οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: , Μ. Ασλάνογλου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου. Λ. Καρακίτσου: 210 3442335, Μ. Ασλάνογλου: 210 344 2467"

Transcript

1 Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, Αρ.Πρωτ / 2 Βαθµός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΘΜΙΑΣ & Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ανδρέα Παπανδρέου ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α θµια: /νσεις, Γραφεία Π.Ε.: Α. Σούµπαση: , Λ. Καρακίτσου: , Μ. Ασλάνογλου: ΑΕΙ, ΤΕΙ, Π.Ι.: Ε. Εµµανουηλίδου: τηλ ,. Κυπαρίσσης : , Ι. Κυριακός: Μητροπόλεις, Αρµεν. Κυαν. Σταυρός, Ισραηλιτική Κοινότητα: Σ. Παπαδοπούλου : ΟΕΕΚ, ΟΕΠΕΚ, ΚΕΕ, ΚΕΓ, Ακαδηµία Αθηνών: Κ. Τουµπακάρη: ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης 2. Προϊσταµένους ιευθύνσεων Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης 3. Προϊσταµένους Γραφείων Α θµιας και Β θµιας Εκπ/σης & Γραφείων Ε.Ε. Έδρες τους ΚΟΙΝ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών Β θµια: /νσεις, Γραφεία.Ε.: Θ. Λεονταρίδου: , Φ. Καραβασίλης: ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ: Α. Φραϊδάκη, Ε. Μπιγέρη: ΟΕΕΚ, Π.Ι., ΟΕΠΕΚ, Αρµ. Κυαν. Σταυρός, Σιβιτανίδειος: Σ. Αναγνωστοπούλου: , Α. Γράψα: ΚΕΕ, ΚΕΓ, Ακαδηµία Αθηνών: Αλ. Χατζοπούλου: , Α. Γράψα: ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τις διαδικασίες του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α )». Προκειµένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος , σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες, καθώς και οι προθεσµίες της παρούσας εγκυκλίου.

2 Α. ΓΕΝΙΚΑ: Α.1. Νοµικό πλαίσιο αποσπάσεων Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µεταγενέστερα από τις ακόλουθες διατάξεις ως εξής: - άρθρο 6 παρ. 6 περ. α του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α ) «στην Κεντρική Υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ιοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» καθώς και σε «σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση των αρµόδιων οργάνων τους». - άρθρο 31, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 του Ν. 1946/1991(ΦΕΚ 69 Α ), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α ) στα Γ.Α.Κ. «ύστερα από εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., η οποία κρίνει και αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων για απόσπαση». - άρθρο 14 παρ. 29 περ. ι, τελευταίο εδάφιο, του Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78 Α ) «Σε κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νοµών ( ) µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» ύστερα από γνώµη του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή του Ανώτερου Υπηρεσιακού Συµβουλίου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ..Ε.) ανάλογα. - άρθρο 14 παρ. 6 περ. στ του Ν. 3149/2003(ΦΕΚ 141 Α ) στον Ο.Ε.Ε.Κ. «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και γνώµη του.σ. του (Ο.Ε.Ε.Κ.)». Α.2. Θεµελίωση δικαιώµατος µετάθεσης αποσπασµένων εκπαιδευτικών µόρια Στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο νοµικό πλαίσιο αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι µε την υλοποίηση απόφασης απόσπασης θεµελιώνουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης και λαµβάνουν µονάδες µετάθεσης της οργανικής τους θέσης σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α ) µόνον όσοι: αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., καθώς και στη /νση ιοικητικής και Οικονοµικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (που έχει συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ σύµφωνα µε την παρ.1 αρθρ. 12 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ), 2

3 στα Γραφεία των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, των ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης καθώς και στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στον Ο.Ε.Ε.Κ., µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α ) Επίσης, θεµελιώνουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης, αλλά λαµβάνουν µονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται: στα σχολεία του Αρµενικού Κυανού Σταυρού (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86, ΦΕΚ 203 Α ), της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96, ΦΕΚ 124 Α ), στο ηµοτικό Σχολείο Ισραηλινής κοινότητας Αθηνών (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86, ΦΕΚ 203 Α, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2986/2002, ΦΕΚ 24 Α ), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (άρ.10 παρ.10 Ν.2552/97 Φ.Ε.Κ. 266 Α ) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης (αρ. 9 παρ. 18 Ν.2817/2000, Φ.Ε.Κ. 78 Α ). Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών µε τις διαδικασίες του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186 Α ) σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, λοιπά Ν.Π..., ΝΕΛΕ, Γ.Α.Κ., ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Ο.ΕΠ.ΕΚ., Γεν. Γραµµατεία Αθλητισµού, Γραµµατείες ΠΕΚ κ.λ.π.), οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν µονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής µονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν, χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση. Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ: Από τις προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 6, παρ.6 του Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α ), αρ.14, παρ.29ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ) και αρ.16, παρ.10 του Π..1/2003 (ΦΕΚ1 Α ), προκύπτει ότι: α) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ γίνονται µε υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ιοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ. Ι.Π.), που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Η διάρκειά τους θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον τριετής. β) Οι αποσπάσεις στα Γραφεία των Περιφερειακών ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και των ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης γίνονται µε υπουργική απόφαση, ύστερα από γνώµη των κατά τόπους ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣ Ε. Η διάρκειά τους θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον τριετής. γ) Οι αποσπάσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων γίνονται µε υπουργική απόφαση, ύστερα από πρόταση των αρµοδίων καθ ύλη οργάνων των νοµικών αυτών προσώπων. Στην πρόταση θα αναφέρεται το έργο που θα κληθούν να διεκπεραιώσουν οι υπό απόσπαση εκπαιδευτικοί. Στην 3

4 παρούσα εγκύκλιο δεν περιλαµβάνεται η κατηγορία αποσπάσεων σε σχολικές ή άλλες βιβλιοθήκες παρά µόνο σε ηµόσιες του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α ). Ειδικότερα για τις αποσπάσεις στα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ σας πληροφορούµε τα παρακάτω: Οι προτεινόµενοι για απόσπαση εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν σχέση µε την ειδικότητα του Τµήµατος που τους προτείνει, µε σχετική αιτιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήµια ή ΤΕΙ θα ασκούν µε ευθύνη των Προέδρων των Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων ή των Προϊσταµένων αντίστοιχα των ΤΕΙ έργο σχετικό µόνο µε υποβοήθηση των Τµηµάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Σε αντίθετη περίπτωση, καµία απόσπαση δεν θα πραγµατοποιηθεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Τυχόν υποβληθείσες πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης σηµειώνεται ότι οι αναλήψεις υπηρεσίας σε όλους τους φορείς όπως τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ κλπ, θα πρέπει να αποστέλλονται στις οικείες ιευθύνσεις Εκπαίδευσης των αποσπασµένων εκπαιδευτικών προς ενηµέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων και όχι στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Για τους εκπαιδευτικούς: Οι εκπαιδευτικοί που, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση µέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Ε.Ε.) ή ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από µέχρι και Σηµειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να δηλώσουν έναν µόνο φορέα και (σύµφωνα µε την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε) µέχρι 5 ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ Ε. Εάν για έναν εκπαιδευτικό ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης σε φορέα, στη συνέχεια δεν εξετάζεται η αίτησή του για απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣ Ε. 4

5 Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν µέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος και δεν θα επικυρωθούν από τις ιευθύνσεις ή τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε καµία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή στον φορέα στον οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν. Παράλληλα µε την καταχώριση της αίτησής τους στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης αποσπάσεων, οι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εργασίες, µελέτες, εµπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση µε σειρά προτίµησης τα Ι.Ε.Κ., στα οποία ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν, σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους. Υπενθυµίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75 Α ) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόµου. Για τους Προϊσταµένους ιευθύνσεων /Γραφείων Εκπαίδευσης: Οι Προϊστάµενοι των ιευθύνσεων ή των Γραφείων που καταχώρισαν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν: α) να διαβιβάσουν άµεσα: - Στη ιεύθυνση ιοικητικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Στη ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις αποσπάσεις που αναφέρονται σε ΓΑΚ και ηµόσιες Βιβλιοθήκες του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α ) και - Στη ιεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων του ΥΠΕΠΘ τις αντίστοιχες αιτήσεις για τις αποσπάσεις στα ΠΕΚ, προκειµένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωµοδότηση του Κ.Υ.Σ. Ι.Π. 5

6 ιευκρινίζουµε ότι για τις προαναφερθείσες αποσπάσεις, αρµόδιες είναι οι αντίστοιχες ιευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ, όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο πίνακα και όχι οι ιευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης-Τµήµατα Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Κεντρική Υπηρεσία ηµόσιες Βιβλιοθήκες και ΓΑΚ Π.Ε.Κ. ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ /νση ιοικητικού /νση Βιβλιοθηκών και ΓΑΚ /νση Προσ/κού Ετέρων Κλάδων ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Α.Παπανδρέου Αθήνα Α.Παπανδρέου Αθήνα Α.Παπανδρέου Αθήνα Κος Καστρινάκης Κος Κωτούλας Κος ιαµαντής Για τις αποσπάσεις που αφορούν τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες αρµόδια είναι η ιεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ (Τµήµα Α, τηλ , κος Ιντζόγλου). Επίσης για τις αποσπάσεις που αφορούν την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης, αρµόδια είναι η ιεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠΕΠΘ, όπου οι αιτήσεις γίνονται χειρόγραφα (Τµήµα Α, τηλ , ). Όσον αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Γενική Γραµµατεία ια Βίου Μάθησης και στο Ι..ΕΚ.Ε., οι αιτήσεις θα υποβάλλονται απ ευθείας (χειρόγραφα) στη Γ.Γ..Β.Μ. και στο Ι..ΕΚ.Ε. (Πληροφορίες: Αχαρνών 417, ΤΚ , τηλ , , κα Αδάµ). Σχετικά µε την ανάθεση καθηκόντων οµοσπονδιακού προπονητή σε καθηγητές Φ.Α. κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α ), θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από τη ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ. (Πληροφορίες στο τηλ , κος Μάνταλος). β) να διαβιβάσουν άµεσα τις αιτήσεις απόσπασης σε Γραφεία, ιευθύνσεις και Περιφερειακές ιευθύνσεις Εκπαίδευσης στον οικείο Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης, προκειµένου να προκαλέσει, κατά περίπτωση, σχετική γνωµάτευση (πρόταση) του ΑΠΥΣΠΕ ή ΑΠΥΣ Ε αντίστοιχα, την οποία και θα αποστείλει προς το ΥΠΕΠΘ ηλεκτρονικά ( ιευθύνσεις Προσωπικού Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης (άρθρο περ.ι του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ /ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤAX. ΚΩ. ΠΟΛΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΤΣΟΧΑ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ κ. Πυροµάλη 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ /ΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤAX. ΚΩ. ΠΟΛΗ ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ /ΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΚΤΗ ΥΜΑΙΩΝ 25 Α & ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑ /ΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΟΖΑΝΗ /ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΩΤ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ & ΣΤΑ ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ /ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑ /ΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ /ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗ /ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ /ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 15 & ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΡΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΡΙΠΟΛΗ /ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ κ. Ανέστη (α θµια) κ. Κίτσου (β θµια) κ. Πασινιός (α θµια) κ. Χατζησάββα (β θµια) κα Μπούσια Ασηµίνα (α θµια) κα Αργυροπούλου Βασιλική (β θµια) κ. Τσίρου (α θµια) κ. Γρηγοριάδου (β θµια) κ. Κάντα (α θµια & β θµια) κ. Κική (α θµια & β θµια) κ. Μπαµπαναράκη κ. Τριανταφύλλου (α θµια & β θµια) κ Παπαµαστοράκης (α θµια) κα Μαρή (β θµια) κ. Ευθυµίου (α θµια) κ. Ισαακίδης (β θµια) κ.παπαριστείδης (α θµια) κ. Λαρδίκου (β θµια) κ. Κάλλου (α θµια & β θµια) γ) να διαβιβάσουν άµεσα στις διοικήσεις των οικείων φορέων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΕΕΚ και λοιπών εποπτευοµένων φορέων) τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου οι φορείς αυτοί να συντάξουν προτάσεις, τις οποίες και θα αποστείλουν στο Υπουργείο ηλεκτρονικά το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που θα οριστεί σε επόµενο έγγραφό µας. Πίνακες που αποστέλλονται από επιµέρους Τµήµατα, Σχολές Πανεπιστηµίου, ΤΕΙ ή ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτοί. ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΙΠΟ Ε) ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Ε.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κ.Ε.Γ.) ηµ. Σούτσου 6, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα Ανδριανού 91, Αθήνα Καραµαούνα 1, Πλατεία Σκρά Θεσσαλονίκη Κα Μητρογιάννη Κα Κιµισκίδου Κος Βλάχος 7

8 ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ) ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.) ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Εθν.Αντίστασης 41, Νέα Ιωνία Αττικής 3ης Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου, Αθήνα Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή Αττικής Πανεπιστηµίου 28, Αθήνα Κα Τζακώστα εσωτ Κος Αναγνωστόπουλος Κα Μπρουγιαννάκη Κος Βασιλάκης Κος Γιαµάς Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι Προϊστάµενοι των ιευθύνσεων ή των Γραφείων της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των δηλουµένων από τους εκπαιδευτικούς υπηρεσιακών στοιχείων καθώς και το αν αυτοί θεµελιώνουν δικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο της παρούσας. (Θα ακολουθήσει σχετικό έγγραφο οδηγιών µε τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων). Για τους εκπαιδευτικούς που ζητούν απόσπαση σε Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ, να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος απόσπασης στο ίδιο ή άλλο Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ (σχολικά έτη).. ΚΩΛΥΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ: ικαίωµα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α θµιας και Β θµιας Εκπαίδευσης, µε εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις εκπαιδευτικών: α) Όσων διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α ). β) Όσων είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύµβουλοι, Προϊστάµενοι ιευθύνσεων και Γραφείων, Τµηµάτων Εκπαίδευσης, ιευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει µετά τις γ) Όσων υπηρετούν σε θέσεις µε θητεία η οποία λήγει µετά τις Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών των παραπάνω περιπτώσεων δεν γίνονται δεκτές. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και τους χορηγηθεί/ανανεωθεί η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης µε αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους. 8

9 2. Αιτήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 για τα ΠΕΚ και τον ΟΕΕΚ/ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτές. 3. ίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20, ειδικότητας Πληροφορικής, να ζητήσουν απόσπαση σε ιευθύνσεις και Γραφεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ίδια µε τις αποσπάσεις σε ιευθύνσεις και Γραφεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 4. Υπάρχει επίσης για όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πλην του κλάδου ΠΕ70, η δυνατότητα αίτησης απόσπασης σε Γραφεία Σχολικών Συµβούλων. Υπενθυµίζεται ότι οι αναλήψεις υπηρεσίας σε όλους τους φορείς όπως τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ κλπ, θα πρέπει να αποστέλλονται στις οικείες ιευθύνσεις Εκπαίδευσης των αποσπασµένων εκπαιδευτικών προς ενηµέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων και όχι στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω υποδείξεων και προθεσµιών. ιευκρινίζεται επίσης ότι η παρούσα εγκύκλιος αφορά αποσπάσεις ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες και φορείς αρµοδιότητας ΥΠΕΠΘ. ήλωση λοιπών υπηρεσιών και φορέων δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Συνηµµένα: Αναλυτικές οδηγίες Πίνακας Αποδεκτών: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 4. Γραφεία Ειδικών Γραµµατέων 5. Γραφείο Γενικού ιευθυντή ιοίκησης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 6. Γραφείο Γενικής ιεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και.ε. 7. Γενικές ιευθύνσεις, ιευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τµήµατα ΚΥ ΥΠΕΠΘ 8. ΑΕΙ ΤΕΙ της χώρας 9. Σιβιτανίδειος ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων 10. Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 9

10 11. ΙΠΟ Ε 12. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 13. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 14. ΟΕΕΚ 15. Ο.ΕΠ.ΕΚ 16. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 17. Ακαδηµία Αθηνών 18. ΚΥΣ Ε 19. ΚΥΣΠΕ 20. ΚΥΣ ΙΠ 21. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ 22. ΟΛΜΕ 23. ΟΕ 22. Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ ( Ν. Π.. ): ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας Πανεπιστηµίου 32, Αθήνα Αίγινας Κυβερνείου 6, Αίγινα Αµφίκλειας Αµφίκλεια Ανδρίτσαινας Ανδρίτσαινα Αρεόπολης Αρεόπολη Αταλάντης Πλ. ηµαρχείου, Αταλάντη Βέροιας (Κεντρική) Έλλης 8, Βέροια Βυτίνας Βυτίνα, Βυτίνα Γρεβενών (Κεντρική) Πλ.Ελευθερίας, Γρεβενά ελφών Αγγ.& Εύα Σικελιανού, ελφοί ηµητσάνας ηµητσάνα ράµας (Κεντρική) Αγ.Βαρβαρας 5, ράµα Έδεσσας (Κεντρική) Φιλίππου 32-34, Έδεσσα Ελευθερούπολης (Κεντρική) Πλ.Αγ.Νικολάου, Ελευθερούπολη Ζαγοράς Ζαγορά Ζακύνθου Πλ. ιονυσίου Σολωµού, Ζάκυνθος Ιωαννίνων (Κεντρική) Ελευθ.Βενιζέλου & Μπότσαρη, Ιωάννινα Καλαµάτας (Κεντρική) Αριστοµένους 28, Καλαµάτα Καρπενησίου (Κεντρική) Εθνική Καρπενησίου-Αγρινίου, Καρπενήσι Κέρκυρας (Κεντρική) Αγγλ.Στρατώνες-Παλιό Φρούριο, Κέρκυρα Κιλκίς (Κεντρική) Γ.Καπετά, Κιλκίς Κόνιτσας (Κεντρική) Πλ.Ελευθερίας, Κόνιτσα Λαµίας (Κεντρική) Αινιάνων 6, Λαµία Λάρισας (Κεντρική) Παπακυριαζή 47, Λάρισα Λειβαδιάς (Κεντρική) Κάδµου 7 & αιδάλου, Λειβαδιά Λευκάδας Ροντογιάννη 11, Λευκάδα Ληξουρίου (Κεντρική) Αικατερίνης Τουλ 1, Ληξούρι Μήθυµνας.Χατζηαποστόλη 18, Μήθυµνα Μηλεών Μηλιές, Βόλου Μολάων Μολάοι Λακωνίας Μουζακίου Μουζάκι Καρδίτσας Μυτιλήνης (Κεντρική) Σµύρνης 11, Μυτιλήνη Ναυπάκτου (Κεντρική) Κοζώνη 7, Ναύπακτος Ναυπλίου (Κεντρική) Κωλέττη 3, Ναύπλιο Πεταλιδίου Πεταλίδι Πύργου (Κεντρική) Γερµανού & Μυρτίλου, Πύργος Ρεθύµνου (Κεντρική) Αγ.Βαρβάρας 26, Ρέθυµνο Ρόδου (Κεντρική) Αριστοτέλους 1, Ρόδος Σάµου (Κεντρική) Θεµ.Σοφούλη 47, Σάµος Σερρών (Κεντρική) Π.Κωστοπούλου 2, Σέρρες Σιάτιστας (Κεντρική) Πλ.Τσιστοπούλου 3, Σιάτιστα Σπάρτης (Κεντρική) Λυκούργου 135, Σπάρτη

11 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. Τρίπολης (Κεντρική) Γεωργίου Α' 41, Τρίπολη Φλώρινας (Κεντρική) Αργυροκάστρου 1, Φλώρινα Χαλκίδας (Κεντρική) Μ.Κακαρά 2, Χαλκίδα Χίου (Κεντρική) Κοραή 2, Χίος Αργοστόλι (Ν.Π.Ι. ) Ηλ.Ζερβού 12, Αργοστόλι ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΓΑΚ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΓΑΚ-Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΚΑΨΑΛΗ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΚ-Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Β. ΧΑΛΗ 12- Τ. Θ. 119 ΝΑΥΠΛΙΟ ΓΑΚ-Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΝΕΥΜ.ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΑΚ- Ν. ΑΡΤΑΣ Β ΠΑΡ/ΛΟΣ ΠΕΡΙΦ. Ο ΟΥ/ Τ.Θ. 125 ΑΡΤΑ ΓΑΚ-Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 200, ΠΑΤΡΑ ΓΑΚ-Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΕΡΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΑΚ-Ν. ΡΑΜΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 16, ΡΑΜΑ ΓΑΚ-Ν. Ω /ΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1, ΡΟ ΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 6, ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΓΑΚ-Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΑ 5, ΧΑΛΚΙ Α ΓΑΚ-Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΨΑΡΩΝ 1, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΓΑΚ-Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΛ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΟΥΚΑ 30, ΠΥΡΓΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΛΓΑΝΟΥ 23, ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΚ- Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΗ ΚΑΡ ΙΩΤΙΣΣΗΣ 30/ Τ.Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΑΚ-ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ & ΓΛΥΚΗ ΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 &ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ/ Τ.Θ. 1158, ΚΑΒΑΛΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΤΕΡΜΑ, ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΕΡΜΕΝΗ 1, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΓΑΚ- Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16/ Τ. Θ. 152 ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΚ-Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 2, ΚΟΖΑΝΗ ΓΑΚ- Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 17α, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΓΑΚ-ΙΣΤ.ΑΡΧ.ΚΡΗΤΗΣ Ι. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 20, ΧΑΝΙΑ ΓΑΚ-Ν. ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ /ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ ΓΑΚ-Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΑΣΙ ΟΥ 174, ΣΠΑΡΤΗ ΓΑΚ-Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ 10, ΛΑΡΙΣΑ ΓΑΚ-Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛ. ΙΟΙΚΗΤ., ΑΝΑΠ. ΠΟΛΕΜΟΥ 3, ΝΕΑΠΟΛΗ ΓΑΚ-Ν. ΛΕΣΒΟΥ 8ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21-23, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΓΑΚ-Ν. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Θ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1, ΛΕΥΚΑ Α ΓΑΚ-Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΤΩΝ& ΣΠΥΡΙ Η/ Τ. Θ. 1291, ΒΟΛΟΣ ΙΣΤ.ΑΡΧ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΚ-Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 36, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΑΚ- Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 30, ΞΑΝΘΗ ΓΑΚ-Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΛΕΩΦ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38, Ε ΕΣΣΑ ΓΑΚ- Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40, ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΚ-Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗ 1, ΠΡΕΒΕΖΑ ΓΑΚ- Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΝ. ΣΑΘΑ 18/ Τ. Θ. 154, ΡΕΘΥΜΝΟ ΓΑΚ- Ν. ΡΟ ΟΠΗΣ ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 6, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΑΚ-Ν. ΣΑΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΣΑΜΟΣ ΓΑΚ- Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1, ΣΕΡΡΕΣ ΓΑΚ- Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΡΙΖΑΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12 ΓΑΚ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΓΑΚ-Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ 6, ΛΑΜΙΑ ΓΑΚ-Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΒΕΡΩΦ 36, ΦΛΩΡΙΝΑ ΓΑΚ- Ν. ΦΩΚΙ ΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΓΑΚ- Ν.ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Β. ΦΡΑΝΤΖΗ 9, Τ.Θ.1680, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΓΑΚ-Ν. ΧΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 2, ΧΙΟΣ ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΓΙΑΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 1, ΑΓΙΑ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ/ Τ.Θ. 67, ΑΙΓΙΝΑ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ 14, ΑΙΓΙΟ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΙΘΑΚΗΣ ΒΑΘΥ, ΙΘΑΚΗ ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΣΤΡΟ ΧΩΡΑΣ, ΚΥΘΗΡΑ ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΕΩΝΙ ΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΛΕΩΝΙ ΙΟ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΛΙΜΝΗ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΝΑΞΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΓΑΚ- ΤΟΠ. ΑΡΧ.ΠΑΞΩΝ ΜΑΓΑΖΙΑ, ΠΑΞΟΙ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΛ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ 14, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΠΟΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΟΥ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ 29, ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΣΠΕΤΣΕΣ ΓΑΚ-ΤΟΠ. ΑΡΧ. Υ ΡΑΣ Υ ΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΓΑΚ ΑΦΝΗΣ 61, ΨΥΧΙΚΟ /ΑΘΗΝΑ

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε.

ΠΡΟΣ:1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. ιευθυντές των /νσεων.ε.( Έδρες τους) 4.Προϊσταµένους Γραφείων Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 9-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φ.251/16888 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α και

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ:

ΑΔΑ: 4Α9ΣΛ-Ο EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 24 ΠΡΟΣ: EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓENIKH /NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ /ΝΣΗ 4 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2Α 1042539 ΕΞ 2013 1.ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών»

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών» ΑΔΑ: 45Ο74691ΩΓ-ΗΟ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Ηµεροµηνία : 12/06/2012 Αρ.Πρωτ. : B119707 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 16.

Eθνική Nοµοθεσία 16. Eθνική Nοµοθεσία 16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις, προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε ΓΓΚΥΚΛ ΙΟΙ ΣΣ ΕΠΟΧΙ ΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΙ ΤΤΩΝ Ε ΤΤΟΥ ΣΣ 22 00 00 99 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΣΣΕ Ι ΣΣ ΙΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 302 30 Ιουνίου 2 Προκήρυξη (Αριθμός 5Κ/2) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα