ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ"

Transcript

1 Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Ανδρέας Γ. Φάσσαρης Υποπλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν Αναισθησιολόγος Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών

2

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θεωρία των Brönsted και Lowry (1923) Οξύ είναι µόριο ή ιόν που µπορεί να αποδώσει πρωτόνιο (Η + ) σ' ένα άλλο µόριο ή ιόν (βάση) που µπορεί να δεχθεί το πρωτόνιο. Τα οξέα θα πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε υδρογόνο το οποίο µπορεί να αποδοθεί ως κατιόν Η +. HCl + NaOH NaCl + H 2 O

4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η + Μεταβολισµός πρωτεϊνών Μεταβολικά οξέα ΗA ΗA Η + + A - Μεταβολισµός λιπαρών οξέων και γλυκόζης CO 2 CO 2 + H 2 O Η 2 CO 3 Η + + HCO - 3

5 "Life is a struggle, not against sin, not against the Money Power, not against malicious animal magnetism, but against hydrogen ions." H. L. Mencken ( )

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Προσδιορισµός οξύτητας διαλύµατος ph = - log [Η + ]

7 Henderson Hasselbalch equation ΗA Η + + A - CO 2 + H 2 O Η 2 CO 3 Η + + HCO 3 -

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ph = 7,4 (7,35-7,45) Οξιναιµία : ph < 7,35 Αλκαλαιµία : ph > 7,45

9 ΣΗΜΑΣΙΑ ph Ενζυµική δραστηριότητα Ερεθισιµότητα νευρικών και µυικών κυττάρων Η [Η + ] πρέπει να διατηρηθεί εντός πολύ στενού εύρους [Η + ] = 40 neq / L (35-45) Plasma ion concentrations Ion* nmoles/l meq/l H x 10-5 K + 4,000,000 4 Ca ++ 2,500,000 5 Mg ++ 1,000,000 2 HCO 3 - Na ,000,

10

11 ΟΞΕΩΣΗ (ΟΞΙΝΑΙΜΙΑ) Συναπτικής µετάδοσης Καταστολή ΚΝΣ Γενική αδυναµία Αποπροσανατολισµός Κώµα Κυκλοφορικό collapse Θάνατος

12 ΑΛΚΑΛΩΣΗ (ΑΛΚΑΛΑΙΜΙΑ) ερεθισιµότητας νευρικών ινών Παραισθησίες Ζάλη ιέγερση Σπασµό µυών Τετανία Απώλεια συνείδησης Θάνατος

13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ph ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ (BUFFERS) (sec-min) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (min-hrs) ΝΕΦΡΟΙ (hrs-days)

14 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (BUFFERS) Ενώσεις (ασθενείς βάσεις ή οξέα) οι οποίες δεσµεύουν Η + όταν αυξάνεται η [Η + ] και απελευθερώνουν Η + όταν µειώνεται η [Η + ] ΣΤΟΧΟΣ Άµβλυνση των διακυµάνσεων του ph Εξωκυττάριο υγρό : Σύστηµα διτανθρακικών Η 2 CO 3 / HCO - 3 Η + + HCO 3- Η 2 CO 3 CO 2 + H 2 O Ενδοκυττάριο υγρό : Σύστηµα πρωτεϊνών (alb,glob) και σύστηµα φωσφορικών (Η 2 PO 4- )

15 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ph P CO2 αίµατος P CO2 EΝΥ ph ΕΝΥ Xηµειοϋποδοχείς Αναπνευστικοί µύες

16 ΝΕΦΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ph ph εξωκυττάριο (αίµατος) Αποβολή Η + : 60 meq / L ανά ηµέρα 60% ως ΝΗ % ως Η 2 PO - 4 Επαναρρόφηση HCO 3 -

17 ΟΞΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΡΩΝ Ο νεφρώνας δεν µπορεί να παράξει ούρο µε ph<4,5 Για να αποβληθούν περισσότερα Η + χρειάζονται ρυθµιστικά διαλύµατα

18 ΙΑΚΙΝΗΣΗ HCO 3- ΑΠΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ Παραγωγή HCO 3- από πάγκρεας, χολή Επαναρρόφηση HCO - 3 από κατώτερο γαστρεντερικό Καθηµερινά χάνονται 20 meq/l HCO - 3 φυσιολογικά µε τα κόπρανα Αυξηµένη απώλεια σε διάρροιες, ειλεό, συρίγγια, παροχετεύσεις

19 ΤΥΠΟΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Κριτήρια οι τιµές ph, P CO2 και HCO 3- αρτηριακού αίµατος Φυσιολογικές τιµές ph = 7,35-7,45 P CO2 = 40 mmhg (35-45) HCO 3- = 24 meq/l (22-26) Αναπνευστική οξέωση : ph < 7,35 και P CO2 >40 Αναπνευστική αλκάλωση : ph > 7,45 και P CO2 < 40 Μεταβολική οξέωση : ph < 7,35 και HCO 3- < 24 Μεταβολική αλκάλωση : ph > 7,45 και HCO 3- > 24

20

21

22

23 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ

24 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ

25 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ Πρωτοπαθής διαταραχή Αναπνευστική οξέωση Αναπνευστική αλκάλωση Μεταβολική οξέωση Μεταβολική αλκάλωση Πρωτοπαθής µεταβολή Αύξηση P CO2 Μείωση P CO2 Μείωση HCO - 3 Αύξηση HCO - 3 ευτεροπαθής (αντιρροπιστική) µεταβολή Αύξηση HCO 3 - Μείωση HCO 3 - Μείωση P CO2 Αύξηση P CO2 Στόχος η διατήρηση σταθερού του λόγου P CO2 / HCO 3 - CO 2 + H 2 O Η 2 CO 3 Η + + HCO 3 -

26 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ph < 7,35 και HCO 3- < 24 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΞΕΟΣ Η + αυξηµένη παραγωγή οργανικών ή ανόργανων οξέων (γαλακτική οξέωση, διαβητική κετοξέωση) αυξηµένη πρόσληψη οξέων (δηλητηρίαση µε σαλικυλικά, µεθανόλη) µειωµένη νεφρική αποβολή οξέων (νεφρική ανεπάρκεια) 2. ΑΠΩΛΕΙΑ HCO 3 - άµεση απώλεια από γαστρεντερικό (διάρροια, ειλεός, συρίγγια) άµεση απώλεια από νεφρούς (νεφρική σωληναριακή οξέωση, υπερχλωραιµία από Ν/S 0,9%) έµµεση απώλεια (αδυναµία αναγέννησης) από νεφρούς (νεφρική σωληναριακή οξέωση)

27 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (ANION GAP-AG) AG = Na + - (Cl - + HCO 3- ) [φ.τ 12 ±2 meq/l] Αρχή της ηλεκτρικής ουδετερότητας : θετικά φορτία = αρνητικά φορτία δηλ. Na + + µη µετρούµενα κατιόντα = (Cl - + HCO 3- ) + µη µετρούµενα ανιόντα

28 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (ANION GAP-AG) AG = Na + - (Cl - + HCO 3- ) Σε προσθήκη οξέος : Εξουδετέρωση Η + µε HCO 3- Μείωση [HCO 3- ] Αυξηµένο χάσµα ανιόντων Σε απώλεια HCO 3- : Μείωση [HCO 3- ] Νεφρική απώλεια Na + (ως NaHCO 3 ) Νεφρική κατακράτηση Cl - Αύξηση [Cl - ] Φυσιολογικό χάσµα ανιόντων (Υπερχλωραιµική )

29 ΧΑΣΜΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ (ANION GAP-AG) ΑΡΑ το αυξηµένο χάσµα ανιόντων υποδηλώνει αύξηση µη µετρούµενων ανιόντων (γαλακτικό, κετόνες, σαλικυλικά κτλ) Στη µεταβολική οξέωση από προσθήκη οξέος η αύξηση του AG πέραν του 12 πρέπει να συνοδεύεται από ίση µείωση της [HCO 3- ] από τα 24.

30 ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ Υπεραερισµός (Αναπνοή Kussmaul) Μείωση P CO2 αίµατος Μετριασµός πτώσης του ph Σε ικανοποιητική αντιρρόπηση η µείωση της P CO2 από τα 40 θα πρέπει να είναι 1,2 mmhg για κάθε 1 meq/l µείωση της [HCO 3- ] από τα 24.

31 ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Συχνό αίτιο µεταβολικής οξέωσης Γαλακτικό οξύ : προϊόν αναερόβιου µεταβολισµου Χαµηλό Ο 2 στο αίµα (υποξαιµία) ή µειωµένη περιφερική άρδευση Χαµηλό Ο 2 στα κύτταρα (ιστική υποξία) Αναερόβιος µεταβολισµός Γαλακτικό οξύ Φυσιολογική τιµή 0,4-1,5 mmol/l είκτης ιστικής υποξίας / προγνωστικός δείκτης shock Όχι δ/µα NaHCO 3 για διόρθωση

32 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ Ένδειξη σε µεταβολική οξέωση µε απώλεια HCO 3- (διάρροια, παγκρεατικά συρίγγια κλπ) ΟΧΙ σε γαλακτική οξέωση παρά ΜΟΝΟ σε ph<7,1 µε στόχο ph>7,2 και [HCO 3- ] >15 Φορτίο CO2 Επιβάρυνση ασθενούς ιάχυση CO2 στα κύτταρα Ενδοκυττάρια οξέωση (επιδείνωση οξέωσης) Υποκαλιαιµία Επαγόµενη γαλακτικού από προκαλούµενη αλκάλωση

33 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ Έλλειµµα HCO 3- (meq)= 0,6 x ΒΣ(kg) x (15 - [HCO 3- ] ) Το δ/µα NaHCO 3 8% περιέχει 1 meq/ml Παράδειγµα Σε ασθενή 75kg µε [HCO 3- ] = 12 meq/l πρέπει να χορηγήσουµε 0,6 x 75 x (15-12) = 135 meq HCO - 3 ηλ. 135 ml δ/τος NaHCO 3 8%

34 ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΑΣΗΣ (BASE EXCESS BE) Το ποσό της βάσης που πρέπει να προστεθεί στο αίµα για να έχουµε ουδέτερο ph (7,4) Φυσιολογική τιµή -2 εως +2 Όταν η τιµή είναι θετική Περίσσεια βάσης Μεταβολική αλκάλωση Όταν η τιµή είναι αρνητική Έλλειµµα βάσης Μεταβολική οξέωση

35 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ph > 7,45 και HCO 3- > 24 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΞΕΟΣ (Η + ) Απώλεια γαστρικού υγρού (έµετοι, levin, γαστρικά συρίγγια) Αυξηµένη νεφρική απέκκριση Η + (Υπεραλδοστερονισµός) 2. ΑΥΞΗΣΗ [HCO 3- ] Μείωση εξωκυττάριου όγκου (έµετοι, χρήση διουρητικών) Περίσσεια HCO 3- από µειωµένη νεφρική απέκκριση (µείωση GFR, δράση αλδοστερόνης) Υποκαλιαιµία (µείωση GFR, δράση αλδοστερόνης) Περίσσεια HCO - 3 από µειωµένη νεφρική απέκκριση (µείωση GFR, δράση αλδοστερόνης)

36 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΛΩΡΙΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ (Ανταποκρινόµενη στη χορήγηση ΝαCl 0,9%) :υπογκαιµία λόγω εµέτων, διουρητικών ΧΛΩΡΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (Μη ανταποκρινόµενη στη χορήγηση ΝαCl 0,9%) : Cushing, Conn, κορτιζόλη, υποκαλιαιµία ΚΡΙΤΗΡΙΟ το [Cl - ] των ούρων ΧΛΩΡΙΟΕΥΑΙΣΘΗΤΗ : < 10 meq/l ΧΛΩΡΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ : > 20 meq/l ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ (µικρή) Υπερκαπνία Για κάθε 1 meq/l αύξηση της [HCO 3- ] πάνω από 24 Αύξηση κατά 0,5 mmhg της P CO2 πάνω από 40

37

38 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ph < 7,35 και P CO2 > 40 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΥΨΕΛΙ ΙΚΟΣ ΥΠΟΑΕΡΙΣΜΟΣ / ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ CO 2 1. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ π.χ Χ.Α.Π Βρογχίτιδα Πνευµονία, ARDS Πνευµονικό οίδηµα 2. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ π.χ Πνευµοθώρακας, θωρακικό τραύµα, υπεζωκοτικές συλλογές Αναπνευστική ανεπάρκεια από κόπωση,παχυσαρκία,κυφοσκολίωση Νευροµυικά νοσήµατα 3. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Κ.Ν.Σ π.χ Κ.Ε.Κ Α.Ε.Ε Καταστολή από φάρµακα (οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες) 4. ΣΗΨΗ, ΕΓΚΑΥΜΑ

39 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ HCO 3 - ΟΞΕΙΑ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ Αύξηση κατά 10 mmhg της P CO2 προκαλεί αύξηση της [HCO 3- ] κατά 1 meq/l ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ Αύξηση κατά 10 mmhg της P CO2 προκαλεί αύξηση της [HCO 3- ] κατά 3,5 meq/l Ενδιάµεσες τιµές αύξησης [HCO 3- ] 1-3,5 meq/l υποδηλώνουν περίοδο µετάβασης από οξεία σε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ή συνυπάρχει µεταβολική αλκάλωση.

40 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ph > 7,45 και P CO2 < 40 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΥΨΕΛΙ ΙΚΟΣ ΥΠΕΡΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΑΕΡΙΣΜΟΣ (ανησυχία, στρες, πόνος) ΥΠΟΞΙΑ / ΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑ (Πνευµονικές νόσοι π.χ εµφύσηµα, πνευµονία) ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΜΕ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΑ ΒΛΑΒΗ ΚΝΣ (τραύµα, όγκος) ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

41 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΚΑΛΩΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ HCO 3 - ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ Μείωση κατά 10 mmhg της P CO2 προκαλεί µείωση της [HCO 3- ] κατά 2 meq/l ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΚΑΠΝΙΑ Μείωση κατά 10 mmhg της P CO2 προκαλεί µείωση της [HCO 3- ] κατά 5 meq/l Ενδιάµεσες τιµές µείωσης [HCO 3- ] 2-5 meq/l υποδηλώνουν περίοδο µετάβασης από οξεία σε χρόνια αναπνευστική αλκάλωση ή συνυπάρχει µεταβολική οξέωση.

42

43

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική»

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Eντατική Iατρική και Eπείγουσα Ιατρική» COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια)

Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Χλωριοανθεκτικές αλκαλώσεις (παθογένεια) Μεταβολική αλκάλωση Ι Βασίλειος Κ. Μαργέλλος Αναπληρωτής Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» 1. Εισαγωγή Ως μεταβολική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Αναπνευστική αλκάλωση Ελένη Μάνου Νεφρoλόγος, Επιμελήτρια Β Νεφρολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» 1. Εισαγωγή Η μερική πίεση του διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΕ 14 18 Ιανουαρίου 2015, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα Ονοματεπώνυμο Εξεταζόμενου: 1.Σε υπέρταση της κύησης η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι με: Α. χλωροθαλιδόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης

Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Διάγνωση - Διαφορική διάγνωση - Πρόληψη - Θεραπεία αναπνευστικής οξέωσης Ματθαίος Κ. Τσαγκούριας Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος, Επιμελητής Α Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γενικού Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου

Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Γενικές αρχές στην αντιµετώπιση της εγκαυµατικής νόσου Ευγενία Ηλιοπούλου, Πλαστικός Χειρουργός, Επιµ. Α, Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυµάτων Νοσοκοµείου ΚΑΤ-Κηφισιά Επικοινωνία: ρ. Ηλιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων

Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων 24 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΓΗΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρωτοπαθής 'Οyκος, Μεταστάσεις, Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα, Επηρεασμός Συστημάτων ΦΡΟΣΩ ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ο όρος «καρκίνος» περιλαμβάνει ποικίλες παθολογικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τµήµα Νοσηλευτικής (Σ.Ε.Υ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έγκαυµα και Μονάδα Εγκαυµάτων Υπό την εποπτεία της καθηγήτριας τεχνικών εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες

Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Μαζικές Καταστροφές από Ραδιενεργές, Βιολογικές, Χημικές (ΡΒΧ) Ουσίες ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ Μαζικές καταστροφές από ΡΒΧ ουσίες μπορούν να προκληθούν είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μάθημα 9ο ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ Φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου από οξύ αλκοολισμό, σαλικυλικά, θερμικά, Χημικά ή φαρμακευτικά ερεθιστικά,από τροφική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α. Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την. µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΟΥΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΟΞΕΙΑ ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙ Α Φλεγµονώδης αρθρίτιδα προκαλούµενη από την καθίζηση κρυστάλλων ουρικού µονονατρίου µέσα στην άρθρωση ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNEMPLOYMENT AΝD ΗΕΑLΤΗ

UNEMPLOYMENT AΝD ΗΕΑLΤΗ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ Η ΧΑΜΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα