1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ( ) Τμήμα Θεολογίας ( ) Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ( ) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ( ) Τμήμα Φιλολογίας( ) Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ( ) Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ( ) Τμήμα Μουσικών σπουδών( ) Τμήμα Θεατρικών σπουδών( )..... ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ) Τμήμα Μαθηματικών( ) Τμήμα Φυσικής ( ) Τμήμα Χημείας ( ) Τμήμα Βιολογίας( ) Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ( ) Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( )..... ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ).... Τμήμα Νομικής ( ) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης ( ) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ( ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ...

3 ... Τμήμα Ιατρικής ( ) Τμήμα Οδοντιατρικής ( ) Τμήμα Φαρμακευτικής ( ) Τμήμα Νοσηλευτικής ( ) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ( ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( ) Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ( ) Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ ( ) Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης ( )...

4 . Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τέσσερις () Σχολές και εννέα (9) Ανεξάρτητα Τμήματα. Οι τέσσερις σχολές είναι: Η Θεολογική Σχολή με Τμήματα,, η Φιλοσοφική Σχολή με 9 Τμήματα, η Σχολή Θετικών Επιστημών με Τμήματα και η Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών με Τμήματα. Τα ανεξάρτητα Τμήματα είναι τα ακόλουθα: το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Οδοντιατρικής, το Τμήμα Φαρμακευτικής, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, το Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ και το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & Θεωρίες της Επιστήμης.. Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνονται στην ιστοσελίδα: Η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ (Συνολικά Στοιχεία) Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε γραφήματα η κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και η κατά φύλο κατανομή τους στις προβλεπόμενες για τα μέλη ΔΕΠ ιεραρχικά βαθμίδες. Αρχικά παρουσιάζονται τα σχετικά στοιχεία για το σύνολο της Σχολής και των τμημάτων του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια αναλυτικότερα για κάθε Σχολή και Τμήμα. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία), που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ.

5 . Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών % % Άνδρες Γυναίκες 7 Η ανάγνωση των παραπάνω στατιστικών δεδομένων μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι άνδρες μέλη ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ υπερτερούν των γυναικών κατά είκοσι οχτώ () ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στους (%), ενώ των γυναικών είναι 7 (%).

6 . Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά Στοιχεία). Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 79 Άνδρες Γυναίκες 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα δεδομένα του γραφήματος. μας οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, όπως διαβάζουμε στο γράφημα.. Οι άνδρες Καθηγητές είναι (7%) ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις 9 (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται, αλλά ωστόσο διατηρείται υψηλή. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των Αναπληρωτριών Καθηγητριών είναι περίπου ο μισός του αριθμού των ανδρών. Έτσι, έχουμε άνδρες (%) και μόλις (%) γυναίκες. Αξίζει, νομίζουμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο ΕΚΠΑ (7) ανήκει στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών.

7 Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις και ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τέσσερις () διαφορετικές Σχολές και εννέα (9) ανεξάρτητα Τμήματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα συνολικά για καθεμιά από τις τέσσερις Σχολές του ΕΚΠΑ και τα τμήματα που περιλαμβάνουν. Αφού ολοκληρώσουμε την παράθεση των στατιστικών στοιχείων για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τα ανεξάρτητα Τμήματα.. Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και τμήμα Σχολής. Στη συνέχεια, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τις Σχολές και τα τμήματα που η καθεμιά περιλαμβάνει... Θεολογική Σχολή ( ) Η Θεολογική Σχολή είναι μία από τις τέσσερις Σχολές, η πρώτη κατά σειρά, που περιλάμβανε από την ίδρυση του (7) το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Θεολογική 7

8 Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από δύο τμήματα. Το τμήμα Θεολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Στη Θεολογική Σχολή υπάρχουν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Θεολογική Σχολή είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Θεολογική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες.

9 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, Όπως διαβάζουμε στο γράφημα.. οι άνδρες καθηγητές είναι (9%) ενώ γυναίκα μόνο (%). Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες.... Τμήμα Θεολογίας ( ) Στο Τμήμα Θεολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (9%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεολογίας (Θεολογική Σχολή) του ΕΚΠΑ 9

10 ... Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ( ) Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι (7%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα αυτό δίνονται στην ιστοσελίδα: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (Θεολογική Σχολή) του ΕΚΠΑ Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω δύο γραφήματα είναι τα εξής: Και στα δύο τμήματα της Θεολογικής Σχολής οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Θεολογίας υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες, μία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και μία Λέκτορας, ενώ η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία μάλιστα δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες.

11 Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών καθηγητών/τριών. Παρατηρείται, ότι οι άνδρες Αναπληρωτές καθηγητές είναι (%) και μόνο (%) γυναίκα Αναπληρώτρια.

12 .. Φιλοσοφική Σχολή ( ) Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε μία από τις τέσσερις πρώτες Σχολές του Πανεπιστημίου. Με τα ιδρυτικά διατάγματα του και 7, η Φιλοσοφική και η Φυσικομαθηματική Σχολή συναποτέλεσαν τη λεγόμενη Σχολή των Γενικών Επιστημών. Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) Τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών. Στη Φιλοσοφική Σχολή υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 7 (%) είναι άνδρες και 9 (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες.

13 .. Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες 7 9 Γυναίκες 9 Καθηγητής Αναπλ. Καθηγητής Επικ. Καθηγητής Λέκτορας Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Δηλαδή, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι γυναίκες κάνουν την ανατροπή. Ειδικότερα, συμπεραίνουμε ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ δεν υπερτερούν των γυναικών σε καμία από τις τέσσερις βαθμίδες. Ακόμη και στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, η διαφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Η διαφορά μειώνεται όσο χαμηλότερη είναι η βαθμίδα. Έτσι, στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών η διαφορά υπέρ των γυναικών περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες.

14 Η Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από εννέα (9) τμήματα. Το τμήμα Φιλολογίας, το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, το τμήμα Φ.Π.Ψ., τα τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας, το τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το τμήμα Μουσικών και Θεατρικών σπουδών και τέλος το τμήμα Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών σπουδών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα εννέα (9) τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.... Τμήμα Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Άνδρες 7 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Στο τμήμα της Φιλολογίας υπηρετούν 7 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία είναι άνδρες και γυναίκες.

15 Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν έναντι των γυναικών. Συγκεκριμένα, στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (7%) ενώ οι γυναίκες μόνο (%). Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες 7 (9%). Το αντίστροφο συμβαίνει στις βαθμίδες των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών, στην οποία υπάρχουν (77%) γυναίκες και οι άνδρες είναι (%), και των Λεκτόρων στην οποία οι γυναίκες αποτελούν το 7% ενώ οι άνδρες μόλις το % των μελών της συγκεκριμένης βαθμίδας.... Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προέκυψε ως ξεχωριστός οργανισμός στα πλαίσια της όλης Φιλοσοφικής μετά την κατάτμησή της σε επιμέρους Τμήματα (9/). Στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 9 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες Για το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

16 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες, ενώ απουσιάζουν τα μέλη ΔΕΠ από τη βαθμίδα του Λέκτορα. Αν και στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών, η αριθμητική διαφορά είναι πολύ μικρή. Όπως βλέπουμε στο γράφημα... οι γυναίκες καθηγήτριες είναι (%) ενώ οι άνδρες καθηγητές είναι (%). Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών η διαφορά αυξάνεται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 9 (9%) γυναίκες και μόνο (%) άνδρας. Παρατηρείται δηλαδή και σε αυτό το τμήμα μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες υπερτερούν κατά ποσοστιαίες μονάδες από τους άνδρες.... Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ( ) Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας

17 Στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας τα στοιχεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών μόνο στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, και μάλιστα με μικρή αριθμητική διαφορά. Συγκεκριμένα, (7%) είναι άνδρες Καθηγητές και (%) είναι γυναίκες Καθηγήτριες. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες υπερτερούν οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας (7%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρες. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών 9 (9%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρας και στη βαθμίδα των Λεκτόρων (7%) είναι γυναίκες και (%) είναι άνδρες.... Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά μόλις (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας 7

18 Το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας είναι ένα γυναικοκρατούμενο τμήμα. Συγκεκριμένα: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Από ένα σύνολο μελών ΔΕΠ μόνο είναι άνδρες. Ειδικότερα, είναι Καθηγητές και Αναπληρωτής Καθηγητής. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων.... Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας ( ) Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 9 ως Τμήμα Γαλλικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και περιελάμβανε δύο έδρες: α) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Γαλλικού Πολιτισμού. Το 97, με απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, ιδρύθηκαν έκτακτη αυτοτελής έδρα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και Σπουδαστήριο με δύο θέσεις βοηθών. Την εποπτεία του Τμήματος ασκούσε ο εκάστοτε κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής. Με το Νόμο / δημιουργήθηκε αυτοτελές Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (9%) είναι γυναίκες.

19 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας... Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 7 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες 9

20 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στα παραπάνω γραφήματα που αφορούν τα τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας είναι τα εξής: Και στα δύο τμήματα οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας υπάρχουν μόνο δύο άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και ένας Λέκτορας, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας στο οποίο υπάρχουν μόνο τρείς άνδρες, ένας Αναπληρωτής Καθηγητής και δύο Λέκτορες, ενώ από τις άλλες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν....7 Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ( ) Στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες και 9 (%) είναι γυναίκες....7 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ,,,,, Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες 9

21 Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τη ψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας. Μάλιστα, στη βαθμίδα αυτή υπάρχουν γυναίκες Καθηγήτριες. Στην αμέσως επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, των Αναπληρωτών καθηγητών/τριών, συμβαίνει το αντίστροφο. Υπάρχουν Αναπληρωτές καθηγητές, ενώ δεν υπάρχει καμία γυναίκα στη βαθμίδα αυτή. Στις δυο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών, υπάρχει μόνο (%) άνδρας και (7%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων, υπάρχουν (%) άνδρες και (7%) γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των γυναικών που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες.... Τμήμα Μουσικών σπουδών ( ) Το τμήμα Μουσικών Σπουδών δρύθηκε το 97 με πρωτοβουλία του τότε πρυτάνεως Μιχάλη Σταθόπουλου με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευκαιρία του εορτασμού των χρόνων από την ίδρυση του πρώτου ΑΕΙ της χώρας και με ΠΔ του 99. Η λειτουργία του άρχισε το έτος Στο τμήμα Μουσικών σπουδών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες. Έτσι το Τμήμα Μουσικών σπουδών είναι ανδροκρατούμενο τμήμα.

22 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μουσικών σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ 7 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες Αν και συνολικά στη Φιλοσοφική Σχολή και τα περισσότερα τμήματά της οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερες από τους άνδρες, στο τμήμα Μουσικών σπουδών η εικόνα αυτή αντιστρέφεται. Έτσι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα υπάρχουν (7%) άνδρες και μόνο (%) γυναίκα Καθηγήτρια. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι, ενώ οι γυναίκες απουσιάζουν. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες υπερτερούν από τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, υπάρχουν (%) άνδρες και μόνο (%) γυναίκα. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά υπέρ των ανδρών που ανέρχεται στις 7 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, οι άνδρες είναι (7%) και (%) είναι γυναίκες.

23 ...9 Τμήμα Θεατρικών σπουδών ( ) Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 9 (%) είναι άνδρες και (7%) είναι γυναίκες....9 Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Θεατρικών σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Στο τμήμα Θεατρικών σπουδών παρατηρούνται τα εξής: Στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες, του/της Καθηγητή/τριας, του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα, οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών καθηγητών/τριών οι γυναίκες απουσιάζουν, ενώ μόνο άνδρας έχει εκλεγεί και υπηρετεί στη βαθμίδα αυτή.

24 .. Σχολή Θετικών Επιστημών ( ) Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από έξι τμήματα. Το τμήμα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόλις (9%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι σε ό,τι αφορά την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, για τα μέλη ΔΕΠ, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνολικά στοιχεία Σχολής) Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη εικόνα που διαπιστώνεται για το ΕΚΠΑ συνολικά. Ειδικότερα παρατηρείται ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες.

25 Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών, οι άνδρες υπερτερούν κατά πολύ έναντι των γυναικών. Αξίζει να επισημανθεί, ότι στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι (9%) και οι γυναίκες μόνο 7 (%) από ένα σύνολο 9 μελών. Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες είναι 7 (%), ενώ οι γυναίκες μόλις (7%). Έτσι, εντοπίζεται μια αριθμητική διαφορά ίση με ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά μειώνεται στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή στη βαθμίδα των Λεκτόρων, στην οποία (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες Λέκτορες. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναφέρθηκε, περιλαμβάνει έξι () Τμήματα. Αυτά είναι: Τμήμα Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο και βαθμίδα στα έξι τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών.... Τμήμα Μαθηματικών ( ) Στο τμήμα Μαθηματικών υπάρχουν συνολικά 77 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (79%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες.

26 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μαθηματικών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Από το γράφημα που αφορά στο τμήμα Μαθηματικών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριων οι γυναίκες αποτελούν το % και το 7% των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. Στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του Λέκτορα οι γυναίκες αποτελούν το % και το % των μελών της κάθε βαθμίδας αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών.... Τμήμα Φυσικής ( ) Στο τμήμα Φυσικής υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 9 (7%) είναι άνδρες και μόλις 9 (%) είναι γυναίκες. Περισσότερες πληροφορίες για το τμήμα Φυσικής δίνονται στην ιστοσελίδα:

27 ... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες 9 Γυναίκες 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. 7 Λέκτορας Από το γράφημα που αφορά στην κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής παρατηρείται ότι: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι γυναίκες απουσιάζουν. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, διαπιστώνεται η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά που φτάνει στις ποσοστιαίες μονάδες. Η διαφορά μειώνεται στις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/ τριών και των Λεκτόρων. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, οι άνδρες είναι (%), ενώ οι γυναίκες (%), και στη βαθμίδα του/της Λέκτορα, 7 (7%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά, που αν και υψηλή, μειώνεται στις ποσοστιαίες μονάδες. 7

28 ... Τμήμα Χημείας ( ) Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε ως ανεξάρτητο Τμήμα το 99. Μέχρι τότε τα μαθήματα Χημείας διδασκόντουσαν στα πλαίσια των προγραμμάτων άλλων Τμημάτων. Τότε δέχθηκε τους πρώτους/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες με την αποφοίτησή τους θα αποκτούσαν το πτυχίο του Χημικού. Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (9%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, τα οποία διαμορφώνεται το αμέσως παρακάτω γράφημα, διαπιστώνουμε ότι η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα Τμήματα, δηλαδή το Μαθηματικό και της Φυσικής.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Χημείας (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 7 9 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Αναλυτικότερα, στο τμήμα Χημείας παρατηρούνται τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των γυναικών στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, του/της Καθηγητή/τριας, στην οποία οι άνδρες είναι (9%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή η διαφορά αυτή ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες.

29 Η διαφορά μειώνεται στις αμέσως χαμηλότερες βαθμίδες. Έτσι, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών η διαφορά περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες και στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά, χωρίς να παύει να είναι υψηλή, περιορίζεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ρης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν των ανδρών και εμφανίζεται μια διαφορά η οποία ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών.... Τμήμα Βιολογίας ( ) Το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών ιδρύθηκαν το 97 σε αντικατάσταση του καταργηθέντος Φυσιογνωστικού Τμήματος της πρώην Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών. Στο Τμήμα Βιολογίας υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (%) είναι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι (%). Έτσι, το Τμήμα Βιολογίας είναι το μοναδικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο οποίο οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών συναδέλφων τους.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Βιολογίας (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 9

30 Αναλυτικότερα, από το παραπάνω γράφημα στο τμήμα Βιολογίας προκύπτουν τα εξής: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ () υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών (). Παρόλα αυτά, την εξουσία και τη δύναμη φαίνεται να διατηρούν οι άνδρες μέλη ΔΕΠ, δεδομένου ότι υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Η αριθμητική διαφορά στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, την Καθηγητική, είναι μονάδες, μειώνεται στη μονάδα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριων. Στην υψηλότερη, ωστόσο, ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Έχουμε δηλαδή, μια διαφορά που ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των ανδρών μελών ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες. Τέλος, στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, οι γυναίκες προηγούνται και αποτελούν το %. Συγκεκριμένα, (%) είναι γυναίκες και μόνο (%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες.

31 ... Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ( ) Στο τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόνο (7%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ 7 9 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τρεις από τις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (9%) και μόνο (7%) γυναίκα. Έχουμε δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%). Δηλαδή, στη βαθμίδα αυτή, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Επίκουρων καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (7%) και οι γυναίκες (9%). Τέλος, η διαφορά γίνεται στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Λεκτόρων, με τις γυναίκες να προηγούνται και να αποτελούν το %. Συγκεκριμένα, 9 (%) είναι γυναίκες και 7 (%) είναι άνδρες. Παρατηρείται δηλαδή μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών.

32 ... Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ( ) Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 99, με το προεδρικό διάταγμα 9/99. Στο τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 7 (9%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του ΕΚΠΑ Άνδρες 7 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά με μεγάλη μάλιστα διαφορά των γυναικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών () ανήκει στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών, και στην οποία είναι όλοι άνδρες. Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ απουσιάζουν από τη βαθμίδα αυτή. Με εξαίρεση τη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Λεκτόρων, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών στις τρεις υπόλοιπες βαθμίδες.

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημινικό πεδίο

1ο Επιστημινικό πεδίο 1ο Επιστημινικό πεδίο ΑΕΙ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.206 20.759-553 21.504-1.298 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.499 19.964-465 20.229-730 117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.223

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 19.964 20.229-265 -1.3% ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 9.711 8.042 1.669 20.8% ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν.

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν. ΜΟΡΙΑ 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΙΜΗ 2015 ΑΠΟΚΛΙΣΗ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18220-18280 18250 18339 89 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18480-18540 18510 18494-16 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 20.229 19.709 520 2,6% 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%)

ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.964 20.229-265 -1.3% 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 20.759

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr

Αλφαβητική κατάταξη τμημάτων πεδία εισαγωγής ΠΕΔΙΑ 1 2 3 4 5 ΑΕΙ 2. http://kentromeletis.edu.gr ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΑΕΙ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΕΙ 1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ ΑΕΙ 2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 38.4 20.229 17.42 33.7 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90%

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ) - ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-15 (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση

Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση ΑΕΙ Βάσεις ΑΕΙ - Αλφαβητική Ταξινόμηση Kωδ. Τμ. ΕΠ. ΠΕΔΙΟ 127 I 129 I 227 IV 225 IV 353 IV,V 326 IV,V 327 II,IV 342 I 232 IV 233 IV 231 IV 236 IV 234 IV 370 IV 184 I 176 I,V ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ 2008 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015 Αφορά τις αιτήσεις που έγιναν μέσω της Υπηρεσίας Εξετάσεων του ΥΠΠ για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Κωδικός Τμήματος MH ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010

Βάσεις Εισαγωγής στα ΑΕΙ Ενιαίων Λυκείων 2000 2010 Πεδίο Όνομα Σχολής / Τμήματος ΠΟΛΗ Ε.Μ. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα 2E 20406 20147 19519 18926 18203 17526 17268 17232 17916 18187 20182

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 10305/06.03.2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E mail: press@minedu.gov.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 413 417 420 414 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΌ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ sed11fp21 Ηµ/νία: 11/10/2004 Σελίδα 1 από 21 Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Αραβικές Χώρες Απω Ανατολή Λοιπή Ασία Λοιπή Αφρική Νοτιαφρικανική ΗΠΑ-Καναδάς Ενωση ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 42543 25744 36 11 5 5 2016 1327

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2012-2013 Γενική σειρά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Ειδικές κατηγορίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα