ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ."

Transcript

1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 2 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; 1

2 ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P A B Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Α δίνεται από τη σχέση : da = 40-2,5P Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Β δίνεται από τη σχέση : dβ = 60-4P Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης. ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Α Β Γ Δ 40 8 Ε 45 4 Ζ 50 2 Αν στην αγορά υπάρχουν 20 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 100-2P Αν στην αγορά υπάρχουν 10 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 7 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 1200/P Αν στην αγορά υπάρχουν 3 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. 2

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 1. Η ζήτηση ενός αγαθού Α δίνεται από τη συνάρτηση d= 80-4P. Μια μείωση της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού Β μεταβάλλει τη ζήτηση του αγαθού Α κατά 25%. Ποια είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Α στην τιμή των 10 ευρώ; 2. Τι επίδραση θα ασκούσε η αύξηση του εισοδήματος στη ζήτηση ψωμιού διατίμησης; Να εξηγήσετε γραφικά την απάντησή σας. 3. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά Χ και Φ είναι συμπληρωματικά. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Χ, ceteris paribus, τι θα συμβεί στη ζήτηση των αγαθών Ψ και Φ; (Να δικαιολογήσετε, διαγραμματικά την απάντησή σας.) 4. Αν μειωθεί η τιμή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τότε η ζήτηση για προγράμματα λογισμικού θα μειωθεί, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν αμετάβλητοι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων, την απάντησή σας. 5. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην αγορά αυτοκινήτων σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις; Α) Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ΙΧ. Β) Λόγω οικονομικής ύφεσης, το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται. Γ) Αναμένεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ΙΧ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι κανονικά αγαθά. 6. Αφού κάνετε το σχετικό διάγραμμα, να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να αυξάνεται ταυτόχρονα η τιμή ενός κανονικού αγαθού και το εισόδημα των καταναλωτών και οι καταναλωτές να εξακολουθούν να αγοράζουν την ίδια ποσότητα από το αγαθό. 7. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού το μέγεθος της αύξησης της τιμής του είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε την αντίδραση των καταναλωτών. 8. Υποθέτουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται αύξηση στην τιμή του. Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στο εισόδημα των καταναλωτών. Να εξηγήσετε πως θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και να το δείξετε με διάγραμμα. 9. Να εξηγήσετε πως επηρεάζεται η ζήτηση των καταναλωτών για παγωτά στους καλοκαιρινούς μήνες. Να εξηγήσετε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 3

4 10.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών αυξήθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού κατεψυγμένου κρέατος. 11.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών μειώθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού νωπού κρέατος. 12. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση στις τιμές των ηλεκτρικών συσκευών τον επόμενο μήνα. Πως θα επηρεαστεί η ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικές συσκευές σήμερα; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 13. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματος τους στο άμεσο μέλλον. Πως θα επηρεαστεί η κατανάλωση τους για αγαθά ενόψει της αύξησης του εισοδήματος; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 14. Εξηγήστε πως επηρεάστηκε η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών το περασμένο καλοκαίρι εξαιτίας της προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 15. Έστω ότι η τιμή του υγραερίου αυξήθηκε σημαντικά. Εξηγήστε πως θα επηρεαστεί η ζήτηση για κουζίνες που λειτουργούν με υγραέριο, με την υπόθεση ceteris paribus. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 16. Η τιμή των ιταλικών επίπλων μειώθηκε και έτσι τα ιταλικά έπιπλα είναι πιο φτηνά από τα άλλα έπιπλα οπουδήποτε αλλού. Αν υποτεθεί ότι η πιο πάνω δήλωση είναι ορθή, πως αυτό το γεγονός θα επηρεάσει, στην Ελλάδα, τα μεγέθη της ζήτησης; Α. για τα ιταλικά έπιπλα Β. για τα ελληνικά έπιπλα 17. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-3p. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 18. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού κανονικού είναι d= 40-0,5P. Η τιμή του αγαθού αρχικά ήταν 10 και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 60%. Κατόπιν, αυξήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών, με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 5%. Ζητείται η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και το σχετικό διάγραμμα. 19. Η συνάρτηση ζήτησης των πορτοκαλιών και των μανταρινιών είναι dπ= 80-16P και dμ= 60-2P, αντίστοιχα. Οι τιμές στην αγορά, ανά κιλό, είναι 2 χρηματικές μονάδες για τα πορτοκάλια και 3 χρηματικές μονάδες για τα 4

5 μανταρίνια. Στην περίπτωση που η τιμή των πορτοκαλιών αυξηθεί και γίνει ίση με αυτή των μανταρινιών, έχουμε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης για τα μανταρίνια κατά 20%. Ζητείται: α) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των πορτοκαλιών β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των μανταρινιών. 20. Η συνάρτηση ζήτησης των φωτογραφικών μηχανών και των φιλμ είναι dφμ=200-4ρ και dφ=60-0,5ρ. Οι τιμές στην αγορά είναι 30 χρηματικές μονάδες για τις φωτογραφικές μηχανές και 4 χρηματικές μονάδες για τα φιλμ. Το κράτος αποφασίζει να αυξήσει τους φόρους των φωτογραφικών μηχανών, με τα εξής αποτελέσματα: 1) να μεταβληθεί η τιμή των φωτογραφικών μηχανών κατά 5% και 2) να μεταβληθεί η ζήτηση των φιλμ κατά 10%. Ζητείται α) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητα των φωτογραφικών μηχανών. β) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των φιλμ. 21. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές και οι ζητούμενες ποσότητες δύο αγαθών, Α και Β. P A A P B B Κ Λ Μ Να εξεταστεί αν είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά και για ποιες τιμές του πίνακα ισχύει ο νόμος της ζήτησης για το αγαθό Α. 22. Δίνεται η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού από την παρακάτω εξίσωση: d= 100-2P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10%. 23. Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μη ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10 μονάδες. 24. Η παρακάτω εξίσωση περιγράφει τη ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού. 5

6 d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω αύξησης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά το μισό. 25. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μείωσης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά 5%. 26. Η ζήτηση ενός αγαθού Χ περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: d= P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Χ Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό αυτό αν αυξηθεί η τιμή ενός άλλου υποκατάστατου αγαθού με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 20% 27. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη ζήτηση του καφέ : Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του καφέ Β) Τι θα συμβεί στον καφέ αν μειωθεί η τιμή της ζάχαρης και μεταβληθεί η ζήτηση του καφέ κατά 10 μονάδες. 28. Δίνεται η εξίσωση d= 350-2P η οποία εκφράζει τη ζήτηση ενός αγαθού Χ. Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό Χ αν λόγω αύξησης των τιμών στο μέλλον μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ σήμερα κατά 5%. 29. Δίνεται ο πίνακας ενός κατώτερου αγαθού Ψ : Ρ

7 Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Ψ Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί το εισόδημα στο μέλλον με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ σήμερα κατά 20 μονάδες. 30. Η ζήτηση του αγαθού ψωμί δίνεται από την παρακάτω σχέση: d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του ψωμιού Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών και μεταβληθεί η ζήτηση του ψωμιού κατά 30%. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 2. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 3. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 4. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 5. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 6. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 7

8 7. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή του Καφέ και ταυτόχρονα μειωθεί η τιμή της ζάχαρης, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της ζάχαρης. 8. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή των Μήλων και ταυτόχρονα αυξηθεί η τιμή των πορτοκαλιών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της τιμής των Μήλων. 9. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 10. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 11. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί ο αριθμός των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών. 12. Η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 400 κιλά. Αν αυξηθεί το εισόδημα κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,8 και μετά αυξηθεί η τιμή κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης -0,6, ποια θα είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα; 13. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι Ρ1, η ζητούμενη ποσότητα είναι 500 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί κατά 40% και γίνει Ρ2, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Πόση θα πρέπει να είναι η μεταβολή του εισοδήματος μετά τη μείωση της τιμής από Ρ1 σε Ρ2, ώστε οι καταναλωτές να ζητούν 792 κιλά; Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 14. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2 και το εισόδημα αυξηθεί κατά 15,5%, πόση πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ώστε η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι ίση με την αρχική; Η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 15. Έστω ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής με μηνιαίο εισόδημα 8000 αγοράζει 120 μονάδες τον μήνα, όταν η τιμή του αγαθού είναι 60 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ίση με -0,2. Έστω ότι η τιμή του αγαθού αυξάνεται κατά 10% και αμέσως μετά το εισόδημα τού καταναλωτή αυξάνεται κατά 20%. Σαν αποτέλεσμα των μεταβολών ναυτών, ο καταναλωτής ζητά 9,4 8

9 μονάδες περισσότερες από το συγκεκριμένο αγαθό. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να προσδιορίσετε το είδος του αγαθού. 16. Η αρχική τιμή ενός αγαθού είναι 20 χρηματικές μονάδες και η αρχική συνολική δαπάνη των καταναλωτών χρηματικές μονάδες. Όταν η τιμή του μειωθεί κατά 10%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται κατά 0,8%. Στη συνέχεια, με σταθερή τη νέα τιμή, μεταβάλλεται το εισόδημα των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών κατά 5%. Η εισοδηματική ελαστικότητα στη νέα τιμή είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να υπολογιστούν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 17. Η τιμή ενός αγαθού αυξήθηκε από 400 σε 450 ευρώ και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μειώθηκαν από ευρώ σε ευρώ. Είναι η ζήτηση για το αγαθό, στην περίπτωση αυτή, ελαστική ή ανελαστική; Εξηγείστε. 18. Αρχικά η ζητούμενη ποσότητα είναι 20 μονάδες. Αν μειωθεί η τιμή κατά 10% με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-2 και μετά αυξηθεί το εισόδημα με ελαστικότητα εισοδήματος EY=1 και η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι 30 μονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 19. Όταν το εισόδημα ενός καταναλωτή είναι 1400 ευρώ το μήνα, αγοράζει 30 μονάδες από το αγαθό Χ το μήνα. Όταν το εισόδημα του αυξάνεται σε 2100 ευρώ το μήνα, ζητά 12 μονάδες λιγότερο από το αγαθό Χ το μήνα. Να εξηγήσετε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ με βάση το βαθμό εισοδηματικής ελαστικότητας. 20. Η κατανάλωση ενός αγαθού Χ ανέρχεται σε 20 μονάδες το μήνα, όταν το εισόδημα είναι 2000 ευρώ. Μια αύξηση του εισοδήματος έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία κατανάλωση του αγαθού Χ κατά 6 μονάδες. Α) Ποιο πρέπει να είναι το ύψος του εισοδήματος για να αυξηθεί η κατανάλωση του αγαθού Χ από 20 σε 26 μονάδες; Δίνεται ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 1,5. Β) Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκει το αγαθό Χ και γιατί; 21. Έστω ότι το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται από 1500 σε 2000 ευρώ με αποτέλεσμα η κατανάλωση του αγαθού Χ να αυξηθεί από 60 σε 100 μονάδες. Α) να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ. Β) να σχολιάσετε αν το αγαθό είναι κανονικό ή κατώτερο. 22. Αν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την τιμή του είναι Ed=-0,5 και αυξηθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 23. Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών ενός αγαθού Α αυξάνεται κατά 25% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,6 και στη συνέχεια αυξάνεται η τιμή του αγαθού κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,4. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι 300 μονάδες. Α) Ποια θα είναι η τελικά ζητούμενη 9

10 ποσότητα του αγαθού Α; Β) Ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών του αγαθού; 24. Δίνεται η ζήτηση D που εκφράζει τη ζήτηση ενός καταναλωτή Κ με εισόδημα 2000 για ένα προϊόν Χ. Ο καταναλωτής στην τιμή των 50 ζητάει 100 μονάδες προϊόντος. Αν η τιμή του προϊόντος αυξηθεί κατά 20 και το εισόδημα του Κ κατά 5000, να βρεθεί η νέα ποσότητα που ο Κ θα ζητάει, αν ξέρουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης σε τιμή 50 και σε ζητούμενη ποσότητα 100 μονάδων είναι Ed=-0,5 και ότι η εισοδηματική ελαστικότητα του Κ είναι EY=0, Ένας καταναλωτής Κ στην τιμή των 100 αγοράζει 40 μονάδες προϊόντος Χ. Αν αυξηθεί το εισόδημα του κατά 10% και αμέσως μετά αυξηθεί και η τιμή του προϊόντος κατά 5%, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή από τον αρχικό στον τελικό συνδυασμό, αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι -2 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,5, και να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση των μεταβολών. 26. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι ΣΔ1. Όταν μειωθεί η τιμή σε Ρ2 με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-1,5, η συνολική δαπάνη μεταβάλλεται κατά 25%. Ποια πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος με ελαστικότητα εισοδήματος EY=2, ώστε η συνολική δαπάνη των καταναλωτών να πάρει την αρχική της μορφή; 27. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι 1 =800. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 2 =880. Αν μετά αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%, στην τιμή Ρ2 η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 3 =836. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα. 28. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι ίση με 10 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα του είναι 20 μονάδες. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί κατά 20%, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,5. Μία ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήματος κατά 30% έχει αποτέλεσμα οι καταναλωτές να ζητούν την ίδια ποσότητα που ζητούσαν αρχικά, πριν τις μεταβολές της τιμής και του εισοδήματος. Α) Να προσδιορίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα των καταναλωτών. Β) να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας Γ) Αν η αρχική καμπύλη ζήτησης του αγαθού είναι γραμμική, να βρείτε το επίπεδο τιμών στο οποίο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού θα είναι μικρότερη από -1, μεγαλύτερη από -1, ίση με -1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ 1. Στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού είναι -0,8 και η ζητούμενη ποσότητα 400 μονάδες. Αν η τιμή του αυξηθεί κατά 20%, ποια θα είναι η ζητούμενη ποσότητα; 2. Όταν η τιμή ενός προϊόντος μειώνεται κατά 20%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται κατά 4%. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης. 10

11 3. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=80-2p. α) να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=15. β) να βρεθεί η τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-6p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=3, Ρ2=5 και Ρ3=8. 5. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Α δίνεται από τη σχέση d=60-2p. α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 ευρώ. β) υποθέστε ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση της τιμής του αγαθού Α και το γεγονός αυτό προκαλεί μια σταθερή ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησής του κατά 30%. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού Α μειώνεται από 6 σε Εξηγήστε τι θα συμβεί στην αγορά ενός αγαθού Χ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α)όταν η παραγωγή του αγαθού Χ είναι μικρότερη κατά 20%, η τιμή του αγαθού ανεβαίνει κατά 40%. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή; β) Αν η τιμή του αγαθού Χ αυξηθεί κατά 10% και η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή, παραμένει αμετάβλητη τι θα συμβεί στην πωλούμενη ποσότητα του αγαθού; 7. Έστω ότι η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι 1,2 ευρώ και η ζητούμενη ποσότητα είναι τόνοι την εβδομάδα. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,4 και υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει φόρο 0,3 ευρώ ανά λίτρο και αυξάνει την τιμή στα 1,5 ευρώ, πόσο θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης. 8. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 0,8 ευρώ ανά λίτρο και η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης είναι 50 εκατ. Λίτρα την εβδομάδα. Η ελαστικότητα ζήτησης, στο σημείο αυτό, είναι -0,6. Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να μειωθεί η συνολική κατανάλωση κατά 12% και επιβάλλει πρόσθετο φόρο, πόση θα είναι αυτή η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των καταναλωτών; 9. Οι συναρτήσεις ζήτησης δυο αγαθών Α και Β είναι γραμμικές. Η ζήτηση του αγαθού Α δίνεται από την ακόλουθη σχέση d1=160-10p. Η καμπύλη ζήτησης του αγαθού Α τέμνει την καμπύλη ζήτησης του αγαθού Β στην τιμή Ρ=6 ευρώ. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Β είναι, στο σημείο αυτό, διπλάσια της ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού Α. Α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών Α και Β στην τιμή των 6 ευρώ. Β) να προσδιοριστεί η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Β. 11

12 10. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: P d Α Β Γ Α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού Α: 1) από το σημείο Α στο σημείο Β και 2) από το σημείο Β στο σημείο Α Β) Που οφείλεται η διαφορά της ελαστικότητας μεταξύ των 1,2 Γ) Να επαληθεύεστε με τα παραπάνω δεδομένα ότι EdA > EdAB > EdB 11. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-p. Α) βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=10. Β) βρείτε την τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με - 0,5 12. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι P=8-1/4d. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=2 και Ρ2= Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, όταν η ελαστικότητα ζήτησης από το Α στο Β είναι -0,4 και από το Γ στο Β είναι -0,5. P d A B 60 ; Γ ; Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=300-2p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 50 ευρώ σε 60 ευρώ. 12

13 15. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το συνδυασμό Α στο Β είναι -1,25, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Συνδυασμοί Συνολική Δαπάνη Τιμή Ποσότητα Α A=; Β ; ; B=A Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=25-0,5p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 40 ευρώ σε 20 ευρώ. Β) Να σχεδιάσετε τη σχετική καμπύλη της παραπάνω συνάρτησης ζήτησης. 17. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=48-6p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από τα 2 ευρώ σε 4 ευρώ. Β) Υποθέστε ότι λόγω μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, η ζήτηση του αγαθού Χ μεταβάλλεται κατά 50%. Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 4 σε 2 ευρώ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 1. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = P. Ζητούνται οι ζητούμενες ποσότητες στις τιμέςρ1=5 ευρώ, Ρ2=6 ευρώ και Ρ3=7 ευρώ. Στη συνέχεια, να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης και να αιτιολογηθεί η κλίση της. 2. Η συνάρτηση ζήτησης δυο αγαθών, Χ και Ψ, είναι dχ = 80-4P και dψ= 80-4P. Ζητείται να εξεταστεί σε ποιο αγαθό η αύξηση της τιμής από 2 σε 5 ευρώ θα επιφέρει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα. 3. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ

14 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 4. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ 40 7,5 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 5. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Ποια η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που μειωθεί η τιμή από 20 σε 10 ευρώ; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 6. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 60 3P. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 7. Στηριζόμενη στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο Α, όταν η τιμή αυξάνεται από 2 σε 5 ευρώ. Σε ποιο από αυτά τα δύο σημεία είναι περισσότερο ελαστική η ζήτηση. 8. Στηριζόμενοι στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε, καθώς η τιμή αυξάνεται, την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όπου αυτό είναι δυνατόν. 9. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή μεταβάλλεται από 4 ευρώ σε 5 ευρώ. 10. Σε ένα αγαθό, εξαιτίας μεταβολής της τιμής του, μειώθηκε η ζητούμενη ποσότητα κατά 20%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -1,2, πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή του; 11. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού σε ένα σημείο Α της καμπύλης ζήτησης είναι Εd=-0,4 και η ζητούμενη ποσότητα, εξαιτίας της μεταβολής της τιμής προς ένα άλλο σημείο Β της καμπύλης ζήτησης, μειώθηκε από 54 σε 42 μονάδες. Πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή; 12. Για ένα αγαθό στην τιμή των 20 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι 600 τόνοι. Εξαιτίας μιας μείωσης της τιμής, έχουμε μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των καταναλωτών κατά 20 τόνους. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -2,2, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού. 13. Στην τιμή των 80 λεπτών η ζητούμενη ποσότητα είναι 400 μονάδες. Αν αυξηθεί η τιμή σε 90 λεπτά και γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -0,8, ζητείται: α) η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. β) η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. 14. Εξαιτίας της μεταβολής της τιμής, έχουμε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού από 200 σε 220 λίτρα. Αν γνωρίζουμε ότι η 14

15 μεταβολή της τιμής ήταν της τάξεως του 1 ευρώ, καθώς και ότι η Εd=-0,3, ζητείται η αρχική και η τελική τιμή του αγαθού. 15. Ποια είναι η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η τιμή αυξήθηκε κατά 12% και η ζητούμενη ποσότητα μεταβλήθηκε κατά 5%; 16. Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση χρησιμοποιώντας ως βάση την τιμή και τη συνολική δαπάνη: P P* , Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τη συνάρτηση : d = 100 4P. Ζητείται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών που αντιστοιχεί στην τιμή των 8 ευρώ. 18. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι 300 και 400 μονάδες, η συνολική δαπάνη είναι 6000 ευρώ και 7200 ευρώ αντίστοιχα. Ποιες είναι οι τιμές του αγαθού που αντιστοιχούν στις παραπάνω ποσότητες; 19. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι στις τιμές 2 και 3 ευρώ η συνολική δαπάνη είναι 2000 και 2400 ευρώ, αντίστοιχα. Να βρεθούν οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού πους αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές; 20. Για ένα αγαθό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και συνολικής δαπάνης. Ζητείται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από 4 σε 5 ευρώ και από 5 σε 5,2 ευρώ, και να χαρακτηριστεί η ζήτηση. P ΣΔ , Στην τιμή 4 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι 200 μονάδες, ενώ στην τιμή 5 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 170 μονάδες. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού. 22. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού για την οποία ισχύουν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: P , Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. 15

16 24. Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και P ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική 4,4 160 δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. P Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα στοιχεία της ζήτησης ενός αγαθού. Ζητείται η ποσοστιαία μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη, εξαιτίας της μείωσης της τιμής του. P , Να εκτιμηθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να χαρακτηριστεί η ζήτηση ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η μείωση της τιμής του κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά 15%. 27. Δύο κρατικά αγαθά, Χ και Ψ, έχουν ακριβώς την ίδια τιμή πώλησης, 10 ευρώ, και την ίδια ζητούμενη ποσότητα, μονάδες. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το αγαθό Χ έχει ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Εdχ=-0,5 και το αγαθό Ψ, Εdψ=-2. Ποια θα είναι η συνολική μεταβολή των εσόδων του κράτους, στην περίπτωση που επιβάλλει φόρο κατανάλωσης ύψους 10% επί της τιμής πώλησης, σε καθένα από τα δυο αγαθά; 28. Μια επιχείρηση παράγει δυο αγαθά, Χ και Ψ. Στην τιμή των 20 ευρώ, ζητούνται 300 μονάδες του Χ (Εdχ=-0,2) και 300 μονάδες του Ψ (Εdψ=- 1,5). Σε ποιο εκ των δυο αγαθών της συμφέρει να επιβάλλει έκπτωση ύψους 30% και σε ποιο πρέπει να διατηρήσει σταθερή την τιμή πώλησης; Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της έκπτωσης. 29. Μια επιχείρηση παράγει μόνο δύο προϊόντα, Χ και Ψ, και στην τιμή των 5 χρηματικών μονάδων πουλάει μονάδες από το Χ (Εdχ=-0,8) και 5000 μονάδες από το Ψ (Εdψ=-1,1). Η εργατική ένωση των εργαζομένων της επιχείρησης κατάφερε να επιτύχει αύξηση των μισθών των μελών της και ο επιχειρηματίας αποφάσισε να μεταβιβάσει την αύξηση στους καταναλωτές, αυξάνοντας την τιμή πώλησης και των δυο προϊόντων κατά 2%. Ζητείται η μεταβολή των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της αύξησης της τιμής. 16

17 30. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα για το αγαθό, του οποίου οι τιμές της ζήτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα; Τι είδους αγαθό είναι; Ρ Y Α Β Γ Για ένα αγαθό Κ, η ζητούμενη ποσότητα το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν 500 μονάδες και το δεύτερο εξάμηνο ήταν 600. Αντιστοίχως, για ένα άλλο αγαθό Μ, οι ζητούμενες ποσότητες των δυο εξαμήνων ήταν 900 και 800 μονάδες. Αν γνωρίζουμε ότι οι τιμές και των δυο αγαθών παρέμειναν σταθερές και ότι μειώθηκε το εισόδημα των καταναλωτών κατά 10%, να χαρακτηρισθούν τα αγαθά. 32. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι : d = P. Μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά 30%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι ίση με 1,6, ζητείται η νέα συνάρτηση ζήτησης. 33. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, να βρεθούν, όπου είναι πιθανόν, οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή και οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς εισόδημα(καθώς αυξάνεται η τιμή ή καθώς αυξάνεται το εισόδημα). Στη συνέχεια, να χαρακτηριστεί η ζήτηση και το αγαθό και να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα η καμπύλη ή οι καμπύλες ζήτησης. Ρ Y Α Β Γ Η τιμή της ντομάτας αυξάνεται από 1,2 ευρώ σε 1,4 ευρώ το κιλό. Α) πόσοι τόνοι πουλήθηκαν μετά την αύξηση της τιμής, αν γνωρίζουμε ότι η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ήταν 60 τόνοι και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -3,5; Β) Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης; 35. Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού παραμένει σταθερή στις τιμές Ρ1=2 ευρώ και Ρ2=2,1 ευρώ. Ζητείται : α) Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από Ρ1 σε Ρ2. β) Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού και να περιγράψετε τι είδους αγαθό μπορεί να είναι. Γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. Τι παρατηρείτε; 36. Σε μια οικονομία, στην τιμή Ρ-1,2 ευρώ ανά λίτρο, η ημερήσια κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού είναι λίτρα. Το κράτος αποφάσισε να αυξήσει τα έσοδά του αυξάνοντας το φόρο, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 5%. Ποια η μεταβολή των κρατικών εσόδων από την αύξηση του φόρου, αν γνωρίζουμε ότι αποτελούν σταθερά το 10% της συνολικής δαπάνης και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι Ed=-1,5; Θεωρείται αποτελεσματικό αυτό το κρατικό μέτρο για το συγκεκριμένο αγαθό; 37. Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τη ζήτηση ενός αγαθού όπου Ρ η τιμή του αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα και Υ το εισόδημα των 17

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30

d) 20 a) 0,5 b) 2 c) 0,2 d) 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σηµειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα