ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ."

Transcript

1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 2 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; 1

2 ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P A B Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Α δίνεται από τη σχέση : da = 40-2,5P Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Β δίνεται από τη σχέση : dβ = 60-4P Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης. ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Α Β Γ Δ 40 8 Ε 45 4 Ζ 50 2 Αν στην αγορά υπάρχουν 20 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 100-2P Αν στην αγορά υπάρχουν 10 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 7 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 1200/P Αν στην αγορά υπάρχουν 3 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. 2

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 1. Η ζήτηση ενός αγαθού Α δίνεται από τη συνάρτηση d= 80-4P. Μια μείωση της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού Β μεταβάλλει τη ζήτηση του αγαθού Α κατά 25%. Ποια είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Α στην τιμή των 10 ευρώ; 2. Τι επίδραση θα ασκούσε η αύξηση του εισοδήματος στη ζήτηση ψωμιού διατίμησης; Να εξηγήσετε γραφικά την απάντησή σας. 3. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά Χ και Φ είναι συμπληρωματικά. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Χ, ceteris paribus, τι θα συμβεί στη ζήτηση των αγαθών Ψ και Φ; (Να δικαιολογήσετε, διαγραμματικά την απάντησή σας.) 4. Αν μειωθεί η τιμή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τότε η ζήτηση για προγράμματα λογισμικού θα μειωθεί, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν αμετάβλητοι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων, την απάντησή σας. 5. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην αγορά αυτοκινήτων σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις; Α) Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ΙΧ. Β) Λόγω οικονομικής ύφεσης, το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται. Γ) Αναμένεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ΙΧ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι κανονικά αγαθά. 6. Αφού κάνετε το σχετικό διάγραμμα, να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να αυξάνεται ταυτόχρονα η τιμή ενός κανονικού αγαθού και το εισόδημα των καταναλωτών και οι καταναλωτές να εξακολουθούν να αγοράζουν την ίδια ποσότητα από το αγαθό. 7. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού το μέγεθος της αύξησης της τιμής του είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε την αντίδραση των καταναλωτών. 8. Υποθέτουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται αύξηση στην τιμή του. Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στο εισόδημα των καταναλωτών. Να εξηγήσετε πως θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και να το δείξετε με διάγραμμα. 9. Να εξηγήσετε πως επηρεάζεται η ζήτηση των καταναλωτών για παγωτά στους καλοκαιρινούς μήνες. Να εξηγήσετε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 3

4 10.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών αυξήθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού κατεψυγμένου κρέατος. 11.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών μειώθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού νωπού κρέατος. 12. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση στις τιμές των ηλεκτρικών συσκευών τον επόμενο μήνα. Πως θα επηρεαστεί η ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικές συσκευές σήμερα; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 13. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματος τους στο άμεσο μέλλον. Πως θα επηρεαστεί η κατανάλωση τους για αγαθά ενόψει της αύξησης του εισοδήματος; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 14. Εξηγήστε πως επηρεάστηκε η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών το περασμένο καλοκαίρι εξαιτίας της προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 15. Έστω ότι η τιμή του υγραερίου αυξήθηκε σημαντικά. Εξηγήστε πως θα επηρεαστεί η ζήτηση για κουζίνες που λειτουργούν με υγραέριο, με την υπόθεση ceteris paribus. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 16. Η τιμή των ιταλικών επίπλων μειώθηκε και έτσι τα ιταλικά έπιπλα είναι πιο φτηνά από τα άλλα έπιπλα οπουδήποτε αλλού. Αν υποτεθεί ότι η πιο πάνω δήλωση είναι ορθή, πως αυτό το γεγονός θα επηρεάσει, στην Ελλάδα, τα μεγέθη της ζήτησης; Α. για τα ιταλικά έπιπλα Β. για τα ελληνικά έπιπλα 17. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-3p. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 18. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού κανονικού είναι d= 40-0,5P. Η τιμή του αγαθού αρχικά ήταν 10 και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 60%. Κατόπιν, αυξήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών, με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 5%. Ζητείται η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και το σχετικό διάγραμμα. 19. Η συνάρτηση ζήτησης των πορτοκαλιών και των μανταρινιών είναι dπ= 80-16P και dμ= 60-2P, αντίστοιχα. Οι τιμές στην αγορά, ανά κιλό, είναι 2 χρηματικές μονάδες για τα πορτοκάλια και 3 χρηματικές μονάδες για τα 4

5 μανταρίνια. Στην περίπτωση που η τιμή των πορτοκαλιών αυξηθεί και γίνει ίση με αυτή των μανταρινιών, έχουμε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης για τα μανταρίνια κατά 20%. Ζητείται: α) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των πορτοκαλιών β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των μανταρινιών. 20. Η συνάρτηση ζήτησης των φωτογραφικών μηχανών και των φιλμ είναι dφμ=200-4ρ και dφ=60-0,5ρ. Οι τιμές στην αγορά είναι 30 χρηματικές μονάδες για τις φωτογραφικές μηχανές και 4 χρηματικές μονάδες για τα φιλμ. Το κράτος αποφασίζει να αυξήσει τους φόρους των φωτογραφικών μηχανών, με τα εξής αποτελέσματα: 1) να μεταβληθεί η τιμή των φωτογραφικών μηχανών κατά 5% και 2) να μεταβληθεί η ζήτηση των φιλμ κατά 10%. Ζητείται α) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητα των φωτογραφικών μηχανών. β) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των φιλμ. 21. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές και οι ζητούμενες ποσότητες δύο αγαθών, Α και Β. P A A P B B Κ Λ Μ Να εξεταστεί αν είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά και για ποιες τιμές του πίνακα ισχύει ο νόμος της ζήτησης για το αγαθό Α. 22. Δίνεται η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού από την παρακάτω εξίσωση: d= 100-2P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10%. 23. Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μη ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10 μονάδες. 24. Η παρακάτω εξίσωση περιγράφει τη ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού. 5

6 d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω αύξησης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά το μισό. 25. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μείωσης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά 5%. 26. Η ζήτηση ενός αγαθού Χ περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: d= P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Χ Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό αυτό αν αυξηθεί η τιμή ενός άλλου υποκατάστατου αγαθού με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 20% 27. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη ζήτηση του καφέ : Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του καφέ Β) Τι θα συμβεί στον καφέ αν μειωθεί η τιμή της ζάχαρης και μεταβληθεί η ζήτηση του καφέ κατά 10 μονάδες. 28. Δίνεται η εξίσωση d= 350-2P η οποία εκφράζει τη ζήτηση ενός αγαθού Χ. Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό Χ αν λόγω αύξησης των τιμών στο μέλλον μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ σήμερα κατά 5%. 29. Δίνεται ο πίνακας ενός κατώτερου αγαθού Ψ : Ρ

7 Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Ψ Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί το εισόδημα στο μέλλον με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ σήμερα κατά 20 μονάδες. 30. Η ζήτηση του αγαθού ψωμί δίνεται από την παρακάτω σχέση: d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του ψωμιού Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών και μεταβληθεί η ζήτηση του ψωμιού κατά 30%. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 2. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 3. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 4. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 5. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 6. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 7

8 7. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή του Καφέ και ταυτόχρονα μειωθεί η τιμή της ζάχαρης, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της ζάχαρης. 8. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή των Μήλων και ταυτόχρονα αυξηθεί η τιμή των πορτοκαλιών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της τιμής των Μήλων. 9. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 10. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 11. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί ο αριθμός των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών. 12. Η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 400 κιλά. Αν αυξηθεί το εισόδημα κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,8 και μετά αυξηθεί η τιμή κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης -0,6, ποια θα είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα; 13. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι Ρ1, η ζητούμενη ποσότητα είναι 500 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί κατά 40% και γίνει Ρ2, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Πόση θα πρέπει να είναι η μεταβολή του εισοδήματος μετά τη μείωση της τιμής από Ρ1 σε Ρ2, ώστε οι καταναλωτές να ζητούν 792 κιλά; Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 14. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2 και το εισόδημα αυξηθεί κατά 15,5%, πόση πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ώστε η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι ίση με την αρχική; Η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 15. Έστω ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής με μηνιαίο εισόδημα 8000 αγοράζει 120 μονάδες τον μήνα, όταν η τιμή του αγαθού είναι 60 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ίση με -0,2. Έστω ότι η τιμή του αγαθού αυξάνεται κατά 10% και αμέσως μετά το εισόδημα τού καταναλωτή αυξάνεται κατά 20%. Σαν αποτέλεσμα των μεταβολών ναυτών, ο καταναλωτής ζητά 9,4 8

9 μονάδες περισσότερες από το συγκεκριμένο αγαθό. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να προσδιορίσετε το είδος του αγαθού. 16. Η αρχική τιμή ενός αγαθού είναι 20 χρηματικές μονάδες και η αρχική συνολική δαπάνη των καταναλωτών χρηματικές μονάδες. Όταν η τιμή του μειωθεί κατά 10%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται κατά 0,8%. Στη συνέχεια, με σταθερή τη νέα τιμή, μεταβάλλεται το εισόδημα των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών κατά 5%. Η εισοδηματική ελαστικότητα στη νέα τιμή είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να υπολογιστούν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 17. Η τιμή ενός αγαθού αυξήθηκε από 400 σε 450 ευρώ και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μειώθηκαν από ευρώ σε ευρώ. Είναι η ζήτηση για το αγαθό, στην περίπτωση αυτή, ελαστική ή ανελαστική; Εξηγείστε. 18. Αρχικά η ζητούμενη ποσότητα είναι 20 μονάδες. Αν μειωθεί η τιμή κατά 10% με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-2 και μετά αυξηθεί το εισόδημα με ελαστικότητα εισοδήματος EY=1 και η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι 30 μονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 19. Όταν το εισόδημα ενός καταναλωτή είναι 1400 ευρώ το μήνα, αγοράζει 30 μονάδες από το αγαθό Χ το μήνα. Όταν το εισόδημα του αυξάνεται σε 2100 ευρώ το μήνα, ζητά 12 μονάδες λιγότερο από το αγαθό Χ το μήνα. Να εξηγήσετε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ με βάση το βαθμό εισοδηματικής ελαστικότητας. 20. Η κατανάλωση ενός αγαθού Χ ανέρχεται σε 20 μονάδες το μήνα, όταν το εισόδημα είναι 2000 ευρώ. Μια αύξηση του εισοδήματος έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία κατανάλωση του αγαθού Χ κατά 6 μονάδες. Α) Ποιο πρέπει να είναι το ύψος του εισοδήματος για να αυξηθεί η κατανάλωση του αγαθού Χ από 20 σε 26 μονάδες; Δίνεται ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 1,5. Β) Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκει το αγαθό Χ και γιατί; 21. Έστω ότι το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται από 1500 σε 2000 ευρώ με αποτέλεσμα η κατανάλωση του αγαθού Χ να αυξηθεί από 60 σε 100 μονάδες. Α) να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ. Β) να σχολιάσετε αν το αγαθό είναι κανονικό ή κατώτερο. 22. Αν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την τιμή του είναι Ed=-0,5 και αυξηθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 23. Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών ενός αγαθού Α αυξάνεται κατά 25% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,6 και στη συνέχεια αυξάνεται η τιμή του αγαθού κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,4. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι 300 μονάδες. Α) Ποια θα είναι η τελικά ζητούμενη 9

10 ποσότητα του αγαθού Α; Β) Ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών του αγαθού; 24. Δίνεται η ζήτηση D που εκφράζει τη ζήτηση ενός καταναλωτή Κ με εισόδημα 2000 για ένα προϊόν Χ. Ο καταναλωτής στην τιμή των 50 ζητάει 100 μονάδες προϊόντος. Αν η τιμή του προϊόντος αυξηθεί κατά 20 και το εισόδημα του Κ κατά 5000, να βρεθεί η νέα ποσότητα που ο Κ θα ζητάει, αν ξέρουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης σε τιμή 50 και σε ζητούμενη ποσότητα 100 μονάδων είναι Ed=-0,5 και ότι η εισοδηματική ελαστικότητα του Κ είναι EY=0, Ένας καταναλωτής Κ στην τιμή των 100 αγοράζει 40 μονάδες προϊόντος Χ. Αν αυξηθεί το εισόδημα του κατά 10% και αμέσως μετά αυξηθεί και η τιμή του προϊόντος κατά 5%, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή από τον αρχικό στον τελικό συνδυασμό, αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι -2 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,5, και να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση των μεταβολών. 26. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι ΣΔ1. Όταν μειωθεί η τιμή σε Ρ2 με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-1,5, η συνολική δαπάνη μεταβάλλεται κατά 25%. Ποια πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος με ελαστικότητα εισοδήματος EY=2, ώστε η συνολική δαπάνη των καταναλωτών να πάρει την αρχική της μορφή; 27. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι 1 =800. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 2 =880. Αν μετά αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%, στην τιμή Ρ2 η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 3 =836. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα. 28. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι ίση με 10 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα του είναι 20 μονάδες. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί κατά 20%, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,5. Μία ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήματος κατά 30% έχει αποτέλεσμα οι καταναλωτές να ζητούν την ίδια ποσότητα που ζητούσαν αρχικά, πριν τις μεταβολές της τιμής και του εισοδήματος. Α) Να προσδιορίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα των καταναλωτών. Β) να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας Γ) Αν η αρχική καμπύλη ζήτησης του αγαθού είναι γραμμική, να βρείτε το επίπεδο τιμών στο οποίο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού θα είναι μικρότερη από -1, μεγαλύτερη από -1, ίση με -1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ 1. Στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού είναι -0,8 και η ζητούμενη ποσότητα 400 μονάδες. Αν η τιμή του αυξηθεί κατά 20%, ποια θα είναι η ζητούμενη ποσότητα; 2. Όταν η τιμή ενός προϊόντος μειώνεται κατά 20%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται κατά 4%. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης. 10

11 3. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=80-2p. α) να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=15. β) να βρεθεί η τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-6p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=3, Ρ2=5 και Ρ3=8. 5. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Α δίνεται από τη σχέση d=60-2p. α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 ευρώ. β) υποθέστε ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση της τιμής του αγαθού Α και το γεγονός αυτό προκαλεί μια σταθερή ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησής του κατά 30%. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού Α μειώνεται από 6 σε Εξηγήστε τι θα συμβεί στην αγορά ενός αγαθού Χ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α)όταν η παραγωγή του αγαθού Χ είναι μικρότερη κατά 20%, η τιμή του αγαθού ανεβαίνει κατά 40%. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή; β) Αν η τιμή του αγαθού Χ αυξηθεί κατά 10% και η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή, παραμένει αμετάβλητη τι θα συμβεί στην πωλούμενη ποσότητα του αγαθού; 7. Έστω ότι η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι 1,2 ευρώ και η ζητούμενη ποσότητα είναι τόνοι την εβδομάδα. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,4 και υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει φόρο 0,3 ευρώ ανά λίτρο και αυξάνει την τιμή στα 1,5 ευρώ, πόσο θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης. 8. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 0,8 ευρώ ανά λίτρο και η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης είναι 50 εκατ. Λίτρα την εβδομάδα. Η ελαστικότητα ζήτησης, στο σημείο αυτό, είναι -0,6. Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να μειωθεί η συνολική κατανάλωση κατά 12% και επιβάλλει πρόσθετο φόρο, πόση θα είναι αυτή η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των καταναλωτών; 9. Οι συναρτήσεις ζήτησης δυο αγαθών Α και Β είναι γραμμικές. Η ζήτηση του αγαθού Α δίνεται από την ακόλουθη σχέση d1=160-10p. Η καμπύλη ζήτησης του αγαθού Α τέμνει την καμπύλη ζήτησης του αγαθού Β στην τιμή Ρ=6 ευρώ. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Β είναι, στο σημείο αυτό, διπλάσια της ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού Α. Α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών Α και Β στην τιμή των 6 ευρώ. Β) να προσδιοριστεί η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Β. 11

12 10. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: P d Α Β Γ Α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού Α: 1) από το σημείο Α στο σημείο Β και 2) από το σημείο Β στο σημείο Α Β) Που οφείλεται η διαφορά της ελαστικότητας μεταξύ των 1,2 Γ) Να επαληθεύεστε με τα παραπάνω δεδομένα ότι EdA > EdAB > EdB 11. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-p. Α) βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=10. Β) βρείτε την τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με - 0,5 12. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι P=8-1/4d. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=2 και Ρ2= Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, όταν η ελαστικότητα ζήτησης από το Α στο Β είναι -0,4 και από το Γ στο Β είναι -0,5. P d A B 60 ; Γ ; Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=300-2p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 50 ευρώ σε 60 ευρώ. 12

13 15. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το συνδυασμό Α στο Β είναι -1,25, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Συνδυασμοί Συνολική Δαπάνη Τιμή Ποσότητα Α A=; Β ; ; B=A Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=25-0,5p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 40 ευρώ σε 20 ευρώ. Β) Να σχεδιάσετε τη σχετική καμπύλη της παραπάνω συνάρτησης ζήτησης. 17. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=48-6p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από τα 2 ευρώ σε 4 ευρώ. Β) Υποθέστε ότι λόγω μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, η ζήτηση του αγαθού Χ μεταβάλλεται κατά 50%. Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 4 σε 2 ευρώ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 1. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = P. Ζητούνται οι ζητούμενες ποσότητες στις τιμέςρ1=5 ευρώ, Ρ2=6 ευρώ και Ρ3=7 ευρώ. Στη συνέχεια, να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης και να αιτιολογηθεί η κλίση της. 2. Η συνάρτηση ζήτησης δυο αγαθών, Χ και Ψ, είναι dχ = 80-4P και dψ= 80-4P. Ζητείται να εξεταστεί σε ποιο αγαθό η αύξηση της τιμής από 2 σε 5 ευρώ θα επιφέρει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα. 3. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ

14 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 4. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ 40 7,5 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 5. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Ποια η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που μειωθεί η τιμή από 20 σε 10 ευρώ; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 6. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 60 3P. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 7. Στηριζόμενη στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο Α, όταν η τιμή αυξάνεται από 2 σε 5 ευρώ. Σε ποιο από αυτά τα δύο σημεία είναι περισσότερο ελαστική η ζήτηση. 8. Στηριζόμενοι στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε, καθώς η τιμή αυξάνεται, την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όπου αυτό είναι δυνατόν. 9. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή μεταβάλλεται από 4 ευρώ σε 5 ευρώ. 10. Σε ένα αγαθό, εξαιτίας μεταβολής της τιμής του, μειώθηκε η ζητούμενη ποσότητα κατά 20%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -1,2, πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή του; 11. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού σε ένα σημείο Α της καμπύλης ζήτησης είναι Εd=-0,4 και η ζητούμενη ποσότητα, εξαιτίας της μεταβολής της τιμής προς ένα άλλο σημείο Β της καμπύλης ζήτησης, μειώθηκε από 54 σε 42 μονάδες. Πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή; 12. Για ένα αγαθό στην τιμή των 20 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι 600 τόνοι. Εξαιτίας μιας μείωσης της τιμής, έχουμε μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των καταναλωτών κατά 20 τόνους. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -2,2, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού. 13. Στην τιμή των 80 λεπτών η ζητούμενη ποσότητα είναι 400 μονάδες. Αν αυξηθεί η τιμή σε 90 λεπτά και γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -0,8, ζητείται: α) η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. β) η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. 14. Εξαιτίας της μεταβολής της τιμής, έχουμε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού από 200 σε 220 λίτρα. Αν γνωρίζουμε ότι η 14

15 μεταβολή της τιμής ήταν της τάξεως του 1 ευρώ, καθώς και ότι η Εd=-0,3, ζητείται η αρχική και η τελική τιμή του αγαθού. 15. Ποια είναι η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η τιμή αυξήθηκε κατά 12% και η ζητούμενη ποσότητα μεταβλήθηκε κατά 5%; 16. Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση χρησιμοποιώντας ως βάση την τιμή και τη συνολική δαπάνη: P P* , Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τη συνάρτηση : d = 100 4P. Ζητείται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών που αντιστοιχεί στην τιμή των 8 ευρώ. 18. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι 300 και 400 μονάδες, η συνολική δαπάνη είναι 6000 ευρώ και 7200 ευρώ αντίστοιχα. Ποιες είναι οι τιμές του αγαθού που αντιστοιχούν στις παραπάνω ποσότητες; 19. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι στις τιμές 2 και 3 ευρώ η συνολική δαπάνη είναι 2000 και 2400 ευρώ, αντίστοιχα. Να βρεθούν οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού πους αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές; 20. Για ένα αγαθό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και συνολικής δαπάνης. Ζητείται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από 4 σε 5 ευρώ και από 5 σε 5,2 ευρώ, και να χαρακτηριστεί η ζήτηση. P ΣΔ , Στην τιμή 4 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι 200 μονάδες, ενώ στην τιμή 5 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 170 μονάδες. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού. 22. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού για την οποία ισχύουν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: P , Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. 15

16 24. Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και P ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική 4,4 160 δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. P Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα στοιχεία της ζήτησης ενός αγαθού. Ζητείται η ποσοστιαία μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη, εξαιτίας της μείωσης της τιμής του. P , Να εκτιμηθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να χαρακτηριστεί η ζήτηση ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η μείωση της τιμής του κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά 15%. 27. Δύο κρατικά αγαθά, Χ και Ψ, έχουν ακριβώς την ίδια τιμή πώλησης, 10 ευρώ, και την ίδια ζητούμενη ποσότητα, μονάδες. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το αγαθό Χ έχει ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Εdχ=-0,5 και το αγαθό Ψ, Εdψ=-2. Ποια θα είναι η συνολική μεταβολή των εσόδων του κράτους, στην περίπτωση που επιβάλλει φόρο κατανάλωσης ύψους 10% επί της τιμής πώλησης, σε καθένα από τα δυο αγαθά; 28. Μια επιχείρηση παράγει δυο αγαθά, Χ και Ψ. Στην τιμή των 20 ευρώ, ζητούνται 300 μονάδες του Χ (Εdχ=-0,2) και 300 μονάδες του Ψ (Εdψ=- 1,5). Σε ποιο εκ των δυο αγαθών της συμφέρει να επιβάλλει έκπτωση ύψους 30% και σε ποιο πρέπει να διατηρήσει σταθερή την τιμή πώλησης; Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της έκπτωσης. 29. Μια επιχείρηση παράγει μόνο δύο προϊόντα, Χ και Ψ, και στην τιμή των 5 χρηματικών μονάδων πουλάει μονάδες από το Χ (Εdχ=-0,8) και 5000 μονάδες από το Ψ (Εdψ=-1,1). Η εργατική ένωση των εργαζομένων της επιχείρησης κατάφερε να επιτύχει αύξηση των μισθών των μελών της και ο επιχειρηματίας αποφάσισε να μεταβιβάσει την αύξηση στους καταναλωτές, αυξάνοντας την τιμή πώλησης και των δυο προϊόντων κατά 2%. Ζητείται η μεταβολή των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της αύξησης της τιμής. 16

17 30. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα για το αγαθό, του οποίου οι τιμές της ζήτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα; Τι είδους αγαθό είναι; Ρ Y Α Β Γ Για ένα αγαθό Κ, η ζητούμενη ποσότητα το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν 500 μονάδες και το δεύτερο εξάμηνο ήταν 600. Αντιστοίχως, για ένα άλλο αγαθό Μ, οι ζητούμενες ποσότητες των δυο εξαμήνων ήταν 900 και 800 μονάδες. Αν γνωρίζουμε ότι οι τιμές και των δυο αγαθών παρέμειναν σταθερές και ότι μειώθηκε το εισόδημα των καταναλωτών κατά 10%, να χαρακτηρισθούν τα αγαθά. 32. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι : d = P. Μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά 30%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι ίση με 1,6, ζητείται η νέα συνάρτηση ζήτησης. 33. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, να βρεθούν, όπου είναι πιθανόν, οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή και οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς εισόδημα(καθώς αυξάνεται η τιμή ή καθώς αυξάνεται το εισόδημα). Στη συνέχεια, να χαρακτηριστεί η ζήτηση και το αγαθό και να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα η καμπύλη ή οι καμπύλες ζήτησης. Ρ Y Α Β Γ Η τιμή της ντομάτας αυξάνεται από 1,2 ευρώ σε 1,4 ευρώ το κιλό. Α) πόσοι τόνοι πουλήθηκαν μετά την αύξηση της τιμής, αν γνωρίζουμε ότι η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ήταν 60 τόνοι και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -3,5; Β) Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης; 35. Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού παραμένει σταθερή στις τιμές Ρ1=2 ευρώ και Ρ2=2,1 ευρώ. Ζητείται : α) Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από Ρ1 σε Ρ2. β) Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού και να περιγράψετε τι είδους αγαθό μπορεί να είναι. Γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. Τι παρατηρείτε; 36. Σε μια οικονομία, στην τιμή Ρ-1,2 ευρώ ανά λίτρο, η ημερήσια κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού είναι λίτρα. Το κράτος αποφάσισε να αυξήσει τα έσοδά του αυξάνοντας το φόρο, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 5%. Ποια η μεταβολή των κρατικών εσόδων από την αύξηση του φόρου, αν γνωρίζουμε ότι αποτελούν σταθερά το 10% της συνολικής δαπάνης και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι Ed=-1,5; Θεωρείται αποτελεσματικό αυτό το κρατικό μέτρο για το συγκεκριμένο αγαθό; 37. Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τη ζήτηση ενός αγαθού όπου Ρ η τιμή του αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα και Υ το εισόδημα των 17

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης)

2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Προκαταρκτικές ασκήσεις για εξάσκησης) 1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που δείχνουν τις ζητούμενες ποσότητες του αγαθού Χ από τρεις διαφορετικούς καταναλωτές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν δύο καταναλωτές, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α Σωστό β Λάθος γ Σωστό δ Λάθος ε Λάθος Α2 β Α3 δ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. α) Σχολικό βιβλίο, σελ: 34, Από την 6 Ο χρονικός ορίζοντας της επιχείρησης: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΕΠΤΑ(7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Η ζήτηση των αγαθών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ζήτηση των αγαθών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)/29.12.2015 ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α) Λάθος β) Σωστό γ) Λάθος δ)σωστό ε) Λάθος Α2. δ Α3. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.α) Το εισόδημα των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 206 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. β. Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαμβάνεται και το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί σε μια καλλιέργεια σιταριού.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. β. Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαμβάνεται και το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί σε μια καλλιέργεια σιταριού. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών

Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α δ υ α δ ι κ ό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γ ε ν ι κ έ ς εξ ε τ ά σ ε ι ς 2 0 6 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ λυκείου ο ι κονομικών σπουδών Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. Α.1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ. Α.1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Λάθος Α.2. δ Α.3. β ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β.1. Από το 5 ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου σελ. 97 98 σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω και στην μέγιστη τιμή του.

Α3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω και στην μέγιστη τιμή του. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής.

6. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στη μακροχρόνια περίοδο από ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

Α1. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας επιιλογής Α. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α. δ Α. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 5: «Τα οικονομικά αγαθά και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.4. Αν αυξηθεί η αμοιβή της εργασίας η καμπύλη του οριακού κόστους μετατοπίζεται προς τα επάνω και αριστερά. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική

Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Εκδόσεις Κριτική 4 Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή...μετράει την ευαισθησία της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής του. Ορίζεται ως: ποσοστιαία μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

α. Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

α. Καταναλωτά είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση.

α. Καταναλωτά είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Οι άνεργοι σε μια οικονομία θεωρούνται εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές. Μονάδες 3

Α1.Οι άνεργοι σε μια οικονομία θεωρούνται εν δυνάμει παραγωγικοί συντελεστές. Μονάδες 3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6. Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος 2014

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος 2014 A1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Σωστό ε. Σωστό A2. β A3. α Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ. 53 παρ.1 «Η έννοια της παραγωγής και τα χαρακτηριστικά της». Τα οικονομικά αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (7) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., να γράψετε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 31 Μαΐου Απαντήσεις Θεμάτων

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Ημ/νία: 31 Μαΐου Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ημ/νία: 31 Μαΐου 2013 Απαντήσεις Θεμάτων ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Σωστό ε. Λάθος Α2. β.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Ελαστικότητα και Εφαρμογές. Αρ. Διάλεξης: 5 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Αρ. Διάλεξης: 5 Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 2: Ζήτηση. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 2: Ζήτηση. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 2: Ζήτηση Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας

Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων Θεµάτων 2009 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΟΜΑ Α Α Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΩΣΤΟ Β ΟΜΑ Α Β Απάντηση από σελίδα 35-36 σχολικού βιβλίου Υπάρχουν αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 016 Α.Ο.Θ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέματα και Απαντήσεις Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων www.othisi.gr Τετάρτη, 5 Μαΐου 016 ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

= δ P η ελαστικότητα ως προς την τιµή

= δ P η ελαστικότητα ως προς την τιµή ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 9 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α1. Η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( µε τις λύσεις ) Οι ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν στην πλειονότητά τους θέµατα ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Θέµα 1 ο Θέµα 1 ο 116 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις i. Μία ευθεία καµπύλη ζήτησης, που τέµνει τους άξονες και Q, έχει σταθερή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την

Διαβάστε περισσότερα