ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ"

Transcript

1 G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών µε Κορτικοστεροειδή G01AA -Αντιβιοτικά Κολπική χορήγηση (ηµιστερεές µορφές) G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE CLIMYCEN VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗHELP ΑΒΕΕ 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, CLINDAGEL VAG.CR 2% W/W Φ TUBX40G+7 οσολ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, DALACIN C VAG.CR 2% (W/W) Φ TUB x 40G+7 APPL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,1 G 8,000 0,8500 6,80 5, FOUCH VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7 APPLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, UPDERM VAG.CR 2% (W/W) Φ TUBx40 G+7 APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGENEPHARM AE 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, VAGICLIN VAG.CR 2% W/W Φ TUBx40G+7APPLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, VELDOM VAG.CR 2% W/W Φ BTXTUBX40G+7 ΜΕ APPL. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIOFAR ΕΠΕ 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, VELKADERM VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7APPLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, YGIELLE VAG.CR 2% W/W Φ TBx40 G+7 APPL.ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗFREZYDERM ABEE 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5, ESTERIA VAG.CR 2% W/W Φ BT x 1 TUB x 40 ΜΕ G+ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLAB.NEWMED ΦΑΡΜ/ΚΗ 0,1 G 8,000 0,6800 5,44 5,44 G01AF -Παράγωγα ιµιδαζολίου Κολπική χορήγηση (ηµιστερεές µορφές) G01AF04 MICONAZOLE NITRATE GYNO-DAKTARINVAG.CR 2% W/W Φ TUB x 78 G + 16APPLICAT. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 78 G 1,000 2,8300 2,83 2,83 G01AF05 ECONAZOLE NITRATE MYCOBACTER VAG.CR 1% Φ TUBX78G+1APPLICATEUR ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ78 G 1,000 4,2000 4,20 4, PEVARYL VAG.CR 1% W/W Φ TUBx78G+16 APPLICAT. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 78 G 1,000 4,9800 4,98 4,20 G01AF07 ISOCONAZOLE NITRATE TRAVOGEN VAG.CR 1% Φ TUBx40 G+7 APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 40 G 1,000 5,2900 5,29 4,20 G01AF12 FENTICONAZOLE NITRATE LOMEXIN VAG.CR 2% Φ BTx1TUBx78G+16 ΜΕ APPL. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS 78 G A.E. 1,000 9,9400 9,94 4,20 Κολπική χορήγηση (στερεές µορφές) Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 1 28/3/2013

2 G01AF01 METRONIDAZOLE FLAGYL VAG.SUP 500MG/SUP Φ ΒΤx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 10 ΤΕ 1,000 2,0600 2,06 2,06 G01AF02 CLOTRIMAZOLE CANESTEN VAG.TAB 0,5G/TAB Φ BTx1TAB+APPLICATEUR ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1 ΤΕ 1,000 3,8600 3,86 3, CANESTEN VAG.TAB 0,1G/TAB Φ BTx6(AL FORM PACK)+APPLICATEUR ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 6 ΤΕ 1,000 3,4300 3,43 3,43 G01AF04 MICONAZOLE NITRATE GYNO-DAKTARINVAG.SUP 200MG/SUP Φ BTx7 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 7 ΤΕ 1,000 4,5100 4,51 3, GYNO-DAKTARINVAG.SUP 400MG/SUP Φ BTx3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 3 ΤΕ 1,000 2,7900 2,79 2,79 G01AF05 ECONAZOLE NITRATE PEVARYL VAG.SUP 150 MG/SUP Φ BT x 3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 3 ΤΕ 1,000 3,4700 3,47 3,47 G01AF07 ISOCONAZOLE NITRATE TRAVOGEN VAG.SUP 600MG/SUP Φ ΒΤx1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1 ΤΕ 1,000 4,3400 4,34 3,70 G01AF12 FENTICONAZOLE NITRATE LOMEXIN VAG.CAP.S 200MG/CAP Φ ΒΤx3 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS 3 ΤΕ A.E. 1,000 3,8200 3,82 3, LOMEXIN VAG.CAP.S 600MG/CAP Φ BTx1 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS 1 ΤΕ A.E. 1,000 3,4100 3,41 3,41 G01AX -Λοιπά αντιλοιµώδη και αντισηπτικά Κολπική χορήγηση (ηµιστερεές µορφές) G01AX12 CICLOPIROX OLAMINE DAFNEGIN VAG.CR 1% Φ TBx78G+14APPLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 5,57143 G 14,000 0,3464 4,85 4, MYCOMYCEN VAG.CR 1% (W/W) Φ TUBx78 G+14 APPL. ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 5,57143 G 14,000 0,5236 7,33 7,33 Κολπική χορήγηση (στερεές µορφές) G01AX12 CICLOPIROX OLAMINE DAFNEGIN VAG.SUP 100MG/SUP Φ BTx6SUP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,1 G 6,000 1,4850 8,91 5, MYCOMYCEN VAG.SUP 100MG/SUP Φ BT x 14(STRIPS 2x7 ΜΕ ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,1 G 14,000 0, ,86 13,86 G02 -ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ G02A -Ωκυτόκα G02AB -Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 2 28/3/2013

3 G02AB01 METHYLERGOMETRINE MALEATE DEMERGIN C.TAB 0.2MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,0002 G 20,000 0,0770 1,54 1, METHERGIN C.TAB 0.125MG/TAB Φ BTX25(BLIST1X25) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 0,0002 G 15,625 0,1126 1,76 1,76 G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE MITROTAN F.C.TAB 0.2MG/TAB Φ BTX25(BLIST1X25) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGAP A.E. 0,0002 G 25,000 0,1184 2,96 2,96 G02AB01 METHYLERGOMETRINE MALEATE DEMERGIN INJ.SOL 0,2MG/1ML AMPΦ BTx5AMPSx1ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,0002 G 5,000 0,2620 1,31 1,31 G02AB03 ERGOMETRINE MALEATE MITROTAN INJ.SOL 0.2MG/1ML AMPΦ BTX6AMPSX1MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGAP A.E. 0,0002 G 6,000 0,8017 4,81 1,57 G02AD -Προσταγλανδίνες Κολπική χορήγηση (στερεές µορφές) G02AD02 DINOPROSTONE PROSTIN E2 VAG.TAB 3MG/TAB Ν ΒΤx4 ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,0005 G 24,000 1, ,12 42,12 Κολπική χορήγηση (σύστηµα κολπικής χορήγησης) G02AD02 DINOPROSTONE PROPESS VAG.DEVICE 10MG/DEVICE Ν BTx1 VAG.DEVICEΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ FERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,0005 G 20,000 2, ,17 52,17 G02C -Άλλα Γυναικολογικά G02CA -Συµπαθοµιµητικά, αναστέλλοντα την πρόωρη έναρξη του τοκετού G02CA01 RITODRINE HYDROCHLORIDE YUTOPAR TAB 10MG/TAB Φ ΒΤ x 40 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGALENICA ΑΕ 0,04 G 10,000 0,8530 8,53 8,53 G02CA01 RITODRINE HYDROCHLORIDE Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 3 28/3/2013

4 YUTOPAR INJ.SOL 50MG/5ML AMP Φ BTx10AMPSx5MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGALENICA ΑΕ 0,04 G 12,500 0, ,00 12,00 G02CB -Αναστολείς προλακτίνης G02CB G1 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιµίας G02CB04 QUINAGOLIDE HYDROCHLORIDE NORPROLAC TAB - TAB 25 MCG /TAB & 50 ΦMCG/TAB BTx6(BL.1x3 δισκίαμε ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1 TE 6,000 0,5567 3,34 3, NORPROLAC TAB 75MCG/TAB Φ BTx30(BLIST3x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1 TE 30,000 0, ,27 24, NORPROLAC TAB 150MCG/TAB Φ BTx30(BLIST3x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1 TE 30,000 1, ,50 30,82 G02CB G2 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιµίας και αναστολή ή διακοπή γαλουχίας G02CB03 CABERGOLINE DOSTINEX TAB 0,5MG/TAB Φ ΒΤ x 2 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,0005 G 2,000 4,6550 9,31 7, DOSTINEX TAB 0,5MG/TAB Φ ΒΤ x 8 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,0005 G 8,000 3, ,39 29,39 G02CB G3 -Αναστολείς προλακτίνης για θεραπεία υπερπρολακτιναιµίας, αναστολή ή διακοπή γαλουχίας και άλλες ενδείξεις G02CB01 BROMOCRIPTINE MESILATE PARLODEL TAB 2,5MG/TAB Φ ΒΤx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗMEDA PHARMACEUTICALS 0,005 S.A., GGREECE 15,000 0,3660 5,49 5,49 G02CX -Άλλα γυναικολογικά G02CX01 ATOSIBAN TRACTOCILE C/S.SOL.IN 7,5MG/ML Ν 1 VIALx5 ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ FERRING PHARMACEUTICALS 0,165A/S, G DENMARK 0, , ,58 104, TRACTOCILE INJ.SOL 7,5MG/ML Ν 1 VIALx0,9 ML ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ FERRING PHARMACEUTICALS 0,165A/S, G DENMARK 0, , ,45 19,67 G03 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ G03A -Ορµονικά Αντισυλληπτικά για Συστηµατική Χορήγηση Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 4 28/3/2013

5 G03AC -Προγεσταγόνα Ενδοµήτρια χορήγηση (σύστηµα ενδοµήτριας χορήγησης) G03AC03 LEVONORGESTREL Περιορισµός: Αποζηµιώνεται µόνο για τις ενδείξεις "Ιδιοπαθής µηνορραγία και προφύλαξη από υπερπλασία του ενδοµητρίου κατά τη διάρκεια θεραπείας ορµονικής υποκατάστασης MIRENA INTRAUT.DE 52MG/εξάρτηµα Φ BTx1 ΤΕ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,00002 G 2.600,000 0, ,60 117,60 G03B -Ανδρογόνα G03BA -Παράγωγα του 3-οξυανδροστενίου G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATE RESTANDOL TESTOCAPS SOFT.CAPS 40MG/CAP Φ BTx30(BTx30BLIST) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗN.V. ORGANON HOLLAND 0,12 G 10,000 0,8860 8,86 8,86 ερµατική εφαρµογή (ηµιστερεές µορφές) G03BA03 TESTOSTERONE TESTIM GEL 1% (W/W) Φ BT x 30(σε σωληνάρια ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,05 G 30,000 1, ,61 50, TESTOGEL GEL 50MG/SACHET Φ BT x 30 SACHETSΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, 0,05 G 30,000 PARIS, FRANCE 1, ,73 43, TOSTRAN GEL 2% W/W Φ BTx 1 canister x60 ΜΕ G ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPROSTRAKAN LTD, U.K. 0,05 G 24,000 1, ,74 40,49 ιαδερµική χορήγηση G03BA03 TESTOSTERONE TESTOPATCH TTS 1,2MG/24H Φ BT x 30 SACHETS ΜΕ x 1TTS ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPIERRE FABRE FARMAKA AE 1 TE 30,000 1, ,62 53, TESTOPATCH TTS 1,8MG/24H Φ BT x 30 SACHETS ΜΕ x 1TTS ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPIERRE FABRE FARMAKA AE 1 TE 30,000 1, ,01 55, TESTOPATCH TTS 2,4MG/24H Φ BT x 30 SACHETS ΜΕ x 1TTS ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPIERRE FABRE FARMAKA AE 1 TE 30,000 1, ,68 56,06 Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση παρατεταµένης δράσης) G03BA03 TESTOSTERONE ENANTATE TESTOVIRON OILY.INJ 250MG/1ML AMPΦ BTx1 AMPx1 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,018 G 13,889 0,1534 2,13 2,13 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 5 28/3/2013

6 G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATE NEBIDO INJ.SOL 1000MG/4ML AMPΦ BTx1AMPx4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,018 G 55,556 2, ,88 112,88 G03BB -Παράγωγα της 5-ανδροστανόνης G03BB01 MESTEROLONE PROVIRON TAB 25MG/TAB Φ BT x 20 (BLIST/ALU/PVC) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,05 G 10,000 0,3130 3,13 3,13 G03C -Οιστρογόνα G03CA -Φυσικά και ηµισυνθετικά οιστρογόνα, αµιγή G03CA04 ESTRIOL OVESTIN TAB 1MG/TAB Φ ΒΤΧ30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗN.V. ORGANON HOLLAND0,002 G 15,000 0,2293 3,44 3,44 ερµατική εφαρµογή (ηµιστερεές µορφές) G03CA03 ESTRADIOL HEMIHYDRATE OESTROGEL GEL 0,06% W/W Φ TBX80G(µε δοσοµετρική ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 0,001 G 48,000 0,1023 4,91 4,91 ιαδερµική χορήγηση G03CA03 ESTRADIOL HEMIHYDRATE DERMESTRIL TTS 25MCG/24HRS Φ ΒΤx8 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗROTTAPHARM HELLAS Α0,00005 G 14,000 0,3879 5,43 2, DERMESTRIL TTS 50MCG/24HRS Φ ΒΤx8 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗROTTAPHARM HELLAS Α0,00005 G 28,000 0,2411 6,75 6, DERMESTRIL TTS 100MCG/24HRS Φ ΒΤx8 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗROTTAPHARM HELLAS Α0,00005 G 56,000 0,1241 6,95 6,95 Κολπική χορήγηση (στερεές µορφές) G03CA03 ESTRADIOL HEMIHYDRATE VAGIFEM VAG.TAB 25MCG/TAB Φ BTx15 (BLIST 3x5)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVO NORDISK HELLAS 2,5E-05 LTD G 15,000 0, ,86 11,86 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 6 28/3/2013

7 G03CX -Άλλα οιστρογόνα G03CX01 TIBOLONE LIVIAL TAB 2,5MG/TAB Φ ΒΤ x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗN.V. ORGANON HOLLAND0,0025 G 30,000 0, ,67 10,67 G03D -Προγεσταγόνα G03DA -Παράγωγα πρεγνανίου G03DA04 PROGESTERONE UTROGESTAN SOFT.CAPS 100MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 0,3 G 10,000 0,6440 6,44 6, UTROGESTAN SOFT.CAPS 200MG/CAP Φ BTx15 (BLIST 1x7+ ΜΕ BLIST ΙΑΤΡΙΚΗ 1x8) ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 0,3 G 10,000 0,7780 7,78 7,35 Κολπική χορήγηση (ηµιστερεές µορφές) G03DA04 PROGESTERONE CRINONE VAG.GEL 8% (W/W) Φ BT x 6 APPLICATORS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗMERCK A.E. 0,09 G 6,000 3, ,19 14, CRINONE VAG.GEL 8% (W/W) Φ BTx 15 APPLICATORS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗMERCK A.E. 0,09 G 15,000 3, ,71 36, VASCLOR VAG.GEL 8% W/W Φ BTx1 TUBx22,5G+15APP ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,09 G 15,000 2, ,58 36,58 G03DB -Παράγωγα πρεγναδιενίου G03DB01 DYDROGESTERONE DUPHASTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx 14 (BLIST1x14)) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗABBOTT LABORATORIES 0,01 G 14,000 0,2436 3,41 3,41 G03DB08 DIENOGEST VISANNETTE TAB 2MG/TAB Φ BTx28 (BLIST2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,002 G 28,000 1, ,14 40,72 G03DC -Παράγωγα οιστρόνης G03DC02 NORETHISTERONE ACETATE PRIMOLUT NORTAB 5MG/TAB Φ ΒΤx20 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,005 G 20,000 0,0950 1,90 1,90 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 7 28/3/2013

8 G03F -Προγεσταγόνα και Οιστρογόνα σε Συνδυασµό G03FA -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σταθεροί συνδυασµοί G03FA17 ESTRADIOL HEMIHYDRATE,DROSPIRENONE ANGELIQ F.C.TAB (1+2)MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 1x28) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 1 TE 28,000 0, ,90 13,90 ιαδερµική χορήγηση G03FA01 ESTRADIOL HEMIHYDRATE,NORETHISTERONE ACETATE ESTALIS TTS (50MG+250MCG)/24h Φ BT X8TTS X16CMΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 1 TE 28,000 0, ,04 11,04 G03FB -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σκευάσµατα διαδοχικής χορήγησης G03FB01 ESTRADIOL VALERATE & ESTRADIOL VALERATE,NORGESTREL CYCLACUR C.TAB - C.TAB (2mg/TAB λευκό) & Φ(2mg BTx21 +0,5mg/tab (11λευκά+10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,75 TE 28,000 0,0696 1,95 1,95 G03FB05 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE,NORETHISTERONE ACETATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE TRISEQUENS F.C.TAB - F.C.TAB (2MG/TAB - F.C.TABΜΠΛΕ) Φ& (2+1 BTX28 σε κυκλικόμε ηµερολογιοδείκτη ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVO NORDISK HELLAS LTD 1 TE 28,000 0,2089 5,85 5,85 G03FB06 ESTRADIOL VALERATE & ESTRADIOL VALERATE, MEDROXYPROGESTERONE ACETATE DIVINA TAB - TAB (2MG/TAB ΛΕΥΚΑΦ BTx1 πλακέτα [11 ΜΕ δισκία ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗORION CORPORATION ESPOO, 0,75 TE 28,000 0,1239 3,47 3,47 G03FB06 ESTRADIOL & ESTRADIOL,MEDROXYPROGESTERONE ACETATE ESTOPAUSE F.C.TAB - F.C.TAB (2MG/TAB ΛΕΥΚΑΦ BTX28[BLIST 1x 16 ΜΕ ( ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 1 TE 28,000 0,2564 7,18 7,18 G03FB08 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE, DYDROGESTERONE FEMASTON F.C.TAB - F.C.TAB (2MG/TAB ΚΕΡΑΜΟΧΡΟΑ Φ BT x 28 [BLIST 1X(14 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗABBOTT LABORATORIES 1 TE 28,000 0,2257 6,32 6,32 ιαδερµική χορήγηση G03FB05 ESTRADIOL HEMIHYDRATE & ESTRADIOL HEMIHYDRATE,NORETHISTERONE ACETATE ESTALIS SEQUIDOT TTS - TTS 50MCG/24HRS ΦΑΣΗ Φ BTx8 TTS (4 TTSx5sc ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. 1 TE 28,000 0,2589 7,25 7,25 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 8 28/3/2013

9 G03G -Γοναδοτροφίνες και άλλα ιεγερτικά της Ωορρηξίας G03GA -Γοναδοτροφίνες G03GA G1 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Χοριακή Γοναδοτροφίνη G03GA01 CHORIONIC GONADOTROPHIN PREGNYL LY.PD.INJ 1500IU/AMP (IM) Φ BTx 3AMPS+ 3AMPSx ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ 1ML SOLV ΣΥΝΤΑΓΗN.V. ORGANON HOLLAND 250 U 18,000 0,2717 4,89 4, PREGNYL PD.INJ.SOL 5000IU/AMP (IM) Φ BT x 1 AMP + 1 AMP ΜΕ x1ml ΙΑΤΡΙΚΗ SOLV ΣΥΝΤΑΓΗN.V. ORGANON HOLLAND 250 U 20,000 0,1770 3,54 3,54 G03GA G2 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Ουροθυλακιοτρόπος ορµόνη G03GA04 UROFOLLITROPIN ALTERMON LY.PD.INJ 75 IU/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX1MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ANGELINI ΕΙ ΙΚΟΥ PHARMA HELLAS ABEE 75 U 1,000 17, ,58 16, ALTERMON LY.PD.INJ 150 IU/VIAL Φ BTX1VIAL+1AMPX1MLSOLV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ANGELINI ΕΙ ΙΚΟΥ PHARMA HELLAS ABEE 75 U 2,000 14, ,04 29, BRAVELLE PS.INJ.SOL 75 IU/VIAL Φ BTx 5 VIALS + 5 AMPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ SOLV ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 75 U 5,000 25, ,84 84,96 G03GA G3 -Γοναδοτροφίνες ανθρώπινης προέλευσης / Μενοτροφίνη G03GA30 MENOTROPHIN MENOPUR PS.INJ.SOL (75IU FSH+75IU LH)/VIAL Φ BTx 5 VIALS + 5 AMPS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ x 1ML SOLV ΣΥΝΤΑΓΗFERRING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1 TE 5,000 24, ,80 113, MERIONAL LY.PD.INJ (75+75) IU/VIAL Φ BTx 1 VIAL + 1 AMP ΜΕ x1ml ΙΑΤΡΙΚΗ SOLV ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 1 TE 1,000 15, ,02 15,02 G03GA G4 -Γοναδοτροφίνες παραγόµενες µε την τεχνική ανασυνδυασµού του DNA / Θυλακιοτροπίνη G03GA05 FOLLITROPIN ALFA GONAL-F IN.SO.PF.P 300IU/0,5ML (22mcg/0,5ML) Φ BTx1PEN PENx0,5MLΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗMERCK SERONO EUROPE LTD, 75 U.K. 4,000 35, ,13 117, GONAL-F IN.SO.PF.P 900IU/1,5ML (66mcg/1,5ML) Φ BTx1 PEN x1,5mlπεριορισμενη ΙΑΤΡΙΚΗMERCK SERONO EUROPE LTD, 75 U.K. 12,000 29, ,94 351, GONAL-F PS.INJ.SOL 1050IU/1,75ML(77MCG/1,75ML) Φ BTx1VIAL+1PF.SYR.x ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ( 2ML SOLV ΙΑΤΡΙΚΗMERCK SERONO EUROPE LTD, 75 U.K. 14,000 29, ,23 411,53 G03GA06 FOLLITROPIN BETA PUREGON INJ.SOL 50 IU/0,5ML VIAL Φ BTX5 VIALS ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙN.V. ORGANON HOLLAND 75 U 3,333 32, ,53 97, PUREGON INJ.SOL 100 IU/0,5ML VIALΦ BTX5VIALS ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙN.V. ORGANON HOLLAND 75 U 6,667 33, ,55 195, PUREGON INJ.SOL 300 IU/0,36ML CARTR. Φ 1 CARTRIDGE ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙN.V. ORGANON HOLLAND 75 U 4,000 31, ,04 117,58 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 9 28/3/2013

10 PUREGON INJ.SOL 600 IU/0,72ML CARTR. Φ 1CARTRIDGE ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙN.V. ORGANON HOLLAND 75 U 8,000 30, ,06 235, PUREGON INJ.SOL 900 IU/1,08 ML CARTR. Φ 1 CARTRIDGE ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙN.V. ORGANON HOLLAND 75 U 12,000 27, ,49 325,49 G03GA G5 -Γοναδοτροφίνες παραγόµενες µε την τεχνική ανασυνδυασµού του DNA / Κοριθυλακιοτροπίνη G03GA09 CORIFOLLITROPIN ALFA ELONVA INJ.SOL 100MCG/0,5 ML PF Φ SYR 1 PF SYR +1 Βελόνα ΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ.ΜΕN.V. ORGANON, AB OSS, 1,4E-05 THE NETHERLANDS G 7,000 68, ,08 476, ELONVA INJ.SOL 150MCG/0,5 ML PF Φ SYR 1 PF SYR +1 Βελόνα ΙΑΓΝ.ΣΕ ΝΟΣ.Η Ι Ρ.ΜΕN.V. ORGANON, AB OSS, 2,1E-05 THE NETHERLANDS G 7,000 83, ,60 540,70 G03GA G6 -Γοναδοτροφίνες παραγόµενες µε την τεχνική ανασυνδυασµού του DNA / Χοριακή Γοναδοτροπίνη Αλφα G03GA08 CHORIOGONADOTROPIN ALFA OVITRELLE INJ.SOL 250MCG/0,5ML PF.SYR Φ BTx1PF.SYRx0,5MLSOLV ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗMERCK SERONO EUROPE 0,00025 LTD, GU.K. 1,000 40, ,14 40,14 G03GA G7 -Γοναδοτροφίνες παραγόµενες µε την τεχνική ανασυνδυασµού του DNA / Ανασυνδυασµένη Ανθρώπινη Ωχρινοτρόπος Ορµόνη G03GA07 LUTROPIN ALFA LUVERIS PS.INJ.SOL 75IU/1ML VIAL Φ BTx1VIAL+1VIALx1ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡ ΣΥΝΤ MERCK SERONO EUROPE LTD, 75 IU.K. 1,000 35, ,70 35,70 G03GA G8 -Γοναδοτροφίνες παραγόµενες µε την τεχνική ανασυνδυασµού του DNA σε συνδυασµό G03GA30 FOLLITROPIN ALFA,LUTROPIN ALFA PERGOVERIS PS.INJ.SOL (150+75)IU/VIAL Φ BTx1 VIAL +1 VIAL ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ x 1 ML SOLV ΙΑΤΡΙΚΗMERCK SERONO EUROPE LTD, 1 TE U.K. 1,000 98, ,66 98,66 G03GB - ιεγερτικά της ωορρηξίας, συνθετικά G03GB02 CLOMIFENE CITRATE CLOMIPHEN CITRATE/ TAB 50MG/TAB Φ BTX24 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,009 G 133,333 0,0152 2,03 2,03 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 10 28/3/2013

11 SERPAFAR TAB 50MG/TAB Φ ΒΤΧ20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANGELINI PHARMA HELLAS 0,009 G 111,111 0,0195 2,17 2,17 G03H -Αντιανδρογόνα G03HA -Αντιανδρογόνα, αµιγή G03HA01 CYPROTERONE ACETATE Περιορισµός: Αποζηµιώνεται για όλες τις εγκεκριµένες ενδείξεις του εκτός της ένδειξης "Ανδρογενετική αλωπεκία" ANDROCUR TAB 10MG/TAB Φ ΒΤx15 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,01 G 15,000 0,3547 5,32 5,32 G03H -Αντιανδρογόνα G03HB -Αντιανδρογόνα και οιστρογόνα G03HB01 CYPROTERONE ACETATE,ETHINYLESTRADIOL GYNOFEN 35 C.TAB (2+0,035)MG/TABΦ BTx21 (σε BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 0,75 TE 28,000 0,1964 5,50 5,50 G03X -Άλλες Ορµόνες του Φύλου και Τροποποιητικά µε ράση στο Γεννητικό Σύστηµα G03XB -Αντιπρογεσταγόνα G03XB01 MIFEPRISTONE MIFEGYNE TAB 200MG/TAB Ν BTx 3 (σε BLISTER) ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ EXELGYN FRANCE 0,6 G 1,000 71, ,42 71,42 G03XC -Εκλεκτικοί τροποποιητές υποδοχέων οιστρογόνων G03XC01 RALOXIFENE HYDROCHLORIDE EVISTA F.C.TAB 60MG/TAB Φ BTx28 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, 0,06 G MUNICH, 28,000 GERMANY 0, ,07 25,07 G03XC02 BAZEDOXIFENE CONBRIZA F.C.TAB 20MG/TAB Φ BTx28 σε BLIST (PVC/ACLAR) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER L.T.D. ENGLAND 0,02 G 28,000 1, ,10 25,47 G04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 11 28/3/2013

12 G04B -Φάρµακα του Ουροποιητικού Συστήµατος, Συµπεριλαµβανοµένων των Σπασµολυτικών G04BD -Σπασµολυτικά ουροποιητικού G04BD G1 -Σπασµολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς µε υπεραντανακλαστική κύστη Από του στόµατος χορήγηση (στερεές µορφές τροποποιηµένης αποδέσµευσης) G04BD10 DARIFENACIN HYDROCHLORIDE EMSELEX PR.TAB 7,5 MG/TAB Φ BTx28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 1 UNITED 28,000 KINGDOM1, ,29 35, EMSELEX PR.TAB 15 MG/TAB Φ BTx28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNOVARTIS EUROPHARM LIMITED, 1 UNITED 28,000 KINGDOM1, ,48 37,48 G04BD11 FESOTERODINE FUMARATE TOVIAZ PR.TAB 4MG/TAB Φ BT x 28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER L.T.D. ENGLAND 1 TE 28,000 1, ,25 42, TOVIAZ PR.TAB 8MG/TAB Φ BT x 28 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER L.T.D. ENGLAND 1 TE 28,000 1, ,42 43,33 G04BD06 PROPIVERINE HYDROCHLORIDE MICTONORM C.TAB 15MG/TAB Φ BT x 28 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,03 G 14,000 0, ,35 13,35 G04BD07 TOLTERODINE L-TARTRATE DETRUSITOL F.C.TAB 2MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,004 G 14,000 0, ,92 13,92 G04BD08 SOLIFENACIN SUCCINATE VESICARE F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3 x ΜΕ 10) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗASTELLAS PHARMACEUTICALS 1 TE AEBE 30,000 1, ,86 36, VESICARE F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx 30 (BLIST 3 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗASTELLAS PHARMACEUTICALS 1 TE AEBE 30,000 1, ,86 36,31 G04BD09 TROSPIUM CHLORIDE URIVESC C.TAB 20MG/TAB Φ BTx60 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗROTTAPHARM HELLAS Α 0,04 G 30,000 0, ,63 10,63 G04BD G2 -Σπασµολυτικά ουροποιητικού / Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων σε ασθενείς µε υπεραντανακλαστική κύστη και νυχτερινή ενούρηση Από του στόµατος χορήγηση (στερεές µορφές τροποποιηµένης αποδέσµευσης) G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE LYRINEL PR.TAB 5MG/TAB Φ BOTTLE x 30 TABΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,015 G 10,000 1, ,72 11, LYRINEL PR.TAB 10MG/TAB Φ BOTTLE x 30 TABΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,015 G 20,000 1, ,41 23, LYRINEL PR.TAB 15MG/TAB Φ BOTTLE x 30 ΤΑΒΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗJANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,015 G 30,000 1, ,76 34,76 G04BD04 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 12 28/3/2013

13 DITROPAN TAB 5MG/TAB Φ BTx30 (σε BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,015 G 10,000 0,2480 2,48 2,48 ιαδερµική χορήγηση G04BD04 OXYBUTYNIN KENTERA TTS 3,9MG/24ωρο Φ SACHETX8 ΙΑ ΕΡΜ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNICOBRAND LIMITED, NORTHERN 0,0039 G IRELAND 28,000 1, ,40 41,40 G04BD G3 -Σπασµολυτικά ουροποιητικού / Ακράτεια ούρων σε γυναίκες Από του στόµατος χορήγηση (στερεές µορφές τροποποιηµένης αποδέσµευσης) G04BD DULOXETINE HYDROCHLORIDE YENTREVE GR.CAP 20MG/CAP Φ BTX56 ΣΕ BLISTER ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE 2 TE NEDERLANDS 28,000 1, ,60 47, YENTREVE GR.CAP 40MG/CAP Φ BTX56CAPS ΣΕ BLISTER ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE 2 TE NEDERLANDS 28,000 1, ,61 50,70 G04BD G4 -Σπασµολυτικά ουροποιητικού / Ακράτεια ούρων και άλλες ενδείξεις G04BD02 FLAVOXATE HYDROCHLORIDE VERISPASMIN F.C.TAB 200MG/TAB Φ BTx20(BLIST2x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS 0,8 G A.E. 5,000 0,8240 4,12 4,12 G04C -Φάρµακα Χρησιµοποιούµενα στην Καλοήθη Υπερτροφία του Προστάτη G04CA -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων G04CA G1 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, αµιγείς Από του στόµατος χορήγηση (στερεές µορφές τροποποιηµένης αποδέσµευσης) G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE ALCININ PR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 BLISTER PVC/PVDC/Aluminium ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ0,0075 G 40,000 0, ,72 10, ALFURAL PR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 (BLIST.3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,0075 G 40,000 0, ,72 10, ALFUZOSIN/GENERICS PR.TAB 10MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGENERICS PHARMA HELLAS 0,0075 G 40,000 0, ,72 10, OFUXAL PR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSPECIFAR ABEE 0,0075 G 40,000 0, ,72 10, RILIF PR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ 0,0075 G 40,000 0, ,72 10, XATRAL S.R.F.C.TA 5MG/TAB Φ BTX30(BLIST 3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,0075 G 20,000 0,3595 7,19 5, XATRAL OD PR.TAB 10MG/TAB Φ BTX30(BLIST3X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,0075 G 40,000 0, ,40 11, ALFUZIN PR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30TABS (3 BLISTx10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗCHEMICA PHARMACEUTICALS 0,0075 G 40,000 0, ,72 10,72 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 13 28/3/2013

14 ALFUZOSIN/TEVAPR.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗTEVA PHARMA B.V., UTRECHT, 0,0075 THE G NETHERLANDS 40,000 0, ,72 10, ZORATRAL XR PR.TAB 10MG/TAB Φ BT x 30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ (PVC/ALUM.FOIL) ΣΥΝΤΑΓΗMEDOCHEMIE HELLAS AE 0,0075 G 40,000 0, ,72 10, ZOPROST PR.TAB 5MG/TAB (Φ) BTx30 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANDOZ GMBH, KUNDL, 0,0075 AUSTRIA G 20,000 0,2825 5,65 5, ZOPROST PR.TAB 10MG/TAB (Φ) BTx30 (BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANDOZ GMBH, KUNDL, 0,0075 AUSTRIA G 40,000 0, ,72 10,72 G04CA02 TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE OMNIC MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BTx20(BLIST2x10)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗASTELLAS PHARMACEUTICALS 0,0004 GAEBE 20,000 0,4090 8,18 5, OMNIC TOCAS PR.TAB 0,4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗASTELLAS PHARMACEUTICALS 0,0004 GAEBE 20,000 0,4380 8,76 5, PRADIF OCAS PR.TAB 0,4MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗBOEHRINGER INGELHEIM 0,0004 G 20,000 0,4380 8,76 5, PROSOLVIN MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BT x 30(BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,0004 G 30,000 0,2890 8,67 8, SINTAMEL PR.CAP 0,4MG/CAP Φ ΒΤx20 (BLIST 2 x ΜΕ 10) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANTA PHARMA A.E. 0,0004 G 20,000 0,3270 6,54 5, SINTAMEL PR.CAP 0,4MG/CAP Φ BTx30 (BLIST3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANTA PHARMA A.E. 0,0004 G 30,000 0,2970 8,91 8, TAMSOL MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSPECIFAR ABEE 0,0004 G 20,000 0,3270 6,54 5, TAMSOLET PR.CAP 0,4MG/CAP Φ BTx2 BLISTx10 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALET PHARMACEUTICALS 0,0004 ABEEG 20,000 0,3270 6,54 5, TAMSULIJN MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,0004 G 30,000 0,2890 8,67 8, TAMSULOSIN/GENERICS MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ ΒΤ x 20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGENERICS PHARMA HELLAS 0,0004 G 20,000 0,3270 6,54 5, ZIDROLIN MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BTx20 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,0004 G 20,000 0,3270 6,54 5, NOVELIO PR.CAP 0,4MG/CAP Φ BT x 20 (BLIST2 x10) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ 0,0004 G 20,000 0,3270 6,54 5, RANOMAX PR.CAP 0,4MG/CAP Φ BTx30 (BLIST PVDC/PVC/AL) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ0,0004 G 30,000 0,2970 8,91 8, ZIDROLIN MOD.R.CA.H 0,4MG/CAP Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,0004 G 30,000 0,2890 8,67 8,67 G04CA01 ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE XATRAL F.C.TAB 2,5MG/TAB Φ BTx30(BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,0075 G 10,000 0,6750 6,75 6,20 G04CA03 TERAZOSIN HYDROCHLORIDE G04CA04 SILODOSIN SILODYX CAPS 4MG/CAP Φ BTx30 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI IRELAND LTD, 0,008 IRELAND G 15,000 0,6053 9,08 9, UROREC CAPS 4MG/CAP Φ BTx30 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI IRELAND LTD, 0,008 IRELAND G 15,000 0,6053 9,08 9, UROREC CAPS 8MG/CAP Φ BTx30 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI IRELAND LTD, 0,008 IRELAND G 30,000 0, ,78 18, SILODYX CAPS 8MG/CAP Φ BTx30 σε BLISTERS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRECORDATI IRELAND LTD, 0,008 IRELAND G 30,000 0, ,78 18,78 G04CA G2 -Ανταγωνιστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 14 28/3/2013

15 G04CA52 DUTASTERIDE,TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE DUODART CAPS (0,5+0,4)MG/CAPΦ BTx30 BOTTLE HDPE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGLAXOSMITHKLINE AEBE 1 TE 30,000 1, ,02 30,02 G04CB -Αναστολείς της 5-α-αναγωγάσης της τεστοστερόνης G04CB01 FINASTERIDE ALSTERIDE F.C.TAB 5MG/TAB BTx 28TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALAPIS ΑΒΕΕ 0,005 G 28,000 0, ,09 13, FINAR F.C.TAB 5MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSPECIFAR ABEE 0,005 G 30,000 0, ,03 14, FINASTIR F.C.TAB 5MG/TAB Φ ΒΤ x 14 (BLIST 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGENEPHARM AE 0,005 G 14,000 0,5607 7,85 7, FINAZIL F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,005 G 28,000 0, ,09 13, FINESCAR F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx30 (σε PVC/PE/PVDC) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 0,005 G 30,000 0, ,03 14, FISTERID F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,005 G 30,000 0, ,03 14, GLOPISINE F.C.TAB 5MG/TAB Φ BT x 30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,005 G 30,000 0, ,03 14, PROFIN/U.S. GENERICS F.C.TAB 5MG/TAB Φ BT x 14 (BLIST 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗNEXUS MEDICALS A.E. 0,005 G 14,000 0,5607 7,85 7, PROFINOSA F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 2x7)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALET PHARMACEUTICALS 0,005 ABEEG 14,000 0,5607 7,85 7, PROHYPE F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 0,005 G 14,000 0,5607 7,85 7, PROSCAR F.C.TAB 5MG/TAB Φ ΒΤΧ14(ΣΕ BLISTERS) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,005 G 14,000 0,6636 9,29 7, PROSTAFIN F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANTA PHARMA A.E. 0,005 G 14,000 0,5607 7,85 7, PROSTAFIN F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx 28 (BLIST 2x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANTA PHARMA A.E. 0,005 G 28,000 0, ,09 13, FINAZIL F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx14 (BLIST 1x14) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,005 G 14,000 0,5607 7,85 7, FINASTIR F.C.TAB 5MG/TAB Φ ΒΤ x 30 (BLIST 2x15) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ PVC/PVDC/Aluminium ΣΥΝΤΑΓΗGENEPHARM AE 0,005 G 30,000 0, ,03 14, FISTERID F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx30 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ 0,005 G 30,000 0, ,03 14, FINASTERIDE/SANDOZ F.C.TAB 5MG/TAB Φ BTx30 (BLISTER)ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA 0,005 G 30,000 0, ,03 14,03 G04CB02 DUTASTERIDE AVODART SOFT.CAPS 0,5MG/CAP Φ BTx30 (BLIST 3 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGLAXOSMITHKLINE AEBE0,0005 G 30,000 0, ,49 15, DUAGEN SOFT.CAPS 0,5MG/CAP Φ BTx 30 (BLIST3 x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,0005 G 30,000 0, ,49 15,10 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουµένων Φαρµάκων Σελίδα 15 28/3/2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική. 1 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ τιμολογημένα 3.40 AUBAGIO F.C.TAB SANOFI-AVENTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΜΑ ΕΟΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ N.3816 13012 275770401 DOXORUBICIN DOXOTIL INJ.SOL 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Cyclacur Επικαλυμμένο δισκίο 2 mg/tab, (2 + 0,5)mg/TAB 1.2 Σύνθεση Δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duphaston, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, 10mg H δυδρογεστερόνη έχει εγκριθεί ως Duphaston και (σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TC RA 2400 OS S2 (REF 2.0) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pregnyl 1.500, 5.000 IU κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ MD, FEBU ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 3ο Π.Χ ΑΙΩΝΑ Ο ΗΡΟΦΙΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος.

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoladex ενέσιμο εμφύτευμα 10.8 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε εμφύτευμα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Alisma 2mg/35µg Filmtablette. Bellgyn "ratiopharm" 2 mg/ 0,035 mg - überzogene Tabletten

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Alisma 2mg/35µg Filmtablette. Bellgyn ratiopharm 2 mg/ 0,035 mg - überzogene Tabletten Παραρτημα Ι Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό χορήγησης, τους Κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη 1 Κράτος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ)

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ESTALIS 50/250 διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) Κάθε διαδερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ GONAL-f ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας Α. 300 IU/0,5 ml (22 μικρογραμμάρια/0,5 ml) Β. 900 IU/1,5 ml (66 μικρογραμμάρια/1,5 ml) Θυλακιοτροπίνη

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Ανασκόπηση των δράσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT ΤΕΥΧΟΣ 6 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Η στυτική δυσλειτουργία και η αντιμετώπισή της Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 6 mg δισκία για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

εκτέλεση συνταγών Γ/ ΦΑΡΜΑΚΑ

εκτέλεση συνταγών Γ/ ΦΑΡΜΑΚΑ Γ/ ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Εάν η συνταγή περιέχει «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ» φάρμακα θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση από το Νοσοκομείο ή την Κλινική ότι συνεχίζεται η νοσοκομειακή θεραπεία κατ οίκον (βλ. Πίνακα 2, όπου υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες»

Θέμα: «Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας- Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες» Αρ. Πρωτ.: οικ. 13820 Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-6871718 Fax: 210-6871792

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΑΚΜΗ:ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόκειται για μία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ellaone 30 mg δισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 30 mg ulipristal acetate. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Palladia 50 mg, επικαλυπτόµενα µε φιλµ ταµπλέτες για σκύλους

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Palladia 50 mg, επικαλυπτόµενα µε φιλµ ταµπλέτες για σκύλους ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Palladia 10 mg, επικαλυπτόµενα µε φιλµ ταµπλέτες για σκύλους Palladia 15 mg, επικαλυπτόµενα µε φιλµ ταµπλέτες για σκύλους Palladia 50 mg, επικαλυπτόµενα µε φιλµ ταµπλέτες για σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕIA ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΩΠΕΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΣΑΠΗ-ΚΕΛΕΠΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΝΟΣ. Α. ΣΥΓΓΡΟΣ ΤΡΙΧΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα