα ευρετήρια που θα προκύψουν από την τεκμηρίωση. Επίσης θα υποστηρίξει τις εργασίες της ομάδας τεκμηρίωσης από άποψη πληροφορικής. Τα παραδοτέα του περιλαμβάνουν: - Στατιστική ανάλυση συχνοτήτων όρων ευρετηρίων (Π.7). - Αναφορά εργασιών πληροφορικής υποστήριξης ομάδας τεκμηρίωσης (Π.8). Αμοιβή: 5.330,2, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπεύθυνος εικαστικής τεκμηρίωσης συλλογής HELLAFI (ΚΩΔ. 8) Παραδοτέα: 3

4 - Περιγραφή των 303 έργων συλλογής HELLAFI με στοιχεία για κάθε ένα από αυτά και για την κατάστασή του και επιπλέον αναφορά σε σημαντικά πραγματολογικά ή ιστορικά στοιχεία, καθώς και σε ενδιαφέροντα στοιχεία των συνθέσεων ( λέξεις ανά έργο) (Π.9). - Επιμέλεια μεταδεδομένων τεκμηρίωσης συλλογής HELLAFI για κάθε ένα από τα έργα και για την ταινία στην οποία αναφέρεται (ενδεικτικά: 0 πεδία για κάθε ένα από τα 303 έργα) (Π.0 επιμέλεια). Αμοιβή: 7.36,46, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Βοηθός τεκμηρίωσης κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα (ΚΩΔ. 9) Παραδοτέο: καταλογογράφηση και τεκμηρίωση της κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα στο πλαίσιο της Πράξης. Θα περιλαμβάνει βασικά βιβλιογραφικά μεταδεδομένα (ενδεικτικά: 0 πεδία για κάθε ένα από τα περίπου βιβλία της βιβλιοθήκης) (Π.). Αμοιβή: 5.330,2, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπεύθυνος τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα (ΚΩΔ. 0) Παραδοτέα: - Σύντομο κείμενο παρουσίασης για 200 ταινίες (έως 300 λέξεις) (Π.2). - Επιμέλεια κειμένων παρουσίασης για τις υπόλοιπες 200 ταινίες που θα συντάξουν οι συνεργάτες με κωδ. και 2 (βλπ. παρακάτω, έως 300 λέξεις) (Π.2 επιμέλεια). Αμοιβή: 5.352,35, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Βοηθοί τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα και συλλογής HELLAFI (ΚΩΔ., 2) Παραδοτέα (στη σύνταξη των οποίων θα συμβάλουν εξίσου): - μεταδεδομένα τεκμηρίωσης της συλλογής HELLAFI για κάθε ένα από τα έργα και για την ταινία στην οποία αναφέρεται (ενδεικτικά: 0 πεδία για κάθε ένα από τα 303 έργα) (Π.0), - σύντομο κείμενο παρουσίασης για 200 ταινίες (έως 300 λέξεις) (Π.2), - μεταδεδομένα τεκμηρίωσης για 400 ταινίες της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα: είδος, συντελεστές, έτος παραγωγής κλπ. (ενδεικτικά: 0 πεδία) (Π.3). Αμοιβή κάθε συνεργάτη: 9.327,86, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΙV. ΙV. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 4. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον εργοδότη. ΙV.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Υποέργου (ΚΩΔ. ) Ελάχιστες απαιτήσεις: Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πενταετής εμπειρία ως υπεύθυνος επιστημονικής τεκμηρίωσης κινηματογραφικού υλικού: ταινιών, εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, περιοδικών, εικαστικού υλικού. Υπεύθυνος εναρμόνισης της τεκμηρίωσης με διεθνή τεχνολογικά πρότυπα μεταδεδομένων και αντίστοιχες πρωτοβουλίες (π.χ. Europeana κ.ά.) (ΚΩΔ. 2) Ελάχιστες απαιτήσεις: πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης στην επιστήμη των υπολογιστών, τριετές επιστημονικό έργο σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών πόρων και ειδικότερα σε θέματα σχετικών προτύπων. Υπεύθυνοι τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. 3, 4, 5) Ελάχιστες απαιτήσεις: απόφοιτοι σχολής ανθρωπιστικών επιστημών, τριετής επαγγελματική εμπειρία ψηφιακής τεκμηρίωσης και ευρετηριασμού αρχείων, ιστορικών περιοδικών ή εκδόσεων συναφών με τις 4

5 οπτικοακουστικές ή τις παραστατικές τέχνες, αποδεδειγμένα τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής και μιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας. Επιμελητής τεκμηρίωσης κινηματογραφικών περιοδικών και εκδόσεων Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΚΩΔ. 6) Ελάχιστες απαιτήσεις: απόφοιτος σχολής παραστατικών τεχνών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πενταετής επαγγελματική καλλιτεχνική ή/και διοικητική εμπειρία στο χώρο του κινηματογράφου. Η μακρά εμπειρία στο χώρο του κινηματογράφου ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση κρίνεται αναγκαία προκειμένου ο εν λόγω συνεργάτης να είναι σε θέση να συμβάλει με τις γνώσεις του στον εντοπισμό και στην ταυτοποίηση συντελεστών ταινιών κλπ. Βοηθός στατιστικής ανάλυσης συχνοτήτων όρων ευρετηρίων πληροφορικής υποστήριξης ομάδας τεκμηρίωσης (ΚΩΔ. 7) Ελάχιστες απαιτήσεις: απόφοιτος ανώτατης σχολής με ειδίκευση στη στατιστική επιστήμη και στην πληροφορική, τριετής εμπειρία σε: - υποστήριξη χρηστών συστημάτων πληροφορικής, - εργασίες στατιστικής ανάλυσης. Υπεύθυνος εικαστικής τεκμηρίωσης συλλογής HELLAFI (ΚΩΔ. 8) Ελάχιστες απαιτήσεις: ιστορικός τέχνης με πανεπιστημιακές σπουδές, πενταετής επαγγελματική εμπειρία στην επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και δημοσιευμένο συγγραφικό έργο σε θέματα ιστορίας της τέχνης. Βοηθός τεκμηρίωσης κινηματογραφικής βιβλιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα (ΚΩΔ. 9) Ελάχιστες απαιτήσεις: πτυχιούχος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανθρωπιστικών επιστημών, πενταετής επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή ή/και μετάφραση ή/και επιμέλεια εκδόσεων για τον κινηματογράφο. Υπεύθυνος τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα (ΚΩΔ. 0) Ελάχιστες απαιτήσεις: πενταετής εμπειρία ως επαγγελματίας κριτικός κινηματογράφου. Βοηθοί τεκμηρίωσης της ταινιοθήκης του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα και συλλογής HELLAFI (ΚΩΔ., 2) Ελάχιστες απαιτήσεις: πτυχιούχοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανθρωπιστικών επιστημών, τριετής εμπειρία ως συντάκτες παρουσιάσεων κινηματογραφικών ταινιών, αποδεδειγμένα τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 0, 6 ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2 ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 0:00 7:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον εργοδότη, είτε, όταν πρόκειται για συμμετοχή σε ταινίες, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, εκθέσεις κλπ. με φωτοτυπίες πρωτότυπου έντυπου υλικού που να πιστοποιεί τη δηλούμενη εμπειρία (όπως ενημερωτικά φυλλάδια, σελίδες τίτλων/συντελεστών εκδόσεων, κατάλογοι κά.). Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κλπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. VI. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την και ώρα 7:00. 5

6 VII. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά από εκτίμηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Χρόνος σχετικής εμπειρίας 40% 2 Συνάφεια εμπειρίας 25% 3 Σπουδές σε συναφές αντικείμενο 25% 4 Ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά) 0% ΣΥΝΟΛΟ 00%. Ως βαθμολογούμενος χρόνος σχετικής εμπειρίας νοείται ο αποδεδειγμένος χρόνος απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα σχετικά με το αντικείμενο των προς ανάθεση καθηκόντων, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. 2. Ως βαθμολογούμενη συνάφεια εμπειρίας νοείται η συνάφεια της προαναφερόμενης εμπειρίας του υποψηφίου με το αντικείμενο των προς ανάθεση καθηκόντων, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. 3. Σε ό,τι αφορά τις σπουδές, θα αξιολογηθούν με μονάδες από έως 0 η συνάφεια του αντικειμένου με το αντικείμενο των προς ανάθεση καθηκόντων, με μονάδες από 2 έως 0 το επίπεδο εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τεχνολογική, πανεπιστημιακή, μεταπτυχιακή) και από έως 5 το επίπεδο της βαθμολογίας του ανωτέρου πλέον συναφούς τίτλου σπουδών. Μέγιστο όριο είναι οι 25 μονάδες και θα βαθμολογείται η ανώτερη βαθμίδα συναφούς εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου. 4. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των ξένων γλωσσών γίνεται ως εξής: για κάθε γλώσσα, ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Για την απόδειξη της γνώσης των ξένων γλωσσών ισχύουν οι σχετικές οδηγίες του ΑΣΕΠ (διαθέσιμες στο: https://www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp ). Μέγιστο όριο είναι οι 0 μονάδες. ΓΝΩΣΗ: ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων. VIII. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της Αθήνας και ολόκληρη η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση Ανάρτηση πινάκων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί στο τέλος του έτους στο ΑΣΕΠ. Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση έργου μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ ένσταση ελέγχου, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, ενώ λύεται η συνεργασία με όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης και συνάπτονται οι απαιτούμενες νέες συμβάσεις. Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύμβαση λαμβάνουν το 6

7 μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν έργο έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία. IX. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στις διευθύνσεις (πλ. Αριστοτέλους 0 στη Θεσσαλονίκη και Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 στην Αθήνα) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (40 ) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης εντός 0 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ο Γενικός Διευθυντής Δημήτρης Εϊπίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996

Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : Πανεπιστηµίου 22, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Πληροφορίες: Ειρήνη Αρβανιτάκη Αριθµ. Πρωτ.: 1048/12/2013 Τηλ/νο: 210-3609689 Fax: 210-3644996 Προκήρυξη πρόσληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 20.5.2013 ΝOMΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5388 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΣ Ταχ.Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ Πλαροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Χανιά 4-4-2014 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 1760 ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουρμελή 24 - Χανιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος Τηλ:2271 0 44830 Fax:2271 0 81330 Χίος,12/06/09 Αριθμ. Πρωτοκ.:3596 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ.

Το με αριθμ. Πρωτ: 1115/3-4-2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ. Σελίδα Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε.Σ.Δ.Υ.:0/-5-05 Ημερομηνία: /5/05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα