ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2

3

4

5

6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Φειδίου Αθήνα , Τ /5, F E ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, Κ.Καραµανλή 172 Θεσ/κη Τ F E ΚΡΗΤΗΣ, Ταγµ. Τζουλάκη 3 Ηράκλειο Τ F E ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ευκαλίωνος 12 Λάρισα Τ F E ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ, Πλ. Γεωργίου Α' Πάτρα Τ F E

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος I Σύντοµο Ιστορικό ΣΑΤΕ ραστηριότητες IV ιοικήσεις ΣΑΤΕ: Σήµερα VΙΙ ΜΕΕΠ: Κατηγορίες, Τάξεις, Όρια Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις Έκδοσης X XI Ευρετήριο των Τάξεων των Τεχνικών Εταιρειών του ΜΕΕΠ i Κατάλογος, κατά τάξη, των Τεχνικών Εταιρειών του ΜΕΕΠ 1

10

11 Πρόλογος Ο ΣΑΤΕ, κορυφαίο όργανο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του επιχειρηµατικού τεχνικού κόσµου, ιδρύθηκε το 1965 µε σκοπό να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Τεχνικού Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθµίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των εταιρειών - µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Τεχνικού Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων, που αφορούν στην αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Χώρας, ο συντονισµός των µεταξύ των µελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος καθώς και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η καθιερωµένη πλέον ετήσια έκδοση του Συνοπτικού Οδηγού Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών, η οποία επί δωδεκαετία αποτελεί την µοναδική έγκυρη πηγή σχετικής ενηµέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του επιχειρηµατικού κόσµου αφού διανέµεται δωρεάν σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, στα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία. Ο Συνοπτικός Οδηγός περιλαµβάνει εµπεριστατωµένες και χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραµµένων Τεχνικών Εταιρειών στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων (ΥΠΜΕ Ι), δηλαδή, των κατά τεκµήριο τεχνικά ικανότερων και οικονοµικά ανταγωνιστικότερων Τεχνικών Εταιρειών της Χώρας, οι οποίες και αποτελούν µέλη του Συνδέσµου µας. Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση δεν αποτελεί µία ακόµη αναπαραγωγή των στοιχείων της ιεύθυνσης 15/Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. αφού έγινε εκτεταµένη προσπάθεια διασταύρωσης και επικαιροποίησης όλων των παρατιθέµενων στοιχείων των εταιρειών µη µελών του Συνδέσµου µας, τα οποία ευγενώς παραχωρήθηκαν από την 15/Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. Εκτιµάται ότι και φέτος ο Συνοπτικός Οδηγός Ελληνικών Τεχνικών Εργοληπτικών Εταιρειών θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιµο και καθηµερινό εργαλείο σε εκατοντάδες χρήστες, ενώ παράλληλα µε την έντυπη έκδοσή του, θα είναι διαθέσιµος και από τον ιστότοπο του Συνδέσµου (www.sate.gr), διευρύνοντας ακόµη περισσότερο την αναγνωσιµότητά του. Στον Οδηγό περιλαµβάνονται, οι Τεχνικές Εταιρείες κάθε νοµικής µορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ). Η χρονική συγκυρία της παρούσας έκδοσης είναι κρίσιµη αφού βρίσκει τον κατασκευαστικό κλάδο της Χώρας σε βαθιά ύφεση, χωρίς να διαφαίνονται άµεσα πιθανότητες ανάκαµψης, δεδοµένης και της δυσχερέστατης δηµοσιονοµικής κατάστασης στην Χώρα.

12 Συνοπτικός Οδηγός Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την προηγούµενη έκδοση του Συνοπτικού Οδηγού σηµειώθηκε πληθώρα εξελίξεων, που σχετίζονται µε την εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα όπως: η εκλογή νέας κυβέρνησης, η δηµιουργία αυτόνοµου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, η ψήφιση του κρατικού προϋπολογισµού έτους 2010 µε πρόβλεψη αυξηµένου Π Ε, η απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου µελέτης και παραγωγής δηµοσιών τεχνικών έργων και η σχετιζόµενη διαβούλευση µε τους τεχνικούς φορείς η, για µία ακόµη φορά, µεταβολή του φορολογικού πλαισίου που διέπει την ιδιοκτησία και µεταβίβαση ακινήτων, η κατακόρυφη πτώση της αξιοπιστίας και της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα την υποχρέωση σύνταξης νέου επικαιροποιηµένου προγράµµατος σταθερότητας και ανάπτυξης και την είσοδο της οικονοµίας µας σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης από τα κοινοτικά όργανα. η λήψη επώδυνων φορολογικών και λοιπών οικονοµικών µέτρων για την δραστική µείωση του ελλείµµατος, γεγονός που δυσκολεύει την υιοθέτηση της, τόσο αναγκαίας, αναπτυξιακής της οικονοµικής πολιτικής. υστυχώς, όλες οι ως άνω εξελίξεις, τουλάχιστον έως και σήµερα, δεν επέδρασαν στην αντιστροφή της αρνητικής κατάστασης την οποία εξακολουθεί να βιώνει, µε διαρκώς εντονότερο τρόπο ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος, αφού η κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να µειώνεται, η ανεργία εξακολουθεί να αυξάνεται όπως και το πλήθος των τεχνικών εταιρειών που παύουν να δραστηριοποιούνται στον χώρο. Ο ΣΑΤΕ αντιλαµβανόµενος ότι η σηµαντικότητα του κλάδου στην εγχώρια οικονοµία δεν έχει γίνει δεόντως αντιληπτή εγκαινίασε κατά το 2009 την συστηµατική ανά εξάµηνο - προσπάθεια καταγραφής των σηµαντικότερων εξελίξεων στον χώρο, ώστε εγκαίρως οι σχετιζόµενοι µε τον κλάδο αλλά και οι ασκούντες την οικονοµική πολιτική στην Χώρα να προµηθεύονται µε εκείνα τα αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που θα τους χρησιµεύσουν στις επιλογές που καλούνται να κάνουν. Ήδη, η εν λόγω δράση έχει τύχει ευρύτατης αποδοχής, συµβάλλοντας στην εδραίωση της αντίληψης του κρίσιµου ρόλου του κατασκευαστικού κλάδου, ειδικά δε εν µέσω γενικευµένης οικονοµικής ύφεσης. Εύστοχη αποδείχθηκε και η επιλογή του ΣΑΤΕ να καλύψει το κενό που υφίστατο στην συνδικαλιστική εκπροσώπηση των προσωπικών εργοληπτικών εταιρειών µε σχετική τροποποίηση του καταστατικού του, βάσει της οποίας µπορεί και εγγράφει ως µέλη του και τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες του ΜΕΕΠ, από τον εκέµβριο του Σήµερα, ύστερα από περίπου ένα χρόνο ισχύος του τροποποιηµένου καταστατικού, τα οικονοµικά ενήµερα µέλη του ΣΑΤΕ ανέρχονται σε 811 εταιρείες έναντι 645 του 2008, αύξηση, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην εγγραφή στον Σύνδεσµο 122 εταιρειών ΟΕ και ΕΕ και, δευτερευόντως, στην εγγραφή 44 νέων ΑΕ, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό εάν αναλογιστούµε ότι την ίδια περίοδο οι συνολικά εγγεγραµµένες ανώνυµες εταιρείες στις τάξεις 3 η έως και 7 η του ΜΕΕΠ µειώθηκαν κατά 75. II ΣΑΤΕ

13 Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ. Αυτή η δυναµική του Συνδέσµου συνεχίζει εδώ και µία δεκαετία κατά την διάρκεια της οποίας ο ΣΑΤΕ έχει υπερδιπλασιάσει τα µέλη του (από 373 το 2000 σε 811 το 2010, αύξηση 117%) δικαιολογώντας τον τίτλο της αντιπροσωπευτικότερης εταιρικής εργοληπτικής οργάνωσης στην Ελλάδα, αφού στον ΣΑΤΕ εκπροσωπείται το 81% των εταιρειών 3 ης έως και 7 ης τάξης του ΜΕΕΠ (485/603) και το 73% των συνολικά εγγεγραµµένων ΑΕ και ΕΠΕ του ΜΕΕΠ (689/952). Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στις ζυµώσεις που εξελίσσονται στους κόλπους τριών Πανελλήνιων Εργοληπτικών Οργανώσεων, µεταξύ των οποίων και ο ΣΑΤΕ, οι οποίες, βάσει αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, προχωρούν στην ενοποίησή τους, εξέλιξη που εκτιµάται ότι µεσοπρόθεσµα θα συµβάλει αποφασιστικά στην εξυγίανση και την δηµόσια εικόνα του κλάδου. Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τους χορηγούς της έκδοσης για την σηµαντική οικονοµική αρωγή τους, την ιεύθυνση 15/Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι., η οποία δια µέσου της πολύτιµης βοήθειας της ιευθύντριας, των συνεργατών και των στελεχών της Υπηρεσίας, παράσχει κάθε έτος στον ΣΑΤΕ την απαιτούµενη κρίσιµη πληροφόρηση για την έκδοση, ενώ, τέλος, επιθυµούµε να τονίσουµε ότι η εν λόγω έκδοση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την συνδροµή του προσωπικού του ΣΑΤΕ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Αντιπρόεδρος (Τάξεων 5 η - 7 η ) Αντιπρόεδρος (Λοιπών Τάξεων) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Γενικός Γραµµατέας Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΑΤΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ Ταµίας ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΟΣ Μέλη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟ ΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΠΗΣ 2010 III

14 Σύντοµο Ιστορικό ΣΑΤΕ ραστηριότητες Συνοπτικός Οδηγός Ίδρυση Σκοπός Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965, µε πρωτεργάτες τους Καπασακάλη Παναγιώτη ( ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), Κλαυδιανό ιονύσιο (Ε ΟΚ-ΕΤΕΡ), Κούτλα Αθανάσιο (ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΕ), Κρανιώτη Κωνσταντίνο ( ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), Κωνσταντόπουλο Θεόδωρο (Ο ΩΝ & Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ), Ρότσκο Γαβριήλ (ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ ΑΕ), όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να µεγιστοποιεί την προσφορά της προς την οικονοµία και κοινωνία, µε την κατασκευή πάσης φύσεως ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθµίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Καταστατικές αρχές Στόχοι Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται η προαγωγή και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Κλάδου και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονοµικών ζητηµάτων της Χώρας, που αφορούν την αξιοποίηση και µεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, ο συντονισµός των µεταξύ των µελών του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συµφέροντος όπως και η προβολή και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στα σαράντα πέντε χρόνια της παρουσίας του στα κοινά, κατόρθωσε να ανταποκριθεί µε αυξηµένη υπευθυνότητα στις καταστατικές του αρχές και να καθιερωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος σύµβουλος της Πολιτείας και του Κλάδου. Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες του, στηρίζονται πάντα στη µεγιστοποίηση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος αλλά και της επίτευξης του στόχου, όπως προβάλλονται από τις εκάστοτε διαµορφούµενες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες της Χώρας µας, στα πλαίσια µιας υγιούς και απόλυτα ανταγωνιστικής και ελεύθερης αγοράς. Βασική επιδίωξη του ΣΑΤΕ είναι η µεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων- µελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της Χώρας, η δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων, όπως η ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσεως της Ελλάδας στην ενωµένη Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την παγκόσµια κοινότητα. Μέλη Οργάνωση Ο ΣΑΤΕ σήµερα διοικείται από αιρετό δεκατριαµελές ιοικητικό Συµβούλιο και ως τακτικά µέλη του Συνδέσµου εγγράφονται όλες οι νόµιµα συνεστηµένες ανώνυµες, περιορισµένης ευθύνης και προσωπικές τεχνικές εταιρίες, που έχουν έδρα τους την Ελλάδα και είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ. Ι.. Είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική IV ΣΑΤΕ

15 Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ. οργάνωση µε τα µέλη του να ξεπερνούν τις 800 εταιρείες, ενώ η γεωγραφική κατανοµή τους αναδεικνύει την πανελλαδική διάσταση του Συνδέσµου αφού πάνω από το 60% των εταιρειών-µελών του εδράζει στην Περιφέρεια. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών των µελών ο Σύνδεσµος προχώρησε στην ίδρυση τεσσάρων (4) Περιφερειακών Γραφείων που εδράζουν στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ προγραµµατίζει την λειτουργία Γραφείων και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδος. Εκπροσωπήσεις Εκπρόσωποι του Συνδέσµου µετέχουν σε διάφορες επιτροπές και συµβούλια καθώς και σε επιτροπές διαγωνισµών για τα προς δηµοπράτηση έργα (άρθρο 22 του Π.. 609/85 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3264/2004) προσφέροντας, µε την πλούσια και εξειδικευµένη επιστηµονικά εµπειρία και γνώση τους, πολύτιµες υπηρεσίες. Επίσης, εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ µετέχουν σε Τεχνικά Συµβούλια και στις Επιτροπές Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, Μητρώου Εµπειρίας Κατασκευαστών καθώς και στην Επιτροπή ιαπιστώσεων Τιµών ηµοσίων Έργων. Από τον Σεπτέµβριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 2003 ο ΣΑΤΕ συµµετείχε στην επιτροπή CEN/TC 330, στις Οµάδες Εργασίες WG1, WG2 και WG3 για την σύνταξη του Ευρωπαϊκού Προτύπου αξιολόγησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Εκδηλώσεις Ο ΣΑΤΕ έχει διοργανώσει και συµµετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις για θέµατα σχετιζόµενα µε την άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο αφενός την ενηµέρωση των µελών του για τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε πεδίο δράσης τους, αφετέρου την προβολή του έργου τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διοργανώσεις συνεδρίων και ηµερίδων όπως «Η διασφάλιση ποιότητας στα τεχνικά έργα και η πιστοποίηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε βάση το ISO 9000» (1993), «Η υλοποίηση του Β Πακέτου Delors» (1993) µε συµµετοχή εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων της ΕΕ, «Η επιρροή του κοινοτικού δικαίου στις διαδικασίες των δηµοσίων έργων: Σύναψη συµβάσεων και έννοµη προστασία εργοληπτών» (1994), «Ασφάλιση της πληρότητας των εκπονούµενων µελετών και της έντεχνης κατασκευής των ηµοσίων Έργων» (1995), «Πρακτικές τιµολόγησης και κοστολόγησης Τεχνικών Έργων» (2006). Επίσης, ο ΣΑΤΕ έχει µετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων όπως σε όλες τις συνεδριακές εκδηλώσεις «Μεγάλα Τεχνικά Έργα» του οµίλου Εξπρές Καλοφωλιά, στο 2ο ιεθνές Συνέδριο «Ενέργεια 2007: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - ιαχείριση & εξοικονόµηση Ενέργειας», στην 6 και 6 ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε Γενικές Συνελεύσεις της FIEC και της EIC, σε συνέδρια και ηµερίδες των ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΕΒΕΑ, ΕΕΤ, ΕΜ Υ ΑΣ. Εκδόσεις Ο ΣΑΤΕ έχει εντάξει στις δραστηριότητές του την έκδοση τευχών επί επίκαιρων τεχνικών θεµάτων όπως, το ενηµερωτικό φυλλάδιο σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας/περιβαλλοντικής ποιότητας κτιρίων, (Απρ. 2008), τη σύνταξη ανάλυσης των Π..Ε. των ετών (Οκτ. 2008) καθώς και την επί δωδεκαετία ετήσια έκδοση του παρόντος Οδηγού. Πρόσφατα εγκαινίασε µία συστηµατική προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των σηµαντικότερων επίκαιρων εξελίξεων και δεδοµένων στον κατασκευαστικό κλάδο µέσω της έκδοσης εξαµηνιαίας σχετικής έκθεσης V

16 Συνοπτικός Οδηγός Υπηρεσίες προς τα Μέλη Επιγραµµατικά αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες που οι εταιρείες-µέλη του Συνδέσµου απολαµβάνουν: Παρεµβάσεις του Συνδέσµου επί θεσµικών, νοµικών και φορολογικών ζητηµάτων του υπέρ των Εταιρειών-Μελών του. Νοµική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιρειών-Μελών - Παραγωγή σχετικών γνωµοδοτήσεων. Καθηµερινή επίκαιρη ενηµέρωση από τον ΣΑΤΕ, µέσω του εµπλουτισµού της ιστοσελίδας του (www.sate.gr), µε Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκυκλίους, ΦΕΚ, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, αλληλογραφία από/προς Υπουργεία, Υπηρεσίες Νοµική Τεκµηρίωση ΣΑΤΕ - Πλούσια βάση δεδοµένων νοµικής πληροφορίας σχετικής µε τον Τοµέα Παραγωγής ηµοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα. Καθηµερινή Ηλεκτρονική Ενηµέρωση περί του τεχνικού Τύπου τόσο από την διάχυση της σχετικής δράσης του ΤΕΕ όσο και σε συγκεκριµένη ενότητα της ιστοσελίδας του ΣΑΤΕ. Οικονοµική Τεκµηρίωση ΣΑΤΕ - Ισολογισµοί Τεχνικών Εταιριών. ωρεάν Αγγελίες των Μελών σε κατάλληλα διαµορφωµένη ενότητα της ιστοσελίδας. Επιπλέον ο ΣΑΤΕ έχει εξασφαλίσει για λογαριασµό των εταιρειών - µελών του προνοµιακές τιµές για: Επιµόρφωση, κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναµικού των Εταιρειών-Μελών του. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένοι τίτλοι προγραµµάτων, τα οποία ο Σύνδεσµος διοργάνωσε την τελευταία δεκαετία σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς επιµόρφωσης µε ιδιαίτερη επιτυχία: «ιοίκηση / ιαχείριση Τεχνικών Έργων», «ISO 9000 για Εργοληπτικές Εταιρείες», «Εβδοµάδα Τεχνολογίας Σκυροδέµατος», «Προσέγγιση Ποιότητας στην Παραγωγή Τεχνικών Έργων», «Φορολογικά Φοροτεχνικά Σεµινάρια», «ΦΠΑ Ακινήτων», «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» και «Τεχνικός Ασφαλείας». Εγγραφή σε υπηρεσίες πληροφόρησης διακηρύξεων έργων (Βάση εδοµένων της Καπα-TEL & Βάση εδοµένων Α.Κ.Ε.Π.). Εγγραφή σε διαδικτυακή βάση παρατηρητήριο τιµών δοµικών µηχανών ( ιαδικτυακή Βάση Παρατηρητήριο Τιµών οµικών Μηχανών/Μηχανηµάτων Lectura-Verlag). Σχεδίαση και συντήρηση ιστοσελίδων των Εταιρειών Μελών του. Επίλογος Συνοπτικά θα λέγαµε ότι ο ΣΑΤΕ είναι ένα ζωντανό συλλογικό κύτταρο, ανταποκρινόµενο στις σηµερινές αναγκαιότητες µε αυξηµένη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Γι' αυτό άλλωστε και βρίσκεται στην κορυφή της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του Κλάδου, διαθέτοντας την απαραίτητη προς τούτο υπηρεσιακή οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη. VI ΣΑΤΕ

17 Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ. ιοικήσεις ΣΑΤΕ: Σήµερα Αρχαιρεσία Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Παναγιώτης Καπασακάλης Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κρανιώτης Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Παντελεάκης Αντιπρόεδρος: Σταύρος Ξυγκάκης Γεν. Γραµµατέας: ιονύσιος Κλαυδιανός Γεν. Γραµµατέας: ιονύσιος Κλαυδιανός Ταµίας: ιονύσιος Κλαυδιανός Ταµίας: Ανδρέας ηµητρακόπουλος Μέλος: Ίων Παράσχης Αρχαιρεσία Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κρανιώτης Πρόεδρος: Σταύρος Ξυγκάκης Αντιπρόεδρος: Ίων Παράσχης Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γιόκαρης Γεν. Γραµµατέας: ιονύσιος Κλαυδιανός Γεν. Γραµµατέας: Κυριάκος Αδαµαντόπουλος Ταµίας: Αχιλλέας Μηνιάτης Ταµίας: Αθανάσιος Κούτλας Μέλος: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλος: Κωνσταντίνος Κρανιώτης Αρχαιρεσία Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Χρήστος Γιόκαρης Πρόεδρος: Χρήστος Γιόκαρης Αντιπρόεδρος: Σταύρος Ιωαννίδης Αντιπρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Γεν. Γραµµατέας: Σπυρίδων Γεωργόπουλος Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλος: Κωνσταντίνος Κρανιώτης Μέλος: Ίων Παράσχης Αλλαγή Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Πρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Αντιπρόεδρος: Ίων Παράσχης Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φραγκάκος Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλος Χρήστος Γιόκαρης Μέλος: Σταύρος Ιωαννίδης Αρχαιρεσία Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Πρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φραγκάκος Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φραγκάκος Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλος: Σταύρος Ιωαννίδης Μέλος: Σταύρος Ιωαννίδης Αρχαιρεσία Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Αχιλλέας Μηνιάτης Πρόεδρος: Αθανάσιος Καψάλης Αντιπρόεδρος: Ηλίας Φραγκάκος Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αργυρόπουλος Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Καψάλης Γεν. Γραµµατέας: Νικόλαος Τρίχας Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Ταµίας: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλη: Σταύρος Ιωαννίδης Μέλη: Νικόλαος Κουµπάτης Νικόλαος Αγγελιδάκης Κωνσταντίνος Κούτλας Νικόλαος Τρίχας Κωνσταντίνος Τσέλος 2010 VII

18 Συνοπτικός Οδηγός 26 Απριλίου Αλλαγή 18 Ιουνίου Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Αθανάσιος Καψάλης Πρόεδρος: Αθανάσιος Καψάλης Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αργυρόπουλος Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Οικονόµου Γεν. Γραµµατέας: Νικόλαος Τρίχας Γεν. Γραµµατέας: Κωνσταντίνος Τσέλος Ταµίας: Νικόλαος Κουµπάτης Ταµίας: Ιωάννης Αργυρόπουλος Μέλη: Γαβριήλ Ρότσκος Μέλη: Αθανάσιος Σίψας Κωνσταντίνος Κούτλας Χαράλαµπος Αγγέλου Κωνσταντίνος Τσέλος Κωνσταντίνος Μιτζάλης 15 Ιουνίου Αρχαιρεσία 8 Ιανουαρίου Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Νικόλαος Οικονόµου Πρόεδρος: Χαράλαµπος Αγγέλου Αντιπρόεδρος: Χαράλαµπος Αγγέλου Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Κακάβας Γεν. Γραµµατέας: Θωµάς Ρίζος Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Σίψας Ταµίας: Απόστολος Χαρίτος Ταµίας: Αθανάσιος Καψάλης Μέλη: Αθανάσιος Σίψας Μέλη: Κωνσταντίνος Σαββίδης Αθανάσιος Καψάλης Σταµάτης έτσης Γεώργιος Μεγκλής Αθανάσιος Μεσοχωρίτης Γεώργιος Καρυπίδης 29 Σεπτεµβρίου Αλλαγή 9 Φεβρουαρίου Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Χαράλαµπος Αγγέλου Πρόεδρος: Θωµάς Ρίζος Αντιπρόεδρος: ηµήτριος Κακάβας Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αλεξίου Γεν. Γραµµατέας: Θωµάς Ρίζος Γεν. Γραµµατέας: Μιχαήλ Αλέπης Ταµίας: Γεώργιος Σωτηρόπουλος Ταµίας: Παναγιώτης Σιούνας Μέλη: Αθανάσιος Καψάλης Μέλη: Χαράλαµπος Αγγέλου Κωνσταντίνος Σαββίδης Χρήστος Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος Μεσοχωρίτης Γεώργιος Σωτηρόπουλος 7 Φεβρουαρίου Αλλαγή 11 Ιουλίου Αλλαγή Πρόεδρος: Θωµάς Ρίζος Πρόεδρος: Θωµάς Ρίζος Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αλεξίου Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αλεξίου Γεν. Γραµµατέας: Μιχαήλ Αλέπης Γεν. Γραµµατέας: Μιχαήλ Αλέπης Ταµίας: Παναγιώτης Σιούνας Ταµίας: Παναγιώτης Σιούνας Μέλη: Χαράλαµπος Αγγέλου Μέλη: Χαράλαµπος Αγγέλου Λυκούργος Μαυριδάκης Λυκούργος Μαυριδάκης Γεώργιος Καµπουρόπουλος Αθανάσιος Πιατίδης 14 Μαρτίου Αρχαιρεσία 22 Απριλίου Αλλαγή Πρόεδρος: Μιχαήλ Αλέπης Πρόεδρος: Μιχαήλ Αλέπης Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πιατίδης Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πιατίδης Γεν. Γραµµατέας: Μάρκος Σιούνας Γεν. Γραµµατέας: Μάρκος Σιούνας Ταµίας: Γεώργιος Βλάχος Ταµίας: Γεώργιος Βλάχος Μέλη: Χαράλαµπος Αγγέλου Μέλη: Χρήστος Θεοδωρόπουλος Χρήστος Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Ρήγας Παναγιώτης Ρήγας Γεώργιος Αλεξίου VIII ΣΑΤΕ

19 Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ. 8 Απριλίου Αρχαιρεσία 29 Νοεµβρίου Αλλαγή Πρόεδρος: Γεώργιος Βλάχος Πρόεδρος: Γεώργιος Βλάχος Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Πιατίδης Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Αλέπης (5 ης, 6 ης, 7 ης ): (5 ης, 6 ης, 7 ης ): Αντιπρόεδρος Ξενοφών Καρκαντζός Αντιπρόεδρος Ξενοφών Καρκαντζός (4 ης και κάτω): (4 ης και κάτω): Γεν. Γραµµατέας: Μάρκος Σιούνας Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Πιατίδης Αναπλ. Γεν. Κωνσταντίνος Μουτάφης Αναπλ. Γεν. Κωνσταντίνος Μουτάφης Γραµµατέας: Γραµµατέας: Ταµίας: ηµήτριος Σακέλλιος Ταµίας: ηµήτριος Σακέλλιος Μέλη: Μιχαήλ Αλέπης Μέλη: Ζαχαρίας Αθουσάκης Ζαχαρίας Αθουσάκης Εµµανουήλ Βράϊλας Εµµανουήλ Βράϊλας Παναγιώτης Μαυροδάκος Παναγιώτης Μαυροδάκος Λουκάς Σταµατίου Λουκάς Σταµατίου Γεώργιος Αλεξίου 18 Μαρτίου Αρχαιρεσία Πρόεδρος: Γεώργιος Βλάχος Αντιπρόεδρος Εµµανουήλ Βράϊλας (5 ης, 6 ης, 7 ης ): Αντιπρόεδρος Ζαχαρίας Αθουσάκης (4 ης και κάτω): Γεν. Γραµµατέας: Αθανάσιος Πιατίδης Αναπλ. Γεν. ηµήτριος Τσουρέκας Γραµµατέας: Ταµίας: ηµήτριος Σακέλλιος Μέλη: Παναγιώτης Μαυροδάκος Ανδρέας Γερακάκης Ευστάθιος Κοκκίνης Γεώργιος Γαλανόπουλος Γεώργιος Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος Μουτάφης Μιχαήλ Αλέπης 2010 IX

20 Συνοπτικός Οδηγός ΜΕΕΠ: Κατηγορίες, Τάξεις, Όρια Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία περί των ηµοσίων Έργων κάθε επιχείρηση ταξινοµείται για κάθε κύρια κατηγορία έργων στις τάξεις από Α1 έως και 7 η και από Α1 4 η για κάθε µία από τις λοιπές κατηγορίες εργασιών. Οι κύριες κατηγορίες έργων είναι η Οδοποιία (Ο.), τα Οικοδοµικά (ΟΙΚ.), τα Υδραυλικά (Υ Ρ.), τα Λιµενικά (ΛΙΜ.), τα Ηλεκτροµηχανολογικά (Η/Μ), τα Βιοµηχανικά Ενεργειακά (Β/Ε), ενώ οι λοιπές κατηγορίες έργων που επιλέχθηκε να παρουσιαστούν στην παρούσα έκδοση είναι τα Έργα Πρασίνου (ΠΡΑΣ.), τα Έργα Γεωτρήσεων (ΓΕΩΤΡ.), τα Πλωτά Έργα & Εγκαταστάσεις Ναυπηγείων (ΠΛ.) και τα Έργα Καθαρισµού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων (ΒΙΟΛ.). Η ταξινόµηση κάθε επιχείρησης στις διάφορες τάξεις εξαρτάται από την εµπειρία αυτής στην επιτυχή κατασκευή έργων στην κάθε κατηγορία, από την οικονοµική της διάρθρωση, από την στελέχωσή της και την εν γένει επιχειρηµατική της παρουσία στον τεχνικό κλάδο κατά τα πιο πρόσφατα έτη. Κατά την Ελληνική Νοµοθεσία η κατάταξη των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, ανά κατηγορία και τάξη, σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισµού. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισµού καθώς και τα ανώτατα όρια ανεκτέλεστου σε ανά τάξη ΜΕΕΠ έχουν ως κατωτέρω: Τάξη ΜΕΕΠ Ανώτατα όρια Όρια προϋπολογισµού έργων σε Κατώτατα όρια (εκτός νοµού έδρας) Κατώτατα όρια (εντός νοµού και σε έναν δεύτερο) Αναβαθµισµένο όριο κοινοπραξιών Ανώτατο όριο ανεκτέλεστου Α Α η η η χωρίς ανώτατο όριο Σύµφωνα µε την Απ. 17α/08/35/ΦΝ 430/ ΦΕΚ Β Ειδικές διατάξεις X ΣΑΤΕ

21 Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις Έκδοσης Στο πρώτο τµήµα του Συνοπτικού Οδηγού Ελληνικών Εργοληπτικών Τεχνικών Εταιρειών παρουσιάζεται Ευρετήριο των Τάξεων των Τεχνικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ) του ΜΕΕΠ της.15/υπ.υπ.με. Ι. Στο δεύτερο τµήµα του Συνοπτικού Οδηγού παρουσιάζονται, κατά τάξη, χρηστικές πληροφορίες τεχνικής εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραµµένων Τεχνικών Εταιρειών στο ΜΕΕΠ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. Συγκεκριµένα, και ανά τάξη ΜΕΕΠ, καταχωρούνται η επωνυµία εταιρείας, ο αριθµός ΜΕΕΠ, ο αριθµός µητρώου ΣΑΤΕ, ο νοµός έδρας, ο δεύτερος νοµός, η διεύθυνση, τα τηλέφωνο, το fax, το , οι εκπρόσωποι της εταιρείας και οι εταιρικές ιδιότητές τους καθώς και οι κατηγορίες έργων και οι αντίστοιχες τάξεις που κατέχουν στο ΜΕΕΠ του Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. Πηγή των παρουσιαζόµενων στοιχείων απετέλεσαν, για τις µεν εταιρείες µέλη του ΣΑΤΕ τα στοιχεία του Μητρώου Εταιρειών του ΣΑΤΕ, ενώ τα στοιχεία των υπολοίπων εταιρειών ελήφθησαν από την 15/Υπ.ΥΠ.ΜΕ. Ι. κατά το διάστηµα Ιανουαρίου Μαρτίου 2010 και, όπου αυτό ήταν εφικτό, ελέγχθηκαν συµπληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν ώστε να αποτελούν ακόµη πιο έγκυρη πηγή ενηµέρωσης. Τέλος, σηµειώνεται ότι τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο τµήµα του Συνοπτικού Οδηγού, ως Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ αναφέρονται εκείνες που είναι ταµειακώς ενήµερες κατά την έκδοση του παρόντος (Α Εξάµηνο του 2010) XI

22 Ευρετήριο των Τάξεων των Τεχνικών Εταιρειών του Μ.Ε.ΕΠ. Σηµείωση Στο ευρετήριο που ακολουθεί οι Εταιρείες - Μέλη του ΣΑΤΕ αναγράφονται µε έντονους χαρακτήρες. Συνοπτικός Οδηγός Τεχνικών Εταιρειών Μ.Ε.ΕΠ.

23 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ A&G PRAXIS Ο.Ε. Α2 IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ADARC -Α ΑΜΙ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Α2 ISTOS CONSTRUCTIONS & CONSULTANTS ΕΠΕ AGOLMA ΑΤΕΕ J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ 7η ALMO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε K.T.S. ΚΑΠΑ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. ΕΠΕ ALPHA LAC Α.Ε KDI CONTRACT ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ALPHA-DOMUS ΑΤΕ KIROS AE ARCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KRIKOS ΑΕ AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ L.M CONSTRUCTION ΑΚΤΕ AΤΡΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA B.C.R.e PROJECT-Α.ΜΕΙ ΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. LΙΝΚ Α.Ε. B.K.M. WORKS ΑΕ MGX GROUP L.T.D. BAU ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙ MITOS ΑΕ BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ N.C.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ C.C. PERIGRAMMA O.E. N.M.C. ΑΕ C.V.B. CONSTRUCTIONS Α1 NaQuaTec ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΜΕ CANDIA ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ NORTH CONSTRUCTION ΑΕ CERS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ OLYMPIC SPORTS AE CM ΑΤΕ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΤΕ Κ) OPERIS ΕΠΕ DASYC ΑΕ P & C DEVELOPMENT SA 5η DOMOTEL ΑΕ PRECONSTRUCTA ΑΕΒΤΕ DORAL Α.Β.Ε.Ε. Α2 QCC ΑΕ EDIL ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. RECOVERY ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ EDRACO ΑΤΕ 5η RESTAURO TRITON ACT ΑΕ ELECON - Π. ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ - Α. ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΟΕ Α1 RESTORE ΑΤΕ ELEMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ SAMOKAT ΑΤΕ EMD Α.Ε SANIKO METAL Ε.Π.Ε. ENVICON Α.Τ.Ε.Ε. SARP BUILDING MAINTENANCE AE Α1 ENVIPROSYSTEMS ΑΤΕ SG ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΒΕΕ ENVITEC ΑΕ 5η SICAP SA ERGO ΚΑΛΟΥ ΑΚΗΣ ΑΕ SJP ΑΝΥΣΜΑ ΑΤΕ ERGO-LAND L.T.D. STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. EUROK STARCO HELLAS LTD EUROPA-ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ TECHNICA R.G.P. Α.Ε F.R. ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε TRITON ACT ΑΕ G.F.ERGOTAXIO ΑΤΕ TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ G.VS.A.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΙΚΗ ΒΙΟΜ V.R.N. S.A. GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ VASARTIS ΕΠΕ GEOGENESIS ΑΕ VERITEK ΑΤΕΕ ILIOFOS Ο.Ε. Α2 VITA ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. Α2 INTRAKAT 7η VIVAPOWER Α.Ε. ii

24 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη VIVAPOWER ΑΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ WHITE CONSTRUCTIONS ATE - ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ Ζ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Α2 Α.& Γ.ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ & ΣΙΑ OE Α.&Π.ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε. ΑΓΛΑΟΣ Ο.Ε. (ΣΜΕΡΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥ Α.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Α1 Α ΑΜ Χ.-ΖΕΤΗΣ. ΟΕ Α.ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ-ΤΕΧΝΙ Α2 Α ΑΜΑΣ ΑΤΕ Α.ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Α ΑΜΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ Α.Γ.Τ. ΑΤΕ Α ΑΜΟΥ ΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΓΑΡΟΣ-Ξ.ΚΟΧΛΙΑ ΗΣ-Χ.ΓΑΡΟΣ Ο ΟΜΠΕΤΟΝΑΤΕ Α ΑΜΟΥ ΙΑΣΩΝ - Α ΑΜΟΥ ΑΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α. ΕΜΕΡΤΖΗΣ - Κ.ΚΟΥΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α ΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Α. ΡΑΚΟΥΣΗΣ -.ΚΑΛ ΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Α2 Α ΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ Α.ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 7η Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΤΕ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΕΝΑΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Α.ΚΑΠΕΤΑΝΙ Η Α.Τ.Ε.Ε. 5η ΑΕΤΕΘ ΑΕ Α.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Α.ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΘ.ΒΑΛΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ - Ι.ΛΑΚΑΚΗΣ - Π.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΘ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΚΟΙΛΑΚΟΣ Ε.Ε. ΑΘ.ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.ΚΟΛΟΚΑΣΙ ΗΣ Α.Τ.Ε. ΑΘΑΜΑΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΤΕΤΛΒΚΚΕ Α.ΚΟΤΣΩΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΜΠΑΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ Ο.Τ.Ε Α.ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Λ. - ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Ι. ΟΕ.Τ. "ΑΚΤΕ Ο Α.ΛΙΤΟΥ-Γ.ΓΚΕΚΑΣ Ο.Ε (δ.τ. ΛΙΤΟΥ-ΓΚΕΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ - Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΟΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ.-ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ. ΚΟΜΙΝΗ Ο. Α.ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΜΕΤΩΝ Ε.Ε.) Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΟΕ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7η Α.ΠΑΛΑΜΙΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α2 ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 6η Α.ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΙΑΣ ΑΕ Α.ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΙΑΣ ΑΤΕ 5η Α.ΣΚΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΙΓΕΑΣ Α.Τ.Ε. Α.ΣΟΛ ΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Α.ΣΤΑΜΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε ΑΙΓΕΥΣ ΑΝΩΝ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠ.& ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ δτ ΑΙΓ Α.ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Α.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - Ν.ΚΟΣΜΙ ΗΣ Ο.Ε. ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ Α.Τ.Ε.Χ.Α. ΑΤΕ ΑΙΞΩΝΗ - Α.ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ε.Ε Α.ΤΟΛΗΣ Ε.Ε. ΑΙΟΛΟΣ ΑΤΕ Α.Φ.ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΙΟΛΟΣ ΕΠΕ ΑΑΓΗΣ ΑΕ 5η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α.Ε. ΑΚΑΜΑΣ ΑΕ ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΤΤ ΑΕ iii

25 Επωνυµία Τάξη Επωνυµία Τάξη ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΛΦΑ ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΚΜΗ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΦΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ ΑΚΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΛΦΑΤΕΚ ΑΕ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΕ ΑΜΙΛΛΑ Ε.Ε. (ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤ. & ΣΙΑ) Α2 ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ ΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε ΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΑΕ ΑΚΤΑ ΑΤΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚ ΑΚΤΕΜ ΕΠΕ ΑΝΑΚΤΩΡ ΕΕ (ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡ ΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ) ΑΚΤΕΡ ΑΤΕ 5η ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ ΑΚΤΕΡ ΒΙΟ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΑΚΤΙΝΑΠΛΑΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝ ΡΟΥ Α.Ε. Α2 ΑΚΤΙΣ ΑΤΕ ΑΝΑΡΚΟΝ ΑΕ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 7η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε. (δ.τ. ΖΥΓΟΣ Ε.Ε.) ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 5η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΤΕ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ 6η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Α.Ε ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 5η ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ-ΖΗΣΙΑ ΗΣ ΑΕ 5η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΛΦΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. CONEX) ΑΝ ΡΕΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Ε.Ε (δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ-REAL ESTATE) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΝ ΡΕΑΣ& ΘΕΜ/ΚΛΗΣ Ν.ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΑΝ ΡΕΩΛΑΣ. - ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε. (δ.τ. Α-Κ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 5η ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Τ INTERCONS Α2 ΑΛΚ.ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΛΚΗ ΑΤΕΒΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ ΑΝΟ ΟΣ ΑΤΕ ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 5η ΑΝΟΙΞΙΣ ΕΤΕ ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ ΑΝΤ. Ε.ΚΑ.ΑΕ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΛΜΑ ΑΤΕ ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΑΛΠΑ ΑΤΕ ΑΝΤΗΝΩΡ ΑΤΕ ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε. ΑΝΤΗΡΙΣ ΕΠΕ ΑΛΤΕΚ ΑΕ 5η ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ ΑΛΥΝ ΑΤΕ ΑΝΤΟΧΗ ΑΝ.ΤΕΧΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΛΦΑ - ΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ ΑΛΦΑ ΑΝΑΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΟΕ (δ.τ. Α & Θ. ΑΣ iv

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγοί. Υποστηρικτές

Χορηγοί. Υποστηρικτές Χορηγοί Υποστηρικτές ιαφημιζόμενοι www.olp.gr Με επενδύσεις η ΕΗ στηρίζει ανάκαμψη και απασχόληση Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση η ΕΗ ΑΕ συνεχίζει να πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES ΑΘΗΝΑ, 17 εκεµβρίου 2009 1 ο ΠΟΡΙΣΜΑ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικός Οδηγός για

Επαγγελµατικός Οδηγός για ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο Νέων Μηχανικών Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς Αθήνα, 2004 Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Επαγγελµατικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 38η xenia ηµέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Kινητικότητα στο τουριστικό real estate ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ολοκληρώνεται τη ευτέρα 20 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37

Περιεχόμενα. Πληκτρολογήστε www.pesede.gr και απλοποιήστε τη ζωή σας! ΙΑ ΡΟΜΕΣ 04 ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 10 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30 ΚΟΙΝΗ ΡΑΣΗ 34 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 37 ιμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών ημοσίων Έργων Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3814735, 210 3338759 Email: secretary@pesede.gr URL: www.pesede.gr Περιεχόμενα ΙΑ ΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε Eφηµερίδα Επιµελητηρίου Καβάλας Οµονοίας 50, 653 02 Καβάλα Τηλ.: 2510 222 212, Fax: 2510 835 946 www.chamberofkavala.gr www.kcci.gr e-mail: info@chamberofkavala.gr Οκτώβριος 2012 - Ιανουάριος 2013 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ.

Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Ιντρακόμ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37) 19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 190 02 Παιανία Αττικής Περιεχόμενα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις

ραστηριότητες Επιχειρηµατικά Νέα Προγράµµατα-Επιδοτήσεις NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ MΑΪΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 31 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΟΘΩΝΟΣ 3, Τ. Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ / email: info@fthiotidoscc.gr / 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών 712 02 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ.: 2810 342520, 341455 Fax: 2810-281128 E-mail: teetak@tee.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑΘΕΜΑΤΑ Σεπτέµβριος - Οκτώβριος 2011 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Κοζάνης Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ-HELLAS ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ N. A. KOZANHΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΠΕΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα