1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ( ) Τμήμα Θεολογίας ( ) Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ( ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( ) Τμήμα Φιλολογίας( ) Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ( ) Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ( ) Τμήμα Μουσικών σπουδών( ) Τμήμα Θεατρικών σπουδών( )..... ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ) Τμήμα Μαθηματικών( ) Τμήμα Φυσικής ( ) Τμήμα Χημείας ( ) Τμήμα Βιολογίας( ) Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ( ) Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( )..... ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ).... Τμήμα Νομικής ( ) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ( ) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ( ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ...

3 ... Τμήμα Ιατρικής ( ) Τμήμα Οδοντιατρικής ( ) Τμήμα Φαρμακευτικής ( ) Τμήμα Νοσηλευτικής ( ) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ( ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( ) Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ( ) Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ ( ) Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης ( )...

4 . Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τέσσερις () Σχολές και εννέα (9) Ανεξάρτητα Τμήματα. Οι τέσσερις σχολές είναι: Η Θεολογική Σχολή με Τμήματα,, η Φιλοσοφική Σχολή με 9 Τμήματα, η Σχολή Θετικών Επιστημών με Τμήματα και η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών με Τμήματα. Τα ανεξάρτητα Τμήματα είναι τα ακόλουθα: το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Φαρμακευτικής, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ και το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης.. Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνονται στην ιστοσελίδα: Η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ (Συνολικά Στοιχεία) Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε γραφήματα η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και η κατά φύλο κατανομή τους στις προβλεπόμενες για τα μέλη ΔΕΠ ιεραρχικά βαθμίδες. Αρχικά παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία για το σύνολο της Σχολής και των τμημάτων του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια αναλυτικότερα για κάθε Σχολή και Τμήμα. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία), που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ.

5 . Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών % % Άνδρες Γυναίκες 7 Η ανάγνωση των παραπάνω στατιστικών δεδομένων μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι άνδρες μέλη ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ υπερτερούν των γυναικών κατά είκοσι οχτώ () ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στους (%), ενώ των γυναικών είναι 7 (%).

6 . Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά Στοιχεία). Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 79 Άνδρες Γυναίκες 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα δεδομένα του γραφήματος. μας οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, όπως διαβάζουμε στο γράφημα.. Οι άνδρες Καθηγητές είναι (7%) ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις 9 (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται, αλλά ωστόσο διατηρείται υψηλή. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των Αναπληρωτριών Καθηγητριών είναι περίπου ο μισός του αριθμού των ανδρών. Έτσι, έχουμε άνδρες (%) και μόλις (%) γυναίκες. Αξίζει, νομίζουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ (7) ανήκει στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών.

7 Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις και ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τέσσερις () διαφορετικές Σχολές και εννέα (9) ανεξάρτητα Τμήματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα συνολικά για καθεμιά από τις τέσσερις Σχολές του ΕΚΠΑ και τα τμήματα που περιλαμβάνουν. Αφού ολοκληρώσουμε την παράθεση των στατιστικών στοιχείων για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τα ανεξάρτητα Τμήματα.. Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και τμήμα Σχολής. Στη συνέχεια, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τις Σχολές και τα τμήματα που η καθεμιά περιλαμβάνει... Θεολογική Σχολή ( ) Η Θεολογική Σχολή είναι μία από τις τέσσερις Σχολές, η πρώτη κατά σειρά, που περιλάμβανε από την ίδρυση του (7) το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Θεολογική 7

8 Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Θεολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Στη Θεολογική Σχολή υπάρχουν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Θεολογική Σχολή είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες.

9 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, Όπως διαβάζουμε στο γράφημα.. οι άνδρες καθηγητές είναι (9%) ενώ γυναίκα μόνο (%). Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες.... Τμήμα Θεολογίας ( ) Στο Τμήμα Θεολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (9%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεολογίας (Θεολογική Σχολή) του ΕΚΠΑ 9

10 ... Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ( ) Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (7%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (Θεολογική Σχολή) του ΕΚΠΑ Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω δύο γραφήματα είναι τα εξής: Και στα δύο τμήματα της Θεολογικής Σχολής οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Θεολογίας υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες, μία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και μία Λέκτορας, ενώ η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες.

11 Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών καθηγητών/τριών. Παρατηρείται, ότι οι άνδρες Αναπληρωτές καθηγητές είναι (%) και μόνο (%) γυναίκα Αναπληρώτρια.

12 .. Φιλοσοφική Σχολή ( ) Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε μία από τις τέσσερις πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου. Με τα ιδρυτικά διατάγματα του και 7, η Φιλοσοφική και η Φυσικομαθηματική Σχολή συναποτέλεσαν τη λεγόμενη Σχολή των Γενικών Επιστημών. Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) Τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών. Στη Φιλοσοφική Σχολή υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 7 (%) είναι άνδρες και 9 (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες.

13 .. Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες 7 9 Γυναίκες 9 Καθηγητής Αναπλ. Καθηγητής Επικ. Καθηγητής Λέκτορας Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Δηλαδή, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι γυναίκες κάνουν την ανατροπή. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ δεν υπερτερούν των γυναικών σε καμία από τις τέσσερις βαθμίδες. Ακόμη και στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών η διαφορά υπέρ των γυναικών περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες.

14 Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα εννέα (9) τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.... Τμήμα Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Άνδρες 7 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Στο τμήμα της Φιλολογίας υπηρετούν 7 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία είναι άνδρες και γυναίκες.

15 Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν έναντι των γυναικών. Συγκεκριμένα, στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (7%) ενώ οι γυναίκες μόνο (%). Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες 7 (9%). Το αντίστροφο συμβαίνει στις βαθμίδες των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών, στην οποία υπάρχουν (77%) γυναίκες και οι άνδρες είναι (%), και των Λεκτόρων στην οποία οι γυναίκες αποτελούν το 7% ενώ οι άνδρες μόλις το % των μελών της συγκεκριμένης βαθμίδας.... Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ξεχωριστός οργανισμός στα πλαίσια της όλης Φιλοσοφικής μετά την κατάτμησή της σε επιμέρους Τμήματα (9/). Στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 9 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες Για το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

16 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες, ενώ απουσιάζουν τα μέλη ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Λέκτορα. Αν και στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών, η αριθμητική διαφορά είναι πολύ μικρή. Όπως βλέπουμε στο γράφημα... οι γυναίκες καθηγήτριες είναι (%) ενώ οι άνδρες καθηγητές είναι (%). Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών η διαφορά αυξάνεται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 9 (9%) γυναίκες και μόνο (%) άνδρας. Παρατηρείται δηλαδή και σε αυτό το τμήμα μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες υπερτερούν κατά ποσοστιαίες μονάδες από τους άνδρες.... Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ( ) Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας

17 Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας τα στοιχεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών μόνο στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, και μάλιστα με μικρή αριθμητική διαφορά. Συγκεκριμένα, (7%) είναι άνδρες Καθηγητές και (%) είναι γυναίκες Καθηγήτριες. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας (7%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρες. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών 9 (9%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρας και στη βαθμίδα των Λεκτόρων (7%) είναι γυναίκες και (%) είναι άνδρες.... Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά μόλις (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας 7

18 Το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας είναι ένα γυναικοκρατούμενο τμήμα. Συγκεκριμένα: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Από ένα σύνολο μελών ΔΕΠ μόνο είναι άνδρες. Ειδικότερα, είναι Καθηγητές και Αναπληρωτής Καθηγητής. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων.... Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ( ) Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 9 ως Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιελάμβανε δύο έδρες: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Γαλλικού Πολιτισμού. Το 97, με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, ιδρύθηκαν έκτακτη αυτοτελής έδρα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και Σπουδαστήριο με δύο θέσεις βοηθών. Την εποπτεία του Τμήματος ασκούσε ο εκάστοτε κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Νόμο / δημιουργήθηκε αυτοτελές Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (9%) είναι γυναίκες.

19 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας... Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 7 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες 9

20 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω γραφήματα που αφορούν τα τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας είναι τα εξής: Και στα δύο τμήματα οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν μόνο δύο άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και ένας Λέκτορας, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας στο οποίο υπάρχουν μόνο τρείς άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και δύο Λέκτορες, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν....7 Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και 9 (%) είναι γυναίκες....7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ,,,,, Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες 9

21 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τη ψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, στη βαθμίδα αυτή υπάρχουν γυναίκες Καθηγήτριες. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών καθηγητών/τριών, συμβαίνει το αντίστροφο. Υπάρχουν Αναπληρωτές καθηγητές, ενώ δεν υπάρχει καμία γυναίκα στη βαθμίδα αυτή. Στις δυο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών, υπάρχει μόνο (%) άνδρας και (7%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων, υπάρχουν (%) άνδρες και (7%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες.... Τμήμα Μουσικών σπουδών ( ) Το τμήμα Μουσικών Σπουδών δρύθηκε το 97 με πρωτοβουλία του τότε πρυτάνεως Μιχάλη Σταθόπουλου με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευκαιρία του εορτασμού των χρόνων από την ίδρυση του πρώτου ΑΕΙ της χώρας και με ΠΔ του 99. Η λειτουργία του άρχισε το έτος Στο τμήμα Μουσικών σπουδών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες. Έτσι το Τμήμα Μουσικών σπουδών είναι ανδροκρατούμενο τμήμα.

22 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μουσικών σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες Αν και συνολικά στη Φιλοσοφική Σχολή και τα περισσότερα τμήματά της οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερες από τους άνδρες, στο τμήμα Μουσικών σπουδών η εικόνα αυτή αντιστρέφεται. Έτσι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα υπάρχουν (7%) άνδρες και μόνο (%) γυναίκα Καθηγήτρια. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι, ενώ οι γυναίκες απουσιάζουν. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες υπερτερούν από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν (%) άνδρες και μόνο (%) γυναίκα. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των ανδρών που ανέρχεται στις 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, οι άνδρες είναι (7%) και (%) είναι γυναίκες.

23 ...9 Τμήμα Θεατρικών σπουδών ( ) Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 9 (%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκες....9 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεατρικών σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών παρατηρούνται τα εξής: Στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες, του/της Καθηγητή/τριας, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα, οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι γυναίκες απουσιάζουν, ενώ μόνο άνδρας έχει εκλεγεί και υπηρετεί στη βαθμίδα αυτή.

24 .. Σχολή Θετικών Επιστημών ( ) Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από έξι τμήματα. Το τμήμα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόλις (9%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνολικά στοιχεία Σχολής) Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Ειδικότερα παρατηρείται ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες.

25 Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών, οι άνδρες υπερτερούν κατά πολύ έναντι των γυναικών. Αξίζει να επισημανθεί, ότι στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι (9%) και οι γυναίκες μόνο 7 (%) από ένα σύνολο 9 μελών. Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 7 (%), ενώ οι γυναίκες μόλις (7%). Έτσι, εντοπίζεται μια αριθμητική διαφορά ίση με ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά μειώνεται στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα των Λεκτόρων, στην οποία (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες Λέκτορες. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνει έξι () Τμήματα. Αυτά είναι: Τμήμα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα έξι τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών.... Τμήμα Μαθηματικών ( ) Στο τμήμα Μαθηματικών υπάρχουν συνολικά 77 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (79%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες.

26 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μαθηματικών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Από το γράφημα που αφορά στο τμήμα Μαθηματικών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριων οι γυναίκες αποτελούν το % και το 7% των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. Στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του Λέκτορα οι γυναίκες αποτελούν το % και το % των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών.... Τμήμα Φυσικής ( ) Στο τμήμα Φυσικής υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 9 (7%) είναι άνδρες και μόλις 9 (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Φυσικής δίνονται στην ιστοσελίδα:

27 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. 7 Λέκτορας Από το γράφημα που αφορά στην κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής παρατηρείται ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι γυναίκες απουσιάζουν. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά που φτάνει στις ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά μειώνεται στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/ τριών και των Λεκτόρων. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, οι άνδρες είναι (%), ενώ οι γυναίκες (%), και στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, 7 (7%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά, που αν και υψηλή, μειώνεται στις ποσοστιαίες μονάδες. 7

28 ... Τμήμα Χημείας ( ) Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο Τμήμα το 99. Μέχρι τότε τα μαθήματα Χημείας διδασκόντουσαν στα πλαίσια των προγραμμάτων άλλων Τμημάτων. Τότε δέχθηκε τους πρώτους/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες με την αποφοίτησή τους θα αποκτούσαν το πτυχίο του Χημικού. Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (9%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία διαμορφώνεται το αμέσως παρακάτω γράφημα, διαπιστώνουμε ότι η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα Τμήματα, δηλαδή το Μαθηματικό και της Φυσικής.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Χημείας (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 7 9 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Αναλυτικότερα, στο τμήμα Χημείας παρατηρούνται τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία οι άνδρες είναι (9%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή η διαφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες.

29 Η διαφορά μειώνεται στις αμέσως χαμηλότερες βαθμίδες. Έτσι, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και εμφανίζεται μια διαφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών.... Τμήμα Βιολογίας ( ) Το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών ιδρύθηκαν το 97 σε αντικατάσταση του καταργηθέντος Φυσιογνωστικού Τμήματος της πρώην Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών. Στο Τμήμα Βιολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι (%). Έτσι, το Τμήμα Βιολογίας είναι το μοναδικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο οποίο οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών συναδέλφων τους.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Βιολογίας (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 9

30 Αναλυτικότερα, από το παραπάνω γράφημα στο τμήμα Βιολογίας προκύπτουν τα εξής: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ () υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών (). Παρόλα αυτά, την εξουσία και τη δύναμη φαίνεται να διατηρούν οι άνδρες μέλη ΔΕΠ, δεδομένου ότι υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Η αριθμητική διαφορά στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, την Καθηγητική, είναι μονάδες, μειώνεται στη μονάδα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριων. Στην υψηλότερη, ωστόσο, ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Έχουμε δηλαδή, μια διαφορά που ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των ανδρών μελών ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες. Τέλος, στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, οι γυναίκες προηγούνται και αποτελούν το %. Συγκεκριμένα, (%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες.

31 ... Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ( ) Στο τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόνο (7%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 7 9 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (9%) και μόνο (7%) γυναίκα. Έχουμε δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (7%) και οι γυναίκες (9%). Τέλος, η διαφορά γίνεται στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, με τις γυναίκες να προηγούνται και να αποτελούν το %. Συγκεκριμένα, 9 (%) είναι γυναίκες και 7 (%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών.

32 ... Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( ) Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 99, με το προεδρικό διάταγμα 9/99. Στο τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 7 (9%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες 7 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά με μεγάλη μάλιστα διαφορά των γυναικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών () ανήκει στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών, και στην οποία είναι όλοι άνδρες. Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τη βαθμίδα αυτή. Με εξαίρεση τη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Λεκτόρων, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις τρεις υπόλοιπες βαθμίδες.

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μιχάλης Τραχαλιός Απρίλιος 2011 1 - Ποια είναι η διάρκεια σπουδών; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Όλα τα τμήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ Χτυπάει «κόκκινο» η Αρχιτεκτονική Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές Αντιεξουσιαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- 2000-2006) ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14

Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Ανακαλύπτοντας τους Αρχαιολόγους της Ελλάδας 2012-14 Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δημοσιεύθηκε από την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2014 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/ νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη: 15 1 8 0 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: ww w. m i n e d u. g o v. g r

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...7 1.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα