ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΣΠΑ \Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3614/ Πρόσκληση και υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί. 1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 1.1 Τίτλος ιδακτικής Πρακτικής Αναφέρεται ο τίτλος της ιδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και θα προσδιορίζει την αρχική µορφή και το περιεχόµενό της. «ηµιουργία κανόνων στο µάθηµα της κολύµβησης» 1.2 ηµιουργός/-οι Ονοµατεπώνυµο: ιδάσκοντες Κολύµβησης (Νικοδέλης Θωµάς 1, Νταµπάκης Βασίλης 1, Μησαιλίδης Κώστας 1 ), Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής (Παπαργυρίου Αλέξανδρος 2 ), Επιστηµονικός συνεργάτης οµάδας (Παπαχαρίσης Βασίλης 3 ) 1 ΠΥΣΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΘ Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Σχολικός Σύµβουλος Στέλεχος ιοίκησης Στοιχεία Οργανικής Θέσης: ΠΥΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ (Νικοδέλης Θωµάς) Ταχυδροµική ιεύθυνση: Κων/πόλεως 2, Κατερίνη 1

2 ικτυακός τόπος / blog:... Η συγκεκριµένη ιδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού προγράµµατος; ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, να αναφέρετε την ονοµασία του: ιδασκαλία της κολύµβησης στα δηµοτικά σχολεία της Κατερίνης (υλοποιήθηκε το , το και υλοποιείται το ) Ιστοσελίδα / blog: Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό/-ά αντικείµενο/-α της ιδακτικής Πρακτικής: Φυσική Αγωγή Γ,,Ε, Στ ηµοτικού. Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειµένου: Κολύµβηση. Συµβατότητα µε το ΑΠΣ & το ΕΠΠΣ : Η ενότητα της κολύµβησης εντάσσεται στο ΑΠΣ & το ΕΠΠΣ για το δηµοτικό σχολείο (ΦΕΚ 304/ τ. Β, 2003) µε τη διευκρίνιση όπου υπάρχουν οι δυνατότητες. Το προτεινόµενο πλάνο είναι το πρώτο σειράς των 24 διδακτικών ενοτήτων από πρόγραµµα διδασκαλίας της κολύµβησης που πραγµατοποιείται στα δηµοτικά της Κατερίνης (Νικοδέλης και συν. 2010), τα τελευταία δύο χρόνια. 1.4 Βαθµίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες το εφαρµόσατε Βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η ιδακτική Πρακτική: Πρωτοβάθµια ευτεροβάθµια Τάξη ή τάξεις στις οποίες το εφαρµόσατε Γ,, Ε, Στ δηµοτικού Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων διαφορετικών σχολείων; ΝΑΙ ΟΧΙ 2

3 Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόµενα σχολεία/τάξεις. Το συµµετείχαν 2 σχολεία, το 7 ο και το 13 ο ηµοτικό Κατερίνης, συνεργάστηκαν οι, Ε και Στ τάξεις των δύο σχολείων στα πλαίσια του µαθήµατος. Το συνεργάστηκαν 3 σχολεία (7 ο, 12 ο και 13 ο ηµοτικά Κατερίνης) µε 19 συνολικά τµήµατα από Γ έως Στ τάξη. Το συνεργάζονται στα πλαίσια της συµµετοχής τους στο πρόγραµµα διδασκαλίας της κολύµβησης 6 σχολεία (2 ο, 3 ο, 7 ο, 12 ο και 13 ο ηµοτικά Κατερίνης καθώς και το ηµοτικό σχολείο του Σβορώνου Πιερίας.) 1.5 Είδος ιδακτικής Πρακτικής Σηµειώστε αυτό / αυτά που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 1. Σχέδιο Μαθήµατος (σχέδιο για διδασκαλία 45 ή λιγότερο ή διδακτικό δίωρο). 2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήµατος µε µεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο ιδασκαλίας). 3. Ολοκληρωµένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 4. Επιτυχηµένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού προγράµµατος. 6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείµενο ή σε κάποια δράση. 7. Επιτυχηµένο παράδειγµα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας µεταξύ συναδέλφων. 9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας µε τους γονείς / κηδεµόνες των µαθητών ή την τοπική κοινωνία. 10. Πρακτική αποδοτικής αντιµετώπισης και διαχείρισης προβληµατικών καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 11. Καλές Πρακτικές µε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία µε άλλες τάξεις / µε άλλα σχολεία). 12. Άλλο ;; Σκοπός & Στόχοι της ιδακτικής Πρακτικής Γενικός Σκοπός του προγράµµατος: Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε το «νερό» προωθώντας τη δια βίου καλή σχέση του ανθρώπου µε το νερό γενικότερα και ιδιαίτερα µε τη κολύµβηση. Στη συγκεκριµένη ενότητα θα µάθουν οι µαθητές/τριες να συµπεριφέρονται και να κινούνται µε ασφάλεια σε χώρους λουτρικών εγκαταστάσεων (Κολυµβητήρια, πισίνες αναψυχής)οι διδακτικές πρακτικές είναι στοχοκεντρικές. Στόχοι της διδακτικής πρακτικής είναι µέσα από την επίσκεψη στο κολυµβητήριο 3

4 (βιωµατικά) οι µαθητές/τιρες να γνωρίσουν κατανοήσουν κανόνες λειτουργίας του Κολυµβητηρίου οι οποίοι συνδέονται άµεσα τόσο µε την λειτουργία όσο και µε την υγιεινή των χώρων. Επιµέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείµενο και ως προς τη µαθησιακή διαδικασία. Η αξία της κολύµβησης (γιατί πρέπει να γνωρίζουµε να κολυµπάµε;). Χρήση αποδυτηρίων και ντους, Τρόποι µετακίνησης στους χώρους της εγκατάστασης, Ασφαλή είσοδος και έξοδος από τις δεξαµενές κολύµβησης. Οι παραπάνω επιµέρους στόχοι αποσκοπούν σε βιωµατική εµπέδωση των κανόνων συµπεριφοράς στο υγρό στοιχείο γενικότερα Σηµειώστε αν αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισµικά και υπηρεσίες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Όχι 1.7 Εκτιµώµενη διάρκεια Υπολογίζεται ο χρόνος που θα διαρκέσει η ιδακτική Πρακτική σε σχέση µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, των εκπαιδευτικών, το ΑΠΣ και το συνολικό πρόγραµµα του σχολείου. Συνήθως περιλαµβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: Ώρα έναρξης: Το µάθηµα µπορεί να διδαχτεί την 5η και 6η ώρα. ιάρκεια: η ιδακτική Πρακτική µπορεί να διαρκέσει από µια διδακτική ώρα µε τη διενέργεια µιας ή δύο δραστηριοτήτων (Σχέδιο Μαθήµατος) έως µια εβδοµάδα, ένα µήνα ή και ολόκληρο το σχολικό έτος (Εκπαιδευτικό Σενάριο). Ο παραγωγικός χρόνος µαθήµατος ήταν 60 λεπτά. Μαζί µε τη διαδικασία µετακίνησης από και προς το σχολείο καλύπτονται δύο διδακτικές ώρες. Συχνότητα: εξαρτάται από το θέµα της ιδακτικής Πρακτικής. Μπορεί να διενεργηθεί σε συνεχόµενη σχολική περίοδο ή σε χωριστές σχολικές περιόδους, κατά τη διάρκεια του χρόνου. 2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2.1 Γενική Περιγραφή ιδακτικής Πρακτικής 4

5 ΜΑΘΗΜΑ: 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Σκοπός: Να µάθουν οι µαθητές να συµπεριφέρονται και να κινούνται µε ασφάλεια στους χώρους του Κολυµβητηρίου Υλικό: δεν απαιτείται Περίληψη: Συζήτηση για την αξία του µαθήµατος και τους κανόνες συµπεριφοράς κατά τη διεξαγωγή του. Γνωριµία µε τους χώρους του κολυµβητηρίου. Πρακτική εφαρµογή των βασικών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Εναλλακτικές δραστηριότητες: Οι µαθητές µπορούν να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας Οι µαθητές να εντοπίσουν ποιοί από τους κανόνες που διδάχθηκαν τηρούνται στο σπίτι τους. Συζητήστε µε τους µαθητές σας γιατί πρέπει να µάθουµε κολύµπι; Περιεχόµενα Γνωριµία ενηµέρωση Περιγραφή ασκήσεων - Οργανωτικές και µεθοδικές οδηγίες Περπατήστε την διαδροµή: ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ ΝΤΟΥΣ ΠΙΣΙΝΑ ΚΕΡΚΙ ΕΣ. είξτε στους µαθητές τους χώρους του κολυµβητηρίου. Ζητήστε από τους µαθητές να ανακαλύψουν τον ασφαλή τρόπο µετακίνησης στους χώρους του κολυµβητηρίου. Οι µαθητές συζητούν και καταγράφουν τις εντυπώσεις τους. Συγκεντρωθείτε στην κερκίδα για ενηµέρωση. Χρησιµοποιήστε τις λέξεις κλειδιά του µαθήµατος για να διευκολύνετε τη συζήτηση. Συζητήστε µε τους µαθητές για την αξία της κολύµβησης, τις ιδιότητες ιάρκεια

6 του νερού και την υγιεινή στους χώρους του κολυµβητηρίου. Περπατήστε την διαδροµή: ΚΕΡΚΙ ΕΣ ΠΙΣΙΝΑ ΝΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΑ και ετοιµαστείτε για το µάθηµα. είξτε στους µαθητές το σωστό τρόπο µε τον οποίο πρέπει να ντύνονται και να ξεντύνονται στο κολυµβητήριο. 5 Χρήση αποδυτηρίων και ντους Περπατήστε στα ντους. Κάντε την πρώτη επαφή µε το νερό. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του νερού, ανοίξτε πρώτα το κρύο και µετά το ζεστό. Αφήστε το νερό να πέσει πάνω στα διάφορα µέρη του σώµατος. Κλείστε τα ντους. Επίδειξη της χρήσης των ντους από τον εκπαιδευτικό ή από µαθητές κολυµβητές. ηµιουργήστε ρουτίνα χρήσης των ντους (κοιλιά πλάτη µπούτια µασχάλες πρόσωπο). 5 Πρώτη επαφή µε την πισίνα εκµάθησης Εξοικείωση µε το νερό Περπατήστε προς την ΠΙΣΙΝΑ χωρίς να τρέχετε. Μπείτε και βγείτε από την πισίνα από εδραία θέση γλιστρώντας πάνω στους γλουτούς µε τη βοήθεια των χεριών και των ποδιών. Επίδειξη του τρόπου εισόδου εξόδου στην πισίνα από τον εκπαιδευτικό ή από µαθητές κολυµβητές Πλύνετε το πρόσωπο σας Περπατήστε µέσα στη πισίνα Πιάστε µε το χέρι σας το πάτωµα της πισίνας Κάντε ισορροπία στο ένα πόδι Ζητήστε από τους µαθητές να κάνουν τις ασκήσεις χωρίς να τις επιδεικνύετε ραστηριότητες µε Κοτούλες

7 παιχνίδια Έξοδος από τη πισίνα ντύσιµο στα αποδυτήρια, φρούτο ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Αφήστε τους µαθητές να επιλέξουν τον τρόπο εκτέλεσης χωρίς επίδειξη ( κάντε τις κοτούλες.) Τρέξιµο επιτόπου σε διαφορετικά βάθη Βγείτε έξω από την ΠΙΣΙΝΑ και περπατήστε προς τα αποδυτήρια Επίδειξη του τρόπου εξόδου (επανάληψη) Ζητήστε από τα παιδιά να µην τρέχουν Περπατήστε στα ΝΤΟΥΣ, λουστείτε και ντυθείτε στα αποδυτήρια ηµιουργήστε ρουτίνα ντυσίµατος µετά το µάθηµα της κολύµβησης (εσώρουχα-παντελόνι -κάλτσες παπούτσια..). Φάτε ένα φρούτο µαζί µε τα παιδιά (µετά το µάθηµα πάντα τρώµε το φρούτο µας) 5 10 Πότε κινδυνεύουµε να τραυµατιστούµε στους χώρους του κολυµβητηρίου; Τι συµβαίνει όταν το νερό πέφτει στο πρόσωπο µε ανοιχτά τα µάτια; Γιατί πρέπει να κάνουµε ντους πριν και µετά το µάθηµα; Γιατί κάνουµε οικονοµία στο νερό; Το µάθηµα γίνεται µε αναλογία ένας εκπαιδευτικός /10 µαθητές ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι διδάσκοντες είναι µαζί µε τους µαθητές µέσα στο νερό. Το συγκεκριµένο µάθηµα γίνεται στα ρηχά της µικρής πισίνας. Οι µαθητές πρέπει να φορούν κολυµβητικό µαγιώ και σκουφάκι 7

8 Οι µαθητές συνοδεύονται σε όλες τις µετακινήσεις τους στους χώρους του κολυµβητηρίου από τους εκπαιδευτικούς ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Νερό Υγιεινή ντους ντύσιµο φρούτο 2.2 Φύλλα Εργασίας Φ ύ λ λ ο ε ρ γ α σ ί α ς Κ ο λ ύ µ β η σ η ς ΜΑΘΗΜΑ: 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΚΕΨΟΥ: Γιατί ανοίγουµε πρώτα το κρύο νερό και µετά το ζεστό νερό; Γιατί περπατάµε πάντα αργά και προσεκτικά στους χώρους του κολυµβητηρίου; ΣΗΜΕΙΩΣΕ:(βάλε στη σωστή σειρά τις λέξεις) Με τι σειρά φοράµε τα ρούχα; παντελόνι - εσώρουχα- παπούτσια - κάλτσες Με τι σειρά κάνουµε ντους; πλάτη µπούτια - πρόσωπο µασχάλες - κοιλιά ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ; πότε αισθάνεσαι ότι ισορροπείς καλύτερα µέσα στο νερό; ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βγεις από την ΠΙΣΙΝΑ; 8

9 2.3 Υλικοτεχνική Υποδοµή Το συγκεκριµένο µάθηµα, πέρα από την ειδική αθλητική περιβολή (µαγιώ, σκουφάκι κολύµβησης κλπ), δεν απαιτεί υλικοτεχνική υποδοµή. 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Πώς χρησιµοποιώ το ντους; A. Ανοίγω πρώτα το «ζεστό» και µετά το «κρύο» B. Ανοίγω πρώτα το «κρύο» και µετά το «ζεστό» Γ. Το έχω συνέχεια ανοικτό όλη την ώρα του µαθήµατος. Ανοίγω και τις δύο βάνες µαζί. Τι από τα παρακάτω µπορεί να συµβεί στους χώρους του κολυµβητηρίου όταν τρέχω; να µε κτυπήσει µια µπάλα; Να γλιστρήσω; να µε κυνηγήσουν βατράχια; Ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος εισόδου και εξόδου από την πισίνα; Α Β 9

10 4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Με ατοµική µου ευθύνη και σύµφωνα µε το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο ηµιουργός που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 1. Το Σχέδιο Καλής ιδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό µου πρωτότυπο δηµιούργηµα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 2. ίνω το δικαίωµα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να αναπαράγει ή να διανέµει το υποβληθέν Σχέδιο Καλής ιδακτικής Πρακτικής, ολόκληρο ή τµήµα του ή συντετµηµένο ή ενσωµατωµένο σε άλλο υλικό, για εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, µε κάθε πρόσφορο µέσο, ιδίως έντυπο ή ηλεκτρονικό. 3. ηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς επιθυµώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυµείτε): Επώνυµα Ανώνυµα Αν δεν καταγράψετε την επιθυµία σας αυτό σηµαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή αξιοποίηση να γίνει ανώνυµα. *Για πρακτικούς λόγους, η χρήση του αρσενικού γραµµατικού γένους θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνει και το θηλυκό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2010. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: εκ µέρους των δηµιουργών, Θωµάς Νικοδέλης. Βιβλιογραφία Νικοδέλης Θ., Μισαηλίδης Κ., Νταµπάκης Β., Παπαργυρίου Α., Παπαχαρίσης Β.( 2010). Η διδασκαλία της κολύµβησης στο δηµοτικό σχολείο: Πιλοτική εφαρµογή προγράµµατος εκµάθησης. Εκηβόλος 7,

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

2008 (Project) ., , . . . 2-10/9/2008. .

2008 (Project)   ., ,       .          .     .     2-10/9/2008.          . Οκτώβριος 2008 Το Σχέδιο Εργασίας (Project) αποτελεί τον πυρήνα της ιαθεµατικότητας. Οι µαθητές, µεταξύ άλλων, εξοικειώνονται µε τις διαδικασίες της επιστηµονικής µεθοδολογίας της έρευνας και µε τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 197 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8561/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» της Α, Β, Γ τάξης Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας Πρόγραμμα Ίρις - Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Μη τυπική εκπαίδευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα