1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Η διακίνηση των φαρµακευτικών ουσιών µέσα στον οργανισµό µπορεί να γίνει µε όλους τους παρακάτω µηχανισµούς, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υδρόλυση Η φαινοβαρβιτάλη είναι ένα ασθενές οξύ, το οποίο διίσταται µέσα στον οργανισµό όταν βρεθεί σε περιβάλλον µε αλκαλικό ph. Σε περίπτωση δηλητηρίασης µε φαινοβαρβιτάλη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η αποµάκρυνσή της µε τα ούρα θα επιταχυνθεί εάν χορηγήσουµε διτανθρακικό νάτριο Μετά από βιοµετατροπή στον οργανισµό, συνήθως ένα φάρµακο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χάνει σηµαντικό µέρος από την επιθυµητή φαρµακολογική του δράση Στις συνθετικές αντιδράσεις του µεταβολισµού φαρµάκων υπάγονται οι παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από µία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υδροξυλίωση Ο µεταβολισµός ενός φαρµάκου επηρεάζεται από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη χηµική δοµή του µορίου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την οδό χορήγησης Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την παράλληλη λήψη και άλλων φαρµάκων Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την ηλικία ενός ατόµου Ποιός από τους παρακάτω υποδοχείς ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων µε ενεργότητα κινάσης της τυροσίνης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υποδοχέας ινσουλίνης Τι ονοµάζουµε βιοδιαθεσιµότητα ενός φαρµάκου: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το ποσοστό του φαρµάκου που περνά στην κυκλοφορία µετά τον πρώτο µεταβολισµό από το ήπαρ Τι συµβαίνει, όταν ένα φάρµακο συνδέεται µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αδρανοποιείται Ποια είναι η κυριότερη ένδειξη της πιλοκαρπίνης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το γλαύκωµα Ποιος από τους παρακάτω υποδοχείς διεγείρεται από τις µεταβιβαστικές ουσίες του συµπαθητικού: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο β1-υποδοχέας Οι φαρµακολογικές ιδιότητες της σκοπολαµίνης µοιάζουν µε αυτές της ουσίας: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ατροπίνη Ποια από τις παρακάτω ουσίες µπορεί να αντιµετωπίσει ταχύτατα και αποτελεσµατικά µία παροξυσµική ταχυκαρδία (120 σφύξεις/min): Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προπρανολόλη Η ατροπίνη είναι αντίδοτο για τις δηλητηριάσεις µε οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, επειδή: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστέλλει τη δράση της ακετυλοχολίνης τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα Ποια από τις παρακάτω συµπαθητικοµιµητικές ουσίες χαρακτηρίζεται ως φάρµακο «µικτής δράσης», επειδή διεγείρει τους αδρενεργικούς υποδοχείς (απευθείας δράση), ενώ παράλληλα προκαλεί έκλυση νοραδρεναλίνης (έµµεση δράση): Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εφεδρίνη Φάρµακα που µπορούν να αναστρέψουν µια ή περισσότερες δράσεις της ισταµίνης του αίµατος στις λείες µυϊκές ίνες του ανθρώπου περιλαµβάνουν όλα τα παρακάτω ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Το διαιθυλαµίδιο του λυσεργικού οξέος (LSD) Χρήσιµη για την θεραπεία της υπερπρολακτιναιµίας είναι η: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Βρωµοκρυπτίνη 1

2 Ποιο από τα παρακάτω συνδέεται συχνά µε αυξηµένη γαστρεντερική κινητικότητα ή διάρροια: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η βετανεχόλη Ουδετεροπενία, γαστρεντερικός ερεθισµός, υπερπλασία των ούλων και υπερτρίχωση προσώπου είναι πιθανές παρενέργειες ποιού από τα ακόπουθα αντισπασµωδικά φάρµακα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Φαινυτοΐνη Η λιγότερο πιθανή παρενέργεια σε ασθενείς που λαµβάνουν χλωροπροµαζίνη για 2 µήνες θα ήταν: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ναυτία και έµετος Πως δρα η φλουοξετίνη ως αντικαθλιπτικό φάρµακο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστέλλει την επαναπρόσληψη της 5-υδροξυτρυπταµίνης Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν έχει σχέση µε τη δράση της µορφίνης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μυδρίαση Η µεθαδόνη πλεονεκτεί της µορφίνης και χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο για την απεξάρτηση από τη δεύτερη. Ποιό από τα παρακάτω είναι λάθος: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η µεθαδόνη δεν προκαλεί εξάρτηση Μία αγγειοδιασταλτική ουσία που απενεργοποιείται από πρωτεολυτικά ένζυµα είναι η: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η βραδυκινίνη Όλα τα ακόλουθα αντιαρρυθµικά φάρµακα κατατάσσονται ορθώς αναφορικά µε τον κύριο µηχανισµό δράσης τους, ΕΚΤΟΣ: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Της αµιωδαρόνης: Αποκλεισµός διαύλων Να + Aποκλεισµός των διαύλων Na+ εξαρτώµενος από την καρδιακή συχνότητα είναι ο κύριος µηχανισµός δράσης που χαρακτηρίζει κάποιο από τα ακόλουθα αντιαρρυθµικά φάρµακα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Λιδοκαΐνη Αν η διγοξίνη χορηγείται µε ηµερήσιες δόσεις συντήρησης χωρίς να έχει αρχικά προηγηθεί η εφαρµογή δόσης εφόδου, το µέγιστο επί της καρδιάς αποτέλεσµα θα επιτευχθεί περίπου σε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Επτά ηµέρες Όλα τα παρακάτω είναι σωστά για την καπτοπρίλη και την εναλαπρίλη, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Συναγωνιστική αναστολή της αγγειοτενσίνης ΙΙ σε επίπεδο υποδοχέων Σε µία γυναίκα στο πρώτο τρίµηνο της κύησης (στάδιο οργανογένεσης), θα συνιστούσατε ως φάρµακο αντιυπερτασικής αγωγής την: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μεθυλντόπα Ο κύριος µηχανισµός δράσης της δακτυλίτιδας περιλαµβάνει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αύξηση στα ενδοκυττάρια επίπεδα Ca ++ κατά τη διάρκεια της συστολής Όλα τα παρακάτω µπορεί να είναι χρήσιµα στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας µε υψηλή τελοδιαστολική πίεση και πνευµονικό οίδηµα, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Την προπρανολόλη Ποια από τα παρακάτω διουρητικά προκαλούν υποκαλιαιµία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιουρητικά της αγκύλης Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες διουρητικών φαρµάκων δρα ανασταλτικά στο συµµεταφορέα Na+ /2Cl- /K+: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιουρητικά της αγκύλης Ποια από τις παρακάτω ανεπιθύµητες ενέργειες δεν σχετίζεται µε τη δράση του αντιαρρυθµικού φαρµάκου αµιωδαρόνη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Νεφροτοξικότητα Ποιο από τα παρακάτω αντιστηθαγχικά φάρµακα παρουσιάζει το φαινόµενο της ανάπτυξης ανοχής: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Νιτρογλυκερίνη 2

3 Ποιά ανεπιθύµητη ενέργεια δεν παρουσιάζουν οι αποκλειστές των ΑΤ1 υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ σε σχέση µε τους αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύµου της Αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ) κατά την αντιυπερτασική αγωγή: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Βήχας Οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές χρησιµοποιούνται ως αντιυπερτασικά φάρµακα και δρουν ως προς αυτή τη δράση µέσα από ένα συνδυασµό µηχανισµών. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι σωστός: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αγγειοδιαστολή Ποιά από τις παρακάτω κατηγορίες περιλαµβάνει φάρµακα, που δρουν ως αποκλειστές των διαύλων του ασβεστίου και ασκούν αντιυπερτασική δράση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιυδροπυριδίνες Με ποιο µηχανισµό δρουν οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες ως αντιυπερλιπιδαιµικά φάρµακα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστέλλουν την απορρόφηση των λιπιδίων από τον πεπτικό σωλήνα Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι λανθασµένη όσον αφορά την απορρόφηση σιδήρου: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η απορρόφηση σιδήρου στο γαστρεντερικό σωλήνα απαιτεί την παρουσία του ενδογενή παράγοντα Ποιό από τα ακόλουθα ζεύγη φαρµάκου-φαρµακολογικής δράσης είναι λανθασµένο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ηπαρίνη-ανταγωνίζεται από θειικό ψευδάργυρο Χορήγηση ηπαρίνης θα αντεδείκνυτο σε όλες τις ακόλουθες καταστάσεις ΕΚΤΟΣ: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιάχυτη ενδαγγειακή πήξη Όλα τα ακόλουθα φάρµακα, εάν εχορηγούντο ταυτόχρονα µε Βαρφαρίνη, θα απαιτούσαν µείωση της δοσολογίας της βαρφαρίνης ΕΚΤΟΣ: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Βαρβιτουρικά Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν σχετίζεται µε την ασπιρίνη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Θροµβογόνος Με ποιο από τους παρακάτω τρόπους χορηγείται η ηπαρίνη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Υποδορίως Πως δρα η στρεπτοκινάση ως θροµβολυτικό φάρµακο: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ενεργοποιεί το πλασµινογόνο Τα κουµαρινικά παράγωγα δρουν ως αντιπηκτικά φάρµακα γιατί ανταγωνίζονται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τη βιταµίνη Κ Στις ενέργειες της θεοφυλλίνης στους ιστούς περιλαµβάνεται και η: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστολή της φωσφοδιεστεράσης που διασπά το κυκλικό ΑΜΡ Σηµαντική αντιβηχική δράση, εµφανιζόµενη σε θεραπευτικές δόσεις, αποτελεί χαρακτηριστικό της: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μορφίνης Από τα παρακάτω, µεγαλύτερη πιθανότητα να δηµιουργήσουν παρενέργειες όταν χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του άσθµατος σε ένα 10χρονο παιδί είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Καθηµερινή από του στόµατος χορήγηση πρεδνιζόνης Το χρωµογλυκικό νάτριο έχει ως κύρια δράση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παρεµπόδιση της απελευθέρωσης µεσολαβητών από τα µαστοκύτταρα Τι φάρµακο είναι η αλβουτερόλη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Βρογχοδιασταλτικό Πιο από τα παρακάτω µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑ) φάρµακα µπορεί να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρο ηπατική νέκρωση όταν χορηγηθεί σε µεγάλες δόσεις: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ακεταµινοφαινόνη ή παρακεταµόλη Που χορηγείται η αλλοπουρινόλη: 3

4 Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε ουρική αρθρίτιδα Σε τι πλεονεκτεί η δεύτερη γενιά των αντιισταµινικών των Η1- υποδοχέων φαρµάκων (π.χ. λοραταδίνη) σε σχέση µε τα φάρµακα της πρώτης γενιάς (π.χ. διφαινυδραµίνη): Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μη καταστολή του Κ.Ν.Σ (Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα) Η µετοκλοπραµίδη διευκολύνει την προώθηση του γαστρικού περιεχοµένου προς το 12δάκτυλο (προκινητική δράση). Η ενέργεια αυτή αποδίδεται σε: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ανταγωνιστική δράση στους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς Φάρµακο για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας είναι η: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σουλφασαλαζίνη Ποιο από τα παρακάτω χρησιµοποιείται στη θεραπεία του πεπτικού έλκους επειδή αυξάνει τον µηχανισµό άµυνας του βλεννογόνου: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σουκραλφάτη Όλες οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα αντιόξινα µείγµατα προτιµώνται από τους αναστολείς αντλίας πρωτονίων στην αντιµετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης Ποια φαρµακευτική αγωγή για το σακχαρώδη διαβήτη, βελτιώνει την ευαισθησία έναντι των δράσεων της ινσουλίνης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα διγουανίδια Ποιο από τα παρακάτω φάρµακα είναι δυνατό να προκαλέσει γυναικοµαστία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η σπειρονολακτόνη Μια γυναίκα 60 ετών προσέρχεται σε σας µε πανσεληνοειδές προσωπείο, υπερκλείδια συγκέντρωση λίπους, παχυσαρκία, πρόσφατη εγκατάσταση µη ινσουλινοεξαρτώµενου σακχαρώδη διαβήτη και µυοπάθεια. εν λαµβάνει κανένα άλλο φαρµακευτικό προϊόν, εκτός από χρόνια τοπική εφαρµογή µιας κορτιζονούχου κρέµας για ψωρίαση. Μέτρηση των συγκεντρώσεων των ορµονών δείχνει χαµηλά επίπεδα κορτιζόλης και αδρενοκορτικοτρόπου ορµόνης (ACTH). Χορήγηση ACTH προκαλεί αύξηση των τιµών κορτιζόλης. Η πιθανότερη διάγνωση είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ιατρογενές σύνδροµο Cushing Τα γλυκοκορτικοειδή έχουν τις παρακάτω ιδιότητες: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Όλα τα παραπάνω είναι λάθος Η δεσµοπρεσίνη (DDAVP): Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιεγείρει επιλεκτικά υποδοχείς V2 στα νεφρικά σωληνάρια Γυναίκα 47 ετών διερευνάται λόγω νευρικότητας και υπερευαισθησίας στη ζέστη. ιαγιγνώσκεται ως πάσχουσα από υπερθυρεοειδισµό και της χορηγείται αγωγή µε προπυλθειουρακίλη. Ποιός είναι ο κύριος µηχανισµός δράσης αυτού του φαρµάκου: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστέλλει την απιωδίωση της θυροξίνης (T4) Ασθενής µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο βρίσκεται υπό µακροχρόνια αγωγή µε γλυκοκορτικοειδή. Ποιό από τα παρακάτω πρέπει επίσης να λαµβάνει: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ασβέστιο Άνδρας 66 ετών παραπονείται για συχνουρία, νυκτερινή έπειξη για ούρηση καθώς και για δυσουρικά ενοχλήµατα. Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) βρίσκεται ήπια αυξηµένο, αλλά η βιοψία του προστάτη είναι αρνητική για κακοήθη νεοπλασία. Ο ασθενής ξεκινά αγωγή µε φιναστερίδη και τα συµπτώµατά του υφίενται και παρουσιάζει γενικά βελτίωση. Πού θα πρέπει να αποδοθεί η βελτίωση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστολή της 5α-αναγωγάσης Η παραθορµόνη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ρυθµίζει το επίπεδο του ασβεστίου στο αίµα διαµέσου δράσης στο µεταβολισµό της βιταµίνης D Τα παράγωγα της σουλφονυλουρίας πως δρουν ως αντιδιαβητικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιεγείρουν την έκκριση της ινσουλίνης από το πάγκρεας Οι γλιταζόνες πως δρουν ως αντιδιαβητικά: 4

5 οξύ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προάγουν άµεσα την πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα στόχους Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες δεν έχει σχέση µε τα γλυκοκορτικοειδή: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μικροβιοκτόνος δράση Τα µη-στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα έχουν τις παρακάτω δράσεις, µε εξαίρεση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Μείωση των ιστικών αλλοιώσεων στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα Το φάρµακο εκλογής για σοβαρές λοιµώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά στη µεθικιλλίνη στελέχη του Staphylococcus aureus είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Βανκοµυκίνη Eνα από του στόµατος αποτελεσµατικό φάρµακο για τη θεραπεία ουρολοιµώξεων από Pseudomonas aeruginosa είναι η: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σιπροφλοξασίνη Ποιος είναι ο σωστός µηχανισµός αντιµικροβιακής δράσης στα παρακάτω φάρµακα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η σουλφαδιαζίνη παρεµποδίζει την ενσωµάτωση του π-αµινοβενζοϊκού οξέος (PABA) στο φυλλικό Η ισονιαζίδη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χρησιµοποιείται στην αντιφυµατική αγωγή σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ο µεταβολισµός της στον άνθρωπο εµφανίζει γενετική πολυµορφία Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ορισµένα άτυπα µυκοβακτηρίδια είναι ανθεκτικά στη δράση της Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Χορηγείται ως προφυλακτική αγωγή σε παιδιά και νεαρά άτοµα που είχαν πρόσφατη µεταβολή της φυµατινοαντίδρασης από αρνητική σε θετική Ποιο από τα παρακάτω φάρµακα µπορεί να προκαλέσει έντονα κοιλιακά άλγη, αιµατηρές κενώσεις και πυρετό (συµπτωµατολογία που οφείλεται στην καλούµενη «ψευδοµεµβρανώδη κολίτιδα»): Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κλινδαµυκίνη Η ανάπτυξη αντοχής από τους µικροοργανισµούς στις πενικιλλίνες οφείλεται: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Σε ενζυµική διάσπαση του µορίου του φαρµάκου Ποια κατηγορία αντιµικροβιακών χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων έχει δυνητικά ωτοτοξικές και νεφροτοξικές ιδιότητες: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αµινογλυκοσίδες Ποιο αντιµικροβιακό χηµειοθεραπευτικό φάρµακο µε παρόµοιο αντιµικροβιακό φάσµα µπορεί να χορηγηθεί εναλλακτικά στη θέση µιας πενικιλλίνης προς την οποία υπάρχει αλλεργική αντίδραση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ερυθροµυκίνη Με ποιο µηχανισµό οι κινολόνες ασκούν αντιµικροβιακή δράση: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εµποδίζουν τον αναδιπλασιασµό του µικροβιακού DNA Οι ιδιότητες της ακυκλοβίρης περιλαµβάνουν όλα τα ακόλουθα, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Απορροφάται πολύ καλά όταν χορηγείται από του στόµατος Στις ιδιότητες των ιντερφερονών περιλαµβάνονται τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προκαλούν νεφρική ανεπάρκεια σε υψηλές δόσεις Οι αναστολείς της πρωτεάσης του HIV-1, όπως η σακιναβίρη, έχουν όλες τις παρακάτω ιδιότητες, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αναστέλλουν την αναπαραγωγή του HIV-1, παρεµποδίζοντας την αποµάκρυνση του περιβλήµατος του ιού µετά τη διείσδυση στο κύτταρο Σχετικά µε τη ζιδοβουδίνη, τα παρακάτω είναι σωστά, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: εν διέρχεται τον πλακούντα Ποιο φάρµακο µπορεί να προκαλέσει σύνδροµο του Reye όταν δίνεται σε περιπτώσεις ιώσεων: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ασπιρίνη Η βιταµίνη Κ επηρεάζει την ηπατική σύνθεση των παρακάτω παραγόντων της πήξης: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Προθροµβίνη (παράγοντας ΙΙ) 5

6 Όλα τα παρακάτω είναι σωστά, ΕΚΤΟΣ από ένα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Η οστεοµαλάκυνση είναι µία έκφραση υπερβιταµίνωσης D στους ενήλικες Όλα τα παρακάτω είναι σωστά, ΕΚΤΟΣ από ένα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Τα αποθέµατα βιταµίνης Β12 στον οργανισµό επαρκούν για 3-6 µήνες Όλες οι παρακάτω βιταµίνες έχουν συνδυαστεί σωστά µε µία ένδειξη, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Φυλλικό οξύ και Περιφερική νευροπάθεια Όλα τα παρακάτω σχετίζονται µε τη βιταµίνη Α, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Οστεοµαλάκυνση Όλα τα παρακάτω σχετίζονται µε τη βιταµίνη Β12, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αιµόλυση Όλοι οι παρακάτω συνδυασµοί «φάρµακο-ανεπιθύµητη ενέργεια» είναι σωστοί, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πρεδνιζόνη: Καταστολή µυελού των οστών Όλοι οι παρακάτω συνδυασµοί «φάρµακο-µηχανισµός δράσης» είναι σωστοί, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ακτινοµυκίνη: Αντιµεταβολίτης Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις παρενέργειες των αντικαρκινικών φαρµάκων δεν είναι σωστό: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Πολλά αντικαρκινικά φάρµακα προκαλούν αρχικά ναυτία και έµετο, ως αποτέλεσµα της άµεσης γαστρεντερικής τους τοξικότητας Ως κυτταροστατικά φάρµακα έχουν χρησιµοποιηθεί όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Παράγωγα της βιταµίνης D Σε ποια από τις ακόλουθες νεοπλασίες έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα η ταµοξιφαίνη: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Καρκίνος του µαστού µε ορµονική εξάρτηση από οιστρογόνα Τα παρακάτω κυτταροστατικά ανήκουν στους αντιµεταβολίτες, ΕΚΤΟΣ από ένα: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ακτινοµυκίνη (Ακτινοµυκίνη D) Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες φαρµάκων έχει ένδειξη για την αντιµετώπιση του εµέτου µετά από χηµειοθεραπεία: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Αποκλειστές των 5-ΗΤ3 υποδοχέων της σεροτονίνης Συχνό επακόλουθο σε άτοµα που κάνουν κατάχρηση κάνναβης είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Ψυχική απάθεια και αδιαφορία Η µακροχρόνια κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης µπορεί να συνοδεύεται από: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κεντρικές και περιφερικές νευρολογικές εκδηλώσεις Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: ιάχυτη µυοπάθεια Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Εκφύλιση των ινών του µυοκαρδίου Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: Κίρρωση του ήπατος 6

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Η δεφεροξαµίνη: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στη θεραπεία της µεσογειακής αναιµίας Όταν ένα φάρµακο χορηγείται ενδοφλέβια: εν παρατηρείται το φαινόµενο της αρχικής διάβασης

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΣΑΦ: Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα Είναι συµπτωµατικά, αντιφλεγµονώδη, αντιπυρετικά και αναλγητικά φάρµακα. Συµπτωµατικά σηµαίνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RANTUDAL 60 mg, καψάκια σκληρά RANTUDAL Retard 90 mg, καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EPANUTIN 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: EPANUTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε καψάκιο περιέχει 100 mg νατριούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Κάθε δισκίο περιέχει Methylprednisolone* 4 mg 16

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 492012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoletad 30 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 14.01 ΙΑΤΡΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C

ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C ASPIRIN-C Ακετυλοσαλικυλικό οξύ & Βιταμίνη C Φ Υ Λ Λ Ο Ο Δ Η Γ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ν Χ Ρ Η Σ Τ Η 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: ASPIRIN-C 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Acetylsalicylic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs: Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs: Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ (NSAIDs: Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Μ.Σ.Α.Φ) αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατηγορία φαρμακευτικών σκευασμά,

Διαβάστε περισσότερα

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831

παρατεταµένης Guildford, Surrey GU1 4YS αποδέσµευσης Ηνωµένο Βασίλειο Τηλ.: 00 44 (0) 1483 55 4831 Φαξ: 00 44 (0) 1483 55 4831 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ)ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ), ΤΟΝ(ΤΟΥΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de

4mg depottabletter. παρατεταµένης Stevenage. αποδέσµευσης Hertfordshire, SG1 4SZ. comprimido de ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική Εργασία Ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιεπιληπτικής φαρμακευτικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την καθίζηση κρυστάλλων ουρικού µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1.1. ANAPROX Επικεκαλυμένα δισκία 550mg/tab Naproxen Sodium 1.2. Σύνθεση: Δραστική ουσία : Naproxen Sodium Έκδοχα : Microcrystalline cellulose, Povidone K29/32, Talc, Magnesium

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ...

KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ... 1 KΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΣΕΩΣ...... ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Η ΦΛΕΓΜΟΝH... ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ?... ΔΙΑΓΝΩΣΗ... ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ.........

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα