ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ."

Transcript

1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 2 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. Τι παρατηρείτε; 1

2 ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P A B Α Β Γ Δ Ε Ζ Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Α δίνεται από τη σχέση : da = 40-2,5P Η ζητούμενη ποσότητα ενός καταναλωτή Β δίνεται από τη σχέση : dβ = 60-4P Α. Να βρεθεί η αγοραία καμπύλη ζήτησης. ΑΣΚΗΣΗ 5 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α Α Β Γ Δ 40 8 Ε 45 4 Ζ 50 2 Αν στην αγορά υπάρχουν 20 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 6 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 100-2P Αν στην αγορά υπάρχουν 10 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. ΑΣΚΗΣΗ 7 Η ζήτηση ενός καταναλωτή Α δίνεται από την παρακάτω σχέση : da = 1200/P Αν στην αγορά υπάρχουν 3 όμοιοι καταναλωτές να βρεθεί η αγοραία ζήτηση. 2

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 1. Η ζήτηση ενός αγαθού Α δίνεται από τη συνάρτηση d= 80-4P. Μια μείωση της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού Β μεταβάλλει τη ζήτηση του αγαθού Α κατά 25%. Ποια είναι η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Α στην τιμή των 10 ευρώ; 2. Τι επίδραση θα ασκούσε η αύξηση του εισοδήματος στη ζήτηση ψωμιού διατίμησης; Να εξηγήσετε γραφικά την απάντησή σας. 3. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά Χ και Φ είναι συμπληρωματικά. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Χ, ceteris paribus, τι θα συμβεί στη ζήτηση των αγαθών Ψ και Φ; (Να δικαιολογήσετε, διαγραμματικά την απάντησή σας.) 4. Αν μειωθεί η τιμή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τότε η ζήτηση για προγράμματα λογισμικού θα μειωθεί, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν αμετάβλητοι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων, την απάντησή σας. 5. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην αγορά αυτοκινήτων σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις; Α) Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ΙΧ. Β) Λόγω οικονομικής ύφεσης, το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται. Γ) Αναμένεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα ΙΧ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αυτοκίνητα θεωρούνται ότι είναι κανονικά αγαθά. 6. Αφού κάνετε το σχετικό διάγραμμα, να εξηγήσετε πως είναι δυνατόν να αυξάνεται ταυτόχρονα η τιμή ενός κανονικού αγαθού και το εισόδημα των καταναλωτών και οι καταναλωτές να εξακολουθούν να αγοράζουν την ίδια ποσότητα από το αγαθό. 7. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού το μέγεθος της αύξησης της τιμής του είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών. Να δείξετε γραφικά και να εξηγήσετε την αντίδραση των καταναλωτών. 8. Υποθέτουμε ότι για ένα κανονικό αγαθό παρατηρείται αύξηση στην τιμή του. Ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στο εισόδημα των καταναλωτών. Να εξηγήσετε πως θα αντιδράσουν οι καταναλωτές και να το δείξετε με διάγραμμα. 9. Να εξηγήσετε πως επηρεάζεται η ζήτηση των καταναλωτών για παγωτά στους καλοκαιρινούς μήνες. Να εξηγήσετε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 3

4 10.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών αυξήθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού κατεψυγμένου κρέατος. 11.Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών μειώθηκε, να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγράμματος τι θα συμβεί στη ζήτησης του αγαθού νωπού κρέατος. 12. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση στις τιμές των ηλεκτρικών συσκευών τον επόμενο μήνα. Πως θα επηρεαστεί η ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικές συσκευές σήμερα; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 13. Έστω ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση του εισοδήματος τους στο άμεσο μέλλον. Πως θα επηρεαστεί η κατανάλωση τους για αγαθά ενόψει της αύξησης του εισοδήματος; Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 14. Εξηγήστε πως επηρεάστηκε η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών το περασμένο καλοκαίρι εξαιτίας της προσέλευσης τουριστών στην Ελλάδα. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 15. Έστω ότι η τιμή του υγραερίου αυξήθηκε σημαντικά. Εξηγήστε πως θα επηρεαστεί η ζήτηση για κουζίνες που λειτουργούν με υγραέριο, με την υπόθεση ceteris paribus. Εξηγήστε και διαγραμματικά την απάντησή σας. 16. Η τιμή των ιταλικών επίπλων μειώθηκε και έτσι τα ιταλικά έπιπλα είναι πιο φτηνά από τα άλλα έπιπλα οπουδήποτε αλλού. Αν υποτεθεί ότι η πιο πάνω δήλωση είναι ορθή, πως αυτό το γεγονός θα επηρεάσει, στην Ελλάδα, τα μεγέθη της ζήτησης; Α. για τα ιταλικά έπιπλα Β. για τα ελληνικά έπιπλα 17. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-3p. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 18. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού κανονικού είναι d= 40-0,5P. Η τιμή του αγαθού αρχικά ήταν 10 και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 60%. Κατόπιν, αυξήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών, με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 5%. Ζητείται η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και το σχετικό διάγραμμα. 19. Η συνάρτηση ζήτησης των πορτοκαλιών και των μανταρινιών είναι dπ= 80-16P και dμ= 60-2P, αντίστοιχα. Οι τιμές στην αγορά, ανά κιλό, είναι 2 χρηματικές μονάδες για τα πορτοκάλια και 3 χρηματικές μονάδες για τα 4

5 μανταρίνια. Στην περίπτωση που η τιμή των πορτοκαλιών αυξηθεί και γίνει ίση με αυτή των μανταρινιών, έχουμε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης για τα μανταρίνια κατά 20%. Ζητείται: α) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των πορτοκαλιών β) Η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των μανταρινιών. 20. Η συνάρτηση ζήτησης των φωτογραφικών μηχανών και των φιλμ είναι dφμ=200-4ρ και dφ=60-0,5ρ. Οι τιμές στην αγορά είναι 30 χρηματικές μονάδες για τις φωτογραφικές μηχανές και 4 χρηματικές μονάδες για τα φιλμ. Το κράτος αποφασίζει να αυξήσει τους φόρους των φωτογραφικών μηχανών, με τα εξής αποτελέσματα: 1) να μεταβληθεί η τιμή των φωτογραφικών μηχανών κατά 5% και 2) να μεταβληθεί η ζήτηση των φιλμ κατά 10%. Ζητείται α) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητα των φωτογραφικών μηχανών. β) Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των φιλμ. 21. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές και οι ζητούμενες ποσότητες δύο αγαθών, Α και Β. P A A P B B Κ Λ Μ Να εξεταστεί αν είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά και για ποιες τιμές του πίνακα ισχύει ο νόμος της ζήτησης για το αγαθό Α. 22. Δίνεται η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού από την παρακάτω εξίσωση: d= 100-2P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10%. 23. Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης. Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μη ευνοϊκών προτιμήσεων μεταβληθεί η ζήτηση κατά 10 μονάδες. 24. Η παρακάτω εξίσωση περιγράφει τη ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού. 5

6 d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω αύξησης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά το μισό. 25. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού: Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί αν λόγω μείωσης του εισοδήματος μεταβληθεί η ζήτηση κατά 5%. 26. Η ζήτηση ενός αγαθού Χ περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: d= P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Χ Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό αυτό αν αυξηθεί η τιμή ενός άλλου υποκατάστατου αγαθού με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 20% 27. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη ζήτηση του καφέ : Ρ Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του καφέ Β) Τι θα συμβεί στον καφέ αν μειωθεί η τιμή της ζάχαρης και μεταβληθεί η ζήτηση του καφέ κατά 10 μονάδες. 28. Δίνεται η εξίσωση d= 350-2P η οποία εκφράζει τη ζήτηση ενός αγαθού Χ. Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης Β) Τι θα συμβεί στο αγαθό Χ αν λόγω αύξησης των τιμών στο μέλλον μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ σήμερα κατά 5%. 29. Δίνεται ο πίνακας ενός κατώτερου αγαθού Ψ : Ρ

7 Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του Ψ Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί το εισόδημα στο μέλλον με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ σήμερα κατά 20 μονάδες. 30. Η ζήτηση του αγαθού ψωμί δίνεται από την παρακάτω σχέση: d= 50-0,5P Α) Να γίνει η καμπύλη ζήτησης του ψωμιού Β) Τι θα συμβεί αν αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών και μεταβληθεί η ζήτηση του ψωμιού κατά 30%. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 2. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή των προτιμήσεων. 3. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 4. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 5. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κατώτερο και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 6. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι το αγαθό είναι κανονικό και ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος. 7

8 7. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή του Καφέ και ταυτόχρονα μειωθεί η τιμή της ζάχαρης, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της ζάχαρης. 8. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή των Μήλων και ταυτόχρονα αυξηθεί η τιμή των πορτοκαλιών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή της τιμής των Μήλων. 9. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 10. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών στο μέλλον, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του εισοδήματος στο μέλλον. 11. Με τη βοήθεια διαγράμματος εξηγείστε τι θα συμβεί αν μειωθεί η τιμή ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειωθεί ο αριθμός των καταναλωτών, γνωρίζοντας ότι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας η οποία προέρχεται από τη μεταβολή του αριθμού των καταναλωτών. 12. Η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 400 κιλά. Αν αυξηθεί το εισόδημα κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,8 και μετά αυξηθεί η τιμή κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης -0,6, ποια θα είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα; 13. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι Ρ1, η ζητούμενη ποσότητα είναι 500 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί κατά 40% και γίνει Ρ2, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Πόση θα πρέπει να είναι η μεταβολή του εισοδήματος μετά τη μείωση της τιμής από Ρ1 σε Ρ2, ώστε οι καταναλωτές να ζητούν 792 κιλά; Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 14. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2 και το εισόδημα αυξηθεί κατά 15,5%, πόση πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής, ώστε η τελική ζητούμενη ποσότητα να είναι ίση με την αρχική; Η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 15. Έστω ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής με μηνιαίο εισόδημα 8000 αγοράζει 120 μονάδες τον μήνα, όταν η τιμή του αγαθού είναι 60 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ίση με -0,2. Έστω ότι η τιμή του αγαθού αυξάνεται κατά 10% και αμέσως μετά το εισόδημα τού καταναλωτή αυξάνεται κατά 20%. Σαν αποτέλεσμα των μεταβολών ναυτών, ο καταναλωτής ζητά 9,4 8

9 μονάδες περισσότερες από το συγκεκριμένο αγαθό. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να προσδιορίσετε το είδος του αγαθού. 16. Η αρχική τιμή ενός αγαθού είναι 20 χρηματικές μονάδες και η αρχική συνολική δαπάνη των καταναλωτών χρηματικές μονάδες. Όταν η τιμή του μειωθεί κατά 10%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται κατά 0,8%. Στη συνέχεια, με σταθερή τη νέα τιμή, μεταβάλλεται το εισόδημα των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών κατά 5%. Η εισοδηματική ελαστικότητα στη νέα τιμή είναι -0,5. Να γίνει το σχετικό διάγραμμα και να υπολογιστούν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 17. Η τιμή ενός αγαθού αυξήθηκε από 400 σε 450 ευρώ και τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μειώθηκαν από ευρώ σε ευρώ. Είναι η ζήτηση για το αγαθό, στην περίπτωση αυτή, ελαστική ή ανελαστική; Εξηγείστε. 18. Αρχικά η ζητούμενη ποσότητα είναι 20 μονάδες. Αν μειωθεί η τιμή κατά 10% με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-2 και μετά αυξηθεί το εισόδημα με ελαστικότητα εισοδήματος EY=1 και η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι 30 μονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος. 19. Όταν το εισόδημα ενός καταναλωτή είναι 1400 ευρώ το μήνα, αγοράζει 30 μονάδες από το αγαθό Χ το μήνα. Όταν το εισόδημα του αυξάνεται σε 2100 ευρώ το μήνα, ζητά 12 μονάδες λιγότερο από το αγαθό Χ το μήνα. Να εξηγήσετε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ με βάση το βαθμό εισοδηματικής ελαστικότητας. 20. Η κατανάλωση ενός αγαθού Χ ανέρχεται σε 20 μονάδες το μήνα, όταν το εισόδημα είναι 2000 ευρώ. Μια αύξηση του εισοδήματος έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η μηνιαία κατανάλωση του αγαθού Χ κατά 6 μονάδες. Α) Ποιο πρέπει να είναι το ύψος του εισοδήματος για να αυξηθεί η κατανάλωση του αγαθού Χ από 20 σε 26 μονάδες; Δίνεται ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 1,5. Β) Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκει το αγαθό Χ και γιατί; 21. Έστω ότι το μηνιαίο εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται από 1500 σε 2000 ευρώ με αποτέλεσμα η κατανάλωση του αγαθού Χ να αυξηθεί από 60 σε 100 μονάδες. Α) να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ. Β) να σχολιάσετε αν το αγαθό είναι κανονικό ή κατώτερο. 22. Αν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την τιμή του είναι Ed=-0,5 και αυξηθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό αυτό; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 23. Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών ενός αγαθού Α αυξάνεται κατά 25% με εισοδηματική ελαστικότητα 0,6 και στη συνέχεια αυξάνεται η τιμή του αγαθού κατά 15% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,4. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι 300 μονάδες. Α) Ποια θα είναι η τελικά ζητούμενη 9

10 ποσότητα του αγαθού Α; Β) Ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών του αγαθού; 24. Δίνεται η ζήτηση D που εκφράζει τη ζήτηση ενός καταναλωτή Κ με εισόδημα 2000 για ένα προϊόν Χ. Ο καταναλωτής στην τιμή των 50 ζητάει 100 μονάδες προϊόντος. Αν η τιμή του προϊόντος αυξηθεί κατά 20 και το εισόδημα του Κ κατά 5000, να βρεθεί η νέα ποσότητα που ο Κ θα ζητάει, αν ξέρουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης σε τιμή 50 και σε ζητούμενη ποσότητα 100 μονάδων είναι Ed=-0,5 και ότι η εισοδηματική ελαστικότητα του Κ είναι EY=0, Ένας καταναλωτής Κ στην τιμή των 100 αγοράζει 40 μονάδες προϊόντος Χ. Αν αυξηθεί το εισόδημα του κατά 10% και αμέσως μετά αυξηθεί και η τιμή του προϊόντος κατά 5%, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή από τον αρχικό στον τελικό συνδυασμό, αν η εισοδηματική ελαστικότητα είναι -2 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή -0,5, και να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση των μεταβολών. 26. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι ΣΔ1. Όταν μειωθεί η τιμή σε Ρ2 με ελαστικότητα ζήτησης Ed=-1,5, η συνολική δαπάνη μεταβάλλεται κατά 25%. Ποια πρέπει να είναι μετά η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος με ελαστικότητα εισοδήματος EY=2, ώστε η συνολική δαπάνη των καταναλωτών να πάρει την αρχική της μορφή; 27. Για ένα αγαθό, στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα είναι 1 =800. Αν μειωθεί η τιμή του αγαθού κατά 20%, η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 2 =880. Αν μετά αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%, στην τιμή Ρ2 η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 3 =836. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα. 28. Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι ίση με 10 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα του είναι 20 μονάδες. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί κατά 20%, η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,5. Μία ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήματος κατά 30% έχει αποτέλεσμα οι καταναλωτές να ζητούν την ίδια ποσότητα που ζητούσαν αρχικά, πριν τις μεταβολές της τιμής και του εισοδήματος. Α) Να προσδιορίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα των καταναλωτών. Β) να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας Γ) Αν η αρχική καμπύλη ζήτησης του αγαθού είναι γραμμική, να βρείτε το επίπεδο τιμών στο οποίο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού θα είναι μικρότερη από -1, μεγαλύτερη από -1, ίση με -1. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΟΥ 1. Στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού είναι -0,8 και η ζητούμενη ποσότητα 400 μονάδες. Αν η τιμή του αυξηθεί κατά 20%, ποια θα είναι η ζητούμενη ποσότητα; 2. Όταν η τιμή ενός προϊόντος μειώνεται κατά 20%, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται κατά 4%. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης. 10

11 3. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=80-2p. α) να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=15. β) να βρεθεί η τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-6p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=3, Ρ2=5 και Ρ3=8. 5. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού Α δίνεται από τη σχέση d=60-2p. α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 ευρώ. β) υποθέστε ότι οι καταναλωτές αναμένουν αύξηση της τιμής του αγαθού Α και το γεγονός αυτό προκαλεί μια σταθερή ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησής του κατά 30%. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού Α μειώνεται από 6 σε Εξηγήστε τι θα συμβεί στην αγορά ενός αγαθού Χ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α)όταν η παραγωγή του αγαθού Χ είναι μικρότερη κατά 20%, η τιμή του αγαθού ανεβαίνει κατά 40%. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή; β) Αν η τιμή του αγαθού Χ αυξηθεί κατά 10% και η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιμή, παραμένει αμετάβλητη τι θα συμβεί στην πωλούμενη ποσότητα του αγαθού; 7. Έστω ότι η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι 1,2 ευρώ και η ζητούμενη ποσότητα είναι τόνοι την εβδομάδα. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,4 και υποθέσουμε ότι η κυβέρνηση επιβάλλει φόρο 0,3 ευρώ ανά λίτρο και αυξάνει την τιμή στα 1,5 ευρώ, πόσο θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα αμόλυβδης βενζίνης. 8. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 0,8 ευρώ ανά λίτρο και η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης είναι 50 εκατ. Λίτρα την εβδομάδα. Η ελαστικότητα ζήτησης, στο σημείο αυτό, είναι -0,6. Εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να μειωθεί η συνολική κατανάλωση κατά 12% και επιβάλλει πρόσθετο φόρο, πόση θα είναι αυτή η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των καταναλωτών; 9. Οι συναρτήσεις ζήτησης δυο αγαθών Α και Β είναι γραμμικές. Η ζήτηση του αγαθού Α δίνεται από την ακόλουθη σχέση d1=160-10p. Η καμπύλη ζήτησης του αγαθού Α τέμνει την καμπύλη ζήτησης του αγαθού Β στην τιμή Ρ=6 ευρώ. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού Β είναι, στο σημείο αυτό, διπλάσια της ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού Α. Α) να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης των αγαθών Α και Β στην τιμή των 6 ευρώ. Β) να προσδιοριστεί η αλγεβρική μορφή της συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Β. 11

12 10. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: P d Α Β Γ Α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού Α: 1) από το σημείο Α στο σημείο Β και 2) από το σημείο Β στο σημείο Α Β) Που οφείλεται η διαφορά της ελαστικότητας μεταξύ των 1,2 Γ) Να επαληθεύεστε με τα παραπάνω δεδομένα ότι EdA > EdAB > EdB 11. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d=60-p. Α) βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή όταν Ρ=10. Β) βρείτε την τιμή του αγαθού στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση με - 0,5 12. Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι P=8-1/4d. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού είναι Ρ1=2 και Ρ2= Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, όταν η ελαστικότητα ζήτησης από το Α στο Β είναι -0,4 και από το Γ στο Β είναι -0,5. P d A B 60 ; Γ ; Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=300-2p. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 50 ευρώ σε 60 ευρώ. 12

13 15. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το συνδυασμό Α στο Β είναι -1,25, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Συνδυασμοί Συνολική Δαπάνη Τιμή Ποσότητα Α A=; Β ; ; B=A Η ζήτηση ενός αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=25-0,5p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 40 ευρώ σε 20 ευρώ. Β) Να σχεδιάσετε τη σχετική καμπύλη της παραπάνω συνάρτησης ζήτησης. 17. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού δίνεται από τη συνάρτηση d=48-6p. Α) Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από τα 2 ευρώ σε 4 ευρώ. Β) Υποθέστε ότι λόγω μείωσης του εισοδήματος των καταναλωτών, η ζήτηση του αγαθού Χ μεταβάλλεται κατά 50%. Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης, όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από τα 4 σε 2 ευρώ. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 1. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = P. Ζητούνται οι ζητούμενες ποσότητες στις τιμέςρ1=5 ευρώ, Ρ2=6 ευρώ και Ρ3=7 ευρώ. Στη συνέχεια, να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης και να αιτιολογηθεί η κλίση της. 2. Η συνάρτηση ζήτησης δυο αγαθών, Χ και Ψ, είναι dχ = 80-4P και dψ= 80-4P. Ζητείται να εξεταστεί σε ποιο αγαθό η αύξηση της τιμής από 2 σε 5 ευρώ θα επιφέρει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα. 3. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ

14 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 4. Οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού σε διάφορα επίπεδα τιμών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: P Α Β Γ Δ 40 7,5 Αφού γίνει η γραφική παράσταση, να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 5. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Ποια η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που μειωθεί η τιμή από 20 σε 10 ευρώ; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 6. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 60 3P. Στην τιμή των 10 ευρώ, ποια είναι η μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα, στην περίπτωση που αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών με άμεσο αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης κατά 20%; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 7. Στηριζόμενη στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο Α, όταν η τιμή αυξάνεται από 2 σε 5 ευρώ. Σε ποιο από αυτά τα δύο σημεία είναι περισσότερο ελαστική η ζήτηση. 8. Στηριζόμενοι στα δεδομένα του διπλανού πίνακα, να υπολογίσετε, καθώς η τιμή αυξάνεται, την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όπου αυτό είναι δυνατόν. 9. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι d = 50 0,5P. Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή μεταβάλλεται από 4 ευρώ σε 5 ευρώ. 10. Σε ένα αγαθό, εξαιτίας μεταβολής της τιμής του, μειώθηκε η ζητούμενη ποσότητα κατά 20%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -1,2, πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή του; 11. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού σε ένα σημείο Α της καμπύλης ζήτησης είναι Εd=-0,4 και η ζητούμενη ποσότητα, εξαιτίας της μεταβολής της τιμής προς ένα άλλο σημείο Β της καμπύλης ζήτησης, μειώθηκε από 54 σε 42 μονάδες. Πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε η τιμή; 12. Για ένα αγαθό στην τιμή των 20 ευρώ, η ζητούμενη ποσότητα είναι 600 τόνοι. Εξαιτίας μιας μείωσης της τιμής, έχουμε μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας των καταναλωτών κατά 20 τόνους. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -2,2, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού. 13. Στην τιμή των 80 λεπτών η ζητούμενη ποσότητα είναι 400 μονάδες. Αν αυξηθεί η τιμή σε 90 λεπτά και γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -0,8, ζητείται: α) η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. β) η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας. 14. Εξαιτίας της μεταβολής της τιμής, έχουμε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού από 200 σε 220 λίτρα. Αν γνωρίζουμε ότι η 14

15 μεταβολή της τιμής ήταν της τάξεως του 1 ευρώ, καθώς και ότι η Εd=-0,3, ζητείται η αρχική και η τελική τιμή του αγαθού. 15. Ποια είναι η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η τιμή αυξήθηκε κατά 12% και η ζητούμενη ποσότητα μεταβλήθηκε κατά 5%; 16. Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση χρησιμοποιώντας ως βάση την τιμή και τη συνολική δαπάνη: P P* , Η ζήτηση ενός αγαθού περιγράφεται από τη συνάρτηση : d = 100 4P. Ζητείται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών που αντιστοιχεί στην τιμή των 8 ευρώ. 18. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι 300 και 400 μονάδες, η συνολική δαπάνη είναι 6000 ευρώ και 7200 ευρώ αντίστοιχα. Ποιες είναι οι τιμές του αγαθού που αντιστοιχούν στις παραπάνω ποσότητες; 19. Για ένα αγαθό γνωρίζουμε ότι στις τιμές 2 και 3 ευρώ η συνολική δαπάνη είναι 2000 και 2400 ευρώ, αντίστοιχα. Να βρεθούν οι ζητούμενες ποσότητες του αγαθού πους αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές; 20. Για ένα αγαθό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και συνολικής δαπάνης. Ζητείται η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από 4 σε 5 ευρώ και από 5 σε 5,2 ευρώ, και να χαρακτηριστεί η ζήτηση. P ΣΔ , Στην τιμή 4 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι 200 μονάδες, ενώ στην τιμή 5 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα είναι 170 μονάδες. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού. 22. Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού για την οποία ισχύουν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: P , Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. 15

16 24. Για ένα αγαθό, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα οι συνδυασμοί τιμής και P ζητούμενης ποσότητας. Ζητείται η μεταβολή που επήλθε στη συνολική 4,4 160 δαπάνη των καταναλωτών, εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αγαθού. P Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται τα στοιχεία της ζήτησης ενός αγαθού. Ζητείται η ποσοστιαία μεταβολή που επήλθε στη συνολική δαπάνη, εξαιτίας της μείωσης της τιμής του. P , Να εκτιμηθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης και να χαρακτηριστεί η ζήτηση ενός αγαθού, αν γνωρίζουμε ότι η μείωση της τιμής του κατά 10% έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας κατά 15%. 27. Δύο κρατικά αγαθά, Χ και Ψ, έχουν ακριβώς την ίδια τιμή πώλησης, 10 ευρώ, και την ίδια ζητούμενη ποσότητα, μονάδες. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το αγαθό Χ έχει ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Εdχ=-0,5 και το αγαθό Ψ, Εdψ=-2. Ποια θα είναι η συνολική μεταβολή των εσόδων του κράτους, στην περίπτωση που επιβάλλει φόρο κατανάλωσης ύψους 10% επί της τιμής πώλησης, σε καθένα από τα δυο αγαθά; 28. Μια επιχείρηση παράγει δυο αγαθά, Χ και Ψ. Στην τιμή των 20 ευρώ, ζητούνται 300 μονάδες του Χ (Εdχ=-0,2) και 300 μονάδες του Ψ (Εdψ=- 1,5). Σε ποιο εκ των δυο αγαθών της συμφέρει να επιβάλλει έκπτωση ύψους 30% και σε ποιο πρέπει να διατηρήσει σταθερή την τιμή πώλησης; Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της έκπτωσης. 29. Μια επιχείρηση παράγει μόνο δύο προϊόντα, Χ και Ψ, και στην τιμή των 5 χρηματικών μονάδων πουλάει μονάδες από το Χ (Εdχ=-0,8) και 5000 μονάδες από το Ψ (Εdψ=-1,1). Η εργατική ένωση των εργαζομένων της επιχείρησης κατάφερε να επιτύχει αύξηση των μισθών των μελών της και ο επιχειρηματίας αποφάσισε να μεταβιβάσει την αύξηση στους καταναλωτές, αυξάνοντας την τιμή πώλησης και των δυο προϊόντων κατά 2%. Ζητείται η μεταβολή των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, εξαιτίας της αύξησης της τιμής. 16

17 30. Ποια είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα για το αγαθό, του οποίου οι τιμές της ζήτησης δίνονται στον παρακάτω πίνακα; Τι είδους αγαθό είναι; Ρ Y Α Β Γ Για ένα αγαθό Κ, η ζητούμενη ποσότητα το πρώτο εξάμηνο του 2011 ήταν 500 μονάδες και το δεύτερο εξάμηνο ήταν 600. Αντιστοίχως, για ένα άλλο αγαθό Μ, οι ζητούμενες ποσότητες των δυο εξαμήνων ήταν 900 και 800 μονάδες. Αν γνωρίζουμε ότι οι τιμές και των δυο αγαθών παρέμειναν σταθερές και ότι μειώθηκε το εισόδημα των καταναλωτών κατά 10%, να χαρακτηρισθούν τα αγαθά. 32. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι : d = P. Μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών κατά 30%. Αν γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι ίση με 1,6, ζητείται η νέα συνάρτηση ζήτησης. 33. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, να βρεθούν, όπου είναι πιθανόν, οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή και οι ελαστικότητες ζήτησης ως προς εισόδημα(καθώς αυξάνεται η τιμή ή καθώς αυξάνεται το εισόδημα). Στη συνέχεια, να χαρακτηριστεί η ζήτηση και το αγαθό και να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα η καμπύλη ή οι καμπύλες ζήτησης. Ρ Y Α Β Γ Η τιμή της ντομάτας αυξάνεται από 1,2 ευρώ σε 1,4 ευρώ το κιλό. Α) πόσοι τόνοι πουλήθηκαν μετά την αύξηση της τιμής, αν γνωρίζουμε ότι η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ήταν 60 τόνοι και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με -3,5; Β) Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης; 35. Η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού παραμένει σταθερή στις τιμές Ρ1=2 ευρώ και Ρ2=2,1 ευρώ. Ζητείται : α) Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή, όταν η τιμή αυξηθεί από Ρ1 σε Ρ2. β) Να χαρακτηριστεί η ζήτηση του αγαθού και να περιγράψετε τι είδους αγαθό μπορεί να είναι. Γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. Τι παρατηρείτε; 36. Σε μια οικονομία, στην τιμή Ρ-1,2 ευρώ ανά λίτρο, η ημερήσια κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού είναι λίτρα. Το κράτος αποφάσισε να αυξήσει τα έσοδά του αυξάνοντας το φόρο, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζητούμενης ποσότητας κατά 5%. Ποια η μεταβολή των κρατικών εσόδων από την αύξηση του φόρου, αν γνωρίζουμε ότι αποτελούν σταθερά το 10% της συνολικής δαπάνης και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι Ed=-1,5; Θεωρείται αποτελεσματικό αυτό το κρατικό μέτρο για το συγκεκριμένο αγαθό; 37. Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν τη ζήτηση ενός αγαθού όπου Ρ η τιμή του αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα και Υ το εισόδημα των 17

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση)

Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Μάθηµα Τρίτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Ζήτηση) Όταν σχεδιάζουµε την ατοµική καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού, ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό: Α. Το ατοµικό χρηµατικό εισόδηµα Β Οι τιµές των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 4 : Ελαστικότητα ζήτησης Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική. Ενότητα 2: Ζήτηση. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μικροοικονομική. Ενότητα 2: Ζήτηση. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μικροοικονομική Ενότητα 2: Ζήτηση Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε µια τέτοια καµπύλη µόνο µε βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 2: Θεωρία Προσφοράς και Ζήτησης Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές της Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 2ο Η ελαστικότητα και οι εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Οικονοµολόγων της Ώθησης 1 Πέµπτη, 1 Ιουνίου 014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμίας και δίπλα του τη λέξη «Σωστό», αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9 Πρόλογος 11 1.1 Εισαγωγή 11 1.2 Ορισµός και πεδίο της Οικονοµικής 12 1.3 Η Οικονοµική ως επιστήµη 14 1.4 Οικονοµικές έννοιες 19 1.5 Στενότητα και επιλογή: το µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να πραγματοποιεί κέρδος ή ζημιά. Η βασική αρχή πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45

Επιλεγµένη βιβλιογραφία 70. Εργασία 1 45 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9 Πρόλογος 11 1.1 Εισαγωγή 11 1.2 Ορισµός και πεδίο της Οικονοµικής 12 1.3 Η Οικονοµική ως επιστήµη 14 1.4 Οικονοµικές έννοιες 19 1.5 Στενότητα και επιλογή: το µοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05 / 06 / 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ένθετο Κεφάλαιο ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μικροοικονομική Ε. Σαρτζετάκης 1 Καταναλωτική συμπεριφορά Σκοπός αυτής της διάλεξης είναι να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 3: Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC

Προσφορά και κόστος. Κατηγορίες κόστους. Οριακό κόστος και µεγιστοποίηση του κέρδους. Μέσο κόστος. TC MC = q TC AC ) AC Μέσο κόστος µέσο συνολικό κόστος (AC) 3 Προσφορά και κόστος µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) µέσο σταθερό κόστος (AFC) Το µέσο σταθερό κόστος µειώνεται, διότι το συνολικό σταθερό κόστος κατανέµεται σε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο A. Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ αν είναι λανθασµένη. 1. εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αλγόριθµος φυσαλίδας

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1ο Α. ii. iii. iv. (Μονάδες 15) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ii. iii. iv. (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. i. Ηουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού κεφαλαίου. ii. Η µείωση

Διαβάστε περισσότερα