EIKONO TA ION EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H. ΔEYXO 5 π À π 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EIKONO TA ION EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H. ΔEYXO 5 π À π 2014"

Transcript

1 EIKONO TA ION * EPIO IKH EK O H KENTPOY EIKONO O IA IEPA MONH XPY OPPO IATI H ΔEYXO 5 π À π 2014

2

3

4

5 ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ *

6 EIKONOΣTAΣION Περιοδική Έκδοση Kέντρου Eικονολογίας Iεράς Mονής Xρυσορρογιατίσσης Πάφος 8649, Kύπρος ~ Tηλέφ.: ~ Tηλεομ.: Eκδοτική Eπιτροπή: Hγούμενος Xρυσορρογιατίσσης Διονύσιος, Xαράλαμπος Mπακιρτζής, Σταύρος Σ. Φωτίου ~~~ ICONOSTASION Bulletin of Iconology Research Centre of Chrysorroyiatissa Holy Monastery, Paphos 8649, Cyprus ~ Teleph.: ~ Fax: Editorial Board: Abbot Dionysios of Chrysorroyiatissa, Charalambos Bakirtzis, Stavros S. Fotiou ~ ISBN: Xορηγός τεύχους: Ίδρυμα «Aναστάσιος Γ. Λεβέντης»

7 ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH KENTPOY EIKONOΛOΓIAΣ IEPAΣ MONHΣ XPYΣOPPOΓIATIΣΣHΣ TEYXOΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 TIMH 10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ Με οδηγό την εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού... 7 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σχέδιον Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Αἰθούσης τοῦ Θρόνου ἀπὸ τὸν Μάριο Ἀγγελόπουλο... 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΔΑΛΚΟΣ Εἰκόνες, ὀνόματα καὶ πράγματα στὸν Πλατωνικὸ «Κρατύλον» ΠΕΛΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ Τὸ ψηφιδωτὸ τῆς Μονῆς Λατόμου καὶ ἡ Διήγησις τοῦ Ἰγνατίου ΛΙΛΑ Β. ΣΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΛΓΑ Χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Σκια-γράφοντας σε γήινους τόπους παραδείσου ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ Βασιλικής Λυσάνδρου, Μνημεία Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. Ναοί και ξωκλήσια, Λευκωσία 2011, βιβλιοπαρουσίαση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Οἱ Ἐξηγήσεις τοῦ Λεοντίου Μαχαιρᾶ καὶ ἡ εἰκονογράφησή τους, βιβλιοπαρουσίαση

8

9 ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Με οδηγό την εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού η Εκκλησία α - πορ ρίπτει τόσο τη θεομαχία όσο και την ανθρωπομαχία αρ - νείται τόσο τον ανατολικό πειρασμό, να εξαφανίζει τον άνθρωπο στον Θεό, όσο και το δυτικό πειρασμό, να εξαφανίζει τον Θεό στον άνθρωπο. Έτσι, η ορθόδοξη εικονογραφία προβάλλει την ασύγχυτη και αδιαίρετη κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Κοινωνία ασύγχυτη, πλήρης δηλαδή κατάφαση της ελευθερίας: στην ενότητά του με τον Θεό ο άνθρωπος δεν αφανίζεται και δεν αλλοτριώνεται, παραμένει πρόσωπο μοναδικό και ανεπανάληπτο. Κοινωνία αδιαίρετη, πλήρης δηλαδή κατάφαση της αγάπης: στην ενότητά του με τον Θεό ο άνθρωπος νικά τη φθορά και το θάνατο, του χαρίζεται η δυνατότητα να ζει αιωνίως. Συνεπώς, στην κοινωνία του με τον Θεό, ο άνθρωπος αποκτά τα δύο καίρια γνωρίσματα της αυθεντικής ζωής: τη μο - ναδικότητα και την αθανασία. Η εικονογραφία απορρίπτει τη θεοκρατία και τον ανθρω πομο νι - σμό. Αφενός, η Εκκλησία δεν εκπίπτει σε αφηρημένη μεταφυσική για τον άλλο κόσμο, αδιαφορώντας για τα προβλήματα και τις α νά γ κες του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή. Αφετέρου, η Εκκλησία δεν εξα ν - τλείται στη ρύθμιση των κοινωνικών προβλημάτων του αιώνος τούτου, αγνοώντας την υπερβατική διάσταση του ανθρώπου. Κάθε χω ρισμός και πόλωση φυσικού και υπερφυσικού, υλικού και πνευ - ματικού, εντεύθεν και εκείθεν, απορρίπτονται. Θεός και άνθρωπος κοινωνούν και ενώνονται ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Και στην κοινωνία αυτή μεταμορφώνεται η όλη ζωή, λαμπρύνεται η όλη κτίση, ανακαινίζεται η όλη δημιουργία. ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΦΩΤΙΟΥ

10

11 Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Κατὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου 1 τοῦ Φαναρίου ( ) εἰσηγήσει τῆς ἁρμοδίας Ἐ - πιτροπῆς, καὶ τῇ ἐγκρίσει τῆς Ἐκκλησίας, εἶχεν ληφθεῖ ἡ ἀπόφασις κατασκευῆς ἑνὸς ἁρμόζοντος διὰ τὴν Αἴ θουσαν τοῦ Θρόνου Πατριαρχικοῦ (Οἰκουμενικοῦ) Θρόνου, καὶ δὴ ὑπὸ τοῦ Μ. Ἀγγελόπουλου (εἰκ. 1) καθὼς καὶ τριῶν ὑαλογραφιῶν (vitraux) διὰ τὸν τροῦλλον τῆς Κεντρικῆς Κλίμακος (εἰκ. 2), τοῦ παραθύρου τῆς Πατριαρχικῆς Τραπέζης (εἰκ. 3) καὶ τῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Εὐγενιδείου (εἰκ. 4, 5). Ὁ Ἀγγελόπουλος εἶχεν ἑτοιμάσει ὡσαύτως καὶ τὸ σχέδιον τῆς ὑα - λογραφίας τοῦ τρούλλου. Τὰς ὑαλογραφίας δὲ ἐξετέλεσε ἡ ὑαλογράφος Εἰκ. 1: Ὁ Θρόνος τοῦ Ἀγγελόπουλου. Şükriye Işık τὸ 1999, ἤτοι δέκα ἔτη μετὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Οἴκου. Δυστυχῶς ὅμως ὁ Θρόνος δὲν ὑλοποιήθη καὶ ἄγνωστον τὸ διατί. 1. Μ. Καρᾶ, Ἀρχιμ. (Φιλαδελφείας), Τινὰ περὶ τῆς Σκηνῆς τῆς «Σκηνίτιδος Ἐκκλησίας». Ὁ Πατριαρχικὸς Οἶκος Φαναρίου κατὰ τὰ ἐπίσημα Πατριαρχικὰ Ἀρχεῖα, Ἀθῆναι Ἀ. Πασαδαίου, Ὁ Πατριαρχικὸς Οἶκος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Ἀθήνα 1995, ΙΙ 77, 86, 87. Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, Ὁ Θρόνος τοῦ Μάριου Ἀγγελόπουλου, Ἀπογευματινὴ (2014) 4, 3.

12 10 ~ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εἰκ. 2: Ὁ τροῦλλος τῆς Κεντρικῆς Κλίμακος. Ἴσως πάντως νὰ συνετέλεσεν πρὸς τοῦτο διένεξίς 2 τις μεταξὺ τοῦ καθηγητοῦ καὶ ἀρχιτέκτονος Ἀ. Πασαδαίου τοῦ καὶ σχεδιαστοῦ «ἐν πᾶσιν»! τοῦ ἐκ βάθρων ἀνοικοδομηθέντος Πατριαρχικοῦ Οἴκου ὑποστηριζομένου ἐξ ἄλλου καὶ δὴ ἐκθύμως τοῦ προβληματικοῦ ἔργου τῆς Ş. Işık καὶ τοῦ Ἀγγελόπουλου, ὁ ὁποῖος ἦτο καὶ ἀρκούντως νευρικός. Ἢ καὶ ἐκρίθη ὡς ὑπερβολικὸν καὶ ἀνάρμοστον τὸ προοπτικὸν σχέδιον αὐτοῦ πρὸς τὸν λοιπὸν διάκοσμον τῆς Αἰθούσης, τὸν χαρακτῆρα τοῦ «Οἴκου τῶν τοῦ Χριστοῦ πενήτων» 3, τὸ κόστος αὐτοῦ ἢ καὶ τὴν μὴ ἀνάθεσιν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ ξένου 4. Πάντως οἱ ὑαλογραφίες τῆς Ş. Işık ὑστεροῦν γενικῶς κατὰ πολὺ συνθετικῶς, χρωματικῶς καὶ τεχνικῶς Κατὰ πληροφορίας τοῦ Φιλαδελφείας Μελίτωνος πρὸς τὸν γράφοντα τῇ Καὶ κατὰ μαρτυρίαν τῆς κ. Ἀγγελοπούλου. 4. Ὡς γνωστόν, ἐκτέλεσις ἔργων δὲν ἐπετρέπετο τότε ὑπὸ ξένων κλιμακίων. 5. Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, Εἰκονογραφικὲς καὶ καλλιτεχνικὲς ἐκτροπὲς ὑπὸ ἀλλοθρήσκων, Ἡ Κινστέρνα 16 (2009)

13 ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ~ 11 Εἰκ. 3: Τὸ παράθυρον τῆς Τραπέζης. Ἐκ τῶν σχεδίων τοῦ Μ. Ἀγγελόπουλου διεσώθη μόνον τὸ τοῦ Θρόνου, τὸ ὁποῖον καὶ δημοσιεύεται κατωτέρω 6. Σημειωθήτω ὅτι εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δυστυχῶς ὑπάρχουν πέντε «Φάκελλοι Ἀνοικοδομήσεως» ἐκ τῶν ὁποίων οἱ τρεῖς ( ) ἐμπεριέχουν πλούσιον ὑλικόν, σχετικὸν πρὸς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, οἱ δὲ ὑπόλοιποι δύο (Γ α καὶ Γ β) ( ) ἀναφέρονται εἰς τὴν κυρίως ἀνοικοδόμησιν, ἐνῶ πιθανῶς ἐλλείπουν οἱ δύο πρῶτοι (Α καὶ Β ) καθ ὅσον οἱ τρεῖς τῶν ἐγκαινίων στεροῦνται ἀναλόγου ἐνδείξεως. Τὰ ὑπάρχοντα δὲ εἰς αὐτοὺς στοιχεῖα σχετικῶς πρὸς τὸν Θρόνον 6. Τὸ σχέδιον τοῦτο ἔλαβε πρὸ ἐτῶν ὁ γράφων ἐκ τοῦ κ. Ἀγγελοπούλου εἰς τὸν ἐν Ἀθήναις οἶκον του. Τὴν δὲ εἶχεν τὸ εὐτύχημα νὰ ἐπικοινωνήσει μετὰ τῆς συζύγου του, ἡ ὁποία ζεῖ ἐν Ἀθήναις ἔχουσα τρεῖς θυγατέρας. Αὕτη τὸν ἐβε βαί - ωσεν, ὅτι κατέχει σχέδια ἔγχρωμα ποικίλων κατόψεων τοῦ Θρόνου, μία δὲ θυγατέρα αὐτῆς ἑτοιμάζει διδακτορικὸν διὰ τὸν πατέραν της.

14 12 ~ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Eἰκ. 4-5: Τὰ παράθυρα τοῦ Παρεκκλησίου. καὶ τὰς ὑαλογραφίας εἶναι ἐλάχιστα καὶ ὅλως ἐλλειπῆ, τοῦθ ὅπερ ποικιλοτρόπως δύναται νὰ ἑρμηνευθεῖ. Οὕτω εἰς σκόρπια φύλλα γραφομηχανῆς ἀπὸ τῆς τοῦ Φακέλλου Γ β ὑπὸ τὸν τίτλον: Fener Rum Patrikanesi İnşaatı, Eksik ve Tamamlanmamış İşlerin LİSTESİ καὶ εἰς τὸν στίχον 2 ἀναφέρεται λακωνικῶς τό: Vitray İşleri a- A Blok Merdiven Üstü καὶ b- Yemekhane Duvarı, ἀλλαχοῦ δὲ εἰς τὸν στίχον 13 ἁπλῶς: ὑαλογραφίες. Ὅμως εἰς τὸν Φάκελλον αὐτόν, ἓν χειρόγραφον εὑρισκόμενον εἰς κακὴν κατάστασιν (εἰκ. 6, 7), ἀντιγραφὲν καὶ εἰς τὴν γραφομηχανὴν ἀναφέρει εἰς ἀήθη γλῶσσαν: «Μάριος Ἀγγελόπουλος 28-30/7/1989. Συνεζητήθησαν Ἀπεφασίσθησαν (ὑπὸ τῆς ἐπὶ τῆς Ἀνοικοδομήσεως τοῦ Πατριαρχικοῦ Μεγάρου Ἐπιτροπῆς, ἀπαρτιζομένης ἐκ τοῦ Ροδοπόλεως Ἱερωνύμου (Προέδρου) καὶ τῶν Πέργης Εὐαγγέλου καὶ

15 ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ~ 13 Εἰκ. 6: Τὸ χειρόγραφον διὰ τὸν Θρόνον. Μελιτηνῆς Ἰωακείμ.) 3- Ἡ ἀνάθεσις ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἐκ τοῦ οἴκου Βαράγκη τῆς ἀξιολογήσεως τοῦ ὑπὸ τοῦ ἰδίου κατασκευασθέντος Θρόνου καὶ ἡ πληροφόρησή μας περὶ ὅλων τῶν σχετικῶν χωρὶς ἰδικῆς μας ὑποχρέωσης οὔτε πρὸς Βαράγκη, οὔτε πρὸς Ἀγγελόπουλον νὰ τὸ κάνουμε. Θὰ ἀποφασίση ἡ Αἰσθητικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ ὅλου θέματος καὶ τῶν λεπτομερειῶν». Ὁ Θρόνος τοῦ Μ. Ἀγγελόπουλου ἦτο ἐντοπισμένος ἐντὸς τῆς ὑπαρχούσης ξυλίνης χρώματος μαονίου ἐπικαλύψεως τῶν τοίχων. Εἶχεν δὲ κάτωθεν αὐτοῦ δύο πολυγωνικὰ πρὸς τὰ ἐμπρός, λεπτὰ κλιμακωτὰ βάθρα, τὸ ἀνώτερον τῶν ὁποίων ἔφερεν διάκοσμον ἐξ ἐναλλασσομένων δεκαοκτὼ ἀναγλύφων κυκλικῶν καὶ ἀστεροειδῶν

16 14 ~ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εἰκ. 7: Τὸ χειρόγραφον ἐν γραφομηχανῇ.

17 ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ~ 15 ἐπιθημάτων. Τρίλωβον δὲ λεπτὸν καὶ χρυσόχρωμον πλαίσιον εὑρίσκετο ἔμπροσθεν τοῦ Θρόνου ἐκ τῶν ὁποίων τὸ φαρδύτερον κεντρικὸν τμῆμα ἐκαλύπτετο ὑπὸ κυανοῦ τάπητος κατερχομένου μέχρι κάτω. Τὰ χρυσὰ πλαίσια ὁριοθέτουν καὶ τὰ ἄκρα τῶν βάθρων. Ὁ Θρόνος δὲν ἐστηρίζετο ἐπὶ ποδῶν, ἀλλ ἐπὶ σφαίρας, συμβόλου τῆς οἰκουμένης, ἐνθυμίζων πως τὸν Hacıyatmaz 7 τῆς λαϊκῆς παραδόσεως καὶ παραπέμπων εἰς τὴν διαχρονικὴν σταθερότητα τοῦ Θρόνου. Ἔμπροσθεν δὲ αὐτοῦ ὑπῆρχεν σκαμπὸ διὰ τὴν στήριξιν τῶν ποδῶν. Εἰς τὴν μετωπίδα τῆς βάσεως τοῦ Θρόνου προέβαλεν εὐρεῖα ταινία λεπτοτέρα πρὸς τὰ ἄκρα ἀπολήγοντα εἰς δύο ἐνσταύρους κύκλους μετὰ θυσάνων, ἐντὸς τῆς ὁποίας ὑπῆρχον παράλληλοι λεπταὶ ταινίαι μετὰ χρυσοῦ διακόσμου. Ἡ βάσις τοῦ Θρόνου ἦτο κυανή, εἶχεν μορφὴν ἀναπαυτικῆς ὑποδοχῆς καὶ οἱ βραχίονές του (μπράτσα) ἦσαν ὀγκώδεις καὶ κυλινδρικοί. Ἐντὸς δὲ αὐτῆς ὑπῆρχον καὶ πάλιν ταινίαι παράλληλοι μετὰ χρυσοῦ διακόσμου ἐκ κηλίδων. Τὸ ἐρεισίνωτον τοῦ Θρόνου ἦτο λίαν ὑψηλόν, ὡς συνήθως, διὰ τὴν προβολὴν τοῦ Πατριάρχου καὶ τρίλωβον. Ὁ κεντρικὸς δὲ καὶ ὑψηλότερος κυανὸς λωβὸς ἔφερεν μικρὰν σφαῖραν καὶ ἐπ αὐτοῦ οἰωνεὶ ἱπταμένην περιστεράν, σύμβολον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖον καθοδηγεῖ τὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ δύο πλάγιοι λευκοὶ λωβοὶ ἦσαν πλαισιωμένοι μὲ τὴν ἰδίαν χρυσὴν ταινίαν καὶ δίκην πολυσταυρίου φελονίου, πλήρης κυανῶν σταυρῶν, ἐνῶ ὁ κεντρικὸς εἶχεν πρὸς τὰ ἐπάνω ἐντὸς χρυσῆς στεφάνης τὸ μονόγραμμα τοῦ Χριστοῦ, κάτωθεν δὲ τρεῖς λεπτὰς χρυσὰς ταινίας μετ ἐμφύλλων κόμβων. Ὁ Θρόνος ὄπισθεν αὐτοῦ εἶχεν ἐλαφρῶς κυανοῦν φόντο, ἐντὸς πλαισίου πρὸς τὰ ἄνω πολυγωνικοῦ σταυρὸν ἐπὶ τῆς κορυφῆς, ἐπ αὐτοῦ δὲ εἰκονίζετο μνημειώδης μορφὴ τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ ἐν δεήσει καὶ γυμνόχειρος μετὰ τῶν στιγμάτων τοῦ Πάθους εἰς αὐτάς, σκέποντος τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον καὶ προϊονίζοντος τὸν μαρτυρικὸν χαρακτῆρα αὐτοῦ 8. Ἦτο ἐνδεδυμένος λευκοκίτρινον 7. Ἀ. Παπᾶ, Χαλκηδόνος, Hacıyatmaz ὁ διαχρονικός, Ἀπογευματινὴ (2014) Ὁ Ἀ. Πασαδαῖος, Ἔργ. μνημ., 77 γράφει ἐπὶ τοῦ προκειμένου: Τὸ φόντο κατὰ κανόνα δὲν κοσμεῖται γιὰ νὰ μὴ διασπᾶται ἡ προσοχὴ τοῦ κοινοῦ, ποὺ βλέπει

18 16 ~ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εἰκ. 8: Καναπὲς τοῦ Οἴκου Βαράγκη. ἱμάτιον καὶ ἐντὸς τοῦ φωτοστεφάνου του ὑπῆρχον τρεῖς δέσμαι χρυσῶν ἀκτίνων, σχηματίζουσαι τὸν γνωστὸν σταυρὸν καὶ φθάνουσαι μέχρι τοῦ πλαισίου. Στὸ κάτω δὲ δεξιὸ τμῆμα τοῦ σχεδίου ὑπάρχει ἡ ὑπογραφή: Μάριος Ἀγγελόπουλος 89. Ὁ Θρόνος τοῦ Μ. Ἀγγελόπουλου ἦτο ἓν κόσμημα ἐκκλησιαστικοῦ ἐπίπλου, πρωτότυπος, μεγαλοπρεπής, ἀριστοκρατικός, φίνος, οἰωνεὶ ὀνειρικὸς καὶ ἐξαϋλωτικὸς καὶ μὲ ἀκρίβειαν σχεδιασμένος, ὅπως καὶ τὰ ἔργα τοῦ μεγάλου Βασίλη Φωτόπουλου. Ὁ καλλιτέχνης κατ αὐτόν, ἀσφαλῶς θὰ εἶχε ἐπηρρεασθεῖ ἀπὸ τὸ σκηνογραφικόν του ἔργον ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιπλοποιΐαν τοῦ λίαν γνωστοῦ Οἴκου Θ. Βαράγκη 9 (εἰκ. 8, 9, 10, 11), ὁ ὁποῖος καὶ θὰ ἐξετέλει αὐτόν. Ὁ ρυθμο- πρὸς τὰ ἐκεῖ (τὸ ὑπεροχικὸ πρόσωπο). Ὅμως εἰς τὸ μέσον τῆς ὑαλογραφίας τῆς Τραπέζης, ὅπου καὶ κάθεται ὁ Πατριάρχης, ὑπάρχει ἐπὶ ξύλου ἡ παράστασις τῆς Φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ. Ἐκτὸς τούτου, εἰς τὸ σχέδιον αὐτοῦ διὰ τὴν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου (εἰκ. 12) ἐπὶ τοῦ φόντου τοῦ Θρόνου ὑπάρχουν δύο σεβίζοντες ἄγγελοι μετὰ ριπιδίων. 9. Μ. Σπηλιοπούλου, Ρόζη Βαράγκη. Συνέντευξη γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Σπίτι , Ρόζη Βαράγκη, rozivaragis.com/rozi-varagi/. Ἡ ἱστορία τοῦ Οἴκου ξεκινᾶ τὸ 1890.

19 ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ~ 17 Εἰκ. 9: Καναπὲς τοῦ Οἴκου Βαράγκη. λογικός του τύπος ἐγειτνίαζε πρὸς τὸ empire καὶ τὸν νεογοτθικὸν καὶ ἄρα ἐτύγχανε ἐκλεκιστικός. Ὁ Μ. Ἀγγελόπουλος 10 ὑπῆρξε μία εὐγενὴς μορφή, ἕνας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ζωγράφος, σκιτσογράφος, σκηνογράφος, σκηνοθέτης, ἐνδυματολόγος τοῦ θεάτρου καὶ τοῦ κινηματογράφου, λογοτέχνης, ποιητὴς καὶ φιλοτελιστής. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸ 1909 καὶ πέθανε στὴν Ἀθήνα τὸ 1995 ἀπὸ αὐτοκινητιστικὸ ἀτύχημα. Ἔκανε ἐλεύθερες σπουδὲς κοντὰ στοὺς M. Koronovich, Π. Βυζάντιο, Φ. Κόντογλου καὶ σὲ καλλιτεχνικὰ ἀτελιὲ στὸ Λονδῖνο καὶ τὸ Παρίσι. Συνεργάσθηκε μὲ ὅλους τοὺς θιάσους τῆς Ἀθήνας (Ἀλίκης, Ἱδρυτής του ὑπῆρξε ὁ Θεμιστοκλῆς Βαράγκης, ὁ ὁποῖος ἄνοιξε τὸ πρῶτο ἐργοστάσιο χειροποίητων ἐπίπλων στὴν Ἑλλάδα. Δούλεψε στὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα, τὴ "Μεγάλη Βρεταννία", Ὑπουργεῖα, δημόσια καὶ ἰδιωτικὰ κτίρια. Τὸν διεδέχθησαν ὁ γιός του Δημήτρης καὶ τὰ ἐγγόνια του Θεμιστοκλῆς καὶ Λεωνίδας. Ἀπὸ τὸ 2010 ἡ κόρη τοῦ Λεωνίδα Ρόζη, ἔφτιαξε ἕνα παραδοσιακὸ ἐργαστήριο στὸ Μεταξουργεῖο γιὰ χειροποίητη κατασκευὴ καὶ ἐπισκευὴ ἐπίπλων. 10. Π. Δ. Καγγελάρη, Ἀναζητήσεις στὴ σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ζωγραφική, Ἀθήνα 1999, ΙΙ 14-15, 124., Μάριος Ἀγγελόπουλος, Βικιπαίδεια.

20 18 ~ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εἰκ. 10: Καρέκλα τοῦ Οἴκου Βαράγκη. Εἰκ. 11: Καρέκλα τοῦ Οἴκου Βαράγκη. Μουσούρη, Νέζερ, Γαβριηλίδη). Ὡς σκηνογράφος καὶ ἐνδυματολόγος ἐργάσθηκε ἐπίσης στὴ Γαλλία, Γερμανία, Ἰταλία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, Αἴγυπτο καὶ Κύπρο. Ἔχει ἐκτελέσει σκηνογραφίες καὶ κοστούμια σὲ 420 ἔργα καὶ ἀφίσες. Ἡ θεατρική του δουλειὰ κάλυψε σχεδὸν ὅλα τὰ εἴδη ἀκροάματος καὶ θεατρικοῦ θεάματος. Ὡς ζωγράφος ἔκαμε πολλὲς ἀτομικὲς καὶ ὁμαδικὲς ἐκθέσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ἠσχολήθη καὶ μὲ τὴ λογοτεχνία, ἔγραψε θεατρικὰ ἔργα, κριτικὲς καὶ ἐξέδωσε σειρὰ εἰκονογραφημένων βιβλίων του.

21 ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ~ 19 Εἰκ. 12: Σχέδιο τῆς Αἰθούσης τοῦ Θρόνου. Πῆρε πολλὲς διακρίσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ὅπως τὸ παράσημο τοῦ Ἱππότου τῶν Τεχνῶν, Γραμμάτων καὶ Ἐπιστημῶν στὴ Γαλλία. Ἦτο ἱδρυτὴς τῆς Ἑνώσεως Φιλοτελιστῶν Ἐκθετῶν, ἱδρυτικὸν μέλος τοῦ ΕΕΤΕ καὶ ἄλλων ὀργανισμῶν. Σὲ ὡρισμένες περιόδους τῆς δουλειᾶς του ἐκινεῖτο στὸ χῶρο τοῦ σουρρεαλισμοῦ.

22 Κωνσταντῖνος Ἰω. Δάλκος ΕΙΚΟΝΕΣ, ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ» ὉΠλατωνικὸς διάλογος «Κρατύλος» (ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός) συνεγράφη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 385 καὶ 379 π.χ. καὶ εἰς αὐτὸν διαλέγονται μὲ τὸν Σωκράτη ὁ Ἡρακλείτειος φιλόσοφος Κρατύλος καὶ ὁ γνωστὸς ἀπὸ τὸν «Φαίδωνα» Σωκρατικὸς μαθητὴς Ἑρμογένης. Ὁ «Κρατύλος» εἶναι τὸ πρῶτο σύγγραμμα γλωσσοαναλυτικῆς Φιλοσοφίας, στὸ ὁποῖο ἐξετάζεται τὸ πρόβλημα τῆς ἀφετηρίας τῆς γλώσσας, ἐὰν δηλαδὴ ἡ προέλευσή της εἶναι φυσική («φύσει») ἢ ἔχει προκύψει κατὰ συνθήκην («θέσει» ἢ «νόμῳ καὶ ἔθει») 1, ὡς ἀποτέλεσμα δηλαδὴ τῆς δημιουργικῆς παρεμβάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Τὴν πρώτην ἐκδοχὴ ὑποστηρίζει ὁ Κρατύλος καὶ τὴν δεύτερη ὁ Ἑρμογένης. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συζητήσεως ἀναγκάζονται βεβαίως νὰ δεχθοῦν καὶ οἱ δύο ὅτι στὴν γλῶσσα περιλαμβάνονται τόσον στοιχεῖα ἠχομιμητικά, τὰ ὁποῖα ἔχουν μιὰ φυσικὴ ἀφετηρία, ὅσον καὶ στοιχεῖα συμβατικά, προϊόντα μιᾶς σιωπηρῆς κοινωνικῆς ἀποδοχῆς. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ δὲν θὰ ἐπιχειρήσῃ βέβαια νὰ προσεγγίσῃ τὸ προφανῶς ἄλυτο πρόβλημα τῆς ἀρχικῆς προελεύσεως αὐτοῦ τοῦ βασικοῦ και ἀποκλειστικοῦ προνομίου τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, τοῦ ὁποίου ἡ διερεύνηση δὲν εἶναι πλέον, γιὰ προφανεῖς λόγους, ἀντικείμενο τῆς γλωσσικῆς ἐπιστήμης. Ἀπὸ τὴν μακρὰ ὅμως συζήτηση, ὅπως τὴν ἔχει σχεδιάσει ἡ λογοτεχνικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Πλάτωνος, προκύπτουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καὶ οἱ περὶ τῶν (ζωγραφικῶν) εἰκόνων ἀπόψεις τοῦ Φιλοσόφου καὶ αὐτὲς θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀντικείμενο τοῦ παρόντος σημειώματος. 1. Πλάτων, Κρατύλος, 384D-E.

23 ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ» ~ 21 Ὁ Πλάτων χρησιμοποιεῖ ἐν προκειμένῳ τὴν εἰκόνα ὡς λογικὸν «Μέσον Ὅρον» (Μ), μεταξὺ τοῦ «Ὑποκειμένου» (Υ) καὶ τοῦ «Κατηγορουμένου» (Κ), ἀναλογικῶν συλλογισμῶν. Εἶναι δὲ ὁ αναλογικὸς συλλογισμὸς 2 τύπος πιθανολογικοῦ συλλογισμοῦ, συνήθης στὴν διαλεκτικὴ καὶ τὴν Ρητορική, μέσῳ τοῦ ὁποίου συμπεραίνουμε ἀπὸ μερικῶν περιπτώσεων περὶ ἐπίσης μερικῶν, δηλαδὴ ἐπεκτείνουμε αὐτὸ ποὺ ἀληθεύει περὶ ἑνὸς σὲ κάποιο ἄλλο, ὅμοιο, ἀνώτερο, κατώτερο ἢ συγγενές 3. Στὸν «Κρατύλον», καὶ ὄχι μόνον ἐκεῖ, τὸ ὄνομα, καὶ ὁ λόγος ἐν γένει, παραβάλλονται πρὸς τὴν εἰκόνα, διότι καὶ τὰ δύο θεωροῦνται ἀποτελέσματα «μιμήσεως»: «Ἔστιν δέ που τὸ ὄνομα μίμημα, ὥσπερ ζωγράφημα» 4. Διότι τὰ «πράγματα» εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθοῦν διὰ ποικίλων τρόπων μιμήσεως, εἴτε δηλαδὴ διὰ κινήσεων τοῦ σώματος εἴτε διὰ τῆς μουσικῆς 5 (τῆς ἠχητικῆς μιμήσεως) εἴτε διὰ χρωμάτων (ζωγραφική) εἴτε διὰ γραμμάτων καὶ συλλαβῶν, δηλαδὴ λέξεων. Ὁ Πλάτων προφανῶς εὑρίσκει τὴν εἰκόνα κώδικα ἐπικοινωνίας συγγενέστερον πρὸς τὴν γλῶσσα ἀπὸ τὴν παντομίμα καὶ τὴν μουσική 6. Ἡ ἀναλογικὴ αὐτὴ σχέση μεταξὺ λόγου καὶ εἰκόνας, μεταξὺ ποιήσεως π.χ. καὶ ζωγραφικῆς (ut pictura poesis), ἦταν γενικῶς ἀποδεκτή 7, πρᾶγμα ποὺ καθιστᾷ καὶ τοὺς στηριζόμενους στὴν 2. Συλλογισμὸς «ἀπὸ τοῦ ὁμοίου εἰς τὸ ὅμοιον» ἢ «κατὰ τὸ ἀνάλογον» ἢ «ἀναλογία». Ὁ Ἀριστοτέλης τὸν ὀνομάζει «παράδειγμα» (Ἀναλυτικὰ Πρότερα, 68b, 38 69a, 19 καὶ Ρητορικὴ 1357b, 26-36). Βλ. καὶ Θεόφ. Βορέας, Λογική, ΟΕΔΒ, ἐν Ἀθήναις σ. 162 κ. ἑξ. Ἕνα παράδειγμα παρομοίου συλλογισμοῦ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐν προκειμένῳ τὸ ἑξῆς: Ἡ εἰκόνα εἶναι μίμηση τοῦ ὄντος. Μ - Κ Ὁ λόγος παρουσιάζει ἀναλογία πρὸς τὴν εἰκόνα. Υ - Μ Ἑπομένως πιθανῶς ὁ λόγος εἶναι μίμηση τοῦ ὄντος. Υ - Κ 3. Ἀπὸ τῶν ζώων, π.χ., στὸν ἄνθρωπο ἢ ἀπὸ τῆς οἰκογένειας στὴν Κοινωνία καὶ ἀντιστρόφως. 4. Κρατύλος, 430E, Οὐκοῦν μουσικήν γε πᾶσάν φαμεν εἰκαστικήν τε εἶναι καὶ μιμητικήν (Πλάτων, Νόμοι, 668A, 6-7). 6. Κρατύλος, 423A, 1 E, 9, 424E - 425A. 7. Βλ. π.χ. Πλάτων, Θεαίτητος, 206D, 1-4 καὶ Ζ Ἐπιστολή, 342A, 7 κ. ἑξ. Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπίσης δέχεται ὅτι «τὰ ὀνόματα μιμήματά ἐστιν, ὑπῆρξεν δὲ καὶ ἡ φωνὴ πάντων μιμητικώτατον τῶν μορίων ἡμῖν» (Ρητορική, 1404a, 20) ἀλλὰ καὶ ὅτι «μιμητὴς ὁ ποιητής, ὡσπερανεὶ ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός» (Περὶ Ποιητικῆς, 1450b, 8). Καὶ ὁ Πλούταρχος θεωρεῖ τὴν «ποιητικὴν μιμητικὴν τέχνην καὶ ἀντίστροφον

24 22 ~ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΔΑΛΚΟΣ ἀντιστοιχία αὐτὴ πιθανολογικοὺς συλλογισμοὺς ἀξιόπιστους. Χρησιμοποιεῖ λοιπὸν ὁ Φιλόσοφος ὡς παράδειγμα τὴν εἰκόνα, προκειμένου νὰ ἐρευνήσῃ κυρίως τὴν σχέση τοῦ ὀνόματος, τῆς λέξεως δηλαδή, ἀλλὰ καὶ τοῦ λόγου, πρὸς τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων ποὺ αὐτὰ ἐκφράζουν, ἀφοῦ ἔχει γίνει προηγουμένως δεκτὸν ὅτι «τὸ ὄνομα μίμημά τι εἶναι τοῦ πράγματος» καὶ τὰ «ζωγραφήματα τρόπον τινὰ ἄλλον μιμήματα πραγμάτων τινῶν». Ἡ διατύπωση εἶναι βεβαίως πολὺ προσεκτική, διότι τὰ ὀνόματα ὁρίζονται ὡς μιμήματα τῶν πραγμάτων, στὰ ὁποῖα ἀποδίδονται, ἀλλὰ μὲ κάποιαν ἐπιφύλαξη ὡς πρὸς τὸ εἶδος τῆς μιμήσεως, ἐνῶ τὰ ζωγραφήματα ὀνομάζονται μιμήσεις, μὲ ἕναν ἄλλον τρόπο, κάποιων πραγμάτων, ὄχι ὅμως προφανῶς ὅλων 8. Τίθεται λοιπὸν ἐν συνεχείᾳ τὸ ζήτημα ἂν εἶναι δυνατὸν ὀρθῶς νὰ ἀποδοθοῦν ἀντιστοίχως τόσον οἱ εἰκόνες, ὅσον καὶ τὰ ὀνόματα στὰ πράγματα, τῶν ὁποίων εἶναι μιμήματα, δηλαδή, π.χ., τὸ ζωγράφημα καὶ ἡ λέξη «γυναίκα» στὴν πραγματικὴ γυναίκα, καὶ βεβαίως στὸν ἄνδρα τὰ ἀντίστοιχα. Ὅ Σωκράτης δέχεται ὅτι ἡ κατανομὴ αὐτὴ εἶναι ὀρθή, καὶ προφανῶς ἐσφαλμένη ἡ ἀντίστροφη, δηλαδὴ ἡ ἀπόδοση τοῦ ζωγραφήματος καὶ τῆς λέξεως τῆς γυναικὸς στὸν ἄνδρα καὶ τοῦ ἀνδρὸς στὴν γυναίκα. Τὸ παράδοξο αὐτὸ ἐρώτημα ἀπευθυνόμενο στὸν Κρατύλο ἀποσκοπεῖ μᾶλλον στὸ νὰ ἀποκλείσῃ τυχὸν ἀντίρρηση ὡς πρὸς τὴν ἀληθινὴ ὕπαρξη τῶν μιμήσεων (ἀντίστοιχον δηλ.) τῇ ζωγραφίᾳ», διασώζει δὲ καὶ τὸ τοῦ Σιμωνίδου «ζωγραφίαν μὲν εἶναι φθεγγομένην τὴν ποίησιν, ποίησιν δὲ σιγῶσαν τὴν ζωγραφίαν» (Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν, 17F, 16-18A, 2). Βλ. ἐπίσης, τοῦ αὐτοῦ, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος, 372F, 5: «Εἰκὼν γάρ ἐστιν οὐσίας ἡ ἐν ὕλῃ γένεσις καὶ μίμημα τοῦ ὄντος τὸ γινόμενον», ἀλλὰ καὶ «λόγος μὲν ἔργου καὶ λόγου δὲ μῦθος εἰκὼν καὶ εἴδωλόν ἐστι» (Πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι 348B, 1). 8. Κρατύλος, 430A, 10 B, 3. Νικηφόρος Α, ὁ Κων/πόλεως, παρατηρεῖ ἐν προκειμένῳ: «Καὶ ὁ λόγος εὐπερίγραπτος μὲν λέγεται, οὐδαμῶς δὲ εἰκονίζεται οὐ γὰρ σῶμα οὐδὲ εἶδος αὐτῷ ἢ σῶμα περίεστι πῶς γὰρ ὅ γε κατὰ τὴν προφορὰν χεόμενος καὶ λυόμενος; Εἴρηται δὲ ἐφ οὗ τὸ γράφεται ἐπὶ πάντων τούτων ἐκληπτέον. Κατὰ γὰρ τὸν ἕτερον τῶν σημαινομένων τρόπον, ἤγουν συλλαβικῶς, πάντα γραφήσεται (Ἀντιρρητικὸς Β, ιε, PG 100, 361D). Ἰω. ὁ Δαμασκηνὸς δηλώνει σχετικῶς ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὀλισθήσουν διὰ τῶν εἰκόνων στὴν εἰδωλολατρία ὡς «λαβόντες τὴν διακριτικὴν ἕξιν παρὰ Θεοῦ, καὶ εἰδότες τί τὸ εἰκονιζόμενον καὶ τί τὸ εἰκόνι μὴ περιγραφόμενον (Λόγος Γ Ἀπολογητικὸς πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας, η, PG 94, 1328C).

25 ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ» ~ 23 τῆς πραγματικότητας, ἡ ὁποία ὕπαρξη ἀμφισβητεῖται καὶ ἀπὸ τὸν ὑποθετικὸ Σοφιστὴ στὸν ὁμώνυμο Πλατωνικὸ διάλογο ποὺ ἀφορᾷ τὸ γνωστὸ πρόβλημα τοῦ «μὴ ὄντος» 9. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι παραπλήσιος προβληματισμὸς εἶχε ἀναπτυχθῆ ὡς πρὸς τὴν εἰκόνα κυρίως τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας. Οἱ εἰκονομάχοι εἶχαν ἐπίσης ἀμφισβητήσει τὴν δυνατότητα νὰ κατασκευασθῇ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἀποδοθῇ σ αὐτὴν τὸ ὄνομά του, ἰσχυριζόμενοι ὅτι στὴν περίπτωση αὐτή, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς εἶναι «φύσει» καὶ ἡ εἰκόνα «θέσει», δὲν διαφέρει σὲ τίποτε τὸ «φύσει» ἀπὸ τὸ «θέσει» καί, ἑπομένως, «συγκέχυται τὸ πᾶν» 10. Ἔκριναν λοιπὸν ὅτι συνιστᾷ προφανῆ παραλογισμὸν ἡ ἀπόδοση τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος στὴν «ἀλήθεια» καὶ τὴν «σκιά», στὸν Χριστὸ δηλαδὴ καὶ στὴν εἰκόνα 11. Ὅτι βεβαίως ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι σοφιστικὸς εὐκόλως ἀπεδείχθη σὲ μιὰν ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἀριστοτελικὴ «Λογικὴ» ἦταν ἀντικείμενο τῆς ἀνωτέρας παιδείας. Τὴν ἄγνοιαν αὐτὴν τῆς Λογικῆς καὶ τῶν ἐννοιῶν αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ, μετέχοντος καὶ μετεχομένου, ἑτερότητος καὶ διαφορᾶς, ἐπισημαίνει καὶ ὁ λόγιος ὁμολογητὴς Πατριάρχης Νικηφόρος 12. Διότι ὁ Ἀριστοτέλης ὀνομάζει «ὁμώνυμα ὧν ὄνομα μόνον κοινόν, ὁ δὲ κατὰ τοὔνομα λόγος (δηλ. ὁ ὁρισμός) τῆς οὐσίας ἕτερος,» 13. Ἑπομένως ἐν προκειμένῳ τὸ ὄνομα πράγματος καὶ εἰκόνας εἶναι κοινό, ἀλλὰ ὁ ὁρισμός των εἶναι διαφορετικὸς ἤ, κατὰ τὸν Πατριάρχη Νικηφόρον, «εἰ γὰρ καὶ ἄλλο καὶ ἄλλο τῇ φύσει ἑκάτερον, ἀλλ οὐκ ἄλλος καὶ ἄλλος», δηλαδή, μολονότι διαφέρουν κατὰ τὴν φύση ὁ Χριστὸς καὶ ἡ εἰκόνα του, ὅμως ἡ εἰκόνα ὀρθῶς φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ὁ εἰκονιζόμενος δὲν εἶναι κάποιος 9. Πλάτων, Σοφιστής, 239D 240C. 10. Θ. Στουδίτης, Ἀντιρρητικὸς Γ, PG 99, 425A. 11. Θ. Στουδίτης, Ἀντιρρητικὸς Α, PG 99, 341B. 12. Νικηφόρος Α Κων/πόλεως, Ἀντιρρητικὸς Α, ιη, PG 100, 229B. 13. Ἀριστοτέλης, Κατηγορίαι, 1a. Ἐπίσης: «Τὸ ἐν πίνακι γεγραμμένον ζῷον, καὶ ζῷόν ἐστι καὶ εἰκών» (Ἀριστοτέλης, Περὶ μνήμης καὶ Ἀναμνήσεως, 450b, 21). «Ἀπὸ διανοίας οὖν ἄνθρωπόν τε τὸν ζῶντα καὶ τὸν ἀνδριάντα ἢ τὴν εἰκόνα καλῶ ἄνθρωπον» (Πορφύριος, Εἰς τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας, 4,1, 65,29). Βλ. σχετικῶς καὶ Κ. Ἰ. Δάλκος, Θ. Στουδίτου, Λόγοι Ἀντιρρητικοὶ Κατὰ Εἰκονομάχων, Α Ἀντιρρητικός, σημ

26 24 ~ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΔΑΛΚΟΣ ἄλλος 14. Διότι, κατὰ τὸ περιβόητο χωρίο τοῦ Μ. Βασιλείου, «βασιλεὺς λέγεται καὶ ἡ τοῦ βασιλέως εἰκὼν καὶ οὐ δύο βασιλεῖς» 15. Αὐτὸ ἀκριβῶς δέχεται καὶ ὁ Σωκράτης στὸν «Κρατύλον». Ὁ Σωκράτης λοιπὸν χαρακτηρίζει τὴν κατανομὴ αὐτή, δηλαδὴ τὴν ἀπόδοση τῶν μιμημάτων στὰ ἀντίστοιχα πράγματα, ὡς πρὸς μὲν τὰ ζωγραφήματα «ὀρθήν», «ἐπὶ δὲ τοῖς ὀνόμασι πρὸς τῷ ὀρθὴν καὶ ἀληθῆ» καὶ ἀντιστοίχως τὴν ἀναφερόμενη στὰ ἀνόμοια «οὐκ ὀρθήν, καὶ ψευδῆ, ὅταν ἐπ ὀνόμασιν ᾖ» 16. Χαρακτηρίζοντας ὁ Σωκράτης τὴν διὰ τῶν ὀνομάτων, δηλαδὴ διὰ γραμμάτων (φθόγγων) καὶ συλλαβῶν, μίμηση τῆς πραγματικότητος ὄχι μόνον «ὀρθήν», ὅπως στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων, ἀλλ ἐπὶ πλέον καὶ «ἀληθῆ», λαμβάνει προφανῶς ὑπ ὄψιν του τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς «ἄνδρας» ἢ «γυναίκα», ὡς πρὸς τὴν εἰκόνα γυναικὸς ἢ ἀνδρὸς ἀντιστοίχως, εἶναι μὲν ὀρθός, ἀλλὰ κατὰ κατάχρησιν ἢ ὁμωνυμικῶς, ὅπως ἤδη ἐσημειώσαμε καὶ περὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ διὰ τοῦ λόγου ὅμως χαρακτηρισμὸς ἀπευθύνεται ἀμέσως στὸ πραγματικὸ ἀντικείμενο (γυναίκα ἢ ἄνδρας) καὶ ἑπομένως εἶναι καὶ ἀληθής, ἡ δὲ ἔναντι τῆς ζωγραφικῆς ὑπεροχὴ τοῦ λόγου προφανής. Αὐτὴ δηλαδὴ ἡ λεπτὴ διάκριση μεταξὺ ὀρθῆς καὶ ἀληθοῦς μιμήσεως ὑπενθυμίζει ἴσως τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἀλήθειας ὡς ἀντιστοιχίας μεταξὺ διανοίας καὶ πραγματικότητος (adaequatio rei et intellectus) ποὺ ἐκφράζεται μέσῳ τοῦ γλωσσικοῦ κώδικα Νικηφόρος Α Κων/πόλεως, Refutatio et eversio definitionis anni 815, 67, 15 καὶ Ἰω. Δαμασκηνός (Κατὰ Ἰακωβιτῶν ξδ, PG 94, 1468D): «Τὸ ἄλλος καὶ ἄλλος ὑποστάσεων ἀντωνυμίαι φύσεων δὲ τὸ ἄλλο καὶ ἄλλο κατὰ τὸν θεολόγον Γρηγόριον». (Βλ. Γρηγόριος Θεολόγος, Πρὸς Κληδόνιον, ἐπιστολὴ 101, 21, 4. PG 37, 180B). 15. Μ. Βασίλειος, Πρὸς Ἀμφιλόχιον, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 18, 45, 16. PG 32, 149C. 16. Κρατύλος, 430D. 17. «Πρώτην ἔχει τάξιν τὰ πράγματα, δευτέραν δὲ τὰ νοήματα, τρίτην αἱ φωναὶ καὶ τελευταίαν τὰ γράμματα τὰ μὲν γὰρ νοήματα τέλος (σκοπὸ δηλ.) ἔχει τὴν τῶν πραγμάτων κατάληψιν, καὶ τότε νοήματά ἐστιν, ὅταν αὐτοῖς ὥσπερ ἐφαρμοσθῇ τοῖς πράγμασιν εἰκόνες γάρ εἰσιν ἐν τῇ ψυχῇ τῶν πραγμάτων. αἱ δὲ φωναὶ τῶν νοημάτων εἰσὶν ἐξαγγελτικαί {...} τὰ δὲ γράμματα τέλος ἔχει τὸ διαφυλάττειν τὴν μνήμην τῶν φωνῶν». (Ἀμμώνιος, ὁ Ἑρμείου, Ὑπόμνημα εἰς τὸ Περὶ Ἑρμηνείας τοῦ Ἀριστοτέλους, 18, 23 κ. ἑξ.).

27 ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ» ~ 25 Σημειωτέον ὅτι αὐτὴ ἡ εὐνοοῦσα τὸν λόγον ἀντίληψη ἐτονίσθη ἀπὸ τὴν Εἰκονομαχία καὶ συνοδικῶς διὰ τῆς παραθέσεως σχετικῶν «χρήσεων», χωρίων δηλαδὴ ἀπὸ πατερικὰ συγγράμματα ἢ ἔργα ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων, μέσῳ τῶν ὁποίων ἐζητήθη νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἀληθινὴ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων προκύπτει ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν καὶ τῶν ἁγιολογικῶν κειμένων, διὰ τῶν ὁποίων «πολλῷ μᾶλλον τῆς τῶν ἁγίων ἀπολαύομεν συνουσίας, οὐχὶ τῶν σωμάτων αὐτῶν, ἀλλὰ τῶν ψυχῶν τὰς εἰκόνας ἔχοντες. Τὰ γὰρ παρ αὐτῶν εἰρημένα τῶν ψυχῶν αὐτῶν εἰκόνες εἰσί» 18. Ἡ ἀντίδραση τῶν ὀρθοδόξων, ἤδη ἀπὸ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀναφέρεται στὴν προτεραιότητα τῆς ὁράσεως ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει στὴν ἰσότητα πρὸς τὴν ἀκοή: «Πρώτη γὰρ αἰσθήσεων ὅρασις, ὥσπερ καὶ τοῖς λόγοις ἡ ἀκοή, ὑπόμνημα γάρ ἐστιν εἰκών καὶ ὅπερ τοῖς γράμμασι μεμνημένοις ἡ βίβλος, τοῦτο καὶ τοῖς ἀγραμμάτοις ἡ εἰκών καὶ ὅπερ τῇ ἀκοῇ ὁ λόγος, τοῦτο τῇ ὁράσει ἡ εἰκών νοητῶς δὲ αὐτῇ ἑνούμεθα» 19. Ἑπομένως συμπεραίνεται ὅτι «Χριστὸς γραφόμενός (δηλαδὴ 18. Τὸ χωρίο εἶναι Χρυσοστομικό (Ὁμιλία εἰς τὸν 145 Ψαλμόν, PG 55, 521, 26), περιλαμβάνεται στὸν «Ὅρον» τῆς εἰκονομαχικῆς Συνόδου τῆς Ἱερείας (Mansi 13, 300A) καὶ εἶχε συζητηθῆ μεταξὺ ἄλλων στὴ Ζ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ἡ ἄποψη αὐτὴ μᾶλλον ἀπηχεῖ τὸν Ἀριστοτέλη: «Ἔστι μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ φωνῇ τῶν ἐν ψυχῇ παθημάτων σύμβολα, καὶ τὰ γραφόμενα τῶν ἐν τῇ φωνῇ» (Ἀμμώνιος, ὁ Ἑρμείου, ἔ. ἀ. 17, 15). Βλ. καὶ ἀνωτ. σημ Ἰω. Δαμασκηνός, Λόγος Α Aπολογητικὸς πρὸς τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας, ιζ, PG 94, 1248C. Βλ. καὶ Ἀριστοτέλης ΜΤΦ, 980a καὶ Σούδα, ἐν λ. αἰσθήσεις: «τρανεστέρα ἡ ὄψις τῆς ἀκοῆς, καὶ αὐτὴ τῆς ὀσφρήσεως, ἡ δὲ ὄσφρησις τῆς γεύσεως καὶ τῆς ἁφῆς». Κατὰ Θεόδωρον τὸν Στουδίτην «Ἴσον ὄψεως ἀκοή, καὶ οὐχ οἷόν τε μὴ τὰ δύο εἶναι. Ὁ γὰρ τὸ ἓν ἀναιρῶν, συναναιρήσειε πάντως καὶ τὸ θάτερον» (Ἀντιρρητικὸς Α, PG 99, 348C). Δέχεται πάντως ὅτι: «Πολλοὶ τῶν ἱερῶν διδασκάλων τῆς εἰκονικῆς θέας τὴν διὰ λόγων ἱστορίαν προὐργιαιτέραν τίθενται οὐ διαβάλλοντες τὴν θατέραν ἕτεροι δὲ τὸ ἔμπαλιν ἔχοι δὲ τὸ ἴσον, καθά φησιν ὁ μέγας Βασίλειος «Ἃ γὰρ ὁ λόγος τῆς ἱστορίας δι ἀκοῆς παρίστησι, ταῦτα γραφικὴ σιωπῶσα διὰ μιμήσεως δείκνυσι.» Καὶ οὐ πάντες ζωγράφοι, οὐδὲ πάντες λογογράφοι ἀλλ ἑκάστῳ ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέτρον χάριτος» (Ἐπιστολὴ Ναυκρατίῳ τέκνῳ, PG 99, 1217C, Fat. 380, 125 κ. ἑξ.). Ἡ αἴσθηση τῆς ἀκοῆς ἀναφέρεται στὴν εὐαγγελικὴ διδασκαλία, προφανῶς λόγῳ τῆς προφορικῆς της ἀφετηρίας, ἀλλὰ καὶ στὰ ἀναγνώσματα κατὰ τὴν λατρεία. Κατὰ Ἰω. τὸν Δαμασκηνὸν «αἱ εἰκόνες ἐν ἀήχῳ φωνῇ τοὺς ὁρῶντας διδάσκουσι» (ἔ. ἀ. 1268A). Βλ. καὶ Βασ. Ν. Γιαννόπουλος, Αἱ χριστολογικαὶ ἀντιλήψεις τῶν εἰκονομάχων, σ

28 26 ~ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΔΑΛΚΟΣ εἰκονιζόμενος) ἐστιν ὡς ἀναγινωσκόμενος» 20. Ὁ Κρατύλος δέχεται μὲν ὅτι οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοὶ τοῦ Σωκράτους μπορεῖ νὰ ἀληθεύουν στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων καὶ ὅτι τὰ ὀνόματα καὶ ὁ λόγος γενικῶς ἐκφράζουν κατὰ φυσικὴν ἀντιστοιχίαν τὴν ἀληθινὴ οὐσία τῶν πραγμάτων, ἀρνεῖται ὅμως νὰ δεχθῇ τὴν ὕπαρξη μὴ ὀρθῶν καὶ ψευδῶν ὀνομάτων, διότι, ὅπως προηγουμένως εἶχε ὑποστηρίξει, τὸ ψευδὲς εἶναι ἀνύπαρκτο καὶ ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφρασθῇ 21. Γιὰ νὰ ὑποδείξῃ ὁ Σωκράτης τὴν προφανῆ αὐτὴν ἀντίφαση τοῦ Κρατύλου, προσφεύγει πάλι στὴν ἀναλογικὴ ἀντιστοιχία εἰκόνας καὶ λόγου ἀναγκάζοντάς τον νὰ δεχθῇ τὸ ἐπίσης προφανές, ὅτι, ὅπως ἡ εἰκόνα μπορεῖ νὰ εἶναι πλήρης ἢ ἐλλιπής, ἀναλόγως τῆς προσθήκης ἢ μὴ ἀπὸ τῶν ζωγράφο τῶν προσηκόντων χρωμάτων καὶ σχημάτων, ἔτσι καὶ «τὰ μὲν καλῶς εἰργασμένα ἔσται τῶν ὀνομάτων, τὰ δὲ κακῶς». Διότι ἂν μὲν «ὁ διὰ τῶν συλλαβῶν καὶ τῶν γραμμάτων τὴν οὐσίαν τῶν πραγμάτων ἀπομιμούμενος πάντα ἀποδῷ τὰ προσήκοντα, καλὴ ἡ εἰκὼν ἔσται τοῦτο δ ἐστὶν ὄνομα ἐὰν δὲ σμικρὰ ἐλλείπῃ ἢ προστιθῇ ἐνίοτε, εἰκὼν μὲν γενήσεται, καλὴ δὲ οὔ» 22. Δηλαδή, δὲν στερεῖ ἀπὸ τὸ ὄνομα τὴν ἰδιότητα τοῦ ὀνόματος ἡ τυχὸν κακὴ ὀνοματοποιία, ὅπως ἀκριβῶς δὲν παύει ἕνα ζωγράφημα λόγῳ τῆς κακῆς του ποιότητος νὰ εἶναι εἰκόνα. Ὁ Κρατύλος ἐκφράζει βέβαια τὴν εὔλογη μᾶλλον ἐπιφύλαξη ἂν αὐτὴ ἡ ἀπὸ τῶν εἰκόνων ἀναλογία μπορεῖ νὰ ἐπεκταθῇ καὶ στὸν λόγο, λέγοντας ὅτι, ἂν προσθέσουμε ἢ ἀφαιρέσουμε ἢ μεταθέσουμε στὴν λέξη «τό τε ἄλφα καὶ τὸ βῆτα καὶ ἕκαστον τῶν στοιχείων», ὄχι μόνον ὀρθῶς δὲν γράφεται τὸ ὄνομα, «ἀλλὰ τὸ παράπαν οὐδὲ γέγραπται, ἀλλ εὐθὺς ἕτερόν ἐστιν, ἐάν τι τούτων πάθῃ» 23. Δηλαδὴ στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν ὑπάρχει κἂν ἡ λέξη. 20. Θεόδωρος Στουδίτης, Ἐπιστολὴ Ναυκρατίῳ τέκνῳ, PG 99, 1213A, Fat. 380, «Πῶς γὰρ ἂν λέγων γέ τις τοῦτο, ὃ λέγει, μὴ τὸ ὂν λέγοι; ἢ οὐ τοῦτό ἐστιν τὸ ψευδῆ λέγειν, τὸ μὴ τὰ ὄντα λέγειν;», δηλ. Πῶς εἶναι δυνατὸν μιλῶντας κάποιος νὰ μὴν ἔχῃ ἀντικείμενο τοῦ λόγου του αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει; Ἢ μήπως αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ ψεύδους, δηλαδὴ τὸ νὰ ὁμιλῇ κανεὶς γιὰ πράγματα ποὺ δὲν ὑπάρχουν; (Κρατύλος, 429D, 4). Ὅτι ὅμως εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχῃ λογικὴ κρίση ψευδής (δόξα), ποὺ ἐκφράζει δηλ. τὸ μὴ ὄν, εἶναι προφανές. 22. Κρατύλος, 431D. 23. Κρατύλος, 431E, 9 432A, 4.

29 ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ «ΚΡΑΤΥΛΟΝ» ~ 27 Βεβαίως σκοπὸς τοῦ παρόντος κειμένου δὲν εἶναι νὰ παρακολουθήσῃ τὶς γλωσσικὲς ἀναζητήσεις τοῦ Σωκράτους, ὁ ὁποῖος ἀναγκάζει τὸν Κρατύλο νὰ δεχθῇ ὅτι ἡ γλῶσσα εἶναι ἐν πολλοῖς ἕνα συμβατικό, κατ ἔθος, δηλαδὴ κατὰ συνθήκην, κατασκεύασμα, ἀλλ ὅσα περὶ τῆς ἐπίσης συμβατικῆς χρήσεως τῶν εἰκόνων παραβολικῶς ἀναφέρει. Ὑποδεικνύει λοιπὸν στὸν Κρατύλο, ὅτι ἡ ὕπαρξη ἢ μὴ τῆς λέξεως, ὅπως καὶ τῆς εἰκόνας, διαφέρει ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἐνὸς ἀριθμοῦ, στὸν ὁποῖον ἂν προστεθῇ ἢ ἀφαιρεθῇ ἔστω μία μονάδα, παύει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος. Διότι ἡ εἰκόνα ὑπάρχει, μολονότι εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδοθοῦν σ αὐτὴν ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πράγματος ποὺ ἀπεικονίζει. Ἐν προκειμένῳ φέρει τὸ παράδειγμα μιᾶς ὑποτιθέμενης εἰκόνας τοῦ Κρατύλου καὶ τὸν ἐρωτᾷ ποιό θὰ ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα, ἂν κάποιος θεὸς ἀπεφάσιζε νὰ μιμηθῇ, ὄχι μόνον τὸ χρῶμα καὶ τὸ σχῆμα του, ὅπως οἱ ζωγράφοι, «ἀλλὰ καὶ τὰ ἐντὸς πάντα {...} καὶ μαλακότητας καὶ θερμότητας, καὶ κίνησιν καὶ ψυχὴν καὶ φρόνησιν {...} καὶ ἑνὶ λόγῳ πάντα ἅπερ σὺ ἔχεις». Θὰ ἦταν τότε «Κρατύλος καὶ εἰκὼν Κρατύλου τὸ τοιοῦτον, ἢ δύο Κρατύλοι; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κρατύλου εἶναι ἡ ἀναμενόμενη: «Δύο ἔμοιγε δοκοῦσιν, ὦ Σώκρατες, Κρατύλοι» 24! Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση τῶν εἰκόνων πρέπει νὰ ἀναζητῆται ἄλλου εἴδους ὀρθότητα καί, ὅταν παρατηρῆται σ αὐτὲς κάποια ἔλλειψη ἢ προσθήκη, νὰ μὴν θεωρῆται κατ ἀνάγκην ὅτι ἔπαυσαν νὰ εἶναι εἰκόνες, διότι ἐκ τῶν πραγμάτων οἱ εἰκόνες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιλαμβάνουν τὸ σύνολο τῶν στοιχείων ποὺ διαθέτουν τὰ εἰκονιζόμενα 25. Μολονότι ὅμως ὡς παραδοξολογία μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθῇ τὸ 24. Κρατύλος, 432A, 8 C, «Ἄλλην χρὴ εἰκόνος ὀρθότητα ζητεῖν {...} καὶ οὐκ ἀναγκάζειν, ἐάν τι ἀπῇ ἢ προσῇ, μηκέτι αὐτὴν εἰκόνα εἶναι», διότι «ἐνδέουσιν αἱ εἰκόνες τὰ αὐτὰ ἔχειν ἐκείνοις ὧν εἰκόνες εἰσίν» (Κρατύλος, 432C, 7 D, 3). Βεβαίως, γιὰ νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ μίμησις πρέπει νὰ ὑπάρχουν καὶ «στοιχεῖα ὅμοια τοῖς πράγμασιν» καὶ ἐν προκειμένῳ, περὶ τῶν εἰκόνων, «φαρμακεῖα», χρώματα δηλαδὴ «ὅμοια ὄντα ἐκείνοις ἃ μιμεῖται ἡ ζωγραφική (Κρατύλος, 434A). Ἡ ἄρνηση ἑπομένως τῆς μεταξὺ πράγματος καὶ ὀνόματος σχέσεως εἶναι ὑποκριτικὴ ἀπόρριψη αὐτῆς τῆς συνθήκης, τοῦ ὅτι δηλαδὴ «ὅταν τοῦτο φθέγγωμαι, διανοοῦμαι ἐκεῖνο, σὺ δὲ γινώσκεις ὅτι ἐκεῖνο διανοοῦμαι» (Κρατύλος, 434E, 6). Αὐτὸ ἰσχύει προφανῶς καὶ ὡς πρὸς τὴν σχέση πρωτοτύπου καὶ εἰκόνας.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ

Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ Προβολές στον Αριστοτελικό Συλλογισμὸ της Όλγας Τσιότσιου Αποτυπώνοντας κάποιος ορισμένες σκέψεις για τον συλλογισμὸ (αυτό που σήμερα ονομάζουμε παραγωγή ή παραγωγικό συλλογισμό), τη μεγάλη αυτή ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ενότητα: 3 η Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Ενότητα 3 η Πώς τίθεται το πρόβλημα του ορισμού στον Μένωνα του Πλάτωνα Ερώτηση του Μένωνα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα του μεταπτυχιακού φοιτητή Μαρκάτου Κωνσταντίνου Α.Μ.: 011/08 Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Άρης Κουτούγκος Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων,

Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, Κωνσταντῖνος Ἰω. Δάλκος ΣΚΙΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐρειδόμενος στὸ χωρίο 5:15 τῶν Πράξεων, ὅπου ἱστορεῖται ἡ «ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραββάτων» ἐκφορὰ ἀσθενῶν, «ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά [1] Βλ. Μέρος 2 ο, κεφ. 1 και Μέρος 3 ο, κεφ. 2 και 3. 2

Εισαγωγικά [1] Βλ. Μέρος 2 ο, κεφ. 1 και Μέρος 3 ο, κεφ. 2 και 3. 2 Εισαγωγικά Ο συνηθέστερος, σχεδόν αυτόματος, τρόπος προσέγγισης ενός έργου τέχνης είναι η αναζήτηση αυτού περί του οποίου πρόκειται, αυτού το οποίο το έργο αναπαριστά και με το οποίο συχνότατα τείνει να

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα