Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική ηµοκρατία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011"

Transcript

1 Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το έτος 2011 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ Επιστημονική Υπεύθυνος Τηλέφωνο: website:

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ι. Διάστημα Ιανουάριος Μάρτιος Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία με επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόμενοι φορείς Ενημέρωση ενδιαφερομένων και διαφήμιση προγράμματος Καθορισμός κανόνων και κριτηρίων επιλογής των σπουδαστών Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών Κατασκευή εντύπων, ερωτηματολογίων και συμπλήρωσή τους Κατασκευή ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙΙ. Διάστημα Απρίλιος Σεπτέμβριος Πίνακας χρηματοδότησης σπουδαστών Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστημονικού Υπευθύνου με επιχειρήσεις, σπουδαστές και επόπτες Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία με επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόμενοι φορείς Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Αποδοτικότητα δαπανών ΙΙΙ. Διάστημα Οκτώβριος Δεκέμβριος Συμπλήρωση και ανάλυση των ερωτηματολογίων Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙV. Διάστημα Ιανουάριος Δεκέμβριος Έκθεση πεπραγμένων επικοινωνίας σπουδαστών- εργοδοτών με το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Συμπεράσματα Παραρτήματα- Παραδοτέα [Παράρτημα Α 1. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

3 [Παράρτημα Α 2. Λίστα Νέων θέσεων ( )] [Παράρτημα Β. Διαφημιστικό υλικό] [Παράρτημα Γ. Ενημερωτικό έντυπο Φορέων και Σπουδαστών] [Παράρτημα Δ. Καταγραφή κανόνων και κριτηρίων επιλογής των σπουδαστών- Πρακτικό 2/ ] [Παράρτημα Ε. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικό έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας ] [Παράρτημα ΣΤ. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών λίστα τοποθέτησης σπουδαστών ( )] 39 [Παράρτημα Ζ. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιστημονικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Λαμίας (3/ )] [Παράρτημα Η. Αιτήσεις σπουδαστών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ( ) ] [Παράρτημα Θ. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας σπουδαστών ( )] [Παράρτημα Ι. Ενημερωτικά έντυπα, έντυπα και ερωτηματολόγια] [Παράρτημα Κ. Πίνακας χρηματοδότησηςσπουδαστών ( )] [Παράρτημα Λ. Πρακτικά αλληλογραφίας- επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις ( ] [Παράρτημα Μ 1. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης] [Παράρτημα Μ 2. Λίστα Νέων θέσεων ( )] [Παράρτημα Ν. Αιτήσεις σπουδαστών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ( )] [Παράρτημα Ξ. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών λίστα τοποθέτησης σπουδαστών ( )]. 49 [Παράρτημα Ο. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικό έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας] [Παράρτημα Π. Ανάλυση ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγράμματος ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

4 Εισαγωγή Το τρίµηνο Ιανουάριος 2011 έως Μάρτιος 2011 είναι το πρώτο τρίµηνο του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα έγινε από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο η απαραίτητη προετοιµασία ώστε να προωθηθούν σπουδαστές και σπουδάστριες του τµήµατος προκειµένου να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση µέσω του προγράµµατος. H προετοιµασία περιελάµβανε τις πρώτες επαφές µε τους διάφορους φορείς (Ιδιωτικού και ηµόσιου τοµέα) αλλά και την σύνταξη και προώθηση διαφηµιστικού υλικού ώστε να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι σπουδαστές για τις δυνατότητες του προγράµµατος. Στη διάρκεια του πρώτου τριµήνου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, συντάχθηκε η έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίαςκαι δηµιουργήθηκε η λίστα για νέες θέσεις. Προετοιµάστηκε διαφηµιστικό υλικό (αφίσες και ενηµερωτικό έντυπο) το οποίο αναρτήθηκε στην Σχολή και στάλθηκε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ώστε να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι της Ακαδηµαϊκής κοινότητας (σπουδαστές, καθηγητές) για τις δυνατότητες του προγράµµατος.επιπλέον, δηµιουργήθηκε ενηµερωτικό έντυπο για την ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων φορέων και σπουδαστών. Προετοιµάστηκε ειδικό έντυπο υλικό για την καλύτερη διευθέτηση των παραδοτέων και ερωτηµατολόγια (σπουδαστών, εποπτών εκπαιδευτικών, εποπτών φορέων) για την αξιολόγηση του προγράµµατος. Κατασκευή ιστοσελίδας µε σύνδεση στον διαδυκτικό χώρο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείαςµε στόχο την ανάρτηση όλων των εντύπων και όλου του πληροφοριακού υλικού για όλους τους ενδιαφερόµενους. Καθορίστηκαν οι κανόνες και τα κριτήρια επιλογής των σπουδαστών οι οποίοι θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα της πρακτικής Άσκησης. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

5 Συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και αφού επεξεργάστηκε τις αιτήσεις των σπουδαστών/στριών που έγιναν στο διάστηµα έως , έκανε επιλογή των σπουδαστών που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε λίστα τοποθέτησης των σπουδαστών στους συµµετέχοντες φορείς. Το εξάµηνο Απρίλιος 2011 έως Σεπτέµβριος 2011 είναι το πρώτο εξάµηνο τοποθέτησης σπουδαστώντου Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα έγινε από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο η απαραίτητη προετοιµασία ώστε να τοποθετηθούν οι σπουδαστές και σπουδάστριες του τµήµατος στους αντίστοιχους φορείς προκειµένου να πραγµατοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση µέσω του προγράµµατος. H προετοιµασία αυτή περιελάµβανε επαφές µε τους διάφορους φορείς (Ιδιωτικού και ηµόσιου τοµέα), την σύνταξη ειδικών εντύπων και ερωτηµατολογίων για την καλύτερη διευθέτηση των παραδοτέων και της αξιολόγησης του προγράµµατος, την κατασκευή ιστοσελίδας για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων. Στη διάρκεια του εξάµηνοαπρίλιος 2011 έως Σεπτέµβριος 2011 στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέωνµε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή και έλεγχος των παραδοτέων των σπουδαστών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών του 1 ου εξαµήνου τοποθέτησης. Σύνταξη πινάκων χρηµατοδότησης σπουδαστών 1 ου εξαµήνου τοποθέτησης. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, συντάχθηκε η έκθεση πεπραγµένων επικοινωνίας και δηµιουργήθηκε η λίστα για νέες θέσεις. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνοςδιοργάνωσε ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων στην οποία έγινε παρουσίαση του προγράµµατος µέσα από ηλεκτρονική παρουσίαση µετά από πρόσκληση και διαφήµιση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

6 µέσω αφίσας που αναρτήθηκε στους χώρους του ΤΕΙ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, η ηλεκτρονική παρουσίαση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Συνεδρίασε η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης και αφού επεξεργάστηκε τις αιτήσεις των σπουδαστών/στριών που έγιναν στο διάστηµα έως , έκανε επιλογή των σπουδαστών που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον, δηµιουργήθηκε λίστα τοποθέτησης των σπουδαστών στους συµµετέχοντες φορείς. Το τρίµηνο Οκτώβριος 2011 έως εκέµβριος 2011 είναι το τελευταίο τρίµηνο του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS για το έτος Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα έγινε από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο η ανάλυση των ερωτηµατολογίων του 1 ου εξαµήνου πρακτικής άσκησης καθώς και η συλλογή και ο έλεγχοςτων παραδοτέων των σπουδαστών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών. Στη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση, έγιναν τα παρακάτω µε αντίστοιχα παραδοτέα: Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους επόπτες εκπαιδευτικούς και τους επόπτες Φορέωνµε σκοπό την εποπτεία του προγράµµατος. Συλλογή, έλεγχος και προώθηση στο γραφείο Πρακτικής Άσκησηςτων παραδοτέων των σπουδαστών, εποπτών Φορέων και εποπτών εκπαιδευτικών. Συµπλήρωση, συλλογή και ανάλυση των ερωτηµατολογίων σπουδαστών, εποπτών εκπαιδευτικών και εποπτών φορέων. Τα αποτελέσµατα των δράσεων αυτών αποτυπώνονται στις επόµενες ενότητες. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

7 Ι. Διάστημα Ιανουάριος Μάρτιος Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία με επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόμενοι φορείς Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος αρχικά έκανε έρευνα και κατέγραψε τους διάφορους ιδιωτικούς φορείς (Κέντρα αποκατάστασης και Ιδιωτικά Νοσοκοµεία και κλινικές) σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην συνέχεια, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους εκάστοτε αρµόδιους και στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προωθούνταν ενηµερωτικόέντυπο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Παράρτηµα Γ). Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείουµε τους παρακάτω φορείς (Παράρτηµα Α) : Πίνακας 1. Φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα Επωνυμία Φορέα Τομέας Αποδοχή Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) 1 PMR Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Παλλήνη, Αττική 2 Ανάπλαση Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αθήνα 3 Ανέλιξη Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Αθήνα 4 Κένταυρος Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Άρνηση Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

8 Βόλος 5 Αρωγή Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Λάρισα 6 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κορωπί, Αττική 7 Animus Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Λάρισα 8 Ολύμπιον Θεραπευτήριον Πάτρας Πάτρα Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός 9 Ολύμπιον Χανίων Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Χανιά Ιδιωτικός 10 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 11 Κιβωτός Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κοζάνη 12 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 13 Euromedica Κυανούς Σταυρός Γενικό Νοσοκομείο Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

9 Θεσσαλονίκη 14 Metropolitan Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 15 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 16 Ιασώ General Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 17 Ιατρικό Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 18 Υγεία Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Τέλος, βάσει της πιο πάνω επικοινωνίας, δηµιουργήθηκε η κάτωθι λίστα νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Λίστα νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (συνεργαζόµενοι φορείς) Επωνυμία Φορέα Τομέας Θέσεις Υπεύθυνος Επικοινωνίας 1 Αρωγή Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Λάρισα 2 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κορωπί, Αττική Φορέα Ιδιωτικός 4 Μιχαλόπουλος Γεώργιος Ιδιωτικός 4 Παπαστεργίου Ρίκα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

10 3 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 4 Κιβωτός Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κοζάνη 5 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 6 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα Ιδιωτικός 2 Βοροκλινιώτη Κάτια Ιδιωτικός 1 Ιλιάδης Κυριακός Ιδιωτικός 1 Τσίκα Δάφνη Ιδιωτικός 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους δεκαοκτώ (18) ιδιωτικούς φορείς που προσεγγίστηκαν, η συνεργασία ευδοκίµησε µε έξι (6) (ποσοστό 33,3%) από αυτούς. Από τους υπόλοιπους, κάποιοι φορείς αρνήθηκαν να συνεργαστούν µε το έργο (12) (ποσοστό 66,7%) ενώ άλλοι φορείς δέχθηκαν χωρίς όµως να αποτελέσουν την τελική επιλογή των υποψηφίων (4) (ποσοστό 22,2%).Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξεύρεση νέων θέσεων και η λίστα νέων θέσεων παρουσιάζονται στο παράρτηµα A. 2. Ενημέρωση ενδιαφερομένων και διαφήμιση προγράμματος Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σπουδαστών σχετικά µε την Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS έγινε µε την ανάρτηση αφισών στο χώρο της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) (Παράρτηµα Β) αλλά και µε την πληροφόρηση τους από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Επιπλέον, η Επιστηµονική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Λαµίας σε συνεδρίαση της και µε το πρακτικό µε αριθµό 3/ (Παράρτηµα Z) συνέταξε και ενέκρινε έντυπο ενηµέρωσης το ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

11 οποίο στάλθηκε ηλεκτρονικά τόσο στους ενδιαφερόµενους Φορείς αλλά και στους σπουδαστές και τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (Παράρτηµα Γ). 3. Καθορισμός κανόνων και κριτηρίων επιλογής των σπουδαστών Η Επιστηµονική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Λαµίας σε συνεδρίαση της και µε το πρακτικό µε αριθµό 2/ (Παράρτηµα ) αποφάσισε οµόφωνα τα κριτήρια επιλογής ασκουµένων να είναι κοινά ανάµεσα στα τµήµατα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας για τους σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα µε κριτήριο την βαθµολογία του συνόλου των µαθηµάτων του σπουδαστή. 4. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών Για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας έχουν προβλεφτεί δώδεκα (12) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος Σεπτέµβριος 2011, εκ των οποίων οι έντεκα (11) αφορούν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορά φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έλαβε συνολικά 24 αιτήσεις (Παράρτηµα H). Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι αιτήσεις των σπουδαστών ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και τους κατέταξε σε αξιολογική σειρά βάσει της κατάστασης αναλυτικής βαθµολογίας τους από την Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (Παράρτηµα Θ), όπως φαίνεται στον συνηµµένο παρακάτω Πίνακα 3. Στην συνέχεια προέβη στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε Φορείς, λαµβάνοντας υπόψιν την προτίµησή τους καθώς και την αξιολογική σειρά των σπουδαστών (βαθµολογία του συνόλου των µαθηµάτων) (Πρακτικό 2/ Επιστηµονικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, Παράρτηµα ), όπως φαίνεται στους συνηµµένους παρακάτω Πίνακες 4 και 5. Πίνακας 3. Αξιολογική σειρά σπουδαστών Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ Μ.Ο.Μ 1. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ,04 2. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ,04 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

12 3. ΜΠΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ,01 4. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ,95 5. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,92 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ,84 7. ΙΓΝΑΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,84 8. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ,82 9. ΣΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΔΑΜΠΛΙΑ ΖΩΗ , ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ , ΚΑΔΗΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ , ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΠΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ , ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ , ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ , ΓΗΡΑΛΕΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ , ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ , ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,51 Οι αιτήσεις των σπουδαστών Βογιατζή Χριστίνας, Παυλή Μαρίας και Αγγελακοπούλου Ελένης για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγιναν δεκτές λόγω µη διαθεσιµότητας θέσεων στους Φορείς στους οποίους κατά προτίµηση είχαν δηλώσει. Οι αιτήσεις των σπουδαστών Στυλιανού Ανδρέα, Παναγιώτου Αντώνη και Χριστοφή Βαλεντίνας για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγιναν δεκτές λόγω αίτησης πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης σε Φορείς του εξωτερικού (Κύπρος). Αντίστοιχα, οι αιτήσεις των σπουδαστών Τζωρτζινάκη Μάρκου και Λαζαρίδη Μελινάς για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγιναν δεκτές λόγω αίτησης πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης σε Φορείς του εξωτερικού (Ισπανία) µε το πρόγραµµα Erasmus ( έως ). ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

13 Στη συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχώρησε σε τοποθετήσεις των σπουδαστών ανάλογα µε τις επιλογές τους και την αξιολογική σειρά τους και όρισε τους αντίστοιχους Ακαδηµαϊκούς Επόπτες (µέλη ΕΠ) (Πίνακας 4 και 5). Η λίστα των επωφελούµενων σπουδαστών παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΣΤ. Πίνακας 4. Λίστα τοποθέτησης σπουδαστών σε Φορείς ηµοσίου τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πίνακας 5. Λίστα τοποθέτησης σπουδαστών σε Φορείς Ιδιωτικού τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. ΜΠΟΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3 «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ 2. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 8 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», ΑΘΗΝΑ 3. ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τέλος, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό 31/ (Παράρτηµα Ε) το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε το πρακτικό 169/ (Παράρτηµα Ε) στο οποίο περιέχονται και όλα τα συνηµµένα έγγραφα που αποδεικνύουν το δίκαιο της επιλογής. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

14 Παρόλο που είχαν προβλεφτεί δώδεκα (12) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Απρίλιος Σεπτέµβριος 2011 για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας, εκ των οποίων οι έντεκα (11) αφορούσαν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορούσε φορέα του δηµόσιου τοµέα, στο έργο τελικά συµµετείχαν τέσσερις (4) σπουδαστές/σπουδάστριες (3 σε Ιδιωτικό Φορέα και 1 σε ηµόσιο Φορέα). εν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί το µέγιστο δυνατό των δώδεκα (12) θέσεων, λόγω εξάντλησης της λίστας των υποψηφίων. Συνεπώς, οι ανάλογες δαπάνες των εννέα (9) θέσεων σε Ιδιωτικό Φορέα (σπουδαστών, Ακαδηµαϊκών Εποπτών και Εποπτών Φορέα) δεν διατέθηκαν το εξάµηνο Απρίλιος Σεπτέµβριος Κατασκευή εντύπων, ερωτηματολογίων και συμπλήρωσή τους Στον πίνακα 6αναγράφονται όλα τα έντυπα που κατασκευάστηκαν για την καλύτερη διευθέτηση των παραδοτέων της Πρακτικής άσκησης καθώς και τα ερωτηµατολόγια (σπουδαστών, εποπτών εκπαιδευτικών, εποπτών φορέων) για την αξιολόγηση του προγράµµατος (Παράρτηµα Ι). Όλα τα έντυπα και τα ερωτηµατολόγια έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/_4.html ). Τα ερωτηµατολόγια των σπουδαστών, εποπτών εκπαιδευτικών, εποπτών φορέων κατασκευάστηκαν µέσω του GoogleDocsώστε η συµπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά σε onlineσύνδεση µέσω internet µέσω της αποστολής ειδικού κωδικού στους ενδιαφερόµενους. Πιο συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο των σπουδαστών βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dfy1dznmenbvvmvysnzhzi1jcnfrm1e6 MQ, των εποπτών φορέων στην ιστοσελίδα https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_us&formkey=dejqtknktnjqqkzwt2nptu1awkhev UE6MA#gid=0, και των εποπτών εκπαιδευτικών στην ιστοσελίδα https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_us&formkey=dg9vckztrm94szbsumctr1p1vufolu E6MA#gid=0 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

15 Πίνακας 6.Λίστα εντύπων και ερωτηµατολογίων τα οποία κατασκευάστηκαν Α/Α Έντυπα σπουδαστών Έντυπα εποπτών φορέων Έντυπα εποπτών εκπαιδευτικών 1. Αίτηση Πρακτικής Ειδική σύμβαση επόπτη Φορέα Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2. Ειδική Σύμβαση σπουδαστή Έκθεση επίβλεψης και επίδοσης Βεβαίωση επίσκεψης φορέα σπουδαστή 3. Κάρτα στοιχείων σπουδαστή Έκθεση προγραμματισμού Έκθεση ελέγχου χώρων φορέα 4. Βεβαίωση πραγματοποίησης Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Έκθεση επίβλεψης, επίδοσης και άσκησης προγράμματος αξιολόγησης σπουδαστή 5. Μηνιαία έκθεση πεπραγμένων Έκθεση προγραμματισμού 6. Τελική έκθεση πεπραγμένων Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος 7. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος 6. Κατασκευή ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας κατασκεύασε ιστοσελίδα (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/index.html ) για την πρακτική άσκηση στην οποία συµπεριέλαβε και την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Η ιστοσελίδα αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν πλέον να έχουν άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την Πρακτική άσκηση και το Πρόγραµµα ειδικότερα. Η κατασκευή αυτής της ιστοσελίδας συνέβαλε στην βελτίωση της παροχής πληροφόρησης σχετικά µε την Πρακτική Άσκηση και στην καλύτερη παρακολούθηση του προγράµµατος. Στις Εικόνες 1 και 2 παρουσιάζεται ο σκελετός της ιστοσελίδας. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

16 Εικόνα 1. Κεντρική σελίδα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

17 Εικόνα 2. Σελίδα Προγράµµατος και σκελετός περιεχοµένων 7. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Εκτός από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα σπουδαστές, οι επωφελούµενοι σπουδαστές είναι τόσο το σύνολο των ενεργών σπουδαστών αλλά και των αποφοίτων σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Το σύνολο των ενεργών σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθεί από τις κάτωθι ενέργειες: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

18 Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες απλοποιούν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης, προσφέροντας πληροφορίες και αµεσότητα. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την Πρακτική άσκηση αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την αξιολόγηση του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών τόσο από τους σπουδαστές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι σπουδαστές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθούν από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα προσφέρουν ένα πλούσιο µητρώο επιχειρήσεων για την εύρεση θέσεων εργασίας. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

19 8. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας θα γίνει µέσω της µέτρησης της αποδοτικότηταςµε στοιχεία που θα δοθούν από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, από τους σπουδαστές που χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών καθώς και τους επόπτες φορέων και εκπαιδευτικούς. Για τον σκοπό αυτόν το διάστηµα αυτό κατασκευάστηκαν ερωτηµατολόγια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους επόπτες φορέα, και στους σπουδαστές µε σκοπό την αξιολόγηση του τµήµατος, της διαδικασίας, και των φορέων(παράρτηµα Ι). ΙΙ. Διάστημα Απρίλιος Σεπτέμβριος Πίνακας χρηματοδότησης σπουδαστών Ο Επιστηµονικός υπεύθυνος συνέταξε τον πίνακα χρηµατοδότησης σπουδαστών για το διάστηµα (Παράρτηµα Κ), όπως παρουσιάζεται ακολούθως: Πίνακας 7.Πίνακας χρηµατοδότησης σπουδαστών Σπουδαστές Ιδιωτικού Φορέα (340/μήνα) Σπουδαστές Δημοσίου Φορέα (500/μήνα) Τελικό Ποσό (04-09/11) 04/ 11 3x340=1020 1x500 05/11 3x340=1020 1x500 06/11 3x340=1020 1x500 07/11 3x340=1020 1x500 08/11 3x340=1020 1x500 09/11 3x340=1020 1x500 Σύνολο Αμοιβών Διαθέσιμο 11x2040= x3000= Υπόλοιπο Σύνολο 10,11x18=181,98 10,11x6=60,66 242,64 Ασφάλειας Διαθέσιμο 667,26 60,66 727,92 Υπόλοιπο 485, ,28 Σύνολο Μετακινήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

20 Διαθέσιμο Υπόλοιπο Αλληλογραφία- Επικοινωνία Επιστημονικού Υπευθύνου με επιχειρήσεις, σπουδαστές και επόπτες. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος καθ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου επικοινωνούσε τόσο µε τις επιχειρήσεις όσο και τους σπουδαστές και τους επόπτες για την διασφάλιση της καλύτερης εποπτείας του έργου και την οµαλή λειτουργία του. Η επικοινωνία γίνονταν µέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και βιντεοδιάσκεψης µέσω WEB(GUnet- Ακαδηµαϊκό διαδίκτυο- ). Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για το διάστηµα παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Λ. 3. Εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης- Επικοινωνία με επιχειρήσεις- Πρακτικά Αλληλογραφίας- λίστα νέων θέσεων- συνεργαζόμενοι φορείς Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είχε τηλεφωνική επικοινωνία µε νέους φορείς οι οποίοι όµως τελικά δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραµµα λόγω οικονοµικών δυσκολιών. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε, προστέθηκε onlineαίτηση ενδιαφέροντος για τους φορείς (http://www.phys.teilam.gr/praktiki/ 4.html ) ώστε να µπορούν να έρχονται σε επικοινωνία για συνεργασία στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Αναλυτικότερα, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος επικοινώνησε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους παρακάτω φορείς: Πίνακας 8.Φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα Επωνυμία Φορέα Τομέας Αποδοχή Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) Άρνηση Συνεργασίας (για το χρονικό διάστημα ) 1 Αρωγή Ιδιωτικός ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

21 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Λάρισα 2 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κορωπί, Αττική 3 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 4 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 5 Metropolitan Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 6 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα 7 Διάπλαση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Καλαμάτα Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Ιδιωτικός Πίνακας 9. Λίστα νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης (συνεργαζόµενοι φορείς) Επωνυμία Φορέα Τομέας Θέσεις Υπεύθυνος Επικοινωνίας 1 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φορέα Ιδιωτικός 1 Παπαστεργίου Ρίκα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

22 Κορωπί, Αττική 2 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 3 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 4 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα Ιδιωτικός 5 Βοροκλινιώτη Κάτια Ιδιωτικός 1 Τσίκα Δάφνη Ιδιωτικός 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, από τους έξι (6) ιδιωτικούς φορείς που υπήρξε συνεργασία στο προηγούµενο εξάµηνο, η συνεργασία συνεχίστηκε µε τέσσερις (4) από αυτούς κύρια λόγω της οικονοµικής κρίσης. Παρόλα αυτά, υπήρχε φορέας που πρόσφερε περισσότερες θέσεις σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο. Τα Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξεύρεση νέων θέσεων και η λίστα νέων θέσεων παρουσιάζονται στο παράρτηµα Μ. 4. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών Για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας έχουν προβλεφτεί δώδεκα (12) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 2011 Μάρτιος 2012, εκ των οποίων οι έντεκα (11) αφορούν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορά φορέα του δηµόσιου τοµέα. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης έλαβε συνολικά 38 αιτήσεις (Παράρτηµα Ν). Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι αιτήσεις των σπουδαστών ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα κριτήρια πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης και τους κατέταξε σε αξιολογική σειρά βάσει της κατάστασης αναλυτικής βαθµολογίας τους από την Γραµµατεία του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (βλέπε αιτήσεις), όπως φαίνεται στον συνηµµένο παρακάτω Πίνακα 10. Στην συνέχεια προέβη στην τοποθέτηση των σπουδαστών σε Φορείς, λαµβάνοντας υπόψιν την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

23 προτίµησή τους καθώς και την αξιολογική σειρά των σπουδαστών (βαθµολογία του συνόλου των µαθηµάτων) (Παράρτηµα ), όπως φαίνεται στους συνηµµένους παρακάτω Πίνακες 11 και 12. Πίνακας 10.Αξιολογική σειρά σπουδαστών Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ο.Μ 1. Τζέµη Άννα 7,53 2. Meyer Fee Marie 7,45 3. Θεοδόσης Παλιµέρης ιονύσιος 7,34 4. Χατζή Χριστίνα 7,10 5. Κολοβελόνη Χάιδω 7,05 6. Παπαγεωράκη Ελευθερία 7,04 7. Βασιλειάδης Γεώργιος 7,03 8. Παπαδοπούλου Σταυρούλα 6,96 9. Μητρούδη Σοφία 6, Λιβέρη Ευαγγελία 6, Ψαραδέλλης Γεώργιος 6, Ευθυµιάδη Σοφία 6, Χατζηζωγίδου Παναγιώτα 6, Ασηµάκη Βασιλική 6, Καρύπης Εµµανουήλ 6, Αζωίδου Βικτώρια 6, Ζουραράκης Κωνσταντίνος 6, Τριµπόνια Στυλιανή 6, Κυργιακού Μαρία 6, Κακλιδάκη Χρυσή 6, Κάραλη Αγγελική 6, Βακονδίου Αικατερίνη 6, Λαµπής Μάριος 6, Παπαθανασίου Μαρία 6, Φωκίδη Σταυρούλα 6, Μπούρα Κωνσταντίνα 6, Τσιακµάκης Γεώργιος 6, Στέλικος Γιώργος 6, Τσέλιου Ευδοξία 6, Τζιόλα Μαρία 6, Ζουµπά Αργυρώ 6, Γεωργιάδου Ελευθερία 6,16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

24 33. Γκούµα Ευγενία 6, Φιλλιπίδου Ουρανία 6, Mata Olsa 6, Γεραιουδάκη Στυλιαννή 6, Μπέντα Πάτρα 6, Ασκαλίδου Ανθή 5,09 Ηαίτηση της σπουδάστριας Χατζηζωγίδου Παναγιώτας για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγινε δεκτή λόγω µη διαθεσιµότητας θέσεων στον ΦορέαΚέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Αρωγή» Λάρισαςστον οποίο κατά προτίµηση είχε δηλώσει. Οι αιτήσεις των σπουδαστών Γκούµα Ευγενίας, Μπέντα Πάτρας, Κάραλη Αγγελικής, Ζουµπά Αργυρώς, Τριµπόνια Στυλιανής, Παπαγεωργάκη Ελευθερίας και Βακονδίου Αικατερίνης για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγιναν δεκτές λόγω µη διαθεσιµότητας θέσεων στους Φορείς στους οποίους κατά προτίµηση είχαν δηλώσει. Η αίτηση του σπουδαστή Τσιακµάκη Γεωργίου για συµµετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» δεν έγινε δεκτή λόγω αίτησης πραγµατοποίησης της Πρακτικής Άσκησης σε Φορέα του εξωτερικού (Σουηδία) µε το πρόγραµµα Erasmus ( έως ). Στη συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προχώρησε σε τοποθετήσεις των σπουδαστών ανάλογα µε τις επιλογές τους και την αξιολογική σειρά τους και όρισε τους αντίστοιχους Ακαδηµαϊκούς Επόπτες (µέλη ΕΠ) (Πίνακας 10 και 11). Η λίστα των επωφελούµενων σπουδαστών παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ξ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

25 Πίνακας 11. Λίστα τοποθέτησης σπουδαστών σε Φορείς ηµοσίου τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 4. Θεοδόσης Παλιµέρης ιονύσιος 3 Γ.Ν Αττικής «ΚΑΤ» ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Πίνακας 12.Λίστα τοποθέτησης σπουδαστών σε Φορείς Ιδιωτικού τοµέα Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ 1. Τζέµη Άννα 1 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» Αττική 2. Meyer Fee Marie 2 Γ.Ν Ερρίκος Ντυνάν 3. Χατζή Χριστίνα 4 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη 4. Παπαδοπούλου Σταυρούλα 8 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη 5. Μητρούδη Σοφία 9 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη 6. Ευθυµιάδη Σοφία 12 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

26 7. Καρύπης Εµµανουήλ 15 Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τέλος, η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης συνέταξε το πρακτικό µε αριθµό 32/ και 33/ (Παράρτηµα Ο) το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Τµήµατος Φυσικοθεραπείας µε το πρακτικό 176/ και 177/ (Παράρτηµα Ο) στο οποίο περιέχονται και όλα τα συνηµµένα έγγραφα που αποδεικνύουν το δίκαιο της επιλογής. Παρόλο που είχαν προβλεφτεί δώδεκα (12) θέσεις πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος Μάρτιος 2012 για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαµίας, εκ των οποίων οι έντεκα (11) αφορούσαν φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ µία (1) αφορούσε φορέα του δηµόσιου τοµέα, στο έργο τελικά συµµετείχαν οκτώ (8) σπουδαστές/σπουδάστριες (7 σε Ιδιωτικό Φορέα και 1 σε ηµόσιο Φορέα). εν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί το µέγιστο δυνατό των δώδεκα (12) θέσεων, λόγω εξάντλησης της λίστας των υποψηφίων. Συνεπώς, οι ανάλογες δαπάνες των τεσσάρων (4) θέσεων σε Ιδιωτικό Φορέα (σπουδαστών, Ακαδηµαϊκών Εποπτών και Εποπτών Φορέα) δεν διατέθηκαν το εξάµηνο Οκτώβριος Μάρτιος Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Εκτός από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα σπουδαστές, οι επωφελούµενοι σπουδαστές είναι τόσο το σύνολο των ενεργών σπουδαστών αλλά και των αποφοίτων σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Το σύνολο των ενεργών σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθεί από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες απλοποιούν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης, προσφέροντας πληροφορίες και αµεσότητα. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

27 Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την Πρακτική άσκηση αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την αξιολόγηση του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών τόσο από τους σπουδαστές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι σπουδαστές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθούν από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα προσφέρουν ένα πλούσιο µητρώο επιχειρήσεων για την εύρεση θέσεων εργασίας. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 6. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας θα γίνει µέσω της µέτρησης της αποδοτικότηταςµε στοιχεία που θα δοθούν από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, από τους σπουδαστές που χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών καθώς και τους επόπτες φορέων και εκπαιδευτικούς. Για τον σκοπό αυτόν, στο τέλος του διαστήµατος αυτού ζητήθηκε να ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

28 συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια από τους επόπτες εκπαιδευτικούς, τους επόπτες φορέα, και τους σπουδαστές µε σκοπό την αξιολόγηση του τµήµατος, της διαδικασίας, και των φορέων. 7. Αποδοτικότητα δαπανών Σύµφωνα µε τον πίνακα 13, που βασίζεται στον πίνακα χρηµατοδότησης σπουδαστών για το διάστηµα , η δαπάνη αποζηµίωσης των σπουδαστών για αµοιβές ήταν ευρώ (από διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 35,77% ενώ η δαπάνη αποζηµίωσης των σπουδαστών για ασφάλεια ήταν 242,64 ευρώ (από 727,92 διαθέσιµα), ποσοστό απορρόφησης 33,3%. Πίνακας 13Αποδοτικότητα δαπανών Σπουδαστές Ιδιωτικού Φορέα (340/μήνα) Σπουδαστές Δημοσίου Φορέα (500/μήνα) Τελικό Ποσό (04-09/11) Ποσοστό απορρόφησης Σύνολο Αμοιβών 35,85% Διαθέσιμο 11x2040= x3000= Υπόλοιπο Σύνολο 10,11x18=181,98 10,11x6=60,66 242,64 33,3% Ασφάλειας Διαθέσιμο 667,26 60,66 727,92 Υπόλοιπο 485, ,28 Σύνολο Μετακινήσεων - Διαθέσιμο Υπόλοιπο ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

29 ΙΙΙ. Διάστημα Οκτώβριος Δεκέμβριος Συμπλήρωση και ανάλυση των ερωτηματολογίων Στο Παράρτηµα Ππαρουσιάζεται η ανάλυση των ερωτηµατολογίων των σπουδαστών, των εποπτών φορέων και των εποπτών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατά το διάστηµα Απρίλιος Σεπτέµβριος Η συµπλήρωση έγινε από όλους τους συµµετέχοντες εκτός από την επόπτρια του ηµοσίου φορέα (Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο- Πανάνειο) κ. Παντουβάκη Άννα. 2. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών/σπουδαστριών από άλλες ενέργειες Εκτός από τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα σπουδαστές, οι επωφελούµενοι σπουδαστές είναι τόσο το σύνολο των ενεργών σπουδαστών αλλά και των αποφοίτων σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας. Το σύνολο των ενεργών σπουδαστών του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθεί από τις κάτωθι ενέργειες: Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες απλοποιούν κατά πολύ όλες τις διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης, προσφέροντας πληροφορίες και αµεσότητα. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την Πρακτική άσκηση αλλά και την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Την αξιολόγηση του Τµήµατος και του προγράµµατος σπουδών τόσο από τους σπουδαστές αλλά και από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι σπουδαστές του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας θα επωφεληθούν από τις κάτωθι ενέργειες: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

30 Την ιστοσελίδα του τµήµατος αλλά και την ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης οι οποίες θα προσφέρουν ένα πλούσιο µητρώο επιχειρήσεων για την εύρεση θέσεων εργασίας. Το γραφείο Πρακτικής άσκησης για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Την παρακολούθηση εκδηλώσεων για την καλύτερη πληροφόρηση σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα για την καλύτερη υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης Το γραφείο ιασύνδεσης αλλά και την Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας για την µετέπειτα επαγγελµατική τους αποκατάσταση. 3. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας Η διασφάλιση της ποιότητας του προγράµµατος πρακτικής άσκησης για το Τµήµα Φυσικοθεραπείας θα γίνει µέσω της µέτρησης της αποδοτικότηταςµε στοιχεία δόθηκαν από τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, από τους σπουδαστές που χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα σε σχέση µε το σύνολο των φοιτητών καθώς και τους επόπτες φορέων και εκπαιδευτικούς. Για τον σκοπό αυτόν, στο τέλος του διαστήµατος αυτού έγινε ανάλυση των ερωτηµατολογίωναπό τους επόπτες εκπαιδευτικούς, τους επόπτες φορέα, και τους σπουδαστές µε σκοπό την αξιολόγηση του τµήµατος, της διαδικασίας, και των φορέων (Παράρτηµα Π). ΙV. Διάστημα Ιανουάριος Δεκέμβριος Έκθεση πεπραγμένων επικοινωνίας σπουδαστών- εργοδοτών με το Γραφείο πρακτικής Άσκησης Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είναι ο ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ του ακαδηµαϊκού σκέλους της Πρακτικής µε το Επιχειρησιακό σκέλος του προγράµµατος ΕΣΠΑ. Καθ όλο το διάστηµα του πρώτου έτους οι σπουδαστές και οι εργοδότες επικοινωνούσαν κυρίως για ακαδηµαϊκά θέµατα µετά τον επιστηµονικό υπεύθυνο του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας και µε διαδικαστικά και οικονοµικά θέµατα µε το Γραφείο πρακτικής Άσκησης. Η επικοινωνία των σπουδαστών και εργοδοτών µε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζεται στα αντίστοιχα παραδοτέα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

31 Συμπεράσματα Το διάστηµα Ιανουάριος 2011 έως εκέµβριος 2011, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση πεπραγµένων, έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες ώστε να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί του πρώτου µέρους του Πακέτου Εργασίας 1.7 «Πρακτική Άσκηση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , µε κωδικό MIS Στην αρχή του έτους ξεκίνησε η εύρεση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης µέσα από µια συντονισµένη προσπάθεια και παρά τις δυσκολίες λόγω της οικονοµικής κρίσης, κατορθώθηκε να υπάρξει συνεργασία µε έναν αριθµό Φορέων, που µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του προγράµµατος. Επιπλέον, έγινε µια επισταµένη προσπάθεια ενηµέρωσης και προσέλκυσης του ενδιαφέροντος των σπουδαστών του Τµήµατος ώστε να αιτηθούν και να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µέσω της ιστοσελίδας που κατασκευάστηκε, της ενηµέρωσης που πραγµατοποιήθηκε αλλά και της διαφήµισης που έγινε είτε µε αφίσες είτε µέσω της θετικής εµπειρίας των σπουδαστών που συµµετείχαν (βλέπε βίντεο µε σχόλια συµµετέχοντα σπουδαστή στο πρόγραµµα στο ). Το πρώτο εξάµηνο τοποθέτησης των σπουδαστών ολοκληρώθηκε µε επιτυχία αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα παραδοτέα των συµµετεχόντων, υπήρξαν πολύ καλά σχόλια και πολύ καλές αξιολογήσεις αλλά, το σηµαντικότερο, υπήρξε ενδιαφέρον από τους φορείς που δέχτηκαν να συνεχίσουν την συνεργασία τους το επόµενο εξάµηνο. Επιπλέον, η επιτυχία της υλοποίησης της πράξης επιβεβαιώνεται µε τη πρόσληψη ενός συµµετέχοντα σπουδαστή αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης (του σπουδαστή Ιωάννη Ζέρβα στο Κέντρο Αποκατάστασης «Αναγέννηση»), γεγονός που αποδεικνύει την πραγµατοποίηση των στόχων του προγράµµατος. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

32 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Παραρτήματα- Παραδοτέα ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

33 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από έως ,o Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε διάφορους φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Σε πρώτη φάση, έγινε έρευνα µέσω διαδικτύου ώστε να εντοπιστούν Ιδιωτικοί Φορείς οι οποίοι θα µπορούσαν εν δυνάµει να αποτελέσουν συνεργαζόµενους φορείς για το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Σύµφωνα µε την έρευνα, εντοπίστηκαν δεκαπέντε (15) Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας καθώς και είκοσι τρία (23) Γενικά Νοσοκοµεία και Κλινικές. Από αυτά, κάποιοι Φορείς δεν είχαν θέσεις Πρακτικής Άσκησης µε ειδικότητα Φυσικοθεραπευτή, συνεπώς και δεν ελήφθησαν υπόψιν. Σε δεύτερη φάση, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπόλοιπους φορείς και εφόσον υπήρχε ενδιαφέρον, στελλόταν το ενηµερωτικό έντυπο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Συνολικά, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία µε είκοσι ένα (21) φορείς και επικοινωνία µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε έντεκα (11) φορείς εκ των οποίων απάντησαν θετικά έξι (6) φορείς (βλέπε συνηµµένα αρχεία). [Παράρτημα Α 1. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

34 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Επωνυμία Φορέα Τομέας Θέσεις Υπεύθυνος Επικοινωνίας 1 Αρωγή Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Λάρισα 2 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κορωπί, Αττική 3 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 4 Κιβωτός Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κοζάνη 5 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 6 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα Φορέα Ιδιωτικός 4 Μιχαλόπουλος Γεώργιος Ιδιωτικός 4 Παπαστεργίου Ρίκα Ιδιωτικός 2 Βοροκλινιώτη Κάτια Ιδιωτικός 1 Ιλιάδης Κυριακός Ιδιωτικός 1 Τσίκα Δάφνη Ιδιωτικός 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα [Παράρτημα Α 2. Λίστα Νέων θέσεων ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

35 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Β. Διαφημιστικό υλικό] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

36 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Γ. Ενημερωτικό έντυπο Φορέων και Σπουδαστών] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

37 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Δ. Καταγραφή κανόνων και κριτηρίων επιλογής των σπουδαστών- Πρακτικό 2/ ] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

38 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Ε. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικό έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας ] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

39 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ 1. ΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ (δηµόσιος) 2. ΜΠΟΛΙΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 3. ΚΑΣΙ ΟΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ (ιδιωτικός) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», ΑΘΗΝΑ (ιδιωτικός) 4. ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ (ιδιωτικός) [Παράρτημα ΣΤ. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών λίστα τοποθέτησης σπουδαστών ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

40 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Ζ. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιστημονικής Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Λαμίας (3/ )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

41 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Η. Αιτήσεις σπουδαστών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ( ) ] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

42 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Θ. Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας σπουδαστών ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

43 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Ι. Ενημερωτικά έντυπα, έντυπα και ερωτηματολόγια] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

44 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Σπουδαστές Ιδιωτικού Φορέα (340/μήνα) Σπουδαστές Δημοσίου Φορέα (500/μήνα) Τελικό Ποσό (04-09/11) 04/ 11 3x340=1020 1x500 05/11 3x340=1020 1x500 06/11 3x340=1020 1x500 07/11 3x340=1020 1x500 08/11 3x340=1020 1x500 09/11 3x340=1020 1x500 Σύνολο Αμοιβών Διαθέσιμο 11x2040= x3000= Υπόλοιπο Σύνολο 10,11x18=181,98 10,11x6=60,66 242,64 Ασφάλειας Διαθέσιμο 667,26 60,66 727,92 Υπόλοιπο 485, ,28 Σύνολο Μετακινήσεων Διαθέσιμο Υπόλοιπο [Παράρτημα Κ. Πίνακας χρηματοδότησης σπουδαστών ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

45 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τρίτη 29/03 Ενημέρωση σπουδαστών σχετικά με τις συμβάσεις Τρίτη 05/04 Αποστολή φόρμας συλλογής στοιχείων στους σπουδαστές Τρίτη 17/05 GUnet Συνάντηση με όλους τους σπουδαστές του προγράμματος με σκοπό την επίλυση προβλημάτωνανατροφοδότηση, έλεγχος συνθηκών φορέα. Τετάρτη 25/05 Συνάντηση στο ΤΕΙ Συνάντηση και ενημέρωση εποπτών σχετικά με την συμπλήρωση εντύπων Πέμπτη 26/05 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους των Φορέων σχετικά με την έκρυθμη λειτουργία της Πρακτικής άσκησης και επίλυση τυχόν προβλημάτων Δευτέρα 06/07 Επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς για την διαπίστωση της συνέχισης συνεργασίας το επόμενο εξάμηνο Πέμπτη 22/09 τηλέφωνο Τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους των Φορέων σχετικά με την έκρυθμη λειτουργία της Πρακτικής άσκησης και επίλυση τυχόν προβλημάτων [Παράρτημα Λ. Πρακτικά αλληλογραφίας - επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις ( ] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

46 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από έως , o Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας είχε διαρκή επικοινωνία κυρίως µέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε διάφορους φορείς για εξερεύνηση νέων θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Σε πρώτη φάση, έγινε έρευνα µέσω διαδικτύου ώστε να εντοπιστούν νέοι Ιδιωτικοί Φορείς οι οποίοι θα µπορούσαν εν δυνάµει να αποτελέσουν συνεργαζόµενους φορείς για το πρόγραµµα της Πρακτικής Άσκησης. Σύµφωνα µε την έρευνα, εντοπίστηκαν δύο (2) νέα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας. Σε δεύτερη φάση, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υπόλοιπους φορείς και εφόσον υπήρχε ενδιαφέρον, στελλόταν το ενηµερωτικό έντυπο µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (βλέπε συνηµµένα αρχεία). [Παράρτημα Μ 1. Πρακτικά αλληλογραφίας για την εξερεύνηση νέων θέσεων πρακτικής Άσκησης] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

47 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Επωνυμία Φορέα Τομέας Θέσεις Υπεύθυνος Επικοινωνίας 1 Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κορωπί, Αττική 2 Αναγέννηση Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 3 Αρωγή Euromedica Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκη 4 Ερρίκος Ντυνάν Γενικό Νοσοκομείο Αθήνα Φορέα Ιδιωτικός 1 Παπαστεργίου Ρίκα Ιδιωτικός 5 Βοροκλινιώτη Κάτια Ιδιωτικός 1 Τσίκα Δάφνη Ιδιωτικός 1 Τσαντίλη Αλεξάνδρα- Ρεγγίνα [Παράρτημα Μ 2. Λίστα Νέων θέσεων ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

48 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Ν. Αιτήσεις σπουδαστών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

49 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ 1. Θεοδόσης Παλιµέρης ιονύσιος Γ.Ν Αττικής «ΚΑΤ» (δηµόσιος) 2. Τζέµη Άννα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» Αττική (ιδιωτικός) 3. Meyer Fee Marie Γ.Ν Ερρίκος Ντυνάν (ιδιωτικός) 4. Χατζή Χριστίνα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη (ιδιωτικός) 5. Παπαδοπούλου Σταυρούλα Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη (ιδιωτικός) 6. Μητρούδη Σοφία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη (ιδιωτικός) 7. Ευθυµιάδη Σοφία Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη (ιδιωτικός) 8. Καρύπης Εµµανουήλ Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Η Αναγέννηση», Θεσσαλονίκη (ιδιωτικός) [Παράρτημα Ξ. Λίστα επωφελούμενων σπουδαστών λίστα τοποθέτησης σπουδαστών ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

50 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Ο. Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και Πρακτικό έγκρισης Συμβουλίου Τμήματος Φυσικοθεραπείας] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

51 Πρακ τ ι κ ή Άσ κ η ση Φ ο ιτ η τών Τ ΕΙ Λαµ ί ας στ ο Ε πι χ ει ρη σιακ ό Πρό γρ αµµα «ΕΚ Π ΑΙ ΕΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ Η» [Παράρτημα Π. Ανάλυση ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγράμματος ( )] ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

52 Στοιχεία σπουδαστή Φύλο Ν % Άντρας 3 75% Γυναίκα 1 25% Ανάλυση ερωτηµατολογίων σπουδαστών Μορφωτικό επίπεδο γονέων Πατέρας Απάντηση Ν % 1 εν έχει πάει καθόλου σχολείο 0 0% 2 ηµοτική εκπαίδευση 0 0% 3 Γυµνάσιο 0 0% 4 Λύκειο 0 0% 5 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 3 75% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

53 Μορφωτικό επίπεδο γονέων Μητέρα Απάντηση Ν % 1 εν έχει πάει καθόλου σχολείο 0 0% 2 ηµοτική εκπαίδευση 0 0% 3 Γυµνάσιο 0 0% 4 Λύκειο 2 50% 5 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 1 25% Στοιχεία φορέα Είδος Ν % ηµόσιος 1 25% Ιδιωτικός 3 75% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

54 Αποδοτικότητα γραφείου Πρακτικής Άσκησης 1. Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ενηµέρωση που σας παρείχε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% 2. Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την βοήθεια που σας παρείχε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια της Πρακτικής σας Άσκησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 3 75% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

55 Πάρα Πολύ 0 0% Αξιολόγηση Φορέα 3. Ποιο ήταν το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης σας στον Φορέα Πρακτικής (πχ, µυοσκελετικά, νευρολογικά ενηλίκων, ΜΕΘ κλπ); (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) Απάντηση Ν % Μυοσκελετικά 2 50% Νευρολογικά Ενηλίκων 2 50% Νευρολογικά Παίδων 0 0% Αναπνευστικά 0 0% Καρδιαγγειακά 0 0% ΜΕΘ/ ΜΑΦ 0 0% Αθλητικές Κακώσεις 0 0% Άλλο 0 0% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

56 4. Είστε ικανοποιηµένος από τον φορέα που πραγµατοποιήσατε την Πρακτική σας Άσκησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

57 5. Η τελική επιλογή του φορέα πραγµατοποιήθηκε µε βάση: (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) Απάντηση Ν % Προσωπικές γνωριµίες 0 0% Ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης 1 25% Συστάσεις από καθηγητές 0 0% Συστάσεις από τρίτους 2 50% Σειρά κατάταξης 1 25% Τυχαία 0 0% Άλλο 0 0% 6. Ήταν το αντικείµενο της εργασίας σας σαφές και καθορισµένο; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 2 50% Πολύ 0 0% Πάρα Πολύ 2 50% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

58 7. Πόσο ικανοποιηµένος είστε από την συνεργασία σας µε τον εργασιακό επιβλέποντα του φορέα; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 1 25% Αρκετά 0 0% Πολύ 1 25% Πάρα Πολύ 2 50% 8. Ήσασταν επιµελείς στην τήρηση του βιβλιαρίου Πρακτικής Άσκησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

59 Λίγο 0 0% Αρκετά 0 0% Πολύ 3 75% Πάρα Πολύ 1 25% 9. Είστε ικανοποιηµένος από τη συνεργασία που είχατε µε το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 2 50% Πολύ 0 0% Πάρα Πολύ 2 50% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

60 10. Σε ποιο βαθµό, εκτός από το κύριο προκαθορισµένο αντικείµενο εργασίας, εκτελούσατε περιστασιακά και άλλες άσχετες µε το αντικείµενο δραστηριότητες; Απάντηση Ν % Καθόλου 3 75% Λίγο 1 25% Αρκετά 0 0% Πολύ 0 0% Πάρα Πολύ 0 0% 11. Κατά πόσο είχατε αυτονοµία/ανεξαρτησία κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων σας κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 1 25% Αρκετά 0 0% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

61 12. Πόσες ώρες την εβδοµάδα- εκτός ωραρίου από τον ελεύθερο χρόνο σας αφιερώσατε ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της εργασίας σας; (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) Απάντηση Ν % 0 ώρες 1 25% 1-2 ώρες 2 50% 3-6 ώρες 1 25% 7-10 ώρες 0 0% Πάνω από 10 ώρες 0 0% 13. Θα εκπονούσατε ξανά Πρακτική Άσκηση στην ίδιο φορέα απασχόλησης; Απάντηση Ν % ΝΑΙ 3 75% ΟΧΙ 1 25% Στην περίπτωση που απαντήσατε "όχι" στην προηγούµενη ερώτηση, παρακαλώ αναφέρετε τον λόγο: 1. ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

62 14. Κατά πόσο ο φορέας θεωρεί την ειδικότητα «Φυσικοθεραπευτής» ως συνεργάτης χρήσιµη στην παροχή υπηρεσιών; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 0 0% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 2 50% Αξιολόγηση ακαδηµαϊκού επόπτη - προγράµµατος σπουδών 15. Πόσο καλή ήταν η συνεργασία σας µε τον επόπτη του τµήµατός σας; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 0 0% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 2 50% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

63 16. Θεωρείτε ότι οι θεωρητικές γνώσεις που λάβατε από το τµήµα σας ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της εργασίας σας; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% 17. Θεωρείτε ότι οι πρακτικές γνώσεις που λάβατε από το τµήµα σας ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της εργασίας σας; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 1 25% Αρκετά 2 50% Πολύ 1 25% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

64 Πάρα Πολύ 0 0% 18. Σε ποιο βαθµό απασχοληθήκατε µε κάποιο αντικείµενο το οποίο δεν είχατε διδαχθεί; Απάντηση Ν % Καθόλου 2 50% Λίγο 1 25% Αρκετά 1 25% Πολύ 0 0% Πάρα Πολύ 0 0% (αναφέρατε το αντικείµενο/α) 1. ΜΕΘ-αναρρόφηση 2. ορθοστάτες 19. Σε ποιο βαθµό σας βοήθησε το υπόβαθρο γνώσεων που αποκτήσατε στο τµήµα ώστε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του αντικειµένου το οποίο δεν είχατε διδαχθεί; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

65 Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% 20. Επιλέξτε µέχρι 3 θεµατικά αντικείµενα που διδαχτήκατε και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική σας άσκηση (πχ, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, taping, Bobath κλπ) Απάντηση Ν % ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 10% ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2 20% ΕΙ ΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 30% ΒΟΒΑTH 2 20% PNF 2 20% 21. Επιλέξτε µέχρι 3 θεµατικά αντικείµενα που δεν διδαχτήκατε και από την εµπειρία που αποκτήσατε στην πρακτική σας άσκηση θεωρείτε πως είναι απαραίτητο να προστεθούν στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος. Απάντηση Ν % ΚΑΝΕΝΑ 1 14,3% ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 1 14,3% ΕΙ ΙΚΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 28,6% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

66 KINESIOTAPE 1 14,3% ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ 1 14,3% ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 14,3% Γνώσεις και εµπειρία 22. Σε ποιο βαθµό εµπλουτίστηκαν οι γνώσεις σας από την πρακτική σας άσκηση; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 3 75% Πολύ 1 25% Πάρα Πολύ 0 0% 23. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει η εµπειρία που αποκτήσατε στην επαγγελµατική σας εξέλιξη; Απάντηση Ν % Καθόλου 0 0% Λίγο 0 0% Αρκετά 1 25% Πολύ 2 50% Πάρα Πολύ 1 25% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

67 Αγορά εργασίας 24. Προσληφθήκατε στον φορέα που πραγµατοποιήσατε την πρακτική σας άσκηση; Απάντηση Ν % ΝΑΙ 0 0% ΟΧΙ 4 100% 25. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τον φορέα για πρόσληψη µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης; Απάντηση Ν % ΝΑΙ 1 25% ΟΧΙ 3 75% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

69 Στοιχεία επόπτη Φορέα Φύλο Ν % Γυναίκα 2 100% Ανάλυση ερωτηµατολογίων εποπτών φορέων Σπουδές Θέση στον Φορέα Έτη εργασίας στον Φορέα Επόπτη ς 1 Έτη 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

70 Επόπτη ς 2 9 Συνολική προϋπηρεσία (έτη εµπειρίας ως Φυσικοθεραπευτής) Επόπτη ς 1 Επόπτη ς 2 Έτη 7,5 19 Αποδοτικότητα γραφείου Πρακτικής Άσκησης 1. Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την βοήθεια που σας παρείχε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή; 2. Πόσο ικανοποιητική θεωρείτε την ενηµέρωση που σας παρείχε το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του σπουδαστή; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

71 Αξιολόγηση σπουδαστή 3. Πόσο ικανοποιητική ήταν η συνολική απόδοση του ασκούµενου σπουδαστή; 4. Πόσο ικανοποιητική κρίνετε τη διάθεση συνεργασίας του ασκούµενου σπουδαστή µε το προσωπικό της επιχείρησης; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

72 5. Πόσο ικανοποιητικό ήταν το επίπεδο της θεωρητικής κατάρτισης του ασκούµενου; 6. Πόσο ικανοποιητικό ήταν το επίπεδο της πρακτικής κατάρτισης του ασκούµενου; 7. Πόσο ικανοποιητική κρίνετε τη διάθεση λήψης πρωτοβουλίας του ασκούµενου σπουδαστή; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

73 8. Κατά πόσο ήταν εύκολη η προσαρµογή του ασκούµενου σπουδαστή στον εργασιακό χώρο όπου πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση; 9. Ποιο ήταν το κύριο αντικείµενο ενασχόλησης σας στον Φορέα Πρακτικής (πχ, µυοσκελετικά, νευρολογικά ενηλίκων, ΜΕΘ κλπ); (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

74 Αξιολόγηση ακαδηµαϊκού επόπτη -προγράµµατος σπουδών 10. Πόσο καλή συνεργασία είχατε µε τον επόπτη από το ΤΕΙ κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή; 11. Θεωρείτε ότι οι θεωρητικές γνώσεις που έλαβε ο σπουδαστής από το τµήµα ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας σας; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

75 12. Σε ποιο βαθµό νοµίζετε ότι βοήθησε το υπόβαθρο γνώσεων που απέκτησε ο σπουδαστής στο τµήµα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αντικειµένου το οποίο δεν είχε διδαχθεί; 13. Θεωρείτε ότι οι πρακτικές γνώσεις που έλαβε ο σπουδαστής από το τµήµα ήταν επαρκείς ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας σας; 14. Σε ποιο βαθµό απασχολήθηκε µε κάποιο αντικείµενο το οποίο δεν είχε διδαχθεί ο σπουδαστής; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

76 Επόπτη ς 1 Επόπτη ς 2 αντικείµενο Κακώσεις νωτιαίου µυελού ΜΕΘ Εξωτερικό ιατρείο 15. Επιλέξτε µέχρι 3 θεµατικά αντικείµενα που δεν διδάχτηκε ο σπουδαστής και από την εµπειρία που απέκτησε στην πρακτική του άσκηση θεωρείτε πως είναι απαραίτητο να προστεθούν στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος. Επόπτη ς 1 Επόπτη ς 2 αντικείµενο Κακώσεις νωτιαίου µυελού kinesiotaping Επιλέξτε µέχρι 3 θεµατικά αντικείµενα που διδάχθηκε ο σπουδαστής και αποδείχθηκαν τα πιο ωφέλιµα κατά την πρακτική του άσκηση (πχ, ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, taping, Bobath κλπ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

77 Επόπτη ς 1 Επόπτη ς 2 αντικείµενο Bobath PNF Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης - Γνώσεις και εµπειρία 17. Πιστεύετε ότι οι γνώσεις και η εµπειρία που απέκτησε ο ασκούµενος στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα τον βοηθήσουν στην επαγγελµατική του πορεία; 18. Πιστεύετε ότι του ανατέθηκε ικανοποιητικός αριθµός/όγκος αρµοδιοτήτων; 19. Πιστεύετε ότι δόθηκε η ευκαιρία στον ασκούµενο σπουδαστή να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του; ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

78 20. Θεωρείτε ότι ο ασκούµενος σπουδαστής απέκτησε ουσιαστική εµπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης; 21. Υπήρξαν δυσκολίες ή προβλήµατα κατά την πρακτική άσκηση που εποπτεύσατε; Στην περίπτωση που απαντήσατε "ναι" στην προηγούµενη ερώτηση, παρακαλώ αναφέρετε τον λόγο: «δεν του ήταν εύκολο να δεχτεί κριτική και υποδείξεις από τον επόπτη εκπαιδευτή» Αγορά εργασίας ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

79 22. Επιθυµείτε να συνεχίσετε την επαγγελµατική συνεργασία µε τον ασκούµενο µετά την περάτωση της πρακτικής άσκησης; Στην περίπτωση που απαντήσατε "ναι" στην προηγούµενη ερώτηση, παρακαλώ αναφέρετε τον λόγο: «ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΑ 23. Θα επιθυµούσατε να µετέχετε ως επόπτης σε άλλη πρακτική άσκηση; ενο µετά την περάτωση της πρακτικής άσκησης; 24. Κατά πόσο είστε συνολικά ικανοποιηµένος από την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του επιδοτούµενου προγράµµατος; Ανάλυση ερωτηµατολογίων εποπτών καθηγητών ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

80 Στοιχεία Επόπτη Εκπαιδευτικού Βαθµίδα N % Καθηγητής 1 25% Αναπληρωτής Καθηγητής 0 0% Επίκουρος Καθηγητής 2 50% Εφαρµογών 1 25% Στοιχεία Σπουδαστή Περίοδος Πρακτικής Άσκησης N % % % % % % ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2012-30.06.2012

Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2012-30.06.2012 Π ρ ό γ ρ α µ µ α «ΕΚΠ ΑΙ Ε ΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ ΑΘ Η Σ Η» 2 0 0 7-2 0 1 3 Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2012-30.06.2012 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2013-05.06.2013

Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2013-05.06.2013 Π ρ ό γ ρ α µ µ α «ΕΚΠ ΑΙ Ε ΥΣ Η Κ ΑΙ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ ΑΘ Η Σ Η» 2 0 0 7-2 0 1 3 Ενδιάμεση Έκθεση Πεπραγμένων Επιστημονικού Υπευθύνου για το διάστημα 01.01.2013-05.06.2013 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δρ ΚΑΠΡΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές

(45 στον ιδιωτικό και 5 στο δηµόσιο τοµέα) Τµήµα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής: Σύνολο=66 φοιτητές. Τµήµα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας: Σύνολο=68 φοιτητές ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ MIS 299970 1. Κατανοµή αρµοδιοτήτων µε ΑΣΤΑ Υπάρχει άµεσος συντονισµός και συνέργεια των επιµέρους δράσεων κάτω από την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299959 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π1.7: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Παραδοτέο Π1.7: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την» Παραδοτέο Π1.7: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περίοδος αξιολόγησης: 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Υπεύθυνοι φορείς: Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Ο ΟΣ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΟΣΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται από τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό του ασκούµενου σπουδαστή στην αρχή, στη µέση και στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α Α: ΒΙΦΥ46Ψ8ΝΨ-ΧΜΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιω. Θεοτόκη 72, 4900 Κέρκυρα, τηλ.: 266087604-6 Fax: 26608764, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 09/05/204 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ Την 17η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 µ.µ., πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Ερευνών (.Ε.) του

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας

Πρακτική Άσκηση. Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής &Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας Τμηματικά Υπεύθυνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κωνσταντίνος Στεργίου kstergiou@uowm.gr Κοζάνη, Δευτέρα 16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων»

ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε Επιστηµονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία /0/00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 500 Λαµία Τηλέφωνο: 0-5 FAX: 0-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας ΘΕΜΑ:«Σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2014 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Α. Δημακοπούλου, τηλ. 210-7723030 ((aldim@central.ntua.gr), Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369205 E-mail: tour.praktiki@teipat.gr Fax: 2610.369183 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΘ46Ψ848-9ΗΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 10.04.2013 Αριθμ. Πρωτ. : 200. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α1Α9-ΤΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Α Α: 4Α1Α9-ΤΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 349/08.07.2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνεδρίασε σήµερα Παρασκευή, 08 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιτροπή Ερευνών Οδηγός Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΘ. Κ. Ι. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, ΠΡΟΕ ΡΟ.Ε ΚΑΘ. Κ. Α. ΑΝ ΡΕΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρακτική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087604-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr Γραµµατεία Ειδικού Λογαριασµού Έρευνας Ηµ/νία : 23/11/2016 Μονάδα : ιενέργειας ιαγωνισµών και ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης έλαβε το αίτημα του σπουδαστή Καντήλα Νικολάου για εκτέλεση του υπολοίπου της πρακτικής του άσκησης στη ΔΕΥΑ Λαμίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 342ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 342ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 724696-5 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:06:58 EEST Reason: Location: Athens ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 04/06/2015 Α.Π.: 2937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), 45110 Ιωάννινα Τ: 2651007478 E: gpa_students@uoi.gr Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:3215 Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΑ-ΕΣΠΑ-3-2016 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ Τ Μ ΗΜΑ ΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τηλ: 2610.369201 E-mail: dioikisiepix@teipat.gr Fax: 2610.369288 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, 26/4/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4561 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 393 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, 26/4/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4561 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 393 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Επιστημονικός υπεύθυνος: Αβραάμ Χα, Καθηγητής (από 2009) Διοικητική - Γραμματειακή υποστήριξη: Σταυρούλα Κωστούλα (BS.c.,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Στο Τμήμα μας η ένταξη της Πρακτικής Άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών έγινε ως Μάθημα Επιλογής το 2010,

Διαβάστε περισσότερα

p a p ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850

p a p ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ -ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Τηλ: 2691062850 Fax: 2691062850 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ γ ι α Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν σε Θ Ε Σ Ε Ι Σ Π Α & Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ο Π Τ Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Πατρών MIS: 304457 Οδηγίες Χρήσης για τον Επόπτη Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658

Αθήνα, 06.03.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/658 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 341ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 341ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 84696-3 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.24 10:28:21 EEST Reason: Location: Athens ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΕ Α.Π. 6813/27-10-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΤΕ Στο Ηράκλειο σήμερα 14/10/2014 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων

Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων και Οριστικής Επιλογής Επιτυχόντων Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 05/02/2015, και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία του ήµου Αλίαρτου Θεσπιέων ( ηµαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας». Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης Πράξης «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Μακεδονίας». ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ EΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Ως παράρτημα του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης) 1. Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχίο του Τµήµατος ασοπονίας του Τ.Ε.Ι Λαµίας παράρτηµα Καρπενησίου. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Κλεισιάρη Σοφία ηµήτριος Ελένη ηµ. Ζαχαρόπουλος ΗΜΕΡΟΜ.\ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 11/02/1968 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015 Α.Π.: 2143 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ

«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας με την υποστήριξη μιας νέας δομής ενηµέρωση Στο ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και λειτουργεί, ως επιμέρους συνεργαζόμενη πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) Α.Π.: 957 Αθήνα, 27/05 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Σήµερα στις 27/05/2015, στα γραφεία του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π. Αθήνα, 12.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/633

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΟΡ9Ζ-Μ7Π. Αθήνα, 12.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/633 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης από τη ΜοΚΕ Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις 8/12/2011 εκπαιδευτική επίσκεψη στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου.

Απόσπασμα Πρακτικού 30/ Απουσιάζουν οι κ.κ.: Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Κρυσταλλία Χαλκιά-Θεοδωρίδου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6351/01-08-2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 30/28-07-2016 Σήμερα 28 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Μιας Σύµβασης Έργου Ιδιωτικού ικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 02-04-2014 Αρ. πρωτ. 1279 Πληροφορίες: B. Κυριατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Μορφοβούνι, 30-08-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΜΕ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Στο Μορφοβούνι και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 396 / 04-05-2015 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσµάτων κατατακτηρίων εξετάσεων έτους

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσµάτων κατατακτηρίων εξετάσεων έτους Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα